You are on page 1of 1

Dtsk tbor CHAIRE

15. 28. ervence 2012, Klterec nad Orlic


Dtsk tbor Chaire navazuje na dlouholetou tradici dtskch tbor Radost a Archa. Od roku 2005 pod kadoron skupina mladch vedoucch a instruktor dvoutdenn stanov tbor pro 30-40 dt v malebnm prosted Orlickch hor na samot Bezovka u Klterce nad Orlic. Tbor je uren pro dti od 3. do 9. tdy Z. Clem tbora je utuit dti i vedouc po tlesn i duchovn strnce, proto bnou soust tborovho programu budou krom celotborov hry s legendou tvoit tak takov lahdky jako rann rozcvika, myt ve studen vod, zskvn rozlinch dovednost (tbornictv, hudba, sport, kesanstv, ...), tborov ohn, kondin cvien, modlitba a tvoivost. Program pln her, prce, dobrodrustv a modlitby pipravuje vce ne tucet vedoucch a instruktor. Na tboe je ptomen knz, zdravotnk a eta znamenitch kuchaek. Kdy/kde: 15. 28. ervence 2012 Samota Bezovka, Klterec and Orlic Cena: 2700 K (sleva pro vceetn rodiny)

Telefon na vedoucho tbora: 731 360 388 (Frantiek Kamenick) Poadatel: Aliquantulum o.s.,V Lipkch 869, 500 02 Hradec Krlov, e-mail info@aliquantulum.cz Pihlku staenou z www.taborchaire.cz (na vydn poleme) zaslejte do 30. dubna na adresu: Veronika Dernerov, Hradeck 356, 503 46 Tebechovice p/O. Tborov kaplan: P. David Vopada

www.taborchaire.cz 731 360 388

www.taborchaire.cz 731 360 388

www.taborchaire.cz 731 360 388

www.taborchaire.cz 731 360 388

www.taborchaire.cz 731 360 388

www.taborchaire.cz 731 360 388

www.taborchaire.cz 731 360 388

www.taborchaire.cz 731 360 388

www.taborchaire.cz 731 360 388

www.taborchaire.cz 731 360 388