Informaţii tehnice Nr.

384

Caparol AquaSperrgrund
Grund izolator pentru interior, diluabil cu apă, cu proprietăţi deosebite în ceea ce priveşte aderenţa.

Descrierea produsului
Domeniu de utilizare: Material de acoperire cu proprietăţi foarte bune de izolare pe porţiunile pătate cu nicotină, apă şi funingine, substanţe cu conţinut de anilină şi materiale decolorante din compoziţia stratului suport. Este de asemenea potrivit ca strat de izolare premergător aplicărilor de tapete. Proprietăţi: - Diluabil cu apă, ecologic. - Acţiune puternică de izolare. - Strat izolator conform VOB. - Capacitate de difuzie. - Valoare Sd < 0,1 m. - Înaltă capacitate de aderenţă. - Cu miros neutru. - Uscare netensionată. - Rezistenţă la substanţe alcaline. Liant: Răşină polimerizată cationică în soluţie. Densitatea: cca. 1,4 g/cm3.

Nuanţa: Alb. Acest material nu poate fi nuanţat deoarece nu este compatibil cu alte materiale. Gradul de luciu: Mat.

Reţineţi: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Alte indicaţii: vezi fişa tehnică de securitate. Depozitare: La rece, ferit de îngheţ. Dezafectare: Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer. Cod produs Vopsele şi Lacuri: M-GP01 Compoziţie: Răşină de poliacrilat, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi.

Capacitate recipiente: 5 Litri şi 12,5 Litri

plăci presate şi PAL.021 Tw 9. depozita sau vinde alimente se vor ventila cel puţin 3 zile de la data aplicării materialului şi până la darea în folosinţă a încăperii. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător.s07 Tc 0. plăci din lemn. În ceea ce priveşte pregătirea stratului suport vă rugăm citiţi fişa tehnică nr.56 0 Td ( )T.c 0 Tw ( )Tj -0. Temperatura minimă de lucru şi uscare: +5°C pentru suport şi mediu. În continuare. suprafeţele grunduite cu Caparol AquaSperrgrund se vopsesc cu orice vopsea de interior pe bază de dispersie avându-se în vedere fişele tehnice a fiecărui produs în parte. Timp de uscare: La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului. Produsul se aplică pe toate straturile suport minerale uzuale (tencuieli. 385. uscate şi fără substanţe de separare. Pe suprafeţele cu un grad extrem de contaminare sau suprafeţele cu impurităţi ce se doresc a se recondiţiona în cel mai scurt timp vă recomandăm produsul Dupa-inn N° 1.Compoziţia straturilor: Se aplică iniţial un strat de bază cu Caparol AquaSperrgrund nediluat. Consum: Cca. materiale ceramice de ex. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe. produs cu putere mare de acoperire şi timpul cel mai scurt de recondiţionare. după 12 ore şi se poate aplica stratul următor. Pe suprafeţele foarte afectate se aplică un al doilea strat. zidărie). Procedeul de aplicare: Se lucrează cu pensula sau rola. lemn. Pentru mai multe informaţii citiţi fişa tehnică nr. ciment fibros. La temperaturi mai scăzute şi umiditate mai ridicată în aer. 90-110 ml/m2 pe strat. Sculele folosite se vor curăţa cu apă după întrebuinţare. aceşti timpi se prelungesc. Suporturile recomandate şi pregătirea acestora: Suporturile trebuie să fie curate. straturi vechi de vopsea. 650 „Straturi suport şi pregătirea acestora”. ipsos. beton. pe suporturi netede. plăci din ghips-carton. sticlsTc 0 Tw 9.4 Ediţie: Mai 2008 . De reţinut: Caparol AquaSperrgrund nu poate fi amestecat sau diluat cu alte materiale. Încăperile unde se vor prepara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful