You are on page 1of 2

FERIE ZIMOWE W GMINNYM O RODKU KULTURY W KALISKACH 0D 30.01.2012 DO 10.02.

2012 ROKU 30 stycze 2012poniedzia ek


10.00 15.00 Zaj cia plastyczne w wietlicy. Konkurs plastyczny dla dzieci pt: Postaw na rodzin . Kuchnia regionalna Taniec Latino dla Pa . Sekcja kulturystyki. Bajki te dawne i dzisiejsze - maraton filmowy. Sala widowiskowa GOK Zabawa z teatrem pt: Kolorowy Korowd karnawa owy Ameryki Po udniowej Biblioteka , Czytelnia internetowa Aerobic Sekcja kulturystyki Tenis sto owy dla ma ych i du ych. Sala widowiskowa GOK Biblioteka ,Czytelnia internetowa Taniec Latino . Taniec towarzyski- pary Sekcja kulturystyki. Teatr dla dzieci - bajka pt. Calineczka w wykonaniu artystw teatru Art-Re . Sala widowiskowa GOK Zaj cia plastyczne - Walentynki tu - tu . Biblioteka, Czytelnia internetowa Aerobic Sekcja kulturystyki. wietlica zaprasza Na s odko i s ono - zaj cia kulinarne dla dzieci. Kuchnia GOK Biblioteka, Czytelnia internetowa Nauka gry na gitarze Dyskoteka dla m odzie y szkolnej Sekcja kulturystyki.

17:00-20:00 18:00-20:00 07:00-20:00

31 stycze 2012- wtorek

10:00 - 14:00

14:30-15:30

7:30 - 15:00 19:00- 20:00 07:00-20:00

1 luty 2012- roda

10:00-15:00 9:00 - 18.00 18:00-20:00 07:00-20:00

2 luty 2012 - czwartek

14:00 15:00 15:00-17:00 07:30-15:00 19:00 20:00 07:00-20:00

3 luty 2012 - pi tek

10:00 - 14:00

9:30 18:00 17:00-18:00 17:30-21:30 07:00-20:00

6 luty 2012 - poniedzia ek

10:00 -15:00 17:00-20:00 18:00-20:00 07:00-20:00

Zaj cia w wietlicy. Turniej warcabowy z nagrodami. Kuchnia regionalna Taniec Latino dla Pa . Sekcja kulturystyki. Zaj cia w wietlicy. Prace plastyczne do powie ci Stara Ba Jzefa Ignacego Kraszewskiego. Biblioteka ,Czytelnia internetowa Aerobic Sekcja kulturystyki. Wyjazd do kina -

7 luty 2012- wtorek

10:00 14:00

07:30 15:00 19:00 20:00 07:00-20:00

8 luty 2012 - roda


9:00 - 18.00 18:00-20:00 07:00-20:00

Biblioteka ,Czytelnia internetowa Taniec Latino . Taniec towarzyski- pary Sekcja kulturystyki. Zaj cia w wietlicy .Zabawa w kalambury dla dzieci. Biblioteka, Czytelnia internetowa Aerobic Sekcja kulturystyki. Biblioteka, Czytelnia internetowa Bal przebiera cw dla dzieci. Sala widowiskowa GOK Nauka gry na gitarze Sekcja kulturystyki.

9 luty 2012- czwartek

10:00 - 15:00 07:30-15:00 19:00 20:00 07:00-20:00

10 luty 2012 - pi tek

9:30 18:00 11:00-13:00 17:00-20:00 07:00-20:00