1

Content curation ± Iedereen redacteur?
eDing: Content curation Auteur: Steven Verjans, CELSTEC

Inleiding

http://dilbert.com/strips/comic/2011-10-30/

Vervelend aan dit e-ding is dat er echt geen goede vertaling bestaat voor het begrip content curation. Het beeld dat deze term oproept is die van een curator in een museum, geen kennisbewaker of kennisbeheerder, maar een kenniscurator. Een mogelijke definitie: ³Een content curator is iemand die doorlopend relevante informatie over bepaalde onderwerpen vindt, beoordeelt, verrijkt en deelt met zijn omgeving. Binnen grotere organisaties houden analisten, bidoc medewerkers en interne communicatiespecialisten zich vaak bezig met dit soort kennisdeling.´
http://w3.howardshome.com/Nieuwsbriefartikelen/ContentCurationIedereenisredacteur/tabid/7088/Default.aspx

Howard¶s Home (een bedrijf dat content curation diensten aanbiedt) beschrijft op de volgende manier wat een content curator is en doet: 1. Identificeren van relevante content Sommige mensen zijn structureel goed geïnformeerd over wat zich op bepaalde vakgebieden afspeelt. Dit doen zij door een goed ontwikkeld netwerk, via email, Twitter, RSS feeds en andere informatiebronnen. Een goede (content) curator is zeer bedreven in het vinden en selecteren van deze informatie en is vaak als eerste op de hoogte.

IPO docententraining

2 2. Classificeren, beoordelen en verrijken van content Wanneer een interessant artikel, tweet of blogpost is geïdentificeerd is de curator in staat om deze te voorzien van commentaar en/of deze zo te categoriseren en te bewerken dat deze relevant wordt voor zijn omgeving. De waarde die hij toevoegt is essentieel; alleen al het feit dat hij/zij deze informatie vanuit zijn expertise en autoriteit selecteert levert toegevoegde waarde. 3. Delen van content Een curator houdt nuttige informatie niet voor zichzelf maar is bedreven in het delen van deze informatie met zijn omgeving. Waar dit tot voor kort via e-mail en de (interne) nieuwsvoorziening ging is het door de komst van o.a. Facebook, Twitter en LinkedIn groepen makkelijker geworden om content te delen. Juist door de opkomst van de sociale media is de content curator in opkomst. Het is hiermee eenvoudiger om snel informatie te delen, de curator heeft sneller bereik en krijgt ook direct feedback. Deze feedbackloop geeft erkenning en een soort beloning voor het delen, dit is voor veel curatoren dan ook de reden om hiermee door te gaan. Het verschil met de traditionele kennisdeling is dat door de lagere drempels die de sociale media bieden de rol van curator eenvoudiger te vervullen is. Curatoren worden niet per se betaald voor het werk wat ze doen, het is meer een rol die iemand vervult. Een goede Engelstalige presentatie over content curation is die van Corinne Weisgerber:

http://www.slideshare.net/corinnew/building-thought-leadership-through-content-curation Er wordt in deze beschrijvingen een duidelijk verschil gemaakt tussen identificeren en verzamelen van content enerzijds, en het classificeren, beoordelen, verrijken en organiseren van content anderzijds. De toegevoegde waarde van content curation bevindt zich net in het filteren, beoordelen en verrijken van content om zo de steeds groeiende massa aan relevante content overzichtelijk te maken, maar ook de contextualiseren voor een doelpubliek.

IPO docententraining

3

http://glennremoreras.com/2010/07/28/forecast2020/ Zoals Beth Kanter zegt: ³A content curator cherry picks the best content that is important and relevant to share with their community. It isn¶t unlike what a museum curator does to produce an exhibition: They identify the theme, they provide the context, they decide which paintings to hang on the wall, how they should be annotated, and how they should be displayed for the public. Content curation is not about collecting links or being an information pack rat, it is more about putting them into a context with organization, annotation, and presentation. [«] a content curator continually seeks, makes sense of, and shares the best and most relevant content on a particular topic online. Content curators have integrated this skill into their daily routine.´ http://www.bethkanter.org/content-curation-101/

Academicus als content curator? Je vraagt je misschien af: waarom lees ik dit nu? Wat heb ik hier nu aan? Moet ik hier iets mee? y Als professional in een kennisomgeving waar de kennis snel verandert, moet je voortdurend bijblijven. Je gaat misschien een paar keer per jaar naar conferenties, of je volgt wat er in wetenschappelijke tijdschriften gebeurt, maar er gebeurt natuurlijk veel meer in onze omgeving. Dan is content curation een mogelijke manier om bij te blijven: ³In today¶s world of content abundance, the skill of how to find, make sense, and share content that we need to be effective in our work is critical. Simply put, being a content curator is a method to help you stay informed about your field and be more effective at your job.´ (Kanter)

IPO docententraining

4 y Elk lid van een faculteit of instituut kan bijdragen aan de reputatie van de instelling door een goed curatorschap. Universiteiten spelen ± mijns inziens ± nog onvoldoende de rol van curatoren in hun wetenschapsdomeinen. Naast de onderzoeks- en onderwijstaak van het hoger onderwijs, ontstaat er steeds meer behoefte aan zinvolle maatschappelijke bijdrage via curatorschap: ³For organizations and brands, content curation can help establish the organization¶s thought leadership and capture attention in today¶s information cluttered world. Content curation can help your organization become the go-to authority on an issue or topic area.´ (Kanter)

In zijn boek ³The Digital Scholar: How Technology Is Transforming Scholarly Practice´ (2011) en op zijn blog vermeldt Martin Weller (Hoogleraar aan de Britse OU) het toenemend belang van µtrusted curation¶ als een belangrijke toekomstige maat voor µimpact¶ in de academische wereld: ³This kind of trusted digital curation is increasingly valuable I feel, and one that is not easily recognised by current systems. Someone could be the key 'go-to' source because they spend a lot of time reading and filtering, but not publish anything themselves, and yet have a huge impact in their field. http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2012/01/downes.ca³ Misschien vraag je je ook af: Waar moet ik de tijd vinden om dit allemaal te doen? Zoals Kanter schreef, is het zaak om curator activiteiten te integreren in je dagelijkse (of wekelijkse) routine. Wanneer je bijvoorbeeld elke vrijdag besteedt aan onderzoek en bijblijven, is het een kleine moeite om een uurtje een selectie publiek te maken van de artikels of bijdragen die je die dag leest / analyseert / becommentarieert. Kanter gebruikt volgende tijdsschatting voor een actieve curator (gebaseerd op werk van Harold Jarche):

http://www.bethkanter.org/content-curation-101/

IPO docententraining

5

Curation in het onderwijs

Enkele tools voor content curation zoals scoop.it of pearltrees.com maken het mogelijk dat je met meerdere mensen tegelijk een bepaalde topic of thema beheert. Je kan dus studenten in afstudeerkringen of mastercursussen samen laten bepaalde topics beheren, maar je kan ook voor elk vak dat je geeft samen met je cursusteam afspraken maken om recente relevante content via curation tools aan te bieden. De output van de meeste curation tools kan ook omgezet worden naar een RSS-feed, die dan weer in een leeromgeving kan worden ingelezen. Voorbeelden http://storify.com/charedbv/queen-beatrix-hits-back (CharedVerschuur) http://www.scoop.it/t/information-coping-skills (Beth Kanter) http://www.scoop.it/t/medieval-women-s-history (Jone Johnson Lewis) http://www.scoop.it/t/the-history-of-art (Monica Anke Hahn) www.pearltrees.com/t/curation/id3048670 (techchange) http://storify.com/sverjans/open-universiteit-te-koop

Opdrachten 1. Kijk kort naar de bovenstaande voorbeelden en vergelijk de verschillende tools die gebruikt zijn. Benoem de verschillen met je collega en denk even welke tool voor jou nuttig zou kunnen zijn. 2. Meld je aan bij http://www.scoop.it/ via de knop µSign up for free¶. 3. Zoek even of er in jouw domein al topics aangemaakt zijn (zoek ook in het Engels). Als er al topics bestaan, kan je ervoor kiezen om die topics te volgen. 4. Begin een nieuwe topic over het domein waarin jij werkt, door een naam in te tikken in het voorziene veld. 5. Vul het vervolgscherm is, waar je een korte beschrijving geeft van de topic, en enkele zoekwoorden intikt. Op basis van die zoekwoorden zullen suggesties gedaan worden voor artikels die je aan je topic kan toevoegen. 6. Blader door de suggesties, en kies enkele artikels die je relevant vindt.

IPO docententraining

6 Voor gevorderden 7. Via de knop µManage¶ kan je zelf nog bronnen toevoegen. Klik op µManage sources¶ en dan op µAdvanced Options¶. Open een nieuw browservenster en ga naar de website van een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift uit je domein. Zoek het RSSicoontje van het tijdschrift, kopieer de link naar de RSS-feed, en ga terug naar het scoop-it venster in je browser. Plak nu de URL van de RSS-feed in het voorziene veld. 8. Op deze manier kan je een topic vullen met nieuws vanop Twitter, blogs en googlezoekopdrachten, maar ook zelf academische bronnen toevoegen.

Aanvullende informatie y André Manssen (Nov 2011): Content curation in het onderwijs. http://www.scribd.com/doc/73210511/Content-Curation-in-Het-Onderwijs y Francisco Perez (2011): Best free content curation tools 2012. http://www.iblogzone.com/2011/12/best-online-content-curation-tools-2012.html y Robin Good (2011): Content Curation Tools: The Scoop.it Video Guide. http://www.youtube.com/playlist?list=PLECAC8F2BEDB81424 y Joyce Seitzinger (2011-«): Digital curation for teachers. http://www.scoop.it/t/digital-curation-for-teachers y Nate Green (2012): Content curation for teachers. http://www.edsocialmedia.com/2012/01/content-curation-for-teachers/

IPO docententraining

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.