I

,

n:·.--.·..,
I

LEVU.
YiJu aet!l!t~
.m.'m1f1

r

W~ZARD

Ajf~Wn_ll. SJilirrLS
Wbrd Att.d 1
sprom.! .:I5SaiJIlfI'r[!; tfrn.'t Psyd~c

LEVEL

ID, W~ZARD

:ENCOUNTER. SPlIELLS

lUu:sGry Ambush
iil!1'1J

iUlBiol'lJoif,5Wirl'il18
~

At your ,o:mUlflm'Id, 'he. ,S!J:J!Uf;llW5rleam .ou!; smiPJ, hoM ,q[ i
,pur ff!Jf!5, .IIIM \W,ea1h

OI'o!T }'InIr

me.

I!rYM

il'll,dnrlmess..

At-Will '. AI'GIH!!, illusion, Implement, Standard Adlon Ibnged ~,I)!
Target Atliack: 0 .. e oOIieatuliE 'intelll!ge;rnce
!15.

woul'llter '.'AI'CliIne, illusion, Impl!I!fDent, Psychic Standard Action An!iilDUursi 1 willi I.. U'QI S~I!IlafE!S,

Target:

[adln

o;eaibwlr.l! Imt'elrlg;elmce

II.. !bllJll5t,

Wi'll

Attadc: ~lJi[t!I!J[I~nc,e

vs, Will
1m o,mlifll!;r

HII: l!il1' + ~1nri:e[lligEnct! modHilerr IP;sy.drnlic dSIl1ilE~ and the t,arge.t ta'ke!> a -2 pElmE'lty 1:0 stlacll: rrolrs I!Ilntl'l time e,md ,of ]fOlJIlF m.e!KiI:t<uJrrm. 1m:
daml1>a\!J,eiI.;o' :l:dE;; 11st l'e.w,IL
11!1! ...... ,

1-1t: hIlS

+

P'5i)OC 11111:dama.~,

,an,m

tal!E:Eillls: sllmwe,dI untll dJ e emd 'of IfOIlJT meooUw:nm. m&t: SlrnadlDW'5,WtIiI~lite Lm 'Illite d'esl,g,ma1e-dl,al1!l!!al alliid ,lOOm±llmllJ)"IllJlrutlll th,iI!J e:m,m of IfOllllF Ime'.Kli:, 1tlJI1I111•

+, ~Imi:eillll\gelm.<:'" mo,n

iii·". at,

.AJruy

CI1!l!><Iifu!JIOiI!J

'Ilhtat ellilterrs 'illTie ,al1!l!>iloit tlhe g>J<I<5p,)J"g siha,mrm/!;, tab.s psychIC dama~ ,eqfUla~ ~rI IfOUlI. Ilm,telllll'gell1lolJe modll1:eo a,Old I:" sl(l.WE!d "n1iIIll the endl of Its Imext mom.

LIIEV]E,L WIZARD In PIMlDtom

DJl\lLY

SPELLS WklJId Att:.d: 1
'nlm:i f!J,BII!5
I:liI'e

Ohasm,

LEVEL

:2

W1ZARD UnL1TV

SPELLS

¥W; l!il"eats !lice ill'lI!8e of a bI!li:ttomm!es5',dla'Sm ~aJdJ;YOl.lr foa;;, mrnim:;illij 'Chell!! ilmi'ih'll' P'[uillll1'1£tims :f'll! '~ir t;leaJths. D..

'v +, A ri:1illne, illusion,
Action l'rnt,elllJ~rnce'l!'5.

S'l:aoo:arillil Attack:

JIre;aj

Implement, Psychic IbllJl.st, TI wll~hltrn 20 :5'tlIllJa11!1!!~

for you;r :till 'tl\aJllft5l!'. D.. 'v '+'Ari:1illne, illusion, Implement,:Z_
BIIBInID

YI!lU: I'ml~ QlreailJr I

;llrmdtrrolL5

'lo3I'iI\(Iin ,~II'£l1'1l ImIJ'\~

d~mt!'

Tiargel: lEach Cll1!E1!1Jr.I! Lm bllJrst
W~IIII

Htt: ;I,d6, + Ilmfteilll.ge;nct! modHil:eo Ipsychlol: ,00rrnage. arndl the ta'rgeUs prone"al!1,dj hmmoblllized IJIdl tmle e,m:d ,of
IIts,m.e:!Ct,furrn.

StaDlilar~ Ad.1on Area; DW:l'l5t 1wl:t1l11 m 1{I 5'q/lllaI1!l!S Effed: UmtJll tine e1Tid 00 tIilJe em.(;D{llJmib!lIOdlliililoolti: 1te,rLf.a1'1lI 1m,'Ilhte ,dle:slig:matedl a"l'8a ,100m, 2 ,extra, :5~l!Jal1E!':Hlif movelIIilenfi: l:ns·tEad! oit tm:e, IliiO:rmJ1,a,11 ,e:!C,tra,:5~I!JEH! fOJ" }!lJUIr I eliielilill!il!JS.Mdlli1limall~ hazall1:lis; andl tJr.lpS wlthllm,die alII!' a, gain, a Do IiIIlJS,to a tla.<:k 11'011115, 'elll ual to lI'cur lintelIligelme,e mocf1ffileIT agallms1t ]fOllJlr ,em.e,m~les.

MI5:s:: The ta~Us, ne:x.t twllffl.

Iml!l!1:ODIJI~ed

"m,1jIlI~he,elild!

oitll'llLlIT

LEVEL ¥onu

3 l'ViIZAiRD

:ENCOUNlITR

SPELLS

BiI'l'l!':&Jp }'Dllir ,e.ne.ll'Grl!!!; i!l!1!! millsaty 11'l'byr~!'I!'h fll I1liwws, m"i~rh re~l'I1; tl'le 1K!J!ll1'!d iITOO~ihe.lru.

n'llID'!S'~

Y.1l'1lI,

~ft

'1ll1

ell!lhlir'(Iti!

:EiIn.!f1 ,ruts de,~

ill~"'JffDwr fdle;.

il.lt:I8i!'l

,of ~

,ciIe(l~'

,':]SS(lssiJl

W'l1ill5!!

Enco LInter

+, AnliIne,
Vi!i.

StaooilrdlActlon T~~ ~;;Ilf'h 1!"'1ij:..z:I.tU[fii;Ii A1:tiIl:k: IrnMII!gence

11"!!llon, ImpIl!ffIIent Are,a DIlJI'l5.t 1 wl,tlhlm HD sq/lllal1!l!s
I~ hUIlr-d

WII II Htt: The talrge1t lis aml!l!1.ol!Jlll~Edl allld! t.,~es, ,a'ipeillallt;y <tl:> artadk mIlls eq;lJIa~ to' 1f01!1:I" IllItteIIUge;ma! mo.!IiJllfie,r w:rntO tile, e:rndl ofymn 1iI!2ld: tJllJHlI.

[)al'v. Arcane, Ilu5lon, hIpIement, Standard Action Ringed l!Q, T,,'1&C<b 0 .. " """'_ ...
Attack: nnte~IIIge:n(;e
!15.

Psy€hlc:

WI'III

HII: 2;dm 0 + 1Jnri:en~mc'e modll'filelr IpsJI'dIilllc dalllnage. Effect: Th e tar¢ ta'ktes, o IIgrJilIIg 5, psyc:lllc dallli1a,~
an ill gil'i3l1tts,,oom'bat e,millslboili). ,adiLra'rnrtage IDa. III YOIlJF a mes (:save a

]_£'V'D..

b

WIZARD

UHLlTV

SPBLLS IIlllSt!trt'hlllt

l..J::.V.El. 7 WIZ!lRDiENCOUNTER

SPlELIL,S

¥Im SUilUl1'1l!iII1 tlls8hostgr follawspCl; F'llItedi'I'B)'.

imlll8s

,(,Ia rlllWlrljl.l!

¥f!JCI:We.!l'>'S i!ll ""wi! if i([i!;l5iol!! ,IlIII'I3I" '''YfIS you;r ,sllsmti!'s', flail m1ilsil'18'fllml tollli~w thru- ,aiUies i!I!S tJu,mts.. ' Enco .. 'Ilu
StaDliiarilll Action Tilrgel: lEach ,enemy Attack:
)'I0l!ll

Dal'v • Arcane, IILl5Ion, Implement S'tan.dard ActlClfl Ibnged ~;O Effect: 'rIii:J'LI CIf<E!a1tetlnel IlUllf,slOlTIl <II:spedJra,llll,Ouno,
aplli'e,ar:s 11l1li a:sqllJaN! YOIlJ ,d'e:slgirnate w,ltirnlllTlll<mge. s,pectralllrnclIJJIIili:l

wlil1ch

The

ImpleJl'll!ftt:, Psychic' An!iiI bUlIn'St. ~ wlllhirn 10 !iq[Ula0e<5 1111 burst Iillilel11lgli!liLce vs. Wull
.. ce mo,mllfler p'5i)OChlil: dama,g;e.,andl

+ A nliIIne , Iluslon,

,moe,s rilD'i OCCUlIP'Y that :sqllJa'I'E! lb'UJt does

Htt: ;IdS + Ilnt'elrl,~

C'O'llJllrI: .,5 an ,ally ror tme purposes of illa 1III1\;1~ Add ItiIO:nla'lIly. ,<1<5 ~on,g ,a,s the IrnollJlmd Ir.I!m<lJlIls, witihlln 10< :sqllla'l'e5, ofyo'w,YOIlJl,galllll
~.r:_ .11

and yOllJlr ailitees un tlr.l!at. tile talrget .as a[il ,ally {o'r the pmpo:sE!s ,of fll,;l1\Ilk!llmg: 'IlJmrlJll1fne ,elmd OOyDI1Ir nex1:Wairil ..

a +TI IPcweJrbolltlJl~,to
r._.__1L _

,r

JI,C and
.... _ In.._

,all
~._ __

L

st: A.00000000id! :['1. Mils:!:: &lalf dtlili1J03E.mrn~!ll'l1l:i1 E:I'Duml:il.elad'rtrn. ita. tlh_e.lif7eea. ·l!Il 1±I~'ml!l!!.cl.ttadc S:lirem8J!Iil..mt.~oce \rs. 'e.i .a!liWarn:taEl.l:iflhIe bBt1J:e~ onlh" tw<l' re.. 0.5?n~i!'oi"IB' }'i!'t1ir ~.!lIeu .!Jat!~41eM wHh.. am¥ 1I1fI81le:l1Ioil (!rt'Dm.(ea.~ w~'ilf'll'I~ llIf'l'Bru'"S .(aJ~ . W'li!em.FI! Stf7emEJiIhi V~..Im)'fj.!. Eff&t: 1R@1'lli111 oll'. 201 '~llJa:Fes 1:llru5l:O:m ofa mmiil&'1!:owswal] of !ollidl DaICy .did wlIlll mlIllm'illlitmss 1:uf~s'JT'rIr [ees..pp!!l'J.eJor rnii&a'l.u:rI. i!ftr~i!!llll! }'ilJrllf 1m: t . 'lCS.<iI.e tllllilIDl!~ lis.(l)I!oTEJ1i~es.~1!J eed'liIe t" rmal<" ~i. Enoounter standard T~e.tJIlIHfe.ctI1m Trlg~ r: Yow mtss al: IleaJ!iI:.@u'lre:wIiBI<llmli!' a III~rII I!JIlam!l!.shuil!!i:I!f..elfr 1lI11Od H.dt!llililllll!l:e. m-m:I!f" wisd".~IDml Da Ily .!:e!t: AitalI:lc Hit: RI:iU-lI"<i fmm ~I ht.7Il1. :r~~UI e:~Llm. ..dHml Silash l)".. mQV\" tin.. IPO'IN!(!.orned::. IFtII~~ '!JlOI\wl!l.~_~I'Il::i 91!~00' Dally '. An::me I'noI!i A.to m sta:l1I:~ I:t.I.motel!.frn :fl"fI.me WIlt)!: .Ql'J1I8: 1fl'ltl!c1illll!8I!lSi!1llpe n"'\PIJ.. 1I1me Are. .r Attac K ) Nlrnbl'E l)Qtlir we~ Blade:rtonTI ~'B€J!lIlne. 'INlIU Hit: 4d'6 + l'm!!m~ernC<!: lli11:@dlfl(!. lhiollllmdilleav.chall lmollllmdlll.fT".ea rn.r ti.!I!'rni!i aM<!dk wl~Ih.. tme waL~a~ ·a.. reill .: frilJll'I! .I!JIlam!l!Imea. m. IUlse ~i.t::I'I~ II Sill - WIzud! UtIli ~~IJrJd.m wml!cirs.~·er1t)'lmilIDd'ifi!l!rr.(I's. I'''' of dI"" erlffi'"d!: . vs.1\!iI .. FI I-rte.t"'ciI. Will) agahil~ tlha1! . Eff&t: ROlli ama<l'dl1li!l! ma'i AlfGlma clhe(jK. of .. .a.lili. ~:m .l!: lla!yw@f7l1I..fie f/}'DfH' .. Teleportiltbn S'tanliliml C1Emi!' IbIJIT5t 1: lii1~ AIIiI !l!merm'10!5wililillrn.rnm lfi)U.b" !!l. :sllmce '~me :5It'e.!'PUir .)..!.i!l<:ri!f!(.rila.u flid: J'I1'li'I' W'8II1P~r1 . amdl tlil:e tarrgfi :!!l'iIrnls )'il'IJ c1)liTimat.Ettf)rI T~1!i: Attack: Stre.. JI'OlJIlfllilmel of ~Iglhit. (]Oi:5le iii ursn TI AU !I!.mfl'lss.mt{D~tlha~ ol'i!a~re ~me llE:liliJa:lrnd'erQ:ft!rne 'E!m.. ~ID iflhIe atil:aI:iK fi(]11I1 .P'A)m:e·.~imall'mm must boi!·. \!'S.fljilsy:dh'icoilamae. l-rterAttack!i s·tr. tili tilil~ !!I'. y".lm.. IIlfe.fI1il'l!!"" ~·III~t['".m!!ll )OW'UI tetl"l'lollli'l: iflhIe brrget 5!l1j1wa res ilil.til u-~. am!lil tlh. lkim!l!(ji«!. ~e til: t'(l]film~ '~F'm~ '1'ifi«t~ wan . Il>llIt.nl!! ¥Du lmiI!]~: Ibe ~1'iI'lm.IK<!.IDITa. an .meJ~re.m!JJof a. ..S4j1llIarre:sih1.(e lres.lEnme.-k i :. e]".(lttrudi 5[. AlC + Mliilir1l:ili~ A.11lle1\]!i!)i ~Ilml: I'flll1!'ufre wl'el!rill mEl:·a.'i1!a:mdllm(l' t!!I'ei~~1it.).te-rlty Hit: lmiI"d-ifl!I!IT. lSli1t mlla_ee 1h!!!i!fVlIIMade..l'8'fI.~ lilite l!li'fan~li!\I ..".C<!Iml ~lIlsta. ~"Irrall".re:. .Afl:iiln~ ImpEement.ji· irhf!iIII in!t~l~ Dally FsymM -+.. wsllas IbroclHmg ~Brnal:m (~ave e:rnds).otl:om.ela'rn-.IIIi'll!! SlKtililn IMlnor. tih. SlJIlmt. Sudailn IMlnor:'l'ol1l nml:5!l1l51t3llml tlMslflDWeIr l!l:mtl'l tlhie elm. .ttD.I= l1Ial'fda. .m~r..a:md 4!. lIDUI El:a:lm.(e ~eD1l. 'TIjg!I!.. lhio'llIlmdl Wllfl'1!:0 !i.tactpx:. hnUlIII.p tl:! :EI'~lJIarres Ibliig.5SII..Pl~roaldmllm\!l d!a.m::lf1ll'Il.al I!l!llwer tihat li.cr !I!:!C:a·millflle.1!it: Oime c.rea:bwre' Attack: ~5"tremgllh.. FIGHTER PoWERS lHIesll1!.e III rrtll tlile .E. 1t1i!f'DD~' wl'!!iI!lllrnQ.exlffi3 lfiDU II>~re ~hie [)Ma mm" Unces ~i.mICOlJllmtelr. Shunt 8e:tw.brtllil~ Al:dDD 'lNeilp0rl ~Ie.1iI [.e: Om."idliirJ.f!f\!iJ"i!i'o . Adlan ~~hk. tll[.!!jm.. :in!.em8J!Iil'lm1Io!liIfi!l!IT dl3mi1aRJ!...@~'lm!.aucestll!J':5.!. .ore.(e: Itrna'l tetl"'[. IItY.ure + Wnplul IMil!le.E!:crr:e:a~U..elwea:~@m.[I!I!~ Ilrn. Id If-''&~I'~~ lil~~I~j'_.as ·a.rn8J!Iil.YOl1lf alllas]. "If a~p!!!a:~...e elrnd 'Df timel .".(e aMadk 1!)!E!).Feal .The waLl UJllodks 1~lm".BiilllIall ro 1I11! ur lDe:ter11l\1' m!l!!!I'llile r..li1)' dl'rrecll IDrn.u'lt.2C YOl!Ilmalte ami Aoca liIal ..Fp.r.~pea f..milafi[e'. '~wla.th~ ..!l.".e:~ IiOrnl·~J.f com:lJI~ EO II'Elf7Ce..armlh11!l1l~. cllneclh.l:m "!Iml!>1~!Jwelf 11lI1~~tIh.<e:5adJ3ce.m. Dally Mliilirtliili~ Wnpon Standard A.IiII!:IiI1il:es.1lDr a'ill e..flEe. .e'illJai m y!!!I!JT i[}el.!Jo/ .BiillJall tm )'I1!IlI.a.s. lIi~11i: 1!!(1<!i!le a Ihlea.Ii. WJZi!lrd AEtacK 15 mIT }':UIlI bI tII~~f'l"lD"lllf!S witf..PHOm.iT.Y"E. )OIllUI'B:a:lrnlal m!ll:mw~ ro ~i. Unerrln BIDw FI bter Attack 1!i ¥1llWi ~i~il>!~lyalllJ' d~jJJn(!lli!lj ..(lI'll'rs. y.((!!!lilffill!!if<ila li11'aEl~ IM..lli11'ls~".!uls!ltes.almDmIJs.(".een Worlds D(lC} ilI.em@liITo/lITiIll!..m"rn.mlilffil:':I!JII:t.IirCll'lw.the.clhi lf7JJ1llIrn.. AlC 11i')".I~I-It.al m!il nus to iflhI!! aUadk roll .ri.!llmt mDt.o!Iil'C3m. i:IllIJI mlll1pilJrI'!Jl'B li:mm~ed.. lEa.tt·ad!. j me illl~~:t.em:!iIg1rri:(J(fl1liJO!...5Ii1i12!i..mUm Ulifl .!l Implement m!f5i". E!'lCernIlli I~:lis Ill!fWerr.nomg WIUII a "'=0....a walll 8 \\1\1tm'lrn.a d!lc:rn JI'Ow£am nma[j.i: Wupon: fa5t irl'IIlI.f.tlon Om!!!: CITl!!at.m.. iflhI!!:.lbIJrr.coown'le.lloilli'l: dl"..1')'J!JuireJreiflY has ..ctkJn M'eile:e' wea:ptlml -Jing.'Arcane" Staooarilll Action 8fuct: ':1:0"" creatE lIIu~on. I'noI!i Adon Pre".e~ .lle.sllIo:e-ssfLIIII ~me 'i:arge1'! ~lEa~ 1iI~.otri!llllilo'wmldi warms v. '10"" An <P.dri" itistmy.. 1'. llr. blia_<ile.rneillfi iflhIe.dlll'o""ca.. "!(allJl .madk ~'rrrtEIJI.ki"l!j 51>! n~t.!: :rb 5 1111 . '!"iliW galrn a +1 bomllls to. Hi: 1<lW] + :5tremgllh.. ron Weiilipf)n: lI1iy~IJ'ruI!' wl:e:I<l'lrn8: 03 11~i1rt.ali:h"l! it IlIli1rlrnr fr11i'J1I wJ~M.g.m dlsIU~e! ilJliJeIiESI!.<lII'm A/n::am8 tih. All EniJOcm'bl!ir Standard TiI:l.f Hit: ::l:lWl + Str. We<!pDfl StaRdiml A.of s\gjIilt.mJil!32li1.Ale 3..a.ul~ .i1!GiP1. tllllrllila...m..i!r.IIIITci\!lnr'.erndl . M:a:rtla..elrnCOIll..(It I!iIiIICf.!fD!.®WIT Irnat:il:Uni1\o 1[W] + Stf7em8J!mllmilo<lJfleIT dtml1a8)!.'l'jlmlla<ile.. Om ·a.UII' 10 }':I>![.!I~n m r!!!1lI r IOex1l:eITiity 11in@i!lifter. slfle.lI!!! UI:s:a.. A sesltmill.'I'jIIt!lla>lile.Ba.of tim" .clil. lIlT la>rounter + A«. . :!illeda1: IfliOUI alrE! am. ~lne: lFemIJedla:ttali::lt. WeilpcDn: ~Ii ·I!II'!SI?!I!!~r.tw:fml! t:=i .e ". ~he wal I 1100 IDIii~TbjQdblllrn.1ir". .Ill!! .jwj + :'ltFemliiJilhi lliliiod tfI!l!IT .01[ ~h1!! bu'cst: Attu:ic I'ml:elli:gem-c. r slflea~.

e1i: 'ITIilIlls1!: SIJC6!l!dl .2. ~ lia. .l!Ilj IIIL ~.l1~!-I'e(IJ!fsdI'aI! f! rncl'lilW~ lure.rile Imea.FJ'Dpl'lf€l' 8!i~'W-t ti!rJ'ls b!i!lllli: folrS qf.51i1ml1111!! .a.vs.lnpiement. _fb.fOlll IFrD.qf.a:mdl tliJe t3irrs.s~IOd)ll!'W' . :l'biI'wJtl'1 IilB ~'rdrlH€b 'I\[51'0:n. Willi R. Proph~cy of Zhudun ck 1 iI'J'ri!Ill!irlll!!llif J!.tar P.dk rnlllei:f.J~I~clllJlil.!!q. Ibm!!.Il'1f1~!! .!le. ~!.alsatiJolwe) orfa'IIII11IT1(!)me:a8il:11il1 (saNE . Weapon Cbse 1!)llIrrst 11 £naJiUnter" Martial.d1:uc!I\!I1II:iE. . S'tan~ .ll'.e.I<'6'I!Ipurrr jfusl:u~sqNf:d~.I1i :s.tIliliilllst.f~l:5 . A~ MInlm'JI. tarrgl: lis medltJa.\lill: p~'t15rJ'lB :fll:iildi ruMl :iilt.0 lu!n1jilJI8 tl'ri!Il!:11!·ra~e.. Arcarne. HIi: :o!:dnJ + Clhaltll~lilll~ IIill!lI>ot1fle[ rradlam.5'1...arr.ut: II1ltih'ls att~lrI!:.dal1li1age OI!qlll"'~to )'lI'llIr (jm~a:rl!. ~OI! t~:f'E. ImplelM>l!nt.riEliil1il!.0utlOd'li:! rom.m'llpl5 jfll~IJI5~ilrc!ftw .: tlhl! 'l:<iliget lis 11ri1J'iIH!'liiIrize~1UIiI.000'l!Ol1IiiI 1 M)'@llIrrlmo. da!ll!!!I1 (. snntWerii ilJ.ml.uJall m lIolllrr to [)ntBr11ty 1-llii:J ~LW] -I- a s[!l'i!a~. EnootDter Areanl!.. 'tm(i:"r.lliliilllst mma'k:I!.bJdIy.)'I!l!Il lb-ilIrilUSi ro iilllIl. :!"®1lIB'lllillal 1OO:IilIJS tliJe: att.!IiIIt!)"al lis Ran.:rv~~ fI'Wlill II v~rtJ\:u.AC AU . !I!IJo1ll 8iI:lmlal IilmmlJs.I.onlll ilf_5fllr-&rt.riJ!i51~1.dk (to<: .erc .t3rrt. . .~ ljrnk~:aIilW!e.am: A~roba:l!ic.ymn' will! . LEVEL Hands .11t 1m IlIIi1lIirerr OOIPoi·mts .orill1i1e. ifG:l"'!JeIJ'I.mtintlhli! e'miil rn-!!!IJolllr Ime:rt ~llIrm.di1ec)K er I':!illl[!lmml!!. llTll.DIilOi!". A.MarE! uve Iing Assault ~Ighter Attack :1:3 Plnpol nt Cydone Y~lI" M<'6'I!Il""'rrr.~~rIJl ilf1!ci1ill. + Clhaliislill.vs.dkJn laF~ D.8I1lri"dB f'1'UT i'rEadl. Per.1"lliIi'lllulII\o M..s..~mi'B!i ~~~iol'll. title: t'j]~re:~ Hi: 3lW] + :Stli@mgtlh.eed 1afH'l!i: Orne .al. Imll!l!31Il!!nI: AreiJa1!I!J Fear.al'B SPELl.a.Ulall 00 )'!IJolllrr We.atlmals . 'II1si\!lJU ~ irn:lDyalllr fae.ctlhm standard A.. . ~d1ilc: standiml Attack: A.lhalllli!e'l'el orlia'lU lI"mJlil..'!I!U~'k:es a -~ [!Iemall)' ID 11~.lllJ"J>ltmy .tBrltjl'lliliiod tflerr nl1li1l TllIilIl 1 U11Ii111qua I'!!).~~6youdl~IB JiU'1!i1B5~~u1Ill1 ilt1'.aet: is.Il. l Radiant Ranged 110 too.. Clhali1l~IillIal \Is.5f!f~'i!rti'OJU iru im.i:Orne Attack: ttl:: lliIlS.tlh!l!: t.(I~:dil~ F. or molll.RJ!.all tiI&.dI!!!f)'DIJIT Iill!9:t tlJml1b LIVEL I ENCOUMITR SPELLS (St!ir) AttacK 1 LEVEL Y~r..r! it fm5 :!1trie.SlJaI!!!dl om amo'~ier A!I:11'D1t!\3~I'cs dilE!.Ji1.Eomd~~ Mill's: Rail' i!falil~age. Implenent.rttIlII1Ii1.Il!IILI1.emd~).liik:l'l11 'i:Ii1. dmeck iIIh. standard 1af®~ Attaflc Dally .tllmm.'I:ds."crKl!I¥ II] i\lIlfJ!J qf.!ll'li:'!:ijI'1I: ...rrDlICllflBolri ilmiIlil:llcilriIl.A.'.el wea:piJ'1il1 A.rr 1!l"YC'ml!l:dtil1li1age.liIl'lIIe.::l'I!lt1l1.. rd ~tlon ~ 110 T~ !Om!!!'aea:lllllm!! A.!!sllIsta'llil'i!odl :!iiustalln MIlOOf': "'alte . Slf03m:ls.Ii1'tts..!!a'l rradlamt.sra.d ~lld'c.tu're Attack: ClhaIt.. 110' l\"au wl'!1~t7 . lis!lim.. .'i!t'imeaitsa'l~ II~ em!!!ITIilII!i2S. 1 YlJlIliml!l\'S rilE :r.uall tJ:t 1 III + ClhaIiiI~li1"iIaIIIi11II)Iilill.cliIF:! mO!iwll!Ilil Autta 1Ir1gr hllldo.1i!11. ~St_IDCli1gtml liTilQdii1h:~!r CiJ liT1:iJ~ iZlli1.~1tlhe.al l'IE!hIt Iblade Ime3Vjl1!)Ia>iile.rilS.l11 am. i'ri!Il~if~f~!jlr.~'B'p!..rirat i~ .iIlJ~s .. ..1lI5 ifji'IlIJf1J .llES .alllill.~)II!' :[!. F:~. :5't1r' Pad: l:Ume taIT8)!t Ihas O1l'Ii!lII1!~lsrt!ma.m(!)!IiII1i1I!!.~ Y i:n~ 1I:. At: + tlh~OI! s.aorlle..1)1lI1i@ Attack: :5·trelilE!Jllh.oirli11IaS:e.. LJ::V£L S D:A.ttI€Ic: ClhaIiiI~I1Ii1i11 ReflBl: vs. (:5t<lr) Attack 3 LEVEL I DAllY SPILLS Wa rlock (:5ta r) of IhOOr Warlock ~If .dmd :ziI'rudiliO!. 'INl.!'lll!l!rcrtllID .qf fIllcilen! G:i!MJslh :tim ]Ji~r6'&~.!lilll' fo~s~m 'til!JjlL.I'R~. UBru"!zy'jme. LiI'rnm~t 1t.!llmEl: ~ml'C!'Ws lastsllImtill1JIhOl!: eimiil!!Jlf oem bat. !lJreatl!J I!I!I rantamt IllIa_liliIa~.lght'" r Atta ck l!i 'IiIl'IlrI!ITlilll[Y ¥Iiltil!' l.ter1it}" 1i1J!l!~'11il'0I! r. ~D ~me: attaek [Jo. W !l!r a sHJ!l!ar.aff 1:Is.torllilZedl HII: 1>dnl2 + ![Ihaml~lilll~ Ililloiiltllll!rrrnllrii ~alillage. ~'iB !t.ctIon Ran~ 50 *' ~i1:a"". Weapoml M-lele.11" :P=!50 hl!lIf\!~.slll1h.liIla 1i1J!i!~tfler..!!!!I'UIcnm bat.arugJ'I!' il'lJ tt.m!! ~rea:. Dally ..I~: lis Ibll md\!!dl ...llmi:e. amdl fme tar.\~aJ !l.r!lila.. lbL!lE: )li!JL!I tiIi~:Q jjjIj Wl·III..12M! em~:S. Wiil!J 6'iII.ronal gallnl ~ + 5 IpllO'Wer _]. :tJ'reD~1Il111 ¥Vh15J:lOt7.d!on 'Clhali11sIill8 \Is.1j .lsl1li1a.t lis 2 Ihll(O!!)!l!ei!l.l. o.m a lh'I~.B.aJ Oh81i11~lilla \Is. amd tlhe t~:rgE!t.~Jmdlymlm>S}<DIiI..jI.a~ lif IlJll."miI.0m alill AClOOlba ~Ic.Eolillllalltl) )'ou r ~e'il:e!1~siIV..!!).emelillh!l!~ 111il1 hursr :Stl7eli1E!Jl1h1 Re1ilo vs. Ift~_rgE!.filrer.. Will + LIi1aliil~liT1iallliT1oiIlt1il_eli HfI!d: !JJ:m~IJ fil. 'liIm.f1l~ Dally .r.FII!ll¢il! f"!J in tifDrtl:e.1= lH'aI'f!lila. :5't1ndardAction T:iI~:Om!!!I~rea::ture A.tlll ~me s !i!li1. Arcane.Jd'5 YIlIUIF '~lIlml' ~fIii~ Da~ . wlIlr. t". adVa:mtage: {S<MI!I 'Bmd~~ a Ii1 umber !!JIf ~!I!IllIa I'l!S eq)uia'i ~(lo !I!IJolllrr[)!I!!:..a:miil ~mebFE~. Tits iBrnilrlf.i!.ap!JfI: We<!p!m' 1I1l)"I!iL!l'rrl!.lilllasl!. :!i!OlIldrils e.t .'s iflj~ldI.. WI!:I ~Jtar:Jj: :!i[!l31mst alil)" ta[:KI!'~ IlmllI'illilgl!:.L Time til:r'E.]i lfall..r!.llImtri ~me o!!m~11lfflIDIlI[ mot..!'lflllJli:B i~ID'IlI~!lB fo-..[!.ft mnd ~imillgr .JlTY my of Calphon !i!I SPELL Warlock tStaf) UtJli'ty :1 GliJII!I' of U IJan Warlock Fevc red un:.U.of G IbbEth CI'!MNn of Stal'S fj!tgiI'il~ Wnloek cStar) Atta.lmi!OO: "alvl'rnJI: ~mlilI!W~TllTIls I!I"!ma Il)" ~j)Sill. 1iIl"'~ 11i1ii!..rlii1~Ic.mri!..tandarn A. o!I!HI.crre\3lDme Hi: ~.f~..ctIon Imp!eml!!nt 1i1:a~'Ii:l 1=aFgl!.llltl'~~ 1r.ll!' aw".rmiIer. I:f!llJllInre wllel'orllililil!. !.ftiIdc ~m:t!l!jlll\B:l!m~:+:j!v.:rml !l~iIlh5 .r..!.!!..lillaElJ!.tL!lmm.::!.. . Fcl:e:fl'o Hit: ]dI~ Gl + lllil:t!l!UI~m~' Ilillo!lill1iloerrda l1Ii1aEl:e. Implement :5't1ndard Adlon Tliif®~: Om!!!: ~li1!!a. '8rn~~g!mil!...e .!e D.il11y'" flJre.(I.1] ~ 'Il'I~J'I'\I>rI~flb'f~ . Radiant :s.lJ dllllOS "mil s ...Y SPELLS Wa rleck t~ar) Attac k !i FUry .dI.wJ'~:ts '[jgJ'!i :fsilIP.rml: .. wl'la~8 ~~lij}.3 ENCOUNTER. Tl:uaugJ'lfr'lTildB~~.se .. i!81~ilill3' a Ili~~: b1a.m~ U® !:l1iOOlIntI!! r . cmd.defli!m~~ IP~irniil!h¥' '1:::0 ~'~L:.1lI1Mir.[lC elll.

ts.a.. ~PaEt:1Ilh!! Il!Im:ln d'rmmBl tl'lebn_wl'lll\!l fin..''Kl''8l!cl'riJ!.i~"SI sorn~ }. ~..'lI!' iII'loi!!. NeEmtk ~ 10 Intelnljrt Ran.lII11l1 ~ leafier tlill m::I~ dea~ht .alll'm..5illJreli ~ .o[ ·a.Ql5.et _~Ii'emds tts Im.I~'t': ~Iq:~i\i'l !l'I~ IfUI'D.~ 'Para jimfill}'t1ID" jbt'5 ~I 'e.. um.llIa res of~me.t AdEle: IrnplelDl!nt.:u- 1N'i1:9:~.mI: damn:3E.ud Al:tlon T~Omo!!:errea.m:l:oud Adlon T~ Implem~nt. Iio:rtltllliile: :semmdl wi md val'u:e.}DlIIJDrnUI tl'le Cl[t'0Cl!:I~e..[hlc Rill nged 11 0 LEVEL 1. ""I_lFIrpf w m 10 1'le.!lt7.!pBma'lt:!'· t:o lits star PiKj: !:RiOOIJnfJ!."1D" T~~ sli:lIIlIm!s.Js B\'I011JJ It'OO1!I!~tliII1£S 1.'!I!'r ~m!!! qoe5tllllm.l!a'ity ~llIrg."E.1lQ1 tlle!e.')!II:s 1'0.. )"l!!1ll11reg.!J.t.IF fo~~Qltn5.tlm!~ _lJI vl.a:lr.5 m'BTwhkl'.d ftllk ~~'I1j.m:eQliwe. !itim-dllttrd Al:dll:n 1'iI!.I.n1!O Rending Fear of Khlrad Wi!lr.-dlI"tO'lll'~m.. + 'CIiIBr1SmTI<!ImTIOllIiflerr Imec~tic 11i1e t-a1igEl: a m:llIli1iiber of sql!la.!.im51'ml!lJjl'll~ whl5peri"8_yD1D" ru::t~l!IB. 1lhe I<!trrget: t.!J~ up frallru JUeI. itllilrte .s tlil!i!' amr5W!!![ tm tme IilEst: ofllts i!:m. f.3 fm'·a. I<!ttrE~: '2 sq)lJ<lrr!I!!:.n.~rldlilsitIW '1l=~5}"'1D" laIy ~ifl'lJ'E.fE.~al(1e. YOt]]" br.'(Q'".5S. .f. Ilm~t!I!alflllf 1@' . 1IDrlI~ Hit: 3d1l.~ Om.lF.J. Dilly'" AreiuliI!.:rdDW.e.Uj!:or: Om.sr:.)II!'tI. a~kallm_' qllle5th:m IHlllOU r I<!ttrgol!~:l1!itm'al ns I .uarr!l!s (ffi rlime Gma:mSlilla.. HeEl: 'i':>I!1ll1 gal rna.SiMl!.3:E'NCOUNTER SPELL Blaze of Yi!lILi Gma'mSIilJai vs.!li!li!!.a[get lJi'rovl'ille.1D fotSh!~J1.~l!Og to-)'D1lI d.Ib: .. Hf&i:: Um. ~. ~ .UVEL 6 UTlLllTY of Nlhal SPELLS Wair!(Dck (Star) Utility 6 UVEL 9 DAILY SPELL W:3 deck (Star) Attae::k 9 Red] Leeches B rood of Had a .t.tll tml!: !i!m.il!.Ua@'!..t![jes.I..d ..IFfo~ Iru(l. }'lJtI.!TP'l~.tU!I.5.I'l'.l Phantasm Y~. f.owl!l!dgJ!'o wltmout.}'Dro"!'i:tfBet 15 'O!I1~:r-UnpreJil-~D Jar :!litE fiI~li!.ru:t: f1'fo/ srnn~ Aid of Calp-tl!H'l of reJI~ I11i1c.eeI!IllIa'l to ' liI.pIJ!.ti!:lmIlmnIDiillfl'u m@otDtl!l: dat.llIa'II:!i!' ]ll:mrr Clilatill~tm<!l It.pfct.IHl rtfu!li! + seoo mdaflo' t-a~: lis 'CIlI[.l~ck (St2Jr)Utility : 6 A pairs Mlle.Indaffi Al:tlon T~ iOme:'Di!I!aitlllrr!l!: Attack: Com5tJ~u. plelDl!nt.ofitlil. J :~E!OO:mdafli' a1:1a6!.e Ii.!> s~.a[~' itlltl'lt. T~ One Ime!IIfI~!!!!iSIlmt!!!llI~mt Efl&j: ''iOUI damand' iIilitafl: rtfu!i! ta fE.\'.f! V .dt~5i!lII ~j~I.q.dilihtl!O tari :g. Imlll~!ne nt ~.·~J. HlllIlIll slilare a l'amQ.'J!ua'kes.md mos!2!UIDmdarry' aMJaeei!:.rows:1\9 8tl1lil '6':I"en 1!d'l~~llmt'prlCBJ' ~ fII LEvEl.lM\lm:Ias ifCffi.Ql5! m.om ~I!J ImeIJ!liIe.lhlj~liw. Imlll~mt!art i(]OS!l!' ~IDlllcth..tmaE::e.E!).msu..am.lIIIllm1me'IJ!!lless t.al!lililllllDm I m rramE.1lIJ III Orne' .tlll)ms !i!q)lJall tIl' 11 + lIolllr Treublesome 'W'I'1i!?l1 .tbclc: Grna.allmOtmllilErr -iJ1[.!.1I.lj .ftlj!1!milo!l'dm~ _d:I'.d la.tlon Im!'l~ment. vs.}"i'lLi he..med 11CII TI'I.g<I!'. Wil~ Hit: 2i1i1S-+ Gma rl"mna mTI!l!l!Iifll!rc ll'il.I'e.ltmak!!O ·a. !i!m!l!.. wtrtfu'lml.!J.(1]'111UJ'IlQI Hmil.t.(Inti! t'fl~!i!m!:s!ilt.p~l'(lI1J SJ'BtltBr IlIdl'llln~e :!rum l/i. Y~.5.l:tlh'l7i!ii. . of }'DrE f~.tloml +:~ '1\5.amilil slI:die lIlme: '81il81i1i1jf da_tji:ls l:!. £i161r J&'s WhEn mJtk .IJ!.rGIiIle:..!IlIIDmS~mdlll'il:lihter rlima m 1:00000rdef"A~ stand . 'I'i:w1l£ll'1.a.aE:a'lmst: iIilite .aea:1JllItTe Attadc Grna:r1GliIla vs.!I""1D" be(l!l'~ .[t'tlillt:[!e.Chann... Implement D.. ''i~I.CIl.ta~ Iftlill's damn.!1l'Ir.15 ·tl'!~~l!I' Enooounier'" Arcane:. D.Radtaat 110 moon Wa rlock C:'ita Attae::k 13 r) 8rm:r t~.L War lock (Star) Utility . dhJ. am!!!: e. !B~'m13e.mlllmn ~il"of 1iI'lt 11l'1li1m:t. Iftlhllsa:ltadk Iml.xIDr5tJi'S" YOIllT ruJ.as.Ill~I!.ues. .1UifIiL l.rkrl"Sl !:irt:td:e~:!!I' .!1IJ!t'.wem.5!I!<!I111<t f~'kes !I!l:lt~ -datm:3E:!" m~mtm.')!'. SPILLS WariDckCStar)Attae::k 7 'fd.! 1 .~ E'a..ffiIfillB 5F.ea'll mg SIll.!ilSliIla liIlod:tfl".}D'I.iilly'" Immed!ate AI11::iUbI!.~d-~~t Eilmounter ..n ~ IlII'i!! tIiI!i! Im@fmjJalllmolilllit!!rc.)II!'~.ri1tf1eIT.I)"llrtlt J!![!I'IiIII:s.tilOolft'e:t sta!' Rlet: 'iIli1'ls :~J:Jelil's II'iI:mE.a.tm~· Hit: 2l1i:1TI!J< Gma.y. K'hlm.merrrny dl'DJ!!s to ® IiIIII: poDJm:l!i.r!3 adll!IDIil mTIa~lml!! a Iili3sL~ilJtI)a!l:1!: .. :fiI_ih.emp'II' .5tam!rla.You . 'I!OmIDIlI~mtIil' -tiI~W tiil!l!.r Ilileol'aller dl3m~age.odjaIll5·~. .IlflilltJ!!(!!iml:i]lEiIll lI"ll!J[ regai n.ali a IiIl!ali:ms to Far REall . mill tm'~er (ffi t!l!tmlJ!l'DI'iI.). Imeil'limI3'SIll.!J~.trif5. Arcane:. Stam:llittrd Al:.cif Wi! rlock (Sta ~ Attae::k '1 .mer.: i!f'U!b:t~~ WJ'I'..I'm~1'1irB .Bmaolllmter.')!. 7 ENCOUNTER..tsWl'IUdefi!mse ililTIe 1~ljll!tllmY[i1!l1i InflofflCC of Aocarnar O«l:.e.Ib: 1!]~IJJlH·tll1.r" A.@'ta "E:'I!t.Iliri::f IId".'a5 .ittlly • Areallil!j l ..l1!s e. !.HS~~.a:mril :!IOIll wu'lil A.r.ilI'11lI5 :liIt:lI'1Ire.:jJli'1!ill!J. 1Mks: Half da tm:38i!.'lI!.a-llfl!l!mBI:t)'·ro IjlOJt.QJJItlditflls~tl!. .l..cmdc Ranged 110 Ime:l:i!5a'I!IImi. UVEL 10 UTllLITY SPEl.IUJI' ro ICIilarlGIilil3 nd.IF rnyfI~_yD~~~ ~ Arn~I1ilIT.tl5"i.Qt. Sta.-.*. WUlI Hit: 1olI6 + Gma r1GIm1BmTI!i!!l!fleF li'S)'cltl'ic da:rmaE..t~S .l<!trrget: ~j) 0 1iI1~: il'Olm:l!i. durrl= jd'5ltmd.(lruil em:5.. S&ondaIY AttKlc Omo!!: e me:tm!!I'Witllili'm 3..mj11.akl!sal-l. sq.~~ iIilIrt .mllQ'ilZLllnl~l. I1IrtWeIJ!I!~. Hit: ]lIi:I1!J< + Oi:!:m!1litll!J.iSIillCi vs.~~ '-'Y stmy ~Qnr·tlilrd j'~ ~!!etII_IDiI..am:d dE51E!d ·tliF"'1ll~ ml tl'Ui!I!l£lI_yDIj.g.}Uu pmiGl.eq)!Jal tIl' lIOI!I[ st.')!grrarn:l!i liDO ~m!! OS!!! . S&ondaIY T~ J!!liiiliIUI)" targjOt.llmlll-iunge' sl!IEm dsan aon ~m Ilmlmt.IF hrow .

1! l:arrgel: taJt..av1! o!!m!!ls).olll U!ri)J1l:1.lil IiJfilbSd'mtJI8j~l'mlQI8-' It!... IJr. am.m~a m!ll!ftflerc . tlil. n?I!Ilrt.liI'eail.JE!1i ILlJI'iI'1JJI iUfiI!! 'Bmdl@fyrmli Irn~!t turn..thel'ii tJ!Jrnrnsl:m!E!il'E iSUs.~ lII7i!l'lil!..}!ltl.t ~ram:l!."'I'o:. Ifi the trr Iggertmg at.r m..~JIII~m_ce'lls.elha nsma sUIigB Adadc Oilamlsmmill+1 v~w\1I1 HII: ~dnl ® + Clilamisl1I1. :!itaooimll Adloo MI2I!!I: Ome .I}'I91lO'" !1~tTl!y. Reflle:t: HII: 51i1~@ + Um:telliiJemce Il1I1ori1ffil'o!!rr ful'Cl! d'.sl!· .. ro.:il a lileall"mEl' Pact: Aiildl .wO!!mBlrty t!iI' AlC · eqoa:1 oro yml!J:r Ilm:ellig:emCE!' 1ili1!Il~tf. Cal phon's Dlsqu~tlng CI!d~1J'!.!tIlclIciIe!.n.iIi 'IlIm:Il:i1 tllIe E!l1urll .alll1l1oillfflLerr W5]!1lliilc d13mmage.22 UTIl. Cai. liW'Itl'!S turd .llrfoe.lIolli star Gm.'IlI!lJiB . ZoRl!' Stand. lmgJ4emoent Ran~ Ul Embl'Oll:'E (Star) Attack ~}uur 1~ ..lJlIlh~\im ff)&.O!Osa.q. LEVElL Delban's A.~'I.IiIDoltille !l1iJI!JTOhamlsmmallmmaolilifl'e:rtl!!' th!i!: iii It: solige.I'E.ttadk 'i:DIil.I'SI16"!lifib!8 :i~jll. DAU.tim . Implem~nt Stand. 'Jl're. ~ 11II) ¥au.Y"'u.13II1! shrow.lpm Imp~l!!nt Em:OImier+ A.I\IIb:m:adiill .'liTJage.5mI!i.nnal 'f1'lggEr: 'Y'tlilll arre lh'lllby a IramElerii atltaCi!:.oDldllilill1l1a~)!.em~ mdl tn!al c1l'l1Iceil'lliTJemt: ruhl'l". Fe.. + An:ane.~ :ii'l rerllll'1t.6 UTILITY SPElLL Uberty Warlock (Sta r) Utility 16 footU ·tl'~~ l>\[u!ly ~~Ii!!~'e.0' Attadc C lila ml~l1I1a'lis.5Ul5. !iful&wJ'~i:r.dl tn Il1I1altiI1\!Ilhoa~liI: anaw omtlll tli1e . Cfi)i!ai~LlIrre~ llma1: e:mter iIihIe lliIililE!' or start.!tI1 . a Stu P...'I1I1:ls5es.27:ENCOUNTER SPElLlL 27 perlIllIp.f.ml!dCy LEVEL Ulball1 '§ .tCIi@81:e~ tltu::!~seliTJbI!am:r:E!.llIm •.qfr:he.tJllIrre A.5}'!!Ir.. .mg toI'loo..e.lll!lfIJ!i~ flIT 'QJruiI~~\ll!Y da.l1.t1lildkcsagil:lmst: thl! 1:a1iEl~ d\i!allm .'S~ }'!!Ir.u:ilm . ~end. :5'1l1ndard ArtllHI TiI~: Ome.dlaomEl)lilme.Y SPELLS Wari(DCK (~tar) Att<lc:k 115 :rl'li!Il~i'l([fi!rn="ll:i' :1i1E.~sJull~\!l funl~. amdl the tarrget: lis :~I!!Mloe.!pfJllyom it. LEVEll.Nlmf~"'t'IlIJ11I!1l\[!'6'(i·.". ""iw is '~.s Jim ..~ 'cf:~ dif l!)!bnJ~~ Fl"'recIilOlH jI&~ l'I>1tl'I 'fl~fon~bJ lrultpmr~s.tad!:.ltsi(pl . Y~.taclt.crrea.~ Ilm. 1@sqaares . V5.. SPELL 17 LEVlEL Gibheth's ]!1It!~5 DiiIIUy 25.flm rlre. liTJa~eril.<lI~ p. d'<lliTJa.qf:tlIQJ!teT sp!ln'. frGIl:'lirn'BflJlQ.oIJDWi·mEl.llI" yi!7lj.l!Ja'lt'll 110m l:mt:elll:l.the 1!I'!I"IW!~<lfOUI liTJa'la!.ally" Affane.QJ'J!I'T'''!fpa~QJtd's d mm:UFI :fo. ImpSeme~. liTJodift:er M'diltc !!I.lJllIrl! . wm!lI!i!I~~~r.dliJrt~1::r 1~]i1d~ . ~l1ea:llul1I! Psy. 10' fa!mc!i! da I1I1caSI'!(l.L Wan OC:K Wal'loc:k (5:rar)Attack .e·Di!i!a.IJIlIJd!dal1Tila~mdl m ~h!e it3~ is Irrmamla!!lI!'IlimNI ~he !l!I11!!11 . E:fe£:. CDliTJl'lat O3rilvam:t38e t~."rd :'itarnfIiillrd Al:tloil T~ I!IlI..nIl Adm Are lhillim 1 wi. .~I!li~p5rtl'IQJtl'ljn.dlamd me5tmIDli!!.em_dl.of~lghrtr.L Wan'ock (Star) Atta ck 19 EIway ofNlhal eve.QJ OI!lB~!oomJy Z Walil©CK (Star) Utility :1 2 ear. F:eaC. ~-!L'V!C'rpYOUI tlil'at )'ililll . c.e. V5. tlile tarrg!i!1: ohlil!!' at..dIc Com~llI!JjjJDm. F:BiIr. . Ibroe. lII~Licltft:lrlr.lPiJI~~·~ I!Ilrrmks gi!N~&llrlf~& faa! I1aBy .t l:altes. Arcane. am. l!IOim~ IIEQiI:lmedl 01111. [).!h::IlM1'. Radlant Immediate Interrupt Pl!r.Zi:L1iI!!m1.altta.. e(!J.l!JTerufi W1'II~.oomdaf:l' attack. ext: UVlEL Starless A.elm i!rf.(ld'lj. HIt: 4ri1110' + .!tI1 .:rw. DAILY SPEl. Cold.~nlei!l!~I!l]dB5.e.:emae mod IfliBr..@modi ffi'!fOH 1m ~U rn.liIilm:~i.3liTJage.f[. I:flromIiel''' :!ita~AdIolli lin2E.lId Adlon Rimged 110 T~ Oml!..dJt:I'o:rn 5..d:'"..qf ffJB. Fea.ge Ihlts.1llEprulfl.l!!!!I iflerra. AKJiI!'I~ ImJl!eIH~nt •.!tI~'!Jy Sid'~ ilftrn: M(M}n li'""1iI 'G(II'!~'EQrI!! ·tIle.z~m.'!!s 1ioo'l1l1l you Ihis atll!IcI!: a~l·r:I·t~· ~It> III me .pJ'r~18iiJ.a 1il_6JttilllilriL mm.l3II1!mio/ 1II~ Is:f>.lill tIilO!!.UVlEL IS.tI!IlI~ iflBfI~Ull8 if 'CIlI~'lrll>\iINnl!·. IJaUlrda:r..ttl!Jmm. ~Thmj: foDl .'/!t is sl'owe.n . TI'bStnoon.l5..L WaFlDck (Star) Attack 13 I~W~ fo!rs·r.dd.mJlllR.p=1te•.ms o i'IiT1'IiT1 •.. withlml Ciha'!1isliTJa. ~h<!imE.rhk bIB iii rmfilt:yjilledll!>\i:th }".l'e!.ta1n Minor: Wihem 5)l!. liTIIaliltedll~ i lfhIe lfI!r1Werc.of lfh'ls liMliml!ls.IJI!'o¥JI!l'UT.r .ttadla!rr mils .m.L Shlni ng Cloak ~.F'~. IJlIEillirr ta:rg!i!..a.!.a:ed 11. + 'C1l'nstl~u~i!lm mwdlfl:!ar ooldllila_l1I1aEl~a:mril iIiIiIe taJ'EiJ!.il'!ou!· to CCljpl'rolt.d.il<Ii:l'·~IlI.fd'ri!l ¥']!".II. IRBflII9:..mfoe..f!irl'_!5m~ ~s ()!In.cmeatume: Rim~~ 1@ Ran.l!F 1l:~rGeI. sl'lift'c#'Ji'lait:!! Are'IlDI!.i"ire&5Bd . Imp!ement. Oa!ly .f! Iledlll'l!lI'"fiIls.iJ~I~j!J ti!iK~ Sl1JffBr:: IlliTJm:iQbl'lizelllk 111I!!it1'il:lm@i:I\orsl'O'wed..aff.sllllntliJiB 17 E!I'II:: ENCOUNTER.t: Tlm@ It!uliSt. ~ 23 Void ENCOUNTER SPEl.~ 0 1i1J00ils1iIiOUI~ 'llI.ITY SPIl. all lIoU r ai:lio!!s. Atta.ii9:. )"1I>1lI lilEC3use . odia:l1I1a81!' I'il7ilimm tlil'ls .iljRl!llmp!~rnI!nt Pl!. Thoe:a.lm :1tt5elf.lrn'lm..lmiImfiru }'!!Im fos.ct: 'libu t!!lI imla'IPilWBr IbaomI!JB· o tlilo!!.~ 1't1\'6\lI&ii:l!. PsydI!c. EnlJl}UJJtel"" Mlnol'Adlon EffEct: Gho!l!se cu nremtly 'That Ea1!OO!ImtI!r" ArGIII1~ CoIId.illfY01!J1i" Mlls:s: ~a'lfidalmiae.lilB.lFaol'lltlud'e Hit: 4!IiIS.~IJ'm IJI:~~6W 'iJ~m'DejJJd.e· Ifh. StM PaLl: Iftlill15a. '_~EF'3 i'ra. a tJh!i!. ~IY T~~ youI51l1!ita:lm.fSOllIiIil !!!11IE! f1Iiloe.(Dm!!l·tI!lo..(lllI]!w.6ttl!lmm.o/-NIiI'ljJJ·' Warlock(Star)Attac:k . sl!I'I!m..ttadkerc.olIltlile ta I'E.Q1 GiJ!ti8l!bJ.extlial 11dii> + 1[Jh03liilsmmalllmjj~riIftll!:r olIBmJa@l!whille It lis.metEOrmmi e iflhe Ihi!!> Ihi mself.!32aI'I1I1. ~ndalY A~1c wm Hit: 1!!Ill (]I + (]hamlsliTJa.rtltmile I-ft: 3d110' + Oha r1~. 1. liIeIfi!m. HeaBng..~!I:m~'I~~1!:1l!\I d.tJ"'s . 19 DAILY SPEl.qf. Y:allli'llllSfiily fore~tl'lS imllfll!lJ'j' i:1l1l:1e. Tlhe ta ¥:et 1\nG1!5 m oDl!ln.rm:~ :limn . Efti!. V1501_ge mZhl.1!JI11tJl1 tlil!3!'l!jmlil >lID YOl!lrr me:t 1J]Ii1rn~ AR.t! liI:s darB ~Men!Jl!J(I if illfoil . 3. Mlks:: IHB'1fi!!Iam~ag>I!' and mll!' '~]'lI~lmg !!I~m~agE!' LEVEL LEVEL Dark .c.1: o'mecmea-lurroe' Attilclc: Clilalit1511118vs.Kltlry ~ H.t!lcl!:. tlilO!!:Iheallmg .er.iD1f:r·(!IhI. IJl.tarrgetEdll~ r the at.ll t:I~i'ulmll!1lla:lil-. ..d I!Jm. m ltadh 'DlEatl!JlTe.i11. Implement Om.iljct: Alllla. asm'ly 1IBro1leJrtjc. Amme.

lIJlBs~l! fiuJ1!~ IlI:llI!!tlirs.lJo~".rr 1i!s:!'1l1il1-carmla~ d amdl t'liie I<I~: I:.!! damlsstlll aiffBrt:81i111iq! ~liIis.p!:in)i arte ilttiliZlk . W"'. Psyc!t'l~ staooimUldion RiIn~ 1In lin~.•lid" t'h . "'F"Ht"8 "'iIi.JIIl~! ~1li5p.!I.:r. amdl :~I!i1Welii !!!R!fIs):" oam di. ~S1We lEarn. rmI!!O!!! ifier.·itHmlls :6!:Bl:.tlam. '<.. ::l[W] + Stf1Ongth· m"difi\or'cib~ ood B......... St"'np.!!. .1:~..pon.io """""F"'n W'i!'il. S..t..!l! r 11.ilo. WO. FI!ia:T. :SI'ooeh..]..d6... be wi i!ll:Ilog'Ml:I' rn~Ie.t. .edi1. .~h... :rOil [lin p. pi."dl . .. """r.'.dk.ammttmeetthe :pm:mq_IlLsti:il:!i .l'H!IIlB that ihIaw: 1:hil: "Efh".D.dk"I...l!! Wl!!aJIU"" s:tta.'l1I1odifilll!. :pi1elu\~ dJB fo!!l-.: 19 CaJphons Abominable Melorly TIm i!l!t.... ioll:lifJ.iiO®.onl' ~'p~n! "jJ"~I'..dS.fIfj_ y.''.riismi3 'emamrnt:e:r..ilrrgetIIiiBarr:sil:m t abnrnlnable ITrn. ttl shni~1I. ..I!fb. I"!!:: st•.'I.pi&Da!l: EiI.Ii''"'' 1M.l'Iond HII.ffBrtl1lJl: fl'Om am:l' ..' ""'J:I . .. tID round a talIElirt 1iIoi!E:. nd ~Iid".. o.".. [l1I!<UIoirs.... 'rJ'~ll to A1Jt:odk: St".olll} d'1IGe5t: to 1Jm!l!. .. ~m:!IiJ:l"""".tl\ . :tu::mb'Ihq:j'''''''~ You "'"}"I'll """~ W~ J'O_~ti'i:i1Il:::iwiii:J1J'.).rn7.p.W.·t~'lI"'u:r 1 <. b".ltt5IT(!'u:mlil SIlI... m«difi . ".. ""'.itr·~6't.!!two mol:'" ~ deal ..ro~..)'rHJ.::mtsccrnbat 3d'i'iJ'ntil~ 'kJ'YOCJ rrti.<ll. ':!!J'1...I~18hlg"tNo. 1[W] + 'SI. M::. H!l!!affilte :save' lis 1T!l!.LR.miflit.wlll]·+ Mio:r.......dBlDSf..""".IIiilI. .. che b':!!)01 I~Ddl ( . .ome omftliie Ol}. .~ . "... HII •• ]..oll. r.. b1'g)Ol il ~"..llt'OJ:l'" <rtb':k hlts.. m'!!I!1t11\onhn:D&i" iPOj.d~o" lllo'll1lu".. ilibws ililE.j)..1: Ornecrrli!2i"lUIT!!! Attack: Oill!li..._!JiI.ren:n~DIl~ "locIr:m:nt..'! Irn'lIsmtli rn~il: and' m!.. " .gam a +1 'It!imlIS rbJ·.!'I'] d'omoE!:"F''''' ott 0 <'k. W". + Oill!lrril!SI1I1'a.. p' pi. .:p. Mill!1ti1ill W~.l.. WIl:9.. \<S.~1I' '''IMI.tmJ·IJ!Iol!~il: ~1'Iim5.C1<!. + Oilallilsrmlar 1linIll'liIlft!!!rr I!!~dliilll: di3rm1i1e. mereases til! +l!.n.!!. ~p~ml_..!Inllll ~ ifCt:lj[t'Ita!!..!i" ""Il""lltl> Imodifier..dI!oo r.... 'D!lm~1 """"'nto~ ".pl)m 1~'llt tililies !Cain.ciI p...pml !i!flihie !!!almiliJl'l! IrDllliI... Umlill tm!!!."d!.tru" . 1W:i'd'.fu. ..tllJ!llll1 W'lo!:OOfI. It:.PI>:n Mlo~".J'dlog"""·'" m.tlil~.>tru. Iimuill.·~ D.liltLat!hm'!l!·tlttil: !!!..md' "fJI 'hood IP~r:bI"8~~t Klc.. if.~'H:r tb"..1tf b:rt'h i>tt><....llJms '!I.• On!!: 11::~::::Itu 1W:il].oJ. AKIIIM!. ..iIAm.~IJ !O~o:n.I:iI:.lr. wb=... ·Ih.'=.:""".11 to:J'rou... .m 'I::re&:!ltures ru"".alljo·tor)....iIro-\~9!J!Q1l.Mf-h. " i!..(!wtLiib!J!lile I-et: 6..@1lI 1:m11li'rtelillll. +1 ltmn!i5t~ 9lt3di::ralls mth.. domo!1i" to.11iJ tho.m~ .eI'o!IiI)'· am!!!1t<ikes 1dnl ® l!!"lIllliilc TEMPEST TECHNIQUE ~V. Imp'lelJljl!nt. """"'F"''''.jWIJ. ·ruJtBs giflrs ~'~!r. odIo. 1i')''01lI1i!JII1I 1 ® ~:mml:a:li1!i!1\ IT!l!rrl'uce "1m.lllru·llT!l!d 1T!l!II!!'I<!!!i!:iI.. .5I!I.:JO!''''jo ..!OOE... amdl you sl'Ide ~Iii!! tarrs!!! am umber sl!!awes U I!) tll'lIoU r <irna. In "'"""'....KI1 Adr.ee:W1~p[]n 1Rl~1:!Iu1r..~h fT1<I':IiF'l«r.k..n'" .. If fOU Ih""".<l''''''II!t..Lngfight an:rnJllr·l1r ebs:llllJ].. 1M:.IJl.r. 1r~gets:J T'IilI. must. p"n. .:!!.dl ~sav!! !Em!!!:'). hll ml!!'e.aIJ. + MI.1:<1: .}'!llII1 SCi! _~~:tIiro_"]IUas.. A!.:::I'WIrn.IT-!ha!IlQ.1IJ! '111icli!r -c :IId!f"m-'G!'~: m.gsLn ..'II A.... pan).~(iI=iH!tJ~ =~ Dally .. VI!'o"JI«no 1f":roIJ1"". ilrtti:ldos Dcw......['!..d"""".J.. t. A1f-WIl.i!jmd~).....!":ra~6'5110 ~ IlIJriI :!. mel'ee St re ngt'h."..=I'ds.~ ''''iIu..f"'«"""·4i1"'W'·"'''''... .~of darmlils.'n'. sHIell.il)' Yml.jIuny <1fiIDl. . E~'I!'iI!.~I\. (IlD!ll:JrrbO.. amy ill rna :rmllli til'ke. TaJ'jpOn!tII:'rt::i!tur-t:: AI:I . iln 1'h".o..lf }'!I!1£L. """"'POJ:l 'tro mllot.n"".~. Y~JI" foe 1. 3ttlorks l-nc.r.Te~ru.rt 1'e..e!.1Olrl"=S>l! IlS a..cibmogo:..l~1:e~IWt~_-iil'JI!l!11 s-~ilE1(1la..... "nd .m~_.FFt..].nd rou . :l!['IN]·p"r.d'o..pmpitl'ly.IO'".£ w~p'~m~. e.LEVEll.-.Iinlll: 1IJ~~'~YOI..odIa I()n~ 11:_I"eI3tUI1'!f:: MJ~r.S Y.n!l'I'I .rtt::. l'Iit.if:leilfemedl (SiiNE ..i!ilu1m-e:n:'I~n-~1l 'Wou ~'p~n!i.d~r.. twn. ~..llsl1I18 +2.0' BilITS.Ai: (m.o!Ill SrillJ&nilIAdrl!l!J Tiil~ AI:I .-eNll 'l'n':H• .~<h =dk. a nd' afl.•""". B3Ln 9. """pon " tFt~. 'J~ .l t'he IU ne:rt or you r turn. IEllooun. 29 DAILY SPELL Warlco::k (Star) Attad.B.tII...cm...-to.]l.. aget. W~il'Jl~1'J l""'''''.tlItll.1['\!'1'j + 51".lm~.. .".=.:n~ IElJoo[lrtb~1!' '. y<lU rID.~. . amolm..wl"th ~.o!llii IfOII:mdl a tilmget iIli1@:. . lin.

[ wlelirlllli1<.IfS!1).illd)e Y'll'llIrr tarrgetro ii1:nysp. fn.e h:01ll1tfs .II 'I. Ipol!l!arm.i!igailnst yau Ibefulieilhe.grants teall O[l""a~llIreS IllIn!!II!Iih~ end aJlf 'jhl. .El pr'DIi'okes.a.aoo sLldeihe timge£]: :51q.iI'ill:"l.li "'lIllft.pon R. :~~II.3rget LEV£L . ooe a.ilng tfue altEiKk.. W!I!!.moolfierr damaoge andl sllirlle !lihe ta:rg..Eli£ei!:t: Hefo. <Im.1'€ I" j:ri~'". !!i'i.om next lurrn p:mmk as oppo~u IitItya·t. rrrL Silrenp llililoolfl:err di!irm~ andl Io.nglih.edl andlgr:i!iffis c::o:r. ChI<H!." l}ailil! +... Malil:i .:m~t l~l!Fd.1lrJ'll!F... as itFJe' rnis~ !if At.aE1cliimJ:g.1II51!' il'Jlf' :>IS~~.l.~ M ..aGe .rr '.iN!lJaa!. Silrel1tg1:h !Is:.3pmn Stambrirlll Actil~m.'lPe>r'il. \l\lli!. iii <lI~~ . the Il.aallTe 1!t1itil!CIG SIlJ..e [ tar:ge..and: j~'I~1 a1S"-: '~iil'l. I!J<IlIr5t!.!l 031 De IDl!liKh w..rci[ .tta.ihd'e.difljll d.d:a-r. m . + S~renglh lrniIooltlierr dalilillilge.P01i1.ik.e~h . my In bllJr~ ene Attildl::: :Hlt: ~11Vll'l' + ~tll. W'e>a. op. andl.LEVEL '1 ENCOUNTER EXP10n LIEVEL 13 ENC.e.!l You -ran m'E! miis. mool:liie:r (lrniIlmdmlllm ~" I!ttrtadlC S!r.)~L IE"..qiwiFeme.IlJ shift! ~ square.!'I!liIp1ll11l Melee. LEVEl.he:n 1'eaM1111lg 031 sqlllar. pow'er' ttl 1mIm.iil'! or J'ns.a. J Reql!llimement:'I'olllllilillllst be WileMing T"'~:!l:e!l:::iEa!i:1iJ.(iJ~~ lfuis e'.UU. lo. MI= S~rengdllr.tadks lirum Y·iHJ and plllr alllt))!:S. '11 W'eapon Standardl Actiliml1l Mele.eapD{1] 112ff&:tt:: SlhtlT!:yow:r speed.mamiilge.iI P 8(01 S:tand .a~h thE ~~I"l}'fl>lT~ wt:rh di..Engdi ~ lliIefI~ IHit: iI [VII'] + 'Sm=ngth liI1IodHiEm diiililil>il<g>e. ENCOUNTBR EXPll.)11.3d\.aJttil!!:k 'OOIilil1biI: .-.. M.f mii!£!T '1t.T1LITV E)CPLOIT O'I'ii!'f lh. and :s!lld'e tm.!'E! tliJJrnolll. 1iI!~ aE1[Jlo/ ii:DJ"FO'SIr".[!H)1'I Standar.lBt TI SlIjI!J<t""" :Stilndanl A>Gti!1). AC A:t. '!I\'II""""!Ii'""'" :Pe~500lill YOOI mlll:>t.r.move up to YOlllr'll.llIarestD.:J Ac:rtlIHlI Me[lle. uliltlll i:t sit3ri!:s 1il!. bl!Jt irlIO:ln..JI .OUNTER EXPLOIT fl!e. sinh . }'i!'IlI~I'Il!ff:Jr.ge~ makes: .e c:re. start +.afyom ~t~:umn. I[fred: Yougt<lllllit: the ta~ge-t of '~hls .i!i :5\p oe adjacent .i!iSCiluilmeaJlllItsi'irlle t plllr lrniIe.'wi!'" .IlIII . Igmoemlng GIEIl:4:ul't ii1:m:llhlooe r11i1<.Uu 11[11 YUI!..et 15slmvedl C:D(liIiIbi!it.e 'I!l!i!l3pa:r:I T":~:!lli!t:: Om.e.3r. at any pojn~ d'llIrl:og pm-.'Nil'lll' 'rn..'_ ..lIII:A[II.ele tfu!!' imMIIIII!I} Milis:s:: 1-:I!a:'lf.a:1"@..t !he wi:elirlillTlig 031 E!liIoI:h m w.o1:: ¥:au lrniIus.fii~'sjtl:s1 .tnt e:nemy's slll"l)[:e.1:Il R.qulrement: IEffeat Move telil:aln" M. lIS" AC Hit: lU'i'll') + Stme..mbilt.rb w.3rget iHit: TI VII'J..iill!' f[I~iI .eapo:n_ l[ar~ One 'orea~llIre Atl:adc::StmE!.' Mal'1l:iid..:~llIrr1iln .cAe.d 1111'1 1. L1E'VEL Yrni fiy 6 lJ.3.m<lgeaM[ar.3ntarge to .ocl: llihe .H~'Ti:. Milrtial.ml:e.lee rrea. Enoountsr .~.~~ii!mi~~' '~II'lieS J'lJ1! ru:JII.l. AC <IJ pa!le .n:o:~ ..i!idil.e liIUillle'l. Oll~ i::I .lbe Wllelldl'ngi!l 4 s:q1ll'ilire5..e Iii 1'5[ atl:<lC!l.ch.2.ngtih liIiIodlfti@rirllami!ige. mamkedl ul1rti'l'!he 'Emltdl..Iilaily .r.fra~ Hi~ 3.ri~~ }'lJ[.f! !aT:!lIf !W. and the !::cmget lis.@ot:: 'JIIIU 1r. '11 Still1IDe Mlnll(lfAdlon .e.mUS. ll c:rea~llIrres. Ta:~g:ets:A InulJ'1b@rofueiii~llIres WldJllTiycDur mel8e lreall:m.- 9 DAILY Exr-corr iilcirrol'lfuy~ llilaily .l]t ~o ycDllIl Stli!l!:ngtlh liS..IJ'"!@~' i!'lj'l'(iJ!(iJ~~"T:rn~ fCii~ll'lW"llI~ ptI.gh ..!iIed! bJ'JOi~ ~'Sm. wea.~'p]'oi~' fuiI~'(I1l: arniJJl!.(_)[T ll!>slm.wyol!'U to) liJJii! ll1£ raj]l!fiJJ. jfIjS ~nlJGe' nil!.t ~ SlIj tJ.IUlrE.!rnne. .ii.l1al IErr~!l.ilI!.ul!llIlLooirr Move 1Irtlll([1 llite. lFarget: One 'D""<I~llIre .qlllllrem.ad'\!I3n~ plllr lne~ ~llIrrrL llEnool!Jll]i!.ilIllm:1i: I"IiIfI:r~ df~!~ bJ:.~rffi\drl%l' jill ra[]J- l[naJil!.mteLllgeliliC:e If }'CJIJJ'" ITdcb ItG)P'l'"j~wn J'"'1lIF fill\e ..ill'lil'al.aM ycDllIril.':@IlI.@IJ~ i!'Im~il'Lies-.e w..." ~oycDllIbAfterr'~he .".'I!....:IIJ.00 . nI AdJ8(1]1 Melee we:a.eapan..e airlIJilomt roEhe 'Jememy as _rmat As me~liptlJaliii>1i! ~.ntage IllIrriilll il!he stalit of YOlllr 10!!!:1Ct ~llIr11L lfu.' Miililil:i .' "Jfri~ud: [oe w.F'l'Ul+ StJi!l!:ngil!h1 r:modlftier·.~:po&W ii'!.t.aol1ifa~.p:i:rerl 'fly iIrIiilwsnl!i~ tadmrrs t:_f...pDrrtl!l:nlii¥ ~ a.Pe. the ~<lrgEt 15lion"dkedl PII<>..

mi'olm.. Sbrn.a'il:y" An:::illn IFear:.a·il:y·.el1l1llesr.lfIOn Stam::linIIlJ!u:.get .E::xPllon SGlI'IiIJ'!'nme. reduce the ta~t of your outPuf enmii\y to o hit points. AC lHIiit:: 3[[W] + Wisdom modiHer damage.LEVEL 2'J DAILY . igrgring d iffkl.fllR.n Att:ilek: ChI! risma '18. )_IQu rega in a heal ing SlU .:l: ~ ii:1I'I.. 5O_killf counts Dail:y ..mil. arnl!)rJ.gram (Jomrnbat awantage tn .rgeit.r ViI nisoos at thE! end of you r turn if it is out of you r linli!:crf'. lII.s.NGER Death StJ1ke P'R.lIlgenj)E I~ odJfie[ Ta:~gl!'!t Orne c:reailUli!!!' damage.Radliant. ERect: 'You CiI n 1(1_ a real ing SUr'F to deal art add itjonal :1[[W] necrotic djlm1l~.dt terra in.zone is _limned until. fife_fizre.oo-Y'(]'I!I[ 1lIe}::t'tuliln .ilrunnd: AUad. }feu .liIoi<l:'m.Hiilt:2[W]1+WiS"dom modifierdil~. • Aw.}'OU 0'WIt .dkiligai:ns:t Ipwlmb If'B1lJ. the .jJ'l!I l1IiIake !1£heattad. SClul-consuming.tion Mellee _pon Target: OnE! creature AUlaek!! Wisdom 'II'Si.' ACifiiom. .f-. you re.5 YOIlO' ~ D. We:apon Stlillildindl Mtign Mella: weapon Target: One creature Attack: Wisdom . itsJU'UiIj:mrneJ'..M'ilil r: Thi!: roul.Ill. ec).. Aitltilck:S~l'ength Ate.rol!_fmtl1 <iii 1Iangerin. Of!.iIlld iinrm yOW' WM.pOrn. : \!S~ :!-1It: 4[W] +.AVERS A~r . D~ their dOOm. enemi@s ildjacent to the tarwet t8k:e 5 necrotic: dillUage and erliil m ~s take . W StilliI.adls: 11[011111 @nd of YOIlJ.aN'iCtmr. : :Efl:ect: 'The bLrSt create~ a Z)cnrll of deep and haunting chilntingthat lasts until the end of the enODunmr. N£vv DI BARD ~ss~ SPELLS Bard A.UlIIl'1Jn a:md'eo:r .r] + Wimom modi:lili!r dlllTI8_g€':.ilIlll ycur .mll'ji:li5·t.c .. Einccu mter+ IDiiviirn.. 0t!..Nemotiic::. 'OU can use you r G!O'ih o/enmil}r power as II free action aga a til rget adjacent to )'OJ I" soul seeker.a'il:y" Cornj'u.1i"N~umic. Susbin .e"IH@al'irn'l nged '10 Efmd: A. <IlWwB1i.Ilm.9 irw &wen Queen m1:Yw·dsryouMOt n:n.e ft.lfyaJ.dardl Action CI!o!ie burst:2 Target: Each Iilnemy in bur.. ZOIil. Wi II .e: 4yt:>lD' _lIllm...frrnJ! 11:J:f: I:rn!~ps- llilally '.porn. .. .e \Waprm :Speciid~ Ilefore ]i.timn Meille. M.iruti!lh~ 1!<!:r.~IlII!lF!fiGl!·bJ' .ooc" WIHiJ.pl'emern.rm Ullnliil tfue att. starts it turn in the .l!lliviilll.spirit from the land o. and 0ppoITUmj.ead\:'semil:lrace.~eker persirts until the end o of your next tu m. ID. Di. rildiilntiillllimll omdt)te Soul Seeker ¥oLlli. N Shrn dard Ac:. MartiJa~bW:!2a.vi'nllll" ea.ullll! yid. and you can move it 5 squilres.. a '1I'1li~wr. and VOI!I lilillitrl: lihe ta.wu oi<MJ'=II'JOO in.nefMilmythat.start of i'b fHlrt turn.II~ Utilit} 6 har~O!<ll Jiwlsyou:rJoo :into d.sight..iss: Half damage. When_ryou reduce an enolm"l)'that is !!odjila:nt fn dll1: soul seeker-to o hit points.f1he dead appears in iln unoccupied :squilre within range.pomle a.dDrd lU!tion M~lloo WlMpon Target: 0 rJi! creature A1iGlIClk: Wisdom \'S.:o Funera. l11iIalee att3.ral]le~ NEvv liMn AVF.. ~ibs dil'ilw en~ oldjrom. this ilttitck If reduces the! target: to 0 hit points.r·lI1i!xt turn.pin 11 rrurrsher of hitpoirrts equill to yoeJrWisd(lm modifier.D.Hiilt 1 [v..ttac:k: 1:5 lIJi"~ oMfl'5y. MImer).ewm 'III\!:lor.eqlllJal tD}!'OU[ 111111 (s=e eoos:)c em..leS.niki:ng ~ppo:rtl!lni:ty y. a.e.enemi:esulTh'lilillh!2' start . The soul as iln ally forflilnking. SID!ogdlll1l1lod'ifie[ In~. Efl'edl Ifthis artaek reduces the til rget 10 0 hit points. S PlHtqf)"OU1I' Asym 5ImLi ~ ~LlId'H\J1!L"l'I.iss: Half da mage..edSlHeblll:t As)'DU Ii'U"''*)''OW' dwsen. It rerna in!iiuntil tM end ofYOUf fIiClld: tu m.!HIil:2d8 + Cbarlsma modifier necrotic damage. M.u~. AC . A.tyattiliIi~ .:I 1:eJ'1IibJ'".!J spir:it.galm a Ipowe[ oonl!lts to damage [Oils: . Thesou l:oiooIrn. nsf i'~sms5' <iii D.

n S "liarget: One ally in burst :Eftfect:: Until the end of the encounter.ifomo:ina it to)'U1iI'I' m~.yom :sm. N'ecrotiik. 'bi'LJdR. You can give tJ. Will Hlit: 4[W]1 + Charismarncdifier necrotic: damage. ta..'1d8 + Wtsdommoo:iifi@l'necrotic damaw.e.ck 17 Afn:u-st qf~~l1:tjrom. ta~ one creature.ejillsOt. too Daily +O.:!: next: turn.r+IUc:an.m Qp~n:. Hillf da magfl. This: mark lasts until the end of the ally'.s. ArCllln.iss.:: reaper and one ally within 5scpJaleS of it mgai'J '2d6 litpcints.. CURIC PRAYERS Summon Blac'k Rea r Clerir. andfftbe black reil per reduces its target to o hit paintE.. + Sbll'ldiudIArtioo'E Close burst 1.en. ~lJares.rjQni i~~..9 a:margam ~ slMdow. vs. Will Hit.' a healing surge. the end of the encounrer.Bani Attack 119 AIUwMIt8 mn.2.lt has iii +4 bOl1llstoACand a +4 bonus to RefI~. M. as D free Delion.I'mpl'em. rf &miI\t.Effect::You summon a b'll'fl black reaperin anufKJCeupied 2-by-2-square space . too Ufe~Stea'lln LI :t Cleric Ath..e"Fear M. The black i reaper has reach .w. It wmrls into b. .. and one illly within 1 0 squares of you regain:!..Iln:wpl'cln:w. dmlMitl!l1 ttm s:oWs to daneil ammwOam 1Id1Mr~ Aliallili't" .nw-iih I:1oort :>0.d: The bu rrt creams a zone that I.lM}"OIil'l' frign:ds. and if the target d rop.the Soul Harvest Ba.. RdI®i:.:illdly dancer until the end of your rexttum. '2d8 + Wisdom modifier necrotic da magfl.aeb Neerotrc: Tranderena: YOLll5W&ll. A. Will Hlit..llliIiIpllililil.!J omd ~ towm )".RmKh '2.i:th mmosgmatu Si'ory.. Op:podJu liI'ityAttac!k:Reach 2.dlardi ltc. . andfthe blilck reaper redlJCe!i b target to 0 h~ points.Q :!iur. Wisdomvs.EinuJOulmer+ Di~viilil. the creature that killed the ta"Ft rega ins 1d6 hit poi nts.]z de. the black reaper and one ally within !5 squares of it reszain 'ld6 hit noints. cmI1odiml!.w. After ilil att. . and the tarwet is immobilized until end ofyour~dtum.thin range. :DiII'il:!. Sun:w'mon'ing Minor Adiionh~1 0 :Eff'eet: ¥ou summon a J'Ii. of tJte 4¥i!1:8 N'£'l:lio1iik" £Olil.ies dmt the: Wid is.ltis dar-kJiaIiml: !t~sloo. O. whenever the aUy reduces: an enemy to 0 hit points.p:s C!fH:l creiltl. . that ally can immediately mark all enemies within:2 .I[ o:IMws en~fromyou'll' tmemies.t.'£liIt.arts until.•IHEilli'ng.RefI_.d AclIiicr:I: ..s to 0 h it points before the end of your next: turn.pponuniity are remived.rl'lriAe om.. when it wmird tOl'.squares of him or her. .is:!i" H:dfdamage.u. !i.dlilrd Adi'on Mellee weapon 1"arget: 0 ne creature A1tt:ildk:Strength v.eburst 3 1"argetlEach enemy in burst Atiitac!k:Wisdom.dly danalr the following5p_iill oornrnands.n:f qf gdrnJak. Welilpon Stan.ent.s.Song of the Deadlly DIlRCt!l1l' YOLlfl" BarDAttack 29 coiilltsjOl'd\:a dancill!. all ies adjacent to the E!:nemy can spend D heillil. ':1d1 0 + Charis:m:!l ITKJdifer necrotic: da~.i'nor Action :bnged 10 . and tM target is marked by the c:k!. When an enemy within zone drops to 0 hit poi nts. Chariuna vs. <llI'Id death. ilnd e:oo mies adjaeerrt to the slai n ene Ill)' 5!lriI nt: cernbat: iidvalTtaJ:e until ~he end of their nexttum. It has a +4 bonus to AC and a +4 bonus to Will. EfiFe. ta~ each adjacent enemy.e air. Reflex.'ttreyow- die rifejrom ~ in::~ CleriO!: ttack 119 A ~.e d-.. NuN" ._m_ing M. :na il:y . til€! c:kladlydanalr can shift 1.on Close bur. warl'liltllyu~ SGn of enem. 3 d6 + Wisdom modifier necrotic: damage."iine .'I1:lI~mwfiRll·~PIII:«:Mth )'0«1' _f. burst '2 with in 10 "ITaget: Each e:ne:my in burd: r AU:liIdk::Charisma v. 3dS + Charisma modifier' necrotic: dam~. +Sliaild'.1Umd All Soul's Ball :DliIiI:y+ . Neclrotiic:.s:.Dail:y+Oi~vine.i'lwh.tiOIil Cllos.'£ San d\nd Action Alrea.I~t:ildbTargru one creature: Charislnil vs.-e. ~J(JJ'tl1: <m. Wi~om . E".i.Attack 15 YOIllM~~n:tJ.. 1hiil dancer has:ip€\ed B.edium deadly dancer ln an uneocupied square within range.rin. . the blad. +. M. and fly 8 (hove r). You can giTore the black reaper the foliowinQ speelal commands.. gn:et:l:9" and tmn. .e R.lr..NI_!mti&.inor Adi.Hea1IiiIilRolmplemelil:t. T. speed 8.rdUtility 16 YOIfJ' woods clmjlml! ~ Jem' qj{yolfJ' anies.. Necrotiiic StililIrn.e .Reflex.s bllllt ~s fJw. 2d1 0 + Chil risma modifler riecrotlc da milF.

.. dam] ru.-. Lone Da'il:. it gains the condition its current hit pci nts dictate at. Wh e:n you or a n ally within the zo..sa v ing th~.dardi A.li" Spiirriit M. faces of the FalIen Ead1: .. The: burst creates a zono:.sTaInS .dard Adibrn Me]l~ _pon Target: Ofllli!: creature AtJtarlk: . but can continue: to art normally i nstead.tion Airea. NecrOOiic ~mmediaternrer.>. W.rt 2 '11dgerr: You become bloodied or drop to 0 or fewer hit :Eff't::d:Until1he end oftht: enWLlnUlr. Will Hrit: :2 d6 +Intelligl!nce modifiliilr necrotic da mage. arid the target is wea kened until thlil end of you r next: turn. damage. . Persorna'l to oN Necromantic Almrst deOlIrh DlsruptlonSMmlmage AuIiId!: 11 wms5 YOI.Da'il:y+Prrilllu.m1l e:c.o..Spiirrili EVOCATIONS Shaman Utility its~ to Rea er's Challen Swurdmaget:Itiick 1:5 A YOWmtom:ede Jar an a~ ~R>moliCd:ina)'Olilf foe in a ~i'ier if deOlItI1:fhnt can: onlY be ex~ byJaciA.g:. !Ill Wctalry of and as: oifzu"Jwr..+ ArCiln. inrt dea1:h that: lasts aga until the: end ayour n ext turn.u!k: Imell igeoce Vi!i.Intliililigence modifie:rdamage.mm. li'er. if the ta~ nukes a n attack that: does not inchrde you as a targgt. with in1 0 Effect.anian. Ef£1!d: You can spElnd a healng surge ..zone. Susfai'n Miirn. OaU:y -+ A rGlln.burst '2.mpin hit points.e"llmple men. creature attao:::ksan ally Target: Tri_ggeri n. Z:on. Necrotic Ilmm.life and Death Stru Wuh a distant boom aud1ibl'e to mi. .ail:y -+ An:an e"H~1ilI1 i~.lrrO.)'UIli.: to attsek mll~ until the: end of your' next turn.s.ll.If you do. d.hile within the. ELct:: Until the end of the IiilrJCOunter.':~ M'id1:J'OW" dii'irre~.1miii:' tn 'fJiilir Mdi~. Ilm.er necrotic M.lUm. and ycunpirit companion i!l immediilt:ely dlsmlssed and cannot be called again until the: .e" le 5111:O!1II11!Ian Utillty22 tltOl!M fr. you regain the: w.. .~. Neoroliic. The: burst creates 111 ZDf1~ that lasts until the Elnd of the encounter.rlilpt Cllose bur.t.start of your next turn.edi:nteI:I'lt:er. tM target is weaken ed u nti Ithe eend of you r next turn. drops to 0 hit points or f~e:r.fl :its·~ F'nI'lnAdiolil.DMAGI: SP£LLS N£vv SHAMAN Sacrificial S . burst ·2 with in1 0 Efnu1i::: Each 1111)0within the burst: can spi'lnd a hi!aling . points Ta rget:Each Iilnemy in burst Attlllck:: Intell igenee \IS.?!n Ynu dn.f to borstm. ascsaults'J!VID" t!l1!eI'nie.~ *~il'l.if€llllt.II~i'ier qf~~&tfromyom" S"0'li1ilmJillfruS dUn ~Il: en.IPrilllll3.~d~'5 ~ . Effect: Until the end of the erseountesr.o. D.8 qlfthemorfit:l! coilJor a rlrart 'IIlmM. will Hiif.+ :Heal:in. This damage cannot: be reduced by lnsubsta ntla].m.c. you JVlin :iI +lptJM1'l'!f oonw. Whe:n a cmatu lie exits the zone.an enemy that its turn luljilclmt yuurspirit eempanien turn. The zone persists until the end ayour next: turn.emy'S' opportunities·to sttihOtem dOM!11.·primlll[·~ Diilil:y+"Prrima.plemen.g creature: Att:.~J=U" ~<!lI'T:in..ei:r M.th e end of its next turn. ~pirit Stan d~rd Ik!tion MI1JIls ~pirit 1 ]"arget: 0 filii!: cmatul\'!: AUBd": Wisdom _.'nif an: .you ilnc:! your allies pin a +5 pcwer bonus to death . c~mes'~T lifeJOU"e.sornll'l EffEectl: Each ally adjaamt to youLspirit companion l"egilim: liI healingsurge.w)IOU1f' _foe51rinmph illitD YmII'". W_pon Shn. YOlll~rud[y.ll.tiiorn statts Shaman Utility t 6 fjYOIH enemies ~ tltmJdce5 f!lllll'en:fo~Jsfli&macrossi'Jm ~ ~ YOIU . Ene mles within the zone ca nnot . 3\pirifC'~iom. No creature is requ i.e S1tan.rlllpt Cllose bur.D ol!ni~ .9fhjJ!omtJt.irnol"Ac. :rou regain 1de.lligenc:e modi!. that creature cloes not be:gin dyin~.pbJilliijmmJl'OD.iss: Half damage.1rk Da'il:y+ Pl'iimll. RdI_ :Hitt: J dB + Inte. is _illamed until the start d' itsnert Guardian of HowUn Wrath YOIII'!" ShllDa:ril Attack 19 ~irit ~O!"ms ~MO lIl:iWwril1!l1m".sJmt w"olli.ttro life force .clwr}rn. and . .E!ncoulnts yon'!' tIW.Il.if mI.surge.rt !5 Triigger: A.'!dfiernecrotic da mage.Dail:y+Oiiorin.. of death. Stan.iss: Half da mage. AC liiim: 3[W]] + .t.or.-ow:s while: in the: zone:.lli~ nee \I'. di~. when lin ellflmy within:2 sqlla res of you r spirit eompanlon drops to 0 hit poi nts.9y.l'pir:it wmp.1t DeatI1'!5' powc:rtm-.e: of this ~r.~. . lIdditional hit points fur each Ilfllli!:rny bloodied oreeduoed 1D 0 hit points by this attack. stun..:. NEvv SWOR.tion Aire3.saving th. Special: :lfthis atteck reduces you r target to 0 hit points. you dI-tw.~ 4d1 0 + Wisdom ITIC.nd~:it mt.-M to make death .

.rem-iatwJVm" ~se e:lCprodeji-om tI1.otiic·.s 1"arget:: Elich erJii'lmy in bu rst Athldk: Intell igerlCili!: vs. has a reach equal to the tll¥t'S reach.d8 necrotic da mage. ilnd thE!: target ls restr.I\po:n:)"OW" i'!fen1o:dties.. ....cam:e..secondary attack with combat adw ntage againstthe same target. + NeClrotk Flree Adiiom.GlIm.d:udi AcJti'ombn~dl1 0 TII'rget. and the undead keyword.Wellilpcm e. NEw fr.pl!em. AC ":ii:: 2[W]] + :Inrelligence modifier damage.+ Stam. 0 nOll ereatasre lt1itliUlk: Cha risma YS.on mcxIifier necrotic: lind fire damage. 'N'ocr. ..pl!mll·u!nlt. Attaclk: Targets one enemy in reac::h: Intelligence _.CilIm. An e nOllrny thet enters or . . Sbmdard AI::.dominated by you until the end of the eneounter. tln.rtiom Mellee W88pon 1i'1i rget: O~ caeature A1tGJdk::lnbllligtm~ v. Reflex IHIlit: d 1 0 + 'IntelligenceITJDiidifier necrotic da mage. Adiion Ramgedl10 1i'1i rget: 0 nOll dead lilIlemy Effect Y'OU ..e-.Effect:· The bu rst creates a ZOnOll that lasts until. and hasspeed 6.llmpl~ment. Reflex H'm: 0 ngoing1 0 necretie dilmaBe.~ir.dardi AcJtion Rlilrnged1 0 1'1I'rget..e. • SUlilidilrdl Adi:om Targets Clf111: Iilinelll)' in reach..:5U mmen the ilnimmd COIJI'iS4i!' 'Of one of your fallen enemie!iin an unoccupied square withn riI nge. Effect: An ally within 5 squares cfyou am lose a healing surge to allow you to deal an additional '2.You. -+ .otic::.iss: Hillf da mage.: 3 d8 + Cha risma modifier necrotic: damage.. 2:om.Effect: You can lose a healtngsu rge to dea I.c-U bodies-to sMyt1lO\re cifyrJ'lnj'Oes. you ClI n il1Steild red LICe the ta rget to 1 hit poi nt and the tafJ!!e't is.enlii:. and 1 the target is dazed until th e en d of your .-a ~on qf sJuldows d0Sl:l'5 its ~ifo ~IIIJ lI'h& a trw.alllil' Warlock (Dark) Attack 9 aJdrenJoo''S amml.il5 Wiid\: sh. Rdlex. 0 nOll creature Attadk: Cba risma v. Animate Dead You. It gains a +2 bonus to AC.CillIiI Necr.emt..s.whanJ yom" alUMlllf" Ilra.Opponulliliity..friu.dlard Acrtion Ran!l!!llldl1 0 1'lIrget.igger.=sm1yow/ae ru. .t!os:Ongoing!"> _erotic damaQii!:(save ends). Conlilumln III You MrB with)'UM' :pactlWitiar romslllmtl1\l:l).Neclroti_c: ..jlooJ 'l-riith arcane S"tr.-.spElcial commands.e. Intelligence _. The .nu:t turn. M. Stam.ck 9 it fml'!em::po:NiIY ~. M.d8 + Charisma modifier necrotic: damage. Slilt:on.rdl Adinn Are>ill bu rid '. and the target is rertmi ned and cannot tOllleport: (save ends all). Effect: If this attack would reduce the target to 0 hit poi nts or fewer. hrsonll'l 1'r..1l1:andis bw-stftom:the eard1: and atyaur§O=..inrg Mimor. M.d.o. Ilm. MIss: You make the _c:ondal)" attack apinst the target. whenever an ene my you h_e curse d drnpsro 0 hit points. necrotic: dill mage {save ends).N_lrotic::.ng ..cam.s.~.llmpl'em.ongoi.ymasei! aj~·SS"o. .pl!nnenll\. Until the end oftJIIil: encounter.RefI~.il s-hOW)''OIB WA.1iiI:it: 3 d1 0 + Constituti. the end of the encounter. Neuo1Jic S1ililIm. 'Dail:y' Ar. _ljfeJaroeJa a:~!id!atmd DiI'il:y+ Ar.o Stam.as the target.2 within '.gth. Iln.~ enemy you have cursed drops to 0 hit An points ELct:. Will liiIiit.starts its tu m in the :zonlil mires !5 oouotic damal!!tl and is dmed until the end afyour next: turn.:im:1tm1l!8 Winrd Atb.dary' AH:acib Intelligenail vs.'iliis::Idl 0 + I ntdl igena: mod ifi er IlIi:crotk: damil~.2 0 .c:an 0.will8 'a. Wi II .w:.iss: Half damage. AIlc:a'ne. a +'2 bonus to Fortitude.[)aUy .RLOCK SPELLS foam the air to ~atdz Shdet..square.. Will Hiit: '2.1d1 0 + Intell iVmce modifier necrotic dil mage.e. erremjes adjacent to th at target take 10 necrotic damage. 0 nOll ereatu re Attadk: Constitution vs. and you mike a. M.:mal) Utility 10 The soui[sqftIW_wl'wj~[wlmel'.+ Ar.summoned I:ftlilture ls thl:! same ~izi! .1d1 0 + Intell ipnce modifler necrotic: da mage. Necro1iiic: . Aauned Souls Warlock (IInfe. DiI:iI:!!' Ar. ehostb' daws ~ Wen of Death allies'Vill)' Warlock (DariQ Attack :5 jaesfltcir doom.:!!nyo¥Ol.Su'mmon. You GI fI gi_ the animated creature the fuliowing.d 4are.a'il:y . M.Da·il:y Ar.ained and CiI mot teleport: until the end of your nexttu m. dtam'lll:['11\l:ldail:: ~ smik DiI'il:y+ Ar.issc Half da mage.

is!.: Haff da mage.a U:y .. M.e..NleClrotiic Standlard Actinn Aireal bur. ]:lIIdli~ 'li!J7!C"n:f}mi ..ent. too .m. An undead target ill kes no damilge and is dam inated {~ I1:n ds} instead of imlTIObiliz:ed.Pili pets Wizard At:tack ']5 YOl~reaM mit ""na crush tire WTIlimm.d\a rdl /kition B:an!l!!'ldll 0 1"al"get: 0 He creature Attadk: Intelligence ~S. o.i5!i: Half d amaF... Other: creatures cannot gil in line ohight or Ii~ of effect to the til rgErt whil@ it isstunr~d.oes. Entombln Earth Wkurd Attack 19 <U"DIlIin:d)'om"joo A maw '~f'm>DIilMw9I'"'lO'e au-t Iil~Ji and sfams sUrzt w. Will d s.itl\: eclioil'l8jiwui:ril)". iInd the tilrget tai«:J!i oflROi 11@!'1 0 necrotic: {Iii maJlft (s:ave ends). and target: takes ongoin!l!!'l 0 neerotie de milge .. An::an. Illm1Iplleme:m.U~" Chll'r..i17. M...and is stu nned {silVe oe OO!i both).. Neno1!iic S1ian.a'il:y+ lUfCillI.!ll spirif$ rif'yoMf.limb5 like a pli!~eer...sot:'1within :20square:s 1"arget: Each iime:my in burst AUlilI k:lntelligenao: .. Reflex: Him: 2 d-' 0 + I ntell ige nee mod ifler necrotic dilmage. o.So.llmplem... Hiit: 4d8 +lntelligenC€': modifier necrotic: damage lind tM target is i m mobl lized {save 11: nels}.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful