You are on page 1of 9

kambing burung kandang

padang angkat pongkes

baling anjing lintang

pukang Awang

Pak Awang bela kambing dan burung. Pak Awang buat kandang di tepi padang.

Anjing suka kejar kambing Pak Awang. Pak Awang angkat sebuah pongkes. Pak awang baling pongkes ke arah anjing.

Anjing itu takut lalu lari lintang-pukang.