Bahan RUJUKAN 1 – Esei SEZALI DIN – Pengajian Am 2

Page | 1

Page | 2

Contoh Soalan Perbincangan Pendidikan teknik dan vokasional merupakan antara sistem pendidikan yang utama dalam merealisasikan tranformasi negara menuju wawasan 2020. Bincangkan penyataan ini.
Page | 3