1 In the spirit of sharing resources among Peace Corps volunteers, I give you this collection of activities that was

created by the ID practicum groups assigned to Casas Austria and Eva and translated with the help of our LCIs. The Romanian instructions for the activities are not direct translations, and are written at their most simple. I hope that this book can continue to be passed around and used and expanded upon by PCVs. Perhaps the Romanian can eventually be corrected and the instructions improved. At the end I’ve included more than just activities. We’ve listed in Romanian characteristics of good sportsmanship, the social and mental benefits of engaging children in activities, and an essay on Why Physical Exercise is Good (for mental health). I’m pretty proud of this little book which isn’t really all that much, but it constitutes my first Peace Corps project. Even better is it the work of many people, and wouldn’t have been possible without numerous individual contributions. Like I said, I hope it continues to grow and spread and that newer and better versions will spring from this and find their way around Romania. Să o folosiţi sănăţosi!

2

3

Castron pentru Salata
• Hârtie pentru fiecare copil participant minus una să care pă îndicie un loc în cerc. Ne aşezăm în cerc. O persoană stă în centru, spune cum o cheamă, şi ce îi place. Daca vă place ce îi place, ei schimbam locurile sau ne schimbam cu altcineva din cerc. Apoi găsim un loc liber şi cineva rămane în centru. Apoi cine este în centru spune numele şi ce îi place.

4

Salad Bowl
We all stand in a circle with markers for our places – like musical chairs there is one place missing from the circle. A person stands in the middle. The person in the middle says their name and something they like. If anyone in the outside of the circle likes they same thing as the person in the middle the people on the outside run into the circle and have to find a new place in the circle. The new person in the middle says their name and something they like.
* No one wins this game, it’s just one you play for an allotted amount of time, but it’s a good ice breaker or introduction game. It’s also a good game to practice your Romanian vocabulary and impress the kids with words that you know.

Toţi trebui să îşi amintească de la cine au primit mingea şi la cine au aruncat-o. Toţi trebuie să atingă măcar cel puţin în ordinea corectă. Grupul poate să găsească modalităţi să mişte mingea cât mai repede cu putinţă. .5 Super Rapid! • mingea • Cinci sau mai multe persoane Noi stăm în picioare în cerc şi o persoană în cerc ţine mingea şi o aruncă la oricine din cerc. Apoi încercăm să pasăm mingea în jurul cercului cât de repede posibil. Grupul ar trebui să stabilească cât de repede să se mişte mingea de la prima persona la ultima persona.

Encourage the children to work together and be creative to see how fast the ball can be passed. The only rule is that everyone must touch the ball in the correct order. The group should set a goal for how fast they can pass the ball.6 A ball • 5 or more people • Warp Speed We all stand in a circle and one person holds a ball. We pass the ball around the circle until everyone has had it once. . Everyone needs to remember who they pass the ball to and who they got it from. Then the group should try to pass the ball in the correct order as fast as possible. The circle can change so that the children are standing in the order the ball must be passed. The person with the ball says their name and passes it to someone.

Ce a făcut conducătorul tău ca să te facă să te simţi în siguranţă? Ce calităţi de conducător crezi că sunt importante? Te face să te simţi bine când persoana care te conduce îţi răspunde la întrebări sau îţi cere sfatul? Ce tip de conducător vrei să urmezi? Ce tip de conducător vrei să fii? . Persona care nu este legată la ochi va fi conducătorul. El sau ea îl va lua pe partener prin casă şi chiar şi afară. Echipele trebuie să stea în limitele dictate de educatoare. După un timp prestabilit echipele schimbă partenerii. ne vom aşeza în cerc şi vom spune care sunt calităţile unui bun conducător. O persoană va fi legată la ochi. Când ambii parteneri au avut posibilitatea să conducă şi să fie conduşi.7 Conducătorul Bine Fiecare personă are un partener.

Everyone must stay inside the limits set by the teacher. When both people have had a chance to be the leader we will sit in a circle and discuss what makes a good leader. What did your leader do that made you feel safe? What qualities of a leader do you think are important? Does it make you feel good when the person leading you answers your questions and asks for your advice? What kind of leader do you want to follow? What kind of leader do you want to be? *I have had good experiences with this exercise when the kids don’t know before the exercise begins that it’s a leadership activity. One person in the pair is blindfolded. The person who is not blindfolded is the leader. After a designated amount of time the partners switch places and the other person becomes the leader.8 The Good Leader Every person in the group has a partner. . The leader must lead their partner around the space or the house.

Dacă toţi mebrii echipei au luat parte la proiect. agrafă de birou. şi spaghetti. Echipele trebuie să fie foarte creatoare şi să lucreze împreună. Fieicare echipă o să primeasc obiecte la întâmplare. Discutăm cum celelalte echipe au facut turnile.) Fiecare echipă are cincisprezece minute să construiască turnul cel mai înalt. (De examplu scotch. Care este cel mai bun mode de a comunica? . o bucată de hârtie. O să măsurăm turnurile şi dişcutam cum echipa cu turnul cel mai întalt s-a gândit să facă asta.9 Turnul cel mai înalt! • • Obiecte la întâmplare Două sau mai multe persoane Face doua sau trei echipe. o bucată de sfoara.

a paper clip. How did the team with the tallest tower come up with the idea? Did everyone on the team participate? How did members of other teams share ideas? What ways of communicating work better than others? .10 The Tallest Tower • Random objects • 2 or more people Divide the children into two or three teams. tape. and spaghetti). a piece of paper. Teams should try to be creative and work together. Measure the towers. Each team has 15 minutes to build the tallest tower possible. Each team is given some random objects (like string.

poate sa mănânce bomboanele (poftă bună!) şi discutăm cum a terminat jocul fara să vorbească. A fost dificil? Cum a facut să se decidă care culoare a vrut? Te-ai răzgândit în privinţa culorii? De ce? .11 Activitat Comunicar • multe bomboane de multe culoari similar cu M&Muri • Două sau mai multe persoane Daca nu ai bomboane. poţi să toloeşti bucăţi mici de hârtie. Dupa joc. Toţi primesc un amestec de culori. Scopul este să schimbam culoarea până fiecare persoană are o singură culoare dar trebuie să facă asta fara să vorbească.

You must do this without speaking. If you don’t have candies little pieces of colored paper will work. After the game – enjoy eating the candy – and discuss how did you communicate without speaking? Was it difficult? How did you decide what color you wanted? Did you change your mind? Why? .12 Communication Activity (or the M&M Game) • A lot of multicolored candies similar to M&Ms • 2 or more people You will need a collection of multi-colored candies. The object of the activity is to change with other people so that each person has only one color. Everyone gets a variety of colors.

Dar. Când spuneţi. Faceţi două echipe.13 Pietrele de Lavă 10 sau mai multe minge • 5 sau mai mult prosoape sou sfoară • 4 sau mai multe persoane • Faceţi două grămezi. voi nu puteţi să folosiţi mâna sau laba piciorului. Folosiţi un prosop sau o sfoară şi legaţi-va mâna stângă cu mâna dreapta de la alt copil. . Găsiţi un partener. Puneţi jumătate din mingi in fiecare parte. “Hai!” copiii trebuie să mute toate mingile în ca altă parte. Prima echipă care mută toate mingile în altă parte este câstigatoare.

) . Use a towel or piece of string to tie the right hand of one partner to the left hand of the other partner. Each child must find a partner. Make two teams. with some string or fabric in between. But you cannot use your hands or feet to move the balls (they must be moved using the slack string or fabric between the hands which are tied together. When someone says “go” the children have to move the balls off of their half of the field onto the other half.14 Hot Lava Rocks • 10 or more balls of different sizes • 5 or more towels or pieces of string • 4 or more people Make a line down the center of your playing area. Put half the balls in each half of the space – spread them out. The first time to move all the balls off of their field wins.

15 Trei Picioare Întrecere  Staii doi câte doi.  Se numără până la 3 îi voi alergaţi către linia de sosire.  O să legăm piciorul stâng de la un partener de piciorul drept de la celălalt partener sau invers. .

16 Three Legged Race • Stand in groups of two • You will tie the right leg of one partner to the left leg of the other partner • On the count of three. . all the teams will race from the beginning point to the ending point.

Aşa că tu poii să ai un grup mare sau de îndată ce grupul are 56 persoane. Dacă eiti atins. Toţi ceilalţi stau în partea opusă. 2. atunci treci de partea lui “it” ei formezi un grup. Când începe toţi cei care nu sunt “it” încearcă să fugă în partea cealaltă fôră să fie atinţi. Sunt 2 “echipe” : A. Alta format din restul jucoforilor. XXXXXX (B) X (A) ** Ei vor să ajungă unii în locul celorlalţi.17 Blob Tag 1. . Una formată dintr-o singură persoană (ceilalşi nu vor să fie atinţi deca). trece în grupa cealaltă (în grupa lui “it”). B. De fiecare dată când o persoană este atinsă. se schimbă rolurile. O persoană începe şi este “it” (persoană de care ceilalţi setem=se feresc).

4. . it splits forming multiple blobs. instead of these people becoming “out” when tagged. they link elbows and join “IT” forming a blob. the game doesn’t stop until the end. 2. It is an ongoing attempt. Once the blob obtains 5 or 6 people. “IT” tries to tag as many people as possible. both sides start running towards each other. Blob Tag Like Traditional tag but blobier… 1.18 Ultima persoană care rămâne “neatinsa” este câştigător Ei devine “it” pentru jocul următor. 3. On go. In a large field designate two sides: One side being the “IT” side and the other side being the “others” side. However. Those who were not tagged continue to run within the boundaries of the field while the blob continues its attempts to tag people.

.19 5. The game ends when there is only one untagged person left standing. That person starts off as “IT” for the next game.

20 Barbatul.Când zic 3 vă întoarceii şi arătaii semnul. Şoarecele. Staţi doi câte doi spate în spate. Schimbaţi parteneri. • Barbatul bate şoarecele • Elefantul bate barbatul • Şoarecele bate elefantul . 3. Elefantul 1. Când zic 3 faceţi la fel. 2. 4.

Stand in partners back to back 2. 4. .21 Man. Elephant 1. Choose one of the three and impersonate On the count of three switch and face the partner 3. When you turn decide who wins each round. Mouse. and repeat.

scissors Cat and Mouse Cat and Mouse can be played outside or in a gymnasium. Each participant should have their arms .) *this is a game of chance similar to rock.22 • Man beats mouse (man indicated by whatever bending the arms at the elbow in a “muscles” gesture) • Elephant beats man (elephant indicated with the arms in a “trunk gesture) • Mouse beats elephant (mouse indicated with the fingers near the nose in “whiskers” gesture. Arrange participants in 4 rows or more. each row containing at least 6-7 people. It is best if played with large groups to make the “catching” a little more challenging. paper. SETUP 1.

creating a wall like structure. Alleys are formed by each person turning to their left (or right. 2. Practice both street and alley formations and then get ready to play. XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX *these rows are called streets Designate 1 cat. The form looks like this: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3. RULES 1. for that matter) so that their fingertips touch those of the people in front and behind them (from the street form). Place the leader in front of the rows and put the cat and mouse to the side. They must follow the street or alley. Neither the cat nor mouse can run under the arms of the participants.23 outstretched touching the fingertips of the person to the right and left of them. Practice the street formation and then introduce the alley formation. However. . 1 mouse and 1 leader. it doesn’t matter which street or alley they run down.

cat and mouse are chosen. *If the cat has too much trouble catching the mouse the roles can be reversed: cat becomes mouse and vice versa. Lingurile • Cărţi de Joc . the cat and mouse must obey these calls. 2. As mentioned before. plus. The participants change formation with each call.24 2. the more participants the better. INSTRUCTIONS 1. Once the mouse is caught a new game starts and a new leader. This requires more running and adds a little challenge to the game. that is. The cat soon follows. the leader is changing the formation by randomly calling “street” or “alley”. the leader calls streets or alleys. TIPS * Play in a large area so that the game can be spread out. 3. Meanwhile. Leader stands in front of the rows with the cat and mouse beside them. Only the leader can make the changes in directions. trying to “catch” the mouse by tagging it. The leader gives the mouse a head start in running through the streets/alleys.

De fiecare dată o persoană este afară din joc luă o lingură. Tot timpul trebuie să fie o lingură mai puţin decât numărul de personae. Apoi toate persoanele trebuie să aibă lingură.25 • Lingurile pentru fiecare participant minus unul Toţi stau in cerc cu lingurile pe masă. Vrei patru cărţi la fel acelasi număr. Spoons • A deck of playing cards . Apoi persoana cu lingura castingă. Repetaţi până la două persoane. Fiecare persoane primeşte patru carţi şi schimba cu persoanele de lângă ea pe stânga. Când prima persoana are patru carţi la fel. el sau ea o să ia o lingură. Persona fara o lingura nu este în joc. Nu poţi a vea mai mult de patru carţi.

Each person is dealt four cards. The person without a spoon is out of the game. that person grabs a spoon. You can not hold more than four cards at once. You look at your cards and pass the ones you don’t want to the person on your left.26 • A spoon for every person playing the game except one The spoons are in the middle of the table and the people sit in a circle around the spoons. The person with the spoon at the end of the game is the winner! Mergi la Pescuit . everyone has to grab a spoon. When the first person gets four of a kind. Once the first person grabs a spoon. Continue until you’re down to two people and one spoon. and receive cards from the person on your right. The object is to get four cards of a matching number.

el îi dă carteă. ia o carte din mijloc. Copilul care este cel mai tânăr este primul. pui cărţile pe masă. El cere unei persoane dacă are un numer. el spune “Mergi la pescuit. Dacă tu nu ai nici o carte când este rândul tău. Copilul cu cel mai multe perechi este câstigătorul.” si copilul ia o carte din mijloc. pui cărţi pe masă. Dacă el nu are numărul. Dacă are numărul. Go Fish . Când toate cărţi sunt pe masă jocul este terminat.27 • • Cărţi de Joc Două sau mai multe persoane Fiecare copil primeşte 5 cărti. Când ai două cărţi cu numere la fel. Când tu ai două cărţi cu numerele la fel.

they must hand it over to you to make the pair. If not they say. “Go fish. When the “pool” dries up the player with the most pairs is the winner. The rest of the cards are put face down in a “pool” on the table.” Then you draw one card from the “pool. .28 Every child is given 5 cards. For every card you have you want to find its pair. When you have 2 cards of the same number put the cards on the table. You ask another person the table if they have any of the specific number.” Drawing a card ends your turn and it’s now someone else’s turn to ask you for a specific number. If they do.

29 “BINGO” .

culori. Faceţi fiecare hârtie diferit. Scrieti numerele 1-16 in pătrăţele. Fiecare copil primeşte una. faceţi 16 pătrăţele pe hârtie. O să folosesc “un cuvânt” pentru exemplul meu. La primul copil cu patru pătrăţele pe linie orizontală sau verticală este câştigătorul. sau altceva. dar puteţi să folosiţi numere. Spuneţi un cuvânt şi spuneţi un numară între 1-16. Faceţi 16 cărţi cu un cuvânt mic pentru fiecare copil. Copiii pun fiecare cuvânt pe un număr. BINGO .30 • • • • Hârtie pentru fiecare copil Un marker Foarfecă Două sau mai multe persoane Folosiţi markerul.

Numbers are just one example of how to play this game. words or something else. Make 16 small cards for “answer” in a box. or each number 1-16 so you can keep track of which numbers have been spoken. The children put a cover. Make every card different. Every child should have a card. Geografie Personală .31 • • • • A piece of paper for every child A marker Scissors Two or more people Using the marker make a grid with 16 squares on the paper. horizontally. The first child to cover all the numbers correctly in a line. Write the numbers 1-16 in the boxes in no particular order. Say an answer or example of a number 1-16. like a bead or small piece of paper over the number on their card. you could also use colors. vertically or diagonally is the winner.

” ca un oras. Spuneţi copiilor “Voi reprezentaţi un obiect precis. un ocean. Personal Geography . sau un ţara.32 • Mesele sau scaunele Mesele sau scaunele reprezintă obiectie pe o hartă. sau ţări. ca orasie. oceanie. Când voi spuneţi “Hai!” ei merg şi stau în picioare în localităţile corecte.

country or city. Peste Tot în Lume .33 • Chairs or tables Tables or chairs represent specific objects on the map. or countries represented by the tables and chairs. Name the continent. continents.” When you tell them to “go” they move and stand in the correct location in relation to each other and to the oceans. continents. oceans. Say to the children “Each of you represent a specific thing. ocean. countries or cities.

Voi îi arătaţi o carte diferită. Din nou primul copi care răspunde corect este câştigătorul. de exemplu cărti cu cuvinte scurte.34 • • Cărţi de matematică sau altcineva Două sau mai multe persoane Spuneţi la copiilor. El merge mai departe. Voi îi arătaţi un carte de matematică. Around the World . -Puteţi să jucaţi cu multe cărti. El merge lângă alti copii. si copilul care a mers peste tot în cerc este câştigătorul final. jocul este terminat. Primul copi care răspunde corect este câştigătorul.” Un copil sta in picioare langa inca copi. “Staiţi jos în un cerc. animalie. sau culori. Când un copil merge peste tot în cerc.

At the same time. He moves on again. The first one to respond correctly is the winner. show them both the flash card. When one child has moved all around the circle the game is finished and you have the ultimate winner. Show them both a different card. The first child to respond correctly is the winner. He or she moves next to the next child.35 Mathematical flash cards (or other flash cards such as colors or words) • 2 or more people • Tell the children to sit down in a circle. One child will stand next to another in the circle. Cursa cu Obstacole şi Academici .

Primul copil care răspunde corect la toate intrebarilede pe cartoare depăşeşte toate obstacolele şi este câştigătorul final! Academic Obstacle Course .36 • • Cărţi de Matematică Unul sau mai multe persoane Puneţi cărtile de matematică in locuri diferite. pernele. mese. Puneţi scaune. intre cărţi.

37 • Mathematical flash cards (or other flash cards such as colors or words) • One or more people Put the cards in different locations. Numărul Magic . Put them on chairs. pillows and in books. The first child to respond correctly to all the questions on the cards in the obstacle course is the ultimate winner. tables.

The Magic Number • A deck of playing cards . ei pun o carte pe masă şi iau încă una. Alegeţi un număr între 1-20. el este câştigătorul. Când copilul are două carţi egale cu numerul magic. Dacă ei nu au numărul magic.38 • Cărţi de Joc Fiecare copil primeşte două cărti.

If no one has the magic number put the cards on the table and the children take one more. he or she is the winner.39 Every child is given two cards. A Colora cu Numerele . Choose a number 1-20 to be the magic number. When a child has two cards which equal the magic number through some equation.

Copii colorează desenul.40 Faceţi o desen simplă. Below the drawing write what number = what color. Puneţi numerele în obiecte din desen. Color by Numbers Make a simple drawing. Put numbers inside the objects in the design. Sub desen scrieţi ce numera = ce culoare. The children color in the design matching the correct number to the correct color. A Aduce Aminte .

Un copil alege douţ pătrăţele. Copiii cu cele mai multe pătraţele este câşticgaţorul. Puneţi un număr la fel pe două pătrăţele. Memory . Când copiii au toate pătrăţelele. Scrieţi pe toate pătrăţelele în felul acesta. Dacă ei sunt la fel. le ia. jocul este terminat.41 • Hârtie • Un Marker • Foarfecă Tăiaţi 20 pătrăţele din hârtie. Puneţi ătoate pătrăţelele pe masă aşa voi nu poteţi să vedeţi.

42 • Paper • A Marker • Scissors Cut out 20 cards (squares). If they match. When all the cards are taken the game is over and the child with the most matching pairs is the winner. Write on all of the cards in this way (so that each card has a matching one). If not they are turned face down again and the next person chooses. Put all the cards face down on the table so you can’t see them. he or she takes the cards and has another turn. One child chooses two cards. . or color) on two cards. Put the same number (or picture.

43 Social şi Mental .

Beneficiu de Social .44 Jocurile de copii sunt bune pentru iscusinţe le sociale. Jos este un tabel cu condiţii. Copiii vrea să facă jocuri în fiecare zi.” Drogul „seratonin” ajută la eliberarea probleme lor emoţionale. Acedte jocuri îi învaţa pe copii să se exprime. Scuzele pentru simplitate. Jocurile pot să ajute. „drog” numit „serotonin. Când copii se joacă creierul lor va elibera un drog „Seratonin”.

45 • Încredere • Demnitate • Conducere • Ascultare o A focaliza o A se concentra • A executa dispoziţii • analiza abstract • spirit sportiv • Respect • Spirit de echipă • A ajuca în o echipă • A scădea prejiunea o Mentală o Fizică • Instruire prin distracţie Spirit Sportiv Bun .

6. 9. şi viata.46 1. Împărtiti responsabilitatea în grup. Ajutaţi-l pe cel mai puţin 4. Respectaţi efortul Încurajaţi grupul. 10. Evitati disputele. talental. Terminati jocul lin. De ce exerciţiul fizic este bun Sunt multi produsi chemicil in creier. 2. Ei fac foame. Seretonin controlează . 7. inteligenta. adversarului. 3. Seretonin ridica chemicalele in creier. Acceptaţi judecările arbitrului. 5. 8. Urmaţi regulile de joc. Totdeauna jucaţi cinsit! Urmaţi directiile antrenorului.

intretinere de greutate sanatos. • Fugi doi kilometer in cinciprezeche minute. si mai mult. Cere membrilor familielor sau preitenilor sau fie partenerul tau. reduce nivelul de colesteral. Energie inferior si somn rau sunt simptome de despresie. Despresie este o disabilitate care te face ne fericit si fara energie. care terminată depresia cu influente chemicalelor creierlui. Este foarte simplu sa excertiti. Incalzire si raciere jos. Exercitiu doua de la cince timp in o saptamana pentru treizechi minute sau trei sesuini pentru zeche minute. temperatura corpului sporeştei. si imbunatati tarie muschilor. dar exercitiu duce de la energie spori si somn mai bun. Exercitiu distractie de la tot rau in viata ta. Exercitiul arde chimicalele stresului ca adrenalina. Echipa de sport este un eventiment social. reduce presiuinea sange. respectul de sine. Sunt multe medicamente. Când oameni au mult seratonin. ei au depresie.47 emotioniilor. Sunt multe beneficii fizice. • Gradinarit pentru treizechi de la patruzechi si cinci minute. Schimbă stare de spirit. si confidenta latentului. cardiovascular. Sunt multuri mode sa spori seratonin in creierului. Cand tu exersezi. Zoloft. imagina de sine. • Mers cu bicicleta opt kilometer in treizechi minute. Exertitiu foarte simplu acasa ta: • Spalat o maşina pentru patruzeci si cinci de la sizechi minute. • Inot douazechi minute. si confidentalui. • Mers pe jos trei kilometer in patruzechi minute. ca Prozac. Gasiti activitati distractie. . care iti face relax. reduce riscul de moarte premature. Respectul de sine spori pentru ca tu faci un rol activ recuperarealor. imagina de sine. Exercitiu spori respectful de sine. ca ciocolat te pot face foarte fericit. Mancare. Improvizeaza fitnesul. care te fac sa te simtibine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful