'.

''-l

TRANSFER
CERTIFICATES OF TITLE

OF MARIKINA
PROPERTIES

#,Y*i;*i'l'r'
.lUDIctAL Folt,vlNo. 109

,.1,',

(Rc!'scd)

No.

1t'J -:t

.

R[|'UBLICOF l-HE PHILIPPINES

a

MI\ISIRYI}TJIs'IICL

NATIONAL LAND TITLES AND DEEDS RECISTILA.TION ADMINISTRATION
(

put! $egirtralion

0ornmirsiar)

RDGISTRY OT DEDDS FOR TIIE

$tansfw U.*lifftutt nf @ill-l
Sn , .ii-il.i.+.!:i

rr

rs HERury cERrFriD

trdl certah Iantl tit ated in the ..i.1\1.::,,,:r... ].=.uJ:...1.11...1.t.-tlli.i.,!.1,..,.............

.............111r:.t'.11.'l...il:.ri.fl.l.i ........bau dcda a ddcriben as Iotta\a:
n
oi , r',.r(i,ol, rj- -L oi '..1r: rll)rl.I,r r) Ij:,:l-1 l-i)Lrirrir,L,i:ir',:::, j,i).ii'in
jt-!, Fii.i-1 r-lili ,:r:.,i..,t t:i.j. .
r \,at',r..:-i
l,.:r. !.t,r.rt:::,,:_

ljjjo-.f rlrl',nir:-,ir:,'),i.t,"ol :ir|il:".',Li:,..r'o li,ril ,,ou'i:l.rr or: ili.'ri .., i.rn.,
j-r.: --:r 1):','-i)i lr-:1,'i .l-- rl-ar|ll l:l-(P:r'i.r.u,l 'i:i.,irir i,r ,i ,.:rl.l,liJr. i;lri ) u,, l.l,,,Sit
, ,. l- ,- ,
.l.ri, ir.l,rr ?-,-1r li.f L.i llrj.rr l.ir.r i .,
, Lr)r-o.;:Lr-11-r, (r-ir
Lil-lrrttl:,tl l,.i;], r:f t, .,':'t \:)\.,:-!:.),-i rri .r 'rlr: i:,.,, iiir irrrri i-rr- l:,.' j.cl. -j-rii LhE ![Lrd.]r1 ,n,tiirlrl, 1jr! !lr.- :iolrl,lr.,'.:r].]:J.r ;,.rtr.I .: .r0rr.r i.i, t)c. jr)L;. 1 r-j.tlri
i rr ir i:: !r'ry:;rl.,l.L.ti rrriir:; ir ., ,,riiii: ii.r'l:.:drrI:rorr |r:i,,i:i,
Lr. l:t:iir .ir-rrl",lirir':L..lri

t\ '.ti.,""cd ih a. anl.t.. " rt t .lc ra 'ion. aI !t.p ltn,trt

:,,,

R"titnioh D '.. in !\, h a

al\'

as awnet thercaf h fee sitnple, subject to such of the encuubrances mentioned in isectio 4l .f
said Decree as nLar l)e sul'sistine, an

Ir

rs

FURTHER

cE[rrFED

rnr

l to

said kukl vas ar*bntlf rcBirtercd.,t

,"

...........:.!::),...r...1..,.........

d.y

Reeis,/atioh Book af Ae Afr.e ol the ReEisler (,fDeeds o/.......j]i],::..,-1...................... .... , t.otu".e ......'..:1i....e.1:,:.:,..,
i,, t.....r..i.:" ..., tlutstMnr ta
ee Nu......t.t.ririr1i...ti.1,i:;

D.
(,.urcoLe ot r,,r, ,r.,' . t:r tS.q.iili;.1'.-^o.
rhis ceancab is a ttdnrler.fii)n:11,,::l.'tir.i...........

dtlotjsinal Ce Acak of T;tleNa...
rase...*:
. ," d :r L. R. a. .. ... ....... ... . .. . ... . r. otd
.......

.

is canccllad by th

nc hereoJtn sa lat

as the

abore-lescribcd ldnd n ca cenled.

.,, ti i,i .r.r.j
-r .. "t_r)...:,t ]. .l
-!Lr!.i rr -r itQwiefs Dosratrddre$)
*statc thc civil

slarL,s,

rame

ot,oo*"

xte

ii

a ninor, ciiizelshjp uid

rcsister-d osDer. Il LLe owner is a naricd't,"ooi'"Ji
rl6man, srate also lhc ci!;/cnshjD ot hcr
land k resistered in drc nime ofrhe conjugat f6rtuershilr, stal. the cjiiz.Dshir ot Uott, pou,",.

,,,;i;i

/ -4lr/
(Colttintlotia of the Melnoran.hitL of Ln.L,tblohccs ,'trv )lase

(Co)ttilttLctL an

Patc ..-................................ C

/l)

t''

!- rr; ri:';-Jii
JUDJ..AL FoRM

No

109

,l .t

(Revised)

No.

009054

RtrPTiBLIC OF

:I

ii

It

HE PHILIPPINI'S

MINISTRY OFJUS'I'ICII
NATIONAL LAND TITLES AND DEEI]S REGISTRATION ADMINISTRAT]ON
(

panl plegiehaliur

Orrnrmirrion)

RFrcrsrRY oF I)rJIlDS FOR Tlln ....................

6tansflt $.wtif;autt nt @itb
t'r-97r20

$o
lr

rs HEREBv cERrrFrED

tar

ce4ain tand sittare(t

irroiLllae...-o,f...i,].r,?q]..'....fI],1.+r]l]"i.+.e..n.'........

in

the .....1'19lj,1:-i:l::]1.!i{....9i..:lll:il.'.'-'.a1.............

................bountred arut deso ibed as faLlows:

bhe :rdJd. ll|rr l1.d-iJ-001001r, l)c:'L.rg r lo.Li-*-I ])iLicrl ol l:.nd (Loi, r-l-l-2 oll
of l,ot .l l-I!, Psd-lj-Oc01s9, l-RC qcc, iJo. 7t)72) eLc.) , :rj Lrr r''Fd :ir) !rr1', lln,ril:i

Ilej-ghii.c, Lo. of ll{/anlriil':.,!rr4' l{Lrn. of :i:rfil:irla,' l'leirc l'l:1lLil1. ]JoL.n.lcd on ihl,- StrI
;Ll)r!r li:rL- J-'t-) r:,, I.,a- lr-,,-i of the iu.d. llLLrn; cn the IJII.' rl rn[ ]ir,.r i;-11 tl
t-"t i'], rf.
t, P -4-- l (lror/) Lob r.r-r-1, (r,RC) PscL-1.95!i!l9j an.l on Lh-- 1':!j.,
al.r-rg l:Lncs l-5-5 by i'ol- I)-i\-) .'i tic jui L il n; J Llr i]]., .long lil1c 6-l
t,ai la-)), irsd-].'j, -uoCieg (i,cnpei,r I !L-,' or Llrt, f.i0 m" File). Uofllr 0r Urc

.. - _),
l
:. . o. 1l
.0
-;o,:r aDb
':
(o
.
o.
..
.
o.
'r.
.1
|:1
. a.coda\cp \|ilh le prc\iiott of th" Ptupdty ReJ.lnatiot
-r':.,
b,*c i4 ttp .i'4, of
i., tcx,ttt,d
ia
fll. Citl;STllll' ll, CORO]IA, nltr.riad lo ReneLo C. Corrjr-r!, boLlr oi L.r{t:r-1 atie,
as ower thereof rt lee sitnple, subject to such of
6 tnar be subsistinq, a dto

sdid Decree

the

cr.rnL,ra p. nFtiotpd 'r 5..li.rt 44

ol

IT rs FURrrrF.R CERTInED rrar said land r6 otigitnlry r,:gtstct.d
*" . , .:'1.t...!:.1.?.:....... a.y
",
al ..........................................., ia th" )"at ta. c t'r'J',d'1u,d......................1..t..
1.. ..'...,..,.u| tl.p
lt"!.,n,rca llarL a.lft" Oftt p a.f p R,tt .ta a Dcp4 9t ....... ......!. ... -. . - .. . .......... yo!L,,tt

6 u"d:\L R.( ................ .......Rp.a'd \d ........r..:l..lrrai\.t.ar'at ...-...-..-..-........
'I his ce ilicste is a ,ansfer l on'tt.;!::tr.t]:.. .... . Cct!Acatc of r,rk ttu. ).1.::)
"\.):l! /.T:!.t2-l:t...., "nirn
iscahcclLedb|i ue hercofiilsofatas the aboE-dcsctibd la disco ':erncd.

At"rEsr;

95 ): f..:Lcrril e

rlt,, I-oxol;,

ri:::: 9,:!1 .... .. .
(osne.s posrlr

Ll.l iji+;.: r

"odr$)

,

..

,

.....

..,::1

.."n;., "

::'l!Arl
1n"sirt",

c:

lltri\:'rr:ttl

ujnn,i,

I

*State the ciyil status, name
of spou\c jj ntnrfkJ, ,1ge rJ a minor, !ttruLrnr.hrt i rd rEsidencc
registcred owner. Il lhe ow!c. is a naIT,ed sojn.,r, srJtr atso rtre crrizcnstrin ot tcr trusbard
laDd is r.sistered in thc nanre oflhe.onjusal paftnerslip, sralc lhe cilizenship ofbottr spouses.

of

tf

lh€
dre

t-

l}

.l,J n.rAJ I,lnrM No.10l

REPI

i.

llll-li- OF f lll-. PHILII'Pl^vl-S
oI ,lUsTlcll
lllir4ictrltiLrrr .Aui11q,riig

LltaP.r

{un}

li iNl|N'l

OU=ZON CITY
:.).J

RllCISTRy O| DIlliuS F0li llil,j

1'.1:,..) :

t

a'.a

@ransfer Oprfifirntc
irii, lrri:r,eF

:

I

r, ;

,..

,

:-

t

$f @itle

h.tttLttllt ! tu:.) tt),rt t\ irtltrt!
.

!ein, e !.J,,ior ,ri Lol -l-i-.,.-.-n-!-n :, !i !ir.1r, ifii-; !,:j I rt'- i!-..,_j
:-...- r... -i:t; .,, sr'.r;.1..c iI .r.. ilJI]- i,1 1.:,f! ri;rt rir.!r'rir..a
:.. 1^ ..r.1,ci L!r.);i" -.-ur,ieir .:r thr ::.J ::lcli _Lr.! 1-., irj 11. rio, 'a, -rt:" ii,.. I .. !j
:i. :ru.nr , r)1..r, o. l,rrs :hr", aio.rfl t].!e : tc I, i:J :rtr..| __,,t io. :a, ., i.i,.
r:uror], pll.i, or r-l,e l.i'r,J ;li,irir rri]r: _' to rr, t: -L:ri. l,r, -tr, -,ll:. it._. ii,, , I
tnc rlrini" i.Lar1 i:I.{i.r i:tre i,ii., 1r,
r,. --1, " -Li
, tt,r. t\., l,j
.I rh. .:u:dr, rl-e." -eErnn:ritt r: .: t'rr-l.tr rri-ii;C rLr,
.. r iir!tr } j.L ;1" rt rrr!"
ilo'ir., ":a}t?-,76 ir. i.clr :l,t,i'; l.l!. :, I'iun " . t l :| , i,r:r2, :rL.,j.r. :. l- .., . . ,. ,,,.,
iti tcEi.\k cl i utattlun& tilr tlt. !)ft)ti!i.4s.)l th. l)toP.tt. R.l:i.\!t.ttir1 DrtcL lrt tlr rrlr 1l\
'-;tIi,r!lI'i;,- \. calJlr"r.1 {,;t 1e:rai:;t', i::1j..1r,o. :ri:r.:.1:C 1., ,ati,.ritil
L:i o$tr't Ihttutl ir l.t tiritlt lnl)ttt t.
rdul D.\1tt ui ,nI Lt .\tLht$utt::. tt to

lT is ttrRirrr.rr ( irRTrrrlrr rr.4 'ittl lt)
rrrq,,i:.1, ai ottitunLl (,!fltli.1ut rl

.,1 p e)L1n|!rnr \

it \.1!1.ti 1't .t

"\'tltoil

I

n,r ,, ,|rt,,ll t,lrri J ,'r rtr, ..

......

rlar

.. rri,t t ti i ' ', I ' ...:-.i l-. ...

'l'i11,

N,,
.).. , \ ..

,l t

',.

slk:11

l;;r;'irL;

t\,Lt&tlttrll.rIv)!tLLh.i(,1r1!)lira\ttudhotttlLtL:tlttllunLlr,rrLtttd

.// . r.' :-:lir .:r, :i
,,u rt"' )..1.'\1 ,r,,,,,t : .:itt:
^w

tll

i .l:,

.r. i ,.
. '.,
,_, ...t,.:
...r..: :tr .:
-\ :,..'-,,

'

t...-

'r:r

:.-: ::

!!l

\

l!,
,,..1
"

lllorar'l arrrl

:,

l:+-i:,i. :.. .ri r;-r:i

...

t, tt\t l\
,N
. r I ,d .s.i.,.r () t,.
,', ..,' .,/,.'
'Strltr lhr c lil nrrrs. frLrrr ol s|!1.
rc1isl.r.(l o{fcr ll th. !\yner r! { rrir rir,l '
.rl:,) rlr. .ir rc i5jrrtr . lr.L l)1,\hfrd. li ili,l
iatd L L!r llcr.l i! llrc'nlur. r)lrhc.()ntL!ritr: Lnr rh t..irrL. Lhc r{i/eosli I ol bn r i|.f!.!
(crNo., , p,{rL

rL&ci,

,

,,t

llll\4!)n \NLit'\l oF llN( I I{lilt \N{ l::"

';

lWhen r.cessary tlse ihis laa0 t,,r ll,c clntinuxiirnr ol rl,r lrthn cxl dcsrrirlionl

ii- irDlra
'.t _t.' x:. i.,.
itDrt) :; '"rL.nLr l'" /: r\;
ir':i.
:?'1...,
I'
'ri."i rr ' t.r 1r!r.'
triil!
.:rr,i:r rJ I ii- :::l .:,:i: '', t)l r .:l...lrl..l; -il il:,1.,'i. l
.
.)1r,i
.:
.
.::rr.nr!i;
tl,.
I
.
e
i.i Li 1: :rL trli r. i lr
i,:l:r-i1ii (1,:aa). i.li r!i.1.. r lr.rrd ri,
...nr. i-:ai .n-r ..:, i!r:r: -;,"!1 , (1,.''"
l1l, ii(r 1,1 :t 1l i::, urdr:' r'rr'rrr'.
('rr,L:
t:..r
lirr':LL
::r. ri; :., ..i I _l,it,v' I l,er i . |,
1 r:.
i
i.'- .. ':1, - r:r: .rc
1

t,i :Lr'ir :rr!
j. ,r rr jr_," ::'/(,l!-'.tta"l
:.Tlll;
- r,) !!.j.rt
).
.irr
||:!'.
ri,!i
.inF,
:,
r.
lrj.'"j..1.,
L i.r,n:.1
"Yji:
,
:.rir.
i,i.
r:ri
.it
I
t
Jr.i
iri,r:
trr!,!
1...,
I,r.L.is.rior'ri
'j ].r
Lr.l, .
rri
r.:r
j
:J,peiir|a
{ri
ir
r
c
tlt-.r,r
Lr!Jr
!1 fi i'.i }r':i.-'
rL;':
r''.1
:
tl,.
ii!-s;r.
rlil
i,
)J ili.r r:.ro
..d .. r!1'1.i..r. r,resc
f ,:i
1ll,! .iurierr,, pu; clr..r,.:., ,'ni I i F
rr...(i.rl, ii r,y t.lr€ s:l
.i
::'
.iLr.L ruLr': .ra r.:rril.r:'..Jir'
ii rn.-i: l. r',,:r.t i 'I .,t10
{r"! i r (:s.r1l-r--d :nii ir. .,,ir)1E..', !lriiil, .rtrall i!cl,rt,a rrir:.i :,1rr1:r
ti, ,ir, :.cD11tJ;r ,rLr er-:l !.lr'r:r
L:rir,rn:, .-.!.rd:. n! iie
j'..i'€
t.)
c:rird.l1 il. s lei:i.L'r,i-: tl,i:r'(,rr
...u;r.nc:i,:.
t.
.ii
./iE1.i]F
1.. tublj. Lr;'iil'r.i:1 :
. r:,.- t:.ra r'--.rirri::1.r,:
.-r
f.
L!
rir.r
:r
i'r_
:rn.j
.'".!
i:rr_rir€ ! pr'rvi t iJLce rior"..tj.ns,
.!r.. i:'r.!
,il
:.
r1:rrrl...
c:.nerrx5 I.r' lirr !.oir.r
';rr!a Dro1.l ie ilji 3r- ... I 1.,it
i.r:
.
:,.iiirr'r .1
.r. -r,c., !1t., +,1:e
',i,:E .:i l,. r'.'rir " .i'
^!srr't:
1.,,r
,l-i.
:f r.:l
..jjf 1r,':s al:.rr l,
:l I'i. l.i , irll l.:r-e
'.llI i 1
irl
..rd it; ,i.,1
:l -._llor:ij l:ieri.li,
ir'!.rt d .J]1 rLls Lor .i
:rr
:1ii
a.,n,-"
r]l
itl
!r
:.
l:r.
:L,r'r.,.,rriiirg
..1,
|:,:rr.
ri)
i.: :r
lL.e ::
gr nu.:t r.re er Iirci.ici .j :l e Eri.1"il;:
a.rd -:n
; c-r i!il.r1r;s
i.r ;.]
:irrr: In:,jr rF ull.d lor' .rlJ ::J fr:
.!r:E l-r ri.. i r. r.r
L u.l
n!r'i
ll
;
tlre;...srr"
Ir.rt.
..r1cei:iJ;
rnti 1i .:>:c.r,t 3i: .,!,r
i:C.:ur'.vi,:r'] 1,:'-.1) ..i, ::i" i-.!/r
i r.1 JLiii.li.: trrE), i.
:l
i.l
0r'-j lje burlt. I I i,! i..:Lri i f :.
.tli-.-':.fs i:!
:
'"lie ; rix:il :ri -:r.ri -: .,:!:"1.'i i.:
'1 .. i::.lriJt)
.E s:..r.
c.::efi€.t .i lni fi.i:|:r! riri!iL i
ri
..1 t.L ir rr,r.rii ? 1'?.:t:+- ::t '
i.i i-re r.ii:: r,r.:
..rl
rl iiii
i, 'J't:: ',' l:'ir.,,rrr. i'r n rili ri jlr\ rr..
rJi ir.ri:rcr t:.:'!'taei aa
.1 !, : r,d ; i 1..,..j l-,r. r!-..;: jr.i, ',1
fii r rr .-;..:sar')r o. 1,
r-.
1'
i :h,: Li.t, rlL-5c -r-:lL:i'iirii
. r:nr_ i.:r i-r,;. ol:i,!r aou
-,1.r:
.:.!
l'11
L,tlr-i,.rr:€
r-,.
1r
..1
Ln..
..1r.
.-i
..u
i:!cP!ri
ril
i i ,,e rrtjri rs f! jr il , ,,-rjrr.ri j i,
:i. :,,,ir.1.!:.!
.,.i rr,t
r.!r
i lr.:
it, rrl:ri
,::t:,:r: :::;/.r Lij-:l
til .r..:rr.l,:,riri', !J, rl-, tlr
.'l..
t.i
i,J I i: :_i:Ji :,
. .j,,r :rrc.t iE
i,r a.:r . ;!f i:i +-!-. rr:,irm--: I
*-1..
r.. .: .
r r rl,L.: r I
J i.:, -r'',r.. 1i-..1i Li.i'.,:i: r, ', !r:
:

r,r' lri..r.illl.)rl.
.r.i.
L.
, r_ i,-..i:r I !l lii - J.ra l.

-. .1.,.

t.ail

,

r

\.)i t

. .t ,. ..,t .

Mc lovanhon ol llncnnbrunts canti)Li.!qtan tILr.
i'l ecIulicaI D.scri!tirn col1Lj1ttc.l ar t 1-.' ,, ..t .l

l. i, ., ; I ;,
ll::i.,,I
i!:
r 1'' i' r1 ' I lrrl5
i
'L! ' Ll)
.......................
t

(

.

..-lJ-v:4

t.

i Ca1rti11ntia11

of

Lhe lvlcmorurul

n oi DulL;nLt,11u:es trm pqe ---.-. -

.A

i

;::-:ii.,,r
. rri

d,

-..: raa-.I t, .:'ialr+4 )/ 1.-1tL!,
1'':;t4

"-21-

crt,i e.i

.t. i)itz
re"'u tj' 'lcE ' ci t'ecl]

(..c,r.

iIo r' \'l-'

(Caut'ihLLedo P,L/te

lfiiF-l. i, ..1i'

lh

.................--(-'

;

l.lli

iTLo

(' 1']1i. i7rt.

.---*'€
.\y' [j ,!:::i ]
i: i,."i.'

1.tr :i I a tL
I

)

)

t )')

1+t''r.
/' : -

l

ICo LirttLattirt a.f Lh( MonoftujJ,!])r oi

L1rcr1t1.[)ronL

c:)

ira11]

]!DICIALFoRMNo ]Og

"..

(Revised)

.::-,1i i i,-l

!'i

T-rrLllr

ij

:.li

009857

No.

RI1PUBLIC OF THE PIIILpPINES

MINISTRY OFJUSTICA
NATIO^-AL LAND TITLES AND DEEDS REGISTR-{TrON ADMTNISTR.{TrON
(

pann pegirtratirn @ommiosion)

REGISTRY OI DDEDS FOR TTiE

$tansfer Q.*tif;o.utu nf @itLt
5"...1-'

Ir

... ..

rs rrEREry cERrrFrED t,4dr certuh

......................

t.,,:t .tituate.t in the ...1:I.U.lt.i.!iitir;:l:ra..9i-.

l:::.,.Li.1:r_il.l;i...............

