Terug naar oefenrooster

Begin Presentatie

Brandweer Harderwijk

Toyota Prius
Wat te doen bij noodgevallen

Opbouw instructie ‡ Uitleg techniek / onderdelen ‡ Hoogspanningscomponenten ‡ Gevaren voor de brandweer .

Even voorstellen .

Wat is het? ‡ De Prius is een zogenaamd hybride systeem ‡ Afhankelijk van de situatie vindt de aandrijving via de benzinemotor en / of de elektromotor plaats .

Belangrijke onderdelen I ‡ MG1 = opwekking hoogspanning startmotor ‡ MG2 = ondersteuning / aandrijfkracht bij remmen terugwinning energie ‡ Converter = omzetten hoogspanning gelijkstroom in 12 volt gelijkstroom .

Belangrijke onderdelen II ‡ Inverter = omzetting hoogspanning gelijkstroom in wisselstroom en omgekeerd ‡ Hulpaccu = voor normaal gebruikelijke onderdelen in het voertuig ‡ HV accu = hoogspanningsaccu ‡ Service plug = uitschakeling accupakket (HV accu) .

Hoogspanningscircuit = oranje .

6 volt ‡ Levensduur accu gelijk aan voertuig .2 volt ± In totaal 228 cellen ± De geleverde spanning 273.Hoogspanningsaccu (HV accu) ‡ Accupakket bestaande uit: ± 38 modules van elk ± 6 cellen van 1.

Plaats HV accupakket .

Dit is wat u ziet Beschermende bak voor de HV accu .

Componenten HV accu ‡ ‡ ‡ ‡ Accutype NI-MH nikkel-metaalhybride Hoog vermogen bij een laag gewicht Hoofdzekering tussen de cellen Opgebouwd uit: ± poreus nikkel ± metaal hybridelegering ± Kalium hydroxide (elektrolyt) .

HV accu vervolg ‡ Elektrolyt zeer corrosief ± Beschermende kleding (zuurbestendige handschoenen. laarzen en bril) ± Goed oplosbaar in water ± Alleen bij verstuiving of verwarming kans op overschrijding MAC waarde (2 mg/m3) ± 2x zwaarder dan water .

Serviceplug ‡ Uitschakeling en beveiliging voor onderhoud en calamiteiten ± Uitschakeling hoofdrelais ± Onderbreking + en ± via hoofdrelais ± Onderbreking circuit in het midden van de HV accu .

Hoogspanning onder het voertuig .

Hoogspanning vanuit achterzijde .

Hoogspanning motorcompartiment .

De gevaren voor de brandweer ‡ Morsen elektrolyt ‡ Onder (hoog)spanning staande delen ‡ Brand ‡ Normale beveiligingen (airbags ed. zie hiervoor instructie gevaren HV (in dit kader geen uitleg) .).

Elektrolyt lekkage ‡ Zullen niet al te grote hoeveelheden zijn ‡ Wegspoelen met veel water ‡ Altijd geschikte beschermende kleding gebruiken .

Onder hoogspanning staande delen Afschakeling hoogspanningsvoorziening door: Botssensor die hoogspanning afschakelt Afzetten contact (bedient hoofdrelais) Indien bereikbaar serviceplug verwijderen Anders IGCT relais verwijderen of zekering hybridesysteem ‡ 12 volt batterij losnemen ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .

Verwijdering serviceplug ISOLERENDE HANSCHOENEN GEBRUIKEN .

Plaats IGCT relais .

Plaats zekering hybridesysteem .

Plaats conventionele accu .

Brand bij de Prius ‡ Brand niet anders dan bij branden met hogere spanning ‡ Bij voorkeur met poeder blussen (ABC) ‡ Bij water voldoende afstand tot spanningdelen (minimaal 1.5 m) ‡ Niet in waterplas staan .

EINDE PRESENTATIE MET DANK AAN BRANDWEER ZUTPHEN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful