You are on page 1of 31

1| Sayfa

SLEYMANE (A.S) DAVETNAMES ORJNAL METN VE TRKES ERVH'I DA'VET ETMENiN SARTLARI imam Ca'feri sadk (Radiyallah anh) der ki: Bir kimse da'vet yapp, Sleyman Aleyhisselam gibi ervhtan birisini yannda hazr etmek, ervh kendisine mti' edip ona hkmetmek, hazine ve defineler amak, tlsmat bozmak, divlere hkmetmek, gaibten rzk getirtmek, btn insanlar kendine mti' ve mnkd etmek, bir mahbubu dsegi ile yannda hazr etmek dnyada her ne trl maksad varsa, Allah Teala'nn izniyle bu yol ile elde eder. (Yce Allah c.c. a yemin ederim ki, bu sz imam Ca'feri Sadk'a r.a isnad edilmis bir yalandr). Ad geen bu maksatlarn ele gemesi iin ervh ile asinalk kesb etmek lazmdr. Da'vet ilminde becerikli olmak gerekir. nk bunun gibi kr ervh ameliyle olur ve onlarn kuvvetiyle amele gelir. Bu amelin stad Belinyas Hakim der ki: Bu da'vet ilmi yce bir ilim olup Enbiya'nn yoludur. Bu yzden bu da'vet ilmi lema ve fadllarla ilgilidir. Belinyas Hakim iskender Aleyhisselamn bas veziri idi. Bu da'vet ilminde becerikli olup, tlsmat ilminde de bir benzeri yoktu. iskender Aleyhisselamn galip kuvveti kainat zapt edip, dsmanna zafer buldugu Belinyas Hakimin da'vet ilminde becerikli olmasndan dolay idi. Ne zaman iskender Aleyhisselam bir ordu ile savasp aciz kalsa, Hakim Belinyas da'vet kuvvetiyle ervh toplar, ervhta Tekvinleri toplayp, maglup iken galip olurdu. Bir yerde define olsa Hakim Belinyas o defineyi ervha atrp, iskender Aleyhisselam'n askerlerine ihsan ederdi. Hakim Belinyas der ki: Bu da'vet ilminin sekiz sart vardr. Birinci sart: Hayvani olan gdalardan yememek, kendi nefsini kendine muti etmek ve nefsine dsmanlk etmek lazmdr. Hatasz olan nefsi ruhani kuvvet bulur. nk nefsi ruhanisi galip gelir ve o kisiye ervh yakn olur. Yiyeceklerin nebati olup, her gn iki ekmek yersin. Oda yz dirhem olmaldr. Daima temizlik zere olmal ve ibadetten geri kalmamaldr. Bu babta mugi ( ? ) fazla olur. ikinci sart: Da'vet ehline yedi sise ve her sisede her gnn mvekkel melegin ismini, seklini, hatemini, azimetini, casusunu, tercmann soru ve cevabn bilmek lazmdr. nk da'vet ehlinin bunlar bilmesi sarttr. Allah Teala nn izniyle asagda izah edelim. nc sart: Saatlerini ve buhurlarn bilmek lazmdr. Da'vet ehline yedi krsi, yedi buhurdanlk, yedi cerir (ip), yedi renk elbise (Her elbisenin rengi yedi gezegen renginde olmaldr), yedi hatabe (Odun), yedi mendil, yedi esit medh, yedi mlkn isimleri ve Cinni byklerin isimlerini

2| Sayfa

bilmek lazmdr. insallah Teala Allah Teala nn izniyle asagda izah edilecektir. Drdnc sart: Da'vet sahibi byk bir makamda, byk bir tepede, byk bir kskte, akar su kenarnda, bir esme yannda veya bir kap yannda olmaldr. Da'vet edilen yerde 24 peygamberin ismi bir kagt veya duvar zerinde yazl olmaldr. Hi degilse Bri ismi serifi yazl olmaldr. dem Havv St Nh Suayb Ms Lt Slih zeyr Lokmn Eyyb ibrhm Dvud Sleymn Zekeriy Ya'kb ishk Ysuf s Meryem Hd Hdr ilys Muhammed inil Mustaf. Besinci art: Da'vet sahibinin mekannda Kedi, Kpek, Katr, Horoz, Maymun, Ylan ve bunlara benzer hayvanlar olmamaldr. nk ervh bunlardan incinir ve da'vete gelmezler. Komsulardan dahi Kpek avaz isitilmemelidir. Da'vet edilen mekana fasitleri, beynamazlar ve kadnlar koymamaldr. Mekanda ok, kl, tfek ve benzeri silahlar olmamaldr. Bunun gibi silahlardan korkarlar. Altnc art: Da'vet sahibi yolculuga ktg zaman yannda yedi esit mendil olmal ve yedi trl azaim bilmelidir. Her sehre girdigi zaman orada da'vet yapmaldr. Sehre girecegi zaman Ahidname-i Sleyman okuyarak buhurunu yakmaldr. nk o sehrin mvekkellerini da'vet edip, onlarla asinalk yapmaldr. O blg kendine muti' edip dost etmelidir. Her ayn basnda Ahidname-i Sleyman okumal ve buhurlarn yakmaldr. Ahidname'nin buhurlar sunlardr; Ud, Seker, Laden, Mastaki, Centiyane ve Kndr (Beyaz olmal) dr. Bu alt adet tlatn zerine Dokuz (9) defa Ahidname-i Sleyman okuyup yakmaldr. Yedinci art: Gnes her ay yani otuz (30) gnde bir burca tahvil (Dnmek) eder. Yukarda yazlms olan burlardr. Da'vet ehline yedi (7) Meligi da'vet etmek gerekir. Gnes Hamel burcuna geldigi zaman Melik Ahmer'i da'vet etmelidir. Gnes Sevr burcuna geldigi zaman Melik Denhes'i da'vet etmelidir. Gnes Cevza burcuna geldigi zaman Melik Meytatarun'u da'vet etmelidir. Gnes Seretan burcuna geldigi zaman Melik Meymun'u da'vet etmelidir.

3| Sayfa

Gnes Esed burcuna geldigi zaman Melik Semhures'i da'vet etmelidir. Gnes Snble burcuna geldigi zaman Melik Seyyid'i da'vet etmelidir. Gnes Mizan burcuna geldigi zaman Melik Ebi Ahnef'i da'vet etmelidir. Gnes Akreb burcuna geldigi zaman Melik Ebyad' da'vet etmelidir. Bunlar da'vet ettikten sonra bes melik daha vardir ki, bunlar seytanlar ve divler zerine mvekkeldir. Drt Feristeh daha vardr ki, bunlar Allah'n yanna yakn olanlardr. Bunlarn bykleri Adem Aleyhisselam n Mushaf serifinde izah edilmistir. Bat stadlarndan syle dinlenmistir; Cinnilerin Melikleri ok ciddidir. Ama her bir makamda bir takm mvekkeller olup, davet sahibi olan kimse o makamdaki mvekkelleri dahi da'vet etmelidir. iyi bilinsin ki! Da'vet sahibi o mahallin mvekkellerini da'vet edip ele geiremezse, bu babda maksat hasl olmaz. Sehirde, kyde ve hepsinde bir mvekkel melek vardr ki, o cinler mvekkel melege mahkumdur. Bilki! Cinlerin padisah, vezirleri, kadlar, beylerbeyleri, vaizleri, hatipleri, hesap yapclar, mderrisleri, gretmenleri ve casuslar vardr. Bunlar da'vet edip, yannda hazr ettikten sonra, o mvekkel melegi da'vet edersin. Mvekkel melek gelince syle dersin: ''Ey mvekkel olan melek! Bana bir Cin ulusu lazmdr. Ya vezirden, ya Kaddan, ya Vaizden, ya mderristen, ya muhtesibten, ya sahndan veya gayrisinden bir mvekkel Cinni istiyorum.'' O mvekkel olan melek, taleb ettigin mvekkeli verir. Eger istersen; Melik Cinniyi yannda hazr eder ve bunlardan hacet dilersin. Bunun iin; gn oru tutup drdnc gn byk bir daga veya daha nce akladgmz gibi byk bir evde mendil brakrsn. O mendilin dairesi bir kr sfat olmaldr. O mendilin etrafnda Ayetel krsi yazl olmaldr. Da'vet sahibi o mendilin ortasna oturmal ve buhurunu yakmaldr. Kendi kitabn nne koyup, bir kl ile bir harbe alp, ikisinide knndan karp, koymal ki, divlerden emin olur. nk divler ve cinler harp aletlerinden korkarlar. Bundan sonra Beriyyan ezann okursun.

4| Sayfa

Beriyyan ezan budur: Mlihun mlihun selhev selhev kelkelbuv kelkelbuv mhm mhm mehlik mehlik kurbi kurbn hbkm hbkm hmendi bi rabbi tevhdi bi rabbi tevhdi ve bi rabbi Ysn vel kurnil hakmi ve eb Muhammed in seyyidil murselne ihdrn ve etn. not:alttaki resmin basda orjinali takip edebilir siniz arapca bilenler okuyabilir beriyya eza.. Ondan sonra Ahidname-i Sleyman bin Davudu yedi (7) defa okur ve okurkende buhurunu yakarsn. Daha sonra her ne dilersen hacetini istersin. Her defasnda Sleyman bin Davudu okur ve basn aarsn. Her defasndada Sleyman bin Davudu okudugun zaman secde edersin. Bilki! Ahidname-i Sleyman bin Davud okunmazsa davet etsen bile davete icabet etmezler ve Melik Cinni gelmez. Nitekim Ayetel Krsi okunmaynca mslimanlarn melikini da'vet etsen, da'vete icabet etmez ve gelmez. Ahidname-i Sleyman bin Davud okunmayan da'vete mvekkel melik gelmez. Ahidname'nin geregi dnyada az bulunur. Bu Ahidname-i Sleyman bin Davud'un yllarca dersini ekip otuz (30) ylda bulduk ve tecrbe ettik. Allah c.c. a hamdolsun rast geldi. Gerektir ki; Cinlerden sana muti olmak istemeyen ve da'vet sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi mvekkel melege sikayet edersin. Mvekkel Melek o cinniye ceza verir veya he sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi mvekkel melege sikayet lak eder. Sekizinci sart: Da'vet sahibi olan kimse bu Ahidname-i Sleyman bin Davud'u kesinlikle bilmesi lazmdr. Ahidnamesiz da'vete gelmeleri kesinlikle mmkn degildir. Asagda gelecek olan Ahitname-i Sleyman azim olup, zellikle aziz tutmak lazmdr. Hak Sbhaneh ve Teala nn yce isimleri bunun iinde zikir edilmistir. Dnyada bu Ahidnameye sahip olmak lazmdr. Sahip olduktan sonra gerisi kolaylkla olur. Bu fakir hatasz olarak bir harfini bile gizlemeden tamamen eksiksiz olarak yazdm ki, bu kitaba sahip olan kimseler asla zorluk ekmesin

5| Sayfa

Ahidname-i Sleyman bin Davud budur: Bismillhirrahmnirrahm. Vallh al m nekl vekln. Ve hedetkm bi ahdillhi ve mskihi. Ve esmihil mukaddeseti. Bi kelimtillhit tmmti. Ve bi zzetihi ve sultnihi ve cebertihi. Ve tati f halkhi ve azametihi. Ve arsihi ve krsihi ve ardhi ve semvtihi ve cennetihi ve nrihi fe halaktm li sleymn ibni dvud aleyhisselm. En l yuhliku ahdike ve l mskkm ve l an m yenzelallh ileyke min esmihil mbraketil meymnetil mukaddeseti. En l yedi bi seyinmin ma'syetike ba'deh yevmin hz ve zlike yevmi kellez tesmiyeti zlikel yevmi min evvelih il mnteh feiz krh hzihil ahdi. Ve hzel yevmillez hedtm bi nebiyyullhi beynen ve beynekm kefln ve vekln ve hzihi ytlibkm minkmen entm hliktml hamd min ben deme ve benti havv ev yhlif ehadn min ceysikm al en te'huzh a'l beriyyetehin feuhzibetm bi zlike ve kultm semi'n ve eta'n. Li hzel melikil musalleti aleyn ve bi htemis sihrillet sehharalen. Leh ve akrarn bi zlike Feytatsin ve Mebsin ve Evbusin ve Lestynbisin fe inn halakn ahdike ve eseruh f cem ben deme ve benti havv. Fe ente f halli mn ve min dmn ve esrin ve esbrin lihmin ndeke ve l ya'fiken min ba'din ve ba'deke ve htemi sleymn ibni dvud alel cinni ves seytni. Minel islmi alel cinni ves seytni. Vel gaylnis sehharati ve mms sbyni vel ytihi. Ve bi hurmeti hzihil ahdi ve lid da'veti ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Ey Talip! Ma'lum olsun ki; Bu sekiz (8) sart ile Ahidname-i Sleyman bin Davud'u bilmeyen da'vet yapmaya asla kadir degildir. Davetname orjinal metin sayfa 46-47 GNESiN ONiKi BURCA iNTiKALi Sems (Gnes) Hamel (Ko) burcuna geldigi zaman Melik Ahmer'i da'vet edersin. GNES'iN HAMEL BURCUNA iNTiKALi Gnes Hamel burcuna geldigi zaman, Allah Teala'nn

6| Sayfa

emriyle arsn altndan bir Feristeh (Melek) gelip, Gnes'e mvekkel ve nazir (Bakan) olur. Sfat, ahkam, tekvini, cinnisi, tesbihi, levhi, tlsm, hatemi, havass nedir ve nasldr? Onu izah eder. O Feristehin hkm altnda 300.000 Feristeh vardr. Bunlarn da her birinin hkmnde 300.000 Melekt (Ruhlar alemi) vardr. O melektlerin her birinin hkm altnda da 15.000 Cinni vardr. Bu meleklerin sfatlar nedir? da'vet ve sartlar nasldr? Bu ad geen Melekt Gnes Sevr burcuna varncaya kadar otuz (30) gn yeryznde fermani ilahi ile nice muhtelif islere baslarlar. O Feristeh in ismine Sahbtl derler. Sureti insan suretine benzer. Drt bas, drt yz ve drt eli vardr. Rengi sar olup, Altn gibi nura gark olmustur. Bir elinde yanms mum, bir elinde hat yazlms ve sarlms name tutar. Bir elinde bardak ve bir elinde de yaln kl tutar. Bu Feristeh in hatemi budur: Bir kimse bu hatemi Gnesin serefinde bir Akik tas zerine yazdktan sonra bu tas zerinde tasrsa, padisah ve ileri gelen beyler yannda sevgili olur. Gn getike de serefi artar.(hatem bir nceki sayfada) Bu Feristeh in Tesbih'i olup, davet ederken drt (4) defa okumak ve okurkende Gnes buhurunu yakmak lazmdr. Feristeh in Tesbihi budur:Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y hlikal envrel izhrel mel. Sbhneke entel kdiru al klli seyin ves sebbete yfn bi emrike. Sbhneke y dimen nu'm entel glib al klli seyin. Sbhneke y brhnel ervha ve hlikal esbha. Sbhneke y kadml emne y mniul emne. Sbhneke y hlikul halka bi tarfetl ayni entel hliku klli mahlkn ve ente razikun klle merzkn ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Bu Feristeh in Levhide budur: be sin mim elif lam lam.... asagidaki orjinal metinde huru mukatta seklinde yazl Btn halayk iinde makbll kelam olup, beyler ve mesayih ler yannda fermani berrin olmak istersen: Bu levhi Gnesin serefinde bir kagt zerine, levhin arkasnada asagdaki su drt Esmay yazp, Gnes buhurunu yakarak yazdgn levhi tebhir ettikten sonra, zerine drt (4) defa Ahidname-i Sleymani oku. Daha sonra bu levhi beyaz mum iine koyup sar ipek ile sardktan sonra zerinde tasrsan, olacak olan acaiblikleri grrsn.

7| Sayfa

Levhin arkasna yazlacak Esmalar budur: Temhsan semhsan Temssan Seymsan

Davetname orjinal metin sayfa -47 Bu Tekvin in sureti Aslan'a benzer. zerinde gnes ile bir yldz vardr. Bu Tekvin'in suretini yapp, cebinde veya kesesinde gtren kimse Allah Teala'nn izniyle maksadna ulasr. Tekvinin hatemi de budur:(ilk tlsm aagdaki) GNES'iN SEVR BURCUNA iNTiKALi Gnes Sevr (Boga) burcuna geldigi zaman Melik Dehnesi davet edersin. Gnes Sevr burcuna geldigi zaman, arsn altndan ruhaniler makamndan bir feristeh nzl edip, Gnese mvekkel ve nazr olur. Sfat, ahkam, tekvini, cinnisi, tesbihi, tlsm, hatemi, levhi, havass nedir ve nasldr? Onu izah eder. O Feristehin hkm altnda 700.000 Feristeh vardr. O Feristeh (Melekler) lerin her birisinin emri altnda 700.000 Feristeh vardr. O Feristehlerin her birinin emrinde de 700.000 Cinni vardr ve onlara muti olmuslardr. O Feristehler ve Cinniler esitli islere baslamslardr. O Feristeh hepsinin byg olup ismine Nagmagil derler. O Feristeh insana benzer. iki kanad ve iki eli vardr. Bir elinde Harbi ratb ( ? ), bir elinde ise Sibabe (?) tutar: O Feristeh (Melek) in Hatemi budur: (orjinal metindeki ikinci tlsim) O Feristeh (melek) in Tesbihi de budur: Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y dbernel a'l entel kdirul aliyyl alml kebr. Y sbhaneke y ma'bdel ebediyys sultni sermed. Sbhaneke l ilhe ill hve rabbt tevvb. Sbhaneke l ilhe illel gafrs sekru y rzikul halyika ve kdmel erzk bi yedi kudretik. Sbhaneke l ilhe ill hve entel hayy l yemt ebed. Ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. O cinninin sureti dkeli cinler zerine mvekkeldir. Onun adna Kaytgrin derler. Sureti Sgra benzer ve iki bas vardr. Arkasnda bir ibibik oturur. ibibik'inde iki bas vardr Tesbihi budur:Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y hlikal cinni anil mericil kaviyyi. Sbhaneke y emni ente kdirun alel ecsdit tbu

8| Sayfa

ve mukadderu al tasvirnil liyyete. Sbhaneke y vehhb y tevvb ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Ebu Ali Sina der ki: Gnes Sevr (Boga) burcunun yedinci derecesine geldigi zaman, bir kimse bu Tlsmat bir kagt zerine Nisan yagmuru, misk ve zaferan ile yazp ocak altna gmsn. Ama ocak kendi ocag olsun. O kisinin muhabbeti gn be gn galip olup, o kisinin erkek ocugu olur. Tlsm yazarken Msteri gezegeninin buhurunu yakp, zerine yedi (7) defa Ahitname-i Sleyman bin Davud'u okursun. Yazlacak Tlsmat budur:(tlsm sayfa ortasnda) Bu Tlsmat ile Duay yazp; Allah Teala hazretlerinden yardm talep edersin. Tekvinin sureti budur:(sayfadaki iki bal boga ve zerinde ibibik) Davetname orjinal metin sayfa 48 Her kim bu Tekvin'in suretini Zhre Sevr burcunda iken yazp, Beyaz tenli Behaim (Drt ayakl hayvanlar) in boynuna baglarsa, o Behayimlerin hi birisine Allah Teala nn izniyle zarar gelmez. Bir kimsenin hayvanattan ksmeti olmasa, bu sureti Gnes Sevr burcunun yedinci derecesinde iken yazp evinin tavannda gizlerse, Behayim den Allah c.c. n izniyle ksmeti fazlalasr. Yazarken Msteri veya Zhre gezegeninin buhurunu yakarsn. Asagdaki Esmalar okuyup ve yazp yannda tasyan kimsenin Allah Teala nn izniyle Behayim ksmndan ksmeti artar. Okunacak ve yazlacak Esmalar budur: Bismillhirrahmnirrahm. Y gufrni y deyyni y mstetun nri femestetun nri y sekhmlhn y beyyni y hlikal esyi. Minel ademi akd hcet bi hakkin nril mukaddesit thirati ve bi hakki yktel ahmeral mualleki bi yemn arsike y mehleysecin y ma'sin mhin vehin vehin li eddyi sebvsin ednay elvehimin ms ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Bundan sonra Allah Teala hazretlerinin izniyle, olacak olan acaibi mahede edersin.

9| Sayfa

Gnes Cevza (ikizler) burcuna geldigi zaman Melik Meytatarun'u da'vet edersin. Gnes Cevza burcuna geldigi zaman Keribuyyn (Allah'a en yakn olan Melekler) makamndan Allah Teala nn emriyle bir Feristeh nzl edip Gnes'e mvekkel olur. O Feristeh'in emrinde 1.500.000.000 Feristeh vardr. Her Feristeh'in emrindede 400.000 Feristeh vardr. Onlarnda her birisinin emrinde 200.000 Tekvin vardr. Bu Tekvinler Cin'ler zerine mvekkeldir. O muazzam Feristeh'i Tekvin'i, isimleri ve Da'veti ile izah edelim. Bilki! O Feristeh'in sureti insan suretine benzer. insan bas gibi iki bas, iki eli ve iki kanad vardr. Bir elinde Tc ve bir elinde ise yazlms Ferman tutar. Basndaki Tc Altndandr. Bunlarn hepsi Kerubiyyun'dir. Bu melek'in da'veti; Sems Cevza burcuna geldigi zaman, Aslan derisine bu sureti yazdktan sonra yazdgn sekli nne koyup, Gnes buhurunu yakarak asagdaki tesbih zikrini yedi (7) defa ve Ahidname-i Sleymani yedi (7) defa oku. Asagda gelecek olan Tlsmat bibik kanyla misk, zaferan ve glsuyu ile yazarsn. Ama ibibik'i ldrmezsin. Kulagnn dibinden bir miktar kifayet edecek kadar kan aldktan sonra ibibik'i salarsn. Eger ibibik'i ldrrsen, amelin batl olur. Ondan sonra o yazdgn sekil ile tlsmat beyaz mum iine koyup, naksl bir ipek iine sarp klahnda gizlersin. Ama yazarken Cevza burcunda bir yldzn geri dnmesi ve yukardan asag dsmesi olmasn Zhal gezegenide terbi'de olmasn. Yoksa helak eder. melek'in Hatemi budur: melek'in Tesbihi bu olup, bu Tesbihi okumak lazmdr. Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y mdebbirel umr. Y Nran nr. Y lime m fis sudr. Allhmme y hlikal ervha an nr. Ve hzihil kelimeti mektbin fit tevrti vez zebr. Allhmme y hlikaz zille vel hurr. Y mu'tial cennete ven nr. Y shibel hudde vet tasavvr. Y erhamel eltfe ves surr. Allhmme snian nra f vechi emsi fis semvtil mnkatadir. Allhmme y hlikal bihrihi vel bahr. Allhmme y hlikaz zkira vel mezkr. Sbhneke l ilhe ill hve Nran nr. Ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Tlsmat budur: Bir kimse oniki (12) Kerubiyyun'u naks edip sar bir kagt zerine yazdktan sonra, o kagd kk ocuklarn

10 | S a y f a

hece okudugu gibi bir tahta levhay iki basl dzersin. O yazl olan isimler ayr bir dilde yazldr. Bu isimleri yazdktan sonra Tekvin'in suretinide yapp, dershanenin tavanna saklarsn. Ruhlar o kisiden asla kamaz ve halayk gzne sirin grnr. Devleti ve izzeti gn getike artar. Pars ve Kirman stadlar bununla ok amel ederlerdi. Ama bu ameli Gnes'in serefinde iken yazarsan, Allah c.c. n izniyle muvafk olursun. Asagdaki sekil Cinni olup, Feristeh'in Tekvinidir. Sfat Koyun'a benzer. iki tane bas vardr. Ayaklar kus ayagna benzer. nnde bir aga vardr. Koz agacna benzer ve zerinde drt tane Kumru kusu vardr. Bir Gvercin'le sylesir gibi o agata dururlar. Bu Tekvin'in ismi Abtkheyferain ' dir. Bir kimse saraya tutulsa bu Tekvini da'vet edersin. Cin suresini yagmur suyu, misk ve zaferan ile bir sise zerine Msteri gezegeninin buhurunu yakarak yazarsn. Asagda gelecek olan isimleride Surenin altna yazp saralnn boynuna baglarsan, Allah c.c. n izniyle hemen sifa bulur. Bu yazdgn isimleri bir ay o saralnn zerine okursun. Yazlacak ve okunacak isimler budur:Y Taheyah Y Keyahcesy Y Keyahsey Y Da'leyh Y Keyaleytah Y Ta'heycey. Demislerdirki: Bu isimler yle byk isimlerdirki, Kamer'in yznde yazldr. Kitabu Engiln'de serh edilmistir. Bu Tlsm Bakr'dan bir levha zerine yazdktan sonra ocuklarn boynuna taklrsa, divden ve periden emin olurlar. Her ne grenirlerse asla unutmazlar. ok akll ve gzel lisanl olurlar. Bunun 72 trl havass celilesi vardr. Bir kimsenin agz egilse peri yeli ve cin fi'linden olur. Asagdaki levhay yazp, yazdgn levhay suya koyduktan sonra cin hastas olan kimse bu sudan ierse, Allah'n izniyle hemen sifa bulur. bakra yazlacak tlsm birsonraki sayfada sayfa50'de Davetname orjinal metin sayfa 48 Her kim bu Tekvin'in suretini Zhre Sevr burcunda iken yazp, Beyaz tenli Behaim (Drt ayakl hayvanlar) in boynuna baglarsa, o Behayimlerin hi birisine Allah Teala nn izniyle zarar gelmez. Bir kimsenin hayvanattan ksmeti olmasa, bu sureti Gnes Sevr burcunun yedinci derecesinde iken yazp evinin tavannda gizlerse, Behayim den Allah c.c. n izniyle ksmeti fazlalasr. Yazarken Msteri veya Zhre gezegeninin buhurunu yakarsn. Asagdaki Esmalar okuyup ve yazp yannda tasyan kimsenin Allah Teala nn izniyle Behayim ksmndan ksmeti artar.

11 | S a y f a

Okunacak ve yazlacak Esmalar budur: Bismillhirrahmnirrahm. Y gufrni y deyyni y mstetun nri femestetun nri y sekhmlhn y beyyni y hlikal esyi. Minel ademi akd hcet bi hakkin nril mukaddesit thirati ve bi hakki yktel ahmeral mualleki bi yemn arsike y mehleysecin y ma'sin mhin vehin vehin li eddyi sebvsin ednay elvehimin ms ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Bundan sonra Allah Teala hazretlerinin izniyle, olacak olan acaibi mahede edersin. Gnes Cevza (ikizler) burcuna geldigi zaman Melik Meytatarun'u da'vet edersin. Gnes Cevza burcuna geldigi zaman Keribuyyn (Allah'a en yakn olan Melekler) makamndan Allah Teala nn emriyle bir Feristeh nzl edip Gnes'e mvekkel olur. O Feristeh'in emrinde 1.500.000.000 Feristeh vardr. Her Feristeh'in emrindede 400.000 Feristeh vardr. Onlarnda her birisinin emrinde 200.000 Tekvin vardr. Bu Tekvinler Cin'ler zerine mvekkeldir. O muazzam Feristeh'i Tekvin'i, isimleri ve Da'veti ile izah edelim. Bilki! O Feristeh'in sureti insan suretine benzer. insan bas gibi iki bas, iki eli ve iki kanad vardr. Bir elinde Tc ve bir elinde ise yazlms Ferman tutar. Basndaki Tc Altndandr. Bunlarn hepsi Kerubiyyun'dir. Bu melek'in da'veti; Sems Cevza burcuna geldigi zaman, Aslan derisine bu sureti yazdktan sonra yazdgn sekli nne koyup, Gnes buhurunu yakarak asagdaki tesbih zikrini yedi (7) defa ve Ahidname-i Sleymani yedi (7) defa oku. Asagda gelecek olan Tlsmat bibik kanyla misk, zaferan ve glsuyu ile yazarsn. Ama ibibik'i ldrmezsin. Kulagnn dibinden bir miktar kifayet edecek kadar kan aldktan sonra ibibik'i salarsn. Eger ibibik'i ldrrsen, amelin batl olur. Ondan sonra o yazdgn sekil ile tlsmat beyaz mum iine koyup, naksl bir ipek iine sarp klahnda gizlersin. Ama yazarken Cevza burcunda bir yldzn geri dnmesi ve yukardan asag dsmesi olmasn Zhal gezegenide terbi'de olmasn. Yoksa helak eder. melek'in Hatemi budur: melek'in Tesbihi bu olup, bu Tesbihi okumak lazmdr. Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y mdebbirel umr. Y Nran nr. Y lime m fis sudr. Allhmme y hlikal ervha an nr. Ve hzihil kelimeti mektbin fit

12 | S a y f a

tevrti vez zebr. Allhmme y hlikaz zille vel hurr. Y mu'tial cennete ven nr. Y shibel hudde vet tasavvr. Y erhamel eltfe ves surr. Allhmme snian nra f vechi emsi fis semvtil mnkatadir. Allhmme y hlikal bihrihi vel bahr. Allhmme y hlikaz zkira vel mezkr. Sbhneke l ilhe ill hve Nran nr. Ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Tlsmat budur: Bir kimse oniki (12) Kerubiyyun'u naks edip sar bir kagt zerine yazdktan sonra, o kagd kk ocuklarn hece okudugu gibi bir tahta levhay iki basl dzersin. O yazl olan isimler ayr bir dilde yazldr. Bu isimleri yazdktan sonra Tekvin'in suretinide yapp, dershanenin tavanna saklarsn. Ruhlar o kisiden asla kamaz ve halayk gzne sirin grnr. Devleti ve izzeti gn getike artar. Pars ve Kirman stadlar bununla ok amel ederlerdi. Ama bu ameli Gnes'in serefinde iken yazarsan, Allah c.c. n izniyle muvafk olursun. Asagdaki sekil Cinni olup, Feristeh'in Tekvinidir. Sfat Koyun'a benzer. iki tane bas vardr. Ayaklar kus ayagna benzer. nnde bir aga vardr. Koz agacna benzer ve zerinde drt tane Kumru kusu vardr. Bir Gvercin'le sylesir gibi o agata dururlar. Bu Tekvin'in ismi Abtkheyferain ' dir. Bir kimse saraya tutulsa bu Tekvini da'vet edersin. Cin suresini yagmur suyu, misk ve zaferan ile bir sise zerine Msteri gezegeninin buhurunu yakarak yazarsn. Asagda gelecek olan isimleride Surenin altna yazp saralnn boynuna baglarsan, Allah c.c. n izniyle hemen sifa bulur. Bu yazdgn isimleri bir ay o saralnn zerine okursun. Yazlacak ve okunacak isimler budur:Y Taheyah Y Keyahcesy Y Keyahsey Y Da'leyh Y Keyaleytah Y Ta'heycey. Demislerdirki: Bu isimler yle byk isimlerdirki, Kamer'in yznde yazldr. Kitabu Engiln'de serh edilmistir. Bu Tlsm Bakr'dan bir levha zerine yazdktan sonra ocuklarn boynuna taklrsa, divden ve periden emin olurlar. Her ne grenirlerse asla unutmazlar. ok akll ve gzel lisanl olurlar. Bunun 72 trl havass celilesi vardr. Bir kimsenin agz egilse peri yeli ve cin fi'linden olur. Asagdaki levhay yazp, yazdgn levhay suya koyduktan sonra cin hastas olan kimse bu sudan ierse, Allah'n izniyle hemen sifa bulur. bakra yazlacak tlsm birsonraki sayfada sayfa50'de

13 | S a y f a

Yazlacak levha tlsm budur. Sems (Gnes) Seretan (Yenge) )burcuna geldigi zaman, Melik Meymun'u da'vet edersin. Gnes Seretan burcuna geldigi zaman, Allah Teala nn emriyle arsn altndan ruhaniler makamndan bir melek nzl olup, Gnes'e mvekkel olur. 1.500.000.000 melek onun mahkumu olup emrindedir. O melek'lerin her birinin emri altnda da 100.000 Feristeh vardr. O melek'lerin emri altnda ise nice 100.000 Cinni vardr ki, adedini ancak Allah c.c. bilir. Gnes Seretan burcuna geldigi zaman, bu melek yeryzne inip nebatata ve hayvanata mvekkel olup, iyiden ve yavuzdan tesirat eder. Bu melek'in ismine Sahyethell ! derler. Bu melek'in sekli insana benzer. bas ve iki eli vardr. Bir elinde na'lin ve bir elinde de anak vardr. Bu melek'in sureti gzeldir. Bu melek'in Hatemi olup, Hatemi de budur:yukardaki resme yakn olan kucuk tilsim Bu melek'in Tesbihi olup, Tesbihide budur: Allhmme y rabbel erbb. Ve msebbibel esbb. Ve y mfettihal ebvb. Allhmme y nres semvti vel ard. Allhmme y mzeyyinel melekte bi nri kudsil a'l. Smme den fetedell fe kne kbe kavseyni ev edn. Allhmme y bedias semvti vel ard. Allhmme y shibel ervh. Ve y mnisel cinne vel melek. Sbhneke l ilhe ill hvel emn an rahmetike f klli beliyyn. Sbhneke l ilhe ill hvel mstenil brhn. Sbhneke y l ilhe ill hves sniul mniud dfiur rfiul cmiul Y hve vsiu. Y hve Y hve Y hve Y hve Y hve Y hve Ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Bu Feristeh'in Tekvini hemen hemen Balk suretine benzer. Ama bas insan ba gibidir. iki eli olup, insan eli gibidir. Bir elinde deste gl tutar ve bir elinde de Yenge tutar. Bu Tekvinin ismine Tafkheylzelin derler. Tekvinin sekli budur: Bu Tekvinin Tesbihini bilmek lazmdr. Tekvinin Tesbihi budur: Y Arsat tayrttay Y Nran nrty. Tekvinin Hatemi de budur: balkresmin altindaki ikinci satrda Her kim dilerse suyu kendine muti' edip, yer altndaki suyu karr yahut kurumus olan kuyunun suyunu geri getirir veyahut istedigi yerden su karr.

14 | S a y f a

Bunun iin: Gnes Seretan burcunda iken Geyik derisine asagdaki Tlsmat nisan yagmuru suyu, l balk kan ve yesil keler zehiri ile yaz. Yazdktan sonra Kamer da'vetini yedi (7) defa, yedi (7) defa da Ahidname-i Sleymani okur ve okurkende kamer gezegeninin buhurunu tttrrsn. Ulvi ervah gelir ve maksadn her ne ise sana gsterir. Her kim dilerse, halis Gms'ten bir yzk yaptktan sonra, ortasna yesim bir tas geirip, zerine bu hatemi Gnes Seretan burcunda iken yazarsn. O hatemi kurumus su kuyusuna brak. Asagdaki Tlsmat da yazp su kuyusuna brakrsan, kuyunun suyu Allah c.c. n izniyle geri gelir. Geyik derisine yazlacak Tlsmat budur:resmin ortasndaki (5satr ve lahavle..... bimislihi mededen)kadar olan ksm Asagda gelecek olan levhay Kamer Cevza burcunda iken yazmak lazmdr. Bu levhay bir para Bakr levha zerine elik kalem ile naksedilip kurumus olan kuyuya bakr levha braklrsa, kuyunun suyu hemen kar. Bu levhay dogum yapacak kadnn boynuna aslrsa Allah Teala nn izniyle kolayca dogum yapar. Veyahut bu levhay suya koyup, dogum yapacak olan kadna suyu iirilirse Allah c.c. n izniyle kolayca dogum yapar. Levha budur:resmin sol kenarnda yazl olan tlsm GNESiN ESED BURCUNA iNTiKALi Gnes Esed (Aslan) burcuna geldigi zaman Melik emhre'i da'vet edersin. Gnes Esed burcuna geldigi zaman, Allah Teala nn emriyle Sidretl mnteha'dan bir Melek nzl edip, Gnes'e mvekkel olur. O Melegin emrinde 2.250.000 Feristeh vardr. O Feristeh'lerin her birinin emrindede 800.000 Feristeh vardr. Her Feristeh'in emrindede 777 Cinni vardr. Yeryzne inip sebeblere mvekkel olup tesirat ederler. O Feristeh Gnese mvekkeldir. Onun adna Tahkl derler. Sekli insana benzer. Bir adet bas olup, basnda drt tane gz vardr. Bir agz ve drt eli vardr. Bir elinde mushaf, bir elinde altndan nar, bir elinde asa ve bir elindede altndan tas vardr. O melegin Hatemi budur:resimdeki melegin diz altnda O Melegin Tesbihi budur: Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y smias smin. Y men ya'lem mrdel mrdn. Y men

15 | S a y f a

ya'lem havices siln. Y men sebbahe lehs sirral vt. Y men yerham. Bkel hifn. Y men ya'lem hamdel minn. Y men yakbel uzran ndimn. Y men yusliha amelel mfsidn. Sbhneke y l ilhe ill ente hallisn minen nr. Y Rabbe ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Her kim bu Tesbihi cenk edilecek yerin ortasnda okursa, dsman askeri 100.000 den fazla olsada Allah Teala hazretlerinin emriyle dsman askeri bozguna ugrar. Asagda gelecek olan Tlsmat Sems (Gnes) Esed (Aslan) burcunda ve Kamer de Deliv (Kova) burcunda iken binek kan, ylan zehiri, misk ve zaferan ile yazp yazdgn pazusunda tasrsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle o kisiye hibir zaman zarar gelmez. Yalnz olarak dsman askeri ile dvsse bile akibeti galip olup, dsman askerini maglup eder. Yazlacak Tlsmat budur:(sonraki sayfada sayfa52 de Davetname orjinal metin sayfa 52 Bu mvekkel olan Melegin Tekvininin sekli Horoz'a benzer. iki ba, iki ayag, iki eli olup, bir elinde Karpuz ve bir elinde de Bak vardr. Asagda gelecek olan Levhann amelini yapmak istersen: Drt gn oru tutup, drt adet kumral Ko kurban edersin. Bir dagn yksek yerinde krk (40) defa Ahidname-i Sleymani ve krk (40) defada l-i imran suresini okursun. Bundan sonra 1001 adet ekmek pisirip fakirlere dagtrsn. Kendine gre bir tal' seip elik levha zerine asagdaki levhay naksedersin. Oniki (12) defa Merih gezegeninin davetini okursun. Ondan sonra insan kanyla balk dzp, yazdgn levhay iine bastrrsn. O gn muzaf (Bagl) gn olmaldr. Levhay boynuna tak ve dsmanla dvsecegin yerin karssna dur ve hsmla nazar et. Allah Teala nn emriyle dsman askerlerine bir korku ve karanlk olup daglp kaarlar. Sultan Mahmud Gaznevi bununla amel ederdi. Bundan zge amel bu kainat iinde yoktur Kitaplarn ekserisinde Hint ehli bu incelemeyi yapp aklamlardr. Gaflet olunmamaldr. Levha budur: Davetname orjinal metin sayfa 53 Gnes Snble (Basak) burcuna geldigi zaman Melik Seyyidn'u davet edersin. Gnes Snble (Basak) burcuna geldigi zaman, Allah Teala nn emriyle Levhi mahfuz altndan bir Feristeh (Melek) nzl edip Gnes'e mvekkel olur. O Feristeh'in

16 | S a y f a

emrinde 1.500.000.000 Feristeh vardr. Her birinin emrindede 222.000 Feristeh vardr. Bunlarn taht hkmnde 100.000 lerce cinniler olup, iyiden ve yavuzdan esyaya tesir ederler. O mvekkel melek'in ismi Tamhbeynl dir. Sekli insana benzer.iki bas, iki kanad ve drt eli vardr. Bir elinde kalem, bir elinde sng, bir elinde orak ve bir elinde tas tutar. O melegin sekli budur: Mvekkel melegin Hatemi budur: Bu Hatemi misk ve zaferan ile bir kzn basrt parasna yazp mum iine koyduktan sonra, klahnn iinde tasyan kimseye btn alem kendisine mahbub grnp muhterem olur. O Melegin Tesbihi budur: Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y dimel bek. Y gfirel hat. Y smiad du'. Y azmel at. Y kadmes sen. Y kesral vef. Y erifel cez. Sbhneke y l ilhe ill hve ente rabbl erbbe Y msebbibel esbbe. Ve y mfettihal ebvbe. Sbhneke y efk. Y rafk. Y hafz. Y muht. Y hamd. Y mecd. Y mukt. Sbhneke y halikal melekte fis semvtil l. Allhmme y nras semvti vel l. Sbhneke y deyyne yevmiddni y gufrne yevme ila cezzne ente nral enbiye vel mrselne ve sallallh al muhammedin ve lihi ecmen. Gnes Snble burcunun yedinci derecesine geldigi zaman bir para beyaz ipek zerine asagdaki Tlsm misk, zaferan ve yagmur suyu ile yazp, klahna gizleyip tasyan kimse, Kimya ve Simya ilmini kolayca grenir. Tlsmat budur: Bu Tlsmat bir kimsenin niyetine yazp zerinde gtren kimse, o kisiyi kendisine muti' eder. Bu Tlsmat Tilki derisine Gnes Snble burcunun yedinci derecesinde iken yazp zerinde tasyan kimsenin asl seyin alsan ncm ilminden haberli olmak lazmdr. Bu mvekkel Melek'in Tekvininin ismine Kastgheynrain derler. iki bas olup bir ba insan ba gibi salar asagya dklms, bir bas ise Geyik basna benzer. Bir elinde def, bir elinde ney tutar. nnde ise bir selvi agac vardr. Davetname orjinal metin sayfa 54-55 Tekvin'in sekli budur:(ruhaninin) Bu Tekvin'in seklini jenkari abadi ipekten yaplm bir yaz kagd) kagt zerine misk, zaferan ve hyar suyu ile

17 | S a y f a

yazp, bagn veya bostann ortasna topragn iine gizlenirse, o bag, bostan ve diger ekili olan yerler ekirgeden, kustan ve kurttan, Allah c.c.n emriyle zararlarndan emin olur. Hatta afati semaviye bile erimez. Gne Mizan (Terazi) burcuna geldigi zaman Melik Ahnefi da'vet edersin. Gne Mizan burcuna geldigi zaman, Allah'n emriyle Meleki A'ladan bir Feristeh nzl edip, Gnee mvekkel olur. Bu melegin insan bas gibi drt bas olup, her yznde drt gz vardr. Drt tane eli olup bir elinde tesbih, bir elinde buhurdanlk, bir elinde ibrik ve bir elinde de terazi tutar. Bu Melegin ismine Tahmtrl derler. Bu melegin hkmnde 1.800.000 Feristeh vardr. Onlarn her birisinin emrinde de 124.000 Feristeh vardr. Onlarnda her birisinin emrinde 70.000 Tekvin vardr. Bunlar yeryzne inip iyiden ve yavuzdan AllahTeala'nn emriyle tesir ederler. Feristeh'in ekli budur:

Bu Melegin Hatemi budur: Melegin Tesbihi budur: Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y nras semvti vel ard y rabbel beytel harm. Y rabbel mescidel harm. Y rabbel beledel harm. Y rabber rukne vel makm. Y rabbel mesaral harm. Y rabbel halle vel harm. Y rabben nra vez zilm. Y rabbet tehiyyete vesselm. Y rabbel kudrete fil enm. Bellig rhu muhammedin anne. Bittehiyyeti vesselm. Sbhneke y l ilhe ill Ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Eger dilersen: Hatunlardan, hadimlerden ve iyilerden kendine dost edinip mutarib (?) ortasnda shret bulup ilmi musikide kamil ve iyi nefisli olup, ilim sahibi olmak istersen, Zhre gezegeninin buhurunu yakp, bu sureti nne koyarsn. Ama vakit Gnes Mizan burcunun dokuzuncu derecesinde olmal ve tali' Sevre baslamaldr. Ama ihtiyat (Saknmak) etmek gerek ki, Zhre infilata (Boalmak) nahsta olmamal ve Kamer de nurundan ayr olmamaldr. Said menzilde olmaldr. Zhre gezegeni tesliste olmal ve makarinde olmamaldr. Seyyarattan zenebte bir kevkeb olmamaldr. Bu vakitte bir beyaz kagt zerine misk, zaferan ve glsuyu ile bu tlsmat yazp, pazunun altnda tasrsan, olacak olan acaiplikleri grrsn. Bu Tekvin'in sekli Tavus kusuna benzer. insan eli gibi

18 | S a y f a

iki eli ve kus gibi iki bas vardr. Bir elinde kepe ve bir elinde kase tutar. Bu Tavus kusu suretinde olan Tekvin'in ismine Tayrgheynrain derler. Tekvinin sekli budur: Bu Feristeh'in asagda gelecek olan Levhini yazp evin iinde saklanrsa o evin iinde sazlk ve ok bol nimet olur. Bu levhi jenkar, kafur, zaferan ve glsuyu ile Gne Mizan burcunda iken ve tali' sevirde, Zhre saatinde msteri gezegeninin davetini okuyup, yazdktan sonra msteri gezegeninin buhurunu yakarak zerine Ahidnamei Sleymani oku. Bilki! Ervah amelinde Ahidname-i Sleyman okunmadka hibir is olmaz. Levhann sekli budur:resimdeki 4l vefk Davetname orjinal metin sayfa 56-57 Gnes Akreb (Akrep) burcuna geldigi zaman Melik Ebyad' davet edersin. Gnes Akreb (Akrep) burcuna geldigi zaman Hak Teala nn emriyle Kerubiyyan makamndan bir Feristeh nzl edip Gnese mvekkel olur. O Feristeh'in hkm altnda 2.400.000 Feristeh vardr. Her birinin emri altnda 370.000 Cinni vardr ki, bu kainat iinde tesirat ederler. O muazzam melegin sureti insana benzer. bas ve alt eli vardr. Bir elinde kl, bir elinde yay, bir elinde ahdi peyman, bir elinde hyar, bir elinde ibrik ve bir elinde de klah vardr. O melek'in sureti budur: O melegin hatemi budur: O Melek'in Tesbihi budur: Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y Nran nrul a'l Y rabbel ecsdi y men hve rabbe klle eyin y men hve ilhe klle seyin ymen hve halaka klle eyin y men hve snia klle eyin y men hve fevka klle eyin y men hve kalbe klle eyin y men hve ba'de klle eyin y men hve lime klle eyin y men hve kdirah klle eyin y men hve yebk ve yefn klle eyin Sbhneke l ilhe ill ente rafr rahm Ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm. Tahml. Bir kimse dmann helak etmek isterse: Asagdaki Tlsmat kara kedi kanyla bir kart zerine yazp, sekenin agzna bagla. O sekenin agzn iyice mahkum et ki alp avaza vermesin. Daha sonra bir mlek iine koyup bas

19 | S a y f a

asag asarsn. mlegin agzn eski sirke ile doldurup, mlegin agzn balkla iyice sva ki, sirke dklmesin. Ondan sonra mlegi kafir mezarna defnedersin. Gerektirki; Eski kefen parasna dsmannn ismini yazarsn. Ama bu tali' iinde yazmaldr. Ya Eklil menzilinde ya da belde menzilinde yazmaldr. Bu Feriteh'in Tekvini olup, bu Tekvinin bir bas insan bas gibi, bir ba horoz ba gibi ve bir basda kz ba gibidir. Tekvin'n ekli budur: Mvekkel olan Melegin Tekvini bu olup, onun dahi levhas vardr. Bu Tekvinin eklini tuz suyu ve kadn kanyla bir para eski tabut zerine seklini yaptktan sonra, asagdaki levhide dsmannn ismiyle yazarsn. Mcerreb olup sahihdir. Zenciler iinde olan stadlardan syle nakledilmistir ki, bu levhin 36 trl havass vardr. Levhin sekli budur:bir yukardaki resmin sol alt keindeki tilsim Ama bu ameli saklamak lazmdr. Kt amal kisilerin eline gememelidir. nk bu ameli bilen biri bir kiiyle husumet etse, hemen bu amele baslar ve o kiinin hakakn kast eder. Bu sebepten dolay ya deliyyil n'metine ya bir mmi sehilden tr bir mazlumun basna kast eder. Bir kimse ziyaretilerinin oklugundan saknp dillerini baglamak isterse; Bu levhi ve ziyaretilerin isimlerini yazp, bir Koz agacnn altna gmerse, btn ziyaretilerin dilleri ve agzlar baglanr. Cevap vermeye kadir olamayp zararlar Allah Teala hazretlerinin izniyle def olur. Gnes Kavs (Yay) burcuna geldigi zaman yedinci semadan makam a'ladan Allah c.c. n emriyle bir Feristeh nzl edip Gnes'e mvekkel olur. Onun emrinde 880.000 Feristeh vardr. Onlarn her birinin emrinde de 222.000 Feristeh vardr. Bunlardan dahi her birinin hkm altnda 125.000 Cinni vardr. Bunlar yeryzne inip tesirat ederler. Bu muazzam Feristeh'in ismine Kefhtl ekli insana benzer. Bir ba ve iki eli vardr. Bir elinde harbe ve bir elinde ayna tutar. Feristeh'in ekli budur: Bu Feristeh'in hatemi olup, Hatemi budur:resmin altnda sag ortakenar Bir kimsenin hanm ile lfeti olmazsa, bu hatemi misk ve zaferan ile bir kagt zerine yazp, yazdg kagd evinin iine defnederse, birbirlerine byk bir muhabbet duyarlar. Bu Melegin Tesbihide vardr. Daima bu Tesbih kuvvetiyle Gnes'e mvekkel olup okur. Her kim dilerse, zht ve salahiyet zere olmaldr. Bu

20 | S a y f a

Tesbihi Persembe gn birinci saatte mesgul olmaldr. Hak Teala hazretleri o kisiye yardm edip, btn ilerinide hayra evirir. Eger dilersen, btn halk ve alem senin iyiliklerini anlatrlar. Aagdaki Tlsm bir kagt zerine yazp klahnda tarsan, olacak olan acaiblikleri grrsn.(tlsm syfa 58) Davetname orjinal metin sayfa 58-59 Muhabbet iin asagdaki levhi bir para kalay zerine msteri saatinde ve murat ettigin kisinin isminide yazp hamam scaklgna brakrsan, o kisi sana muhabbet ede (tlsimresimde ikinci tlsm ahiyen erahiyen ....solkenarda) Bunun Tesbihi Mteri tesbihidir. Lakin bu mahalde Tesbihi yazlmamstr. Biz dahi yazmadk. Ama bu Feristeh'in Tekvin'i Mteri sfatndadr. Secde zerine oturmu Tesbih eder. Nshamzda bu mahalde iki burucun ahkam yazlmamstr. Kitabn yazar bu fakir bes sayfa bos brakmstr. inallah Teala nshas bulundugu zaman tamamiyle yazlacaktr. Davetname orjinal metin sayfa 59 Gne Hut (Balk) burcuna geldigi zaman makam a'la dan Allah Teala nn emriyle Keribuyyan Feriteh'lerinden bir Feriteh nzl edip Gne'e mvekkel olur. Bu Feriteh'in ismine Tamhkehml derler. Yce ve mbarek bir Feriteh'tir. Hak Teala onu rahmet deryasndan yaratt. Bu Melegin sureti insana benzer. Bir bas ve iki eli vardr. Bir elinde yazl ferman olup, 'Nasrun minallhi ve fethun karb' Ayeti Kerimesi yazldr. Sol elinde ise harbe tutar. Bu Melegin emri altnda 1.209.000 Melek vardr. Onlarn her birinin emri altnda da 120.000 Melek vardr. Her Melegin emrinde ise 88.000 Tekvin vardr ki, bu kainata nzl edip iyiden ve yavuzdan tesir ederler. O Melegin sureti budur: O Melegin Hatemi budur: Her kim dilerse bir kavim veya bir asker nusret bulur. Bunun iin: Gne Hut burcunun yedinci derecesine geldigi zaman bu Feriteh'i davet edersin. Bu hatem ile aagda gelecek olan Tesbihi ve Tlsmat sar kagt zerine ibibik kan ve Kafur ile yazp, Gne gezegeninin buhurunu yakarsn. Ama ibibik'i ldrmezsin. Yukarda zikir olundugu gibi kulagnn dibinden bir miktar kifayet edecek kadar kan aldktan sonra ibibik'i salarsn. Ondan sonra en altna asagda gelecek olan levhi yazarsn. Yazdktan sonra bu

21 | S a y f a

yazl kagd o asker iindeki Bayragn basna baglanrsa, Allah Teala nn izniyle o askerler mensur ve muzaffer olur. Ama yazarken Kamer Esed burcunda olmal ve Merihe nazar etmelidir. Onuncu gnk Msteriye mesvay (?) olmaldr. nk bu sartlar yerine gelmelidir.Allah Teala'nn izniyle zafer bulman hibir zaman sphe getirmez. Tesbihi budur: Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme mzeyyinel meliketel a'l l ilhe ill entel kdirul glib sbhneke y hve y men cealel arda mih den y men cealel cible evtden y men cealel leyle libsen y men cealen nehra mesen y men cealen nevme sbten y men cealel eye ezvcen y men cealen nra mirsden y men cealel halika ezvcen Y men hve hve y hu. Tlsmat budur:

Davetname orjinal metin sayfa 60-61 Bu melegin Levhi olup, Her kim bu levhay Pazar gn Mteri saatinde elik kalem ile bakr levha zerine nakedip, deriye sardktan sonra bir miktar misk ile zerinde tasrsa, hayvanattan zarar grmez. Bu levhay yazdktan sonra su dolu bir tabaga brakp, bu suyu sara tutan hastaya iirilirse Allah c.c. n emriyle ifa bulur. Levh budur:resmin sol alt yaninda Bilki! Bu Melegin Tekvini Aslana benzer. Ama bas ku basna benzer. iki kanad olup, kuyrugu ejderhaya benzer. Bu Tekvinin ismine Tamgayrain derler. Tekvin'in sureti bu minval zerinedir: Bir kimseyi kendine muti' ve mnkad etmek istersen: Bu Tekvin'in suretini maymun kan, misk ve zaferan ile yukardaki tlsmn sonundan drt tlsm ayrp yazarsn. Bu yazdgn zerinde tasrsan, olacak olan acaiplikleri grrsn. Ama Geyik derisine yazarsan Allah c.c. n emriyle matlubunu muti' ve mnkad edersin. Gne ve Kamer bir senede ve her gnde vaki olan hareketlerini izah eder. rnegin: Gne ve Kamer'in hareketleri her gnde hangi burta ve hangi menzilde oldugunu bu dairede izah ettik. Rumi aylar hesabnca veyahut buruc hesabnca olur. Ashabna bu dairede maglum olur. Daire budur:

22 | S a y f a

Kamer yirmisekiz (28) menzili otuz gnde seyir eder. Her bir menzile geldigi zaman bir mvekkel Melek olur. O Melegin taht hkmetinde binlerce Tekvinler ve Cinler vardr. Gneste izah edildigi gibi Kamerin de yzbinlerce melegi vardir ki, adedini ancak Allah Teala hazretleri bilir. Kamer bu kevakiblerin ednasdr. Kyas ettigi diger kevakibler dahi buna kyas olunup nice Melaikeler onlara hizmet ederler. Hak Sbhaneh ve Teala hazretlerinin kudretini kimse idrak edemez. Kendi kudretini kendisi bilir. Bu 18.000 alem iinde olan mahlukatn hepsi kudretinde hayran ve sergerdandr. SARTAYN MENZiLiNiN iZAHI Hak Teala hazretleri Kamer her bir menzile geldigi zaman mvekkel bir Melek gnderir. O Melegin hkm altnda binlerce Ervah ve Tekvin olur. O Feriteh'in sureti artayn menziline mvekkeldir. O Melek Aslan zerine binmis olup, o Aslann iki bas ve sekiz ayag vardr. Aslann zerine binmi olan Melek insana benzer. O Melegin ismine Nahyenrain derler. Drt eli olup, bir elinde ayna bir elinde srmedan, bir elinde destarce, ve bir elinde testi tutar. Bu Aslann isminede Sebtarsl derler. Hatemi budur:resmin sag orta kenar Bu Mvekkel Melegi davet etmek istersen: Aagda gelecek olan yedi (7) Feristeh'in isimlerini okursun. Okurken Gnes ve Zhre gezegeninin buhurlarn yakarsn. Ama bu iki buhuru esit olarak karstrp macun gibi yaptktan sonra atese atmak lazmdr. Esami Feriteh isimleri budur: Hanthheyeynrain Tahheynrahrain Kehleynhrain Ackleynrahkarain Tahhemleynhin Kehmtaynhrain Kemgaynyl Bu ameli yazarken bu Feristeh'in suretini nne koyup, yedi (7) defa Ahidname-i Sleyman bin Davud'u, bu esmalar ve Kehf suresini okuyup, davetin buhuru olan seker, laden ve mastaki buhurlarn yakarsn. Yazlacak olan Tlsmatta budur: Bu Tekvin devaml bel ile yar kazar. Mvekkel olan Feriteh'in Tekvin'ide budur: Kamer Butayn menziline geldigi zaman, Hak Teala nn emriyle Kamer'e bir Melek mvekkel olur. Onun sureti iki ylan gibidir. Her bir ylann iki bas ve ikiser eli vardr.

23 | S a y f a

Birbirlerine sarlmslardr. Bir elinde yanms rag ve bir elinde tarak tutar. O melegin ismine Kaytl derler. Bu Melegin Hatemi olup, Hatemi budur:yukardaki resimdeki hatem Her kim iki kisi arasn dsman etmek ve birbirinden ayrmak murat ederse: Asagda gelecek olan Tlsm Bezir yag ile l kefeni zerine asagdaki azimet ile yaz. Kefen bulunmazsa kefenden artan para zerine yazmak ta caizdir. Yazdktan sonra iki yol geen mahale defnedersin. O iki kisinin aralarna yazp, Ahidname-i Sleymani yedi (7) defa ve yedi (7) defa da yazm oldugun azimeti okursun. Yazlacak ve okunacak Azimet budur: Ve elkaynel adveti beyne fln ve beyne fln kem advet beynes sekaleyni vel ksti kem ferrakte beynel ard ves semi kem ferrakte beynel mi ven nri kem ferraktel meleki ves eytni kem ferrakte beynel aseli vel milhi. Yazlcak olan Tlsmat budur:yukardaki ikin ci resimdeki tlsm Bu Tlsmat Esek derisine Kurt d, Jenkar ve Tuz ile Kamer Hamel veya Akrep burcunda iken yazdktan sonra u isimleri okursun. Aftbenyhrin katthrin sahkebenyhrin garthhrin saklthrin sakhemthrin kemtthrin gamlthrin kemthrin. Bu yazdgn Yahudi mezarna gmersen daha iyi olur. Merih buhurunu da tttrrsn. O gn bu tlsm yazp, kast ettigi kisiyle cenk edip savasrsa, Allah c.c. n izniyle galip gelir. Ama o gn ac ve eksi nesneler yemeli ki, eseri hemen zahir olur. Hak Teala hazretlerinden korkup, gnahsz kimseye yapmazsn. Bu Melegin Tekvini olup sureti Yenge gibidir. zerinde bir ay vardr. Bu Tekvinin ismine Ferkthrain derler. Tekvinin sureti budur: Eger dilersen amel drst olmaldr. Bir kadn ile cima' edip gusl edersin. Bu hatemi yazp, bir kuyuya brakrsn Sreyya menzilinin izah: Kamer Sreyya menziline geldigi zaman, Hak Teala nn emriyle bir Melek mvekkel olur. Onun sureti insana benzer. Bir Kaz arkasnda oturur ve iki eli vardr. Bir elinde yelpaze ve bir elinde de : -, bardak tutar. O melegin ismine Sememztrasin #') * ;

24 | S a y f a

8 derler. Bu Melegin Hatemi budur: Bir kimseyi yoldan evirmek istersen: Asagdaki Tlsmat kadn kan ve misk ile Kavak agac tahtasna yazp, agr bir tas altna koyar ve syle:''Bagladm flan ibni flan'' dersin. Ondan sonra bir miktar kl alp insana benzer bir sekil yaparsn. Bu ismi o seklin arkasna naks eder ve ''Bu sekil flan ibni flan'ndr'' dersin. Daha sonra asagdaki Tlsm kagt zerine yazp, o seklin boynuna asarsn. Bu ameli yaparken asagda gelecek olan oniki (12) Feristeh'in isimlerini okumak ve Merih gezegeninin buhurunu yakmak lazndr. Tlsmatn sekli budur: oniki Feristeh: Mefbetrl. Tarhgkin. Kemalyebrin. Feymtaysetradin. Lfeymtrnrin. Feymefeymrin. Seynetriyyin. Kemtrh rasin. Seneyltrvin. Tamkyl. Sakmkdsin. Feltgin. Bu Feristeh'in Tekvin'i bir Cinnidir. Sekli Leylek'e benzer. Drt ayag olup, nnde bir anak su vardr. Bu Tekvin'in ismine Selthlin derler. Sureti bu minval zerinedir:

Bu Tekvinin Hatemi budur:resmin stndeki tlsm Ylanlar def etmek iin bu hatemi yazar ve arlarn yuvasna koyarsn. Ar'lar ve Haramileri def etmek iinde bu hatemi Maymun kanyla yazp o yere koyarsan, def olurlar. Arap stadlar der ki: Bu Hatemi Nsirevan isimli bir zat yazdrp parmagnda gtrd. Btn dsmanlar def olup gitti. Davetname orjinal metin sayfa 64-65 Kamer Deberan menziline geldigi zaman, Hak Teala nn emriyle bir Melek mvekkel olur. O melegin ismine iztyl derler. Sekli Ejderha'ya benzer. iki ba ve iki kanad vardr. nnde de bir Karga vardr. Mvekkel Melegin sekli budur: Bir kimseye sknt vermek veya helak etmek istersen: Aagdaki isimleri ve o kisinin anne ismiyle sogan

25 | S a y f a

kabuguna yazdktan sonra, makas ile her parasn arpa miktar kadar kesip rzgara verirsen, olacak olan acaiplikleri grrsn. Yazlacak olan isimler budur: Kefhemtyl. Kemthyl. Sefhemtyl. Nrkyl. Verceltyl. Tlsmat budur: Yukardaki Tlsmat Horoz kanyla bir para kefen zerine ve dmannn annesi ismiyle beraber yazdktan sonra, eski bir kabrin behlusi (?) altna gm. Her kim bu Esma ve Tlsmatlar amele getirirse, asagdaki Hatem ile yazmaldr. Ama kadn kanyla yazp, eski bir kuyuya brakmaldr: Hatem budur: Ama Zhal davetini okuyup, alt defa buhurunu verir ve yedi (7) defa da Ahidname-i Sleymani okursun. O cinni bu menzile mvekkeldir. Onun sureti Kaplumbaga ya benzer. iki bas olup, agzlarnda da Ylan tutar. O cinin adna Selfemtr derler. Eger dilersen cinniler ie gelir. Mavi renkli kagt zerine asagdaki Div isimlerini yazp, degirmen kubt(?) iine brakrsn. Ervah hizmetinde bu tertip zere olurlar. Yazlcak Divlerin isimleri budur: Halhalfeyin. Hafyetin. Hayteyefin. Selfehyin. Selctin Selcmtin. O cinni Tekvinin sureti budur: Kamer Haka menziline gelince bir Feristeh ona mvekkel olur. Bu feritehin ismine Hemfl derler. Hak Teala onu insan seklinde yaratp, drt eli ve iki ayag vardr. Ba Aslan basna ve ayaklar da Deve ayagna benzer. Bir elinde zurna, bir elinde sprge, bir elinde haner ve bir elinde tarak tutar. Krk Feriteh te ona mvekkeldir. Krk (40) melekin isimleri budur: Mehryl. Mehthyl. Mekkyl. Btryl. Bektyl. Sakmehtyl. Katbrtdyl. Katbrtyl. Urcyl. Kaltmyl. Urbtyl. Vellsyl. Feltryl. Femgryl. Femhyl. emtgl. Vergryl. Tfdgyl. Femtrl. Efltvl. Fevgrll. Sermrl. Nrnyl. Tabkrl. Kemkl. Kebrkl. Mergtyl. Hevryl. Meltml. Satlebedeyl. Sakhtl. Verhmyl. Mahyyl. Mkmyl. Zefthyl. Tbthl. Vertbll. Kamtrl. Selmyl. Aykyl. Alkmyl O Feritehin ekli budur: Her kim misk ve zaferan ile bu mvekkel melegin ismi ile krk (40) melegin isimlerini asagdaki(yukarda resimdeki tlsm) Tlsm la beraber Geyik derisine yazp, her vegaya (?) ki varp cenk etse cenk ve cidal arasnda ona noksanlk ve halal gelmez. Ama bu ameli Esed burcunda veya Gnesin teslisinde veyahut

26 | S a y f a

Merihte yazmaldr. Yazarken Merih davetini ve krk (40) defa da Gne davetini okuyup, Gne gezegeninin buhurunu vermelidir. Ama yazmadan nce yedi (7) gn takdir iinde olmaldr. Yani yedi gn yedi gece riyazat tutup hayvani gda yememelidir. ibadeti kulub halvette oturmal ve uzlet etmelidir. Allah c.c. n izniyle iin drst olur. Bir yerde kuyrugu uzun veya Akrep olsa, def etmek iin bir kagt zerine beyaz Sogan suyu ile asagdaki Yenge eklini yapp, o evin iine defnedilirse, her trl Ylan Davetname orjinal metin sayfa 66-67 Kamer Hena menziline gelince Allah Teala nn emriyle bir mvekkel Melek gelir. O Melegin ismine Kahtl derler. O Melegin sekli File benzer. zerinde drt insan oturur. Birisinin elinde kl, birisinin elinde ok ve yay, birisinin elinde sise ve zerka (?) ve birisinin elinde de sng vardr. Mvekkel Melegin sekli budur: Bir kimse yce devlete erismek isterse: Gne Zhre ile tesliste iken, bu mvekkel melegin suretini nne koyup asagda gelecek olan Tlsmat misk, zaferan, ibibik kan ve yagmur suyu ile Geyik derisine yazdktan sonra bu yazly zerinde tasrsa, olacaklar Allah c.c. n izniyle grrsn. Msr altn ile heykel adna.hata vaki olmamaldr. Lakin riyazatsz ve Ahidnamesiz olmaz. Asagda gelecek olan Tlsmat alt yanna yazmak lazmdr. Yazarkende syle dersin: Flan oglu flann devlete ikbalini getirdim flan oglu flann basna vurdum, Allah Teala nn emriyle. Ondan sonra asagda gelecek olan yetmis (70) Melek ismini yetmis (70) defa okursun. Yedi (7) gn riyazat tutup cima etmeyip her gn bu isimleri okumalsn ki, bu ervah ars azamdr. Yetmis Melekin isimleri budur: Trghyl. Tamgtrl. Kemkdil. Selmetrl. Veltral. Femthl. Ttrl. Efltrl. Sakltrl. Sekltrl. Kemdl. Kasltl. Derthl. Sefhtl. Umeltl. Emltrl. Kemsrl. isrfl. Meklekl. Seltfl. Amkl. Felkemhlin. Selkemtlin. Veberlklin. Dertlin. Katbralin. Sekbtn. Setathdin. Metaytnin. Mekradin. Seltrin. Felkemsin. Feltrdenin. Meltrbnin. Sensehemtran. Veldel. Kemdekrarmin. Zemnetra'yin. Kemttrin. Ya Nrtl. Kastvranin. Kastatgzemin. Femtzeyfin. Sefltrtn. Afatrnin. Selfehlsin. Selhtrnin. Tamdnin. stl. Aztltn. Fakratrnin. Akravll. Fermtrsin.

27 | S a y f a

Efltraktn. Avlrzan. Sektaynrin. Sekhemtrsin. Emltrkn. Kencbiydmin. Tabkrtin. Bynestrasin. Mervnsin. Mertaynrin. Atkarrvin. Amtfin. Semrayftn. Feymlyin. Emltrain. Temtravl. Metratrybl. Tlsmat serifte budur: Asagdaki sekil mvekkel Melegin Tekvini olup, bir At seklinde dirki, iki ba vardr. Bu Tekvinin suretini yapp zerinde gtren kimse, halayk arasnda ihfa ziyade olup, yavuz dilden de uzak olur. Tekvinin sureti budur: Davetname orjinal metin sayfa 68-69-70 Kamer Zira' menziline gelince bir Melek gelip mvekkel olur. O Melek'in ismine Hantyl ekli insana benzer. insan eli gibi drt eli ve iki ayag vardr.Ama ayaklar At ayag gibidir. Bir elinde ibibik kuu, bir elinde levh, bir elinde haner ve bir elinde de kam tutar. Bu bir Melektir. Mvekkel Melegin sureti budur: Eger dilersen bir yola abuk gidip o yolda hibir nesne zayi etmeyip yorulmazsn. Bunun iin: yukaridaki l vefk stntekitilsimi(tlsm baslangc bir ncekeki resmin altinda) Kamer'in serefinde misk ve zaferan ile yazp, Kamer buhuru ile tebhir ettikten sonra musamba ile sararak koltugunun altnda tasrsn. Allah Teala nn izniyle ne kadar yol gidersen git asla yorulmazsn. Diger bir rivayette Gne buhuru ile buhurlamak lazmdr. Bu yedi (7) Div isimlerini yetmi (70) defa okursun. etgayzein. Ketahyenrain. Tamtamhurain. Va'ltaynrasin. Kemtagyenrasin. Sefhemtalyenrain. Umtaynrain. Asagda gelecek olan Feristeh'in suretinide yazmak lazmdr. Rengini nilgn etmek lazmdr. Taki hasiyeti fazla olur. Bu Melek insan suretinde olup, iki kanad vardr. Lakin ismi nshamzda olmadgndan dolay biz dahi tahrir (Yazmak) etmedik. Diger bir nshada bulunursa bu bos braklan mahale yazlacaktr. Feristeh'in sekli budur: Davetname orjinal metin sayfa 71-72 Bu Feristeh'in Tekvii'inin sureti bir Deve gibidir. bas olup, arkasnda bir insan oturur. Basnda yesil sarg vardr. Deve'nin dizginini tutar. Bu Tekvin'in ismine Rahtaynrain derler. Kimya zerine mvekkeldir. Derler ki: Bunun

28 | S a y f a

hkm altnda on (10) Div vardr. Onlarda Kimya zerine mvekkel olup, o ameli ileyen kimselerin amelini batl ederler ve islemeye mani olurlar. Bu fenne talip olana yle bir dag lazmdr ki, zerinden hi kar eksik olmamaldr. rnegin Kesi dag gibi. Kimya ilmini elde etmek istersen: Bu Div'leri o yce daga kuvvetli a'zam azimetiyle davet eder ve onlardan muradn hasl edersin. Bu Divlerin isimleri budur: Ferdecin. Vecnetin. Vahlecfeyin. Vahleckayin. Vahnatfefin. Veslecelcin. Veklecgayin. Vehleheynin. Vecheltin. Kemtheynin. Rahtaynrain isimli Tekvin'in sureti budur: Kamer Nesre menziline geldigi zaman bir Melek gelip mvekkel olur. Onun ismine Tevhbl derler. Sekli Koyun Ko'una benzer. zerinde bir Leylek oturur. Burnunu kuyrugundan yana tutar. Ayaklar insan ayagna benzer. Mvekkel Melek'in sekli budur: Bu mvekkel Melegin Tekvin'in ismine Sa'kaltrin derler. Heykeli insan heykeline benzer. Ama drt bas olup, her bas Ylan basna benzer. insan eli gibi iki eli vardr. Bir elinde yelpaze ve bir elinde Balk tutar. Bir acaib heybetli Tekvin'dir. Sa'kaltrin isimli Tekvin'in sekli budur: Tekvin'in hatemi olup, Hatemi budur: Bir kimsenin ilerini ve dilini baglamak istersen: Bu Tekvin'in seklini nne koyup, asagdaki Tlsmat Jenkar renkli bir kagt zerine kafur ve zaferan ile yazdktan sonra Esek derisine krmz iplikle sararsn. Ama ipligi kz oglan kz egirmis olmaldr. Sonra syle: ''Flan ibni flann benden tarafa olan agzn ve dilini bagladm. Simdi benim kastma sz syleyemesin. iskender a.s. Ye'cc ve Me'cce set yapt. Ye'cc ve Me'cc gammndan Allah Teala nn fadl ile onun gibi set bagladm, nitekim baglanms olsun''. dersin. Sonra yazdgn agr bir tas altna koyarsn. Yazlacak Tlsm budur: Bir kimsenin isini ve gcn baglamak istersen: O kisinin baht ve isi asla almaz. Eski bir kabirden bir para tabut alp, bu tlsm zerine yazarsn. Yukarda zikir olundugu gibi syle; ''Flan ibni flann isini ve gcn bagladm. Nitekim bu krhanda yatan tabut ile meyyitin toprak cismi kabirde direnmezse eli bagl, dili bagl yatarsa, flan ibni flannda bagl olsun''. dersin. Sonra bu ervahn isimlerini yedi (7) defa okursun. Okunacak Ervah isimleri budur:

29 | S a y f a

Fetthrin. Katgkrin. Hetmgrin. Tamkrin. Sakht-krin. Kebtkrin. Raykgrin. O cinni bu menzilin mvekkilidir. Bu cinninin Hatemini Jenkar ve Sirke ile kagt zerine, dsmanlarnn isimleri ile beraber yazp, eski bir kuyuya brakrsan olacaklar grrsn. Cinninin Hatemi budur:(3 ayn harfiyle balayan ) Dilersen bir Cinniyi hapsedersin. Cinninin ismini yazp, bir sise iine koyarsn. Sisenin agzn baglayp mhrlersen, Allah Teala nn emriyle Cin mahpus olur. Davetname orjinal metin sayfa 73-74 Kamer Tarfe menziline geldigi zaman bir Melek gelip mvekkel olur. O melegin ismine Kahmtl , derler. Sekli namaza durmus, tehiyyata oturmus ve seccade zerine oturmus, iki kanad olan bu melek insana benzer. Melek'in sureti budur: Bu Melegin bir Hatemi olup, bu Hatemi misk, zaferan ve glsuyu ile Semerkant kagd zerine yazp zerinde gtrrsen, insanlar ve ileri gelenler arasnda aziz ve muhterem olursun. Ama bu ameli yazarken Kamer Tarfe menzilinde olup, Utarid gezegeninin buhurunu verir ve Ahidname-i Sleymani okursun. Nitekim zikrettigimiz gibi Ahidnamesiz hibir sey amele gelmez. Kamer Cebhe menziline geldigi zaman bir Feristeh gelip Kamer'e mvekkel olur. O Melek'in ismine Hectl derler. Sekli insana benzer. Ama bas olup, bir bas Ylan, bir bas Kurt ve bir bas Simrug basna benzer. Drt eli olup bir elinde Elma, bir elinde bak, bir elinde bir miktar Sa ve bir elinde de engel tutar. Mvekkel Melegin sureti budur: Bir kimsenin uykusunu baglamak istersen: Kamer Cebhe menzilinde iken bir delinmedik Nal zerine asagda gelecek olan Tlsm misk, zaferan ve kadn kanyla ki, (Kan alc kisi alms olsun) yazp syle dersin; ''Flan oglu flann uykusunu bagladm''. Eger muhabbet iin yazarsan syle dersin; ''Flan oglu flann akln ve fikrini muhabbet iin bagladm ve muhabbetini ziyade ettim elacele elacele elacele essaate essaate essaate''. Yazlacak Tlsm budur: Bu Tlsm yazdktan sonra asagda gelecel olan Efsuni bir defa okuyup, yedi (7) defa syle: Elgannn nra venneyrne f mehabbeti meveddeti aki fln ibni flnete. dersin. Ondan sonra yazdgn nalini atese brakrsn. Ama

30 | S a y f a

ates tutusmus olmaldr. Bu amel Pazar veya Cuma gn olmal ve iyi bir tali' semelidir. Muhabbet iin olursa, Kamer Zhre ile testiste veya teslitte olmaldr. Eger adavet iin olursa, Kamer Merih veya Zhal ile terbi'de veya mekabilde veyahutta mukarinde olmaldr. Okunacak olan Afsun budur: Na'li med nefsn mhi med tbn eber med nrn ri med arn bli med harmn mri med galtn berki med derhan dvi med bzn bdi med lerzn b med seyeln hki med rzn nri med szn bdi med vzn tri med havn seyfi med ve nzn. Muhabbet iin dilersen syle okursun: Ne nalin geldi nefsn. Ne ay geldi tbn. Ne bulut geldi brn. Ne aslan geldi arn. Ne bel geldi harcn. Ne ylan geldi galyn. Ne berk geldi rahsn. Ne div geldi bzn. Ne sgt geldi lerzn. Ne su geldi seyeln. Ne toprak geldi rzn. Ne od geldi szn. Ne yil geldi zn. Ne ok geldi bern. Ne kl geldi ki, ask geldi. Teni lerzn geldi. Dili buryn geldi. Bireh galtn geldi. Busale can geldi ki, hsn geldi. Lercne geldikim cn geldi. Geldikim rummn geldi. Geldikim ayn geldi. Geldikim beyn geldi. Geldikim aslan agzna geldi. Okuduktan sonra syle dersin: ''Bu melik cinninin hatemi hakk iin sen rast getir''. Ondan sonra Nalini atese kapadr ve acaibi grrsn. Bu mvekkel Melegin Tekvin'inin sureti Zrafa gibidir. Basn arkasna koymustur. Bu Tekvinin ismine Tamthrain ' derler. Tekvinin sureti budur: Davetname orjinal metin sayfa 75-76 Kamer bu menzile geldigi zaman bir mvekkel melek gelip Kamer'e mvekkel olur. O melegin ismine Hemktl derler. Onun sureti Hemcnan Feristeh gibidir. Bas Ku bas gibi olup, drt eli vardr. Drt elindede Reyhanl gl tutar. Mvekkel melegin sekli budur: Bir kimse dilerse Ervah kendine muti' eder. Bunun iin; Krk (40) gn halvete ekilip orulu olarak riyazat tutmaldr. Devaml taharet zere olmaldr. Msteri, Zhre ve Gnes buhurlarn karstrp gzelce yogurduktan sonra buhur olarak yakmaldr. Gece ve gndz yediser defa Ahidnamei Sleymani okursun. Krk (40) gn tamamladktan sonra byk mendelini yksek bir dag basnda dseyip, Ervah

31 | S a y f a

davet etmelidir. Yetmis (70) defa Cin suresini okuyup, asagdaki Tlsmat o saat iinde misk ve zaferan ile yazp, mum ile sardktan sonra kendi zerine alrsn. Byle olunca bu Tlsmat zerinde olmaldr. Krk (40) Cinninin hkmnde ram olur. Yahut bu Tlsm misk, zaferan, ibibik ve beyaz Gvercin kan ile yazmaldr. Daha nce zikir ettik. ibibigin kulag dibinden kifayet edecek kadar kan aldktan sonra ibibigi salmaldr.