P. 1
ManagementulOrganizatiilor

ManagementulOrganizatiilor

|Views: 26|Likes:
Published by oana_en

More info:

Published by: oana_en on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

Prof.univ.dr.

Dumitru IACOB

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR

Bucureşti 2001

1

Managementul organizaţiilor

1. INTRODUCERE ÎN TEORIA ŞI MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR Obiective Conţinutul capitolului, după lectură şi analiza informaţiilor, oferă suportul necesar pentru: a) înţelegerea conceptelor de sistem şi organizaţie şi a naturii sistemice a organizaţiilor; b) explicarea temeiurilor multiple ale necesităţii organizării activităţii umane; c) identificarea şi utilizarea principalelor criterii de tipologizare (de clasificare) a organizaţiilor; d) înţelegerea valorii operaţionale a subsistemelor organizaţiei; e) exersarea abilităţilor primare de utilizare în regim aplicativ a conceptelor de bază din teoria şi managementul organizaţiilor.
Istoria omenirii este istoria organizării activităţii umane.

Practic, nu există lucrări cu referire la "straturi" mai vechi sau mai noi ale istoriei omenirii care să nu cuprindă abordări explicite ale organizării activităţii umane. Ideea de mai sus este lesne de ilustrat prin câteva exemple.

"Dar trăsătura dominantă a organizării în domeniul textelor la Leyda - arată Fernand Braudel în "Jocurile schimbului" - este realmente forţa implacabilă a mijloacelor coercitive în funcţiune: supravegherea, represiunea, încarcerarea, execuţiile capitale sunt o ameninţare constantă. Regenţii oraşului sunt sălbatec de partea privilegiaţilor. Mai mult, manufacturierii sunt grupaţi într-un fel de cartel care cuprinde toată Olanda şi chiar ansamblul Ţărilor de Jos. Ei se adună la doi ani odată, într-un «sinod» general pentru a îndepărta concurenţa dăunătoare, pentru a fixa preţurile şi salariile, şi, atunci când este nevoie, pentru a hotărî măsurile ce trebuie luate împotriva răzmeriţelor lucrătorilor, efective sau posibile". (Fernand Braudel, 1985, p. 176) "Se poate ieşi din infern? Câteodată da, dar niciodată singur, niciodată fără a accepta imediat o strânsă dependenţă de la om la om. Trebuie să ajungi la ţărmurile organizaţiei sociale, oricare ar fi ea, sau să-ţi fabrici una, de la cap la coadă, cu propriile ei legi, în interiorul unei contra-societăţi oarecare". (Fernand Braudel, 1985, p. 191) "Toate societăţile negustoreşti, puţin mai devreme sau puţin mai târziu, au creat asemenea ierarhii, care se pot recunoaşte în limbajul de zi cu zi" (Fernand Braudel, 1985, p. 8) "În orchestra simfonică, mai multe sute de muzicieni talentaţi cântă împreună; dar este doar un singur «director», dirijorul, fără nici un strat intermediar între el (sau ea) şi membrii orchestrei. Acesta va fi modelul de organizaţie pentru organizaţia nouă bazată pe informaţie. Vom vedea astfel o shimbare radicală de la tradiţia conform căreia performanţa era răsplătită în primul rând prin avansarea în poziţii de comandă, adică în rândurile manageriale. Organizaţiile vor avea foarte puţine astfel de poziţii de comandă. Vom vedea din ce în ce mai mult organizaţiile de tipul cvintetului de jazz, în care conducerea în interiorul echipei se schimbă după misiunea specifică de îndeplinit şi este independentă de «gradul» fiecărui membru. De fapt, cuvântul «grad» ar trebui să dispară complet din vocabularul muncii bazată pe cunoştinţe şi al lucrătorului cunoaşterii. Ar trebui să fie înlocuit cu «atribuţii». (Peter F. Drucker, 1999, p. 77) Cele de mai sus ne introduc, prin câteva referinţe istorice, în universul de extremă complexitate al organizării şi organizaţiilor.
2

Managementul organizaţiilor

Evident, în acest context, întrebarea iniţială este una simplă: Ce sunt organizaţiile? Un răspuns sugestiv este dat de Gary Johns într-o lucrare de referinţă (1998, p. 4). În formularea sa, organizaţiile sunt "invenţii sociale destinate realizării unor scopuri comune prin efort de grup". Totodată, organizaţiile, ca "invenţii sociale", sunt construcţii sistemice, sunt sisteme sociale, fapt care impune abordarea lor din perspectivă sistemică. 1.1. Perspectiva sistemică asupra organizaţiei În ultimele decenii, ca urmare a demonstraţiei făcută de Thomas S. Kuhn în cunoscuta sa lucrare Structura revoluţiei ştiinţifice, se consideră că o revoluţie ştiinţifică are loc prin apariţia unor scheme conceptuale noi, prin introducerea unor noi “paradigme” ale cunoaşterii ştiinţifice. În această perspectivă, se poate afirma că teoria generală a sistemelor (prescurtat T.G.S.) a marcat, în secolul al XX-lea, o ruptură epistemologică în raport cu vechea paradigmă, proprie “viziunii atomiste” a ştiinţei clasice. Aceasta din urmă consideră că orice totalitate poate fi descompusă în elementele componente (compuşi şi enzime, celule, senzaţii elementare, indivizi în liberă competiţie etc. sperând că prin simpla lor reunire – teoretică sau experimentală – s-ar putea reconstrui şi face inteligibilă totalitatea de la care s-a plecat. Intenţia teoriei generale a sistemelor este de a dezvălui proprietăţi, principii şi legi care sunt caracteristice sistemelor în general, independent de varietatea lor sau de natura elementelor lor componente. Principala consecinţă a T.G.S. o constituie introducerea unei noi viziuni ştiinţifice (denumită “sistemică”), graţie virtuţilor metodologice ale triadei conceptuale “sistem-structurăfuncţie” în cercetarea totalităţilor (ansamblurilor organizate). În esenţă, s i s t e m u l este un ansamblu de elemente în interacţiune, care constituie un întreg organizat, cu proprietăţi specifice şi funcţii proprii, deosebite de ale elementelor ce îl compun, o formaţie distinctă şi relativ autonomă în raport cu mediul înconjurător. Obiectele sistemului sunt, la rândul lor, totalităţi structurale (subsisteme), în cadrul cărora legile sistemului nu sunt identice ce cele ale elementelor componente. Adiacentul (complementul) conceptului de sistem este acela de mediu, în care se includ elemente din afara sistemului, care-l influenţează sau sunt influenţate de el. Sistemele sunt universal prezente în cosmos, în realitatea fizico-biologică şi în viaţa socială. Sistemele sociale sunt de regulă, organizaţii. Orice organizaţie este un sistem, fără ca orice sistem social să fie propriu-zis o organizaţie. Organizaţia este un sistem deschis, adaptativ, ţinând seama de faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari, cu care are legături armonizate prin procesul de conducere. În acelaşi timp, organizaţia are şi un grad propriu de autonomie, o funcţionare de sine stătătoare. Organizaţia poate fi înţeleasă numai privind-o ca sistem deschis, ale cărui procese interne se află în interrelaţie cu mediul. Organizaţia ca un sistem complet închis probabil nu va exista niciodată, deoarece componentele sale sunt totdeauna influenţate de forţe din afara sistemului. Aceasta înseamnă că organizaţia trebuie analizată contextual şi, în acest sens, putem vorbi de “grade de permeabilitate” la influenţele din mediu, dar nu de un sistem închis. Organizaţia este un sistem dinamic, în sensul că evoluţia şi viabilitatea sa sunt determinate de modificările care se produc în cadrul sistemului, în relaţiile acestuia cu mediul. Ea este, de asemenea, un sistem complex, probabilistic şi relativ stabil, deoarece reprezintă o reuniune de componente articulate prin numeroase legături, supusă unor factori perturbatori, dar capabilă să-şi menţină funcţionarea în cadrul unor limite care-i definesc maniera de comportare. Totodată, organizaţia este un sistem autoreglabil şi autoorganizabil deoarece are capacitatea să facă faţă diferitelor influenţe din interior şi din exterior, cu ajutorul conducerii, prin acte decizionale. Ca sistem autoreglabil, organizaţia acţionează în concordanţă cu un ansamblu de norme şi valori şi se
3

b) “omul este prea mic pentru stâncă”. limitate de cunoaştere. 1. capabile să realizeze prin propria lor acţiune alte “obiecte” decât cele existente în natură. o fiinţă înzestrată cu capacităţi de cunoaştere. prin care acesta de deosebeşte radical de celelalte vieţuitoare: a) Omul este o “fiinţă gânditoare”. Chaster Barnard (1938. într-o multitudine de organizaţii coexistente sau succesive (familia. în situaţii particulare. imagina o situaţie în care un om intenţionează să mute o stâncă mult prea mare pentru el. În perioada interbelică. forţa sa de a răspunde presiunilor mediului exterior sunt limitate. de satisfacţie şi stări morale.d. cât şi utilă prin rezultatele ei.Managementul organizaţiilor autoreglează în funcţie de mai multe elemente. prin însumare. se lărgesc în permanenţă. Atât în raport cu solicitările mediului exterior cât şi în ceea ce priveşte propriile sale capacităţi. a cunoaşterii de către fiecare generaţie umană. . izolat. extrem de mobile. ca individ izolat. constituie tezaurul cultural al omenirii (sau. apud Mihaela Vlăsceanu. de comportamentul complex. încercând să sugereze temeiurile apariţiei organizaţiilor. că desprinderea lentă a oamenilor din animalitate este determinată de organizarea legăturilor dintre primele fiinţe gânditoare. Limitele individului în cauză sunt clar exprimate prin enunţuri precum: a)”stânca este prea mare pentru om”. oamenii pot face împreună lucruri pe care nu le pot realiza singuri. într-un domeniu profesional). Condiţiile generale ale constituirii (apariţiei) unei organizaţii sunt: a) existenţa unor indivizi care consimt să coopereze pentru realizarea unui scop care este al fiecăruia în parte şi al tuturor împreună. fiinţa umană a declanşat o neîncetată expansiune a cunoaşterii asupra realităţii înconjurătoare şi asupra ei înşişi. omul. 1993). activitatea variabilă a oamenilor care este strâns legată de motivaţie şi convingere. Temeiurile organizării activităţii umane Organizaţiile constituie o realitate atotcuprinzătoare. de altfel. are capacităţi restrânse. Nevoia de cooperare.a. fără exagerare.specializarea în cunoaştere este atât inevitabilă. Necesitatea organizării activităţii umane şi a construirii organizaţiilor izvorăşte din imperativul cooperării umane. Omenirea există de la începuturile sale în interiorul unor forme de organizare. este limitat. Individului. faptul că organizaţia dispune de libertatea de alegere a mijloacelor şi căilor de acţiune ca şi de modalitatea de formulare a scopurilor viitoare. Autoorganizarea exprimă capacitatea organizaţiei de a reface echilibrul comportamentelor sale în raport cu perturbaţiile ivite. fapt ce impune: . Frontierele cunoaşterii. rezultat al investigaţiilor întreprinse de generaţiile anterioare. Trăim dintotdeauna în organizaţii. prin cooperare. în acest mod fiind cu putinţă aprofundarea rapidă a cunoaşterii prin acţiunea indivizilor care alcătuiesc aceeaşi 4 . în principiu. ce merg spre trăsăturile de esenţă ale omului. de sistemele de comunicare şi informare. adică are flexibilitate. de a conlucra efectiv pentru realizarea scopului comun. În organizaţii.acumularea unor cunoştinţe deja existente. iar autoinstruirea reflectă capacitatea pe care o are de a folosi experienţele anterioare pentru optimizarea propriei activităţi. acţiunea transformatoare. fiecare om fiinţează de la începutul vieţii sale. ca factor esenţial în geneza organizaţiilor are rădăcini adânci. în permanenta creştere.2. ar fi imposibilă şi fără sens reluarea. Se poate spune. şcoala. iar potenţa de cunoaştere a omenirii în ansamblu este. Printre acestea se numără: elementele umane aflate în interacţiune reciprocă. îi sunt accesibile activităţi şi scopuri extrem de restrânse. Capacitatea sa de acţiune.m. b) capacitatea indivizilor de a comunica între ei. care. sistemul profesional ş. Omul însă. Pe de altă parte. Ca homo sapiens. ca entitate izolată. de modelele adoptate în procesul de decizie şi de performanţele acestora. fondul de cunoştinţe existente într-un domeniu al acţiunii umane.). de la început. depăşirea limitelor fiind cu putinţă prin acţiunea socială de cooperare. ca individ.

inclusiv în proprii săi ochi. Din această stare de fapt. se poate afirma că temeiul apariţiei şi existenţei organizaţiilor constă atât în caracteristica acestora de a realiza scopurile individuale (ale indivizilor care alcătuiesc organizaţia) mai rapid. atunci şi atât cât este nevoie.Omul se valorizează prin semenii săi. cooperarea este necesară. este formată din multitudinea relaţiilor interumane. În ambele ipostaze ale omului ca fiinţă cunoscătoare.organizarea acţiunii umane implică şi face cu putinţă diviziunea muncii. un scop în sine. “măsura” valorii individului (general-umană. fiecare individ în parte îşi poate dezvolta şi afirma mai repede şi mai clar propria forţă de acţiune. care produce “obiecte” noi. între membrii diverselor comunităţi profesionale. obţinut prin diviziunea obiectivului general. omul este supus aceloraşi limite ale acţiunii izolate şi are deschisă aceeaşi cale de depăşire a limitelor sale: . c) În cea mai generală expresie a sa omul este o fiinţă socială. de către semeni. este vizibilă necesitatea cooperării în cunoaştere. într-o colectivitate umană. sentimentul datoriei împlinite au sens şi sunt cu putinţă doar în interiorul unor forme de organizare umană. În concluzie.simultan. cooperarea în cunoaştere şi cooperarea în acţiune (ele însele puternic interferente) se împletesc strâns cu cooperarea socio-morală şi afectivă. ca trăsătură socială. în principal şi de regulă. noile achiziţii fiind comunicate. b) Cunoaşterea nu a fost niciodată şi nu poate fi la modul absolut. 5 . nevoia de afecţiune. Omul cunoaşte pentru a transforma. chiar propria imagine a omului despre sine însuşi este dată. eficienţa şi timpul devin valori tot mai semnificative. Omul este o categorie de relaţie. în calitate de cooperare în acţiune. trăieşte şi nu poate trăi decât împreună cu semenii săi. . de căldură şi satisfacţie sufletească. morală. El nu există decât ca termen într-o relaţie prin care este permanent legat de alţi oameni. Este limpede că. Altfel spus. nevoile umane esenţială (altele decât cele ce privesc cunoaşterea şi acţiunea) sunt satisfăcute în şi prin formele organizate ale vieţii sociale. pe verticala generaţiilor sau pe orizontala aceleiaşi generaţii. altfel spus. Homo sapiens se îngemănează cu homo faber. . Societatea. favorizând manifestarea unei game largi de acţiuni umane. concentrarea pe un obiectiv particular. prin realizarea într-un timp relativ scurt a unui obiectiv dat decât dacă ar încerca să realizeze simultan toate obiectivele. inclusiv satisfacţia în muncă. complet şi mai eficient decât prin acţiune izolată. profesională) este dată de către societate. fapt ce presupune realizarea scopului comun mai multor oameni cu eforturi mult mai mici decât dacă fiecare dintre ei ar acţiona de unul singur. mulţumirea lucrului bine făcut. de imaginea pe care omul o primeşte de la “ceilalţi” şi prin “ceilalţi”. decurg consecinţe extrem de importante: . dobândirea lor fiind unul din fructele cele mai de preţ ale existenţei organizaţiilor.Nu în ultimul rând. Ca fiinţă transformatoare. într-o organizaţie. deci omul se afirmă şi se construieşte ca om împreună cu semenii. omul se dovedeşte mai lesne folositor. cât şi în capacitatea lor de a răspunde unor necesităţi umane fundamentale. şi sub acest unghi. prin organizare sporeşte eficienţa acţiunii şi se micşorează timpul de realizare a acesteia. în acest caz. ca individ. ca individ care realizează şi mânuieşte unelte. în mediul înconjurător pentru a-şi înlesni condiţiile de viaţă. Omul produce schimbări în natură.Managementul organizaţiilor generaţie. desfăşurând toate acţiunile presupuse de acestea. ca entitate. Omul. În societăţile moderne. de comunicare şi înţelegere reciprocă primeşte răspuns prin existenţa activă a omului în alcătuiri bine închegate împreună cu semenii săi.

conducerea acesteia etc. decât dacă interacţiunea umană îmbracă forma cooperării (evitându-se şi depăşindu-se conflictele interumane). definitorie a sistemelor). Natura organizaţiilor O primă privire asupra organizaţiilor s-a realizat. se impune ca membrii organizaţiei să participe la remodelarea şi redefinirea scopului organizaţional. enunţarea sa. specializarea) îşi pun amprenta asupra întregii activităţi organizaţionale. de parte esenţială. în condiţiile în care – repetăm – simpla adunare a unui grup de oameni sub “acoperişul” unui scop comun nu garantează. cât şi momentelor ulterioare din viaţa organizaţiei. drept bază pentru comunicare reală a scopurilor specifice şi pentru o asumare conştientă şi responsabilă a scopului general (intră şi rămân în organizaţie numai acei indivizi care ştiu foarte bine “ce vor”. extrem de necesară. după cum s-a văzut anterior esenţială. numărul nivelurilor ierarhice (diferenţierea pe verticală a organizaţiei). b) atât pe parcursul evoluţiei unei organizaţii şi.3. fără a se epuiza complexitatea şi specificul organizaţiei. cât şi între oameni şi structuri (în calitatea acestora din urmă. definirea organizaţiilor se impune a fi realizată prin reliefarea specificităţii umane a acestora. Relaţia dintre oameni şi scopuri este. c) Nu mai puţin importante sunt modalităţile de realizare practică a corespondenţei dintre scopul general şi scopurile individuale. structura organizaţională influenţează decisiv natura interacţiunii umane. simultan. în cele de până acum. fiecăruia în parte). În esenţă. organizaţia implică o formă distinctă de corelare între oameni şi scopuri. Simpla existenţă a scopului. deschise. trebuie observat că orice scop organizaţional este un scop general. construcţia unui scop. 6 . atât “ei”. Pentru aceasta. fiecare membru al organizaţiei este confruntat cu necesitatea înţelegerii şi formulării adecvate a propriilor interese. în sine. păstrându-şi esenţa.) Calitatea interacţiunii umane este la fel de importantă precum scopul organizaţional. se multiplică în scopuri specifice. acest imperativ este aplicabil atât momentului de început al unei organizaţii (atunci când se constituie o organizaţie nouă). o r g a n i z a ţ i a este un sistem social în care şi prin care oamenii interacţionează (cooperează) pentru realizarea unor scopuri comune. Este importantă procedura de realizare. “traducerea” sa în forme accesibile indivizilor din organizaţie. chiar realizabil. Transformarea scopului general în rezultate practice finale presupune: a) garanţia existenţei unor părţi comune semnificative între scopurile individuale. de împlinire a scopului.simultan. scopul general. Pe această bază. constituie doar un prim moment. Mărimea organizaţiei. al subunităţilor funcţionale (diferenţierea pe orizontală). nu este şi suficientă. În acelaşi timp. complexitatea activităţii (diviziunea muncii. în acest mod. capabile de autoreglare şi autoinstruire. între interesele şi aspiraţiile indivizilor care alcătuiesc organizaţia. . cât şi “organizaţia”). drept condiţie a păstrării convergenţei scopurilor individuale în cadrul scopului general. atingerea scopului propus. Altfel spus. în acest sens fiind necesare: . decât dacă natura raporturilor interumane este modelată în această direcţie. numărul departamentelor. Scopul organizaţional reprezintă însăşi raţiunea construirii şi existenţei organizaţiilor. Dobândirea statutului de membru al organizaţiei şi asumarea în consecinţă a scopului organizaţional nu garantează îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Afirmarea scopului. atunci când organizaţia îşi modifică (total sau parţial) scopul general.Managementul organizaţiilor 1. relaţiile oamenilor (interacţiunea umană) şi relaţiile fiecărui om şi ale tuturor împreună cu structura de ansamblu a organizaţiei (subsistemele şi domeniile organizaţiei. Interacţiunea umană reprezintă fundamentul funcţionării unei organizaţii. accesibile tuturor membrilor organizaţiei (în ultimă instanţă. a propriilor scopuri. mai ales. Definitorii pentru organizaţie sunt. din perspectiva teoriei generale a sistemelor.formularea scopului general. Organizaţiile au fost caracterizate drept sisteme sociale dinamice.

U. interacţiunile umane. prin prestigiul moral. nedefinite sau slab definite dintre membrii acesteia. o serie de activităţi ad-hoc etc. până acum scoase în relief. autoritate şi responsabilitate). În chip similar. slab structurate. prin indicarea liderilor. formal.4. structura organizaţională. 1.Managementul organizaţiilor Analiza organizaţională.oferă liderilor organizaţiei elemente de control. deoarece: . Planul informal al unei organizaţii se alcătuieşte din relaţiile spontane. dar şi Mafia. membrii organizaţiei pot accepta un lider (conducător) informal. de feed-back asupra stării reale a organizaţiei. a ierarhiei. de evoluţie şi de ieşire din organizaţie. informale sau formale.. Cea mai simplă şi mai sugestivă clasificare a organizaţiilor are în vedere gradul lor de structurare. ale organizaţiilor. care întruneşte o lungă adeziune prin autoritatea sa profesională. d) organizaţii de tip corporaţii (organizaţii industriale. ambele forme de organizare. etc. existent în orice organizaţie. implică. asociaţii de asistenţă socială. Planul informal este subsumat şi poate fi utilizat pentru consolidarea şi evoluţia pozitivă a planului formal. . acceptarea este intensă. spirituale. de tipul celor religioase. nefiind propriu-zis organizaţii. în proporţii variabile. Sub acest unghi. regulile organizaţiei sunt acceptate spontan şi tocmai prin aceasta. Dincolo de planul informal. Alte modalităţi de clasificare au în vedere scopul. în consecinţă. prin capacitatea de a stabili relaţii stimulative. scopul. e) organizaţii de afaceri familiale: micile afaceri.este mai judicios să vorbim despre şi să analizăm distinct planul informal şi planul formal al unei organizaţii. se identifică cinci tipuri diferite de organizaţii caracteristice societăţii contemporane şi încearcă diferenţierea pe baza scopului general al fiecăruia: a) asociaţiile voluntare. fiecare organizaţie cuprinzând. Normele. gradul de adeziune fiind ridicat. Dincolo de planul formal. . a rolurilor şi relaţiilor dintre membrii organizaţiei (de putere. în peisajul literaturii americane de profil. Planul formal al organizaţiei vizează structura oficială a acesteia. Trebuie precizat de la început că: . altul decât cel oficial. formele de organizare se împart în două mari tipuri: informale şi formale. existent în orice organizaţie. Tot în S. adecvate cu colegii săi. studierea tuturor componentelor. beneficiarii activităţii sau natura comportamentului membrilor organizaţiilor. ale organizaţiilor – oamenii. prin precizarea condiţiilor de acces. financiare etc. ştiinţifice. cooperant. b) organizaţii militare. acestea sunt. necesară pentru cunoaşterea şi realizarea eficientă a activităţii organizaţiilor. organizaţiile care se apropie de tipul informal sunt depistabile în activităţi de factura grupurilor de prieteni. c) organizaţii filantropice (de binefacere).facilitează realizarea scopului organizaţional prin adeziunea sporită a membrilor organizaţiei. organizaţiile care se apropie cel mai mult de tipul formal sunt cele birocratice. nefiind impuse. Tipologia organizaţiilor O imagine mai detaliată asupra organizaţiilor se obţine prin clasificarea acestora. Astfel. clar definită prin descrierea normelor de construire şi de comportament.practic sunt greu de depistat forme pure.determină un climat organizaţional sănătos. .A. se operează cu o schemă de clasificare pe principiul “cine beneficiază de activitatea organizaţională specifică” şi propun următoarele patru tipuri: 7 . însă.).

indivizii (oamenii). organizaţiile de afaceri. remunerativă şi normativă. b. organizaţii de beneficiu mutual. fie prin coerciţie. organizaţiile politico-ideologice. cu atât organizaţia este mai “înaltă”. institutele de cercetare. care au ca prin beneficiar proprietarii şi managerii şi cuprind firmele industriale.5. spre exemplificare. al căror prin beneficiar sunt membrii şi cei înscrişi care deţin un rang. d. închisorile. Conformismul. Această deosebire duce la construirea de “organizaţii scunde” şi “înalte”. statistica la nivel statal. sindicatele. organizaţii coercitive. organizaţii normative. c. şcolile. . fie pentru că vor fi recompensaţi. fie că acesta este considerat ca fiind regulamentar. membrii organizaţiei adoptă un comportament. Subsistemele organizaţiei Cum arătam deja. societăţile de ajutor. Aici include: partidele politice. ospiciile. Amitai Etzioni realizează o clasificare a organizaţiilor bazându-se pe natura comportamentului conformist. şcolile. . Etzioni realizează o clasificare a organizaţiilor după tipurile de confruntare şi stabileşte trei tipuri de structuri duale (între conducători şi conduşi) în interiorul organizaţiei: a. se poate observa că organizaţiile se deosebesc între ele şi prin numărul de niveluri existente în interiorul lor. lagărele de prizonieri de război.grupurile umane. uniunile de afaceri. serviciile militare. aici fiind inclusă majoritatea organizaţiilor. Utilitar-coercitive – exploatările agricole şi industriale tradiţionale.Managementul organizaţiilor a. cluburile etc. 1. precum lagărele de concentrare. consideră autorul. subsistemul grupal şi subsistemul conducerii. A. organizaţiile profesionale. Clasificarea organizaţiilor permite înţelegerea acestora drept condiţie a integrării indivizilor în organizaţii şi a funcţionării lor eficiente. spitalele. Astfel. recompensă şi mijloace normative. în această categorie autorii exemplifică agenţiile de plasare a forţei de muncă. spitalele. organizaţiile militare în timp de pace. Utilitar-normative. organizaţiile utilitare – în care sunt incluse întreprinderile industriale. Considerând trei tipuri de putere: coercitivă. În acelaşi timp. Normativ-coercitive. grupurilor şi liderilor. departamentele poliţiei şi pompierilor. c. 8 . c. uniunile coercitive. cum sunt unităţile de luptă. b. băncile. Fiecare dintre cele trei categorii de elemente constituie un subsistem vital al organizaţiei – subsistemul individual. clinicile de sănătate mintală. companiile de asigurări. elementele constitutive ale organizaţiei sunt: . Structurile duale se stabilesc în următoarele combinaţii: a. Garda Naţională. lagărele de muncă forţată. De aici rezultă o serie de repercusiuni privind întreaga structură organizaţională. aici fiind incluse. organizaţiile fermierilor. organizaţiile publice de care beneficiază marele public. colegiile şi universităţile. din relaţionarea oamenilor. Întreaga structură şi toate procesele organizaţionale rezultă din combinarea. este un element major de relaţionare între cei care deţin puterea şi cei asupra cărora ei o exercită. b. cum sunt organizaţiile religioase. Cu cât este structurată pe mai multe niveluri intermediare între veriga de bază şi nivelul de conducere. magazinele de vânzări cu ridicata şi cu amănuntul. asociaţiile voluntare. organizaţii care realizează servicii şi au ca prim beneficiar clienţii. Cei care au puterea pot exercita autoritatea asupra subordonaţilor prin coerciţie. de conformare la scopurile şi specificul organizaţiei.liderii (conducătorii).

Dar pentru a avea o imagine mai completă a organizaţiei este necesar să subliniem că ea trebuie privită. cât şi natura activităţii contribuie la creşterea formalizării. Centralizarea are în vedere natura procesului de adoptare a deciziilor de concentrare a puterii. în chip firesc.adaptarea (capacitatea de a se confrunta cu stimuli noi. Astfel. în realizarea cooperării.influenţarea (indivizilor şi a grupului/grupurilor aflate sub autoritatea liderului). susţinerea (asigurarea “intrărilor” şi a “ieşirilor”). prin norme. Astfel. atât ca sistem. ci şi în condiţii de schimbare. . multiplicarea subunităţilor funcţionale. Optimul structural este determinat de scopurile organizaţiei. spre vârful ierarhiei (structuri centralizate) sau spre nivelurile inferioare ale acesteia (structuri descentralizate). a organizaţiei nu există. care rezultă din stimulii de intrare (influenţe din mediul exterior. pentru subsistemul individual (pentru individ ca element) procesele caracteristice sunt: . cât şi ca "suprasistem". universal valabilă. inclusiv de a acţiona în condiţii de solicitare intensă. . Nu numai mărimea. Un nivel ridicat de formalizare este dat prin reglementarea intensă. intensificarea formalizării dar şi dificultăţi tot mai mari în controlul şi coordonarea organizaţiei.comunicarea cu indivizii şi grupurile. extragrupal şi intragrupal (la nivelul suporturilor dintre grupuri). Organizaţiile militare sunt. dar atât scopurile. este inclusă în societatea globală. puternic formalizate. adaptarea (prin feed-back-ul dintre “ieşiri” şi “intrări”) şi conducerea. Structurarea potrivit criteriului geografic se realizează atunci când mărimea unei organizaţii impune constituirea unor subunităţi distincte în locuri diferite.dezvoltarea (evoluţia profesională şi umană). O structură optimă. de influenţele mediului. Subsistemul conducerii (liderul da element al organizaţiei) implică procese precum: .adoptarea deciziei şi coordonarea execuţiei acesteia (conducerea propriu-zisă). de stres. iar ca suprasistem înglobează alte sisteme. a comportamentului organizaţional. cele politice). din organizaţie). de stres).motivaţia ( natura şi intensitatea interesului prezenţei şi acţiunii în interiorul organizaţiei). Subsistemul grupal ( grupul ca element al organizaţiei) cuprinde procese care se desfăşoară în trei planuri puternic interferente: planul intragrupal (în interiorul grupului). menţinerea (asigurarea funcţionalităţii interne). organizaţia cuprinde mai multe 9 . În acelaşi timp.realizarea conducerii nu numai în condiţii de normalitate. Procesele caracteristice sunt: . prin regulamente. pot exista organizaţii cu structuri preponderent administrative (cele mai multe) sau preponderent de conducere (de regulă. Ca sistem. Intensitatea administrativă asigură suportul dintre activităţile de factură administrativă (de execuţie) şi cele de conducere (de decizie şi control).interacţiunea dintre indivizi şi socializarea indivizilor (în interiorul fiecărui grup). . aspect extrem de important.Managementul organizaţiilor Subsistemele organizaţiei se caracterizează prin procese specifice. în interiorul spaţiului de autoritate. cu atât este mai puternic formalizată. Formalizarea indică gradul conform căruia o organizaţie este preponderent formală sau informală. de specificul activităţii. . cu cât o organizaţie este mai mare. ulterior.competiţia şi cooperarea. în ultimă instanţă de condiţiile concrete ale realizării proceselor esenţiale ale organizaţiei: producţia (realizarea “produselor” specifice). la nivelul relaţiilor dintre grupuri. . . inclusiv în situaţii “excepţionale”. Mărimea organizaţiei se referă la numărul membrilor săi. de stabilitate. care poate genera o “dilemă organizaţională” (până la ce nivel organizaţia îşi poate mări numărul de membri fără a-şi diminua funcţionalitatea?) Tendinţa creşterii numărului de membri implică adâncimea specializării. ale subsistemului şi organizaţiei) se exprimă prin comportamente de ieşire (din subsistem şi. În mod obişnuit. pentru a i se garanta menţinerea şi coerenţa în activitate.

d) Subsistemul adaptativ (adaptive subsystem). Misiunea cuprinde scopuri asumate explicit de către membrii organizaţiei şi validate (recunoscute) social. Acest subsistem dispune de mecanisme de reglementare şi este investit cu autoritate structurală pe mai multe nivele. b) Subsistemul de susţinere (supportive subsystem) procură "intrările" din mediu (oameni. Sunt cuprinse aici mecanisme de recrutare şi instruire a forţei de muncă. în limba engleză) care este cel mai important. − structuri (relaţii ca rezultat şi expresie a interacţiunilor umane). Organizaţiile sunt sisteme sociale care au următoarele caracteristici: − sunt sisteme deschise şi dinamice în raport cu mediul. Convergenţa în acţiune (efortul comun) este asigurată de scopul comun. Organizaţiile cuprind: − oameni. sunt constituite din elemente ce trebuie să acţioneze în mod concentrat pentru a obţine eficienţa organizaţională. de adaptare a sistemului în urma receptării influenţelor din mediul înconjurător. materiale. de solicitare şi motivare conform normelor organizaţiei. e) Subsistemul de conducere (managerial subsystem). sunt totodată. Câteva concluzii se impun: a) Organizaţiile. coordonării şi dirijării numeroaselor subsisteme ale structurii organizaţiei. − sisteme autorganizabile şi autoinstruibile (lucrează cu "input"-uri şi "output"-uri şi realizează corecţii pe baza feed-back-ului. ca expresie a aplicării la nivelul socialului a teoriei generale a sistemelor. de aplicare a sancţiunilor pozitive şi negative pentru atingerea scopurilor organizaţiei. care elaborează măsuri de corecţie. ca sisteme sociale complexe. b) Analiza sistemică a organizaţiilor. cât şi din aceea de a reacţiona în mod adecvat la influenţa mediului extern. capabile să-şi proceseze propria experienţă organizaţională). REZUMAT • Organizaţiile sunt invenţii sociale destinate realizării unor scopuri comune prin acţiunea convergentă a grupului de oameni. precum şi asupra relaţiilor dintre om şi mediu. c) Subsistemul de menţinere (maintenance subsystem) care echipează interiorul organizaţiei cu ceea ce este necesar realizării în cele mai bune condiţii a activităţii.Managementul organizaţiilor subsisteme. El este cel care produce deciziile necesare coordonării şi dirijării tuturor celorlalte subsisteme. plasează "ieşirile" şi realizează legăturile instituţionale ale organizaţiei cu mediul exterior. oferă o nouă perspectivă asupra relaţiilor interumane. care cuprinde activităţile organizate în vederea controlării. − scopuri (misiunea organizaţiei). fiecare având o funcţie specifică. • 10 . Aceasta presupune ca organizaţiile să fie analizate atât din perspectiva capacităţilor de a integra variabilele organizaţionale cu factorii umani. O clasificare operaţională a sistemelor (subsistemelor) participante la "viaţa" internă a organizaţiei cuprinde cinci tipuri generice esenţiale: a) Subsistemul de producţie (production subsystem. energii). deoarece în cadrul lui se desfăşoară transformările pe baza prelucrării "intrărilor" în sistem.

ieşiri şi feed-back ale organizaţiei subsistemele organizaţiei. resurse • procesări interne ieşiri (output) produse specifice şi efecte în mediu • feed-back Majoritatea organizaţiilor sunt de tip utilitar-normativ. convergenţa oamenilor în interiorul organizaţiei se întemeiază pe dorinţa acestora de a avea acces la utilităţile organizaţiei proprii şi la cele ale altor organizaţii (schimbul de utilităţi). După prezentarea subsistemelor organizaţiei va fi formulată o sarcină de lucru. În cadrul agenţiei Ogilvy PR. convergenţa este asigurată normativ (reglementări sociale. la nivelul lui. • • Aplicaţie (exerciţiu) În cele ce urmează sunt prezentate subsistemele unei organizaţii: Agenţia Internaţională de Relaţii Publice "Ogilvy" (Ogilvy Public Relations Worldwide). pentru orice tip de organizaţie. libertatea etc. Subsistemele organizaţiei (de producţie. Nu trebuie uitat: Normele sunt expresia imperativă (obligatorie) a tablei de valori a societăţii (binele. servicii). Ele produc utilităţi sociale (produse. ♦ Grupul pentru dezvoltarea performanţelor la locul de muncă (Workplace Performance) este un grup specializat în îmbunătăţirea performanţelor prin dezvoltarea unor strategii performante de comunicare cu angajaţii. statute ale organizaţiilor.Managementul organizaţiilor Cea mai simplă "schemă" de reprezentare cibernetică a organizaţiilor este următoarea: Mediu extraorganizaţional intrări (input) comenzi. simultan. specifice organizaţiei.). la 11 . frumosul. Se urmăreşte atât existenţa unei comunicări interne în organizaţie. Informaţia utilizată este de factură publică. deoarece. de menţinere. Subsistemul de producţie Este un subsistem extrem de important. au loc prelucrările "intrărilor" în sistem. dreptatea. toate aceste prelucrări se realizează la nivelul unor grupuri specializate pe diversele tipuri de "intrări". de adaptare şi de conducere) derivă din şi exprimă logica existenţei organizaţiilor. Concepte cheie • • sistem social organizaţie − deschisă − autoreglabilă − autoinstruibilă intrări. procesări interne. Toate subsistemele au cum se va arăta detaliat ulterior . aplicaţia având în exclusivitate un scop didactic.un miez comun: comunicarea. de susţinere. Agenţia Internaţională de Relaţii Publice "Ogilvy" cuprinde: 1. adevărul. norme în general).

Managementul organizaţiilor

nivel formal şi informal, cât şi emiterea de mesaje clare, precise cu privire la misiunea organizaţiei, avându-se în vedere totodată şi motivaţiile, comportamentele şi obiectivele individuale ale angajaţilor. ♦ Grupul creativ (Creative Group) - are misiunea de a concepe mesaje care să se impună prin creativitate şi puterea de a convinge. principala sa sarcină este aceea de a şti cum să conceapă un mesaj şi cum să se adreseze unui anumit grup ţintă. Rolul său primordial este de a pune la dispoziţie clientului întreaga sursă de inventivitate şi talent necesară pentru conceperea de mesaje şi de transmitere a acestora către grupurile vizate. În îndeplinirea misiunii, grupul creativ beneficiază de diverse modalităţi tehnologice de prezentare şi de interacţiune cu publicul, respectiv desene grafice, modele publicitare, producţii video şi o mulţime de materiale precum şi broşuri, raporturi anuale, publicaţii, teleconferinţe prin care caută să obţină o modalitate eficientă de comunicare a mesajelor cheie. ♦ Grupul de cercetare şi evaluare (Research and Evaluation) - acest grup este practic nucleul, inima fiecărui program elaborat în cadrul Ogilvy PR. Esenţa programului de cercetare şi evaluare constă în cercetarea şi informarea riguroasă cu privire la piaţa pe care clienţii şi chiar organizaţia însăşi îşi desfăşoară activitatea, şi apoi în oferta deosebit de bogată de soluţii şi idei pe care grupul de cercetare şi evaluare o propune clienţilor. 2. Subsistemul de susţinere În cadrul Agenţiei de Relaţii Publice Ogilvy, acest subsistem se ocupă în principal cu menţinerea unei permanente şi armonioase legături cu mediul extraorganizaţional şi, în virtutea acestei legături, organizaţia îşi procură "intrările" necesare ducerii la îndeplinirea misiunii. 3. Subsistemul de menţinere Este subsistemul organizaţiei cu rolul de a menţine echilibrul în interiorul organizaţiei prin controlarea condiţiilor de activitate, prin recrutarea şi instruirea membrilor, prin recompensarea, dar şi sancţionarea acestora în funcţie de activitatea depusă. În ceea ce priveşte membrii organizaţiei, aceştia pot avea diferite "background"-uri, pornind de la jurnalism şi drept şi terminând cu marketing şi management. Principalele calităţi care se cer pentru a deveni specialist în relaţii publice sunt, printre altele, abilităţi în cadrul relaţiilor interpersonale, o capacitate cât mai mare de comunicare şi creativitate, ingeniozitate, devotament, spirit de echipă, profesionalism şi un nivel ridicat de energie intelectuală şi individuală. În cadrul subsistemului de susţinere există un program special numit INTERNSHIP, care este dedicat în relaţii publice, acestora oferindu-li-se oportunităţi de testare şi perfecţionare a aptitudinilor profesionale în acest domeniu. Acest program variază în funcţie de mărime, recompensă şi activităţi şi are loc de două ori pe an, o dată pe timpul verii - început de toamnă şi a doua oară pe timpul iernii - început de primăvară. Cu această ocazie, studenţii, şi totodată toţi cei interesaţi în perfecţionarea profesională în domeniul relaţiilor publice, participă la diverse activităţi printre care: − monitorizarea şi analiza mesajelor apărute în mass-media şi în alte sisteme de comunicare importante pentru clienţi; − evaluarea şi analiza informaţiilor şi a datelor, incluzând şi analize de cercetare; − elaborarea de mesaje media, scrisori "cârlig", ştiri şi comunicate de presă şi cercetări de marketing; − crearea şi dezvoltarea unor legături cu presa şi cu restul comunităţii - mai ales cu grupurile-ţintă din cadrul acesteia; − coordonarea de întâlniri şi evenimente, incluzând conferinţe de presă şi evenimente de presă;
12

Managementul organizaţiilor

− înţelegerea şi aplicarea conceptelor de grafică, producţie şi imprimare, filmare şi transmitere audio şi video. Există şi programe de antrenare şi dezvoltare (Training & Development) în cadrul Ogilvy PR, precum: • Programul PLATO (PLATO - Parteners in Learning and Training at Ogilvy) - este principalul program de antrenare şi dezvoltare. PLATO nu numai că se constituie pe principiul parteneriatului, atât în exteriorul cât şi în interiorul organizaţiei, dar şi extinde acumularea cunoştinţelor în domeniu în afara regulilor clasice de predare-învăţare; • Programul CORE CURRICULUM - este format din 12 secţii care conduc la descoperirea secretelor care stau la baza profesionalismului în relaţii publice. Acest program ajută de obicei la căpătarea unei mai mari încrederi în sine şi în forţa organizaţiei, iar principalele cursuri cuprind, printre altele, teme ca: Afacerea afacerii noastre − Abilităţi eficiente de comunicare − Management performant − Relaţiile cu media − Produsele Ogilvy PR − Servirea clientului − • Programul de învăţare a avantajelor tehnologiei (Technology Boot Camp) - este un program extrem de stimulativ, interactiv, de învăţare şi exersare a tehnologiilor folosite în relaţiile publice, în colaborare cu experţi şi cunoscători în domeniu. Un alt rol extrem de important al subsistemului de menţinere este acela al creării unui mediu de lucru benefic pentru angajaţi, cât şi pentru organizaţie, în general. În acest scop, Oglivy PR propune membrilor săi programe speciale prin care le oferă acestora o atmosferă, nu numai plăcută, bazată pe o comunicare continuă, dar şi dotată cu ultimele achiziţii tehnologice care pot spori performanţele specialiştilor în relaţii publice: − codul îmbrăcăminţii (existenţa unei îmbrăcăminţi adecvate, specifice organizaţiei, mai puţin adoptată vinerea); − dotarea personalului cu computere (laptop-uri); − programul de vizită la lucru (posibilitatea de a vizita şi alte compartimente ale organizaţiei, pentru cei care nu lucrează în cadrul lor, lucru care facilitează o comunicare continuă şi cunoaşterea profesionalismului şi a abilităţilor celorlalţi colegi de muncă); − managementul performanţelor (fiecare angajat este evaluat o dată la şase luni, prin realizarea unei evaluări proprii); − programul de recompensare internă (prin acordarea Premiului pentru "Realizarea" Profesională celor care au avut rezultate performante în domeniile de activitate ale organizaţiei); − programul de orientare a noilor angajaţi (care îi ajută pe aceştia să se familiarizeze încă din prima zi de lucru cu organizaţia); − programul de recompensare a serviciilor (pentru cei care au profesat în cadrul organizaţiei pentru o perioadă considerabilă de timp); − programul de activităţi suplimentare (cum ar fi cele din diferite domenii ale vieţii sociale: de sănătate, de îngrijire, de curăţenie şi altele).

13

Managementul organizaţiilor

4. Subsistemul de adaptare Acest subsistem are misiunea fundamentală de a aduce organizaţia pe traiectoria corectă atunci când aceasta este supusă unor influenţe sau presiuni nefaste provenite din mediul extraorganizaţional. Cel mai important compartiment care se ocupă de această problemă, în cazul Ogilvy PR, este cel denumit BRANDSHIELD (scutul de protecţie al imaginii, al calităţii), programul acestuia având rolul esenţial de a controla situaţiile de criză, mai ales atunci când este vorba de crizele comunicaţionale. De asemenea, el are rolul de a aduce soluţii organizaţiei în momentele-problemă atunci când aceasta trebuie să ia decizii hotărâtoare cu privire la reputaţia şi imaginea ei externă. 5. Subsistemul de conducere Şi acest subsistem este extrem de important întrucât de buna funcţionare şi organizare a lui depind celelalte subsisteme ale organizaţiei. Ca şi în cadrul celorlalte organizaţii mari, în Ogilvy PR acest subsistem se axează pe filosofia unei comunicări intense şi active cu celelalte subsisteme, iar deciziile care se iau la nivelul acestui subsistem au la bază principiul conform căruia scopul individual trebuie să se împletească în mod armonios cu cel general, astfel încât imagine să fie percepută pozitiv atât în interior cât şi în exterior.
(Sursa: Pagina Web a Ogilvy Public Relations Worldwide - www.ogilvy.com; informaţii cuprinse în aplicaţia didactică a studentei Ana Maria GEORGESCU, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice "David Ogilvy", SNPSA).

Sarcină de lucru: utilizând modelul de mai sus, se cere: • să fie identificate şi descrise subsistemele organizaţiei de apartenenţă sau ale altei organizaţii cunoscute (va fi utilizată informaţia publică accesibilă, prin apelarea unor surse precum materialele de prezentare a organizaţiilor etc.). Teme pentru aplicaţii (propuneri): Notă: temele propuse pentru aplicaţii sunt orientative; studenţii pot realiza şi alte aplicaţii, pe teme similare, formulate în urma parcurgerii bibliografiei. Metodologia realizării unei aplicaţii este explicată în finalul manualului. 1. Identificaţi şi explicaţi procesele prin care organizaţia dvs. de apartenenţă (sau altă o organizaţie cunoscută) se manifestă drept sistem deschis, autoreglabil şi autoinstruibil. 2. Descrieţi în detaliu unul dintre subsistemele organizaţiei de apartenenţă. 3. Exemplificaţi cât mai concret şi într-un spaţiu istoric, cât mai larg cu putinţă, clasificarea organizaţiilor în: coercitiv-utilitare; coercitiv-normative; utilitar-normative. Grilă de autoevaluare (test de cunoştinţe) 1. Singura caracteristică a organizaţiilor ca sisteme sociale este: a) sunt alcătuite din oameni; b) sunt sisteme deschise; c) sunt sisteme autoinstruibile. Indicaţi, prin încercuirea variantei de răspuns, răspunsul corect. 2. Un penitenciar este o organizaţie: a) utilitar-normativă;
14

1985. Poate exista un singur răspuns corect la întrebarea de mai sus? • Dacă DA. Peter F. 1999. Vlăsceanu Mihaela. Fernand. Bucureşti.Managementul organizaţiilor b) utilitar-coercitivă. 1998. Bălan. (note de curs). Editura Meridiane. Bucureşti. Societatea postcapitalistă. 2.. 3. Iacob (coordonatori). 5. Neculai. Braudel. Teoria organizaţiilor. Ministerul Apărării Naţionale. O organizaţie militară este organizaţie: a) coercitiv-utilitară. Drucker. Alegeţi un singur răspuns şi realizaţi în scris o explicaţie succintă. Gary. b) normativ-coercitivă. c) normativ-utilitară. de ce? şi care sunt răspunsurile? BIBLIOGRAFIE 1. Editura Paideia. Comportament organizaţional. 1993. Dumitru. de ce? şi care este răspunsul? • Dacă NU. 1996. c) corcitiv-normativă. 15 . Johns. Bucureşti. 4. Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii. Editura Economică. Editura Image. 3. Bucureşti. Jocurile schimbului.

cred că foştilor mei tovarăşi.). că salariaţii de la H-P (Hewlett-Packard − n. Ar observa. (Alvin Toffler. proceselor şi produselor. au început să fie aplicate uneltelor. Drucker. p.n. oamenii. Dar cu doi ani înainte de moartea lui Marx. dinamic. cât şi − la limita de sus a problemei − macro-organizaţiile (inclusiv statul. de servicii etc. sunt oferite câteva exemple. de a avea personalitate. Frederick Winslow Taylor (1856-1915). de exemplu. 29) "Totuşi. pe scurt. a unor demersuri similare. privind efortul continuu de calibrare a organizaţiilor în formule cât mai performante. deschis.Managementul organizaţiilor 2. asupra componentelor definitorii ale organizaţiei (structura. Aceasta este ceea ce înseamnă "tehnologie" pentru cei mai mulţi şi ceea ce se învaţă în şcolile politehnice. şi o dată cu ele întreaga noţiune de proletar? Răspunsul este revoluţia productivităţii. salopete murdare şi şepci de muncitori. "pauperizarea" clasei muncitoare. analizei muncii şi organizării muncii". privirea pătrunzătoare a vechilor mei prieteni ar vedea multe trăsături noi şi foarte diferite de fabricile clasice pe care le cunosc.ori vor deveni exponate în Muzeul Corporaţiilor Dinozauri" (Alvin Toffler. b) organizaţia este un sistem complex. p. fiecare îşi poate alege programul de lucru care-i convine. (Peter F. de a-şi stabili singuri ritmul de muncă. 1983. scopurile). EVOLUŢII ÎN TEORIA ŞI MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR Obiective Studiul acestui capitol oferă posibilitatea de a se înţelege următoarele: a) orientările de bază în teoria şi managementul organizaţiilor s-au focalizat în ultima sută de ani. cât şi invitaţia realizării. un american. exemple care conţin atât sugestii de lectură. "alienarea". "Atunci ce anume a învins "inevitabilele contradicţii ale capitalismului". ci în cadrul anumitor limite. ulterior. c) cunoştinţele teoretice privind evoluţiile în teoria şi managementul organizaţiilor pot fi utilizate în identificarea ipostazelor (situaţiilor inerente) în care se află organizaţia de apartenenţă (sau alte organizaţii). revoluţia productivităţii deja începuse. asupra organizaţiilor ca întreg. mereu adaptabil la influenţele şi solicitările mediului exterior. În 1881. productive. le-ar veni greu să-şi închipuie acest loc ca o fabrică". recoltate aproape aleatoriu din literatura curentă.). 1999. Când cunoştinţele şi-au schimbat înţelesul acum două sute de ani. Corporaţia adaptabilă. În loc să fie obligaţi să stea într-un singur loc de muncă. p. În cele ce urmează. Vechii mei prieteni s-ar minuna de libertatea pe care o au angajaţii de la H-P. În acest proces de ansamblu sunt cuprinse atât microorganizaţiile (organizaţiile standard. 245) "Mesajul schimbării este perfect limpede: companiile trebuie să îşi revizuiască necruţător premisele fundamentale . purtând încălţăminte solidă cu placheuri. de către studenţi. nu sosesc toţi deodată şi nu pontează şi nu se grăbesc spre locurile lor de muncă. Literatura social-economică şi managerială cuprinde extrem de multe situaţii ilustrative privind perpetua tensiune internă a organizaţiilor. ei se pot deplasa cum doresc. privit ca macro-organizaţie). tot în cadrul anumitor limite. 24) 16 . de a se îmbrăca cum doresc. de a discuta cu directorii sau inginerii fără să se gândească la poziţie sau ierarhie. iniţial. De fapt. a aplicat cel dintâi cunoştinţele asupra studiului muncii.şi să fie gata să le arunce peste bord .

1993. Au devenit preponderente analizele referitoare la dezvoltarea organizaţiilor. au fost detectate elementele esenţiale ale structurii şi proceselor organizaţionale. spre partea sa cea mai consistentă. industriale. Încercarea de valorificare a resurselor umane a focalizat analiza spre nucleul organizaţiei. 29-89). N-a fost însă suficient. geneza teoriei organizaţiei se împleteşte cu fazele de început ale ştiinţei conducerii. oamenii ca atare sunt principala resursă a activităţii oricărei organizaţii. fapt care a impus sistematizarea unor principii ale conducerii eficiente a oamenilor şi a organizaţiilor productive. organizaţia ca întreg. După cel de-al doilea război mondial. analiza organizaţiilor a vizat tot mai mult specificul acestora. au susţinut o creştere accelerată a producţiei şi au permis sporirea sensibilă a productivităţii muncii. în acest sens. În condiţiile accelerării ritmurilor de înnoire a tehnologiilor şi a vieţii sociale. Birocraţia Spre sfârşitul al XX-lea şi începutul secolului nostru revoluţia industrială. . Nu întâmplător. Ulterior s-a observat că sunt necesare analiza structurii interne a organizaţiei. particularităţile de alcătuire şi caracteristicile distincte. În concluzie. Nu era însă suficient ca muncitorii să dobândească noi cunoştinţe şi noi abilităţi pentru a putea utiliza noile unelte. pp. s-a realizat un important pas înainte prin evidenţierea rolului fundamental al oamenilor în cadrul organizaţiilor. Începuturile teoriei şi managementului organizaţiei sunt strâns legate de necesitatea îmbunătăţirii conducerii activităţilor productive. a pendulat în permanenţă între analiza comportamentelor structurale şi funcţionale ale organizaţiei şi abordarea acesteia ca întreg (a se vedea. elementele anterior acumulate fiind înglobate într-o “sociologie organizaţională”. Explicaţiile despre organizaţii au urmărit dintotdeauna creşterea eficienţei acţiunii oamenilor cuprinşi în interiorul acestora. interdependenţele dintre cele două ştiinţe multiplicându-se şi intensificându-se de-a lungul timpului. organizaţia ca întreg. dezvoltarea perspectivei complementare. mai mult decât atât. raţionalitatea lor fiind principalul factor de eficienţă şi de succes social. Simultan. 2. demonstraţia făcută de Mihaela Vlăsceanu. Treptat 17 . la capacitatea lor de schimbare. industrial-economic sau militar implică forme specifice de organizare a oamenilor şi a activităţilor umane. în timp. a determinat. studiul evoluţiei teoriei şi managementului organizaţiei face posibilă: .Managementul organizaţiilor Analiza evoluţiei teoriei şi managementului organizaţiilor este semnificativă din mai multe puncte de vedere. În această etapă organizaţiile au fost percepute ca alcătuiri raţionale. în evoluţia sa. de factură mecanică. depistarea şi utilizarea adecvată a criteriilor şi a modalităţilor de alcătuire si de transformare a structurilor organizaţiilor. ale creşterii influenţelor mediului extern asupra organizaţiilor. precum cea a specificului organizaţiilor. Noile tehnologii industriale. în teorii privind organizaţia ca întreg. Treptat.înţelegerea genezei şi complexităţii conceptelor şi strategiilor prin care sunt explicate şi pot fi conduse eficient organizaţiile. era inevitabil să se observe importanţa factorilor de schimbare asupra dinamicii organizaţiilor. raporturile de intercondiţionare dintre organizaţii şi mediul extern. Relaţiile interumane sunt importante. Ca întotdeauna. din nou. demarată în deceniile anterioare. de serie mare. Teoria organizaţiilor. De la managementul clasic la orientarea spre structuri. triumfau în ţările dezvoltate ale timpului. de adaptare la factorii de înnoire. Fără îndoială. Maşinismul şi producţia de fabrică.înţelegerea importanţei abordării integrale a organizaţiilor prin îngemănarea mai multor perspective: structura şi elementele componente ale organizaţiei.1. integrate ulterior în explicaţii. focalizarea analizelor într-o anumită perspectivă. Se impunea includerea în analiză a oamenilor şi a relaţiilor interumane şi impunerea şi utilizarea pârghiilor de dezvoltare oferite de îmbunătăţirea climatului uman al muncii. domenii precum cel politic. se află la apogeu. însă. Drept urmare. izvorâte din natura distinctă a domeniului în care organizaţiile sunt înglobate . una dintre cele mai recente tendinţe în teoria organizaţiilor vizează. ale managementului.

Sugestia lui Taylor referitoare la câştigurile nelimitate pe care ar trebui să le obţină muncitorii cu mare productivitate n-a fost niciodată acceptată. d) Unitatea de comandă. aceste principii sunt: a) Diviziunea muncii. f) Subordonarea interesului individual celui general al organizaţiei. Contemporan cu Taylor. într-un sens mai larg. fiecare dintre aceştia ghidând muncitorii prin instrucţiuni în domeniul în care este specializat. mai ales din teama de şomaj şi de riscul că sporirea productivităţii ar putea duce la mărirea normelor de muncă fără o creştere corespunzătoare a salariului. prin care este consacrată necesitatea obiectivelor unitare şi a planului unic la nivelul unei organizaţii. ca indispensabilă pentru stabilitatea unei organizaţii. astfel încât o altă idee a sa. Taylor urmărea o specializare maximă a muncitorilor drept condiţie a creşterii productivităţii muncii. Bună parte din sarcinile şefului direct al echipei de lucru erau preluate de specialişti însărcinaţi cu controlul asupra diferitelor aspecte ale muncii. în contrast cu ideea conducerii funcţionale promovată de un singur superior. ca factor major de motivaţie a muncii. cât şi ca ordine socială.Managementul organizaţiilor şi-a făcut loc ipoteza că potenţialul productiv ridicat al noilor unelte mecanice nu este valorificat în suficientă măsură de muncitori. cea a cooperării dintre muncitori şi conducere. confirmate. prin care sunt asociate supunerea şi sârguinţa cu conducerea competentă şi corectă. ca modalităţi complementare prin care puterea de a da ordine se îmbină cu răspunderea pentru felul în care puterea este exercitată. prin selecţia lucrătorilor şi organizarea muncii. cei în cauză erau îndepărtaţi din echipa de lucru. descentralizarea şi delegarea de autoritate către nivelurile inferioare. în anumite grade. ca variabile complementare realizate în funcţie de complexitatea şi mărimea organizaţiilor. Prin aceasta. b) Autoritatea şi răspunderea. j) Ordinea.” 18 . Principiile managementului ştiinţific au fost experimentate de Taylor la uzinele Bethelem Steel Works. g) Remunerarea corectă a personalului. Taylor înnoieşte conceptul de conducere introducând ideea de conducere funcţională. prin care sunt descrise fluxurile de informaţie şi comunicare pe verticală şi orizontală. Devenise clară necesitatea analizei modului de organizare a muncii şi. a fost lipsită de suport practic. pornindu-se tocmai de la “studiul mişcării” şi al “timpului”. atât ca ordine materială. cu productivitate ridicată. în încercarea de precizare a încărcăturii optime pentru lopeţile cu care erau alimentate furnalele cu minereu. h) Centralizarea sau descentralizarea. În fond. a operaţiunilor de muncă. e) Unitatea de direcţie. “ordinea înseamnă – spune Fayol – un loc pentru fiecare şi fiecare pe locul său. francezul Henry Fayol dezvoltă cu deosebire aspectele de ansamblu ale conducerii generale. putea duce la dublarea câştigurilor salariale pentru muncitorii cei mai destoinici. Muncitorii erau anunţaţi prin “bilete” distincte care este locul de unde se ridică şi unde se depun uneltele şi care este productivitatea lor în ziua anterioară. convergenţa instrucţiunilor realizându-se spre ţinta înfăptuirii eficiente. în strânsă asociere cu un sistem de recompense şi stimulente. Practic. necesitatea înţelegerii naturii organizaţiilor de muncă şi a modului de conducere a acestora. În cazul incapacităţii de a realiza salarii cu cel puţin 60% mai mari decât în vechile condiţii de lucru. organizaţiile mari solicitând. c) Disciplina. din care rezultă specializarea ca sursă a competenţei şi. prin care şefii muncitorilor se multiplică prin specializare. fapt ce asigură folosirea eficientă a timpului şi a utilajelor. a unei productivităţi sporite. Optimizarea încărcăturilor. în esenţa lor. i) Lanţul scalar. prin aceasta. necesitate care era aplicabilă simultan şi organizatorilor producţiei. Cu prospeţimea păstrată în timp. Ideile cu privire la “raţionalizarea” actelor muncii şi mai ales ideea conducerii funcţionale au fost preluate şi dezvoltate ulterior. prin experienţa construirii şi funcţionării organizaţilor.

termenul grecesc “charisma” sugerează harul. perspectivă din care au fost sistematizate.asemenea organizaţii sunt instabile. această perspectivă este prea îngustă.criteriul numirii în funcţie are în vedere în redusă măsură competenţa. în mod obişnuit. Ele sunt raţionale pentru că operează cu mijloace construite în concordanţă cu obiectivele urmărite. totodată. dezvoltate de Fayol. În concluzie. . Din cu totul altă perspectivă sunt abordate problemele organizaţiei şi ale organizării de către sociologul german Max Weber. l) Stabilitatea forţei de muncă şi a personalului de conducere. lăsând în afară aspectele sociale ale muncii şi ale organizaţiei.sursa autorităţii este tradiţională. deciziile fiind de obicei neraţionale. organizaţia patriarhală (tipul tradiţional) şi organizaţia birocratică (tipul raţional-legal). organizaţiile birocratice. consideră Max Weber. l-au impus pe acesta drept unul dintre întemeietorii managementului ştiinţific. deşi reală şi utilă. sub acest unghi fiind analizate şi raţionalizate actele.activitatea este dată de funcţie. 19 . Organizaţia orientată pe lider are următoarele caracteristici: . Sunt. m) Iniţiativa personalului. Caracteristice pentru societăţile moderne sunt. Organizaţia patriarhală (tradiţională) se caracterizează prin faptul că: . a organizaţiei.Managementul organizaţiilor k) Echitate. . ierarhia organizaţiei cuprinzând relaţii de tipul “stăpân-supus”. Acestea se impun prin trăsăturile lor de raţionalitate şi eficienţă.ierarhia organizaţională este alcătuită din lider şi discipolii (adepţii) acestuia. altfel spus. prin acordarea de recompense financiare corespunzătoare şi prin controlul riguros al muncii şi al muncitorilor. de competenţa de a da ordine şi de acceptarea firească a ordinelor. costisitoare şi ineficientă a unui sistem administrativ. Motivarea oamenilor pentru creşterea productivităţii. organizaţia birocratică este cea mai eficientă formă de organizare socială. deoarece: . . . managementul ştiinţific se preocupă în principal de specializarea muncii. discipolii fiind intermediari între lider şi mase. n) Spiritul de corp. în prim plan aflânduse relaţiile de rudenie şi de rang ale persoanei şi ale familiei sale. atât în timpul funcţionării lor. . puterea izvorând din unitatea echipei. când. calităţile de excepţie prin care impune liderul. legale pentru că autoritatea este definită şi decurge dintr-un sistem de reguli şi proceduri prin care este precizată poziţia fiecărui individ în interiorul organizaţiei. . Treptat s-a observat că. ele decurgând doar din inspiraţia şi dorinţele liderului. se destramă. explicarea temeiurilor prin care oamenii acceptă autoritatea.administrarea organizaţiei este în mică măsură determinată prin norme şi reguli.exercitarea autorităţii se realizează prin calităţile personale ale liderului. de funcţionare greoaie. Urmărind un asemenea scop Weber descrie trei tipuri “pure” (“standard”) de organizaţii: organizaţia orientală pe lider (tipul charismatic). Pentru el. pentru sporirea performanţelor era văzută exclusiv prin prisma interesului economic. supunerea şi loialitatea subordonaţilor sunt obţinute prin imparţialitatea atitudinii superiorilor. iar devoţiunea şi supunerea acestora faţă de lider este principalul criteriu pentru desemnarea lor în funcţiile de conducere a organizaţiei. Acesta îşi propune identificarea surselor de legitimitate ale autorităţii sau. În pofida sensului peiorativ pe care termenul de “birocraţie” l-a dobândit în timp. atât actele cât şi principiile organizării şi conducerii. sensul promovat de Weber pentru organizaţiile birocratice este cel contrar. Principiile organizaţiei. ca sursă a dezvoltării organizaţiei.autoritatea fiecărui funcţionar din interiorul organizaţiei este definită clar şi precis. cât şi în momentul dispariţiei liderului. operaţiile muncii şi munca de conducere. în ambele sale aspecte: munca productivă directă.toate funcţiile sunt ordonate într-o ierarhie cu niveluri de autoritate riguros determinate.

Weber a considerat organizaţiile birocratice ca tipul ideal către care este normal să se îndrepte toate formele de organizare. 20 . Devenea evident că importante sunt modul în care oamenii valorizează schimbarea şi efectele acesteia asupra climatului de muncă şi a relaţiilor interpersonale. cât şi productivitatea fiecărei lucrătoare. În prima etapă a fost investigată legătura dintre calitatea iluminării locului de muncă şi eficienţa muncii. informaţia scrisă fiind înregistrată şi depozitată. productivitatea s-a menţinut înaltă. . În cadrul experimentului nu modificarea condiţiilor de lucru s-a dovedit esenţială ci. după cum au spus cercetătorii. condiţii de altfel comune tuturor celor aflaţi în afara experimentului. Surpriza a fost totală. organizaţiile birocratice susţinându-se prin “conducători-profesionişti” şi “specialişti-experţi”. Însă.A.2. . eficienţă şi echitabilitate. În continuare s-a decis introducerea unor schimbări pozitive cu privire la numărul şi durata pauzelor de odihnă. cantitatea de hrană. În acest plan s-au impus psihologul George Elton Mayo şi sociologul Fritz Roethlisberger. În consecinţă. În ultimă instanţă. S-a produs. în varianta sa birocratică. mai exact spus.comunicarea şi circulaţia informaţiilor sunt precis reglementate. conturându-se o nouă orientare în management şi teoria organizaţiei. Reducerea omului la un simplu “element organizaţional” pentru a garanta eficienţa funcţionării organizaţiei împiedică analiza complexităţii omului. şi-au desfăşurat pe parcursul mai multor ani. lungimea zilei şi a săptămânii de lucru. În noile condiţii. În acelaşi moment a devenit evidentă dificultatea testării efectului unei singure variabile întro situaţie complexă.Managementul organizaţiilor . Prin impersonalitate. Ele au reacţionat practic. a fost proiectat un alt experiment. observându-se inexistenţa vreunei corelaţii semnificative între cei doi factori. modul în care au fost percepute aceste modificări. Obiectivul vizat era cel al studierii relaţiei dintre condiţiile de muncă şi cele de productivitate. În cele mai multe situaţii de muncă semnificaţia unei schimbări este probabil să fie la fel de importantă. Hotărâtoare este satisfacţia participării în grup la un efort de înnoire. umiditatea. nu puteau fi neglijate. prin care un grup de cinci fete a fost plasat într-o “cameră de testare”.extrem de importantă este utilizarea specialiştilor. înregistrându-se cu exactitate atât condiţiile de temperatură. mărind productivitatea. birocraţia face compatibilă autoritatea organizaţiei cu valorile democraţiei. după primul an şi jumătate s-a constatat o creştere substanţială a productivităţii muncii.. Din nou însă. servirea unui prânz etc.raţionalitatea organizării derivă din sistemul de reguli şi proceduri prin care sunt descrise toate actele şi comportamentele din interiorul organizaţiei. producătoare de materiale telefonice. efectele pozitive au rezultat din situaţia nouă în care cele cinci lucrătoare au fost puse. “marea iluminare”. între condiţiile de lucru şi productivitate nu era sesizabilă o legătură simplă şi directă. riscurile depersonalizării organizaţiei. a “forţelor” sale multiple prin care există şi se manifestă în cadrul organizaţiilor. 2. de schimbare. de împrospătare şi la grija cu care au fost înconjurate. dacă nu chiar mai importantă decât schimbarea însăşi”. prin retragerea tuturor îmbunătăţirilor introduse. “ Ceea ce a demonstrat experimentul în mod dramatic şi concluziv – spunea unul din autorii acestuia – este importanţa atitudinilor şi sentimentelor muncitorilor. tocmai la ideea de înnoire. sau. Orientarea spre oameni Drept urmare.U. în plan practic. cea a relaţiilor umane. deloc întâmplător. în care existau mai multe variabile necontrolate. orele de somn. Deşi moralul celor cinci lucrătoare a scăzut. în perioada interbelică cercetările s-au îndreptat tocmai în direcţia omului. în chip neaşteptat. Cercetările au început în anul 1924 în uzinele Hawthorne din S. În acest moment a apărut ideea revenirii la condiţiile iniţiale de lucru.

asupra căruia se concentrează managementul ştiinţific. autorii experimentului au depistat greşeala din primele etape în faptul că s-a încercat rezolvarea unei “probleme umane” (productivitatea muncii omului) prin instrumente neumane (becuri prin care s-a sporit iluminatul etc). care produce. Orientarea relaţiilor umane în management şi teoria organizaţiilor are meritul de a fi reliefat importanţa factorului uman în organizaţii. plecând de la modul în care efectele pozitive asupra productivităţii au fost obţinute nu prin modificările introduse şi controlate de experimentatori. a calităţii acestuia.Managementul organizaţiilor Într-un sens mai larg. experimentul este relevant sub aspect metodologic. s-a admis mai târziu. prin sentimentul de satisfacţie pe care lucrătoarele l-au avut faţă de înnoirea ca atare a întregului sistem de organizare a muncii. aliniamentele – analiza şi raţionalizarea actelor muncii în organizaţiile industriale. s-a vorbit despre “e f e c t u l H a w t h o r n e “. b) Experimentul a scos în evidenţă semnificaţia climatului de conducere. Spre mijlocul veacului. Urmau vremuri de schimbare. definirea principiilor de fundamentare a organizaţiei şi a organizării. teoria organizaţilor îşi definise. la rezultate pozitive. În concluzie. deşi esenţiale. conduce.3. Drept urmare. s-a impus orientarea resurselor umane observându-se că oamenii au un orizont de aşteptare mult mai bogat. În fapt. experimentul Hawthorne a permis formularea unor idei de bază ale teoriei organizaţiei: a) Organizaţia cuprinde nu numai o structură formală de organizare. starea de spirit a oamenilor. ci şi reţele sociale. în timp dovedindu-se că moralul. o fiinţă care tinde spre împlinirea sa ca om. ci printr-o modificare introdusă neintenţionat. Toate acestea au fost realizări în premieră. doresc să obţină satisfacţie nu numai prin muncă. au fost şi exagerări. factorii materialeconomici păstrându-şi neştirbită importanţa. c) Nu în ultimul rând. ele fiind preluate şi dezvoltate în etapele ce au urmat. o fiinţă care munceşte. ale securităţii muncii şi ale unei vieţi sociale de grup cât mai bogată. Omul – principala resursă a organizaţiei La începutul anilor ’50 s-au formulat treptat ipoteze noi prin care ideile orientării “relaţiilor umane” erau debarasate de exagerări şi dezvoltate printr-o mare concentrare asupra complexităţii acţiunii omului în interiorul organizaţiei. Ca de obicei. poate înainte de orice. Sursa creşterii productivităţii era căutată. mai ales în nivelul salarizării şi în natura climatului existent în grupul de muncă. nu pot epuiza sfera motivaţiei muncii. Devenea tot mai tentantă ipoteza prin care omul nu este doar un simplu “homo faber”. În esenţă. cărora organizaţiile şi teoria organizaţiilor le-au aflat. în care oamenii interacţionează. cât şi cel de grup. În acest context. Când noutatea şi interesul dispar. Principala moştenire a etapei clasice în evoluţia teoriei organizaţiei şi a managementului a constat în ideea motivării muncii prin utilizarea factorilor material-economici şi sociali. 2. organizaţia este un sistem social în cadrul căruia sunt importante atât comportamentul individual. principala sursă a creşterii productivităţii celor cinci lucrătoare a fost tocmai satisfacţia faţă de modul de supraveghere şi conducere. în linii mari. concluzionând că “o problemă umană necesită o rezolvare umană”. ci şi prin interacţiunile sociale ce apar în timpul muncii. dezvoltări conceptuale şi practice corespunzătoare. caută înţelegere şi sprijin de la colegii de muncă. 21 . cel puţin la început. în preajma războiului. identificarea tipurilor de organizaţii şi investigarea factorului uman în organizaţii. se implică emoţional. oamenii revin la nivelurile anterioare de productivitate. spre “o m u l s o c i a l”. orientarea relaţiilor umane deplasează atenţia de la “o m u l e c o n o m i c”. etapă cu etapă. ce nu poate fi redus la nevoile recompenselor financiare. el este. prin atmosfera mai caldă creată cu prilejul experimentului. “omul economic” este inclus în “omul social”.

D. Se impun. Schimbarea şi dezvoltarea organizaţiilor Ideile orientării resurselor umane. În esenţă. unit. ca modalitate esenţială prin care controlul. în lumina formaţiei. în timp ce în celelalte conducerea era centrată pe producţie. Interacţiunile dintre indivizi. prin care este pusă în evidenţă semnificaţia practică a conlucrării dintre conducători şi subordonaţi în stabilirea obiectivelor şi a nivelurilor de performanţă.Managementul organizaţiilor ca personalitate. atenţia acordată acestora răsfrângându-se nemijlocit asupra productivităţii muncii. considerarea O. cea a schimbării şi dezvoltării organizaţiilor. Muncind. pe baza înţelegerii.( Organizational Development). Devenea deja evident că nu este suficientă concentrarea directă a conducătorilor asupra obiectivelor producţiei. a progreselor de decizie şi a sistemelor de control. Drept urmare. Astfel. relaţiile dintre aceştia şi conducerea organizaţiei trebuie să constituie. a iniţiat experimente similare celor de la Hawthorne la Universitatea din Michigan. Capacitatea membrilor organizaţiilor de a se raporta adecvat la schimbare. suportul realizării sale ca persoană. se impunea reproiectarea muncii ca atare. stilul de conducere era centrat pe oameni. el şi-a propus să compare stilurile şi influenţa acestora asupra productivităţii muncii. organizarea muncii). ca atribut al conducerii. Rezultatul a fost unul dintre cele mai interesante. condus adecvat va fi în mai mare măsură orientat spre îndeplinirea sarcinilor şi spre acţiune eficientă. Unul din principalii promotori ai orientării resurselor umane a fost Rensis Likert care. a valorilor şi aşteptărilor individului. din dificultăţile de adaptare a organizaţiilor la presiunile externe. care a stat la baza unei noi orientări în teoria organizaţiilor – Dezvoltarea organizaţională sau. organizaţia ca întreg.D. se învaţă. de a evita surprinderea şi reacţia ineficientă. tehnologia. schimbării. este înlesnit şi sporit în eficienţă. Este mult mai profitabilă aducerea în prim plan a oamenilor. în ultimă instanţă. Likert a extras şi dezvoltat câteva idei esenţiale: a) Conducerea eficientă a organizaţiilor poate fi realizată prin utilizarea principiului “relaţiilor suportive”. cât şi. după război. Stilul suportiv de conducere a devenit un instrument util în contracararea tendinţelor de necooperare şi pasivitate în muncă.4. c) Nu mai puţin important este conceptul managementului participativ. al exprimării importanţei şi valorii sale personale. nu o acceptă. cum este cunoscută. climatul. cât şi la nivelul membrilor organizaţiilor (valori. la schimbările sociale de ansamblu. În grupurile înalt productive. Organizaţia ca atare era supusă. de a depăşi riscurile conservatorismului şi ale rezistenţei la schimbare au determinat. în consecinţă. ce au în vedere resursele umane şi cele tehnice ale organizaţiei. derivă din accelerarea schimburilor în societatea modernă. O.D. sentimente şi – mai ales – capacitatea oamenilor de a face faţă schimbării). dar şi a răspunderii care revine fiecăruia în îndeplinirea sarcinilor specifice şi în autocontrolul activităţii. O schimbare majoră într-o organizaţie nu poate fi înfăptuită dacă oamenii nu o înţeleg şi dacă. s-a născut o nouă problemă. solicitau renunţarea la practicile tradiţionale de conducere a organizaţiei. preconizează o strategie de creştere a eficienţei organizaţionale prin realizarea unor schimbări planificate pe termen lung. 2. b) Totodată. Un grup coeziv. nu de puţine ori. după abrevierea termenilor în limba engleză. Necesitatea O. Schimbarea trebuie înţeleasă atât ca 22 . omul caută în muncă sensul propriei sale realizări. analizând simultan grupuri de muncă cu productivitate înaltă şi grupuri cu productivitate scăzută. credinţe. O. în acest mod. propriei sale afirmări ca om. Din acest fapt. drept o strategie de învăţare. Practic. noul. Una din ideile cu cea mai mare forţă de înnoire este tocmai ideea autocontrolului.D. Schimbarea. atât schimbări ale structurii organizaţionale (natura relaţiilor. Likert stabileşte o relaţie de corespondenţă directă între coeziunea grupului (în interiorul căruia membrii acestuia îşi doresc reciproc loialitatea) şi productivitate. prin noutatea lor. în aşa fel încât oamenii să aibă şanse mai mari de a se regăsi pe ei înşişi în muncă.

care implică decizia de implementare. 1993. În continuarea acestei idei. Practic. sunt necesare în perimetrul relaţiilor umane. reprezentând activităţi unitare la nivelul organizaţiei sau al uneia din subunităţile sale pentru a determina schimbările ce duc la îmbunătăţiri.D. cooperarea interumană eficientă modificându-se şi învăţându-se. toţi membrii unei organizaţii pot şi trebuie să devină agenţi ai schimbării. e) Etapa evaluării şi corelării programului O.arată Mihaela Vlăsceanu.D. colectează informaţii despre starea organizaţiei. acţiuni). membrii lor învăţând să lucreze tot mai bine împreună. în cadrul căreia proiectul este confruntat cu rezultatele practice ale aplicării sale. analiză şi diagnoză.D.Managementul organizaţiilor necesitate şi ca oportunitate (de ce şi în ce context este necesară şi utilă schimbarea?).” şi a solicita colaborarea unui specialist. Simultan se obţine acordul oamenilor privind schimbarea. prin înţelegerea şi acceptarea percepţiei celorlalţi despre ei şi prin mărirea disponibilităţii de a-i asculta pe ceilalţi. teoria dezvoltării organizaţionale preconizează profesionalizarea schimbării prin folosirea unor consultanţi sau agenţi de schimbare specializaţi în a observa. Acceptarea ideii de schimbare. la modul ideal. până la reproiectarea şi reorganizarea ansamblului organizaţiei. conceptul de intervenţii O. tensiuni. a analiza şi a diagnostica problemele cu care se confruntă o organizaţie şi în a propune soluţiile corespunzătoare.în linii mari şi cu diferenţieri practice raportate la specificul fiecărei organizaţii. Aceasta ca tendinţă şi. French şi Bell propun. 50-54 . spre exemplu). În acest scop. Diagnoza sa este corelată şi completată prin informaţii directe. la fiecare din membrii organizaţiei.D. În mod obişnuit. Din prima categorie semnificative sunt intervenţiile O. se constituie “grupurile T” (training = instruire).D. Agentul de schimbare părăseşte statutul de observator şi interacţionează direct cu conducerea şi membrii organizaţiei. sunt elaborate strategii sau programe O. Nu mai puţin importante sunt schimbările vizând relaţiile dintre superiori şi subordonaţi sau cele ce urmăresc “construirea grupurilor”. a unui “agent de schimbare”. cu rădăcini şi cu efecte în propria lor schimbare (cum şi cu ce eforturi şi efecte umane. cuprind: a) Etapa preliminară care acordă un rol hotărâtor conducătorului şi echipei de conducere în depistarea unor anomalii în structura şi viaţa organizaţiei. care . suportând şi învăţând procesele schimbării. de la reproiectarea muncii (prin rotaţia locului de muncă. utilizând chestionare şi fişe de observaţie. atât în ceea ce priveşte indivizii cât şi grupurile. Schimbările în structura organizaţiei pot fi extrem de diverse. În practică s-a dovedit că cele mai multe intervenţii O. în primul rând de către întreaga echipă de conducere. înţelegerea şi acceptarea schimbării. prin implicarea efectivă a oamenilor în producerea schimbării. c) Etapa confruntării membrilor organizaţiei cu diagnoza şi a elaborării planului de acţiune.D. pentru a evita monotonia. mai curând. sporind substanţial şansele de realizare a modificării dorite şi proiectate. În acest scop.. pp. În ultimă instanţă. Toate acestea sunt temeiuri pentru a decide o “intervenţie O. de a-i lăuda şi critica cu folos şi în chip adecvat. conflicte interne între indivizi şi grupuri. deschide câmp de lucru pentru “agentul de schimbare” care. cu alocarea resurselor corespunzătoare şi instruirea oamenilor pentru a asimila şi a concretiza schimbarea. prin opinii şi propuneri din interiorul organizaţiei. schimbarea vizează comportamentul organizaţional şi structura organizaţiei. concretizate în funcţionalitatea redusă şi eficienţa scăzută a activităţii organizaţionale (utilizarea neproductivă a tehnologiilor. moral coborât). diagnosticul final arătând “ce este” organizaţia şi care sunt consecinţele stării observate (structuri. Pentru agentul schimbării are loc feed-back-ul necesar conturării planului de schimbare a programului O. care urmăreau sporirea capacităţii indivizilor de a realiza relaţii funcţionale cu semenii printr-o autocunoaştere mai bună. b) Etapa de colectare a datelor. cât şi ca mod de realizare. efectele observabile în timpul şi ca rezultat al schimbării fiind 23 . d) Etapa implementării planului de schimbare. oameni. se produce schimbarea?).. la sfârşitul anilor ’70.D.

. în diverse modalităţi schimbării. Aceştia sunt: . încercând încetinirea sau chiar blocarea acesteia. sunt.lipsa de informaţii privind natura. individul. Situaţiile specifice ale organizaţiilor şi abordarea lor sociologică Orientarea resurselor umane şi a dezvoltării organizaţionale a articulat un nou model managerial şi o nouă imagine asupra organizaţiilor. comune de fapt oricărui act de conducere. cele mai acute surse de insecuritate umană se manifestă atunci când schimbarea este percepută ca stihinică.61-62). în concreteţea şi specificitatea lor. senzaţia lipsei de securitate (a locului de muncă în primul rând). centrate pe ideile managementului participativ şi ale schimbării în organizaţii. corectări. Teoriile contingenţei abordează organizaţia nu la modul general. aplicabile. în esenţa lor. situaţiile specifice fiecărei organizaţii şi fiecărei solicitări cu care se confruntă. contingenţa sugerează “legătura” şi “puterea în legătură”. Pentru aceasta sunt necesare încrederea sporită între conducere şi subordonaţi şi existenţa unui sistem de negociere şi consultare în cadrul organizaţiei. pentru rapida acceptare a ideilor noi. Teoria dezvoltării organizaţionale a focalizat. 1993.D. programul O. altfel spus. Studiile întreprinse în ultimele decenii pun în evidenţă importanţa modului de percepere şi de raportare a oamenilor la schimbare. sugestia acoperind atât elementele alcătuitoare ale organizaţiei. o structură autocrată centralizată. considerau că “pentru o muncă simplă în condiţii statice. În mod obişnuit. prin “teoriile contingenţei” şi “sociologia organizaţională”. asociat cu imposibilitatea controlării viitorului anunţat prin schimbare. pentru adaptarea la schimbarea condiţiilor. obiectele şi sensul schimbării. în ultimă instanţă. pentru flexibilitate în confruntarea cu 24 . provoacă nesiguranţă. iar oamenii participă cu soluţii proprii la conturarea unor direcţii de acţiune satisfăcătoare pentru toţi membrii grupului. de cerinţele acesteia. Etimologic. În chip inevitabil. în condiţiile unei munci de pionierat. la condiţiile şi contextul de acţiune intrate în obişnuinţă. gradul mai înalt de acceptare a schimbării realizându-se atunci când oamenii sunt implicaţi în proiectarea schimbării atunci când proiectul este analizat în grup. mai sus menţionate. care a caracterizat cele mai multe organizaţii industriale în trecut.Managementul organizaţiilor comparate cu premisele şi obiectivele iniţiale. . s-a constatat experimental că simpla informare a oamenilor privind programele de schimbare nu este suficientă. a organizaţiilor. cât şi detectarea unor căi eficiente de conducere potrivite în orice situaţie. Au rămas în afară atât nivelurile ierarhice superioare ale conducerii şi coordonării mai strâns legate de structura globală a organizaţiei existente în multitudinea de organizaţii particulare.chiar existenţa informaţiilor nu exclude rezistenţa la schimbare. este mai simplă şi mai eficientă. corespunzătoare. oricărei organizaţii aflate într-un proces de schimbare. Iniţiatorii teoriei îşi propun să afle “cheia adecvării la situaţie”. pp. De pildă Bennis şi Slater (1968. Implicarea oamenilor în planificarea şi implementarea schimbării organizaţionale este hotărâtoare pentru orice proces de schimbare. Oamenii devin inerţi şi apatici sau se împotrivesc. şi mereu actuală – rezistenţa la schimbare a oamenilor şi. Dar. De la caz la caz.D. cât şi raporturile organizaţiei cu exteriorul. Etapele desfăşurării unei strategii O. identificând o serie de factori care provoacă rezistenţa la schimbare. cu diferenţierile practice corespunzătoare. 2. continuări şi dezvoltări în aşa fel încât să fie atins scopul îmbunătăţirii organizaţiei. atenţia asupra unei probleme extrem de complexe. O altă condiţie vizează omogenitatea de pregătire profesională a membrilor organizaţiei. ci în funcţie de situaţiile specifice. potrivit rolurilor pe care le au. haotică şi fără motivare suficientă. Tocmai în aceste direcţii teoria organizaţiilor a evoluat.5. fapt care. schimbarea generează o renunţare la stabilitate. în aşa fel încât angajarea unitară a acestora în acţiunea de înnoire să fie efectiv posibilă. suportă modificări. investigaţiile întreprinse au vizat atât nivelurile de bază ale organizaţiei. apud Mihaela Vlăsceanu. echipele de muncă şi conducerea acestora. implicit. nemulţumire şi – în ultimă instanţă – frica de schimbare.

Pur şi simplu se impunea să se observe că buna funcţionare a resurselor umane – ipoteza de bază în orientarea cu acelaşi nume – este insuficientă pentru a susţine eficienţa tuturor organizaţiilor în toate împrejurările. în acest sens. în prepararea deciziilor. Structura este mai lesne "vizibilă" şi pare mai uşor abordabilă. o revoluţie organizaţională în ultimă instanţă. în succesiune. 25 . Ilustrativă în acest sens este "povestea" naşterii celebrului automobil Ford-T. Construite în logica “dacă…atunci”. managementul schimbării (în organizaţii şi prin utilizarea organizaţiilor în schimbările globale) şi managementul competenţei (prin utilizarea competenţei ca normă organizaţională strategică). în esenţă. sociologia organizaţională a proiectat organizaţiile ca fiind sisteme complexe şi deschise. cele privind managementul organizaţiei (deci al conducerii ca atare a organizaţiei). dinamic.Managementul organizaţiilor problemele noi. deschis. oamenii. asupra reperelor definitorii ale organizaţiei – structura. s-a admis că o condiţie vitală a eficienţei organizaţiei este dată de gradul structurii organizaţionale la mediul extern şi la tehnologia utilizată. atunci numărul lor trebuie redus”. în prezent şi în perspectivă sunt depistabile noi tendinţe prin concretizarea cărora îngemănarea dintre teoria organizaţiei (ca teorie şi practică ale conducerii eficiente) se va accentua. Dintre direcţiile care conturează promiţătoare sunt. În esenţă. cu structuri mereu adaptabile la influenţele şi solicitările mediului extern – este. înţelegându-se că nu există principii universal valabile pentru determinarea unei structuri organizaţionale eficiente. specializarea ridicată a muncii şi organizarea producţiei în sistem "bandă rulantă" au impus o redesenare a structurii organizaţiei. printr-o concentrare spre aspectele formale ale organizării: reguli scrise. ceea ce impune luarea permanent în consideraţie a tuturor factorilor cu care acestea interacţionează. scopul (misiunea) –. nu mai puţin important. Pe acest temei. În acest spirit. Pentru a se depista soluţiile potrivite au fost reluate şi dezvoltate principiile managementului clasic (Taylor. au fost dezvoltate “modele de contingenţă” pentru conducere. care reuneşte trei "momente" revoluţionare: − o revoluţie economică. Rezultatele sau dovedit din nou semnificative. a mai multor alternative. aplicarea uneia sau alteia realizându-se în raport de situaţia specifică. − evident. Simultan cu teoriile contingenţei. Într-un alt plan. motivaţie şi pentru structurile organizaţionale. achiziţia cea mai de preţ a întregii evoluţii a teoriei organizaţiei. fiind vizibile câteva mari etape: a) La graniţa dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Studierea diferenţelor situaţionale ale organizaţiilor a condus la elaborarea unor practici manageriale noi prin luarea în consideraţie. deci accesibil unei clase mult mai largi de cumpărători). tipul egalitar şi descentralizat pare să lucreze mai bine. de unde îşi extrage şi denumirea) readuce în prim plan structura organizaţională şi organizaţia ca întreg. atunci conducătorul ar trebui să delege această autoritate”. cu deosebire. Weber). exprimată prin creşterea productivităţii muncii (fapt care face cu putinţă livrarea pe piaţă a unui automobil relativ ieftin. de-a lungul timpului. sisteme de recompense şi control etc. Această idee în sine – organizaţia ca sistem complex. sociologia organizaţională (cultivată mai ales de sociologi. REZUMAT Esenţa evoluţiilor în teoria şi managementul organizaţiilor se concretizează. Fayol. − revoluţia economică este susţinută de o revoluţie tehnologică (banda rulantă este introdusă în producţie). canale de comunicare. “dacă subordonaţii capabili doresc mai multă autoritate. noile principii de conducere cuprind recomandări de tipul: “dacă un conducător nu are capacitatea de a controla toţi subordonaţii. managementul organizaţiilor debutează prin efortul de a creşte performanţa organizaţiei ca urmare a remodelării structurii acesteia.

începutul anilor ´70. încercaţi să fixaţi proporţiile fiecărei direcţii majore de schimbare organizaţională (schimbarea structurilor. Explozia industriilor se alimentează din resurse neregenerabile şi alterează mediul natural. • abilitatea şi clarviziunea echipei manageriale de a detecta solicitările cele mai presante şi de a construi răspunsuri adecvate.) ale echipelor manageriale (consilii de administraţie etc. dacă răspunsul este DA. Organizaţiile nu mai evoluează într-un mediu stabil. Corelaţiile dintre motivaţia extrinsecă (pecuniară) şi motivaţia intrinsecă (satisfacţie. împlinire umană etc.Managementul organizaţiilor b) Înaintea războiului al II-lea şi mai ales în deceniile ulterioare acestuia în prim plan apar oamenii şi relaţiile umane. Într-o lume turbulentă. 26 .) ale muncii constituie principalele căi de stimulare a randamentului organizaţiei". − documente publice ale organizaţiilor (rapoarte anuale etc. În anii din urmă este tot mai clară necesitatea abordării integrale a organizaţiilor şi a corelaţiilor dintre acestea şi mediul extraorganizaţional. devin vizibile "limitele creşterii". − redefinirea scopului (a misiunii) organizaţiei în corelaţie cu presiunile mediului extern. încercaţi să răspundeţi la întrebarea "dacă în organizaţia observată există preocupări explicite şi continue privind schimbarea organizaţională". Concepte cheie • • • • • • managementul clasic birocraţie relaţii umane schimbare dezvoltare organizaţională adaptare la schimbare Aplicaţie (exerciţiu) Ipoteza pe care este construită aplicaţia este următoarea: în mod normal. − îmbunătăţirea climatului organizaţiei. remodelarea misiunii în concordanţă cu transformările din mediul extraorganizaţional).). schimbarea climatului. În contextul ipotezei de mai sus. a relaţiilor interumane. aflată în transformare radicală. preocupările manageriale de creştere a performanţei globale a unei organizaţii (a randamentului organizaţional) sunt vizibile şi se concretizează în acţiuni privind: − remodelarea structurilor organizaţiei. c) La sfârşitul anilor ´60. puteţi folosi surse de informare precum: − interviul cu membri ai echipei manageriale (pe baza unui ghid de interviu). cuvântul de ordine devine schimbarea şi adaptarea organizaţiilor la schimbare. b) în temeiul informaţiilor colectate. în acest scop. − documente scrise (procese verbale etc. echipa managerială va acţiona într-o direcţie sau alta sau va integra toate cele trei direcţii într-o abordare unitară în raport cu: • natura solicitărilor (presiunilor) la care trebuie să răspundă organizaţia.). Practic. Misiunea organizaţiilor – în contextul celor de mai sus – devine preocupare distinctă de analiză. vi se cere să realizaţi următoarele: a) să vă concentraţi asupra organizaţiei de apartenenţă sau asupra altei organizaţii cunoscute şi să colectaţi date privind direcţiile de acţiune ale echipei manageriale.

schimbarea este: a) un fapt aleatoriu. Editura Paideia. etapele unui program de dezvoltare organizaţională (O.. 3.). 2. g) costurile ridicate impuse de recalificarea personalului organizaţiei. Peter F. Ilustraţi această idee prin referinţe bibliografice diverse (literatură economică.. b) inerţia structurilor organizaţionale. Editura Politică. Saburo. în care tip de organizaţie s-ar înscrie. 2. 4. 1999.Managementul organizaţiilor Teme pentru aplicaţii (propuneri) 1. Alvin. în mediul extraorganizaţional).) Test (grilă de autoevaluare) 1. 3. preponderent. c) frica de schimbare (teama de necunoscut). Dacă adoptaţi perspectiva lui Max Weber. Corporaţia adaptabilă. Bucureşti Toffler. Psihologia organizaţiilor şi conducerii. d) un instrument de manipulare şi diversiune. 5. Societatea postcapitalistă. c) simplă modă (un cuvânt la "modă" şi practică adoptată prin mimetism. managerială etc. organizaţia din care faceţi parte? Argumentaţi. f) lipsa de informaţii privind necesitatea şi direcţiile schimbării.D. social-politică. 1992.Economistul-RAI. Ilustraţi. Din perspectiva managementului organizaţiilor. prin informaţii dintr-o organizaţie cunoscută. Alvin. b) consecinţă implacabilă şi incontrolabilă a turbulenţei mediului extraorganizaţional. AGER . Drucker. Editura Image Okita. h) situaţia de pasivitate a personalului organizaţiei.a.. 2. Al treilea val. Bucureşti 27 . Rezistenţa la schimbare în organizaţii se explică prin: a) conservatorismul oamenilor. 1993.). d) caracterul haotic. dacă toţi vorbesc despre schimbare. f. e) costurile ridicate impuse de remodelarea organizaţiei. Cu faţa spre secolul 21. turbulent al schimbărilor din mediul extraorganizaţional. Bucureşti Toffler. Editura ANTET Vlăsceanu Mihaela. 1983. În ultimele trei decenii ale secolului al XX-lea au devenit tot mai vizibile semnele schimbării (ale schimbării globale. Indicaţi două răspunsuri (şi doar două) care sunt în cea mai mare măsură corecte. Indicaţi răspunsurile incorecte de mai sus. atunci să vorbim şi noi. BIBLIOGRAFIE 1.

respectiv de exprimare a imaginaţiei. Corespondentul specializării este întotdeauna organizarea . dar care conlucrând cu alţi specialişti dau rezultate complete şi folositoare". Vlăsceanu. de integrare) doar în contextul "percepţiei" corecte a "gradului de mobilitate" şi a "stării de existenţă" a organizaţiilor. organizaţia birocratică (O.organizaţia putând dispune de specialişti care. 2000. soluţia cere o nouă paradigmă. Bennis prezintă o serie de caracteristici ale organizaţiilor viitorului. 275) Dinamica alertă a societăţii informatizate determină organizaţiile de orice tip să se adapteze continuu unui mediu aflat într-o permanentă schimbare. a fanteziei şi a plăcerii de a munci. va dispărea? Întrebarea este una din cele ai importante. pp.B. birocraţiile vor trebui să găsească noi forme de organizare. p. pe care birocraţia le-a încorporat una câte una. “fiecare epocă dă naştere unei forme de organizare potrivită cu ritmul său”. 1982. într-un context mai larg. calitatea nu înseamnă întotdeauna să faci lucrurile mai bine. Organizaţiile viitorului W.B. Aşa cum afirma A. DINAMICA PROCESELOR SOCIALE ŞI VIITORUL ORGANIZAŢIILOR Obiective Lectura acestui capitol face cu putinţă: a) înţelegerea mobilităţii structurale a organizaţiilor şi. di necesitatea de a se adapta continuu schimbărilor. caracteristicile şi formele de organizare actuale pe care le îmbracă fiind sensibil diferite. a cunoscut o continuă evoluţie şi ajustare.. 107-108) ". Bennis (1969. caracteristici. "Organizaţia este un angrenaj prin care se înlocuieşte efortul unei persoane cu specializarea sau cunoştinţele câtorva sau mai multor persoane. având o capacitate lentă de schimbare şi adaptare. în analiza pe care o operează asupra O.. însă O.1. 3. nefolositori. organizaţiile vor trebui să fie în primul rând sisteme temporare. organizaţiile moderne vor trebui să răspundă necesităţilor crescânde de “libertate”.Managementul organizaţiilor 3. Weber şi a fiinţat ca o formă dominantă de organizare umană.. În aceste condiţii. a mobilităţii integrale a acestora (a dinamismului tuturor componentelor definitorii ale organizaţiilor în corelaţie cu transformările din mediul extraorganizaţional). aşa cum a fost concepută de M. Toffler (1973). o criză în domeniul calităţii este mai importantă decât una a tehnicii. 1993. încă din 1964. o transformare a manevrelor managementului..B. 113-118). W. (John Kenneth Galbraith. individual. în mare măsură. se va putea adapta schimbărilor sociale şi tehnologice radicale sau. că “în următorii 25 până la 50 de ani” vom asista cu toţii la “sfârşitul birocraţiei”. sunt incompleţi din punct de vedere tehnic şi. Anticipările sale nu s-au adeverit încă. Pentru a supravieţui ritmului accelerat de schimbare al societăţii moderne. un nou mod de a ne privi rolurile. conducerea organizaţiei trebuind să fie profund implicată în procesul de implantare a paradigmei calităţii în minţile şi inimile tuturor celor din organizaţie. ceea de l-a determinat să afirme...întotdeauna calitatea începe de la vârf. mai flexibile. ci să le faci altfel" (Stephen R. Astfel. b) înţelegerea necesităţii imperative de proiectare a proceselor organizaţionale (de comunicare. aput M. capabile de adaptare şi în permanentă schimbare. în funcţie de 28 . De aceea. afirmată ca o organizaţie de “tip mecanicist” ce şi-a dovedit eficienţa şi raţionalitatea într-un mediu relativ stabil şi previzibil... consideră că mecanismele acesteia sunt mai degrabă rigide şi inerţiale. eventual. pp.). Covey..

B. dar este supusă conflictelor între vârf şi bază şi între departamente. În al doilea rând. forma divizională şi adhocraţia. importanţi sunt specialiştii cu o înaltă calificare profesională. ea poate fi controlată prin reguli şi reglementări formale. managerii vor juca doar rolul de verigi de legătură. ele vor fi create în jurul problemelor ce trebuie rezolvate. de la vârful strategic. firme de contabilitate. dominaţia de la vârf este tot mai mult percepută ca paternalistă şi autocratică. Concluzia este că “sistemele temporare. exercitată de vârful strategic (de conducere). ca cel din perioada revoluţiei industriale. dobândindu-şi deja statutul clar în cadrul diferitelor grupuri de lucru ce se formează. 3. producţie şi a altora din aceeaşi categorie. de la cei din domenii precum cele de planificare. În al treilea rând. financiar. adaptabile. la dinamica mediului. Organizaţiile mari şi vechi. iar comanda revenind celor mai capabili să rezolve problemele. nu celor care au un anumit rang. fiind utilizaţi acei oameni care au abilităţi profesionale deja standardizate. Cele cinci structuri de bază pe care acestea la identifică sunt: structură simplă. Organizaţiile actuale. grupurile constituindu-se în funcţie de problemele apărute. îngreunând mult munca managerilor organizaţiei. Totul duce spre specializare. H. pe care o realizează. structura simplă se caracterizează printr-o presiune puternică în direcţia centralizării. prin control direct.2. în încercarea continuă de a-şi adapta structura organizaţională la nevoile de afiliere şi de manifestare ale indivizilor. spitale. Coordonarea se face de sus în jos. În al cincilea rând. birocraţia profesională. Aceasta este situaţia în universităţi. în neconcordanţă cu tipurile moderne. Controlul greoi. închisorile. foarte complexe. decât într-una “mecanică”. Această formă de exprimare şi evoluţie a birocraţiei începe să corespundă tot mai mult caracteristicilor organizaţiei moderne descrise de Bennis. rolul managerilor de “agenţi de legătură” evidenţiind cât de greu este de coordonat şi de controlat un astfel de tip de organizare. Deci. fiind mai eficientă într-un mediu stabil. fără pretenţia de a cunoaşte şi a direcţiona întreaga desfăşurare a activităţii. formate din specialişti centraţi pe rezolvarea problemelor şi coordonaţi de verigile de legătură vor înlocui treptat teoria şi practica birocraţiei. Această organizaţie este eficientă în munca repetitivă. Totodată. Aceasta înseamnă că diferenţierea verticală de tip birocratic va fi înlocuită cu una funcţională. nu de rang şi permite libera lor grupare în funcţie de problemele ce trebuie rezolvate. Odată ce munca a fost definită şi împărţită în sarcini standard. şcoli. ce presupun o muncă repetitivă. sistemul de reglementare o fac destul de puţin deschisă schimbărilor. de rutină. însă au operat multe modificări pentru a câştiga în flexibilitatea cerută de perioada actuală. Evoluţii în organizaţiile birocratice (de la “birocraţia simplă” la “adhocraţie”) În tipologizarea O. oficii de asigurări sociale şi unele firme care utilizează personal înalt calificat (de 29 . birocraţia mecanicistă. flexibilă. companiile aeriane.Managementul organizaţiilor evoluţiile mediului şi ale necesităţilor individuale. ci după capacităţi şi pregătire profesională. diferenţiere minimă între departamente şi o ierarhizare cu puţine trepte. Controlul devine aproape a obsesie. în sensul că pune accentul pe promovarea oamenilor în funcţie de cunoştinţele profesionale. Are puţină sau nu are deloc tehnostructură. o linie de asamblare mai păstrează elemente ale acestui tip de organizare. ar fi putut să aibă această structură organizaţională în etapa construirii lor sau pot avea această formă de organizare este greoi şi anacronic. Presiunea cea mai puternică vine de la tehnostructură. Mintzberg (1989) surprinde diferitele forme pe care le-a îmbrăcat O. ce cheltuiesc multă energie încercând să coordoneze toate elementele structurii. Oamenii se vor diferenţia nu după rang sau roluri. conducerea grupurilor de specialişti se va realiza mai mult într-o manieră “organică”. Astfel. Birocraţia profesională. Birocraţie mecanicistă nu depinde de o singură persoană (fiind mai sigură din acest punct de vedere). În al patrulea rând. ce au capacitatea de a înţelege limbajul ştiinţific. personal de suport în număr redus. cum sunt oficiile poştale.B. Presiunea se exercită în direcţia standardizării. aceste probleme vor fi rezolvate de grupuri de persoane care au calificări diferite.

la intersecţia descentralizării cu forma organică de organizaţie. Ritmul extrem de rapid de apariţie a problemelor noi. Structura democratică a birocraţiei profesionale suferă din cauza problemelor de coordonare şi jurisdicţie (de exemplu. cum ar fi o agenţie de publicitate. Controlul birocratic unificat poate împiedica această colaborare. drept urmare. sperând că vor apărea noi idei. ceea ce constituie un pas mare spre realizarea “structurii organice” mai flexibile. evaluând activitatea acestora mai mult după indicatori cantitativi ai profitului. dintre cele cinci structuri. adaptându-se rapid schimbărilor mediului datorită caracteristicii lor principale de a fi inovative. adhocraţia nu caută folosirea repetitivă a abilităţilor profesionale standardizate. deoarece funcţionează ca “un cartier general” care controlează mai multe asemenea birocraţii mecaniciste. Mintzberg consideră că deşi forma divizională este cea mai modernă. aflându-se. sau în administraţia medicală care controlează mai multe spitale şi în general. dar tot element-cheie poate fi şi nucleul operator. Spre deosebire de birocraţia profesională. prin “ajustare mutuală”. adhocraţia creează şi dificultăţi. cum ar fi NASA. Forma divizionată este în general rezultatul unei birocraţii mecaniciste diversificate pe mai multe pieţe. chiar în cadrul unui “cartier general” compus din mai multe birocraţii mecaniciste. Disfuncţii apar atunci când “cartierul general” se amestecă prea mult în problemele departamentelor. Această structură se află “deasupra” birocraţiei mecaniciste. neprevăzute. decât după calitatea produselor. În loc de acestea. Acest tip de organizaţie este propus şi de A. identificându-se cu 30 . Comparaţiile cu birocraţia mecanicistă sunt utile deoarece aceasta corespunde cel mai bine modelului de organizaţie birocratică elaborat de Weber. ceea ce corespunde foarte bine caracteristicii de sisteme temporare atribuită de Bennis organizaţiilor viitorului. fiind mai uşor de condus. Autonomia în muncă a specialiştilor este de obicei întărită de cererea mare pentru serviciile lor. formează automat un alt tip de om organizaţional. îşi grupează specialiştii înalt calificaţi în echipe de proiect. Asistăm la o mare mobilitate a grupurilor tranziente. Spre deosebire de aceasta. Acest nou tip de organizaţie. O adhocraţie operantă. specialiştii luând ei înşişi decizii. Inevitabil. cea mai vulnerabilă la schimbări legislative şi sociale. care îi permite să se dezvolte în funcţie de cerinţele mediului. fiecare departament bucurându-se de o relativă autonomie. caracterizată prin temporalitate. cerere însoţită de obicei de standarde impuse din afară. Sunt organizaţii tinere. birocraţia mecanicistă îşi creează propriile standarde. mai ales de coordonare.Managementul organizaţiilor exemplu. care se serveşte pe ea înşişi. cine ar putea să declare că un profesor este incompetent şi ce ar trebui făcut în acest sens?) Forma divizonală a birocraţiei este larg răspândită în corporaţiile industriale particulare dar poate fi întâlnită şi în universităţile americane cu mai multe campusuri. Există două variante de adhocraţie. Spre deosebire de tipul birocratului tradiţional care. experţii de care depinde inovaţia. Adhocraţia este ultima dintre structurile organizaţionale de tip birocratic descrise de Mintzberg. Această formă de organizare duce la coordonare intra şi inter-echipe. ea ar putea fi. care se bazează pe cercetare şi care trebuie să fie inovatoare. comunicarea laterală este cea care devine mai operantă decât comunicarea verticală. pentru a-şi proteja securitatea economică trebuie să respecte ierarhia. care lucrează direct cu clienţii. prin marea mobilitate intra şi intergrupală. şi o una administrativă. Este structura cea mai politizată. un design vestimentar). existând o oarecare confuzie şi un consum relativ mare de timp: oamenii vorbesc mult şi se suprapun mesajele. adică prin cooperare directă. în limbajul folosit de Mintzberg. Elementul-cheie într-o adhocraţie este personalul de suport în cercetare-dezvoltare. în domeniul explorării spaţiale americane. datorită grupurilor de specialişti constituite în funcţie de problema de rezolvat. ca şi timpul scurt în care trebuie luate deciziile conduc de cele mai multe ori la “eliminarea lanţului de comandă” sau a drumului de sus în jos pe scara ierarhiei. în toate sistemele economice centralizate în care instanţele guvernamentale controlează un număr mare de întreprinderi. dând naştere la complicaţii şi la conflicte interne. Toffler ea răspunzând cel mai bine cerinţelor viitorului. facilitându-se astfel rapiditatea transmiterii informaţiilor.

De altfel. Printr-o combinaţie între treceri în revistă şi studii de caz. “cercetător asociat/colaborator” sunt tot mai des folosite. cu cel de “om asociativ”. ceea ce coincide cu o tentativă a extinderii 31 . la tensiuni sociale şi psihologice. situaţie care la un moment dat poate deveni frustrată şi obositoare. “director-asociat”. spiritul de iniţiativă şi creativitatea. mobil şi creativ.Managementul organizaţiilor atribuţiile prestabile ale postului până la dezumanizare. neexistând nici o dovadă de “climat” mai puţin atractiv (înţelegând prin aceasta felul în care se exercită autoritatea. totuşi o formă de tip uniform-birocratic poate fi eficientă şi agreabilă pentru personalul care lucrează în cadrul ei. iar formele predictibile ce pot fi identificate se depărtează mai mult sau mai puţin de caracteristicile iniţiale. El se simte angajat doar de propria lui profesie sau de cariera lui. aşa cum ne atenţiona Toffler. sintagme ca “profesor-asociat”. organizaţiile birocratice se menţin încă. dedicat muncii sale şi nu organizaţiei care-l adăposteşte la un moment dat. cercetătorii din Grupul Aston au arătat că. “mărirea gradului de adaptabilitate a organizaţiilor diminuează gradul adaptabilităţii oamenilor”. temporalitatea relaţiilor organizaţionale ale omului asociativ (deci accelerarea fluxului de relaţii organizaţionale pe care trebuie să le stabilească). interesul pentru lucru. Problema critică se referă de fapt la accentuarea controlului birocratic în forma birocratizării. imobilismul şi comunicarea verticală din cadrul birocraţiei tradiţionale înlocuindu-se cu predominarea comunicării laterale care favorizează cooperarea. 3. ceea ce determină perpetuarea organizării birocratice indiferent ce forme va lua în adaptarea ei continuă la schimbările sociale. subordonarea. în care are autonomia de a lua singur decizii. În concluzie se poate afirma că raţionalitatea pragmatică. folosind anumite seturi de metode. activităţile de rutină şi relaţiile personale). de formalizare a documentaţiei. realizată într-un control al organizării şi eficacitatea funcţionării. Caracteristicile de specializare ale funcţiilor. Astfel relaţiile din interiorul grupului/organizaţiei se modifică. asigurată de mecanismele birocratice sunt cele două atribute necesare oricărei funcţionări sociale. Însă. identificată cu organizaţia din care face parte şi cu postul pe care-l ocupă). caracteristica de înaltă flexibilitate fiindu-i absolut indispensabilă omului asociativ. şi de configurare a structurii rolurilor au fost grupate în două coordonate fundamentale de analiză a organizaţiilor: gradul de structurare a activităţii personalului şi gradul de concentrare la vârf a autorităţii decizionale. Schimbarea radicală a relaţiilor om-organizaţie îl determină pe Toffler să propună chiar înlocuirea conceptului de “om organizaţional” (care a dobândit foarte mult conotaţia de personalitate birocratică dezumanizată şi inerţială. trebuie să se adapteze şi să se reintegreze rapid în diferitele grupuri din care este chemat să facă parte. Raţionalitatea pragmatică Cu toate că prezintă numeroase dificultăţi. conduc de multe ori. ştiind că trebuie să-şi folosească talentul. pornind de la ideile despre birocraţie ale lui Max Weber şi de la principiile managementului ştiinţific ale lui Fayol. de standardizare a procedurilor. individul fiind lipsit de securitatea unei apartenenţe şi a unui statut stabil care să-i confere un anumit echilibru.3. mai bine calificaţi. dispuşi să promoveze inovaţia şi riscul. cu atitudini mai flexibile şi spirit competitiv mai dezvoltat. energia şi calificarea profesională pentru soluţionarea unor probleme specifice. Astfel de organizaţii tind să plaseze la vârf manageri tineri. care. Cercetările riguroase desfăşurate asupra organizaţiei au căutat de argumentare a viabilităţii birocraţiei. necesitatea de adaptare la schimbări rapide (deci învăţarea permanentă a “regulilor jocului”). în timp ce structurarea activităţilor tinde să fie asociată cu redusa autonomie a indivizilor şi cu o mare atenţie acordată respectării convenţionale a regulilor. El îşi va dedica devotamentul sarcinii de rezolvat şi nu organizaţiei. de centralizare a autorităţii. Cu alte cuvinte. Grupul de Cercetare în Administraţia industrială de la Aston condus de Derek Pugh a dezvoltat între anii 1961-1970 cercetări sistematice asupra organizaţiilor. în birocraţia modernă omul organizaţional este omul căruia i se facilitează iniţiativa şi libera exprimare.

propune soluţii anterioare şi neeficace la probleme complet noi. care necesită cu totul alte soluţii. tehnologie sau cultură. ce variază în funcţie de societate. ceea ce trebuie evitat este birocratizarea ca proces în extensie care se autojustifică. între grupurile tranziente. este util să realizaţi următoarele: a) să realizaţi o aplicaţie similară. REZUMAT Birocraţia oferă osatura organizaţională pentru mare parte dintre activităţile umane. ea este inevitabilă şi este acceptabilă atât timp cât se menţine în limitele de raţionalitate funcţională. precizându-se doar tipul de activitate a acesteia. probabil. Atâta vreme cât se păstrează între limitate de raţionalitate funcţională. anul II. Oricum. Birocraţia îşi menţine necesitatea chiar şi în mediile dinamice. Stopând iraţionalitatea birocratizării se conservă birocraţia pragmatică a organizării. În acest sens. Birocraţia nu a dispărut şi nici nu se întrevăd semne de înlocuire rapidă Adaptarea la noile condiţii şi complementaritatea cu forme de organizare de tipul adhocraţiei par să fie şansele de supravieţuire a birocraţiei în organizaţiile contemporane.Managementul organizaţiilor raţionalizării până la cele mai mici detalii previzibile. comunitate. birocraţia funcţionează astăzi în noi condiţii. studii academice post-universitare). dar nu birocraţia ca atare. Procesul birocratizării poate fi stopat şi înlocuit prin alternative de genul celor menţionate de Bennis sau Toffer. Organizaţiile viitorului vor fi. şi birocraţia organizării de ansamblu a comunităţii sau sistemului considerat. între adhocraţie. pe ce altă parte. După ce veţi parcurge aplicaţia. de experţi. 32 . centrate pe problemele organizaţiei sau comunităţii pe de o parte. cu grupurile specializate). optimală. o combinaţie optimală între raţionalitatea birocratică şi flexibilitatea şi adaptabilitatea unor formule de organizare de genul ad-hocraţiei (în care "organizatorii". Extensia exagerată a raţionalităţii birocratice generează în mod paradoxal iraţionalitatea birocratizării. b) să identificaţi şi să notaţi în scris efectele modului de organizare (ale tipului de organizaţie) asupra oamenilor din organizaţie (motivaţie. În consecinţă. Birocraţia. Concepte cheie • Birocraţia mecanicistă − profesională − divizională − adhocraţia Raţionalitate pragmatică • Aplicaţie (exerciţiu) În cele ce urmează este prezentată o aplicaţie didactică. birocraţii conlucrează cu experţii. realizată de către un student (R. în virtutea omniscienţei ei regulamentare. Mai degrabă se poate vorbi de o combinaţie optimală. tocmai datorită faptului că aceste medii determină un mare grad de entropie ce reclamă prezenţa raţionalităţii şi a controlului birocratic. şi de expansiunea grupurilor specializate de profesionişti (fie că sunt experţi. birocraţi executivi sau decidenţi) care îşi caută şi îşi afirmă autonomia faţă de ierarhiile birocratice. perpetuând astfel consecinţele problemelor nerezolvate. Ea este sfidată mai ales de ritmul accelerat de dezvoltare a cunoaşterii şi tehnologiilor. Identitatea organizaţiei analizate nu este indicată.P. eliminând orice sursă de spontaneitate şi manifestare creativă.).. folosind informaţii despre o organizaţie cunoscută. birocraţia este singura alternativă disponibilă de organizare a unui sistem social. comportament etc.

Managementul organizaţiilor TEMA APLICAŢIEI Mintzberg a identificat cinci structuri diferite în care pot fi clasificate organizaţiile birocratice: • structura simplă • birocraţia mecanicistă • birocraţia profesională • forma divizională a birocraţiei • adhocraţia. este adhocraţia. cercetare şi alegere de media. broşuri.S. comunicare şi promovare. Bennis şi a lui A. Metoda de cercetare • Observaţia empirică • Documentarea ORGANIZAŢIA OBSERVATĂ Date de identificare Denumire: XXX Communications Domeniu activitate: publicitate şi relaţii publice Prezentarea organizaţiei XXX Communications este o agenţie de publicitate full-service care oferă o gamă completă de servicii de marketing. relaţii publice. Sub imperativul realizării profitului. public) dar şi din mediul intern ca rezultat al manifestărilor creatoare. În cele ce urmează ne propunem să studiem valoarea de adevăr a acestei afirmaţii. modificărilor şi să-şi ajusteze în mod optim modalităţile de răspuns faţă de stimulii de diverse naturi. prospecte. concepţie grafică. inovative şi avangardiste ale actorilor ce se "produc" în interiorul organizaţiei. design de ambalaj. promovare la târguri şi expoziţii. promovare de vânzări. Spre care din aceste cinci structuri tinde organizaţia observată? Domeniul de activitate al organizaţiei observate: publicitatea. materiale P. putem aprecia că o agenţie de publicitate îmbracă forma organizaţională a adhocraţiei operante. creaţie şi producţie. Toffler. materiale de prezentare. după concepţia lui W. inclusiv planificare. În lumina acestor consideraţii. Ipoteza de studiu Publicitatea este un domeniu predilect al schimbării. consumatori. design şi amenajare show-room. o asemenea organizaţie este forţată să se adapteze rapid. Cel mai aproape de ceea ce poate fi considerat ca fiind "organizaţia viitorului".O. În realizarea acestor obiective flexibilitatea este conceptul cheie. deşi este o agenţie independentă cu capital integral românesc. în două variante: adhocraţia operantă şi adhocraţia administrativă Fiecare dintre acestea este caracterizată prin structuri organizaţionale specifice. Servicii oferite Servicii de creaţie: Identitate de corporaţie sau brand (concepţie logotip). 33 . webdesign. design de ambalaj. din mers. Sunt oferite de asemenea servicii "non-advertising" cum ar fi planificare strategică de marketing. XXX Communications se numără printre cele mai importante companii de publicitate şi comunicare din România. De numele ei se leagă lansarea pe piaţa românească a multora dintre mărcile şi produsele astăzi binecunoscute. indusă organizaţiei ce acţionează în această industrie atât din mediul extern (clienţi. prin modalităţi diferite de raportare la mediul intern şi cel extern. (prezentare la punctul de vânzare). design de produs.

consultanţă. promoţii stradale. producţie audio & video (spoturi şi clipuri publicitare. Modificările vin din toate părţile: − clienţii care cer imperativ rezultate mai bune pentru bugetele lor de publicitate. planificare buget media. În această industrie nu se poate pune problema schimbării ca pe o opţiune . dar abundă în termene limită imposibil de respectat şi de obiective "trufaşe".ori organizaţia reuşeşte să ne adapteze. Publicitatea este distractivă şi provocatoare. Producţie: Tipărituri. Dar înseamnă multă muncă. monitorizare campanie. servicii editoriale. planificare strategică de marketing şi poziţionare pe piaţă. Abundă însă şi oamenii extrem de inteligenţi. Faţă de aceste presiuni ale mediului organizarea funcţională. − consumatorii care nu mai răspund la fel ca până acum formelor tradiţionale de advertising.Managementul organizaţiilor Client Services: Administrare buget. diminuând astfel bugetul agenţiei de publicitate. atunci să muncim ceva care ne face plăcere. − companiile care realizează servicii conexe advertising-ului ca domeniu (promovare de vânzări. Şi totuşi. conferinţe de presă. talentaţi şi creativi care lucrează împreună pentru atingerea scopurilor propuse la un moment dat. CONSIDERAŢII PRACTICE ASUPRA TEMEI "Advertising-ul este cea mai mare distracţie pe care o poţi avea cu hainele pe tine". jingles. XXX Communications este o formă organică de organizare supusă permanent presiunilor de schimbare Mediul opune organizaţia unor mari presiuni de schimbare. un domeniu în care numai oamenii interesaţi. Publicitatea este aşadar un domeniu fascinant. firească. direct marketing. Servicii Media: Cercetare media şi consultanţă. analiză concurenţială. la punctele de vânzare. Profesioniştii care lucrează la XXX Communications vor spune întotdeauna că nu există domeniu mai dinamic şi fascinant în care să munceşti sau să studiezi. relaţii mass-media. un cunoscut om de publicitate. achiziţii de spaţiu media. 34 . − apariţia de tehnologii noi care determină chiar reinventarea procesului de comunicare în publicitate. comunicare internă şi cu angajaţii. promovare web. greu de atins. Sentimentele aflate în spatele acestei declaraţii reprezintă ceea ce gândesc oamenii care lucrează în agenţia de publicitate XXX Communications. tot ei vor spune că acest domeniu trece prin schimbări dramatice care-l modifică definitiv. animaţie computerizată şi efecte speciale). cercetare de marketing. ori dispare. spunea Jerry Della Femina. flexibilă s-a impus ca o dezvoltare spontană. Relaţii Publice: Evenimente speciale. Servicii Below the Line (Promovare neconvenţională) Marketing direct. web communications) care doresc o parte mai mare din bugetele advertiserilor. la târguri şi expoziţii. event marketing. Este stimulativă şi niciodată plictisitoare. Dacă este necesar să muncim pentru a trăi. analiza comportamentului de consum şi de cumpărare. interesanţi şi cu spirit competitiv reuşesc.

Un supervizor (Account Supervizor) supraveghează munca mai multor echipe sau dacă un cont este foarte important sau foarte mare. angajaţii trebuie să fie bine echilibraţi. există un Director de Creaţie şi un Consiliu Director format din Managing Director şi Executiv Director care analizează lucrările de creaţie sau proiectele propuse înainte ca acestea să fie arătate clienţilor. grad înalt de specializare al angajaţilor XXX este o organizaţie care oferă servicii. Echipa are desemnată o persoană care se ocupă de probleme de media. crează şi produce reclame pentru clienţii săi. . Director de Creaţie (Consiliu de Creaţie) Account Supervisor Account Executive Copywriter Art Director Media planner Account Executive . totuşi în cea mai mare parte a timpului distractivă. Bineînţeles. răspunderea care apasă asupra angajaţilor este foarte mare. Pentru că este un domeniu puternic concurenţial. aici angajaţii reuşesc sau eşuează în funcţie de calitatea ideilor şi a procesului de gândire pe care le oferă şi pe care managementul este nu doar îndreptăţit. Singura motivaţie intrinsecă este satisfacţia participării în echipa care "a marcat" ceea ce. Angajaţii lucrează împreună în echipe specifice pentru a servi cerinţele specifice ale clienţilor. unor indivizi cu puternice ego-uri creatoare ar putea să nu le fie suficient. cei care rămân şi ar dori să plece. că nu se pot rupe definitiv şi complet de ceva ce fac într-adevăr cu plăcere. va conduce o singură echipă.Managementul organizaţiilor Organizare modulară temporară în funcţie de proiecte. Existenţa problemelor tipice ale omului asociat Puţini oameni care lucrează la XXX rămân indiferenţi faţă de acest domeniu al vieţii sociale care este publicitatea. O persoană poate lucra pentru diferiţi clienţi (conturi) simultan şi poate face echipe cu alţi colegi. . orientat pe realizarea de servicii direct pentru client. ci nevoit să le ceară din raţiuni de atragere şi păstrare a clienţilor pentru obţinerea profitului. află însă în cele din urmă. Art Directori şi un cercetător (Account Planner). cei care renunţă găsesc că recompensele sunt insuficient motivante faţă de stresul constant. În publicitate se spune "Succes has a thousand fathers". Prin urmare. Deasupra acestor echipe. fiecare dintre ele fiind implicată într-o anumită porţiune a procesului de creaţie. în diferite momente de timp.. iar recompensele individuale sunt rare. unul sau mai mulţi Copywriteri. care planifică. Cei care au succes reuşesc să reziste presiunii constante şi provocărilor. Pentru mulţi dintre noi această meserie rămâne însă (sau tocmai din acest motiv) provocatoare. 35 . Este formată dintr-un număr de persoane foarte specializate. Pe de altă parte. deşi frustrantă.. pentru a fi oneşti. Echipa este condusă de un Account Executive care are rolul de manager de proiect.

b) proiectarea proceselor de integrare organizaţională (de includere într-o organizaţie) impune aplicarea unei proceduri de analiză organizaţională la nivelul organizaţiei-ţintă. şocantă. demersul ar putea fi reluat înaintea "momentului " Praga 2002? Dacă DA. După cum se ştie.O. articulaţiile viitoarei arhitecturi de securitate să se alcătuiască în cu totul alt mod decât par a sta lucrurile la prima vedere. Cu temeiuri care ţin de logica incontestabilă a valorilor vieţii democratice. implicit.Managementul organizaţiilor Aplicaţie (studiu de caz) În continuare sunt redate extrase dintr-un studiu (autor: D. chiar dacă foarte succintă. Pentru a evita acţiunea devastatoare a "marelui val". Nu trebuie uitat că.O ALIANŢĂ ÎN MIŞCARE Decizia Administraţiei de la Casa Albă. pentru opinia publică.O. În pofida încercărilor de a admite că bătălia nu este încă pierdută. N. N.O. dar şi de nevoia contraatacării noilor riscuri de securitate. 36 .A.O. subiectul fiind de interes maxim pentru mass-media. în străfunduri. c) dacă o procedură de analiză organizaţională putea fi aplicată.T.A. N. p. 26(393). "Observatorul militar". a avut şi are un cu totul alt destin. la temperaturi explozive.în extindere.).I. a ridicat temperatura politică a mediilor autohtone la nivel de incandescenţă. accesul României în N. în dezbaterea publică. Există mai multe Alianţe Nord-Atlantice? Dincolo de faptul că este.A. întrebarea de mai sus e şi dificilă. Acesta este planul în care s-anăscut metafora "valurilor de integrare" şi în care se desfăşoară. adâncurile sunt liniştite. este necesară: a) N. atunci când suprafaţa este "învălurită". a Alianţei Nord-Atlantice poate oferi un punct de plecare rezonabil în estimarea perspectivelor reaşezării geostrategice a Europei şi a lumii. N. din iulie 1997. faptele de adâncime. Investigarea. cât şi statele care susţin sau nu integrarea a trei sau a mai multor ţări în Alianţa Nord-Atlantică.A. a "stărilor" N. este o organizaţie politico-militară în schimbare. Totuşi. publicat în zilele imediat premergătoare reuniunii NATO de la Madrid. misiune etc.T.O. Indiscutabil. Este cu putinţă însă ca.A. o scurtă evaluare. 2-8 iulie 1997. există mai multe Alianţe Nord-Atlantice. De aici şi imperativul integrării în N. un prim fapt este însăşi N. oricât ar părea surprinzător. timpii de existenţă. şi-a multiplicat stările şi.T.. devenită publică în ultimele zile.T.O. . este percepută drept garant al securităţii continentale şi naţionale. Doar în aparenţă însă. aparent. trebuie privite faptele. nr. În fapt. acolo unde valurile de suprafaţă nu au nici un fel de relevanţă.O. de a credita "varianta restrânsă" a extinderii N. Evident. Sentinţa pare implacabilă. este planul cel mai vizibil şi cu cele mai pasionale angajării de opinie publică. După lectură. pare a fi − cel puţin în ce priveşte "primul val" − blocat. cât şi iluziile legate de valurile de suprafaţă. cu referire la NATO. În fond.T. cu întreaga cohortă de consecinţe privind costurile integrării şi riscurile neintegrării.T.A.O.A. dezbaterea publică privind componenţa "primului val".T. curenţii de adâncime pregătesc MARELE VAL. încercaţi să sistematizaţi observaţii (idei) privind importanţa perceperii (înţelegerii) corecte a următoarelor aspecte: a) mobilitatea organizaţiilor cuprinde ansamblul reperelor acestora (structură.A. o atenţie insuficientă este acordată proceselor din interiorul N. 7).A:T.O. anul IX. al prosperităţii şi dezvoltării socio-economice.O. deloc exhaustivă. Miza era şi este una dintre cele mai mari. reuniunea de la Madrid urma să invite primele state din Europa de Est să adere la Alianţa Nord-Atlantică.T. înaintea "momentului" Madrid 1997..A.O.T. Dacă Tratatul de la Varşovia s-a autodizolvat prin motivaţia şi procedura binecunoscute. ultimii ani au acumulat suficientă informaţie empirică pentru a admite că.T. b) În mod obişnuit. cu ce rezultate? (Încercaţi!) N.T.A. .A.O.

Managementul organizaţiilor

Schimbarea este atât inevitabilă, cât şi tensionată. Tensiunea schimbării este alimentată, înainte de orice, din chiar interiorul N.A.T.O. Astfel spus, N.A.T.O. înregistrează un proces inevitabil de transformare internă. Câţiva factori sunt determinanţi în acest sens. Poate, înainte de orice, se cuvine a fi reţinută presiunea spre crearea "identităţii europene" a N.A.T.O., spre realizarea a ceea ce, de câţiva ani, se numeşte "pilonul european" al N.A.T.O. Un asemenea deziderat, explicabil prin valenţele "autonomiei europene", ar deschide inclusiv posibilitatea integrării militaro-strategice în N.A:T.O. a două importante state vesteuropene, Franţa şi Spania. Dacă ar fi să credităm metafora "valurilor" am putea spune că primul val al intrării (reintrării, în sens de intrare deplină) în N.A.T.O. ar cuprinde tocmai cele două ţări de mai sus. De fapt, miza este mult mai în adâncime şi are în vedere relaţia dintre N.A.T.O. şi Uniunea Europei Occidentale, ca organism militar al Uniunii Europene. Astfel spus problema care se pune priveşte raportul de forţe dintre N.A.T.O., care este o organizaţie nici pan-europeană, nici doar europeană, şi o viitoare Europă Unită. În plus, N.A.T.O. este înfruntată şi cu dilema desluşirii raporturilor cu O.S.C.E., organizaţie care, născută prin eforul depăşirii "zidului" dintre cele două mari pacte militare ale deceniilor anterioare, îşi menţine existenţa şi îşi asumă o vocaţie paneuropeană. c) Noua Alianţă Nord-Atlantică este de mai mult timp vizibilă. Ea şi-a asumat noi misiuni în zone tradiţionale extra-N.A.T.O., precum cele din Bosnia, şi şi-a lărgit în chip spectaculos orizontul. Fără îndoială, cea mai impresionantă mutaţie, în acest sens, este Acordul Fundamental dintre N.A.T.O. şi Rusia. Aici trebuie observat un fapt, poate cel mai important, că pactul N.A.T.O.-Rusia, convenit, în primăvară, la Helsinki, reuneşte, într-o înţelegere de calibru global, nu atât o alianţă şi un stat, ci, mai curând, un stat şi un alt stat. Rolul proeminent al S.U.A. în cadrul N.A.T.O. iese, dacă mai era nevoie, masiv în evidenţă. d) Acordul Fundamental şi epoca post-N.A.T.O. Poate că cea mai de adâncime semnificaţie a acordului Clinton-Elţîn se află tocmai în depăşirea "limitelor tradiţionale" ale "vechiului" N.A.T.O. Miza securităţii nu mai este cantonată doar în Atlantic şi în Europa. Prin implicarea Rusiei, ea devine mult mai largă. În lumea de azi, securitatea are miză globală. Vechiul N.A.T.O. intră în istorie şi se deschide epoca post-N.A:T.O. În această epocă, noua Alianţă Nord-Atlantică este cu totul altceva decât suntem obişnuiţi a crede. N.A.T.O. este o ţintă în schimbare şi în mişcare, iar miza momentului Madrid nu o reprezintă atât extinderea, cât mai ales transformarea Alianţei. Integrarea, în genere apreciind, este o relaţie dintre mesaj şi ţintă. Şansa de succes există în chip real atunci când mesajul este calculat în funcţie de dinamica ţintei. În care N.A.T.O. se vrea integrată România? Într-o Alianţă care se extinde, dar care vine din trecut, sau într-una care este pe cale de a se naşte, indiferent dacă se va numi tot N.A.T.O. sau oricum altcumva? Bătălia pentru Europa şi noul echilibru geostrategic Bătălia pentru Europa este o parte a bătăliei globale. Post-războiul rece şi lumea postbipolară înregistrează dispariţia unui bloc politico-militar, dar şi remodelarea, ca tendinţă, a raporturilor dintre ţările Alianţei, ce îşi menţine existenţa. Acesta este, de fapt, contextul "bătăliei pentru Europa". u trebuie uitat că, în martie a.c., la reuniunea aniversară din capitala Italiei, cu prilejul a 40 de ani de la semnarea tratatelor de la Roma şi constituirea actualei U.E., s-a lansat un mesaj extrem de explicit, pe care presa din România l-a sintetizat astfel: "...la 50 de ani de la încheierea războiului, Europa este pe deplin capabilă să se apere singură, fără a mai avea nevoie de sprijinul şi puterea militară ale Americii". ("Adevărul" din 28 martie 1997). Evident, într-un plan mai larg, în plan global, bătălia este globală. Este bătălia pentru noul echilibru planetar. Depăşirea bipolarismului, ca tip de echilibru global, a generat dezechilibre masive. Soluţia pare a fi, în principiu, simplă. Sau se reface bipolarismul cu noi competitori în
37

Managementul organizaţiilor

ecuaţie (soluţie către care pare a înclina, printre alţii, Alvin Toffler, cu a sa proiecţie privind "duopolul" americano-nipon), sau este detectată şi pusă în operă o ecuaţie a echilibrului multipolar. prin creşterea numărului competitorilor globali, mai probabilă pare a fi cea de-a doua variantă. Nu acum şi aici poate fi desluşită această variantă, dar pot fi reţinute câteva tendinţe verosimile. În primul rând, inventarierea competitorilor nu poate lăsa în afara observaţiei Europa ca atare (şi, mai ales, "miezul german" al viitoarei Europe Unite), Rusia (cu probabile valenţe în viitoarea ecuaţie geostrategică şi cu un rol greu de neglijat de contrapondere la noile puteri ale Europei), Japonia şi China (ca mari puteri ale planetei şi, implicit, ale Pacificului) şi, nu în ultimul rând, Israelul şi Lumea Arabă. Natural, înainte de orice, este de reţinut rolul S.U.A., care, prin prisma firească a propriilor interese, acţionează pentru impunerea unei posibile ecuaţii a echilibrului geostrategic global, menită să-i conserve rolul de primă putere a lumii. Din perspectiva S.U.A., un asemenea deziderat n-ar deveni practic decât prin modalităţi în virtutea cărora competitorii globali mai sus-invocaţi îşi controlează reciproc (prin permanente contrabalansări şi "neutraliyări") actele de expresie politică mondială. Oricum, tendinţa spre un nou echilibru global este reală. Ea este, dacă se poate spune aşa, obiectivă. Dezechilibrele sunt inconfortabile pentru toţi. Totul se reduce, în ultimă instanţă, la poziţia pe care fiecare competitor o ocupă în ecuaţia noului echilibru global şi, implicit, la relaţiile sale cu primul dintre competitori. Acesta este, de fapt, sistemul de referinţă esenţial al extinderii şi, mai ales, al transformărilor din interiorul actualei Alianţe Nord-Atlantice. prin prisma celor de mai sus, pot fi avute în vedere câteva evoluţii posibile: a) Decizia Administraţiei nord-americane, dacă se va menţine în forma devenită publică, de a admite accesul în Alianţa Nord-Atlantică, în ceea ce se numeşte "primul val", doar al Cehiei, Poloniei şi Ungariei, capătă un sens nou. În fond, cele trei ţări sunt strâns legate, prin motivaţii geostrategice, istorice şi, mai ales, prin investiţii masive de capital, de Germania. Marii puteri de pe Rin îi este "cedat" flancul nordic al N.A.T.O. Şi doar atât. Flancul sudic, nu întâmplător atât de disputat, rămâne disponibil pentru bătălia globală. Şi încă un fapt. Actualul flanc sudic rămâne sub controlul S.U.A., iar nord-americanii nu par a fi dispuşi, în nici un fel, să renunţe la acest "atu" de calibru geostrategic global. b) Motivaţia S.U.A., extrem de verosimilă, este una dintre cele mai tari. Flancul sudic al N.A.T.O., care prin extensie, în perspectiva a ceea ce va fi "noua N.A:T.O." (indiferent cum se va numi), va include şi România, face parte dintr-un "brâu" geostrategic planetar care leagă, prin ţesături tot mai trainice, Atlanticul de Pacific, cu o semnificativă trecere prin Europa şi prin Asia. În acest "brâu" geostrategic sunt incluse şi Dunărea, şi Marea Neagră, Canalul dintre Dunăre şi Mare şi, de fapt, România în întregul ei. Poziţia geostrategică a României oferă efectiv oportunităţi maxime pentru oricine năzuie spre articularea unei noi arhitecturi de securitate a planetei. În această perspectivă, România n-ar trebui să solicite doar, ci să negocieze implicarea sa în noua ecuaţie a securităţii globale. Următoarea bătălie... Temeiurile securităţii naţionale şi interesele de durată lungă ale poporului român sunt singura bază legitimă în a scruta, oricât de dificil ar fi un asemenea demers, viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. În acest temei pot fi avute în vedere următoarele: a) Reuniunea de la Madrid, din iulie, ar putea fi semnificativă, cum sugeram anterior, nu numai prin deciziile privind extinderea N.A.T.O., ci şi, mai ales. prin validarea (eventuală) a proiectelor privind transformarea Alianţei. b) Relaţiile României cu S.U.A. sunt esenţiale. Împotriva nord-americanilor n-au existat niciodată, nici chiar în straturile cele mai adânci ale simţirii publice, sentimente de adversitate. În pofida recentei decizii a Casei Albe, în ipoteza că aceasta nu va fi schimbată, nimic nu exclude, în
38

Managementul organizaţiilor

fond, posibilitatea unei legături directe, politico-militare, între S.U.A. şi România. O asemenea conexiune n-ar intra în "logica" deciziilor de până acum privind extinderea actualei Alianţe NordAtlantice, dar ar ilustra exemplar proiectul viitoarei structuri de securitate globală. c) Extrem de relevantă va fi reacţia Germaniei la decizia recentă a Administraţiei nordamericane. Ar fi pe deplin firesc ca, în pofida reticenţelor de până acum, alimentate mai ales din judecăţi istorice parţiale, Germania să devină principalul susţinător al integrării României în N.A.T.O., în "primul val". Ar fi o dovadă a înţelegerii de către Germania a mizei globale a actualei "bătălii geostrategice". În ceea ce ne priveşte n-ar fi lipsit de importanţă ca atu-urile noastre transcontinentale, globale să aibă şi suportul unor legături trainice în plan continental. În fond, următoarea bătălie la care vom lua parte va fi cea a integrării în Uniunea Europeană. Lumea în care trăim este în schimbare. Înainte de orice, este important să avem o imagine cât mai limpede cu putinţă asupra schimbărilor din lumea de azi şi asupra modului în care lumea de mâine poate fi cât mai puţin neprielnică intereselor vitale ale poporului român. Teme pentru aplicaţii (propuneri) 1. 2. Spre care dintre tipurile de organizare identificate de Mintzberg tinde organizaţia din care faceţi parte? Justificaţi răspunsul. Identificaţi, în cadrul organizaţiei de apartenenţă, următoarele categorii de personal: a) birocraţii ("organizatorii"); b) experţii. Sistematizaţi caracteristicile fiecărei categorii în parte şi natura conexiunilor dintre cele două categorii. Identificaţi procese de mobilitate organizaţională în cadrul unor macro-organizaţii interne (Guvernul României, Preşedinţia României, partide etc.) sau internaţionale (ONU; OSCE etc.). Utilizaţi în acest scop, informaţii din surse mass-media.

3.

Test (grilă de autoevaluare) 1. Birocraţia este a) o formă de exercitare a puterii în societate; b) o expresie a patologiei sociale (o "boală socială"); c) o expresie a vieţii organizaţionale. Indicaţi un singur răspuns integral corect. 2. Birocraţia este percepută social drept: a) fenomen social inevitabil; b) proces care se autojustifică; c) expresie a raţionalităţii pragmatice. Indicaţi singurul total incorect. 3. Există similitudini de natură organizaţională între divanurile ad-hoc, prin care a fost pregătită Unirea Principatelor din 1859, şi adhocraţia modernă. a) DA b) NU Justificaţi, într-o aplicaţie, răspunsul.

39

2000. 1973. Bucureşti Galbraith. Editura Paideia. 1993. 2. Editura Politică. Alvin. Covey. 3. Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii. Editura Politică. Bucureşti Vlăsceanu. Bucureşti Toffler. Ştiinţa economică şi interesul public. Mihaela..Managementul organizaţiilor BIBLIOGRAFIE 1. Psihologia organizaţiilor şi conducerii. 1982. John Kenneth. Editura ALLFA. 4. Bucureşti 40 . Stephen R. Şocul viitorului.

p. capacitatea organizaţiei de a corela dinamic resursele (umane şi extraumane) cu scopul asumat. Funcţionarea organizaţiilor Funcţionarea semnifică. c) să utilizeze în regim aplicativ conceptele de bază referitoare la funcţionarea şi conducerea organizaţiilor. procesul realizării activităţilor specifice ale unei organizaţii. fluxuri financiare şi sisteme de distribuţie la scară mondială.1. 1999. Unităţile care operează la nivel global sunt direct subordonate directorului executiv sau biroului executiv şi nu şefului diviziei internaţionale.. 4. studenţii vor fi în măsură să realizeze următoarele: a) să înţeleagă natura şi semnificaţia practică a echilibrului organizaţiei şi să facă distincţie între eficacitate şi eficienţă în cadrul organizaţiei. Funcţionarea şi echilibrul organizaţiilor Analiza organizaţiilor prin prisma teoriei sistemelor. proces prin care este exprimată. ceea ce interesează în ultimă instanţă este “viaţa internă” a organizaţiilor. 1976. 537). echipamentele şi materialele necesare sunt achiziţionate din ţările care le furnizează la cel mai mic preţ. Sunt sugestii de lectură şi îndemnul de a căuta surse similare de informare. (Taudesz Kotarbinski.. funcţionarea acestora şi realizarea acţiunilor specifice în condiţii de eficienţă. Directorii sunt pregătiţi în cadrul unor operaţiuni la scară mondială. "Grija pentru conservarea unui întreg compus din elemente diferite duce foarte curând la evidenţierea adevărului că diferitele elemente prezintă o importanţă diferită. iar investiţiile sunt realizate acolo unde veniturile anticipate sunt cele mai mari"..1.Managementul organizaţiilor 4. pentru început. 258) "Mai multe firme au depăşit etapa diviziei internaţionale şi s-au transformat în adevărate organizaţii globale. politici de marketing. (Philip Kotler. Ele au încetat să mai joace rolul unor comercianţi interni care se aventurează peste graniţe. câte un fragment din lucrări de referinţă în spaţiul praxiologiei (ştiinţa acţiunii eficiente) şi al managementului. nu numai interne sau internaţionale. îndeplinindu-l în prezent pe cel al comercianţilor care acţionează pretutindeni în lume. Conducerea este alcătuită din manageri selecţionaţi din mai multe ţări. 4. p.. în primul rând. FUNCŢIONAREA ŞI CONDUCEREA ORGANIZAŢIILOR Obiective Prin asimilarea informaţiilor din acest capitol. Conducerea şi personalul corporaţiei îşi propun să creeze condiţii favorabile de producţie. Fără îndoială. Vom reţine. specificarea organizaţiilor cu grad înalt de ierarhizare. b) să înţeleagă importanţa specifică a deciziei şi a momentelor predecizionale şi postdecizionale în conducerea organizaţiei. toate acestea întemeiază posibilitatea concentrării investigaţiei asupra unei ţinte majore – funcţionarea organizaţiei. studiul evoluţiei teoriei organizaţiei.1. Gradul de importanţă al unui element dintr-un întreg depinde de două lucruri: de măsura în care absenţa acestui element sau vătămarea lui îngreuiază funcţionarea întregului şi de dificultatea pe care o prezintă înlocuirea lui în cazul în care el lipseşte sau repararea lui în cazul în care este vătămat". în general. 41 .

Gradul de funcţionalitate indică starea de “sănătate organizaţională”. Succesul 42 . număr de indivizi cuprinşi). proces extrem de complex. Cele două tipuri de funcţii vor exercita totdeauna presiuni una asupra celeilalte şi aici se situează de fapt sursa de tensiune şi conflict în cadrul organizaţiei. organizaţia are două funcţii esenţiale: a) funcţia finală.realizarea şi creşterea. aici. sub acest unghi. . În acest perimetru. cu autoorganizare. de energia psihologică ca de una din cele mai importante surse de energie ale organizaţiei. a graniţelor dintre organizaţie şi mediu. la micşorarea eficienţei lui. Funcţiile şi echilibrul organizaţiei În mod schematic.asigurarea permanenţei feed-back-ului.observarea permanentă a “învelişului” organizaţional. dintre indivizi şi lideri. al comportamentelor organizaţiei şi a legăturilor dintre ele. care reprezintă însuşi scopul organizaţiei şi b) funcţia laterală. în îndeplinirea celor două funcţii conduce inevitabil la dezechilibrul ansamblului. Acestea sunt: a) Realizarea şi menţinerea structuralităţii optime a organizaţiei. funcţia reprezintă contribuţia pe care un element o aduce la satisfacerea unei cerinţe a sistemului din care face parte şi dezvoltarea acestuia. Un decalaj. utilizând una ca mijloc de realizare a celeilalte. de realizare a scopurilor individuale. există ca atare şi poate fi diagnosticată. În sistemele deschise. Arta conducerii organizaţiei şi problema ei fundamentală sunt de a menţine într-un echilibru dinamic aceste două funcţii. 4. în primul rând al structurii şi a proceselor interne. la un moment dat.1. cu scopul de a se realiza: . optimul structural se exprimă prin corelaţia funcţională. a potenţialului de adaptare a organizaţiilor la noile influenţe şi noile solicitări ale mediului extern. în lucrarea sa “Participare şi organizaţie”.Managementul organizaţiilor Funcţionalitatea are în vedere starea de funcţionare a organizaţiei. optimul structural semnifică proporţionarea adecvată (prin raportare la influenţele mediului extern şi la capacitatea organizaţiei de s-şi îndeplini scopul) a puterii şi răspunderii (prin centralizare/descentralizare).structura informală. calitatea (măsura) realizării funcţiilor specifice. în scopul evitării unor decalaje mari. ies în relief condiţiile de funcţionare a organizaţiei. Chris Argyris vorbeşte. realizându-se în acest mod adaptarea organizaţiilor. Perspectiva sistemică asupra organizaţiilor scoate în evidenţă semnificaţia componentelor organizaţiei. cât şi în totalitatea timpului de existenţă a organizaţiei. a intrărilor şi a ieşirilor şi a modului în care sunt prelucrate (“procesate”) şi corelate intrările şi ieşirile. atât în fiecare moment în parte. exprimată prin relaţiile de acceptare şi preferinţă dintre membrii grupurilor. garantându-se starea deschisă şi activă a intrărilor şi ieşirilor. . Această energie creşte o dată cu obţinerea succesului psihologic şi descreşte proporţional cu eşecul.2. reţeaua ierarhică a organizaţiei şi mărimea ca atare a organizaţiei (diviziuni şi subdiviziuni. organizaţiile pot fi “sănătoase” sau “bolnave”. ea fiind dependentă de starea “intrărilor” şi a “ieşirilor” şi de natura proceselor organizaţionale interne. pozitivă între “formal” şi “informal” b) Gestionarea graniţelor organizaţiei. Realizarea structuralităţii şi gestionarea graniţelor asigură îndeplinirea funcţiilor şi face posibil echilibrul organizaţiei.structura formală. a reţelelor ierarhice şi a componentei numerice a organizaţiei. în interiorul căruia sunt simultan şi în interdependenţă avute în vedere: . a unor tensiuni conflictuale între “planul formal” şi “planul informal”. Funcţionalitatea este variabilă. prin toate acestea. a conexiunii dintre ieşiri şi intrări. La limită. de autoritate. sub aspect practic este importantă compararea structurii informale cu structura formală. dacă structura informală. . de putere şi răspundere. Funcţiile organizaţiei semnifică grupurile de activităţi omogene prin care aceasta îşi realizează scopul organizaţional.

De asemenea. cum pot fi determinaţi indivizii să participe la activitatea organizaţiei. considerăm că aspecte importante ale existenţei fiecărei unităţi depind de conexiunea lor cu altele. scoaterea în evidenţă a câtorva implicaţii importante: . la “conducerea unipersonală”. drept urmare. 43 . Dar. Norma este o regulă. în scopul realizării unor sarcini specifice. În organizaţie. neoficială. Cu cât motivaţia este mai puternică. de comportare care se impune prin uz.Managementul organizaţiilor psihologic se atinge tocmai când se realizează echilibrul între cele două sisteme: sistemul social şi sistemul personalităţii omului şi acest lucru poate fi influenţat în primul rând de ansamblul societăţii prin cultura căreia îi aparţin cele două sisteme. o anume intensitate a acţiunii.contextul organizaţional. schimbările posibile şi influenţele permanente din exterior. tot normele. Natura conducerii organizaţiilor Conducerea – apreciază Mihaela Vlăsceanu în lucrarea sa “Psihologia organizaţiilor şi conducerii” – este un proces dinamic de organizare şi coordonare de către un grup. Nu poate fi înţeles deplin individul dacă nu se înţelege organizaţia din care el face parte integrantă şi invers”. Sistemele de norme sunt în marea lor majoritate generalizări ale activităţii anterioare. aşa cum am văzut. în general. Definirea conducerii într-o asemenea perspectivă permite. realizând comportamentele prescrise prin normele organizaţiei. consideră Mihaela Vlăsceanu. tradiţie.conducerea. Chris Argyris scrie: “Considerăm că organizaţiile şi personalitatea constituie unităţi discontinue. de sancţiune şi de recompensă. adică respingerea devianţelor. adecvarea stilului de conducere la specificul contextului organizaţional este problema-cheie a oricărui conducător. nu este redusă doar la una din ipostazele sale. contextul organizaţional fiind extrem de diversificat. indivizii tind să-i modifice structura. cu atât este mai pregnantă tendinţa membrilor organizaţiei de a respinge deviaţia. universal valabil. conducerea este opera unui grup de conducători. Pentru a impune normativitatea. în contextul organizaţiilor moderne. însărcinaţi cu răspunderi în diverse sectoare de activitate şi în raport cu diferite grupuri de oameni. Un rol important revine aici motivaţiei. Organizaţia stabileşte un ansamblu de norme care fixează fiecărui individ limite şi direcţii de acţiune. adică existenţa unor deosebiri între agenţi din punctul de vedere al drepturilor şi obligaţiilor. nu se poate vorbi de un stil de conducere unic. De altfel. a membrilor care nu adoptă valorile şi scopurile propuse. astfel. Încercând să se adapteze condiţiilor impuse de organizaţie. pot situa agenţii pe aceeaşi treaptă ierarhică. stabilindu-le aceleaşi drepturi şi obligaţii. a altor grupuri de membrii ai organizaţiei. care le fac susceptibile de a fi studiate ca unităţi distincte. 4. rezultatul observaţiilor privind factorii care înlesnesc sau pe cei care împiedică obţinerea performanţelor pozitive propuse. s-a observat existenţa unei presiuni spre uniformitate. Marea majoritate a sistemelor de norme presupune ideea de ierarhie. în general. situaţiile specifice cu care se confruntă organizaţia şi grupul de conducători. Autoritatea este cea care impune şi menţine normativitatea în cadrul organizaţiei şi ea reprezintă puterea care-i revine unei persoane sau unui grup în virtutea rolului sau poziţiei într-o organizaţie. o structură informală. consens sau autoritate. având legile lor proprii. adăugând structurii formale (oficiale). . este decisiv pentru realizarea practică a actelor de conducere. problema semnificativă rămâne cum să se ordoneze acţiunea comună. caz în care putem vorbi de identitatea de rol sau de statut a agenţilor.1.3. Echilibrul organizaţiei ca sistem depinde în foarte mare măsură de comportamentul membrilor organizaţiei conform normelor. În fond. într-o anumită perioadă de timp şi într-un context organizaţional specific. în care sunt incluse scopul şi climatul organizaţional. un model de activitate. eficient în orice situaţie. agenţii sunt încadraţi în niveluri (trepte) ierarhice diferite. puterea dispune de un întreg sistem care cuprinde mijloace de control.

definită prin scopul organizaţiei. în teoria organizaţiilor şi în management. 4. activitatea avute în vedere sunt realizate într-o oarecare măsură).Managementul organizaţiilor . în particular. “atinsă” doar dacă există capacitatea conducerii de a se confrunta cu toate problemele noi ce vor apărea şu de a le soluţiona şi de a fi ea însăşi factor de schimbare. cu costuri cât mai reduse. Eficacitatea unei activităţi poate fi p o z i t i v ă (funcţia.nu în ultimul rând. a fi eficient înseamnă a face un lucru cât mai bine. măsurat prin efecte. respectiv raportul dintre câştigul economic şi cheltuieli (eficienţa fiind ridicată atunci când câştigurile sunt mai mari cu cheltuieli cât mai reduse). Spre exemplu. realizează un obiectiv. îndeplineşte o funcţie. În mod obişnuit. eficienţa conducerii nu poate rezulta decât din însumarea performanţelor individuale ale conducătorului (grupului de conducători) cu performanţele grupurilor conduse. Sunt foarte cunoscute şi lesne de înţeles sensurile eficienţei în fizică şi în economie. cum arătăm. eficienţa este raportul dintre eficacitate (care constă. acestea având. a funcţiei) şi cost (cheltuielile de resurse şi efectele negative ale respectivei activităţi). diferite. Deci: Eficacitate Eficienţă = Costuri În sens general. definirea conducerii din perspectivă grupală. eficacitatea este o caracteristică a funcţiilor organizaţiei (şi. cât şi în limbajul comun. conducerea eficientă implică forţa de anticipare a ceea ce urmează să se întâmple şi nu simpla adaptare la ceea de deja s-a produs. în sociologie. În ştiinţele sociale. spre schimbare. în primul rând datorită dificultăţilor de a compara intrările (input-urile) şi ieşirile (output-urile). n u l ă (o activitate de propagandă nu convinge pe nimeni. Drept urmare. de exemplu) sau n e g a t i v ă (prin activitatea respectivă obţinându-se efecte contrare celor urmărite). Eficienţa semnifică măsura rezultatelor unei activităţi prin raportare la eforturile făcute în timpul desfăşurării activităţii respective. a factorului uman în organizaţii. Eficacitatea reprezintă măsura în care o activitate satisface o necesitate.4. în situaţiile de desconsiderare a aspiraţiilor şi a motivaţiei subordonaţilor conducătorului. aici trebuie neapărat să se observe că este vorba de o “realitate viitoare”.perspectiva dinamică asupra conducerii. de regulă. indiscutabil.1. indicând gradul de realizare. aceştia vor deveni apatici. a funcţiilor conducerii). eficienţa înseamnă maximizarea rezultatelor şi diminuarea costurilor. analiza eficienţei este mai dificilă decât în fizică şi în economie. atât în ştiinţele sociale. lipsiţi de iniţiativă şi în ultimă instanţă. 44 . Eficacitate şi eficienţă Ideea centrală a conducerii organizaţiei constă în realizarea eficientă a activităţilor organizaţiei. spre adaptarea la schimbări a organizaţiei. Altfel spus. unităţi de măsură. în gradul de realizare a obiectivului stabilit. o realitate care poate fi “actualizată”. . eficacitatea învăţământului este dată de gradul în care acesta reuşeşte să transmită cunoştinţele necesare elevilor. În concluzie. aflate în strânsă legătură – eficacitate şi eficienţă. în acest plan sunt utilizate două concepte. prin evidenţierea corelaţiei dintre grupul conducător şi grupurile umane conduse permite accentuarea importanţei resurselor umane. a acestora. total dependenţi de conducător. singura alternativă normală fiind implicarea lor activă şi creativă în adoptarea şi realizarea deciziilor. unde aceasta reprezintă randamentul utilizării energiei (randamentul fiind cu atât mai mare cu cât energia pierdută între intrare şi ieşire este mai mică). conducătorul eficient este conducătorul orientat spre viitor. perceperea acesteia ca proces în permanentă desfăşurare înlesnesc înţelegerea unui fapt esenţial: sarcina conducerii este aceea de a transforma potenţialul în realitate. de a determina concretizarea potenţialului organizaţiei în rezultate conforme scopului asumat. de inovare.

formularea) adecvată a solicitărilor cu care se confruntă organizaţia. În ultimă instanţă. în primul rând prin planificare şi asigurarea cooperării în interiorul organizaţiei şi între organizaţii. diagnoza. Complexitatea conducerii organizaţiei şi a fiecărei funcţii în parte impune analiza acestora mai în detaliu şi a corelaţiilor existente între ele.cele mai frecvente sunt însă “problemele de scop”. controlul. schimbate. Conducerea organizaţiei Eficienţa conducerii se bazează pe ce rezultă din structurarea şi corelarea optimă a funcţiilor conducerii. drept funcţie a conducerii. detectarea tendinţelor evolutive ale organizaţiei şi construirea proiectului evoluţiei sale pentru rezolvarea noilor probleme cu care se confruntă. concrete. în acest caz.1. cea mai utilă este tocmai perspectiva eficienţei. . Din multitudinea perspectivelor din care pot fi privite conducerea şi funcţiile sale. Cu cât formularea acesteia este mai adecvată şi mai clară. cu potenţial conflictual. indivizi. transformate. Scopul fundamental al diagnozei constă în formularea problemei de rezolvat. a factorilor care ar putea influenţa pozitiv sau negativ soluţionarea problemei avute în vedere. În sociologie. Privind organizaţia în întregul său. constând în identificarea cauzelor unor procese negative (procese care constituie substanţa problemei respective). în temeiul căreia sunt ordonate activităţile vitale ale conducerii: cunoaşterea domeniului condus. prin care organizaţia este confruntată cu o situaţie de criză. prin care scopul de ansamblu al organizaţiei este realimentat. substanţa unei probleme sociale cuprinde situaţii tensionate.2. Deci. cu atât probabilitatea de a identifica soluţia cea mai bună este mai ridicată. prin diagnoză. de criză sau de schimbare.m. 45 . în acest caz. constă în identificarea presiunilor de schimbare şi a componentelor organizaţiei (structuri. Problemele sociale derivă în principal din procesele de dezorganizare socială. sunt comparate cu costurile şi se stabilesc măsurile de corecţie corespunzătoare pentru noul ciclu de activitate. 4. momentul esenţial al formulării şi adoptării deciziei referitoare la soluţionarea unei probleme sau la viaţa întregii organizaţii. prin care rezultatele sunt măsurate. context în care apar tendinţe de devianţă personală insuficient controlate de către societate. diagnoza semnifică cunoaşterea organizaţiei de către conducător. Merton defineşte problema socială ca o discrepanţă semnificativă între normele sociale şi realitatea socială de fapt. o “problemă socială” vizează situaţia apărută în dinamica unui sistem social. cât şi receptarea (înţelegerea. o “problemă organizaţională” se impune prin două sensuri: . reînnoit cu sarcini specifice.2. a totalităţii problemelor care sunt supuse soluţionării. diferite (dar nu total diferite) de sarcinile anterioare. Diagnoza În general. ştiinţă cu care teoria organizaţiei are interferenţe puternice.un sens apropiat “problemei sociale”.Managementul organizaţiilor 4. organizarea implementării deciziei. K. de schimbare. diagnoza este o operaţie premergătoare adoptării unei soluţii la o problemă. fiind solicitat potenţialul său de adaptabilitate. Cunoscutul sociolog american R. efectele controlului influenţând noua diagnoză ş. motivarea personalului organizaţiei pentru a se obţine acţiunea eficientă a acestuia. diagnoza cuprinde atât înţelegerea (cunoaşterea) deplină a noii sarcini. care afectează negativ funcţionarea sa şi necesită o intervenţie de corecţie. aceasta este o “problemă de stare” (de stare a organizaţiei). cât şi a tuturor disponibilităţilor pe care organizaţia le are pentru realizarea sa. prin prognoză şi construcţie prospectivă.d. procese) care se cer a fi modificate.a. a tuturor componentelor sale şi a corelaţiilor dintre ele.

Prognozele se elaborează pentru un anumit orizont de timp (pe termen scurt: până la 6 ani. fie spre analiza tendinţelor posibile în viitor plecând de la starea prezentă a sistemului (previziune explorativă). de funcţiile şi scopul organizaţiei. Cea mai simplă dintre ele este metoda extrapolării. fapt ce impune folosirea unor metode corespunzătoare. în cadrul cărora sunt inventariate influenţele actuale şi cele posibile (idei viitoare) asupra organizaţiei. se presupune că. provin din exteriorul organizaţiei şi sunt vizibile la intrarea în aceasta (“comanda socială”. în sensul că depind. denumite “variabile” datorită dinamismului. Prin metoda scenariilor este construit un model probabilistic de evoluţie a organizaţiei. Sunt frecvente şi mai bine cunoscute prognozele economice şi tehnologice prin care sunt evaluate tendinţele evolutive şi valorile (parametrii) probabile a fi atinse în sistemele economice şi tehnologice.Variabile “dependente”. după care se construiesc tabele de corespondenţă ce cuprind "lanţuri" de legătură între diverşi parametri. În caz contrar.2. modificări în mediul natural şi social etc). Prognoza poate fi orientată fie spre obiective clare (previziune normativă). Corelarea variabilelor dependente cu cele independente se realizează prin mai multe metode.Variabile “independente”. complementare. plecându-se de la supoziţia că aceleaşi cauze (condiţii) generează aceleaşi efecte. sunt determinate de natura internă a organizaţiei. pe termen lung: peste 15 ani) printr-o analiză complexă. variabilele independente. necontrolate de către organizaţie. Pentru realizarea unui scenariu e recomandabil să se înceapă prin formularea de enunţuri privind dezirabilitatea stării actuale a sistemului. Concret. cea de-a doua situaţie este mult mai complexă. se încearcă estimarea noilor valori ale variabilelor dependente în raport cu gradul de schimbare al variabilelor independente. Metoda morfologică se bazează pe descompunerea. în situaţia unor variabile independente neschimbate în viitor. Prognoza În general. decizii strategice ale macrosistemului în care este inclusă organizaţia. pe termen mediu: între 6-15 ani. cât şi a celor independente. . precum şi 46 . prin care se poate realiza o prognoză sunt: cercetarea stărilor viitoare pornind de la descompunerea în elementele componente (previziune morfologică) şi. Evident. plecând de la tendinţele identificate în prezent în cadrul sistemului ca şi de la investigarea influenţelor mediului extern asupra acestuia. precum metoda morfologică (bazată pe descompunerea variabilelor din ambele categorii în elemente componente şi pe realizarea unor tabele de corespondenţă între elemente) sau metoda scenariilor (prin care este construit un model probalistic de evoluţie a organizaţiei). membrii şi procese interioare). atât a variabilelor dependente. ele sunt “dependente”. schimbării lor în timp): . Prognoza organizaţională (ca funcţie a conducerii organizaţiei) se întemeiază pe corelarea a două categorii de caracteristici ale organizaţiei (“variabile organizaţionale”. investigarea evoluţiei viitoare pornind de la întregul sistem spre componentele sale (previziune sintetică). Alte modalităţi. variabile “dependente” sunt şi “ieşirile” (output-urile) organizaţiei. acestea fiind rezultatul final al tuturor proceselor din interiorul organizaţiei. fiecare "lanţ" constituie o posibilă evoluţie spre rezolvarea problemei propuse. de regulă interdisciplinară. variabilele dependente vor avea aceleaşi valori ca în prezent. sistemică şi formalizată. în fine. prognoza socială constă în determinarea ştiinţifică a probabilităţii evoluţiei cantitative a unor procese sau domenii de activitate.2. prin care se urmăreşte identificarea stărilor de conservare sau de schimbare a organizaţiei (sau a unei structuri din interiorul acesteia). prin care este descrisă starea internă a organizaţiei (structură.Managementul organizaţiilor 4. Pe această bază se realizează trecerea de la postdicţie (caracterizarea evoluţiei fenomenelor trecute) la predicţie (estimarea stărilor viitoare). în valori ireductibile.

Decizia Adesea. există două modele ale procesului decizional: a) modelul clasic. Modelul are mai ales valoare teoretică. şansa atribuită cunoştinţelor noastre de a 47 . b) modelul deciziei certe de tip probabilistic. c) f a z a p o s t-d e c i z i o n a l ă: . acestea semnificând gradul de încredere/neîncredere în cunoştinţele noastre. a soluţiei considerate optimă (decizia propriu-zisă). după definirea variabilelor endogene şi exogene care influenţează dinamica sistemului.adoptarea uneia dintre soluţiile alternative. atunci conducerea în ansamblu poate fi ordonată în trei faze: a) f a z a p r e–d e c i z i o n a l ă: . se presupune că decidentul dispune de toate cunoştinţele necesare şi poate proiecta fără dificultăţi soluţia. cât şi proiectarea (estimarea) soluţiilor posibile sunt etape premergătoare esenţiale în adoptarea deciziei. După parcurgerea acestor etape.formularea (prognozarea) evoluţiilor posibile şi a soluţiilor alternative posibile. dar aflate în legătură. 4. într-o lume complet determinată. ca act în sine.evaluarea soluţiei prin prisma rezultatelor obţinute (controlul). un decident.formularea problemei. care cuprinde la rân-du-i două variante: . situaţii de incertitudine.utilizarea unor “probabilităţi obiective” (expresie a unor legi verificate şi cunoscute) de desfăşurare a evenimentelor.implementarea deciziei (organizarea aplicării soluţiei adoptate). certă. punctulcheie al conducerii. . în grade diferite. se elaborează modelul propriu-zis de evoluţie în timp şi se redactează scenariul după tipul şi perioada de timp aleasă. ea neputând fi redusă în faza pre-decizională.2. se elaborează ipoteze prin care se definesc modalităţi de atingere a stărilor posibile. precum evoluţia unor sisteme tehnologice etc): . Dacă înţelegem prin decizie soluţia adoptată de un sistem (persoană. Adoptarea deciziei generează. realizându-se condiţia de certitudine).3. fiind prezente practic în toate organizaţiile şi în toate situaţiile supuse soluţionării. grup. Acestea sunt “probleme ale deciziei”. de decizie raţională. prin ce metode se poate decide în condiţii de incertitudine? . organizaţie) pentru rezolvarea unei probleme. două categorii de probleme distincte.analiza şi evaluarea soluţiilor alternative şi ierarhizarea lor. . În continuare. cea mai mare parte a problemelor de rezolvat angajând. decidentul şi organizaţia trebuie să afle simultan răspunsul la două întrebări: .Managementul organizaţiilor opţiunea valorică aleasă pentru a defini evoluţia în viitor. în organizaţii sunt utilizate “probabilităţi subiective”. . dezorganizatoare ale incertitudinii aspra conducătorului (asupra sistemului decident)? În principiu. Tendinţa nu este întâmplătoare. Este vorba de probleme cunoştinţelor (informaţiilor) necesare şi de problema consensului. b) f a z a d e c i z i o n a l ă: . Identificarea şi formarea adecvată a problemelor organizaţiei. estimând cu certitudine evoluţia organizaţiei şi capacitatea acesteia de a rezolva o problemă dată. În această situaţie. un conducător (un lider) dispune de toate cunoştinţele necesare luării deciziei (în acest caz. Doar în mod excepţional. prin diagnoză. Sub primul aspect. De regulă. dificultatea fundamentală provine din incertitudine. ea derivând din calitatea deciziei de a fi momentul esenţial. situaţiile nefiind foarte frecvente şi având o slabă implicare umană (sau o implicare umană indirectă. incertitudinea este persistentă.pe ce cale. cunoştinţele disponibile sunt incomplete şi nesigure.mai frecvent. decizia este echivalentă (confundată) cu procesul de ansamblu al conducerii.cum să se facă faţă consecinţelor paralizante.

în aşa fel încât membrii organizaţiei să-şi asume costurile participării(timp şi efort suplimentare utilizate în acest scop). Mult timp s-a considerat că forma de organizare socială cu cea mai mare eficienţă în direcţia maximizării performanţelor indivizilor şi ale organizaţiei este competiţia. privite prin prisma capacităţii de a adopta decizii. drept urmare participarea la decizie trebuie stimulată. recurg la o strategie decizională simplificată: adoptarea primei soluţii satisfăcătoare pe care reuşesc să o formuleze. în cea mai mare parte a organizaţiilor). cu atât este mai probabil ca un individ sau altul să evite participarea la elaborarea deciziei. fie prin acceptarea delegării autorităţii de decizie către o persoană sau un organism. În acest perimetru.pe de altă parte. chiar dacă problema stimulării şi susţinerii participării este rezolvată. un consiliu de administraţie dintr-o întreprindere aflat în situaţia de a lua o decizie. neproblematic al procesului decizional. nici acest ultim model nu este lesne aplicabil. . în condiţii de incertitudine accentuată şi persistentă (deci în condiţii de schimbare intensă). În plan general social. existând fireşte riscul a numeroase erori decizionale. a unui clasament prin care acţiunile şi opţiunilor individuale sunt ordonate în raport cu scopul urmărit şi cu resursele existente. prin “dissens”. într-o organizaţie. care sunt mecanismele de coordonare şi armonizare a activităţilor pentru a se realiza relaţii sociale de cooperare menite să conducă la elaborarea deciziilor colective? Răspunsul la problemă este extrem de dificil.A. Fără a fi negată. În genere. societatea şi grupurile. şi în acest caz. adoptarea ca atare a deciziei. în colectiv la o decizie. Tendinţa de democratizare a vieţii sociale şi studiile de psihosociologie şi sociologie organizaţională au scos în evidenţă semnificaţia cooperării între indivizi pentru elaborarea colectivă a deciziilor. se impune a fi făcute alte câteva observaţii. Să considerăm. rămâne un simplu deziderat. în societate (şi. Consensul vizează nu atât acceptarea deciziei. se află punctul de plecare pentru definirea stilurilor de conducere şi pentru analiza profilului conducătorului. trebuie să decidă unitar şi în colectiv. În strânsă legătură cu problema cunoştinţelor necesare deciziei (a deciziei în condiţii de certitudine/incertitudine) este problema consensului.Managementul organizaţiilor descrie corect realitatea.pe de o parte. Aceasta presupune întocmirea unei ierarhii. cu un număr mare de membrii care trebuie angajaţi să participe la elaborarea deciziei. se presupune că soluţia aleasă are probabilitatea cea mai ridicată de reuşită. în starea lor iniţială şi în raport cu o decizie dată. implicit. Simon arată că sistemele socio-umane. din acest deziderat decurge o nouă problemă: în condiţiile existenţei unor agenţi sociali(indivizi. H. prin consensul membrilor organizaţiei. grupuri) care dispun de o autonomie relativă în ceea ce priveşte interesele. 48 . cu cât este mai numeroasă şi deci este mai necesară intensificarea participării pentru a spori probabilitatea unei decizii corecte şi convenabile tuturor. obţinerea consensului este cu putinţă fie pe calea deciziei democratice. cooperarea nu era inclusă în valorile de prim plan ale procesului decizional. mai ales prin lipsa de consens. cointeresată. Dificultăţile apar din cel puţin două direcţii: . Dimpotrivă. acţionează paradoxul participării. consensul nu este un produs natural. mai ales la nivelul organizaţiilor mari. în sensul că. Consiliul. ca organism unitar. dacă nu este rezolvată în prealabil problema agregării acţiunilor şi opţiunilor individuale într-un flux convergent care duce către decizia colectivă. ci mai ales elaborarea deciziei. pe care o prezintă consiliului în întregime sau numai în partea sa superioară. Fiecare membru al consiliului are o ierarhie a variantelor de acţiune posibile. subjustificarea contribuţiei nesimnificative pe cere ar putea să o aibă în raport cu contribuţia tuturor celorlalţi indivizi în organizaţie. ea fiind obţinută prin prelucrarea raţională a tuturor cunoştinţelor existente. Trebuie deci să combine ierarhiile individuale propuse de fiecare membru a ajunge. exemplifică Mihaela Vlăsceanu. Sub acest aspect. par a fi caracterizate. Studiile întreprinse arată că. în condiţii de incertitudine. În plan practic. atitudinile şi valorile individuale.

49 . ceea ce ar fi extrem de neproductiv. puterea reprezintă capacitatea unui conducător de a controla şi influenţa comportamentul altora fără consimţământul acestora. înseamnă dreptul unui conducător de a lua decizii şi de a solicita subordonaţilor să se supună acestora în vederea realizării scopurilor organizaţionale. prin utilizarea strictă a recompenselor şi sancţiunilor. putere. impunându-se prin diverse mijloace coercitive. d) determinarea canalelor de comunicare şi a reţelelor de relaţii dintre membrii organizaţiei. Nu trebuie uitat că într-o organizaţie poate exista o mobilitate ridicată a oamenilor şi că este puţin probabil ca noii veniţi să se comporte întru totul asemănător predecesorilor lor. Organizarea Organizarea. e) stabilirea cadrului de desfăşurare a activităţii. prin determinarea unui lanţ operaţional optim). b) gruparea activităţilor într-o structură logică. organizaţia ar fi total dependentă de oamenii ce o alcătuiesc. de către cel investit cu autoritate). a comenzii în execuţie. Autoritatea. ca funcţie a conducerii vizează (în sens larg) realizarea şi acţiunea continuă a structurării formale a organizaţiei (structura organizaţională). a condiţiilor de muncă. Sub unghiul de mai sus. a obiectivelor organizaţiei. În caz contrar. O problemă esenţială a organizării constă în structurarea relaţiilor de autoritate. de transformare a deciziei. unitară pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. astfel încât să asigure acţiunea convergentă. ceea ce înseamnă că. Reversul funcţional a autorităţii formale este legitimitatea. Autoritatea împreună cu legitimitatea definesc “puterea instituţionalizată”. Deci autoritatea formală este asociată funcţiei (poziţiei) şi nu persoanei ca atare. autoritatea este formală.4. c) distribuirea sarcinilor specifice de acţiune membrilor organizaţiei în conformitate cu competenţele şi capacităţile acestora de a le îndeplini eficient. în compensaţie. aceasta semnificând măsura(variabilă) în care o persoană (un grup de persoane)acceptă să fie condusă şi influenţată comportamental prin decizii luate în afara sa (de către conducător. în mod eficient. În acest caz. întrucât ea este conferită conducătorului în virtutea funcţiei pe care o ocupă în ierarhia organizaţiei. în acest prim sens organizarea constă în stabilirea mijloacelor (instrumente şi strategii de acţiune) pentru atingerea scopurilor organizaţiei. auxiliară şi cea funcţională. organizarea semnifică (sensul particular. în perspectivă organizaţională. de ineficient. pentru a-şi permite stabilitatea şi a-şi perpetua existenţa. strategii şi tehnici de autoprotejare şi de “sabotare” a conducătorului. eficienţa organizaţională este în descreştere. Prin derivare din sensul general. puterea a cărei exercitare este guvernată de normele şi de regulile organizaţiei. Altfel spus. Puterea se poate deci lipsi de consimţământul acestora. restrâns) procesul de implementare a deciziei. Problema autorităţii – arată Mihaela Vlăsceanu – este deseori analiză şi din perspectiva relaţiilor de autoritate ce se stabilesc între diferite categorii de membrii ai organizaţiei. iar subordonaţii pot dezvolta. operaţională (prin realizarea unui algoritm al activităţilor. Spre deosebire de autoritatea însoţită de legitimitate (autoritatea funcţiei conducătorului îmbinându-se cu acceptarea subordonării de către membrii organizaţiei). din acest punct de vedere fiind cu putinţă distincţia între autoritatea directă.2. care are rolul de a facilita integrarea şi coordonarea tuturor resurselor (umane şi materiale) în vederea îndeplinirii. Puterea se poate deci lipsi de consimţământul subordonaţilor. Organizarea implică: a) specificarea tipurilor de activităţi necesare pentru realizarea diferitelor obiective. consecinţele pot fi negative. Principiul de bază al organizării este cel al asigurării funcţionării organizaţiei. răspundere şi responsabilitate. este necesar ca organizaţia să se centreze în primul rând pe activităţile ce trebuie realizate şi apoi asupra persoanelor ce urmează să le îndeplinească. în acţiune.Managementul organizaţiilor 4.

în spaţiul anglo-saxon. cu riscul unor pierderi mult mai mari pe termen lung (exprimate în plafonarea şi indiferenţa subordonaţilor). rezistenţă faţă de delegare. în perioada de pregătire a deciziilor. Autoritatea auxiliară.” Autoritatea şi puterea sunt strâns legate de modul de distribuire a responsabilităţii şi răspunderii. În general. a echipei de experţi însărcinate cu asistenţa şi consultanţa acordată conducătorului (echipei de conducători). altele în plus. Dacă autoritatea directă este.Managementul organizaţiilor Autoritatea directă este specifică persoanelor care. de conducere. în cea mai mare măsură. cât şi prin supoziţia conducătorilor că subordonaţii sunt deja specializaţi în anumite domenii. respectiv faţă de acceptarea delegării autorităţii. “subordonaţii care doresc să exercite autoritate. după cum constată R. Evident. semnifică autoritatea “staff-ului. Riscurile unor relaţii conflictuale pot fi depăşite. atât conducătorii cât şi conduşii manifestă. lipsindu-le cunoaşterea de ansamblu şi de perspectivă necesare pentru domenii. de realizare a unui echilibru funcţional între decizii (ordine) şi sfaturi (consultanţă) pe baza asumării de către fiecare categorie în parte a răspunderii ce-i revine. În mod similar. că ei sunt deja încărcaţi cu foarte multe sarcini. în timp ce autoritatea auxiliară este bazată pe competenţa profesională a specialiştilor.M. drept urmare. lipsindu-le cunoaşterea de ansamblu şi de perspectivă necesare pentru adoptarea deciziilor. de existenţa unui flux consistent şi biunivoc de comunicare profesională. este tot mai numeros şi mai intens folosit personalul “auxiliar” cu rol de susţinere a “personalului de bază”. Sferele de cuprindere diferite şi diferenţa de intensitate în exercitare au condus la aşa numitul conflict între personalul de bază şi cel auxiliar. şi implică responsabilitatea directă pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. de organizarea comunicării interumane. este o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a obiectivelor organizaţiei. Adesea conflictul este potenţat şi de diferenţele de vârstă şi generaţie profesională. ea este limitată la o anumită perioadă de timp şi la un obiectiv anume şi este acordată numai celor care dispun de capacitatea realizării unor expertize de specialitate în scopul îmbunătăţirii eficienţei organizaţionale. cei care nu vor să le fie delegată autoritatea vor refuza pur şi simplu să o accepte. întâlnit adesea. Autoritatea funcţională este autoritatea conferită unei persoane sau unui departament într-o anumită fază a procesului de realizare a unor activităţi. fie îşi vor încuraja şeful să le-o delege. Rezistenţa subordonaţilor faţă de delegarea autorităţii rezultă din teama de a nu greşi şi din sentimentul. de conservatorismul unora sau forţa imaginativă. delegarea autorităţii se referă la procesul prin care un conducător distribuie subordonaţilor sarcini de muncă împreună cu autoritatea necesară realizării lor. Autoritatea funcţională este un caz particular de delegare a autorităţii (către o persoană şi doar pentru o fază a procesului). Sursele de conflict sunt amplificate prin întemeierea diferită a autorităţii celor două categorii de personal. în organizaţiile moderne. în principiu. Autoritatea directă este legitimată prin funcţia deţinută. ea se realizează în sens descendent. prin aceasta. Responsabilitatea funcţionează ca datorie a unui individ faţă de el însuşi de a realiza în cele mai bune condiţii sarcinile ce-i revin şi. Reticenţele conducătorilor se explică atât prin dorinţa evitării unor performanţe scăzute din partea subordonaţilor. de la vârful ierarhiei organizaţionale spre bază. asemenea rezerve (reticenţe) ale conducătorilor reflectă dorinţa evitării unor pierderi pe termen scurt. Responsabilitatea se referă la datoria sau obligaţia oricărui membru al unei organizaţii de aşi îndeplini sarcinile sau activităţile ce i-au fost încredinţate. nelimitată. fie vor prelua pur şi simplu prin realizarea sarcinilor. aflate în diferite poziţii de conducere. dau ordine şi dispoziţiuni subordonaţilor lor direcţi. fără a mai dori. “staff authority”. 50 . Practic.Hodgets. novatoare a altora. Deşi orice organizaţie formală delegarea autorităţii este inevitabilă. din raţiuni diferite. autoritatea auxiliară este limitată la un domeniu de activitate. denumită sugestiv. prin tendinţa de a evita pierderea de timp pentru a le explica subordonaţilor ceea ce au făcut.

De aceea. nu este bună sau rea. În chip natural. 51 . responsabilitatea va aparţine unui număr mic de conducători DESCENTRALIZARE Distribuie responsabilitatea şi răspunderea de la nivel general diferitelor unităţi organizaţionale. Delegarea puterii şi autorităţii în interiorul organizaţiei implică şi problema centralizării şi descentralizării acestora. se consideră că o organizaţie este descentralizată atunci când numărul deciziilor importante adoptate la nivelurile de bază este mare. pot încerca să-şi maximizeze propria autoritate şi putere.Y. Carvell. nici răspunderea nu pot fi delegate. pot fi avute în vedere proporţii optime între centralizare şi descentralizare. În genere. dată fiind necesitatea ca aceştia către oamenii care nu sunt interesaţi şi nu vor să dispună de o perspectivă globală să se implice. ei pot încerca să-şi diminueze propria responsabilitate şi răspunderea”. Necesită programe de instruire. În sistematizarea realizată de M. Practic. Dispersează puterea şi autoritatea în cadrul întregii organizaţii. responsabilitate şi răspundere. DEZAVANTAJE DESCENTRALIZARE Permite un grad scăzut de uniformitate cu privire la standardele de funcţionare a unităţilor organizaţionale. În acelaşi timp. la toate nivelurile. Elimină şansele de suprapunere a diferitelor activităţi. De la caz la caz. una din cele mai importante probleme ale conducătorului este aceea de a realiza un echilibru acceptabil între autoritate. Împovărează conducătorii de la vârful Forţează responsabilitatea luării deciziei de ierarhiei. Facilitează procesul de comunicare. Concentrează autoritatea şi puterea în Poate conduce la rivalitate şi competiţie între mâinile unui număr mic de oameni. Poate crea probleme legate de asupra organizaţiei coordonarea diferitelor unităţi organizaţionale. putere. mari consumatoare de timp şi bani. Hicks arată însă că “oamenii. în raport cu specificul fiecărei organizaţii. acestea sunt: AVANTAJE CENTRALIZARE Asigură uniformitate în modul de funcţionare a unităţilor organizaţionale. că nici una dintre ele. prin compararea centralizării şi descentralizării. Asigură decizii uniforme. Este limpede. Vlăsceanu. Conducerea exercită o coordonare mai eficientă şi un control mai direct asupra unităţilor organizaţiei.Managementul organizaţiilor Răspunderea vizează relaţia dintre subordonat şi conducător. cu efecte pozitive asupra motivaţiei oamenilor. fiecare membru al organizaţiei fiind obligat să dea seama în faţa superiorului său de modul în care şi-a exercitat atât responsabilitatea cât şi autoritatea ce i-au fost delegate. CENTRALIZARE Nefiind distribuită. prin adaptarea după F. subunităţile organizaţionale. Atât centralizarea cât şi descentralizarea au şi avantaje şi dezavantaje. nici responsabilitatea. asupra acestor niveluri exercitându-se un grad scăzut de control. prin aceasta sunt avute în vedere procesele decizionale şi de control. atât pentru ele însuşi cât şi pentru subordonaţii lui. privite în sine. H. cu efecte negative asupra raţionalităţii şi eficienţei Limitează participarea majorităţii membrilor generale ale organizaţiei. organizaţiei. Încurajează implicarea şi participarea mai multor oameni în procesul de luare a deciziei.

suportul organizării (prin care sunt articulate . cu structuri de personalitate diferite. c) principiul echilibrului între autoritate. este necesar ca fiecare unitate sau subunitate organizaţională să-şi înţeleagă cu claritate atât propria funcţie celorlalte componente ale organizaţiei. pe baza celor analizate până acum şi având în vedere că organizarea. cât şi modalitatea de satisfacere a acestora. scopuri. diferenţele enorme care există între indivizi atât în ce priveşte natura motivelor.Managementul organizaţiilor În final. în caz contrar apar confuzii. ci şi aplicarea unor strategii cu finalitate practică. Acest adevăr general este incontestabil. performanţă. care are rolul de a integra toate resursele disponibile pentru realizarea eficientă a scopului organizaţional. structurile şi procesele de implementare a deciziei) şi suportul motivaţional (prin care este angajată direct acţiunea umană. d) principiul unităţii de comandă. cum arătam. situaţii de indisciplină şi de implicare scăzută sau chiar de non-implicare a subordonaţilor în realizarea sarcinilor. ca funcţie a conducerii. ceea ce face ca identificarea şi explicarea lor să fie dificilă. În primul rând. trebuinţele. complică nu numai investigarea fenomenului. b) principiul delegării autorităţii. vizează dezvoltarea unei structuri formale. responsabilitate şi răspundere. sunt utile întrebări precum: . simultan impunându-se nevoia de comunicare eficientă între componente şi între acestea şi conducătorul organizaţiei. prin care este exprimat tocmai rolul integrator al organizării. a unor oameni extrem de diverşi constituie problema centrală a motivaţiei ca funcţie a conducerii. pot fi ordonate principiile organizării.De ce munca lor prezintă anumite caracteristici de calitate. dar din el nu decurge cu obiectivitate că toţi oamenii au aceeaşi dorinţă de muncă sau că realizează munca în ritmuri şi cu intensităţi egale. care se referă la necesitatea ca fiecare subordonat să răspundă doar în faţa unui conducător (a unui superior). Omul este singura vieţuitoare capabilă de acţiune transformatoare conştientă. pentru a acţiona pozitiv şi eficient în îndeplinirea obiectivelor (scopului) organizaţiei. intensitate şi nu altele? . fenomenele din sfera motivaţiei nu pot fi observate direct. mobilitate şi combinare adeseori înşelătoare. În al doilea rând. 4.5 Motivarea Funcţionarea organizaţiilor este condiţionată de existenţa şi manifestarea în interdependenţă a trei suporturi: suportul decizional (care implică diagnosticarea stării sistemului şi direcţionarea acestuia prin decizii conforme scopului final). în virtutea acestui principiu. În fine. de realizare a unor obiecte diferite de cele existente şi care pot fi “culese” din natură. Din perspectiva conducerii organizaţiei.2. Acestea sunt: a) principiul coordonării.De ce muncesc oamenii? . motivarea semnifică tocmai stimularea oamenilor. Depistarea şi utilizarea adecvată a mijloacelor pentru a determina acţiunea convergentă. aspiraţiile se regăsesc în geometria psihologică individuală într-o diversitate. orientată spre obiectivele organizaţiei. Satisfacerea trebuinţelor este o condiţie esenţială pentru menţinerea echilibrului sistemului vieţii 52 . În această perspectivă.Care este legătura dintre motivaţia muncii şi rezultatele acesteia? Munca este o activitate prin excelenţă umană. motivele. putere. fiind avute în vedere motivaţiile prin care acţiunea. munca oamenilor pot fi susţinute şi stimulate). aspiraţii. Forţa motivaţională cea mai intensă şi mai lesne vizibilă o realizează trebuinţele. Aceştia sunt în mod obişnuit grupaţi în două mari categorii: nevoi (trebuinţe) şi interese. Deosebirile Diferenţierea în muncă se explică prin acţiunea diferenţiată a factorilor motivaţionali. cu trebuinţe şi interese diverse. Orice abordare a fenomenului motivaţional trebuie să ia în consideraţie complexitatea acestuia. idealuri etc.

a fost elaborată de psihologul Abraham Maslow. în timp ce motivele sunt trebuinţe concretizate. în sensul că satisfacerea unora este de îndată de declanşarea altora. gama trebuinţelor umane este variată. respectiv şi direcţional. de afirmare liberă şi independentă a propriilor capacităţi de creaţie. Teoriile în domeniul motivaţiei în cadrul psihosociologiei organizaţiilor au evoluat spre elaborări din ce în ce mai complexe. În acest sens. Maslow. consideră A. ci şi prin 53 . Una din cele mai cunoscute ierarhizări a trebuinţelor umane. Diferenţierea între motive şi trebuinţe se referă în primul rând la gradul de generalitate – în sensul că trebuinţele se orientează spre o categorie mai largă de obiecte preferenţiale. motivul este mobilul care declanşează. insecuritate economică. un motiv al muncii (al muncii productive. iar pe de altă parte prin asigurarea unui stimulent universal pentru angajaţi. este structurat prin trei dimensiuni corelate: valenţa. Orice motiv se constituie ca urmare a joncţiunii dintre subiectivitatea individuală (internă) şi lumea obiectivă (externă). Teoria lui Taylor se baza.Managementul organizaţiilor umane. Există. de natură fiziologică şi de securitate şi continuă cu cele psihosociale şi de autorealizare. care îndeamnă omul la noi acţiuni de satisfacere a acestora. b) trebuinţe de securitate fizică şi socială (de protecţie faţă de factori negativi din mediu – foc. potrivit urgenţei şi forţei imperative de satisfacere a acestora. pe ideea că eficienţa maximă se atinge pe de o parte prin uniformizarea şi standardizarea muncii. de a face parte dintr-un grup care te acceptă şi care îţi conferă confortul psihosocial). a. Atât starea internă cât şi cea exterioară se prezintă individului ca fiind caracterizate prin anumite forţe sau însuşiri. e) trebuinţe de dezvoltare a personalităţii. organizează şi susţine energetic acţiunea – deci se pot delimita două segmente ale motivului: energizant şi dinamizator. Intensitatea unui motiv este determinată de combinarea forţelor pozitive şi negative. adăpost. Este vizibilă dispunerea celor cinci categorii de nevoi într-o ierarhie care debutează cu trebuinţele elementare. Motivele reprezintă reactualizări şi transpuneri pe plan subiectiv ale unor stări de necesitate internă. care apare drept cauză a unei acţiuni menite să elibereze tensiunea (să detensioneze individul) atunci când s-a obţinut rezultatul dorit. al muncii de învăţătură etc) este produsul interacţiunii dintre o stare psihologică internă şi modul de manifestare sau de percepere a muncii în exteriorul individului (persoanei) care munceşte. de manifestare activă a propriei personalităţi). o dinamică a interacţiunii nevoilor. nu numai prin faptul că trata toate tipurile de personalitate în mod reducţionist. dependenţa de alte persoane etc). În chip firesc. Teoria lui Taylor şi-a dovedit curând limitele. colegilor. Acestea sunt grupate în cinci mari categorii: a) trebuinţe fiziologice (de hrană. interne şi externe. motivele declanşează întotdeauna acţiunea. după cum s-a văzut. aşteptarea (sau expectanţa) şi instrumentalitatea. numai atunci când au fost satisfăcute nevoile situate într-o clasă inferioară este posibil să acţioneze cele care aparţin unui nivel superior. Identificarea şi utilizarea adecvată a motivaţiei muncii implică necesitatea înţelegerii corecte a elementelor componente ale unui motiv singular (un motiv oarecare). Maslow. În viziunea lui A. prietenilor. şi anume remuneraţia. aer etc). particularizate – şi în al doilea rând la raportarea la acţiune: în timp ce trebuinţele pot persista difuz. de la cele fiziologice şi psihologice până la cele sociale şi culturale. apă. cu toate componentele (subsistemele sale) – subsistemul organic (fiziologic) şi subsistemul personalităţii omului. accidente. orice motiv – arată Mihaela Vlăsceanu – se manifestă (se exprimă şi este vizibil) printr-o stare subiectivă tensionată. După Neutain. În esenţă. d) trebuinţe de afirmare şi recunoaştere socială (nevoia de stimă din partea celorlalţi. c) trebuinţe de afecţiune şi apartenenţă socială (nevoia de a fi înconjurat de afecţiunea familiei. Pentru a pune în evidenţă modul de combinare a acestor forţe s-a considerat că orice motiv al muncii.

antrenarea unui individ într-o nouă activitate poate fi atractivă prin posibilitatea de sporire a remuneraţiei sau indiferentă. evidenţierea tipurilor posibile de motivare a muncii. în primul rând prin abandonarea ipotezei de bază a taylorismului. care acţionează în sens invers (absenţa lor nu blochează performanţa. Teoria relaţiilor umane a reprezentat o soluţie mai bună decât cea anterioară în ceea ce priveşte motivaţia. şi deci pentru această latură a activităţilor dintr-o organizaţie trebuie determinate şi aplicate alte stimulente. "homo oeconomicus" şi adoptarea ipotezei "homo socius". prezenţa lor însă nu motivează) şi factorii motivatori. fapt ce poate duce la anularea forţei unui motiv. şi atunci individul va căuta să justifice avantajul obţinut. este utilă distincţia între motivaţia extrinsecă (sursa 54 . "inputul" e mai mic decât beneficiul.Managementul organizaţiilor faptul că există aspecte ale muncii care nu sunt cuantificabile. câştiguri sporite etc. Valenţa este rezultatul modului de valorizare a muncii de către o persoană. "inputul" e perceput ca fiind mai mare decât beneficiul. Sub acest unghi. în mod obligatoriu. dacă un individ nu se percepe pe sine ca fiind în măsură să desfăşoare cu succes o activitate sau se aşteaptă să nu fie recompensat corespunzător pentru îndeplinirea unei noi sarcini. prin micşorarea "inputului". Instrumentalitatea este dată de măsura în care rezultatele aşteptate şi obţinute conduc la alte rezultate pozitive sau recompensatoare. Această ipoteză presupune că nu numai recompensa materială stimulează pe indivizi să realizeze performanţe. iar individul nu este motivat să muncească. negocieri cu factorii de decizie. Spre pildă. Aşteptarea vizează relaţia dintre proiectul unei activităţi şi şansa individului de a o realiza cu succes. ci şi atmosfera de la locul de muncă. la un rezultat oarecare al muncii prestate ("output") angajatul va face un raport mental între efortul şi capacităţile pe care le-a investit ("input") şi. nici realizată cu intensităţi şi valori egale. şi în consecinţă remunerabile. Cea mai cunoscută tipologie a motivelor este elaborată în funcţie de raporturile lor cu activitatea la care se referă. între rezultatul scontat şi cel real. e. care au acţiune demotivatoare (lipsa lor blochează performanţa. Teoria inechităţii (Adams) presupune că oamenii realizează permanent o comparaţie între rezultatul muncii şi efortul depus. Fiecărei consecinţe i se atribuie anumite valori pozitive şi/sau negative. Raportul mental pe care-l realizează poate fi considerat în mod subiectiv echitabil sau inechitabil. fie potenţează indiferenţa sau respingerea. Valorile pozitive ale unei dimensiuni pot fi puternic contracarate de valorile negative ale alteia. prezenţa lor însă constituie un stimulent). acţiunea acestora nu este. care prin însumare determină o anumită valenţă. nici simultană. prin lipsa de efecte benefice (noutate. în consecinţă s-a considerat că orice motiv e structurat pe trei dimensiuni corelate: valenţa. greve) fie. dorinţa de a avea relaţii plăcute cu colegii din grupul de muncă. Teoria lui Vroom a fost elaborată cu scopul de a pune în evidenţă modul de combinare a forţelor interne şi externe care stimulează un individ. beneficiul social şi beneficiul psihologic). c. Ideea a fost reţinută şi dezvoltată ulterior de alţi teoreticieni. de regulă prin îmbunătăţirea calităţii muncii sale. b. Munca este investită cu anume caracteristici pozitive sau negative care fie îi sporesc atracţia. "Inechitatea" se poate traduce în două situaţii: în prima. d. dar şi respingătoare prin creşterea efortului ce urmează a fi depus. nici convergentă. dorinţa de a avea o anumită poziţie în acest grup de muncă. Astfel.). răsplătind "simularea recompensei" prin "simularea muncii". şi atunci angajaţii vor încerca fie să intervină asupra beneficiului în sensul măririi acestuia (revendicări. "beneficiul" pe care l-a avut (având în vedere cele trei aspecte: beneficiul economic. respectiv. Astfel. Teoria bifactorială (Herzberg) presupune că există două categorii de factori: factorii de igienă. atunci forţa rezultată este nulă. aşteptarea (sau experienţa) şi instrumentalitatea. dacă nu se obţine nici un rezultat. Deşi orice motiv este caracterizat prin cele trei dimensiuni (elemente). Identificarea structurii interne a motivului (a unui factor motivaţional în general) permite analiza tipologiei motivaţiei muncii. În cea de a doua situaţie posibilă.

vizând dobândirea de beneficii sau utilităţi rezultate din practicarea cu succes a muncii). cu cât creşte gradul de dificultate a sarcinilor. cât şi negative (reacţii de aversiune). apare situaţia de submotivare. Însă. devenind un scop al existenţei omului. cu cât este mai greu să se realizeze o intensitate optimă a motivaţiei. în care se atinge optimul motivaţional. motivaţia extrinsecă este fie pozitivă (accentuat pragmatică. admiţându-se că nici supramotivarea. deşi necesari şi eficienţi la prima vedere. În principiu. Cele active presupun un comportament agresiv. c) autocontrolul conştient şi permanent al persoanei are un rol important în producerea şi menţinerea unei stări optime a motivaţiei. şi nu sunt mai eficienţi într-o societate săracă decât într-o societate dezvoltată. într-o mare parte din situaţii. cu atât descreşte intensitatea optimă a motivaţiei şi invers. trebuie avut în vedere că optimul motivaţional are o dimensiune personală şi una grupală. potrivit căreia există o intensitate optimă a motivaţiei în funcţie de gradul de dificultate a sarcinilor. scăderea vizibilităţii în jurul activităţii proprii. simularea efortului. în mod obişnuit. apare situaţia de supramotivare. o valoare care mobilizează potenţialul uman. Astfel. şi indivizii nu ating nivelul "energetic" optim pentru realizarea sarcinii. simbolic vorbind. Distincţia dintre cele două tipuri de motivatori se regăseşte în planul efectelor acestora. Motivaţia extrinsecă îmbracă. Situaţia ideală. faţă de colegi. penalizări economice sau profesionale). evitarea mustrării sau a pedepselor etc. Mecanismele defensive sunt de două feluri: pasive şi active. este aceea în care dificultatea reală a sarcinii corespunde cu dificultatea percepută de individ în mod subiectiv. indivizii percep eronat dificultatea sarcinii.Managementul organizaţiilor tensiunii fiind exterioară actului muncii avut în vedere) şi motivaţia intrinsecă (factorii motivaţionali ţinând de însăşi natura muncii). care din nou este contraproductivă datorită stresului care apare. d) totodată. De-a lungul timpului. Extrem de puternică este motivaţia intrinsecă a muncii. dorinţa de câştig sau de laudă. motivatorii intrinseci au efecte complementare celor descrise mai sus şi sunt consideraţi ca fiind cei mai performanţi. fie negativă (manifestându-se prin reacţii de aversiune faţă de consecinţele neplăcute ale unor sancţiuni administrative. în virtutea căreia munca nu mai este doar un mijloc de dobândire a unor beneficii. generează mecanisme defensive care sunt contraproductive. a fost analizată cu insistenţă relaţia dintre motivaţie şi performanţă. De asemenea. motivatorii extrinseci negativi. nici submotivarea nu sunt productive. 55 . În schimb. forma unor tensiuni subiective generate de factori sau stimuli exteriori muncii. corelaţiile practice dintre tipurile de motivaţie şi performanţă se realizează astfel: a) motivaţiile intrinseci conduc la performanţe mai mari şi mai stabile în timp decât motivaţiile intrinseci. motivaţia se manifestă subiectiv prin trăiri emoţionale care pot fi atât pozitive (reacţii de satisfacţie). În consecinţă. Încă de la începutul secolului s-a înţeles importanţa intensităţii motivaţiei. performanţele în muncă tind să crească în condiţii de concordanţă a orientărilor motivaţionale specifice membrilor unui grup de muncă. motivatorii extrinseci au efecte cantitative (nu calitative). falsificarea rapoartelor de lucru. b) motivaţiile extrinseci pozitive sunt mai eficiente productiv şi uman decât cele extrinseci negative. Dimpotrivă. În cazul în care dificultatea percepută a sarcinii este mai mică decât cea reală. altfel spus. atunci când dificultatea sarcinii e supraestimată în raport cu cea reală. o trebuinţă care se constituie şi se dezvoltă în chiar procesul satisfacerii ei. în timp ce mecanismele pasive înglobează fenomene ca: aruncarea vinei pe ceilalţi. pe termen scurt (nu pe termen lung). cum ar fi competiţia. Yorkers şi Dodson introducând ideea de optimum motivaţional. Din perspectiva conducerii organizaţiilor.

) şi subiective (aici incluzându-se evaluările făcute de superiori asupra importanţei muncii prestate. d) De regulă.6. Strategiile de motivare trebuie să ţină seama de vechimea în muncă.2. Controlul În general. la motivaţia intrinsecă. Este extrem de important ca prin competiţie să nu se înlăture cooperarea între indivizi şi grupuri. fiind slab motivaţi. dimpotrivă.conţinutul remuneraţiei cuprinde. 56 . 4. c) un rol important îl are întâmpinarea aşteptărilor oamenilor şi realizarea scopurilor acestora. Acestea au în vedere posibilităţi şi acţiuni precum: a) Potenţarea încrederii oamenilor în ei înşişi. atribuirea de prime sau gratificaţii pentru depăşirea anumitor praguri de performanţă. pe grupuri sau formaţiuni de lucru. ea poate fi publicată sau secretă. există un raport de dependenţă între motivaţia muncii. rolul oamenilor în ierarhia organizaţională etc). de motivarea tinerilor prin încurajarea iniţiativei şi a vârstnicilor prin valorificarea experienţei ş. Practic. prin care îi este ameninţată identitatea (integritatea) şi funcţionarea optimă. .d. Aceste trei domenii ale remuneraţiei se realizează practic în combinaţii variate. universală. care se realizează prin utilizarea unor instrumente şi criterii obiective (nivelul productivităţii muncii. în corelaţie şi în diverse proporţii: creşteri sau reduceri progresive ale salariului proporţional cu nivelul performanţelor. Atitudinile faţă de muncă – arată Mihaela Vlăsceanu – sunt contagioase. . e) Competiţia este unanim recunoscută ca având o funcţie motivaţională deosebit de importantă. adică au proprietatea de a iradia în grup. aceasta să fie susţinută. Cu cât o activitate se află în concordanţă cu aşteptările şi scopurile individuale. în condiţiile în care oamenii lipsiţi de încrederea în sine. aplicabilă oricând şi oriunde. de experienţa profesională. oferirea unor facilităţi sociale (concedii. mai ales când ele aparţin şi sunt difuzate de persoane cu poziţii prestigioase şi cu forţă reală de influenţare. ci. controlul este rezultatul raporturilor de interdependenţă dintre elementele unui sistem şi al determinării componentelor de către sistemul căruia îi aparţin. al respectării criteriilor de calitate etc. în funcţie de specificul fiecărei organizaţii.modul de măsurare a performanţelor. În general. se trece treptat de la motivaţia extrinsecă mai slabă. de a se transmite de la o persoană la alta. Competiţia se poate organiza între indivizi sau grupuri de muncă în cadrul aceleiaşi organizaţii pe baza definirii clare a obiectivelor şi criteriilor de întrecere. tind să se angajeze în munci simple. Pe această cale.Managementul organizaţiilor Unul din cei mai puternici factori proporţionali ai performanţei (un factor extrinsec pozitiv) este remuneraţia. Acest scop este realizat mai ales printr-o distribuire pe bază de merite (meritocratică) a recompenselor în funcţie de performanţele obţinute în muncă. studiile profesionale şi ciclurile de viaţă ale oamenilor şi schimbările în producţie şi tehnologii. din posibilitatea apariţiei unor situaţii critice în funcţionarea unui sistem. înainte de orice. al eficienţei. potenţată. cu atât este mai probabil ca motivaţiile muncii să fie mai intense şi mai variate. locuinţe etc). fixă (pe lună sau pe an) sau variabilă (salariul fiind asociat cu diverse forme de premiere). rolul remuneraţiei ca factor motivaţional al performanţei în muncă iese în evidenţă în trei domenii interdependente: . sunt utilizate motive extrinseci de recompensare a progreselor în muncă.distribuirea remuneraţiei poate fi realizată individual. oamenii descoperindu-şi capacităţile individuale şi având mai mult încredere în ei înşişi. Pentru conducători este extrem de importantă cunoaşterea şi utilizarea eficientă a strategiilor practice de motivare a muncii. Strategiile de motivare se aplică diferenţiat. a unei organizaţii. Nevoia de control rezultă. neexistând o strategie unică. b) Dezvoltarea aprecierilor pozitive faţă de muncă.a.m. necompetitive. dintr-un alt punct de vedere.

Spre pildă. măsura în care conducătorul dispune de asistenţa altor persoane etc.H. ale acţiunii productive a membrilor organizaţiei. . . a operaţiilor predecizionale (diagnoza şi prognoza) şi a celor postdecizionale (organizarea. în condiţiile în care activităţile rutiniere. funcţionarea organizaţiilor implică eficacitatea (realizarea scopului propus. La nivel sectorial şi de etapă controlul se impune ca instrument tactic. Spre deosebire de controlul sectorial şi în permanentă legătură cu acesta. cât şi o serie de situaţii specifice diverselor organizaţii. că în stabilirea sa trebuie avute în vedere atât costurile şi cheltuielile implicate (în primul rând pentru remunerarea conducătorilor). că atât intervalele mici cât şi cele mari au avantaje şi dezavantaje (intervalele mici facilitează controlul. controlul are o dublă funcţionalitate şi se realizează în dublu sens. Majoritatea autorilor clasici – observă Mihaela Vlăsceanu – au sugerat că pentru obţinerea unei funcţionări optime a organizaţiei este necesar un interval mic de control (câţiva subordonaţi care să răspundă în faţa unui conducător). R. controlul global este de nivel strategic. În acest plan. Ca urmare a controlului realizat prin feed-back noul ciclu de activitate a organizaţiei este realizat pe baza “informaţiilor suplimentare” care însoţesc la “intrare” comanda de reluare (continuare) a activităţii. precum necesitatea obţinerii solidarităţii grupului şi a satisfacţiei în muncă. totalitatea membrilor şi rezultatele finale ale acţiunii organizaţiei. prin care conducerea (echipa de conducere. El are în vedere ansamblul activităţii.Managementul organizaţiilor În organizaţii. motivarea şi controlul). Conducerea organizaţiilor presupune realizarea în corelaţie funcţională a deciziei. în calitate de control sectorial şi de etapă şi în calitate de control global. Graicunas considera că nimeni nu poate supraveghea eficient mai mult de şapte subordonaţi. Totodată. dar complică ierarhia organizaţională şi invers pentru cele mari). în perioada interbelică.calităţile personale ale conducătorului. a misiunii asumate) şi eficienţa (realizarea scopului în condiţiile unor costuri cât mai mici cu putinţă). La începutul anilor ’80. capacitatea acestuia de a realiza controlul în chip obişnuit sau printr-un efort sporit. R. putând influenţa intervalul de control. Ulterior s-a admis că nu există un interval optim în general (ideal) de control. acesta referindu-se la numărul de persoane sau activităţi pe care le poate controla şi coordona eficient un conducător. comanda) iniţial. Controlul global implică feed-back-ul dintre “ieşiri şi “intrări” şi presupune evaluarea comparativă a rezultatelor unui întreg proces cu proiectul (scopul.gradul de instruire şi experienţă al subordonaţilor subordonaţii cu experienţă şi calificare mai ridicate având o mai redusă nevoie de control permanent.Hodgetts recomandă controlul pe o “bază mai individualizată”.M. una din cele mai importante probleme s-a dovedit a fi cea a intervalului de control. parţiale. 57 . conducătorul) asigură supravegherea şi menţinerea condiţiilor de funcţionalitate optimă în munca subordonaţilor şi urmăreşte dobândirea la parametrii proiectaţi de etapă.tipul de activitate. variază între 5 şi 10 persoane aflate în subordinea unui conducător. REZUMAT • • • În funcţionarea organizaţiilor este esenţială realizarea echilibrului între funcţia finală (îndeplinirea misiunii organizaţiei) şi funcţia laterală (îndeplinirea scopurilor individuale ale membrilor organizaţiei). în cale mai multe situaţii. Hodgetts consideră că intervalul optim de control. repetative şi mai puţin specializate pot fi asociate cu un număr mare de subordonaţi pentru un conducător. intervalul de control urmând a fi stabilit în funcţie de anumite caracteristici ale organizaţiei precum: .

Complexul motivaţional ideal conţine motivatori intrinseci în cel mai înalt grad. pentru că reprezintă veritabila bază de dezvoltare a abilităţilor şi capacităţilor umane. deoarece au un efect stimulativ. efectul este însă unul pasiv. • Motivatorii extrinseci pozitivi sunt prezenţi. Skinner). deci configuraţia care poate fi regăsită în majoritatea cazurilor va fi una în care predomină motivatorii extrinseci pozitivi. urmaţi de motivatorii intrinseci. . Soluţia A. 58 ♦ . Soluţia B.). motivatorii extrinseci negativi nu vor lipsi. Argumente: • Motivatorii extrinseci negativi lipsesc deoarece generează mecanisme psihologice defensive care sunt contraproductive. Din cauză că organizaţiile româneşti sunt plasate într-un mediu ale cărei caracteristici definitorii sunt inegalitatea socială şi sărăcia relativă. argumentând compoziţia rezultată. • Motivatorii intrinseci sunt prezenţi în cel mai înalt grad. întrucât unul din factorii culturali care caracterizează mediul românesc este "autoritarismul patriarhal". Indicaţi care dintre componente e prezentă în cel mai înalt grad.tipul de muncă/tipul de personalitate al angajaţilor. funcţionalitatea şi funcţiile organizaţiei Structuralitatea optimă Echilibrul organizaţiei Context organizaţional Resurse umane Eficacitate şi eficienţă Diagnoză Problemă organizaţională Prognoză. motivatorii extrinseci dau rezultate mai bune decât motivatorii intrinseci.Managementul organizaţiilor Concepte cheie • • • • • • • • • • • • • • • Funcţionarea.tipul de societate (dezvoltată / în tranziţie etc. predicţie şi postdicţie Modele de decizie Paradoxul participării Organizare. autoritate. Caz particular (oferită de studenţi în cadrul seminarului) Configuraţia complexului motivaţional ideal trebuie să fie alcătuită ţinând seama de: .termenul pe care se doresc rezultatele. Cazul abstract (oferită de însuşi autorul teoriei – N. . ei nu distrug personalitatea umană dar nici nu creează premisele unei dezvoltări autentice. în timp ce motivatorii extrinseci pozitivi sunt prezenţi. iar motivatorii extrinseci negativi lipsesc. responsabilitate şi răspundere Motivare şi suport motivaţional Motivaţie extrinsecă şi motivaţie intrinsecă Control APLICAŢIE REZOLVATĂ Imaginaţi-vă că sunteţi liderul unei organizaţii. Construiţi complexul motivaţional ideal.

Eseul cuprinde observaţii formulate în temeiul experienţei directe. dornici de afirmare. să poată face faţă în orice colţ al instituţiei. un scurt eseu realizat de către studentul O. O importantă companie de presă realiza în cursul anului trecut un reportaj despre munca la negru. De asemenea. pe o temă privind strategia de motivare în organizaţii.5. într-o manufactură din Anglia. contânduse pe elanul lor tineresc şi pe dorinţa de a ieşi la rampă. Fiecare angajat trebuie instruit până şi pentru cea mai simplă muncă şi indiferent de simplitatea acesteia el nu trebuie pus să facă altceva în plus. angajatul făcea o singură treabo de la cap la coadă.P. Tema aplicaţiei: ♦ Imaginaţi-vă că sunteţi manager. Reportajul. în sensul de a le oferi condiţii bune de muncă şi salarii pe măsura efortului şi pregătirii lor. Am asistat. Pauzele stabilite de conducere.2. în timp. Din cele 5 variante de acţiuni prezentate în finalul punctului 4. cu maximum de eficacitate. Ideea era foarte simplă: în loc să îndeplinească o sarcină sau mai multe cu rezultate mediocre. acest lucru petrecându-se chiar şi la companii mari cu afaceri de zeci şi sute de milioane de dolari. studenţi. cum unii dintre muncitori pe toată durata programului nu făceau altceva decât să numere şuruburi şi să le introducă în pungi de plastic. Revenind la întrebarea temei de referat sunt de părere că un manager ar trebui în primul rând să stabilească nişte sarcini precise pentru fiecare angajat. De ce să fac aici o muncă pe bani puţini. Erau prezentate interviuri cu diverse persoane care declarau că lucrează fără carte de muncă şi că nu au îndrăznit niciodată să ceară reglementarea acestei situaţii. aceştia 59 . temându-se să nu-ăi piardă postul.). Angajatul trebuie să presteze o singura munca şi nu mai multe pentru că în acest fel l-ar scădea concentrarea şi capacitatea de muncă. (competiţia etc. deşi solicitaseră acest lucru în repetate rânduri. În plus. neglijând aspectul uman al problemei.Managementul organizaţiilor Aplicaţie (studiu de caz) Vă propunem în continuare. Un alt aspect al politicii duse de unele companii din România este acela de a angaja tineri. era difuzat însă de o televiziune care făcea parte dintr-o companie de media unde mai mult de jumătate din angajaţi lucrau fără a fi încadraşi cu carte de muncă. pentru simplul motiv că instituţia respectivă ar fi trebuit să plătească impozite mai mari către stat. bine realizat de altfel. Dezinteresul faţă de subordonaţi se manifestă în diferite moduri. două de câte 15 minute şi una de o oră pentru prânz. Marea majoritate a organizaţiilor din România pun accentul doar pe obţinerea profitului cât mai rapid. alcătuiţi strategia optimă de motivare pentru organizaţia din care faceţi parte. de exemplu. care sunt însă cu salarii foarte mici. îi scoteau din monotonie pe muncitori. pentru acelaşi efort sunt plătit de 5-10 ori mai mult? Întrebarea care se pune în această situaţie este dacă patronii realizează ceea ce se întâmplă sau hotărăsc în mod deliberat să-şi schimbe angajaţii periodic pentru a economisi nişte sume de bani. dispus la efort şi care vrea să realizeze ceva este foarte simplu. La fiecare două săptămâni muncitorii erau rotiţi pentru ca. fireşte în funcţie de pregătirea lor. când dacă plec în străinătate. Felul în care unii dintre managerii din România văd lucrurile cu privire la strategiile practice de motivare a muncii este din păcate mult în urmă faţă de modalitatea în care se procedează în ţările occidentale. Raţionamentul unui individ calificat. absolvenţi de facultate. puţine organizaţii din ţară ştiu să-şi motiveze angajaţii. neluând în calcul pregătirea şi formarea acestora care ar fi beneficia pentru dezvoltarea ulterioară a companiei. cu titlul studiu de caz. fiind plătiţi cu 4 lire pe oră. Aceste lipsuri duc la ceea ce în ultimii 10 ani a fost numit "exodul de creiere". în organizaţii din ţară şi din străinătate.

Managementul organizaţiilor

aveau la dispoziţie o sală unde se puteau relaxa sau citi presa, precum şi dozatoare cu băuturi răcoritoare sau supe instant, care se consumau gratuit. În aparenţă aceste amănunte pot părea banale, însă la nivelul muncitorilor lucrurile stăteau cu totul diferit. Ei remarcau atenţia cu care erau trataţi de conducere şi făceau comparaţii cu alte locuri în care lucraseră în trecut. Concluzia lor era simplă: "Le pasă de noi!" Cu alte cuvinte, conducerea fabricii respective îşi trata oamenii ca pe oameni şi nu ca pe nişte roboţi. În alte instituţii unde munca era de natură intelectuală preocuparea pentru bunăstarea angajaţilor se manifesta într-un mod asemănător. Lucrătorii aveau acces la restaurantul instituţiei unde preţurile erau cu două treimi mai scăzute decât în oraş, transport gratuit de la locul de muncă până în anumite puncte din oraş, precum şi alte facilităţi care nu făceau altceva decât să sporească entuziasmul oamenilor şi automat să mărească productivitatea muncii. Oamenii se simţeau băgaţi în seamă şi deveneau mai motivaţi, ca urmare a atenţiei care li se acorda. Un alt exemplu privitor la relaţia manager-angajaţi, îl reprezintă atitudinea conducerii cotidianului XXX (cazul este real - n.n.) faţă de personalul ziarului. La fiecare sfârşit de an se contabilizează câte deplasări externe a avut fiecare angajat, iar cei care nu au avut deloc ocazia să plece niciodată în străinătate primesc o vacanţă de două săptămâni, plătită de ziar, într-o zonă turistică de mare atracţie. În afara celor două aspecte exemplificate mai sus – împărţirea strictă a sarcinilor şi motivarea personalului – un alt aspect al unei bune strategii manageriale ar fi acela al încurajării angajaţilor care au capacităţi ce pot fi dezvoltate, dar care nu au suficientă încredere în ei pentru a se exprima la nivelul posibilităţilor. Încurajarea acestui tip de angajat printr-un dialog constant şi, eventual prin premierea sa atunci când este cazul, ar fi evident benefică pentru ambele părţi. De asemenea, stimularea competiţiei în cadrul organizaţiei este un lucru de care trebuie ţinut seama, însă această competiţie trebuie atent concepută pentru ca între angajaţi să nu se nască adversităţi. În fine, un ultim aspect important, ar fi acela al dezvoltării aprecierilor pozitive faţă de muncă. Omul trebuie orientat în aşa fel încât ceea ce face să facă cu plăcere, pentru ca numai dintr-o muncă făcută cu pasiune poate ieşi ceva de soi. Concluzionând, se poate spune că principalele aspecte ale unei bune strategii manageriale ar fi: împărţirea strictă a muncii, motivarea personalului, încurajarea angajaţilor care au potenţial dar care din diverse motive nu-ăi pun în evidenţă toate capacităţile, stimularea competiţiei şi orientarea angajaţilor, în aşa fel încât să-şi facă treaba cu plăcere. Teme pentru aplicaţii (propuneri) 1. Stabiliţi avantajele şi dezavantajele centralizării /descentralizării organizaţionale având în vedere elementele de cultură şi mentalitate specifice ale spaţiului românesc. 2. În organizaţia din care faceţi parte, cu ce tip de autoritate sunteţi investit? Caracterizaţi în câteva propoziţii modul în care ceilalţi membrii ai organizaţiei privesc problema responsabilităţii. 3. Pe exemplul de organizaţie adoptat, cum se constituie echilibrul între motivatorii extrinseci şi cei intrinseci? Trasaţi o strategie de menţinere /atingere a unui echilibru optim. 4. În aceeaşi organizaţie, cum se măsoară performanţa (criterii obiective /subiective)? Care este conţinutul (creşteri/reduceri, gratificaţii, facilităţi sociale), şi distribuirea (fixă/variabilă, confidenţială/publică) a remuneraţiei? (comentaţi aspectele pe care le-aţi descris din punctul de vedere al motivaţiei.
60

Managementul organizaţiilor

5. Imaginaţi-vă că sunteţi manager. Din cele cinci variante de acţiuni prezentate în finalul subpunctului 4.25 (competiţia etc.), alcătuiţi strategia optimă de motivare pentru organizaţia din care faceţi parte. Test (grilă de autoevaluare) 1. Echilibrul organizaţiei semnifică: a) un raport de egalitate între valoarea "intrărilor" şi cea a "ieşirilor"; b) capacitatea de a rezista presiunilor din exterior; c) corelaţia funcţională dintre funcţia finală şi funcţia laterală. Indicaţi singurul răspuns corect. 2. Eficienţa într-o organizaţie este: a) un sinonim al eficacităţii; b) caracteristică a stilului de muncă al managerilor; c) un deziderat perpetuu în conducerea organizaţiilor. Indicaţi răspunsurile incorecte. 3. Responsabilitatea în organizaţii semnifică: a) natura relaţiei dintre subordonat şi conducător; b) datoria îndeplinirii sarcinilor; c) procedura delegării autorităţii. Indicaţi singurul răspuns corect. 4. Avantajele centralizării în organizaţii sunt: a) încurajează participarea membrilor organizaţiei conferind acestora siguranţă; b) facilitează comunicarea, datorită cadrului organizat; c) distribuie responsabilitatea. Indicaţi răspunsurile incorecte. 5. Corelaţiile dintre motivaţie şi performanţă sunt: a) motivaţia intrinsecă determină performanţe mai mari şi mai stabile în timp; b) motivaţiile extrinseci pozitive nu sunt mai eficiente decât cele extrinseci negative; c) optimul motivaţional are doar o dimensiune grupală. Indicaţi singurul răspuns corect.

61

Managementul organizaţiilor

BIBLIOGRAFIE 1. 2. 3. 4. Kotarbinski, Tadeusz, 1976, Tratat despre lucrul bine făcut, Editura Politică, Bucureşti. Kotler, Philip, 1999, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti. Manolescu, Aurel, 1998, Managementul resurselor umane, Editura RAI, Bucureşti. Mathis, Robert L., Panaite C. Nica, Costache Rusu, 1997, Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti. 5. Vlăsceanu, Mihaela, 1993, Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideia, Bucureşti. 6. Zorlenţan, T., E. Burduş, G. Căprărescu, 1998, Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti.

62

Managementul organizaţiilor 5. MANAGERI ŞI LIDERI ÎN ORGANIZAŢII Obiective Lectura acestui capitol face cu putinţă: a) înţelegerea distincţiei conceptuale şi a corelaţiilor dintre conducători. inclusiv în situaţii nejustificate. Codul Ocupaţiilor nu recunoaşte zeci de joburi cu denumiri de import. dar şi în starea de fapt a organizaţiilor. “Şefi adevăraţi. managerilor şi a liderilor din organizaţii este unul dintre cele mai dinamice în peisajul autohton de profil. O dovadă printre altele.). manageri şi lideri-distincţii şi corelaţii Adesea.1. aproape mimetică. lider sindical etc. dar în tiparele unei legislaţii româneşti. în “Capital”. • impunerea conceptului de lider (leader – limba engleză) cu sens de conducător. În bună măsură. manageri şi lideri în organizaţii. într-o companie care respectă proprietatea termenilor sunt directorii. p. “manager” şi “lider” sunt folosite prin suprapunere şi substituire. Aceştia au în subordine manageri-financiari. după moda denumirilor de job-uri americane. a conceptului de "manager”. 5. de marketing şi aşa mai departe” (Ibidem.scopul (misiunea). 9 august 2001. acest fapt este explicabil prin: • dificultăţile decantării limbajului (a conceptelor) în contextul turbulenţei organizaţionale inerente tranziţiei socioeconomice.32. la fel ca şi interesul celor aflaţi în căutarea unor astfel de locuri de muncă. La nivelul inovării lingvistice (procesul natural în contextul împrospătării binevenite a limbajului profesional). spaţiul definirii conducătorilor. cele trei ipostaze umane ale conducerii organizaţiei se articulează astfel: 63 . Puţin sunt însă cei care se gândesc la consecinţele care ar putea apărea din cauza acestui nou stil de angajare.structura. în limbajul cotidian şi chiar în cel publicistic conceptele de “conducător”. .36). Inspectorii de la Camera de Muncă nu acceptă să pună ştampila decât dacă încadrarea s-a făcut într-unul dintre posturile cuprinse în Codul Ocupaţiilor din România (COR)” (Viorica Chişu. reamintim. în contexte socio-politice (lider naţional. c) exersarea în regim aplicativ a conceptelor şi metodelor privind formarea şi manifestarea profesională a personalului de conducere a organizaţiilor. tributare relaţiilor de muncă dinainte de 1990 …. care. fie financiari. cuprinde: . în peisaj autohton. • aparenţa demonetizare (căderea în desuetitudine) a conceptului de conducător (ca şi cum acesta ar fi implicabil asociat unor practici autoritariste etc.). p. de înnoire a limbajului. b) identificarea profilului profesional complex al personalului de conducere a organizaţiilor. CONDUCĂTORI. În esenţă. Conducători. . nr. distincţia dintre cele trei concepte se originează în configuraţia organizaţiei. ceea ce duce la utilizarea în exces. • nevoia. Aceştia au în subordine manageri-financiari. fie de marketing etc. în acest sens poate fi recoltată din publicistica de specialitate: "Lista cu denumiri de posturi care de care mai neobişnuite a crescut spectaculos în ultimii ani.38). fie de marketing etc. Drept urmare.oamenii.

Specific modului modern de investigaţie îi este tocmai analiza organizaţională. conceptul funcţionează doar la singular. şi. Încercările de desluşire atât a actului (conducerea). în sens de gestiune. subordonarea. Analiza organizaţională integrează demersul privind conducerea organizaţiei într-un complex problematic ce reuneşte performanţa organizaţiei. trebuie remarcat că orientările moderne privind organizaţia şi eficacitatea organizaţională se susţin printr-o deplasare a abordării dinspre indicatorii de stare spre indicatorii de proces. pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii organizaţionale de a obţine performanţa. conducerea globală a organizaţiei – pentru conducătorul propriu-zis).sunt prezenţi preponderent la baza organizaţiei (imaginând că aceasta are o alcătuire piramidală). articularea unei viziuni unitare privind conducerea şi agenţii conducerii în temeiul perspectivei organizaţionale integratoare. rolul lor esenţial fiind cel de influenţare umană directă. În suficiente situaţii şi posturile manageriale pot avea titulatura de “director”. adesea conducătorul este vizibil drept “preşedinte” sau “director general” într-o organizaţie. tot mai mult. Sub această latură se cer a fi “judecate” şi funcţiile conducerii – cele devenite clasice: planificarea. Cuplarea funcţională a oamenilor cu obiectivele constituie tocmai sarcina de bază a conducerii şi conducătorului. managerii împletesc activităţi de execuţie cu acte de conducere. În acest context. în cadrul grupurilor de activitate (liderul este strâns asociat de activitatea grupului. Într-un sens mai larg. conducerea. organizarea. prin acţiunea acestora.2. determinat tocmai de specificitatea conducerii organizaţiei )conducere umană directă – pentru lider. Derivând din modele explicative diferite asupra organizaţiei. conducerea organizaţiei relevă două dimensiuni distincte. Organizaţia ca atare este tot mai mult văzută ca o structură de tip “probleme – solving”. asupra corelaţiilor dintre organizaţie şi mediul extern. În practică. practic. Modele ale conducerii şi conducătorului Conducerea şi conducătorul sunt noţiuni centrale în preocupările şi investigaţiile despre om şi societate. a “alcătuirilor umane”. spre relaţiile interumane şi starea organizaţiei. Pentru aceasta. • CONDUCĂTORUL (simbolic şi. atât liderul formate cât şi cel informal sunt de neimaginat în afara acţiunii directe în interiorul grupului). preocuparea pentru sarcină. în prim plan se află dezvoltări teoretice şi experimentale privind adoptarea. cel puţin în egală măsură. adesea. În interiorul acestui numitor comun se plasează ideile din subcapitolele următoare. strâns corelate: orientarea.Managementul organizaţiilor • LIDERII . cât şi a actorului (conducătorul) sunt dintre cele mai vechi. cele două orientări impun un raport de echilibru. totuşi aici incluzându-se şi echipa de conducere) este cel care guvernează misiunea organizaţiei. performanţa ei devenind nu doar din 64 . ci şi. starea organizaţiei şi procesualitatea acesteia. activităţi şi oameni asociaţi acestora. veghează asupra condiţiilor de graniţă. cu propulsarea în prim-planul vieţii sociale a figurii enigmatice a conducătorului. comanda. 5. motivarea şi controlul. ei sunt prezenţi preponderent în nivelurile intermediare ale organizaţiei. a structurilor – pentru manager.Teoria organizaţiilor asertează tot mai explicit şi convingător faptul că managementul organizaţiei moderne nu acţionează doar pentru obţinerea performanţei preconizate. implicit. Este de reţinut că cele trei ipostaze umane ale conducerii organizaţiei (care nu pot avea decât sens de preponderenţă şi nu de exclusivitate) au un consistent numitor comun. Obiectivele esenţiale pentru viaţa organizaţiei se realizează doar prin oameni. pentru realizarea obiectivelor organizaţiei şi (pe de altă parte) orientarea spre oameni. flexibilitatea şi sănătatea organizaţională. “Inventarea organizaţiei” este stimulată cu lansarea socială a eforturilor de conducere a grupurilor. • MANAGERII gestionează structuri ale organizaţiei.

societatea sfârşitului de veac şi de mileniu sunt. de asemenea. 65 . ele tinzând spre realizarea unor scopuri. Şi în această perspectivă esenţială este tot “paradigma eficacităţii”. servicii. d) Rigorile de enormă complexitate cu care este şi va fi confruntat “omul organizaţional” determină “profesionalizarea conducerii”. Conducerea schimbării ca atare a devenit o dominantă a acţiunii manageriale şi a pregătirii educaţionale a conducătorului. “sfidarea educaţională”. pe coordonatele acestor tendinţe. de la caz la caz. în management. întemeindu-se pe şi antrenând schimbări sectoriale. cât şi (fapt de dorit) îmbinarea preocupării pentru sarcină cu cea pentru oameni şi relaţii.Managementul organizaţiilor măsura în care produce ceva (bunuri. a) Lumea postbelică. Esenţial este ca proiectarea conducătorului. În ultimă instanţă.). Conducătorul sub impactul proceselor sociale globale Este tot mai evident că proiectarea conducătorului şi realizarea sa educaţională se realizează sub influenţa puternică a proceselor şi tendinţelor sociale globale. prin prisma acestor exigenţe se proiectează şi profilul conducătorului. un profil distinct al conducătorului. a profesionalizării de nivel ştiinţific a actelor productive este. În esenţă. umane. ci mai ales din capacitatea de a se adapta. sunt detectabile şi evoluţiile. conducătorul modern se profesionalizează prin ştiinţă. cu certitudine. Schimbarea este globală. printr-o permanentă şi lucidă adaptare la condiţiile schimbătoare ale mediului social. Dincolo de intenţia unei analize exhaustive. e) Nu în ultimul rând. dintre cele mai noi. Dincolo de tipul şi complexitatea organizaţiilor. Organizaţiile conduse sunt organizaţii umane.3. lucidă. capacitatea conducătorului de a construi şi susţine puterea de performanţă a organizaţiei. sunt determinate şi explicabile tocmai prin raportare (permanentă. în genere în ştiinţele conducerii. incontestabilă. Nu întâmplător. Cu cât mai mult sunt evidente aceste deziderate în viaţa organizaţiilor militare. 5. cu foarte ridicată probabilitate. prin învăţarea conducerii. Imperativul moral nu este mai actual decât oricând. evoluţiile în teoria organizaţiilor. critică) la ansamblul acestor tendinţe. marcate de accelerarea în profunzime a proceselor schimbării. fundamentarea şi realizarea sa educaţională să ofere “răspunsuri” optime solicitărilor tot mai complexe pe care actul conducerii le angajează. Sfidarea mileniului al treilea va fi. Stilurile “clasice” de conducere. Năzuinţa spre “conducătorul ideal”. stilul de management. determinând. În chip pe deplin firesc. de domeniu. c) Drept urmare. Vegherea asupra riscurilor transformării mijloacelor în scopuri nu este deloc inactuală. atât accente spre sarcini sau spre oameni. evidenţierea succintă a unora din aceste tendinţe este de reală oportunitate. şi “tendinţele” sociale generează. de a rezolva problemele generate de medii înglobate tot mai dinamice. asistăm la universalizarea educaţiei. b) tendinţa scientizării acţiunii umane. se contopesc în orientarea stilului adaptiv. spre “cel mai bun stil de conducere” este neproductivă. Fără să le excludă. în ştiinţe consacrate conducerii şi conducătorului. conducerea şi conducătorul în lumea modernă se subordonează şi îşi ghidează actele (sau cel puţin aşa ar fi normal să fie) potrivit unei table de valori. cu dezvoltările sale prioritar umane şi interumane. cu perspectiva sa structural-funcţională şi preponderent macroorganizaţională şi stilul leadership. în esenţa lor. conducerea acestora nu mai poate zăbovi pe terenul simplei intuiţii şi al empirisului. “Dilema organizaţională” nu poate fi depăşită decât prin echilibru. în fiecare etapă. idei etc. În perimetrul acestora apar frecvent situaţii care cer rezolvări diferite şi conduite diferite ale conducătorului.

Modalităţile tradiţionale folosite pentru a măsura eficacitatea organizaţională nu reflectă adecvat determinările reale ale succesului şi sănătăţii organizaţionale. Dacă organizaţia este văzută ca fiind capabilă să rezolve probleme. gestionarea” condiţiilor de graniţă” impunându-se tot mai mult ca o acţiune de prim plan. În esenţă. Esenţa normalităţii este flexibilitatea în toate aceste direcţii vitale. de a face faţă viitorului. Criteriile sănătăţii organizaţionale devin echivalente cu indicatorii de adaptabilitate. deşi acestea pot fi utile. observăm că principala problemă cu care se confruntă organizaţia prezentului este aceea a răspunsului la condiţiile în schimbare şi a adaptării la presiunile eterne. deoarece nu ne spun nimic despre procesele prin care organizaţia face faţă problemelor sale. cu structuri “organice”. Cu ale cuvinte. a “noilor presiuni” asupra organizaţiei este necesară înregistrarea nora din cele mai noi tendinţe vizând conducerea şi conducătorul. menţinerea aceluiaşi nivel de eficienţă şi de moral în circumstanţe noi poate fi disfuncţională pentru sănătatea organizaţiei. sunt “stăpânirea activă a mediului”. constituirea identităţii de sine” a conducătorului. de a fi influenţat prin argumente raţionale. c) Managementul modern realizează o deschidere tot mai pronunţată spre terapia divergenţelor şi a conflictelor. indiferent de stimulii din mediu sau de consecinţele acelui act. De exemplu. este posibil ca scăderea eficienţei cu scopul de a te adapta la anumite schimbări de producţie să fie adecvată atunci când sunt luate în considerare noile cerinţe ale pieţei. elaborarea planurilor de acţiune. sau măsurarea performanţei organizaţionale la un moment dat nu pot oferi informaţii valide în legătura cu sănătatea organizaţiei. Măsura sănătăţii este flexibilitatea. Fiecare din aceşti paşi solicită un mod specific de a înţelege organizaţia. Starea sănătoasă a unei organizaţii este dată de abilitatea de a face faţă schimbării. în ciuda măsurătorilor ce relevă că performanţele şi satisfacţia membrilor ei sunt mai reduse faţă de ultimele luni. libertatea de a învăţa din experienţă. atunci aprecierile despre eficacitate trebuie să fie făcute nu pe bază de măsurători statice ale rezultatului organizaţiei. Şocul schimbării presează organizaţiile din cauza interdependeţei crescute dintre propriile condiţii de graniţă în schimbare şi societate şi fundamentarea tot mai puternică pe cunoaşterea ştiinţifică. Evoluţii în teoria organizaţiilor şi un nou orizont în formarea conducătorului În logica schimbării globale. O organizaţie poate fi fundamental sănătoasă. Prioritare în acest sens. Aceste măsurători statice şi discontinui nu funcţionează viabilă a sănătăţii. ci pe baza proceselor prin care organizaţia abordează noile probleme. aceste criterii ale performanţei şi satisfacţiei măsoară rezultatul static.4.Managementul organizaţiilor 5. De fapt. într-o anumită secvenţă de timp. Este la fel de posibil ca moralul sau orice altă măsură a factorului uman să scadă în această perioadă. rezolvarea problemelor solicită diagnostic. spre preîntâmpinarea şi contracararea acestora ca surse de 66 . ea poate fi nesănătoasă. a) La o privire atentă dominantă în demersurile teoretico-aplicative de “modelare” a conducerii este preocuparea pentru spaţiul de graniţă dintre organizaţie şi mediul exterior. Mai mult. Analizând argumentele aduse până aici. libertatea de a te schimba odată cu schimbarea circumstanţelor interne şi externe. înţelegerea corectă a tuturor conexiunilor dintre conducător – conducere – organizaţia condusă. Un anumit comportament este nesănătos dacă procesele care l-au determinat (l-au generat) îl perpetuează. că principala problemă cu care este confruntată organizaţia modernă (şi societatea) este acum cea a adaptării la presiunea externă şi la schimbare. din care decurge o metodologie a conducerii organizaţionale. b) Devine tot mai clar. chiar dacă performanţele ei şi cifrele de eficienţă sunt mai mari faţă de ultima lună. implementarea şi evaluarea acţiunilor planificate. simpla măsurare a eficienţei sau satisfacţiei organizaţionale. pentru teoreticieni şi pentru manageri.

ataşamentul faţă de organizaţie intrând în discordanţă cu datoria faţă de adevăr : sunt poate una din căile cele mai sigure de a submina din interior o organizaţie. prin care se încearcă surmontarea sau minimalizarea distincţiei dintre “bine” şi “rău”(asta în situaţia când. spiritul ipotetic. În cadrul acestora. spiritul critic. . şi tot mai mult de pseudo-securitate odată cu îngheţarea obişnuinţelor în formele lor primare mai mulţi ani. atitudinea experimentală. aceasta însă doar în măsură în care se renunţă la acele paradigme care au fost sursa de securitate. În arsenalul acţiunii sale sunt incluse în mod necesar spiritul ipotetic. mult mai grav. reductibile în esenţă “regula de aur” potrivit căreia ”nimeni nu este deasupra legii”. adevărul este răstălmăcit. realizându-se o dezvoltare într-o spirală ascendentă. nu în ultimul rând conducătorul organizaţiei militare. g) S-a spus cu îndreptăţire că “dacă vrei moralitate într-o organizaţie. Conducătorul devine un analist. o schimbare profundă. Transformarea obişnuinţelor. al prestigiului facil.nu mai puţin nocivă este obsesia imaginii. iniţiază un proiect şi îl obligă pe ceilalţi să se raporteze la el. deprinderilor şi dorinţelor se poate penetra pe nivele noi de eficienţă personală şi interpersonală. au fost şi sunt importante rolurile interpersonale. Edificarea unui mediul organizaţional etic impune un “filtru axiologic” în raport cu toate deciziile.manifestarea distorsionată a “sindromului loialităţii”. Schimbarea existenţială şi perceperea ei – consideră Stephen Covey în “Cele şapte obişnuinţe ale oamenilor eficienţi”—reprezintă un proces ascendent. plastic şi concentrat. diagnosticarea. Managerul în genere. falsă “solidaritate de grup “ generând direct şi ireversibil “implozia” organizaţională. de rezistenţă la schimbare. existenţială. abilităţi şi dorinţe din care acestea sunt constituite. a “mixturii” de cunoştinţe. Angajarea pe creaţie a organizaţiei(deloc simplă. acestea fiind valori funcţionale inevitabile proceselor de schimbare. Noul concept al sănătăţii organizaţionale include şi dezvoltă tehnicile de conducere în condiţiile de incertitudine şi risc. îşi asumă drept atribuţii funcţionale: înţelegerea. e) Multitudinea rolurilor managerului modern înregistrează reordonări şi noi accente. în fond) să inoveze. susţinerea nevoii de realizare prin practici contrare “intereselor de fond” ale organizaţiei. “Busola etică” a organizaţiei şi conducătorului trebuie dobândită şi menţinută prin presiuni etice organizate. practicile şi scopurile managerului şi ale organizaţiei. controlul comportamentului organizaţional.aceleaşi resorturi determină şi fluctuaţia condiţiei etice a conducătorului. se procedează cu brutalitate la substituirea reciprocă a celor două valori morale polare).formele stridente sau perfide de relativism etic. deloc lesne de iniţiat şi condus)este obţinută ca reacţie la iniţiative de execuţie. Prioritar. care la rândul ei modifică existenţa şi aşa mai departe. Este simptomatic şi benefic faptul că managerul care doreşte(dator fiind. sugerându-se astfel. tot mai mult în prim plan apare dimensiunea inovatoare a acţiunii manageriale. Modelul prestaţiei sale profesionale tinde tot mai mult spre modelul cercetătorului. Schimbarea existenţială transformă percepţia. Lucrând asupra cunoştinţelor. Fireşte. semnifică o schimbare (atunci când este nevoie) a paradigmelor care modelează actele agenţilor oricărei profesii.Managementul organizaţiilor inadaptabilitate. . f) Angajarea în inovare. în creaţie solicită managerului o atitudine adecvată faţă de obişnuinţele existente (propriile obişnuinţe şi obişnuinţele celor ce alcătuiesc reţeaua umană a organizaţiei). . importanţă vitală a “nucleului etic” al acţiunii manageriale. trebuie căutat un şef moral”. conducătorul îşi remodelează matricea costitutivă şi formativă. prevederea. 67 . informaţionale şi cele decizionale. d) Integrat în fluxul rigorilor privind schimbarea şi adaptabilitatea. scopurile de perspectivă ale organizaţiei fiind sacrificate pe altarul “percepţiei imediate”. se impun terapiei etice: . ca reacţie la presiunile schimbării. de securitate autentică la început.

“a şti”. din practică (prin situaţii reale sau simulate) urmate de feed-back. cum plastic s-a spus – “învăţarea cognitivă îl dezvoltă pe manager la fel ca pregătirea teoretică pe înotător” Cu alte cuvinte. Dar. de construcţie educaţională. în lumea modernă formarea conducătorilor este una din cele mai presante şi responsabile finalităţi ale educaţiei. ansamblul ipostazelor etic-acţionale prin care conducătorul se exprimă social drept agent al unei acţiuni sociale distincte – conducerea. în actele conducerii. se manifestă ca atare. de a o conduce. competenţa de conducător nu poate rezulta decât dintr-un învăţământ aplicativ.prin ultimele aspecte circumscrise vectorului “a şti” deja este vizibilă trecerea în spaţiul vectorului “a face”. Pe treapta “a fi” conducătorul finalizează devenirea educaţională. matricea exprimării sale profesionale. Fundamente şi vectori educaţionali în construcţia prospectivă a conducătorului Universalitatea educaţiei şi profesionalizarea conducerii generează fundamente şi exprimă tendinţe în pregătirea conducătorului. praxiologia anunţând promiţătoare şi fertile dezvoltări tocmai în aceste direcţii promiţătoare şi fertile dezvoltări tocmai în aceste direcţii). învăţământul managerial în şcolile superioare au sarcina de a identifica abilităţile necesare viitorilor manageri. .în corolar. În afara introducerii într-un regim de dezvoltare. conducătorii vertebrându-se într-un univers informaţional în expansiune. conducătorul se formează prin convergenţa a trei vectori exprimând rezultanta de sinteză a acestora: . de a evalua şi a oferi sistematic subiecţilor învăţării informaţii sistematice despre performanţa obţinută. în ciclul ei fundamental. . capacităţile specifice conducerii nu sunt înnăscute. Fără nici o îndoială. prin forţa căruia sunt întemeiate procesele cognitive. în construcţia educaţională a managerului. el este. Construcţia prospectivă a conducătorului. de a proiecta şi desfăşura strategii adecvate de învăţare (preponderent aplicative). managerul în devenire trebuie să asimileze mult material cognitiv de bază. de a distribui eficient informaţia. c) În ultimă instanţă. După cum s-a remarcat. organizaţiei moderne se realizează în temeiul unor dominante educaţionale: a) Competenţa de conducător. Există incontestabil unele trăsături de personalitate favorizate actului conducerii şi carierei manageriale. de a o provoca şi dirija.Managementul organizaţiilor h) În concluzie. fiind presaţi şi asumându-şi rolul de a prelua selectiv. 68 . nuanţării şi umanizării criteriilor acţiunii eficiente. atingând plenitudinea lui “este”. informaţia existentă şi de a crea informaţia nouă.5. noile presiuni ale mediului profesional şi social global impun organizaţiei şi conducătorului concentrarea asupra a două funcţii esenţiale ( care pot genera structurii distincte în cadrul organizaţiei): diagnoza şi proiectarea – dezvoltarea . critic. De aici încolo depinde de abilitatea. simple potenţialităţi. de a comunica. de educare sistematică. este “încheiată”. “Şcolile de management”. “a fi” condensează însăşi fiinţa existenţială a conducătorului. de ştiinţa conducătorului de “a fi în schimbare”. Conducătorul a fost format. acestea rămân simple premise latente. 5. de a învăţa schimbarea. fără perturbări. b) Drept urmare. Formarea. Includerea şi manifestarea adecvată a “oamenilor organizaţionali” în spaţiul conducerii solicită calităţi şi o pregătire specifice (nici măcar statutul de “bun subordonat” nu este o garanţie în sine pentru un viitor bun conducător).Schimbarea şi permanenta adaptare în toate dimensiunile şi în ansamblul implicaţiilor posibile ( de la pregătirea profesională până la aspectele morale ) nu pot rezulta decât din cunoaşterea riguroasă şi construcţia prospectivă lucidă. norma tuturor demersurilor manageriale fiind acţiunea eficientă (în condiţiile multiplicării. “şcolile de management” (atât şi aşa cum există) vor demara o serioasă pregătire a managerului atunci când formarea abilităţilor va avea un loc important alături de învăţarea cognitivă.

decât o formă de conducere mai autoritară. chiar unele forme de “nonconducere” cum ar fi democraţia participativă sau conducerea distributivă pot fi mai puţin eficiente. conducătorul este proiectat şi se impune a fi realizat ca om al schimbării. Se subevaluează influenţa circumstanţelor în determinarea eficienţei liderului. în lucrarea sa “Introducere în dinamica grupului”.Managementul organizaţiilor În fibra sa cea mai profundă. voluntar conferit liderului de către unii sau toţi membrii grupului. abilitatea de a conduce este un “talent” asemenea celui de a dansa sau de a cânta – care există la unii şi lipseşte altora… Totuşi. totuşi. 69 . consideră autorul american invocat mai sus. Personalitatea şi comportamentul liderului După cum observă. Henry Ford a remarcat odată că a întreba “Cine ar trebui să fie şef?” este la fel cu a întreba “Cine ar trebui să fie tenor într-un cvartet?” Evident. . doar cel care poate cânta pe o voce de tenor.conducerea presupune motivarea membrilor grupului de a cheltui mai multă energie în atingerea obiectivelor grupului. Mai mult. Donelson R.conducerea este un proces de influenţă legitimă. indicând mai degrabă că abilitatea de a conduce este câştigată prin practică. satisfacţia şi productivitatea grupului sunt mai mari dacă acesta este condus. b) Unii oameni sunt “născuţi conducători”. conducerea a intrigat timp îndelungat pe observatorii comportamentului uman. în anumite circumstanţe. mai centralizată. El sugera că abilitatea de a conduce decurge dintr-o colecţie de calităţi ce se dezvoltă natural în interiorul persoanei. a te referi la lideri ca indivizi care influenţează pe alţii prin dominaţie şi coerciţie pare a fi incorect.dreptul de a conduce este. în fond. ca agent esenţial al dezvoltării organizaţiei. dar cu oameni mai degrabă decât asupra oamenilor. controlul şi forţarea subordonaţilor la spunere. Această definiţie poate fi descompusă în componentele sale: . Forsyth. în multe situaţii. e) “Grupurile preferă să fie fără conducători”. la începutul anilor ’80. mai degrabă decât o calitate a unei persoane. bunii conducători sunt capabili de manipularea. o serie de idei erodate. În schimb. în acest domeniu s-au acumulat. în timp. grupurile pot funcţiona bine fără lideri. . în anumite situaţii. cu consimţământul acestui grup. d) “Liderii buni sunt plăcuţi”. Cu alte cuvinte. cale mai frecvente dintre acestea fiind: a) “Conducerea este puterea asupra altora”. termenul lider ar trebui rezervat acelora care acţionează în cele mai bune interese ale grupului. Să presupunem. că. cercetările au invalidat concepţia lui Ford despre lideri înnăscuţi. Experienţa nu confirmă această concepţie. c) “Un lider este un lider”. Deşi. conducerea este un proces reciproc în care unui individ i se permite să influenţeze şi să motiveze pe alţii pentru a facilita atingerea unor obiective de grup şi individuale mutual satisfăcătoare. Conducerea este totuşi mai mult decât un concurs de popularitate. 5. Abilitatea de a inspira afecţiune nu este caracteristica cheie a unui lider. Totuşi. care acceptă sugestiile liderului. în cele mai multe cazuri. . activităţile liderului nu vor produce satisfacţie şi mulţumire unor membrii ai grupului. implicând liderul. când sarcinile grupului devin mai complicate şi nevoia de coordonare creşte. Fireşte. care orientează. Corolarul popular al conceptului de lider înnăscut este că un lider bun într-o anume situaţie se va dovedi un bun lider şi în altă situaţie. liderul recunoscut al grupului nu este nevoie să fie cel mai plăcut membru al grupului întrucât. În opinia autorului. Conducerea este o formă de putere.6. ghidează şi facilitează comportamentul grupului şi subordonaţii. ea reprezintă o relaţie reciprocă între conducător şi condus.conducerea este o relaţie reciprocă.

dacă membrii grupului presupun că vârsta este un indicator al înţelepciunii. Referitor la conducere ca atare. “Cine este cel mai puţin probabil să devină lider?” B. în mod cert. liderii tind să fie uşor mai înalţi ca subordonaţii lor. dar o discrepanţă prea mare poate introduce probleme de comunicare şi încredere în interiorul grupului. arată Donelson R Forsyth. eventual. numire. Dar. atunci este probabil ca ei să prefere un lider mai vârstnic decât unul mai tânăr”. pot fi avute în vedere următoarele: A. Forsyde – la trei întrebări fundamentale: A. câteva asemenea corelaţii: Caracteristica de personalitate Tipul de relaţie Dorinţa de realizare Pozitivă Adaptabilitatea Atenţia Ascendenţa Atractivitatea Dominanţa Balanţa emoţională Energia Extroversiunea Naturaleţea Responsabilitatea Încrederea în sine Sociabilitatea Alte caracteristici personale ale conducătorului pot fi: a) Înălţimea şi greutatea. Aşa cum sugerează înţelepciunea populară. experienţei şi capacităţii. mai tineri sau de aceeaşi vârstă cu subordonaţii lor. pe rând. recunoaştere de către grup). Trăsături de personalitate ale conducătorului şi realizarea conducerii. b) Vârsta. trebuie să se răspundă – consideră D. Deşi nu se pot trage concluzii absolute ce corelează trăsăturile de personalitate cu comportamentul de conducere. “Ce fac liderii?” Operând. studiile asupra conducerii politice sau în afaceri sugerează că cei în poziţii de conducere este mai probabil să fie mai în vârstă.Managementul organizaţiilor . Cine va conduce? Desigur. Grupurile par a prefera lideri care sunt mai inteligenţi decât membrul mediu al grupului. dimpotrivă. În genere. “Când au nevoie grupurile de lider?” C. un număr de factori specifici determină care individ din grup va deveni. iar acest proces de formare şi impunere a conducătorului este deopotrivă predictibil şi inteligibil. pot fi mai în vârstă. Au fost identificate. evidenţa arată că. Deşi studiile sugerează că liderii. liderul grupului. liderii îşi câştigă poziţiile lor centrale printr-o varietate de mijloace (alegere. Mai mult. c) Inteligenţa. înălţimea nu este o cerinţă preliminară pentru conducere. în situaţiile informale. întrucât ambele părţi se ajută reciproc în atingerea unor obiective comune. cu aceste trei interogaţii. se consideră că “organizaţiile tind să se bazeze pe cunoştinţele administrative şi demonstrarea succesului care vin odată cu experienţa şi vârsta. dar procesul de selecţie nu este arbitrar.B. 70 . totuşi unele trăsături de personalitate par a fi mai strâns legate de conducere decât altele.relaţia lider-membru este o interacţiune cooperativă.

comportamentele orientate spre sarcini (centrate pe iniţiativă în îndeplinirea sarcinilor.comportamente orientate spre relaţii (centrate pe consideraţia faţă de oameni. 71 . Dacă. Deşi individul ce oferă sugestii de o foarte înaltă calitate poate fi perceput ca fiind competent. Calitatea nu este pozitiv corelată cu conducerea decât dacă persoana competentă demonstrează dorinţa sa de a împărţi resursele proprii cu grupul şi este percepută ca încercând în mod serios să contribuie la obiectivele grupului.Supraveghează atent toate activităţile grupului sau le supervizezi minimal? . are “dreptul” să-i influenţeze pe alţii. prescurtat – “iniţiativă”). calitatea ca atare pare a fi luată de membrii grupului ca un indicator al motivaţiei. număr de remarci) şi nu ce se vorbeşte (calitatea contribuţiilor). calificată. Răspunsul la întrebările anterioare depinde. atitudini şi valori. dimpotrivă. Oportunităţi de a obţine un rol de lider abundă în viaţa de zi cu zi. pentru cei interesaţi să devină lideri în grupul lor. în mare măsură. rata înaltă de participare sugerează că individul este interesat de grup şi. e) Rata de participare. indiferent de natura grupului. prin urmare. prescurtat – “consideraţie”). se apreciază. Experimental s-a ajuns la o constatare surprinzătoare: persoana care vorbeşte cel mai mult în grup este cel mai probabil să devină lider. În concluzie. O variabilă consistent legată de conducere este rata de participare la discuţiile de grup. pot fi avute în vedere două dimensiuni ale comportamentului de conducere.Intervii în conflictele din interiorul grupului sau îi laşi pe cei implicaţi să-şi rezolve singuri neînţelegerile? . dacă abilităţile lor în sarcină facilitează semnificativ atingerea scopului. pot deveni lideri. Grupurile acceptă mai mult lideri care au demonstrat anterior abilitate în îndeplinirea sarcinilor specifice organizaţiei conduse.Încerci să discuţi complet problemele cu grupul întreg sau adopţi majoritatea deciziilor singur? . cel mai bun sfat pe care un cercetător îl poate da este ca ei să îndeplinească (satisfacă) aşteptările membrilor grupului cât mai bine posibil. cineva doreşte să evite conducerea. Posedarea de calificări şi abilităţi care sunt valorizate de către membrii grupului sau sporesc şansele grupului pentru obţinerea succesului. că. Dar ce faci dacă devii lider? Cum te comporţi? . care încalcă frecvent normele grupului. pot fi identificate două tipuri de comportament de conducere: .Managementul organizaţiilor Deşi personajele foarte inteligente pot fi lideri extrem de capabili şi eficienţi. Deci. deşi inteligenţa înaltă poate însemna conducere. grupurile lor pot simţi că diferenţe mari între abilităţile intelectuale se pot transla în diferenţe mari între interese. În general. Prin urmare.Întreţii moralul grupului. cum arătam deja. Mai mult. cel mai important e cât se vorbeşte (calitate. Chiar membrii marginali ai grupului.Ce comportamente vor caracteriza rolul de lider? În această ultimă perspectivă. implicării şi dorinţei de a lucra pentru grup. nu este exclus ca un grup să prefere să fie “condus prost de oameni pe care îi poate înţelege”. accentuând importanţa obiectivelor grupului sau încerci să faci pe fiecare să se simtă satisfăcut de calitatea de membru? . dau liderului o şansă în plus în cursul realizării conducerii. de grupul condus. ele capătă sens dacă sunt analizate dintr-o perspectivă atribuţională.Te izolezi de restul grupului sau încerci să rămâi prietenos şi deschis? . . Deşi constatările privind rolul cantităţii participării par paradoxale la prima vedere. d) Abilitatea de a îndeplini sarcinile. trebuie să acţioneze pentru a demonstra că nu are calităţile pe care grupul le valorizează la un lider.

de la liderul care se identifică total cu scopurile organizaţiei până la cel care foloseşte organizaţia şi resursele sale ca pe un vehicul pentru realizarea intereselor proprii. Activităţile de sarcină. acest sens se referă la modalitatea de a interacţiona cu ceilalţi membri ai organizaţiei. Activităţile de relaţii interpersonale pun accentul pe sentimentele.7. au existat numeroase încercări de a clasifica stilurile de conducere. să conducă. c. conducerea are o natură dublă. creşterea coeziunii. la capacitatea liderului de a întreţine o atmosferă colegială. şi dincolo de aserţiunile privind comportamentul cel mai indicat pentru a atinge eficienţa maximă. dacă e necesar. • Tehnicile de motivare. a elaborării unor strategii de selectare şi de motivare a angajaţilor. de formare a unei structuri în care să fie plasat “omul potrivit la locul potrivit sensul cel mai puţin dezvoltat”. de a preveni şi rezolva conflictele de muncă. • Competenţa. adică să ghideze grupul în direcţia atingerii cu succes a obiectivului. 5. Competenţa organizatorică – se referă la calităţile liderului în privinţa formării de echipe adecvate. bidimensională.Managementul organizaţiilor De fapt. preponderent intriseci. • Atitudinea faţă de obiectivele colective ale grupului de muncă Pe această dimensiune se pot înregistra mai multe poziţii posibile. care poate fi abordată în acest caz mai multe sensuri: a. Deşi conducerea implică asigurarea unui suport emoţional al membrilor organizaţiei. Stiluri de conducere Dincolo de disputa privind caracteristicile de personalitate ale liderului. b. de la liderul intransigent (care cere angajaţilor să-şi “lase probleme personale la poarta întreprinderii”) până la liderul paternalist (care foloseşte interesul faţă de oameni ca pe o monedă de 72 . practic. liderul trebuie. de asemenea. După cum s-a văzut în capitolul anterior. liderul trebuie adesea să acţioneze pentru unificarea înainte de îndeplinirea sarcinii (să asigure o atmosferă de grup pozitivă: menţinerea moralului. satisfacţiile membrilor grupului. ambele dimensiuni fiind părţi esenţiale ale rolului de conducere. Competenţa profesională – se referă strict la competenţa liderului în domeniul de specialitate pe care este profilată organizaţia. reducerea. atitudinile. accentuează mai mult pe problemă decât pe satisfacţiile personale ale membrilor grupului. Competenţa social-umană –dar în ultima perioadă considerat cel mai important. strategiile de motivare pot fi preponderent extrinseci. sau se pot realiza diverse combinaţii între cele două tipuri de motivatori • Atitudinea faţă de angajat se poate înscrie într-o gamă diversă de posibilităţi. de iniţiativă. a unor conflicte interpersonale). aceasta este dimensiunea cea mai elocventă şi totodată criteriul de încadrare a stilului de conducere în majoritatea tipologiilor. Dacă se defineşte stilul de conducere ca fiind mecanismul cognitiv şi social de luare a deciziilor în cadrul unei organizaţii. Este o variabilă importantă. este necesară în continuare conturarea unor dimensiuni ale acestora: • Practicile de decizie. După cum reiese din definiţia anterioară. Deşi un grup poate fi format pentru a îndeplini o sarcină particulară sau pentru a rezolva o problemă.

deci. stilul “5-5” era un stil în cazul căruia ambele variabile luate în discuţie aveau o valoare medie. În al doilea rând. Lippitt. era un factor cheie în prevenirea eventualelor conflicte). se înregistrează un potenţial conflictual ridicat în colectivul de lucru şi o agresivitate disimulată din cauza frustrării angajaţilor. Fiecare dintre cei doi factori. Conform acestei perspective. dar şi cel mai sofisticat. ci stiluri de lucru cu oamenii. Rezultatul experimentului a fost reprezentat de câteva concluzii distincte. W. Autoritatea nu se deleagă. stilul de conducere autoritar. productivitatea în cazul stilului de conducere autoritar şi democratic este comparabilă şi se situează la un nivel ridicat. În fine. pe când în cazul stilului permisiv este scăzut. în mod independent corela cu performanţa. de a sintetiza problemele ivite în cursul procesului de lucru).Managementul organizaţiilor schimb. stilul “19” era centrat preponderent pe structură şi pe producţie (liderul avea capacitatea de a defini din punct de vedere cognitiv situaţia. S-a elaborat “grila managerială” (Blake-Monton) ce clasifica stilurile de conducere după valorile atribuite fiecăreia dintre cele două variabile. stilul de conducere mai eficient era stilul autoritar. iar stilul “9-9” era unul în care ambele aveau valoare maximă (şi în consecinţă era stilul cel mai eficient. (c) în cazul stilului de conducere autoritar. a fost realizată de R. Foloseşte 73 . s-a înregistrat un balans de la centrarea pe structură la centrarea pe angajat şi. de a stabili şi formula obiective credibile. În ultimă instanţă. netă. În fine. structura managerilor de linie e reprezentată de un cerc de şefi de departament obedienţi. tu eşti conştiincios”) – şi în fine. cu trei componente. ci de a adapta stilul la condiţii. o creştere a complexităţii interacţiunii între angajaţi. în structurarea stilului de conducere interveneau variabile ca incertitudinea şi claritatea-ambiguitatea sarcinilor de lucru (spre exemplu.Lewin. Teoria contextualistă (sau situaţională) formulată de Fiedler repune în discuţie problema mediului şi caracteristicile sarcinilor ce revin angajaţilor. se sublinia. (a) pe termen scurt. stilul de conducere democratic şi stilul de conducere permisiv (sau laissez-faire). cu patru componente. Spre exemplu. s-a înregistrat o tendinţă clară. un experiment a lui K. În viziunea acestui autor. dimpotrivă stilul “9-1“ era centrat pe angajat (liderul constituia un liant pentru grupurile informale de angajaţi. liderul poate avea o competenţă profesională scăzută în ce priveşte domeniul respectiv. Tipologia stilurilor de conducere Cea mai simplă tipologie a stilurilor de conducere a fost realizată în 1938. în anumite contexte stiluri de conducere diferite sunt mai eficiente. locul mijloacelor formate ale autorităţii a fost luat de tehnici de motivare din ce în ce mai complexe. Ca o consecinţă. întrucât era necesară o veritabilă tehnologie de laborator în formarea liderilor). în caz contrar – stilul democratic). ceea ce-i conferă atributul eficienţei şi pe termen lung. (b) satisfacţia angajaţilor este mai ridicată în cazul stilului democratic. întrebarea care se punea era care este formula “ideală” destinată a fi adoptată de liderul unei organizaţii eficiente. instituind un pact “eu sunt înţelegător. O altă tipologie. de democratizare a stilurilor de conducere. în cazul în care sarcinile de lucru erau ambigue.Likert în “New patterns of management”: 1. R White a realizat o evaluare a celor trei tipuri de stiluri. în mod corelativ. Stilul autoritar-opresiv este cel în care variabila dominantă este supunerea. stilurile nu sunt “tehnice”. Problema alternativei între centrarea pe structură şi centrarea pe angajat a fost intens dezbătută. până la liderul centrat necondiţionat pe om. în privinţa abordării manageriale. deci problema managerială centrală nu este de a găsi un stil eficient “universal”. pe o scală de la 1 la 10. Observaţii privind evoluţia în timp a stilurilor de conducere În timp.

consultările cu membrii grupului de muncă sunt periodice şi sistematice (deşi sunt numai consultări oficiale. Stilul democrat–participativ are ca variabilă dominantă: ataşamentul faţă de organizaţie. deci se vor stabili relaţii diadice între conducător . Între cele două tipuri de structuri (formală şi informală). În acest caz. “tip şedinţă”. funcţia de conducere se îmbină cu funcţia de execuţie. pentru aplanarea lor. manageri. • Pentru conducerea organizaţiilor este tot mai importantă gestionarea spaţiului de graniţă dintre organizaţie şi medical extern. Ele se mărgineşte în a furniza materialele informative angajaţilor şi a marca momentul de început şi de sfârşit al unei sarcini (ciclu productiv). Acest stil de conducere poate funcţiona pe o structură stabilită anterior. se situează la o oarecare distanţă de colectiv. sistem de sancţiuni şi recompense foarte clar. Stilul democrat-consultativ are ca variabilă dominantă relaţiile umane. Din punct de vedere informal. Liderul e un element simbolic.fiecare membru al echipei. Liderul e mai curând un mediator – organizator al grupului de muncă şi al procesului de discuţie/decizie. această caracteristică se corelează cu o viziune asupra angajaţilor ca fiind instrumente docile şi neproblematice. şi aplică sancţiuni dure (cum ar fi concedierea). managerii gestionează structurile organizaţiei. un profesionist capabil să genereze şi să aplice soluţii noi la problemele noi cu care se confruntă organizaţiile. Stilul permisiv (laissez-faire) are ca variabila dominantă: structura prestabilită. Se folosesc motivatorii intriseci. iar autoritatea se leagă într-un mod bine reglementat. modalităţi de realizare a sarcinilor. Acest tip de lider se implică extrem de mult în producţie (şi implicit în organizaţie) şi de aceea nu dezleagă autoritatea. în mod arbitrar. care însă nu pune accentul pe coeziunea greului de muncă. Este un lider preponderent raţional. 4. • Conducerea organizaţiilor şi cei care exercită actele conducerii acţionează în condiţiile de accelerare a proceselor schimbării. de “profesionalizare” a conducerii şi de manifestare pregnantă a imperativelor morale ale conducerii. iar conducătorul (grupul conducător) guvernează corelaţia dintre misiunea organizaţiei şi mediul contraorganizaţional. conducători Stilul de management Stilul leadership 74 . Liderul care adoptă acest stil este excesiv de raţional. evaluează rezultatele în mod obiectiv şi organizează cu o precizie ireproşabilă procesul de producţie. cu poziţii. Pentru a fi mai operantă. REZUMAT • “Creierul multiplu” al unei organizaţii cuprinde lideri manageri şi conducători. predomină structura informală. lipsit de disponibilitate pentru contacte umane. este inflexibil în legătură cu programul şi cu alte detalii. tipologia lui Likert poate fi completată şi cu: 5. Concepte cheie Lideri. echipa de lucru este cea care ia decizia. în problemele care o privesc. 2. • Conducătorul este un inovator. 3. Sunt folosiţi motivatorii de ambele categorii (extrinseci şi intriseci). nu într-un mod riguros stabilit. Autoritatea se deleagă adesea. de fapt. Liderii sunt cei care influenţează direct oamenii în cadrul grupurilor. Stilul autoritar-obiectiv este cel în care variabila dominantă este competenţa. iar cei care greşesc sunt ajutaţi de membrii grupului de muncă să se corecteze. are rol de reprezentare în exterior a organizaţiei şi de simbol al organizaţiei pe plan intern. liderul intervine când apar conflicte.Managementul organizaţiilor motivatorii extrinseci.

sau comunicarea este strict formală şi orientată de jos în sus. se pot considera două extreme: . .resurse rare (sărace). din multitudinea de situaţii putem selecta două: . caz în care e mai posibil să apară stilul democratic. întrucât în cazul acestui tip de mecanisme de motivare reţelele de comunicare funcţionează mai mult pe orizontală. stabiliţi care stil de conducere e mai probabil să fie utilizat: a) competenţa.în cazul în care sunt folosiţi preponderent motivatorii extrinseci. Pentru variabila “resurse”. Pentru variabila “competiţie” se pot lua în discuţie două situaţii: . caz în care variabila nu va mai reprezenta un factor de determinare a unor interese divergente. sunt posibile două situaţii: . pentru fiecare situaţie. b. profesionalizarea şi învăţarea conducerii Spaţiul de graniţă al organizaţiei Sănătate organizaţională Competenţa de conducător APLICAŢIE REZOLVATĂ 1. angajaţii sunt stimulaţi mai mult prin atmosfera din grupul din muncă sau prin elemente care ţin de tipul de sarcină. c) competiţia. ceea ce va stimula apariţia unui 75 . caz în care intră în funcţiune legea creşterii coeziunii grupurilor în faţa ameninţărilor exterioare. este mai probabil ca stilul de conducere să fie autoritar. în mod paradoxal.resurse abundente. deci va adopta un stil autoritar.cea în care liderul e competent în specializarea respectivă. . ci stilul autoritar. Pentru variabila “tipul de societate”. Se presupune că se adoptă cea mai simplă tipologie a stilurilor de conducere (stilul autoritar. stilul democratic.cea în care liderul nu e competent. deci stilul de conducere va fi unul democratic sau unul permisiv (atunci când angajaţii au grad mare de specializare şi sunt pasionaţi de munca pe care o realizează). d.o alta în care competiţia pe planul extern organizaţiei e mai puternică. d) resursele e) tipul de societate. pentru că acest tip de lider caută să-şi mascheze incompetenţa evitând discuţiile despre sarcinile de serviciu şi luând singur decizii sau eventual consultându-se doar aparent cu unii dintre subalterni. Pentru fiecare din următorii factori.în cazul în care sunt folosiţi preponderent motivatorii intriseci.fie o societate puternic stratificată. e. Pentru variabila “motivaţie”. stilul permisiv). cu diferenţe mari de venit şi stil de viaţă între straturile sociale (aşa cum pare să devină societatea românească). deci se va adopta un stil democratic sau permisiv.Managementul organizaţiilor Scientizarea. cel mai probabil va apare nu stilul permisiv sau democratic. f) tipul de sistem politic. în timp ce pe verticală există un blocaj de comunicare. deci e mai probabil să apară stilul de conducere democratic (grupurile puternic coezive subminează stilul de conducere democratic ). . c. conform principiului “dezbină şi guvernează”. determinaţi situaţiile posibile . caz în care liderul va concentra la nivelul său puterea şi autoritatea de distribuire a acestor resurse. caz în care coeziunea în echipa de lucru e slabă.iar. a. Pentru variabila “competenţă” (cu referire doar la competenţa liderului).una în care competiţia pe plan intern este puternică. se pot imagina două cazuri: . b) motivaţia. caz în care. . deci e mai probabil să apară stilul autoritar. întrucât un specialist conştientizează complexitatea sarcinilor de îndeplinit şi necesitatea muncii de echipă pentru soluţionarea tuturor dificultăţilor care apar.

în cazul în care competiţia pe plan intern este scăzută. c) şi d) În situaţia în care competenţa angajaţilor e la un nivel scăzut. stil democratic + -Competiţia c. cu menţiunea că. Comentaţi efectul acestor tendinţe având în vedere şi teoria contextuală. b) În situaţia în care competenţa angajaţilor e la un nivel ridicat. se poate accepta ideea că tipul de organizare socială şi politică se reproduce la nivelul organizaţiilor. se poate obţine un model bifactorial (variabilele se vor lua în discuţie numai pentru angajaţi) a cărui reprezentare în sistem grafic cu două axe arată astfel: + Competenţa b. Teme pentru aplicaţii (propuneri) 1. stilul permisiv e cel mai probabil să apară.Managementul organizaţiilor stil de conducere autoritar în multe organizaţii. Pentru variabila “tip de sistem politic”. dar nici stilul autoritar. fără a mai considera situaţiile posibile. întrucât clasa inferioară pauperizată nu va avea la dispoziţie suficiente oferte de lucru sau de reprofesionalizare. deci.fie o societate mai egalitară. stil permisiv Raţionament: a) În situaţia în care competenţa angajaţilor e la un nivel ridicat. cu o clasă de mijloc solidă. SOLUŢIA B Dacă se consideră toate variabilele în afară de “competiţie” şi “competenţă” la un nivel mediu şi constant. caz în care e mai probabil să apară stilul democratic. de exemplu. liderii instituţiilor/organizaţiilor vor adopta un stil de conducere autoritar. stil permisiv şi stil autoritar _ -d.). întrucât liderul unui astfel de tip de organizaţie este tipul de ”simbol” care are mai mult rolul de reprezentare o organizaţiei decât rolul de acordare a sancţiunilor-recompenselor sau împărţire a sarcinilor. iar competiţia pe plan intern e intensă (deci fie nu sunt clar delimitate responsabilităţile fiecăruia. nu se poate delega autoritatea şi nu pot apare soluţii inovative sau idei de schimbare organizaţională în sens ascendent. poate apare şi stilul permisiv. . în cazul unui regim totalitarist. f. fie accesul la resurse e inegal etc. întrucât un colectiv de specialişti nu poate fi condus pe un interval mare de timp în manieră autocratică. 76 . nu mai poate apare stilul permisiv. şi în care nu există diferenţe mari între “clasa de jos” şi “clasa de sus” (modelul suedez). dar competiţia pe plan intern e scăzută (există o delimitare clară a sarcinilor/secţiunilor de lucru). stil autoritar a. deci stilul autoritar e cel mai probabil să apară indiferent de variabila “competiţie”. Evidenţiaţi 4-5 tendinţe sociale care au impact pe termen mediu asupra stilurilor de conducere în organizaţiile româneşti.

Bucureşti. Editura Economică. Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii.Managementul organizaţiilor 2. Nica. Indicaţi singurul răspuns corect. 1997. Bucureşti. Într-o organizaţie. c) persoanele care gestionează structurile şi domeniile esenţiale ale organizaţiilor. 3. Vlăsceanu. conducătorul este: a) persoane cu salariul cel mai mare. Într-o organizaţie. Burduş. Panaite C. T. Realizaţi un portret-robot al liderului-tip de organizaţie românesc şi. Editura Paidciu. Zorlenţan.Căprărescu. managerul este: a) şeful organizaţiei. Costache Rusu. 3. Editura Economică. liderul este: a) persoana aflată în fruntea structurii sindicale. Mihaela. b) persoana însărcinată cu recrutarea şi selecţia noilor angajaţi. c) persoana cu relaţiile cele mai bune cu angajaţii organizaţiei. corelativ. G. 2. Într-o organizaţie. Caracterizaţi stilul de conducere ce se practică în organizaţia din care faceţi parte şi încercaţi să-l încadraţi în tipologia cu cinci componente descrisă în curs. b) persoana însărcinată cu relaţiile cu mass-media. E. un portret-robot al liderului organizaţiei ideale. 77 . Indicaţi răspunsurile incorecte. Bucureşti. 2. BIBLIOGRAFIE 1. 3. Test (grilă de evaluare) 1. c) persoanele cu cea mai mare influenţă în cadrul grupelor de muncă Indicaţi singurul răspuns corect. Mathis. 1998. Managementul organizaţiei. Robert L.. Managementul Resurselor Umane. 1993. b) persoane cu imaginea cea mai bună..

63 . capacitatea de adaptare la schimbările de mediu a devenit o condiţie fundamentală pentru succesul organizaţiei şi într-un număr tot mai mare de cazuri. adevărate. cu precădere. mediatizat sau de comunicare directă.1. incontestabil.1. între două situaţii ce se succed în timp. Modul în care oamenii vorbesc despre schimbare în astfel de perioade spune tot mai mult despre mentalităţile şi strategiile lor de viaţă” (Dumitru Sandu. şi ce semnificaţie are ea pentru un manager? Pentru a răspunde la aceste întrebări şi la altele asemănătoare. 6. sociale sau politice – pe care până acum nici nu le-ar fi băgat în seamă la luarea unei decizii. p.1. fireşte. a metodelor de abordare şi conducere a schimbării organizaţionale şi a conceptului de sănătate organizaţională. are loc o îmbogăţire a capacităţii sale simbolice. Discursul public ştiinţific sau ideologic. Prin suprautilizare. Cum se produce această diferenţă. Pe măsură ce conceptul devine tot mai difuz în uzul public. Mulţi conducători rămân total dezorientaţi când îşi dau seama că organizaţiile lor pot fi afectate de forţe – economice. în cele ce urmează ne vom concentra.37) Dacă cele de mai sus sunt. o echipă. poluarea mediului etc. reformei în particular.A. ca şi banii. sociale şi de altă natură care au loc în prezent. ea a fost şi este o trăsătură a înseşi existenţei şi istoriei omenirii. Schimbarea de mediu Schimbarea nu este ceva nou. 6. care afectează societăţile din întreaga lume. Anvergura schimbărilor din mediu diferă de la ţară la ţară şi de la regiune la regiune. a ajuns să fie structurat în funcţie de familii sau sub-familii ale sintagmelor asociate schimbării în general. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ŞI SĂNĂTATEA ORGANIZAŢIILOR Obiective Capitolul privind managementul schimbării şi sănătatea organizaţiilor face cu putinţă: a) Înţelegerea sensului. Trăim un timp al schimbării “Schimbare şi reformă – notează Dumitru Sandu – au devenit cuvinte cheie ale perioadei post comuniste în societăţile central şi est – europene. complexitatea şi ritmul fără precedent al schimbărilor tehnologice. Demonetizarea familiei lingvistice a schimbării este însoţită de o creştere a capacităţii ei de semnificare socială. cuvintele.. într-o organizaţie sau într-o relaţie. de către ansamblul schimbării sociale.Managementul organizaţiilor 6. asupra “tehnologiei schimbării organizaţionale”. Este tot mai greu să se dea răspuns la această problemă. în principal. ca Japonia sau S. 1999. dar şi în alte ţări. se arată în “Management consulting. dar există şi schimbări cu un caracter global. nu numai în ţările care se dezvoltă deosebit de repede. Ştim cu toţii că fără schimbare nu există viaţă şi că eforturile oamenilor de a obţine condiţii mai bune de trai implică adaptarea la schimbare. vor fi analizate mai întâi diversele niveluri şi dimensiuni ale schimbării şi relaţiile dintre ele (utilizând. o condiţie pentru simpla supravieţuire. la o persoană. Manualul consultantului în management” (1992) indică existenţa unei diferenţe perceptibile. Există un fenomen nou: profunzimea. precum criza resurselor energetice. informaţiile din sursa indicată mai sus).U. Organizaţiile din ziua de azi funcţionează într-un mediu care se schimbă permanent. se uzează. proces inclus şi influenţat. care sunt cauzele ei. Natura schimbării Conceptul de schimbare. b) Asimilarea şi exersarea instrumentelor de analiză organizaţională.

schimbări în structurile şi procesele de conducere (organizarea internă. competenţa. ci pentru că fac parte dintr-un proces de dezvoltare mai amplu şi trebuie să reacţioneze la noile schimbări din mediu. Schimbarea poate privi orice aspect sau factor al unei organizaţii. Schimbarea umană Dimensiunea umană a schimbării organizaţionale este fundamentală. 6. diversificarea. procedurile de luare a deciziilor şi de control. relaţii neoficiale. Prin urmare. schimbări în cultura organizaţională (valori. sursele de finanţare operaţionale pe plan internaţional şi impactul lor. Cei care vor ca subordonaţii şi colegii lor să se schimbe trebuie să fie gata să-şi analizeze şi să-şi schimbe propriul lor comportament. În procesul de adaptare la schimbarea organizaţională oamenii trebuie să se schimbe şi ei: trebuie să acumuleze noi cunoştinţe. schimbări ale imaginii pe care şi-a creat-o organizaţia în cadrul organizaţiilor de aceeaşi natură şi în societate. să vrea şi să poată să implementeze schimbări care la prima vedere pot apărea ca fiind pur tehnologice sau structurale. sociale. pot fi avute în vedere: a.Managementul organizaţiilor 6. schimbări ale sarcinilor şi activităţilor (gama de produse şi servicii oferite. dar care îi vor afecta. valorile şi atitudinile faţă de modul de lucru din organizaţii. b. c. deoarece oamenii din organizaţie – personalul de conducere şi cel tehnic şi alţi lucrători – sunt cei al căror comportament determină în final ce schimbări organizaţionale se pot face şi ce profituri reale vor rezulta din ele. fluxul lucrărilor. într-un fel sau altul. arătând cum anume organizaţia se leagă de mediu. atitudinile. să absoarbă mai multe informaţii. schimbări ale performanţei organizaţionale (financiare. motivaţiile. influenţe şi procese. Dar mai mult decât atât întreprinderile cât şi alte organizaţii generează şi ele schimbări în mediul exterior. h.2. Probabil că nu poate exista nici o schimbare reală fără o schimbare de atitudine. Ele sunt permanent forţate să se adapteze la mediul în care există şi funcţionează. cerinţele şi ocaziile care apar în acest domeniu. Schimbarea organizaţională Organizaţiile nu se schimbă de dragul schimbării.1. schimbări în însăşi baza de constituire a organizaţiei (natura şi nivelul activităţii. Este important să recunoaştem că în cadrul unei organizaţii această cerinţă se referă la toată lumea. f. economice. sisteme informaţionale). beneficiarii şi furnizorii). schimbări în ceea ce priveşte personalul (conducerea şi personalul angajat. Schimbarea valorilor şi atitudinilor este esenţială. stil de conducere). fuzionarea. societăţile mixte).3. începând cu liderul acesteia. statutul juridic. metodele de lucru şi atitudinile proprii. la restricţiile. e. să abordeze sarcini noi. Se întâmplă aşa deoarece organizaţiile sunt înainte de orice nişte sisteme umane. 64 . procese tehnologice. materiale şi energie utilizate. pieţele pe care se lucrează. de exemplu prin realizarea şi comercializarea de produse şi tehnologii noi care devin dominante şi sunt apoi larg utilizate. tradiţii. Oamenii trebuie să înţeleagă. Astfel se modifică mediul tehnologic naţional şi internaţional. comportamentul şi eficienţa în muncă). forma de proprietate. îşi îndeplineşte misiunea şi abordează posibilităţi noi). să-şi îmbunătăţească gradul de competenţă şi foarte adesea să-şi schimbe obiceiurile de muncă. tehnologia de birou). de fapt. d. Aceasta este regula de aur a schimbării organizaţionale. g. schimbări ale tehnologiei utilizate (echipamente.1.

în cadrul căreia atât conducerea cât şi personalul încep să practice noile relaţii. creativitate şi imaginaţie din partea consultantului care ajută procesul de schimbare. Schimbările care se petrec în mediul în care funcţionează o organizaţie pot facilita sau împiedica schimbarea în rândul oamenilor care lucrează într-o organizaţie. Este esenţial să reţinem că schimbările din mediu afectează schimbarea persoanelor dintr-o organizaţie. aprobarea noului comportament de către cadrele de conducere) şi sunt de regulă însoţite de faptul că persoana respectivă începe să aibă o părere mai bună despre sine ca rezultat al unui sentiment de împlinire. Pe de altă parte. Schimbarea. Acest proces poate fi dificil. O problemă frecventă este aceea a unor persoane care sunt expuse simultan la atât de multă schimbare şi la atâta stres.interiorizarea. în cadrul căreia oamenii traduc obiectivele generale şi principiile schimbării în obiective şi reguli personale concrete. un grad de tensiune mai mare decât cel normal. schimbări de atitudine. ca de pildă pătrunderea mai rapidă a noilor tehnologii de comunicare şi informare în toate domeniile vieţii umane. cât şi în viaţa lor familială şi socială. de obicei. În final. d. metode şi comportamente.) pentru a se accepta procesul de învăţare. Condiţiile care intensifică procesul de dezgheţare include. schimbări de comportament organizaţional sau de grup. Aceasta deoarece mediul nu este ceva ce “începe dincolo de poarta organizaţiei. ale cărui etape. atât la lucru. Reîngheţarea se produce când persoana care s-a schimbat constată acest lucru prin propria experienţă. sunt denumite: “dezgheţare”. noul comportament şi noile atitudini sunt fie consolidate şi interiorizate. dispariţia contactelor existente şi a rutinei şi o diminuare a părerii bune pe care oamenii o au despre ei înşişi). Dezgheţarea postulează o situaţie neliniştitoare într-o oarecare măsură. schimbări de comportament individual. Este vorba de un model secvenţial. Există patru niveluri de schimbare: a. absenţa surselor de informare. se recomandă consolidarea la anumite intervale pentru a preveni dispariţia noilor modele de comportament ce au fost însuşite. laude etc. .Managementul organizaţiilor Specialiştii în ştiinţa conducerii sunt de acord că un concept util referitor la schimbare în cazul oamenilor este cel elaborat de Kurt Lewin. sau avansul către schimbare. este etapa centrală a modelului. Subprocesele schimbării cuprind: . ca urmare a îndeplinirii sarcinii. în cadrul căreia persoanele implicate testează schimbările propuse în virtutea motivelor exterioare ce le-au fost prezentate ( de către conducere sau de un consultant). c. În stadiile iniţiale ale etapei de reîngheţare se recomandă să se realizeze o consolidare permanentă a comportamentului cerut (prin recompense. încât nu-i pot face faţă şi clachează. cum arătăm anterior. tot mai îndelungat. “schimbare” şi “reîngheţare”. schimbări de cunoştinţe b. necesitând de regulă un efort considerabil din partea celui care se schimbă şi multă răbdare. fie respinse şi abandonate. deoarece se presupune că e nevoie de un anumit grad de insatisfacţie şi teamă. timpul necesar schimbării fiind totodată. care conduce la o necesitate vizibilă de schimbare (de exemplu. ci ceva ce se infiltrează în întreaga organizaţie”. 65 . Oamenii “îl aduc cu ei” când vin la lucru. pentru a transforma motive exterioare (generale) în motive interioare (specifice şi personale) pentru acceptarea schimbării propuse.identificarea. anumite schimbări din mediu. facilitează mult schimbările ce trebuie planificate şi implementate de către conducerea organizaţiilor. Subprocesele implicate necesită un mediu propice şi cooperant (de exemplu. Înaintând de la nivelul 1 la nivelul 4 se trece prin grade tot mai mari de dificultate în efectuarea schimbării. Ulterior.

Liderii încearcă adesea să evite realitatea neplăcută şi acţiunile nepopulare. moderniza şi înlocui echipamentul sau necesitatea de a înlocui acei conducători care şi-au pierdut dinamismul şi elanul). practici şi obiceiuri de lucru bine stabilite şi deplin stăpânite pot deveni învechite. În mod fundamental. Deşi nu pot fi cu adevărat planificate. pentru această atitudine. dar cele de mai jos par să fie cel mai importante. punând la îndoială propria lor capacitate de a face un efort special pentru a învăţa metode noi. vor considera situaţia actuală ca fiind satisfăcătoare. Aceasta poate conduce la stări de frustare şi de insatisfacţie considerabile. condiţiilor de lucru. În orice organizaţie se produc schimbări “naturale”. problematice (de exemplu necesitatea de a repara. în fond. Metode de abordare a schimbării în organizaţii 6. de ce schimbarea în rândul oamenilor devine atât de dificilă în contextul schimbării organizaţionale? De ce este “schimbarea” un cuvânt atât de înfricoşător pentru mulţi oameni? Oamenii opun rezistenţă şi încearcă să evite schimbările de pe urma cărora o duc mai prost decât în prezent în privinţa conţinutului muncii. puterii de care dispun. oamenilor nu le place să trăiască în nesiguranţă şi pot să prefere o situaţie prezentă imperfectă în locul unui viitor necunoscut şi nesigur. oamenilor nu le place să fie trataţi ca nişte obiecte pasive. iar orice efort de a o schimba drept inutil şi deranjant. Mulţi oameni sunt îngrijoraţi de capacitatea lor de a se adapta la schimbare şi de a-şi păstra şi îmbunătăţi calitatea activităţii într-o situaţie de muncă. Teama de incapacitate şi eşec. care are atât aspecte negative. În general.1. oamenii sunt deosebit de adaptabili. Lipsa convingerii că schimbarea este necesară. Oamenii şovăie să abordeze chestiuni nepopulare. Aceste schimbări au loc independent de voinţa conducerii. Surprizele nu sunt agreate. evolutive.2. Acest lucru este uşor de înţeles. acestea pot şi trebuie avute în vedere când 66 . Rezistenţa la schimbare Istoria omenirii arată că. o acceptă ca pe un fapt natural de viaţă. psihologice şi de altă natură. sau chiar favorabil persoanelor vizate. chiar dacă îşi dau seama că nu vor putea să le evite veşnic. iar relaţii familiare pot fi modificate sau total distruse. Dacă oamenii nu sunt informaţi în mod adecvat şi dacă nu li se explică scopul schimbării. hotărârile conducerii care aduc cu ele schimbări importante sunt dezagreabile dacă vin prin surprindere. pot face faţă schimbării şi.4. chiar şi atunci când schimbările propuse au un caracter neutru. Ca urmare a schimbării organizaţionale. cât şi aspectele pozitive (competenţa tehnică şi de conducere acumulată în ani de experienţă practică). încărcării cu sarcini. Oamenilor nu le place să nu fie informaţi în legătură cu vreo schimbare ce se pregăteşte. venitului. Teama de necunoscut. 6. Unii se pot simţi ameninţaţi. Nu le plac schimbările care le sunt impuse şi în legătură cu care nu-şi pot exprima nici o părere. Atunci. Schimbarea impusă este resimţită ca neplăcută. Schimbarea neplanificată. Există mai multe motive.Managementul organizaţiilor 6. Şi totuşi se opune rezistenţă. Oamenii sunt bănuitori când este vorba de o schimbare propusă de un lider în care nu au încredere şi pe care nu îl respectă sau de orice persoană din afară a cărei competenţă şi ale cărei motive de schimbare nu sunt cunoscute şi înţelese. Lipsa de respect şi încredere în persoana care promovează schimbarea. obiceiurile şi realităţile sunt tulburate. în general.1.2. Practicile. Un exemplu tipic este îmbătrânirea echipamentelor şi a oamenilor.

însă ajută organizaţia să se pregătească în mod adecvat pentru unele schimbări ce pot fi anticipate şi reduce numărul de situaţii în care trebuie făcute schimbări în grabă.2. Spre pildă. dimpotrivă. mai ales dacă oamenii afectaţi de astfel de schimbări cred că ar fi trebuit să fie consultaţi sau cel puţin informaţi în prealabil. precum şi o dimensiune critică a planificării sale. într-o atmosferă de panică.2. 6. Acolo unde se întâmplă aşa ceva se demonstrează lipsa oricărei dorinţe sau incapacitatea de a privi în viitor şi de a pregăti organizaţia pentru a reacţiona la organizaţiile viitoare. Nu se poate afirma însă că orice schimbare impusă este de la sine nepotrivită. îi oferă posibilităţi noi. Schimbarea planificată Dacă o organizaţie îşi limitează întregul efort de schimbare la efectuarea unor schimbări neplanificate. Câteva întrebări ce pot fi puse când se planifică schimbarea sunt: Ce !" schimbări au loc în mediu? Care vor fi implicaţiile lor pentru organizaţia noastră? Ce !" schimbări trebuie să facem noi pentru a ne atinge obiectivele de dezvoltare. Este posibil să se planifice măsuri de prevenire şi eliminare a consecinţelor negative ale schimbării evolutive. Dacă schimbarea este iniţiată de pe o poziţie de forţă ea poate să dispară odată cu dispariţia sursei de putere sau absenţa unor sancţiuni adecvate. iar această capacitate de absorbţie nu este aceeaşi în diferitele. iar întârzierea în luarea unei hotărâri ar fi 67 . nu a văzut necesitatea ei decât când a fost prea târziu. Mai mult decât atât. 6. adesea. la momentul şi în modul potrivit. programarea atentă a ritmului schimbării este una din tehnicile principale necesare pentru conducerea schimbării. O astfel de schimbare este adaptivă sau reactivă. Aceasta deoarece organizaţiile pur şi simplu trebuie să reacţioneze la situaţii noi. Există situaţii de urgenţă în care discutarea schimbării este imposibilă. prin progresul tehnologic sau prin lansarea de produse şi servicii noi). Organizaţia nu a planificat-o şi. cât şi oamenii pot absorbi doar un volum limitat de schimbare pe o anumită perioadă de timp. să-şi reducă drastic preţurile sau o grevă poate forţa o organizaţie să mărească salariile etc.3. neaşteptate.2. planificarea schimbării permite organizaţiei să “creeze” viitorul (de exemplu. din cauza concurenţei. Însă organizaţia operează schimbarea pentru a răspunde unor evenimente sau tendinţe care o ameninţă sau care. ţări sau la diferiţi oameni. Planificarea nu elimină complet schimbările neplanificate. a ne mări “segmentul de piaţă” etc. Atât organizaţiile. Frecvent aceasta generează nemulţumire şi resentimente. Prin urmare. o întreprindere producătoare poate fi silită.Managementul organizaţiilor se planifică viitorul întreprinderii.? Ce !" schimbări nedorite se vor produce în organizaţia noastră dacă nu luăm din timp măsuri pentru a le împiedica? Ce !" fel de schimbare şi în ce grad suntem capabili să o introducem? Ce !" fel de schimbare vor putea oamenii să accepte şi să susţină şi în ce grad? Să !" implementăm schimbarea în etape? Care vor fi relaţiile dintre diversele schimbări pe care intenţionăm să la facem? Cum le !" vom coordona ? Care trebuie să fie orizontul nostru de timp şi programul de implementare a schimbării? !" Ultima întrebare este crucială. a ne îmbunătăţi activitatea. Schimbarea impusă O mare parte a schimbării în cadrul organizaţiei este impusă de către conducere. să-şi propună şi să atingă obiective de dezvoltare îndrăzneţe. acesta este un semn de management inadecvat (ineficient). O mare parte a schimbării neplanificate nu este de natură evolutivă.

nu şi-a putut asigura sprijinul grupului.2. de aici. pe parcursul procesului de schimbare au loc consultări cu privire la schimbarea respectivă. beneficiile obţinute şi costurile implicate din punctul de vedere al tuturor celor interesaţi. schimbarea participativă ajută conducerea să beneficieze de experienţa şi creativitatea oamenilor. dialog care este de dorit nu numai în cazurile prevăzute în mod expres de lege sau acorduri oficiale. Există diverse niveluri şi forme de participare la procesul de schimbare. dar “ştie” că schimbarea este inevitabilă.2. iar conducerea poate să-şi reconsidere planul de schimbare pe baza acestora. Există măsuri şi reglementări administrative care afectează mulţi oameni. liderul organizaţiei trebuie să se pregătească temeinic. La nivelul al treilea. Un proces de schimbare participativă este mai lent. cât şi de alţi factori. Conducătorii trebuie să fie deosebit de receptivi faţă de ideea unui dialog cu reprezentanţii personalului organizaţiei. dar este considerat ca fiind mai durabil. Oamenii vor să ştie ce schimbări se pregătesc şi să fie în stare să influenţeze acele schimbări care îi privesc. tendinţa către utilizarea schimbării participative este tot mai pronunţată în lumea de azi. colective pe probleme. Schimbarea participativă Oamenii aparţinând unor culturi naţionale şi organizaţionale diferite nu au aceeaşi atitudine faţă de schimbările care le sunt prezentate drept un fapt împlinit şi care le sunt impuse fără nici o discuţie sau consultare prealabilă. ci şi pentru pregătirea altor schimbări care pot afecta interesele oamenilor din organizaţie. coerenţa şi motivaţia grupului şi de relaţia dintre conducere şi personalul organizaţiei. ceea ce este greu de făcut dacă schimbarea este impusă.Managementul organizaţiilor egală cu sinuciderea. de educaţie. dar care sunt de importanţă minoră şi nu justifică discuţii şi consultări îndelungate. 6. dacă de exemplu. schimbarea necesită negocieri. de exemplu pentru identificarea nevoii de schimbare şi pentru a verifica dacă oamenii ar reacţiona negativ la măsurile propuse. de existenţa sau inexistenţa unor alternative de schimbare. probabilitatea de a implementa acordul la care s-a ajuns. conducătorii diverselor organizaţii sunt tot mai conştienţi de această cerinţă fundamentală şi reacţionează prin adoptarea unei abordări participative a schimbării. atitudinea faţă de schimbarea impusă este mult influenţată atât de cultură. de maturitatea. conducerea urmăreşte implicarea activă a personalului în planificarea şi implementarea schimbării. Se solicită sugestii şi critici. 68 . Acest lucru se realizează. Rezultatul poate fi un compromis atunci când nici una din părţi nu-l consideră drept soluţia ideală.5. În plus. Schimbarea negociată În multe situaţii. invitând oamenii să participe la definirea a ceea ce trebuie schimbat şi a modalităţii de operare a schimbării. precum şi la traducerea în fapt a schimbărilor. conducătorul sau consultantul informează personalul vizat despre necesitatea schimbării şi despre măsurile specifice ce se pregătesc. şedinţe cu personalul etc.4. în mod normal. Înainte de a decide să impună o schimbare. Totuşi. La nivelul al doilea. Totuşi. depinzând de natura şi complexitatea schimbării. Impunerea schimbării este oportună numai dacă liderul este ferm convins că nu există nici o altă alternativă. Liderul trebuie însă să facă totdeauna efortul de a explica de ce a hotărât să impună o schimbare. Acestea au loc atunci când două sau mai multe persoane sau grupuri discută măsurile ce urmează a fi introduse. În general. prin intermediul unor grupe de lucru. creşte probabilitatea ca toţi cei implicaţi să acorde sprijin şi. Pe de altă parte. comitete speciale. 6. cere mai mult timp şi este mai costisitor decât schimbarea impusă. La primul nivel.

înfrângerea rezistenţei. unii oameni pot fi solicitaţi atât pentru planificarea sau pregătirea unei schimbări. În al cincilea rând. ci demonstrând ce anume se poate realiza. Acestea sunt situaţii în care conducerea superioară trebuie să intervină cu tact. desigur. diversele procese de schimbare din organizaţie trebuie să fie armonizate între ele. să întrevadă viitorul. pot lucra sau nu în posturi de conducere.2. Criteriul principal este gradul de dificultate al măsurilor şi importanţa lor pentru viitorul organizaţiei. În al doilea rând conducerea trebuie să determine măsurile de schimbare concrete pentru care este nevoie de îndrumarea sa şi să decidă asupra gradului şi formei în care se va implica direct în asemenea măsuri. de exemplu în cazul producţiei de serie mare. Managementul schimbării 6. financiare etc. Ele pot veni cu propuneri care nu se încadrează în politica generală a conducerii şi în procedurile standard sau care necesită resurse excesiv de mari. asigurarea colaborării din partea oamenilor şi implementarea reală a schimbării.Managementul organizaţiilor 6. un serviciu elaborează propuneri de schimbare mai bune. Trebuie să existe oameni care să aibă minţi critice şi inovatoare. “militanţi” sau “întreprinzători interni”. Dacă acest lucru poate fi uşor într-o organizaţie mică şi simplă. 6. umane. de a acorda sprijin. Problema este deosebit de actuală şi de delicată în organizaţiile care trec prin schimbări majore. este nevoie să se armonizeze măsurile şi procesele de schimbare cu activităţile şi procesele de conducere normale ale organizaţiei. Aceşti “inovatori”. S-ar putea să existe concurenţă pentru obţinerea unor resurse mai greu disponibile. poate. răspunderea fundamentală şi cea mai dificilă a conducerii legată de schimbarea organizaţională. explicită sau simbolică. a conduce schimbarea înseamnă a avea de-a face cu diversele ei aspecte – tehnologice. deoarece procesul de schimbare implică specialişti care adesea încearcă să-şi impună vederile lor limitate în privinţa unor probleme complexe şi multidisciplinare.3. În primul rând. el poate fi dificil într-una mare şi complexă. cât şi pentru rezolvarea unor probleme curente. În al patrulea rând. imposibil să oferi un model simplu de realizare a schimbării organizaţionale în toate situaţiile. cum sunt denumiţi uneori. În organizaţiile mai mari conducerea superioară nu se poate implica direct în toate schimbările. psihologice. politice. pentru a continua exemplul. 69 .1.3. Sau. Principii ale managementului schimbării Este. “oameni ai avangardei”. să aibă convingerea că schimbarea este posibilă şi să influenţeze pe alţii nu vorbind despre schimbare. Aceasta este. lucrul sistematic. impunându-se ca celelalte servicii să fie convinse că trebuie să renunţe la sistemul lor actual sau la noile propuneri şi să accepte propunerile mai bune ale altcuiva.3. Adesea diverse servicii lucrează la probleme similare (de exemplu introducerea de noi tehnologii de prelucrare a informaţiei). Aceste mesaje de consolidare care vin de la conducător constituie un stimul-cheie într-un efort de schimbare. Rolul inovatorilor şi agenţilor de schimbare Experienţa arată că un efort de schimbare necesită un început bun. a conduce schimbarea presupune a lua hotărâri cu privire la utilizarea diverselor metode şi tehnici de abordare care să permită un bun început. şi a secţiilor. şi întrebarea este cum să se realizeze acest lucru fără pierderi substanţiale de producţie şi productivitate. dar există unele schimbări pe care trebuie să le conducă direct sau trebuie să găsească o manieră adecvată. deşi se pot menţiona câteva reguli utile. A lua o hotărâre corectă în legătură cu ce anume trebuie schimbat şi a împărţi răspunderile nu este suficient. structurale. procedurale. unde trecerea la un nou produs sau la o nouă tehnologie necesită o restructurare majoră de producţie. În al treilea rând. cărora să le placă să experimenteze.

începând cu Weber. primele încercări de modelare a organizaţiilor au identificat organizaţia cu una din componentele sale. (vezi N. modelul Nadler – Tushman pune în evidenţă şi analizează “intrările”. Persoanele sau echipele inovatoare şi cu spirit întreprinzător joacă un rol proeminent în strategiile de succes ale schimbării organizaţionale. Etapa de maturitate a modelelor organizaţionale este vizibilă în deceniile ulterioare celui deal doilea război mondial. Pentru conducere aceasta nu înseamnă doar a tolera abateri de la rutină şi tradiţie şi a accepta că acest lucru nu este posibil fără un oarecare risc.4. 6. identificarea comportamentului organizaţional la nivel de individ. specifică asupra organizaţiei. Drept urmare.4. organizaţiile reacţionează adaptiv. Confruntate cu frecvente şi intense schimbări ale condiţiilor de mediu. asigurarea sănătăţii organizaţiei implică: . asupra conducerii şi conducătorului. p. 70 . în acest scop sunt utilizate modele de diagnosticare şi strategii de rezolvare a “problemelor” organizaţiilor (strategii de schimbare). cât şi ulterior. caracterul restrictiv al medului exterior organizaţiei. În plan practic. dându-le şansa să lucreze.1. procesele interne şi “ieşirile” organizaţiei.simultan şi în strânsă legătură cu rezolvarea “problemelor” de funcţionare a organizaţiilor (prin strategii adaptive. experimentele realizate dovedesc tot mai clar că “problemele cheie” ale organizaţiei sunt eficienţa şi adaptabilitatea. 6. În sensul celor de mai sus.Iacob. Aceştia sunt pentru organizaţie principalii agenţi ai schimbării. Taylor. Nici nu putea fi altfel. observându-le în timpul activităţii şi folosindu-i ca exemple pentru a arăta ce poate să realizeze organizaţia. ci şi a angaja în mod deliberat persoane inovatoare.diagnosticarea riguroasă a stării de funcţionare a organizaţiei. permite un mod sistematic de intervenţie asupra comportamentului organizaţiei. Fayol şi continuând cu mulţi alţii. şcoala tehnologică şi şcoala decizională) şi năzuind să le contrabalanseze. managementul tradiţional se consacra descifrării “formulei” organizaţiei. cât şi prin valenţele instrumental-operaţionale. al viziunii atotcuprinzătoare este cu putinţă abia mai târziu. Unii din ei vor deveni conducătorii unor unităţi noi. predominantă fiind detectarea şi descrierea componentelor domeniului investigat. totodată. Adaptarea şi sănătatea organizaţiilor Evoluţia teoriei organizaţiei. Demersul sistemic a fost şi este extrem de fertil. 1996. Analiza organizaţională În chip firesc. grup şi sistem organizaţional. În etapele de la început ale unei noi ştiinţe registrul analitic este preponderent descriptiv.Managementul organizaţiilor Organizaţiile interesate în schimbare trebuie să încurajeze inovaţia. prin apariţia şi expansiunea “teoriilor integraliste”. Adesea schimbarea începe chiar în unităţile lor. fiecare şcoală promova o imagine restrictivă. coordonatori ai proiectelor de schimbare sau instructori şi consultanţi interni care vor ajuta alte unităţi să efectueze schimbările necesare. prin perspectiva sistemică asupra organizaţiilor. D. ilustrativ este “modelul Nadler – Tushman” elaborat în anii deceniului al optulea. evoluţiile ce au urmat pendulând între tendinţe ce se dovedeau unilaterale (şcoala relaţiilor umane. În diverse variante şi diverse formulări. responsabili pentru produse sau servicii. capacitatea de adaptare exprimând direct starea de sănătate a organizaţiei. Efortul sintezei. .126-151) Modelul propus are două finalităţi: face posibilă diagnosticarea organizaţiei şi. de schimbare) se acţionează pentru terapia conflictelor organizaţionale.Bălan. experimentele şi spiritul întreprinzător. studiile empirice. detectarea influenţelor din exterior şi elaborarea soluţiilor alternative ca soluţii de adaptare. la începutul secolului. atât în plan explicativ. Întemeindu-se pe premise care vizează caracterul dinamic şi deschis al organizaţiei.

.Elaborare reală a deciziei. .Intensitatea şi natura motivaţiei. .Scopuri formale.Selecţie şi sisteme de distribuire. COMPONENTELE ORGANIZAŢIEI În modelul Nadler – Tushman sunt identificate patru componente esenţiale ale organizaţiei: sarcina (scopul). Microstructură: . .Conflict de cooperare.Feedback.sarcini .Vârstă.utilizarea resurselor .Autorespect. .Distribuirea recompenselor.Managementul organizaţiilor Model de analiză organizaţională (Modelul “Nadler – Tushman”) A. .Structuri informale distincte de cele formale.Certitudine. .Reţele.Educaţie.Nivelul de complexitate (deprinderi solicitate) .Modele de comunicare.Orientarea externă sau internă (introvertit sau extravertit) Organizare formală (caracteristici) Practici de leadership (de conducere directă a oamenilor): Comportament funcţional.Distribuirea (delegarea) sarcinii.indivizi .Autonomie.Sisteme de planificare. .adaptare .Control. Intrări Mediu Resurse Comportament managerial anterior Criterii şi standarde ORGANIZAŢIA Ieşiri Comportamente individuale Comportament de grup Funcţionarea sistemului relativ la: . . Participare. . .Percepţii. .Scopuri informale.atingerea scopului .Flux de informaţii (calitate).organizare formală .Cerinţe de informare. . . .eficienţă Procese de transformare Interacţiune între componente majore: . Sarcina organizaţiei (caracteristici) . 71 Organizare informală (caracteristici) Funcţii de grup: .organizare informală . .Semnificaţie. grupuri de interese. indivizii (membrii). . organizarea formală şi organizarea informală. Indivizii (caracteristici) Caracteristici demografice . . Relaţii intergrupuri: . .tehnologii B.Variabilitate. Procese şi structuri: .Sisteme de control şi informare.Urban sau rural (apartenenţă şi provenienţă) Diferenţe de personalitate . “clici”. . .

corelaţiile dintre componentele organizaţiei se analizează în acelaşi mod (precum în situaţiile primei variante).Elaborarea deciziei. . Evident. “ieşiri”) face cu putinţă elaborarea unui model de diagnostic organizaţional.Dimensiunile organizaţiei.Diviziunea muncii.Centralizare. “procese de transformare”. C.Gruparea sarcinilor şi a indivizilor . . b) resurse umane (indivizi). d) tehnologii (metode şi instrumente specifice organizaţiei). O R G A N IZA ŢIA Intrări M ediu R esurse C om portam ent m anagerial anterior SA RC IN A Ieşiri Indivizi O rganizare inform ală Individ G rup S istem O rganizare form ală M E D IU “G raniţa” organizaţiei 72 . . Plecând de la modelul Nadler-Tushman. . . MODEL DE DIAGNOSTIC ORGANIZAŢIONAL Gruparea componentelor organizaţiei în scheme generală a acesteia (“intrări”. se poate construi o variantă de analiză şi diagnoză organizaţională în care componentele organizaţiei sunt grupate astfel: a) sarcina (misiune).Managementul organizaţiilor Macrostructură . c) structură (formală şi informală).Mecanisme de integrare.Formalizare. în interiorul căruia toate cele patru componente ale organizaţiei se află în corelaţii reciproce.

Definiţiile corespondenţelor Corespondenţa Probleme În ce măsură nevoile individului “se întâlnesc” cu configuraţiile 1. În ce măsură nevoile individului se regăsesc în sarcină. Mai precis. scopurile şi structurile unei componente sunt compatibile cu nevoile. informală În ce măsură organizaţia informală foloseşte resursele individului pentru realizarea obiectivelor informale. În ce măsură indivizii au percepţii corecte sau organizaţie distorsionate asupra structurilor organizaţionale. CONCEPTUL ŞI IPOTEZELE CORESPONDENŢEI Între componentele organizaţiei considerate două câte două se realizează în proporţii variabile relaţii de compatibilitate. este o măsură a consistenţei mutuale între perechi de componente.Sarcină– Dacă configuraţiile organizaţionale sunt adecvate pentru a configuraţie răspunde cerinţelor sarcinii. În temeiul acestei ipoteze. compatibilitatea dintre două componente este definită drept măsura în care nevoile. 73 .Individ – sarcină În ce măsură individul are deprinderi şi abilităţi cerute de cerinţele sarcinii În ce măsură nevoile individului se intersectează cu organizaţia 3. Realizarea acestor corespondenţe este hotărâtoare. cerinţele. scopurile şi structurile unei alte componente. grupurilor şi cel al întregii organizaţii există o strânsă legătură. comportamentul organizaţional eficace este definit drept comportamentul ce conduce la nivelurile înalte de atingere a scopurilor şi de utilizare a resurselor prin capacitatea ridicată de adaptare a organizaţiei. La baza modelului se află ipoteza conform căreia între natura corespondenţelor dintre componentele organizaţiei şi comportamentul indivizilor. rezultatele cercetării pot fi folosite drept ghid pentru a şti dacă două componente sunt într-o situaţie de potrivire puternică sau nepotrivire puternică. Aşa cum fiecare pereche de componente are un grad înalt sau coborât de consistenţă. În esenţă.Sarcină – organizare Dacă structura informală facilitează sarcina de performanţă sau informală nu. în ultimă instanţă) are o consistenţă înaltă sau joasă ca sistem integral. atunci când unele dintre componentele organizaţiei sunt constatate. Datorită faptului că. eficienţa comportamentului de ansamblu al organizaţiei va fi determinată de concordanţa (consistenţa relaţiei) dintre componentele variabile aflate în schimbare şi supuse analizei diagnozei. ca urmare a corespondenţei ridicate sau scăzute dintre componente. corespondenţa sau potrivirea (în engleză – “fit”). Dacă configuraţiile organizaţionale organizaţională tind să motiveze un comportament compatibil cu cerinţele (organizare formală) sarcinii 5. în acelaşi fel modelul global al organizaţiei (organizaţia ca atare. 4. componentele acesteia cuprind o arie variabilă şi diferite tipuri de fenomene. Dacă acesta împiedică sau încurajează realizarea cerinţelor sarcinii.Individ – organizaţionale. în cadrul organizaţiei. corespondenţa poate fi mai clar definită numai prin referire la perechi specifice de componente. cerinţele. de corespondenţă mai mult sau mai puţin consistentă.Individ – organizare informală.Managementul organizaţiilor D. deoarece nepotrivirile puternice determină comportamentul disfuncţional al organizaţiei. 2. Convergenţa (organizare formală) scopurilor individuale şi colective. În orice caz. În acest fel.

. b) Comportament de grup şi intergrup: .2. 6. condiţiile cu care se confruntă organizaţiile sunt schimbătoare şi că managerii sunt obligaţi continuu să se angajeze în activităţi de identificare şi rezolvare a problemelor. amortizarea investiţiilor etc. .cât de bine se realizează obiectivele specifice organizaţiei (beneficii. .coeziune şi satisfacţie.4. Adaptarea organizaţiilor prin identificarea şi rezolvarea problemelor Modelul de diagnosticare a stării organizaţiei (prin evaluarea potrivirii.performanţă.comunicare între grupuri.cât de bine este adaptată organizaţia mediului (menţinerea schimburilor favorabile cu mediul pe o anumită perioadă de timp). c) Funcţionarea sistemului (funcţionarea organizaţiei ca întreg. gradul de consistenţă al corespondenţelor (grasul de potrivire) este observabil prin analiza ieşirilor.Organizare formală – organizare informală Dacă scopurile. .) . comportamentul organizaţional): .colaborare sau conflict intergrupal.cât de bine utilizează organizaţia resursele disponibile.performanţa unor grupuri sau departamente. recompensele şi structurile informale sunt compatibile cu cele ale organizaţiei formale. .Organizaţie – mediu raport cu cerinţele mediului. Dacă structura componentelor este consistentă (compatibilă) în 7.întârzieri.Managementul organizaţiilor 6. . de regulă.fluctuaţie. în special relaţia dintre configuraţiile organizaţionale şi mediu. a corespondenţei dintre componente) este de reală utilitate atunci când diagnosticarea este continuată prin intervenţii asupra comportamentului organizaţiei. Fazele principale ale acestor procese de rezolvare a problemelor sunt schiţate în cele ce urmează: “M odel de diagnostic” Diagnostic Evaluare (feed – back) Soluţii alternative Acţiune 74 . În ultimă instanţă.satisfacţie. şi este vizibil în următoarele direcţii: a) Comportament individual: . De multă vreme s-a observat că. .

Având identificate problemele critice şi relaţia dintre potriviri şi comportamente. luarea în consideraţie a legăturii între corespondenţe şi ieşirea (output-ul) sistemului. diagnosticarea compatibilităţii între componente. DIAGNOSTICUL Această etapă are ca premisă ideea că orice acţiune managerială trebuie să fie precedată de diagnosticul riguros investigat. Acest pas explicitează legătura dintre comportament şi potrivire (consistenţă. El implică practic două etape aflate în legătură: a. cât şi să evalueze planurile alternative de acţiune. compatibilitate). Folosindu-se experienţa. procesele “problem – solving” ( de rezolvare a problemelor) bazate pe folosirea modelului de diagnostic pot fi folosite ca un instrument managerial eficient. Faza de diagnostic obligă analistul (managerul. este posibil să se identifice şi să se descrie un număr de “paşi” distincţi în ciclul de problem – solving: diagnosticul. pasul final în diagnoză constă în punerea în legătură a setului de comportamente cu ieşirile sistemului 8atingerea scopului. dar legaţi între ei: a) Identificarea sistemului. Aşadar. Această fază a evaluării acţiunii este împărţită în trei etape: a) Construirea de soluţii alternative. conducătorul organizaţiei) să elaboreze un set de decizii asupra problemelor celor mai presante ale sistemului.Managementul organizaţiilor Modelul poate fi folosit ca un cadru de orientare a diagnosticului. Înainte de începerea oricărei analize detaliate este important să se identifice sistemul luat în considerare. b. Analizând aceste ieşiri. observaţiile şi cunoştinţele deprinse din cercetările managerului. Având la dispoziţie procese de problem – solving şi modelul de diagnostic. sarcina. analistul trebuie să se evalueze pe măsura în care componentele – cheie sunt consistente (sau potrivite. Analistul trebuie să se centreze pe înţelegerea dimensiunilor fiecărei variabile. utilizarea resurselor şi adaptarea). Unitatea de analiză se cere clar precizată (proiect. trebuie să se evalueze fiecare din liniile de corespondenţă ale modelului. organizarea formală şi cea informală). a fiecărei componente. următorul pas constă în producerea (elaborarea) unui şir de posibile 75 . d) Identificarea problemelor critice ale sistemului. ci mai degrabă pe dimensiunile pe care analiştii le consideră cele mai importante în situaţia respectivă. performanţă. va fi în stare atât să diagnosticheze . b) Determinarea naturii “variabilelor cheie”. analistul trebuie apoi să pună în legătură potrivirile cu comportamentele observate în sistem (conflict. B. Pe scurt. Diagnosticul nu trebuie să se centreze pe o descriere exhaustivă a fiecărei componente. stres. Etapa cuprinde patru paşi distincţi. având diagnosticul diferitelor potriviri. a evaluării alternativelor de acţiune şi a evaluării (prin feed – back) a rezultatelor acţiunii manageriale. compatibile) una cu cealaltă. următorul pas are în vedere folosirea datelor situaţiei (sau cazului) pentru a determina natura intrărilor şi a celor patru componente cheie (indivizii. a corespondenţelor dintre componente şi relaţia lor cu comportamentele de ieşire. Potrivirile (sau lipsa lor) între componentele – cheie au consecinţe în termenii comportamentului sistemului. compartiment. Acesta este un pas esenţial deoarece acţiunea managerială va fi orientată asupra acestor consecinţe ale potrivirilor. organizaţie). Având sistemul definit. SOLUŢIILE ALTERNATIVE Diagnosticul face posibilă luarea în considerare a acţiunilor manageriale potenţiale (posibile). Acest pas este cel mai critic în faza de diagnostic. A. acţiunea prin soluţii alternative. satisfacţie). Pe baza diagnosticului corespondenţelor şi a consecinţelor lor comportamentale. managerul trebuie să evalueze ce comportamente ale sistemului cer atenţie managerială şi acţiune. feed-back-ul de evaluare. În măsura în care managerul este familiarizat cu rezultatele cercetării referitoare la diferitele compatibilităţi în cadrul modelului. c) Diagnosticarea stării compatibilităţilor.

EVALUARE ŞI FEED-BACK Cele două faze precedente furnizează conducătorului un plan de acţiune în legătură cu una sau mai multe probleme ale organizaţiei. După implementarea unei strategii de schimbare. schimbarea (redimensionarea) sarcinii pentru asigurarea consistenţei dintre sarcini şi organizarea informală nu va avea efecte secundare nedorite asupra potrivirii dintre sarcini şi indivizi? Pe scurt. urmărindu-se în ce măsură va fi acceptată şi implementată schimbarea (opoziţiei. conducătorul organizaţiei trebuie să evalueze sistematic alternativele acţiunii. ACŢIUNE. În concluzie. la fel de mult ca şi asupra posibilităţilor unor consecinţe latente ale intervenţiei. menit să faciliteze diagnosticul sistemului şi să asigure baza pentru evaluarea alternativelor de acţiune şi a consecinţelor acelor acţiuni. el trebuie să facă predicţii în legătură cu efectele posibile ale diferitelor strategii. Acest pas se referă la problemele ce rezultă din introducerea schimbării în organizaţie. nu există un singur “cel mai bun” set de acţiuni manageriale adecvate în legătură cu un grup particular de condiţii. Feed-back-ul în legătură cu răspunsul organizaţiei sau al mediului la acţiune poate fi astfel utilizat pentru ajustarea intervenţiei în vederea unei mai bune potriviri cu cerinţele sistemului şi în legătură cu consecinţele neanticipate ale schimbării. operându-se cu întrebări de tipul: În ce măsură soluţiile se ocupă de potrivirile inconsistente? Se ocupă o anumită soluţie mai cuprinzător de potrivirile inconsistente? . dată fiind natura puternic interdependentă a sistemelor deschise. Planurile de acţiune pentru o anumită situaţie pot fi diferite sau pot fi mai multe intervenţii sau aranjamente organizaţionale ce conduc la acelaşi rezultat final. pasul final în această fază este să se cântărească diferitele avantaje şi dezavantaje ale alternativelor de acţiune şi să se aleagă un plan de acţiune spre a fi implementat. b. conducătorul trebuie să repete continuu strategia de tip “problem – solving”.Există consecinţe disfuncţionale ale acţiunii (adică latente) – de exemplu. de creştere a gradului de corespondenţă dintre anumite componente. b) Evaluarea strategiilor (soluţiilor) alternative. indicată mai sus.Managementul organizaţiilor acţiuni manageriale. Implementarea strategiilor. este necesar să se continue acţiunea de diagnosticare şi să se evalueze explicit impactul real în comparaţie cu cel ideal (sau prevăzut) al intervenţiei în organizare. C. Modelul de diagnostic este un instrument concret bazat pe cercetare. Întrucât nu există o singură acţiune managerială optimă pentru o anumită situaţie. Având evaluarea explicită a diverse soluţii. Acest exerciţiu de predicţie asigură un mod de evaluare a “tăriei” şi a slăbiciunilor alternativelor de acţiune. Pe scurt. Întrucât organizaţiile sunt constituite din procese ce se repetă. 76 . Evaluarea. Modelul asigură o diagnosticare sistemică a organizaţiilor. Bazându-se pe teorie. Aceste acţiuni sau intervenţii vor fi orientate asupra potrivirilor inconsistente. pentru folosirea modelului Nadler – Tushman de diagnosticare a organizaţiilor. Conducătorul trebuie să se centreze asupra măsurii în care intervenţia tratează o problemă critică a sistemului. Faza finală în folosirea modelului de diagnostic se referă la implementarea planului de acţiune şi la importanţa evaluării. cercetare şi experienţă. au fost prezentaţi mai mulţi paşi distincţi. strâns legaţi între ei. a feed-back-ului şi a ajustării strategiei pentru realizarea cerinţelor urgente ale funcţionării optime a organizaţiei. Acest pas închide “lanţul” şi se deschide din nou ciclul diagnostic – alternative – acţiune – evaluare. c) Alegerea strategilor de implementat. care la rândul lor vor modifica comportamentul luat în discuţie. rezistenţă sau sabotaj). Este importantă preocuparea faţă de răspunsul organizaţiei la schimbare. a. de probleme de rezolvat. pot fi evaluate diferite alternative sub aspectul calităţilor lor relative.

. simpla măsurare a eficienţei sau satisfacţiei organizaţionale. este plauzibil ca scăderea eficienţei cu scopul de a te adapta la anumite schimbări de producţie să fie foarte adecvată atunci cânt sunt luate în considerare cerinţele pieţei. ea poate fi nesănătoasă chiar dacă performanţele ei şi cifrele de eficienţă sunt mai mari faţă de cele din ultimul timp. în ultimă instanţă. indiferent de stimulii din mediu sau de consecinţele acelui act. de a face faţă viitorului. lipsa potrivirii (sau grade minime de realizare a acesteia) echivalând cu evoluţii divergente. Un anumit comportament este nesănătos dacă procesele care l-au determinat (l-au generat) îl repetă în continuare. trebuie mers mai departe. De exemplu. Cu alte cuvinte. indicatorii de corespondenţă dintre organizaţie şi mediu sunt: . Astfel spus. atunci aprecierile despre eficacitatea organizaţiei trebuie să fie făcute nu pe bază de măsurători statice ale rezultatelor. pentru teoreticieni şi pentru manageri că principala problemă cu care este confruntată organizaţia modernă (şi societatea) este cea a adaptării la presiunea externă şi la schimbare. ci pe baza proceselor prin care organizaţia abordează problemele noi. corespondenţa) în acest caz înseamnă adaptabilitatea şi adaptarea organizaţiei. Faptul corespondenţei şi reperele de corespondenţă propuse de Nadler – Tushman sunt de reţinut. cu structuri “organice”. O organizaţie poate fi fundamental sănătoasă.proiectarea (susţinută de structuri adecvate) a “soluţiilor de adaptare”. libertatea şi capacitatea de a învăţa din experienţă. nu sunt suficient avute în vedere relaţiile de corespondenţă dintre organizaţie şi mediu.existenţa “mecanismului” de diagnosticare a “spaţiului de graniţă”. de a te schimba odată cu schimbarea circumstanţelor interne şi externe. în ciuda măsurătorilor ce relevă că performanţele şi satisfacţia membrilor ei sunt mai reduse faţă de ultimele perioada. prezentat detaliat anterior. Este la fel de plauzibil ca moralul sau oricare altă “măsură” a factorului uman să scadă în această perioadă. Relaţia globală între organizaţie şi mediul ei înglobat (fit-ul organizaţie – mediu) poate fi şi este deschisă în termenii sincronizării pozitive la evoluţiile şi presiunile mediului. cu stagnarea şi chiar declinul organizaţiei. a coerenţei şi logicii sale.angajarea efectivă a organizaţiilor în situaţii real adaptive. extinzându-se cât mai cu putinţă însă analiza “câmpului de corespondenţă” între intrări şi ieşiri (între intrările ca atare şi. Deşi implicite. Analizând argumentele aduse până aici. Potrivirea (fit-ul.Managementul organizaţiilor Modelul Nadler – Tushman. . capabilă să rezolve probleme. insistă asupra corespondenţelor dintre componentele interne ale organizaţiei şi asupra efectelor pe care gradul de corespondenţă dintre acestea îl are asupra comportamentului organizaţiei la “ieşire”. Esenţa normalităţii este flexibilitatea în toate aceste direcţii vitale. Starea sănătoasă sau nesănătoasă a unei organizaţii este dată de capacitatea de a face faţă schimbării. Evident. Dacă organizaţia este văzută ca fiind adaptativă. între organizaţia ca atare şi mediu). sau măsurarea performanţei organizaţionale la un moment dat nu pot oferi informaţii valide în legătură cu sănătatea organizaţiei. de a fi influenţat prin argumente raţionale. De fapt. Devine tot mai clar. deşi acestea pot fi utile. observăm că principala problemă cu care se confruntă organizaţia prezentului este aceea a răspunsului la condiţii schimbătoare (în schimbare) şi a adaptării la presiunile externe. . Măsura sănătăţii este redată de flexibilitatea. 77 .diagnosticul de graniţă ca atare. menţinerea aceluiaşi nivel de eficienţă şi de moral în circumstanţe noi poate fi disfuncţională pentru sănătatea organizaţiei. În concluzie. este necesară o analiză a ciclului organizaţional.

“Modelul Nadler-Tushman” – elaborat în anii deceniului al optulea – este ilustrativ pentru încercările teoretice de analiză organizaţională.Managementul organizaţiilor REZUMAT • Schimbarea organizaţională este o schimbare integrală. De regulă. Aplicaţia a fost realizată. Organizaţia avută în vedere are ca obiect de activitate producerea sondajelor de opinie. schiţarea soluţiilor alternative. implementarea soluţiei optime şi concepţiile necesare (ca urmare a informaţiei obţinută prin feed-back). ofertante de servicii. decizia. 78 . aflat într-o transformare profundă. a analizelor de conţinut din presa scrisă etc. ORGANIZAŢIA Organizaţia XXX are ca obiect de activitate producerea sondajelor de opinie. În continuare. Momentele esenţiale ale analizei organizaţionale sunt: diagnoza (este detectată starea organizaţiei). precum şi analize de marketing – comercial şi politic. totodată. caracterul restrictiv al mediului exterior organizaţiei. Concepte cheie Schimbare organizaţională Rezistenţă la schimbare Managementul schimbării Diagnoză Analiză organizaţională Adaptare Sănătate organizaţională APLICAŢIE (STUDIU DE CAZ) În cele ce urmează. este prezentat un model de analiză organizaţională (modelul NadlerTushman). grup şi sistem organizaţional. aceasta deoarece modelul propus are două finalităţi: face posibilă diagnosticarea organizaţiei şi. De asemenea. în sens metodologic. organizaţia va fi numită convenţional XXX. realizarea de interviuri (inclusiv focus-group şi telefonice). “Miezul” schimbării organizaţionale este “schimbarea umană”. permite un mod sistematic de intervenţie asupra comportamentului organizaţiei. a analizelor de conţinut din presă scrisă. • Managementul schimbării organizaţionale se sprijină. identificarea comportamentului organizaţional la nivel de individ. procesele interne precum şi “ieşirile” organizaţiei. A. • Sănătatea organizaţională exprimă capacitatea organizaţiilor de adaptare optimă la presiunile schimbării. schimbarea organizaţională este “alimentată” prin schimbările din mediul extraorganizaţional. anul II studii postuniversitare. Acest model oferă o putere exploratorie sporită pentru organizaţiile cu scop lucrativ. Premisele de la care porneşte prezentul model vizează caracterul dinamic şi deschis al organizaţiei. în scop didactic. de către studentul Sorin Popa. pe analiza organizaţională. modelul Nadler – Tushman pune în evidenţă şi analizează “intrările”.

Managementul organizaţiilor ORGANIGRAMA ORGANIZAŢIEI Director executiv Departament activităţi de teren – 2 persoane Departament economicadministrativ-3 persoane Departament informatică – 2 persoane Departament proiectare metodologie. 79 . populaţie statistică şi instrumente de cercetare – 2 persoane 40 şefi de echipă (câte unul pentru fiecare judeţ) 6 şefi de echipă (câte unul pentru fiecare sector al capitalei) Operatori de interviu pentru sondaje naţionale – cel puţin 2 pentru fiecare judeţ (cu posibilităţi de extindere a acestui număr) Operatori de interviu pentru sondaje locale şi naţionale – cel puţin 6 pentru fiecare sector (cu posibilităţi de extindere a acestui număr) În această organigramă. liniile pline desemnează comunicarea formală. în timp ce liniile punctate reprezintă traseele de comunicare informală dintre componentele organizaţiei.

acelaşi manager). Organizarea informală (caracteristici) Funcţii de grup: . . cu abateri minore (formă). capacitate de analiză la stres.indivizi: în general. referindu-ne la organizaţia propusă spre analiză. .Educaţie: studii superioare. . 80 Organizarea formală (caracteristici) Practici de leardship (de conducere directă a oamenilor): Comportament funcţional: managerul supraveghează direct toate activităţile parlamentare. . media: 26.sarcini: există întârzieri în executarea (pentru sarcinile intermediare). Comportament managerial anterior: nu este cazul (organizaţie înfiinţată în 1998.tehnologii: ultimele în domeniu. Procese de transformare Interacţiune între componente majore: . consumabile.eficienţă: dovedită. deadline-urile sunt respectate. marea majoritate. birotică. materiale (birouri.Nivelul de complexitate (deprinderi solicitate). în ansamblu.Managementul organizaţiilor Intrări Mediu: cercetarea de piaţăsociologică.organizarea formală.adaptarea: s-a realizat în timp. Indivizii (caracteristici) Caracteristici demografice . echivalentul a 25 de proiecte de cercetare desfăşurate).Vârsta: 20-65. . au fost schimbate – operatori. pe fiecare tip de produs în parte (după aproximativ 1 an de activitate. Resurse: umane. tehnică de calcul). indivizii (membrii).organizarea informală: singura comunicare de acest tip stabilită peste cerinţa schemei formale este cea între “proiectare metodologice” şi operatori. Criterii şi standarde: înalte – asociaţia europeană a institutelor de sondare a opiniei publice ESOMAR. abilităţi de comunicare. . corespund cerinţelor.atingerea scopului: realizată. se respectă traseele stabilite. COMPONENTELE ORGANIZAŢIEI Modelul Nadler – Tushman identifică patru componente esenţiale ale organizaţiei: sarcina (scopul). Comportament de grup: Funcţionarea sistemului relativ la: . lucru în echipă.utilizarea resurselor: unele departamente sunt utilizate mult mai intens decât celelalte – cel de proiectare metodologică şi cel de activităţi de teren. acestea sunt dispuse conform tabelului de mai jos: Sarcina organizaţiei (caracteristici) . cercetători specializaţi în studiile calitative. Ieşiri Comportamente individuale: foarte puţine persoane din organigramă n-au performat conduitele aşteptate. organizarea formală şi organizarea informală.structuri informale distincte de cele formale: singurul departament “rupt” (din punct de vedere al legăturilor comunicaţionale . . . Astfel. B. raportat la obiectul de activitate.

restul departamentelor acţionează ca grupuri distincte. 81 Organizarea informală (caracteristici) stabilite şi având o anume intensitate) de celelalte este cel economic – administrativ.Autorespect: prezent. . Microstructură: .Feed-back: evaluarea făcută de beneficiari + monitorizarea de presă. .Variabilitate: preponderent realizarea de sondaje de opinie.Control: înalt grad. în ordinea crescătoare a măsurii de aplicare a criteriului considerat) reţelele de comunicare sunt din ce în ce mai formale (ajungându-se în situaţia ca un departament să aibă legătură formală doar cu şeful organizaţiei). după numărul de colaboratori – mijlocie. Modele de comunicare: marea majoritate a reţelei formale este dublată de o reţea de legături informale. . după care – imediat urmează cel de informatică. . . .Semnificaţie: foarte mare (oferă şi susţine credibilitatea organizaiei).Sisteme de control şi informare: control strict al activităţii.Distribuirea (delegarea) sarcinii: fiecare membru al organizaţiei primeşte o singură sarcină într-un interval de timp dat.Dimensiunile organizaţiei: după numărul de angajaţi – mică. . . . Diferenţe de personalitate . predominant intrisecă pentru membrii departamentelor “activitate de teren” şi “proiectare metodologice”. informatică.Cerinţe de informare: mari.Scopuri formale: clar definite. sisteme de distribuire dlar interferenţe între departamentele “activităţi de teren” şi “proiectare metodologie”. cele informale scăzând de asemenea în amploare. restul. Indivizii (caracteristici) Urban sau rural (apartenenţă şi provenienţă): majoritar urban. caracter extrovertit.Scopuri informale: nu există: . informare realizată în limita realizării sarcinilor indicate. limitat între şi dinspre cel economico - . Organizarea formală (caracteristici) Participare: managerul participă direct la toate activităţile. restul.Autonomie: departamentul economico – administrativ are un grad de autonomie ridicată faţă de celelalte departamente. în general.Elaborarea reală a deciziei: managerul.Certitudine: produsele organizaţiei depind esenţial de modul în care conlucrează departamentele “activităţi de teren” şi “proiectare metodologice”.Flux de informaţii (calitate): continuu. .Gruparea sarcinilor şi a indivizilor: clară. .Sisteme de planificare: nespecificate în mod clar – există doar termene de predare. Pe măsură ce specificul activităţii tinde către formal şi către lucru cu obiectele (departamentele de proiectare.Selecţie şi sisteme de distribuire: selecţie predominant informală. economic.Intensitatea şi natura motivaţiei: mare.Distribuirea recompenselor uniform.Managementul organizaţiilor Sarcina organizaţiei (caracteristici) . între departamente. . membrii organizaţiei au o părere bună despre propriile capacităţi. Orientarea externă sau internă şi departamentul “informatic” – introvertit. . conformă cu scopurile propuse. . predominant extrinsecă. sarcini destul de variate. Relaţii intergrupuri: . .

Aceştia tind să-ţi aroge dreptul de a decide asupra modului în care se pot realiza sarcinile indicate. eficienţa comportamentului de ansamblu al organizaţiei va fi determinată de concordanţa (consistenţa relaţiei) dintre componentele variabile aflate în schimbare şi supuse analizei diagnozei. s-au identificat următoarele probleme: Definiţiile corespondenţelor şi problemele identificate Corespondenţa 1. atunci când unele dintre componentele organizaţiei sunt constatate.Mecanisme de . “clici”. Individ – organizaţie (organizare formală) Probleme Datorită motivaţiei intrinseci a membrilor departamentelor “activităţi de teren” şi “proiectare metodologie”. MODEL DE DIAGNOSTIC ORGANIZAŢIONAL Gruparea componentelor organizaţiei în schema generală a acesteia (“intrări”. în încercarea lor de a se realiza profesional. resort. grad. aceştia tind să aibă aspiraţii profesionale ridicate. . indicate.Managementul organizaţiilor Sarcina organizaţiei (caracteristici) Indivizii (caracteristici) Organizarea informală (caracteristici) . În temeiul acestui ipoteze. mare – în departamentul de exterior. Organizarea formală (caracteristici) C.Formalizare: grad cooperare: rareori între mic – în interiorul operatorii de interviu şi organizaţiei. integrare: nedezvoltate. în interiorul căruia toate cele patru componente ale organizaţiei se intercorelează reciproc. În urma analizei. Departamentul 82 . În esenţă. comportamentul organizaţional eficace este definit drept comportament ce conduce la nivelurile înalte de atingere a scopurilor şi de utilizare a resurselor prin capacitatea ridicată de adaptare a organizaţiei. grupurilor şi cel al întregii organizaţii există o strânsă legătură. realizează datorită grupuri de interese: efortului comun de datorită dispunerii îndeplinire a sarcinilor spaţiale. “ieşiri”) permite astfel construirea unui model de diagnoză organizaţională.Percepţii.Centralizare: înalt administrativ. departamentele “informatică” şi “economico – administrativ” tind să promoveze aceleaşi interese. CONCEPTUL ŞI IPOTEZELE CORESPONDENŢEI La baza modelului se află ipoteza conform căreia între natura corespondenţelor dintre componentele organizaţiei şi comportamentul indivizilor. . Procese şi structuri: integrarea de . “procese de transformare”. D.Conflict de .Reţele.

în mare măsură. În ultimă instanţă. .coeziune şi satisfacţie – grupurile sunt coezive inter şi sunt mulţumite de relaţia dintre ele. mai reticent. Sarcină – organizare informală 6. Se manifestă nevoia unei cooperări mai strânse între membrii departamentului de informatică şi cel aparţinând departamentului de proiectare a metodologiei. . În ansamblu. Individ – organizare informală 4. datorită favoritismelor.Managementul organizaţiilor Corespondenţa 2. amortizarea investiţiei iniţiale s-a realizat mai greu decât se anticipase. capabil şi de unele activităţi de relaţii publice. membrii acestuia percepând propriul departament drept unul autonom în cadrul organizaţiei. b) Comportament de grup şi intergrup: .organizaţia îşi realizează obiectivele propuse.comunicare între grupuri – grupurile comunică eficient.performanţă – ridicată.performanţa unor grupuri sau departamente – departamentul economico-administrativ tinde să aibă performanţe inferioare mediei organizaţiei. . Individ – sarcină 3. se manifestă unele conflicte între membrii departamentului economico-administrativ şi operatorii de interviu. structura componentelor este consistentă (compatibilă) în raport cu cerinţele mediului. Există unii operatori de interviu care nu dovedesc deţinerea abilităţilor necesare unei asemenea meserii. Organizaţie mediu Probleme economico-administrativ are o imagine de sine distorsionată. determinând unele disfuncţionalităţi în fluxul de comunicare între departamentul de activităţi de teren şi operatorii de interviu. . Sarcină – configuraţie organizaţională (organizare formală) 5. comportamentul organizaţional): . uşor nemulţumiţi de “plafonarea” dată de modul în care se ia decizia. mai puţin de relaţia cu membrii departamentului economico-administrativ. soldate cu unele disfuncţionalităţi în realizarea sarcinii indicate. dar induce dezvoltarea unor relaţii personale între coordonatori şi operatori.colaborare sau conflict intergrupal – departamentele colaborează eficient între ele. şi este vizibil în următoarele direcţii: a) Comportament individual: .fluctuaţie – se schimbă destul de des un număr mic de operatori de interviu. c) Funcţionarea sistemului (funcţionarea organizaţiei ca întreg. Structura informală încurajează performanţa. Membrii departamentului economico-administrativ tind să se izoleze de restul organizaţiei. ceea ce determină reacţia departamentului de resort. Organizare formală – organizare informală 7. recompensele şi structurile informale sunt. gradul de consistenţă al corespondenţelor (gradul de potrivire) este observabil prin analiza ieşirilor. . . exceptând membrii departamentului de proiectare a metodologiei.satisfacţie – mare. Scopurile. însă relaţia dintre configuraţiile organizaţionale şi mediu implică existenţa unui departament de informare-monitorizare. 83 . cu excepţia celui reprezentând departamentul economio-administrativ. compatibile cu cele ale organizaţiei formale. sunt pentru produsele intermediare).întârzieri – nu sunt (pentru produsul final.

În conformitate cu rezultatele obţinute în urma analizei sistemice a organizaţiei şi a identificării problemelor. se propun următoarele strategii de rezolvare a acestora: crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea relaţiilor informale între departamente. Strategii de rezolvare a problemelor. verificaţi existenţa celor şapte corespondenţe. Evaluarea: Este importantă preocuparea faţă de răspunsul organizaţiei la schimbare. 6. care dintre cele cinci metode de abordare a schimbării ar avea mai mult succes? Argumentaţi. TEME PENTRU APLICAŢII (PROPUNERI) 1. .organizaţia utilizează mulţumitor resursele disponibile. rezistenţă sau sabotaj).organizaţia nu menţine legături strânse cu foştii sau potenţialii clienţi. cu programele aferente. redefinirea obligaţiilor de serviciu ale membrilor departamentului economico• administrativ. identificaţi probleme critice ale sistemului pe care l-aţi ales ca exemplu. crearea unui departament de informare-monitorizare. consultarea membrilor departamentelor în luarea unei decizii ce vizează activitatea de • ansamblu a organizaţiei. Detectaţi particularităţi de manifestare ale rezistenţei la schimbare în climatul organizaţiilor româneşti contemporane. de creştere a gradului de corespondenţă dintre anumite componente. După implementarea acestor strategii de schimbare. incluzând şi atribuţii în • domeniul relaţiilor publice. Identificaţi schimbările care au avut loc în ultimul an în organizaţiile din care faceţi parte. Având în vedere aceste probleme. • delegarea responsabilităţii de la manager către unul din subordonaţi. 2. evaluaţi-le şi decideţi care este varianta optimă. 4. 7. Într-o organizaţie românească oarecare cu structură slab modernizată. Conform celor patru etape prezentate. necesar adoptării răspunsului la condiţii schimbătoare (în schimbare) şi a adaptării la presiunile externe organizaţiei. urmărindu-se în ce măsură va fi acceptată şi implementată schimbarea (opoziţie. 3. 5. desemnat • “conducător de proiect”. Acest pas închide “lanţul” şi se deschide din nou ciclul diagnostic – alternatic – acţiune – evaluare. Feed-back-ul în legătură cu răspunsul organizaţiei sau al mediului la acţiune va fi astfel utilizat pentru ajustarea intervenţiei în vederea unei mai bune potriviri cu cerinţele sistemului ăi în legătură cu consecinţele neanticipate ale schimbării. În aceeaşi organizaţie. Aplicaţi modelul Nadler-Tushman pe componentele organizaţiei în care vă desfăşuraţi activitatea. 84 . este în comparaţie cu cel ideal (sau prevăzut) al intervenţiei în organizare. construiţi cel puţin trei variante de soluţii alternative. relevându-se astfel lipsa unor structuri de relaţii publice.Managementul organizaţiilor .

preşedinte ANCOR). 1992. c) adaptabilitatea organizaţiilor la presiunile schimbării extraorganizaţionale. Bonciu. 1996. 3. Dumitru. 2000. 2. Editura Economică. Bucureşti. Cătălina. c) un instrument managerial. (traducere îngrijită. Asociaţia Consultanţilor în Management din România. BIBLIOGRAFIE 1. Neculai. Bălan. Bucureşti. Diagnoza organizaţională este: a) o procedură de detectare a bolilor organizaţiei. Indicaţi singurul răspuns corect. Iaşi. Editura ALL BECK. adnotată şi comentată de dr. Dumitru Iacob (coordonatori). b) deliberată. Moldoveanu. Bucureşti. George. 5. George Pleşoianu. c) impusă. Management consulting. Bucureşti. Instrumente manageriale psihosociale. b) existenţa unui climat cooperant. Spaţiul Social al tranziţiei. Indicaţi singurul răspuns pe deplin corect: 3. Sănătatea organizaţiilor semnifică: a) eficienţa activităţilor organizaţiei. b) o metodă de măsurare a gradului de corespondenţă dintre componentele organizaţiei. Sandu. 85 . Ministerul Apărării Naţionale. Teoria organizaţiilor. 2000. 1999. 2. 4. planificată. Analiza organizaţională.Managementul organizaţiilor TEST (GRILĂ DE AUTOEVALUARE) 1) Indicaţi varianta optimă de implementare a schimbării în organizaţii: a) spontană. Editura Polirom. Manualul consultantului în management.

alte organizaţii cunoscute). p. o contribuţie de care depind însă toţi membrii ei” (Mihaela Vlăsceanu. de realizări. Sunt diverse moduri de abordare a culturii organizaţionale. s-au formulat numeroase definiţii termenului de cultură organizaţională. 1999. acest mod de viaţă poate fi dificil de citit şi învăţat de către neiniţiaţii veniţi din afară. Unele dintre acestea. tocmai prin mijlocirea propriei culturi organizaţia va transcende comunitatea. Chiar şi atunci când cultura este puternică. Conţinutul culturii organizaţionale Organizaţiile au culturi “tot aşa cum oamenii au personalitate”. în felul în care sunt motivaţi membrii acestora. de situaţia actuală. Fiecare organizaţie este “impregnată cu valori în spatele regulilor tehnice. Toate organizaţiile au propria lor cultură individualizată.285). care produc o identitate distinctă a fiecărei organizaţii”. în stilul managerial dominant. Aceste simboluri. 7. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Obiective a) Înţelegerea componentelor culturii organizaţionale şi a semnificaţiei specifice a acestora în viaţa organizaţiei. încât originea lor se pierde în negura evenimentelor trecute. sunt atât de profund înrădăcinate. credinţele. p. structură. Aplicând conceptul de cultură la organizaţii. Acestea diferă în ceea ce priveşte atmosfera. “Cultura – arată Gary Johns – reprezintă un mod de viaţă pentru membrii organizaţiei. Astfel. Dacă se va produce o ciocnire între valorile comunităţii şi cele ale organizaţiei va triumfa cultura organizaţiei. sensul. orizontul individual – toate acestea fiind influenţate de istorie şi tradiţii. Cultura organizaţională este o încercare de a pătrunde în trăirea. ne referim la ideile. felul în care se lucrează. resurse umane şi deprinderi. Cultura unei companii cuprinde colecţia ei de convingeri şi reacţii organice aproape instinctive. Este elementul de identificare a unei organizaţii.19). Cultura este miezul întregii reţele organizaţionale. Una dintre căile de a înţelege o cultură este aceea de a examina simbolurile. tradiţiile şi valorile lor.Managementul organizaţiilor 7. atmosfera. prin cultură organizaţională se înţelege: simbolurile. ritualurile şi povestirile care caracterizează modul de viaţă din organizaţie. de tehnologie etc. fiecare dintre acestea evidenţiind anumite elemente componente ale acesteia. Dacă nu s-ar întâmpla aşa ar însemna că organizaţia nu-şi poate îndeplini misiunea şi deci nu-şi poate aduce propria contribuţie socială în sprijinul comunităţii şi al societăţii. Ea influenţează şi este influenţată de strategie. “Întrucât cultura (sistemul de norme şi valori) a organizaţiei – observă Mihaela Vlăsceanu – este determinată de misiunea pe care o are de îndeplinit şi nu de comunitatea în care aceasta este îndeplinită. de interdicţii şi porunci. nivelul energiei. de eroi şi personaje negative. Aspectul important referitor la cultura unei organizaţii este acela că oamenii pot să se familiarizeze mai bine cu organizaţia sau chiar să-i anticipeze modul de comportare dacă reuşesc să înţeleagă “chimia” alcătuirii ei. în imaginea publică etc. de exemplu. ritualuri şi povestiri reprezintă mecanisme de învăţare şi consolidare a culturii pentru cei dinăuntru”(Gary Johns.1. b) Exersarea capacităţii de identificare a componentelor culturii organizaţionale în organizaţii de referinţă (organizaţia de apartenenţă. vizibile. ca şi nevrozele oamenilor. în timp ce altele au cauze vii. sistem. caracterul sau imaginea unei organizaţii. 1998. care îşi găsesc expresie. ceremoniile şi 86 .

figurile şi alte obiecte fizice care au un înţeles particular într-o cultură.sentimentul sau climatul care transpare într-o organizaţie prin aspectul fizic şi prin felul în care membrii acesteia interacţionează cu “clienţii” sau alte persoane din exterior. împărtăşite). apărută în 1992 la Los Angeles. Cultura organizaţională există pe mai multe niveluri. cultura organizaţională reprezintă un model complex de convingeri şi aspiraţii împărtăşite de membrii săi. raţionale. Simbolurile culturale sunt cuvintele (jargon şi dialect). John W. al ideologiei valorilor. “expresia trebuinţelor intime ale oamenilor. analizează caracteristicile şi dinamica culturii organizaţionale. ea reprezentând acel pattern al valorilor şi normelor care disting o organizaţie de cealaltă. apărută la Toronto. potrivit acestor autori. . următoarele componente: . Potrivit acestor autori. În sfârşit. “modelul convingerilor şi expectaţiilor împărtăşite de membrii unei organizaţii ce produc o serie de norme ce descriu comportamentul membrilor organizaţiei şi grupului”. Don Hellriegel. La următorul nivel sunt eroii culturali. .acţiuni comportamentale regulate care apar în interacţiunea dintre oameni. Vlăsceanu. cultura organizaţională este definită ca filosofie. persoane (în viaţă sau decedate/reale sau imaginare) care au caracteristici mult apreciate şi astfel ele servesc drept modele pentru cultură. şi Richard W. . . gesturile. pattern/urile sunt reflectate în sistemul cunoaşterii. Nivelul exterior al culturii este constituit de simboluri. Ritualurile şi ceremoniile organizaţionale sunt activităţi şi ritualuri planificate şi organizate care au un înţeles cultural important. luate individual. Higgins. Mai exact.normele care sunt împărtăţite/acceptate de grupurile de lucru din toată organizaţia. Cultura organizaţională include. consideră că elementele componente ale culturii organizaţionale sunt: .sistemul de metafore şi limbajul specific. Modelele. însă.Managementul organizaţiilor miturile care exprimă valorile şi credinţele specifice membrilor organizaţiei. Aşa cum arată M. răspunderi şi sentimente colective în funcţie de care lucrurile sunt bune. James M. “tradiţiile şi convingerile unei organizaţii prin care ea se distinge de late organizaţii şi care inculcă siguranţă şi trăinicie într-o organizaţie”. Aceste valori acceptate/împărtăşite reprezintă credinţe. valori. . credinţe. atitudini şi norme (acceptate.sistemul de valori şi norme infailibile care orientează comportamentul. răspunderi. Cultura organizaţiei este văzută ca expresie a normelor şi valorilor.valorile dominante impuse într-o organizaţie. nu reprezintă cultura organizaţiei. cum ar fi “calitatea produsului”. . “convingerile împărtăşite de managerii unei organizaţii referitoare la modul cum îşi vor organiza ei împreună cu angajaţii afacerile. depistând ceea ce este important pentru organizaţia respectivă.miturile şi credinţele. valoroase şi aşa mai departe. cultura organizaţiei desemnează normele sau sistemul de credinţe şi valori specifice membrilor organizaţiei. 87 . în lucrarea “The Management Challenge”. ideologie. cel mai adânc nivel sau “inima” culturii sunt valorile culturale. “ceea ce oamenii cred despre ceea ce merită să fie făcut şi ceea ce nu”. Luate împreună. Slocum Jr.filosofia după care se ghidează politica organizaţională în privinţa angajaţilor şi clienţilor. normale. al regulilor (legilor) şi al ritualului de zi cu zi în societate.simbolurile. ele reflectă şi dau înţeles conceptului de cultură organizaţională. cum ar fi “un salariu bun pentru o zi de muncă bună”. o expresie a înzestrării experienţei lor de viaţă cu semnificaţii”. . Nici una din aceste componente.regulile pentru integrarea în organizaţie pe care un nou venit trebuie să le înveţe pentru a deveni un membru acceptat. speranţe. cum ar fi ritualuri şi ceremonii organizaţionale şi limbaje frecvent folosite. Woodman în lucrarea “Organization Behavior”. ceremoniile şi ritualurile. .

Multe companii pornesc în competiţie prin a se asigura că au o deviză care să le permită să atragă atenţia asupra lor şi să monopolizeze piaţa. Ele sunt trecute în comunicarea informală. sigla companiei ş. Motourile Sunt importante pentru membrii organizaţiei. productivitate. Exemplu de motto: ”Calitatea este nr. pe termen lung al unei organizaţii. de multe ori se foloseşte laconic. Chiar şi mărimea organizaţiei influenţează semnificaţia valorilor. Steagurile. îndeletniciri etc. cultura organizaţională trebuie înţeleasă la două niveluri: a) partea mitică (de istorie). calitate şi la alte obiective organizaţionale. povestiri. În acelaşi timp. Aceste “istorioare” ajută noii angajaţi să-şi formeze o idee despre semnificaţia normelor. care i-au dat o altă direcţie. probabil. Sistemul de metafore şi limbajul specific Acestea se referă la valorile de bază ale organizaţiei. reguli. proceduri. oameni de bază ai organizaţiei. dar nu şi pentru membrii organizaţiei. Cu toate acestea. incluzând aspiraţiile şi aşteptările membrilor ei. folosindu-se anumite coduri de limbaj. arătând ce este permis şi ce nu este permis. să aibă mai mult un apel emoţional decât unul raţional. eroi. structură. b) “drumul pe care nu aflăm (prezentul)”. întrucât constituie. structură. aceasta fiind deseori considerată drept un univers de convingeri. unicul şi cel mai folositor element anticipativ. ceremonialuri şi ritualuri Acestea arată ce este important de respectat în organizaţie. În concluzie. Simboluri. simboluri. acei vizionari care au transformat compania. Cunoaşterea culturii organizaţionale este necesară şi utilă. să fie “misterios” pentru public. valorilor. sisteme. conducere. mai ales de cei care au o experienţă limitată în privinţa altor organizaţii sau culturi. Valorile şi normele Sistemul de valori şi normele de comportare sunt reflectate în strategii.1”. comportamentelor membrilor organizaţiei pentru a şi le putea însuşi în vederea adaptării la organizaţie. relevă importanţa şi locul pe care îl ocupă anumite idei sau evenimente. Criteriile de elaborare a unui moto: să transmită şi să promoveze filosofia organizaţiei. în situaţiile în care este nevoie ca organizaţia să se adapteze unor condiţii schimbătoare. sloganuri şi ceremonii. sisteme politice.Managementul organizaţiilor Miturile şi credinţele Miturile şi credinţele cuprind istoricul faptelor care au determinat un comportament sau altul. 88 . reguli. să nu fie un îndemn direct la loialitate. de exemplu modul de structurare a organizaţiei arată dacă indivizii pot participa sau nu într-o manieră critică la valorile sistemului. managerul trebuie să înveţe să conducă şi aceste valori (împărtăşite). sintetizat. o asemenea înţelegere a comportării colective este esenţială. valori şi concepţii oferite odată pentru totdeauna şi care este rareori declarat ori supus chestionării. care este indicat de strategii.a. în cadrul fiecărei organizaţii se vehiculează un limbaj specializat.. atitudinilor. înţeles numai de către membrii organizaţiei. norme. Poate fi dificil pentru cineva atât din interior cât şi din afară să pătrundă în cultura organizaţiei. care include mituri. succese din trecut.

spre exterior. cultura de tip Sarcină şi cultura de tip Persoană. cu o sursă de putere centrală.1 Aceste culturi lasă controlul mai mult în seama unor persoane Cultura de “tip Putere” individuale. de hotărârile celor de la centru. Există un grad înalt de formalizare şi standardizare.Managementul organizaţiilor 7. şi mai puţin în a unor comitete.2. model pe care îl corelează cu cele patru “ideologii” identificate de Roger Harrison: cultura de tip Putere. în mare măsură. orientate spre putere. Atmosfera din aceste culturi poate părea dură şi aspră. Cultura de “tip Putere” Aceasta este întâlnită frecvent în organizaţii mici. Dar această cultură este nemulţumitoare pentru persoane ambiţioase. Oamenii sunt selectaţi în funcţie de îndeplinirea satisfăcătoare a rolului lor. nr. puterea personală nefiind acceptată. Cultura de “tip Rol” Cultura de tip Rol este tipică organizaţiei clasice. în asigurarea unei reuşite continue. asemănătoare unei pânze de păianjen. în unele companii comerciale şi financiare. iar puterea profesională a expertului fiind tolerată numai pe locul lui propriu.2). Acest tip de organizaţie este Caracterizat prin puternice sectoare funcţionale sau specializate. activitatea sectoarelor funcţionale şi interacţiunea dintre ele fiind controlate prin reguli şi proceduri. în cartea sa “Understanding Organizations” (1985). care doresc să-şi exercite controlul asupra propriei munci sau care sunt interesate mai mult de rezultate decât de metode. regulile şi procedurile reprezintă metode majore de influenţare. formale cunoscută probabil mai mult prin conceptul de birocraţie şi care poate fi reprezentată grafic printr-un templu (vezi fig. Unul dintre aceste modele este cel elaborat de profesorul Charles Handy.2 şi prin reglementarea litigiilor dintre sectoarele funcţionale. nr. reuşita fiind însoţită de un moral scăzut şi de o fluctuaţie pronunţată a forţei de muncă. 89 . prin definirea posturilor şi a autorităţii conferite acestora. cultura de “tip Rol” oferă securitate şi o ocazie favorabilă de a dobândi o specializare profesională. Cultura de “tip Rol” Poziţia ierarhică este sursa de putere în această cultură. Controlul este exercitat mai ales prin intermediul unor persoane cheie alese special. de la sursa centrală respectivă (vezi fig. precum şi în unele sindicate. deciziile sunt luate. organizaţii politice şi grupuri de presiune cu unică orientare. nr. nr. cu linii de forţă şi influenţă exercitate radial. Fig. Performanţa este apreciată după rezultate. ca efect al echilibrului de influenţe mai curând. din cauza eşecurilor individuale sau a părăsirii acestui cadru competiţional. depind puternic. Nu este o cultură pentru managerii cărora le place viaţa liniştită. Organizaţiile cu acest tip de cultură pot răspunde rapid la evoluţia evenimentelor. O abordare analitică a culturii organizaţionale Cercetările asupra organizaţiei au conturat mai multe modele care asigură un cadru de analiză mai profundă a conceptului de cultură organizaţională şi un mijloc de identificare a implicaţiilor ei practice.1). conform unui număr restrâns de reguli. a modalităţii de comunicare Fig. Aceste culturi pot fi tot atât de neplăcute. O astfel de structură este cel mai bine redată grafic sub forma unei reţele concentrice. decât pe temei procedural sau pur logic. Pentru individ. cultura de tip Rol. pe cât de eficace.

libertăţii individuale şi diferenţelor sociale scăzute. fiecare dintre acestea având o structură caracteristică: .Cultura de tip Persoană – roi de particule. Managerul dintr-o cultură de “tip Sarcină” este flexibil şi încrezător în capacitatea sa de a acţiona într-o atmosferă instabilă şi. nr.Managementul organizaţiilor O cultură de “tip Rol” pare să satisfacă managerii cărora le plac securitatea şi predictibilitatea. Are o structură descrisă cel mai bine printr-un “roi” de particule sau. Ea există în puţine organizaţii. Ea are rostul de a-i servi şi de a-i ajuta pe membrii ei. 90 . . individul reprezintă un punct central. deşi mulţi aderă la unele dintre valorile ei. unele fire ale reţelei fiind groase sau mai rezistente decât celelalte. Cultura de “tip Sarcină” Cultura de “tip Sarcină” este orientată către sarcina profesională. El trebuie să aştepte să fie judecat în funcţie de rezultate şi să-i placă să coordoneze munca unor colegi care pot fi mai experţi decât el însuşi în realizarea diferitelor aspecte ale sarcinii. în mare parte. Fig. o “galaxie de stele” (fig. care vor să aibă succes mai degrabă prin îndeplinirea rolului decât prin realizarea de contribuţii personale uimitoare şi care sunt mai interesaţi să devină din ce în ce mai experţi în aplicarea metodologiei acceptate. nr.3). Structura corespunzătoare poate fi reprezentată cel mai bine printr-o reţea rectangulară (vezi fig. Cultura de “tip Persoană” . În cadrul acestei culturi.Cultura de tip “Rol-templu”. mult mai larg dispersată decât în alte culturi. Se consideră că aceasta este cultura preferată de majoritatea managerilor de nivel mediu. după cum spunea Handy. precum şi de identificarea individului cu obiectivele organizaţiei.3 Influenţa se bazează mai mult pe puterea Cultura de “tip Sarcină” profesională decât pe puterea poziţiei sau cea personală fiind. nr. nr. care sunt apoi lăsaţi să se descurce cât de bine. 4 . Cultura de “tip Persoană” Acest tip de cultură este mai nou întâlnit. fără nici un obiectiv global. localizate în noduri.reţea concentrică. Accentul în cadrul acestei culturi este pus pe executarea sarcinii. de asemenea. Fig. Cultura de “tip Sarcină” depinde de mobilizarea întregului grup. probabil. căutându-se asigurarea tuturor resurselor adecvate şi a oamenilor potriviţi pentru fiecare nivel al organizaţiei. în scopul îmbunătăţirii eficienţei. Ca atare.Cultura de “tip Putere”. Fiecare membru al echipei se aşteaptă la un oarecare control asupra propriei munci. decât să-şi îmbunătăţească rezultatele personale.Cultura de tip Sarcină – reţea rectangulară. Această cultură este cea mai adecvată tendinţelor curente ale schimbării şi adaptării. promovându-le interesele proprii. de scurtă durată.4) În concluzie există patru feluri de culturi organizaţionale. dar nu poate fi adecvată tuturor împrejurărilor. iar puterea şi influenţa fiind. aceasta este o cultură de echipă în care rezultatele grupului se situează înaintea obiectivelor individuale şi a celor mai multe divergenţe dintre poziţii şi stiluri.

Al doilea aspect rezultă din dificultatea aprecierii precise a culturii organizaţionale. Cultura ar putea fi schimbată. satisfacţie mare”. existând posibilitatea de a fi răsplătite pentru încercări mai riscante. #" schimbarea criteriilor de recompensare.Managementul organizaţiilor Două sau mai multe astfel de culturi pot coexista în aceeaşi organizaţie. Angajaţii pot fi încurajaţi să-şi stabilească obiective mai riscante sau mai inovative în şedinţe de instruire (antrenament) şi de stabilire a obiectivelor. o cultură organizaţională care se îndreaptă spre pedepsirea asumării riscurilor şi inovaţiilor şi spre recompensarea evitării riscului ar putea fi în mod deliberat transformată prin schimbări în sistemul de recompensare. !" ritualuri. Metodele specifice de menţinere a culturii organizaţionale sunt însă mult mai complicate decât angajarea sau concedierea anumitor persoane. este cel potrivit căruia schimbarea comportamentului se poate realiza numai dacă se bazează pe cultura existentă. 91 . #" schimbarea criteriilor de promovare în organizaţie. #" De exemplu. cât şi efecte neintenţionate în menţinerea sau schimbarea culturii organizaţionale. prin. Regula în această cultură este acţiunea în care angajaţii îşi asumă riscuri mici cu rezultate rapide. 7. Cultura organizaţională se poate încadra în următoarele categorii: . selecţie. #" schimbarea ritualurilor şi ceremoniilor organizaţionale. după cum afirmă Peter Drucker.Tipul de cultură “muncă multă. #" schimbarea modalităţilor de rezolvare a situaţiilor critice. laolaltă cu toate subculturile existente. schimbarea obiectivelor conducerii. în şedinţele de apreciere a performanţelor. nelinişti şi frustrări. Primul. culturile sunt menţinute prin eliminarea angajaţilor care în mod frecvent se îndepărtează de activitatea şi comportamentul acceptat. de exemplu. Este lumea deciziilor de mare amploare unde timpul în care angajaţii află rezultatele deciziilor este lung (de ordinul anilor). !" Aceleaşi metode folosite pentru a menţine o cultură organizaţională pot servi şi la schimbarea ei. ceremonii şi “povestiri” organizaţionale. !" criterii pentru angajare. dar şi de oportunităţi pentru cei care o trăiesc. Cele mai adecvate metode de consolidare a culturii organizaţionale au în vedere: felul !" în care managerii (în mod special cei de sus) reacţionează la incidentele critice şi la crizele organizaţionale. . rolul modelării. În plus. învăţarea şi antrenarea managerială. În schimbarea culturii organizaţionale sunt două aspecte care trebuie studiate cu atenţie.Tipul de cultură “întreprinzător/radicali”: este format din persoane care îşi asumă riscuri mari şi au rezultate rapide indiferent dacă acţiunile lor sunt bune sau rele. contribuind împreună la complexitatea vieţii organizaţiei. cultura încurajându-i să reuşească prin menţinerea unui nivel ridicat de acţiune cu risc redus. !" criterii de alocare a recompenselor.Tipul de cultură “pune tot ce ai n joc”. . care reprezintă o permanentă sursă de surprize. Organizaţia încearcă să angajeze persoane care se potrivesc cu cultura organizaţiei. chiar dacă ele uneori nu reuşesc decât atingerea unor obiective sigure care nu implică o comportare inovativă.3 Menţinerea şi schimbarea culturii organizaţionale Modalităţile prin care o organizaţie funcţionează şi este condusă pot avea atât efecte intenţionate. #" schimbarea criteriilor de recrutare de noi membri. promovare şi eliminare din organizaţie.

simboluri. ritualuri etc.înţelegerea culturii precedente: o nouă cultură nu se poate dezvolta fără ca atât conducătorii. Este cultura cu răspuns redus sau inexistent unde angajaţii apreciază foarte greu ce fac: în schimb se concentrează asupra modului de acţiune.Tipul de “cultură de proces”. în termeni de schimbări culturale care durează 5 – 10 ani. • Menţinerea (consolidarea) sau schimbarea culturii organizaţionale (prin influenţarea întrun sens sau altul a componentelor sale) sunt pârghii esenţiale în managementul organizaţii. care se impun grupului.Managementul organizaţiilor . . regulamente etc.perspectiva unei culturi noi serveşte ca un principiu de ghidare pentru schimbare.găsirea metodei de a ajuta angajaţii să-şi îndeplinească sarcinile mai eficient. în mod obişnuit. . Normele sunt valori imperative. REZUMAT • În esenţă. în mod intenţionat.sprijinirea angajaţilor care au idei despre o cultură mai bună şi doresc să acţioneze potrivit convingerilor lor. statute. relaţiile cu exteriorul etc. . el nu va face miracole. cât şi angajaţii să înţeleagă de unde pornesc. culturi diferite în diferite unităţi ale corporaţiei. Concepte cheie Valori şi norme Mituri şi credinţe Limbajul organizaţiei Cultură tip Putere Cultură tip Rol Cultură tip Sarcină Cultură tip Persoană Consolidarea culturii organizaţionale Schimbarea culturii organizaţionale 92 . va rezulta o cultură mai bună. acestea fiind numite subculturi.). Schimbarea culturală reuşită include: . în mituri. cultura unei organizaţii cuprinde ansamblul de valori şi norme ale acesteia. . Falimentul apare când procesul iese de sub control. Valorile sunt aprecieri împărtăşite de majoritatea membrilor organizaţiilor privind acţiunile specifice ale grupului (munca. membrilor acestuia.îmbunătăţirii semnificative la nivel cultural. relaţiile interne. În realitate.găsirea celei mai eficiente subculturi în organizaţie şi folosirea ei ca un exemplu din care angajaţii să înveţe. . Normele sunt vizibile în reglementări ale organizaţiei. Valorile se exprimă. organizaţiile complexe pot avea.

de aceea vom porni cu definiţia culturii organizaţionale dată de Edgar H. Asumptiile care asigura stabilitatea. studii postuniversitare). aplicaţia realizată de către Beatrice Veronica Vârca (anul II. În mod continuu exista un fel de învăţare sau de schimbare în opinia asupra problemelor organizaţiei. Ceea ce este cultural. principii de respectat pentru intrarea în organizaţia respectivă. gândesc ăi sunt membrii unui grup sau ai unei organizaţii. eroi. sistemul de valori şi normele de comportare între angajaţi. care nu se schimba sau care se schimba încet. a rezultat în urma unei fuziuni dintre două forme de rezonanţă internaţională. în timp ce prezentul concret aduce strategii. pe măsura ce învaţă să îşi rezolve problemele de adaptare externă şi integrare internă. de aceea. reguli. povestiri. comportamente regulate ale personalului (ritualuri şi ceremonii. Tot Schein este cel care afirma în lucrarea “Organizational Culture and Leadership” ca pentru a înţelege cultura este necesar să ajungem la asumptiile de bază. Aceste asumptii sunt “răspunsuri învăţate cu origine în valori declarate”. şi simţi cu acele probleme”. Consultanta Financiara si Juridica). Cele două firme au venit fiecare cu propria cultură 93 . Cultura reprezintă normele sau algoritmul de credinţe şi valori specifice membrilor şi activităţii companiei respective. sarcini. Cultura organizaţională este mai mult decât valorile unui grup. norme. valorile fundamentale solicitate. căreia îi vom da în continuare un nume fictiv. Firma. Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze anumite elemente (enunţate în titlu) dintr-o perspectivă dinamică. care se opun anxietăţii şi confuziei sunt elemente culturale. ca model. simboluri. Cultura organizaţională este un sistem de două ecuaţii: cultura internă şi cultura externă. Baza teoretică Cultura unei organizaţii cuprinde elemente care o individualizează şi o ajută să se distingă de celelalte organizaţii activând în acelaşi domeniu. modalitatea de abordare a clienţilor). Dar acest proces nu atinge anumite lucruri bine ştiute. transmise noilor membri. care funcţionează suficient de bine pentru a fi considerate valide şi. structura. mai mult sau mai puţin materiale. sloganuri şi ceremonii. partea mitică cuprinde mituri. Ea se reflectă în anumite elemente şi grupuri de elemente mai mult sau mai puţin vizibile. ca modul corect de a percepe. ea este rezultatul ultim la care s-a ajuns prin succese repetate şi prin procesul gradual de considerare a anumitor lucruri ca adevăr lipsit de orice îndoiala. de exemplu CFJ (i. normele împărtăşite de grupurile de lucru.Managementul organizaţiilor APLICAŢIE (STUDIU DE CAZ) În cele ce urmează este prezentată. Schein: “Cultura organizaţională este patternul asumptiilor de bază pe care un grup le inventează. Ecuaţia internă aduce eroii culturali. în urmă cu doi ani. simboluri. Exemplul concret Exemplul concret (Case study) propus de lucrarea de faţă este o organizaţie (al cărei nume nu va fi dezvăluit din necesitatea păstrării confidenţialităţii) ce funcţionează în domeniul firmelor de consultanţă financiară şi juridică. Este de reţinut modul în care sunt identificate şi analizate elementele culturii organizaţionale dintr-o organizaţie reală. filozofia (vis-a-vis) de angajaţiclienţi). dar care determină felul cum percep. gândi. este acel “de la sine înţeles”. valori şi norme. atmosfera de lucru/climatul )aspectul fizic. ceremonialuri şi ritualuri. limbaj specific. sisteme. motto-uri. care în mod tipic sunt inconştiente. care asigura stabilitatea grupului sau a organizaţiei. descoperă sau dezvoltă. Orice cultură organizaţională solidă este văzută ca un melanj de trecut/istorie şi prezent. principii.e. Faţada externă este constituită din metafore. management. limbaje frecvent folosite).

cu valori. miturile. portretistica. culori reprezentative. modul de aşezare a textului în pagină. siglele. Chiar dacă în lucrarea de faţă ne propunem să analizăm “chimia” organizaţiei. prezentă la nivel global de 90% din ţările lumii. Iată textul cu care se deschide cartea intitulată Povestea Mărcii (the Brand Story) şi care evoca credinţa fundamentală a corporaţiei: “Prezentul marchează un nou început pentru oamenii şi 94 . ne vom referi şi vom analiza elementele care o definesc. America de Sud şi de Nord. norme şi simboluri comune. forma şi mărimea caracterelor. organizaţia numără 135. nu s-a putut renunţa la istoria. Astfel. Asia şi zona Pacificului. şi astfel nimic să nu se piardă. Este lesne de înţeles faptul că cele două firme nu au fuzionat doar din perspectiva financiară şi juridică. resurse umane. şi provenind din ţări diferite. au fost făcute pentru crearea unei culturi organizaţionale unice ăi nicidecum divizate. Cluj şi Timişoara. de asemenea.000 de angajaţi. chiar şi stilul scriiturii. audit financiar. Toate aceste elemente sunt prezentate şi detaliate într-o carte numită Îndreptar (Guidelines) şi este folosit de liderii organizaţiei din toate ţările pentru a încorpora imaginea organizaţiei în modurile de lucru ale diverselor filiale şi pentru a conferi firmei o personalitate unitară la nivel global. Managementul de vârf al organizaţiei a hotărât ce anume din cultura vechilor organizaţii trebuie păstrat şi ce anume eliminat. Bucureşti. unde ar fi trebuit să se introducă lucruri noi şi care din punctele comune trebuiau schimbate. mottourile. Filiala românească a organizaţiei a fost înfiinţată în 1991 (o companie fuzionată a fost înfiinţată în 1991. şi simbolurile au fost create pornind de la zero. imagini reprezentative. Anglia şi respectiv Franţa. La nivel internaţional este cotată ca făcând parte din “the big five”. pe care îi numeşte prietenos “colaboratori” iar în românia numără circa 600 de membri de personal care îşi desfăşoară activitatea în 4 mari oraşe ale ţării. psihologice şi financiare. arhitectura broşurilor şi a buletinelor informative. Miturile. deşi anumite elemente cum ar fi sloganurile. partea mitică a fost unită. privatizărilor şi înfiinţării de noi companii. eforturi imense. Constanţa. dar s-a făcut evident un compromis. În iulie 1998 managementul de vârf al firmei rezultate din fuziune a încredinţat sarcinile legate de identitatea vizuală a CFJ unui grup de acţiune numit Global Brand Management Team adică Echipa de Management al Mărcii Globale. şi care a conceptualizat. Printre domeniile de activitate ale companiei se numără: servicii de consultanţă juridică şi financiară. La nivel global. Ele cer timp. adică în zonele Europa Centrală şi de Est. eroii şi povestirile ce trimiteau separat la fiecare companie supusă fuziunii. nu putem să nu amintim şi câteva elemente ce ţin de “fizica” ei. CFJ este o companie de tip corporatist şi utilitarnormativă. în acest caz existând două companii diferite. De aceea. sudată atent pentru ca miturile unei companii să trimită atât la compania generatoare cât şi la compania cu care aceasta a fuzionat. monogramă. în 1993) fuziunea având loc în vara anului 1998. diferită una de cealaltă. Pornind de la ideea ca orice valoare a unei organizaţii şi individualitatea ei se bazează pe o componentă mitică. Nu în ultimul rând vom analiza şi valorile profesionale şi spirituale care o individualizează.Managementul organizaţiilor organizaţională. adică primele 5 mari companii de consultanţă din punct de vedere al numărului clienţilor şi a cifrei de afaceri. managementul taxelor şi impozitelor. afaceri imobiliare. şi nici nu se pot dezvolta într-o lună. la 1 iulie. servicii de management a lichidelor. legendele şi istoria nu pot fi create sintetic. The Brand Story/Povestea mărcii Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra aspectului extern al organizaţiei luate în discuţie. creat şi transmis toate elementele ce ţin de elementele vizuale fundamentale ale corporaţiei: logo. iar cealaltă. prilej de organizare de întâlniri şi recepţii celebrarea acestui eveniment.

punctul de întâlnire a trei elemente fundamentale: (1) oameni (people). Fuziunea care a creat CFJ aduce un colectiv de 135. Elemente materiale: Simboluri vizuale Companiile puternice nu se bazează exclusiv pe instrumentele raţionale ale managementului ştiinţific pentru a realiza o productivitate superioară. nu se iau doar repere care evocă aşezări geografice ci şi cele CFJ. Portretistica celebrează individualitatea şi caracterul colaboratorilor corporaţiei. 2 Deal. 1998 Chirica. Cele trei elemente dau înţeles mărcii.* ” Se doreşte deci crearea unei noi identităţi într-o nouă lume care aşteaptă realizarea unui potenţial neaşteptat care va purta amprenta unei noi mărci. etc. Potirele. Forma acestor potire este formată din profilele puse faţă în faţă a doi oameni. 1 * 95 . Johnson&Johnson) au obţinut consecvent valori ridicate2. Obiectul solid definit de cele două profile este modelat sau turnat în diferite materiale de diferite culori (porţelan. Cluj Napoca. lucru care promite un potenţial ce depăşeşte imaginaţia.323. A. T. 1996. The Brand Story. simboluri şi ceremonii – pentru a-şi formula şi susţine majoritatea politicilor. (2) Portretele sunt un alt simbol vizual al mărcii. realizarea acestui potenţial este o provocare pentru noi toţi. Casa de Editură şi Consultanţă “studiul Organizării. Atlanta Univ. lut roşu. Nu există limite în ceea ce putem realiza. Kennedy. şi eroi care le întruchipează. Atlanta. Începând de azi.)..E.A. Corporate Cultures: the Rites and Rituals of Corporate Life. Bridge. un efect major asupra succesului afacerilor. (3) a. p. (2) cunoaşterea (knowledge) şi (3) universurile de referinţă (worlds). Fotografiile înfăţişează diversele aspecte ale lumii ilustrează diversitatea universurilor în care corporaţia îşi desfăşoară activitatea. Printre elementele responsabile de formarea unei culturi sunt şi simbolurile. Companiile care au acordat atenţia cuvenită culturii (IBM. Portretele reprezintă o distanţare considerabilă de imagistică convenţională adoptată de firmele specializate în prestarea de servicii profesionale şi scopul lansării lor este identificarea lor ca ingredient de comunicare puternic atât la nivel intern cât şi la nivel extern. lut alb. care împreună au creat un produs unic.000 de colaboratori într-o lume nouă cu o nouă identitate şi o nouă marcă. dar nu orice portrete ci numai acele fotografii care înfăţişează oameni a căror trăsături sugerează personalităţi puternice. contribuţia pe care o au în organizaţie şi diversitatea lumilor în care trăiesc. companiile cu o cultură puternică pun accent pe indivizii a căror munca culminează în aceste produse.. Povestea mărcii este povestea creării şi impunerii simbolurilor şi valorilor corporaţiei. numit “CFJ”. Press. Modele de diagnoză şi intervenţie. vasele simbolizează creaţia şi împărtăşirea cunoaşterii prin interacţiunea dintre oameni. Procter&Gamble. are nevoie pentru a se individualiza de simboluri puternice şi rezonanţe. Sofia. diverse ritualuri. Puterea acesteia atinge potenţialul maxim numai când aceste trei elemente se întâlnesc.367. valori comune. deciziilor şi activităţilor.1 Într-o companie cu o cultură puternică – spun Deal şi Kennedy – liderii ştiu ca oamenii sunt aceia care fac afacerile să meargă şi ca mediul de zi cu zi din organizaţie are un efect puternic asupra vieţii oamenilor. London. şi cu atât mai mult o nouă marcă. marmură. El simbolizează intersecţia. (1) Simbolul central al corporaţiei discutate în lucrare este potirul văzut ca vas receptacul. Al treilea element vizual personalizat sunt imaginile lumii (world images). 1990. în acest fel. În consecinţă orice marcă. Managerii trebuie să construiască şi să conducă o cultură care reflectă misiunea companiei şi o ajuta să se ajusteze locului ei pe piaţă. pp. Cultura are. Am dublat cunoaşterea colectivului nostru şi am câştigat diversitate culturală şi profesională. Psihologie organizaţională.Managementul organizaţiilor clienţii noştri. Companiile cu o cultură slabă pun accentul pe produsele pe care le fac. Ele folosesc cultura – convingeri profunde.

cum ar fi aşa numita Strategie de Întreprindere (Enterprise Strategy). Reproducerea fidelă şi consecvenţa a acestor culori este vitală pentru crearea şi menţinerea unei identităţi vizuale puternice. asociere.) şi printr-o serie de publicaţii. etc. să le înveţe şi astfel acestea să se reflecte în majoritatea politicilor şi deciziilor firmei. ştiinţei. valorile vizate sunt următoarele: excelenţa (Excellence). pliante. spirit competitiv. Astfel. nisipiu (sand). aspecte pozitive şi afirmative legate de viaţa de zi cu zi. de exemplu. unitate. divertismentului. camaraderie. putere. medicinei. distribuite în scop publicitar sau profesional. Toate aceste culori împreună cu nuanţele lor adiacente sunt culori stinse care denotă seriozitate. voie-bună. simplitate. Astfel imaginile alese sugerează următoarele concepte care au fost alese de organizaţie ca fiind reprezentative pentru identitatea ei. producţiei. Valorile corporaţiei luate în discuţie sunt foarte noi. Iată cum se deschide Ghidul corporaţiei la capitolul 96 . atenţie pentru detaliu. valori pe care corporaţia doreşte să le întruchipeze. Aflându-se la început de drum. reflectă. noua companie rezultată în urma fuziunii a făcut cunoscute aceste valori (simbolizate pe larg de elementele vizuale discutate anterior) prin reţeaua informală internet numită simbolic “Bridge” (pod/punte de trecere între angajaţi – angajaţi.Managementul organizaţiilor care evocă lumea tehnicii. spirit de echipă. optimism. diversitatea universurilor de referinţă în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea colaboratorii şi clienţii firmei. profesionalism. În consecinţă este una din obligaţiile managerilor să dea atenţie comunicării şi intăririi acestor valori. Exemple ale unor astfel de fotografii ar fi imagini din birouri. ci doar acelea care ilustrează o anumită idee de text. Comportamentul lor este uşor de înţeles pentru ca valorile pătrund în aproape tot ceea ce fac. compania doreşte să şi le însuşească. armonie. sunt următoarele: bordo. Este de la sine înţeles că ele vizează ceva anume. pixuri. culorile care se vor regăsi pe orice material purtând sigla companiei (şi ea reprodusă în oricare din culorile enumerate mai jos). olive. modelare. sau a viitorului. angajaţi – clienţi. Elemente imateriale Valorile . cărămiziu stins (terracota) pământiu (earth) şi indigo (aubergine). (4) Un alt aspect care ţine de individualitatea vizuală a corporaţiei este reprezentat de culori care. coperţi de carte. standardele vizuale care modelează personalitatea firmei cuprind şi fotografia-reportaj. nu orice fel de fotografii. de la bordo foarte închis la bordeau foarte deschis. Fotografiile-reportaj sugerează spontaneitate. etc. economiei. oameni muncind. Pe lângă portretistică. b. asumarea riscurilor. 10 nuanţe. lucrul în echipă (Teamwork) şi spirit de lider (Leadership). etc.creatoare ale unei direcţii comune Oamenii cu un sistem puternic de valori au direcţie şi ţel în viaţă. tricouri. sau fotografia unei persoane care dă un interviu. şi ele. la toate nivelele companiei. Trei la număr. albastru marin (ocean). Loialitatea se poate recunoaşte uşor în comportamentul unei persoane care se conduce după această valoare. angajaţi – conducere. stabilitate şi decenţă. precizie. grija. pasiune în muncă. pricepere. istoriei. artei. Din motive de confidenţialitate nu vom putea dezvălui politica firmei privind logo-ul. Companiile beneficiind de culturi puternice reflectă cu multă hotărâre valorile după care se conduc. continuitate în timp/permanenţă. fie ele. sigla sau elemente care le definesc. dar şi aici. Pornind de la aceste culori de bază sunt admise variaţii în limita a 10 nuanţe. îndemânare. camaraderie. umbrele. Ele trebuie să fie comunicate angajaţilor prin toate activităţile zilnice şi prin comportamentul managerilor. profesionalism într-un cuvânt. onestitate. Aceste imagini ale lumii sugerează realizările extraordinare – atât cele care ţin de creaţia unică a naturii şi a universului cât şi cele ieşite din mâna omului.

“Ne dezvoltăm în mod continuu cunoştinţele în domeniul afacerilor”. Excelenţa (excellence). experienţa. legat de acestea. Comunicare perfectă. principiile de realizare a acestora. Luăm mereu iniţiativa şi nu fugim de responsabilitate”. Clienţi de talie înaltă: CFJ lucrează numai pentru clienţi împreună cu care poate crea capital intelectual şi financiar. “Suntem liderii pieţii prin clienţi. Lucrul în echipă (teamwork). b. Învăţare. etc. “Ne îndreptăm cu repeziciune spre schimbare şi ne accelerăm mişcările cu flexibilitate şi hotărâre”. Reputaţie. naţional şi local. şi cea luată în discuţie şi-a creat un “road map” adică o hartă a drumului pe care vrea să-l urmeze în activitate.Managementul organizaţiilor despre valori: “Pentru a reuşi trebuie să ne dezvoltăm ca indivizi. iar valorile noastre ne ajută să ne atingem măreţia”. “Obţinem cele mai bune soluţii lucrând în echipă – împreună cu clienţii şi colegii noştri”. “Împărtăşim cu generozitate clienţilor şi colaboratorilor noştri din cunoştinţele. c. “Suntem demni de respect. 2. c. Subvalorile enumerate mai jos compun aceasta valoare care întruchipează una din ambiţiile firmei. “Oferim întotdeauna ceea ce am promis iar calitatea serviciilor noastre depăşeşte aşteptările”. şi resursele şi oportunităţile noastre”. “Ştim exact încotro ne îndreptăm. b. Iată ambiţiile şi. Profunzime (în gândire. Viziune globală (aplicată la nivel local). Valori: a. şi ca afacere. Subvalori: Relaţii. c. Clarviziune. lucru care îi inspiră şi îi motivează pe cei care merg cu noi”. comunităţilor şi punctelor de vedere”. Respect. Lider: prin clienţi. 97 . Integritate. Curaj. “Suntem îndrăzneţi. oameni şi gândire”. angajaţi. Generozitate: CFJ este angajatorul de cea mai înaltă clasă care atrage şi întreţine indivizii cei mai instruiţi de pe piaţa de muncă. Munca de echipă. servicii mutuale. a. Perfecţiunea presupune următoarele subvalori: Inovaţie. Spirit de lider (Leadership). b. Formulăm soluţii creative şi le “traducem” în fapte concrete. Deţinătorul celor mai productivi clienţi la nivel global. 3. CFJ îşi propune să fie: 1. a căror punere în practică are darul de a individualiza compania şi de a o face să se detaşeze de concurenţă. Împărtăşirea de cunoştinţe. în servicii. Inteligenţa. în expertiză). Lider global în domeniul serviciilor profesionale. Pentru aceasta şi-a impus o serie de norme sau principii profesionale. iar reputaţia ne este fără pată”. Ca orice corporaţie care se respectă. şi de lungă durată cu clienţii şi colaboratorii noştri”. “Îmbrăţişăm diversitatea culturilor. Furnizori de soluţii pentru cele mai complexe probleme a. Agilitate. “Construim relaţii productive.

1998. Shein. A. • Mereu mai bun decât concurenţa (A better implementer than the competition). tip Persoană). Organizational Culture and Leadership. Atlanta. OUR PEOPLE” Acesta este sloganul corporaţiei. TEME PENTRU APLICAŢII (PROPUNERI) 1. tip Sarcină. Bibliografie (pentru aplicaţie) 1. norme). mottouri. Toate aceste valori. London. Împreună putem schimba lumea. Modele de diagnoză şi intervenţie. 3. ritualuri. uniforme. Am efectuat astfel o mică incursiune în ceea ce numim elementele esenţiale ale strategiei corporaţiei CFJ.126-342). Identificaţi tipul de cultură predominant în organizaţia de apartenenţă (tip Putere. b) ritualuri. CFJ.).233). fie colaboratori: Join us.354-379). Psihologie organizaţională. Sun Francisco Jossez-Buss (p. Deal.. 5. Bridge. Together. 2. The Brand Story. 4. 1998. 98 . dacă sunt puse bine în practică. precum şi elemente non-materiale (valori. embleme etc. Test (grilă de autoevaluare) 1. Elementele analizate reprezintă ghidul pentru ascensiunea pe care firma şi-o propune. CFJ. 2nd edition. 6. T. Analizaţi din punctul de vedere al culturii organizaţionale. Corporate Cultures: the Rites and Rituals of Corporate Life. • Lideri pe pieţele de referinţă (The leader in our chosen markets). 2. 3. Casa de Editură şi Consultanţă “studiul Organizării” (pp. Veniţi cu noi. 1990 (pp. Kennedy. care nu face decât să cuprindă în 4 cuvinte esenţa tuturor principiilor profesionale şi spirituale ale firmei. Press. Enterprise Strategy. Bridge. Normele unei organizaţii cuprind: a) mituri. Sofia.Managementul organizaţiilor “YOUR WORLDS. 1992. • Arhitectul viitorul nostru (The architect of our own future). Edgar H. Identificaţi elemente vizibile (“materiale”) ale culturii organizaţionale (simboluri. we can change the world. Cluj Napoca. 1996. Bridge. tip Rol. CFJ. Chirică. sau aşa cum le numeşte cartea intitulată “Strategia Corporaţiei”.E. imperativele strategice ale firmei: • Corporaţia noii cunoaşteri (New knowledge enterprise). London. • Cel mai bun loc de muncă (A great place to work). 1998.A. regulamentul de organizare şi funcţionare al unei organizaţii cunoscute. ne îndeamnă să ne unim cu corporaţia. London. Atlanta Univ. Guidelines. şi să devenim fie clienţi.

b) se exprimă prin reguli şi proceduri de lucru extrem de explicite. Organizaţiile şi cultura organizării. Editura Economică. Cultura afacerilor. 1998. Bucureşti 3. Bucureşti 4. 1999. Editura Economică. Gh. Modelul american. Bucureşti 99 . Cultura “tip Persoană” se caracterizează prin: a) individul reprezintă un punct central. Bucureşti 2. poziţia ierarhică este principala sursă de putere. b) relaţiile interpersonale de amiciţie sunt dominante. Indicaţi singurul răspuns corect. BIBLIOGRAFIE 1. Johns Gary. c) în fruntea organizaţiei se află o singură persoană.Managementul organizaţiilor c) regulamente interne. Indicaţi singurul răspuns corect. Hofstede. Comportament organizaţional. Geert. Ionescu Gh. Editura Trei. Indicaţi răspunsurile incorecte. Managementul structurilor multiculturale. Editura Economică. Software-ul gândirii.. 1996. Vlăsceanu Mihaela. Cultura “tip Sarcină” are următoarele caracteristici: a) este specifică organizaţiei birocratice. 2. 3. c) pentru indivizi. 1997.

Comunicarea trebuie să fie gestionată în conformitate cu un plan strategic de ansamblu al activităţii specifice organizaţiei. în temeiul informaţiilor rezultate din organizaţia de apartenenţă sau dintr-o altă organizaţie cunoscută. comunicarea se desfăşoară aleatoriu. Ea trebuie proiectată în aşa fel încât să permită: -coordonarea: proces ce are în vedere atingerea unui obiectiv prestabilit. E. – directivele şi instrucţiunile coboară de obicei prin circuitul ierahic. adică să se sprijine pe o varietate de suporturi în funcţie de obiectiv • să fie adaptată.487) “Este limpede – arată Gary Johns – că o mare parte din comunicarea în organizaţie urmează liniile formale de autoritate din organigrame. Problema reală a comunicării organizaţionale nu este dacă managerii se angajează sau nu în acest proces. COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ Obiective a) Înţelegerea tipologiei şi a semnificaţiei practice a comunicării organizaţionale în interiorul organizaţiei şi în relaţiile organizaţiei cu mediul extern. “Se poate afirma – observă autorii lucrării Managementul organizaţiei – că este imposibil de găsit un aspect al muncii managerului care să nu implice comunicarea.Căprărescu. Zorlenţan. 1998. Aceasta este valabil în special pentru exemplele de comunicare de sus în jos şi de jos în sus . p. în cazul în care apar efecte pozitive în urma desfăşurării unui astfel de proces. G. pe verticală etc. adică să se realizeze de sus în jos.328) 8. Comunicarea organizată şi organizaţia comunicantă Pentru a putea fi caracterizată drept organizată.. comunicarea organizaţională nu este un proces spontan şi natural. Dacă acest plan nu există. Totuşi realitatea comunicării în organizaţie arată că circuitul ierarhic formal este de comunicare incompletă şi adesea ineficientă” (Gary Johns. 100 . atunci sunt cu totul şi cu totul întâmplătoare. ci dacă ei comunică bine sau nesatisfăcător” (T. Acest lucru este foarte firesc pentru că procesul de comunicare trebuie să fie proiectat în aşa fel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. b) Exersarea unor proceduri şi metode de comunicare organizaţională. adică să reflecte un plan de ansamblu şi obiectivele pe care şi le asumă organizaţia • să fie multidirecţională.. adică să folosească sistemele de informare specifice fiecărui sector de activitate şi să concorde cu cultura organizaţională promovată • să fie flexibilă pentru a integra comunicarea informală şi pentru a crea structurile care o favorizează Drept urmare. necesar pentru realizarea scopului final al organizaţiei -armonizarea : activitate ce are drept scop definirea unui obiectiv comun După cum se poate observa. pe orizontală. p. iar ideile şi propunerile urcă.1. Greşeala cea mai frecventă care se face în acest context este aşa numitul mit tehnicist.. comunicarea organizaţională trebuie să prezinte următoarele caracteristici: • să fie orientată spre finalitate (scop). trăsăturile proprii comunicării organizate merg în paralel cu cele ale organizaţiei comunicante.Managementul organizaţiilor 8. 1998. Burduş. • să fie instrumentală.

cât şi pe cele care privesc emisia de mesaje pentru a atinge maximum de eficienţă în domeniul respectiv Această a treia dimensiune este în general. între directori şi sindicate. Wiener) şi cele care o tratează din perspectivă psihosociologică (Şcoala de la Palo Alto). legătura cu interiorul este constant neglijată. fără consultarea celor implicaţi direct în realizarea scopurilor organizaţiei. Informarea constă deci. Dacă în cazul adoptării inovaţiilor tehnologice care constituie suportul comunicării. de la emiţător către receptor. organizaţia trebuie să îşi regleze atât fluxurile informaţiile. iar pe de altă parte cea care reglează schimbul de informaţii între salariaţi. Dimpotrivă. trebuie să avem în vedere ambele aspecte pentru că: • în planul inovaţiilor tehnologice care afectează comunicarea. comunicarea se realizează în mai multe direcţii. termenul de informare se referă la situaţiile în care rolul activ îi revine exclusiv receptorului. În primul caz. organizaţia se situează la intersecţia noutăţilor apărute în informatică. termeni adesea confundaţi. se impune distincţia dintre informare şi comunicare. rezultatul fiind absenţa unui feedback adecvat din partea receptorilor. • în planul relaţiilor interpersonale organizaţia se confruntă zi de zi cu problemele de comunicare ce apar între diversele categorii de personal care lucrează în interiorul său: între salariaţi şi persoanele aflate în funcţii de conducere. Nu în ultimul rând. trebuie să se ţină seama de contextul social şi de cultura proprie fiecărei organizaţii. în cadrul aceleiaşi secvenţe de comunicare. În acest context. prezenţa lor nu garantează exploatarea în folosul organizaţiei. În al doilea caz. în telecomunicaţii etc. Acest lucru nu se întâmplă însă. Mesajele care provin din interior (mai ales dacă ajung la factorii de decizie prin intermediul canalelor informale) sunt aproape întotdeauna ignorate. informarea ţine exclusiv de transferul de conţinut (emisie şi receptare). folosirea lor este irelevantă pentru atingerea scopurilor asumate de organizaţie. decât foarte rar. organizaţia este pe de o parte vectorul schimburilor interactive cu mediul extern (mai ales cu clienţii). în timp ce comunicarea se referă la schimburile de structuri cognitive ce vizează schimbarea comportamentului celuilalt. • în planul politicilor şi strategiilor manageriale organizaţia trebuie să îşi formuleze atât obiectivele de receptare. atât la nivel formal cât şi informal. iar comunicarea în relaţionarea interpersonală. deciziile se iau exclusiv la nivelul managerial. În lipsa feedbackului. între angajaţi etc. cel mai adesea ignorată. Abordările clasice ale comunicării se înscriu în general în două categorii: teoriile care plasează comunicarea în relaţie cu tehnologiile folosite drept suport (Shannon. Dacă tehnologiile comunicaţionale nu sunt puse în relaţie cu un plan strategic de ansamblu. În mod evident. cât şi pe cele comunicaţionale. sunt suficiente pentru a asigura un proces de comunicare permanent. mai ales dacă este vorba de tehnologii informaţionale de ultimă oră. pentru că în fond de ea depinde supravieţuirea organizaţiei. Altfel spus. co-existenţa comunicării organizate şi a organizaţiei comunicante reprezintă un caz ideal de eficienţă. Mai mult decât atât. Pentru ca el să devină realitate trebuie acţionat în două direcţii principale: favorizarea fluxurilor de comunicare la toate nivelurile şi ameliorarea funcţionării organizaţiei. Trebuie menţionat că acesta este un alt punct sensibil al organizaţiilor aflate în plin proces de tranziţie. Dacă importanţa relaţiei cu exteriorul a fost mai mult sau mai puţin conştientizată. fluent şi eficient. Pentru o gestionare eficientă a comunicării organizaţionale. în timp ce comunicarea vizează un sistem de relaţii interactive. ea emite mesaje în interior sau în exterior şi receptează şi analizează mesaje provenind din exterior şi din interior. În acest context. în relaţionarea oamenilor cu faptele.Managementul organizaţiilor Se consideră că suporturile comunicaţionale. fiecare emiţător devenind la rândul lui receptor şi invers. Adesea. Astfel. majoritatea întreprinderilor în tranziţie 101 . Informarea funcţionează într-un singur sens. comunicarea este coborâtă de obicei la nivel de simplă informare.

când de fapt nu face altceva decât să reglementeze rolurile de emiţător. şi în spaţiul Europei Vestice comunicarea internă este o preocupare destul de recentă. Singurele forme de comunicare interne sunt reuniunile şi avizierele. Sistemele de informare procesează de obicei o cantitate uriaşă de informaţie. în Occident a început să se resimtă din ce în ce mai mut necesitatea comunicării externe pentru a se promova în exterior o anumită imagine (pozitivă) a organizaţiei. care conduce la greşeli de interpretare. fiind de fapt problemele legate de: • volumul informaţiei • calitatea informaţiei • propagarea informaţiei Volumul informaţiei. care mediază exclusiv comunicarea formală. blocaje de informaţie sau intermitenţe în fluxurile comunicaţionale. ci numai pe verticală. Acest ultim punct este esenţial pentru desfăşurarea normală atât a activităţii organizaţiei. sub forma indicaţiilor şi rapoartelor de activitate. formularea unei strategii comunicaţionale este o idee relativ nouă şi în Occident. Cazul tipic este cel al directorului care ia decizii de unul singur. Calitatea foarte scăzută a informaţiei. Se produc de asemenea. ceea ce are ca efect imposibilitatea exploatării tuturor datelor pe care le emite / receptează organizaţia. Viteza de difuzare a informaţiilor este în general prea lentă. persoanele implicate direct în îndeplinirea scopurilor organizaţiei sunt private de accesul la informaţie. respectiv receptor. ci lipsei de dinamism a rolurilor de emiţător/receptor. afirmând necesitatea de a comunica eficient. se confundă foarte des noţiunile de sistem de informare şi plan de comunicare.Managementul organizaţiilor se confruntă în primul rând cu lipsa de fonduri necesare achiziţionării unor astfel de tehnologii. crezând că astfel asigură o bună comunicare internă. informaţiile ajung prea târziu la beneficiar. În această situaţie. ca atare numai anumite sectoare de activitate sunt dotate cu astfel de tehnologii. de cele mai multe ori lipsesc toate cele trei dimensiuni ale comunicării interne. Aceste sisteme de informare la rândul lor suferă de anumite patologii. O altă problemă este decodarea incorectă de către anumite persoane. Când acest tip de comunicare există. pornind de la informaţii parţiale. ceea ce evident. De foarte multe ori datele sunt imprecise sau irelevante pentru obiectivele sau aşteptările organizaţiei. Comunicarea de orice tip. În plus. cât şi a procesului de comunicare. ceea ce are un impact negativ asupra eficienţei organizaţiei. Cel mai adesea. De obicei. Propagarea defectuoasă a informaţiei. computerele. reuniunile. enumerate mai sus. nu numai cea organizaţională este în general afectată de dificultăţile cu care se confruntă receptorul în înţelegerea mesajului transmis de 102 . Există şi cazuri în care este prea rapidă şi atunci anumite date care pot avea o importanţă considerabilă sunt iremediabil pierdute. care sunt de obicei alternative: • se sprijină pe suporturi informative. deşi în cele mai multe cazuri nu există nici un plan strategic de comunicare • consideră informaţiile provenind din exterior drept una resursele strategice ale organizaţiei În organizaţiile aflate în tranziţie. organizaţia construieşte sisteme de informare. afectează funcţionarea eficientă a întreprinderii. Nu se realizează propagarea informaţiilor pe orizontală. Informaţiile sunt foarte greu accesibile. ziarele. La fel de posibil este să se producă şi cazul invers: sistemele procesează o cantitate insuficientă de informaţii sau privilegiază anumiţi actori din spaţiul organizaţional. O altă problemă foarte frecventă este lipsa de adecvare între momentul în care este nevoie de anumite date şi momentul în care acestea sunt efectiv furnizate/primite. avizierele • afişează o dimensiune strategică. Începând cu anii ’70. Comunicarea computerizată este încă un lucru considerat scump. Ele pot fi grupate în trei categorii. el are trei caracteristici de bază. acest lucru nedatorându-se neapărat precarităţii tehnologice. canalele de comunicare fiind revistele. Cu toate acestea. cauzate de o proiectare defectuoasă.

nu se conştientizează necesitatea circulaţiei neîntrerupte a informaţiilor între departamente. Comunicarea de sus în jos este iniţiată de manageri (care de cele mai multe ori sunt de formaţie tehnică şi nu se preocupă de aspectele legate de comunicare şi de modul în care circulă informaţiile) şi este îndreptată către eşaloanele subordonate. Comunicarea internă Comunicarea internă se referă la schimbul de mesaje ce se realizează în interiorul organizaţiei. De cele mai multe ori. formele moderne de management ( în special managementul de tip participativ pun accent pe promovarea comunicării nestânjenite între directori şi subordonaţi. în cazul organizaţiilor aflate în plin proces de schimbare. Aceasta este situaţia ideală de comunicare. şi pe de altă parte faptului că în organigramele acestui tip de companii nu există posturi pentru specialişti în comunicare. de jos în sus. Din nefericire. care vor fi reflectate într-un plan strategic de ansamblu. comunicarea desfăşurându-se în general. pe orizontală. În compensaţie. Atunci când informaţiile circulă prin canale ce nu înscriu în sfera relaţiilor de subordonare. comunicarea orizontală lipseşte cu desăvârşire sau este foarte lentă şi ineficientă. Ideea de periodicitate este de maximă importanţă pentru că asigură o anume permanenţă şi fluiditate a comunicării. După cum se poate observa. Ideea de comunicare organizată presupune evitarea unor astfel de situaţii printr-o analiză prealabilă a necesităţilor şi obiectivelor organizaţiei. Toate aceste vicii comunicaţionale afectează logica de ansamblu a sistemului. De cele mai multe ori. atât pe verticală cât şi pe orizontală. De obicei. este folosită pentru transmiterea de dispoziţii şi directive. pentru explicarea regulamentelor şi practicilor specifice organizaţiilor.2. chiar şi comunicarea de sus în jos suferă de sincope. Astfel de politici de resurse umane privesc feed-back-ul şi comunicarea în general drept un proces de inter-influenţare. când de fapt este vorba de o activitate de conducere dominatoare sau chiar de manipulare. ca şi pentru delimitarea responsabilităţilor salariaţilor. Comunicarea este formală atunci când mesajele sunt transmise pe canale prestabilite. comunicarea pe orizontală respectă exclusiv canalele informale. ea îndreptându-se preferenţial spre anumiţi salariaţi (care au responsabilităţi considerate prioritare sau 103 . Tipologia comunicării organizaţionale 8.2. este vorba de comunicare neformală. pe trei direcţii principale: de sus în jos. există pericolul de a crea numai aparenţa comunicării. Această distincţie este foarte importantă pentru activitatea managerială. ceea ce duce în mod inevitabil la scăderea exactităţii informaţiilor. Problema care se pune automat este dacă acest proces rezidă în simpla verificare a corectitudinii receptării sau dimpotrivă. în cadrul organizaţiilor în tranziţie. În caz contrar. cu posibilitatea de a determina emiţătorul să-şi modifice punctul de vedere iniţial. ci de resorturile psihologice ale individului care influenţează decisiv relaţiile internaţionale. Această situaţie se datorează în mare parte faptului că.Managementul organizaţiilor emiţător. pe de o parte. În organizaţiile eficiente comunicarea formală de sus în jos are ca scop şi motivarea angajaţilor ca şi punerea lor periodică la curent cu politica. direcţiile formale de comunicare respectă cu fidelitate relaţiile stabilite în organizaţie. 8. Ele sunt proiectate şi gestionate pentru a permite transferul de informaţii între nivelurile (pe verticală) şi departamente (pe orizontală). scopurile şi strategia aleasă de organizaţie. Aceste dificultăţi nu ţin neapărat de terminologia utilizată. Într-adevăr. ca fiind vitală pentru supravieţuirea organizaţiei în condiţii concurenţiale.1. a) Comunicarea formală Canalele formale de comunicare sunt create în mod deliberat prin stabilirea unui sistem formal de responsabilităţi care respectă structura ierarhică a organizaţiei. fenomenul de feed-back transformă informarea în comunicare. dacă are ca efect influenţarea reciprocă.

care are ca emiţători salariaţii şi ca destinatari pe manageri. Se poate spune că merg în paralel cu canalele de comunicare formale. În plus. Comunicarea informală se desfăşoară în general prin canale create spontan. fie între alte persoane din cadrul diverselor departamente. pentru a diminua teama şi reticenţa generate de dezinformare sau de insuficienţa informaţiei. se modifică permanent şi operează la toate nivelurile. Acestea apar şi există în mod necontrolat. ci şi crearea unei imagini negative a organizaţiei în exterior. există pericolul ca ea să se transforme în zvon sau în bârfă ceea ce nu este de dorit nici pentru mediul intern de lucru. comunicarea de sus în jos trebuie să fie completată de comunicarea de jos în sus. Insuficienţa comunicării formale nu are ca efect numai slaba coordonare a activităţilor interne şi lipsa de eficienţă la nivel global. salariaţii nu se pot constitui în purtători ai acestora. Un alt palier al comunicării formale îl constituie comunicarea pe orizontală. b) Comunicarea informală Comunicarea informală se poate defini drept schimbul de informaţii care are loc în afara canalelor de comunicare oficiale. comunicarea formală de sus în jos ar trebui folosită în principal pentru a influenţa opiniile. ea nu are loc decât atunci când managerul consideră că are de transmis ordine şi directive subordonaţilor. Comunicarea de sus în jos trebuie folosită cu prudenţă pentru că prezintă pericolul desprinderii managerilor de realităţile din organizaţie. Acestea sunt greşeli grave care provin din ignorarea faptului că salariaţii sunt de fapt purtătorii valorilor organizaţiei în exterior. pentru a schimba atitudinile. nici pentru funcţionarea de ansamblu a organizaţiei. poate apărea fenomenul dezinformării intenţionate. mai ales dacă acestea sunt interdependente. ce se realizează fie între managerii aflaţi pe poziţii similare în interiorul organizaţiei.Managementul organizaţiilor care dimpotrivă au anumit nivel de incompetenţă). În general. Este din nou important de subliniat faptul că direcţiile formale de comunicare trebuie să funcţioneze fără greş pentru că informaţia circulă oricum. Acest lucru se datorează faptului că. fapt ce are rolul de a dezamorsa tensiunile emoţionale şi de a crea sentimentul de valoare personală. Ceea ce trebuie avut în mod special în vedere este că aceste canale nu pot fi nici interzise. mai ales dacă acestea din urmă sunt ineficiente sau dacă informaţia care ajunge pe această cale este săracă. în conformitate cu noua politică a organizaţiei. acest tip de comunicare are rolul de a realiza coordonarea activităţilor dintre departamente. nici desfiinţate. Din acest motiv. este constant trecută cu vederea ideea transmiterii concluziilor la care s-a ajuns în urma discuţiilor purtate de şefii de departamente. în cazurile cele mai rele. În acest sens. În ceea ce priveşte comunicarea orizontală ( în cazul fericit în care aceasta există şi nu este numai simulată). În mod normal. În plus. Mai mult decât atât. mai ales dacă avem de-a face cu o organizaţie în schimbare (lucru inevitabil ţinând cont de contextul concurenţial). fără a se preocupa de informarea acestora cu privire la deciziile luate de eşaloanele de conducere cu privire la activităţile. Pentru a contracara toate aceste posibile efecte managerii trebuie să promoveze un flux comunicaţional constant care să favorizeze crearea unei culturi organizaţionale flexibile. Angajaţii îşi comunică în acest mod părerile şi măsura în care au înţeles comunicarea de sus în jos. politica şi strategiile organizaţiei. de obicei comunicarea între departamente este mediată (pe cale formală). pentru a pregăti salariaţii pentru schimbările din organizaţie. pentru că tendinţa firească a subordonaţilor este de a filtra foarte puternic conţinutul mesajului pentru a apărea într-o lumină cât mai favorabilă în faţa şefilor. aproape în exclusivitate de manageri. Dacă ea însă este mediată de canalele neformale de comunicare. datorită lipsei de feed-back. politicii şi valorilor pe care organizaţia doreşte să le promoveze în exterior. Pentru buna funcţionare a organizaţiei ele trebuie pe de o parte contracarate de 104 . centrată pe sentimentul valorii personale a salariaţilor şi pe cel al apartenenţei acestora la valorile şi normele organizaţiei. receptorul (managerul) trebuie să cântărească foarte atent informaţiile primite pe această cale. fiind greşit sau insuficient informaţi asupra scopurilor.

8. legăturile sale cu mediul extern sunt mai degrabă oficiale. 105 . despre rezultatele obţinute în urma adoptării unei noi strategii etc.Managementul organizaţiilor informaţiile transmise prin intermediul canalelor oficiale. Managerul este într-adevăr purtătorul principal de imagine al organizaţiei pe care o conduce. îndepărtându-se însă de circuitele complexe şi lente ale comunicării formale.2. iar pe de altă parte are un rol terapeutic. cât şi pe cel informal. Cu toate acestea. promovarea exclusivă a comunicării formale va avea ca efect dezordinea. comportamentul şi atitudinile sale sunt predictibile. Managerul are mai degrabă rolul de simbol al organizaţiei. Invers. Comunicarea informală oferă un dublu avantaj: pe de o parte ea are o valoare utilitară pentru organizaţie. el poate deveni sursă de inovaţie pentru formal. dar care se caracterizează printr-o cultură organizaţională diferită. Managerul are un rol deosebit în contextul interferenţelor cu organizaţii similare. Managerii trebuie să le folosească pentru a cunoaşte şi a putea contracara zvonurile nereale şi dăunătoare pentru activitatea organizaţiei. Dacă informalul este încurajat. pentru a putea permite fluxurile informale purtătoare de feedback şi de noutate. În concluzie. la sistemul privat caracterizat de deplasarea importanţei managerilor către Adunarea Generală a Acţionarilor). mai ales în situaţii de reproiectare a organizaţiei. pentru a funcţiona eficient comunicarea organizaţională trebuie să acopere atât registrul formal. Acest tip de comunicare se asociază cel mai bine cu o politică managerială care încurajează iniţiativa şi autonomia. contribuind la fluidizarea contactelor între salariaţi. el fiind obligat să ţină cont de specificitatea acestei culturi pentru a putea comunica eficient şi pentru a nu intra în conflict cu organizaţia parteneră. lărgind spaţiul de joc al fiecărui actor al organizaţiei. care nu este întotdeauna acelaşi cu cel stabilit de organigramă. omul şi satisfacţiile sau frustrările sale nefiind inclus în această ecuaţie. iar pe de altă parte trebuie încurajate pentru că oferă un feed-back optim. suficient de suple însă. dezorganizarea. Activitatea şi legăturile sale externe sunt proiectate în aşa fel încât să reitereze şi să întărească imaginea creată prin intermediul relaţiilor publice şi a publicităţii. mai ales în contextul pe care îl avem în vedere (organizaţii care trec de la sistemul centralizat de conducere şi de luare a deciziilor. Salariatul va căuta informaţia de care are nevoie acolo unde ştie că o poate găsi. Dimpotrivă. de fenomene de tipul contraputerii. El nu este sigurul purtător de imagine al organizaţiei. El nu face altceva decât să se conformeze unor prescripţii de rol şi cel mult de status. Promovarea comunicării informale reduce riscurile legate de conflictele de muncă. Managerul este considerat veriga de legătură între organizaţie şi mediul său extern în general şi publicul specific în particular. generate de obicei de excesul de formalism. în acelaşi timp exploatarea ocaziilor de comunicare eficientă care se pot ivi şi evitarea unor anumite riscuri legate de incompatibilitatea dintre organigramă şi situaţia de fapt din organizaţie. Salariatul oferă un feed-back “profesional”. trebuie în primul rând create cadre formale de comunicare. Comunicarea informală în acest caz merge în paralele cu canalele transversale de comunicare. contactele de tip informal sunt cele care asigură în modul cel mai eficient legătura dintre salariaţii aceluiaşi departament sau între departamente diferite. Aceasta însă are o altă natură.2. Comunicarea neformală permite deci. oferind date despre activitatea organizaţiei. Este evident că şi canalele de comunicare formală de jos în sus sunt purtătoare de feed-back. În aceste condiţii. despre eficienţa sau lipsa de eficienţă a acesteia. canalele neformale au cel mai activ rol. fără a apela la reţelele formale pentru a ajunge la interlocutorul potrivit. Comunicarea externă Greşeala cea mai frecventă care se face este că acest gen de comunicare este redusă de obicei la comunicarea de tip managerial. imposibilitatea formulării de obiective pe termen lung. Detaliind puţin. lucru foarte profitabil mai ales în momente de restructurare a organizaţiei. de greve.

furnizori. evoluţiei suporturilor tehnice.Managementul organizaţiilor În realitate. în alegerea strategiilor şi în opţiunea pentru o anume politică. eventuali concurenţi. contractanţi. care constă în construirea sau extinderea unei reţele de comunicare • Comunicarea externă de promovare (publicitate. încearcă să-şi amelioreze imaginea de ansamblu sau pur şi simplu vrea să se facă cunoscută şi să-şi promoveze valorile. Observarea atentă a mediului extern şi previzionarea evoluţiei acestuia se realizează prin intermediul unor anumiţi membri ai organizaţiei care captează toate informaţiile considerate strategice. autorităţi publice. Astfel. în calitate de reprezentanţi ai organizaţiei cu partenerii externi ai acesteia: clienţi. Formele principale prin care se concretizează acest tip particular de comunicare sunt: • publicitatea – prin mass media sau prin propriile materiale publicitare • promovarea vânzărilor • sponsorizărilor – finanţarea activităţilor culturale sau sportive • mecenatul – ajutor financiar sau logistic acordat artiştilor. Aceste informaţii sunt foarte utile în luarea de decizii. în general cu persoanele care sunt considerate a fi influente. Aceste schimburi sunt vitale pentru activitatea pe termen scurt a organizaţiei. ea se desfăşoară unilateral. eventualelor mişcări sociale etc. obligaţi să comunice. ele sunt proiectate în ideea că se pot dovedi utile în cazul unei crize sau a altui eveniment neaşteptat. O atenţie deosebită este acordată activităţilor concurenţei. există o multitudine de forme de promovare a imaginii. în mod necesar concurenţial prin construirea de relaţii profitabile cu actorii cheie ai acestuia: autorităţile locale. relaţii publice) Comunicarea externă operaţională se referă la faptul că mare parte din salariaţi întreţin relaţii profesionale cu persoane din mediul extern al organizaţiei. Organizaţia încearcă să reziste în mediul extern. ci organizaţia ca instituţie. acestea nu sunt cu adevărat indispensabile. organizaţiilor umanitare sau non-profit • articole care prezintă organizaţia în publicaţii de specialitate • organizarea de standuri la târguri şi forumuri • organizarea de zile ale porţilor deschise • acţiuni de consiliere şi ajutorare a altor instituţii similare (dar care în mod real nu sunt concurenţiale) prin detaşarea temporară de personal În concluzie. valorilor. Comunicarea externă strategică îmbracă două forme de bază: dezvoltarea de relaţii de comunicare cu mediul extern şi previzionarea evoluţiei şi schimbărilor care se pot produce în exteriorul organizaţiei şi care pot afecta activitatea acesteia. La momentul iniţierii acestor reţele de comunicare. realizată între membrii organizaţiei cu interlocutori din exteriorul organizaţiei • Comunicarea externă strategică. nu mai sunt membrii organizaţiei cei care întreţin legătura cu exteriorul. diferite de comunicarea de tip managerial. pentru că. Comunicarea cu rol de promovare reprezintă în realitate un caz aparte. comunicarea externă îmbracă şi alte forme. fiecare vehiculează o anumită imagine şi anumite mesaje din partea organizaţiei şi primesc în acelaşi timp informaţii pe care le retransmit în interiorul organizaţiei. deşi literatura de specialitate o consideră fără excepţie ca făcând parte din comunicarea externă. Cu toate acestea. Cea mai eficientă şi cea mai ieftină formă de promovare este 106 . Annie Bartoli menţionează existenţa a trei tipuri de comunicare externă: • Comunicarea externă operaţională. noilor norme şi reglementări legislative care pot afecta organizaţia şi transforma mediul său extern. Fiecare din aceşti angajaţi sunt deci. directori ai altor organizaţii. produselor sau serviciilor specifice organizaţiei. dinspre organizaţie către mediul exterior al acesteia. evoluţiei situaţiei locurilor de muncă. Ea dă informaţii despre produsele sau serviciile pe care le oferă. În această situaţie.

comunicarea devine instrumentul de bază al reproiectării. În general. pentru că ea este inevitabilă într-un context concurenţial. acum este mult mai clar de ce salariaţii trebuie să ştie şi să creadă pentru a voi să transmită informaţii pozitive despre organizaţie în mediul acesteia. explicată şi introdusă prin comunicare 107 . cu ocazia tuturor contactelor cu mediul extern. Un management autoritar. Acest lucru presupune însă ca salariatul să ştie (ceea ce ţine de eficienţa comunicării interne). Restructurarea nu este nicidecum sinonimă cu penalizarea sau cu concedierea. împreună cu setul corespunzător de relaţii de comunicare şi cu construirea unei noi culturi organizaţionale. acest tip de mesaj trebuie însoţit permanent de ideea că schimbarea nu trebuie să provoace nici un fel de reacţii negative din partea salariaţilor. schimbări absolut esenţiale pentru construirea unei culturi organizaţionale calitative. eficienţa şi calitatea de care dă dovadă organizaţia. mesajul său fiind centrat pe seriozitatea. să creadă (este vorba de coerenţa dintre discursul pe care îl afişează şi acţiunile sale concrete) şi să vrea (adică să simtă nevoia să vorbească despre organizaţie. rezultatul va fi reducerea tensiunilor. Când se pune problema reproiectării. Comunicarea în contextul schimbării organizaţionale Schimbarea mediului în care funcţionează organizaţia atrage după sine reproiectarea activităţii interne. nu poate fi vorba de prea multă comunicare.Managementul organizaţiilor însă. cât şi cea neformală trebuie să scoată în evidenţă faptul că schimbarea este benefică nu numai pentru organizaţie în ansamblul ei. nevoia de restructurare a organizaţiei este percepută de salariaţi ca un factor de stres şi de frustrare. şi nu în ultimul rând. ea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • să aibă loc fără încetare şi folosind toate suporturile care există în organizaţie. Reproiectarea trebuie anunţată. Mai mult decât atât.3. Este o iluzie că acest flux informaţional poate fi pe deplin controlat. dar confirmând poziţia publică a organizaţiei. În aceste condiţii. Acest lucru este foarte important pentru că. 8. necesar supravieţuirii organizaţiei. introducerea de noi strategii. informaţia despre schimbările pozitive din interior devine mult mai credibilă. transmiterea de mesaje favorabile către exterior. misiunea comunicării interne constă în: • asigurarea ca angajaţii să înţeleagă şi să sprijine schimbările ce au loc în organizaţie • formarea şi influenţarea culturii organizaţionale în procesul de adaptare la schimbările ce au loc mediu • influenţarea atitudinii şi comportamentului angajaţilor privind calitatea şi clientul O astfel de strategie de comunicare poate fi realizată numai prin intermediul unui proces managerial de tip participativ. ci un proces normal de adaptare la mediu. ceea ce trimite la ideea de motivaţie). În acest context. ci şi pentru angajaţi. Dacă acest mesaj este transmis şi receptat în această formă. adoptarea mai relaxată a noilor modificări de climat şi de cultură organizaţională. După Cândea. care afectează în mod necesar funcţionarea de ansamblu a organizaţiei.2. Revenind la precizările anterioare. El poate fi însă limitat şi contracarat într-o oarecare măsură de transmiterea de informaţii pertinente şi exacte despre schimbările ce au loc în organizaţie. fie acestea personale sau profesionale. venind pe o cale neoficială. cel mai adesea ignorată. fidelizarea membrilor faţă de strategiile alese de companie. Ideea este că fiecare angajat îşi poate asuma fără probleme rolul de comunicator extern. care promovează relaţii relativ rigide între palierele şi departamentele organizaţiei nu are suficiente resurse pentru schimbarea mentalităţilor salariaţilor. pe canalele de comunicare neformale încep să circule informaţii declanşatoare de panică (de obicei sub forma zvonului). Pentru aceasta. care nu încurajează feedback-ul şi participarea. Atât comunicarea formală. Ea se află la îndemâna tuturor salariaţilor şi constă în reliefarea permanentă a aspectelor pozitive ale organizaţiei din care fac parte.

între comunicarea internă şi comunicarea externă. Identificarea clară a obiectivelor şi trebuinţelor organizaţiei ţine. accentuând aspectul pozitiv al schimbării pentru beneficiari (clienţi. aşa cum arătam de la început. Din nefericire. Existenţa ei nu poate fi concepută în afara sprijinirii unei politici generale. În realitate. alegerea strategiilor care să pregătească. realizarea concertării şi coerenţei care sunt de fapt. obiectivele majore ale procesului de comunicare. Acesta este motivul pentru care organizaţia trebuie sa fie comunicantă iar comunicarea organizată. 8. procedurile şi mecanismele de coordonare ale activităţilor • forma schimbării. de domeniul comunicării şi nu de departamentele de marketing. În această situaţie.Managementul organizaţiilor • să fie simplă şi clară. comunicarea externă trebuie să transmită publicurilor ţintă aceeaşi imagine pozitivă a schimbării organizaţiei. organizaţia şi comunicarea trebuie privite ca instrumente complementare şi nu ca tehnici independente. derularea de experimente la scară redusă înainte de a generaliza schimbarea la nivelul întregii organizaţii. pentru a putea comunica cu exteriorul. să însoţească şi să succedă schimbării). investitori) ca şi importanţa ei pentru comunitate. Organizaţia comunicantă O organizaţie care se doreşte comunicantă trebuie să prezinte anumite caracteristici: • să fie deschisă. cel mai adesea aceasta este confundată cu modificarea organigramei. una birocratică. organizarea muncii. Ameliorarea funcţionării organizaţiei trebuie să fie o preocupare constantă a structurilor de conducere ale acesteia. punerea de acord cu obiectivele organizaţiei prin realizarea unui dozaj optim între formal şi informal. oricât ar părea de ciudat. ci inovaţia • să fie suplă pentru a permite un dozaj oportun al comunicării formale şi informale • să fie orientată explicit spre finalitate. pentru a putea crea prin intermediul informării. Tot comunicarea facilitează înţelegerea aspectelor socio-psihologice ale funcţionării organizaţiei. reconsiderarea tehnicilor utilizate. 108 . mass media. furnizori. Comunicarea nu reprezintă un scop în sine. schimbarea trebuie să acopere două paliere complementare: • fondul schimbării. specializării şi comunicării potenţialităţii interne şi mijloacele de a le transforma în realitate Organizaţia comunicantă nu poate fi deci. În acelaşi timp.4. emiterea. Comunicarea organizată presupune deci. spiritul de echipă şi un management de tip participativ. pentru a avea ca rezultat eficientizarea organizaţiei. orientată spre atingerea scopurilor asumate de organizaţie. care poate afecta diverse niveluri şi departamente ale organizaţiei. Ea presupune o organizare a muncii care favorizează implicarea. adică să nu valorizeze rutina. pentru a evita acumulările artificiale de putere prin stocarea de informaţii • să fie dinamică. Conceptele de bază şi motivarea legate de reproiectare trebuie exprimate pe înţelesul tuturor • să acţioneze mai degrabă la nivel emoţional decât la nivel raţional • să fie dramatică • să sugereze importanţa şi urgenţa procesului de reproiectare În paralel. efectuarea de analize prealabile reorganizării structurilor. respectiv receptarea de mesaje constituindu-se într-un proces interactiv • să fie evolutivă. cum ar fi organigrama.2. pentru a crea cadrul cel mai potrivit pentru desfăşurarea comunicării formale • să responsabilizeze. trebuie avut în vedere faptul că problemele de comunicare ce apar inevitabil într-o organizaţie nu pot fi rezolvate printr-o reţetă unică sau printr-un anumit tip de reacţie. publicul larg. care se referă la elementele care ţin de modalităţile şi metodele de introducere a acesteia (participarea actorilor.

la obiectivele pe care acesta şi le propune. De fapt. O greşeală foarte frecventă este modificarea bruscă a unor structuri considerate în mod eronat statice (organigrama. reorganizarea nu este soluţia cea mai indicată pentru că este cert că nu va aborda lacunele de fond ale organizaţiei. adaptarea fiind cuvântul cheie pentru obţinerea rezultatelor scontate. După Bartoli. • Riscul inadaptării. exercită întotdeauna o atracţie irezistibilă asupra factorilor de decizie. ignorându-se faptul că. care trebuie să includă diagnosticarea problemelor organizaţiei. Din nefericire. modificarea tuturor acestor structuri trebuie să se desfăşoare procesual. care exclude elementul uman din ecuaţia organizaţională. ele aparţin unor culturi şi medii diferite. există trei categorii de factori de risc. poate duce la sincope în activitatea organizaţiei. pentru că acesta este numai unul dintre elementele procesului. decât dacă forma este pertinentă şi adaptată la obiectivele de ansamblu şi la mediul şi cultura organizaţională. în cele mai multe cazuri nu se ţine cont de specificitatea fiecărei organizaţii. În această situaţie. Orice schimbare ar trebui să ţină cont de aşa numita “cronobiologie” a organizaţiei.Managementul organizaţiilor Aceste două procese sunt inseparabile pentru că forma este lipsită de sens dacă nu este permanent raportată la fond. este evident că restructurarea este departe de a fi un panaceu universal. Invers. eficientizarea activităţilor desfăşurate. formularea unui plan strategic şi mobilizarea resurselor care să pună acest plan în aplicare • Restructurarea trebuie să aibă loc la nivelul întregii organizaţii 109 . în timp deci. Mai ales în situaţia în care organizaţia se confruntă cu un vid strategic. pe explicarea şi pe beneficiile schimbării. Dacă impactul schimbării asupra organizaţiei nu este nici studiat sau măcar intuit. ce însoţesc foarte frecvent procesele de restructurare organizaţională: • Riscul de precipitare. Aşa cum arătam anterior. În posturile respective lucrează oameni. În esenţă. Presupoziţia că aceste elemente sunt lipsite de dinamism şi ca atare pot fi oricând modificate. Organigrama nu este doar un document care prevede distribuţia personalului. Acest lucru este posibil numai dacă modificările de structuri sunt corelate cu o comunicare eficientă care să pună accent pe inevitabilitatea. atunci există toate şansele să se producă disfuncţionalităţi sau chiar blocaje. Cea mai frecventă eroare este legată de ideea că orice criză prin care trece organizaţia poate fi rezolvată prin restructurare sau prin comunicare. ci ca un proces normal de adaptare a organizaţiei la un mediu puternic concurenţial. o comunicare exagerată poate avea ca efect apariţia de obiective imposibil de realizat. care au căpătat deja nimbul universalităţii. deşi structurile organizaţionale sunt asemănătoare sau uneori chiar identice. istoricul organizaţiei şi al culturii sale. ci doar cele de suprafaţă. dacă este practicată în exces. are la bază foarte persistentul mit tehnicist. restructurarea nu trebuie privită numai ca schimbare. adică de ritmul vieţii organizaţiei. La fel. care cuprinde şi alte aspecte cum ar fi. • Riscul importării modelelor. La fel. În realitate. Invers. posibilităţile sale de creştere. Personalul trebuie să înveţe să le folosească şi să le exploateze la capacitate maximă pentru a putea într-adevăr eficientiza activitatea desfăşurată de organizaţie. tehnologiile). procedurile şi tehnologiile nu pot fi internalizate şi aplicate pe loc în urma unei simple decizii. care au nevoie de timp pentru a se adapta noilor cerinţe ale organizaţiei. fondul nu are coerenţă şi şanse de realizare. este posibil ca schimbările să fie respinse de la bun început sau să fie acceptate cu condiţia să nu modifice structurile de adâncime ale organizaţiei. reorganizarea nu trebuie privită ca un fenomen generator de panică şi de disfuncţionalităţi. trebuie avute în vedere următoarele elemente fundamentale ale restructurării organizaţionale: • Restructurarea este o activitate organizată. În aceste condiţii. Soluţiile şi instrumentele adoptate cu succes de structuri şi organizaţii similare. procedurile.

sursele de informaţii sunt următoarele (clasificate după primul criteriu – “preferinţe”). din două puncte de vedere: a) clasificarea surselor după preferinţe (valorizarea surelor se face potrivit “percepţiei” subiecţilor privind importanţa surselor. Buletinul informaţional al departamentului. prezintă o ierarhizare a surselor de informaţii. Şeful direct. Buletinul informaţional al firmei. Directori. 10. Adunare. 9. REZUMAT • Managementul organizaţiei (managerii conducători) implică în chip imperativ comunicarea.Managementul organizaţiilor • Obiectivele restructurării trebuie promovate de factorii de decizie. până la programe de recalificare sau specializare a unor membri ai organizaţiei. • Programele de restructurare trebuie să vizeze însănătoşirea şi eficientizarea organizaţiei • Modificările organizaţionale trebuie să fie rezultatul unor intervenţii manageriale deliberate. 3. începând de la modificări de ordin tehnic. Concepte cheie Comunicare organizată Informare Comunicare internă Comunicare formală Comunicare informală Comunicare externă Organizaţie comunicantă APLICAŢIE (EXERCIŢIU . Programul de comunicare în sus. Manualul angajatului/broşuri. În exemplul lui Gary Johns. b) clasificarea surselor după frecvenţa reală (după frecvenţa utilizării surselor. • Echilibrul între comunicarea internă şi comunicarea externă este esenţial pentru viaţa organizaţiilor. Este nevoie însă de mult mai mult. Raportul anual al firmei. 1. 4. 11. 2. indiferent de preferinţa acordată pentru o sursă sau alta). Procedurile pot acoperi o gamă foarte largă. Tot aceştia trebuie să gestioneze efectele. 6.PROPUNERE) Gary Johns. utilizate de către membrii organizaţiilor. 7. Şedinţa de informare. de bogăţia şi substanţa comunicării informale. în lucrarea Compartamentul organizaţional (1998. Întâlniri de masă. Circuitul ierarhic cuprinde informaţii de rutină. 12. p. Programe de orientare. 5. 8. 110 .330). Întâlniri în grupuri mici.

potrivit experienţei personalului organizaţiei) are cu totul altă configuraţie (bursa noutăţilor aflându-se. sarcinile de lucru sunt următoarele: a) stabiliţi un inventar al surselor de informare specifice personalului din organizaţia dumneavoastră (sau dintr-o altă organizaţie cunoscută). 2.. pe primul loc). 111 . Indicaţi singurul răspuns pe deplin corect. b) cea mai “ieftină” formă de comunicare. Identificaţi aspectele patologice legate de volumul. 1. Teme de aplicaţie (propuneri) În organizaţia în care vă desfăşuraţi activitatea. calitatea şi propagarea informaţiei. Comunicarea organizaţională cuprinde: a) transferul de informaţie între emiţător şi receptor. utilizând concepte (idei) privind comunicarea organizaţională.Managementul organizaţiilor 13. este de dorit ca inventarul să cuprindă minimum 10 surse (eventual. c) o modalitate deliberată de preîntâmpinare a crizelor organizaţionale. strategică. bursa noutăţilor (zvonurile etc. 15. b) colectaţii opiniile membrilor organizaţiilor în funcţie de cele două criterii de ierarhizare (preferinţa de utilizare şi frecvenţa reală de utilizare). c) schimbările de structuri (conţinuturi) cognitive între membrii (entităţile) organizaţiei şi modificarea comportamentului acestora. sus-jos. Indicaţi singurul răspuns pe deplin corect. jos-sus?) 3. Observaţie: este lesne de văzut că personalul organizaţiei preferă. 15).) aflându-se pe ultimul loc. c) comparaţi cele două ierarhii şi sistematizaţi observaţiile dumneavoastră. Programe audio-vizuale (interne). b) informatizarea canalelor de comunicare dintr-o organizaţie. Plecând de la exemplul de mai sus. Caracterizaţi modalitatea de desfăşurare a comunicării externe cu exemple concrete (comunicare externă operaţională. de promovare). 2. Pe care direcţie se desfăşoară ce precădere comunicarea formală (pe orizontală. responsabilă. ca sursă de informaţie. Indicaţi singurul răspuns pe deplin corect.T. Comunicarea informală presupune: a) fluidizarea contactelor dintre salariaţi. Organizaţia comunicantă semnifică: a) organizaţiile care utilizează tehnologii I. Test (grilă de autoevaluare) 1. Mass-media. spre pildă. şeful direct (în primul rând). 14. 3. probabil unele surse vor coincide cu cele din exemplul anterior. Bursa noutăţilor. c) o organizaţie deschisă. dinamică. b) organizaţiile care încurajează comunicarea informală. Ce de-al doilea clasament (potrivit frecvenţei reale de utilizare a surselor.

Burduş. Managementul organizaţiei. Gary. Deprinderi. 1998. Cluj-Napoca 4. Johns. Sofia. Zorlenţan T. Bucureşti 2. Concepte. Comportament organizaţional.. Rodica M. Editura SO. Editura Expert. Psihologie organizaţională. Strategie. E. Rodica M. Bucureşti 5. Dan. 1996. Cândea. Modele de diagnoză şi intervenţie. Comunicarea managerială aplicată. 1998. Bucureşti 3. Cândea.Managementul organizaţiilor BIBLIOGRAFIE 1. 1996. Editura Economică.. Chirică.. Comunicarea managerială. Dan Cândea. Editura Economică. Editura Expert. Căprărescu. G. Cândea. Bucureşti 112 . 1996.

teoria relaţiilor umane . 5.Managementul organizaţiilor APLICAŢII (propuneri) 1. 12. 11. principala direcţie adoptată de către management: . 7. În acelaşi caz de organizaţie.organizaţionale având în vedere elementele de cultură şi mentalitate specifice ale spaţiului românesc. Spre care din cele cinci structuri identificate de Mintzberg tinde organizaţia din care faceţi parte? Justificaţi răspunsul. . paralel cu ceea ce s-a prezentat la această temă. 4.modul în care se gestionează graniţele organizaţiei ( fluxul de intrări – ieşiri. 13.teoria resurselor umane .o politică de dezvoltare organizaţională . Încadraţi organizaţia pe care aţi ales-o ca exemplu după cele patru modalităţi de clasificare care v-au fost propuse (clasificarea după gradul de structurare. 10. Pentru organizaţia în care vă desfăşuraţi în mod preponderent activitatea. 2. cum se măsoară performanţa (criterii 113 . caracterizaţi succint condiţiile de funcţionare având în vedere cele două aspecte: . după scopul general.modul în care se menţine structura optimă a organizaţiei. 3. identificaţi cel puţin trei funcţii laterale (sau secundare). cu ce tip de autoritate sunteţi . după clasificarea lui Katz şi Kahn. feed-back-ul. pentru un alt caz concret de organizaţie) precum şi scopul organizaţional. Încercaţi să stabiliţi.principiile managementul ştiinţific .precum şi măsura în care adoptarea unei alte direcţii ar avea un efect pozitiv asupra productivităţii. subsistemele componente pentru organizaţia în care vă desfăşuraţi activitatea (sau daca nu este cazul. 8. 6. În organizaţia din care faceţi parte. În aceeaşi organizaţie. Dacă adoptaţi perspectiva lui Max Weber. stabiliţi ( într-un eseu de una-două pagini). adaptarea la mediu). ( echilibrul între structura formală şi informală ). 9. Enumeraţi cel puţin trei avantaje/dezavantaje ale perspectivei sistemice în analiza organizaţiilor. Ce credeţi despre eficacitatea şi eficienţa obţinute în organizaţiile . Stabiliţi avantajele şi dezavantajele centralizării/descentralizării . patru trăsături caracteristice ale organizaţiilor viitorului în cazul societăţii româneşti. cum se constituie echilibrul între motivatorii extrinseci şi cei intrinseci? Trasaţi o strategie de menţinere/atingere a unui echilibru optim. 14. după beneficiari şi după tipuri de confruntări ).investit? Caracterizaţi în câteva propoziţii modul în care ceilalţi membri ai organizaţiei privesc problema responsabilităţii. Identificaţi . Pentru acelaşi exemplu de organizaţie. în care din cele tipuri „pure” s-ar înscrie organizaţia din care faceţi parte? Argumentaţi. Pe exemplul de organizaţie adoptat.româneşti contemporane? Avansaţi ipoteze despre cauzele situaţiei pe care aţi observat-o.

3. Evidenţiaţi 4-5 tendinţe sociale care au impact asupra liderilor organizaţiilor româneşti. facilităţi sociale). care dintre cele cinci metode de abordare a schimbării ar avea mai mult succes? Argumentaţi. jos-sus?). 2. simboluri.. – ipoteza (problema) investigaţiei.) . Studenţii pot realiza şi alte aplicaţii. 5. 18. – interpretarea rezultatelor investigaţiei. corelativ. Imaginaţi-vă că sunteţi manager. Conform celor patru etape prezentate. Identificaţi schimbările care au avut loc în ultimul an în organizaţiile din care faceţi parte. • Structura de principiu a unei aplicaţii este: 1. 20. Identificaţi aspectele patologice legate de volumul. Modalitatea de verificare • Alegerea unei teme de aplicaţie dintre cele propuse şi realizarea aplicaţiei în scris (în cel puţin 10 pagini). identificaţi problemele critice ale sistemului pe care l-aţi ales ca exemplu. 25.Managementul organizaţiilor . 15. 29. 19. Caracterizaţi modalitatea de desfăşurare a comunicării externe cu exemple concrete (comunicare externă operaţională. sus-jos. 30. embleme audio-vizuale etc. construiţi cel puţin trei variante de soluţii alternative . uniforme. 4.obiective/subiective) ? Care este conţinutul (creşteri/reduceri. Identificaţi elementele vizibile. evaluaţi-le şi decideţi care este varianta optimă. 24. În realizarea aplicaţiei se foloseşte bibliografie recomandată. – concluzii. norme ). • ipoteza este formula în temeiul unei “idei teoretice”. Într-o organizaţie românească oarecare cu structură slab modernizată.). de promovare). verificaţi existenţa celor şapte corespondenţe. un portret-robot al liderului organizaţiei ideale. Aplicaţi modelul Nadler-Tushman pe componentele organizaţiei în care vă desfăşuraţi activitatea.precum şi elementele non-material ( valori. gratificaţii. confidenţială/publică ) remuneraţiei ? Comentaţi aspectele pe care le-aţi descris din punctul de vedere al motivaţiei. ale culturii organizaţionale din care faceţi parte (motto-uri. 17. prin racordare la problemele cursului. Detectaţi particularităţi de manifestare ale rezistenţei la schimbare în climatul organizaţiilor româneşti contemporane. Având în vedere aceste probleme. în care categorie de cultură aţi încadra-o? Argumentaţi. calitatea şi propagarea informaţiei.5 (competiţia etc. 114 . În aceeaşi organizaţie. şi distribuirea (fixă/variabilă. 22. În organizaţia în care vă desfăşuraţi activitatea. – metoda de lucru (modalităţile de operaţionalizare a ipotezei). materiale. Din cele cinci variante de acţiuni prezentate în finalul subpunctului 5. alcătuiţi strategia optimă de motivare pentru organizaţia din care faceţi parte. strategică. cât şi bibliografie suplimentară. – investigaţia (utilizarea metodei în interiorul unei organizaţii pentru obţinerea de informaţii privind problema avută în vedere prin ipoteză). 27. 26. ritualuri specifice. Temele de aplicaţie sunt orientative. 23. Aplicând tipologia lui Handy pe organizaţia al cărei membru sunteţi. Realizaţi un portret-robot al liderului-tip de organizaţie românească şi. 16. 28. Pe care direcţie se desfăşoară cu precădere comunicarea formală (pe orizontală. 21. Caracterizaţi stilul de conducere ce se practică în organizaţia din care faceţi parte.

informaţie mass-media). – sursele utilizate: • surse livreşti (cărţi. în loc de aplicaţie. TESTELE de CUNOŞTINŢE din finalul fiecărei teme de curs au rol orientativ. • Nota finală rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la aplicaţie (prezentare aplicaţie) şi lucrare scrisă. interviuri în interiorul organizaţiei etc. Studenţii care doresc să verifice exactitatea modului de rezolvare vor apela la sistemul TUTORIAT.) • Examen (scris) – 2 ore. • surse organizaţionale (regulamente ale organizaţiei. o traducere de minimum 20 de pagini dintr-o lucrare de specialitate (traducerea este însoţită de copia lucrării originale).Managementul organizaţiilor 6. anchete. • Studenţii care doresc pot prezenta. cu condiţia existenţei notei de promovare la fiecare probă în parte. studii. 115 .

Sandra. Stephen R. Ed. Ed. (Comportament social şi procese organizaţionale. Organizaţia în ansamblu. Editura Didactică şi Pedagogică (cap. LĂZĂROIU. BONCIU Cătălin. S. CHIRICĂ. Gheorghe. NOOMEN.. (Negocierea afacerilor pp. 2000. 11. Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii. ClujNapoca. Dimensiunile culturale ale managementului.. 9. 13. Teora. Ed. Humanitas (Administrarea informaţiei. pp. Sofia. 3. Modele de diagnoză şi intervenţie. Van. POP. N. STĂNCULESCU. Editura RAI (Strategii şi politici în domeniul resurselor umane. Managementul resurselor umane. (Rolul esenţial al marketingului în cadrul organizaţiilor şi al societăţii pp. 105-126). Editura Economică (Dimensiunile culturale şi organizaţia pp. 29-69).W. PANĂ. M. 12. Gh. Uzanţe – protocol. 116 . 79-120). COVEY. 2000. 1996.. 203-292). Philip. GEORGESCU. Malvin L. 8. 6. 7. 5. HOFSTEDE. COMSA. pp. KOTLER. Toma. Ball-Rokeach. Geert. Aurel. 13-21. Teorii ale comunicării de masă. Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe principii. 185-210). pp. CHIRIBUCĂ. SO. Managementul structurilor multiculturale. Managementul marketingului. L. 1998. Feţele schimbării. Economică (Culturi organizaţionale pp. 1997. 221-450. 1999. 2. Managementul negocierii afacerilor. M. 1996. G. Alfa. BEREVOESCU. S. 1998. LĂZĂROIU. (Socializarea şi teoriile influenţei indirecte). De Fleur.GRIGORESCU.. 10. Lumina Lex.457-588). 4. 1998 Ştiinţa comunicării. JOHNS. IONESCU. Comportament organizaţional. CUILENBERG. 156-220). 1996. 1999. Nemira.M. Psihologie organizaţională. CARAIANI. Ed. 85-110). Ed.. Ştefan. A. I. Gary. pp. pp.J. BUZĂRNESCU. Instrumente manageriale psihosociale. Românii şi provocările tranziţiei. J. 1999. Ed.Managementul organizaţiilor BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 1. 21-207). 1995. Ed. MANOLESCU.A. SCHOLTEN. D. O. All Beck (Stimularea climatului organizaţional favorabil competiţiei interpersonale pp. Polirom. Economică.

1999. Măsurarea performanţelor. Ştefan. 1993. VLĂSCEANU.. RUSU. Valori şi profiluri dominante. pp. 28. 129-230). Psihosociologia rezolvării conflictului. Alvin. 29. Eticheta managerului. pp. Nemira (Cultura ca afacere. conducere. pp. 1996. Ed. 30. Polirom. Mass-media sau mediul invizibil. pp. 2000. 1997. VLĂSCEANU. POP.. NECULAU. 16. Ed. 24. Polirom (Schimbarea în câmpul socioprofesional pp. 324). C. Sectorul nonprofit. PETRESCU Ion (coordonator). 32-48. Ed. James N. 17. 23. Megatendinţe. Societăţile şi comunităţile în schimbare pp.. PITARIU. 121-160. PRUTIANU. Marshall. Iaşi. VLĂSCEANU. Mihaela. pp. 1999. Ed. 165-212). TREI (lucrarea integrală). Paideia (lucrarea integrală).. 18. Mihaela. Ed. 1998. Spaţiul social al tranziţiei. Concepte. metode şi tehnici.a. TOFFLER. 21. FERRÉOL. Management. 161-301). Bernard. 1999. pp. Politică. SANDU. (Controlul conflictului.. Gilles. Edward. 1993. Dumitru. NAISBITT. LUX LIBRIS (Strategie managerială universitară. Adrian. 1998. 1-36). All. MIÈGE. Tratat de management universitar.. Mcluhan. Zece noi direcţii care ne transformă viaţa. Neculau. Ed. Polirom (Stimularea întreprinderilor. Ed. 19. 120-153).H. Ed. 1994. L. 1989. VLAICU. 27. O teorie a schimbării şi continuităţii. Managementul resurselor umane. 2000. Ed. Turbulenţa în politica mondială. 22. Mihaela. f. ALL. ROSENAU. Comunicarea între industrie şi spaţiul public. FIMAN. pp. Stoica-Constantin Ana. (coordonatori). C. D. Academiei Române (O perspectivă organizată. C. Societatea cucerită de comunicare. 20. Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii. 26. Organizaţiile şi cultura organizării. 1994. John. 1590). 147-158).Managementul organizaţiilor 14. Contexte. MEREUŢĂ. PIETKIEWICZ. 15. organizare. 117 . Psihosociologia schimbării. 1988. Polirom. Adrian (coordonatori). Ed. Paideia (lucrarea integrală). Manual de comunicare şi negociere în afaceri.. Expert. Polirom (Surse de gafe inter-culturale pp. ANTET (Muzeul corporaţiilor dinozauri. 25.1998 Culturi organizaţionale în spaţiul românesc. Corporaţia adaptabilă.

BURDUŞ..Managementul organizaţiilor 31. E. Lazăr (coord. G.. Cătălin.. Economică. Dicţionar de Sociologie. VLĂSCEANU. ZAMFIR.). Ed. T. ZORLENŢAN. 1998. Ed. Managementul organizaţiei. 1993. Babel. 118 . CĂPRĂRESCU. 32.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->