You are on page 1of 3

Cruciadele si consecinţele acestora

Definitie: Cruciadele sunt campanii militare purtate în numele Crucii pentru a elibera
Locurile sfinte din mâinile păgânilor. Primul cruciat a fost Heraclius care a pornit o campanie militară împotriva perşilor şi a adus Sf Cruce de la Ctesifon la Ierusalim (638); Ultimul cruciat – Iancu de Hunedoara – campania balcanică împotriva turcilor (bătălia de la Varna – 1444); Cruciade în sensul strict/clasic al cuvântului – campaniile militare intreprinse de cavalerii occidentali între anii 1096-1291 (cucerirea cetăţii Akra de către musulmani şi selgiucizi); „Bellum Iustum” (războiul drept);

Cauzele cruciadelor
Ocuparea Locurilor sfinte de către musulmani şi interzicerea accesului pelerinilor la Locurile sfinte; Mentalitatea medievală; Mirajul Orientului; Marile beneficii şi avantaje (scutiri de taxe şi impozite, obţinerea unor noi posesiuni, ispăşirea de păcate, câştigul, etc.) Iertarea plenară;

Sursele

-

Creştine; arabe (istorii diferite de ambele părţi);

1

Cruciadele din Balcani (sec. Răsăritul a rămas sub ocupaţie. Comitatul de Tripoli. 2 . Cruciada a VII-a (1270) – pornită tot de Ludovic la IX-lea cel Pios (moare). Cruciada a V-a (1228-1229) – recâştigarea Ierusalimului. Consecinţe: Pozitive – (elemente neteologice): schimburi comerciale. culturale (importarea cifrelor arabe). Această cruciadă urmărea recucerirea Ierusalimului. Comitatul de Antiohia. Cruciada copiilor (1212).Cruciadele Cruciada I (1096-1099) – cruciaţii reuşesc să întemeieze 4 state: Comitatul de Edessa. Cruciada a VI-a (1248-1254) – pornită de Ludovic al IX-lea cel Pios (este capturat şi răscumpărat). Cruciada a IV-a (1202-1204) – cucerirea Constantinopolului. Regatul latin al Ierusalimului. VII sub arabi) – Reconquista finalizată în 1492. XIV-XV) – s-au recucerit zonele balcanice (mai puţin Bosnia şi Albania). recucerit de musulmani şi ocupat până azi. negative – (teologice): învrăjbire între Apus şi Răsărit. furturi de moaşte. Alte teritorii (categorii) Sicilia – cruciade împotriva arabilor şi a normanzilor Spania (care era din sec. dar nu prin luptă ci prin negocieri. Cruciada a II-a (1147-1149) – scopul: recucerirea Edessei (fără rezultat). Cruciada a III-a (1189-1192) – sultanul Sal(hal)adin cucerise în 1187 Ierusalimul. distrugeri de biserici. A fost păstrat de creştini până în 1244. etc.

Participanţi la cruciadă: monahi. Pentru un pumn să fie de 3 ori scufundat în apă (până la pragul inconştienţei). proaspăt căsătoriţi. să-şi arate vitejia recucerind Locurile sfinte. să i se pună pene pe cap şi să fie dabarcat în primul port. Pradă (aur.- Cruciade împotriva ereticilor (albigenzi. omorându-i „până şi în templul lui Solomon”. Oricine scoate cuţitul şi răneşte pe cineva (varsă sânge) să i se taie mâna. Cruciaţii s-au închinat lemnului Crucii iar a doua zi au omorât restul de musulmani. catari) – ordinul cel mai implicat a fost cel dominican (domini canes – câinii Domnului). copii. 3. Cruciade împotriva slavilor – deoarece slavii nu erau creştini (Polonia. Pentru fiecare insultă să plătească o uncie de argint. Orcine ucide om pe uscat este legat de cel mort şi îngropaţi împreună. Cronică anonimă despre Cruciada I (1099): cruciaţii i-au învins pe musulmani la ora la care Hristos a murit pe Cruce. Din documente 1. Ungaria. catâri) şi jaf (case). picurat pe cap cu smoală. Cruciada a III-a: Regele Richard Inimă de Leu a dat pe timpul cruciadei legi scrise: Orcine ucide om la bordul corabiei se leagă de mort şi se aruncă în apă. să poarte crucea pe umărul drept. XII-XIV). cai. Prusia de Est şi Cehia – sec. Pentru furt – să fie tuns. 3 . Despre Conciliul de la Clermont – cronica unui călugăr Papa Orban al II-lea a ţinut o predică înflăcărată în care îi îndemna pe principii creştini: să fie pace între ei (era un principiu convenţional: pace între principi pe timpul cruciadelor). i-au măcelărit pe musulmani. hoţi şi piraţi (păcătoşi) dornici de iertare 2.