Muntele Gradisteanu 2148 m

#

Harta declivității reliefului în cadrul
bazinului hidrografic Argeșel

«

19532 m

#

1831 m

#

Tefeleica 1709 m

#

Plaiul Muntisorului 1583 m

#

Dobriasul Mare 1570 m

#

2

Suprafață (km )
54.02
83.67
55.60
29.21
12.82
5.35
0.91
0.01

GURA PRAVÃT

tea
Cârs

Valori Declivitate (grade)
< 5°
5° - 10°
10° - 15°
15° - 20°
20° - 25°
25° - 30°
30° - 35°
> 35°

NÃMÃESTI Muntele Mateias 1239 m

#

La Muchia Mare 795 m

#

COLNIC
Vf. Hodor 867 m

#

Histograma declivitații
Suprafață [Km2]

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

SUSLÃNESTI
ALUNIS

Matau 1017 m
# MÃTÃU

COCENESTI
60.00

70.00

80.00

Groapa Oii 950 m

90.00

#

< 5°

MUSCEL

5° - 10°

BOTENI

Valori declivitate [°]

10° - 15°

LUNCA

BALABANI

15° - 20°

20° - 25°

Dealul Malul Corbului 795 m

LESPEZI
LUCIENI

25° - 30°

30° - 35°

#

ui
pul
o
t
Po

HÂRTIESTI

Dealul Perilor 744 m

na

> 35°

#

ga

âz

A r ge

sel

M

Legendă
Declivitate (grade)

Dealul Poiana Frumoasa 591 m

< 5°

#

lu b

a

5° - 10°

HULUBA VULTURESTI

Hu

10° - 15°
15° - 20°
20° - 25°

VOROVENI

25° - 30°

DAVIDESTI

30° - 35°

Dealul Titesti 510 m

#

> 35°
#

Cote altimetrice

CONTESTI

Localități

Rețea hidrografică

Limită bazin hidrografic

BÂRZESTI

RACOVITA
MIOVENI
Dealul Mioveni 437 m

#

0

2.5

1:150,000
5

10 Km

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful