UJIAN PERSAMAAN KALI KEDUA

2011
BAHASA MALAYSIA
Nama: ________________
A

Kelas: 1

Isikan tempat kosong dengan abjad yang betul.(10%)

1

D

2

m

o

p

3

s

u

v

4

B

H

K

M

Lengkapkan perkataan dibawah dengan sukukata yang
betul.(10%)

1

2

bo ____

3

su _____

1

pin ____

(10%) pisau burung biola tuala 1 2 3 ___________ 4 __________ 5 __________ 6 2 .4 5 ro ____ 6 ____ sel 7 ______ ku 8 ____ lat 9 ____ la ___ tak 10 ____ bu C Tuliskan perkataan yang betul berpandukan gambar .

___________ 7 ___________ 8 ___________ __________ 9 ____________ 3 ____________ .