.................. 1. urde(laa,lJp\.,il cda\lat,awL
' l -.-" "........
-l
p,:,.1_tl_oot cOrr, tr,,ilr,r _
of Lhe,iulni.
r-r,-!
Fof1j.Lo
:-l-Lrri::.i
1.1'j lln!
,,tic Rec. ilc,7(,72,rii|I
cJ
L -r', I..l-lj-o00i3,J
ctc.), siturlrlrt ir tho Br.::!., _i:r_
irrllii.r, il.Lfo lifl:r1.. :iorudL:.1 on thc jL., rtor{, trne t_,. b.,,, t_o_ Lji-]], i.,:jd_tl_
jr:.l,lrl:,r R:iih'. o:r :r,
i,,a-), ,,, :., su.,
,,.,,.,, ,,_.,_, u,
l,l!r f, --\-rr
fll::,1 l.,!l n; a,i 1..I.,.J., i:,1orrj t,:"" +_5 rri.1,,.,,,
i,oi
tt,
!!.:,;r, r.c.,
.i
.i
oi t r.-r- , f- ,c) t .r-l.j')999; r,na orr :rc :,,[., ,,j.o,,t
)
r:Lr).]:r
!no,
t,_!_L.r' Lor
-ft.,r',,
-,
i-lr-I,;
ifong li'-s a,-7-L r,l,.Lot: Ij-r-7 troi_i. .r r_i.,. ,,"t,i.
ilJre,
,,'."'
:iou:h.rir.i L..,ri ior::icn ., I.5! rn. rrjd.
irert)e.tu t Higtrt ot. i,hy _r.,r 1fovidr:ri"",,teginui
-i
i.,lesisreret/i accat'nce.ithrh"'p,::,'ii;i,:);.r?l;i{iii;",'j,oi1,.,t,,iFoj,',tll,":1"i,:n^,.[:;,;;]t
iir,. Ci:ijTIii,1 ll, iOjtilil,!, jh.r]i.\L io R.rn!.1. a. Coror!, t,oth .r:t. LcL.rl
:,ij.,
IiLitj nos,
ds oiltcr ereol in f?e $imple, subJect to s ch of the dcllnbru ces nc lia ed in St)clion 44 of
.

.

. . . . . . . . . . . . . :

-

.

.:

.

. .

.1

,

r., ,.

li

said Deuce as tndy be subtktins,

a

d

La

lr

rs FuRr_slR
D tl,al saitl lr,nti was otisitta y rcsi.rtercd on ttn .....,....::).-1.:....1.-:.?..:........ a."
-cli{rrFrE
.. ........ lll..:...'..il:.:............ n ltr y.at ineteen hu dred !:t4d ....................:l:1..:...:il:.it.:......._...... i ttte
tt, i:qtian Bo& of tk aI@ of Lh. t<est.trct
.......|rj.1r..L..... t:otrone..1.:t!:tt),i:*...r:.i,t.;"
"f
pasc....2i as oliE.nal Ce ttmL. aI nt. No."ID*ds
......7.79..r.-.ej,i,..,
p rsuc. L ta Decrcc No.

at

rh]J certiJicate ts a lr.d Iet Ion Tl,u::.i:.|........ cetui,ticate of riltc rv,. .-.ii"f.lii,tl,l,Ll.-ii].,l ,,,r,r"i
i ue hercali so lb as the al)ove desoil)ed land i' cancerned.

is cancetled try

'..-*s=:->--!<- -, _
,tl i-;. iiol-!,sco

!r). li: vrc, 'r i
! t9: 9't. . 9.iill

Dep.

*State the cjvil sLalLrs, rr e
rcBiste.ed

ow.e..

ll

the olrrer is

la.d ir .esistcred in the

(Rcgista aIl)eed,

ol spousc if rnajj.idd, ase il a minor, citizenshiD and
a nrfied
a., sralc also llie .;t;zcnsiiip of her

name oldre conj

nership, slatc thc citizenshiD ol botb sfouses.

.{

4i qvp?

ryllvt./ /1

j'rDicrAr-FoRM No 109

No.

0

.

0I0

S

g

,4't,

rPoteBook

REPUBLIC OF TIItr pHILrpprNtrS

MINIS'I'RY OF JUSTICE
NATIONAL LAND TITLES AND DEEDS REGISTRATION ADMINISTRATION
(

pan! Segirtration (0snmirgilll)

RDGISTRY OF DEEDS FOR THFJ

@tanxf.* fi+rtif;aatu Bf Witb
ll-')lI'rti

$c
IT

IS HEREBY CERTIFIED

IIaI cerlaift l1nd

si tuate.t

i

the ......1::+11,.-9:lr:.1+-1.J...91...g|1=l: :,,rtr,

---l

1r,,!c.-i oj l.,rd (I-ot 1l-.A-L of .,ho suLcj. rI.,D Es.t_t f-bot 0r:)4, .Derlrre ,, Iro:r:.i,io
.'.i Lot- l ji-]\, PE'i-ll-000149, Ltc ilec. iio. /e2, e:.c.),.itu:ric_. !r ltr.Jti. ii.,r-jt:-Lr_r
llei.giri::,, lo. oi lJiI,rnl.r.yerrar.r, ijt1n. o: l,:rrit:rina, Ijet_r-r, Ii:,,rii:r. i,L.r,nd_-d
on 1_he slt
..] ofij j.ir! r-: b) llo,i^.e St.. 0-ot 2j, t:cs-/t?):)
i along l:jr,.r 2_j i,y Loi:. ))_.t_7ipu

- r',
po:.t.
-,i..".^:l
,i,,il;.i
"

f'

,

J:ra't:ect

.,,i
--, (-,:_-i .__.'",
..jo..:.
,'t', or rirn,
Lcirs i:" :r a,,;. r,6 ,i, , -ir,i,;. r,c" '.,"-ii."

g

t

o";.' 1.

.

: ..t4 a.o.dah.?-. intt
'. D.otis;.x5 aI tlr prop.,q
,-:..ts
t?8-t.tad
I',,:;;",,iil#'[:.k:",:"'
,ili, tttc
h2';,;i*i;:,;"i'ii:"'f
,J;;,,;.nl;iii];,.i'ol;,"?
R::,,!,a;oID,.,c; i:;r:,
i,l!. CltISTl:li{ n, COtOlnr!, rlarrie.t to lelr:rto C. CororLa, LotI-, oj.1..Ell
as ownet thereaf itl Jee

Fil ipinos,
sinple, s bject to

said Decree as may be subshtinr!,

lr

a

l":;;'),

,gc,

r1rl1

oi

the e cunbra ce! mentio e.l

d to

rs fuRrirER cEn1fi,tED that said takd was otisihatty rcsisteted

o tt*

ih

Sedion 14 af

........::.L:).L..::.::.9.1.........

,i^,

Ae8'\!')t.o,8oot.ot,h".Jr,.ertthrRot;:t-,q..d.ot......,.,..^..................t-hme..,-_-.,..,.....,...r...
pttb).t.... d. A,;S.1al C, tl.akalTi.l" \....1.-..............:.^.....\ r,r Lat to1l|ec]e. N.
I
issued in L. R. C. ................................. Record No. ...:.i.:...i.,:.,.....t,:.t.,.. D;

h",-,* .t

rhis certijic"le is a trcnster lron .,!ll:;r-n.1.::.+. .... cc,t0Lure aI r t n. . Li,:l i:i..,!i-.t+.:: .-"j,i"t
is cance e.l br irue het eof in so ftr as the ab aw desuibcd tand i.s co cet n.!d.
_,

_lliinrrr...i i':liio..l
i:n r:i Ia
E tercd at ..i-lir
:li-r*..
rhitippinn, on ne
;;;;l.$iri,:r,r;rir;:: . . ...
ik the.leat ni eteelt hu drcd a,d ...!::jJl.t.Lj:.i.ltr.,rr::.,
ai..t :-!)...t).r.....

:,;l

j.rrnj,ri. jL"

.,1,.r:l

n.

a Jlcj!l1L:,

Crlr,:,,r,:i CJ'La
{o'v'st

rostat addr.s)

+SiaLe lhc civil stalus,
narne of spouse jf
ase il
minor, citizenship and residcncc
regjsLoed own... If the owner is a marricd w ifan, stxle also the citizen$ip of her husband.
land is fceistered ir the nane olilic conjugal
ship, statc rhe ci!izenship otboih spouses.

r

.,t

It

ihe

lhc

--l-rlt-r
P

a'P

.........., ...........

ir I irj r:j

;.L:r,;

,4-

l-/ lp4 fa

..-LI'JI-_--_
J

T-L)1\i

uDr.r^r. r'oRNi No. 1 09

No.

00905

9

REPUBLIC oF THE I'HILIPPTNES

MINISTRY OFJUSTICE
NATIONAL LAND TITLES AND DEEDS REGISTR-A.TION ADMINIS'IR{TION
(

pani $egirfrution @rmmiuion)

II}CISTRY OF DNODS IIOR TIIO

6,runsfw 6.*t1fir.afu sf WilIe
r-t7 t 2.t

I'r

I.

rs HEruiBy cERrrFrED

qt lt..lg tr.. Jr;..

r/r'l

cerrain

lantl

sitadled

i

ti;i,j.iel r...1ht.]..,.......-...........-....... ...............hau

...liqlt-",1f!ill

the

.h-...?,i....1:::i-jl.::t=...............

ded and desoibed

^futtow!:
lrl-)4, iicint rj Io.Lj.i
---A ti.!rcel !.4 l.:Lrld (Lot \)-t.-7 oi Lh.,:iui).l. riL.Ll1 F,]C-l.l-O0l
oI 1,o1, 1j.',r., !:d-Lr-000189, LitC it.c. ll.. ; l. , ..c.), :j Lr '1,- trr rr.1,. Ii.,-11llcr'gl1.r, :o. oi l:iny:rrrb;u'rlncr, liln . ., i..r t::Lrr , 1.,i, , ii , il
irLrlr1.r.t on '.he
alc,Irs llrre: J.-l-j oy Lol- I)-lt-rt a:!;1r! ltrri., ,1onL.Ljrtc l-lr L,r l-,rL rr-I,L t,oLll
ol rlL! - r . ll.xr; or Lr, SE., ,foi)t lj es lr-t-6 by liotfrve 5;., (1,.)i, itr, !,csi: il) -',,1 Lu,L. lrr, l-l .. l.t lj-f, irs.l-LJ-irllUL:l! r,c-r.g: ctLrr, L Il:i8hr. ol ii.ry 1.5
rr. rride). ilOT[t or] ihc Sorr"l)easir.in toltio| a l.tC
1lid! Per.Ii.irll]t iiiittrt oi
'r.
1'L't
1'l r, iii t,ro\'i.]ec. ileLtinnillg jt
pr)inj,-:,rl,
!:r:l.c.j
ot'r
bejnL j.l. A:l jiri. (or.e
i.
is rcgistetcd ih acco ance with the prarisi.ns of tlte Propefty Regishdtio De.ree in ttu! narle of
If!. CiiIiTIl'J-q R. CCRClll, rrafried Lo RcrraLo C. Coronii, i)oLl-. aj i.,j,,rl r.,e,
(

j:.'|l'

as awrcr thereof in fee snnple, subjcct to such of the ehcunbm ces mentiahe.! in Sedio ll of
said Dectee as tnay be subsistihq, and to

Ir

Is FuRrHlr{ cEt{rrFrlD rrrr taid Lrt{1 tra! oignnlty rcgistercd., tt*...........:.t,':1.:..'.'.:.' ,tu),

t,tt. t,nB al af,,. olJ.. ofth? ReEhI-af D. n" ry . .R-- ... . .. .. .... .......... .. . I /,,,
p,-")...... a tn6.ml t e! t'. a!p o/ ttp No ........,....r............t.. pLi,ud rt /,. /,.
....-^....,.,.......:...
^,.
t ,""d:.. J F C
.. R" oftl \r.. . 1...1.., .,t,.c,t, the n"n.e
. ..
"l ll-.]: i ;'i:-iii'"':-, ;;i,r;;;
'Ihis certijicate is a t tlslet fron.!li.i.llLl., :: . c",tat,",i, ,1 i,'t,. t".

it c,tnce

ed

brrirhle hereolinso ljtr

as the al)av-llesctibed land

i

concenLed.

'

rati;pl;"l,

*'ii" ii:u: ;;; ,1 ;;i'1..,il,;,,,.. .

ta !t,c yeot i\cteei hdh t, r ,t..J .. .............:..........
at...i...Q... .. *

t(I "

1?tLtt tfl,kJ,

+Strte the civil staius, Damc of spouse
ied, asc if a miror, ciljzenship and
.eeistereJ owner. If the owne. ls a lrairlcd ,ntonran, state aho the c;lizenship of hcr
lrn{l is r.sislered in the name olthe conj
.nrershiD, state thd citizership ofboth spouscs.

:
..

)

li

tlrc

(Colltinued

a

Add;tianaL Sheet ..............., Pa{e ...............,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful