You are on page 1of 1

Djurrttsmotion

Grn ungdom pverkar! Miljpartiet str i processen att ta ett nytt partiprogram. Grn Ungdom vill vara med i processen och se till att vi har ett s bra partiprogram som mjligt. Efter 10 mnader av diskussioner runt om i landet har vi landat i ett frslag till kongressen som omfattar omrdena: skola, milj och klimat, djurrtt samt feminism. De frslag vi antar idag kommer att ligga till grund fr Grn Ungdoms pverkan gentemot Miljpartiet p kongresserna 2012, 2013 och under ret nr texterna ska skrivas fram.

Att Grn Ungdom vill att Miljpartiet ska vara ett parti som p riktigt tar ansvar fr vrldens gemensamma problem framgick med tydlighet vid flera tillfllen, d vikten av bde nationella och internationella helhetsgrepp lyftes fram. Det ska vara tydligt att vi varken kan tillta plsindustri i vare sig Sverige, Tyskland eller Italien. Det globala perspektivet inom djurpolitiken r oerhrt viktigt om vi p allvar anser att vi ska rdda hotade djurarter, bevara brckliga ekosystem, minska djurhllningens klimatpverkan och vrna om varje arts rtt till att leva i sin naturliga milj. Men oavsett om djurskyddet blir nationellt, internationellt eller globalt mste det ocks finnas en vertygelse om att djur, bde som individer och som arter, har ett egenvrde och rtt till sin egen existens. Drfr yrkar vi att Grn Ungdom gentemot Miljpartiet, i alla sammanhang rrande partiprogramsrevideringen, ska driva att partiprogrammet ska uttrycka:
-

att Miljpartiet ska strka djurskyddet, bde nationellt och internationellt att begreppet djurrtt strks och srskilt beaktande tas av den etiska aspekten av djurrtt att det ska erknnas att djur har ett egenvrde i egenskap av individer att livsmedel inte ska vara undantaget klimatskatt att Miljpartiet skall arbeta fr en jaktpolitik som r vetenskapligt grundad att Miljpartiet ska strva efter ett snabbare avskaffande av plsindustrin att djur har rtt till sin naturliga levnadsmilj att srskild hnsyn ska tas till hotade arter och ekosystem att varje art har rtt till sin egen existens

Partiprogramsgruppen: Anders Schrder, Ann-Catrine Westman, Annika Hirvonen, Erik Lindman-Mata, Erik Thor, Julia Finnsj, Sabina Syed

Sidan 1 av 1