You are on page 1of 2

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, GARAJE FOIŞOR ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. DR. CARNABEL, NR.35, MUN.

GALAŢI

EXEMPLAR NR.

S.C. KM PROIECT S.R.L.

Lucrarea:

Nr. proiect: Faza: Beneficiari:

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, GARAJE, FOIŞOR ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. DR. CARNABEL, NR.35, MUN. GALAŢI 104 / 2011 D.T.A.C. POPESCU MARIN ŞI POPESCU GETTY- GABRIELA

BORDEROU
A. PĂRŢII SCRISE 1. Cerere pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire; 2. Borderou; 3. Certificat de urbanism - copie ; 4. Contract de vânzare-cumpărare - copie legalizată ; 5. Avizele solicitate prin Certificat de Urbanism ; 6. Extras de Carte Funciară; 7. Studiul geotehnic; 8. Documentaţie topografică; 9. Dovadă de luare în evidenţă OAR; 10. Memoriu tehnic justificativ ( arhitectură, rezistenţă şi instalaţii); 11. Deviz estimativ. B. PĂRŢI DESENATE ARHITECTURĂ 1. Plan de încadrare în oraş 2. Plan de încadrare în zonă 3. Plan de situaţie 4. Locuinţă. Plan parter şi plan etaj 5. Locuinţă. Plan învelitoare 6. Locuinţă. Secţiuni caracteristice 7. Locuinţă. Faţadă est şi faţadă sud. 8. Locuinţă. Faţadă vest şi faţadă nord. 9. Garaje. Plan şi plan învelitoare. 10. Garaje. Secţiuni caracteristice. 11. Garaje. Faţade. 12. Anexă locuinţă. Plan şi plan învelitoare. 13. Anexă locuinţă. Secţiuni caracteristice. 14. Anexă locuinţă. Faţade. 15. Detaliu gard. 16. Desfăşurare stradală.

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 A 07 A 08 A 09 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16

Este interzisă copierea, multiplicarea, modificarea şi împrumutarea documentaţiei fără aprobarea scrisă a proiectantului. Tel. 0744 704 907.

Cătălina CHICULIŢĂ Este interzisă copierea. 24. Instalaţii electrice. 20. Plan de situaţie pe support cadastral. Plan etaj 28. 22. Plan etaj 31. Plan fundaţii garaje. Plan etaj 26. Reţele exterioare. Plan garaje E 04 AC 01 I 01 I 02 S 01 S 02 E 02 E 03 R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 A 01 Întocmit. Plan fundaţii anexe. Instalaţii încălzire. Instalaţii sanitare. Vedere în plan. Plan de situaţie STRUCTURI DE REZISTENŢĂ 18. Instalaţii încălzire. GALAŢI EXEMPLAR NR. CARNABEL. DR. Vedere în plan. PROIECT ORGANIZARE DE ŞANTIER 17.CONSTRUIRE LOCUINŢĂ. arh. 19. Instalaţii electrice. Tel. Plan demiisol E 01 29. GARAJE FOIŞOR ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN. 21. Secţiuni 1. vedere în plan. . Instalaţii electrice. Secţuni 1. Instalaţii sanitare. INSTALAŢII 23. Plan fundaţii locuinţă. Plan parter 25. Plan fundaţii garaje. Plan parter 27. Plan fundaţii locuinţă. Plan parter 30. NR. modificarea şi împrumutarea documentaţiei fără aprobarea scrisă a proiectantului. STR. MUN.35. multiplicarea. Instalaţii electrice. 0744 704 907.