Arahan : 1. Setiap murid akan mendapat satu petikan berkenaan tokoh sejarah. 2.

Guru memberi masa untuk murid membaca petikan. 3. Jawab soalan ² soalan kuiz berikut.

TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD PERDANA MENTERI MALAYSIA KE-4

MARKAH KUIZ
BETUL = 1 MARKAH

SALAH = 0 MARKAH

SILA TEKAN BAGI MELIHAT SOALAN
} SOALAN

1 } SOALAN 2 } SOALAN 3 } SOALAN 4 } SOALAN 5 } SOALAN 6 } SOALAN 7

SOALAN 1
} Tun

Dr. Mahathir popular dengan gelaran

?
} } } }

A. Che Det B. Dr. Mahathir C. Dr. M D. Mahathir Mohamad

SOALAN 2
} Bilakah

beliau dilahirkan ?

} } } }

A. 2 JUN 1953 B. 8 MAC 1932 C. 20 DISEMBER 1925 D. 6 APRIL 1925

SOALAN 3
} Dimanakah

beliau mendapat pendidikan

awal ?
} } } }

A. Kolej Sultan Abdul Hamid B. Kolej Perubatan King Edward VII C. Hospital Besar Pulau Pinang D. Sekolah Melayu Seberang Perak

SOALAN 4
} Apakah

yang Dr. Mahathir lakukan semasa Perang Dunia Ke- 2 ?
} } } }

A. Berperang melawan musuh B. Berniaga C. Merawat pesakit D. Mengajar

SOALAN 5
} Singkatan

(KLCC) bermaksud ?

} } } }

A. Kuala Lumpur Cherry Centre B. Kuala Kedah City Centre C. Kuala Lumpur City Centre D. Kuala Lumpur Carnival Campus

SOALAN 6
} Siapakah

´Bapa Pemodenan Malaysiaµ ?

} } } }

A. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj B. Tun Hussein Onn C. Tun Abdul Razak D. Tun Dr. Mahathir

SOALAN 7
} Berapa

lamakah tempoh Tun Dr. Mahathir berkhidmat sebagai Perdana Menteri ?
} } } }

A. 53 tahun B. 25 tahun C. 22 tahun D. 83 tahun

JAWAPAN ANDA

BETUL

JAWAPAN ANDA

SALAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful