18.01.2012. MSDN AA postaje DreamSpark Premium.

Svi koji ste preuzimali softver putem MSDN AA sada to možete nastaviti putem DreamSparka.

MSDN AA

Tomislav Stanković 27.11.2011. - v.1.00

Sadržaj
Općenito............................................................................................................................................................................ 4 o o o o o Što je MSDN AA? ................................................................................................................................................... 4 Koji su ciljevi MSDN AA programa?....................................................................................................................... 4 Tko sve može ući u MSDN AA program? ............................................................................................................... 4 Koji softver je dostupan pri određenoj licenci? .................................................................................................... 4 Koliko dugo traje članstvo u ovom programu? ..................................................................................................... 4

Sveučilišta.......................................................................................................................................................................... 5 o o o o o Kako se priključiti MSDN AA programu? ............................................................................................................... 5 Kako platiti za članstvo? ........................................................................................................................................ 5 Moramo li platiti porez na uplatu za program? .................................................................................................... 5 Je li MSDN AA program međunarodno dostupan? ............................................................................................... 5 Prodaje li se članstvo izravno od strane Microsofta ili putem preprodavača? ..................................................... 5

o Može li se instalirani MSDN AA softver na sveučilišnim računalima ustupiti svim studentima na korištenje bez obzira na odjel (informatika, marketing, dizajn,...)? ..................................................................................................... 5 o Može li se odjel koji nije dio STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) područja prijaviti za MSDN AA program? ...................................................................................................................................................... 5 o Može li se odjel koji nije dio VIDA (Visualization, Illustration, Design, Art) područja prijaviti za MSDN AA program? ....................................................................................................................................................................... 5 o Ako se neki od odjela prijavi za MSDN AA program hoće li licenca pokriti apsolutno sve studente? .................. 5

o Ako studenti dobiju pristup softveru putem MSDN AA programa, imaju li onda pravo na njegovo neograničeno korištenje? ............................................................................................................................................. 6 o o o o Možemo li instalirati OS na gola (prazna, bez OS-a) računala? ............................................................................ 6 Mogu li studenti zadržati softver nakon što diplomiraju? .................................................................................... 6 Mogu li proizvodi napravljeni pomoću MSDN AA softvera biti prodavani komercijalno? ................................... 6 Gdje možemo postaviti dodatna pitanja? ............................................................................................................. 6

Administratori ................................................................................................................................................................... 7 o o o o o o Na koji način studenti mogu dobiti softver za osobnu upotrebu? ....................................................................... 7 Zašto postoji ograničenje za izradu 50 primjeraka softvera? ............................................................................... 7 Možemo li zatražiti dopuštenje za izradu više od 50 primjeraka softvera?.......................................................... 7 Kako možemo osigurati siguran poslužitelj za preuzimanje softvera? ................................................................. 7 Postoji li evidencija uključenih u ovaj program?................................................................................................... 7 Kakvo je stajalište o pitanju privatnosti podataka o uključenima u program? ..................................................... 7

o S obzirom na potrebnu aktivaciju proizvoda kako ćemo distribuirati Windows XP, Visio 2002 i Microsoft Project Professional? .................................................................................................................................................... 8 o Može li naše profesionalno stručno osoblje koristiti softver dostupan u ovom programu? ................................ 8

o Mogu li članovi akademske zajednice uključeni u samo dio obrazovnog programa koristiti softver dostupan u ovom programu?........................................................................................................................................................... 8

o o

Moraju li studenti nakon završetka obrazovnog ciklusa deinstalirati softver?..................................................... 8 Na koje sve načine možemo potaknuti studente da postanu svjesni postojanja MSDN AA programa?.............. 8

o Željeli bismo kupiti kopije softvera za naše studente (Student Media Option). Možemo li tada od njih tražiti naknadu za korištenje softvera? ................................................................................................................................... 8 o Postoje li kakvi video materijali koji bi nas kao administratore i naše studente pobliže upoznali s korištenjem MSDN AA programa? .................................................................................................................................................... 8

Općenito
o Što je MSDN AA?
Program koji nudi širok spektar Microsoftovog softvera, besplatno studentima sa odgovarajućih obrazovnih ustanova. U softver koji se nudi pripadaju zadnje verzije Microsoftovih operativnih sustava, razvojni alati te drugi programi iz široke palete Microsoftovih proizvoda..

o Koji su ciljevi MSDN AA programa?
Učiniti pristup Microsoftovom softveru (korisničkim i serverskim operativnim sustavima i dr.) na što jednostavniji način kako bi ga obrazovne institucije koristile za obrazovne i istraživačke svrhe. Izgraditi zajednicu sposobnih stručnjaka koji svoja znanja mogu dijeliti putem obrazovnih programa temeljenih na Microsoftovim tehnologijama.

o Tko sve može ući u MSDN AA program?
Obrazovne ustanove koje koriste tehnologiju u STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i VIDA (Visualization, Illustration, Design, Art) području. Za prve je namijenjena razvojna (developerska,programerska) licenca, dok je za druge dizajnerska licenca.

o Koji softver je dostupan pri određenoj licenci?
Windows Server Visual Studio Visio .NET Enterprise Servers MSDN Library Windows 7 Professional DVD-based Shipment Microsoft Project Expression (Web, Blend, Design, Media) SQL Server Exchange Server Tehnička podrška ELMS License Management System opcija Detaljniju podjelu možete pronaći ovdje. Developeri (STEM) x x x x x
x x

Dizajneri (VIDA) x x x x x
x x

x x x x x x

x x x x x

o Koliko dugo traje članstvo u ovom programu?
Jednu ili tri godine ovisno o izabranoj pretplatničkoj opciji.

Stranica 4

Sveučilišta
o Kako se priključiti MSDN AA programu?
Registrirajte se za razvojnu ili dizajnersku licencu ispunjavanjem jednostavne forme. Također, možete se obratiti svojoj regionalnoj podružnici.

o Kako platiti za članstvo?
Pomoću računa obrazovne institucije ili kreditne kartice, u američkim dolarima ($).

o Moramo li platiti porez na uplatu za program?
Ovisi o trenutnoj zakonskoj regulativi u državi. Npr. u SAD-u nije potrebno platiti porez ako se prilože određeni dokumenti dok se u Kanadi uplaćeni iznos poreza dodaje na fakturu. Za više detalja obratite se svojoj regionalnoj podružnici.

o Je li MSDN AA program međunarodno dostupan?
Da, ovaj je program dostupan na brojnim lokacijama širom svijeta uključujući SAD, Kanadu, Latinsku Ameriku, Europu, Australiju, Bliski istok, Aziju i Afriku.

o Prodaje li se članstvo izravno od strane Microsofta ili putem preprodavača?
U Sjevernoj Americi članstvo se prodaje izravno od strane Microsofta dok je za ostatak svijeta potrebno kontaktirati regionalnu podružnicu tj. kupiti članstvo putem distributera.

o Može li se instalirani MSDN AA softver na sveučilišnim računalima ustupiti svim studentima na korištenje bez obzira na odjel (informatika, marketing, dizajn,...)?
Da, jer jedan od ciljeva MSDN AA programa je učiniti softver dostupnim svim studentima kako bi mogli eksperimentirati, učiti, razvijati nova znanja, poboljšavati postojeća kako bi na taj način postali konkurentniji. Softver instaliran na računalima unutar sveučilišta mogu koristiti svi zainteresirani studenti bez obzira na status i odjel. Ipak, da bi student mogao koristiti isti taj softver na vlastitom računalu mora polagati barem jedan kolegij na odjelu koji je član MSDN AA programa.

o Može li se odjel koji nije dio STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) područja prijaviti za MSDN AA program?
Ne, samo odjeli koji su dio STEM područja mogu se prijaviti za razvojnu (developerku, programersku) licencu u sklopu MSDN AA programa.

o Može li se odjel koji nije dio VIDA (Visualization, Illustration, Design, Art) područja prijaviti za MSDN AA program?
Ne, samo odjeli koji su dio VIDA područja mogu se prijaviti za dizajnersku licencu u sklopu MSDN AA programa.

o Ako se neki od odjela prijavi za MSDN AA program hoće li licenca pokriti apsolutno sve studente?
Ne, MSDN AA program je primarno namijenjen studentima koji barem jedan kolegij polažu kao dio STEM ili VIDA programa. Oni kao takvi mogu isti taj softver instalirati i koristiti na svojim osobnim računalima.

Stranica 5

o Ako studenti dobiju pristup softveru putem MSDN AA programa, imaju li onda pravo na njegovo neograničeno korištenje?
Ne, softver dostupan putem MSDN AA programa može se koristiti samo za STEM i VIDA područja i kao takav ne može biti korišten u svrhe koje nisu obrazovne i koje nisu sastavni dio navedenih programa.

o Možemo li instalirati OS na gola (prazna, bez OS-a) računala?
Da, sve dok će ta računala biti korištena u obrazovne svrhe ostvarive putem STEM i VIDA područja.

o Mogu li studenti zadržati softver nakon što diplomiraju?
Da, jer licenca je trajna i neprenosiva. To znači da softver nakon što diplomirate ne morate deinstalirati, ali ga je i dalje potrebno koristiti isključivo u obrazovne tj. nekomercijalne svrhe.

o Mogu li proizvodi napravljeni pomoću MSDN AA softvera biti prodavani komercijalno?
Da, uz uvjet da se otkupi komercijalna licenca za sav softver korišten pri stvaranju nekog proizvoda.

o Gdje možemo postaviti dodatna pitanja?
Možete ih postaviti na slijedećoj adresi elektroničke pošte msdnaa@microsoft.com.

Stranica 6

Administratori
o Na koji način studenti mogu dobiti softver za osobnu upotrebu?
Postoje dva načina za studente za dobivanje softvera za osobnu upotrebu. Prvi način je da administrator napravi 50 kopija softvera dostupnog putem MSDN AA programa kako bi isti putem CD/DVD-a ponudio studentima koji ga žele koristiti za osobnu upotrebu. Studenti su posuđeni medij dužni vratiti u razumnom roku. Drugi način je da administrator softver postavi na zajednički poslužitelj kako bi studenti izravno s njega mogli preuzimati softver. Administrator također može istovremeno koristiti oba načina plasiranja softvera studentima.

o Zašto postoji ograničenje za izradu 50 primjeraka softvera?
Ograničenje postoji iz razloga što bi upravljanje većim brojem primjeraka softvera postalo otežano ili nemoguće. Dakle, ograničenje od 50 primjeraka postoji iz praktičnih razloga i trebalo bi zadovoljiti većinu potreba.

o Možemo li zatražiti dopuštenje za izradu više od 50 primjeraka softvera?
Ako ste locirani u Sjevernoj Americi te imate veliki broj studenata i trenutnih 50 primjeraka softvera ne zadovoljava vaše potrebe javite se na e-mail msdnaa@microsoft.com s objašnjenjem vaših okolnosti uz broj željenih primjeraka koje želite izraditi. Ako su vaši zahtjevi utemeljeni tada ćemo vam dati dopuštenje za izradom dodatnih primjeraka. Ako ste izvan Sjeverne Amerike tada se javite vašem regionalnom/lokalnom centru (CARNet za područje Hrvatske). Napominjemo da vodite evidenciju preuzetnih medija kako bi u svako vrijeme znali gdje se pojedini medij nalazi te kako bi isti na vrijeme bili vraćeni.

o Kako možemo osigurati siguran poslužitelj za preuzimanje softvera?
Na način da softver postavite na poslužitelj kojemu pristup imaju samo ovlašteni pojedinci (studenti, profesori tj. članovi akademske zajednice) i koji svoj status moraju potvrditi prije nego dobiju pristup softveru. Administratori moraju osigurati da je softver dostupan samo ovlaštenim pojedincima. Kako bi se spriječile sumnjive aktivnosti potrebno je s vremena na vrijeme promijeniti pristupne podatke. Osim toga, preuzimanje, distribucija i upravljanje softverom moguće je putem MSDN AA partnera tj. e-akademije bez naknade. Administrator je odgovoran za to da se studenti slažu s uvjetima korištenja MSDN AA programa i treba čuvati kopije potpisanih sporazuma.

o Postoji li evidencija uključenih u ovaj program?
Administratori moraju dva puta godišnje podnijeti izvješće o broju računala na kojima je instaliran softver i broju studenata koji su preuzeli softver. Kako ne biste zaboravili na tu obavezu biti će vam poslan e-mail podsjetnik u kojemu će te biti zamoljeni da podnesete izvješće na web stranicama programa. Ove informacije biti će korištene u svrhu boljeg razumijevanja vaših potreba kako bi iste bile primjereno i pravovremeno zadovoljene.

o Kakvo je stajalište o pitanju privatnosti podataka o uključenima u program?
Osobna privatnost je od najveće važnosti i Microsoft vas nikada neće tražiti podatke o pojedincima koji su koristili softver. Sve što je potrebno Microsoftu kako bi bolje razumio vaše potrebe su brojevi o broju osoba uključenih u program. Osobni podaci svake od uključenih osoba nisu informacije koje su Microsoftu potrebne tj. koje bi on tražio. Stranica 7

o S obzirom na potrebnu aktivaciju proizvoda kako ćemo distribuirati Windows XP, Visio 2002 i Microsoft Project Professional?
Jednako kao i sav ostali softver. Nakon preuzimanja ove vrste softvera student treba zatražiti aktivacijski ključ pomoću kojega će aktivirati softver kako bi ga mogao koristiti.

o Može li naše profesionalno stručno osoblje koristiti softver dostupan u ovom programu?
Da, stručno osoblje koje je inače zaduženo za održavanje sustava može koristiti softver dostupan u ovom programu na svojim osobnim računalima isključivo za nekomercijalnu upotrebu. Pod profesionalno stručno osoblje smatraju se osobe koje podučavaju studente kako koristiti MSDN AA program te osobe kojima je softver potreban u znantvene i istraživačke svrhe.

o Mogu li članovi akademske zajednice uključeni u samo dio obrazovnog programa koristiti softver dostupan u ovom programu?
Da, ako je član obrazovne institucije akreditirane pri MSDN AA programu. Tada je moguće instalirati softver na osobno računalo i koristiti ga isključivo u nekomercijalne svrhe.

o Moraju li studenti nakon završetka obrazovnog ciklusa deinstalirati softver?
Ne, studenti mogu zadržati i nastaviti koristiti softver instaliran na njihovim osobnim računalima, ali ne mogu provjeravati i preuzimati nove verzije softvera. Administrator tj. njegov odjel je obavezan informirati studente o ograničenjima korištenja MSDN AA programa.

o Na koje sve načine možemo potaknuti studente da postanu svjesni postojanja MSDN AA programa?
Jedna od mogućnosti je putem e-mail adrese koju svaki od studenata ostavlja kao jedan od svojih kontakt podataka prilikom upisa na obrazovnu instituciju ili jedan dio njezinog programa. Osim toga moguće je napraviti plakate o postojanju programa te iste postaviti na vidljiva mjesta.

o Željeli bismo kupiti kopije softvera za naše studente (Student Media Option). Možemo li tada od njih tražiti naknadu za korištenje softvera?
Da, apsolutno možete povratiti troškove uzrokovane korištenjem ove opcije. Jedini zahtjev je da ostanete u duhu programa i naplatite samo onoliko koliko je nužno potrebno da se pokriju troškovi.

o Postoje li kakvi video materijali koji bi nas kao administratore i naše studente pobliže upoznali s korištenjem MSDN AA programa?
Postoje, na slijedećoj adresi http://msdn.microsoft.com/en-us/academic/dd795303

Stranica 8