LEFTOR d.o.o.

Atik Mahala 9, Tuzla, 75000 PDV: 209794530000 ID: 4209794530000

predRAČUN
Kupac Naziv: Adresa: Grad: PDV/ID: DRAGAN PETROVIĆ ALIJE IZETBEGOVIĆA BB SREBRENIK, 75355 / Broj: Datum i mjesto:

www.leftor.ba leftor@leftor.ba tel: +387 35 364 035 fax: +387 35 364 039

MP0123/2012 16.01.2012, Tuzla

r.b. Naziv usluge / proizvoda
1. MAKINA WINDOWS 2.500 CCM 2. .BA domena zakup 1 godina

Kol
1,00 1,00

bez PDV
55,00 KM 26,00 KM

sa PDV Iznos PDV Iznos sa PDV
64,35 KM 30,42 KM 9,35 KM 4,42 KM 64,35 KM 30,42 KM

Ukupno bez PDV: PDV (17%):

81,00 KM 13,77 KM

Ukupno za platiti:

94,77 KM

Napomena: - Plaćanjem predračuna aktivirat ćete navede usluge u periodu od: 26.01.2012. do 26.01.2013. - Projekat pod kojim se vodi dokument: omenkotrans.ba - Hosting za domenu: omenkotrans.ba

Plaćanje UniCredit Bank d.d. Žiro račun u BiH: 3383002261762114 Devizni IBAN: BA39-338-300-489-030-138-5 SWIFT: UNCRBA22
OBAVEZNO na uplatnici navesti broj predračuna po kome se vrši plaćanje.

Napomena: Predračun je rađen sredstvima AOP-a, te se smatra važećim bez pečata i potpisa. Original račun primit ćete poštom nakon uplate.

Molimo vas da, ukoliko već niste, dostavite nam kopiju vašeg PDV/ID broja na fax +387 35 364 039.

Dokument izdao:

M.P.
Kristijan Smiljanić, mr. sci. el. teh.

WEB aplikacije & hosting.

Napredni i specijalizirani WEB portali.

E-trgovina, internet poslovanje.

WEB baze podataka.

CMS rješenja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful