You are on page 1of 1

CDA Hymn Ang Buhay namin ay alay sa inang bayan Kooperatiba y handing paglingkuran Nagkakaisa t tulong tulong sa paglilingkod

Kooperatiba y pabsilbiha t itaguyod. Tapat sa sinumpaang tungkulin sa ating bayan Handang maglingkod sa pamahalaan at lipunan Ini t, ulan malayo ma ng pupuntahan Di bale na t bayan ay mapagsilbihan. Ahensyang Tagapangasiwa ng mga kooperatiba Taglay nitong katangian ay pag-asa Kooperatiba y buong pusong paglingkuran Para sa kaunlaran ng buong bayan. Puso t damdamin naming ay iisa Talino t lakas ay pinagsama-sama Pagmamahal at katapatan sa ahensya Tungkulin sa bayan ay lagging inuuna. Sarili y handog sa sambayanang Pilipino Maihatid lang ang serbisyong totoo Pamamalakad sa ahensya y maka-Dios Upang kaunlara y makamit nating lubos Ahensyang Tagapangasiwa ng mga kooperatiba Taglay nitong katangian ay pag-asa Kooperatiba y buong pusong paglingkuran Para sa kaunlaran ng buong bayan. Ahensyang Tagapangasiwa ng mga kooperatiba Taglay nitong katangian ay pag-asa Kooperatiba y buong pusong paglingkuran Para sa kaunlaran ng buong bayan. Isang adhikain, Iisang patutunguhan Iisang puso t damdamin at kaisipan CDA CDA CDA Ahensyang tapat sa bayan at lipunan