You are on page 1of 18

Ecosistemul unei paduri de fag

Serban Rusu ««.

pe versantii mici. numite si fagete. . 600Padurile de fag se întîlnesc îns si la ntî altitudini mai mici.sunt raspandite în zonele cu altitudini între 600-1300 m. nsoriti. pe versantii însoriti. umbriti (400m) sau la altitudini de 1500m.Padurile de fag.

Padure de fag .

-temperatura medie anual de 668 °C. -lumin slab .Caracteristici ale biotopului -soluri: brun-acide. -precipitaìii abundente 600-700 mm precipitaì 600anual. brune de p dure brunèi soluri podzolice.

mur. tei. mistret. muèchi. arbuè -plante erbacee: ferig . muè miereamierea-ursului. p ius.Componente ale biocenozei -arbori: fag. . pisic salbatic . ulm de munte. molid. jder. licheni. râs. gaiì . carpen. croitorul fagului). -animale vertebrate: ciocanitoare. veveriì veveriì . -arbuèti: alun. urs brun. paltin de munte. gaiì huhurez. brad. cerb. mesteac n. corn. -animale nevertebrate: insecte (c r buè buè de p dure.

mesteaca .ArboriArbori.fag.

ulm de munte.tei .Paltin de munte.carpen.

Molid. brad .

mur.ArbustiArbusti-alun. .

miera ursului .muschi.licheni.Plante erbaceeerbaceeferiga.

Animale nevertebrate -insecte Carabus de padure Croitorul fagului .

Croitorul fagului .

Carabus de padure .

Animale nevertebratenevertebrateciocanitoare.cerb .gaita.huhurez.

jder.ras.Urs brun.veverita .

Mistret si pisica salbatica .

.

Bibliografie ±manual de clasaVIII-a clasaVIII-si internet .