REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012

Denumire Fel Unitateocalitate L CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CLUJ PJ Cluj-Napoca CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca CLUBUL COPIILOR CAMPIA TURZII PJ Campia Turzii CLUBUL COPIILOR DEJ PJ Dej CLUBUL COPIILOR GHERLA PJ Gherla CLUBUL COPIILOR HUEDIN PJ Huedin CLUBUL COPIILOR TURDA PJ Turda CLUBUL SPORTIV SCOLAR "VIITORUL" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL "EMIL NEGRUTIU" TURDA PJ Turda COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL NATIONAL "ANDREI MURESANU" DEJ PJ Dej COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL NATIONAL "GEORGE BARITIU" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA PJ Turda COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZAR" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL TEHNIC "DR. IOAN RATIU" TURDA PJ Turda COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL TEHNIC "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" CAMPIA TURZII PJ Campia Turzii COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "RALUCA RIPAN" CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca PJ COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca COLEGIUL TEHNIC TURDA PJ Turda GRADINITA "ACADEMIA PITICILOR" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRADINITA "ALBA CA ZAPADA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRADINITA "ALBA CA ZAPADA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA ST Cluj-Napoca GRADINITA "ALBINUTA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRADINITA "ARICI POGONICI" GHERLA PJ Gherla GRADINITA "ARICI POGONICI" - STRUCTURA 1 GHERLA ST Gherla GRADINITA "ARICI POGONICI" - STRUCTURA 2 GHERLA ST Gherla GRADINITA "ARLECHINO" DEJ PJ Dej GRADINITA "ARLECHINO" - STRUCTURA 1 DEJ ST Dej GRADINITA "ARLECHINO" - STRUCTURA 2 DEJ ST Dej GRADINITA "ARLECHINO" - STRUCTURA 3 OCNA DEJ ST Dej GRADINITA "ARMONIA" CAMPIA TURZII PJ Campia Turzii GRADINITA "ARMONIA" - STRUCTURA 1 CAMPIA TURZII ST Campia Turzii GRADINITA "ASCHIUTA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca Telefon 0264593945 0264402218 0264595398 264212649 0264241537 0264351516 0264311536 264595545 0264312637 0264592081 0264211604 0264591825 0264592950 0264598040 0264316437 0264414494 0264530507 0264311945 0264422040 0264562588 0264368181 0264594995 0264430942 0264442512 0264449645 0264449527 0264316957 0264561127 0264592530 0264425577 0264241826 Fax Email ccd@ccd.ubbcluj.ro cjraecluj@yahoo.com csei_cluj@yahoo.com clubulcopiilor_campiaturzii@yahoo.com clubulcopiilordej@yahoo.com ccgherla@yahoo.com clubulcopiilor_huedin@yahoo.com clubturda@gmail.com emilnegrutiu@yahoo.com colegiuleconomic_ipop@yahoo.com andrei_muresanu_dej@yahoo.com racovitacj@gmail.com cn_gbaritiu@yahoo.com gcosbuc_cj@yahoo.com cnmvturda@gmail.com pedagogic_cluj@yahoo.com colegiul_anaaslan@yahoo.com iratiuturda@gmail.com ctenicolau@yahoo.com colegiulnapoca@yahoo.com ctvuct_info@yahoo.com augustinmaior@yahoo.com a.saligny@yahoo.com colegiulralucaripan@yahoo.com colegiultransilvania.cluj@yahoo.com energeticcj@yahoo.com ctt@ctt.ro gradinita72cj@yahoo.com gradi.albacazapada@yahoo.com gradialbinuta@yahoo.com gradinitaaricipogonici@yahoo.com

264431560

364815102 264311536 264311815 264592336

264422041 264425775 264368181 264430938

264561127

0264213377

gradinita_arlechinodej@yahoo.com

(0264)211930 0264368053 264368052 0264414302

scoala_ocnadejului@yahoo.com gradinitanr1campiaturzii@yahoo.com gradinita.aschiutacj@gmail.com

Page 1 of 11

com Page 2 of 11 .STRUCTURA 3 TURDA GRADINITA "DUMBRAVA MINUNATA" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "DUMBRAVIOARA" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "FLOARE DE IRIS" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "FLOARE DE IRIS" .29_cj@yahoo.com 264311026 0264562088 0264542337 0264439605 0264212054 264213354 0264571288 0264-420746 264584479 0264424710 gradinita66cluj@yahoo.STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "ASCHIUTA" . ION RATIU" .STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "LIZUCA" .STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "LUMEA COPIILOR" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "LUMEA PITICILOR" DEJ GRADINITA "LUMEA PITICILOR" .STRUCTURA 1 TURDA GRADINITA "DR.STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "ASCHIUTA" .casutafermecata@yahoo.STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "LICURICI" .com grad_casutapovestilor@yahoo.STRUCTURA 1 DEJ GRADINITA "LUMEA PRICHINDEILOR" CAMPIA TURZII GRADINITA "LUMEA PRICHINDEILOR" .com gr_floaredeiris_cj@yahoo.com gradinitanr9@yahoo.STRUCTURA 1 CAMPIA TURZII Fel Unitateocalitate L ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Gherla PJ Turda ST Turda ST Turda PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Turda ST Turda ST Turda ST Turda PJ Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Dej ST Dej PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca PJ Dej ST Dej PJ Campia Turzii ST Campia Turzii Telefon Fax Email 0264431695 264534253 264597151 gradi.STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "BAMBI" .com grad.com gradinita68@yahoo.com gradinita_junior@yahoo.com gradinitadr. ION RATIU" TURDA GRADINITA "DR. ION RATIU" .STRUCTURA 2 TURDA GRADINITA "DR.com gr.STRUCTURA 3 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "BAMBI" .STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "CASUTA POVESTILOR" .STRUCTURA 1 DEJ GRADINITA "LICURICI" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "LICURICI" .STRUCTURA 1 TURDA GRADINITA "CASUTA PITICILOR" .com 0264595004 0264223751 0264366750 264368661 264595004 264223751 gradinita20cj@yahoo.com gradinita53cluj@yahoo. ION RATIU" .STRUCTURA 5 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "BUBURUZA" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "BUBURUZA" .com 264571288 420746 gradinita4clujnapoca@yahoo.com grad_casutapovestilor@yahoo.com gcasutapiticilor@yahoo.com gradi56@yahoo.STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "LIZUCA" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "LIZUCA" .STRUCTURA 2 TURDA GRADINITA "CASUTA POVESTILOR" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "CASUTA POVESTILOR" .piticilordej@yahoo.STRUCTURA 3 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "ASCHIUTA" .ionratiu@yahoo.com gradinitavoinicel@yahoo.STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "JUNIOR" DEJ GRADINITA "JUNIOR" .REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire GRADINITA "ASCHIUTA" .com 0264442902 264534890 0264542577 0264312039 264542577 grad_casutapovestilor@yahoo.STRUCTURA 4 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "BAMBI" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "BAMBI" .STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "DEGETICA" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "DEGETICA" .STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "CASUTA FERMECATA" GHERLA GRADINITA "CASUTA PITICILOR" TURDA GRADINITA "CASUTA PITICILOR" .bambi@yahoo.STRUCTURA 4 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "BAMBI" .STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "DR.com lumea.com 0264564027 264565165 0264243861 0264323612 gradinitabuburuza@yahoo.STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "BAMBI" .

STRUCTURA 1 CAMPIA TURZII GRADINITA "PITICOT" DEJ GRADINITA "PITICOT" .STRUCTURA 3 HUEDIN GRADINITA "PRICHINDELUL ISTET" TURDA GRADINITA "RAZA DE SOARE" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "RAZA DE SOARE" .STRUCTURA 1 HUEDIN GRADINITA "PRICHINDEII VESELI" .STRUCTURA 3 TURDA GRADINITA "POIANA FERMECATA" CAMPIA TURZII GRADINITA "POIANA FERMECATA" .STRUCTURA 1 TURDA GRADINITA "POIANA CU CASTANI" .STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "MICA SIRENA" .com Page 3 of 11 .com gr64_1@yahoo.com 420938 264449721 gmiculprint@yahoo.com 264440801 gradinitahuedin@yahoo.STRUCTURA 1 DEJ GRADINITA "POIANA CU CASTANI" TURDA GRADINITA "POIANA CU CASTANI" .com 0264366116 264368661 0264442466 0264440801 0264353051 264251496 0264323997 0264593122 264595631 264567288 0264313436 264312763 0264511065 0264458480 264515979 0264241572 gr_poianafermecata@yahoo.STRUCTURA 2 TURDA GRADINITA "POIANA CU CASTANI" .STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "PARADISUL PITICILOR" DEJ GRADINITA "PARFUM DE TEI" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "PARFUM DE TEI" .STRUCTURA 1 GHERLA GRADINITA "VESELIEI" .REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire GRADINITA "MAMARUTA" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "MAMARUTA" .pinocchio@yahoo.veseliei@yahoo.STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "PRICHINDEII VESELI" HUEDIN GRADINITA "PRICHINDEII VESELI" .STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "VESELIEI" GHERLA GRADINITA "VESELIEI" .STRUCTURA 2 GHERLA Fel Unitateocalitate L PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Dej PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Campia Turzii ST Campia Turzii PJ Dej ST Dej PJ Turda ST Turda ST Turda ST Turda PJ Campia Turzii ST Campia Turzii ST Campia Turzii PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Huedin ST Huedin ST Huedin ST Huedin PJ Turda PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Turda ST Turda ST Turda PJ Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Gherla ST Gherla ST Gherla Telefon 0264430951 264546309 0264420927 0264-584694 0264-586565 0372764684 0264435257 Fax Email gradinita42_cj@yahoo.com poienitacj@yahoo.STRUCTURA 2 CAMPIA TURZII GRADINITA "POIENITA" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "POIENITA" .com 264458480 trenuletul.com razadesoare.STRUCTURA 1 CAMPIA TURZII GRADINITA "POIANA FERMECATA" .com gradinita8gherla@yahoo.STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "MICUL PRINT" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "NEGHINITA" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "NEGHINITA" .com gradinitapoianacucastani@yahoo.STRUCTURA 2 HUEDIN GRADINITA "PRICHINDEII VESELI" .com gradistet@yahoo.STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "NEGHINITA" .STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "MICA SIRENA" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "MICA SIRENA" .com sfmaria2005@yahoo.com gradinitacuparfumdetei@yahoo.com grad.com mariacopaci@yahoo.STRUCTURA 2 TURDA GRADINITA "TRENULETUL VESELIEI" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "UNIVERSUL COPIILOR" CLUJ-NAPOCA GRADINITA "UNIVERSUL COPIILOR" .STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "PINOCCHIO" CAMPIA TURZII GRADINITA "PINOCCHIO" .com 0264213375 0264530130 264536176 0264366249 0264212755 264212479 0264311017 paradisulpiticilor_dej@yahoo.STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "SFANTA MARIA" TURDA GRADINITA "SFANTA MARIA" .com gradinita_nr18_dej@yahoo.STRUCTURA 1 TURDA GRADINITA "SFANTA MARIA" .grad@yahoo.STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA GRADINITA "RAZA DE SOARE" .

com 264241514 264351514 0264435504 0264206291 0264444877 0264594672 0264598542 0264561236 0264593006 0264596018 0264438024 0264594807 0264599525 0264431460 0264431346 0264456894 0264433582 0264430653 0264598043 0264211421 0264248518 0264597251 0264596028 0264597280 264435503 264213143 264403818 264592832 264596018 264599919 372872481 264456894 264241698 372873250 tehnofrig_scoala@yahoo.com defvedere.ro liceulvictorbabes@yahoo.com samsamuscj@yahoo.cj@gmail.unitarian@yahoo.NAPOCA PJ Cluj-Napoca INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL "VICTOR BABES" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL DE ARTE PLASTICE "ROMULUS LADEA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL DE COREGRAFIE SI ARTA DRAMATICA "OCTAVIAN STROIA" CLUJ-NAPOCACluj-Napoca PJ LICEUL DE INFORMATICA "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL DE MUZICA "SIGISMUND TODUTA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL GRECO-CATOLIC "INOCHENTIE MICU" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL PENTRU DEFICIENTI DE AUZ CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "MARANATHA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ PJ Dej LICEUL TEORETIC "ANA IPATESCU" GHERLA PJ Gherla LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca Telefon 0264591765 264524777 0264565316 0264516101 264512234 0264414673 0264415119 0264215114 0264231548 0264-281412 Fax Email gradinita58@yahoo. APAHIDA ST Apahida SCOALA CU CLASELE I-VIII SANNICOARA.com lpscluj@gmail.54.com liceul_de_muzica_cluj@yahoo.8 gsapahida@yahoo.com gradinita_speciala_cluj@yahoo.com cluj@isjcj.com grupscolaragricolcuzdrioara@yahoo.com tpopoviciu@yahoo.com gs.com gsgherla@yahoo.com lostroia@yahoo.com 264415117 0264-232.com grupscolarsomes@yahoo.9 0264211276 0264434743 0264248447 0264351314 sannicoarascoala@yahoo.com gradinita74@yahoo.com 0264-231.com lapidejro@yahoo.com liceulavramiancu@yahoo.alexborza@gmail. COM.com anaipatescu_gherla@yahoo.com emanuelcluj@yahoo.REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire Fel Unitateocalitate L GRADINITA "ZANA ZORILOR" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRADINITA "ZANA ZORILOR" .com ctiimontaj_dej@yahoo.STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA ST Cluj-Napoca GRUP SCOLAR "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRUP SCOLAR "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRUP SCOLAR "SOMES" DEJ PJ Dej GRUP SCOLAR "STEFAN PASCU" APAHIDA PJ Apahida GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CORPADEA ST Apahida SCOALA CU CLASELE I-IV DEZMIR ST Apahida SCOALA CU CLASELE I-IV PATA COM.STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA ST Cluj-Napoca GRADINITA SPECIALA CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRADINITA UNIVERSITATII BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRADINITA UNIVERSITATII BABES-BOLYAI .com gsprotectiamediului@yahoo.com gshuedin@yahoo.com apaczaicj@gmail.com lta_maranatha@yahoo.com info@kollegium.ro liceul. APAHIDA ST Apahida GRUP SCOLAR AGRICOL CUZDRIOARA PJ Cuzdrioara GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MANASTUREL ST Cuzdrioara GRUP SCOLAR DE PROTECTIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRUP SCOLAR GHERLA PJ Gherla GRUP SCOLAR HUEDIN PJ Huedin SCOALA CU CLASELE I-IV BICALATU ORAS HUEDIN ST Huedin SCOALA CU CLASELE I-IV CETATEA VECHE II ORAS HUEDIN ST Huedin GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "TEHNOFRIG" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRUPUL SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" DEJ PJ Dej GRUPUL SCOLAR "SAMUS" CLUJ .com Page 4 of 11 .com liceulromulladea@yahoo.65.com gsavlaicu@yahoo.com grad_universitatiibabesbolyai@yahoo.com office@liceulimicu.com bathory_kvar@yahoo.ro lic_auz@yahoo.

com liceuleugenpora@yahoo.com pcc@pcc.91.dabaca@yahoo.com paveldanct@yahoo. SAVADISLA ST Savadisla SCOALA CU CLASELE I-IV VLAHA COM.65.com aiancuturda@yahoo. FIZESU GHERLII ST Fizesu Gherlii SCOALA CU CLASELE I-IV NICULA COM.cluj@gmail.com scaiancuct@yahoo.com scoala.ro scoala_vultureni@yahoo.com liceulwaldorf.com 0264-371.com ltrebreanuturda@yahoo.com scoala2dej@yahoo.com Page 5 of 11 .64.com josikamiklos@yahoo. FIZESU GHERLII ST Fizesu Gherlii SCOALA CU CLASELE I-IV JICHISU DE JOS PJ Jichisu De Jos GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CODOR ST Jichisu De Jos SCOALA CU CLASELE I-IV RECEA CRISTUR PJ Recea-Cristur SCOALA CU CLASELE I-IV CIUBANCUTA COM.ro ghibu_cj@yahoo.samuel.receacristur@yahoo. VULTURENI ST Faureni SCOALA CU CLASELE I-VIII "ALEXANDRU VAIDA VOEVOD" CLUJ-NAPOCAPJ Cluj-Napoca SCOALA CU CLASELE I-VIII "ANDREI SAGUNA" TURDA PJ Turda SCOALA CU CLASELE I-VIII WALDORF TURDA ST Turda SCOALA CU CLASELE I-VIII "AVRAM IANCU" CAMPIA TURZII PJ Campia Turzii SCOALA CU CLASELE I-VIII "AVRAM IANCU" DEJ PJ Dej SCOALA CU CLASELE I-VIII "AVRAM IANCU" TURDA PJ Turda SCOALA CU CLASELE I-VIII "BORBELY JOZSEF" SAVADISLA PJ Savadisla SCOALA CU CLASELE I-IV LITENI COM.com lnbalcescu@yahoo.REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire Fel Unitateocalitate L LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "GELU VOIEVOD" GILAU PJ Gilau GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SOMESU RECE UZINA COM. SAVADISLA ST Savadisla SCOALA CU CLASELE I-VIII "CONSTANTIN BRANCUSI" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca SCOALA CU CLASELE I-VIII "EMIL ISAC" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca SCOALA CU CLASELE I-VIII "GELU ROMANU" DABACA PJ Dabaca Telefon 0264596159 0264459702 0264371106 0264-371.com scoala_saguna_turda@yahoo.com 264482005 264435256 scoala_brancusi@yahoo.com office@liceulogoga.com vaida_voevod@yahoo.com scoala.com 264596240 scoalajichis@yahoo.cj.com blaga_high_school@yahoo.com eminescucn@yahoo.98.cluj@yahoo. RECEA CRISTUR ST Recea-Cristur SCOALA CU CLASELE I-VIII "ADY ENDRE" SANCRAIU PJ Sancraiu SCOALA CU CLASELE I-VIII "ALEXANDRU BOHATIEL" VULTURENI PJ Vultureni GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAURENI COM.emilisac@gmail.com lpetrumaior@yahoo.9 liceugilau@yahoo.com scoalafizes@yahoo. GILAU ST Gilau SCOALA CU CLASELE I-VIII SOMESU RECE COM.0 0264-248102 0264227375 0727-846088 0264227627 0264257593 0264271080 0264-271078 0264442888 0264312517 0264368184 0264211481 0264312058 0264374279 0264-333738 0264-374.ro scoala_aiton@yahoo.7 0264542396 0264435256 0264355959 Fax Email brassai.2 0264592951 0264311554 0264323948 0264546627 0264595059 0264432518 0264351997 0264580615 0264368179 0264241814 0264455560 0264595765 0264310380 0264248123 0264-248102 0264-244. GILAU ST Gilau LICEUL TEORETIC "GHEORGHE SINCAI" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "JOSIKA MIKLOS" TURDA PJ Turda LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA PJ Turda LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "NICOLAE BALCESCU" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN PJ Huedin LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CAMPIA TURZII PJ Campia Turzii LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA PJ Gherla LICEUL WALDORF CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca GRADINITA WALDORF CLUJ-NAPOCA ST Cluj-Napoca PALATUL COPIILOR CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca SCOALA CU CLASELE I-IV AITON PJ Aiton SCOALA CU CLASELE I-IV FIZESU GHERLII PJ Fizesu Gherlii SCOALA CU CLASELE I-IV BONT COM.edu.com 264592951 264544616 264596771 264354358 264241814 sincaicn@yahoo. FIZESU GHERLII ST Fizesu Gherlii SCOALA CU CLASELE I-IV SACALAIA COM.com scsavadisla@yahoo.com scoala.com 264257593 adysuli@sancraiu.

com Page 6 of 11 .64.27 CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "IOAN ALEXANDRU" SANPAUL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SARDU COM.15. MARISEL Fel Unitateocalitate L ST Dabaca PJ Jucu De Sus ST Jucu De Sus ST Jucu De Sus ST Jucu De Sus ST Visea PJ Floresti ST Floresti PJ Turda PJ Cluj-Napoca ST Cluj-Napoca PJ Sanpaul ST Sanpaul ST Sanpaul PJ Cluj-Napoca PJ Turda PJ Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca PJ Izvoru Crisului ST Izvoru Crisului ST Izvoru Crisului PJ Cornesti ST Cornesti PJ Cluj-Napoca PJ Dej ST Dej PJ Campia Turzii PJ Mihai Viteazu ST Mihai Viteazu ST Cornesti PJ Cluj-Napoca PJ Cluj-Napoca PJ Ciucea PJ Cluj-Napoca PJ Tritenii De Jos ST Colonia ST Tritenii De Sus ST Padureni PJ Marisel ST Marisel ST Marisel Telefon 0264-355973 0264233088 0264-233703 nu 0264265134 0264315353 0264433980 264536207 0264282809 0264-265.REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire SCOALA CU CLASELE I-IV LUNA DE JOS COM.com 264436281 364101562 scoala.com scoalagoga_cluj@yahoo.com 0264355563 0264459255 0264212009 0264368134 0264329103 0745-182663 0264439518 0264418240 0264259006 0264561122 0264285755 0264-327. MIHAI VITEAZU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHEIA COM.4 0264-327644 0264334159 0264-339159 0264-334159 264421666 sccornesti@yahoo.4 scoala_sincai_floresti@yahoo.10.com ioan.titulescu@yahoo. TRITENII DE JOS SCOALA CU CLASELE I-VIII PADURENI COM.com scoalamihaieminescu@yahoo.opris@email.com ciuceascoala@yahoo.com 264366930 scmviteazulct@yahoo.13. JUCU SCOALA CU CLASELE I-IV GADALIN COM.64.ro ionagarbiceanu@yahoo.com triteniidesus@yahoo. SANPAUL SCOALA CU CLASELE I-IV BERINDU COM.com korosfoiskola@yahoo.com Fax Email gbaritiujucu@yahoo.com scoalasinpaulcluj@yahoo. CORNESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "LIVIU REBREANU' CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI EMINESCU" DEJ SCOALA CU CLASELE I-IV PINTIC ORAS DEJ SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI VITEAZUL" CAMPIA TURZII SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI VODA" COM. DABACA SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE BARITIU" JUCU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL JUCU HERGHELIE COM. JUCU SCOALA CU CLASELE I-IV JUCU DE MIJLOC COM. SANPAUL SCOALA CU CLASELE I-VIII "IOAN BOB" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "IOAN OPRIS" TURDA SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION AGARBICEANU" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "KOS KAROLY" IZVORU CRISULUI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NEARSOVA COM.iorga@yahoo.com scoala_horea_cluj@yahoo.com l_rebreanu@yahoo. MIHAI VITEAZU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CORNESTI COM. JUCU SCOALA CU CLASELE I-IV VISEA SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHEORGHE SINCAI" FLORESTI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CETATEA FETEI FLORESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "HOREA CLOSCA SI CRISAN" TURDA SCOALA CU CLASELE I-VIII "HOREA" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-IV NR.ion_creanga@yahoo. MARISEL SCOALA CU CLASELE I-IV MARISEL COM.9 scoala_prosu_marisel@yahoo. IZVORU CRISULUI SCOALA CU CLASELE I-VIII "LIA MANOLIU" CORNESTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUJERDIU COM.3 scoalamihaivoda@yahoo.com 0264-329.com 0264598754 0264323306 0264446556 0264426827 0264452093 0264257120 598754 264446556 scoalaibob@yahoo.com ihatieganu@yahoo. TRITENII DE JOS SCOALA CU CLASELE I-IV TRITENII DE SUS COM. MIHAI VITEAZU SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE IORGA" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "OCTAVIAN GOGA" CIUCEA SCOALA CU CLASELE I-VIII "OCTAVIAN GOGA" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "PAVEL DAN" TRITENII DE JOS SCOALA CU CLASELE I-IV TRITENI COLONIA COM.com scoalahcc@yahoo.com scoala. TRITENII DE JOS SCOALA CU CLASELE I-VIII "PELAGHIA ROSU" MARISEL SCOALA CU CLASELE I-IV COPCEA COM.com sc.5 0264-327.com 0264-334.com scoalatriteni@yahoo. IZVORU CRISULUI SCOALA CU CLASELE I-IV NADASU COM.

AGHIRESU SCOALA CU CLASELE I-VIII AGHIRESU COM.com calatele@yahoo.com scaghiresu@yahoo.com scoalabelis@yahoo. AGHIRESU SCOALA CU CLASELE I-VIII ALUNIS SCOALA CU CLASELE I-IV GHIROLT COM.7 ST Gheorghieni (0264)279412 PJ Turda 0264311951 PJ Cluj-Napoca 0264416137 PJ Aghiresu-Fabrici 0264357009 ST Ticu-Colonie 0264-357570 ST Aghiresu-Fabrici 0744-762825 ST Inucu 0264-357006 ST Leghia 0264-357006 ST Macau 0264-357006 ST Aghiresu 0264-358.5 PJ Baisoara 0264333268 ST Baisoara 0744938955 ST Baisoara 0264-333.28. CAIANU SCOALA CU CLASELE I-VIII CALARASI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALARASI GARA SCOALA CU CLASELE I-IV BOGATA COM. ASCHILEU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ASCHILEU MIC GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRISTOREL COM.2 sc_bontida@yahoo. FELEACU SCOALA CU CLASELE I-VIII "TEODOR MURASANU" TURDA SCOALA CU CLASELE I-VIII "TRAIAN DARJAN" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII AGHIRES FABRICI COM. CALARASI SCOALA CU CLASELE I-VIII CALATELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALATA COM.28. CALATELE SCOALA CU CLASELE I-IV DEALU NEGRU Fel Unitateocalitate L Telefon PJ Cluj-Napoca 0264438795 PJ Copaceni 0264280395 ST Sandulesti PJ Feleacu 0264423726 ST Valcele 0264-284.com vaidacamaras@hotmail.21.com simion_balint@yahoo. AGHIRESU SCOALA CU CLASELE I-IV MACAU COM. AGHIRESU SCOALA CU CLASELE I-IV INUCU COM.com scoalaborsa@yahoo.com tmturda@yahoo. AGHIRESU SCOALA CU CLASELE I-IV LEGHIA COM.30.com sc_calarasi_cj@yahoo.7 PJ Belis 0264334015 ST Belis ST Belis PJ Bobalna 0264355045 PJ Bontida 0264262282 PJ Borsa 0264355372 PJ Buza 0264219600 PJ Caianu 0264280113 ST Caianu 0740038015 PJ Calarasi 0264356090 ST Calarasi ST Calarasi 0264-317997 PJ Calatele 0264352305 ST Calatele ST Calatele 0264-334.com scoala_buza@yahoo.com scoalacaianu@yahoo.com kozman_csilla@yahoo.8 scoalabaisoara@yahoo.01.com 0264-262. AGHIRESU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TICU-COLONIE SCOALA CU CLASELE I-IV BAGARA COM.26.REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire SCOALA CU CLASELE I-VIII "RADU STANCA" CLUJ-NAPOCA SCOALA CU CLASELE I-VIII "SIMION BALINT" COPACENI SCOALA CU CLASELE I-IV SANDULESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN MICLE" FELEACU SCOALA CU CLASELE I-IV VALCELE COM.com 0264-333.47.com scoala_aschileu@yahoo. BAISOARA SCOALA CU CLASELE I-IV SACEL COM.com scoalafeleacu@yahoo. ASCHILEU SCOALA CU CLASELE I-VIII BACIU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CORUSU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POPESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII SUCEAGU COM.com scoalaaghiresufabrici@yahoo.com traiandarjan_scoala@yahoo.com salunis@yahoo. ALUNIS SCOALA CU CLASELE I-VIII ASCHILEUL MARE COM.com scoalabaciu@yahoo. BAISOARA SCOALA CU CLASELE I-VIII BELIS SCOALA CU CLASELE I-IV DEALU BOTII SCOALA CU CLASELE I-IV POIANA HOREA SCOALA CU CLASELE I-VIII BOBALNA SCOALA CU CLASELE I-VIII BONTIDA SCOALA CU CLASELE I-VIII BORSA SCOALA CU CLASELE I-VIII BUZA SCOALA CU CLASELE I-VIII CAIANU SCOALA CU CLASELE I-VIII VAIDA CAMARAS COM. FELEACU SCOALA CU CLASELE I-VIII GHEORGHIENI COM. BACIU SCOALA CU CLASELE I-VIII BAISOARA SCOALA CU CLASELE I-IV MUNTELE BAISORII COM.com scoalabobalna@yahoo.6 Fax 264438795 Email radustanca07@yahoo.0 PJ Alunis 0264263502 ST Alunis 0264-263505 PJ Aschileu Mare 0264286755 ST Aschileu Mare ST Aschileu Mare PJ Baciu 0264260614 ST Baciu ST Baciu ST Suceagu 0264-260.com Page 7 of 11 .

CATINA ST Catina SCOALA CU CLASELE I-VIII CEANU MARE PJ Ceanu Mare SCOALA CU CLASELE I-IV BOLDUT ST Ceanu Mare SCOALA CU CLASELE I-IV IACOBENI COM.REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire Fel Unitateocalitate L SCOALA CU CLASELE I-IV VALENI COM. CHINTENI ST Chinteni SCOALA CU CLASELE I-IV FEIURDENI COM. COJOCNA ST Cojocna SCOALA CU CLASELE I-IV STRAJA COM. CASEIU ST Caseiu GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA GUGII ST Caseiu SCOALA CU CLASELE I-IV URISOR COM. COJOCNA ST Iuriu De Cimpie SCOALA CU CLASELE I-IV BOJU COM.24. CAPUSU MARE ST Dangau Mare SCOALA CU CLASELE I-IV DUMBRAVA COM. CHIUIESTI ST Chiuiesti GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA STRAMBULUI COM. CASEIU ST Caseiu SCOALA CU CLASELE I-VIII RUGASESTI COM.com 0264-229049 0264225116 0264287673 0264327110 0264-327101 0264-327. COJOCNA ST Straja SCOALA CU CLASELE I-VIII CARA COM.com Page 8 of 11 .com scoalacatcau@yahoo.8 0364809299 0264-591921 0264234109 scoalaciurila@yahoo. CALATELE ST Calatele SCOALA CU CLASELE I-VIII CAMARASU PJ Camarasu GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA ST Camarasu GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAMBOLENI COM. CASEIU ST Caseiu GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GUGA COM. CATCAU ST Catcau SCOALA CU CLASELE I-VIII CATINA PJ Catina SCOALA CU CLASELE I-IV FELDIOARA COM.com 0264350011 scoalacapus@yahoo. CAPUSU MARE ST Dumbrava SCOALA CU CLASELE I-VIII CASEIU PJ Caseiu GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COPLEAN COM.com cojocnascoala@yahoo.2 0264-327101 0264271773 0264-271773 0264-271. CIURILA ST Ciurila SCOALA CU CLASELE I-VIII COJOCNA PJ Cojocna GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IURIU DE CAMPIE COM.com 0745-370431 0264229108 scoalacaseiu@yahoo.com mirceavoivod@yahoo. CHIUIESTI ST Chiuiesti GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SALATRUC COM. CHIUIESTI ST Chiuiesti SCOALA CU CLASELE I-IV STRAMBU COM. CHIUIESTI ST Chiuiesti SCOALA CU CLASELE I-IV HUTA COM.com ceanumare2007@yahoo.com scoalaboian@yahoo.com scoalachinteni@yahoo. CEANU MARE ST Iacobeni SCOALA CU CLASELE I-VIII BOIAN COM. COJOCNA ST Cojocna Telefon 0264288133 Fax Email scoala.com 0264-225509 0264-225509 0264-225.60. CAPUSU MARE ST Capusu Mare SCOALA CU CLASELE I-IV DANGAU MARE COM. CHINTENI ST Chinteni SCOALA CU CLASELE I-VIII CHIUIESTI PJ Chiuiesti GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA DREPTULUI COM.99.7 0264225509 scoalarugasesti@yahoo. CHINTENI ST Chinteni SCOALA CU CLASELE I-IV MACICASU COM. CHIUIESTI ST Chiuiesti SCOALA CU CLASELE I-VIII CIURILA PJ Ciurila SCOALA CU CLASELE I-IV SALICEA COM.com scoalachiuiesti@yahoo. CEANU MARE ST Ceanu Mare SCOALA CU CLASELE I-VIII CHINTENI PJ Chinteni SCOALA CU CLASELE I-IV DEUSU COM. CAMARASU ST Camarasu SCOALA CU CLASELE I-IV NAOIU COM. CHIUIESTI ST Chiuiesti SCOALA CU CLASELE I-IV MAGOAJA COM. CASEIU ST Caseiu SCOALA CU CLASELE I-VIII CATCAU PJ Catcau GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SALISCA COM. CAMARASU ST Camarasu SCOALA CU CLASELE I-VIII CAPUSU MARE PJ Capusu Mare GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AGARBICIU COM.camarasu@yahoo. CAPUSU MARE ST Capusu Mare SCOALA CU CLASELE I-IV CAPUSU MIC COM.

38. MAGURI RACATAU ST Maguri-Racatau SCOALA CU CLASELE I-VIII MANASTIRENI PJ Manastireni GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BEDECIU ST Manastireni SCOALA CU CLASELE I-VIII MERA COM.5 0264326205 0264-326205 0264-326206 0264266622 0264334422 0745-626811 0745626811 0745626811 0740-158767 0264-334433 0742-649666 0264375207 scoalalivadaorman@yahoo.com 0264-333001 0264-333001 0264-333001 0264263321 scoalaiclod@clicknet.32. SAVADISLA ST Hasdate SCOALA CU CLASELE I-VIII FINISEL COM. GARBAU ST Garbau SCOALA CU CLASELE I-IV VISTEA COM. GEACA ST Sucutard SCOALA CU CLASELE I-VIII HASDATE COM. GARBAU ST Garbau SCOALA CU CLASELE I-VIII GEACA PJ Geaca SCOALA CU CLASELE I-IV "NICOLAE F.48.REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire Fel Unitateocalitate L SCOALA CU CLASELE I-VIII CUTCA COM. ICLOD ST Iclod SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA COM.41. NEGRUTIU" SUCUTARD COM. ICLOD ST Iclod SCOALA CU CLASELE I-VIII LUNA PJ Luna GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GLIGORESTI COM. ICLOD ST Iclod SCOALA CU CLASELE I-IV FUNDATURA COM. IARA ST Iara SCOALA CU CLASELE I-IV MASCA COM. IARA ST Iara SCOALA CU CLASELE I-VIII ICLOD PJ Iclod SCOALA CU CLASELE I-IV "GHEORGHE MOCEANU" ORMAN COM. MINTIU GHERLII ST Mintiu Gherlii GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NIMA CATUN COM. FRATA ST Frata SCOALA CU CLASELE I-VIII GARBAU PJ Garbau SCOALA CU CLASELE I-IV TUREA COM. MINTIU GHERLII ST Mintiu Gherlii SCOALA CU CLASELE I-IV NIMA SAT COM. SAVADISLA ST Hasdate SCOALA CU CLASELE I-IV STOLNA COM. MAGURI RACATAU ST Maguri-Racatau SCOALA CU CLASELE I-IV MAGURI JOSENI COM. MAGURI RACATAU ST Maguri-Racatau SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURI BOGDANESTI COM.com 0264-326. MINTIU GHERLII ST Mintiu Gherlii SCOALA CU CLASELE I-IV BUNESTI SAT COM.com scoalamaguriracatau@yahoo.com scoalafrata@ymail. BACIU PJ Mera SCOALA CU CLASELE I-VIII MINTIU-GHERLII PJ Mintiu Gherlii GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUNESTI CATUN COM.com sclunadesus@yahoo.ro 0264-263.com 0264288588 scoala_hasdate@yahoo.1 scoala_luna@yahoo. SAVADISLA PJ Hasdate GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LITA COM.com Page 9 of 11 .9 0264287500 Fax Email scoala_cutca@yahoo.com scoalafrata@ymail. SANMARTIN ST Sanmartin SCOALA CU CLASELE I-VIII FRATA PJ Frata GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BERCHIESU COM.com 0264241757 0264-241757 0264-241757 0264-241748 0264-241757 0264235217 scoalamintiu@yahoo. MAGURI RACATAU ST Maguri-Racatau SCOALA CU CLASELE I-VIII MUNTELE RECE COM. MINTIU GHERLII ST Mintiu Gherlii SCOALA CU CLASELE I-VIII MOCIU PJ Mociu Telefon 0788899743 0788-628573 0264282489 0264282489 0264286607 0264283606 0264-271312 0264-271.com scoalamanastireni@yahoo. IARA ST Surduc SCOALA CU CLASELE I-IV AGRIS COM.com scoalagarbau@yahoo.1 0264-263. FLORESTI PJ Luna De Sus SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURI RACATAU PJ Maguri-Racatau SCOALA CU CLASELE I-IV GHERMANESTI COM.com sc_mociu@yahoo. LUNA ST Luna SCOALA CU CLASELE I-VIII LUNA DE SUS COM. SANMARTIN PJ Cutca SCOALA CU CLASELE I-IV SANMARTIN COM. LUNA ST Luna SCOALA CU CLASELE I-VIII LUNCANI COM.com MOBIL DIRECTOR 0746-108417 0746-108417 MOBIL DIRECTOR 0746-108417 0264333032 scoalaiara@yahoo. FRATA ST Frata SCOALA CU CLASELE I-VIII SOPORU DE CAMPIE COM.com 264282489 264282489 264286607 scoalageaca@yahoo. MAGURI RACATAU ST Maguri-Racatau SCOALA CU CLASELE I-IV RASCA COM. MAGURI RACATAU ST Maguri-Racatau SCOALA CU CLASELE I-IV MAGURI-SUSENI COM.com scoalafrata@ymail. SAVADISLA ST Finisel SCOALA CU CLASELE I-VIII IARA PJ Iara GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SURDUC COM.

MICA PJ Nires SCOALA CU CLASELE I-IV MICA ST Mica SCOALA CU CLASELE I-IV SANMARGHITA COM.3 0264262619 0788086561 scvdragan@gmail.2 scoalapanticeu@yahoo. SACUIEU ST Sacuieu Telefon Fax Email 0264329739 0264-329739 0264-329886 0264-329739 0264258001 sc. MARGAU ST Rachitele SCOALA CU CLASELE I-IV MARGAU COM.com 0264-255.50.com scoala.com Page 10 of 11 . MICA ST Nires SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.moldovenesti@yahoo. PETRESTII DE JOS ST Petrestii De Jos SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOSCOS PJ Ploscos SCOALA CU CLASELE I-VIII POIENI PJ Poieni SCOALA CU CLASELE I-IV BOLOGA COM.com scoala_sacuieu@yahoo.com 0264211925 0264241837 0264276411 0264227842 scoala1dej@yahoo. NEGRENI ST Prelucele SCOALA CU CLASELE I-VIII NIRES COM. POIENI ST Poieni SCOALA CU CLASELE I-VIII "AUREL MUNTEANU" VALEA DRAGANULUI COM.com scoalarasca@yahoo. MOCIU ST Mociu SCOALA CU CLASELE I-IV CRISENI COM.02. MOCIU ST Zorenii De Vale SCOALA CU CLASELE I-IV CHESAU COM. PANTICEU ST Panticeu SCOALA CU CLASELE I-IV SARATA COM. RASCA ST Risca SCOALA CU CLASELE I-VIII RASCRUCI PJ Rascruci SCOALA CU CLASELE I-VIII SACUIEU PJ Sacuieu SCOALA CU CLASELE I-IV MODONESTI COM.31.com 0264-255439 0264277801 0264-352626 0264375550 0264-375. 1 GHERLA PJ Gherla SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 GHERLA ST Gherla SCOALA CU CLASELE I-VIII PALATCA PJ Palatca SCOALA CU CLASELE I-IV SAVA COM. 1 DEJ PJ Dej SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.com 0264-227.com 0264-258829 negreniscoala@yahoo. NEGRENI ST Negreni SCOALA CU CLASELE I-IV BUCEA COM. MOCIU ST Criseni SCOALA CU CLASELE I-IV GHIRISU-ROMAN COM. NEGRENI ST Negreni SCOALA CU CLASELE I-IV BOGOMIR COM. MOLDOVENESTI ST Moldovenesti SCOALA CU CLASELE I-IV PODENI COM.com 0264310256 0264-310260 0720789922 0264255020 0264-259.6 scoalapetresti@yahoo.com scoala1gherla@yahoo.45. PALATCA ST Palatca SCOALA CU CLASELE I-VIII PANTICEU PJ Panticeu SCOALA CU CLASELE I-IV CUBLESU-SOMESAN COM. SACUIEU ST Sacuieu SCOALA CU CLASELE I-VIII ROGOJEL COM.com 0264-352. POIENI ST Poieni SCOALA CU CLASELE I-IV MORLACA COM. MARGAU PJ Rachitele GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCRIND FRASINET COM. NEGRENI ST Bucea SCOALA CU CLASELE I-IV PRELUCELE COM. MOLDOVENESTI ST Moldovenesti SCOALA CU CLASELE I-IV PLAIESTI COM.0 scpoieni@gmail.REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire Fel Unitateocalitate L GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZORENII DE VALE COM.84.com scoala_rascruci@yahoo.ploscos@yahoo. POIENI ST Poieni SCOALA CU CLASELE I-IV TRANISU II COM.9 scoala_rachitele@yahoo. POIENI Poieni ST SCOALA CU CLASELE I-VIII RACHITELE COM. SACUIEU ST Sacuieu SCOALA CU CLASELE I-IV VISAGU COM. PANTICEU ST Panticeu SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRESTII DE JOS PJ Petrestii De Jos SCOALA CU CLASELE I-IV CRAIESTI COM.com negreniscoala@yahoo.com mariamariadan@yahoo. MARGAU ST Margau SCOALA CU CLASELE I-VIII RASCA PJ Risca SCOALA CU CLASELE I-IV PLES COM. MOCIU ST Ghirisu Roman SCOALA CU CLASELE I-VIII MOLDOVENESTI PJ Moldovenesti SCOALA CU CLASELE I-IV BADENI COM. MOLDOVENESTI ST Moldovenesti SCOALA CU CLASELE I-VIII NEGRENI PJ Negreni GRADINITA CU PROGRAM NORMAL JOSANI COM.

44.com scsp_huedin@yahoo. VAD ST Vad 0264-225201 SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA-IERII PJ Valea Ierii 0744426514 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPS COM.10. VAD ST Vad 0264-225201 SCOALA CU CLASELE I-IV CETAN COM.com muzicabena@yahoo.com scoala_unguras@yahoo. TURENI ST Tureni 0264-310.21.com scoalaviisoara@ymail. TAGA ST Taga 0264-248603 SCOALA CU CLASELE I-VIII TURENI PJ Tureni 0264310003 0264-310.com crdeiicluj@yahoo.com Page 11 of 11 . TURENI ST Tureni SCOALA CU CLASELE I-VIII UNGURAS PJ Unguras 0264224603 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA UNGURASULUI COM.00.9 SCOALA CU CLASELE I-IV URCA ST Viisoara SCOALA DE ARTE SI MESERII GHERLA PJ Gherla 0264241683 SCOALA DE ARTE SI MESERII POIANA TURDA PJ Turda 0264322472 SCOALA DE MUZICA "AUGUSTIN BENA" CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca 0264434046 SCOALA SPECIALA "TRANSILVANIA" BACIU PJ Baciu 0264260612 264260612 SCOALA SPECIALA CENTRU DE RESURSE SI DOCUMENTARE PRIVIND EDUCATIA INCLUSIVA/INTEGRATA CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca 0264432431 432431 SCOALA SPECIALA DEJ PJ Dej 0264215353 SCOALA SPECIALA HUEDIN PJ Huedin 0264351714 SCOALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ NR. 2 CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca 0264432086 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX CLUJ-NAPOCA PJ Cluj-Napoca 0264431002 Email scoalasic@yahoo.5 SCOALA CU CLASELE I-VIII SUATU PJ Suatu 0264281575 SCOALA CU CLASELE I-VIII TAGA PJ Taga 0264248633 SCOALA CU CLASELE I-IV SANTIOANA COM.22.4 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MARTINESTI COM.com sampoianaturda@yahoo.com scoalataga@yahoo.com deafschoolno2@yahoo. UNGURAS ST Unguras SCOALA CU CLASELE I-VIII VAD PJ Vad 0264218770 SCOALA CU CLASELE I-IV BOGATA DE SUS COM.2 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MICESTI COM. VALEA IERII ST Valea Ierii SCOALA CU CLASELE I-VIII VIISOARA PJ Viisoara 0264327219 0264-327.com stocluj@yahoo.com sctransilvania@yahoo. UNGURAS ST Unguras SCOALA CU CLASELE I-VIII BATIN COM.com scoalasuatu@yahoo. VAD ST Vad 0264-225201 SCOALA CU CLASELE I-IV VALEA GROSILOR COM.com scoala_tureni@yahoo.REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2011-2012 Denumire Fel Unitateocalitate L Telefon Fax SCOALA CU CLASELE I-VIII SIC PJ Sic 0264228105 0264-228.3 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CEANU MIC COM. TURENI ST Tureni 0264-310.com sc3gherla@yahoo.com scoalavad@yahoo.com scoala_valeaierii@yahoo.com scajdej@yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful