esutul nervos

Structur , ultrastructur , organizare func ional

Istoric

http://nobelprize.org

Istoric

http://nobelprize.org

S Ramón y Cajal 1.Principii . Comunicare sinaptic ± ³Termina iile unui neuron comunic cu dendritele altui neuron prin structuri specializate.´ 2. denumite ulterior sinapse de c tre Sherrington.´ . Celularitate ± ³Celula nervoas este elementul func ional i structural fundamental al creierului.

W. 2006 . In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind. W. Specificitatea conexiunilor ± ³Neuronii nu formeaz sinapse în mod aleator. Polarizare dinamic ± ³Semnalele dintrun circuit neural se propag într-o singur direc ie [«] Informa ia circul dinspre dendritele unui axon înspre corpul celular i apoi de-a lungul axonului c tre termina iile presinaptice [«]´ E Kandel.S Ramón y Cajal 3.Principii .´ 4. Norton & Company.

Istoric http://nobelprize.org .

. cu rol de suport. Totalitatea esuturilor nervoase formeaz sistemul nervos. Clasificare: sistem nervos central i periferic.1. Celularitate esutul nervos ± este alc tuit din neuroni interconecta i (circuite) i celule gliale.

diencefal.1. trunchi cerebral) ‡SNP: ganglioni (senzitivi i vegetativi) i nervi . Celularitate Regiuni distincte ale sistemului nervos alctuiesc. vase de sânge) organe: ‡ SNC: m duva spin rii i encefal (telencefal. împreun cu structurile asociate (meninge.

1. corpul neuronal) Axon . Celularitate ± Neuronul Dendrite Perikarion (soma.

Ed. 9 . Basic histology.Structura neuronilor Dendrite Corpi Nissl Sinaps Perikarion Conul de emergen Axon al altui neuron Segment axonal ini ial Oligodendrocit Nod Ranvier SNC SNP axonal Teac de mielin Ram axonal colateral Axon Celul Schwann Ram colateral al arboriza iei terminale Plac mototrie LC Junqueira.

Ed. Basic histology. nu i în conul axonal ‡ REN abundent ‡ Aparat Golgi .Perikarionul ‡ Corpi Nissl la baza dendritelor. 9 .bine dezvoltat ‡ Vezicule delimitate de endomembrane ‡ Lizozomi ‡ Mitocondrii ‡ Pic turi lipidice ‡ Lipofuscin ‡ Melanin LC Junqueira.

eucromatic. ‡ Citoscheletul este alc tuit din: ± microtubuli i proteine asociate (MAP) ± filamente intermediare (neurofilamente) ± microfilamente actin .Perikarionul ‡ Nucleu mare. ³veziculos´ ‡ Nucleol vizibil ‡ Centrioli .rol în organizarea microtubulilor. rotund. Neuropil .

‡ Spini dendritici .specializ ri cvasipermanente care primesc sinapsele. elemente de citoschelet. . dar i retrograd. abundente la baza dendritei i din ce în ce mai pu ine distal (diametru descresc tor). ‡ Transport dendritic anterograd (10 Qm/h) pentru proteine i organite.Dendritele ‡ Prelungiri ale somei ± preiau i integreaz informa ia ‡ Con in corpi Nissl i organite.

Molecular identification and sequence analysis of Hillarin. Biochimica et Biophysica Acta 28:246-249 .mielinic sau amielinic ‡ Arboriza ia terminal cu ramuri ce sfâr esc în butoni Ji et al.Axonul ‡ Prelungire unic cu diametru constant ± conducerea unidirec ional a poten ialului de ac iune ‡ Con de emergen axonal ± integreaz informa ia primit de c tre neuron.. Domeniu distinct dpdv molecular ‡ Segmentul de conducere . a novel protein localized at the axon hillock. declan eaz PA. 2001.

‡ intermediar (mm/h) al mitocondriilor i ‡ rapid (100-400 mm/zi) al veziculelor cu mediatori. J. van der Want. Brain ResearchProtocols 1:269 (1997) . L.Axonul ‡ Transportul axonal ± Transport anterograd ‡ lent al proteinelor i microfilamentelor (1 -3 mm/zi). ± Transport retrograd al veziculelor delimitate de endomembran ± Proteine motorii: kinezina (anterograd) si dyneina (retrograd) J.

N. N. spinali senzitivi LC Junqueira. bipolari ± c i senzitive: ± în retin ± neuronii olfactivi 1 2 3 2. Ed. N. pseudounipolari un trunchi comun care se ramifica apoi in ³T´. Basic histology. multipolari ± cei mai numero i 3.Tipuri de neuroni Num r de prelungiri: 1. ± ggl. 9 .

efectoare 3. senzitivi ± conduc informa ie c tre SNC 2. Interneuroni ± interconecteaz al i neuroni . N.Tipuri de neuroni Topografie: 1. motori ± conduc informa ie dinspre SNC c tre cel. N.

dendrit mare apical 2. granulari ± interneuroni mici 3. piramidali ± n. Purkinje ± cerebel. perikarion mare. ramificate dendrit apical dendrite 3 dendrite bazale 2 1 . dendrite f.Tipuri de neuroni Morfologie: 1. efectori ai cortexului: multipolari. n. cel. n.

Interneuroni. stelate ± ex. Cel.Tipuri de neuroni Morfologie: 4. .: cel amacrine ³starburst´din retin .

Tipuri de neuroni Lungimea axonului: ‡ N. senzitivi sau motori ‡ N. de asocia ie (Golgi II) ± interneuroni Înveli ul axonului: ‡ N. de proiec ie (Golgi I) ± axon lung. nemieliniza i . mieliniza i ‡ N.

cel mai frecvent prin substan e solubile ± neurotransmi tori . Comunicare sinaptic ‡ Sinapsa ± jonc iune intercelular specific neuronilor ‡ Realizeaz transmiterea unidirec ional a impulsurilor nervoase.2.

MET Elemente: * * * Mt Spa iu sinaptic. vezicule sinaptice (*). cu filamente Elem. microtubuli (Mt). neurofilamente M REN Buton presinaptic (axon): mitocondrie (M). som . neurofilamente Material electronodens . electronodens. Cu mitocondrii. 20-30 nm.Sinapsa . dendrit . axon. REN. postsinaptic poate fi spin.

Sinapse . postsinaptic .clasificare Clasificarea morfologic (ultrastructural ) ± Gray: ± Sinapse asimetrice ± material electronodens mai gros pe memb.itg.i postsinaptice.uiuc. spa iu sinaptic 30nm ± Sinapse simetrice ± material electronodens de grosime egal pe membr. spa iu sinaptic 20nm http://www.edu . pre.

Sinapse . sferice. clare. 20-60 nm ± neurotransmi tori inhibitori ‡V cu miez dens. clare. 40-60 nm ± catecolamine ‡V cu miez dens. 40-60 nm ± acetilcolina ‡V. sferice. sferice. turtite.clasificare Aspectul veziculelelor sinaptice: ‡V. mari (80-100 nm) i halou clar ± ? .

itg. clare sferice sau turtite.simetrice.clasificare Clasificarea morfofunc ional : ± Excitatorii . efect de hiperpolarizare (sc derea PR) .uiuc. efect de depolarizare (cre terea PR) a membranei postsinaptice poten ial postsinaptic excitator (EPSP) ± Inhibitorii .poten ial postsinaptic inhibitor (IPSP) Tipul de receptori postsinaptici determin efectul http://www.edu .Sinapse . cu vezicule clare.asimetrice.

vanderbilt.mc. et al. Neuroscience 128:251.clasificare ‡ Sinapse continue (discoidale) ± morfologie uniform în sec iune ‡ Sinapse perforate ± mai multe zone electronodense în aceea i sinaps .edu . 2004) http://www. Posibil rol în plasticitatea sinapselor i poten are pe termen lung (LTP) (Popov V.Sinapse .

tipurile noi de sinapse (de regula inhibitorii): http://www. tipurile ³clasice´ (cele mai frecvente): ± axospinoase (sinapsa se face cu spinul dendritic) .Sinapse .somatice axonice ± somatodendritice somatice axonice .numai inhibitorii (cu segmente nemielinizate ale axonului postsinaptic) 2.uiuc.clasificare Clasificarea topografic : 1.numai excitatorii ± axodendritice excitatorii sau inhibitorii ± axosomatice ± axoaxonice .edu dendritice ± dendro.itg.

Sinapse . serial . particip 1 http://www. Sinapse speciale (particip concomitent mai multe prelungiri): ± reciproce . 2 sinapse învecinate ce conduc impulsul nervos în sens invers ± în panglic (în retina) .axoaxonic .itg.clasificare Clasificarea topografic : 3.dendrodendritice. o în iruire de sinapse axoaxonice .edu axon si 2 dendrite foarte apropiate intre ele.uiuc. Axonul prezint pe linia median o densificare în form de panglic ± s.axodendritic .

Sinapsa .MET Sinaps dendro-dendritic . Se observ le te o sinaps cu D2 i un axon (A) ce stabi- .

itg. Sunt rare: http://www. nucleii tractului mezencefalic al trigemenului. .clasificare Cf.uiuc.foarte pu ine în SNC ‡ Sinapse mixte (cuplaj intre sinapsa electrica si cea chimica).edu nucleii vestibulari laterali.Sinapse . mecanismului de transmitere: ‡ Sinapse chimice (cu neurotransmi tori) ‡ Sinapse electrice (prin jonc iuni gap) .

ATP) 1-2 ms) ‡ NT excitatori ± glutamat ± aspartat ± taurina ‡ NT cu efecte dependente de tipul receptorului: ± ± ± ± acetilcolina noradrenalina serotonina dopamina monoamine .Neurotransmi tori Neurotransmi torii au efect rapid (laten ‡ NT inhibitori: ± GABA (acid K-amino-butiric) ± glicina ± purine (adenozina. ADP. AMP.

Fendorfina. substan a P. neuromodulator sau neurohormon (uneori). VIP ‡ Efecte pe membrana presinaptic (moduleaz exocitoza) i postsinaptic influenteaz legarea mediatorilor de receptori . laten mai mare ‡ O substan poate ac iona ca neurotransmi tor. ‡ Neuromodulatorii pot fi peptide comune cu sistemul neuroendocrin difuz: colecistokinina.Neuromodulatori ‡ Durat mai mare a efectului. angiotensina.

Func ionarea sinapsei ‡ Un neuron folose te mai multe substan e neuroactive ‡ Aceea i molecul are efecte diferite în func ie de context (în principal tipul de receptor de care se leag ) .

. ‡ Func ioneaz ca: ± neurotransmi tor când este eliberat de neuroni substantia nigra. inhib sau moduleaz activitatea celulei int . ± neurohormon eliberat din neuronii hipotalamici (nucleul arcuat) în adenohipofiza (inhib secre ia de prolactin ) ‡ Excit .Dopamina ‡ Dopamina coexist în neuronii trunchiului cerebral cu peptide precum colecistokinina. în func ie de natura receptorului din membrana postsinaptic .

ADP. glutamat. encefaline. triptamina ‡ Aminoacizi: aspartat. AMP.adrenalina. vasopresina ‡ Purine: adenozina. GABA.serotonina. VIP ± actioneaza ca neurohormoni: LH-RH. CO . somatostatina. taurina ‡ Peptide: ± ac ioneaz ca neuromodulatori: colecistokinina.Substan e neuroactive ‡ Monoamine: ± catecolamine . TSH-RH. endorfine. noradrenalina. substanta P. dopamina. ± amine din triptofan . glicina. ATP ‡ Gaze: NO (oxid nitric).

.

Vezicule acoperite cu clatrin .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful