Proiect: Drepturile copilului pentru toţi Raport naţional - România

-februarie 2011-

Izabella Popa

Introducere Sunt aproximativ un milion de copii cu dizabilităţi intelectuale cu vârsta cuprinsă între naştere şi 7 ani în întreaga Uniune Europeană (UE). Aceşti copii sunt adesea victimele abuzului, discriminării şi excluderii din societate şi frecvent li se neagă dreptul la educaţie, îngrijirea sănătăţii, recreare şi servicii de calitate. Anul 2009 a marcat a 20-a aniversare a adoptării Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului (CRC). Cu toate acestea, izolarea copiilor cu dizabilităţi intelectuale a continuat şi sensibilizarea opiniei publice asupra drepturilor copiilor a avut un impact moderat asupra acestui grup de copii. Scopul proiectului „Drepturile copilului pentru toţi“ este de a monitoriza implementarea CRC pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale, prin realizarea de cercetări în 23 de state membre ale UE, cu finanţare din partea Programului DAPHNE al Comisiei Europene. Proiectul îmbină expertiza privind dizabilitatea intelectuală şi drepturile copilului oferită de partenerii din proiect – Inclusion Europe, Eurochild şi Universitatea Charles din Praga – precum şi de experţii naţionali selectaţi. Proiectul cuprinde următoarele faze: a) elaborarea metodologiei de cercetare, privind atât aspecte cantitative, cât şi calitative; b) pregătirea experţilor naţionali în vederea aplicării unitare a metodologiei de cercetare; c) colectarea şi analiza informaţiilor în baza metodologiei comune şi redactarea rapoartelor naţionale; d) realizarea unui raport european şi diseminarea rezultatelor. Rapoartele naţionale sunt redactate astfel încât să redea o imagine de ansamblu a situaţiei copiilor cu dizabilităţi intelectuale în cinci arii de interes: 1/ Abuz asupra copilului; 2/ Educaţie; 3/ Familie şi dezinstituţionalizare; 4/ Sănătate; 5/ Promovare, participare şi nediscriminare. Raportul european va oferi o comparaţie a analizelor din cele 23 de state şi recomandări pentru o acţiune concertată în beneficiul copiilor cu dizabilităţi intelectuale. 2

Metodologie A. Colectarea informaţiilor la nivel naţional s-a realizat în baza unui chestionar divizat în trei părţi (anexa 1): I. II. Datele statistice privind problema copiilor cu dizabilităţi intelectuale desprinse din rapoartele de ţară şi rapoartele alternative privind implementarea CRC; Implementarea CRC pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale apreciată pe baza legislaţiei în vigoare şi a documentelor relevante din domeniu (rapoarte anuale ale instituţiilor implicate, studii şi cercetări, date statistice ş.a.); III. Perspectiva copiilor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor, formulată în baza unor documente relevante şi interviuri cu aceştia, incluzând studii de caz. Partea I: Ultimele rapoarte în cazul României sunt următoarele (2007): Raportul periodic cu privire la drepturile copilului (al treilea şi al patrulea) numit în continuare raportul de ţară - postat pe www.copii.ro (română) şi www.ohchr.org (engleză); Raportul alternativ al Organizaţiei Salvaţi Copiii România - postat pe www.salvaticopiii.ro (română şi engleză) şi www.crin.org (engleză); Raportul alternativ al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) – postat pe www.fonpc.ro (română şi engleză) şi www.crin.org (engleză); Raportul alternativ al Organizaţiei Child Helpline International – postat pe www.crin.org (engleză). Partea a II-a: În vederea evaluării nivelului de implementare a CRC pe cele 5 arii de interes, s-a utilizat o metodă calitativă, de apreciere a trei aspecte distincte per întrebare în funcţie de criteriile cheie de evaluare şi indicatorii cuprinşi în metodologie: a) Abordare – ceea ce statele părţi planifică (în legislaţie, cu precădere în strategii şi planuri de acţiune) cu scopul îmbunătăţirii situaţiei copiilor cu dizabilităţi intelectuale;

3

b) Aplicare – ceea ce statele părţi întreprind pentru atingerea obiectivelor din strategii şi planuri de acţiune şi cum monitorizează situaţia copiilor cu dizabilităţi intelectuale; c) Îmbunătăţire – ceea ce statele părţi evaluează în mod periodic (situaţia copiilor cu dizabilităţi, planurile de acţiune, funcţionarea sistemului de monitorizare pe termen lung). Informaţiile necesare completării acestei părţi din chestionar s-au obţinut din analiza legislaţiei în vigoare şi a documentelor disponibile pe site-urile instituţiilor şi organizaţiilor relevante. Totodată, au fost solicitate informaţii de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Ministerul Sănătăţii (MS), Ministerul Justiţiei (MJ), Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog (CNSMLA), Avocatul Poporului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 38 organizaţii neguvernamentale şi cele 47 Servicii de Evaluare Complexă (SEC) din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. MECTS, MS şi CNSMLA nu au răspuns solicitărilor. Partea a III-a: Interviurile s-au realizat cu copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie şi din sistemul de protecţie (în servicii rezidenţiale şi la asistenţi maternali) şi părinţii acestora, cu ajutorul unui chestionar cuprins în metodologie (anexa 2) şi, după caz, cu ajutorul unor pictograme/ simboluri din publicaţia „How it is“ realizată de Traingle şi Societatea Naţională pentru Prevenirea Cruzimii asupra Copiilor din Marea Britanie, pusă la dispoziţie de Inclusion Europe. În România s-au realizat interviuri cu 145 copii cu dizabilităţi intelectuale, din care 65 din familie, 42 din servicii rezidenţiale şi 38 la asistenţi maternali, şi cu 90 de părinţi, din care 12 ai copiilor din servicii rezidenţiale, precum şi cu 28 de asistenţi maternali profesionişti. Interviurile au fost realizate cu sprijinul a 24 SEC1 şi al Fundaţiei Speranţa din Timişoara. B. Formularea recomandărilor se bazează pe analiza rezultatelor furnizate de completarea chestionarului menţionat la pct.A, inclusiv cu informaţii de la 3 ONG (Hope and Homes for

1

Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Braşov, Brăila, Bucureşti sectoarele 4 şi sector 6, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Mureş, Neamţ, Olt, Satu Mare, Suceava, Timiş, Tulcea şi Vaslui

4

132.Luceafărul. în România existau oficial 73. iar în cel al protecţiei persoanelor cu handicap poartă denumirea de instituţii rezidenţiale. Abuz asupra copilului Ultimele rapoarte privind implementarea CRC nu conţin datele statistice solicitate de chestionar privind abuzul asupra copilului. Partea I: Date statistice din rapoartele privind implementarea CRC 1. Educaţie Bugetul naţional anual destinat educaţiei preuniversitare este menţionat în raportul de ţară (milioane lei): 9.Children România. este dificil de stabilit şi nu este reflectat în prezent în mod clar de statisticile oficiale. Hunedoara. Timiş. 2.90 în 2006. Conform datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC). Raportul alternativ al FONPC precizează că bugetul naţional anual destinat educaţiei copiilor reprezenta 6% din PIB în 2007.047. Bistriţa Năsăud. În sistemul de protecţie a copilului instituţiile poartă denumirea de servicii de tip rezidenţial (de ex. Călăraşi. Restul datelor solicitate nu se regăsesc în ultimele rapoarte privind implementarea CRC. Constanţa. căsuţe de tip familial. centre de plasament. Familie şi dezinstituţionalizare Raportul alternativ al FONPC precizează la capitolul Copiii cu dizabilităţi: „Numărul exact al copiilor cu dizabilităţi mintale.694 în alte situaţii (ANPDC iunie 2005 – iunie 2006). Mureş. Bacău. Mehedinţi.507. Tulcea şi Vaslui 3 Chestionarul se referă la instituţiile mari. Ialomiţa. Satu Mare. 5 . ca şi forma de protecţie a acestora sau numărul instituţiilor3 în care sunt găzduiţi. 3 şi 4.983 copii cu certificat de încadrare în grad de handicap (atât fizic. 10. Anexa III Statistici a raportului de ţară nu este făcută public. Neamţ) şi 22 SEC2.3 în 2007 şi 13. Brăila. Statisticile Autorităţii Naţionale pentru 2 Alba. apartamente).2 în 2008. Statisticile disponibile nu fac deosebirea între instituţii mari şi alte tipuri. dintre care 6. Dâmboviţa. Buzău. Bucureşti sectoarele 1. 3.342 în centrele publice de plasament şi 6. Arad. Asociaţia Hans Spalinger filiala Cluj-Napoca şi Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale . cât şi mintal). Bihor. Giurgiu.

57%). dintre care 175 se aflau in instituţii subordonate ANPH (Buletin statistic ANPH.781 la 20.59%) sau la alte persoane (5.421 0 1.421 485 0 485 2002 2003 2004 2005 2006 2007 În ceea ce priveşte numărul de copii plasaţi la asistent maternal profesionist (AMP). iunie 2006).144 (32. 46.” Totodată.604.Persoanele cu Handicap (ANPH) evidenţiau un număr de 14.225 AMP.753 1.346 407 1.380 de copii plasaţi la un număr de 15.” Raportul de ţară include situaţia copiilor adoptaţi în perioada 2002 – iunie 2007: Număr total copii adoptaţi definitiv şi irevocabil Adopţii naţionale Adopţii internaţionale Total 1. raportul de ţară precizează că potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (art.7%).138 1.990“.” Raportul de ţară precizează că în perioada decembrie 2002 . Sănătate Referitor la asigurările de sănătate pentru copii. rudele până la gradul IV şi alte familii/ persoane 6 .257 cu afecţiuni neuro-psihice.iunie 2007: „numărul de copii instituţionalizaţi în sistemul public a scăzut de la 37.662 1.136 2 1. raportul alternativ al FONPC precizează că „la finele lui 2007 se înregistrau 20.213 alin.422 251 1.a): „toţi copiii până la vârsta de 18 ani beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei la Fondul naţional unic de 4 Familiile substitutive includ AMP. iar raportul alternativ al FONPC face precizarea că la sfârşitul anului 2007: „numărul copiilor plasaţi în sistem rezidenţial a scăzut la 25.“ Restul datelor solicitate nu se regăsesc în ultimele rapoarte privind implementarea CRC.1 lit.700 de copii cu dizabilităţi mintale şi 10.673 1. raportul menţionează că „dacă la începutul anului 1997 cu greu se putea vorbi de servicii alternative de tip familial. 4.” Raportul de ţară precizează că în perioada decembrie 2002 – iunie 2007: „numărul copiilor îngrijiţi în familii substitutive 4 a crescut de la 43.7%) din copiii cu măsură de protecţie specială se aflau în plasament familial la rude până la gradul 4 (30.43%).092 la 46. la finele lui 2007.383 279 1. la AMP (28.160 (64.

odată cu prima consultaţie a unui copil care nu a fost înscris pe listele unui medic de familie.9% în 1990.afecţiunile aparatului respirator şi cauzele perinatale reprezintă constant principalele cauze de deces infantil. în contextul unui nivel de educaţional scăzut. nu se poate vorbi despre un număr de copii asiguraţi. copiii beneficiază de un pachet de servicii medicale de bază. a asistenţilor medicali comunitari.7 2004 16.“ În consecinţă. 5 “Cauze medico-sociale ale mortalităţii copiilor sub 5 ani la domiciliu şi în primele 24 de ore de la internare”.0 2006 13. În ceea ce priveşte rata mortalităţii infantile.6% în 2006). reprezentanţii legali sau.4%). . situaţie explicată de lipsa de preocupare a familiei pentru nou născut sau ignorarea manifestărilor de boală la copiii foarte mici. stabilit pe baza contractului . teoretic toţi copiii din România fiind asiguraţi pentru sănătate. raportul de ţară include situaţia acesteia în perioada 1990 – 2006: Indici la 1000 născuţi 2002 17. înscrierea se realizează de către părinţi. o pondere mare a deceselor la domiciliu (22. fapt care traduce deficite în ceea ce priveşte calitatea serviciilor neonatale. respectiv 73. Raport UNICEF – Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului 7 . toţi copiii trebuie înscrişi pe listele medicilor de familie. la 74.asigurări sociale de sănătate. În calitate de asiguraţi.3 2003 16. la cererea primăriilor.rata mortalităţii infantile creşte proporţional cu rangul născutului viu (al 4-lea născut) şi cu vârsta mamei (peste 40 de ani).decesele în spitale şi maternităţi deţin supremaţia (de la 68.cadru care se elaborează anual de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.3% în 2004. . Pentru a beneficia de servicii medicale.8 2005 15. precum şi prin carenţe ale asistenţei medicale acordate la acest nivel. . creşterea constantă a ponderii prematurităţii în decesul sugarilor în dauna scăderii ponderii distrofiei. direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului ori din oficiu.nivele mai mari înregistrate constant în mediul rural.9 Acest indicator se caracterizează prin următoarele (sinteză din raportul de ţară 5): .

Atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) menţionată în Legea nr.cele mai multe decese se înregistrează în rândul născuţilor vii ale căror mame nu au studii sau au studii elementare ori medii. Promovare.2 în 1999. Ministerul Muncii.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a MMFPS şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea. precum şi în rândul celor ale căror mame sunt casnice şi fără ocupaţie.272/2004 – ulterior transformată în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (ANPFDC)6 – au fost preluate de MMFPS în acord cu Ordonanţa de Urgenţă (OU) nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.. Abuz asupra copilului (art.19 şi 39 din CRC) Identificare La nivel central.84‰. participare şi nediscriminare Datele statistice solicitate de chestionar nu se regăsesc în ultimele rapoarte privind implementarea CRC.1385/2009 8 . În ceea ce priveşte rata avorturilor. Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului (MMFPS-DGPC) asigură protecţia tuturor copiilor împotriva abuzurilor în acord cu Legea nr. raţionalizarea cheltuielilor publice. ceea ce reprezintă un declin de 35% datorat în special de o perioadă de creştere deosebită a utilizării contraceptivelor moderne. raportul de ţară precizează că “rata totală a avorturilor a fost raportată la nivelul de 3.” Restul datelor solicitate nu se regăsesc în ultimele rapoarte privind implementarea CRC. Raportul alternativ al FONPC menţionează că potrivit Studiului sănătăţii reproducerii din 2004: „rata specifică a avorturilor pe categoria de vârstă 15-19 ani a fost de 0. Partea a II-a: Implementarea CRC 1. 5. în coordonarea sau sub autoritatea sa şi Hotărârea 6 Legea nr. susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi Hotărârea de Guvern nr.4 în 1993 şi de 2.

68/2010. MECTS. coordonarea era asigurată prin activitatea Consiliul consultativ.11/2009 privind organizarea şi funcţionarea MMFPS. Legea nr. Legea nr. Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) . Inspecţia Muncii. asigură acţiuni de prevenire şi intervenţie.asigură protecţia tuturor copiilor împotriva abuzurilor în acord cu Legea nr. CND şi EIL continuă să funcţioneze şi în anul 2009 s-a luat decizia extinderii atribuţiilor acestora pentru toate formele de violenţă asupra copilului.de Guvern (HG) nr.272/2004. Agenţia Naţională Antidrog.aflate în subordinea consiliilor judeţene/ locale (sectoare).728/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. la care se adaugă şi ONG) pentru coordonarea activităţii din acest domeniu – Consiliul Naţional Director (CND) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă (HG nr. funcţionează un grup tripartit (guvern. iar corespunzător la nivel judeţean/ local (sectoare) Echipele Intersectoriale Locale (EIL). iar acesta nu a fost preluat de noua legislaţie. sindicate şi patronate. 9 .617/2004).VI Protecţia copilului împotriva exploatării şi alte ministere şi instituţii ale administraţiei centrale. Până la desfiinţarea ANPFDC prin OU nr. La nivel judeţean/ local (sectoarele Municipiului Bucureşti).272/2004 nominalizează în Cap. Coordonare La nivel central. Pentru problema exploatării copiilor prin muncă. care. în colaborare cu MMFPS-DGPC. nu a ministerului (sistem descentralizat) . decizie făcută public pe 12 iunie 2009 şi urmând să se concretizeze printr-un act normativ. cum ar fi: Ministerul Administraţiei şi Internelor.272/2004 nominalizează ANPDC (în prezent MMFPS-DGPC) pentru monitorizarea drepturilor copilului conform CRC şi pentru coordonarea şi controlul activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului. Pentru anumite forme de abuz.

cât şi în instituţii de protecţie. precum şi orice altă formă de abuz. Subgrupul şi-a încheiat activitatea. La nivel judeţean/ local (sectoare). coordonarea se asigură prin aplicarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului (Ordinul secretarului de stat al ANPDC nr. rulaj mare al asistenţilor sociali la nivelul DGASPC datorită salariului mic. Tot legat de coordonare.272/2004 interzice pedeapsa corporală. Măsuri legislative Legea nr. pe site-ul MMFPS a fost pus în dezbatere publică în luna octombrie 2010 un proiect de HG pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională a copiilor exploataţi şi la risc de exploatare prin muncă.Pentru traficul de copii. îngrijire sau educare (art. dar secretariatul său tehnic de la nivelul MMFPSDGPC îşi continuă activitatea. În ceea ce priveşte problema exploatării copiilor prin muncă. în perioada 2004-2007 a funcţionat Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii.90) şi reglementează o serie de aspecte privind abuzul asupra copilului: definirea abuzului şi neglijării. atât în familie. HG nr. Aplicarea se realizează cu dificultate cel puţin din două puncte de vedere: număr scăzut al managerilor de caz (lipsa ocupaţiei din COR7. a copiilor victime ale traficului de persoane şi a copiilor români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.867/2009 prevede că DGASPC asigură coordonarea EIL. lipsa programelor de formare pentru managerii de caz) şi rangul inferior al actului normativ (ordin) neopozabil celorlalte servicii deconcentrate de pe plan judeţean/ local.288/2006). Proiectul de HG a fost aprobat şi urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Rapoartele anuale ale CND se bazează pe informaţii şi date furnizate de EIL prin intermediul DGASPC. sesizarea 7 Clasificaţia Ocupaţiilor din România 10 .

inclusiv serviciile specializate pentru copilul cu dizabilităţi. prin intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională. precizând că pentru informare se utilizează modalităţi şi materiale adecvate (interpret în limbajul semnelor. Principalele acte normative din domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului se regăsesc în 3. însă măsuri legislative şi administrative privind problema abuzului asupra copilului în general sunt cuprinse în HG nr. Pe de o parte. În prezent nu există informaţii disponibile cu privire la implementarea strategiei. lipsa ghidurilor metodologice pentru implementarea SMO specifice serviciilor pentru copiii cu dizabilităţi conduce la o aplicare neunitară la nivel naţional. împotriva abuzului. casete audio). materiale scrise în Braille. Sesizare/ reclamaţii Sesizarea abuzului şi neglijării copilului este obligatorie prin lege (art. traficul de copii). 48.860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 (Cap.272/2004). 85 şi 91 din Legea nr. nu se cunoaşte câte servicii au instrumente adaptate pentru aceşti copii pentru ca ei 8 Comitetul ONU pentru drepturile copilului se arată alarmat de lipsa unei strategii naţionale în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului (Recomandările din 2009) 11 . măsurile specifice pentru diferite forme de abuz (de ex. neglijării.obligatorie. În România nu există o strategie specifică pentru protejarea copiilor cu dizabilităţi intelectuale împotriva abuzului8. exploatării şi a oricăror forme de violenţă). procedurile în instanţă.7 Respectarea dreptului copilului la protecţie.36. Actele normative aferente prevăd explicarea acestor proceduri pentru copiii cu dizabilităţi în funcţie de vârstă şi tipul dizabilităţii şi/sau a gradului de handicap. plasamentul în regim de urgenţă când se impune separarea de familie. traficul de droguri. Proceduri privind reclamaţiile şi protecţia împotriva abuzului sunt incluse în marea majoritate a standardelor minime obligatorii (SMO) pentru serviciile de protecţie a copilului. exploatarea prin muncă.

prin intermediul fişei de monitorizare trimestrială.641 copii abuzaţi.să îşi exercite pe deplin acest drept. Principalele acte normative în domeniul reclamaţiilor privind abuzul asupra copilului. Rapoartele Avocatului Poporului pe anii 2007.097 au primit consiliere psihologică. Pe de altă parte. neglijare şi exploatare a copiilor se realizează de către MMFPS-DGPC prin colectarea informaţiilor de la DGASPC. ale familiei. Monitorizare a) Monitorizarea cazurilor de abuz. 191 au făcut psihoterapie şi 449 au făcut 9 În raportul din 2008 este prezentată o singură situaţie în care un părinte reclamă abuzuri asupra copiilor săi aflaţi într-un centru de plasament. din care 7.559 au primit consiliere psihologică.197 au primit servicii de reabilitare (6. prin adjunctul pentru drepturile copilului. face imposibilă cunoaşterea situaţiei reale a sesizărilor primite din partea copiilor cu dizabilităţi. care apără drepturile şi libertăţile copiilor în raporturile acestora cu autorităţile publice. Comitetul ONU privind drepturile copilului subliniază inexistenţa unui sistem complex de înregistrare şi analiză a violenţei asupra copiilor (Recomandările din 2009). se regăsesc în anexa 3. 209 au făcut psihoterapie şi 429 au făcut alte terapii de reabilitare).686 copii abuzaţi. precum şi încălcarea drepturilor copilului din celelalte arii de interes. tinerilor. însă verificarea a condus la invalidarea acesteia. 12 . lipsa monitorizării cazurilor de abuz pe grupuri vulnerabile. neglijaţi şi exploataţi.737 au primit servicii de reabilitare (6.509 au primit consiliere/ asistenţă juridică. pensionarilor. iar statisticile sunt postate pe site-ul MMFPS-DGPC începând cu anul 2008 (www. inclusiv copii cu dizabilităţi.  2008: 11.copii. copiii cu dizabilităţi în general sau alte grupuri vulnerabile.  2009: 11. 595 au primit servicii medicale (altele decât reabilitare). 2008 şi 2009 nu includ aspecte privind abuzul asupra copilului cu dizabilităţi intelectuale 9. 697 au primit servicii educaţionale (578 au beneficiat de reintegrare şcolară şi 119 au beneficiat de orientare şi pregătire profesională) şi 4. neglijaţi şi exploataţi. Un rol important în acest domeniu este jucat de Avocatul Poporului. persoanelor cu handicap. din care 6.ro) nediferenţiat pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale.

trafic intern (28).ro). trafic extern (29).7% din grupa de vârstă 15-18 ani. pornografie (3) şi alte activităţi ilicite (67). din care 544 din zona urbană şi 381 din zona rurală. trafic extern (43). munci intolerabile (11). muncă forţată (45). 439 retraşi din forma de exploatare la finalul anului.  2009: 964 de copii exploataţi prin muncă (confirmări din 1072 sesizări). 85 de copii la risc de exploatare prin muncă (confirmări din 145 sesizări).7% din grupa de vârstă 0-14 ani şi 22. prostituţie (42). Statisticile sunt puse anual la dispoziţia membrilor CND. tipuri de munci intolerabile: servitutea pentru datorii (65). prin intermediul fişei centralizatoare. munca în stradă (41) şi alte activităţi ilicite (22). din care 604 din zona urbană şi 360 din zona rurală. 65. Cu toate acestea. muncă fără forme legale (44). c) Monitorizarea copiilor victime ale traficului se realizează de către MMFPS-DGPC prin colectarea informaţiilor de la DGASPC.815 au primit consiliere/ asistenţă juridică. 366 au primit servicii educaţionale (257 au beneficiat de reintegrare şcolară şi 109 au beneficiat de orientare şi pregătire profesională) şi 4. 77. 627 retraşi din forma de exploatare la finalul anului. atât pentru copiii victime.alte terapii de reabilitare). cât şi pentru copiii la risc. sunt menţionate doar cele pentru anul 2005 în cadrul raportului de activitate al ANPDC. muncă fără forme legale (68). 434 fete şi 530 băieţi. tipuri de munci intolerabile: servitutea pentru datorii (42). cerşetorie (642). prin intermediul fişei de monitorizare trimestrială.copii. prostituţie (23). trafic intern (42). iar cele din anul 2009 au fost făcute public prin comunicat de presă cu ocazia Zilei Internaţionale împotriva exploatării copiilor prin muncă (12 iunie). statisticile din anul 2008 au fost publicate în Broşura Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Muncii: „O decadă de cooperare pentru eliminarea exploatării prin muncă a copilului 2000-2009“ (www. cerşetorie (559). b) Monitorizarea cazurilor de exploatare prin muncă se realizează de către MMFPSDGPC prin colectarea informaţiilor de la DGASPC. muncă forţată (32).3% din grupa de vârstă 15-18 ani.  2008: 925 de copii exploataţi prin muncă (confirmări din 1129 sesizări). 417 fete şi 508 băieţi. statisticile nu sunt postate periodic pe site. 13 .3% din grupa de vârstă 0-14 ani şi 34. 445 au primit servicii medicale (altele decât reabilitare).

protecţia persoanelor cu handicap şi sănătate. situaţia este valabilă şi în prezent (vezi statisticile MMFPS-DGPPH10 de pe www. aflat sub patronajul premierului şi al baronesei Emma Nicholson .  Lipsa procedurilor şi instrumentelor adaptate pentru copiii cu dizabilităţi pentru a putea reclama abuzurile. 10 DGPPH – Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap (fosta ANPH) 14 .  Centrul de Resurse Juridice (CRJ) – „Monitorizarea drepturilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi mintale din instituţii publice“ (2006). ONG şi Guvernului în perioada 20052007:  Mental Disability Rights International (MDRI) – „Suferinţe ascunse: Izolarea şi abuzul la care sunt supuşi nou născuţii şi copiii cu dizabilităţi din România“ (2006). respectiv protecţia drepturilor copilului.ro / buletin statistic).  Din aceste rapoarte s-au desprins o serie de dificultăţi majore întâlnite în trei sisteme administrative. din serviciile rezidenţiale pentru copii (în mare parte reformate la vremea respectivă) în instituţiile pentru adulţii cu handicap aflate la începutul reformei. Dintre acestea sunt relevante pentru raportul prezent următoarele:  Continuarea plasării copiilor cu dizabilităţi cu vârsta sub 2 ani în servicii rezidenţiale datorită Legii nr.„Evaluare la nivel naţional a instituţiilor pentru copiii cu dizabilităţi“ (2007).272/2004 care permite acest lucru şi a lipsei de AMP pentru această categorie de copii.  Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României (GNI).  Internările pe termen lung ale copiilor cu dizabilităţi mintale din serviciile rezidenţiale în spitalele de psihiatrie (s-au identificat situaţii în care copiii erau ameninţaţi de personal cu internarea ca pedeapsă).mmuncii.  Transferul tinerilor cu dizabilităţi.Monitorizarea situaţiei copiilor cu dizabilităţi din instituţiile din România a fost o preocupare constantă a organizaţiilor internaţionale. uneori chiar a adolescenţilor (vârsta peste 16 ani). este menţionată în Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului pe 2009 şi situaţia este valabilă şi în prezent. acest lucru este considerat o discriminare de unii specialişti.

secţii de neuropsihiatrie infantilă. HG nr.I. Nu există o evaluare a activităţii tuturor acestor servicii pentru copiii cu dizabilităţi în general sau cu dizabilităţi intelectuale în particular.860/2008 prevede aprobarea unei strategii naţionale pentru formarea 11 12 Standardele serviciilor pentru persoanele cu handicap au fost aprobate în anul 2008 (Ordinul ANPH nr. artterapia) care pot fi oferite după caz de protecţia copilului (DGASPC şi ONG). neglijaţi şi exploataţi. neglijaţi şi exploataţi. Finanţarea serviciilor private nu este garantată de către stat. Supervizarea specialiştilor care lucrează în aceste servicii este prevăzută în SMO. 15 . neglijare şi exploatare a copilului (prin consilierii săi şi echipa mobilă) şi centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii abuzaţi. fapt datorat lipsei de standarde pentru cele două din urmă11 şi de investiţii pentru reformă. Formarea continuă pentru profesioniştii din aceste servicii este prevăzută în SMO. educaţie (de ex. psihoterapia şi diverse alte terapii (de ex. în prezent există o iniţiativă parlamentară în acest sens. cabinete individuale). însă nu este pusă în practică în integralitate în primul rând datorită lipsei unui sistem de formare continuă. Contractarea serviciilor de către ONG nu este încă reglementată expres. telefonul copilului pentru semnalarea cazurilor de abuz. consilierul şcolar. Discrepanţa evidentă dintre condiţiile din serviciile rezidenţiale pentru copii şi cele din instituţiile pentru adulţii cu handicap şi secţiile de neuropsihiatrie infantilă.559) În prezent se derulează două masterate pe supervizare la Universitatea din Bucureşti şi Universitatea A. Legislaţia în domeniul protecţiei drepturilor copilului numeşte aceste servicii specializate pentru care au fost aprobate SMO: centrul de consiliere pentru copiii abuzaţi. celelalte două de la Universitatea de Vest Timişoara şi Universitatea Babes Bolyai din Cluj au fost desfiinţate. precum şi a numărului scăzut de programe de formare12. însă nu este pusă în practică în integralitate datorită lipsei ocupaţiei de supervizor în COR şi a standardului ocupaţional aferent. Servicii de reabilitare şi compensaţii financiare în caz de abuz Principalele servicii de reabilitare pentru copiii abuzaţi sunt consilierea psihologică. Cuza din Iaşi. centre de asistenţă psihopedagogică) şi sănătate (de ex. deşi a fost anunţată încă din anul 2006 şi au existat câteva propuneri legislative la MMFPS-DGPC.

Compensaţiile financiare pentru victimele infracţiunilor sunt prevăzute de Legea nr. 2. În componenţa CPC sunt reprezentanţi ai tuturor instituţiilor relevante pe plan judeţean/ local (sectoare) privind 16 . ci face parte din MMFPS. aflată în subordinea consiliului judeţean/ local (sectoare). supervizarea profesioniştilor care interacţionează cu copilul victimă şi verificarea aplicării standardelor pentru serviciile sociale de către Inspecţia Socială.28 şi 29 din CRC) Identificare şi coordonare Ministerul Educaţiei. nu este un organism independent. În ceea ce priveşte educaţia non-formală. Nu există statistici disponibile cu privire la numărul victimelor.profesională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Tineretului şi Sportului (MECTS) este autoritatea responsabilă cu educaţia tuturor copiilor. pe ciclu şcolar. inclusiv copii cu dizabilităţi intelectuale. Referitor la aceasta din urmă. Cercetării. conform planului anual de inspecţie. Educaţia (art. nu există informaţii cu privire la bugetul alocat anual pentru aceste compensaţii. În prezent sunt cuprinse în legislaţie: re-evaluarea cazurilor cu măsură de protecţie specială o dată la 3 luni. Până la adoptarea noii legi a educaţiei (2011).211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor. care au primit compensaţii financiare. Re-evaluarea Re-evaluarea anuală a cazurilor de abuz realizată de experţi din afara instituţiilor/ serviciilor care asigură reabilitarea şi reintegrarea socială a copiilor victime nu este cuprinsă în legislaţia românească. copiii cu dizabilităţi şi/sau handicap erau orientaţi şcolar şi profesional. aceasta este asigurată şi de DGASPC şi ONG prin intermediul educatorului specializat din cadrul serviciilor rezidenţiale şi de zi. de către Comisia pentru Protecţia Copilului (CPC). De asemenea. deocamdată obiectiv nerealizat.

care prezenta cazul în CPC. Odată cu adoptarea Legii educaţiei naţionale nr. 13 14 European Agency for Development in Special Needs Education Incluziunea şcolară a copiilor cu CES. Evaluarea copiilor cu dizabilităţi şi/sau handicap în vederea primei orientări şcolare era asigurată de către Serviciul de Evaluare Complexă (SEC) din cadrul DGASPC.1437/2004).1/2011. nu de educaţie incluzivă. protecţia copilului şi educaţia. Nu sunt informaţii disponibile la acest moment cu privire la modul concret de realizare şi cum se va asigura coordonarea cu sistemul de protecţie a copilului. forme de segregare14. Conform noii legi a educaţiei: „învăţământul special integrat se poate organiza în clase speciale şi individual sau grupe integrate în clase de masă. Acest lucru fusese decis politic în anul 2002 pentru a stimula integrarea copiilor cu dizabilităţi şi/sau handicap în şcolile de masă. integrat şi/sau incluziv. evaluarea şi orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) se realizează de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională. 2010 17 . RENINCO şi UNICEF.“ Baza de date europeană EADSNE13 consideră clasele speciale integrate. promovându-se astfel menţinerea şcolilor speciale şi admiterea copiilor pe motive sociale şi nu de dizabilitate. Nu exista o corelare între cele două sisteme implicate. deoarece fusese considerat un conflict de interese faptul că orientarea şcolară avea loc la nivelul sistemului educaţional. inclusiv DGASPC. Măsuri legislative Legislaţia din domeniul educaţiei promovează conceptul de învăţământ special integrat.protecţia copilului. la fel ca şi şcolile speciale. inspectoratul şcolar şi ONG (HG nr. Evaluarea şcolară a copiilor deja înscrişi în sistemul educaţional. indiferent de forma de învăţământ (integrat sau special) era asigurată de către comisiile interne de evaluare continuă din cadrul unităţilor de învăţământ special. în ceea ce priveşte aplicarea unitară a instrumentelor de evaluare. MECTS.

nu se cunoaşte stadiul actual. Aspectele legate de climatul şcolar din perspectiva CRC (de 15 Clasificaţia Internaţională a Funcţionării. care include şi acest aspect. paşi importanţi către educaţia incluzivă s-au realizat în perioada 2002-2005 începând cu integrarea CIF 15 în criteriile de evaluare complexă a copiilor cu dizabilităţi.Cu toate acestea. însă MECTS împreună cu Asociaţia RENINCO şi cu sprijinul UNICEF a elaborat proiectul Strategia naţională privind învăţământul persoanelor cu CES în contextual educaţiei incluzive. Proiectul a fost postat pe site-ul MECTS în anul 2009 pentru dezbatere publică şi a rămas pe site la capitolul proiecte legislative. MECTS şi UNICEF România în perioada 2005-2007 în 7 licee cu scopul educării elevilor pentru cunoaşterea drepturilor şi a responsabilităţilor care le revin şi crearea în şcoli a climatului necesar pentru promovarea si respectarea acestora. pe baza cărora se lua decizia de încadrare în grad de handicap şi de orientare şcolară. în conformitate cu prevederile CRC. Sesizare/ reclamaţii Nu sunt informaţii disponibile privind existenţa şi utilizarea unor instrumente adaptate pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale pentru ca ei să îşi poată exercita pe deplin dreptul de a reclama încălcarea dreptului la educaţie. Dizabilităţii şi Sănătăţii aprobată de OMS în 2001 18 . „Avocatul elevilor” a fost un proiect pilot derulat de Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21. ale Convenţiei Europene privind Drepturile Omului şi Legii nr. În România nu există o strategie specifică pentru educaţia incluzivă a copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Principalele acte normative în domeniul educaţiei copiilor cu dizabilităţi şi/sau handicap se regăsesc în anexa 3. Colaborarea dintre sistemul educaţional şi cel de protecţie a copilului a condus la integrarea unui număr important de copii cu dizabilităţi în învăţământul de masă şi apariţia serviciilor de sprijin. Proiectul s-a încheiat cu publicarea unui ghid metodologic urmând să fie aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.272/2004.

nu există o monitorizare constantă a acestora. Dezvoltarea reţelei de învăţământ special cu clase integrate în învăţământul de masă conduce la diminuarea numărului de profesori de sprijin17. În urma verificărilor s-a demonstrat că cele relatate în articol sunt veridice şi s-a dispus sancţionarea cu mustrare a unuia dintre profesori şi informarea inspectoratului şcolar şi a ministerului pentru reeditarea manualelor. În Raportul anual al Avocatului Poporului din anul 2007 se consemnează două sesizări care privesc copiii cu dizabilităţi:  O sesizare din oficiu ca urmare a unui articol din ziar „Copiii cu nevoi speciale învaţă după manuale vechi” în care erau relatate aspecte privind comportamentul unor cadre didactice faţă de copii şi gradul de uzură al materialelor didactice. iar prin activitatea sa contribuie la combaterea abandonului şcolar din partea copiilor cu dizabilităţi. şanse egale pentru educaţie. opinia copilului. însă. identitatea culturală. iar trecerea copilului în ciclul gimnazial este urmată de obicei de repetenţie şi abandon şcolar. în judeţul Mureş de la 96 de profesori de sprijin în anul şcolar 2007-2008 s-a ajuns la 35 în anul şcolar 2010-2011 19 . Din experienţa SEC.1251/2005. practici democratice. reiese că profesorii de sprijin intervin cu precădere pe durata învăţământului primar. Servicii de sprijin Serviciile de sprijin se asigură copiilor cu CES în baza certificatului de orientare şcolară şi profesională sau a recomandării scrise din partea comisiei interne16.5379/2004 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/ itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul de masă 17 De ex. interzicerea pedepsei corporale şi alte aspecte privind disciplinarea în cadrul şcolii) sunt luate în considerare de legislaţia din domeniu. Nu sunt informaţii privind verificarea sesizării. participarea la decizii şi diverse alegeri. limba.  O sesizare privind încălcarea dreptului la educaţie a copiilor din sistemul de învăţământ special şi special integrat prin neacordarea rechizitelor şi alocaţiilor de hrană potrivit HG nr. nu există raportări anuale sau alte documente care să ateste re-evaluările. a părinţilor. Cadrul didactic de sprijin răspunde de 8-12 copii cu CES integraţi individual în şcoli obişnuite. exceptând potenţialul acestui proiect şi a raportărilor periodice privind CRC. O altă problemă este reprezentată de 16 Ordinul ministrului educaţiei nr.ex.

484 de copii cu dificultăţi de învăţare şi adaptare socioşcolară. 796 în grupă şi 4. 19. se observă o scădere constantă a numărului de şcoli speciale (de la 219 în anul şcolar 2001-2002 la 172 în anul 20 . personal didactic din care feminin.625 care frecventează învăţământul special. din care 1. care au primit exclusiv certificate de orientare şcolară/ profesională din partea CPC. profesori) nefiind pregătiţi în ceea ce priveşte CES. care au primit exclusiv certificate de orientare şcolară/ profesională din partea CPC. număr de elevi înscrişi din care feminin. la care se adaugă 4.2 în anul şcolar 2007-2008).895 care frecventează învăţământul special şi 6.9 în anul şcolar 2007-2008) şi profesional (crescut de la 6.312 care frecventează alte forme de învăţământ. În perioada 2002-2009.123 în clasă compactă.261 copii cu dizabilităţi care frecventează învăţământul de masă.587 care frecventează învăţământul special şi 6.  2009: în evidenţa SEC erau înregistraţi 16.964 care frecventează învăţământul special. 788 în grupă şi 5.3 în anul şcolar 2001-2002 la 2.insse.8 în anul şcolar 2001-2002 la 8.provenienţa cadrelor didactice de sprijin.053 individual. din care 1. liceal (scăzut de la 3. Nu sunt informaţii disponibile cu privire la numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale care au abandonat şcoala. Monitorizare a) MMFPS-DGPC a monitorizat până în 2001 numărul de copii care primesc certificate de orientare şcolară/ profesională şi forma de învăţământ frecventată de copiii cu dizabilităţi.copii. marea majoritate din rândul şcolilor de masă (învăţători.232 de copii cu dificultăţi de învăţare şi adaptare socioşcolară. MECTS pune la dispoziţie rata abandonului şcolar în învăţământul primar (crescut de la 1. 23.2 în anul şcolar 2001-2002 la 1. 18. statisticile sunt disponibile pe www. gimnazial (crescut de la 1.7 în anul şcolar 2007-2008).295 în clasă compactă.534 individual. la care se adaugă 1 292 care frecventează alte forme de învăţământ b) Institutul Naţional de Statistică (INS. respectiv numărul de şcoli speciale. 22.ro) furnizează anual date despre învăţământul special.4 în anul şcolar 2001-2002 la 2.ro începând cu anul 2008:  2008: în evidenţa SEC erau înregistraţi 15.291 de copii cu dizabilităţi care frecventează învăţământul de masă. www.5 în anul şcolar 2007-2008).

ANPDC nu a publicat nici un raport cu privire la monitorizarea drepturilor copilului. Cu toate acestea.copii.177 în mediul urban. c) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) a realizat în anul 2009. cu sprijinul UNICEF.ro (2005. nefiind bază pentru acordarea resurselor financiare (unităţile de masă care şcolarizează copii cu CES nu primesc fonduri suplimentare) sau a resurselor umane (asigurarea personalului de sprijin pentru copiii cu CES este atribuţie a instituţiilor la nivel judeţean). 8.şcolar 2008-2009) şi o scădere semnificativă a numărului de elevi din aceste şcoli (de la 45. 3. cu excepţia raportului de ţară pentru CRC din anul 2007.206 de elevi cu deficienţe mintale în anul şcolar 2003-2004 la 21. 9-11. 2007. 25 şi 27 din CRC) Identificare şi coordonare La nivel central.470 în anul şcolar 2001-2002 la 27.  numărul copiilor din unităţile de învăţământ special pe tipuri de handicap (2003-2007): de la 24.948 în mediul rural şi 9. inclusiv pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie şi din serviciile alternative.” Totodată se consemnează numărul copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă în anul şcolar 2008-2009: 13. conform Legii 272/2004. d) METCS prezintă în proiectul Strategia naţională privind învăţământul persoanelor cu CES în contextual educaţiei incluzive (www.ro):  dinamica elevilor cu deficienţe în şcolile speciale şi în şcolile obişnuite (1999-2007): de la 53. Familia şi dezinstituţionalizarea (art.076 în şcolile obişnuite în anul şcolar 19992000 la 27. ANPDC (MMFPS-DGPC în prezent) asigură monitorizarea tuturor drepturilor copilului. 21 .125 din care 3. una din cauze fiind că aceste statistici nu par a fi o prioritate a statisticilor naţionale.654 în anul şcolar 2008-2009). 5. 18-21.728 în şcolile obişnuite în anul şcolar 2006-2007. cercetarea Situaţia copiilor cu CES incluşi în învăţământul de masă în care se face următoarea precizare: „numărul copiilor cu CES integraţi individual în clase obişnuite nu constituie obiect al statisticilor naţionale.846 în învăţământul primar şi 4.279 în cel gimnazial.edu. De la înfiinţare.446 de elevi înscrişi în şcolile speciale şi 1. rapoartele de activitate făcute publice pe site-ul www.575 în anul şcolar 2006-2007.445 de elevi înscrişi în şcolile speciale şi 20.

22 . situaţia descrisă la cap.1 Abuzul asupra copilului). DGASPC.860/2008:  „activitatea de elaborare a actelor normative sprijină implementarea drepturilor copilului”. inclusiv violenţa în familie. facilitează accesul la serviciile necesare reabilitării şi integrării sociale (cuprinse în planul de recuperare) şi asigură coordonarea furnizării acestora. planul naţional integrat de acţiune pentru prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului). persoanelor cu handicap (vezi cap. unele au rămas doar la stadiul de proiect nefiind aprobate (de ex. pensionarilor. DGASPC de la nivelul judeţelor este responsabil numai pentru dreptul copilului la protecţie specială şi dreptul protecţiei împotriva violenţei. altele au fost adoptate după foarte mult timp (de ex.2008) relevă următoarele aspecte legate de monitorizarea drepturilor copilului. activitatea de control a fost preluată de către MMFPS. legislaţia nu prevede o instituţie responsabilă pentru monitorizarea drepturilor copilului. iar a doua în 2009). tinerilor. normele metodologice privind prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii în risc sau părăsiţi în unităţi sanitare.1 Abuzul asupra copilului este valabilă şi pentru capitolul prezent. La nivel judeţean/ local. prin adjunctul pentru drepturile copilului.  „activitatea de control ca urmare a sesizărilor de la persoane fizice şi juridice. DGASPC de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi SPAS răspund de prevenirea separării copiilor de familie. un rol în acest domeniu este jucat de Avocatul Poporului. În ceea ce priveşte coordonarea. prin intermediul SEC. printre altele. strategia naţională din domeniu a intrat în avizare la începutul anului 2006. ale familiei. fără a se preciza deocamdată de care anume departament şi care sunt procedurile. modul de respectare a drepturilor copilului”. de la desfiinţarea ANPFDC. la fel ca şi lista muncilor periculoase pentru copii. stipulate ulterior de HG nr. Totodată. informaţii din mass-media sau din oficiu vizează. prima a fost aprobată în 2008. În cazul copiilor cu dizabilităţi din familie.

re-evaluarea plasamentului şi adopţia.1 Responsabilizarea familiei pentru creşterea.2) şi Cap. Situaţia copiilor cu dizabilităţi mintale aflaţi încă în instituţii (aparţinând sistemului de protecţie a copilului.1 Abuzul asupra copilului. separarea de părinţi şi privarea de mediul familial 18.11 Protecţia grupurilor 18 Separarea de părinţi în CRC se referă la toate situaţiile de acest gen. îngrijirea şi educarea propriilor copii.860/2008 pe următoarele domenii:  responsabilitatea parentală – Cap. În ceea ce priveşte obţinerea opiniei copiilor cu dizabilităţi intelectuale. În România nu există o strategie specifică pentru protejarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi intelectuale. însă măsuri generale pentru toţi copiii sau în particular pentru copiii cu dizabilităţi sunt cuprinse în HG nr.Dezinstituţionalizarea a început în 1997 odată cu înfiinţarea sistemului de protecţie a copilului. Procesul dezinstituţionalizării nu s-a încheiat. iar privarea de mediul familial se referă strict la protecţia alternativă. 23 . protecţiei adulţilor cu handicap şi sănătăţii) a fost relevată de rapoartele MDRI. Măsuri legislative şi programe la nivel naţional Principiul interesului superior al copilului şi al respectării opiniei acestuia sunt cuprinse în legislaţia privind toate domeniile menţionate de chestionar: responsabilitatea parentală. MMFPSDGPC continuă programele de interes naţional prin care se închid/ restructurează instituţiile mari.10 Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi familie (obiectivul 10. îngrijirea şi reabilitarea. Principalele acte normative din prezenta arie de interes se regăsesc în anexa 3. de tip vechi. Dezinstituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi şi/sau handicap a început în 2001 odată cu preluarea instituţiilor pentru aceşti copii de către sistemul de protecţie a copilului coordonat de ANPCA la vremea respectivă de sub tutela ANPH. CRJ şi GNI (vezi cap. nu există proceduri şi instrumente adaptate pentru aceştia sau pentru alte tipuri de dizabilitate. MECTS şi MS în care se aflau majoritar copii în îngrijire de lungă durată. Monitorizare).  separarea de părinţi şi privarea de mediul familial – Cap. plasamentul la AMP şi rude. care să fie promovate la nivel naţional.

în cadrul căruia au fost elaborate programa şi suportul de curs pentru această activitate opţională pentru clasele IX-XII şi au fost tipărite Ghidul Profesorului şi Ghidul Elevului. înfiinţate de DGASPC şi ONG cu finanţare din programele de interes naţional/ MMFPS-DGPC. BIRD şi BDCE19.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (art. pe lângă sprijinul financiar şi de servicii. proiectul pilot „Educaţia viitorilor părinţi”.  plasamentul la AMP şi rude – Cap.12. aşa cum este prevăzut în Legea nr.vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie specială. ISE şi inspectoratele şcolare din 17 judeţe au derulat. prevăzut de Legea nr. acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu handicap (Planul de acţiune privind implementarea  strategiei naţionale). Din anul 2004 până în prezent.   Servicii sociale de prevenire la nivelul primăriilor înfiinţate cu finanţare din programele de interes naţional în perioada 2005 – 2009. fiind urmată de cea a autorităţilor locale şi în ultimă instanţă de cea a statului în ceea ce priveşte creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului.272/2004. Nu sunt informaţii cu privire la adaptarea acestor documente pentru copiii cu dizabilităţi şi numărul copiilor cu dizabilităţi intelectuale care 19 20 Proiectul de reformă a sistemului de protecţie a copilului 1999-2001 Parteneriatul Româno-American în domeniul protecţiei copilului 2001-2007/ Programul ChildNet 24 . cu sprijinul UNICEF. a) Responsabilitatea parentală Responsabilitatea parentală primează. 20 şi 58). HG nr. de asemenea.4). Asociaţia Română pentru Educaţie şi Dezvoltare din Târgovişte. Phare şi Childnet 20 în perioada 2002-2007. Programe de educaţie parentală derulate cu precădere de ONG. inclusiv pentru obţinerea unei locuinţe.2). inclusiv cu componentă de reabilitare.3 şi 11. integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 prevede. incluzând copiii cu handicap (obiectivele 11. În vederea stimularea asumării responsabilităţii parentale.10 (obiectivul 10. Alte modalităţi de sprijin pentru creşterea responsabilităţii parentale: Centre de zi pentru copiii cu dizabilităţi.1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia.

psihică. Nu sunt informaţii disponibile cu privire la numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale separaţi de părinţi din diverse motive. detenţie.1 Abuzul asupra copilului. plasamentul în regim de urgenţă şi supravegherea specializată. temporar sau definitiv. detenţia copilului sau a părinţilor. b) Separarea de părinţi şi privarea de mediul familial Măsurile de protecţie specială sunt stipulate în Legea nr. un pachet minim de servicii sociale sau măsuri de sprijin adecvate nevoilor de dezvoltare fizică. gratuit pentru copilul până la vârsta de 3 ani şi pentru copilul cu handicap grav). Nu există un for central care să adune informaţiile cu privire la toate programele de educaţie parentală. alocaţiile pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau handicap. celelalte prestaţii pentru familii în general şi pentru familiile care au în îngrijire persoane cu handicap. În ceea ce priveşte re-evaluarea. Menţinerea legăturii cu părinţii este prevăzută de legislaţie şi pentru anumite situaţii sunt prevăzute proceduri speciale (protecţie specială. spirituală. numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale audiaţi de instanţă în cazurile de separare faţă de părinţi.272/2004 (Cap. Venitul minim garantat. d) Îngrijirea şi reabilitarea Legislaţia nu prevede asigurarea unui standard minim de trai. de ocrotirea părinţilor săi ): plasamentul. Plasamentul copiilor cu dizabilităţi intelectuale în serviciile rezidenţiale se face de regulă în servicii specializate pentru copiii cu dizabilităţi. plecarea la muncă în străinătate a părinţilor). în plus faţă de informaţiile din cap. plecarea la muncă în străinătate a părinţilor. precum şi drepturile pentru persoanele cu 25 . divorţul. rata menţinerii legăturii dintre copiii cu dizabilităţi intelectuale şi părinţii faţă de care sunt separaţi. Alte situaţii care conduc/ pot conduce la separarea de părinţi sunt de exemplu: spitalizarea copilului (copii pot fi însoţiţi de unul dintre părinţi în spital. conform Codului Penal.au participat la aceste cursuri. se adaugă următorul aspect: măsurile preventive privative de libertate luate faţă de minor în timpul procesului penal sunt supuse revizuirii periodice.III Protecţia specială a copilului lipsit. morală şi socială a copiilor cu dizabilităţi intelectuale.

mmuncii.ro). În vederea identificării cât mai precoce. diagnosticul şi intervenţia timpurie. încadraţi în grad de handicap şi îndrumaţi spre serviciile adecvate doar în momentul înscrierii în învăţământ” (Recomandările din 2009). conform Legii nr. 7 SPAS. îngrijire. ministrului sănătăţii şi preşedintelui ANPH nr. Bunăstării şi Sportului din Olanda în perioada 2005-2006 şi un proiect de 21 Prevăzute de Ordinul comun al secretarului de stat al ANPCA. este menţionat în rapoartele de activitate al ANPDC pe anii 2005 şi 2007 (www. Acreditarea se face de către comisii specializate la nivel de judeţ/ Municipiu Bucureşti în baza unor standarde de calitate. publici şi privaţi. e) Plasamentul la AMP şi la rude până la gradul IV AMP sunt angajaţi ai DGASPC. reabilitare/ recuperare). mai ales în zona rurală. iar informaţii despre numărul de servicii licenţiate. MMFSP-DGPC derulează un program pentru crearea şi formarea echipelor mobile de intervenţie pentru copiii cu dizabilităţi din cadrul SEC-DGASPC21 cu finanţare din Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European. Reţeaua de asistenţă maternală a fost evaluată în cadrul unui program de twinning light cu Ministerul Sănătăţii. Serviciile pentru copii au nevoie de licenţă pentru a putea funcţiona.272/2004. ministrului educaţiei. AMP nu sunt specializaţi pe vârsta copilului sau grupuri vulnerabile de copii şi nu urmează o pregătire în plus dacă primesc în plasament copii cu dizabilităţi.handicap nu sunt specifice pe tipuri de handicap sau pe nevoile copilului şi familiei. din care se identifică 28 furnizori publici de servicii pentru copiii cu handicap mintal şi psihic (19 DGASPC.ro) este postată lista furnizorilor acreditaţi de servicii. Plasamentul copiilor la AMP se face de către DGASPC. publice şi private.18/3989/416/142/2003 privind aprobarea ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap 26 .copii. un centru al ANPH şi un spital) şi 60 de ONG acreditate pentru acelaşi tip de servicii. În ceea ce priveşte serviciile sociale pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale (sprijin. ai consiliilor locale sau ONG. sunt autorizaţi de CPC şi formaţi de către DGASPC sau ONG în baza unei programe cadru aprobate de fosta ANPCA. Comitetul ONU pentru drepturile copilului ia notă că „mulţi copii cu dizabilităţi sunt identificaţi. CPC sau instanţă. în funcţie de situaţie. pe site-ul MMFPS (www. În plus. sunt slab dezvoltate.

Adopţia internaţională este permisă numai pentru cetăţenii români rude până la gradul III. Părinţii adoptivi sunt consiliaţi ulterior adopţiei de către DGASPC sau ONG.273/2004 privind adopţia şi proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei europene revizuită în materia adopţiei de copii au fost postate pe site-ul Oficiului Român pentru Adopţii (ORA) pentru dezbatere publică în noiembrie 2010 (www. f) Adopţia Familiile potenţial adoptatoare beneficiază de informare. iar încredinţarea pentru adopţie şi adopţia sunt pronunţate de către instanţă. Raportul din 2005 este de departe cel mai detaliat din acest punct de vedere. Propunerile de modificare nu conţin referiri la copilul cu dizabilităţi. consiliere şi pregătire din partea DGASPC sau ONG.ro). iar rapoartele pe 2006 şi 2009 nu sunt făcute publice.adoptiiromania. încălcarea dreptului copilului la educaţie.387 de petiţii. însă nu a fost adoptat şi nu se cunoaşte stadiul în care se află. 27 . neacordarea alocaţiilor şi sprijinului material prevăzute de lege pentru copiii protejaţi în servicii rezidenţiale şi la AMP. rudele şi alte persoane. Atestatul de familie adoptatoare este emis de către CPC. mai ales pentru copiii cu dizabilităţi. printre care sesizări cu 22 Raportul pe 2008 nu conţine informaţii cu privire la activitatea de control şi relaţii cu publicul. Propuneri de modificare a Legii nr. încălcarea dreptului copilului de a avea şi de a menţine relaţii personale cu părinţii. Sesizarea încălcării drepturilor copilului Încălcarea drepturilor copilului este reflectată slab în rapoartele de activitate ale ANPDC/MMFPS-DGPC (2005 şi 200722). consemnând: încălcarea dreptului copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale private. Legislaţia nu prevede facilităţi sau o pregătire specială pentru familiile care adoptă copii cu dizabilităţi. Totodată activitatea de relaţii cu publicul este relevantă: în 2005 se consemnează 1.OU privind serviciile de tip familial a fost formulat în 2008. corpul de control constatând următoarele: condiţii inadecvate în serviciile de protecţie. încălcarea dreptului copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice. nu au fost derulate campanii de încurajare a adopţiilor din rândul acestor copii.

consiliere psihologică.ro / buletin statistic) nediferenţiat pe tipuri de dizabilităţi: 23 Raportul din 2007 le include în numărul total de petiţii privind domeniul drepturilor copilului. se consemnează 44 de petiţii privind drepturile copilului în 2008 şi 53 în 2009 23. 116 111. însă nici unul din rapoarte nu precizează numărul de încălcări ale drepturilor copilului. prin intermediul fişei de monitorizare trimestrială. copii cu nevoi speciale) fără a preciza numărul de încălcări ale drepturilor copilului. pensionarilor şi persoanelor cu handicap 24 Linie telefonică înfiinţată în cadrul programelor Phare derulate de ANPCA şi ulterior ANPDC 28 . abuz. Cu toate acestea. indemnizaţia pentru creşterea copilului). încredinţarea copiilor în caz de divorţ. iar statisticile sunt postate pe site-ul MMFPS începând cu anul 2008 (www. iar în 2007 se consemnează 454 petiţii. după închiderea programului care asigura funcţionarea liniei verzi pentru copii24. 324 audienţe şi 881 solicitări telefonice. ale familiei.mmuncii. înfiinţată în anul 2006. alocaţia pentru copii. Rapoartele Avocatului Poporului pe anii 2007. Nu sunt informaţii disponibile privind existenţa şi utilizarea unor instrumente adaptate pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale pentru ca ei să îşi poată exercita pe deplin dreptul de a reclama încălcarea drepturilor lor în familie şi protecţia specială. Monitorizarea respectării drepturilor copilului face parte din serviciile oferite de Asociaţia Telefonul Copilului. tinerilor. Astfel. Din 2008 i s-a acordat licenţa pentru implementarea numărului unic european de asistenţă pentru copii. Statisticile consemnează tipurile de cazuri (de ex. Monitorizare a) Monitorizarea copiilor cu dizabilităţi protejaţi în servicii rezidenţiale se realizează de către MMFPS-DGPC prin colectarea informaţiilor de la DGASPC.privire la încălcarea drepturilor copilului. rapoartele nu evidenţiază numărul de încălcări ale drepturilor copilului. 416 audienţe şi 446 sesizări telefonice. 2008 şi 2009 vizează în principal următoarele aspecte: plata diverselor tipuri de prestaţii (de ex.

352 cu handicap grav. nediferenţiat pe tipuri de dizabilităţi:  2008: 90.511 copii cu dizabilităţi protejaţi în 425 servicii rezidenţiale din care 9. respectiv 18. în familie şi instituţionalizate). modulate.2 Educaţia).215 cu handicap mediu şi 2. grade de handicap (total. adăpost de zi şi de noapte) 29 . apartamente. pe grade de handicap şi orientare şcolară se realizează tot de către MMFPS-DGPC prin acelaşi mecanism. psihic. surdocecitate.199 persoane cu handicap din care 61. căsuţe de tip familial. tipuri de handicap (fizic.049 cu handicap accentuat. 15. recuperare şi consiliere) şi a celor plasaţi la AMP. b) Monitorizarea copiilor cu dizabilităţi şi/sau handicap.367 cu handicap accentuat.175 copii în 371 servicii publice şi 336 copii în 54 servicii private. 23.152 cu handicap mediu şi 2. altele (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. 2008: 10. statisticile sunt disponibile pe site-ul MMFPS (www. mintal. 22. asociat. în familii şi instituţionalizate). 12. din care 34. la care se adaugă cei care au primit exclusiv certificat de orientare şcolară/ profesională (vezi cap. c) Monitorizarea persoanelor cu handicap care primesc drepturile prevăzute de lege se realizează de către MMFPS-DGPPH prin colectarea informaţiilor de la DGASPC pe categorii (total. în familie şi instituţionalizate). Numărul de copii cu dizabilităţi care au beneficiat de servicii alternative în primele trei trimestre ale anului 2007 a fost precizat şi în raportul ANPDC din acelaşi an (www.926.697 de copii cu dizabilităţi şi/sau handicap.695 cu handicap psihic. copii şi adulţi).689 cu handicap uşor.  2009: 91.mmuncii.135 cu handicap grav. boli rare şi social. auditiv.808 copii în 391 servicii publice şi 412 copii în 63 servicii private.copii. vizual. Pentru anul 2004 acelaşi site preciza în plus numărul de copii cu dizabilităţi şi/sau handicap care beneficiau de servicii alternative (centre de zi. din care 34.ro începând cu anul 2008.ro). femei. HIV/SIDA.107 de copii cu dizabilităţi şi/sau handicap.  2009: 9. iar statisticile sunt postate pe www.123 cu handicap mintal şi 12.220 de copii cu dizabilităţi protejaţi în 454 servicii rezidenţiale 25 din care 9. Aceşti ultimi doi indicatori nu fac parte din statisticile publice.233 copii cu handicap: 83 instituţionalizaţi26. 16.ro / buletin statistic) începând cu 2004:  2008: 631.129 cu handicap uşor.copii. somatic. total. femei. copii şi adulţi. 25 Centre de plasament clasice. copii. grupe de vârstă (total.

4.ro prezintă numărul de adopţii naţionale şi internaţionale în perioada 1997-2008. d) Monitorizarea situaţiei adopţiilor se realizează de către ORA. politica MS se realizează prin intermediul direcţiilor de sănătate publică. centre de integrare prin terapie instituţională. 11. fără o solicitare legală expresă 30 . nici una privind copiii cu dizabilităţi. centre respiro. centre de pregătire pentru viaţa independentă. Sănătatea (art. serviciile specializate oferite de DGASPC la nivel judeţean/ local (sectoare) în sistem descentralizat includ şi servicii medicale (de ex. 6. b) afirmă exclusiv colaborarea cu MMFPS-DGPPH şi numai pentru persoanele cu handicap instituţionalizate. Coordonarea este asigurată de MS conform legislaţiei referitoare la sănătatea mintală. 24. centre de criză 27 Posturile din acest sistem nu sunt disponibile prin sistemul de sănătate. MMFPS-DGPC este autoritatea centrală responsabilă cu protecţia drepturilor copiilor. statisticile disponibile pe www. din care: 65 instituţionalizaţi. centre (pilot) de recuperare şi reabilitare.247 copii cu handicap.523 persoane cu handicap din care 59. iar din 2006 anual până în 2008 situaţia adopţiilor defalcată pe o serie de categorii. inclusiv a copiilor cu dizabilităţi. MMFPS-DGPPH este autoritatea centrală responsabilă cu protecţia socială a persoanelor cu handicap. menţiunea anterioară despre serviciile specializate este valabilă şi în acest caz. centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică. 26 şi 27 din CRC) Identificare şi coordonare Ministerul Sănătăţii (MS) este autoritatea centrală responsabilă pentru politicile de sănătate. 26 Din instituţiile rezidenţiale pentru persoanele cu handicap. nu şi de sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap sau protecţie a drepturilor copilului. tratament şi recuperare). 23. La nivel judeţean/ Municipiul Bucureşti. singura formă de recunoaştere este prin medicii care îşi obţin dreptul de liberă practică prin propriile eforturi.116 cu handicap psihic. nerecunoscute însă de sistemul de sănătate27.adoptiiromania. 2009: 669. clasificare: centre de îngrijire şi asistenţă.631 cu handicap mintal şi 12. care în forma actuală: a) nu recunoaşte decât serviciile de reabilitare oferite de ONG. locuinţe protejate.

MMFPS şi MECTS. neopozabile celorlalte ministere real implicate.487/2002 asigură cadrul legal de acţiune în acest domeniu. MJ. Normele de aplicare adaugă printre instituţiile responsabile: Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). IGPR-ANA şi autorităţile publice locale). Centrul Naţional de Sănătate Mintală din subordinea MS a înaintat forurilor decidente proiectul Strategiei Naţionale de sănătate mintală a copilului şi adolescentului 28. şi instituţiile responsabile nominalizate de ordinul nr. Ordinul ministrului sănătăţii nr. Legea recunoaşte aspectul multidisciplinar al acestui domeniu prin implicarea MS. Salvaţi Copiii.3 Creşterea accesului la serviciile de sănătate şi adaptarea serviciilor medicale şi de promovare a sănătăţii la nevoile copiilor (obiectivul 3.374/2006 pentru realizarea acestora sunt exclusiv de ordin medical.374/2006 privind aprobarea Strategiei în domeniul sănătăţii mintale include prevederi privind promovarea sănătăţii mintale la copii şi adolescenţi. precizând structurile care furnizează serviciile specializate de sănătate mintală şi autorităţile administraţiei centrale şi locale responsabile. definind persoana cu tulburări psihice şi handicapul psihic. 2010 31 . Agenţiile Naţionale pentru Sport şi Tineret înglobate între timp în MECTS şi ANPDC şi ANPH înglobate recent în MMFPS.2 Creşterea accesului copiilor cu handicap la serviciile de recuperare/ reabilitare). 28 „Analiza serviciilor de sănătate mintală pentru copii din România“. însă măsuri generale pentru toţi copiii şi în particular pentru copiii cu dizabilităţi sunt cuprinse în HG nr. MJ.860/2008: Cap. MMFPS. În România nu există o strategie specifică pentru promovarea sănătăţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale. nu şi asistenţa psihiatrică a copiilor. Nu sunt informaţii privind monitorizarea strategiei. iar dintre structurile MAI este menţionată în special Agenţia Naţională Antidrog. deşi planul conţine şi alte instituţii responsabile (MECTS. Un alt aspect legat de strategie şi planul de acţiune în domeniul sănătăţii mintale este faptul că acestea sunt aprobate prin ordine ale ministrului sănătăţii.Măsuri legislative şi programe la nivel naţional pentru educaţia pentru sănătate Legea sănătăţii mintale şi protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.

rata mortalităţii la copiii sub 5 ani. se consemnează sesizări privind prin neasigurarea medicamentelor gratuite pentru copiii cu probleme grave de sănătate/ boli grave (2007 şi 2009) şi în urma verificărilor. existenţa şi inspecţia independentă a unor standarde de calitate privind serviciile de sănătate pentru aceşti copii. conform Legii nr. precum şi bugetul alocat. Educaţia pentru sănătate se derulează de către MS prin intermediul Programului naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate (informare prin medicii de familie. Monitorizare a) Rapoarte anuale cu privire la activităţile întreprinse pentru promovarea sănătăţii mintale şi prevenirea îmbolnăvirilor psihice. MECTS promovează educaţia pentru sănătate în şcoli printr-un curs opţional. sesizările au fost soluţionate. Totodată. Nici un raport nu a fost postat pe site-uri până în prezent. existenţa şi utilizarea unor instrumente adaptate pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale pentru ca ei să îşi poată exercita pe deplin acest drept. Rapoartele Avocatului Poporului (2007-2009) nu consemnează sesizări cu privire la încălcarea dreptului la sănătate a copiilor cu dizabilităţi intelectuale. b) Statisticile INS (rata mortalităţii infantile. Sesizare/ reclamaţii Nu sunt informaţii disponibile privind numărul de reclamaţii cu privire la încălcarea dreptului la sănătate a copiilor cu dizabilităţi intelectuale. număr decese copii sub un an prin infecţii respiratorii) nu 32 . neonatologi şi pediatrii) şi Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului. asistentele medicale comunitare. Programele nu sunt furnizate în mod special pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale şi familiile acestora. număr decese copii sub un an prin diaree.Principalele acte normative în domeniul sănătăţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale se regăsesc în anexa 3.487/2002 trebuie întocmite şi postate pe site de către instituţiile publice abilitate (menţionate anterior).

cu personalitate juridică. schizofrenie.514 în 2006 şi 11. 5.606 în 2007. tulburări în dezvoltarea psihologică. deficitului de vitamină A. imunizărilor. hiperkinetice şi de anxietate. c) Statisticile Centrului Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din 2008 (numărul de bolnavi cu tulburări mintale în evidenţa medicilor de familie) şi din breviarele 2005-2008 (rata mortalităţii infantile. întârziere mintală uşoară. alte tulburări de comportament. sub control parlamentar şi totodată garant al interesului public şi al persoanelor în domeniul respectării principiului nediscriminării. anemiei feriprive. nu sunt informaţii disponibile cu privire la dinamica greutăţii mici la naştere. Sesizări privind discriminarea copiilor sunt primite de către MMFPS29 şi Avocatul Poporului. rata mortalităţii la copii. autonomă. tulburări psihotice acute sau tranzitorii. În plus faţă de cele menţionate anterior. Promovare. d) Raportul de ţară (2007) precizează că numărul de copii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani internaţi în secţii de psihiatrie a fost de 10.2 şi 12 din CRC) Identificare Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) reprezintă autoritatea de stat în domeniul discriminării. în conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte. medie şi severă.sunt disponibile pentru grupul copiilor cu dizabilităţi intelectuale sau alte grupuri vulnerabile de copii. 29 Activitatea de relaţii cu publicul şi relaţia cu mass media a fostei ANPFDC a fost preluată de către MMFPS 33 . mortalităţii mamelor cu copii cu dizabilităţi intelectuale şi a screeningului fetal pentru suspiciunea de boli genetice. principalele cauze de decese) nu sunt disponibile pentru grupul copiilor cu dizabilităţi intelectuale sau alte grupuri vulnerabile de copii. rata avorturilor. participare şi nediscriminare (art. Cele mai frecvente boli psihice la copii înregistrate în 2006 au fost: tulburări de comportament. tulburări emoţionale.

Printre criteriile de discriminare prevăzute de lege se află şi handicapul.272/2004 include printre principiile de respectare şi garantare a drepturilor copilului pe cel al nediscriminării (art.286/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării 2007-2013 nu include copiii cu dizabilităţi intelectuale printre grupurile vulnerabile. Jandarmeria Română.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. iar MMFPS-DGPC nu se află printre instituţiile cu care CNCD ar trebui să colaboreze. acces la servicii. Consiliul Naţional al Audiovizualului. Legea nr. Criteriul privind handicapul nu este însă prevăzut la dispoziţiile speciale referitoare la angajare.6). Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. CNCD are în vedere cooperarea cu celelalte instituţii cu competenţe în domeniu. 34 . Totodată. Aceasta a transpus Directivele Consiliului Uniunii Europene 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane. Poliţia Română. acestea fiind persoanele cu HIV.860/2008 dezvoltă acest principiu precizând criteriile de nediscriminare care includ gradul şi tipul deficienţei.Măsuri legislative OU nr. fără deosebire de origine rasială sau etnică şi 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (aquis-ul comunitar în domeniul prevenirii şi combaterii discriminarii). CRC nu este menţionată în legislaţia pentru combaterea discriminării. iar HG nr. fiind enumerate în strategie: ANPH (în prezent MMFPS-DGPPH). accesul la educaţie. Avocatul Poporului. Principalele acte în domeniul combaterii discriminării se regăsesc în anexa 3. homosexualii şi romii. libertatea de circulaţie şi dreptul la demnitate personală. Ordinul CNCD nr. Termenul de „dizabilitate“ este însă folosită de CNCD în raportările sale suprapunându-l peste cel de „handicap“. cu modificările ulterioare asigură cadrul general în acest domeniu.

copilul este cotat la nivelul progreselor sale raportate la materia studiată. Din experienţa SEC. 2004 . Strategia din domeniu menţionată anterior prezintă următoarele informaţii despre statisticile CNCD din perioada 2002-2006: în ceea ce priveşte ponderea petiţiilor în funcţie de criteriul de discriminare.cncd. ascultarea lui se face în prezenţa unuia dintre părinţi ori a tutorelui sau a persoanei căreia îi este încredinţat 35 .ro): analiza petiţii (2002. un avertisment pe dizabilitate. cât şi ca învinuit sau inculpat. iar cotarea copilului cu curriculum adaptat aportat la standardul general al clasei generează frustrarea copilului cu dizabilităţi. existenţa unor instrumente adaptate pentru copiii cu dizablităţi pentru a-şi exercita pe deplin dreptul de a sesiza cazurile de discriminare. dizabilitatea se află pe al treilea loc după etnie şi categorie socială. dizabilitatea se află pe locul al 9-lea. hotărâri de constatare (2010 . o sursă de discriminare a copilului cu dizabilităţi intelectuale care frecventează învăţământul de masă este reprezentată de sistemul de evaluare a cunoştinţelor: în unele situaţii.org. 6 procese pe dizabilitate. Ca martor. iar în ceea ce priveşte ponderea sancţiunilor în funcţie de criteriul de discriminare.un caz pe dizabilitate) şi rapoarte de activitate (2003 .14 petiţii pe dizabilitate din care 8 soluţionate. Audierea copilului în cazuri judiciare şi administrative Codul de Procedură Penală prevede ascultarea minorului în timpul procesului penal atât ca martor.18 petiţii pe dizabilitate din care 15 soluţionate. 3 avertismente pe dizabilitate). 2005 – 7 pe dizabilitate). 2005 – 21 petiţii pe dizabilitate din care 16 soluţionate. statistici procese (2006 – 3 pe dizabilitate. Nu sunt informaţii disponibile privind conţinutul petiţiilor referitoare la discriminarea pe criteriul dizabilităţii. 2003. numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale care au fost discriminaţi pe acest criteriu. până la vârsta de 14 ani.Monitorizare CNCD furnizează următoarele date (www. 2007). ceea ce generează nemulţumirea colegilor.

100). ameninţaţi de colegi 36 . Copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie 1. Cei care nu se simt în siguranţă la şcoală sunt cei care au istoric de abuz în şcoală: intimidaţi de colegi (2 cazuri). Cu toate acestea. Abuzul asupra copilului Majoritatea copiilor se simt în siguranţă atât în familie. Ca învinuit sau inculpat.272/2004 prevede că în orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte copilul are dreptul de a fi ascultat fiind obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. alţii nu. Partea a III-a: Perspectiva copiilor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor lor A. instanţa are obligaţia de a asculta copilul care a împlinit 10 ani (art. O parte au informaţii despre abuz furnizate de părinţi şi şcoală. în raport cu vârsta şi cu gradul de maturitate a copilului.42 şi art. precum şi a părinţilor sau tutorelui acestuia. astfel încât organele judiciare şi administrative apreciază de la caz la caz care sunt modalităţile adecvate şi valoarea pe care o va acorda depoziţiei minorului. cât şi la şcoală. organul de urmărire penală poate solicita prezenţa unui consilier de probaţiune. opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare şi li se va acorda importanţa cuvenită.81). Nu există prevederi speciale în ceea ce priveşte modalitatea de ascultare a copilului cu dizabilităţi intelectuale. dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluţionarea cauzei. De asemenea. poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani. în funcţie de particularităţile psihice ale acestuia. Codul Familiei prevede ascultarea minorului în timpul procesului civil: atunci când ia decizia de a încredinţa copilul unuia dintre părinţii divorţaţi sau când stabileşte care va fi domiciliul minorului în cazul în care părinţii au domiciliu diferit. În toate aceste cazuri.minorul spre creştere şi educare (art. Legea nr.

(2 cazuri) şi bătuţi de colegi (3 cazuri). De regulă, copiii au fost certaţi sau pedepsiţi de profesori. S-au identificat şi 2 cazuri de abuz fizic din partea părinţilor (unul din partea mamei, celălalt din partea tatălui). Jumătate dintre copii au fost informaţi acasă şi la şcoală despre abuz, cealaltă jumătate nu. Majoritatea părinţilor au informaţii despre abuzul asupra copilului furnizate în cea mai mare măsură de profesioniştii din DGASPC (din SEC şi centrul de recuperare), urmaţi de medici şi mass media (TV, internet). Au menţionat 6 cazuri de abuz în şcoală: intimidare din partea colegilor (3 cazuri), abuz emoţional din partea profesorilor (2 cazuri) şi un abuz fizic din partea colegilor. Studiu de caz: Elev în clasa a IX-a, cu sindrom Asperger şi TSA, a fost victima unui abuz emoţional din partea colegilor şi părinţilor acestora. La începutul anului nici un coleg nu voia să stea cu el în bancă şi îl apelau „nebunul“, iar părinţii reclamau la şedinţe să fie exclus din clasă pe motiv că este „altfel decât ceilalţi.“ Diriginta clasei a convins câţiva elevi buni la învăţătură să stea pe rând cu el în bancă şi în timp colegii, apoi părinţii l-au acceptat şi în prezent are un coleg de bancă permanent. 2. Educaţie Copiii frecventează învăţământul după cum urmează: grădiniţă de masă (7), şcoală specială ciclu primar (18), şcoală de masă ciclu primar (21), şcoala specială ciclu gimnazial (12), şcoala de masă ciclu gimnazial (9), la domiciliu (2 în ciclu primar şi unul în ciclu gimnazial), 3 neşcolarizaţi (un copil de 8 luni, un băiat cu ADHD de clasa I neşcolarizat datorită refuzului şcolii de a-l primi şi o fată neşcolarizată până la vârsta de 14 ani). Aproape jumătate din copii nu au frecventat grădiniţa, iar dintre cei care au frecventat-o (31) mare parte au frecventat o grădiniţă specială, accesul în grădiniţele de masă fiind refuzat datorită dizabilităţii. Orientarea şcolară a fost decisă de CPC şi în cazul învăţământului de masă jumătate beneficiază de cadru didactic de sprijin. În general, părinţii sunt mulţumiţi de şcoală, s-au înregistrat 4 situaţii în care părinţii s-au declarat nemulţumiţi: lipsa cadrului didactic de sprijin, nevoia unui asistent social în şcoală pentru cazurile în care copilul e agresat, copii puşi să stea în ultima bancă. 37

În ceea ce priveşte activităţile şi lucrurile plăcute şi neplăcute din şcoală, opinia copiilor nu diferă de opinia generală, respectiv le plac jocurile cu colegii, pe primul loc, urmat de sport şi apoi de diverse materii (desen, muzică, matematică, română) şi nu în ultimul rând profesorii. Nu le plac unele materii (matematica, literatura, religia, istoria, chimia) sau să înveţe, să scrie, să-şi facă temele, să dea lucrări de control. Doar două cazuri atrag atenţia: situaţia unui copil căruia nu îi place să stea în ultima bancă şi a unuia care spune „ mă simt izolat la

şcoală“. Totodată, majoritatea copiilor au prieteni printre colegii de şcoală.
Studii de caz: a) Fată în vârstă de 14 ani cu întârziere mintală medie, încadrat în gradul de handicap accentuat, din mediul rural, despre care mama spune că „ nu s-a adaptat regimului şcolii

speciale, a frecventat doar un an“ şi că „aş fi vrut să meargă la şcoală“, este şi în prezent
neşcolarizată, deoarece nu s-a identificat o soluţie nici de către sistemul educaţional, nici de cel al protecţiei copilului, bariere posibile fiind: părinţii neşcolarizaţi la rândul lor, distanţa mare până la şcoala specială şi lipsa unui sprijin financiar din partea autorităţilor pentru transportul copilului, lipsa cadrelor didactice de sprijin sau pentru învăţământul la domiciliu. b) Băiat în vârstă de 12 ani cu TSA, încadrat în grad de handicap grav, a frecventat grădiniţa de masă de la 5 ani fără sprijin adecvat CES. În prezent este în clasa a III-a specială din şcoala de masă şi beneficiază de servicii de recuperare oferite de sistemul educaţional (cabinete de logopedie şi psihomotricitate, bisăptămânal). c) Copil în vârstă de 12 ani, cu intelect liminar, a fost încredinţat mamei în urma divorţului. Datorită disgrafiei, mama a fost anunţată că „nu poate ţine ritmul cu ceilalţi colegi de clasă” şi s-a recomandat înscrierea la o şcoală specială. CPC l-a orientat la o şcoală de masă cu profesor de sprijin şi situaţia şcolară s-a îmbunătăţit. 3. Familie şi dezinstituţionalizare Toţi copiii beneficiază de servicii medicale şi/sau sociale, publice sau private, fie de asistent personal (AP) în cazul celor cu handicap grav (34), fie de servicii de recuperare, precum şi de diverse prestaţii în funcţie de planul de recuperare. Planul este întocmit de SEC şi reevaluat periodic, părinţii fiind informaţi de regulă de rezultatele reevaluării (doar 5 părinţi afirmă că 38

nu sunt informaţi). Singurul serviciu care lipseşte în foarte mare măsură este cel de respiro (doar 7 părinţi afirmă că beneficiază de serviciu de respiro). Părinţii apreciază că: cel mai dificil lucru în creşterea şi îngrijirea copilului a fost acceptarea dizabilităţii, urmată pe locul al doilea de banii insuficienţi şi comunicarea cu copilul; alte dificultăţi: mentalitatea generală, problemele medicale şi spitalizările repetate, supravegherea permanentă, izolarea geografică şi transportul; mama unui copil de 13 ani cu dizabilitate mentală uşoară spune că cel mai dificil lucru a fost „să îi explic de ce este diferit de ceilalţi

copii“;
persoana care i-a ajutat cel mai mult a fost un membru al familiei în majoritatea cazurilor; sprijinul cel mai folosit în creşterea şi îngrijirea copilului a fost alocaţia pentru copil, urmată la mare distanţă de serviciul de recuperare; sprijinul financiar este folosit în special pentru alimente, îmbrăcăminte, transport, medicamente şi terapie; dificultăţile în administrarea bugetului au fost în principal „ banii insuficienţi“ şi cumpărarea medicamentelor (doar două cazuri „fără probleme“); serviciile preferate pentru copii sunt de regulă cele de recuperare, inclusiv prin intermediul echipei mobile de la DGASPC, urmate de consiliere psihologică şi after school; serviciile adecvate nevoilor copiilor sunt tot cele de recuperare, inclusiv terapii specifice (de ex. psihoterapie cognitivă pentru copiii cu TSA) la care se adaugă cele de socializare, consiliere psihologică şi artterapie; Jumătate dintre părinţi apreciază că serviciile existente sunt adecvate nevoilor copiilor, iar cealaltă jumătate că nu. Majoritatea nu plătesc pentru acest servicii, iar cei care afirmă că plătesc (5 cazuri) precizează că procentul din salariu destinat plăţii serviciilor este de 30% (3 cazuri), 90% şi 100%. Referitor la AP, acesta este de regulă unul dintre părinţi, mama în cele mai multe cazuri. Doar în trei cazuri AP nu este unul dintre părinţi, în schimb foarte probabil un membru al familiei (se specifică într-unul dintre cazuri, sora mamei). Recomandările pentru AP sunt de regulă creşterea salariului şi beneficierea de concediu şi servicii de respiro. Copiii precizează că AP îi ajută „cu toate“ de la mâncat, îmbrăcat, transport la şcoală până la plimbări şi joacă.

39

În ceea ce priveşte activităţile plăcute în afara şcolii şi serviciilor, opinia copiilor nu diferă de opinia generală, respectiv copiilor le place să se joace şi să se plimbe, inclusiv cu bicicleta, pe primele locuri, urmate de vizionarea TV (desene animate cu precădere), ascultatul muzicii, jocul pe calculator, desenul şi pictura. În cadrul serviciilor, sportul e pe primul loc, urmat de masaj, desen, muzica şi calculator. Marea majoritate afirmă că şi-au făcut prieteni printre ceilalţi copii care frecventează serviciul respectiv. Studiu de caz (educaţie, familie şi dezinstituţionalizare): Băiat în vârstă de 13 ani cu sindrom ADHD şi întârziere mintală uşoară, provine dintr-o familie monoparentală, în urma divorţului fiind încredinţat mamei. Tatăl nu este interesat de situaţia copilului. În urmă cu 7 ani a fost înscris în clasa I la o şcoală de masă şi după un semestru mama a fost anunţată că „ fiul său

nu face faţă programei şcolii normale şi trebuie mutat la o şcoală specială“. În prezent,
copilul este elev în clasa a VII-a la o şcoală specială, este încadrat în grad de handicap şi beneficiază de ajutor financiar conform Legii nr.448/2006 şi frecventează un centru de zi public. 4. Sănătate Majoritatea părinţilor afirmă că nu au avut posibilitatea unui diagnostic prenatal. Cei care au avut un diagnostic prenatal (5 cazuri), au beneficiat totodată şi de consiliere prenatală pentru riscurile privind sănătatea copilului. Jumătate dintre părinţi consideră că au fost suficient de informaţi cu privire la dezvoltarea copilului şi că implicarea medicilor a fost bună, iar cealaltă jumătate că nu. Majoritatea părinţilor nu au beneficiat de sprijin din partea grupurilor de părinţi aflaţi în situaţii similare, iar persoana care i-a ajutat în dezvoltarea unei relaţii sănătoase cu copilul a fost un membru al familiei în cele mai multe cazuri, urmat de medici de diverse specialităţi (medic de familie, psihiatru pentru copii şi pediatru), profesioniştii din sistemul de protecţie (SEC şi servicii de recuperare) şi cadrele didactice. Majoritatea părinţilor sunt satisfăcuţi de nivelul îngrijirilor de sănătate, fiind considerate calitativ egale cu cele pentru copiii fără dizabilităţi şi au avut posibilitatea de a fi împreună cu copiii pe timpul spitalizării.

40

Tatăl relatează că „pe perioada spitalizării. Copii însăşi afirmă că sunt discriminaţi într-un procent de 12% cu precădere în şcoală de către colegii lor care nu vor să se joace cu ei. mare parte au fost spitalizaţi. i s-a refuzat continuarea şcolarizării în învăţământul de masă“. „urâta“) şi râd de ei. căruia i se asigură învăţământ la domiciliu (clasa I). participare şi nediscriminare O treime dintre părinţi afirmă că discriminarea copiilor lor din pricina dizabilităţii are loc în comunitate cu precădere (copiii sunt marginalizaţi de ceilalţi copii. „datorită lipsei sprijinului psihopedagogic.Din perspectiva copiilor. Studii de caz: a) Băiat cu sindrom Down. diagnosticat cu întârziere mintală uşoară şi sindrom ADHD. urmaţi de copii din comunitate. „ ciudata“. 5. Promovare. obţinem cu greu ce avem de obţinut.“ b) Copil în vârstă de 3 ani cu TSA. adoptat de la vârsta de 8 luni. medicii l-a considerat o cauză pierdută şi nu a putut beneficia de tratamentul complet . Nemulţumiţi de 41 . Studiu de caz: Copil în vârstă de 16 ani. întârziere mintală severă şi malformaţie congenitală de cord. Totodată. iar medicul le explică ce se va întâmpla în timpul consultului. urmată de mediul şcolar (copiii sunt înscrişi cu greu la grădiniţă şi în şcoli de masă. le dau porecle (de ex. suntem îndepărtaţi şi neluaţi în seamă. dar şi de adulţi. înţeleg motivul vizitei. nu beneficiază de profesor de sprijin). Părinţii s-au declarat nemulţumiţi de calitatea servciilor şi îngrijirilor medicale (au schimbat medicul specialist curant) şi de faptul că nu beneficiază de compensarea tuturor medicamentelor de care are nevoie copilul. dar şi de unii profesori – „doamna de sport refuză să facă sport cu el“. vizitele la medic sunt periodice (o dată la câteva luni). încadrat în gradul de handicap grav cu AP. chiar şi legal “). la finalul ciclului primar. având în vedere costul mare al tratamentelor. nu li s-a explicat ce se va întâmpla pe parcursul spitalizării. discriminarea răsfrângându-se şi asupra părinţilor – „toată lumea ne tratează urât. sunt marginalizaţi de colegii lor – „să-ţi iei handicapatul şi să pleci cu el de la noi din clasă“. de regulă. însă.

Copiii cu dizabilităţi intelectuale din servicii rezidenţiale publice 1. copiii . agresorii fiind colegii (5 copii bătuţi. două cazuri de abuz emoţional şi un abuz sexual). S-au identificat 5 cazuri de abuz relatate de părinţi. Studiu de caz: Fată în vârstă de 17 ani. fapt pentru care „după mai multe demersuri şi o serie de situaţii conflictuale“ copilul a fost integrat în învăţământul de masă. B. un caz de mobbing şi 2 abuzuri sexuale). Informaţiile despre abuz au fost primite de părinţi de la profesioniştii din serviciul rezidenţial. cu profesor de sprijin. părinţii au solicitat transferul la altă şcoală specială. fiind în prezent în clasa a VIII-a. Toţi copiii au fost informaţi despre abuz atât în serviciul rezidenţial. restul fiind abuzuri în serviciul rezidenţial (3 cazuri de copii bătuţi de copiii mai mari). Abuzul a fost sesizat la telefonul copilului din cadrul DGASPC de către unul dintre profesorii şcolii frecventate de fată. Abuzul asupra copilului S-au identificat 12 cazuri de abuz relatate de copii.victimă şi agresor . toate având loc în şcoală. dintre care mai mult de jumătate în şcoală. care îi era asistent personal.evoluţia copilului în şcoala specială. Într-un singur caz de abuz în serviciu rezidenţial. şi totodată abuzată fizic de la vârstă fragedă în contextul violenţei în familie (tatăl fiind 42 . însăşi mama participând la aceste fapte. cu miopie forte cu astigmatism şi întârziere mintală uşoară.au beneficiat de consiliere psihologică. agresorii fiind tot colegii (3 cazuri de abuz fizic. a fost instituţionalizată de la 16 ani datorită abuzului sexual din partea tatălui. însă situaţia nu s-a schimbat. TV şi şcoală. se dovedeşte că fata a fost abuzată sexual de tatăl ei de la vârsta de 12 ani. cât şi în şcoală. În urma evaluării detaliate. în familie (un copil bătut de bunici şi fratele său) şi în comunitate (un copil bătut de un copil vecin).

după care rămânând repetent. iar după pensionare în 2009. 5 au afirmat că nu au fost contactaţi niciodată. majoritatea sunt înscrişi la şcoli speciale. Copilul beneficiază de servicii de recuperare furnizate de sistemul educaţional (asistenţă psihopedagogică) şi sistemul de protecţie a copilului (consiliere psihologică). 43 . este reorientat în învăţământ special integrat (clasă specială). Familie şi dezinstituţionalizare Nu sunt informaţii despre planul individualizat de protecţie şi despre serviciile pentru copii. nu au fost furnizate informaţii despre frecventarea şcolii. familie şi dezinstituţionalizare): Băiat în vârstă de 13 ani. 3. cu întârziere mintală uşoară. Părinţii apreciază că cele mai dificile lucruri în creşterea şi îngrijirea copilului au fost asigurarea educaţiei şi „banii insuficienţi“. iar mama este cercetată în libertate pentru viol. De regulă. mama este cea care ţine legătura. copilul a fost plasat în căsuţă de tip familial. a fost părăsit în maternitate. încadrat în gradul de handicap mediu. lunar şi un caz „des“. copiii cu dizabilităţi intelectuale din serviciile rezidenţiale afirmă că la şcoală nu le place programul prelungit („stau prea multe ore“. Pentru cealaltă jumătate. săptămânal. „mă plictisesc“) şi că este prea multă disciplină („ne pune să stăm cuminţi în bancă“). ciclul gimnazial. Dintre cei care nu ţin legătura cu părinţii. A frecventat grădiniţa obişnuită. 2. Studiu de caz (educaţie. apoi primele două clase în învăţământul de masă. Ca urmare a intervenţiei organelor de cercetare penală. Două treimi dintre copii ţin legătura cu părinţii lor. apoi în ordine descrescătoare: rar. fiind contactaţi de către părinţi în medie o dată la 3 luni (cele mai multe cazuri). Educaţie Pentru jumătate dintre copii. A fost plasat la AMP. tatăl este arestat preventiv pentru incest. ADHD şi epilepsie stăpânită terapeutic.alcoolic). În plus faţă de copii din familie.

se uită la TV. urmate de muzică. sport. În ceea ce priveşte activităţile plăcute de copii în serviciul rezidenţial. îi ajută la treabă. inclusiv participare la Special Olympics. copiii spun că vorbesc cu ei (cei mai mulţi). acestea nu diferă de activităţile plăcute de copii în general şi anume: pe primele locuri. operă. Alte activităţi în afara serviciului rezidenţial menţionate de copii sunt: plimbările în parc. activităţile de la Palatul Copiilor. însă sunt menţionate des şi activităţile gospodăreşti. la activitatea favorită din întreaga săptămână. Copiii fac excursii în afara serviciului rezidenţial. dans. o parte fiind activităţi ale fundaţiilor. 44 . menţionând diverse locuri. De regulă copiii afirmă că ştiu de ce se află în serviciul rezidenţial. posibilităţile financiare reduse ale părinţilor („mama nu are bani să mă ţină acasă“).O treime dintre copii îşi vizitează părinţii. de cele displăcute de copii în general. Restul copiilor nu îşi vizitează părinţii şi în cele mai multe cazuri afirmă că nu au fost opriţi vreodată să îi viziteze. „nu ies afară când vreau eu“). de asemenea. problemele medicale ale mamei („mama e bolnavă“) sau decesul mamei. motivul exprimat de câţiva dintre ei fiind în general legat de continuarea studiilor („ în sat nu îmi pot continua şcoala “). apoi în ordine descrescătoare: lunar. mall. îşi vizitează rudele. „nu stau singură în cameră“ şi cel care rezumă tot . precum şi în oraşe unde pot vizita muzee şi pot merge la teatru. calculator. circ. foarte puţini au discutat cu personalul despre posibilitatea de a merge într-o familie sau de a se întoarce în propria familie. chiar „merg la muncă cu ei“.„nu e ca acasă“. desen şi „discuţiile cu prietenele“. cu precădere în vacanţe. săptămânal şi un caz „destul de des“. Totodată. Activităţile neplăcute nu diferă. la munte şi la mare. „să dorm la ora 21“. în schimb câteva sunt caracteristice: programul strict („să mă trezesc dimineaţa devreme “. cum ar activităţile gospodăreşti sau să-şi facă temele. agitaţia. se înscriu plimbările. film. În plus. se joacă cu fraţii. vizionarea TV şi sportul. rar. grădina zoologică. însă în cele 4 cazuri în care se afirmă contrariul nu sunt informaţii suplimentare. Când sunt împreună cu părinţii. activităţile la Palatul Copiilor şi caracteristic vârstei adolescenţei „să mă întâlnesc cu prietenul meu“.

Copiii cu dizabilităţi intelectuale plasaţi la AMP din reţeaua publică şi privată 1. Din perspectiva copiilor. Nu ţine legătura cu părinţii. 45 . care sunt decăzuţi din drepturi. 3 copii intimidaţi şi un caz de mobbing). „nu mă interesează“) şi jumătate consideră că „nimeni“ nu i-a ajutat să dezvolte o relaţie sănătoasă cu copiii lor. a beneficiat de dezinstituţionalizare şi a fost plasat la AMP în perioada 20052010. cu întârziere mintală uşoară şi tulburări de comportament. iar cealaltă jumătate că au primit sprijin din partea personalului serviciului rezidenţial. Informaţiile despre abuz au fost primite de AMP în cadrul pregătirii lor. AMP au identificat 7 cazuri de abuz în mediul şcolar. Este elev în clasa a IX-a la un grup şcolar industrial. participare şi nediscriminare Câţiva copii au afirmat că sunt discriminaţi în şcoală de către colegii lor care nu vor să se joace cu ei. Promovare. toate în mediul şcolar. a şedinţelor de consiliere cu specialiştii din cadrul DGASPC. agresorii fiind colegii (7 copii bătuţi. 4. urmaţi de copii din comunitate.Studiu de caz: Copil în vârstă de 16 ani. vizitele la medic sunt frecvente (zilnic sau săptămânal la „ medicul centrului“) şi periodice la medicul specialist (psihiatru pentru copii). medici şi TV. Abuzul asupra copiluluiS-au identificat 11 cazuri de abuz relatate de copii. profilul construcţii. Sănătate Părinţii apreciază implicarea medicilor slabă sau au o impresie depreciativă („trebuie să le dai bani ca să se uite la tine“) ori nu îi mai interesează („nu ştiu“. un copil intimidat şi un caz de mobbing). le dau porecle şi râd de ei. 5. C. agresorii fiind colegii (6 copii bătuţi. după care a fost din nou plasat în serviciu rezidenţial.

iar la activităţile neplăcute. gălăgia. la sprijinul cel mai folosit în creşterea şi îngrijirea copilului se adaugă în mod semnificativ serviciile medicale. încadrat în gradul de handicap uşor. cu ADHD. La activităţile plăcute în şcoală se adaugă în mod semnificativ informatica. şcoală de masă ciclu primar (5). a urmat o şcoală specială şi în prezent este elev în clasa a IX-a la un centru şcolar de educaţie incluzivă. şcoala specială ciclu gimnazial (8) şi şcoala de masă ciclu gimnazial (12). Copilul îi plac în mod deosebit limbile străine. frecventează cursuri de karate şi îşi doreşte să meargă în excursii în străinătate. copiii plasaţi la AMP ţin mai puţin legătura cu părinţii lor (două treimi nu ţin legătura.2. AMP apreciază că: cel mai dificil lucru în creşterea şi îngrijirea copilului e reprezentat de problemele medicale (operaţii repetate. Restul aprecierilor sunt similare cu ale părinţilor. şcoală specială ciclu primar (5). a fost plasat imediat după naştere într-o instituţie. 3. La motivul pentru care sunt plasaţi la AMP se adaugă în mod semnificativ plecarea părinţilor din ţară şi lipseşte motivul legat de continuarea studiilor. Educaţie Copiii frecventează învăţământul după cum urmează: grădiniţă specială (1). grădiniţă de masă (6). Unul dintre copii spune că se află la AMP „pentru a avea o familie“. Familie şi dezinstituţionalizare În comparaţie cu părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Spre deosebire de copiii din serviciile rezidenţiale. În rest informaţiile legate de menţinerea legăturii cu părinţii sunt similare. crize de epilepsie). specializarea turism şi alimentaţie publică. Studiu de caz: Copil în vârstă de 17 ani. 90% nu îşi vizitează părinţii). De la vârsta de 5 ani este plasat la AMP. 46 . la serviciile preferate pentru copii se adaugă în mod semnificativ serviciile medicale.

iar după pensionarea primului AMP. de asemenea. mama încadrată în gradul II de handicap). Studii de caz: a) Băiat în vârstă de 14 ani. este elev în clasa a V-a în învăţământul de masă şi păstrează legătura cu mama şi bunica maternă. b) Băiat în vârstă de 13 ani. este elev în clasa a V-a în învăţământul de masă şi nu este vizitat de părinţi. a fost instituţionalizat de la naştere (lipsa posibilităţilor materiale. 5. încadrat în grad de handicap accentuat. De la 4 ani este plasat la AMP. având aprecieri similare cu ale părinţilor. acestea sunt similare cu cele ale copiilor din serviciile rezidenţiale. Din perspectiva copiilor. „de multe ori am venit acasă plângând căci copiii zic de 47 . Sănătate Majoritatea AMP declară că sunt satisfăcuţi de nivelul îngrijirilor de sănătate. în mediul şcolar şi în comunitate. din mediul rural. De asemenea.La capitolul activităţi plăcute în casa AMP. În cazul activităţilor neplăcute. Copii afirmă. preferinţele copiilor se apropie mai mult de cele ale copiilor din familie decât de cele ale copiilor din serviciile rezidenţiale. vizitele la medic sunt similare celor din familii. că sunt discriminaţi în şcoală de către colegii lor care îi stigmatizează („handicapata asta“. 4. Promovare. A fost plasat la AMP de la început. din mediul rural. a fost plasat la un alt AMP. copii merg în excursii şi desfăşoară variate activităţi în afara casei AMP în mod similar cu copiii din serviciile rezidenţiale. încadrat în grad de handicap mediu. participare şi nediscriminare Câţiva AMP relatează cazuri de discriminare ale copiilor pe motivul dizabilităţii similare cu cele relatate de părinţi. a fost părăsit de mamă la naştere.

dar este anunţat oficial un mecanism integrat pentru toate formele de violenţă asupra copilului şi violenţa în familie. câţi copii semnalează. numărul de profesionişti specializaţi în acest domeniu este mic. inclusiv copiii cu dizabilităţi intelectuale. aproape inexistent în zona rurală. iar AMP îi sprijină să treacă peste aceste situaţii. analiza cazurilor de abuz asupra copilului care se soldează cu decesul copilului se practică de statele dezvoltate şi acest lucru permite ajustarea politicilor în domeniu. deşi incluse în legislaţie. de ex. Coordonarea activităţii din acest domeniu nu este încă asigurată. 2006 48 . Concluzii şi recomandări 1. nu acoperă toate formele de violenţă asupra copilului 30. Abuzul asupra copilului Nu există statistici privind abuzul asupra copilului cu dizabilităţi intelectuale. Serviciile de reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi victime ale abuzului sunt practic inexistente. Pinhero. Statisticile existente referitoare la diferite forme de violenţă asupra copilului nu sunt armonizate între ele. respectiv există date care se suprapun şi nici nu coincid ca valoare. Totodată. la fel şi în comunitate. Re-evaluarea externă anuală a cazurilor de abuz nu este inclusă în legislaţie. să îşi poată exercita dreptul de a sesiza forma de abuz la care sunt supuşi. Recomandări: 30 Aşa cum sunt definite de Studiul ONU privind violenţa asupra copilului.mine că sunt bolnav la cap“) şi îi marginalizează până la cazuri de mobbing. Formarea continuă şi supervizarea specialiştilor din domeniu. nu reprezintă o prioritate în implementare. metodologia existentă nu este adaptată pentru lucrul cu aceşti copii. Nu există instrumente adaptate pe tipuri de dizabilităţi astfel încât aceşti copii. ce mijloace utilizează). nu sunt defalcate pe grupuri vulnerabile şi nu reflectă participarea copilului (de ex. oferta de formare fiind slabă şi inconsistentă. Totodată.

copii cu dizabilităţi). 2) Promovarea iniţiativei legislative privind sistemul integrat de coordonare şi monitorizare a tuturor formelor de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie – extinderea atribuţiilor Comitetului Naţional Director şi a Echipelor Intersectoriale Locale deja existente.1) Crearea unui sistem complex de monitorizare a tuturor formelor de violenţă asupra copilului. precum şi celelalte încălcări de drepturi32. 8) Reglementarea ocupaţiei de supervizor 35. 9) Includerea în legislaţie a re-evaluării externe anuale a cazurilor de abuz asupra copilului.1 Abuzul asupra copilului din cadrul Părţii a II-a Recomandare valabilă pentru toate ariile de interes 33 Recomandare valabilă şi pentru aria familie şi dezinstituţionalizare 34 Idem 33 35 Idem 33 49 . inclusiv a cazurilor de deces datorate abuzului. având metodologii adaptate grupurilor vulnerabile (de ex. luându-se în considerare grupurile vulnerabile (de ex. AMP)34. 3) Susţinerea implementării metodologiilor aprobate recent în acest domeniu 31 şi promovarea unor proceduri de lucru în cazul copiilor cu dizabilităţi intelectuale. copii cu diferite tipuri de dizabilităţi. inclusiv al protecţiei copilului împotriva violenţei. 31 32 Vezi cap. MJ. 6) Promovarea iniţiativei legislative privind contractarea serviciilor sociale de către ONG33. 7) Promovarea iniţiativei legislative privind strategia naţională pentru formarea profesională în domeniul protecţiei drepturilor copilului. la nivel naţional. a unor instrumente adaptate pe tipuri de dizabilităţi în vederea exercitării dreptului de a sesiza/ reclama abuzul de către copiii cu dizabilităţi. prin armonizarea. 4) Identificarea şi promovarea. care include aspecte legate de crearea unui sistem de formare continuă în domeniu. pentru lucrul direct cu copiii cu dizabilităţi ca intervenţie (profesionişti) şi îngrijire (asistent personal. copii refugiaţi). aprobarea Planului Naţional Integrat de Acţiune. MECTS şi MS) – utilizarea aceloraşi concepte şi indicatori. MAI. 5) Dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru reabilitarea copiilor victime. specific pentru anumite forme de violenţă. integrarea şi dezvoltarea celor existente şi acţiunea concertată a ministerelor implicate (MMFPS. includerea distribuţiei pe grupuri vulnerabile şi a aspectelor referitoare la participarea copilului.

nefiind explicit recunoscută de legislaţie şi promovându-se în continuare învăţământul special. luându-se în considerare grupurile vulnerabile (de ex. luând în considerare evaluarea şi orientarea şcolară/ profesională în cadrul sistemului de educaţie şi reintroducerea gradului de deficienţă. de campanii de sensibilizare a comunităţii cu privire la problematica violenţei asupra copilului. accesul la educaţia preşcolară este limitat datorită discriminării pe criteriul dizabilităţii şi numărului scăzut de grădiniţe. Recomandări: 1) Crearea unui sistem complex de monitorizare a copiilor cu dizabilităţi din învăţământul special şi special integrat prin armonizarea. asumată de către autorităţile locale. Educaţia incluzivă rămâne la stadiul de deziderat. Pregătirea vocaţională a copiilor cu dizabilităţi este limitată şi nu ţine cont de piaţa muncii. Statisticile existente referitoare la învăţământul special şi învăţământul special integrat sunt insuficiente. Viziunea din educaţie continuă să se bazeze pe competiţie şi performanţă. Noua lege a educaţiei conduce la schimbări profunde în ceea ce priveşte dreptul copiilor cu dizabilităţi la educaţie. nu pe toleranţă şi incluziune. De asemenea.10) Derularea constantă. copii cu dizabilităţi intelectuale. Accesul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi intelectuale din zona rurală este dificil. iar în cazul comunităţilor de romi. orientarea şcolară se respectă de către părinţi cu precădere pentru băieţi. copiii din serviciile rezidenţiale). rămâne riscul crescut de a promova aceeaşi politică şi de a restricţiona accesul copiilor cu dizabilităţi la educaţie incluzivă. necorelate cu CIF. 2. integrarea şi dezvoltarea celor existente şi acţiunea concertată a ministerelor implicate (MECTS şi MMFPS) – utilizarea aceloraşi 50 . Educaţie Nu există statistici privind numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale care frecventează învăţământul special şi special integrat. inclusiv prin dezvoltarea unei relaţii de colaborare cu mass media. În contextul actual.

4) Promovarea învăţământului special integrat de tip individual. asumată de către şcoli. 2) Corelarea noii legislaţii din educaţie cu CIF şi promovarea colaborării cu sistemul de protecţie a copilului şi cel de sănătate în vederea evaluării complexe a situaţiei copilului şi familiei sale. pregătirea cadrelor didactice din învăţământul de masă pentru a lucra cu copiii cu CES. prin măsuri precum: revizuirea statutului cadrului didactic de sprijin (psihopedagogie specială). în activităţile extraşcolare. şi a educaţiei incluzive. inclusiv prin crearea unui sistem de intervenţie timpurie36. 7) Corelarea metodologiei privind „Avocatul elevilor“ cu monitorizarea drepturilor copilului 39. distribuţie pe tipuri de dizabilităţi. 36 37 Recomandare valabilă şi pentru ariile familie şi dezinstituţionalizare şi sănătate Recomandare valabilă şi pentru aria promovare. Informările pentru copii pentru a fi atractive pot îmbrăca forma poveştilor. niveluri de studii. 3) Promovarea iniţiativei legislative referitoare la Strategia naţională privind învăţământul persoanelor cu CES în contextul educaţiei incluzive.a. de informări pentru copii şi părinţi privind educaţia incluzivă în vederea combaterii discriminării 40. inclusiv în Cluburile şi Palatele Copiilor. forme de integrare. jocurilor de rol. participare şi nediscriminare 38 Idem 33 39 Idem 33 40 Idem 37 51 . excursii. şi de petrecere a timpului liber (de ex. la toate nivelurile de studii. 8) Derularea constantă. 5) Implicarea copiilor cu dizabilităţi. revizuirea sistemului de notare pentru copiii cu curriculum adaptat. 6) Analiza cererii pe piaţa locală a muncii şi adaptarea ofertei de pregătire vocaţională la aceasta şi la nevoile şi abilităţile tinerilor cu dizabilităţi 38. motivarea unităţilor şcolare de tip integrativ şi incluziv. creşterea numărului şi diversificarea serviciilor de sprijin (specializare pentru unele grupuri cu CES). sex ş. inclusiv intelectuale. pieselor de teatru ş. a orientării şcolare/ profesionale adecvate nevoilor şi potenţialului copilului pe bază de criterii şi asigurării serviciilor integrate corespunzătoare. tabere) pentru promovarea educaţiei non-formale incluzive şi combaterea discriminării37.concepte şi indicatori.a. nu în clase speciale. medii de rezidenţă (urban/ rural).

centre de respiro. procesul de dezinstituţionalizare se află într-un impas datorită crizei economice şi lipsei unei metodologii de închidere a instituţiilor de tip vechi. operând cu concepte diferite. nu poate asigura transportul copilului la serviciile de recuperare existente). Nu există un plan naţional de acţiune pentru copiii cu dizabilităţi pentru a corela eforturile şi resursele provenite din sistemele relevante – asistenţă socială. Accesul la servicii comunitare şi specializate pentru copiii cu dizabilităţi din zona rurală continuă să fie limitat şi datorită unor factori care nu ţin de copil (de ex.3. necorelate. neimplicarea autorităţilor locale. dizabilitate. precum şi a tranziţiei copilului la viaţa de adult în condiţii similare şi de păstrare a drepturilor deja obţinute. este necesară o viziune de ansamblu şi o politică unitară din partea acestor sisteme prin considerarea problemei copiilor cu dizabilităţi ca prioritate pe agenda Guvernulu şi alocarea de resurse corespunzătoare.151/2010 este necesar a fi extinsă pentru toţi copiii cu dizabilităţi pentru a se asigura o intervenţie timpurie şi multidisciplinară. număr insuficient de servicii de zi. protecţia persoanei cu handicap.272/2004 cu scopul realizării drepturilor copiilor cu dizabilităţi. inclusiv a celor cu dizabilităţi intelectuale. 52 . handicap. Totodată. piaţa muncii. Viziunea integrată promovată de Legea nr. precum şi servicii integrate de sănătate. Cu alte cuvinte. Cadrul legislativ actual necesită revizuire din perspectiva Recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului şi a practicilor rezultate în urma implementării Legii nr. intervenţia timpurie rămâne la nivel de deziderat) şi de aceea planul de recuperare este de cele mai multe ori la nivel general şi nu individualizat. Familie şi dezinstituţionalizare Nu există statistici privind numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale din familie şi din protecţie alternativă. numărul redus de servicii. liste de aşteptare pentru serviciile de recuperare. nedeplasabil) precum: nivelul socio-economic scăzut al familiei (de ex. afectare. protecţia copilului. echipe mobile de recuperare. beneficiile şi drepturile prevăzute de lege nu sunt suficiente şi adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi şi nu sunt corelate între ele. educaţie şi sănătate. prestaţiile. Statisticile existente referitoare la copiii cu dizabilităţi şi handicap sunt insuficiente. Pe de altă parte. Serviciile existente nu acoperă întreaga paletă de nevoi a copiilor cu dizabilităţi (de ex. educaţie şi protecţia copilului.

Aşa cum remarcă şi Comitetul ONU pentru drepturile copilului. privându-i de educaţie. reabilitare şi participare la viaţa socială. în funcţie de gradul de maturitate şi tipul dizabilităţii. la care se adaugă în mod specific lipsa unor instrumente adecvate copiilor cu dizabilităţi. integrarea şi dezvoltarea celor existente şi acţiunea concertată a departamentelor implicate din cadrul MMFPS (DGPC şi DGPPH) – utilizarea aceloraşi concepte şi indicatori. riscul de epuizare profesională fiind crescut. luând în considerare CIF. Profesioniştii nu beneficiază de formare continuă şi supervizare. preferă să îi ţină ascunşi în casă. izolaţi. „stigmatizarea copiilor cu dizabilităţi continuă să fie o problemă” şi unii părinţii. Activitatea ONG este insuficient conectată la politicile din domeniu. lipsa raportărilor periodice către managerii de caz din SEC până la sprijinul de minimă rezistenţă din partea statului 41 şi numărul redus de activităţi de advocacy şi lobby de anvergură din partea ONG. sex. pentru a opera cu aceeaşi viziune şi acelaşi cadru conceptual. 2) Revizuirea criteriilor de încadrare în grad de handicap pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi. Programele de educaţie parentală sunt ocazionale.a. medii de provenienţă (familie. stabilirea unui set comun de teste şi instrumente pentru evaluare şi asumarea 41 Vezi 2% din impozitul pe venit care poate fi direcţionat către ONGuri 53 . din teama de marginalizare datorită mentalităţii generale sau lipsa de informaţii.Majoritatea asistenţilor personali provin din familie şi nu sunt pregătiţi pentru a face faţă nevoilor copiilor cu dizabilităţi. de la numărul redus de iniţiative în anumite judeţe. Monitorizarea drepturilor copilului este practic inexistentă şi acest lucru se datorează în principal lipsei indicatorilor de monitorizare şi a unei metodologii clare în acest sens. forme de protecţie alternativă) ş. medii de rezidenţă (urban/ rural). Recomandări: 1) Crearea unui sistem complex de monitorizare a copiilor cu dizabilităţi din familie şi protecţie alternativă prin armonizarea. distribuţie pe tipuri de dizabilităţi.

nu uniforme în funcţie de gradul de handicap (de ex. întocmirea de planuri de recuperare individualizate) prin acţiunea concertată a ministerelor implicate (MMFPS. inclusiv prin extinderea la nivel naţional a echipelor mobile pentru intervenţia timpurie pentru copiii cu dizabilităţi care nu au acces la servicii de recuperare. protecţia persoanei cu handicap în cazul tranziţiei la viaţa de adult. 5) Promovarea unei iniţiative legislative referitoare la Planul Naţional de Acţiune pentru copiii cu dizabilităţi în vederea includerii sociale. iar oferirea acestora să fie condiţionată de realizarea planului de recuperare 43. să asigure tranziţia adecvată de la viaţa de copil la cea de adult. prin corelarea şi integrarea eforturilor din protecţia copilului. să stimuleze adopţia copiilor cu dizabilităţi. educaţie şi sănătate. luându-se în considerare şi următoarele aspecte: înfiinţarea de servicii în baza unor evaluări la nivel judeţean/ local (sectoare). protecţia copilului (inclusiv măsurile de continuare a dezinstituţionalizării). coordonare din partea unui manager de caz. educaţia şi sănătatea. 3) Revizuirea cadrului legislativ existent prin stipularea de măsuri precum: a) drepturile şi beneficiile persoanei cu handicap să fie în acord cu nevoile sale reale. b) protecţia alternativă să elimine discriminarea (plasamentul copiilor cu dizabilităţi cu vârsta sub 2 ani în servicii rezidenţiale să fie de asemenea interzis). 6) Promovarea unei iniţiative legislative pentru aprobarea unei metodologii cadru pentru închiderea instituţiilor vechi care au mai rămas şi dezvoltarea de servicii alternative corespunzătoare în vederea continuării şi finalizării dezinstituţionalizării copiilor. piaţa muncii. pachet minim de prestaţii şi servicii). deschiderea serviciilor de recuperare din şcolile speciale către comunitate 42 43 Recomandare valabilă şi pentru ariile educaţie şi sănătate Idem 42 44 Idem 42 54 .managementului de caz (de ex. pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale)44. 7) Dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru recuperarea copiilor cu dizabilităţi. MECTS şi MS)42. 4) Promovarea iniţiative legislative referitoare la Legea serviciilor de tip familial. inclusiv a copiilor cu dizabilităţi. având incluse măsuri generale privind asistenţa socială. c) prestaţiile oferite de diverse legi să fie corelate şi să nu se mai suprapună. precum şi măsuri specifice tipului de dizabilitate (de ex.

precum şi de către sistemul educaţional prin transformarea activităţilor opţionale „Educaţia viitorilor părinţi” şi „Educaţia pentru sănătate” în activităţi obligatorii47. diverse instituţii. plata serviciilor de recuperare de către părinţii care au venituri suficiente cu scopul autofinanţării serviciilor sau înfiinţării de noi servicii 45. 12) Identificarea şi diseminarea de bune practici în domeniul protecţiei drepturilor copiilor cu dizabilităţi. asigurarea transportului pentru copil la servicii de recuperare sau al echipei mobile la domiciliul copilului) de către primării pentru prevenirea separării copiilor cu dizabilităţi de familia lor. astfel încât sistemul să permită furnizarea de date pe drepturi.(copii care nu sunt elevii şcolii). luându-se în considerare şi următoarele aspecte: înfiinţarea de servicii în baza unor evaluări la nivel judeţean şi local. 10) Crearea unui sistem de monitorizare a drepturilor copilului în familie. protecţie alternativă. categorii de copii. 45 46 Idem 42 Idem 42 47 Idem 32 55 . grupuri vulnerabile etc. plata serviciilor comunitare de către părinţii care au venituri suficiente cu scopul autofinanţării serviciilor sau înfiinţării de noi servicii. precum şi modalităţile de colaborare între instituţiile responsabile. grupuri de sprijin din rândul părinţilor cu probleme similare pe baze voluntare. spitale. 8) Dezvoltarea serviciilor comunitare şi iniţiativelor locale (de ex. similare celor din protecţia copilului 46. promovarea voluntariatului şi a implicării mediului de afaceri. 11) Realizarea unei platforme a tuturor ONG care lucrează pentru copii pentru susţinerea de activităţi de advocacy şi lobby din domeniul protecţiei drepturilor copilului. centrele de reeducare şi penitenciarele pentru tineri) în acord cu CRC. prin elaborarea şi aprobarea unei metodologii care să includă procedurile şi indicatorii de monitorizare. categorii de drepturi (clustere). fără segregare şi discriminare. susţinerea parteneriatului public-privat şi comunicarea permanentă cu autorităţile. în relaţie cu autorităţile. deschiderea serviciilor de zi pentru toţi copiii. 9) Promovarea unor standarde de calitate pentru instituţiile în care se află copii (unităţi de învăţământ. 13) Derularea constantă de programe de educaţie parentală de către autorităţile locale prin parteneriate cu ONG şi DGASPC. în întreaga societate.

Informarea părinţilor este de asemenea insuficientă. 4. Accesul la consiliere prenatală şi postnatală este de asemenea limitat în principal datorită numărului redus de psihologi din maternităţi şi pregătiţi în acest sens. Informaţiile sunt disponibile la cerere şi contra cost sau ocazional în anumite studii. nu face parte din programa de formare iniţială şi continuă a medicilor. Accesul părinţilor la diagnostic precoce prenatal şi postnatal este limitat datorită costurilor ridicate ale testelor. inclusiv comunicarea diagnosticului privind dizabilitatea. fişele medicale şi psihologice necesare pentru încadrarea în grad de handicap nu au titlu gratuit. asumată de instituţiile responsabile şi autorităţile locale. De asemenea. care de regulă este prezentă în oraşele mari. pe care familiile sărace nu şi le permit. de campanii antistigma şi combatere a discriminării persoanelor cu dizabilităţi 48. Sănătate Nu există statistici privind serviciile de sănătate de care beneficiază copiii cu dizabilităţi intelectuale şi nici rapoarte anuale privind sănătate mintală. antiepilepticele) şi a terapiilor specifice (de ex. Numărul de medici specialişti de neuropsihiatrie infantilă şi psihiatrie pediatrică este insuficient pentru acoperirea nevoilor copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Colaborarea dintre sistemul de sănătate şi cel al protecţiei drepturilor copilului este slabă în ceea ce priveşte copiii cu dizabilităţi în principal datorită unor lacune legislative. psihoterapia cognitivă) pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale nu sunt acoperite de asigurările de sănătate. Comunicarea cu copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia. Costurile medicamentelor (de ex. 48 Idem 37 56 .14) Derularea constantă. şi a numărului redus de aparatură necesară pentru efectuarea acestor teste.

respectiv al persoanei cu handicap. 3) Promovarea iniţiativei legislative referitoare la Normele metodologice privind prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii în risc sau părăsiţi în unităţi sanitare 49. participare şi nediscriminare Nu există statistici privind numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale discriminaţi pe criteriul dizabilitate. şi aparţinătorii. în cadrul rezidenţiatului pentru medicii de familie şi medicii specialişti pediatri. inclusiv cu copiii cu dizabilităţi.Recomandări: 1) Asigurarea unei transparenţe privind informaţiile despre copiii cu dizabilităţi intelectuale aflaţi în grija sistemului de sănătate prin publicarea cel puţin a rapoartelor anuale referitoare la sănătatea mintală şi a numărului de copii cu dizabilităţi intelectuale internaţi anual în spitalele de neuropsihiatrie infantilă şi psihiatrie pentru adulţi. 8) Introducerea unui screening privind depistarea precoce a principalele afecţiuni care conduc la dizabilitate şi decontarea cheltuielilor de către sistemul asigurărilor de sănătate. 5. precum şi recunoaşterea serviciilor medicale pentru persoanele cu dizabilităţi din sistemul de protecţie a copilului. neurologi şi psihiatri de copii. 2) Promovarea iniţiativei legislative referitoare la Strategia Naţională de sănătate mintală a copilului şi adolescentului cu implicarea sistemului de protecţie a drepturilor copilului. precum şi a fişelor necesare încadrării în grad de handicap de către sistemul asigurărilor de sănătate. 7) Decontarea cheltuielilor pentru medicaţiei şi terapiilor specifice pentru copiii cu dizabilităţi. 5) Pregătirea psihologilor din maternităţi pentru acordarea de consiliere prenatală şi postnatală şi asigurarea unui număr suficient de posturi în acest sens. Promovare. pentru a acoperi nevoile existente. 49 Idem 33 57 . 4) Revizuirea numărului de posturi pentru medicii specialişti de neuropsihiatrie infantilă şi psihiatrie pediatrică. 6) Includerea cursurilor de comunicare cu pacienţii.

inclusiv intelectuale. 2010. libertatea de circulaţie şi dreptul la demnitate personală. Anuarul statistic 2009. fiind încă priviţi chiar şi de către profesionişti din prisma dizabilităţii şi nu a resurselor şi potenţialului lor de dezvoltare. 2) Recunoaşterea copiilor cu dizabilităţi ca grup vulnerabil pentru discriminare în actele normative ale CNCD şi adaptarea statisticilor.Cadrul legislativ este încă lacunar în privinţa discriminării copiilor pe criteriul dizabilităţii. Clasificaţia Internaţională a Funcţionării. „Analiza serviciilor de sănătate mintală pentru copii din România“. Recomandări: 1) Completarea OU nr. RENINCO şi UNICEF. acces la educaţie.ro 7. „Incluziunea şcolară a copiilor cu CES”. 2010 2.agenda21.org. www. „Evaluare la nivel naţional a instituţiilor pentru copiii cu dizabilităţi“ . continuă să fie discriminaţi. copiii cu dizabilităţi. Barometrul de opinie privind discriminarea în România.unicef.ro 4. OMS.insse.137/2000 pentru includerea criteriului dizabilitate la dispoziţiile speciale referitoare la angajare. în vederea informării reciproce şi intervenţiei specifice cu privire la cazurile de discriminare a copiilor.cncd.ro 8.copii.ro 3. Metro Media Transilvania. acces la servicii. 2007 6. Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Muncii . Salvaţi Copiii. 2001 5. 3) Încheierea unui protocol de colaborare între CNCD şi MMFPS-DGPC. În consecinţă. 2004. Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României (GNI). www. www. similar celui încheiat cu Consiliul Naţional al Audiovizualului.org.ro 58 . Dizabilităţii şi Sănătăţii. www. Ghid metodologic pentru Avocatul elevilor. www. inclusiv a copiilor cu dizabilităţi intelectuale. BIBLIOGRAFIE 1. precum şi în privinţa audierii prin lipsa unor proceduri speciale. MECTS.„O decadă de cooperare pentru eliminarea exploatării prin muncă a copilului 2000-2009“.

www. 2009 18. www. www.ro 19.9. www. Studiul ONU privind violenţa asupra copilului. 2007 şi 2008. Raportul periodic cu privire la drepturile copilului (al treilea şi al patrulea). Rapoartele Avocatului Poporului.ro 12.ro 13.ccss. Mental Disability Rights International (MDRI).ro 23. 2005.ro 10. Statisticile privind protecţia copilului. www.org. www. www.ro 17. www.org 24. www.copii. Proiectul MECTS Strategia naţională integrată de formare şi dezvoltare a competenţelor parentale. Raportul alternativ al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC). 2008 şi 2009.ro 28.ro 16.org 14.crj. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi UNICEF. Raportul Avocatului Poporului. 2005. Statisticile privind protecţia persoanelor cu handicap. Raportul alternativ al Organizaţiei Salvaţi Copiii România. Centrul de Resurse Juridice (CRJ). 2007 şi 2008. www. www.adoptiiromania.salvaticopiii.ro 22.fonpc.cncd. Statisticile MS. „Monitorizarea drepturilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi mintale din instituţii publice“ .ro 15.copii.ro 27. Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului 2009.telefonulcopilului. „Suferinţe ascunse: Izolarea şi abuzul la care sunt supuşi nou născuţii şi copiii cu dizabilităţi din România“ .ro 21.edu. www.ro 25. 2007. www. 2006.edu. www. www. Rapoartele de activitate al ANPDC. Statisticile ORA.ro 20. Raportul alternativ al Organizaţiei Child Helpline International.ro 29. www. Statisticile CNCD.copii.copii. „Situaţia copiilor cu CES incluşi în învăţământul de masă”.avp.crin.ro 11.ro 30. Pinhero. „Percepţii şi atitudini faţă de fenomenul de discriminare“ – Barometrul CURS.mmuncii. www. www. Statisticile MMFPS-DGPC. 2006 59 . www.cncd.unicef. Rapoartele MECTS 2007.ro 26.telefonulcopilului. 2009. www. Rapoartele Asociaţiei Telefonul Copilului 2006-2010.mmuncii. Statisticile Asociaţiei Telefonul Copilului. 2006 31.

precum abuzul şi intimidarea. Statul re-evaluează contextul în care are loc reabilitarea şi reintegrarea copiii cu dizabilităţi intelectuale victime ale abuzului în vederea asigurării sănătăţii. atunci când copiii cu dizabilităţi intelectuale se află în grija părinţilor. exploatării sexuale şi orice altă formă violenţă precum intimidarea. maltratare sau exploatare. abuzului sexual. a2. reprezentanţilor legali sau alte persoane. Copiii cu dizabilităţi intelectuale au acces la proceduri eficace pentru depunerea de plângeri în legătură cu maltratarea.CHESTIONAR PRIVIND MONITORIZAREA DREPTURILOR COPIILOR CU DIZABILITĂŢI INTELECTUALE (extras. ABUZUL ASUPRA COPILULUI Partea I: Date statistice din rapoartele privind implementarea CRC a1. la toate nivelurile guvernamentale pentru protecţia copiilor cu dizabilităţi intelectuale împotriva abuzului. stimei de sine şi demnităţii acestora. 6. Numărul total de copii cu dizabilităţi abuzaţi. Numărul total de copii cu dizabilităţi intelectuale abuzaţi. inclusiv abuz sexual şi intimidare. Statul a luat măsurile corespunzătoare astfel încât compensaţiile financiare să fie disponibile pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale victime ale abuzului. inclusiv copii cu dizabilităţi intelectuale abuzaţi. Partea a II-a: Implementarea CRC pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale 1. 2. Identificarea şi coordonarea departamentelor şi agenţiilor responsabile. 5. a3. traducere) 1. 4. Statul a luat măsuri adecvate de reabilitare în vederea promovării recuperării fizice şi psihice şi integrării sociale a copiilor cu dizabilităţi intelectuale victime ale abuzului. Statul a luat toate măsurile educaţionale corespunzătoare pentru a proteja copiii cu DA / NU DA / NU DA / NU . 7. 3. Statul a luat toate măsurile corespunzătoare legislative şi administrative pentru a proteja copiii împotriva tuturor formelor de abuz. Numărul total de copii.

ciclul primar. şi în instituţii. c1. Numărul de copii cu dizabilităţi care frecventează şcoala obişnuită şi specială. a2. inclusiv a copiilor cu dizabilităţi intelectuale. sector privat etc. Bugetul naţional alocat anual pentru educaţia copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Finanţările externe (donori. Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale care frecventează şcoala obişnuită şi specială. Partea a III-a: Perspectiva copiilor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor acestora a) Studii de caz privind familiile b) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie c) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale din protecţie alternativă (instituţii şi asistenţi maternali 2. inclusiv a copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Bugetul naţional alocat anual pentru educaţia copiilor cu dizabilităţi. b2.) pentru educaţia copiilor cu dizabilităţi.) pentru educaţia copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Bugetul naţional alocat anual pentru educaţia copiilor. Finanţările externe (donori. b3. instituţii internaţionale. ciclul primar. Finanţările externe (donori. Descrieţi sistemul de monitorizare. b1. instituţii internaţionale. instituţii internaţionale. şi în instituţii.) pentru educaţia copiilor.dizabilităţi intelectuale împotriva tuturor formelor de abuz. c2. pe grupe de DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU 61 . sector privat etc. pe grupe de vârstă. EDUCAŢIA Partea I: Date statistice din rapoartele privind implementarea CRC a1. sector privat etc. a3.

inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. pe sexe. pe sexe. Numărul total de copii. pe grupe de vârstă. ciclul gimnazial.vârstă. şi în instituţii. care frecventează şcoala obişnuită şi specială. pe sexe. şi în instituţii. şi în instituţii. e1. d2. ciclul gimnazial. f1. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. Identificarea şi coordonarea departamentelor şi agenţiilor responsabile. pe grupe de vârstă. şi în instituţii. ciclul gimnazial. f2. ciclul primar. şi în instituţii. Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale care frecventează şcoala obişnuită şi specială. c3. la toate nivelurile guvernamentale pentru dreptul copiilor cu dizabilităţi intelectuale la educaţie. şi în instituţii. şi în instituţii. care frecventează şcoala obişnuită şi specială. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. pe sexe. Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale care frecventează şcoala obişnuită şi specială. ciclul primar. care frecventează şcoala obişnuită şi specială. d3. ciclul gimnazial. şi în instituţii. şi în instituţii. Numărul de copii cu dizabilităţi care frecventează şcoala obişnuită şi specială. f3. Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale care frecventează şcoala obişnuită şi specială. DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU 62 . e2. Numărul total de copii. pe sexe. Numărul de copii cu dizabilităţi care frecventează şcoala obişnuită şi specială. şi în instituţii. pe sexe. Partea a II-a: Implementarea CRC pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale 1. Numărul total de copii. ciclul primar. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. ciclul gimnazial. ciclul gimnazial. pe grupe de vârstă. care frecventează şcoala obişnuită şi specială. d1. pe grupe de vârstă. Numărul total de copii. e3. Numărul de copii cu dizabilităţi care frecventează şcoala obişnuită şi specială. ciclul primar.

Bugetul naţional anual alocat copiilor cu dizabilităţi din familie şi DA / NU 63 . 6. Descrieţi: a) educaţia preşcolară b) pregătirea vocaţională c) sistemul de monitorizare Partea a III-a: Perspectiva copiilor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor acestora a) Studii de caz privind familiile b) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie c) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale din protecţie alternativă (instituţii şi asistenţi maternali 3. Statul a luat măsurile corespunzătoare pentru a încuraja frecvenţa şcolară şi a reduce abandonul şcolar în rândul copiilor cu dizabilităţi intelectuale.2. 8. 5. Legislaţia protejează copiii cu dizabilităţi intelectuale la toate nivelurile împotriva excluderii de la educaţie. Statul monitorizează. drepturile omului. Toţi copiii cu dizabilităţi intelectuale şi părinţii lor au acces la proceduri eficace pentru depunerea de plângeri în cazul încălcării dreptului la educaţie incluzivă. de limbă. climatul şcolar astfel încât disciplina în şcoli să se asigure într-o manieră consistentă cu drepturile copilului. 7. 3. prin diverse tipuri de măsuri. Statul a identificat obiectivele şi indicatorii de progress în domeniul educaţiei inclusive ca parte a politicii de stat. demnitatea umană. respectul pentru identitatea culturală. Statul a luat măsurile necesare pentru ca informarea şi consilierea educaţională şi vocaţională să fie disponibilă şi accesibilă pentru toţi copiii cu dizabilităţi intelectuale. Statul asigură sprijinul profesional adecvat pentru copiii cu cerinţe educative speciale. 4. FAMILIA ŞI DEZINSTITUŢIONALIZAREA Partea I: Date statistice din rapoartele privind implementarea CRC a1. valori şi şanse egale pentru educaţia copiilor cu dizabilităţi intelectuale. libertăţile fundamentale.

Numărul total de copii. d1.) pentru copii. sector privat etc. instituţii internaţionale. instituţii internaţionale.) pentru copiii cu dizabilităţi din familie şi protecţie alternativă. Numărul total de copii. inclusiv celor cu dizabilităţi intelectuale. din instituţii. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. a2. Bugetul naţional anual alocat copiilor. Bugetul naţional anual alocat copiilor cu dizabilităţi intelectuale din familie şi protecţie alternativă. e2. din familie şi protecţie alternativă. c2. Numărul de copii cu dizabilităţi din instituţiile mari. sector privat etc. a3. b1. Finanţările externe (donori. d3.protecţie alternativă. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. f1. Bugetul naţional anual alocat copiilor cu dizabilităţi intelectuale din instituţii. Finanţările externe (donori. b2. Bugetul naţional anual alocat copiilor. Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale din protecţie alternativă.) pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie şi protecţie alternativă. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. din protecţie alternativă. din instituţiile mari. Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale din instituţiile mari. Finanţările externe (donori. d2. pe grupe de vârstă. DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU 64 . Numărul de copii cu dizabilităţi adoptaţi anual. e3. f2. pe grupe de vârstă. Bugetul naţional anual alocat copiilor cu dizabilităţi din instituţii. e1. c3. din familie şi protecţie alternativă. c1. Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale adoptaţi anual. sector privat etc. Numărul de copii cu dizabilităţi din protecţie alternativă. b3. instituţii internaţionale. pe grupe de vârstă. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale.

la toate nivelurile guvernamentale pentru respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi intelectuale în familie şi în protecţie alternativă. DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU Partea a II-a: Implementarea CRC pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale 1. Numărul total de copii. judiciare şi administrative pentru reflectarea principiilor “interesul superior al copilului” şi “respectarea opiniei copilului” în cazul copiilor cu dizabilităţi intelectuale privaţi de mediul familial. Numărul de copii cu dizabilităţi în plasament la rude. Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale în plasament la AMP. Statul a luat toate măsurile adecvate legislative. judiciare şi administrative pentru reflectarea principiilor “interesul superior al copilului” şi “respectarea opiniei copilului” în domeniul recuperării copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Statul a luat toate măsurile adecvate legislative. judiciare şi administrative pentru reflectarea principiilor “interesul superior al copilului” şi “respectarea opiniei copilului” în domeniul adopţiei copiilor cu dizabilităţi intelectuale. judiciare şi administrative pentru reflectarea principiilor “interesul superior al copilului” şi “respectarea opiniei copilului” în domeniul separării copiilor cu dizabilităţi intelectuale de părinţi. Numărul total de copii. g3. Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale în plasament la rude. h3. Identificarea şi coordonarea departamentelor şi agenţiilor responsabile. adoptaţi anual. Numărul de copii cu dizabilităţi în plasament la AMP. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. h1. în plasament la rude. h2. în plasament la AMP. Statul a luat toate măsurile adecvate legislative. 3. g2. 65 . Statul a luat toate măsurile adecvate legislative. 2. 4. g1. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. 6. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale.f3. 5. judiciare şi administrative pentru reflectarea principiilor “interesul superior al copilului” şi “respectarea opiniei copilului” în domeniul responsabilităţii parentale faţă de copiii cu dizabilităţi intelectuale. Statul a luat toate măsurile adecvate legislative. Numărul total de copii.

66 DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU . Statul a luat toate măsurile adecvate legislative. instituţii internaţionale.7. Descrieţi: a) procesul de dezinstituţionalizare b) prevenirea instituţionalizării c) serviciile comunitare d) sistemul de monitorizare Partea a III-a: Perspectiva copiilor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor acestora a) Studii de caz privind familiile. judiciare şi administrative pentru reflectarea principiilor “interesul superior al copilului” şi “respectarea opiniei copilului” în domeniul re-evaluării periodice a plasamentului copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Finanţările externe (donori. Bugetul naţional anual alocat sănătăţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale. a3. judiciare şi administrative pentru reflectarea principiilor “interesul superior al copilului” şi “respectarea opiniei copilului” în domeniul plasamentului copiilor cu dizabilităţi intelectuale la AMP şi rude. instituţii internaţionale.) pentru sănătatea copiilor cu dizabilităţi. sector privat etc. Finanţările externe (donori. inclusiv a copiilor cu dizabilităţi intelectuale.) pentru sănătatea copiilor cu dizabilităţi intelectuale. inclusiv adoptive b) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale în plasament la AMP c) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale din instituţii 4. Bugetul naţional anual alocat sănătăţii copiilor. Bugetul naţional anual alocat sănătăţii copiilor cu dizabilităţi. sector privat etc. b. a2. Statul a luat toate măsurile adecvate legislative. b2. SĂNĂTATEA Partea I: Date statistice din rapoartele privind implementarea CRC a1. 8.

Numărul de copii cu dizabilităţi care au asigurări de sănătate. f3. instituţii internaţionale. Identificarea şi coordonarea departamentelor şi agenţiilor responsabile. Rata mortalităţii copiilor. Rata avorturilor. Rata avorturilor datorită riscului crescut de dizabilitate intelectuală (sau datorită sindromului Down). e2. c1. în rândul copiilor cu dizabilităţi. d. e1. Statul a luat toate măsurile adecvate legislative pentru a proteja copiii cu dizabilităţi intelectuale de orice formă de excludere de la îngrijirile de sănătate şi pentru a folosi la maximum resursele disponibile pentru asigurarea sănătăţii acestor copii. inclusiv omuciderile şi sinuciderile. c2. Rata mortalităţii copiilor. Rata mortalităţii infantile. e3. Finanţările externe (donori. Legislaţia recunoaşte dreptul copiilor cu dizabilităţi intelectuale de a se bucura de cel mai 67 . Numărul de copii cu dizabilităţi intelectuale care au asigurări de sănătate. sector privat etc. 2. Rata mortalităţii copiilor. DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU Partea a II-a: Implementarea CRC pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale 1. 3. f1. Rata avorturilor datorită riscului crescut de dizabilitate. în rândul copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Statul a identificat obiectivele şi indicatorii de progres în domeniul sănătăţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale şi a luat măsurile adecvate pentru monitorizarea situaţiei acestui grup de copii.b3. inclusiv a celor cu dizabilităţi intelectuale. la toate nivelurile guvernamentale pentru dreptul copiilor cu dizabilităţi intelectuale de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate şi de facilităţi de tratament şi recuperare. c3. inclusiv cu dizabilităţi intelectuale. inclusiv omuciderile şi sinuciderile. 4. f2. care au asigurări de sănătate. Numărul de copii.) pentru sănătatea copiilor. inclusiv omuciderile şi sinuciderile.

Toţi copiii cu dizabilităţi intelectuale şi părinţii lor au acces la proceduri eficace pentru depunerea de plângeri în legătură cu accesul la servicii de sănătate de calitate. instituţii internaţionale. Bugetul naţional anual alocat copiilor. inclusiv celor cu dizabilităţi intelectuale. a3. b2.înalt standard de sănătate şi de facilităţi de tratament şi recuperare la toate nivelurile. sector privat etc.) pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale.) pentru copiii cu dizabilităţi. 5. instituţii internaţionale. PROMOVAREA. PARTICIPAREA ŞI NEDISCRIMINAREA Partea I: Date statistice din rapoartele privind implementarea CRC a1. precum şi faptul că nici un copil cu dizabilităţi intelectuale nu ar trebui să fie privat de dreptul la servicii de sănătate. Finanţările externe (donori. 68 DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU . Descrieţi: a) Diagnosticarea precoce şi consilierea prenatală b) Diagnosticarea şi consilierea postnatală c) Sistemul de monitorizare Partea a III-a: Perspectiva copiilor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor acestora a) Studii de caz privind familiile b) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie c) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale din protecţie alternativă (instituţii şi asistenţi maternali 5. Statul recunoaşte fiecărui copil cu dizabilităţi intelectuale dreptul de a beneficia de asigurări de sănătate şi a luat măsurile necesare pentru realizarea deplină a acestui drept. b1. Finanţările externe (donori. Bugetul naţional anual alocat copiilor cu dizabilităţi. a2. 6. sector privat etc. Bugetul naţional anual alocat copiilor cu dizabilităţi intelectuale.

Numărul copiilor cu dizabilităţi intelectuale pe medii de rezidenţă (urban/ rural). e3. Numărul copiilor cu dizabilităţi intelectuale pe sexe. c1. inclusiv copiii cu dizabilităţi intelectuale. instituţii internaţionale. obiective şi programe pentru reducerea discriminării împotriva acestui grup. d2. d1. Legislaţia. Numărul total de copii pe grupe de vârstă. în mod direct sau prin reprezentare. e1. inclusiv copiii cu dizabilităţi intelectuale. 3. sexe şi medii de rezidenţă. e2. maturitate şi capacitatea de a-şi forma o opinie. inclusiv copiii cu dizabilităţi intelectuale. DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU Partea a II-a: Implementarea CRC pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale 1. Statul a luat măsurile legislative necesare pentru audierea judiciară şi administrativă a copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Numărul copiilor cu dizabilităţi pe grupe de vârstă. Numărul copiilor cu dizabilităţi pe sexe.b3. 6. c2. 69 . c3. Numărul total de copii pe sexe. inclusiv pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale. Legislaţia naţională pentru nediscriminare include prevederi specifice pentru copiii cu dizabilităţi în acord cu reglementările internaţionale. 4. 5. Finanţările externe (donori. sector privat etc. 2. Numărul copiilor cu dizabilităţi pe medii de rezidenţă (urban/ rural). Numărul total de copii pe medii de rezidenţă (urban/ rural). d3. Cazurile de discriminare pe criteriul dizabilităţii intelectuale sunt monitorizate defalcat pe grupe de vârstă.) pentru copii. politicile şi practicile asigură că nu se face discriminare împotriva copiilor cu dizabilităţi intelectuale pe criteriul dizabilităţii. Numărul copiilor cu dizabilităţi intelectuale pe grupe de vârstă. Statul a recunoscut copiii cu dizabilităţi intelectuale drept grup vulnerabil şi a stabilit priorităţi. Statul a luat măsurile necesare pentru exprimarea opiniei copilului cu dizabilităţi intelectuale în funcţie de vârstă.

legale etc.) DA NU 5. Aţi fost informaţi despre comportamentul sexual în cazul întârzierii menţionate anterior? DA NU 7. De unde aţi obţinut informaţiile menţionate la întrebările 1-6? 70 . PREVENIREA ABUZULUI ASUPRA COPILULUI a) Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1.Partea a III-a: Perspectiva copiilor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor acestora a) Studii de caz privind familiile b) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie c) Studii de caz privind copiii cu dizabilităţi intelectuale din protecţie alternativă (instituţii şi asistenţi maternali ANEXA 2 CHESTIONAR pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale şi părinţii acestora (traducere şi adaptare) I. Aţi fost informaţi despre formele de abuz la care sunt la risc? DA NU 3. Aţi fost informaţi despre viaţa sexuală şi maturitatea sexuală întârziată a copilului dvs? DA NU 6. Aţi fost informaţi despre consecinţele abuzului ? (psihologice. Aţi fost informaţi despre riscul mai crescut al abuzului asupra copiilor cu dizabilităţi intelectuale faţă de copiii fără dizabilităţi? DA NU 2. Aţi fost informaţi despre semnele şi comportamentul copiilor abuzaţi? DA NU 4.

.. 8... Ţi s-a vorbit la şcoală despre despre abuz..... intimidare? DA NU Dacă DA............................................... ameninţări din partea adulţilor şi din partea altor copii? DA NU 4... ameninţări din partea adulţilor şi din partea altor copii? 71 ... precizaţi forma de abuz.. ...... b) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie şi din protecţie specială (servicii rezidenţiale..... intimidare........ Copilul dvs a fost victimă a vreunei forme de maltratare.. Ţi s-a vorbit acasă/ în instituţie despre despre abuz.. asistenţi maternali profesionişti): 1................ Te simţi în siguranţă acasă/ instituţie/ la AMP? DA NU 2....... intimidare.. cine a fost agresorul şi unde a avut loc: ................ abuz...……………………………………………………………………………………………………….................................. Te simţi în siguranţă la şcoală? DA NU Exemple de a te simţi în siguranţă:          Nimeni nu ţipă la tine Nimeni nut e loveşte Te simţi bine Oamenii te ascultă Te simţi respectat Oamenii te încurajează să vorbeşti când ai ceva de spus Nu eşti obligat să faci ce nu vrei Eşti bucuros Nu te temi de nimeni 3..... Copilul dvs are un spaţiu privat pentru sine acasă? DA NU 9...

. .... accesul i-a fost refuzat datorită: Dacă DA: eciale B............. bătut............. unde a avut loc şi ce s-a întâmplat după: ......... Ai fost vreodată ameninţat......... Copilul dvs frecventează/ a frecventat o grădiniţă după ce vi s-a terminat concediului de creştere a copilului? DA NU 2............... cine a fost vinovat......... Copilul dvs frecventează/ a frecventat o grădiniţă obişnuită? DA NU Dacă NU................ maltratat în vreun fel? DA NU Dacă DA........... Educaţia preşcolară Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1.. Învăţământul primar obligatoriu 72 . poţi spune cum ai fost abuzat....... EDUCAŢIE A.... Copilul dvs frecventează/ a frecventat o grădiniţă specială? DA NU 3...........DA NU 5..... II.........................................

Copilul dvs frecventează/ a frecventat o şcoală de masă? DA NU Dacă NU. asistenţi maternali profesionişti): 1. Ce-ţi place cel mai mult la şcoala? …………………………………………………………………………………………………………. 2. Ce nu-ţi place la şcoală? …………………………………………………………………………………………………………. 3. Ai prieteni la şcoală? DA NU 73 ... Copilul dvs frecventează/ a frecventat o şcoală specială? DA NU 3. ce vă nemulţumeşte: ……………………………………………………………………………………………………… b) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie şi din protecţie specială (servicii rezidenţiale. Sunteţi satisfăcut de educaţia copilului la şcoala la care este/ a fost înscris în învăţământul primar? DA NU Dacă NU. Copilul dvs are/ a avut acces la o formă de învăţământ primar? DA NU 2. accesul i-a fost refuzat datorită: iale ale copilului Dacă DA: 4.a) Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1.

Ce nu-ţi place la şcoală? …………………………………………………………………………………………………………. Ce-ţi place cel mai mult la şcoala? …………………………………………………………………………………………………………. Învăţământul gimnazial şi profesional a) Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1... clasele V-VIII? DA NU 2. Copilul dvs a beneficiat de sprijin individualizat în cadrul şcolii. 2. Copilul dvs frecventează/ a frecventat o şcoală de masă. clasele V-VIII? DA NU Dacă NU. Ai prieteni la şcoală? DA NU 4.C. Înveţi ca să ai o meserie şi un serviciu în viitor? DA NU 74 . Copilul dvs frecventează/ a frecventat o şcoală profesională de masă? DA NU 4. asistenţi maternali profesionişti): 1. 3. accesul i-a fost refuzat datorită: 3. clasele V-VIII? DA NU b) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie şi din protecţie specială (servicii rezidenţiale. Copilul dvs frecventează/ a frecventat o şcoală specială. Sunteţi satisfăcut de educaţia copilului la şcoala la care este/ a fost înscris în învăţământul gimnazial? DA NU 5.

Ţii legătura cu ei? DA NU 3.. asistenţi maternali profesionişti): 1. b) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din protecţie specială (servicii rezidenţiale.. 3. FAMILIE ŞI DEZINSTITUŢIONALIZARE A. Aţi primit sprijin financiar pentru îngrijirea copilului dvs? DA NU Dacă DA: 6. Dezinsituţionalizare şi servicii comuniare a) Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1. 7. Sunteţi satisfăcut de nivelul serviciilor primite? DA NU 4. Aţi avut informaţii şi acces uşor la servicii comunitare? DA NU 2. Ce tip de sprijin (public sau privat) puteţi primi şi cine v-a informat despre acesta? ………………………………………………………………………………………………………. Cum aţi folosit acest sprijin? ………………………………………………………………………………………………………. Ai părinţi? DA NU Dacă DA: 2.III. Care au fost dificultăţile în administrarea bugetului cu care v-aţi confruntat cel mai mult? ………………………………………………………………………………………………………. 75 . Cât de des te contactează/ vizitează? ………………………………………………………………………………………………………. Apreciaţi aceste servicii ca fiind de ajutor şi adecvate nevoilor dvs? DA NU 5.

6. Prevenirea instituţionalizării a) Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1. Cine a întocmit planul individualizat pentru copilul dvs? ………………………………………………………………………………………………………. Planul este reevaluat şi/sau revizuit anual/ periodic? DA NU 5. Personalul vorbeşte/ vorbea cu tine? 76 . 3. asistenţi maternali profesionişti)/ care au ieşit din sistemul de protecţie specială: 1. ale revizurii? DA NU 6. Ce faci când îi vizitezi? ………………………………………………………………………………………………………. după caz. Care este persoana care v-a ajutat/ vă ajută cel mai mult? ………………………………………………………………………………………………………. Aveţi acces la servicii de respiro? DA NU 7. Sunteţi informat de rezultatele reevaluării şi.a. 2. Ai fost oprit vreodată să îi vizitezi? DA NU B. Cât de des îi vizitezi? ……………………………………………………………………………………………………….4.) cel mai de folos în creşterea şi îngrijirea copilului dvs? b) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din protecţie specială (servicii rezidenţiale. Care a fost sprijinul (serviciu. 4. alocaţie ş. Îţi vizitezi părinţii? DA NU 5. 7. Care a fost cel mai dificil lucru în creşterea şi îngrijirea copilului dvs? ……………………………………………………………………………………………………….

DA NU 2. Ce procent din salariul dvs este destinat plăţii serviciilor din comunitate pentru copilul dvs? ……………………………………………………………………………………………………… b) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie: 1. Ce activităţi îţi plac cel mai mult în cadrul serviciilor (centru de zi. centru de recuperare etc. Ce activităţi îţi plac cel mai mult (în afara şcolii şi în afara serviciilor)? ……………………………………………………………………………………………………… 2. 2. 3. Apreciaţi că serviciile din comunitate sunt adecvate nevoilor. Tipuri de servicii comunitare a) Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1. Plătiţi pentru serviciile din comunitate? DA NU Dacă DA: 5. Ai discutat vreodată cu personalul despre posibilitatea de a merge într-o familie sau de a te întoarce la propria familie? DA NU C. Ce tipuri de servicii sunt adecvate nevoilor copilului dvs? ………………………………………………………………………………………………………. 3.)? ……………………………………………………………………………………………………… 77 . Ce tipuri de servicii preferaţi pentru copilul dvs? ……………………………………………………………………………………………………….. Ştii de ce te afli/ te aflai în centru/ la asistent maternal? ………………………………………………………………………………………………. dorinţelor şi aspiraţiilor copilului dvs? DA NU 4.

Copilul dvs are asistent personal? DA NU Dacă DA: 2. Sunteţi satisfăcut de serviciile asigurate de stat pentru integrarea socială a copilului dvs? DA NU Dacă NU: 6. Asistentul personal are acces în şcoala pe care o frecventează copilul dvs alături de copilul dvs? DA NU 3. Folosiţi serviciile asistentului personal în fiecare zi? DA NU 4. Ai prieteni? DA NU D. Serviciile asistentului personal sunt gratuite? DA NU 5. Ai prieteni în cadrul serviciilor (centru de zi. Ce nu îţi place în centru/ în familia asistentului maternal şi de ce? ………………………………………………………………………………………………………. Care este activitatea favorită din întreaga săptămână? ………………………………………………………………………………………………………. centru de recuperare etc. 2.3. Integrare socială şi participare a) Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1. Ce activităţi îţi plac cel mai mult în centru/ în familia asistentului maternal? ………………………………………………………………………………………………………. 4.)? c) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din protecţie specială (servicii rezidenţiale. 3. Care sunt recomandările dvs privind asistentul personal? 78 . asistenţi maternali profesionişti): 1.

c) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din protecţie specială (servicii rezidenţiale.. Cu ce te ajută asistentul personal? ………………………………………………………………………………………………………. Faci excursii în afara centrului/ casei asistentului maternal? DA NU 2. Ai prieteni în afara centrului/ casei asistentului maternal? DA NU III. 3. asistenţi maternali profesionişti): 1. SĂNĂTATE A. 3.. Ce activităţi desfăşori în afara centrului/ casei asistentului maternal? ……………………………………………………………………………………………………… 4. Cum petreci timpul cu asistentul personal? ………………………………………………………………………………………………………. Diagnostic prenatal şi consiliere Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1. Ai asistent personal? DA NU 2. Unde ai fost ultima dată în excursie? ……………………………………………………………………………………………………….b) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie: 1. Aţi beneficiat de consiliere pentru riscurile privind sănătatea copilului înainte de naştere? DA NU 79 . Aţi avut posibilitatea unui diagnostic prenatal complet? DA NU 2.

îngrijirea sănătăţii şi consiliere Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1. Aţi fost suficient informat despre dezvoltarea copilului dvs? DA NU 2. Aveţi posibilitatea de a fi cu copilul dvs în timpul spitalizării şi al îngrijirilor medicale? DA NU 3.. Cine v-a ajutat în creşterea copilului dvs (profesionist. alţii) şi să dezvoltaţi o relaţie sănătoasă cu copilul dvs? …………………………………………………………………………………………………………… C.B. Diagnostic postnatal. Apreciaţi calitatea îngrijirilor de sănătate pentru copilul dvs ca fiind egale cu cele pentru copii fără dizabilităţi? DA NU b) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie şi din protecţie specială (servicii rezidenţiale. Aţi beneficiat/ beneficiaţi de sprijin din partea unui grup de părinţi aflaţiîn situaţii similare? DA NU 4. Grupul de sprijin v-a ajutat să depăşiţi anumite dificultăţi? DA NU 5. Cum apreciaţi implicarea medicilor faţă de dvs şi copilul dvs în timpul diagnosticării şi îngrijirii sănătăţii? …………………………………………………………………………………………………………. Sunteţi satisfăcut de nivelul îngrijirilor de sănătate pentru copilul dvs? DA NU 2. 3. Îngrijirea continuă a sănătăţii a) Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1. asistenţi maternali profesionişti): 80 .

Medicul ţi-a spus ce se va întâmpla în timpul consultului? DA NU 3. Ţi-a spus cineva ce se va întâmpla pe parcursul spitalizării? V. Când a fost ultima vizită la medic? ……………………………………………………………………………………………………… 2. Vă rugăm să descrieţi aceste situaţii: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b) Întrebări pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale din familie şi din protecţie specială (servicii rezidenţiale. Copilul dvs sau dvs aţi fost vreodată discriminat din pricina dizabilităţii? DA NU Dacă DA: 2. PROMOVARE ŞI PARTICIPARE A.1. Ai înţeles de ce a trebuit să mergi la doctor? DA NU 4. asistenţi maternali profesionişti): 1. Ai fost vreodată discriminat din pricina dizabilităţii? DA NU Dacă DA: 81 . Abordare nediscriminatorie a) Întrebări pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi intelectuale: 1. Ai fost vreodată internat în spital? DA NU Dacă DA: 5.

cine te-a ajutat): …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ANEXA 3 Principalele acte normative din domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului: Constituţia României. Legea nr. Ordinul secretarului de stat al ANPDC nr.123/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului. HG nr.617/2004 pentru înfiinţarea şi organizarea Comitetului Naţional Director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă. unde.2.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. OU nr. *ANPCA – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (2001-2004) ulterior transformată în ANPDC 82 .860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operational pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare. Ordinul secretarului de stat al ANPCA* nr. Legea nr. Hotărârea de Guvern (HG) nr. Te rugăm să descrii aceste situaţii (ce s-a întâmplat.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Legea nr. HG nr.1295/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii. Ordonanţa de Urgenţă (OU) nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. cu modificările ulterioare.

83 .1/2011. Legea educaţiei naţionale nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi. OU nr. Principalele acte normative în domeniul educaţiei copiilor cu dizabilităţi şi/sau handicap: Constituţia României. neglijat şi exploatat.Principalele acte normative în domeniul reclamaţiilor privind abuzul asupra copilului cu dizabilităţi intelectuale.89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. încălcarea drepturilor acestuia în familie şi în protecţia specială.35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde. inclusiv în ceea ce priveşte participarea şi nediscriminarea: Legea nr. Legea nr. cu modificările ulterioare. HG nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.27/2004 cu privire la Standardele Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. Legea nr. încălcarea dreptului acestuia la educaţie şi sănătate.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.487/2002 a sănătăţii mintale şi protecţiei persoanelor cu tulburări psihice. OU nr. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.1437/2004 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. Legea nr. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr.

18/3989/416/142/2003 privind aprobarea ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap. - Ordinul Ordinul ministrului ministrului educaţiei educaţiei nr. Ordinul ministrului educaţiei nr.4927/2005 pentru aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele/ grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau uşoare. Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă. recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor cu CES.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. ministrului educaţiei. Ordinul ministrului educaţiei nr. - HG nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. - Ordinul comun al secretarului de stat al ANPCA.- Legea nr.3662/2003 privind aprobarea metodologiei de înfiinţare şi funcţionare a Comisiei interne de evaluare continuă.1437/2004 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului. Ordinul ministrului educaţiei nr. Legea nr.4653/2001 pentru pentru aprobarea aprobarea Regulamentului Planului-cadru de de organizare şi funcţionare a învăţământului special. instruire.5379/2004 privind aprobarea metodologiei de înfiinţare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/ itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul de masă.4217/1999 nr. Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor de asistenţă 84 . Ordinul ministrului educaţiei nr.860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013. clasele I-VIII pentru elevii deficienţi integraţi individual sau în grup în şcolile de masă şi a Programelor şcolare adaptate pentru clasele I-IV.4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. HG nr. Ordinul ministrului educaţiei nr. compensare. învăţământ. din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. ministrului sănătăţii şi preşedintelui ANPH nr.5418/2005 pentru aprobarea: Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. HG nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare.

12709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora. Ordinul secretarului de stat al ANPDC nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. Ordinul secretarului de stat al ANPDC nr.27/2004 cu privire la Standardele Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie. HG nr.1437/2004 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.18/3989/416/142/2003 privind aprobarea ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap. 85 . Principalele acte normative din domeniul protecţiei drepturilor copilului cu dizabilităţi intelectuale în familie şi în protecţie specială.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Legea nr. inclusiv referitor la dezinstituţionalizare: Constituţia României. Legea nr.860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013. HG nr. Codul familiei. Legea nr.psihopedagogică şi Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor şi cabinetelor logopedice.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. ministrului sănătăţii şi preşedintelui ANPH nr. ministrului educaţiei. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. Ordinul comun al secretarului de stat al ANPCA.

288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi. c) în domeniul adopţiei - Lege nr. - Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. - Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr.27/2004 cu privire la Standardele Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi. Legea nr.- Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. Codul de Procedură Penală. OU nr.15/1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. b) în domeniul separării copiilor de părinţi/ familie Codul Penal. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967.273/2004 republicată privind regimul juridic al adopţiei.21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial. cu modificările şi completările ulterioare.1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi. 86 - . Ordinul secretarului de stat al ANPDC nr. HG nr.210/1999 a concediului paternal. a) în domeniul responsabilităţii parentale Legea nr.35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală.1442/2004 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne.136/2006 privind aprobarea Metodologiei.274/2004 privind înfiinţarea. HG nr. - - - - - - *ORA – Oficiul Român pentru Adopţii Principalele intelectuale: Constituţia României. cu modificările şi completările ulterioare.1437/2004 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului. a modelului şi conţinutului unor formulare şi documente utilizate în procedura de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/ familie aptă să adopte.45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne.487/2002.- Legea nr. Ordinul secretarului de stat al ORA* nr. Legea sănătăţii mintale şi protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013.1435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei.1441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale. acte normative în domeniul sănătăţii copiilor cu dizabilităţi 87 . HG nr. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. Legea nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate. Legea nr. HG nr.1443/2004 privind aprobarea structurii organizatorice. a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii. HG nr. HG nr. organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii. HG nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010. cu modificările ulterioare. organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog. ministrului educaţiei. HG nr. OU nr.1258/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea discriminării. cu modificările ulterioare.18/3989/416/142/2003 privind aprobarea ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap .27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.1194/2001 privind organizarea ‚şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. HG nr.12709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora . ministrului sănătăţii şi preşedintelui ANPH nr. Ordinul ministrului sănătăţii nr.372/2006 privind Normele de aplicare a Legii nr.487/2002. Ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. - Ordinul comun al secretarului de stat al ANPCA.374/2006 privind aprobarea Strategiei în domeniul sănătăţii mintale. - - - - 88 . Principalele acte normative în domeniul combaterii discriminării: - Constituţia României. Ordinul ministrului sănătăţii nr. OU nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.- HG nr.1424/2009 privind înfiinţarea. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Ordinul CNCD privind aprobarea Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării 2007-2013. Legea nr. HG nr.426/2006 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei în domeniul sănătăţii mintale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful