You are on page 1of 1

De juiste klank.

Lees eerst het woord voor elke rij. Zoek het woord met dezelfde klank. Trek een cirkel om dit woord. Kijk naar het voorbeeld. Let op: soms zijn er 2 antwoorden! beer trein kooi vos geur vaas muur huis schuur bang pauw wacht koud niet beuk huid ween bijt koek mes hut bal

mier
klein duur boor mier roos duur keur nacht bank rauw mag fout rijk peuk zuur zaak kaas boer zet bus fijn

muis
leuk dooi lok leuk baas huis buil schurk lang peuk echt kool zien vuur uil heer poot voor been duur pak

leeg
dier mus gas leeg voor mus ruit schaal klank muis schaak raad rein geur kus pen rijk mop vos wil pauw

deur
reis hooi daar deur das dief doos lach gang lauw lucht vies paus peen min room mier soes mag mug kaal