Fakultet elektrotehnike Naziv studijskog programa/odsjeka: Usmjerenje: Sistemi konverzije energije

Elektrotehnika

Konačna lista za upis na II ciklus studija

Državljanin

(navesti)

Ime i prezime kandidata

Naziv univerziteta na kojem je diploma stečena

Država (ako je izvan BiH, obavezno popuniti narednu kolonu)

Diploma nostrifikovana (priznata) ili je priložena potvrda da je postupak u toku (obavezno navesti)

Status Univerziteta

Naziv završenog studijskog programa osnovnog studija (obavezno navesti i da li je akademski ili strukovni)

Dužina trajanja studija

(navesti javni ili privatni)

Uspjeh ostvaren na osnovnom studiju

(godina ili ECTS)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Garagić Admir Bajramović Fahrudin Kurtić Almir Aličić Almis Ibrić Elma Ibrić Ensad Dugonjić Damir Mujkić Irmin Jahić Muhamed

BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BiH

Univerzitet u Tuzli Univerzitet u Tuzli Univerzitet u Tuzli Univerzitet u Tuzli Univerzitet u Tuzli Univerzitet u Tuzli Univerzitet u Tuzli Univerzitet u Tuzli Univerzitet u Tuzli

BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH

javni javni javni javni javni javni javni javni javni

Komunikacije Energetska elektrotehnika Tehnička informatika Tehnička informatika Tehnička informatika Tehnička informatika Energetska elektrotehnika Tehnička informatika Elektroenergetski

4 4 4 4 4 4 4 4 4

8,44 7,80 7,59 6,917 7,31 6,44 8,17 7,519 7,2

Kandidati od rednog broja 1 do rednog broja 9 su stekli uslove za upis na II ciklus studija Upis kandidata vršiće se od 12.-16. 12. 2011.godine na Fakultetu elektrotehnike Za upis je potreban komplet upisni materijal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful