You are on page 1of 3

Masneh Marcus, Kampung Marak Parak, Peti surat 31, 89107 Kota Marudu, Sabah.

OBJEKTIF KERJAYA Objektif : Meningkatkan diri dalam bidang kerjaya dengan bekerja bersungguh-sungguh dan memberikan khidmat cemerlang kepada syarikat majikan.

MAKLUMAT PERIBADI
Nama :Masneh Marcus

Tarikh lahir :14/06/1989 No kad pengenalan :890614-12-5666 Umur :22 Tahun Jantina: Perempuan Status Perkahwinan : Bujang Kesihatan : sihat Berat / tinggi : 45kg/153 cm Kemahiran bahasa :

PENDIDIKAN

SPM Mata Pelajaran / Subjek Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Moral

2006 Grade / Pangkat


6C 8E 3B

Sejarah Sains Matematik Ekonomi Asas Perdagangan Kesusasteraan Melayu Geografi

8E 6C 8E 7D 7D 7D 7D

PMR Mata Pelajaran / Subjek Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Geografi Kemahiran Bersepadu Pilihan Matematik

2004 Grade / Pangkat


B D D C D B D

UPSR Mata Pelajaran / Subjek Bahasa Melayu Penulisan Bahasa Melayu Pemahaman Bahasa Inggeris Sains Matematik

2000 Grade / Pangkat


A C C C A

AKTIVITI AKTIVITI KOKURIKULUM Persatuan / Kelab Jawatan

KEMAHIRAN / SKILL Kemahiran Komputer : Microsorft Word, Power Point dan Excel Kenahiran Bahasa

BAHASA Melayu Inggeris Dusun

BERTUTUR Lancar Sederhana Lancar

PENULISAN Mahir Sederhana sederhana

RUJUKAN : Resume Kerjaya_Sdn Bhd@Yahoo.com