QUADERN D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

QUADERN D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀR

Í NN D XE X Í DE
UNITAT 1 UNITAT 2 UNITAT 3 UNITAT 4 UNITAT 5 UNITAT 6 UNITAT 7 UNITAT 8 UNITAT 9 UNITAT 10 UNITAT 11 UNITAT 12 Càlcul ràpid ....................................... 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

RIES

C FITXA 1
Nom: Data:

U N I TAT 1

1 Completa la taula següent:

anterior 17.134

nombre 17.135

posterior 17.136

2 Cerca el nombre natural més gran i el més petit que es poden formar amb les xifres següents: a) 7, 3, 3 b) 0, 1, 1, 2 c) 4, 3, 0, 0,1 d) 7, 8, 5, 1 e) 1, 4, 0, 2, 9 nombre més petit que es pot formar

xifres 7, 3, 3 0, 1, 1, 2 4, 3, 0, 0, 1 7, 8, 5, 1 1, 4, 0, 2, 9

nombre més gran que es pot formar

3 Escriu el signe > o < segons correspongui: a) 34.827 34.989 93.508 28.714 d) 86.566 e) 136.481 e) 219.119 80.766 193.462 119.119

QUAC
4

b) 935.002 c) 29.394

600.938: f) 27.702: l) 33.905 b) 298 c) 29 d) 92.672: c) 401: d) 76.481 e) 95.401: e) 6.009: 3 Quantes centenes hi ha en un milió? 4 Escriu aquests nombres en xifres àrabs: QUAC a) XII: b) DXIV: c) LXI: d) LVII: e) CM: f) XXIX: g) MMVII: h) MXM: i) DXV: j) LXIII: k) CD: l) MLIX: 5 .228: k) 93.087 2 Arrodoneix aquests nombres a la centena més propera: a) 672: b) 3.950: g) 348: h) 892: i) 990: j) 4.C FITXA 2 Nom: Data: U N I TAT 1 1 Digues en quin ordre d’unitats es troba la xifra 9 en cada un dels nombres naturals següents: a) 2.

El fabricant li dóna una pastilla de més per cada dotzena que compra. de manera que multiplicant-los aconsegueixis el nombre més gran possible. 4.C FITXA 3 Nom: Data: U N I TAT 1 1 Descompon cada nombre en tres factors: a) 99 = b) 70 = c) 42 = d) 3000 = e) 250 = f) 56 = 2 Escriu en nombres romans: a) 101 → b) 353 → c) 47 → d) 69 → e) 808 → f) 220 → 3 Amb els cinc dígits següents forma un nombre de dues xifres i un altre de tres xifres. Pots utilitzar la calculadora per fer el càlcul. Els dígits són: 3. Quantes pastilles de sabó ha rebut en total? QUAC Dades: Què busquem? Plantejament: Resolució: Solució: 6 . 1 4 Resol aquest problema seguint l’esquema de resolució: Un botiguer compra 840 pastilles de sabó. 2. 5.

000 000 + 700. 4 Calcula directament aquestes sumes: a) 8.000 000 + 80.000 000 + 500.000 + 40.783. 0 desenes i 2 unitats = .347. 9 centenes. 0 desenes i 1 unitat = .610 habitants? 7 . milions.000 + 4.897 = b) 600.000 + 3. milions. c) Nou-cents cinquanta tres milions dos: d) Vint-i-tres milions cinc-cents mil: . 5 desenes i 0 unitats = d) 2 milers. si saps que som 6. 0 centenes.786 = c) 38.000 + 600 + 2 = . 2 Escriu en nombres: a) 7 centenes. . .000 + 500 = . 3 Escriu en nombres: a) Dos-cents quatre mil set-cents trenta-sis: . c) 200. . QUAC b) 30. .502 = milions. c) 3 milers. mil mil mil .014. b) Quatre milions cent vuit mil tres-cents disset: . 5 Si un turista et demana quants habitants té Catalunya. 4 desenes i 8 unitats = . com li ho diràs d’una forma aproximada.000 + 900 + 20 + 1 = . 6 centenes. b) 5 milers.900.R FITXA 4 Nom: Data: U N I TAT 1 1 Completa amb nombres aquestes igualtats: a) 4.

547: 4 De quina estació està més a prop cada tren? 1 2 3 4 5 QUAC Barcelona Granollers Sant Celoni Girona Figueres Portbou I tren 1 → I tren 2 → I tren 3 → I tren 4 → I tren 5 → 8 .016: d) 87.R FITXA 5 Nom: Data: U N I TAT 1 1 Descompon cada nombre en 2 factors: a) 100 b) 36 → → d) 33 → e) 50 → f) 64 → c) 2.093: e) 276.000 → 2 Escriu en nombres: a) Setanta-quatre mil vuit-cents setanta-dos: b) Trenta milions cent vuit mil sis-cents disset: c) Nou-cents setze milions dos mil: d) Tretze milions set mil divuit: 3 Escriu en lletres: a) 707: b) 1.004: c) 35.

El temps de resposta és il·limitat. sumant-los o bé multiplicant-los. on hi haureu escrit 16 nombres qualssevol d’un Objectiu: Obtenir els nombres del tauler. puc marcar-lo al tauler! QUAC 8 15 9 18 35 14 40 35 16 20 12 50 6 45 29 24 9 . qui treu la puntuació més alta comença el joc. assenyala el nombre obtingut. Guanya qui marca més caselles. Amb els tres nombres que li han sortit ha de fer càlculs mentals. té l’oportunitat d’aconseguir-ho l’altre jugador sense que això signifiqui que aquest jugador perdi el seu torn. Si ho aconsegueix. El jugador a qui li ha tocat començar el joc tira els 3 daus. Regles: Tireu un dau. 4 caselles.A FITXA 6 Nom: Data: U N I TAT 1 1 Joc de les dues operacions Jugadors:2 Material: 3 daus i un tauler de 4 màxim de 2 xifres. M'han sortit: el 3. Si no ho aconsegueix. el 3 i el 5! Calculo mentalment 3 3 5 = 45 Hi és el 45? Sí. amb l’objectiu d’obtenir com a resultat algun dels nombres del tauler.

de manera que la suma dels cercles de cada circumferència doni sempre el mateix resultat: 3 2 Canvia una bola en cada grup de manera que la suma de les 3 boles sigui 15. QUAC 3 6 7 1 2 4 3 8 9 10 .C FITXA 1 Nom: Data: U N I TAT 2 1 Distribueix els nombres de l’1 al 6 en els cercles situats a cada intersecció de les 3 circumferències.

Quants minerals li sobren? Dades: Què busquem? Plantejament: Resolució: Solució: 3 Quantes paraules llegeixes per minut? QUAC a) Demana que et cronometrin mig minut de lectura. Després compta les paraules que has llegit. omple 46 caixes de 12 minerals cadascuna. quina velocitat de lectura té per minut? 11 .C FITXA 2 Nom: Data: U N I TAT 2 1 Relaciona amb fletxes: • 3 propietat associativa propietat distributiva • • (2 • • 4 propietat commutativa • • 4 (5 7) = (4 5) 7 7=7 4 3) 6 = (2 6) 3 (5 + 2) = (3 5) + (3 2) 2 En Ramon amb els 563 minerals que té. com sabràs les que llegeixes en un minut sencer? c) Si algú llegeix 26 paraules en un quart de minut. b) Si saps les paraules que llegeixes en mig minut.

590 càlcul exacte: càlcul aproximat: 4 Quants ous té en David si ha omplert 46 paquets d’una dotzena i li han sobrat 11 ous? QUAC Dades: Què busquem? Plantejament: Resolució: Solució: 12 .798 + 8.811 càlcul exacte: càlcul aproximat: b) 823.391 + 36.C FITXA 3 Nom: Data: U N I TAT 2 1 La Daniela té 617 segells. arrodonint fins a les desenes: a) 72. Quants segells hi ha a cada pila? Dades: Què busquem? Plantejament: Resolució: Solució: 2 Calcula: a) (3 + 1) b) (4 + 2) c) 2 2+5= 3= 8= d) (3 – 2) e) 3 + (2 f) 4 5+4= 4 + 1) = (3 + 1) (3 – 1) = 3 Fes aquestes operacions per càlcul exacte i per càlcul aproximat. Ha fet 47 piles iguals i li han sobrat 6 segells.748 – 515.550 + 7.

151.C FITXA 4 Nom: Data: U N I TAT 2 1 Calcula mentalment: a) 930 : 10 = b) 360 : 20 = c) 4.215 : 3 = j) 784 : 8 = k) 378 : 9 = l) 525 : 5 = 2 Escriu els noms de les parts de la divisió 76 4 37 19 0 3 Completa els quadrats màgics següents de manera que obtinguis el resultat que hi ha a sota: 9 6 7 8 9 6 27 QUAC 18 4 Resol amb la calculadora: a) Per quin nombre he de multiplicar 543 perquè doni 9.000 : 30 = f) 680. quin resultat obtenim? 13 .900 : 70 = d) 720 : 40 = e) 3.000 : 1000 = g) 412 : 4 = h) 928 : 2 = i) 1.774? b) Quin és el nombre que sumat a la meitat de 654 dóna 588? c) Quina és la meitat del triple de 256? d) Si al triple de 376 li restem 1.

R FITXA 5 Nom: Data: U N I TAT 2 1 Observa el dibuix: a) Quantes pomes hi ha? b) Posa una creu a les maneres correctes de calcular l’operació anterior: • (2 + 3) • (5 6 3) 3) + (5 6 • 2+3 • 6 • 6 2+3 (2 + 3) 2 Escriu el procés més fàcil que fas servir per resoldre aquestes operacions: a) 7 + 14 + 3 b) 6 + 2 + 18 (7 + 3) + 14 10 + 14 = 24 QUAC c) 16 + 12 + 18 d) 5 e) 3 7 8 2 5 Quina propietat has fet servir en tots els casos? 3 Escriu el nombre que falta a cada operació: a) 9 + b) 5 = 23 = 45 c) d) 3 = 60 – 17 = 9 e) 56 : f) 84 – =7 =9 14 .

Quants en tocaran a cadascuna? Dades: Plantejament: Què busquem? Resolució: Solució: 4 Indica si s’han resolt bé aquestes divisions: QUAC dividend 150 120 300 170 1.500 1.R FITXA 6 Nom: Data: U N I TAT 2 1 Calcula: a) 3 4+2= 3= 4= d) 2 3+1 3 8= 7= b) 5 + 2 c) 7 + 1 e) 2 + 1 f) 3 + (2 4 + 1) = 2 Resol mentalment aquestes divisions i encercla les que són exactes: a) 23 : 9 = b) 32 : 8 = c) 17 : 7 = d) 40 : 5 = e) 24 : 8 = f) 12 : 10 = 3 En Quim vol repartir en parts iguals 563 cromos entre les 12 companyes de l’equip de natació.200 divisor 50 30 10 50 500 300 quocient 3 40 3 4 3 4 és correcte? 15 .

completa: dividend divisor quocient residu 16 . T’ha donat el nombre que havies pensat? Per què? 2 Inventa una cadena d’operacions com l’anterior però canviant-ne els nombres utilitzats. Multiplica’l per 2. Resta-li 6. El resultat d’aquestes operacions serà parell o senar. Suma-li 10. Comprova que funciona: 3 Investiga què passa quan sumem nombres parells i nombres senars. Divideix-lo per 2 i resta-li 2.780 25 b) 576 18 c) 352 14 d) 767 18 QUAC 5 A partir de las divisions anteriors. P o S? (Per arribar a una conclusió cal que facis el càlcul amb nombres diferents diverses vegades). Resta-li 4. S+S= S+S+S= P+P= S+S+S+S= S+P= S+S+P+S= P+S+P= S+S+S+S+S= Quina mena de nombre s’obté en sumar qualsevol quantitat de nombres senars? 4 Resol les operacions següents: a) 4. Indiquem amb P un nombre parell i amb S un nombre senar.A FITXA 7 Nom: Data: U N I TAT 2 1 Pensa un nombre.

352 → 8.173 5) Repeteix aquest procés amb el resultat que has obtingut: 7.532 – 2.456 3. 3.174 A partir del nombre 6.731 – 1.358 6.467 6.352 8. Exemple: 9 8 + 7 + 6 – 5 – 4 + 3 + 21 = 100 Hi ha 15 respostes correctes! Ànim! QUAC 17 .359 4) Els nombres que obtinguis els has de restar: 9.359 = 7.174 6.730 – 0. però sense canviar-ne l’ordre.532 3) Ara ordena’ls de menor a major → 2.592. Passa el mateix amb el nombre que has triat? 2 Aquesta igualtat és falsa: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 100 Per transformar-la en una igualtat correcta pots canviar els signes i construir nombres nous ajuntant els que tens.532 – 2.543 – 3.173 → 7.641 – 1.A FITXA 8 Nom: Data: U N I TAT 2 1 Segueix aquests passos: 1) Tria un nombre qualsevol de 4 xifres com per exemple.377 6.087 → 8. 2) Ordena les xifres de major a menor → 9.174 no podem continuar.174 → 7.087 3.354 → 6.378 8.354 6.

C FITXA 1 Nom: Data: U N I TAT 3 1 En aquest plànol de la selva hem de dibuixar una tanca amb només 3 rectes. Ens pots ajudar? 2 Mesura els angles següents amb el transportador: a) c) e) b) d) f) 3 Digues el nom dels angles següents: 190˚ a) 20˚ c) 90˚ e) QUAC f) b) 80˚ 360˚ d) 180˚ a) b) c) d) e) f) 18 . de manera que a cada zona quedi un tucà i una palmera.

Rectes secants → 2.C FITXA 2 Nom: Data: U N I TAT 3 1 Relaciona: a) 1. Rectes perpendiculars → b) 2 Dibuixa la mediatriu d’aquest segment: A B 3 Dibuixa un angle de: a) 50º b) 150º c) 250º QUAC 4 Dibuixa la bisectriu d’aquest angle: 19 . Rectes paral·leles → c) 3.

R FITXA 3 Nom: Data: U N I TAT 3 1 Mesura els angles següents amb el transportador: a) c) e) b) d) f) 2 Completa les sèries següents: QUAC 20 .

A FITXA 4 Nom: Data: U N I TAT 3 1 Mesura els angles següents amb el transportador: a) b) c) 2 Dibuixa la bisectriu d’aquests angles: a) b) c) 3 Amb l’ajut del regle i de l’escaire. dibuixa un quadrat de 5 cm de costat i un triangle de 3 cm. QUAC 4 Copia aquests dibuixos en la llibreta: 21 .

C FITXA 1 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Pinta aquests 10 llapis del color que indiquen les fraccions següents: 3 de blau 10 2 de groc 10 4 de vermell 10 1 de marró 10 2 Representa gràficament les fraccions següents: a) 1 3 c) 2 5 b) 5 2 d) 1 4 3 Com es llegeixen les fraccions següents? QUAC 22 a) b) c) d) e) 1 10 4 5 2 9 → → → 5 → 100 1 → 1000 .

C FITXA 2 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Escriu les fraccions següents: a) dos terços: b) set vuitens: c) cinc dècimes: d) nou mil·lèsimes: e) tres centèsims: f) tres mitjos: g) cinc quarts: h) deu sisens: 2 Relaciona cada fracció amb la representació corresponent: a) 2 6 b) 3 8 c) 5 5 QUAC 23 .

C FITXA 3 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Representa gràficament les fraccions següents: a) 2 5 c) 5 5 b) 3 7 d) 4 7 2 Indica si les representacions són correctes: a) 6 3 c) 7 10 b) 5 12 d) 6 9 QUAC 24 .

C FITXA 4 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Calcula: a) b) 2 de 30 = 3 1 de 10 = 2 c) d) 5 de 12 = 6 4 de 8 = 4 2 Assenyala amb una creu les fraccions més petites que la unitat: a) 5 6 b) 4 3 c) 7 8 d) 9 5 e) 3 7 3 Assenyala amb una creu les fraccions que siguin com la unitat o més grans: a) 5 5 b) 8 3 c) 13 11 d) 10 2 e) 2 9 4 Quina fracció faltaria en cada cas per tenir la unitat completa? a) 1 + 3 3 + 5 = = 1 e) 10 + 15 9 + 11 = = 1 3 b) = = 1 f) = = 1 c) 2 + 7 = = 1 g) 7 + 12 = = 1 d) 8 + 17 = = 1 h) 10 + 19 = = 1 QUAC 5 Escriu en lletres les fraccions següents: a) b) c) 16 : 8 4 : 7 9 : 3 25 .

si convé.C FITXA 5 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Calcula el nombre natural que representa cada fracció: a) 15 = 3 10 = 2 6 = 6 18 = 6 25 = 5 f) 36 = 6 42 = 7 100 = 10 50 = 25 30 = 6 k) 16 = 4 24 = 8 63 = 9 64 = 8 81 = 9 b) g) l) c) h) m) d) i) n) e) j) o) 2 Calcula les fraccions següents i. expressa’n el resultat com a nombre mixt: a) 17 = 3 15 = 4 28 = 7 7 = 5 10 = 8 f) 20 = 6 25 = 4 37 = 6 45 = 7 73 = 9 k) 19 = 3 20 = 5 58 = 7 39 = 4 29 = 7 b) g) l) c) h) m) d) i) n) QUAC e) j) o) 3 A quina fracció correspon cada un d’aquest nombres mixtos? a) 5 + 1 = 2 2 = 6 c) 4 + 2 = 4 1 = 5 b) 3 + d) 1 + 26 .

Quants alumnes hi ha de cada mena? 27 . la dècima part són rossos i les quatre dècimes parts són morenos. 4 Quin nombre és? Ajuda’t de dibuixos: 2 La fracció 2 d’un nombre és igual a 8. L’Edu ha obtingut 2 1 les parts dels vots i la Natàlia . a quants els agrada el futbol? A quants nens i nenes no els agrada el futbol? QUAC 4 En una classe de 30 alumnes hi ha hagut votacions per triar un representant. Qui dels dos ha guanyat? Quants vots ha tingut cadascun? 3 3 5 En una classe de 20 alumnes. 4 Si a la classe són 20 nens i nenes. Quin nombre és? 5 3 A 2 d’una classe els agrada el futbol. la meitat tenen el cabell castany.C FITXA 6 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Els 3 d’un nombre és igual a 30.

R FITXA 7 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Quina fracció està ombrejada? Completa les fraccions que hi ha a sota de cada dibuix: a) 3 b) 4 c) 5 2 Completa les fraccions següents segons el que indiquen els dibuixos: a) 2 b) 1 c) 3 3 Relaciona les dues columnes: una meitat • • • • • • • • 2 100 1 4 3 8 1 2 2 3 QUAC dos terços un quart dos centèsims • tres vuitens • 28 .

R FITXA 8 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Representa gràficament les fraccions 1 2 i : 4 3 2 Calcula: a) 1 de 10 = 2 1 de 15 = 5 1 de 8 = 4 d) 1 de 21 = 3 1 de 50 = 5 1 de 36 = 6 g) 1 de 49 = 7 1 de 56 = 8 1 de 27 = 9 b) e) h) c) f) i) 3 Encercla les fraccions més petites que la unitat: a) 2 5 b) 8 3 c) 3 4 d) 1 3 QUAC 4 Encercla les fraccions més grans que la unitat: a) 7 5 b) 9 2 c) 1 2 d) 10 3 5 Encercla les fraccions iguals a la unitat: a) 3 3 b) 1 6 c) 7 7 d) 5 2 29 .

R FITXA 9 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Expressa en forma de fracció i de nombre mixt cada una d’aquestes figures: 2 Representa aquests nombres mixtos en figures: QUAC a) 2 + 3 7 b) 4 + 1 2 30 .

i usant un color diferent per 3 4 6 9 12 a cadascuna.A F I T X A 10 Nom: Data: U N I TAT 4 1 Completa: dos dècims → 2 10 quatre dècims → cinc centèsims → deu mil·lèsims → set mil·lèsims → setanta centèsims → 1 1 1 1 1 2 Representa en la figura de sota les fraccions . . . 1 3 1 4 1 6 1 9 1 12 color color color color color part no pintada 3 Quina de les parts pintades és la més gran? QUAC I la més petita? 31 .

Quin nombre és? 5 . Quants bom3 4 8 bons ha menjat cadascú? 2 Hi ha 4 requadres que representen el mateix nombre. en Pau n’ha menjat . l’Albert . Sabries dir quins són? Quin nombre representa cada requadre? Calcula les fraccions i ho sabràs. i l’Anna .A F I T X A 11 Nom: Data: U N I TAT 4 1 1 2 1 D’una capsa de 60 bombons. QUAC 32 4 La fracció 4 d’un nombre és igual a 20. Quin és aquest nombre? Pots resoldre-ho amb l’ajuda 6 de dibuixos. 1 de 12 4 1 de 12 3 3 de 12 12 3 de 12 4 1 de 12 2 2 de 12 8 1 de 12 6 4 de 12 16 3 La fracció 3 d’un nombre és igual a 18.

quants me’n falten per acabar-la? 33 . quants cromos tinc? 6 Si el meu germà me’n regala 25. 3 2 Escriu tres fraccions equivalents a la unitat amb el numerador i el denominador més gran que 100: a) b) c) 3 Escriu fraccions que compleixin: a) és més gran que 1 → b) té com a denominador 6 → c) és més petita que 8 6 → QUAC 4 He començat una col·lecció de cromos de 150. Si en tinc 2 .A F I T X A 12 Nom: Data: U N I TAT 4 1 A quants quinzens equival 1 ? Observa el dibuix.

com a màxim. en David i la Patrícia . en diagonal o en vertical i. en Lluís ha menjat del pastís. Has de sortir d’una de les tres caselles A .C FITXA 1 Nom: Data: U N I TAT 5 1 Suma les fraccions de les caselles per obtenir-ne la unitat. 8 8 8 Quant pastís han menjat entre els 3? Quina porció de pastís ha quedat per a la Paula? 3 Fes aquestes sumes: QUAC a) 3 4 + = 8 8 d) 2 5 1 + + = 9 9 9 b) 4 5 + = 7 7 e) 2 8 + = 15 15 c) 4 1 3 + + = 6 6 6 f) 8 2 9 + + = 20 20 20 34 . pots passar per quatre caselles. B o C. pots anar en horitzontal. A 1 2 9 3 9 4 9 B 1 9 4 9 2 9 C 4 9 3 9 1 9 2 3 Solució: 2 3 1 2 A la festa d’aniversari de la Paula.

a) b) 2 + 3 3 + 9 =1 =1 c) d) 4 + 7 1 + 2 =1 =1 3 Si em queden per llegir llegir? 8 5 parts d’un llibre i en llegeixo . quant ha costat el regal del seu pare? I el de la seva mare? Quants euros li queden ara en total? 35 .C FITXA 2 Nom: Data: U N I TAT 5 1 Calcula aquestes sumes: a) 1 4 5 + + = 3 3 3 1 1 1 + + = 8 8 8 c) 2 4 5 + + = 6 6 6 3 5 1 + + = 4 4 4 b) d) 2 Esbrina la fracció que hem de sumar en cada cas perquè el resultat sigui igual a la unitat. quina fracció del llibre em queda per 9 9 4 Quants desens són 8 desens menys 2 desens? 5 La Cristina treu de la guardiola 7 dels seus estalvis per comprar els regals d’aniversari del seu 10 2 4 pare i de la seva mare. En gasta en el regal del seu pare i en el regal de la seva mare. 10 10 Li han sobrat diners? Quants? QUAC Si tenia estalviats 120 €. Pots ajudar-te amb dibuixos.

..................................................................................... 5 Digues quines de les figures següents representen fraccions equivalents: a) b) c) d) QUAC 6 Calcula aquestes restes: a) 18 13 – = 6 6 8 2 – = 3 3 c) 9 4 – = 2 2 6 3 – = 7 7 b) d) 36 ...................................................C FITXA 3 Nom: Data: U N I TAT 5 1 Calcula aquestes operacions: a) 5 3 2 + – = 3 3 3 10 7 6 – + = 4 4 4 c) 6 1 3 – + = 5 5 5 7 2 2 – – = 2 2 2 b) d) 2 Quants quarts són vuit quarts més tres quarts menys un quart? ............................................................................... Quant li falta per arribar a 4? T’anirà bé transformar aquesta fracció en un nombre mixt..................................................................................................... 4 La fracció 10 passa de 3 però no arriba a 4.............. 3 ............................................................................................................... 3 Quina fracció de la paga li queda a en Pau si n’ha gastat 2 3 en llaminadures i en un llapis? 7 7 ............................

2 10 del treball de matemàtiques i l’Alba diu que ella ha fet i que 3 15 Creus que l’Alba té raó? Per què? 3 Completa: a) 1 de 10 = 5 b) 2 de 10 = 10 • Tenen el mateix resultat? • Les fraccions 1 2 i són equivalents? 5 10 4 Al matí he begut 2 3 de litre de suc de préssec i a la tarda . 6 6 QUAC a) Quina quantitat de suc de préssec he begut en total? b) He begut 1 litre? c) Quina fracció m’ha faltat per beure 1 litre? 37 .C FITXA 4 Nom: Data: U N I TAT 5 1 Completa aquestes fraccions perquè siguin equivalents: a) 2 = 7 21 1 = 5 30 3 30 = 4 d) = 5 6 5 3 12 b) e) 9 = c) f) 7 14 = 3 2 La Maria diu que ja ha acabat va més avançada.

Si ha enllestit les 4 parts.C FITXA 5 Nom: Data: U N I TAT 5 1 Quants pastissos sencers tinc amb 16 quarts de pastís? 2 L’Arnau diu que ha acabat el treball de llengua. és cert que l’ha acabat? 5 3 De les 6 2 parts d’una pizza et menges parts. Quanta pizza et queda? 8 8 4 Escriu en forma de nombre mixt: a) b) c) 23 5 7 4 14 6 d) e) f) 10 9 20 15 27 4 5 A quina fracció correspon cadascun d’aquests nombres mixtos? a) 7 + b) 3 + c) 1 + 1 5 2 10 1 12 d) 4 + e) 10 + f) 5 + 2 7 3 8 1 2 QUAC 6 Uneix les fraccions que siguin equivalents: 9 • 3 5 • 5 6 • 12 • • • 9 18 12 4 8 8 38 .

pinta’n 3 del color que vulguis: 2 a) Quants trossos de pastís has pintat en total? b) N’has tingut prou amb un dels pastissos per indicar c) Aleshores.R FITXA 6 Nom: Data: U N I TAT 5 1 Fixa’t en aquests pastissos. 3 és més gran que la unitat? 2 3 ? 2 d) Representa’l com a nombre mixt: 2 Ordena aquestes fraccions de més gran a més petita. Fixa’t en les seves representacions gràfiques: a) b) c) QUAC 1 4 3 4 2 4 39 .

R FITXA 7 Nom: Data: U N I TAT 5 1 Calcula aquestes sumes: Part fosca: 1 1 + = 2 2 Botons blancs: 2 3 + = 4 4 2 Ara calcula aquestes sumes i restes: 3 1 + = 2 2 1 3 b) + = 6 6 a) c) 6 4 – = 3 3 4 1 d) – = 5 5 3 Observa els dibuixos i completa: a) A quin dibuix correspon la fracció 1 ? 3 b) a) b) A quin dibuix correspon la fracció a) 5 ? 8 b) QUAC c) A quin dibuix correspon la fracció 2 ? 4 Quina fracció representa l’altre dibuix? Són equivalents? a) b) 40 .

R FITXA 8 Nom: Data: U N I TAT 5 1 Troba fraccions equivalents a cada una de les fraccions següents fent l’operació indicada en cada cas: ( a) 1 = 6 ( → 2) = ( → 3) = ( → 5) → 2) ( → 3) ( → 5) (: 2) → (: 3) → (: 2) → 60 b) = 24 (: 2) = = (: 3) → → (: 2) → ( c) 2 = 4 ( → 2) = ( → 3) = ( → 5) → 2) ( → 3) ( → 5) (: 2) → (: 3) → ( = → 4) d) 12 = 30 (: 2) = → (: 3) → ( → 4) 2 Calcula aquestes operacions i relaciona les que són equivalents: QUAC a) 2 de 16 = 8 4 de 21 = 7 7 de 36 = 12 7 de 120 = 10 e) 3 de 28 = 7 1 de 36 = 9 1 de 42 = 2 15 de 84 = 15 b) g) c) h) d) f) 41 .

2 . 15 3 La diferència entre dues fraccions d’igual denominador és Si la més gran és 8 – 4 = 3 4 8 . . 2 6 . 4 4 . 4 3 . 2 4 . 2 8 .A FITXA 9 Nom: Data: U N I TAT 5 1 Continua les sèries següents amb 4 fraccions més: a) 3 . 2 5 . quina és l’altra? Escriu el resultat en la fracció indicada. 4 4 Completa la fracció en cada cas perquè el resultat sigui igual a la unitat: a) 3 5 + – = 1 7 7 7 4 1 – = 1 8 8 c) 1 3 + + = 1 6 6 6 3 1 + – = 1 5 2 5 b) 8 + d) 5 Esbrina si hem de restar o sumar perquè els resultats siguin correctes: QUAC a) 13 4 8 9 9 2 7 6 = 4 4 6 14 = 9 9 3 12 = 2 2 d) 3 6 13 8 14 5 4 7 = 6 6 9 4 = 8 8 6 9 = 5 5 b) e) c) f) 42 . 4 4 . . quina és l’altra? 4 3 . 2 7 . . 2 . b) 5 . 2 La suma de dues fraccions d’igual denominador és Si una de les fraccions és 2 + 15 = 10 15 10 . 4 2 . . 4 3 . 15 2 .

jugar o fer esport? 2 Quina és la fracció que en sumar-li 5 2 13 i restar-li després dóna com a resultat ? 7 7 7 3 Relaciona cada fracció amb el nombre mixt que li correspon: a) 7 2 1 2 b) 9 4 3 5 c) 5 3 1 4 d) 8 5 2 3 a) b) c) d) 1) 3 2) 1 3) 2 4) 1 QUAC 4 Escriu tres fraccions més grans que 3 i tres més petites que 4. Quina frac24 24 ció de dia dedica a d’altres coses com ara: menjar.A F I T X A 10 Nom: Data: U N I TAT 5 1 En Ramon dedica les 9 6 parts del dia a dormir i les parts del dia a anar a l’escola. per tant és més gran que 3 i més petita que 4. 3 3 3 Fraccions més grans que 3 → Fraccions més petites que 4 → 43 . (Pots ajudar-te fent servir nombres mixtos): 10 1 10 Per exemple: =3+ .

Polígon amb els quatre costats oposats paral·lels. 2. 4. 7. 3.C FITXA 1 Nom: Data: U N I TAT 6 1 Completa aquests mots encreuats: 1 7 2 3 6 5 8 4 1. QUAC ? 44 . Tipus de triangle que té un angle més gran de 90º. Únic polígon que no té diagonals. Polígon amb 5 angles. Polígon de 7 costats. Tipus de triangle amb dos costats iguals. 6. 2 Encercla la figura de la filera inferior que serà la següent en la sèrie de la filera superior. 8. Paral·lelogram amb els costats oposats i els angles oposats iguals. Polígon que no té cap costat paral·lel. 5.

C FITXA 2 Nom: Data: U N I TAT 6 1 Calcula el perímetre de cadascun d'aquests hexàgons regulars. d) c) b) a) 0.5 cm 1 cm 2 cm 3 cm a) b) c) d) 2 Dibuixa els polígons estrellats seguint l’ordre de punts indicat: A B A B QUAC G C G C F D F D E E Ordre: ADGCFBEA Ordre: ACEGBDFA 45 .

C FITXA 3 Nom: Data: U N I TAT 6 1 Aquest dibuix és el plànol d'un terreny on es vol enderrocar una fàbrica. Quantes tanques caldran? 42 m 60 m 2 Calcula la superfície d’aquestes figures: a) b) 1m 5m c) 2m 2m 1m 4m QUAC 4m 1m 2m a) b) c) 4m 46 2m . Per evitar accidents es vol envoltar el terreny amb tanques de dos metres de longitud.

Pinta’ls i anota quants n’has trobat de cada? triangles quadrats rectangles 2 Pinta i després relaciona cada polígon amb el seu nom: quadrat pentàgon QUAC rombe hexàgon triangle equilàter triangle rectangle 47 .R FITXA 4 Nom: Data: U N I TAT 6 1 En aquest quadre hi ha diferents polígons.

R FITXA 5 Nom: Data: U N I TAT 6 1 Divideix aquestes figures en quadrats d’un centímetre de costat i torna-les a dibuixar amb aquestes divisions. Després calcula’n la superfície: QUAC 48 .

QUAC 49 .A FITXA 6 Nom: Data: U N I TAT 6 ELS PENTÒMINOS Els pentòminos són figures formades per 5 quadrats. Són els següents: 1 Pinta en aquesta quadrícula els 12 pentòminos. utilitzant colors diferents. En total podem construir 12 pentòminos diferents.

intenta construir un gos com aquest.A FITXA 6 Nom: Data: U N I TAT 6 2 En una cartolina blanca. 10 d’amplada 3 Amb els pentòminos que has retallat. Retalla’ls i pinta’ls de colors vius. fes una graella com aquestes: 6 quadrats d’altura i dibuixa-hi els 12 pentòminos. QUAC 50 . Enganxa la figura en la graella de sota.

1 6.4 9. a) a) b) c) > > > 4 10 b) 23 100 c) 16 100 d) 5 10 d) e) f) > > e) 483 1.149 0.6 b) 9.36 18.1 4.000 51 .06 19.0 4 Ordena els nombres següents. Després ordena-les de major a menor. cinc dècimes i sis centèsimes: deu unitats i tres mil·lèsimes: setze unitats i setanta-dos centèsimes: cent quinze unitats cent quinze mil·lèsimes: 3 Encercla el nombre més petit de cada un d’aquests grups de nombres: a) 4.02 4.C FITXA 1 Nom: Data: U N I TAT 7 1 Completa aquesta taula: unitats 4. de menor a major.000 f) 5 1. Recorda que el signe < vol dir ‘més petit que’: a) 6 unitats i 60 centèsimes b) 8 unitats i 3 dècimes < < c) 6 unitats i 6 mil·lèsimes d) 8 unitats i 13 centèsimes < QUAC 5 Llegeix aquestes fraccions i escriu-les en forma de nombre decimal.91 4.64 9 6 19.001 dècimes centècimes mil·lèsimes es llegeix… 2 Escriu amb xifres els nombres decimals següents: a) b) c) d) quatre unitats.

7 e) 4.2 b) 2.60 → c) 00.07 f) 14.7 38.69 f) 38.06 c) 2.15 c) 3.7 2.001 → d) 0.99 3 Elimina aquells zeros que són innecessaris en els nombres següents i després torna’ls a escriure: a) 400.700 → 4 Quina d’aquestes benzines és més cara? a) b) c) QUAC 5 Uneix cada nombre decimal amb la seva expressió: 2.40 • 52 .72 d) 0.60 d) 17.04 • 2.06 16.70 → f) 6.C FITXA 2 Nom: Data: U N I TAT 7 1 Escriu el signe > (‘més gran que’).14 35.4 • • 4 unitats i 2 centèsimes • 2 unitats i 4 dècimes • 2 unitats i 40 centèsimes • 2 unitats i 4 centèsimes 4.270 2 Arrodoneix a les dècimes els nombres següents: a) 96.27 4. < (‘més petit que’) o = (‘igual que’) entre les parelles de nombres següents: a) 36.050 → b) 031.02 • 2.04 → e) 0.051 e) 25.46 b) 0.6 3.

52 m.R FITXA 3 Nom: Data: U N I TAT 7 1 La Júlia mesura 1.48 m. quina de les dues és més alta? 2 Escriu el nombre decimal que assenyala cada lletra.52 m b) Si la Marina mesura 1. A B C D E F 0 1 2 3 A → B → D → E → F → QUAC C → 53 . a) Quin és el significat de la coma en aquesta mesura? 1.

9. 17. 18.4.28 7.213 arrodoniment a les dècimes arrodoniment a les unitats 54 .5 4. 16 17 18 19 20 2 Relaciona: És un nombre més petit de 1 Té 15 centèsimes La seva part decimal és de 5 dècimes La xifra de les dècimes és zero 4.3.2 5 3.6 12. 19.4 12.05 14.3 4 Arrodoneix aquestes xifres: QUAC arrodoniment a les centèsimes 4.R C FITXA 1 4 Nom: Data: U N I TAT 7 1 Escriu cada nombre en el seu lloc: 16.8.45 3 Escriu el nombre decimal que es troba just enmig dels parells següents: 4 3.352 37.859 8.15 0.937 15.30 7.

9 5.2 2.0 → → → → → → → → 10.5 1.5 → 6.0 → → 5.3 0.5 2.2 3.1 3.4 6.50 → 5.2 9.R FITXA 5 Nom: Data: U N I TAT 7 1 Arrodoneix a les unitats els nombres decimals següents: a) 2.57 2 Pinta amb els colors corresponents: a) el nombre més proper a 3 b) el nombre més proper a 4 c) el nombre més proper a 1 d) el nombre més proper a 0 e) el nombre més proper a 5 → → → → → fons vermell fons verd fons blau fons groc fons taronja c) 100.64 b) 8.85 → 5.8 → b) 8.5 1.1 1.20 → 5.9 0.55 → 55 .0 → 4.8 4.0 3.9 d) 9.6 QUAC 3 Completa aquestes sèries amb tres nombres més: a) 4.6 3.5 4.3 0.1 2.5 9.6 0.6 9.9 3.5 → c) 4.7 0.

A FITXA 6 Nom: Data: U N I TAT 7 1 Completa les sèries següents: a) 2.16 milions Xina 264.676 10.45 → 2 Aquí tens la població d’alguns països.35 15. Arrodoneix-la a quantitats sense decimals: 1.839 4 Completa: a) 1 unitat = b) 1 unitat = c) 1 unitat = dècimes centèsimes mil·lèsimes d) 2 dècimes = e) 3 dècimes = f) 12 centèsimes = centèsimes mil·lèsimes mil·lèsimes 56 .344.518 23.65 → → → → 2.12 2.80 milions Brasil 3 Arrodoneix a les centèsimes els nombres decimals següents: 8.55 → → → → → → → → 9.16 2.28 7.025 7.25 13.362 QUAC 4.15 → → → → → → → 2.123 15.24 b) 5.22 11.72 milions EUA 173.

.. ... .. ... . ....... . . . . . . . . . – És més petit que 24... ...305 205. .. . ... . .. .. . . . .... . . . .... . 3 Quant mesuren aquests segments? . ....... .. .. ... ..... ..001 57 .... . .. . . .. . . ..... . . .... .. . ... 4 Completa la graella: unitats dècimes centèsimes mil·lèsimes es llegeix… QUAC 17.. .... – La xifra de les centèsimes és la mateixa que la del nombre comprès entre 14.. .. .. . .. .. . . . . . ... .. . ..... ....008 4.36... .. . . 2 i 3: • 1. .. . .. .. .....A FITXA 7 Nom: Data: U N I TAT 7 1 Busca un nombre que compleixi les condicions següents: – La xifra de les dècimes és un nombre senar.. . . . . . .... .. ... . .. . .. .. ... .. . ..149 0. . .. . .. .. ... . .. . . . El nombre és: .. . . .... . . . • • • . . .. 2 Escriu 6 nombres amb 2 xifres decimals amb les xifres 1.. .. . ..23 • • .05... . .. . .. ... . .. .. . . . . . .. . . . ... . .. . . . .. . . .... ... ....... .6 i més gran que 24..03 i 14. . ... .. . . .. .. ....

6 d) 91.7 – f) = 30.60 → 5 Resta 5 dècimes a cadascun dels nombres següents: a) 16.8 e) 33.6 : 100 = f) 9000.4 : 1000 = 7 La pista d’atletisme on entrena en Ricard fa 400.43 → QUAC 6 Completa: a) 7.3 b) 10 = 100 = 126.1 4 Suma 5 dècimes a cadascun dels nombres següents: a) 3.7 → c) 13.2 + b) =6 – 7.66 + 124.4 → c) 8.2 → b) 5.2 +3 + 0. 36 2 Calcula mentalment el nombre que hi falta: a) 4.2 = 6.2 .25 m de longitud.83 342 – 2.75 291.6 = 20 3 Fes les operacions següents: 6.05 + d) 51.0 5 .0.23 1000 = e) : 10 = 70.4.3 c) 0.5 + 15.55 → b) 9.3 c) 27.4 – = 30 = 43.C FITXA 1 Nom: Data: U N I TAT 8 1 Resol les operacions següents: a) b) c) 43 + 0. Quants metres haurà fet si hi dóna 12 voltes? 58 .

15 € Resposta: 18. quants pams del Ramon mesurarà una taula de 91 cm de longitud? 59 .6 = b) 7.12 = d) 18.6 – 0.C FITXA 2 Nom: Data: U N I TAT 8 1 Quant pesa la caixa? 63.52 01 9 € 0.2 cm.7 Kg ? 2 Calcula: a) 13.6 : 0.6 Kg 41. Aquests són els preus que ha trobat més interessants.03 = c) 3.04 + 8.4 € 4 Si el pam del Ramon fa 18. .4 13.3 18 € Quant li costarà comprar l’ordinador complet? Operacions: QUAC 70 .3 = 3 L’Enric es vol comprar un ordinador i ha anat a mirar preus a diverses botigues.

6 : 12. Quant li donaran de canvi? € € .26 3.3 4 Sense calcular aquestes divisions.5 0.7 3.39 – 23.13 12.6 5.5 60 .03 15 .2 6.64 2 4 QUAC 5.2 12.31 4.23 + 354.5 7. tria’n el resultat: a) 96 : 20 = 0.8 8.83 – 42.75 2 En Miquel ha comprat aquestes dues pilotes i ha pagat amb un bitllet de 50 €.4 9.64 b) 9 : 6 = 4.10 562.R FITXA 3 Nom: Data: U N I TAT 8 1 Resol les operacions següents: a) b) c) d) 54.12 27.2 4.83 16 3 Calcula: 3.6 c) 16 : 25 = 1.27 78.8 + 2.7 362.

15 m i 0.000.19 → c) 22. 1.75 m.A FITXA 4 Nom: Data: U N I TAT 8 1 Cada habitant dels Estats Units produeix cada dia 2. a) Quina és la quantitat de deixalles que acumula un nord-americà en un any? b) I quina quantitat acumulen els 250.4 kg d’escombraries de mitjana. 0.25 m.95 → d) 72.50 m.3 1.000 d’habitants dels EUA ? 2 Completa les caselles buides d’aquest quadre de manera que totes les fileres i les columnes sumin 9.32 → 61 .4: 2.53 → b) 46.5 3 En una merceria. Quant mesura el tros de roba que no ha utilitzat? QUAC 4 Arrodoneix a les unitats els nombres següents: a) 39.2 3. la Sònia ha comprat una peça de roba de 5 m que ha tallat en 4 trossos de 1.6 3.48 → e) 59.16 → f) 125.

7.3 → → → 4.1 → → → → → → .7 0.35 : 10 = b) 1260.9: c) multiplicats facin 2.8 58 = 6= 2= 3= QUAC c) 8. Quin és l’altre sumand? 2 Amb els nombres dels sacs de la dreta fes les parelles que calqui perquè: a) sumats facin 12.1 14.5 b) 74.3 g) 5.8 3 Continua aquestes sèries: a) 3.5 → → → 3.96. → → → 4 Calcula: a) 37.63 5 Fes aquestes divisions: a) 427.8 h) 16.4 b) 1 c) 19.7 3.4 f) 28.56: d) dividits facin 3: 9.7 3 = 51 = 37 = 79 = e) 113.2 4.2 d) 11.9: b) restats facin 4.3 : 100 = 62 .A FITXA 5 Nom: Data: U N I TAT 8 1 El resultat de la suma de dos nombres decimals és 14.01 9.0 0.6 8. Un dels sumands és 5.2 0.

C FITXA 1 Nom: Data: U N I TAT 9 1 Passa aquestes mesures a metres: a) b) c) d) e) f) g) 2 km 2.6 cg 27 dag 0.009 dm → → → → → → → m m m m m m m 2 Passa aquestes mesures a grams: a) b) c) d) e) f) g) 28.7 dg 0.000 m 400 m 7 km 76 dm 43 dam → → → → → → → → dam mm cm km hm dam m hm 4 Ara converteix aquestes: QUAC a) b) c) d) e) f) g) h) 4.567 kg → → → → → → → g g g g g g g 3 Converteix aquestes mesures a les indicades: a) b) c) d) e) f) g) h) 2 km 8 cm 40 mm 1.09 g → → → → → → → → hg dag g mg dg kg g cg 63 .7 hg 65 g 65 mg 4.6 dag 3.28 hg 2.09 dg 9.5 kg 654 cg 5.78 dm 0.23 hg 54.8 dam 38 hm 75 cm 56.6 kg 3.06 dam 0.

5 hm 35 cm 0. d) Tot es pot mesurar. c) Si una distància entre dos pobles es de 6 km i la volem expressar en m tindrem una quantitat més gran.5 e) La meva cosina pesa 57 f) El meu pam té una longitud de 16 g) Una ració de macarrons equival aproximadament a 50 2 Posa una creu a les frases que siguin veritat: a) Una persona mesura menys de 300 cm b) Un metre equival a 10 decímetres quadrats. 35 dam 28 mm 28 m • • • • • • • • • • 2 cm 8 mm 3 hm 5 dam 3 dm 5 cm 2 dam 8 m 3 m 5 dm 64 .C FITXA 2 Nom: Data: U N I TAT 9 1 Escriu en cada cas la unitat que et sembli més adequada: a) Quan en Pere va néixer mesurava 52 b) Quan en Joan va néixer pesava 2.800 c) El sostre de la meva habitació té una alçada de 3 d) La distància de casa meva a l’escola és de 0. QUAC 3 Relaciona les expressions que indiquen la mateixa longitud: 3.

Quina és? En Lluís ha agafat la bicicleta i ha donat 7 voltes a un circuit. Quantes vegades haurà de saltar per recórrer una distància de 3 km? 65 . Quantes bosses podrem fer si cada bossa mesura 40 cm d’altura? 4 A aquest problema li falta una dada.C FITXA 3 Nom: Data: U N I TAT 9 1 Observa aquestes mesures de longitud i indica quina és la més gran de cada parella: a) 5.5 kg. Volem fer bosses de 5 kg per vendre-les al mercat. si a cada tassa n’hi posem dues culleradetes de 5 grams cadascuna? 6 Una llagosta pot saltar fins a 3 m. Quina és? Un sac conté 50 kg de patates.6 m b) 34 cm c) 23 km 5 dam 6 m 3 m 4 dm 2 hm 3 dam d) 55 hm e) 46 dm f) 75 m 5m 5 dm 4 cm 6 mm 7 dam 5 m 2 Indica quina és la massa més gran de cada parella: a) 5 kg 4 hg b) 4 g 3 dg c) 3 dag 7 g 54 dag 43 cg 37 mg d) 6 hg 4 g e) 7 g 8 cg f) 2 cg 7 mg 64 dag 78 dg 27 g 3 A aquest problema li sobra una dada. Quants quilòmetres ha fet? QUAC 5 Quantes tasses de llet es poden preparar amb un pot de cacau de 1.

456 cg = 2 7 2 6 3 8 5 7 4 5 6 3 5 QUAC 66 4 Afegeix la unitat de massa corresponent perquè les equivalències siguin correctes: a) 2.C FITXA 4 Nom: Data: U N I TAT 9 1 El tití pigmeu pesa 150 grams.007 g = 7 c) 5678 g = 56.87 e) 67 cg = 6.78 d) 0.56 kg = 256 b) 0.7 f) 54 dag = 540 .987 hg = 9.67 dg = 3 d) 23.8 dag = 3 b) 425.35 g = 4 c) 3. quantes vegades pesa més una balena blava que un tití pigmeu? 2 Mesura els objectes següents i expressa la seva longitud en forma complexa i incomplexa: Forma complexa Forma incomplexa 3 Completa amb la unitat que correspongui: a) 37. Si una balena blava pesa 150 tones.

8 m d) 20 cm c) 5 mm d) 100 cm 3 Quines d’aquestes bosses de caramels tenen la mateixa massa? Passa totes les masses a grams: a) 35 g = b) 3. tres objectes que creguis que pesen més d’un quilo: QUAC 5 Marca amb una creu les mesures que poden fer uns 30 cm: a) la longitud d’un bolígraf b) l’amplada d’una cadira de l’escola c) l’alçada d’un llibre d) l’alçada d’un nen e) l’amplada d’una motxilla 67 .5 350 cg 4 Digues el nom de tres objectes que creguis que pesen menys d’un quilo: I.R FITXA 5 Nom: Data: U N I TAT 9 1 Encercla la resposta més aproximada: – L’alçada d’una persona és: a) 5 m b) 3 m – La longitud d’un llibre és: a) 30 cm b) 300 cm 2 Completa: a) 2 km = b) 5 hm = m m c) 7 dam = d) 29 dm = m m e) 35 cm = f) 342 mm = m m c) 1.35 hg = d) 350 cg = g g g g hg 0. ara.35 35 g dg 3.5 dg = c) 0.

6 hg = 2 f) 43.5 hm • QUAC 68 5.46 m • 4 Escriu el nom de tres objectes la longitud dels quals podem mesurar amb una cinta mètrica: 5 Escriu el nom de tres objectes la massa dels quals podem mesurar amb una balança: .97 dg = 8 e) 235.6 cm • 546 dam • 23.R FITXA 6 Nom: Data: U N I TAT 9 1 Tenim quatre bosses de pèsols de 250 g cadascuna i dues bosses de mongeta tendra de 500 g. Quants quilograms de verdura tenim en total? Omple el quadre següent: Dades que tenim: Què busquem? – – Plantejament: – Trobar quants grams hi ha en quatre bosses de pèsols: – Trobar quants grams són dues bosses de mongetes i sumar les dues quantitats: – Passem el total de grams a quilograms: – Resolució: – Solució: 2 Completa amb les unitats que hi falten: a) 3.5 dg = 4 3 9 3 7 mg 5 hg 6 5 cg 3 Relaciona les longituds que siguin equivalents: 235 m • • 5 m 4 dm 6 cm • 2 km 3 hm 5 dam • 2 hm 3 dam 5 m • 5 dm 4 cm 6 mm • 5 km 4 hm 6 dam 54. 289 g = 3 b) 546 kg = 5 c) 24 dag = 2 4 4 2 6 8 9g d) 8.

Després comprova-les amb un regle: 1) 2) 3) 5) 4) 1 longitud estimada longitud mesurada 2 3 4 5 2 Ordena les longituds següents de major a menor: a) 50 cm b) 7.2 km c) 680 dam d) 3m e) 5.A FITXA 7 Nom: Data: U N I TAT 9 1 Fes estimacions sobre les longituds d’aquestes línies.250 g 69 .7 dm > > > > 3 Troba la pesa que equilibra la balança: QUAC ? 750 g 5.

A FITXA 8
Nom: Data:

U N I TAT 9

1 Quina diferència de massa hi ha entre mig quilo i 975 grams?

I entre un quart de quilo i 600 grams?

2 Quina longitud correspon a cada lletra? Marca-hi D = 3,6 cm i E = 7,2 cm.

A=

B=

C=

0

5 cm

10 cm

3 Mesura els costats indicats d’aquestes capses. a) b) c)

QUAC

Ordena-les de més ampla a més estreta:

>

>

70

A FITXA 9
Nom: Data:

U N I TAT 9

1 Quina de les balances assenyala un pes aproximat de tres quarts de quilo? a) b) c)

.............................................................................................................................................................................

2 Quina de les dues línies és més llarga? Primer fes una estimació i després mesura-les amb un regle per comprovar-ho. a)

b)

3 Relaciona cada mesura amb l’objecte corresponent:

QUAC

28 polzades • 9 pams 6 passes 350 milles • • •

• trajecte en vaixell • taula • televisor • passadís

71

C FITXA 1
Nom: Data:

U N I T A T 10

1 Encercle els cossos que són políedres:

2 Escriu el nom dels políedres següents:

3 Completa:

QUAC
72

nom del cos

nombre de vèrtexs

nombre de cares

nombre d’arestes

C FITXA 2 Nom: Data: U N I T A T 10 1 Dibuixa els cossos de revolució que generaran aquestes figures en girar sobre l’eix: 2 Dibuixa els políedres següents: a) cub c) prisma pentagonal QUAC b) piràmide quadrangular d) cilindre 73 .

C FITXA 3
Nom: Data:

U N I T A T 10

1 Quin volum tenen aquestes figures? Compta’n els cubs que les formen.

2 Dibuixa l’eix de simetria d’aquestes figures:

QUAC
74

R FITXA 4
Nom: Data:

U N I T A T 10

1 Completa aquests dibuixos de manera que formin una figura simètrica.

2 Inventa’t un dibuix i fes-ne la simetria.

QUAC

75

R FITXA 5
Nom: Data:

U N I T A T 10

1 Observa atentament aquestes simetries: Dos punts simètrics sempre es troben a la mateixa distància de l’eix de simetria

A A A'

B

C C' B B'

A'

B'

a) Com són les distàncies entre qualsevol punt i el seu simètric dins l’eix de simetria?

b) Quan dibuixes una figura simètrica, canvies les mides respecte de la figura original? I la posició?

2 Uneix les figures simètriques:

QUAC
76

R FITXA 5 Nom: Data: U N I T A T 10 3 Dibuixa la figura simètrica respecte de cada eix de simetria: QUAC 77 .

els de la part més estreta. 2 Comprova que les dues meitats són iguals. En un has d’enganxar els marges de la part més ampla. 3 Forma dos tubs i enganxa les dues parts amb cinta adhesiva. QUAC 78 . En quin dels dos tubs hi caben més cigrons? I 4 Comprova-ho!!! 2 Dibuixa les figures simètriques respecte l’eix de simetria. i en l’altre.A FITXA 6 Nom: Data: U N I T A T 10 1 Construeix cilindres I Material – un full de paper – cinta adhesiva – cigrons o algun altre aliment semblant Procediments 1 Talla un full per la meitat.

008 L b) 7cL 2 mL < c) 3daL 2 L < d) 0.089.700 kL = 5 Escriu en forma incomplexa: a) 5 hL b) 2 kL c) 8 daL 3 daL 8 hL 3L 6L 9 dL 7 dL 4 dL 7 mL 6 cL 9 mL 8 cL → → → L mL cL 79 .5 cL = QUAC d) 4.000 mL < 4 Escriu en forma complexa: a) 54. Quant ens costarà un pot de la mateixa crema amb una capacitat de 150 mL ? 3 Ordena de menor a major: a) 0.9 hL < e) 8.6 dL = b) 342.56 hL • 1.234 mL • 2 Si un pot de crema de 30 mL ens costa 6 €.000.67 L = c) 5.C FITXA 1 Nom: Data: U N I T A T 11 1 Relaciona les mesures de capacitat equivalents que es troben en les expressions següents: 375 L • • 1kL 2hL 5daL 6L • 4kL 5hL 6daL • 1L 2dL 3cL 4mL • 3hL 7daL 5L 456 daL • 12.

i. c) Si una família de quatre membres es dutxa cada dia. a) Escriu aquesta quantitat de forma complexa: b) Amb la calculadora. gasta 50 litres d’aigua. si es banya. 200 litres.000 L d’aigua a l’any.C FITXA 2 Nom: Data: U N I T A T 11 1 A Catalunya cada habitant consumeix uns 60. compta quina quantitat d’aigua consumeix tota la teva classe en un dia. De quina manera afavoreixes la preservació del medi ambient? d) De quines altres manera podem estalviar aigua? 2 Observa aquests fulls del mes de gener de dos anys consecutius: a) dilluns 1 8 15 22 29 b) dimarts 2 9 16 23 30 dimecres 3 10 17 24 31 gener dilluns 6 13 20 27 dimarts 7 14 21 28 dimecres 1 8 15 22 29 dijous 2 9 16 23 30 divendres 3 10 17 24 31 dissabte 4 11 18 25 diumenge 5 12 19 26 gener dijous 4 11 18 25 divendres 5 12 19 26 dissabte 6 13 20 27 diumenge 7 14 21 28 QUAC • En quin dia de la setmana comença el mes? a) • És el mateix dia en els dos anys? Per què? b) 80 .

Si ha d’estar 40 dies enguixat. a quines hores s’haurà de prendre les sis següents? 3 Divendres en Pau va anar a tallar-se els cabells. Quanta estona van estar tallant-li els cabells? 4 Completa: a) 120 minuts = b) 1 dia = c) 1 hora i 25 minuts = hores segons minuts d) mig dia = e) 30 minuts = f) 15 minuts = hores hora segons 5 Relaciona les expressions de temps que siguin equivalents: 2h 15 min • • 4h • 135 min • 3. Va estar 45 minuts esperant que li toqués i va sortir al carrer a un quart de vuit. Si pren la primera pastilla a les 10 del matí. quantes hores hi estarà? 2 La Laia té una infecció al coll i el metge li ha recomanat unes pastilles que ha de prendre cada quatre hores.620 s • 380 s QUAC 1h 20 s • 6 min 20 s • 240 min • 81 .C FITXA 3 Nom: Data: U N I T A T 11 1 En Pep s’ha trencat la cama jugant a futbol i li han hagut d’enguixar. Tenia hora a les 6 de la tarda i va arribar-hi cinc minuts abans.

C FITXA 4 Nom: Data: U N I T A T 11 1 Ordena de menor a major les mesures de temps següents: a) 15 min 4 s b) 1 quart d’hora c) 15 min 45 s < < d) 16 min e) tres quarts d’hora f) 16 min 60 s < < 2 Fixa’t en les temperatures màximes d’algunes ciutats un dia de final d’octubre: Barcelona Madrid Sevilla Amsterdam Dublín Lisboa Moscou Rio de Janeiro 23 ºC 16 ºC 25 ºC 14 ºC 12 ºC 17 ºC 6 ºC 32 ºC a) Quina ciutat té la temperatura més alta? QUAC 82 b) Quina ciutat té la temperatura més baixa? c) Quina diferència de temperatura hi ha entre aquestes dues ciutats? d) Hi ha alguna ciutat que hagi tingut temperatures sota zero? .

C FITXA 5 Nom: Data: U N I T A T 11 1 Aquest gràfic recull les temperatures mitjanes enregistrades al Montseny durant un any. Completa la taula següent: mes temperatura ºC temperatures Montseny 18 16 15 14 12 10 8 6 4 2 1 0 gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 1 2 4 4 2 8 8 12 12 16 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre a) Quin ha estat el mes que ha enregistrat una temperatura més alta? b) Quin ha estat el mes o mesos que han enregistrat una temperatura més baixa? c) Quina variació de temperatura s’ha experimentat des del mes de setembre fins al mes de desembre? QUAC d) Quina variació de temperatura s’ha experimentat des del mes de febrer fins al mes d’agost? 83 .

813 dL = 2 7 2L 8 3 dL 10 cL 100 mL 1.37 daL = 2 daL 3 c) 5. 345 hL = 2 hL 3 b) 56.367 kL = 4 f) 2.72 hL = 0 e) 37.000 b) 2.231 cL = 5 2L3 7daL 3 8 1 3 Completa els espais buits amb les unitats que hi falten: a) 2.38 hL = 3 f) 2.33 L = 2 9 3 hL 6 4 5 daL 6 7 9L3 3 4 Dibuixa les busques d’aquests rellotges perquè marquin les hores indicades: QUAC a) 2 h 15 min b) 3 h 30 min c) 5 h 45 min d) 7 h 5 min e) 9 h 40 min 84 .89 L = 5 daL 6 c) 372 cL = 3 7 dL 2 4 8 5 9 d) 395 daL = 3 e) 4.649.R FITXA 6 Nom: Data: U N I T A T 11 1 Completa la taula: dL 1L 2L 35 L 324 L 6L 2 Completa els espais buits amb les unitats que hi falten: a) 35 L = 3 5L 7 1 d) 0.

R FITXA 7 Nom: Data: U N I T A T 11 1 Completa: a) 7 dies són una b) 3 mesos són un c) 4 mesos són un d) 12 mesos són un 2 Estima el temps que dediques a fer cada activitat: a) Nombre de minuts que dediques a rentar-te les dents: b) Nombre d’hores que mires la televisió cada dia: c) Nombre de minuts que dediques a pentinar-te: d) Nombre d’hores que dediques a fer esport durant una setmana: 3 Ordena de major a menor les unitats de temps següents: 436 h. 15 dies i 1 setmana. > > > QUAC 4 Passa a minuts: a) 2 dies = b) 1 setmana = c) 1 hora = d) 3 d’hora = 4 85 . 1.873 min.

Quina diferència ha experimentat ara? c) Quina ha estat la temperatura més alta? I la més baixa? QUAC 3 Ordena aquestes temperatures de més fredes a més calentes: 36 ºC. 14 ºC. 23 ºC. 125 ºC i –12 ºC.5 ºC.R FITXA 8 Nom: Data: U N I T A T 11 1 Pinta aquests termòmetres perquè marquin la temperatura indicada: 0 ºC 0 ºC 0 ºC 0 ºC a) 3 C b) 20 C c) – 5 C d) 10 C 2 Un malalt passa de 38 ºC de temperatura corporal a 40 ºC. pren un analgèsic i passa de 40 ºC de temperatura a 37. a) Quina diferència de temperatura ha experimentat aquest malalt? b) Després. < < < < < 86 . –3 ºC.

A FITXA 9 Nom: Data: U N I T A T 11 1 Quina quantitat aproximada de líquid hi ha a cada recipient? a) b) c) d) 2 Un rellotge de paret triga 5 segons per tocar les 6. Calculo que: QUAC – – – – Per anar de casa a la parada de metro hi estic 10 minuts. no em podran acompanyar a l’escola i he de calcular el temps que necessito per arribar-hi per no fer tard. Quant de temps va durar la pel·lícula. El metro triga uns 3 minuts a passar. A quina hora em caldrà sortir de casa per arribar a l’escola 5 minuts abans de les 9 del matí. si cada anunci era de mig minut? 4 Demà. De la parada a l’escola he de caminar 3 minuts més. El recorregut del metro dura 12 minuts. el pare i la mare. Quant trigarà per tocar les 12? 3 La pel·lícula de diumenge a la tarda va començar a les 16 h 10 min i va acabar a les 18 h 15 min. Varen interrrompre 5 cops la pel·lícula per fer 3 anuncis de publicitat cada vegada. que és l’hora d’entrada? 87 .

Si al nombre total de germans se li resta el nombre de germanes.5 ºC 40 ºC 39 ºC 38 ºC 37 ºC 36 ºC 8h 16 h 1r dia 24 h 8h 16 h 2n dia 24 h 8h 16 h 3r dia 24 h 2 Continua aquesta sèrie numèrica amb cinc nombres més. però. 4. És possible això? . Quants germans i quantes germanes componen la seva família? 4 Abans d’ahir tenia 10 anys i l’any vinent en faré 12.5 ºC 38 ºC 37. 19 QUAC 88 3 La Júlia té el doble de germans que de germanes. 13. 7. el resultat és 1. Abans. et caldrà esbrinar la regla que segueix: 1.5 ºC 37 ºC 36.A F I T X A 10 Nom: Data: U N I T A T 11 1 Trasllada al gràfic de sota la temperatura corporal que durant 3 dies ha tingut el malalt al qual pertanyen aquestes dades: dades del malalt 1r dia hora temperatura 8h 16 h 24 h 8h 2n dia 16 h 24 h 8h 3r dia 16 h 24 h 38 ºC 38.5 ºC 39 ºC 37. 16. 10. inclosa ella.5 ºC 37.

Cada una està marcada amb un d’aquest nombres: 0. 3 i 4. 1. 0. Si treus dues boles cada vegada. 1. 0. 3. 1. 0. 2. 1. He anat a 20 portes diferents i he preguntat quants gossos hi ha.C FITXA 1 Nom: Data: U N I T A T 12 1 He fet un estudi sobre el nombre de gossos que hi ha al meu edifici. 0. 0. 0. I Completa la taula de frequències: gossos per porta 0 1 2 3 freqüència absoluta 2 Enganxa gomets blaus i vermells en un dau de manera que la probabilitat sigui: a) P(blau) = 1 6 b) P(vermell) = 3 Enganxa gomets blaus i vermells en un dau de manera que la probabilitat sigui: 2 a) P(vermell) = b) 6 P(blau) = 4 Quants gomets de cada color hauries d’enganxar en el dau perquè la probabilitat sigui la mateixa per als dos colors: a) P(vermell) = b) P(blau) = QUAC 5 Tens 5 boles. 2. 2. 1. 2. quina probabilitat tens de treure un 5? I de treure un 4? 1 0 2 3 4 89 . 1. 2. 0. 0. 1. Les respostes han estat: 0.

C FITXA 2 Nom: Data: U N I T A T 12 1 Aquest diagrama de barres indica l’esperança de vida que estadísticament poden tenir els habitants de diferents llocs del món: Esperança de vida en néixer Edat (anys) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Catalunya Índia Japó Marroc Sierra Leone Cuba EUA homes dones a) Quin lloc té l’esperança de vida major? A quina edat arriba? b) Quin lloc té l'esperança de vida menor? A quina edat arriba? c) Observes alguna diferència en l’esperança de vida segons el sexe? Quina? d) Hi ha algun lloc on no hi hagi diferència entre homes i dones? Com ho saps? QUAC 90 e) Què observes sobre l’esperança de vida a Catalunya? f) Quin continent et sembla que té l’esperança de vida menor? g) Quines conclusions en treus? .

C FITXA 3 Nom: Data: U N I T A T 12 1 Observa aquests diagrames: a) Els dos diagrames representen les mateixes dades estadístiques? b) Quin és un diagrama de barres? c) Quin és un diagrama de sectors? d) Quants alumnes han estat consultats? e) Quants han respost l’enquesta? f) Quants alumnes estiuegen a la muntanya? g) Quants estiuegen a la ciutat? h) On es va més a l’estiu? i) Quin és el seu valor? a) (alumnat) 40 On passes l'estiu? platja 35 ciutat 30 25 20 15 10 5 0 muntanya no contesta b) On passes l'estiu? 5 40 30 platja ciutat muntanya no contesta QUAC 25 91 .

275. a) Quants n’hauré d’agafar per estar completament segur que l’encerto? Per què? b) Pinta els peixos i dibuixa els que han d’anar a la teva peixera: QUAC aquari botiga la meva peixera 92 . Tria el quart perquè li sembla el més normal de tots i. si amb els ulls tapats n’agafo almenys un de cada color. a) Et sembla correcta la decisió que ha pres en Carles? b) Per quina raó ho creus així? 2 A la botiga tenen un aquari amb 6 peixos. 2 de cada color.817 i 38.321. en conseqüència. 54. El venedor m’ha dit que. el que té mes probabilitats de sortir. No vol el primer perquè li sembla molt difícil que surti un nombre tant baix. me’ls regala tots. Tampoc vol el segon perquè li sembla molt estrany que puguin sortir cinc xifres consecutives. i rebutja el tercer perquè els capicues gairebé no surten mai. 71.R FITXA 4 Nom: Data: U N I T A T 12 1 En Carles va a comprar un dècim de loteria i li ofereixen els nombres: 00042.

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I TAT 1 17+9= 274+8= 3 7 + 10 = 43+3= 53+2= 64+7= 7 5 + 10 = 8 10 + 7 = 95+6= 10 7 + 2 = 11 11 + 2 = 12 4 + 2 = 13 4 + 1 = 14 9 + 9 = 15 6 + 9 = 16 8 + 1 = 17 3 + 9 = 18 21 + 3 = 26 7 + 5 = 27 5 + 8 = 28 3 + 4 = 29 3 + 8 = 30 8 + 7 = 31 2 + 5 = 32 7 + 4 = 33 6 + 2 = 34 8 + 4 = 35 31 + 10 = 36 9 + 10 = 37 4 + 3 = 38 2 + 3 = 39 8 + 9 = 40 6 + 8 = 41 1 + 1 = 42 8 + 6 = 43 1 + 8 = 44 1 + 5 = 45 9 + 11 = 46 14 + 9 = 47 31 + 7 = 48 5 + 7 = 49 10 + 4 = 50 6 + 5 = 51 10 + 3 = 52 10 + 5 = 53 5 + 5 = 53 2 + 6 = 55 2 + 2 = 56 5 + 10 = 57 10 + 8 = 58 9 + 7 = 59 10 + 1 = 60 4 + 5 = 61 7 + 6 = 62 10 + 9 = 63 3 + 7 = 64 27 + 3 = 65 2 + 7 = 66 9 + 6 = 67 16 + 1 = 68 9 + 4 = 69 19 + 3 = 70 26 + 6 = 71 5 + 4 = 72 7 + 7 = 73 1 + 6 = 74 9 + 2 = 75 4 + 10 = 76 15 + 3 = 77 3 + 5 = 78 2 + 9 = 79 8 + 5 = 80 8 + 10 = 81 12 + 4 = 82 5 + 9 = 83 10 + 6 = 84 2 + 10 = 85 6 + 7 = 86 2 + 1 = 87 6 + 4 = 88 8 + 3 = 89 3 + 1 = 90 1 + 9 = 91 10 + 2 = 92 9 + 5 = 93 2 + 8 = 94 10 + 10 = 95 9 + 8 = 96 6 + 3 = 97 3 + 6 = 98 5 + 2 = 99 21 + 4 = 100 7 + 8 = QUAC 19 4 + 6 = 20 8 + 2 = 21 4 + 4 = 22 8 + 8 = 23 3 + 10 = 24 7 + 13 = 25 6 + 10 = 93 .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I TAT 2 14–3= 21–0= 35–5= 49–7= 54–1= 69–6= 75–2= 88–5= 96–1= 10 4 – 2 = 11 9 – 4 = 12 10 – 3 = 13 8 – 1 = 14 10 – 7 = 15 25 – 3 = 16 10 – 6 = 17 6 – 3 = 18 2 – 2 = 26 23 – 3 = 27 14 – 4 = 28 61 – 1 = 29 12 – 1 = 30 43 – 1 = 31 25 – 1 = 32 9 – 0 = 33 10 – 4 = 34 6 – 5 = 35 19 – 9 = 36 10 – 2 = 37 46 – 6 = 38 8 – 2 = 39 7 – 5 = 40 8 – 0 = 41 9 – 2 = 42 3 – 3 = 43 11 – 10 = 44 13 – 1 = 45 4 – 1 = 46 2 – 0 = 47 43 – 3 = 48 4 – 2 = 49 8 – 4 = 50 9 – 2 = 51 9 – 3 = 52 8 – 7 = 53 8 – 6 = 54 24 – 0 = 55 2 – 2 = 56 67 – 7 = 57 7 – 4 = 58 7 – 1 = 59 9 – 8 = 60 3 – 0 = 61 5 – 4 = 62 8 – 3 = 63 48 – 8 = 64 7 – 2 = 65 9 – 1 = 66 29 – 5 = 67 8 – 5 = 68 3 – 2 = 69 7 – 6 = 70 6 – 5 = 71 24 – 4 = 72 8 – 7 = 73 8 – 1 = 74 41 – 0 = 75 4 – 3 = 76 10 – 1 = 77 6 – 2 = 78 16 – 3 = 79 10 – 5 = 80 15 – 0 = 81 7 – 6 = 82 10 – 10 = 83 3 – 2 = 84 78 – 4 = 85 6 – 4 = 86 10 – 9 = 87 2 – 0 = 88 10 – 8 = 89 7 – 3 = 90 7 – 0 = 91 6 – 0 = 92 22 – 10 = 93 8 – 4 = 94 6 – 3 = 95 17 – 5 = 96 7 – 4 = 97 6 – 2 = 98 9 – 8 = 99 38 – 3 = 100 62 – 1 = QUAC 94 19 5 – 1 = 20 9 – 4 = 21 1 – 0 = 22 3 – 1 = 23 7 – 6 = 24 49 – 3 = 25 70 – 10 = .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I TAT 3 1 15 – 2 = 2 23 – 1 = 3 49 – 4 = 4 18 – 5 = 57–1= 65–4= 7 19 – 7 = 88–0= 9 19 – 2 = 10 2 – 1 = 11 21 – 0 = 12 18 – 7 = 13 6 – 4 = 14 10 – 9 = 15 28 – 3 = 16 55 – 4 = 17 19 – 4 = 18 10 – 1 = 26 22 + 2 = 27 16 + 1 = 28 9 + 1 = 29 44 + 5 = 30 25 + 3 = 31 18 + 1 = 32 9 + 1 = 33 29 + 1 = 34 10 + 2 = 35 32 + 8 = 36 15 + 6 = 37 4 + 2 = 38 6 + 3 = 39 9 + 7 = 40 37 + 2 = 41 21 + 0 = 42 38 + 6 = 43 43 + 1 = 44 12 + 7 = 45 23 + 4 = 46 46 + 5 = 47 29 + 4 = 48 17 + 8 = 49 28 + 3 = 50 8 + 8 = 51 6 52 9 53 1 54 7 55 4 56 1 57 8 58 7 59 2 60 5 61 3 62 0 63 8 64 10 65 9 66 4 67 5 68 4 69 2 70 6 71 7 72 9 73 3 74 7 75 1 2= 4= 4= 0= 6= 10 = 6= 8= 1= 4= 3= 0= 2= 7= 1= 4= 2= 5= 8= 5= 7= 0= 1= 9= 1= 76 5 – 5 = 77 4 1= 78 3 + 2 = 79 10 – 7 = 80 5 6= 81 9 + 8 = 82 6 – 5 = 83 9 0= 84 7 + 7 = 85 9 – 2 = 86 10 1= 87 1 + 8 = 88 10 – 10 = 89 4 7= 90 6 + 0 = 91 3 – 2 = 92 7 9= 93 5 + 1 = 94 1 – 0 = 95 2 8= QUAC 19 27 – 3 = 20 6 – 1 = 21 43 – 2 = 22 13 – 3 = 23 34 – 0 = 24 16 – 6 = 25 7 – 5 = 96 7 + 2 = 97 9 – 2 = 98 8 5= 99 1 + 6 = 100 4 – 1 = 95 .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I TAT 4 14 29 9= 1= 26 10 – 10 = 27 5 – 3 = 28 4 – 1 = 29 5 + 6 = 30 4 + 2 = 31 9 7= 51 3 + 1 = 52 1 + 7 = 53 3 + 6 = 54 8 – 8 = 55 4 + 4 = 56 3 + 9 = 57 5 8= 76 8 – 1 = 77 2 – 2 = 78 6 – 5 = 79 10 2= 36+2= 44–0= 59 9= 80 2 + 5 = 81 3 5= 67–2= 77 1= 32 2 + 3 = 33 6 – 6 = 34 4 + 5 = 35 5 3= 82 1 + 6 = 83 7 – 3 = 84 1 – 1 = 85 2 + 10 = 86 6 + 9 = 87 8 + 9 = 88 10 – 3 = 89 8 1= 8 7 + 10 = 94 10 10 7= 5= 58 10 + 3 = 59 7 + 6 = 60 10 61 5 8= 4= 11 8 + 3 = 12 3 – 0 = 13 6 + 10 = 14 6 15 2 10 = 7= 36 8 – 2 = 37 9 + 9 = 38 3 4= 62 2 – 0 63 8 – 7 = 64 5 9= 39 10 – 4 = 40 9 + 1 = 41 3 – 3 = 42 6 + 1 = 43 6 – 0 = 44 4 4= 65 8 + 1 = 66 3 + 8 = 67 4 + 6 = 68 6 2= 90 5 – 1 = 91 5 – 5 = 92 8 + 8 = 93 10 + 7 = 94 6 – 4 = 95 4 – 3 = 96 8 – 5 = 97 10 + 5 = 98 4 – 2 = 99 9 3= 16 6 + 3 = 17 9 6= 18 10 + 10 = QUAC 19 2 20 2 2= 10 = 69 9 – 6 = 70 8 71 10 9= 3= 45 6 + 5 = 46 1 10 = 21 3 – 1 = 22 1 + 1 = 23 2 + 4 = 24 4 + 10 = 25 7 + 5 = 47 1 + 3 = 48 6 49 5 50 2 1= 2= 8= 72 9 – 4 = 73 7 5= 74 9 – 7 = 75 1 4= 100 6 + 4 = 96 .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I TAT 5 13+8= 29+6= 35+6= 44+1= 5 10 + 6 = 68+6= 73+3= 88+2= 95+7= 10 7 + 4 = 11 1 + 2 = 12 6 + 2 = 13 10 + 5 = 14 2 + 8 = 15 10 + 7 = 16 8 + 8 = 17 7 + 9 = 18 4 + 8 = 26 1 + 1 = 27 3 + 6 = 28 3 + 9 = 29 1 + 5 = 30 9 + 9 = 31 4 + 7 = 32 2 + 10 = 33 6 + 4 = 34 4 + 4 = 35 5 + 10 = 36 9 + 2 = 37 4 + 10 = 38 9 + 10 = 39 5 + 8 = 40 1 + 8 = 41 3 + 1 = 42 3 + 7 = 43 7 + 7 = 44 5 + 2 = 45 9 + 8 = 46 2 + 1 = 47 5 + 9 = 48 6 + 1 = 49 10 + 3 = 50 10 + 1 = 51 10 + 4 = 52 2 + 6 = 53 3 + 5 = 54 4 + 3 = 55 4 + 2 = 56 8 + 3 = 57 7 + 10 = 58 8 + 1 = 59 1 + 7 = 60 3 + 2 = 61 10 + 3 = 62 6 + 6 = 63 10 + 9 = 64 8 + 9 = 65 10 + 2 = 66 2 + 2 = 67 6 + 7 = 68 9 + 4 = 69 8 + 10 = 70 9 + 3 = 71 7 + 2 = 72 8 + 5 = 73 2 + 5 = 74 8 + 4 = 75 2 + 6 = 76 1 + 6 = 77 1 + 10 = 78 5 + 1 = 79 7 + 8 = 80 4 + 5 = 81 7 + 6 = 82 10 + 10 = 83 6 + 9 = 84 5 + 3 = 85 6 + 5 = 86 9 + 5 = 87 1 + 3 = 88 9 + 1 = 89 3 + 4 = 90 6 + 8 = 91 5 + 5 = 92 7 + 1 = 93 4 + 2 = 94 1 + 9 = 95 4 + 6 = 96 4 + 5 = 97 7 + 3 = 98 1 + 4 = 99 6 + 4 = 100 4 + 7 = QUAC 19 1 + 6 = 20 2 + 4 = 21 9 + 7 = 22 3 + 10 = 23 4 + 9 = 24 3 + 5 = 25 8 + 7 = 97 .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I TAT 6 18–3= 22–0= 35–1= 47–7= 57–5= 66–6= 79–7= 87–2= 94–0= 10 10 – 10 = 11 10 – 5 = 12 10 – 1 = 13 6 – 2 = 14 10 – 8 = 15 8 – 8 = 16 8 – 6 = 17 5 – 3 = 18 4 – 4 = 26 5 – 4 = 27 6 – 0 = 28 3 – 2 = 29 6 – 5 = 30 5 – 2 = 31 5 – 0 = 32 7 – 4 = 33 10 – 3 = 34 1 – 0 = 35 2 – 2 = 36 9 – 1 = 37 7 – 1 = 38 4 – 1 = 39 9 – 9 = 40 10 – 9 = 41 7 – 0 = 42 8 – 0 = 43 5 – 2 = 44 1 – 0 = 45 8 – 2 = 46 4 – 1 = 47 3 – 1 = 48 10 – 4 = 49 8 – 6 = 50 10 – 9 = 51 5 – 5 = 52 9 – 0 = 53 6 – 3 = 54 3 – 1 = 55 8 – 7 = 56 10 – 6 = 57 5 – 3 = 58 8 – 2 = 59 1 – 1 = 60 9 – 3 = 61 3 – 0 = 62 10 – 2 = 63 4 – 2 = 64 8 – 4 = 65 9 – 8 = 66 10 – 10 = 67 10 – 6 = 68 2 – 1 = 69 2 – 2 = 70 9 – 6 = 71 4 – 3 = 72 6 – 2 = 73 5 – 2 = 74 7 – 0 = 75 8 – 7 = 76 10 – 4 = 77 2 – 1 = 78 8 – 1 = 79 9 – 5 = 80 7 – 3 = 81 3 – 3 = 82 9 – 6 = 83 6 – 1 = 84 4 – 4 = 85 4 – 3 = 86 8 – 5 = 87 6 – 4 = 88 9 – 4 = 89 7 – 6 = 90 9 – 2 = 91 10 – 7 = 92 7 – 1 = 93 8 – 5 = 94 3 – 2 = 95 9 – 3 = 96 6 – 4 = 97 3 – 3 = 98 8 – 1 = 99 2 – 0 = 100 7 – 7 = QUAC 98 19 9 – 5 = 20 10 – 2 = 21 10 – 5 = 22 8 – 3 = 23 1 – 1 = 24 5 – 4 = 25 6 – 3 = .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I TAT 7 11 27 35 48 58 62 75 86 95 10 2 11 1 12 1 13 5 14 9 15 6 16 8 17 5 18 4 6= 5= 9= 7= 4= 2= 2= 8= 5= 7= 3= 4= 1= 3= 3= 9= 10 = 8= 10 = 5= 5= 1= 2= 7= 9= 26 8 27 4 28 7 29 1 30 10 31 8 32 6 33 3 34 9 35 8 36 8 37 5 38 10 39 10 40 9 41 6 42 5 43 2 44 1 45 9 46 2 47 6 48 10 49 3 50 1 1= 4= 4= 9= 1= 5= 4= 2= 4= 6= 2= 8= 4= 9= 8= 2= 4= 9= 2= 9= 1= 5= 3= 7= 5= 51 9 52 6 53 10 54 7 55 7 56 6 57 3 58 4 59 3 60 3 61 3 62 1 63 1 64 1 65 7 66 10 67 7 68 4 69 6 70 3 71 2 72 8 73 10 74 3 75 9 7= 6= 10 = 6= 3= 1= 1= 3= 6= 4= 10 = 10 = 1= 7= 8= 5= 9= 5= 7= 8= 4= 3= 7= 3= 2= 76 5 77 4 78 4 79 4 80 10 81 1 82 8 83 5 84 6 85 10 86 10 87 4 88 2 89 9 90 6 91 5 92 4 93 4 94 7 95 2 96 8 97 2 98 2 99 9 100 7 3= 6= 10 = 7= 6= 8= 8= 6= 9= 8= 2= 1= 6= 6= 10 = 7= 9= 2= 10 = 5= 10 = 3= 8= 10 = 1= QUAC 19 2 20 9 21 3 22 9 23 7 24 7 25 3 99 .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I TAT 8 15–5= 21+6= 34+9= 46+5= 52 64 7 10 5= 8= 3= 26 2 + 2 = 27 3 28 3 9= 6= 51 9 + 4 = 52 5 + 6 = 53 9 – 1 = 54 4 – 0 = 55 3 + 2 = 56 6 – 5 = 57 5 4= 76 5 77 1 6= 4= 78 10 – 10 = 79 9 80 7 5= 5= 29 8 – 6 = 30 7 + 3 = 31 6 6= 81 3 – 2 = 82 2 6= 32 3 – 3 = 33 5 + 7 = 34 4 + 6 = 35 9 – 2 = 36 10 37 7 1= 3= 8 9 + 10 = 98+4= 10 3 + 10 = 11 8 + 6 = 12 10 + 5 = 13 9 – 5 = 14 9 – 8 = 15 8 – 8 = 16 2 – 2 = 17 5 18 8 7= 5= 4= 58 2 – 1 = 59 1 60 3 5= 2= 83 7 – 1 = 84 6 + 4 = 85 10 – 4 = 86 1 – 0 = 87 2 + 5 = 88 2 89 5 90 1 8= 1= 1= 61 9 – 3 = 62 4 + 5 = 63 6 1= 38 3 – 1 = 39 10 – 7 = 40 1 – 1 = 41 5 + 4 = 42 5 + 5 = 43 5 – 2 = 44 7 – 6 = 45 10 – 3 = 46 8 + 10 = 47 2 – 0 = 48 4 49 8 6= 2= 64 9 – 6 = 65 10 + 9 = 66 10 – 5 = 67 5 – 4 = 68 3 + 6 = 69 9 – 7 = 70 9 + 8 = 71 7 – 0 = 72 4 9= 91 7 – 2 = 92 8 – 7 = 93 7 4= QUAC 19 10 94 8 + 2 = 95 7 + 8 = 96 6 – 3 = 97 10 + 2 = 98 3 – 0 = 99 8 – 3 = 100 10 – 2 = 20 4 – 4 = 21 6 – 4 = 22 3 + 7 = 23 2 + 4 = 24 7 + 1 = 25 2 2= 73 4 – 3 = 74 4 – 2 = 75 7 – 3 = 50 10 – 9 = 100 .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I TAT 9 14+9= 22+6= 39+1= 47+2= 5 10 + 7 = 63+6= 75+7= 83+7= 9 10 + 10 = 10 6 + 1 = 11 9 + 8 = 12 2 + 1 = 13 6 + 8 = 14 2 + 7 = 15 8 + 10 = 16 4 + 4 = 17 3 + 10 = 18 2 + 3 = 26 4 + 1 = 27 4 + 6 = 28 1 + 6 = 29 3 + 9 = 30 10 + 9 = 31 6 + 7 = 32 3 + 1 = 33 10 + 8 = 34 2 + 8 = 35 1 + 3 = 36 6 + 4 = 37 8 + 8 = 38 3 + 5 = 39 8 + 7 = 40 8 + 5 = 41 6 + 2 = 42 5 + 5 = 43 6 + 10 = 44 7 + 4 = 45 1 + 10 = 46 2 + 9 = 47 9 + 7 = 48 1 + 9 = 49 5 + 4 = 50 7 + 8 = 51 6 + 3 = 52 6 + 9 = 53 5 + 1 = 54 10 + 5 = 55 9 + 3 = 56 9 + 5 = 57 4 + 3 = 58 1 + 5 = 59 3 + 2 = 60 10 + 4 = 61 4 + 7 = 62 7 + 3 = 63 4 + 5 = 64 5 + 10 = 65 5 + 6 = 66 5 + 2 = 67 3 + 4 = 68 9 + 10 = 69 10 + 3 = 70 3 + 8 = 71 2 + 10 = 72 2 + 2 = 73 3 + 3 = 74 5 + 8 = 75 8 + 2 = 76 8 + 1 = 77 9 + 9 = 78 2 + 4 = 79 2 + 5 = 80 10 + 2 = 81 1 + 1 = 82 7 + 9 = 83 4 + 2 = 84 8 + 4 = 85 1 + 2 = 86 7 + 10 = 87 4 + 8 = 88 9 + 6 = 89 10 + 6 = 90 7 + 6 = 91 1 + 4 = 92 4 + 10 = 93 7 + 5 = 94 6 + 5 = 95 8 + 9 = 96 8 + 6 = 97 1 + 8 = 98 5 + 9 = 99 10 + 1 = 100 9 + 2 = QUAC 19 7 + 7 = 20 7 + 1 = 21 6 + 6 = 22 8 + 3 = 23 5 + 3 = 24 9 + 4 = 25 1 + 7 = 101 .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I T A T 10 1 10 – 6 = 21–1= 36–3= 48–7= 57–5= 6 10 – 1 = 74–2= 83–3= 98–2= 10 3 – 2 = 11 5 – 1 = 12 9 – 5 = 13 8 – 5 = 14 7 – 3 = 15 5 – 0 = 16 7 – 0 = 17 2 – 1 = 18 6 – 5 = 26 10 – 3 = 27 3 – 1 = 28 8 – 1 = 29 2 – 0 = 30 7 – 6 = 31 5 – 4 = 32 2 – 1 = 33 4 – 4 = 34 7 – 7 = 35 9 – 7 = 36 10 – 2 = 37 10 – 9 = 38 7 – 1 = 39 9 – 4 = 40 9 – 0 = 41 7 – 2 = 42 4 – 2 = 43 8 – 2 = 44 10 – 1 = 45 4 – 1 = 46 10 – 8 = 47 8 – 7 = 48 10 – 5 = 49 2 – 2 = 50 9 – 1 = 51 8 – 3 = 52 8 – 6 = 53 5 – 3 = 54 1 – 0 = 55 6 – 4 = 56 9 – 9 = 57 9 – 8 = 58 5 – 2 = 59 9 – 6 = 60 8 – 4 = 61 9 – 2 = 62 3 – 0 = 63 6 – 2 = 64 10 – 10 = 65 4 – 3 = 66 10 – 7 = 67 6 – 1 = 68 8 – 3 = 69 2 – 2 = 70 3 – 3 = 71 9 – 1 = 72 6 – 3 = 73 2 – 0 = 74 5 – 1 = 75 2 – 1 = 76 2 – 2 = 77 5 – 5 = 78 6 – 5 = 79 6 – 1 = 80 6 – 0 = 81 10 – 4 = 82 4 – 1 = 83 9 – 1 = 84 7 – 4 = 85 4 – 0 = 86 8 – 8 = 87 8 – 0 = 88 10 – 5 = 89 6 – 6 = 90 9 – 3 = 91 10 – 8 = 92 8 – 1 = 93 1 – 0 = 94 3 – 1 = 95 2 – 2 = 96 5 – 5 = 97 9 – 8 = 98 6 – 2 = 99 9 – 2 = 100 9 – 9 = QUAC 102 19 7 – 1 = 20 6 – 4 = 21 5 – 3 = 22 5 – 4 = 23 3 – 3 = 24 1 – 1 = 25 7 – 5 = .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I T A T 11 19 21 3 10 42 51 62 75 83 93 10 6 11 4 12 6 13 3 14 7 15 10 16 7 17 6 18 1 5= 4= 4= 3= 3= 5= 2= 9= 6= 10 = 8= 1= 4= 2= 9= 10 = 2= 10 = 6= 9= 1= 9= 10 = 9= 3= 26 7 27 10 28 8 29 2 30 4 31 7 32 9 33 10 34 8 35 2 36 8 37 5 38 1 39 4 40 6 41 9 42 1 43 3 44 10 45 9 46 1 47 8 48 8 49 5 50 2 4= 6= 2= 10 = 6= 3= 8= 1= 4= 2= 3= 7= 6= 5= 7= 7= 5= 7= 8= 1= 7= 5= 1= 10 = 6= 51 7 52 6 53 2 54 5 55 10 56 1 57 8 58 4 59 8 60 4 61 5 62 1 63 7 64 10 65 10 66 10 67 3 68 5 69 4 70 1 71 5 72 10 73 8 74 5 75 9 1= 3= 4= 8= 7= 8= 9= 4= 10 = 3= 4= 9= 8= 5= 2= 3= 2= 5= 2= 2= 6= 10 = 6= 1= 6= 76 5 77 9 78 2 79 6 80 7 81 4 82 6 83 4 84 8 85 6 86 2 87 3 88 6 89 9 90 9 91 9 92 7 93 4 94 4 95 2 96 3 97 8 98 5 99 1 100 8 3= 3= 7= 8= 5= 1= 6= 7= 7= 4= 8= 5= 5= 4= 9= 2= 7= 10 = 9= 1= 10 = 8= 9= 1= 2= QUAC 19 7 20 7 21 3 22 6 23 9 24 2 25 3 103 .

CÀLCUL RÀPID Nom: Data: U N I T A T 12 1 20 : 5 = 2 24 : 8 = 3 10 : 10 = 43:1= 5 14 : 2 = 6 20 : 4 = 7 30 : 3 = 8 24 : 3 = 9 12 : 3 = 10 9 : 3 = 11 60 : 6 = 12 1 : 1 = 13 20 : 10 = 14 36 : 9 = 15 49 : 7 = 16 15 : 5 = 17 2 : 2 = 18 90 : 9 = 26 8 : 2 = 27 8 : 4 = 28 48 : 6 = 29 70 : 7 = 30 56 : 7 = 31 40 : 4 = 32 72 : 8 = 33 63 : 9 = 34 36 : 6 = 35 28 : 4 = 36 9 : 9 = 37 7 : 1 = 38 32 : 8 = 39 48 : 8 = 40 10 : 2 = 41 15 : 3 = 42 21 : 3 = 43 40 : 5 = 44 80 : 10 = 45 9 : 1 = 46 6 : 3 = 47 5 : 5 = 48 4 : 1 = 49 4 : 2 = 50 8 : 1 = 51 16 : 4 = 52 12 : 6 = 53 32 : 4 = 54 16 : 8 = 55 45 : 5 = 56 21 : 7 = 57 18 : 2 = 58 42 : 6 = 59 16 : 2 = 60 30 : 10 = 61 56 : 8 = 62 10 : 10 = 63 18 : 6 = 64 12 : 4 = 65 45 : 9 = 66 14 : 7 = 67 20 : 2 = 68 28 : 7 = 69 54 : 9 = 70 10 : 1 = 71 30 : 6 = 72 18 : 9 = 73 54 : 6 = 74 72 : 9 = 75 42 : 7 = 76 30 : 5 = 77 8 : 8 = 78 10 : 5 = 79 3 : 3 = 80 63 : 7 = 81 35 : 7 = 82 2 : 1 = 83 24 : 6 = 84 81 : 9 = 85 6 : 6 = 86 40 : 8 = 87 90 : 10 = 88 50 : 5 = 89 60 : 10 = 90 35 : 5 = 91 24 : 4 = 92 12 : 2 = 93 6 : 2 = 94 64 : 8 = 95 40 : 10 = 96 80 : 8 = 97 70 : 10 = 98 50 : 10 = 99 36 : 4 = 100 7 : 7 = QUAC 104 19 6 : 1 = 20 27 : 9 = 21 27 : 3 = 22 5 : 1 = 23 18 : 3 = 24 25 : 5 = 25 4 : 4 = .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful