UCDC Facultatea de Stiinte Politice Master Relatii Internationale si Comunicare Teoria relatiilor internationale, - Teme pentru referatul de final

de semestru –
1. Evolutia conceptului de putere in Teoria relatiilor internaţionale

2. Evoluţia conceptului echilibrului de putere în teoria relaţiilor internaţionale 3. Dilema de securitate in comportamentul international al statelor 4. Analiza comparativă a limbajului din practica relaţiilor internaţionale si din teoria relaţiilor internaţionale 5. Rolul, statutul si influenţa corporaţiilor multinationale ca actori internaţionali din perspectiva teoriei relaţiilor internaţionale 6. Analiza sistemului de relaţii internaţionale în perioada interbelică 7. Tendinţe de evoluţie a mediului internaţional la începutul secolului XXI (NB: prin utilizarea uneia din teoriile relatiilor internationale) 8. Influenţa lui Thomas Hobbes asupra genezei teoriei realiste a relaţiilor internaţionale 9. Analiza comparativă a realismului lui Hans Morgenthau şi a realismului lui Raymond Aron 10. Influenţa doctrinei realiste asupra practicii diplomatice din secolul al XX-lea 11. Relevanţa practică a teoriilor sistemice neorealiste ale relaţiilor internaţionale în contextul evoluţiilor internaţionale din a doua parte a secolului XX 12. Analiza valenţelor predictive a doctrinei neorealiste a multipolarismului 13.Doctrina kantiană a păcii eterne şi influenţa acesteia asupra teoriei liberale a relaţiilor internaţionale 14. Cooperarea internaţională – concept cheie a teoriei liberale a relaţiilor internaţionale 15. Conceptul de securitate colectivă în teoria liberală a relaţiilor internaţionale 16.Scoala neoliberală şi teza interdependenţei complexe 17. Rolul actorilor non-statali în cadrul curentelor de gândire neoliberale

Curentele de gandire neormarxiste si impactul lor asupra relatiilor internationale 22. .Influenta teoriei conflictelor asupra domeniului relatiilor internationale 18.Curentul de gîndire feminist şi relevanţa sa asupra practicii relaţiilor internaţionale 20.Rolul structurilor normative si de idei în cadrul curentelor constructiviste 19. Influenţa curentului de gândire postmodernist asupra dezbaterilor contemporane în teoria relatiilor internationale 21.