You are on page 1of 394

Ugjxnu

Mg ev dg
gjney voyvyna
mevlgbrmgauggj
;ghny mfjvfy oo&


Mg ev dg
gjney voyvyna
mevlgbrmgauggj
;ghny mfjvfy oo&


gel V^ Rky

Htnpndgh ht.ltlnay [kbgyn
Inyt gb,;jgl g.jglsy pgj mgjggh vgldgj
Vkol* {kj-a

Fapur


Mg ev dg Gjney voyvyna mevlgbrmgauggj
;ghny mfjvfy oo&

Xsanscsu 2001 The New Life Mission

Yr uouur soauooponryrssp xsansx,
onupyynax, yr uspssnnssc xscsrnsu aaax,
xyynapnaxur xafyy xopurnouo.
3oxuoruu spxur xyynuap xauraanua.

Yr uouur opyynaxap "Apuyu unu"ur
auurnacau onuo.

ISBN 89-8314-120-4Mglgjhlsy ou


Kyuu ouuo upsup aapanuu yrur orou,
yc onou Apuyu cyucssp pauyynau paxuu
fopox Cau uspssr or upuur uasscsu
Eypxaup fanapxa sanupuaap aua.
Tyyunsu sus uouur xsansxsp ryu
fycnanaa ysyyncsu Cauysn. X. Kuu
acfop onou Xou. K. Luu acfop, uou
sus uouur opyyncau uouron okyfuyyppaa
fanapxan unspxunue.
Sus uou uu onou cyucur paxuu
fopyynus rspsrf ufrs ry aua. Sus
nnpaup upsufs xussurynsu
aunnacau xyu yxsup anpnacuaa
unspxun aua.
Eupuu Sssu upussp pauuu yx
psnxup yc a Apuyu cyucssp paxuu fopox

Ugjxnu
vgay bt;ttu mgjggh pf.iffjlnau fuyf utr
xny vtmutlttvtt hovtr dgayg^
He.njiuoa nmutlttj Dejhgy; gl;jsu
fjuf-^


gel V^ Rky


5 Kjinl

Ugjxnu
Kjinl

Dn; Ev dg Gjney voyvyna
mevlgbrmgauggj ;ghny gbnlgh
cvmka^
Dejhgy hgbunay gyh mtyutj ugpjsu
domtth;tt bfyhnay elv dg ;n.ggrny*
mgbsu hgbm domttvty^ Bfy Mtj Ffjnay
;ojttj hoynau domttrtt^ Ut.x hgbunay
gyhys hoy G;gb Dejhgys fbyf utb
hnavyttv hkai doh hoboov ohth
inamutlnau g.vgy^ #Ytu e;gg ohth y,
hoboovm mkumkku;vky* ooyna ;gjgg
ioou;thnay g;nl^# (_.j-a 9%27)
Dn;yna bghgy dn-nay ohtl y, bfyhnay
gb,;jgl; kjkh pgb dklyk^ Uth;tt mtj
;n.ggrny; zbgj x utb ptbuoa hoy l kjr
6 Kjinl

Ugjxnu
xg;gh dfuff; utbmta hoboov hohtj dohna
uglm yeej (Nkhgy 20%40) @gy; hgzu;gy
f;fj ifyfuoa bfyhnay mgb; igyglr dgah
o-; utb youtluoa hoboov Dejhgys hooht;
dklr ojutlrnay dgzj hffjmta dgah dklyk^
Mnab x exnj hoy mfjflhmfy nmutlttjtt
;ghny mfjfh cvmka^ Dn; nmutlttjtt ;ghny
mfjr* utbnay g.jglsu g.x pf.m hoy dklkh
cvmka^ Mtu.tl ;n.ggrny dklkh mtyutjnay
bfyhnay hggym elvg; kjr xg;yg^ #Hty ev
dklky Voyvyttv tv mfjyf* mtj hoy
Dejhgys hggyxlgl; kjr xg;ghuoa^#
(Nkhgy3%5) #Ev dklky Voyvyttv ;ghny
mfjyf# ut;tu y, bfyhnay elvg; kjkh
wkjsy ugyw pgb /b^ Mtu.tl ev* Gjney Voyv
ut;tu dn;ty; ;ghny mfjfh pf.iffjlnau
fuvfy utvty ou oo& Dn;ynau ;ghny mfjfhf;
mevgl;gu #ev# dg #Gjney voyv# utr /e .t&
Dndln; ugjx dgaugg #ev# y, _vovnay
dgmnpb /b^
Dejhgy dklkh _vov zgugg; dgmnvm
Nkhgyggv dgmnpb hojmvty dt& Tyt y,
Mooyna ;gjee pgyu nltjhnalr dgayg ee&
Tv.tl Mooyna Bkv- ut;utt hgjeelgh utvty
poal oo& Ouoa* mnab dni /b^
_vov dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb
hojmth;tt #mklukay ;ttjtt hkcj ugjgg
mg.nelvys exnj y,# (L-.nm16%21)* #ytu
pf.m oalttv dklr doh hoboov gbnay
pf.mufl; hojt.# (Jkb5%18) utr ugjvyggj
Mtj hoy mfjflhmyna doh utb youlnau
ffjmff g.vgy /b^
Heexny utjtty; Dejhgy doh hoyna
utbnau eexnlr g.jglsu fuvfy^ Tyt y,
T.ltjtlnay f;fj de/e 7vgjsy 10@ys
f;fj mkb mghnlsy ghlgux Ggjky
Npjgalnay utb youtlmta hoboovnau
mflfflfy ehys mklukay; hojuty mt;yna
doh utb youlnau ehgy; inlroolvyttj
mt;yna ytu rnlnay meji oal;vty utb y,
7 Kjinl

Ugjxnu
wguggmugu;;gu dga.^
Tyt y, ffjv;nay njtt;oay bfyhnay utb
youlnay mflffv dklukh fjufl dklvky /b^
Mtj ffjnay Twunay hovlnay ;guee hoyna
bghgy
dn-tj tyt ;tlhna; njtt; doh hoy
mfjflhmyna utbnau ytu ;kj mflvfy ut;unau
hgjeelvgy oyty /b^
Mtj Ggjkys oj e;gb dklkh hoy
mfjflhmyna mflfflfux dklvky dgmnvm
Nkhgyggv dgmnpb hojmvty^
_vov dgmnpb hojmth;tt #Tyt e;gg;
ooynau pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg# (Bgmga 3%15) utr htlvty^
Ty; #nyutvyttjtt# utvty y, Mooyna
mkluka; ugj hojvtyttj doh hoboovnay utb
youtl _vovm Ffjm y, inlrny doh pf.m
dga;gl dn;ty; htjturvty ut;unau
nltjhnalvty ou /b^ #Pf.m dga;gl# ut;tu y,
Uj-[ htlyna #dikaiosune# utvty ou dg tyt y,
#pgy ggi dklky mflf. mfjh y, pf.m
dga;gl; tjool dgah cvmka ut;unau
vgyeelvgy nltjhnaltl /b^
_vov mtui ie;gjug mkhnjkbrmka gjug*
Mooyna dgmnpbggj ;gbreelgy doh hoy;
pf.m dga;lsu fuvfy^ _vov dgmnpbggjgg
;gbreelgy hoyna doh utbnau holttvty
exnj mooyna ;gjgg f;fj dgmnvm Nkhgy
#_jmfywnay youlnau oojtux Dejhgys
Hejusu hgjgumey # (Nkhgy 1%29) utr
htlvty^
Hoy mfjflhmyna doh utb youtl Mooyna
yejeey; oojtu;vty dg _vov ooynau oojty
pguglbga jee kxvky^
Mtutt; Mtj dgmnpbggj ;gbreelgy
holttvty utbnay inamutlnau g.vgy^ Mtj
pguglbga ;ttj #Tyt y, mfuvlff# utr
htltt; ohvty^ Mtj dn;yna doh utbnau oojx
twtvm y, dn;yna fbyffv utbnay
8 Kjinl

Ugjxnu
inamutlnau holttvty^


_vovnay dgmnpb
(evgy dgmglugg)
dkl g.jglsy ;ojvltl
Nabttv _vovnay dgmnpb; nmuthuoa dkl
dn; g.jgu;gr xg;ghuoa^ Mnab exjggv
;gugl;gux -mj _vovnay dgmnpbsu
#g.jglsy ;ojvltl dklkh dgmnpb# (-mj
3%21) utr pgjlgvgy^ Voolnay o-; _vovm
nmuth nhtyh hoboov _vovnay dgmglugg
dklkh evgy; nmuthuoa pf.hfy mooyna
pguglbga ;ttjh ohtl; l nmut;tu^ Uth;tt
tyt y, utbmynau g.gjx xg;yg utr oo& Dn;
pf.hfy _vovnay wevgy; nmutvyttj utbnay
mflffvnau mflr xg;gh ee& Tyt y, dn;ty;
g.jglsu fufh oo& Ouoa^ Dn; _vovnau
pguglbga ;ttj ohvty ut;tum l nmutvttj
Dejhys mflffvnau ;eevugr xg;ghuoa^
Heexny utjttyna o-; Npjgal hoboov
utbnay mflffvnau pklnkvklr dgah o-;
ffjv;nay ugjgg pklnkv dklkh mtj gb,mys
;ttj ugjgg hojuty utb youtltt
inlroolthuoa dkl mghnlsu fjufvfy tyt y,
utb youtlnay mflffv dklr xg;;guuoa
dgavgy^ Nabnay mel _vovnay dgmnpb;
nmutluoauttj pf.hfy pguglbga; nmuth y,
dejee dfuff; mfuv dev poal /b^
Dgv ;gugl;gux 1 -m-j 3%21 #Ooyna
;ojvltl dklkh dgmnpb y, t;outt mg
ygjsu g.gj;gu^ Dgmnpb y, bghgy dn-
nay depjsu gjnlug;gu /b dni* hgjny
Dejhys fbyf vgay bfv xgygjsy gblglm
dfuff; _vov Hjnvmnay gblglmggj
;gbreelgy g.gj;gu# utr htlvty Ygkunay
o-; nh evgy; (o-j) nmut;tuuoa hoboov
ohvtyna g;nl k;kk x* _vovnay ev dklky
9 Kjinl

Ugjxnu
dgmnpb; nmut;tuuoa hoboov dgmgluggmga
bfhfh dklyk^ Dn;ynau g.jgl jee e;nj;gh
mfuv mfufl;fj nmutl dkl #Ev dklky wevggj
njvty _vovm# (1 Nkhgy 5%6) @; nmuth
nmutl /b^
Dn; pgaliuoa _vovnay dgmnpb dklky
pguglbgay ohtl; hkcelgy; y, nmuth
cvmka^
Pf. nmutlttj nmuth y, ;gjgghsy g;nl
/b^ #_vov Dejhgy dfuff; Gjney voyvyna
mevlgbrmgauggj hoyna dn-nau klky kyuky
Bgjnguggv mfjr* doh hoy mfjflhmyna
mflfflfux dgmnvm Nkhkykkv Nkj;gy ukl
;ttj dgmnpb hojmth o-; hoy mfjflhmyna*
;tlhnay doh utb youlnau ffjmff oojvty^
Bfy Mtj pguglbga ;ttj doh hoyna youlnay
inamutlnau ffjmff holttr g.vgy^ Mnab
exnj tlx Nkhgy pf. nmutl y, (1 Nkhgy 5%8)
#Voyv* ev dklky wev #@gy; ut;tum nmuth
z.;gl /b^ Tyt emuggjgg x dn; _vovm
hnxytty vgay nmutvty x #_vovnay dgmnpb#
#ev#@uoauttj vgay bt;tt mfuv emugg klr
xg;ghuoa dfuff; dn; ooyuoauttj bfyhnay
gbnau klr xg;ghuoa^


Vgay bt;tt vob weulggy; oyty
emugg gl;gh dklvky moohty
veej,
Voolnay o-; zgugg; rnyhtyt
#Dgmnpbnay vgay bt;tt# bgi hk.kj dklr
mooyna kjky; heejbgu vgay bt;tt ;tlhna;
mgjgy mour dgayg .t& _vov ;ghny gbnlgy
;n.ggrny; kxvkys ;gjgg mooyna
;gugl;gux ygj wev dkl evys vgay bt;ttu
;gbreelr thtlvty^ Htj.tt dn; inyt
utjttu gyhggjglmga eyi.gl pf.hfy
dndlnau dnxvty _vovnay ;gugl;gux gel*
-m-j* Nkhkykkv thlooltt; hgbunay
10 Kjinl

Ugjxnu
gyhys weulggys grnlxn; dklky tlx ygj
#ev dklky wevys vgay bt;ttu# dk;nm
oytyttj y, ;gbreelr dgavgy ut;unau dn;
bt;tr dklyk^ Yfuff mglggj Vgmgy
gyhyggv y, vgay bt;ttu ffjxnlr
weulggyggv gbnay hoxnau hkl;eelgh utr
hnxttr dgavgy^ AD 313 Milan Edict@nay o-
;^ Hjnvmnay weulggy Vgmgys ejhny; AD
g.mgr thtlvty^ Jkbsy hggym elvsy elvsy
o-; mfjnay tjh bt;tlmyoo; (mklukalkux
ygj) Hjnvmnau elvsy iginy dklukr tyt
y, elv mfjnay dga;lsu mga.gy dklukhk;
mevlgr dgavgy /b^ Jkbsy hggym elvsy o-
; weulggy; kjvky hoy dgmnpb hojmth
cvmka utvty heel, ugjugvgy^ Mt;
nyutvyttjtt [klkyxnlvky elvee;syhgg
hoboovnau ytumutr xg;vgy^
Ooynau ;gugl;gux -mj #hox dg gjney
voyv ;kmkj dgmglugguggj# (1M-vglkyn[
1%5) dndlnay ;guee dnxnu;vty ev dklky
Gjney Voyvyna vgay bt;tt dgahuoa dklkh
iglmuggy dklvky utr htlvty^ Pf.hfy
Vgmgys mflf.lfvyna ;guee hty x ;ghny
mfjr xg;ghggjuoa he;gl bt;tt ;tlhna;
mgjhgr dgayg^
Milan Edict @ttv hkai 1000 rnlnay meji
Hjnvmnay hgjgyhea o- _.jksu yfbfjx
thtlvty^ Ht;nauttj dk;nm dga;lsu
vtjutth inytxltlmnay hf;fluffy ugpgj
doj ugjx hoboovnau #Ou* n.ttl* oyty# joo
tjutr njthnau iggj;vgy dklk.x hty y, x
vgay bt;tt dklkh #ev dg Gjney Voyv#@yna
vgay bt;ttu klr bt;thuoa dgalgg^
Tyt dkl rnyhtyt vgay bt;tt /b^ Tyt
vgay bt;tt y, ;gugl;gux ygjsy o-;
Dejhgys ounau vgay ;gug;gu wffy mkkys
hoboovttj ;gbrny gb,;ggjgg
hg;uglgu;gy ol;vty /b^ Nyutt; ugpgjm
inyutvty ukjhnay ev ygb ugpjggv ;ghny
ey;jgy ugjx njthnay g;nl rnyhtyt vgay
11 Kjinl

Ugjxnu
bt;tt ;tlhnay mfuvuflnay o-; ;ghny ugjx
njvty^


Tyt dkl _vovnay dgmnpbsy
vgay bt;ttu Dndlnay ;guee
;gbreelr dea gyhys ykb
Tyt dkl _vovnay dgmnpbsy vgay
bt;ttu dndlnay ;guee ;gbreelr dea
gyhys ykb^ Dn;ty; htlr dea vgay bt;tt
y, /e .t ut.tl* Mtj dgmnpb hojmvtyttjtt
dn;yna doh utbnau ffjmff holtty
pguglbga ;ttj dn;yna doh inamutlnau
oojvty^ K;kk x #Ev dklky wevys vgay
bt;tty#@na oytynau dk;nmkaukkj y,
;gbreelvgy ykb tytyttv ffj ytu x
dgahuoa ut;unau dn dgmmga htlr xg;yg^
Dn;yna k;kkunay ynautb; nym-jy-m dkl
bt;ltu bt;ttllnau klr g.gh hgbunay ukl
xehgl htjtuvtl^ Dn tyt vgay bt;ttu dndln
;ttj ugjvgy inu ;gbreelr nmutlttj
_vovnay dgmnpbsu bt;tr voyvyna
;gbreelr xg;gh voyvyna ygapsu hgar
opvty^ Ut.x dn behgj;gl; kjvky^ Mnab
exnj dn tyt #vgay bt;ttyna mehga ykb#@su
Bkyukl htl ;ttj ht.lty mgjgghggj
ina;vty /b^
Tyt ykbys gueelusu Vklkyukvm dgaugg
#vgay bt;ttu mgjggh# ugpgjm dgavgy
ykblklkkv g.x ht.ltvty /b^ :tlhnau
wevggj domth o-j dklr doh ;tlhnau
domttyt^ Hty x mtj evsu eer xg;ghuoa^
Ooyna g;nlggj #Dejhys pgjw ygj# utr
ytjltu;vty heejgbx vgay bt;ttu mgjgg;gu
hoy klky dgaugg dklk.x hty y, x dn;ty;
rnyhtyt gb,;jglsu fux xg;ghuoa^
Ng[k.sy evyggv f;fj dkluky ee;gu
dgavgy Vgbgjn tbtumta ffjnay voyvyna
wgyuggugg mgalr xg;;guuoa^ dgavgy
12 Kjinl

Ugjxnu
dklk.x _vovnay evsu eeyueem mtj ;kjkk
g.jgl; hojx voyvynah y, wgyugg ooj;
mgalgu;vgy^
Tyt ykbky; _vovnay ev ejvgr dgayg^
Tyt evyggv eevgy hty dklk.x ooj; utb
youlttv gyunrnjx xg;yg^ Mtj htptt x
;ghny utb youlnay g/el; kjeelghuoa
dfuff; hgjny x z.vgy ugpgjmgg dgaugg
gbnay wevggj voyvyoo;nay wgyuggu ugjugr
fuyf^


Dejhgys grnlxn;* tjmyna
dglugvyee;su ;ghny pgvguxn;
dklwukkc
Dn; ;tlhnay twtv mfuvuflnay o-;
gb,;gjx dgayg^ Ffjffj htldtl hoy
mfjflhmyna doh utb youtl ;tlhnau dojhtr
Dejhys ie;gjug ioohnau ;ee;gh o- /b^
Tj;tbmt; #Dolly# utr ytjltu;;tu hnabtl
hkynau domttht; gbrnlm klvys g;nl
hoboov hnabtl hoynau x holtty g.ghg;
ugahghggjuoa o- dkllkk^
Dn; k;kk >gd-lnay ffj wgbhgu dkvukr
dgayg^ Tjmyna hoboov nyutr poa dev /bsu
oal;th utr kjkl;vkykkv dklr Dejhgy
dn;ynau ffj ffj ugpgj mgjggy zyp zypsy
htlmta dklukvky^ K;kk Dejhgy
fjiffluoauttj ;klkky ugbiunay bfyhna
inamutl ;ghny mfjffuoa voyvyna ;ttjttv
gvugjgh dklyk^
Dn mg dohnau #Ev dklky Gjney voyvyna
hoxttj ;ghny gbnlghsu# hovtr dgayg^
Mnab exnj dn mg dohyttv tyt ykbsu
gyhggjglmga eyinhsu hovtr dgv
Dejhgyggv uear dgayg^ Eu ykb y, vgay
bt;ttu Dndlnay bfyffj y, ;gbreelr
xg;yg^ Mtutt; x _vov ffjm y, nmutvty
ne;-axee;g; hgy;gy%
13 Kjinl

Ugjxnu
#@ Htjt. Mg ygj Bnyna outy ;kmkj
dga.gl oythttj Bnyna ;gugl;guxn;
dgayg^ Mtutt; mg ygj oytynau kalukr*
oyty mg ygjsu xflfflyf utvty;# (Nkhky
8% 31@32) Tyt ykbkkj ;gbreelgy oyty
ounau bt;ty utb youtl dg ohlttv
xflfflfu;fhnau oouttj x pkuvkhuoa utbnay
mflffvnau mflr Mooyna ;kmkj bfyhnay
gb,;jglsu klkhsu hovtr dgayg^ #Ev dg
wevys vgay bt;tt# @u hoboovm hojutr
gl;gu;vgy voyvyoo;nau g.gjwugghsy mel;
Dejhgys twvnay grlsu vgay hnaht;
#rnyhtyt vgay bt;tt# dn;yna ;ttjttv
utjtlmoolr* dgv dn;ty; oytyna outtj
nmutl ;kmkj grnllgh hox fuyf utr yga;gr
dgayg^ Nvng 58%12 #Mgyga hoboov tjm
wgum t.;tjvty dglugvyee;su ;ghny
vtjutty klky o-nay veejne;su dkvukyk^
Mtutt; xgbgau wfbjfhnau vtjutty
dkvukux* kjiny veeh ue;gbrnau pgvgux
utr ytjltyt^#
Mg dohyna nhtyh y, ev dg Gjney voyvttj
;ghny mfj;fu utvty vgay bt;ttu mk;kjhka
bt;ttuoa dgaugg utr dk;kr dgayg^ Mnab
exnj dn _vovnay evgy dgmglugg dg Mooyna
pguglbgay mehga ykblkl dkluky;kk
kywlkhsu hnxtt;tu /b^
Htjt. _vov dgmnpb hojmttuoa dgavgy dkl
Mooyna pguglbga dn;yna he.,; zbgj x emug
exnjuoa poal dgah dgavgy^ Tyt dkl bnyna
_vovnay evgy dgmgluggu ;g.mgy htlth ukl
iglmuggy dklvky /b^
Bnyna pkjnluk dkl ooynau mgy; oytyttj y,
kalueelgh z.;gl dfuff; mg dohty ev (_vovnay
dgmnpb) dklky Gjney voyvyna vgay
bt;ttuttj n.ttlnau g.gh hojmtl dn tyt ounau
;g.mgy htlthnau hovx dgayg^
Dn* mg dohynau utbttvtt g.jgu;ghsy mel;
_vovnay dgmnpb dg pguglbgay vgay
14 Kjinl

Ugjxnu
bt;tty; nmuttvta utr xny vtmutlttvtt hovx
bnyna tyt ykblkl mgysu ;ghny mfjfhf;
e;nj;gyg ut;tum nmutlmta dgayg^

Cover Page
UgjxnuKjinl ---------------------------------------------------- 5Ytu;outtj htvtu@ Ykblkl


1^ Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel;
ffjv;nay utbnau bt;th cvmka
(Bgj[ 7%8@9, 20@23) --------------------------- 17


2^ Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta
(Bgj[ 7%20@23) ----------------------------------- 36


3^ Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau
g.gjx xg;gh ee&
(Le[ 10%25@30) ----------------------------------- 504^ Bfyhnay utbnay eexlgl
(Nkhgy 8%1@12) ---------------------------------- 75


5^ _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl
(Bgmga 3%13@17) ------------------------------- 110


6^ Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty
(1 Nkhgy 5%1@12) ------------------------------ 166


7^ _vovnay dgmnpb y, utbmynau
g.gjvgy ;ojvltl
(1 -mj 3%20@22) ------------------------------ 203


8^ Utbnay eexlglsy vgay bt;tt
(Nkhgy 13%1@17) ------------------------------- 224


Cover Page
Hkcj;euggj htvtu@ Hg.vjglm


1^ G.jglsy utjxltl ----------------------------- 291


2^ Ytbtlm mgaldgj ------------------------------ 315


3^ Gveelm dg hgjnelm -------------------------- 348


Ugjxnu

Ykblkl 1Dn; utbnay eexlglsu
g.ghsy mel; ffjv;nay
utbnau bt;th cvmka

18 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
Dn; utbnay eexlglsu
g.ghsy mel; ffjv;nay
utbnau bt;th cvmka


#Dejhgys heelne;su mg ygj
kjhnu;eelgy* hoyna cv pgyinl;
dgjnu;;gu^ Mtj bfy mt;ty; hgy;gy%
@ Mg ygj cv pgyilgg vghnhsy mel;
Dejhgys heelne;su kjhnu;eelgh;gg
ugjgbuga /b# utr ugj;gu^#
(Bgj[ 7%8@9)

#Mtj* hoyttv ugjgh /b l hoynau
depgjlg;gu^ Exnj y, ;kmjkkv*
hoboovnay pojhyttv hkjky bee dk;kl*
vg;gj vgbeey* heluga* gllgug*
pg.hgajgl ieyghgajgl* dglbg; z.;gl*
bfy pgl, bth* mgxggyuea dga;gl*
gmggjhgl* uomutltu* dgj;gb pgy*
beyhgulgl y, ugj;gu^ Tyt doh hkjky
poalv y, ;kmjkk ugjx hoynau
depgjlg;gu utr gal;lgg#
(Bgj[ 7%20@23)


Thltt; dn utb utr /e dklkhsu htlr
fubffj dgayg^ Hoyttj mk;kjhkalku;vky
utb dg Dejhgyggv mk;kjhkalku;vky utb
utr dga;gu^ Uj-[ttj utb ut;tu ou y,
#dgaugg gl;gh# utvty emugmga^ Tyt y, pf.
dni pgbggj z.gh utvty ou /b^ Xehgb;gg
Dejhgys meigglsu ;gughuoa dgayg ut;tu
y, utb /b^ Thltt; hoyttj
mk;kjhkalku;vky utboo;nau g.x op,-^

19 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu

Utb utr /e .t&
Dejhgys meigglsu ;gughuoa
dgahsu htlyt^

Dn; utb youlnau ffjv;nay hoy xgygjsy
mf.iny; g.x optr moouttj ;ouyt;tu^
Ffjffj htldtl tyt y, Dejhgys meigglsu
pfjxvfy htjtu dni pf.hfy hoyna ffjv;nay
dga;gl* pojh vtmutl* hoy xgygjggj ioor
;ouyt;tu^
Ytu cvky;kk pf.hfy mehgay ffjnay
dga;gl* optbrttjtt ;ouytr dgayg utvty ou
/b^ Mnab exnj utb ut;tu hoy dojnay he.,;
ffj ffj kaluklm ytuty oal;tl /b^ Hty
ytuty; utb btm vgygu;vgy /b yfuff hoy;
rnjnay htjtu dgar dklyk^ Mnab exnj
Dejhgy dn;ty; utbnau iooh opooltlm
dklukvky Heelnay 613 poalnau fuvfy^
:gjggh ;ngujgb y, hoyna utb youlnau
iooh mf.iny /b^


Oy;vty heel,* njutyna heel,
Hoyna bfv*
hoyna xgygjsy he.,; utb

Dejhgys heel,
Cv* ynaubnay rejbsy utbMnab exnj dn; ffjv;nay utbnau hoy
xgygjsy htbrtty;tt g.x opth cvuoa^ Dn;
hoy xgygj* hoyna oplnay he.,; utb youtl
utr dk;kr dgaugg poal Dejhgys utb youtl
utr mk;kjhkalvky poalmta ynawthuoa^
Ooyna mel dn; ffjv;nay hoyna bfvnau
20 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
xehglxlgh dni Dejhgys meigglsu ukllkr
opth cvmka^
Utb youtl utr /e /t& ut.tl dn;ty;
dou;ty; y, mev mevsy utb youlnau
mk;kjhkalkh dk;kl dna^ Pgjnb y, ffjnay
;emgu;lgg* pgjnb y, dejee ggi pgy* mflf.
dga;lgg utb utr htlyt^
Rnitt y,% Vklkyukvm hoboov twtu
thnayhtt igjnlsu f.vffj domtt;tu dg
ffjv;ff ohty ohmltt delisu vgay
hgbugglr gjxlgh y, oojtu utr dk;;ku^
Hgjny tjmyna k.ku dklkh geg Y,/ U-
ay-a; twtu th y, ygv dgj.gl utj dolnay
unioo; wkuwvsu y, he.ggy n;tr
hoy;tmutltt nltjhnal;tu dgavgy^ (Mt;
n;thnayhtt fbyf xgyg;gu dgavgy tvthnau
dn bt;thuoa dgayg^) Bgug;uoa mt; dn-nau
y, hkjhka ig.,r n;thttv hgbugglr
dgavgy dgah^ T;uttj cv pgyinl y,
hoboovnay youlnay mglggjh kaluklm bgi
klky zyp dklkhsu hgjeelr dgayg
Mtutt; x tyt y, hoy dohyna utb youtl*
vgay oalv utr /e dklkh mehga kaluklm x
ffj ut;unau hgjeelr dgayg^ Ht;nauttj
Dndln; Dejhgys meigglsu kaikkhuoa
dgah y, utb youtl utr htlvty^ #Dejhgys
heelne;su mg ygj kjhnu;eelgy* hoyna cv
pgyinl; dgjnu;;gu utt; Mtj bfy mt;ty;
hgy;gy% @ Mg ygj cv pgyilgg vghnhsy
mel; Dejhgys heelne;su kjhnu;eelgh;gg
ugjgbuga /b# Bgj[7%8@9 utr ugj;gu^
Dejhgy dn;yna ug;yg mgl dni ;kmkk;
vtmutlnay uoynau hgj;gu^21 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
Hoy ffjff mf.inyu mkumkkh y,
Dejhgys fbyf utb youtlHgbunay mkb utb /e .t&
Dejhgys ounau ;gughuoa dgahK;kk Dejhgys fbyfh youtl /e dklkhsu
htlr fu,-^ Mooyna hovlttv ug;eej gb,;jgh
y, utb /b^ Dejhgy #Hty Qgjnvgaxee; inu
Dejhgys ou meigglggv nloo ffjv;nay
elgbrlglsy ;guee gb,;gjx dgayg mtj
youtl oal;tr dgayg# utr htlvty^ Mtutt;
_vov mt;ynau heejgbx* hkcj yoojmty utr
dk;vky^
Mg zbgj Dejhgy; nmut;tu .t& Mg
oythttj Ygbgau hoy;lty ;tt;tl;tu oo& Mg
Bnyna ytjttj dghgjh;gu dklk.x oyty
htjtumtt Ygbgau hoy;tlr xg;;gu utr oo&
Hoboov ug;gg; dga;lgg l nloo xehglxnlr
Dejhgys ounau kaikk;kuuoa^ Tyt y,
Mooyna fbyf hnar dea utb youtl /b^
Hgbunay mkb utb dkl Mooyna ounau
;gughuoa dgah z.;gl^ Mg ooynau ehggjx
dgayg ee& Tyt y, youlnay ;kmkjh youtl
ut;unau^
Dn;yna vel mgl dkl pf.hfy rnjnay l
ytu ;emgu;gl mf;na poal /b^ Dn;yna
ugjugr dea gl;gg ty;tl dkl youtl dni
pf.hfy vel ;kjka dga;glmga hkldkkmka
/b^ Dejhgy utb dklky vel ;kjka dga;lsu
zlugr op;tu^ Dejhgys ounau ouoavutux hty x
hnxytty gl;gg ;emgu;gluoa dgavgy x
utbmty /b^ Mt; Dejhgys fbyf hgbunay
mkb utb youtlmty dklyk^ Mnab exnj _vov
Qgjnvgaxee;su ptbltvty^
Bkv-unay mg.gy ykb Thltlttv :t;
heel, hojmtl dn;ty; dklkh* dklkhuoau
22 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
pggvgy meigglee; dna^ Ffjffj htldtl
mty; Dejhgys ou dgaugg^ Dn; mooynau 100
he., ;gugr dn-loolr xg;ghuoa x dou;nau
Mooyna meigglsy ;guee holtty pf.iffjfh
cvmka^ Mtj dn;ty; gyhyggvgg zbgj
meiggl fuvfy dn; mtj xnuttj y, holttr
g.gh cvmka^ Mtutt; mtj #Utjtl dna dkl#
utht; utjtl dna dklvky^ Mtj dohynau
domttvty^ Bfy mtj heelnau ugjugvgy^
#Thty; Ou dgavgy* Ou Dejhgymga hgbm
dgavgy dg Ou y, Dejhgy dgavgy^# #Ou y,
bghgy dn- dklr dn;yna ;ey; kjiny* dn;
Mooyna gl;jsu hgjwuggvgy^ Tyt y,
Twtunay wkjsy ugyw Hoounay gl;gj
dfuff; ynuoolvtl dg oytyttj ;oojty
dgavgy /b^# (Nkhgy 1)
Mtutt; Dejhgy ;gjgg y, ffjnauff zgr
hgjeelvgy dt& Mtj ou meigglggj dn;ty;
ffjnauff hgjeelr dgavgy^ Dejhgy dkl ou
dg Mtj meigglggj ffjnauff hgjeelvgy^
Dejhgy dkl Gjney Voyv^ Nabttv dn;
Dndlnau /e utr ytjlth cvmka .t&
#Dejhgys ou# utr ytjlth cvmka^
Mooyna heelny; 613 poal dna^ Uth;tt
ty; twtu thtt hoy;tl^^^ uth btm /b
ugjgguoa^ L-.nm doltum tbtumta hoy /e
hnah cvmka* tjtumta hoy /e hnah cvmka
ut;unau mtrttbtl gb,mgy ig.gjm inu;.tl
zgh .t& ptjunau pggvgy^ Mooyna heelny;
ooyna g;nl 613 poal dga;gu^
Ut.x zgugg; ut.tl tyt y, hoyna ou dni
exnj dn;ynau ;ghny ;ghny dk;kh cvmka
poal /b^ Dn; Mooyna heelnau vghnhg;
ht;nauttj htwoo dgavgy x bfj;fr ;gugh
cvmka^ Ygg; pgh y, bt;tr dgah cvmka^
Dejhgys outy ;kmkj ytu dejee ou dgayg
ee& Qgjnvgaxee; Dejhgys meigglggv
ugree; gb,;gjvgy^ Mt; ffjv;nay
elgbrlglgg ;gugr Dejhgys ounau
bfj;ffuoa^ _vov mfjfh o-; x mnab dga.^
23 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
Hoboov Dejhgys ounau holtty
pf.iffjfhuoa o-; _vov hgbunay ;ejuoa
dgavgy^


Dejhgy dn;ty; heelnau fuvfy
iglmuggy


Dejhgy dn;ty; zgugg;
heelnau fuvfy dt&
Dn;ynau utbmtau bt;oolr
utbnay inamutl dgauggu
kalueelghsy mel;

Dn; ffjv;nauff Dejhys domttl* vel
;kjka hoboov ut;utt kalukh cvmka^ Bfy
dn; ygj Mooyna fbyf utbmty dg Mooyna
heelngj utbmyoo; ;tlhnay mfuvufl; dou;
mgb; eygh cvmka^
Dn; ffjv;nauff vel ;kjka utbmyoo;
ut;utt ehggjvgy o-;tt zgh cvmka .t&
Dojty mfuv domttl dklkhsy mel; ffjv;ff
hnxtth cvmka /e& Ouoa* dn;yna hnah cvmka
/b dkl utbmty ut;utt holtty ev* Gjney
voyvyna g.jgl ;kj utbnay mflffvnay
g.gy _vovm nmuty mglgjhgh cvmka^
Dejhgy hoboovm heelnau fuvfy exnj y,
hoy ffjnay utb youltt dklky mooy;
kyku;kh inamutlnau bt;tr Hjnvmuoauttj
mgb; eygh g/elggv belmgjx xg;ghuoa
ut;unau kaluky _vovm nmutr Mooynau
g.jguxgg dkluky g.jglsu klkh cvmka^ Mtj
dn;yna zbgj nh utbmtau bt;oolr dn;ynau
g.jghsy mel; heelnau fuvfy^ Mtj dn;ynau
g.jghsy mel; ffjnay hoo _vovnau
z.eelvgy^ Htjt. dn; _vovnau g.jguxgg utr
holtty g.dgl dn; wguggmugu;gyg^ Mtj
24 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
dn;ynau utb youlttv g.jghsy mel; dn;ty;
heel, fuvfy^
Dejhgy hoy mfjflhmfy; heel, fuvfy
pkjnluk y, hoboov ffjv;nauff utbmty
ut;utt ehggjx ffjnay voyvtt utb youlttv
g.jggvga utvty /b^ Mtj dou;nau g.jghsy
mel; wkjsy ugyw hoo _vovtt z.eelr Heel,
fuvfy^ Dejhgy ffjnay hoo _vovnau
dgmnpbggj ;gbreelgy dn;yna doh utbnau
holttluthttj z.eelvgy^ Mnabttv x dn;
Mooy; nmutvyttj g.jgu;gr xg;yg^
Dn; ffjv;nauff yga;.gjuoa dklvky
utbmty ut;utt bt;tr htjt. _vovm l nmuth
/b dkl dn; utb youlttv xflfflfu;fyf^
Dejhgys hooht; dklkk; Dejhgy; gl;jsu
fjufr xg;gh dklyk^
Dn; Mooyna ounau vgay kalukh cvmka^
Doh /b Mooyttv thltlmtay g;nl dn;yna
dk;kl vgygg x Mooyna outtv thlty utbnay
mflffv* oytyna g.jglsu holtty g.gh
htjtumta^ Dejhgysu ffjnay mf.iny;
dk;kr* iooy ;ouyth y, xehgl^ Tyt dkl
hgbunay pf. nmutl /b^


Hoyna pojh vtmutl; /e dgayg
.t&
Nmutl Dejhgys ouyttv thtl;tu dg dn;
Dejhgys outtj ;gbreelgy nmuth cvmka^
Htjt. nmuthuoa dkl dn; utb youtl; kjyk^
Ffjnay hovlttjtt gb,;gjx Dejhgys ounau
;gughuoa dkl dejee dg heejgbx nmutl /b^
_vovnay ;gugl;gux ygj ugjgg
euggluoauttj mglh n;tr dgahsu
Qgjnvgaxee; hgjgh;gg Dejhgys ounau
mevugy dk;vky dkl mt;ynau ptblthuoa
dgavgy /b^ Exnj y, Dejhgy gbggj kjr
dgaugg hkkl hk;kk;ky; dklk.vjkk;
vtmutl; hojthuoa iee; ugjyg utr htlvty^
25 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
#Mtj* hoyttv ugjgh /b l hoynau
depgjlg;gu^ Exnj y, ;kmjkkv* hoboovnay
pojhyttv hkjky bee dk;kl* vg;gj vgbeey*
heluga* gllgug* pg.hgajgl# (Bgj[
7%20@21) utr ugjvgy inu^ Tyt zbgj emugmga
dklkhsu mg kalukr dgayg ee& Dn; dou;
G;gbsy oj e;gb^ Dn; Dejhgys ounau
holtty pf.iffjx nmut;tuuoa exnj oytynau
klr hgjr xg;;gu^ Hoyna pojh vtmutl; /e
dga;gu .t&
Bgj[ 7%21@22@nau optwutt-^ ^ #Exnj y,
;kmjkkv* hoboovnay pojhyttv hkjky bee
dk;kl* vg;gj vgbeey* heluga* gllgug*
pg.hgajgl Ieyghgajgl* dglbg; z.;gl*
bfy pgl, bth* mgxggyuea dga;gl*
gmggjhgl* uomutltu* dgj;gb pgy*
beyhgulgl y, ugj;gu# Tyt dou; hoyna pojh
vtmutlttv ugj;gu dg tjuty mkajky; dgaugg
hoboovnau x dkhnj;eel;gu^
:eelgl;% #Mgys bemjsy domttl dklkh
Mgys mtyutjoo;nau* Mgys wkuwlky
dgaueelvgy vgj* k;;su dn meyuggy
dk;kh;kk Hoy utux /e dklkk; Mg mooynau
vgygg mg.,r Hoyna hoo utux /e dklkk;
Mg mooynau hglgbrnlyg .t&# (:eelgl
8%3@4) utr mtb;tultu;vty dga;gu^
Mtj zgugg; dn;ty ;ttj njvty dt&
Dn;ty; hgajmga exjggv njvty /b^ Mtj
dn;ynau domttr hgajlgy fjf.;vfy^ Mtj
dn;yna doh utb youlnau gjnlugr Ffjnay
hoboov dklukvky^ Dn;yna Dejhgy* dn;yna
hggy mgys ytj tyt ;tlhna* ;n.ggrny ;ttj
hnxytty vgahgy /b dt utr Dejhgy dn;yna
G.jgux dklkhsu bt;vty :g.n; hggy
;eelvgy y, Heexny utjtty ;ttj
mtb;tultu;vty dga;gu^ Inyt utjtty; tlx
gel x ooyna g;nl htlvty /b^ #Dn;
Dejhgys domttl* Mooyna hooh;oo; dfuff;
26 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
tyt y, pf.hfy Dejhgy dn;ynau hgajlgvgy
hgajggv ugjvgy # utvty^
Dejhgys heelngj dojty mfuv gb,;jgh
utr hnxtth y, mooynau tvtjuoowtr dgaugg
utvty ou /b^ Mooyna heel, n.ttlnay ;kkj
gb,;gjx dgaugg bfjmlff ffjnay hoxttj
dohynau uoawtmutr bfj;fh utr hnxtth y,
dn;yna Dejhgys heelnau mglggj
bt;ltuuoa dga;lggv ugjvgy /b^ Dejhgys
Tyt y, dejee /b^ Dejhgys hovtl y, Dn;
ffjv;nauff mgb; kxnhkkv ffj pgbuoa
dgavgy utbmty ut;utt bt;tr ev dg Gjney
voyvyna g.jglsy fbyf fjf.;fy fufhnau
hovty g.jgl; nmutvty hoy dklkkjka utvty
/b^
Mooyna ou Bgj[ 7%20@23@m #Mtj* hoyttv
ugjgh /b l hoynau depgjlg;gu^ Exnj y,
;kmjkkv* hoboovnay pojhyttv hkjky bee
dk;kl* vg;gj vgbeey* heluga* gllgug*
pg.hgajgl ieyghgajgl* dglbg; z.;gl*
bfy pgl, bth* mgxggyuea dga;gl*
gmggjhgl* uomutltu* dgj;gb pgy*
beyhgulgl y, ugj;gu^ Tyt doh hkjky poalv
y, ;kmjkk ugjx hoynau depgjlg;gu utr
gal;lgg# utr dnxnu;vty^
_vov hoyttv ugjvgy doh /b utb youtlmta
dg mooynau dkhnj;eel;gu utr htlvty^
Hgjny Dejhgys fuvfy hkkl dn;ynau htptt
x hkj;eelghuoa^ Doh domttloo; wt.tj
gjney dklk.x hoyna vtmutlttv ugjvgy
dkluky mooyna youtl exnj ffjnau y,
dkhnj;eelyg^ Dn; dou; G;gbs oj e;bggv
mfjvfy^ Mtu.tl dn; zgr mfjvfy dt& Dn;
mfjflhnay gj.gy hkcj utbmta^ Tyt oyty
dni utr oo&
Mtutt; dn; utb youtluoa gb,;gjx xg;gh
ee& Dn; mfjflhnay utb youtlmta dgavgy
dg wggin; ojutlrnlooltt; dgah ee& Dn;
Dejhgysu pf.hfy bt;;tu utvyttjtt utb
youtl oal;thtt pkuvkkr xg;gh ee& Dn;
27 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
Dejhgys pgg.gjuoauttj gb,;gjx xg;gh
ee& Ouoa /b^
Dn; ffjv;ff hnxtth mevgb elgb htwoo
dklyk^ Dn; ffjv;nay hzpuggjlgu;bgl vel
;kjka ut;utt bt;tr ;gjee vtmutlttj
dn;ynau g.gjvgy _vovnay evgy dgmglugg*
wevgy; nmutr holtth cvmka^ Fxnu;fj vgay
oal hnavty exnj utbmty dni* fyff;fj
vgay oal hnauttuoa exnj utbmty dni utvty
ou dni dn; mfjflhnay utbmta exnj
mfjvfyffvff hkai ugyw x utb youtl
hnauttuoa dgavgy x mgb; kxnhkkv ffj gjug
pgbuoa /b^ Hoy zu nab kjinhea /b^
Mnabttv _vovnay dgmnpb ev wevys
hoxny; nmutvyttj utbnay eexlgl; kjr
g.jglsu g.yg^


Dn; Dejhgys fbyf /e
hnah cvmka .t&
Dn; utbmty ut;utt holttr
Dejhgys g.jglsu hovth cvmka^


Dejhgys 613 poal y, dou; pf. /b^
Hgjny hoy gyh thnay ht.lna; dojtl;th;tt
l utb youlnay ooj dgavgy /b^ Dn;
Dejhgysu oyty pf. ut;unau pf.iffjx pf.m
hoy dklr xg;ghuoa utbmyttj mfjvfy ut;utt
ehggjgh o-; dn;ty; Dejhgys ynuoolvtl
htjtumta dfuff; _vovnay ev dg wev* Gjney
voyvttj ;gbreelgy dn;yna utb youtl
wguggmugu;gyg ut;unau ehggjvgy^ Dn;
ffjv;ff pf.m dga;gl; hojx xg;ghuoa
hnavgy youlnayhtt mflff mgb; eygyg utr
ffjv;nay hzpuggjlgu;bgl inyrtt bt;tr
28 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
dga.gl l _vovnay g.jgl; l moinulth
dklyk^
Dn; nab gjuggj g.jgu;gyg^ Dn;
Dejhgys fbyf ffjv;ff vgay hoy pf. hoy
dklr xg;ghuoa ut;utt bt;th cvmka^ Mnab
exnj dn; ffjv;ff mgb; z.ghggv ffj
gjuguoa utbmty ut;utt holtth cvmka^
Dejhgys fbyf #Mgb; kxnh hoy ut;utt
holttr ygbgau youlttv fjf.;fr utb
youlttv g.gjx fuffx# utr hovth cvmka^
Dndln; :g.n;sy uealmsu mtb;tultvty
Dejhgys ounau op,-^ :eelgl 51%4 @; #Mgys
tvjtu* pf.hfy mgys tvjtu dn youtl
oal;tr* Mgys btlbna; depgj beeu hnaltt
Mnabttv mg gal;gh;gg pf.mvfy dfuff;
Iooh o-;tt utb ptbuoa dklka^# utr
fx;fu^Mtj ffjnauff utb youlnay vg. utt;
mgb; eygh utbmty ut;utt Dejhgys fbyf
holttvty^ #Mg ygbgau utbmty ut.tl dn
utbmty dklr* ygbgau pf.m hoy ut.tl dn
pf.m hoy dklyk^ Dejhgy ygbgau g.gj.gl
dn g.jglsu klr* mgb jee z.eeldgl dn mgb
jee z.yg# utr htlvty^
Tyt dkl rnyhtyt nmutl /b^ Tyt dkl utb
youlnay eexlglsu holttr xg;gh vtmutl
/b^ Nab voyv dklvky wgum _vovnay ev*
wev* Gjney voyvty; nmutr xg;yg^


Utb youtl /e .t& ut;unau
dn; mk;kjhka bt;tr dgah cvmka
Dn; dou; G;gbsy oj e;gb exnj dn;yna
pojh vtmutl; ieygl dgaugg^ Hgjny Dejhgy
/e utr htlvty dt& Pg.hgajx dklkhuoa
utvty dnp ;tt& Hoyna ;kmkj hoy glgh
vgygg dgaugg /e& ouoa /e& Dn; dou;nay
vtmutl; hoy glgh vtmutl dgaugg^ Hgjny
Dejhgy dn;ynau hoy glr dklkhuoa utr
htlvty dnp ;tt^ Hoyna vtmutl; twtu thtt
29 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
ol kaikkh o- dga;gu^ Hgjny Dejhgy twtu
thtt hoy;tmut utr htlvty^ Ooyttv Dejhgys
ou dou; pf. dklk.x dn;yna vtmutl utbmta
ut;unau bt;tr dklyk^
Tyt oyty oo& ouoa /e& Mnab exnj
Dejhgys fbyf hoboov dn; zgh cvmka .t&
Dn; ffjv;nauff yga;.gjuoa dklvky
youlnay melgb ut;utt holtty pf.iffjfh
cvmka^ Fxnu;fj vgay oal hnavty exnj
utbmty dni* fyff;fj vgay oal hnauttuoa
exnj utbmty utvty ou dni^ Dn; mfjflhnay
utbmta exnj mfjvyffvff hkai ugyw x utb
youtl hnauttuoa dgavgy x mgb; kxnhkkv
ffj gjuguoa hoy /b^
Hoy oal;lttjtt pg.hgajx* hoy glr*
heluga hnar* dev;su hgajlghuoa
dgavyggjgg utbmty dklkh dni thnay
ht.lna; oovty dojtl;th o-ttvtt gj.gy
hkcj utbmta dga;gu exnj Dejhgys fbyf
hkjm inyrmtauttvtt dklkk; mgb jee
z.ghggv ffj pgbuoa^ Hoy mfjflhnay gj.gy
hkcj utbmta exnj dn; kumhky x vgay oalnau
hnar xg;ghuoa^ Pf.hfy ffjnay pf. utr
he;gl heejbgu oal;tl l hnayt^
Youtlm vtmutlmta mfjvfy hoy* hoy glgh
vtmutlmta mfjvfy hoy* heluga hnah
vtmutlmta mfjvfy hoy heluga hnar* hoy
glgguoa utt; mtj hoy utbuoa dgah ee&
Dejhgy ooynau utbuoa pf. hoy uthuoa^ Mg
ygj dejee dk;kr dgayg^ Tyt dkl ug;ygg
uzlgywgu ;kmjkk glgywgu /b^ Ooynau
rnyhtyt ug;gg; oal;tl ;kmkk; vtmutl
hkcjsy pfjxnl /b^ _vov Qgjnvgaxee;
dklky mgm.gjsy dgawggux ygj hkcj
yoojmty utr htlvty^ Hoy mfjflhnay utb
youlnay ooj dgavgy dg ygvgy mejin;
youtl oal;tyt^ Hoy nyutr mfjflhnay utb
youlnay melgb bfjmlff utb hnaluoa ygvgy
meji ytu x pk;kl;khuoa* hty; x ye;gjug
fux opttuoa* heluga x hnauttuoa doj poo x
30 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
helugalr dgaugguoa ut.tl mtj rnyhtyt
he;glx dklyk^ Xn utb youlnay melgb* hkcj
yoojmty oo& Mg dohty mfjflhnay utbmty
exnj ytu x e;gg utb hnauttuoa dgavgy x
utbmta dfuff; mgb jee z.ghggv ffj
gjuguoa dklyk^ Heelnau dgug ptjtu
vghnlgg utt;* pgglmsu dgug ptjtu bfj;lff
utt; x utbmty ht.ttjtt dgayg^ Ffjffj
htldtl mgb; kxnhkkv ffj gjuguoa^
Mtu.tl dn; zgh cvmka .t& Dejhgys
fjf.;fr fufhnau holttr dn;yna utbnau
gjnlugr fu.fl g.jglsu g.x xg;yg^ Dn;yna
utbnau gjnlugr fufhuoa dkl dn; youltt
oojtt; mgb; kxnhkkv pgbuoa mnab he.,
mg.nlgymga hoboov^
Dejhgys ounau holtty g.;gu hoy y,
ffjnauff utb youlnay melgb mgb; kxnh
utbmta ut;utt pf.iffjfh dklyk^ #Dgv
Dejhgys ounau holtt;tu hoy y, ffjnauff
zbgjx ;emgu;gluoa mfuv mfufl;fj pf.m hoy
ut;utt bt;;tu dkl;ku^# Mnab exnj
Dejhgys ounau ol kaikkh y,* holtth
pf.iffjfhuoa dgah y, utb dfuff;
Dejhgys ounau pf.iffjvfy hoy utbuoa
dklyk^


Ffjv;nay oal;lttjtt Dejhys
eexlglsu g.gh utvty hoboov
utbmty ht.ttjtt


_vovm nmutvty hkaykk
x utbmty dga;gu hoboov hty dt&

Ffjnay vgay oalvttj
utbnay eexlglsu
g.gh utvty hoy x utbmty

31 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
Uglgm 3%10* 11@nau optwutt-^ #Heelnay
oalvnau moinuxn; dou;ttjtt hgjgglsy
;kj dga;gu^ Exnj y, #Heelnay ykb;
dnxnu;vty dohynau htjturoolthnay mel;
mt;uttjnay ;kmkj dgayug dga;guuoa hoy
doj hgjggu;vgy## utr dnxnu;rtt^
Dejhgys #Heelnay ykb; dnxnu;vty
dohynau htjturoolthnay mel;
mt;uttjnay ;kmkj dgayug dga;guuoa hoy
doj hgjggu;vgy# utr htlvty^ K;kk x _vovm
nmutvty bfjmlff Dejhgys ou dklky
heelnau ;gugy ffjnay g.jglsu klkhsy
mel; hnxttr dgaugg hoboov hgjgglsy ;kj
dgaugg utr htlvty^ Ffjv;nay hoxttj
heelnau vghnh utr kjkl;;ku hoboov /ey
;kj dga;gu utvty dt& Hgjgglsy ;kj
dgayg^ K;kk utbilnay pgldnjgl hnautt;
utbnay eexlglsu g.gh utvty hoy* dejee
oal;tl hnar dgauggugg holttutt;
dejeeugg fxnr dgaugg hoy x Dejhgys
hgjgglsy ;kj dgayg^
Dejhgy zgugg; heelnau fuvfy utvty dt&
Heelngj youlnay bt;ltu nj;tu^ (Jkb 3%20)
Dn; twtv mfuvufluoa utbmty dg mgb; kxnh
he., mg.nlgymga ut;unau kalueelgh utr
fuvfy^ Heelnau vghnh utr hnxtth htjtuuoa^
Mtur nmutluoauttj dgmnpbsy ev* wev* _vov
uejg. Ytu ut;tum nmutr utbnay eexlgl*
;ghny mfjfhnay vgay bt;tty; nmuttjta^
Mtu.tl doh /b youlttv vglr pf.m hoy
dklkk; bfyhnay gbnau klr mtyutjm kxnh
dklyk^ Vtmutl;tt nmutlmta dgahsu hov,-^

32 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
Tyt ;tlhna ;ttjh hgbunay mkb
dgj;gbygl


Tyt ;tlhnay hgbunay
mkb dgj;gbygl
Dejhgys heelngj gb,;jgh
utr hnxtth

Dejhgy; nmuthttv ffj devg; poal y,
xehgl dni^ Dn; mooyna n.ttl; nmut.tl
n.ttlnau g.yg^ Dejhgys ounau ;gugr
bfj;vfyffj dklkh /b dni Dejhgy mgys
utbnau eexlgy doh outy; nmutvty nmutlttj
doh hoynau n.tthnau hovvty^
Hgjny voolnay o-; Dejhgys heel,
pgg.jsu vghnh utr pomut;tu hoboov klky
dklvky^ Nhtyh Hjnvmxn; nab heelnau
vghnh dk;klmka dklk.x hoy zgr Dejhgys
bfj;fr xg;gh .t& Dejhgys heelnau vghnh
utr outtj y, gb,;jgh utvty pomutl y, mtytu
/b ut;unau bt;th cvmka^
Dejhgys doh ounau ;gugr gb,;jgh utr
hnxttvty x hnxtth mevgb utbnay eexlglsu
g.gh y, elgb htwoo dklyk^ #Mtu.tl nmutl
y, vkyvkhkkv vkyvkh y, Hjnvmnay outtj
nj;tu^# (Jkb 10%17) utr htlvty^ Ffjnay
dgj;gbyglgg hgzvgy wgum utbnay
eexlglsu g.yg^


G.jgu;ghsy mel; ffjff
;ouytlm hnahtt dklnh cvmka

Dn; g.jgu;ghsy mel;
/e hnah cvmka .t&
Ffjff ;ouytlm hnahtt
dkl,vky wgum g.jgu;gyg
33 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
Hoy zgr g.jgu;gh .t& Ffjv;nauff
utbmty ut;utt bt;.tl g.jgu;gr xg;yg^
K;kk dklmkl vglr xg;ghuoa dgavggj
dejee nmutl* hkkvky pomutlttvtt utbnay
eexlglsu g.x xg;ghuoa mgb jee z.r
dgaugg hoboov klky dgaugg^
Heel,; dgjnu;;gu hoboov hgjgglsy ;kj
dgayg utr htlvty^ _vovm x nmutt; Dejhgys
heelnau x vghny gb;jgg; e;gluoa utb
youtluoa pf. hoy dklkk; mtyutjnay elvg;
kxyk utvty dk;klmka hoboov hgjgglsy
;kj dgayg^ Dejhgy; nmutr dgaugg x ounay
;guee gb,;gj.gl g.jglsu klyk^
Mgys dk;lkkj dn; ounau ;gugr
gb,;gjvyggj pf.m hoy dklr xg;gh ee&
Dejhgys ounau pf.iffjff; ooj; mgb;
kxnhkkv ffj gjuguoa utbmty dklr Dejhgys
ou _vov Hjnvmnay outy; nmutvyttj dojty
mfuv utbnay eexlglsu g.x pf.m hoy dklyk^
_vovnay dgmnpb* wev* _vov uejg. ytu
utvty nmutlttj mfuv mfufl;fj utbnay
eexlglsu g.vgy^ Ev dklky Gjney voyvyna
utbnay eexlgl y, htyna oal;lttv
hgbggjghuoa Dejhgys g.jglsy ounau
holtty pf.iffjfh vtmutlttv hgbggj;gu
dfuff; Dejhgy mtj nmutlttj ;gbreelgy
dn;ynau g.gj;gu^
_vovm nmutt; x utbnay eexlgl g.x
xg;;guuoay exnj /e .t& Dejhgys oal;vty
ev dklky Gjney voyvyna utbnay eexlgl;
nmut;tuuoa exnj /b^ Hgjny dn; mt;tymta
zu g;nlhgy vel ;kjka x utvty Dejhgys
outy; nmutvyna exnj _vovnay ev dg Gjney
voyvttj utbnay eexlglsu g.yg^
Hkcj hoy hgbm mttjbnay xelee tjuoolr
dgaugg; ytu y, z.gg; yfuff y, ol;.tl
ol;vty ytu y, mtj xeleeu tjuoolth utr
hnxttyt^Utbnay eexlglsu g.x xg;gguoa
exnj eexlglsu g.ghsy mel; ?;-a hoy inu
hnxttyt^ Zgugg; ytu y, z.gg; yfuff y,
34 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
olvth dklvysu Dndln; /e utr
mgaldgjlgvgy dt& Dejhgys ounau vkyvkr
nmutvty; dgaugg /b^ Hgjny yfuff y,
;tlhnay grnlmga hemugl;gy heelnau xgy;
vghnh utvttj dgaugg; mgb jee z.vgy^ Mtj
hoy zgugg; hgzu;vgy dt& Dejhgys outy;
nmutvty x heelnau bfj;fh y, nloo pf. utr
dk;vky exnj heelnau ;gugh utr doh
gyhggjlgg hgy;eelvgy mel g.jglsu g.x
xg;gluoa mgb; in;tu;vty Dejhgy jee
bflhfr dgahg; y, Dejhgy eyguggxnhvgy
/b^ Hkjhka dn;yna dn-tj fuvfr dga.gl
dn; mooynau eygug;usy g;nl^ Hoy Dejhgys
fbyf ;tlhnay heelnau vghnr dgaugg;
mtyutjnay elvg; kx.kl Dejhgy mooynau
eygugr kjhnyk^ Heelnau vghnvyggj bflhfy
nj.tl #Dejhgys hovlttj gb,;gj]z# ut.tl
Dejhgy mtj hoynau mgb jee z.eelyg^
Mnabttv Dejhgys fuvfy ev* wevys utbnay
eexlglsu g.gh cvmka^
Dejhgys outy; Uglgm 3%10@11@;
#Heelnay oalvnau moinuxn; dou;ttjtt
hgjgglsy ;kj dga;gu^ Exnj y, #Heelnay
ykb; dnxnu;vty dohynau htjturoolthnay
mel; mt;uttjnay ;kmkj dgayug
dga;guuoa hoy doj hgjggu;vgy# utr
dnxnu;rtt^ Hty x Dejhgys fbyf Heelngj
pf.mufu;;fuuoa ut;tu y, mk;kjhka^ Zgugg;
ut.tl #Pf.m hoy nmutlttj gb,;gjyg#*
#Dejhgys hojmtth pf.m dga;gl y, vgay
bt;ttyna ;kmkj nlxltu;vty dfuff;
nmutlttv nmutl; hojut;tu^ Exnj y,
#Pf.m hoy nmutlttj gb,;gjyg# (Jkb 1%17)
utr dnxnu;vty dga;gu^ (Uglgm 3%10@11)
Dejhgys outy; nmuthuoa dgah y, mooyna
fbyf youtl dklyk^ Dgv Dejhgys ounau
ffjnay optl dk;lkkj tvtjuoowtr gb,;jgh
y, x youtl /b^ Dejhgys outy; nmutluoa
pf.iffjfhuoa dgaugg hoy ugjwgguoa mgb
jee z.yg^ Hoy dn; Dejhgys ounau ;gugr
35 Dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjv;nay utbnau bt;th cvmka

Ugjxnu
xg;ghuoa^ Exnj y, dn; mfjflhnay youtlmta
youlnay melgb /b^ Mnab dklkhkkj ohth
hojmltt utb youtl oal;tyt^ Ty; mty;uoa
utb oal;ty z.;gu^ Hgbunay xehgl y,
ffjnauff utbmty* utb youtl oal;th bghgy
dn-mta ut;utt ehggjgh cvmka^
Hoy mkb dggvys vg.mga g;nlhgy^ Dggv
;o. ;oojty vg. nai mnai hf;lff; dga.gl
dgaugg ugpgj dkluky;kk oytjmtr gvugj;gu
y, hoy doh ygvggjgg utb hnar z.;gumga zu
g;nl /b^ Utbmty ffjnauff dggvys vg.
ut;utt bt;th oo&
Dggvys vg. ut;utt bt;tr dgaugg
bfjmlff wt.tjhty wgjga ugjugh ee&
Ffjnauff vgay bt;;tu hoy utbuoa utvty
dk;kl* utb hnahuoa utvty hovltt hgzr
utbnay eexlglsu g.ghsy mel; ffjnay
zbgj ytu hnxttl pomutltt dkl,r _vovnay
ev* wevgy; nmuth htjtumta^
Dn; pfjoo;lthtt dklnh cvmka^ Mtutt;
utbmty ut;utt* mgb; kxnhkkv ffj gjuguoa
hoy ut;utt Dejhgys fbyf pf.iffjx
Dejhgy dn;ynau ev dklky Gjney voyvttj
zgr g.gjvysu Dejhgys ouyttv bt;tr
utbnay eexlglsu g.x nmuth y, xehgl^


Ugjxnu

Ykblkl 2Hoy mfjflhmfy
mfjflhnay utbmta


37 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
Hoy mfjflhmfy
mfjflhnay utbmta

#Mtj
@Hoyttv ugjgh /b l hoynau
depgjlg;gu^ Exnj y, ;kmjkkv*
hoboovnay pojhyttv hkjky bee dk;kl*
vg;gj vgbeey* heluga* gllgug*
pg.hgajgl* ieyghgajgl* dglbg; z.;gl*
bfy pgl, bth* mgxggyuea dga;gl* bfy
gmggjhgl* uomutltu* dgj;gb pgy*
beyhgulgl y, ugj;gu^ Tyt doh hkjky
poalv y, ;kmjkkv ugjx hoynau
depgjlg;gu utr gal;lgg^# (Bgj[
7%20@23)
Hoy mfjflhmfy mffjfu;fl ;kmkj
gb,;gjx dgayg


Hty g.jgu;gr xg;gh .t&
Ffjnauff hgbunay nh utbmta
utr dk;;ku hoy

Thlthnayhtt fbyf mg ygjggv ytu /b
gveez^ Mg ffjnauff zbgj hoy utr dk;;ku
.t& _j y, ugauoa utr dk;;ku ee& tv.tl
ygauoa hoy utr dk;;ku ee& ?e utr dk;kr
dgayg .t&
Hoboov dou; mffjfu;fl ;kmkj
gb,;gj;gu^Mnab dklkhkkj ;gruoa x dni
ygauoa x dni utr ;ey;su dgjnbmgl;gu^
Mg ygjsy dk;lkkj nmutlnay gb,;jglgg
hty vgay vgh,r xg;;gu .t& Ffjnauff
38 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
;gruoa utr ;ouyt;tu hoy oo& tv.tl ygauoa
utr ;ouyt;tu hoy oo&
Utbmta utr dk;;ku hoy vgay vgh,;gu^
Mtu.tl utb nhmta tv.tl dgjgu utbuoa utr
dklkhkkj hkcj hoyna gl, y, hej;gy
utbnay eexlglsu g.gh .t& Ojutlr utb
hna;tu hoy utbnay eexlglsu hej;gy g.x
xg;yg^ Exnj y, dgug utb youtl hnavty hoy
ffjnayhff utbnau htptt x gypggj;guuoa
dkl nh utbmta dgah mevbgg ffjnauff
utbmty ut;utt bt;;tu exnj Tpty mooynau
utbttv g.gjvgy ut;unau holttr pf.iffjx
xg;;gu^
Dn; ffjv;nauff vgay grnulg.gl
rnyhtyt utbnay melgb ut;utt bt;yt^ Hoy
doh ygvyshgg meji utbnau mgjnux oj /b^
Zgugg; utbnay oj .t& ut.tl hoy #Hkjm
oalnay oj# utr Dejhgys outy;
mtb;tultvty dg Nvgng 59@j doltum hoyna
vtmutl; uga mgj,r* hnltywnau oal;th
hkjky bee dohty gueelgu;vgy dga;gu
utvty^ Mnabttv hoy utbnay melgb* utbmty
/b^ Mtultt utt; #utbnay melgb y, hoy
/b# utr mk;kjhkaldkl tvtjuoowth hoy
klky dgayg dnp ;tt& Hoy #hkjm oalnay oj#
ut;tu y, oyty /b^ Hoy ffjnauff oytyttj
mgy,r xg;.gl hkjmky* hkjmky ut;tu y, dn-
tjtt bfy ut;utt bt;yt^ Ffjmff oytyx
ffjnauff heej;guuoa hoboov l oythttj tyt
;ouytlmty; hojyt^
Uth;tt ffjnayhff hkjmka* utbnay melgb
ut;utt bt;;tu hoboov mnab x nh dni
dklklmka^ Nhtyh hoboov ffjnauff
youtlmta ut;utt bt;;tuuoa exnj tyt
;tlhna ;ttj mga.gy gb,;gjx xg;;gu^ Hoy
hkjm oalnay oj exnj dkhnj cv dev vkcl*
moohnau domttr dgayg^
Htjt. ugywggjgg utbmta gb,;gj;gu dkl
nxbttj dklk.x tyt ;tlhnay doh hoboov
utb youtl; hemugl;vgy exnj zbgj ytu
39 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
/byggv nxnr vgygg pk.khkk dkl,vky^
Ht;na mnab dklk.x hoy xgygjsy he.,;
nxuoojnau pgg.gl bt;tjyt^ Zgugg; ut.tl
Dejhgy hoboovm hoyna bfy xgygjsu fuvfy
/b^ G;gb _.g hkcj utb hnavynahtt ;gjgg
klky bk;ys ;ey; yeeu;gr yoojtt
hglhglvgy^ K;kk x utbnay melgbyee;
klky hoboovnay ;ey; kjr mt;tymta
hemugl;gy utbm dga;lsy ;kj yeeu;gy
ffjff hkjmka* utbnay melgb ut;utt
;gl;glr Dejhgys inamutlttv peumgr
dgayg^
Hoboov mffjfu;fl ;ey; gb,;gjx dgayg^
Mt; ffjv;nauff dev;ggv nloo gjney utr
dk;;ku^ Mt; ug;gg xgyuggj hgiunjgy #Hoy
zgr nyutr xg;;gu dgayg& Oj hooh;oo; y,
twtu th;tt zgr mtur hgy;gr xg;gr
dgayg&# utr ffjff htptt x mnab /b hnar
pojhlthuoa utr dk;;ku^
Hoy ut;tu dk;uglnau kalukh oythttj
htwoo^ Htjt. dn; ffjv;nauff oythttj
bt;,- ut.tl youlnay eexlglsu g.gh
htjtumta^ Dohtl domty gb,;jglsy mejin;
ffjnay oyty ;oj mfjhnau yttr xg;gluoa
oh;tu hoboov tyt ;tlhna; bgi klky^


Ffjnauff mgyngjga


Ffjnay gb,;jglgg
kalukkuoa hoboov zgr
gb,;gj;gu .t&
Oyty ;oj mfjhff yeer
gb,;gj;gu

Pgjnb;gg #Tyt hoy ffjnauff bt;thuoa
dgaugg /b dgayg ioo ;tt# utr htlthttj
40 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
hoboov nh dga;gu^ Vk[jgm #ffjff ffjnauff
bt;# utr htlvty^ Pgjnb hoboov ffjv;nay
pojh vtmutl; /e dgauggu bt;;tuuoa^ Hoy
glgh* pg.hga dk;kl* gmggjhgl* heluga
hnah vtmutl* hkjm bee vgygg* uglpeejvgy
btm dk;kl^^^ :kmjkk hkjm bkukay dk;klmka
bfjmlff ug;ygg vgahgy zj,;gu hoboov nh
dga;gu^ Mtj ffjnauff mfjflhnay hkjm
utbnay oj ut;utt bt;thuoa exnj /b^
Tyt ;tlhna; ffjff ffjnauff bt;thuoa
hoboov bgi nh^ Mnabttv doh ygvyshgg
meji ffjmff heejmgy gb,;gjx dgaugg;
twtvm y, mgb; eygr oh;tu /b^

Hoy doh ygvyshgg meji utb
youtl mgjny gb,;gj;gu


Hoy zgugg; mgb jee z.;gu .t&
Ffjv;nauff bt;;tuuoa exnj

Bgj[ 7%20@23@su optwutt-^ #Mtj* hoyttv
ugjgh /b l hoynau depgjlg;gu^ Exnj y,
;kmjkkv* hoboovnay pojhyttv hkjky bee
dk;kl* vg;gj vgbeey* heluga* gllgug*
pg.hgajgl* ieyghgajgl* dglbg; z.;gl*
bfy pgl, bth* mgxggyuea dga;gl*
gmggjhgl* uomutltu* dgj;gb pgy*
beyhgulgl y, ugj;gu^ Tyt doh hkjky poalv
y, ;kmjkkv ugjx hoynau depgjlg;gu utr
gal;lgg^# Hoyna vtmutl thnay ht.lna;
dojtl;th o-tvtt youlttj ;oojvty
dga;gu^
41 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
Gzugy ;kmkj dgaugg evsu hoyna utb
youtl utr op,-^ Mtu.tl hoy nai mnai z.gh
o-; ;kmkj y, dgaugg utb youtl wgluny
gvugjgh ee& Ouoa /e& Bt;ttr wgluny
gvugjyg^
Nai z.vgy x gvugjx mnai z.vgy x
gvugjgy ;fj.fy pou ygabgy pk.hnvm z.r
doh l hkm mkvukykkj ;gbrny ygvgy meji
utb mgj,r gb,;gj;gu^ Exnj y, hoy ffjff
utbnay melgb /b^
Hoy ffjnauff utbnay melgb ut;utt
bt;thuoa dgaugg y, ukl gvee;gl /b^
Ffjffj htldtl utbnay oj ut;utt ehggjx
xg;ghuoa; dgaugg /b^ Hoy utbnay melgb
youlnay oj^ Utbnay melgb exnj hkjm
vtmutl f.fjlfr utb youtl oal;vttj ytu
ygvsu fyufjff;fu y, hoboov /b^ Ut.x
vtmutl;tt ;oojty utbmta* utbnay melgb
bfjmlff dn eu y, zbgj x youtluoa* hty
ytuty ygbgau ejee mgmvgy exnj utb hnavty^
Mtj utbnau bny, l gjnlug.gl dklyk utr
dk;;ku^
Dn eu y, utb youtluoa utvty bfjmlff utb
hnah o-;tt ooynautt ojutlr gjnlugr
wgajeelr xg;yg ut;tu^ Mtutt; utb youtl y,
;kmjkkv y, wgluny ugjgh dkluky; pf.hfy
gvugjvgy utbnau l gjnlugyg utvty ou /b^
Mgys dk;lkkj gvugjvgy utbnau gjxnr
gjnluglgg utt; ;kmjkkvkk ;ghny wgluny
ugjghuoa utr oo& Ug;yg mglgg hnxytty
gjxnr wt.tjltt; x ytbtjuoa dni oo&
Hoy htxytty optl vejmgl* cv
vejmgheeyggjgg ug;gg; dga;lgg xnbtt; x
;kmjkk utbmta exnj zbgj x oj ;oyuoa^
Ygvgy meji hoy glgh vtmutl* pg.hgajgh
dk;kl* heluga hnah vtmutl^^^ T;uttjnau
mgvjglmuoa ejvugg; x wggyg y, ol;thttj
mnab nh utb youlnau hoy mfjfh;ff g.x
mfjvfy /b^ Nabttv ytu ygvys meji youtl
oal;ty z.;gu utbmty /b^
42 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
Hoy eunay utbnay melgb ut;utt bt;thuoa
o-;tt ffjnayhff mfjhnau yeehsu hnxtt;tu^
Hoyna vtmutl; dgaugg utb youtl y,
ug;guigg dgug ptjtu ejvgh o-; gjxlgg x
utvty ;ghny wgluny ugjx wggvggj*
glxeejggj* twtvm y, mggj iee;gauggj
gjxgg; x zbgj x ytbtjuoa ugjgg; l njyt^
Htxytty gjxgg; x htjtuuoa^ Hoyna tyt utb
ohth hojmtl y, mgvjglmuoa ejvgy ugj;gu^
Ohth hojmltt bee beehga depgj dohynau
hna;tu y, hoy /b^
Mnabttv hoy _vovnau g.jgux ut;tum
nmutvty mkhnkl;kl; l g.jglsu klyk^
Utbnay eexlglsu g.]z ut.tl mfjflh
inyrtt bt;th htjtumta^
Tyt dga;gl ht;na hojmtl ojutlrlth .t&
Dn;yna ohth f;fj hojmtl ojutlrltyt^
Nabttv dn; utbnay eexlglsu g.ghsy mel;
_vovm nmuth htjtumta^ Dgv ffjv;nauff
mgy,r bt;th cvmka^

Hty _vovnau mglgjhglmgauggj
holttr g.gh .t&
Nh utb youtlmta ut;utt
bt;tr dea utbmyoo;

Zu g;nlhgy utbmta hkcj hoy dgalgg^
(;kmjkk g;nl htbrttyna evmga hkcj gzug)
Ytu y, ffjnauff hgjgg; #Zgygg* dn eunay
utb youtlmta* hkjm oalnay oj /b dgayg
ioo ;tt# utt; ffjnauff uklky g.jguxnau
hgayg^
Yfuff y, #dn x hgree; y, ugauoa# utr
;kmjkk dgaugg utb youltt hgjr xg;ghuoa
ffjnauff oytl;tu hoy dna^ Nab hoy ygvgy
meji ug;gui ejvgh utbtt l gjnlugr
gjxnyg^ Mtutt; ffjnay utbtt hglngr
gvughuoay mel; ytu mglggj y, hglnh ut.tl
yfuff mnai hgpgar dklukkbrnl;ku^
43 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
Doh l gb,;jglsyhgg meji /b
dklukykkv dklukkbrnlvkkj hgj youlnau
;kmjkk ;oojuty ooynau ug;gui nljth .na
uthttv ga;gu^ Ut.x ytutym mt;yna pojh
vtmutl; youtl dgaugg hkayk zbgj ytbtj
dgah .t& #Dklukkbrmka dgah# y, mt;ynau
;n.ggrny jee hfmlfhuoa hgjny mgb;
kxnhsy inyr /b^
Dklukkbrmka dgah y, mgysu pf.hfy mgb
jee e;nj;gyg^ Hoy dklukkbrmka dgah /b
dkl mooyna utb y, nltjx ugjx njthuoa^
Hgjny mt; ooj; hgjggl ;kkjh utbmty
ht.ttj ol;tyt^
Hoyna vtmutl; /e dga;gu .t& Utb youtl*
cv vejmgheeyuea dga;gl dgaugg /e&
@Dga;gu^ Hkjky vgygg* heluga hnah vtmutl
dgaugg /e& @Dga;gu^ Mtu.tl dgj;gb pgy
dgaugg /e& @ Dga;gu^
Dn; dohty hoy dkl utb youlnay oj
ut;unau htyttj x htlooltlmuoa hgjgg; l
bt;yt^ Dgug dgahg; ooynau vgay bt;;tuuoa
dgar dklyk^
Hgjny ghlgh vejueel,* ;tt; vejueel,;
kjr ygv ghnh mevgb zbgj dkl;ku .t& Dn;
;kmjkk utbmta ut;utt elgb doj bt;tjx
thtl;tu^ Mtj utbnau zgr x yeehsy gjuguoa
dkl;ku dnp& Tyt oyty dnp ;tt& Ojutlr
nljty ugjgh utb youtl ^ ^ ^ Mtutt; dn;
hgjgbvgr thtl;tu^ #Nyutr dklkhuoa l /b
vgy# utr htxytty hgjgbvgg; x mgys
;kmjkkv hkjky vgygg ugjx utb youtl
oal;vttj dgah dklyk^ Exnj y, dn;
mfjflhnay utbnay melgb exnj ^ ^ ^
Dn; dklukkbrmka hf;fllff utt;
dn;yna pojh vtmutl wt.tjinhuoa^
Ffjnauff mfjflhnay utbmta ut;utt
bt;vtyttj Dejhgyggv utbnay eexlglsu
g.x xg;yg^ Pf.hfy _vov ffjv;nau y,
utbttv g.jgyg ut;tum nmutvty utbmty l
g.jglsu mglgjhglmgauggj holttr g.yg^
44 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
Hgjny #Dn k;kku hojmtl ytu nh mkb utb
youtl oal;tr dgaugguoa# utvty dk;klmka
hoboov _vov ffjnayh y, utbnau holtty
g.vgy ut;tum nmuthuoa dgavggj mgb jee
z.yg^ Dn;yna ;kmkj nab utbnay ooj
dga;gu ut;unau dn; bt;th cvmka^
Mfjflhnay utb youtlmta ut;utt
ehggjggjga^
#Dn hoboovm bt;tu;vty tyt dgug
utbnayhtt mflff l eexlgl g.dgl dklyk#
utr dk;;ku hoy utbnay eexlglsu htptt x
g.x xg;ghuoa^
Ffjnauff utbnay melgb ut;utt bt;tr
_vov Nkj;gy ukl ;ttj mooyna utbnay
mflff dgmnpb hojmtt; pguglbga;
wk.;lku;vkykkjkk doh utbnau y,
gjnlugvgy utvty Dejhgys outy; nmutvty
hoy l utbnay eexlglsu g.x xg;yg^
Utbnay eexlglsu g.vgy g.gguoa
zlugguoa dn; dou; ffjv;nay mffjfu;fl
;kmjkk gb,;gjx dgayg^ Dn; dohty utbnay
oj* youlnay melgb /b^ Tpty dn;yna utbnau
_vovnay dgmnpbsy ev* wevggj gjnlugyg
ut;tum nmutvyttj utbnay eexlglsu g.yg^


Dejhgy #dgug youtlmta hoy#
@nau g.jgguoa /b


Hty Dejhgysu heej;gu .t&

F;fj doj utbnayhtt mflff
eexlgl uea;gu hoy

Dejhgy dgug youtlmta hoynau g.jgguoa^
Mg ygj ooynau bt;th oo& #Dejhgy bny,* dn
dgug ptjtu utbmta# utr htlth hoynau
Dejhgy kum kaikkhuoa^ Hgjny #Dejhgy
45 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
bny,* dn mgb; kxnhkkj nh utb youtl
oal;vty utbnay melgb^ Ygbgau g.jggx#
utvty hoynau Dejhgy g.gjyg^ Nh utb
youtlmta hoy #Dejhgy ygbgau g.gjyg ut.tl
dn g.jgu;gr* g.jghuoa dkl mgb jee
z.ghggv ffj gjuguoa dklyk^ Dn ;ghny
utbilnay pgldnjgl hnahuoa* hnautt; x
;ghng; l utb hnar mgb; kxnh exnj Ygbgau
g.jggx# utr htl;tu^
Doh /bgg Dejhgy; ;ggmugvgy hoy l
g.jgu;gyg utr dk;vky exnj dn bgi klky
e;gg utbilnay pgldnjgl hnavty /b^ Ut.x
utbilnay pgldnjgl hnavyttj utbnay
holttvyttv mgalgu;gr xg;ghuoa^ #Dejhgy
mg ygbgau fjf.;fy hgajlgr utbttv g.gjx
fuffx# utr uea;gu hoy l Dejhgys g.jgl dg
_vov Nkhgyggv hojmvty dgmnpbggj
utbnau y, inlroolty g.x eexnlvgy ut;tum
nmutvyttj g.jglsu g.yg^
Dejhgy ffjnauff rnyhtyt youlnay
melgb* bee hoy ut;utt bt;tr dgaugg
hoynau l g.gjyg^ #Dn dgug ptjtu utb
hnavty^ Ooyna bny, mflff eexnlr fuyf oo#
utr htlth hoboov rnyhtyt utbmty dni
exnj g.jglsu g.x xg;ghuoa^ Exnj y,
Dejhgy ffjnauff rnyhtyt utbmty utr
dk;kr dgaugg hoynau l g.gjyg^ #Optumoy*
TPTYna bemgj g.gjx xg;ghggjuoa
dkunyk dni tt^ Mooyna xnh vkyvkr
xg;ghggjuoa ;olna dni tt^ Hgjny mg
ygjsy utb dejee y, mg ygjsu Dejhgyggv
hgugweelgy mg ygjsy youloo; Dejhgys
yoojnau mg ygjggv ;gl;glrtt^# (Nvgng
59%1@2) utr ugj;gu^
Hoy mfjflhnay utbmta mfj;fu exnj
Dejhgy dn;ynau hgjr opth gjuguoa^ Tptyna
bemgj dkunyk;kk g.gjx xg;ghuoa dgaugg x
/b dni* vkyvkr xg;ghggjuoa ;olna;tt
dn;yna #utbnay eexlgl# utvty ounau
46 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
vkyvkhuoa dgaugg /b dni utr htlvty
dgaugg dnp&
Mtu.tl Dejhgy dn;ty; /e utr htlvty
dt& #Hgjny mg ygjsy utb dejee y, mg
ygjsu Dejhgyggv hgugweelgy mg ygjsy
youloo; Dejhgys yoojnau mg ygjggv
;gl;glrtt^# (Nvgng 59%1)
Hoy bgi nh utbmta exnj Dejhgy mooy;
mtyutjnay n.ttl mtyutjnay hggym elvsy
hgglusu yttr fuvfy x hoy kjr xg;;guuoa
/b^
Htjt. dn; utb youtl oal;th dkluky;kk
Dejhgyggv eexlgl uear utbilnay
pgldnjgl hnautt; dga.gl Dejhgy mtj
dkluky; ffjnay hooutt pklnkvlkhkkv ffj
gjuguoa dklyk^ Uth;tt Dejhgy ooynau
hovthuoa^ Mnab exnj Dejhgy #F;fj doj
hnavty utb youlnayhtt mflff yg; jee doo
nj^ Dn mg ygjsy utbnau ffjnay Hoo;tt
holttluty youlttv xny, g.jghsy mel;
Hooutt z.eelgh mel mg ygj Bnyna hoo mg
ygjsu zgr g.gjx* zgr mg ygjsy utbnau
holttvty ut;unau bt;tr* vgay bt;tty;
nmutr utbnay eexlglsu g.ggjga^ Tyt dkl
Bnyna mg ygjsu hgajlgr dea ;tt; ptjunay
hgaj# /b utr htlvty^
Bnyna hoo; nmutr g.jglsu
g.ggjga^Dejhgy dn* Ffjnay Hoou z.eelr
mg ygjsu doh utb tyt ;tlhna ;ttj oal;vty
youlnau gjnlugr fuyf^ Bnyna Hoo; nmutr
utbnay melgb dklvky ffjnauff g.jggjga
utr htlvty^
Ffjnauff utbnay melgb ut;utt*
mfjflhnay utbmty ut;utt bt;thuoa
Dejhgys fbyf ugjvgy hoy l #hnavty dgug
utbnay bny, mflff eexlggx^ Dn ;ghnr
htptt x nyuthuoa# utr uea;gu^
Uth;tt mt; Dejhgysu heejx dgayg^
Zgugg; ut.tl dn; ugyw e;gg youtl oal;;tu
dni ohty ohmltt utb hna;tu^ Dn; ugyw
47 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
f;fj l utb hna;tu /b dni ohty ohmltt utb
hna;tu^ Mnabttv hoy doh utb youltt _vovm
inlroolvyttj bfyhnay g.jglsu g.x
xg;yg^


Hoy /e .t&
Utbnay melgb

Nvgng 59%3@8@; nyutr mtb;tultvty
dga;gu^ #Exnj y, mg ygjsy ugj wevggj*
mg ygjsy hejee youlttj depgjlgu;vgy^
Mg ygjsy ejeel he;gl zj,r* Mg ygjsy
htl hnltywtm poalnau fuoolyt^ Hty x pf.
ie;gjuggj ioo;tuuoa* hty x oytyttj
fbuffu;fuuoa^ Mt; vgbeey mffjfu;fl;
nmuty* he;gl zj,;gu Mt; uga mgj,r*
hnltywnau mfjoolyt^ Mt; hkjm bkukay
fy;unau ;gjgy* gglpys mkj yth;tu^
Mt;yna fy;unau n;vty hoy oh;tu^ Fy;fu
y, hgugjghg; ;kmjkkv y, bkuka ugjyg
Mt;yna mkj y, he.wgv dklkhuoa Mt;
ffjv;nay grlee;ggjgg dn-t hexnhuoa
Mt;yna hf;flbfj y, hnltywtm grnl
dfuff;
mt;yna glugy; y, hoxnjhnallnay oalv
dgayg Mt;yna hfl y, bee ejee uoay* utb
dejeeuoa wevsu ejvugh;gg zgj;gu Mt;yna
dk;kl y, hnltywtm dk;kl dfuff; mt;yna
pgb; t.;jtl* voajtl dna Mt; gyh mga.ys
pgbsu bt;thuoa* mt;yna pgb; y, ie;gjug
cv utr dgahuoa Mt; pgbgg bejea hgpuga
mg.,vyggv tyt pgbggj z.guxn; y, tyh
gbuglgyu ol bt;yt^#
Hoyna ugj #youlttj depgjlgu;vgy# exnj
hoy ohty ohmltt hkjm bee oalnau hna;tu^
Oal;tr dgaugg dkluky y, utb youtl
dga;gu^ Dgv mg ygjsy #ejeel he;gl
htl;tu# utvyttj dn;yna gbyggv ugjx
48 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
dgaugg dkluky he;gl /b^ Bfy #Mg ygj
twtu xny, dklkh ;ng.klggv ugjglmga^ Mg
ygj twunayhtt hovlnau hnahnau hov;tu^
Mtj xny, thyttvtt gleejxny dgavgy
dfuff; oyty ;kmkj pkuv;kuuoa^ Exnj y,
mooy; oyty dga;guuoa^ Mtj he;gl
htlth;tt* xehgb ffjffvff htl;tu^ Exnj y,
mtj he;glx dfuff; he;gl heejbgunay
twtu y, /b^# (Nkhgy 8%44) utr Dejhgy
htlvty^ :ghny mfjffuoa hoy #Dn zu oytynau
htltht;# utr rnyhtyt* oyty utvty
ouyoo;nau ;gy;gg htl;tu dklk.x gbyggv
y, ugjx dgaugg ou dohty y, he;gl /b^ #Mg
ygj twtu xny, dklkh ;ng.klggv ugjglmga^
Mg ygj twunayhtt hovlnau hnahnau hov;tu^
Mtj xny, thyttvtt gleejxny dgavgy
dfuff; oyty ;kmkj pkuv;kuuoa^ Exnj y,
mooy; oyty dga;guuoa^ mtj he;gl
htlth;tt* xehgb ffjffvff htl;tu^ Exnj y,
mtj he;glx dfuff; he;gl heejbgunay
twtu y, /b^# (Nkhgy 8%44) utr htlvty ou
dga;gu^
Hoy hna /bgy; hkkvky nmutr he;lgg
zj,r* utbnau oal;tr hkjm bkukay fy;unau
f.fjlfr moouttjtt gglpys iolv yth;tu^
#Mtj fy;unau n;vty hoy ohth* htjt. ;ttj
y, uniut.tl hgugjgg; ;kmjkkv y, hkj
ugjyg# utr mtb;tultvty dga;gu^ Mg ygjsy
pojh vtmutl; hkjm bkukay fy;fu dgaugg utr
mtj htlvty^ Hkjm bkukay fy;fu ut;tu y, mg
ygj hkjky vgygg dgayg utvty ou^ _vovnay
ev* wevys vgay bt;tty; nmutr g.jglsu
klkkjka^
Dejhgys mehga zjnhg; #Yg;g; Dejhgys
mehga dnmuna zj,^ Dn zbgj ytu /b hnah
ut.tl utb youtl yg;ggv ejvgy ugj;gu^
Hf;lfh l /b dkl gvugjxnh;gu^ Utb youltt
pkuvkkr xg;ghuoa /b* utb youtl ffjff
ejvgg; l ugjgg; nj;tu^ Nab nh youtlmta
exnj Dejhgys mehga ;ej;gg; x htjtuuoa#
49 Hoy mfjflhmfy mfjflhnay utbmta

Ugjxnu
utr htl;tu hoboov dga;gu^
Tyt hoy ffjnayhff utbmty ut;unau
bt;tr dgaugg x vgay bt;tt* g.jglsu
bt;tr xg;gguoa dgaugg /b^ Rnyhtyt
utbmty bfy ut;utt bt;;tu hoy l utbnay
eexlglsu g.yg^ Oyty;tt nyutr htlr
dgaugg hoy x dni doh hoy nab /b^ Utb
youtl Dn;yna ;kmjkkv ejvgy ugjyg^ Exnj
y, hoy utbnay melgb /b^
Nab utbnay melbsu g.gjyg ut;tu
Dejhgys xg;.gj dfuff; Dejhgys xg;.gj
y, ugahgbinumga /b^ Eej hojx*
ewggjlgvgy x utb ugjx* mga.gy doj
htxytty mga.gy dgavgy x utb dgv l ugjyg^
Utb youtl hglny ugjx dea hoy _vovttj
;gbreelgy g.jglsu g.yg^ Tpty nab
utbmyoo;nau g.jghggj njvty^ Utbnay
melgb ut;utt bt;tr g.jglsu g.ggjga^
Ugjxnu

Ykblkl 3Heelnau vghny
gb,;jgh y, dn;ynau
g.gjx xg;gh ee&

51 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
Heelnau vghny
gb,;jgh y, dn;ynau
g.gjx xg;gh ee&

#Optumoy* ytuty heel,x dkvkr*
Mooynau vkjny %
@Dgui gg* bfyh gbnau f.lfy g.ghsy
mel; dn zgh cvmka .t& utr gveehg; Mtj
mooy;
@Heel,; /e utr dnxnu;vty dga;gu
dnltt& Xn htjhty eyi;gu .t& utht; mtj
@Xn ffjnay Dejhgy Tptytt doh pojh*
doh vtmutl* doh hox xg;gl* doh k/ey
ehggyggjgg hgajlg^ Bfy hfjiff
ffjnay g;nl hgajlg ut. Mtutht; y,
_vov % @Xn pf. hgjnellgg^ Ooynautt
oal;* mtu.tl xn gb,;gjyg ut.^ Hgjny
mtj hoy ffjnauff pf.mufh utr _vovm
@Bnyna hfji ut;tu xny, hty dt&
utrtt^ _vov hgjne; y,%
@Ytuty hoy N-jevglnbggv N-jnhk
kjkhkkj z.r dgartt^ Mtj hoy
;ttjtbx;nay ;ey; kjxnhkr^ Mt;
mooynau yowutlty pk;kk; gb,mga mf;na
kjhnk; k;rtt^# (Le[ 10%25@30)


Hoyna hgbunay mkb
gvee;gl /e .t&
Mt; mffjfu;fl ;ey;
gb,;gj;gu

#Ooynautt oal;* mtu.tl xn gb,;gjyg
ut.# (Le[ 10%28) Hoboov de;lngy
mffjfu;fl ;ey; gb,;gj;gu^ Hoy tyt
;tlhna ;ttj hgbunay nh mffjfu;fl ;ey;
gb,;gj;gu^ Hoy ehgglgu /b inu dga;gu
52 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
dklk.x gbgjhgy /bgy; heejm;gu dg
ffjnay eunay hkjm inyrtt bt;thuoa
gb,;gjx dgayg^ Ffjnay rnyhtyt ;oj
mfjhff bt;thuoa bfjmlff bt;;tu /b inu
gb,;gj;gu y, dn; dni utr oo& Hoy
ffjnauff vgay bt;;tuuoa exnj Dndln; hoy
mfjflhnay utbmta utr mtb;tultvty^
Hoboovnau hgjghg; ffjm y, vgay inyr
dgaugg* dgahuoa utr zj,r dga;gu^ Hgjny
hoynau hgjghg; vgay poal nh hnah
xg;.gjuoa btm hgjgu;;gu^ Hoy ffjffjff
dghgjheelghsy mel; vgay inyrtt
hgjeelgh utr hnxtt;tu^ Hoboovnay dk;kr
dgaugguggv nloo vgay mglmga dklkhkk
ykmlky hgjeelghsu kjkl;;ku^
Ffjv;f; y, zbgj x vgay inyr* vgahysu
oal;th xg;.gj dgahuoa dgahg; dev;su
heejgh utr kjkl;kr ooy;tt ffjff heejmgh
mkhnkl;kl x dna^ Ut.x* dn; mnab x nh
utbmta dni^ Dn;ty; vgay mgl dgaugg^
Mnabttv devg; hoboovnau hgjgg; #Mtj
mtuttuoa dkl vgay dgavgy /b^ Ffjm y, l
vgay dgavgy /bvgy^ Nyutr zjnluoa mtur
zj,.gl ;ttj dgahvgy^ Vgay bt;ttu nab
bgzuggj ;gbreelgh htjtuuoa l /bvgy^
Yg;ggv mojoolr utbnay eexlgl g.vgy
bfjmlff rgghgy ffj dgauggvga^ Dn l lg.
;ghng; dgug ptjtu vejxnh.gl nyutr
;gbreelghuoa* hgbgguoa ;ttj hnayt ;tt#
utr zj,;gu^
Mt; vtmutl;tt hemug hejwglr htltt
dnloo;tr dga;gu^ #Hgjr l dgauggjga^ Dn
xgbmga g;nlhgy dni dklkhsu xn hgjyg^
Ffjnauff yg;ggv nloo utr dk;kr dgayg
ee& ouoa /e& Hgjr l dgauggjga^ Vool;
utbnay eexlglsu g.vgy hoy thty; pkuvkyk
utr Dndln; dnxvty dga;gu^ Tyt ou yg;
;ttj htjturnhnau wgu heugwgg hgjeelyg^#
Hoboov nyutr ffjnauff heej;gu^
Nyutr ht;nauttj mtj hoyna kjky;
53 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
dgavgy dkl zu l g;nlhgy dgah gmgl eu
hoynau ;ouytr ioobrnl;tu^ Nab hejw
ioobrltux;nay fbyf ugjvgy hoy -j;nay
o-; po. pouttj bfjmlff tyt o-; mou;jty
vgy;gjx vgygg pk.r hoboov -j y, ygbgau
/e utr dk;kr dgaugg dkl ;kk utr
he.wvgy;gg* pgyungy;gg hojmtl gyhggjgl
mg.nyg^ Mnab exnj ykblkux hoboov
Dejhgysu hgjr zj,;gu /b^ Tyt mtjnau zgr
zjnh .t& utr tbtty ffjnayhffjff zjnyg
ut.tl vgay bt;ttu ;gbreelr xg;ghuoa
exnj ioo ;tt^
Hoboovm vgaysu domtth xg;.gj dgaugg
/e utr gvee.gl nhtyh hoboov #ouoa# utr
hgjnelgh dklk.x oyty;tt vgaysu oal;th
xg;.gj dgaugg utr gy;eejgy ooynahtt
mflff doh ygvggjgg pomutvttj hkj.kku
kjhn;ku^
Mt; ffjv;nayhff pojh vtmutl; vgay
vgahysu domtth xg;.gj dgaugg utr dk;;ku^
Mtutt; ;ghny mfjff; ynltty e;vgy hoy x*
vgzhgy ;ghny mfjvfy hoy x* Dejhgys pgjw
ygj x #Dn Tptyna mflff nab /b hnar
xg;yg* mnab /b hnar xg;yg# utr dk;;ku^
Ut.x dn; gb,;jgl;gg oythttj vgaysu
hnar xg;yg utr oo& Hoyna ;kmkj vgay /b
dga;gu utr oo& Vgaysu oal;ty gb,;gjx
xg;gh utr oo& Hoy ffjnay hoxttj vgaysu
domttr xg;ghuoa^ Mt; hnxytty hnxttutt; x
domthuoa^ Hgjny x hnah utr hnxtth mevgb
utbnau l hna;tu^
Dn;yna utbnau gjnlugvgy _vovnau
bgjmgr kjhnk; utbttv eexlgu;vgy /b
xny, utr dk;ky ffjnay ;ejggj vgaysu
hnah utr kjkl;kr dgayg^ Hgjny dn;yna
pojh vtmutl; hkjky bee poalttv ffj /e x
dgahuoa^ G.jglsu g.vgy hoy x hkjky bee
poalnau l hnayt^ Dn; ffjv;nayhffjff
(ht;nauttj utbnay eexlglsu g.x
g.jgu;vgy x) utb l oal;tr xg;yg^ Tyt y,
54 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
dn;yna bghgy dn-nay dk;nm dga;gl /b^


Dn; vgay beeunay glnau
y, nh hna;tu .t&
Beeu

_vovnay bgumgy ;eey; #Tptyuoa dkl
youtl l oal;;tu dn- bny, vtloojuoa pg.,
;glgay gzlgl; ugjx dgauggmga g;nl# utr
ugj;gu^ Tpty dgahuoa dkl dn; pf.hfy youtl
l oal;tyt^ Dn; g.jglsu g.x dgar l pf.m
gjney hoy dklkhkkv hoyna oy;vty inyr y,
hkjm bee /b^
Tlx gel Jkb 7%19@; #Dn ffjnay hov;tu
vgaysu hna;tuuoa* hgjny hov;tuuoa depgj
beeugg htjturool;tu^# utvty^ Hoy Tptymta
hgbm dga.gl dklkh dklk.x hgbm dga;guuoa
exnj Dejhgys fbyf ffjff vgaysu oal;th
utr kjkl;;ku^ Ut.x htxytty hnxtth mevgb
mtj bee oalnau l hna;tu^
:g.n; hggy; x mnab z.;gl mkhnkl;kr
dgavgy^ :g.n; ffjnay elvgg ;gay
;grnyuoa* gbgj mga.gy dgahg; mtj f;fj
eymgr vtjtt; wkyhkkj hgjgg; bgi
optvutltymta tbtumtau hgjr mooy;
mgmgu;vgy^ Tpynau bgjmgh o-; :g.n;sy
wgjga zbgj dgavgy dkl^ Tyt dga;lggv mtj
htxytty bee hoy dklkhsu bt;tr dklyk^
:g.n; hoy glvgy /b^ Mtj dev;sy thytjnau
delggy ffjnay dklukvky^ Mtultt x
ooynautt bt;thuoa ffjmtautt t.ltjvty^
Ytuty f;fj pfyx Yg;gy mooy; ;ttj
njt.^ #:gjgg y, TPTY Yg;gysu :g.n;
ejee nlutt.^ Mtj :g.n; ;ttj njr% @Ytuty
hkmk; hkcj hoy dgartt^ Ytu y, dgzy*
yfuff y, z;ee hoy dga.^ Dgzy hoy y, bgi
klky hky, dklky ohtj vojtumta dgartt^
Hgjny z;ee; y, ffjff he;gl;gy g.x
55 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
mtrttvty ytu dzwhgy khny hejugyggv ffj
/e x ouoa /bvgyrtt^ Hejug mooymta
dklky hooh;oo;mta y, hgbm fvfy dkarnr*
mglhyggv y, n;tr* gzugyggv y, eer*
f.fjm y, eymgr* mtj hoy; zu l khnys
g;nl dga.^ Ytuty f;fj dgzy hoyna;
gzyxny njt.^ Ffj ;ttj y, njvty gzyxny;
pkjnelgy ffjnay hky, dklky ohtj vojuttv
mfhffjfhnau dgzy hoy hovvtyuoa^ Hgjny
mtj z;ee hoyna khny hejusu g.x* ffj ;ttj
y, njvty hoy; pkjnelgy mfhffjxtt^# ut.^
(2 Vgbe-l 12%1@4)
Ooynau vkyvky :g.n; #Mnab utb hnavty
hoy ohth cvmka^ Ffjnay utjm y, hky, nh
dgahg; mty;ttvtt pkxykk ;galgguoa
bfjmlff zgugg; pgg.gl ygapsyhgg
ugywggj ;galr dgaugg /b dt& Mnab
hoynau gb,; ol;tth htjtuuoa# utr
pt.oowrtt^ Tyt o-; Yg;gy tlx #:g.n;
hggy* mg oyty;tt nab hoymta g;nl ioo
;tt# utr htlvty^ Htjt. dn; gb,;jgl;gg
Tptynau ;gugr weu dgahuoa /b dkl ;ghny
mfjvfy hoy x zlugguoa /b^
Doh hoboovnay vtmutl mnab /b^ Nmutux
hoy x zlugguoa^ Mnabttv dn; _vovuoauttj
ojutlr utb oal;tr hkjm oalnau l hnayt^
Dn;ynau dgzj hffjmta* mga.gy dga;gu y,
hkjm bee dohyttv g.gjx fuvfy Dejhgys
g.jgl /b^ Pguglbgay voo;tjm gbjghsu
hovtr dgayg^ _vov Hjnvm dn;yna utbnau
gjnlugvgy mtj voo;tj ;kj vtmutl ojutlr
gbgj;gu^ Hgjny voo;jttv ugj.gl dn; kum
gbgjx xg;ghuoa^ #Dn pguglbgay voo;tjm
gbgjbggj dgayg^#56 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
Dejhgy nmutlnay pf.m dga;lsu
heelngv fbyf fuvfy


Nmutlnay pf.m dga;gl heel,
hkcjsy gl, y, gyhysh .t&
Nmutlnay pf.m dga;gl

#Dejhgy dn;ty; nmutlnay pf.m dga;lsu
mojoolr fuvfy# utr tlx gel htlvty^
Nmutlnay pf.m dga;gl mojoolr njvty /b^
Dejhgy ffjnay gj; mobty G;gb _.g* {gay
Gd-l* Vtb Tykhm mooyna ;gjgg Ygk*
Gdjghgb; mooyna nmutlnay oytynau gyh
fuvfy^ Mooyna ;gjgg Nvgg[m* Ng[k.m*
mooyna gj.gy hkcj hooh;oo;t; x bfy
nmutlnay pf.m dga;lsu fuvfy^ Mt;
heel,uoauttj Dejhgys outy; nmutr Mooyna
fbyf pf.m hoy dklky n.ttlnau g.x gbgj
mga.ysu klvky /b^
Mooyna ;gjgg wgu heugwgg elnjgy
fyufjx Ng[k.sy oj e;gb Nkv-qttj
;gbreelgy _unmt; 400 rnl kjxnb
gb,;gjvgy^ Mooyna ;gjgg Dejhgy mt;ynau
Bkv-uttj e;nj;eelgy {gyggy; g.xnjvgy^
Ut.x 400 rnl kjxnb dkklsy gb,;jglggj
gb,;jgh;gg nmutlnay pf.m dga;lsu
bgjmgr kjhnvky /b^
Mnab exnj Dejhgy Npjgalnay gj;
mobynau ;ghny Elggy mtyunvnau ugmleelr
fjufy mgl; hojuty mty;ttv Vnyga eelgy;
Dejhgys heelnau fu;fu^ Dejhgy mt;ty; 10
heelnau fu;fu^ 10 heel, y, 613 poal;
he.ggu;gyg^ #Dn mg ygjsy f.fu
Gdjghgbsy Dejhgy* Nvgg[sy Dejhgy*
Ng[k.sy Dejhgy exnj mg ygjsy x dgv
Dejhgy dgah dklyk^ Mg ygj Bkv-u Vnyga
eel jee ugjug^ Mtu.tl dn mg ygjm heelnau
fuyf# utr htltt; Dejhgy Npjgalnay gj;
57 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
mobty; heelnau fuvfy^
Mtj heelnau fuvfy exnj y, heelngj
youlnay bt;ltu nj;tu^ (Jkb 3%20)
Mooyxlty Dejhgy /eu mggl;gu* /eu
mggl;guuoa dklkhsu bt;oolthnau hovtr
Npjgalnay gj; mobty; pf.m dga;gl dklky
gjney dga;lsu hgjeelghsu hovvty dnltt^
_unm-; 400 rnlnay meji gb,;gjvgy
Npjgalxee; Elggy mtyunvnau ugmlgy hojx
njvty^ Mtutt; mt; zgvgy dt& Gdjghgbsy
Dejhgy* Nvgg[nay Dejhgy* Z[k.sy
Dejhgymga eelpgr xg;gguoa^ Mt; Dejhgysu
bt;thuoa dga.^
Bfy _unm-; 400 rnl gb,;jgh;gg
Dejhgys pf.m dga;lsu bgjmvgy^ Mt;ty;
e;nj;gux dgaugguoa^ Ng[k.* Nkv-q mt;yna
e;nj;gux dgavgy dklk.x Ng[k. thltt; ygv
dgjr ;gjgg y, Nkv-q ygv dgjvgy^ Nkv-q
ffjnay hooh;oo; dklkh Bgygvv-*
_qjgab;gg mtj nmutlnau ;gbreelr
xg;gguoa dklklmka^
Mnab exnj mt; Dejhgymga ;ghny eelpgr
Dejhgys pf.m dga;lsu bt;th htjtumta
dga.^ Mnabttv Dejhgy thltt; nmutlnay
pf.m dga;lsu mojoolr fux* ;gjgg y,
heelnau fuvfy^ Dejhgy mt;ty; heelnau fux
mt;ynau Ffjmff tjuty njoolthnay mel;*
Npjgal gj; mobynau g.jghsy mel;*
Gdjghgbsy gj; mobynau Ffjnay gj;
mobty dklukhsy mel; #hf.x hfy;oolth
cv#@su hnalut utvty^
Mt;ynau ;ee;vgy exnj y, ytu;outtjm*
heelnau mkumkkvykkj Dejhgy dgaugg
ut;unau bt;oolthnay mel; hkcj;euggjm*
Dejhgys fbyf utbmty ut;unau
ehggjeelghsy mel; dgavgy /b^ Mtj
hoboov Dejhgys mkumkkvky mghnlsy
heelngj utbnay eexlglsu g.vyggj utbuoa
dklr Dejhgymga kajmkkvka utr hovvty^
Mnab exnj Dejhgy Npjgalnay gj; mobynau
58 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
Ffjnay gj; mobty dklukvky^
Npjgalsy gj; mobty mghnlsy heelngj
;gbreelgy Bkv-; nmutr Dejhgys fbyf
utbnay eexlglsu g.vgy^ Ut.x mghnlsy
heel, x wgu heugwgg fyufjfh mevgb ouoa
dklr thtlvty^ Tyt o- htptt dklkhsu
bt;twutt-^
Le[ 10%25@; #Optumoy* ytuty heel,x
dkvkr* Mooynau vkjny
@Dgui gg* bfyh gbnau f.lfy g.ghsy
mel dn zgh cvmka .t& utr gveehg;#
Heel,x Qgjnvga hoy dgalgg^ Mt; Dejhgys
ounau ;gugy gb,;jgh utvty mealinjvgy
optlmta hoboov dga.^ Ytu;outtjm* elvgg
hgbugglr* hkcj;euggjm* Dejhgysu
hoy;tmutr* uejg.;euggjm* Mooyna heelnau
vghnh utr hnxtt;tu dgavgy hoboovnay ytu
y, tyt Qgjnvga dga.^ Bfy ffjv;nay
pkjnluk;kk hojthnay mel; /e x hnahttv
dewghuoa dkvlkuk nh ugjug;gu hoboov x
dgavgy^


_vov htymta eelpghsu
hov;tu .t&
Utb youtluoa
hky,xn;mka

K;kk x mt;tymta g;nlhgy hoboov
dgaugg^ #:gjlgu;gr hg.xnu;vgy hoboovnau
g.gjwuggz# utvty ejng lkkpky dgj,r
ynaubnay hf;fluffy ugjugux hoboov
dga;gu ioo ;tt^ :gjlgu;gr pk.vky z;ee
hoboovnau Dejhgy g.gj;gu utr Dndln;
dnxnu;vty y, oyty /b^ Mnabttv Hjnvmnay
vejueelngv igiys kyklsu vejx elv mfj;
kjklwky ynaubnay doh vgldgjm hemugl;gy
#;gjlgu;vgy hoboovnay g.gjwuggz# utvty
hf;fluffy ugjug;gu^ Hgjny #Gjney
59 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
tytjtyuoa ^ ^ ^ heelnay ;guee Dejhgys
ounau vghnr ;eelug.gjmga gb,;gj]z# utr
zmuglgu hna;tu heexnyvgu optlmta hoboov
dga;gu^ Uth;tt mt; heelnay rnyhtyt emusu
bt;tr xg;ghuoa dgayg^ Mt; heelnau ou
ovtuxlty ;gugh utr hnxtt;tu dklk.x
Heelny; ugjx dea Dejhgys hovlnau bt;tr
xg;;guuoa^
_vov njthnay fbyf 400 rnlnay meji
Npjgal; pfyx dgaugguoa^ Mtj o-; 400
rnlnay meji Dejhgys pgjw dgaugguoa mel
Npjgalnay gj; mobty hky,xnyuoa hky,
dklvky dga.^
Mt;ty; Dejhgys heel, x* e;nj;gux x
dgaugguoa^ Mtj o-; Dejhgy ug;gg; dga;gl
;kmkk; vtmutl hkcj y, zluggmga nmutux
ygjggv dklr Mooynau (e;nj;guxnau)
ugjugguoa /b^ Npjgal Jkbsy hgj]zgm elv
dga.^ Mnabttv _vov #Hkkvky mglggv
ygbgau ;gugr njvty hoynau flvufhuoa# utr
htlvty^ Mtutt; Mtj hky,xnyuoauttj pk.r
dea hkynyee;su fjf.;vfy^ Mtj o-;
fjf.;flmta hoboov nh dgalgg^ Hgjny
heelnau ugjmgg g.vgy hoboov y, heel,xn;
dga.^ Hgbunay vool; Npjgal oy;tvmyna
wevgy mfjlnau hkldkr* igiysu hkldkvky
hoboov y, Qgjnvgaxee; dga.^ Mnab exnj
mt; bgi dgj;gb dgalgg^
Mtj heel,x Le[ 10%25@; #Dgui gg bfyh
gbnau f.lfy g.ghsy mel; dn zgh cvmka
.t&# utr gvee;gu^ Npjgal gj; mobyna
;kmkj mooyttv nloo ugjgh hoy dgahuoa
dgavgy /b^
_vov vgg f.xmta hoyna nmutlnau
hgjgg;% #Hoo bny,* youloo; xny,
eexlgu;vgy# ut.^ (Bgj[ 2%5) _vov tyt o-;tt
ohvty hoynau ohvty utr htlthuoa eymgr
dgayg utr htltt; mooynau gbnleelvgy^
Tyt y, hoyna dk;kr dgavgy mf.iyffv
hgbgguoa nloo dgavgy /b^ Mnabttv
60 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
g.jglsu g.x xg;gguoa dgavgy heel,x
Mooynau vkj,r opt- utr dk;ky #Bfyhnay
gbnau f.lfy g.ghsy mel; dn zgh cvmka
.t&# utr gveevgy^


Xnyna eyivgy Heel,;
/e utr ugjvgy dt&
Dn; htptt x heelnau bfj;fr
xg;ghuoa utbmyoo;

Tyt heel,x dkl dn;yna ynamltu ;oj /b^
_vov mooy; #Heel,; /e utr dnxnu;vty
dga;gu dnltt& Xn htjhty eyi;gu .t&#
utht; mtj #Xn ffjnay Dejhgy Tptytt doh
pojh* doh vtmutl* doh hox xg;gl* doh k/ey
ehggyggjgg hgajlg* bfy hfjiff ffjnay
g;nl hgajlg# utvty utr hgjnelghg; _vov
utvty^ Ffjnayhff utbmty* utbnay melgb
ut;utt bt;thuoa _vovnau vkj,vky exnj
_vov #Heel,; /e utr dnxnu;vty dga;gu
dnltt& utr dgv #Xn pf. hgjnellgg^
Ooynautt oal;* mtu.tl xn gb,;gjyg^#
Mooyna ou y, heelnau zgr kalukr eyinr
dgayg .t utvty emugmga dgavgy /b^
Mtj heel,x Qgjnvga zu k;kkys hoboov
inu Dejhgy Heelnau bfj;fu utr fuvfy utr
dk;vky^ Heelnau bfj;fu utr fuvfy utr
dk;kr dgavgy exnj #Dejhgysu doh pojh
vtmutlttjtt hgajlg* hfjinauff ffj inutt
hgajlg# utvty^
Dejhgys heel, dkl mfuv mfufl;fj /b^
Mtj mfuv poalnau hoboovm htlr fuvfy /b^
Doh pojh* doh vtmutl* doh hox xg;gl* doh
k/ey ehggyggjgg Dejhgysu bfy ffjnay
hfjiff hgajlg utr htlvty /b^ Dejhgys
heelnay ou y, dou; mealsy oyty /b^ Hoy
dn; doh vtmutl* doh hox xg;lggjgg
Dejhgysu ;gugr z.gh y, bt;ttr /b^
61 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
#Xn htjhty eyi;gu .t&# Heelnau zgr
kalukr* eyinr dgayg .t& utvty ou /b^
Heelnau ;gug utr* tyt ounau ;guee gb,;gu
utr tyt ounau fuvfy utr dk;kr dgayg ee&
utvty ou dga.^
Heelny; zbgj x dejee dgaugguoa^ Mtj
dn;ty; dojty mfuv heelnau fuvfy Mtj
Dejhgysu doh pojh vtmutlttjtt hgajlg*
hfjiff ffj inutt hgajlg utr htlvty^
Dejhgysu xny vtmutlttvtt pojhynahtt
uoyttv hgajlg utvty y, pf. dklk.x dn;
dn-loolr xg;ghggjuoa gjney ou /b^
Ut.x Dejhgys heel, dn;ynau
;emgu;glmga* dn;ynau dojty utbmty
dkluk;ku oojtumta /b^ Heelny; #Xn youtl
oalvty dnp ;tt&* Hoy glvgy dnp ;tt&*
Dnmuna utr dgahg; zgugg; hoy glvgy dt&#
utr youlnau y, ehggjeelgy htl;tu /b^
Ffjffj htldtl heel, hoyna vtmutl
pojhty; dgaugg utb youlnau ugjug;gu^
Rnitt y,% wtwtjltum gjggys iolv
gvugjgb evgb optb ejugr dgalgg^ Gg. y,
hoo;tt #Evgy optb dnmuna helugalr
n;ttjta^ Yg;g; x xgb; x nxut.mtj /b
dklyk ioo# utht; hoo y, #kaluklkk* gg.gg#
utyt^ Mnabttv evgy optb htynah dgalgg x
mooyttv helugalr dklkhuoa utht; #pg*
gg.gg^#utyt^
Ut.x hoy dklkhuoa utr htlth mevgb
mooynau hnabttj vgygu;;gu^ Ffjnay ;kmkj
dgaugg gj.gy hkcj youlnau oal;th utvty
vtmutl hoyna ;kmkj dga;gu^ ojinaynau
;gjghg; tjutt; l kulk ovjty ugjx nj;tu^
Yoojvnau htxytty euggvgy x hgj hff l
ugjyg^ Dn;yna utb zu ooymta g;nl /b^
Dejhgy kum bee /b hnar dklkhuoa utr
htlvty^ Exnj y, Dejhgy gjney* mfuv
mfufl;fj dou;nau domtth xg;.gjmga exnj
Dejhgy mtur htlr xg;yg^ Hoy kum hnar
dklkhuoa (kum utvty ou dgaugg exnj) uth
62 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
mevgb elgb hna;tu^ Hgjny dn; mooyna
tvjtuttj htptt; bee beehgau hnar xg;gh
dklk.x htptt x vgaysu hnar xg;;guoa^
Dn;yna vtmutl; vgahgy vtmutl dgahuoa
exnj ojutlr beeu l oal;;tu^ Hoy ieyglmga
exnj zbgj ytu /bgy; ieyglmgr* pg.hga
dk;klmka exnj ojutlr pg.hgaj;gu^
Dndlnau bgi gyhggjglmga eyiggjga^
Dn _vovm nmuth;tt gyhyggvgg outtj y,
;gbreelgy nmutvty^ Dndlnau eyigg; _vov
bnyna mflff pguglbga ;ttj ohvty ut;unau
bt;tt; hnxytty nh yelnbv ugjvgy uttx^
Nab utb youtlmta bnyna mflff ^ ^ ^ Mtutt;
vtmutl bgi nh f.;fr _vovm nmutvty^
Nmutvynahtt ;gjgg /e utr dk;vky dt&
ut.tl ounay ;guee nmuth oo&* heelnay ;guee
nmuth oo& utvty gveelm dgalgg^
Mooyna ;gjgg _un-mttv ugjvgy y, 20
dolunau yttr optht; #Yg;ggv fbyf xgb;
zbgj x Dejhgy dgah cvuoa# utvty dga.^
Nyutt; utbnay pgldnjgl x hnavty^ Dn ffj
hnabtl iomtty; nmutr dgavgy dnloo& ffj
Dejhgysu ;ee;gr bfjufl hnar dgavgy
dnloo& ;tbna ;ej;gy bfjufl hnar dgavgy
dnloo* ouoa dnloo* Vgay dk;kk; optht;
mghnl fjufh o-; bfjufl nh hnar heejgbx
Dejhgysu (hnabtl iomtty) mgh,;gu dgavgy
inu vgygu;gyg^
Mtutt; #Dejhgys ytjnau ;tbna ;ej;gux#
utvty dga;gu exnj yg;g; nab o- dgavgy
tvthnau dk;kr opltt^ Dn hnabtl
iomttynau iom;tu dgavgy^ Dn utbttvtt
dklr ohth utbmta^ Bnyna utbnau eexnlr
fuyf oo& :ghnr hnabtl iomtty iomthuoa#
utr utbilnay pgldnjgl hnavty^ Oouttjtt
ffjnay utbty;tt ;ej bt;ty gjug htbrtt
g.vgy^ Dgv heelny; Dejhgys ytjnau
;tbna doo ;ej; utr ugjvgy tyt y, Dejhgy
ytjnau uemggr dgavgy /b^
Dn gyh _vovm nmuth;tt mgbhn mgm;gu
63 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
dgavygg vgygvgy^ Bnyna ygapee; #Mgbhn
mgmgh y, Dejhgys ytjnau uemggh /b dni
oo&* Nmutux bfjmlff mgbhn mgm;gu /b ee&#
utr gvee;gu dga.^
Oythttj tyt y, Dejhgys ytjnau uemggr
dgaugg htjtu /b^ Mtutt; #Dn mgbhn mgmgr
Mgys ytjnau uemggvgy exnj ygbgau
fjiffyf oo^ Dn mgbhng hgzyg# utr
pgldnjgg; utt; mgmghgg dkl,vky dklk.x
ytu rnlnay meji mgmgr dgaugg; hgzvgy
/b^ Tyt gvee;lsu nyutt; ina;tu;ltt utr
dk;kr dgavgy^ Mgbhn mgmghgg dklnyk
ut;tu oythttj htwoo /b dnltt^
Ooyna ;gjgg #Tptyna f;jnau gjneyggj
vghngjga# utvty dg tyt f;fj dn oythttj
ffj /b hnahuoa dgah y, Dejhgysu
gjneyggj vghnr dgayg utvty ou /b utr
dk;vky^ He;gl;gg ygabgg x hnar
xg;ghuoa* bfyuf x klr xg;ghuoa^ Dgv ty;
ffj zypsy /byee; dgavgy^ Uth;tt dn tyt
dohynau htwoo x utvty nyuthttv ffj
gjuguoa utr dk;ky ;gughgg ffj gjuguoa
dga.^
Dgv #twtu thnautt hoy;tl# utvty heel,
dgalgg^ #Zgygg hkl dgah o-;tt gxmga hoo
y, dklkk; kajhky dgahggjgg vtmutlnau y,
pk.kk;ku dgavgy hoy xny, dn ioo ;tt^
Dejhgys fbyf oythttj mkb utb hnartt#
utr dk;kk; utbilnay pgldnjgl hnavty^
Uth;tt twtu thnautt hoy;lty gvgjx
xg;gguoa^ Gg. ttr hkcj bny, mtj o-;
hkcelgg ygv dgjvgy dgalgg^ Dn k;kk /e
hnar xg;gh .t& #Tpty bny, fjiffuffx^
Yg; inu youtlmta gb,mys mflff Mg
pguglbga; wk.;lku;vky^ Hnxytty nh
mglgjhglmga /b dt!#
Tyt bgzuggj dn ffjnayhff utbnau ytu
ytuttj ina;.tjltvty^ Mtutt; hoy dnmuna
gl* pg.hgajx dklkhuoa* ieyglmgr
dklkhuoa utt; heelne; ojutlrnlr dgavgy
64 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
dklk.x tyt heelne; ;kmkj cvkkj y,
;gugvgy /b ytu x dgaugguoa dklkhkkj dn
dohtl ifynay meji pgldnjvgy^ Hgjny
utbilnay uealm ut;tu hoyna ;ejlgg; dgah
vkynjhklmka /b dni ut;unau bt;vty^
Ooyna mglggj zj]z^
#_vov pguglbga; wk.;lku;kh o-;tt
hnxytty nh f.;vfy dkl ;kk^Ounay ;guee
gb,;gjx xg;ghuoa bnyna mflff gbng
fuvfy Tpty hnxytty guee hgajlgbggj hoy
dt&# Ooynau dk;ky yelnbv gvugjeelgy
veeh y, gbgj /b dni dgalgg^
Weulggy; z.vgy thyna rnl bggy, bgi
mga.gy gbgj fyufjvfy dklk.x hkcj ;gh,
rnlttv htwoo dklr thtlvty^ Exnj y, dn
nloo nhnau dk;kr ojutlr yelnbv
gvugjeelr dga.^ Mtultt x yelnbv ugjghuoa
dklkhkkj ytu f;fj eelgy; ugjx bgwgu
dgjny pguglbgau dk;khk; ffjnay tjhuoa
yelnbv gvugjvgy^ E;gluoa bfjuflnay
mgyhnb; njtt; x dgv ;ghny ealvgy^
Bnyna tjuty mkajky; dgavgy hoboov
#eelgy; ugjx pgldnjgg; xn elgb voyvltu
dklvky dgayg ioo# utr htlvty /b^ Uejg.
;gh, rnl y, dgv nh hoy; dgalgg^
Ygapee;syhgg fbyf hnavty gl;gg*
nmutux;nay fbyf hnavty utb* pguglbgau
dk;kr dgv l ealvgy^ Nyutr ealvggj
;fj.fy rnl fyufjfhf; yelnbv dgugv;gu
/b dgayltt^ Mg.gy rnl kjxnb z.ghg;
yelnbv dgjgu ugjghgg dkl,vky^ Pejugg*
;klkky rnl fyufjfhf; ojutlr utb hna;tu
ffjmff ;ejuoa hojx dn -j y, /e hnar
dgayg .t& ut;utt bt;thnay mel; Dndlnau
;ghny opvty^


65 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
Heel, utbnau ehggjeel;gu

Heelnay mehga /eu
kalukh cvmka .t&

Dn; htptt x heelnau
vghnr xg;ghuoa

Jkb 3%20@; # Heelngj youlnay bt;ltu
nj;tu /b^# utvynau eyigg; pg pg* tyt ounau
tlx gel; htlvty dnp^ Yg;g; zbgj hgbgg
dgah .t& utr dk;ky Dndlttv ueynumga*
vtmutl;tt mgglgu;vgy htvunau vkyukr
nmutr dgavgy^ Wgu heugwgg fyufjfh mevgb
yelnbv hgmgg; nmutlnay gb,jgl ytu l
dklr fufhuoa dgavgy^
Mnab exnj utb nh oal;th dklr
vtmutl;tt utbmta heelnay ;guee gb,;gjyg
ut;tu dklkbruoa vgygu;vgy^ Oythttj
domthuoa /b dgayg ltt^ Uth;tt Dejhgy
heelnau bfj; utr fuvfy exnj nmutlnay
gb,;jglsu hgzr xg;ghuoa dgavgy /b^
Mtutt; dn heel,x dklvky /b^ Nmutlnay
gb,;jglggj gb,;gjyg ut;tu hnxytty
htwoo uttx^ Ooyttv ugjugh mehga gxmga ev*
gjney voyvttj ;ghny mfjfh ykblkl
dgahuoa /b dgah ;gg* utbnau gjnlugvgy
utr htlth hky,xny (gvmkj) dgahuoa utr
oo& utr hgar opvty^
Utbuoa dklvky ut;tu ounau l vkyv.kl
;kmkj eernjyg^ Zgugg; ut.tl oal;vty utb
htmtjhna nh exnj heelnau l bt;tr dga.gl
utbtt ehggj;gu dklyk^ 1@10@j heelny;
vtmutlttj oal;;tu y, x utb dg twvnay
twtvm heel, l vgh,;gu hoy dklvky^
Heelnay ;guee gb,;gj.gl vtmutl mga.gy
dgah dg mtur xg;ghuoa dkl bgi ;gjgbmmga
vgygu;vgy^ Twtvm y, ooyttvtt dklr wewgh
/b dgayg ltt^ Dndln; ugj;gu utbmyna
66 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
mehga gyhyggv y, pf. pggr fuvfy dkl 10
rnlnay meji nyutr pk.khuoa l dgavgy
/bvgy^ #Dndlnay ou oyty dklk.x dklk.x
bfyunau hgajlgr* pg.hgajx* xgb; vgahgy
hgjgu;vgy* mgglgu;vgy /bgg Yg;ggv nloo
hgajlg;gu dni oo^ Xgb; Dejhgyggv nloo
hgajlg;gu /b dga;gu dni oo^ Htjt. xnyna
fbyf Dejhgys /b dg ;tlhnay /bsu
mg.,dgl xn ;tlhnay /bsu nloo; opth dni
oo& Mnab exnj Dejhgys fbyf hnabtl
iomttynau iom.tl utbmty dklkh dg xn
utbmta ut;unau hgjeelghsy mflff fuvfy
/b^ Heelnau ;gugr* vgh, utr fuvfy /b
dni xn hkjm vtmutlmta utbmty ut;unau pggr
fufh utr heelnau fuvfy# utr hty ytu y, tyt
mglggj zj,r fuvfy dkl 10 rnlnay meji
nyutr pk.khuoa l dgavgy /bvgy^
Ooynau ehggjmlgg 10 rnl heelnau ;gugr
gb,;gjvgy^ Heelnay ;fjf.;outtjm y,
#gbjglmsy f;jnau gjneyggj vgh,# utr
ugjvgy ioo ;tt^ Zbgj x dgavgy grnl hnar
dklkhuoa utvty ou /b dgayg utr dk;vky^
Mnab exnj hnxytty hkl x utvty glhgh
cvmka^ Mnab hklsy pgb; bginy eygr z.gh
y, vgahgy dgahg; mtutluoauttj glhgr
z.dgl vgay ykblkl hnar xg;yg^ Zgugg;
ut.tl heelnay ykblkl hnah exnj /b^
Mtu.tl dn ffjff kjkl;kr optluoa kx.kl
nxuoojttvtt dklr /e x htlr xg;ghuoa ioo
;tt^ Heelnay nmutl nab htwoo exnj
vool;tt ;gugr xg;ghgg dkl,;ku /b dgayg
ltt^
Ty; mtb;tultu;vtyna g;nl #Heelnau
zgr eyinr dgayg .t&# utvynau dn dejee
kalukk; 10 rnlnay meji pk.vky /b^
Fyffh heel,x x dgv Dndlnau dejeeuggu
kalukr eyivgy dgavgy^ Heelnau vgay
vghnr* mooyna ;guee gb,;gj.gl Dejhgy;
n.ttu;tyt* _vovm bgumgu;gyg utr dk;vky^
Tpty heel,xn; tyt mglggj mk;kjhka
67 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
mgaldgjlgvgy^
#Xn heelnau zgr eyivgy dt& Xn zu
dnxnu;vtyna ;guee zj,r dgayg^ Mtutt;
ooyna ;guee gb,;jgh utt; op^ Hgjny
xg;ghuoa dkl ohyt^ Utbnay hflv y, ohtl
/b# ut.^
Ut.x heel,x kalukkuoa^ Dn; k;kk zu mtj
heel,xmga g;nl dgayg^ Dn 10 rnlnay meji
Hjnvmnay ykblklsu vejvgy^ Bgwgu dgj,r*
hgj, htlttj zj,r* /bsu ej,;ggv bt;;tu
dklr dou;nau dn-tjtt bt;tjvty^ Gj.gy
rnlnay meji vejglwvgy /b xny,
yt.mtjhna dklkh dgamgl gj.gy rnl Dndln
eyigg; x heelnau ehggjghuoa dgaugg y,
oythttj hgjgbvglmga^ Oyty htjtumtt dn
voyvyna he.,; vkhkjvky dgalgg^
Mnab exnj utbmty hoy voyvyna yo; y,
yttu;vty hoymta* Tptymta eelpgh cvmka
dkl;ku /b^ Mtur dgar l #Dn; heelnau
vghnr xg;ghuoa /b dgayg ioo!# ut;unau
bt;yt^ Hnxytty vgay oalnau domttr
gb,;jgg; x pk.r dgaugg; ohthttv ffj
pgbuoa utbmty dgahg; #Tpty dn;ynau ev*
gjney voyvttj g.jghggj njvty /b dgayg^
Hgl-lezg^# utr ehggjx xg;gh dgavgy /b
vgy^ Ev dg Gjney voyvty; nmutvyttj
utbnay eexlglsu g.yg^ Tyt y, Dejhgys
dn;ty; fuvfy ugahgbinu dnltt^ Dejhgysu
bgumgy ;eel]z^
Uth;tt ffjnayhffjff gb,;jghgg
pkuvkkr xg;vgy bny, gp utr dk;;ku^ Ygvgy
meji vejglwgg; mfuvfr xg;gguoa hoy x
dgahg;^ Pgjnb hoy ht;ty o-tjtt nmutt; x
;ghny mfjr xg;;guuoa^
Heelnau bfj;fr xg;ghuoa ut;utt kalukr
_vov Hjnvmnay fbyf kxnr ev dg Gjney
voyvyna vgay bt;ttu vkyukr* nmuth mtj l
o-; utbm gb,;jglgg mfuvufh f;fj /b^ Dn;
Tptymta eelpvgy exnj heelnay doh
inamutlttv* hgjgglggv vglr
68 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
xflfflfu;vfy^ Ht;nauttj dn; utbmty
dklk.x _vov Hjnvm dn;ynau ev wevggjgg
gjnevugvgy exnj dn; nmutlttj mfuv
mfufl;fj dklr xg;yg^
Heelny; dn; htptt x Dejhgys hovlttj
gb,;gjx xg;ghuoa utr pggr fuvfy^ _vov
ooynau heel,xn; htlvty dklk.x mtj
kalukkuoa^ Mnabttv _vov mooy;
kalueelghsy mel; ytuty moohnau zj,r
fuvfy^


Hoy nmutlttj gb,;jghg;
/e vgg; dkl;ku .t&
Utb youtl

#Ytuty hoy N-jevglnbggv N-jnhk
kjkhkkj z.r dgartt^ Mtj hoy ;ttjtbx;nay
;ey; kjxnhkr^ Mt; mooynau yowutlty
pk;kk; gb,mga mf;na kjhnk; k;rtt^#
(Le[ 10%30) _vov mooy; ygvgy meji nyutr
pk.r* ;ttjtb;oolr* ohth ighvgy hoyna
mehga zjn.^ N-jevglnbggv N-jnhk jee
z.vgy ut;tu outy; N-jnhk y, ;tlhnau* N-
jevglnb y, igiys hkmsu pggr dgayg^ N-
jevglnb y, heelngj dghgjh;gu hoboov nh
igiys hkm /b^ #Mg ygj htjt. tyt
Hjnvmnay ykblklsu iginy utr optr
dga.gl twvnay twtvm bfhfhffv ffj
gjuguoa dklyk# utr htlvty^ # Ytuty hoy N-
jevglnbggv N-jnhk kjkhkkj z.r dgartt^
Mtj hoy ;ttjtbx;nay ;ey; kjxnhkr^ Mt;
mooynau yowutlty pk;kk; gb,mga mf;na
kjhnk; k;rtt^# (Le[ 10%30) N-jevglnb dkl
bgi klky hoy weulgj;gu ugpgj /b^ Ghlgh
mghnlx mghnlx* L-.nmoo; utt; igiys
he.,; gl;gjmga hoboov nh^ Mty; heelnau
vgay bt;;tu hoboov nh dna^ Hgjny mty;
nmutlnay gb,;jglggj gb,;gjx heelnau
69 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
vghnr dgaugg; ffjff x bt;tluoa ;tlhna
(N-jnhk) jee z.;gu hoboov nh^ Hkj.kkunay
gb,;jgl; hemugl;gr dgaugg;
;ttjtbxn;mta mggjgl;gy he.wvgg
;ttjtb;oolr* pk;eelr ohth ighvgy^ Mtj
he.wvgg ;ttjtb;oolvty ut;tu y, doh pf.m
dga;lgg gl;vgy utvty ou /b^ N-
jevglnbggv N-jnhk jee z.r dgaugg;
;ttjtbxn;mta mggjgl;gy he.wvgg dou;nau
y, ;ttjtb;oolvty^ Heelnau vghnhsy
hgreeuggj Dejhgys hovlnay ;guee
gb,;gjyg ut.tl domthuoa /b^
#Dn ffjnay hov;tu vgaysu hna;tuuoa^
Hgjny hov;tuuoa depgj beeugg
htjturool;tu# (Jkb 7%19) Bnyna ;kmkj
dgaugg utb yg;ggj utb hnalut;tu utr tlx
gel htl;tu^ Hoy vgaysu hnahnau*
Dejhgys vejugglnay ;guee gb,;jghsu
hov;tu^ ut.x hoyna vtmutl; #hkjky bee
dk;kl* vg;gj vgbeey* heluga* gllgug*
pg.hgajgl* ieyghgajgl* dglbg; z.;gl*
bfy pgl, bth^^^# (Bgj[ 7%21@25) hkjky
poalv nh dga;gu exnj t;uttj y, ey;jgy
ugjx ffjnay hov;tu vgaysu hnar
xg;ghuuoa* hov;tuuoa depgj poalnau
oal;ool;tu /b^ Ffjnay vtmutl; dgaugg
hkjm vee vgygguggvgg dklr ojutlr utb
oal;tr gb,;gj;gu^ Vgmgy hoboovttj utb
hnaluth utr f;ff;fu /b^


Hoyna vtmutlnay utb

Dn; heelnay ;guee
gb,;gjx xg;gh ee&
Ouoa

#Hoyna ;kmkj kjr mooynau depgjlgr
70 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
xg;gh /b hoyna ug;yg -j dgahuoa hgjny
hoyttv ugjx dgaugg /b hoynau
depgjlg;gu^# (Bgj[ 7%15@16)
Hoyna vtmutlttv hkjky bee dk;kl*
vg;gj vgbeey* heluga* gllgug* pg.hgajgl*
ieyghgajgl* dglbg; z.;gl bfy pgl, bth*
mgxggyuea dga;gl* gmggjhgl* uomutltu*
dgj;gb pgy ugj;gu ut;unau htlr dgayg^
Dn;yna dou;tyunayh y, vtmutlttv hoy glgh
vtmutl ugj;gu^
Gllgug hnauttuoa hoy ytu x dgahuoa^
Ttroo; hooh;oo; y, eejsu y, hojut.tl
#Dnmuna* dklkhuoa utt; dgahg; bny, glgg;
fuyf ioo* xgbgau# ut;tu^ Tyt dkl gllgug
/b^ Mg bgug;uoa dk;lkuk ou* oal;lttvtt
dklr hooh;tt glyg^
Mtj o-; hooh;oo; xny, vgay peum;gu
dklkhkkv mtuttuoa dkl mg ygj eejgg ugjugh
utr hooh;tt glgh dgavgy^ Dn; Dejhgys
fbyf ht;nay gllgug hnaxnhvty /b^ Dn;
pgjnb;gg hooh;nayhtt hfhfjx igldgjvgy
dn-nau hgjgg; ffjmff hgjgbv;gu^ #Zgygg*
dn zgugg; ooynau hnaxnh.tt# utyt^ Dn mtj
cvmka uglpeejxnhvgy dgavgy /b inu
dgayg utr dk;kh o- klky dna^ Dn; nyutr
vtmutlttjtt gllgug hnar dgaugg exnj hoy
mfjflhmfy oal;lttjtt hoy glr dgayg
utvty ou /b^
Mnab exnj #opty z;;gu poaltt hna;tu#
utvty y, eunay hkjmka exnj ojutlr utb
youtl oal;;tu ou /b^ Bee cjsy voyv Vgmgy
dn;yttj utb hnaluth y, bgi hzldgj^
Vklkyukvsy gl;gjm lgb Vkyxcl inu
k.kkhkay hgysu injmty veeugg; utb
hnahuoa utr hnxttr dgalgg utr dk;]c^ Mtj
k.kkhkayhkk hgysu y, l injmtt; 10 rnl
/e x n;tr eeluoa veer xg;.gl pouttj
dklk.x ug;yggv hty ytu y, hkkl g.xnjx fux
dgar l ojutlrloolr xg;yg ioo ;tt^
Hkkl g.xnjx* ol;vtynau y, wt.tjltr
71 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
fufh hoy htjtumta ioo ;tt^ Nyut- ut.tl
hgygy; y, wkkjhka dgah cvmka^ Htj.tt mtj
hoy y, tjtumta hoy dkl hgbgguoa^ Hgjny
ytuty wgjgalgu tbtumta njtt; hkkl
g.xnjx fulff utht; mooyna ugj y,
hgjgu;ghuoa dkl pouttj dklk.x htj.tt
hgjgu;lgg ut.tl mooyna k;kk hojmtl
hnavty ygbnyxlgl y, oj ;oyuoa dklyk^
#Pg.hgajgh y, youtl exnj ooynau ^ ^ ^ tyt
dk;lkk mgzu;gy hgz]z^ ^ ^ dklkhuoa ^ ^ ^ tyt
doh beehga dk;kl yg;ggv ugj^#
Mtutt; tbtumta z.vys ;gjgg hkklkk
n;tyutt fyufjvfy mg.gy rnlnay meji
hnavty ygbnyxlgl y, yejr kjhnvysu
bt;yt^
Vgmgy; hoyna pf.m dga;lsu delggy
g.gh y, hzldgj^ F;ffr fu.fl x dklyk^
Hoboov _vovm nmutr youlnay eexlglsu
g.ghuoa bfjmlff gjney gb,;gjyg utr
igiys gb,;jglggj z.r f;fj ifyfuoa
pomut;tu^ Mtj Tptyna f;jnau vgay vghnr*
gjg.ys ytu he.naufjufr ;fxny f;fj
hkkluoa pgldnjx* peey f;fj oojnay
pgldnjgl hna;tu dklk.x Vgmgy ieyglsu
y, hf;flufhffj /b g.xnjx mg.ng; mt;ynau
ejee mgm;gu^ Mtutt; hty ytu y, mgy; #Mgysu
fy;fj wglnymga gbgj grnl; kjeelr
fubffj l dgayg^ Uth;tt mg nmutux exjggv
Tptyna f;jnau dgjnbmlgh cvmka dnp ;tt^
Htjt. mg vgj; ytu domty vgay; y, vob;tt
kxkk; uej.gy domty vgay; y, ty; grnllgr
xg;yg ut.tl* mgysu ;gjuggj mkbnlyk#
utvty ounau vkyvkk; f;jnay ;kmkj l fy;fj
dgaj veejny; kxnr t; hfjfyufmta dklkh
exnj mg tjutlptluoa pf.iffjyf^
Nab ieyglmga hoy* tbtumta hoy; doj nh
;ejmga^ Vgmgy ytu tbtumtau hgjeelxnh.gl
mkluka y, tjuty Dejhgysu bgjmgyg^ Hoyna
pf.m dga;gl y, dou; glug dklr dgayg^
Igiys gb,;jglggj gb,;jgyugg
72 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
heelnau ;gugyg ut.tl twvnay twtvm utbnay
igjh* pk.lkyunay igjh* hkkvjklsy igjh
ol;tr hoyna pf.m dga;lgg hgzyg^ #N-
jevglnbggv N-jnhk jee z.r dgaugg;
;ttjtbxn;mta mggjgl;gr mt;ty;
he.wvgg ;ttjtb;oolr ohth ;fhvfy# utr
Dndln; dnxvty^ Tyt ou y, hoboov ojutlr
N-jevglnb; kxnr gjney tytjtyuoa
Dejhgys hovlttj gb,;jgh utr hov;tu
dklk.x hoyna utbttv dklr* vel
;kjkaukkvkk dklr ;tlhna; eevx utb youtl
oal;tr dgaugg; bfh;fu ut;unau hgjeelr
dgayg^ Mtutt; Dejhgys fbyf kxnr
utbilnay pgldnjgl hna;tu^ #Dejhgy bny,*
dn utb hnavty exnj fjiffyf oo^ :ghnr
utb hnahuoa exnj tyt e;gg l eexlggx#
ut;tu^
Ut.x nyutr ina;;tu dklk.x tyt ;tlhna
;ttj htptt x utb hnahuoauttj gb,;gjx
xg;ghuoa^ Ugyw hkcj e;gg fyufjffr xg;gh
dklk.x htptt x utb hnahuoa dgayg utr
ouoa^ Mtutt; ;ghny utb hnar thtlyt^
#Dejhgy bny,* ygbgau eexlggx^# Ooyttvtt
dklr e;gluoa bfjuflnay mgyhnbggv
hkl;kr thtl;tu^ Elbggj _vovm nmut;tu
dklk.x utbttvtt dklr Dejhgyggv hkl;ky
mgb; z.gh dkl;ku^ N-jnhk jee z.yg ut;tu
y, ;tlhna gb,;jgl; eevx dgayg utvty ou^
:tlhnay gb,;jglmga hemugl;gr
Dejhgyggv hkl;kyk^ Gyhgy;gg N-jevglnb
kajhky dgavgy^ Mnabttv x ggrnb ggrbggj
Dejhgy; ;fhfr kxvky^ Ut.x mtur dgaugg;
ojutlr utb hnar utbilnay pgldnjgl x
hnar dgaugg; ytu bt;tht; ffjff x
bt;thuoa N-jnhk; eev;gu^

Hty g.jgu;gr xg;gh .t&
Ffjnayhffjff pomuthtt
dkl,vky hoy
73 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
Mtj hoy N-jnhk jee z.r dgaugg; htymta
mggjgl;;gu .t& :ttjtbxnymta mggjgl;;gu
dnp ;tt^ Heexlnay gb,;jglggj
gb,;gjhuoa dkl hoy mtytbtl ykhka inu
dklyk^ Gjhn eer* hovvty ugpjgg dn- pgvgr
mggjvgy ugpjgg eym;gu^ Bgjuggi y,
vtjtt; ;ghny gjhn eeyg^ Ykhka n;tr
dgaugg; dfflrvff n;;tu^ Mtj y, ykhkay
kywlku /b^ Gjhn eer dklkhuoa ut;unau
bt;vttj dgar fulff dkvkk; ooy;tt
hgjgbvgh bfjmlff ;ghng; l eeyg^
Tyt y, _jnhk jee z.r dgaugg;
;ttjtbxnymta mggjgl;vgy hoymta g;nl
/b^ Vtmutl; y, utbttv igjhyggv ffj /b
dgahuoa^ Tyt hoyna ;oj /b^
_vovm nmutr N-jevglnb; kxnr heelnau
;gugr dgaugg; vtmutl; y, utb l ol;vty^
Igiys gb,;jglggj z.dgl twvnay twtvm
vtmutl; y, igjh l ol;tyt^ Utbmta dkl mgb
jee z.yg^ Mgb jee z.r dgauggugg bt;tr
dgaugg dklk.x zgh x gjuguoa^ Mg dn; mnab
nmutlnay gb,;jglggj gb,;gjx dgaugg /b
dni dnp& Mnab tt^ Dn; zu g;nlhgy ytu
e;gg de;nlr mffjff; doh ygvyshgg meji
pk.r dgaugg; vtmutlnay igjhmga dklky
mgb; z.ghggv ffj gjuguoa dkl;ku y,
heel,xn; dg dn; /b^
Dn;ynau _vovttv ffj g.gjvgy hoy
dgahuoa^ K;kk x hoboovnau hgj.gl
ffjnayhff vgay inyr * bt;ltuttjtt
ugaheelr* dev;g; vgahgy hgjgu;gh utr
hnxtt;tu^ Dou; zu g;nl heelnay ;guee
gb,;gjx dgayg utvty ou /b^ Vtmutl;tt
dgaugg poaltt nltjhnalr xg;ghuoa^
:ejmga dkl ;ejmga* ;ejuoa dkl ;ejuoautt
htlr xg;ghuoa pouttj l ug;gg;
dga;lggjgg nmutlnay gb,;jglsu vgay
vghnr dgaugg dklk.x oyty;tt _un-m jee
z.r dgaugg dg ;ttjtbxn;mta mggjx ohtr
dgaugg hoy x dna^ Vtmutlnayh y, igjh
74 Heelnau vghny gb,;jgh y, dn;ynau g.gjx xg;gh ee&

Ugjxnu
k;kk x gjnlgguoa hoy dna^
Dn; Dejhgys fbyf htxytty vel ;kjka
dklkhkk bt;th cvmka^ Dejhgys fbyf
#Tpty bny, ygbgau g.jghuoa dkl dn mgb
jee z.yg^ Ygbgau g.jggx^ Ygbgau g.jgh ou
dga;gu ugpgj hggyg x dgavgy hgbgguoa^
Hoboov vgay utvty x bee utvty x hgbgguoa^
Ygbgau g.jghuoa dkl mgb jee z.yg^
Ygbgau g.jggx# utr ffjnauff mgb jee z.r
dgauggugg bt;tr ffjff hnxtthtt dkl,r
Dejhgyggv g.jglsu hovvty hoboov l
g.jglsu g.yg^ Ffjff pomutvty hoy
g.jglsu g.x xg;ghuoa^
Ffjnauff ;ttjtbxnymta mggjvgy hoy
ut;utt l bt;.tl dklyk^
Ugjxnu

Ykblkl 4Bfyhnay utbnay
eexlgl


76 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
Bfyhnay utbnay eexlgl

#Hgjny _vov Xn;ey eel ejee z.g.^
Fulff tjm Mooynau vob; ;ghny njtht;*
hoboov dou; Mooy ejee njwutt.^ Mtj
veer* mt;ynau vejugr thlt.^ Heelnay
dgui ygj dklky qgjnvgaxee; pg.hgajx
dgaugg; dgjnu;vgy ytuty tbtumtau
g.xjgg; ukl;kk pkuvkk.^ Mt; _vovm
@Dgui gg* tyt tbtumtau pg.hgajx
dgahg; y, oal;tl ;ttj y, dgj,vgy /b^
#Nab tbtumtaxoo; ejee xelee
in;tumoy# utr Bkv-unay Heel,;
meiggvgy^ Hgjny Mg /e utr htlth .t&
utwutt.^ Mt; _vovnau dejeemugh iglmgu
hgahsy mel; Mooynau vkjny nayhoo
gveertt^ Utmtl _vov dfhnar*
hejeeuggjgg ugpgjm dnxn.^ Hgjny mt;
pkuvkk pgauoa gveevgy; _vov wth
pkuvkk; mt;ty;%
@Mg ygjsy ;ey;ggv youtluoa hoy y,
thltt; tyt tbtumta ejee xelee in;
utt;* Mtj ;ghny dfhnar* ugpgjm dnxn.^
Ooynau vkyvkk;* mt; ghbg;ee;ggvgg
thlty ytu ytuttjtt ugjx z.vggj ugyw
_vov l ol;rtt^ Fyffh tbtumta mty;tt
pkuvvkkj l dga.^ _vov wth pkuvkr* mtj
tbtumta;%
@Tbtumta* mt; hggyg dgayg& Xgbgau
hty x inamutvtyuoa /e& utvty; mtj%
@Tpty* hty x inamutvtyuoa ut.^ _vov%
@Dn x xgbgau inamuthuoa^ Z.^ Ooyttv
hkai ;ghny youtl doo oal; utltt^
Mtutt; _vov mt;ty; ;ghny%
@Dn dkl -jmfywnay utjtl bfy^
Ygbgau ;gug;gu hoy hgjgyhea ;kmkj
z.ghuoa* hgjny gbnay utjtlmta dklyk
utr gal;g.^# (Nkhgy 8%1@12)
77 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu

_vov htj ptjtu utb
youlnau g.vgy dt&
:tlhnay doh utb youlnau


_vov dn;ty; bfyhnay utbnay eexlglsu
fuvfy^ Tyt ;tlhna; _vovnau ffjnay
g.jgux ut;tum nmutr utbnay eexlglsu g.x
xg;ghuoa ytu x hoy dgahuoa^ Utbm hoboov
Tpty ffjnayh y, doh utbnau dgmnpbggj
g.x utbttv eexlgh dklyk ut;unau
bt;thuoauttv dklr pk.lky; g.mgr utbnay
eexlglsu g.x xg;;guuoa^ Mnabttv dn; dou;
utbnay eexlglsy yeewsu kalukr nmuth
htjtumta^ Tpty _vov utbmyoo;nay doh utb
youlnau eexlghsy mflff dgmnpb hojmty
utbnau oojx doh ioolmnau pguglbga;
dn;yna fbyffv g.x* mtuvyttj dn;ynau
utbttv eexnlr fuvfy ut;tum nmuth htjtumta^
Mgys doh utbnau bfyhf; eexnlvgy ev dg
Gjney voyvyna vgay bt;tt* ffjffj htldtl
_vovnay dgmnpbggj utbnau gjnlugr
utbmty mgysu ej,;ggv pf.m hoy dklukvky
Tptyna utbnay eexlglsy hgajgy; nmuth
htjtumta^ Tpty mgysu g.jghsy mflff
Nkj;gy ukl; dklky pguglbga; hnavty
poal; nmutumoy^
Tpty yo;ty; ol hgjgu;gh utb youlnau
hojmtl bt;tr dga;gu^ Pgjnb hoboov
utbnay mglggj dejee kaluklmmka dga;gu^
Pgjnb ytu utbttv eexlgl g.x xg;ghuoa utr
dejeeuggj dk;;ku dklk.x Tpty doh utbnau
eexnlr fu;fu^ Tyt ;tlhnay utbmyoo;nay
doh l utb youlnau Tpty ev dg gjney
voyvttj ;gbreelgy eexnlr* xflfflr
fuvfy exjggv zbgj x utb dgahuoa^ Tpty
ej,;ggv dgmnpb hojmtr mtuvyttj ooynau
hnavty^ Tpty utbm mgys doh utbnau* doj
wggin; hnah doh utbnau gjnlugr fuvfy
78 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
vgay bt;ttu mg dohty bt;th oo& Dn;yna
hnar dgaugg utb youtl hnautt; njtt;oa;
hnah utb youlnau dou;nau gjnlugr fuvfy
dgzjm bt;tty; nmutr* Tptyttv utbnay
eexlglsu g.ggjga^ Bfy Dejhgy; gl;jsu
fjufh htjtumta^


Pg.hgajx dgaugg; oal;tl
;ttjtt dgjnu;vgy tbtumta


:tlhna; hnxytty hoboov
pg.hgaj;gu .t&
Doh hoboov
Nkhgy 8@j doltum pg.hgajx dgaugg;
oal;tl ;ttjtt dgjnu;;gu tbtumtay mehga
ugj;gu^ Mtj tbtumtau x _vov eexnl;gu^
Zghsy gjuguoa pg.hgajx dgaugg;
dgjnu;vgy mtj tbtumtay g.vgy n.ttlnau
tyt wgum he.gglw]z^ Doh hoy gb,;jgl;gg
pg.hgaj;gu utr htltht; htmjoolltu
dklkhuoa^ Tyt ;tlhna; zbgj x hoy
zlugguoa pg.hgaj;gu^ Ug;yggv y, hgjghg;
mnab dni hgjgu;g.x oyty;tt nh
pg.hgajvgy dga;gu mel mooynautt dgjgu
mkkhuoa* ht.nay poal btm dk;;ku^ Zgugg;&
Dn; nh pg.hgajgl ;ey; ytu gb,;jglgg
fyufjoolr dgaugg /b^ Dn; dohyna ;ey; x
utvty pg.hgajgguoa hoy utr ytu x dgahuoa^
Uguwhoo pg.hgaj;guuoa /b inu ;oj tvutt;
l z.;gu^ Doh hoy pg.hgaj;gu^
Pg.hga tbtumtau hgjgg; tyt ;tlhna;
pg.hgajx opttuoa hoy ytu x dgahuoa dklk.
ee& utr dk;vky /b^ Dn;yna dk;khk; ffj x
dgar dklkh /b^ Ut.x mnab dni tt^ Zgr x
dk;khk; tyt ;tlhna; pg.hgajx opttuoa
hoy ytu x dgahuoa^ Bginyggj z.r dgah;gg
79 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
x pg.hgajx* dk;kl* oal hf;lflffjff x
pg.hgajx* yo; gyn.xnh guiny; x
pg.hgaj;gu hoboov dgar mooynautt f;fj
membsy oal z.;gl dklukxnhvky exjggv
ffjv;nauff pg.hgaj;gu* utbm hoy ut;unau
bt;thuoa l gb,;gj;gu^
Tyt ;tlhna; doh hoy ohth hojmltt
pg.hgajx dgaugg; oh;tu hoboov utb youtl
hnar dgv (yo; njbth peej) pg.hgaj;gu
dklkhkkj ffjnauff pg.hgaj;guuoa utr
dk;;ku l dklkhkkv oyty;tt bgi nh
pg.hgajx gb,;gj;gu^ :ttj ugjvgy
pg.hgajx dgaugg; dgjnu;vgy tbtumta l
ugywhgy pg.hgajvgy /b dni^ Doh hoy
dk;kl* vtmutl* oal hf;lflffjff
pg.hgaj;gu^ Utb hnaux* utbnay dkklee;*
pg.hgajguxn; xehgb;gg dn; ffjv;ff dni
utr oo&
Ooynau htltht; mg dohty; ;ejuoawtl
mfjr dgayg ee& Uth;tt oyty;tt mnab i
;tt^ Oyty;tt ojutlr l Dejhgys fbyf
pg.hgaj;gu^ Pg.hgajghsu doj pejinl
dklukxnhvky hoboov dklxnvky nxnh yoojtt
tluty;tt yggxnhvgy dga;gu^ Hgjny
hnxytty vgahgy r-ym-l,b-y dgavgy x
pg.hgaj;gu^ Ojutlr pg.hgajx gb,;gj;gu
hoboov dkl fyff;jnay dn; /b^ Hoboov
dk;kl vgygguggjgg pg.hgaj;gu^ Ut.x mt;
ffjv;nayhff vtmutlttj pg.hgajx dgauggu
bt;thuoa gb,;gj;gu^ Dejhgyggj
domttu;vty hoy mooynau bt;thuoa dklkhkkj
ffjv;nay vtmutl;tt pg.hgajx dgauggu x
bt;thuoa gb,;gj;gu^
Oal;tl ;ttjtt dgjnu;vgy fyffh pg.hga
tbtumta x dev;sy g;nl hoy dfuff; dn;yna
ytu g;nl Dejhgyggv utbnay eexlglsu
g.vgy /b^ Hgjny qgjnvgaxee; mooy joo
xelee in;tr mooynau gleejxny inu
glghsu pg.;;gu^ Ffjv;ff kum utb ptbuoa*
pg.hgaj;guuoa /b inu fjfflnau inamuth
80 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
utr dga;gu^
Ffjv;ff pg.hgaj;gu utbmty ut;utt
bt;;tu hoynau Dejhgy inamut;tuuoa /b^
Hgjny x mnab hoy gb,;jglsyhgg meji
pg.hgajx gb,;gjvygg bt;;tu dklkhkkj
Tptyttv utbnay eexlglsu holttr xg;;gu^
Tptyna fbyf pg.hgajgguoa utr ty;ooj;tu
hoy eexlgl* n.ttlnau g.x xg;ghuoa^ Hgjny
ffjnauff dohna l gb,;gjlsyhgg meji
pg.hgajx dgavgy ut;utt bt;;tu hoy
Dejhgyggv utbnay eexlglsy n.ttlnau
g.;gu^


Zbgj hoy Dejhgyggv
n.ttlnau g.gh .t&


Zbgj hoy Dejhgys n.ttlnau
g.gh .t&
Zbgjx oyt wtytuoa hoy

Pg.hga dev wt.tj gjneyggj gb,;jgux*
tv.tl pg.hgajgux ytuyna gl, y,
Dejhgyggv n.ttlnau g.gh .t& Pg.hgajgux
Dejhgyggv utbnay eexlgl* n.ttlnau g.;gu^
Gb,;jglsyhgg meji pg.hgajx z.vgy hoy
Tptyttv utbnay eexlglsu holttr g.;gu^
Pg.hgaj;gu hoy l Dejhgyggv n.ttlnau
g.ghggv* pg.hgaj;guuoa hoy; utbnay
eexlglsy n.ttlnau fuvfy x utbuoa dgahg;
zgr n.ttl g.gh dnltt&
Heelnay dgui ygj dklky qgjnvgaxee;
81 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
pg.hgajx dgaugg; dgjnu;vgy tbtumtau
_vovnay fbyf dgj,r njty mooy; #Dgui gg*
tyt tbtumta pg.hgajx dgahg; y, oal;tl
;ttj y, dgj,vgy /b^ Hgjny mg /e utr
htlth .t&# utr gvee;gu^
Zgugg; heelnay dgui ygj dklky
qgjnvgaxee; pg.hgajx dgavgy tbtumtau
_vovnay fbyf dgj,r g.xjgy mooynau
vkj,r dgaugg /b dt& Ffjv;ff nh
pg.hgaj;gugg bt;thuoa dgar pg.hgajvgy
ytuty tbtumtau dgj,r njxnhtt; mooynau
glgh utr kjkl;vky /b^ _vov mt;uttj
hoboovnay ;kmjsu bfy fyffh tbtumtay
mehga; x dou;nau bt;tr dgavgy exjggv #Mg
ygjsy ;ey;ggv youtluoa hoy y, thltt; tyt
tbtumta ejee xelee in;# ut;tu^ Mtumtl
qgjnvgaxee;* ghbg;ee;ggvgg thlty ytu
ytuttjtt ugjx z.vggj _vov* yfuff tbtumta
hkcj ol;;tu^ Fyffh ugjx z.vgy hoboov dkl
heelnay dgui ygj dklky qgjnvgaxee;
de/e igiys e;nj;guxn; dga.^ Mt;
pg.hgajx dgavgy tbtumtau inamuth ut;tu^
Oyty;tt ffjnauff utbuoa /b inu vgygvgy
hoboov^
_vov tyt ;tlhna; hgajsu pgjlgvgy^ Mtj
dkl hgajsy Dejhgy /b^ _vov flvfr
wgyugvgy ytuty; n;th eeh /b fux* ohvtynau
vthtty gb,;jeelr* dtlt.vty g.ugay hoou x
gbnleelr* ohvty Ygpgjsu x gbnleelr*
ezbgy f.xmfynau x t;utty ugahgbiunau
hnar hgaj dg n.ttlnau fuvfy /b^ _vov
utbmyoo;nay doh utbnau tyt ;tlhna; njr
ffjnay dn-; dgmnpbggj g.x utbnau
eexnlvgy^
Tpty dkl hgaj* g.jglsy bfy dohynau
xg;gux Dejhgy /b^ Uth;tt qgjnvgaxee;*
heelnay dgui ygjsy he.,; _vov mt;yna
;gavgy dga.^ Mnab x exjggv oal;tl
;ttjtt dgjnu;vgy pg.hga tbtumtau _vovm
g.xjgy mooynau vkjny #Nab tbtumtaxoo;
82 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
ejee xelee in;tumoy utr Bkv-unay heel,;
meiggvgy dga;gu^ Hgjny mg /e utr htlth
.t&# utr gvee;gu^ Mt; _vov xeleeuggj
wkhnr gl utr htlyt utr dk;vky ee&
Zgugg;& Dejhgys outtj Mooyna heelngj
dk;khk; pg.hgajvgy tbtumtau xeleeuggj
wkhnelgh /b dkl ytu x hoy ol;thuoa dou;
ohyt^ Exnj y, ugyw mtj tbtumta x dni dou;
xeleeuggj wkhnelr ohth* mgb; kxnh hoboov
/b^
Exnj #Utbnay hflv y, ohtl# ut;tu ioo
;tt^ Ut.x Tpty xeleeuggj wkhnr gl utr
htl;tuuoa^ #Mg ygjsy ;ey;ggv youtluoa
hoy y, thltt; tyt tbtumta ejee xelee
in;# utr htl;tu^ Exnj y, #Heel, dgaugg
ugpgj eej hnlty dga;gu^#Dejhgy dn;ty; /eys mel; 613
poalnay heelnau fuvfy dt&
Dn;ynau utbmta ut;unau
kalueelghsy mel; /b

Dejhgy dkl gjney dfuff; mooyna heel,
x utvty bfy g;nl /b^ Mtj gjney heel,
dn;ty; 613 poalnay meiggl dklky deer
njvty^ 613 poalnay heelnau ugjugvgy exnj
y, hoboov dkl utbmty ut;unau gjney
Dejhgys hoboov utb hna;tu ut;unau
kalueelgh utvty; dgaugg /b^
Dn; Dejhgy; hgy;gr Mooyttv utbnay
eexlgl* n.ttlnau g.gh cvmkau kalueelghsy
mflff dgavgy /b^
Dejhgys ugjugvgy heelnay pkjnlusu dn;
vgay bt;thuoa dkl* htj.tt Dejhgys
heelnay dnxttvnau l hgjgg; ffjv;nauff
83 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
inamutyt ut.tl pg.hgajvgy tbtumta
xeleey; wkhnelr ohth cvmkay g;nlggj
dn; x utvty mtur ohthttv ffj gjuguoa /b^
Dejhgys heel,* mooyna n.ttl hgaj* xny
oytynau bt;thuoa pf.hfy heel, utr
vojrnuythttv wggiuoa heelnay dgui*
qgjnvgaxee; gl, y, x fyffh tbtumtau
xeleeuggj wkhnr glgh y, pf. utr dk;kh
dgah^
Tyt ;tlhna ;ttj tbptu* deldgjga
tbtumta hoynau hty mtur xeleeuggj wkhnr
xg;gh .t& Hnxytty pg.hgajx dgaugg;
dgjnu;vgy dgalgg x utvty tyt tbtumtau
xeleeuggj wkhnh hoy tyt ;tlhna ;ttj
dgahuoa /b^
Dejhgys heelngj dkl pg.hgajx dgaugg;
dgjnu;vgy tbtumta gabinum inamutl g.gh
cvmka dga.^ Ut.x Tpty doh utbnay mflff
inamutl g.gux;sy fbyffv mtj dohynau
ffjmff g.x* dohynau utbttv y, xflfflr
g.gjvgy dnp ;tt^ Pg.hgajvyshgg mflff
heelnay eej hnltyunay xeleeuggj wkhnelr
ohth cvmka dn;yna doh l utbnay fbyffv
bnyna ;tjut; ffj iomttynau doo iom* hoy
doo gl* heluga doo hna* pg.hgajx dklkhuoa*
he;gl doo utjxnl* ffjnay twtu thtt hoy;tl
utvty tyt doh vejugglnay ;guee dgah ut.tl
dn;yttv gb,; ol;th hoy dgayg ee& Zu l
dnxvty ou ovtuyna ;guee dkl dou; l mgb;
kxnh mg.nlgymga /b^
Ut.x qgjnvgaxee;* heelnay dgui ygj
heelnay dnxttvnau l bt;tr dgavgy /b^
Dejhgys heelnau pf.ffj htjtultr
xg;ghuoa mtj heelnau ffjmff mevugr
optht; ffjnauff x bfy fjfflnau x glyg^
Oyty;tt Dejhgy hoboov utbtt ehggjgu utr
heelnau ugjugvgy dkl hoboov mtjnau
dejeeuggj kalukr dejee htjtultvyttv
heel, utux ytu cvys pk.lky dklvky^
Dndln; ugj;gu qgjnvgaxee; bfy k;kk o-
84 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
nay qgjnvgaxee; x ojutlr heelngv ffj
/b bt;;tuuoa dga.^ ?ey mojooy; Dejhgys
n.ttl* mooyna pf.m dga;lsu kalukh
htjtumta /b^ Hoboovm Dejhgys pf.m
dga;gl* g.jgl* utbnay eexlglsy mehga
;gbreelvgy wgum l mt; rnyhtyt g.jglsu
g.yg^ Dndlnay niltlnau hgj.gl
qgjnvgaxee; #nab tbtumta joo xeleeuggj
in;tumoy utr htlvty dga;gu^ Mg ooynau /e
utr htlth .t&# Mtutt; xelee dgj,wuggr mg
/e utr htlth .t& Mg x ooy; htlth ou
dgahuoa^ Mnabttv xeleeuggj wkh, utr
htlth dgah utr dk;vky^ Mnabttv mt; xelee
dgj,r njvty^ Hgjny _vov tyt tbtumtau
xeleeuggj wkh, utr htlth dgavgy ee&
Qgjnvgaxee;sy mtur htlvty y, _vovmta
pgjugl;ghsy mflff dgavgy^ Htjt. _vov
fyffh tbtumtau hgjr op.tl xeleeuggj doo
wkh, ut.tl Dejhgys heelnau pfjxlff utt;
iee; mooynau xeleeuggj wkhnr iooh utvty
vgyggmga dgavgy /b^ Oouttj iglmgu
dkluky _vovnau xeleeuggj wkhnyk ut.tl
zbgj gabinumga .t&
Tyt o-; _vov ;kki dfhnay hejeeuggjgg
ugpgjm dnx;tu^ Hoboov mooyttv /e hnar
dgauggu gveehg; _vov #Mg ygjsy ;ey;ggv
youtluoa hoy y, thltt; tyt tbtumta ejee
xelee in;^# utt; ;ghny ugpgjm dnx;tu^
Hgjny ooynau vkyvvky mt; ghbg;ee;ggvgg
thlty ugjx z.vggj _vov l ugywggjgg fyffh
tbtumtay hgbm ol;;tu^


Mg ygj ;ey;ggv youtluoa hoy y,
thltt; tbtumta ejee xelee in;

Utb youtl hggyg dnxnu;;tu .t&
Pojhyna vgbdgjm dklky
oalnay ykbky;
85 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
_vov% #Mg ygjsy ;ey;ggv youtluoa hoy
y, thltt; tyt tbtumta ejee xelee in;^#
utr htltt; ugpgjm /b dnxn.^ _vovnau
nyutr htlthnau vkyvkk; mt;
ghbg;ee;ggvgg thlty ytu ytuttjtt ugjx
z.;gu^ Ghbg; hoboov nloo nh utbmta
exjggv hej;gy ugjwugg;gu^ Pgleev y, x
utvty ugjvgy^ Htjt. k;kk _vov dn;yna
hgree; hgjny dn; pg.hgajx dgaugg;
dgjnu;vgy tbtumtau mkajkk; pkuvxnhvky
utr dk;]c^ _vov dn; ygjm utbuoa y,
xeleeuggj wkh, ut.tl mg dn; zgh dgavgy
dkl^ Ghbg;ee; y, dou; ugjgg; z.xnh
dgavgy dgah^ Mtutht; _vov ugpgjm /e utr
dnxvty dt& Hkcj e;gg dfhnay ugpgjm /e
dnxnh dkl^ Mtj dn;yna pojhyna vgbdgjm
hkcj ffj poalnau dnxvty /b^
Ytu;outtjm* utbnau dnxvty^ Thltt;
dn;yna pojhyna vgbdgjm utbnau dnxvty^
#Ne;gunay youtl mfbfj oputtj
dnxnu;rtt^ Mtj y, kxnj glbggpsy
opoojttj mt;yna pojhyna vgbdgj dklky
mt;uttj mghnlsy injttyna t.tj ;ttj
vnaltu;rtt^# (N-j-bng 17%1)
Dejhgy hoy mfjflhmynau Ne;guggj
mflfflr htlvty /b^ Dn;yna pojhyna
vgbdgjm Dejhgys fbyf utbmta mfjvfy hoy
heelnau vghny gb,;gjx xg;ghuoa oal
hf;lflffj hnavty doh utb youlnau
mtb;tultvty^ Mnabttv hoboov ffjv;nayh
pojhyna vgbdgjm hnavty utb y,
mtb;tulttvmta dgaugg mel Dejhgys
heelnau hgjgh;gg utb hnavytt bt;th
dkl;ku^
Hkcj;euggjm* _vov utbnau oalnay
ykbky; dnxvty^ Nlxltlm 21@j doltum
oalnay ykbys mehga ugj;gu^ Eu ykb y,
hoyna ytj dg utbnau ytu dojxlty dnxvty
dga;gu^ Hgjny pojhyna vgbdgjm hoyna
hnavty utbnau ytu; ytutyuoa dnxvty^
86 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
Ytu;outtjm* utb y, dn;yna pojhyna
vgbdgjm* hkcj;euggjm* oalnay ykbky;
dnxnu;;tu^ Hfuin; x doo dga hooht; x dga
zlugguoa dou; l Dejhgys outtj gb,;gjx
xg;gguoay utb y, oalnay ykbky;
mtb;tultu;vty^ Mnab exjggv hoy utbttv
dklr _vovttv hfy;najvty^ Utbmynau
xeleeuggj wkhnr glgh utr Dejhgys fbyf
mooynau dgj,r njtt; _vovmta pgjugl;gh
utr dgavgy mt; mooyna ounau vkyvkk; /e x
htlr xg;ghuoa dklvky^


Hkcj ugpgjm dnxnu;vty dn;yna
utb htptt gjnlvgy dt&
Pojh vtmutl;tt _vovnay ev
dg wevys utbnay eexlglsu holtty
pf.iffjvfy wgum
Hgjny dn; utbnay eexlglsu g.gh /b
dkl oalnay ykbky; dnxnu;vty dn;yna utb
gjnlr* gbnay ykbky; dn;yna ytj
dnxnu;tyt^ Mtyutjnay elvg; kxnh hoboov
dkl gbnay ykbky; ytj y, dnxnu;tuvt; /b^
Utbnay eexlglsu g.vgy mt; bfyhnay
elvg; kjkh dklyk^
Tptyttv utbnay eexlglsu g.gguoa
hoboovnay pojhyna vgbdgj dklky
ioolmnay ykbky; utb y, dnxttvmta
dgaugg^ Utbttv dklr hoyna gb,;jgl
pk.lkymka dkl;ku^
Utbmta dklkhkkj vtmutl mga.gy dgar
xg;;guuoa^ Mtutt; Dejhgyggv ga;gu^ Hgjny
ffjnay utbnau gjnlugr* utbnay eexlglsy
ev dg gjney voyvyna mehga Dejhgys ounau
vkyvkh mtj guiny; pojhyna vgbdgjm
dklky ioolmnay ykbky; dnxttvmta
dgavgy doh utb gjnlr g.jglsu g.yg^ Hoy
gb,;jgl;gg utb hnauttuoa dklkhkkj
87 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
;n.ggrny; kx;ku /b dni^ _vovnay ev dg
gjney voyvyna vgay bt;ttu vkyvkr
nmutvyttj utbnay eexlglsu g.x
;n.ggrny; kxyk^
Heelnay dgui ygj dg qgjnvgaxee; dkl
pg.hgajx dgaugg; dgjnu;vgy tbtumtamta
g;nl utbmyoo; /b^ Oyty;tt mooyttv x
nloo nh utbmta^ Exnj y, utb hnauttuoa utr
ty;oojty ffjv;nauff heej;gu^
Oyty;tt mt; igiys e;nj;guxn; utu;th
pf.iffjfu;vfy helugaxn; /b^ Voyvyna*
gbnay helugaxn; /b^ Dejhgys fbyf utbm
hoy utr nljthuoa hoy dgahuoa^ Ffjv;ff
utbnay eexlglsu g.x xg;gguoa dgar
dev;g; pggh ut;tu^ Hoy utb hnauttuoa
dklkhkkj pf.m hoy dkl;ku /b dni utbmta
dklk.x mooyttv eexlgu;gy gbnay ykbky;
ytj y, dnxnu;vty tvth y, xehgl /b^ Bfy
Dejhgys hoo _vov* g.jgux Tpty evgy
dgmnpb dg pguglbga; ejvugvgy wevggj
utbttv eexlgu;vgy ut;unau vtmutl;tt
holtty pf.iffjfh y, xehgl /b^ Doh hoy
gb,;jglsyhgg meji utb hna;tu exjggv
utbnay eexlglsu pgg.gl g.gh cvmka^
Dn; nmuth* ol nmuthttv n.ttlnau g.gh ol
g.ghggv iglmugglgg; ;n.ggrny tv.tl
mgb; kxnh pgb yttu;;tu /b^ Pg.hgajx
dgaugg; dgjnu;vgy tbtumta zgvgy dt& Tyt
tbtumta ffjnauff ohyt utr dk;ky yo;tt x
yttuttuoa^ Bgug;uoa yo;yttv y, yelnbv
ejvgr dgavgy dgah^ Zgugg; ut.tl hoy
ohtlmta melugjgh;gg doh utbtt holttr
#Mnab tt* Dejhgy bny,^ Dn ohth cvmka^
Bnyna voyvnau g.x ygbgau fjf.;fy
eexlggx^ _vov ygbgau hgajggjgg
n.ttuttx# utr _vovttv utbnay eexlgh
hgajsu hovvty /b^ #Dejhgy mg ygbgau
inamut.tl dn mtj inamutlnau g.yg^ Mg
bnyna utbnau gjnlug.gl dn utbuoa dklyk^
Doh poal Dejhgy mgyggv iglmugglr
88 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
dgayg^# Nab l vtmutlmta dklr nj;tu^ Tyt
dkl doh utbnay eexlgl y, _vovttv
iglmugglyg utvty ou /b^
_vovnay fbyf dgjnu;gr njvty tbtumta
#Bnyna dejee^ Ygbgau fjiffuffx# uth dni
#_vovtt tyt doh utbttv ygbgau g.gjx
fuffx^ Hnavty utbnau bny, eexnlr fufh
/b dkl dn g.jgu;gyg^ Tv mtu.tl dn mgb;
kxyk^ _vov mgys g.jgl yg;g; htjtumta^
Dejhgys hgajggj hgajlggx# utr mtj
tbtumta Dejhgys fbyf vtmutltt yttvty
/b^ Tyt o-; _vov #Tbtumta* mt; hggyg
dgayg& Xgbgau hty x inamutvtyuoa /e&
utht; @Tpty* hty x inamutvtyuoa# ut.^ _vov
#Dn x xgbgau inamuthuoa# ut.^ Tyt tbtumta
dkl utbnay eexlglsy n.ttlnau tptyttv
g.vgy^ Dn;yna Tpty tbtumta; xgb; utb
dgahuoa #Dn x xgbgau inamuthuoa# utr
htlvty y, Tpty Nkj;gy ukl; Dgmnvm
Nkhgyggj ;gbreelgy hojmvty dgmnpbggj
mooyna doh utb youlnau g.x eexnlr fuvfy
/b^ K;kk inamutl g.vgy x Tpty l g.ghggv
tyt tbtumta inamutlnau g.ghuoa /b^


#Dn x xgbgau inamuthuoa# @utr
mtj htlvty


Mtj _vovttv inamutlnau
g.vgy ee&
Ouoa

Tyt tbtumta _vovttv utbnay eexlglsy
n.ttlnau g.vgy^ Xn g.jglsu g.vgy* dn
xnyna utbnau dou;nau gjnlugvgy^ Xn dkl
pf.m hoy /b^ Xn utbnay eexlglsy g.jglsu
g.vgy utr Tpty dn;yna pojh vtmutl; htlr
dgayg^
89 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
Dndln; dn;yna Tpty ooynau mk;kjhka
htl;tu^ Dn ev* Gjney voyvttj hojmvty
dgmnpbggj xnyna utbnau g.vgy^ Nkj;gy
ukl; xnyna utbnau eexnlr ffjmff g.vgy
exjggv dn pgug;bga; wk.;lku;kr ohvty
/b^ Mnabttv x _vov ffjnay hojmvty
dgmnpbsy utbnay eexlgl dg pguglbga
;gh, inamutl; nmutux xnyna utbnau
eexnlvgy utr mk;kjhka htlr dgayg^ Hty;
x utvty _vovnay dnxnu;vty ou htjtumta
dfuff;* htyna x utvty utbnau eexlgh
Dejhgys outy; nmut;tu^ Mnab hoboov
utbnay eexlglsy n.ttlnau g.;gu^ #Dejhgy
dn mgys fbyf dgaleelvgy ug.,zg utr glug^
Yg;g; xg;gh /b glug^ Yg;g; ugjugg;
mg.nh /b ut.tl utb dgayg^ Ut.x Tpty
ygbgau utbttv eexlgux g.jgux /b^ Tpty
bnyna utbnau eexnlr fufhnay mel;
Nkj;gy ukl; dgmnpb hojmty utbnau euggr
fux* pguglbga; wk.;lku;vkykkj mooynau
gjnlugr fuvfy /b^ Tpty mgy; nmutytb#
Nmutr htlth hoy l utbnay eexlglsu g.;gu^
Dn;yna Tpty #Dn x xgbgau inamuthuoa#
utvty^
_vovnay ev dg Gjney voyvyna utbnay
eexlgl; nmutux hoy; Dejhgys hooht;
dklkh tjhnau fuvfy /b^ Dejhgys hooht;
dklkh mtj -jfflnau* utbnay eexlglsu
g.vgy pf.m hoynau Dejhgy Gjney voyvttj
dgmlgy mgbuglvgy /b^ Mtutt; pf.m hoy utr
htlr* _vovnay hojmvty dgmnpbsy ev dg
pguglbgay wevggj vtmutl; dgavgy utbnau
gjnlugvgy /b^ Bfy vtmutlnau Gjney
voyvttj ;oojutr utbnay eexlglsu g.x pf.m
hoy dklukr fufh utr htlr dgaugg /b^
Nmutux ygjgg! Tyt tbtumta utbnay
eexlglsu g.vgy^ Pg.hgajx dgaugg; oal;tl
;ttjtt dgjnu;vgy mtj Tptymta eelpgr
utbttv ugjx n.ttlnau g.vgy^ Dn x mg x
n.ttlnau g.x xg;yg^ #Hoo bny,* youloo;
90 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
xny, eexlgu;vgy# utvty^ _vov dkl
tytjtyuoa Dejhgy^ Utbmyna utbnau eexnlr
fu;fu g.jgux^ Doh utb youlttv dn;ynau
g.gjx fu;fu^


Mooyna hgaj ie;gjuggv
nloo /b

Mtj zgugg; dn;ynau
g.gjvgy dt&
Mooyna hgaj y, ie;gjug
dga;lggv guee

Dejhgy utbmta hoynau mgb; nluttr
inamutvyttj ffjnay pf. ie;gjunay
mflffh ioolmnau htjturoolth cvmka dkl
utbnau eexlgh _vovnay hgaj y, Dejhgys
ioolmttv x nloo hoxmta /b^ Mnab x exjggv
_vov dn;yna doh utbnau ffjmff g.x* nmutux
doh hoboovnau utbttv eexnlr Dejhgyggv
njth ioolmnau dn;yna fbyffv g.vgy /b^
Hoy mfjflhmyna g.jgux Mooynau ffjnay
g.jgux Tpty utbttv xflfflfux ut;tum
nmutvty hoy dojnau _vov Dejhgys hooht;*
pf.m hoy dklukvky /b^ Mooyna hgaj y,
Dejhgys ioolmttv x guee dklkhkkj dn;
dou;nau utbttv eexnlvgy /b^
Dejhgy utbmty dn;ynau ie;gjuggj
inamuttuoay mflff moooy; mglgjhygb^
Hnavty utbnayhtt mflff Dejhgy; fjufl
fjufhnau Dejhgy hov;tuuoa ut;unau _vov
ffjnay ;gugl;gux ygj* bfy heelnay dgui
ygj dklky qgjnvgaxee;g; kalueelr
htlvty^ Dejhgy fjuflnau hov;tuuoa hgajsu
hov;tu Hoboov f;fj dkluky zbgg dklky
ohtj dgj,r glgy Dejhgy; mooynautt fjufy
#Dejhgy bny,* bnyna utbnau eexlggx^
91 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
Dejhgy bnyna hflv dklukr ooynau dgj,r
dgayg# ut;tu dkl Dejhgy ooynau hov;tuuoa
/b^ Pf.hfy dgmnpb dg pguglbgay utbnay
eexlgl; nmuth nmutlnau l dn;yttv hov;tu^
Mtj dn;ynau g.jgu;ggvga* utbttv
xflfflfu;ffvta ut;unau l hov;tu^ Dn;ynau
utbttv g.gjx fuvfy; nmuthnau hovvty /b^
Bfy _vovnay guee hgajsu fufhnau hov;tu^
Dn; dou;ttjtt _vov dkl utbnau eexnlr
fuvfy Dejhgy ut;unau bt;yt dnp ;tt& _vov
utb youtl; ;ejuoa^ Ut.x #Dejhgys ;ojttj
domttu;vty* hoy mfjflhmynau utvty hgleey
hgajggj ;oojty dnltt^#
Mtj dn;ynau Dejhgys hooh;oo;
dklukhsy mflff utbmyna doh utbnau
ffjmff g.x* Ffjnay hojmvty dgmnpb dg
ejvugvgy wevggjgg doh utbnau eexnlr
fuvfy /b^ Exnj y, Dejhgy dn;yna utbnau
eexleelr* dn;ty; _vovnay hgajsu fux*
Ffjnay hooht; dklukhsy mel; hoy
mfjflhmynau domttvty /b^
Htjt. Dejhgy dn;ynau pf.hfy ie;gjug
dga;lsy mflff inamuth cvmka dgavgy dkl
dou; utbnayhtt mflff ohth /b^ Ut.x
mtjttj ffjnay hoo _vovnay dgmnpb dg
pguglbga ;gh, utbnay eexlglggj
;gbreelr utbmta dn;ynau g.gjvgy /b^ Mg
ooy; nmutr dgayg ee& Mtu.tl k;kk heexny
utjttu op,-^


Ggjky zbggys mkluka; ugjgg
mg.n.


Hty Npjgnlxee;su mflfflr
gb,; ehys mkluka; utbnau
inlrool;tu dga.&
Ghlgh mghnlx
92 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
Tyt ;tlhnay doh utb youtl heexny
utjttyna mghnl fjufh dklky inyt
utjttyna dgmnpbggj l eexlgu;vgy /b^
Heexny utjttyna o-; hoboovnay doh utb
youlnau vkukuuoa ehyg dklky hkyny;
mghnlx ugjgg mg.ny inlroolr utbnay
eexlglsu g.;gu dgavgy^
#Mtutt; Ggjky gb,; ehys mklukay ;ttj
ugjgg mg.,r* Npjgalnay hf.uoo;nay doh
bee oalvnau* mt;yna utb dejee oalv* doh
youlnau mooy ;ttj ygbnyxnlr*
mt;uttjnau ehys mkluka ;ttj
inlrooltt; mooynau vkyuku;vky hoyna
ugjggj hfmloolr httj mgl ejee z.eelgh
cvmka^# (L-.nm 16%21@22) Heexny utjttyna
L-.nm doltu tjmyna hoboovnay utbnau
gjnlug;gu utbnay eexlglsy gjug dga.^
Mt; nab gjuggj utbnau gjnlug;gu dga.^
Mt; f;fj membsyhgg utb youlnau
ygbnyxlgh utr hky,* ehyg dgj,r igmgglm
mghnlsy injtty; mg.ng; mkluka; y,
ugjgg mg.,r utbtt inlroolvyttj eexlglm
g.x dgavgy^ Zbgj x vkukuuoa gb,mgy de/e
hkynys mkluka ;ttj ugjgg mg.,dgl
utbmyna utb youtl hkyny; inlrnyt^ :gjgg
y, utbnau inlroolty g.vgy gb,mysu glr
hkklkaykkv y, wev g.yg^ Mtj wevsu mghnlx
igmgglm mghnlsy injttyna t.tjm
mojhtyt^ Tyt igmgglm mghnlsy injttyna
;fj.fy delgy; t.tj dga;gu dg ol;vty
wevsu ugpgj wgw;gu^ Tyt y, inyt utjttyna
Nlxltlm 20%12@m ugj;gu oalnay ykbsu
htlr dgaugg /b^
T.tjm mojhtt; ol;vty wevyggv ugpgjm
wgwyg^ Ugpgj dkl hoyna vtmutlnau
nltjhnal;tu^ Exnj y, hoy ikjkkukkj
domttu;vty^ Heexny utjttyna o-; hoboov
f;fj dkluky hnavty utb youltt nyutr
gjnlug;gu dgavgy^ Hgjny f;fj dkluky
Dejhgyggv utbnay eexlglsu g.x xg;ghuoa
93 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
dklkhsu bt;vty Dejhgy doh hoy mfjflhmfy
dklky Npjgalnay doh gj; mobty; utbnay
eexlglsu fuvfy^ Mnabttv x ytu f;fj domty
ytu rnlnay meji hnavty utbnau 7 vgjsy
10@ys f;jnau Dejhgy Npjgalnay gj;
mobynau* bfy doh mfjflhmyna utbnau
eexlghsu pf.iffjvfy /b^ Ytu rnlnay
utbttv fjiffu;fh tyt f;fj doh
Npjgalxee;sy mflfflfux ffjffj htldtl
ytu hoy Dejhgys fbyf hky, ehyg hkcjsu
Dejhgy; g.xjgy mkluka; y, ugjgg mg.ny
mooy; utbtt inlroolty Dejhgy; fjufhf;
ytu rnlnay utbnau eexnlr fu;fu dga.^
#Ggjky hkcj ugjgg gb,; ehys mklukay
;ttj mg.,r* Npjgalnay hf.uooa;nay doh
bee oalvnau* mt;yna utb dejee oalv* doh
youlnau mooy ;ttj ygbnyxnlr* mt;uttjnau
ehys mkluka ;ttj inlroolt.^# Npjgalnay
doh hoboovnay utbnau eexlghsy mflff
Dejhgy Npjgal oy;tvmynau mflfflr
Ggjkysu mkbnlvky /b^
Utbnay eexlglsy f;fj hoboov dou;
utbnay eexlglsy mflff pklnkvys
fjuflnau g.xnjx ugjgg mg.nh cvmka dgahg;
Dejhgy mnab mf.fumta gjuggj ina;ttuoa
/b^ Pf.hfy Ggjky Npjgalnay gj; mobynau
mflfflr ehys mkluka; ugjgg mg.,vyggj
doh utbnau gb,mgy; inlroolvty /b^
Mtj Dejhgys fbyf Npjgalxee;sy doh
utbnau ygbnyxlgy #Dejhgy* Npjgalnay
gj; mobty utbmta dnltt^ Mgys fbyf
hnabtl iomtty; bfjufr Dejhgys ytu*
hkcj* uej.gy heelnau pfjxnr* Dejhgyggv
nloo hnabtl iomttynau* ffj poalnau
hgajlgr* dgv bgwgu dgjnhuoa* pg.hgajx*
heluga hnar* twtu thtt ol hgajlgr*
gmggjhgy rfmffjhfr dgavgy# utr htlvty^
Dejhgy mgys dn;ty; htlvty doh ounau
gj; mobty* dn x -jffvff ;gugguoa /b^ Tyt
94 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
doh utbnau eexleelghsy mel; zbggys
mkluka; doh hoboovnay gj; mobyna utb
youlnau ugjgg mg.,r inlroolt.^ Ghlgh
mghnlx Npjgall, gj; mobynau mflfflfy
ugjgg mg.,r utbnau inlroolty iee;
ugjgg g.yg^ Ugj mg.nh y, inlrnh utvty
emugmga^ (L-.nm 1%1@4* 16%20@21)


Heexny utjttyna o-; utbnay
eexlgl y, zgr hnau;;tu dga.&
Fjufl dklukh gb,mys mkluka
;ttj ugjgg mg.,vyggj
hnau;tyt

Dejhgys o- de/e heexny utjttyna o-;
hoboov utbnau eexlghsu g.ghsy mel;
pklnkvys utbnay eexlglsu g.ghsy mel;
mooyna cvkkj mkumkkvky fjuflnay utbnay
eexlglsy mflffh fjufl; ugjgg mg.,r
utbtt inlrooldtl utbnau y, eexlgh dga.^
Npjgalnay doh utbmyna fbyffv
mghnlsy fjufl dklvky gb,mgy oh;tu
dgartt^
Heexny utjttyna o-; hoboov utbnay
eexlglsu g.ghsy mel; Dejhgys
mkumkkvykkj utbnau inlroolty g.x
fjuflnay mkluka ;ttj ugj mg.,r utbtt
inlroo;tu dga.^ Mtj fjuflnay heelngj
dkl fjuflnay gb,mgy y, vkukuuoa dgah
dfuff; mtj pklnkvys gb,mgy; utbnau
inlroolthnay mel; ugjgg mg.nh htjtumta^
Mtj f;fj fjuflnau zgr hnah .t ut.tl
mghnlsy fjufl dklkh gb,mys hkklkaykkv
wev g.x gjney ugpgjm kjky fjifflnay
heel, ;ttj ;klkky e;gg mojhtyt^Mtuvyttj
7 vgjsy 10@y; Npjgalnay gj; mobyna ytu
rnlnay meji hnavty utbnau inlroolty*
mghnlsy gb,mys wevsu Dejhys fbyf
95 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
wgwvgyggj doh utbnau gjnlugyg^ Hgll-
lozg^ Ghlgh mghnlx ugywggj mtj dohynau
hnar* hgjny Npjgalnay gj; mobty dou;
mooynau gvgjsy ug;yg holttr dga;gu^ Mtur
wev ;klkky e;gg mojhtu;.tl #dkllkk*
fyufjvfy heugwggy; hnavty doh utb youtl
gjnllgg# utwutt;tu dga.^
Voyvyna utbnay eexlgl y, #Dejhgy
htyna utbnau eexnl;guuoa /b dt&# utr
htltu;th utbnay eexlgl dni /b^ Mtj f;fj
vkyuku;kh ghlgh mghnlxnay yfbjfunay
hkjbkaykkv ugjgh inrnj glmgy
hkyhyee;sy ;ee y, bgi nh dgzjm vgay
bt;ttyna ;ee dgavgy /b^ Tpty dkl tyt
;tlhnay doh utb youlnau ytu ;kj g.x z.vgy
/b^ Mtutt; utbmta dn; dohyna utbnau
eexnlvgy^ Pf.hfy ytu ;kj l utbnau
eexlghsu mtj hovtr dgavgy /b^
Hoboovnay utb y, f;fj doj gjnlgh dni
pf.hfy ytu e;gg gjnlgh utbnay eexlgl
dga.^ Heexny utjttyna o-; utbnay
eexlglsu pklnkvys gb,mgy ;ttj ugj mg.ny
g.;gu dga.^ #Npjgalnay gj; mobyna
hnavty doh utbnau nlxnlr Ggjky gb,;
zbggys mkluka; ugj mg.,r ej,;ggj
mkumkku;vky hoyttj zbggu hfmloolr wfl
joo z.eelyg^# Nyutvyttj doh utb youtl
zbggy; inlr;tu /b^ Z.r dgayg* z.r
dgayg^ Npjgalnay gj; mobyna ytu rnlnay
utbnau oojvty zbgg z.r dgayg^ Evuoa wfl
joo z.r dgayg utr mtj zbggu xnjx z.vggj
evuoa wfl ugpgj hgzyg^ Bga bga utr kjnlr
dgaugg; hkklka y, hgmgr ohyt^ Nyutr
fyffh zbgg Npjgalnay gj; mobyna utbnau
oojx mt;yna fbyffv ohtr dgaugg /b^
Tyt dkl Dejhgys Npjgalnay gj;
mobynau hgajlgvgy utbnay eexlglsy
hgajsy nljtl /b^ Mg dohty bt;th oo&
Heexny utjttyna o-; hoboov nyutr utbttv
fjiffu;;fu dga.^ Hgjny dn; k;kk inyt
96 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
utjttyna o-; gb,;gjx dgayg^ _vov tyt
;tlhna; njvyttv hkai k;kk 2000 rnl
fyufjxtt^ Mtj 2000 rnlnay fbyf njtt;
heexny utjtty; gblglm cvkkkj dn;yna doh
utbmynau eexnlvgy^ Mgys utbnau
inlroolty g.x ioolmnau g.gy* ffjnay
wevgg ejvugyg utr gbglvgy cvkkj dn;
dohyna utbnau eexnlvgy /b^


Dn;ty; utbnay eexlglsu
fufhnay mflff


_vov utr zbgj
emugmga ou .t&
Hoboovnay utbnau
g.jguxnau htlyt
Bgmga ytu;outtj dolunau op,-^ #Hgjny
mooynau mnay dk;kr dgah o-; Tpyna
mtyutjnay tlx poo;ty; y, optu;tr*
:g.n;sy hoo Nkv-q kk* Bgjngu thytjtt
dklukhkkv doo tbttumoy^ Exnj y, mooy;
kl;kk; dgaugg y, Gjney voyvynah /b#
ut;tu^ (Bgmga 1%20@21)
Dn;yna Dejhgy twtu ffjnay hooutt
kyuky Bgjngunay dn-tj ;gbreelgy tyt
;tlhna; mfjoolr hoy mflflhmyna utbnau
eexlgh grlsu hnalutvty /b^ Dejhgy
mtyutj tlxttjtt ;gbreelgy Bgjng;
#Hooht; ugjugh;gg _vov utr ytj fu^ _vov
ut;tu y, gj; mobynau utbttv g.jgux utvty
emugmga# utr htloolvty /b^ Xgbggv mfjfh
hoy dkl Dejhgys hoo^ Tyt -jmfywnay
g.jgux _vov Hjnvm ut;tu ytjnay emug y,
ffjnay gj; mobynau utbttv y, g.jgh utvty
ou^ _vov ;tlhnay doh utbmyna utbnau
eexnlvgy gjug y, Nkj;gy ukl; Nkhgyggv
97 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
hojmvty dgmnpb dgavgy /b^ Doh utbm
hoboovnay utbnay eexlgl y, Nkj;gy ukl;
Nkhgyggv dgmnpb hojmvtyttj dklvky /b^
Mnabttv tyt ;tlhnay doh utb _vovnay
mkluka; inlrvyttj doh utb eeuggu;vgy
/b^ Tyt ;tlhnay utb _vovm inlrvyttj
utbnay eexlgl dklvky /b^
_vov Nkj;gy ukl; Nkhgyggv dgmnpb
hojmth gjuggj doh utbmynau eexnlvgy^ Doh
utbmyna utb youlnau _vov Nkhgyggv
hojmvty dgmnpbggj ;gbreelgy g.x*
mtuvyttj tyt ;tlhnay doh utb youtl
_vovnay mkluka; inlrvty /b^ Nyutvyttj
utbttv eexnlvgy utvty ou /b^ Bgmga
3%13@17@j niltlnau op,-^ #Mtutt; _vov
Nkhgyggj dgmnpb hojmthnay mel;
Uglnlggv Nkj;gy; mooy ;ttj njt.^#
Pf.m dga;lsu zgr
uoawtl;oolvty dt&
_vovnay dgmnpbggj ;gbreelgy
uoawtl;oovty

Dejhgy hoy mfjflhmyna utbnau
gjnlughsy mel; thltt; heexny utjttyna
o-; pklnkvys fjufl; ugjgg mg.,vyggj
utbnau gjnlugh dklyk utr gblgvgy^
Dejhgy heexny utjttyna o-; Npjgalnay
gj; mobyna utbnau dou;nau y, gjnlugh
grlsu hnaht; hoy dkluky hky, mkluka;
ugjgg hojuth /b dkl wgu x nh
pgjweelgu;gh dklkhkkj Npjgalnay gj;
mobynau mflffloolty Ggjkysu mghnlxggj
mkbnlr doh utbnau ytu ;kj eexnlvgy /b^
Ugj mg.nh y, utbnau eexlgh gjug Dejhgys
btjuty gjug dgavgy /b^ Dejhgy dkl
btjuty ehggys Dejhgy /b^
98 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
Dejhgy dn;ynau utbttv g.jghsy mflff
ffjnay hoo _vovnau tyt ugpgjm nluttr
utbmyna doh utb youlnau eexleelvgy /b^
Uth;tt Dejhgys fbyf hoy mfjflhmyna
kjky; pklnkvys fjufl dtlty dklkhk; tyt
;tlhnay doh mfjflhmyna utb youlnau
_vovm* pklnkvys hkyny; ugj mg.,r
inlroolth mflfflfux htjtumta dgavgy
/b^ Mtj mflfflfux y, _vovm dgmnpb
hojmttvty Nkhgy /b^
Inyt utjtty; #Oytyttj dn mg ygjm
htl,-^ Tbtumta hoyttv mfjvfy hoboovnay
;ey; dgmnpb hojmttux Nkhgyggv nloo
guee dgaugguoa^# (Bgmga 11%11) utr
dnxvty dga;gu^ Dejhgy Nkhgysu hoy
mfjflhmyna tlxttj nluttr doh hoynau
utbttv y, g.jghsy mel; Nkhgykkj _vovm
dgmnpb dojmttvty /b^ Nkhgy dkl hoy
mfjflhmyna mflfflfux /b^ Nkhgy y, hoy
mfjflhmyna mflfflfuxnay he.,; _vovm
;tlhnay doh utbnau dgmnpbggj ytu ;kj
inlroolvty /b^ Dejhgy Nkhgy; Heexny
utjttyna o-; mghnl fjufh cvlkl; hgbunay
voolxnay mghnlxsy grlsu hgjneweelvgy
/b^ Mnabttv doh hoy Dgmnvm Nkhgys
utjxltlttj _vovnau ffjnay g.jgux* doh
utbnau gjnlugvgy Tpty Dejhgy utr nmutr
utbnay eexlglsu g.gheelvgy /b^
Htjt. pejuggy peey vgz hoy _vovnay
fbyf kxny mooyna mkluka; ugjgg mg.,r
utbnau inlroolyt ut.tl* _vovnay
mklukaykkv ov ol;th dklk. ee& Mooyna ov
eygr zbgj yo; hgl,mgjbggj dklkh dkl^
Pgjnb ytu y, mooyna mkluka ;ttj ugjggjgg
bgi hoxmta ;gjgy nh utb youltt
ygbnyxlgh dklyk^ Nmutux dn; ygj ugj
mg.nhggv ga;gu^ Dejhgy doh ;tlhnay
utbnau inlroolty utbnay eexlglsy
dgmnpbsy yo; hgl,mgjbggj poal
dklukhuoay mel; mflfflfux pgjxbggj
99 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
Nkhgyggj ;gbreelgy utbnay eexlglsu
hnalvutvty /b^ Doh utbnay eexlglsu
g.gheelghsy mel; ;tlhnay doh hoboovnay
utbnau _vovm Nkhgyggj hojmvty dgmnpbggj
inlroolty g.gheelvgy /b^ _vov dgmnpb
hojmvtyttj utbnau eexnlvgy /b^ Dejhgy
doh utbnau inlroolth dgmnpbsu
Nkhgykkj mflffloolty hnalutvty /b^
#_vov dgmnpb hojmtt; uklsy evyggv
mtj ;gjea ugjgh o-; mtyutj pggu;gr*
Dejhgys voyv mgumgg leugg g;nl deer*
mooy ;ttj njthnau mtj hgjg.^ Mtyutjttv
Tyt dkl Bnyna hgajm hoo^ Mooy; bnyna
mgglgl kji;ku# uth ;ee ugjlgg^ _vov
dgmnpb hojmtht; tyt z.;gl dklvky /b^
#Dgmnpb hojmttux Nkhgys f;joo; fyffu
hojmtl mtyutjm nab hggyxlgl hoxny;
z.mgr dgayg# Hoxnjhnaltux hoboov
mooynau hoxttj g.;gu^ Mooyna dgmnpb;
nmutux hty x utvty mtyutjnay hggyxlgl;
kjr xg;gh /b^
#Mtutt; _vov Nkhgyggj dgmnpb
hojmthnay mel; Uglnlggv Nkj;gy; mooy
;ttj njt.^# (Bgmga 3%13@17)
Tyt o-; _vov uexny ygvmga dga.^ Mtj
mfjvyffvff hkai ygabgy f;jnay ;gjgg
hf.x hfy;oolvty dg mooyttv hkai uex
hojmtlh ygvysh y, oal z.;gl
mtb;tultu;ttuoa^ _vov uexny ygvgy;gg
mtyutjnay elvsy mghnlsy ghlgux dklvky
y, heexny utjttyna dndlnau dna dklukh
utbnay eexlgl dgavgy^
Zgugg; ut.tl _vov mtyutjnay ghlgh
mghnlx /b^ Mg dohty nmutr dgayg ee&
Mtyutjnay elvsy ghlgh mghnlx utbnay
eexlglsu hna;tu grlsu hnah ut.tl Dejhgy
Ggjkys oj e;bsu hffr dgaugg dni
dklk.x heexny utjttyna Ggjkys oj e;gb*
30 ygv hojx dgar ghlgh mghnlxnay grlsu
100 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
hgjneweelghggj Dejhgy Bkv-ukkj
;gbreelgy Ggjky dn;ty; htlvty /b^ :t;
heel, doltum ugj;gu^ (Inyt utjtt bgmga
3%15@15)
Mtutt; _vov Nkhgyggj dgmnpb
hojmthnay mel; Uglnlggv Nkj;gy; mooy
;ttj njtht; Nkhgy mooynau dklnelgh utr
#Dn mgyggv dgmnpb hojmth exnjmga
dgamgl mg yg; ejee njyt oo& ut;tu^# Hty
;tlhnay mflfflfux dt& ut.tl dgmnvm
Nkhgy /b^ Mtu.tl hty mtyutjnay
mflfflfux dt& _vov /b^ Hkcj mflfflfux
hkkjky;kk eelpvgy utvty ou /b^ Mtu.tl
hty y, mkb nloo ugpjsy mflfflfux .t&
Mtyutjnay mflfflfux nloo /e& Mtyutjnay
mflfflfux nloo /b^ Mnabttv doh hoboovm
hkjm bkukay ej e;gbgg* utbinwutt utr
hgihnjvgy dgmnvm Nkhgy _vov Hjnvmmta
eelpvgyshgg ;gjgg utytm ;eeuoa dklvky^
Dn;yna tpty ;tlhnay hoboovnay doh
utbnau eexnlr fufhnay mel; dgmnpb
hojmtt;tu Nkhgy; hojx njvty^ Nkj;gy
ukl; kjr dgmnpb hojmttux Nkhgys fbyf
mklukaukk dfhnalufy #Nkhgy xn yg;g;
dgmnpb hojmtt^ Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg# ut.^ Doh hoboovnay utbnau
gjnlughg; pkhnwyk^ Dn xgbgau doh utb
youlttv xny, g.gj]z ut.tl dn doh utbmyna
utbnau gjnlugz utr bfy hoy mfjflhmyna
doh utbnau dou;nau eexlghsy mel; xgbggv
dgmnpbsu hojmtr dgar g.yg^ Xn yg;g;
dgmnpb hojmtthnau pf.iffj! #Dn;
nyutvyttj gln.gg pf.m dga;lsu
uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr dgayg#
utt; _vov Nkhgyggv dgmnpb hojmvty^
_vov utbnay eexlglsy dgmnpbsu
Nkhgyggv g.vgy mtj o-; Dejhgys doh
utbnay eexlglsy pf.m dga;gl uoawtl;vty
101 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
/b^ Tyt o-; doh utbmyna doh utbnau _vov
ffjmff g.vgy^_vov Nkj;gy ukl; dgmnpb
hojmth o-; tyt ;tlhnay doh utbmyna utb
mooy; inlrnr utbnay eexlgl dna dklvky
/b^ _vov dgmnpb hojmth o-; mgys doh utb
x mooy; inlrvty^ Kalukr dgayg ee&
_vovnay utbnay eexlglsy dgmnpb dg
Gjney voyvty; nmutr utbnay eexlglsy
g.jglsu g.ggjga^


Dn x xgbgau inamuthuoa

_vov zgugg; pguglbga;
wk.;lku;vky dt&
Dn;yna doh utb youlnau
g.x z.vgy exnj

_vov Nkhgyggv dgmnpb hojmvtyttj hoy
mfjflhmyna doh utbnau eexnlr tyt
;tlhnay doh utbnau ffjmff g.vgy /b^
Mtuthnay mel; _vov mt;yna utb youlnau
eexlghsy mel; Nkj;gy ukl; Nkhgyggv
dgmnpb hojmtr mooyna ;gjgg Nkhgy 8@j
doltum #Tbtumta* dn x xgbgau inamuthuoa#
utr htlvty /b^ Mtj tbtumta; dn xgbgau
inamutr xg;ghuoay exnj y, mtj tbtumta
inu utb hnar* pg.hgaj;gu hoboovnay
mflff ;tlhna; njr Nkj;gy ukl; Nkhgyggv
dgmnpb hojmvty /b^ Mtur tyt ;tlhnay
dou;nau y, inlroolr g.vgy mel mtj
tbtumtay utbnau x utvty inlroolty g.vgy
exjggv mooynau inamuttuoa /b^
_vov ;tlhnay doh utb youlnau eexnlr
fuvfy^ Mooyna pguglbga; wk.;lku;khk;
zbgj nh pk.r igyglvgy dgah .t& Exnj y,
#utbnay hflv y, ohtl# /b^ Mtjttj Xn;ey
eelgy; ugjx Dejhgy; uej.gymgg pgldnjx
102 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
ffjffv y, ioolmnau g.x fufhnau uea;gu^
_vov hoyna bghgy dn-tj dgavgy exjggv
f.;fr igyglghggv nh gahvgy /b^ Mtj
ffjnay dn-; Dejhgys ioolmnau dn-
loolthnay mel; pguglbga; wevgg ejvugh
cvmka dga.^ Heexny utjttyna o-; utbnay
mflffvnay mflff pklnkvys gb,mgy mghnl
dkluky fjufu;fhmta g;nlggj _vov
pguglbga; pklnkvlku;kh cvmka dga.^
Nyutr mtj ;tlhnay doh utbnau ht;nay
g.vgy dfuff; bfy dn;ynau utbttv eexnlr
g.jghsy mel; ffjnay gb, dn-nau fufh
cvmka dga.^ Mnab x exjggv mtj Dejhgyggv
ioolm g.yg ut;unau bt;tr dgavgy /b^
_vov dkl vtmutl;tt zbgj x utbuoa ytuty
dgavgy /b^ Hgjny dn;yna doh utb youtl
mooyna hojvty dgmnpbggj ffjm y,
inlrvty^ Mnab x dklkhkkj Dejhgy ffjnay
hooutt inamuthttv ffj gjuguoa dgavgy /b^
Mtuvyttj Dejhgys pf. ie;gjusu dna
dklukr hkcj;euggjm utbnau eexnlvgy
mooyna hoy mfjflhmynau uth hgaj doh
utbmynau g.jgux Dejhgys utbnay
eexlglsy mflffh g.jglsu fuvfy /b^
Mtuthnay mel; _vov pguglbga; ioolmnau
g.ghggv ffj gjuguoa dgavgy /b^
Dejhgy dn;ynau inamuttuoa^ Hgjny
dn;yna doh utb youlnau dgmnpbggj g.vgy
_vov dn;yna fbyffv inamutu;vty /b^
Dejhgy utbm hoboovnau inamuthnau
hovttuoa /b^ Tyt dkl Dejhgys hgaj
tytjtlnay nltjtl /b^ _vovnay
dgmnpbggj pguglbga; ejvugvgy wev y,
dn;yna utbnau eexnlvgy mooyna rnyhtyt
hgaj dgavgy /b^
#Dejhgy -jmfywnau oythttj hgajlgvgy
mel wkjsy ugyw hooutt fuvfy^ Nyutvyttj
hoo; nmutux hty x bfhfhuoa* hgjny bfyh
gb,mga dklkh /b^# (Nkhgy 3%16)
103 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
#Dn x xgbgau inamuthuoa# Dejhgy tyt
pg.hgajvgy tbtumtau hgajlgvgy;gg
inamuttuoa /b^ Tyt tbtumta utb hnar
dgaugg; dgjnu;vgy dfuff; ffjnauff
utbmta ut;utt bt;tr dgaugg /b^ Mtj
pf.hfy vtmutlttjtt mf;nauoa oal
hf;lflffjff x utbmty dga.^ Mtj o-;
fyffh tbtumta ffjnay utb youlnau holtty
pf.iffjfhffv gjuguoa dga;gl; dgavgy
/b^ Ut.x mtj ffjnayh y, utb youlnau _vov
g.vgy ut;tum nmutvty exjggv g.jgu;vgy
/b^ Dn; _vovnay utbnay eexlgl; nmuth
/b dkl g.jgu;gr xg;yg^ Ffjv;nay vgay
vgahys mflff ooy; nmutumoy^


Zbgj hoy -jfflmta .t&
Utbuoa hoy

Doh hoy utb hna;tu^ Mt; dou;
pg.hgaj;gu^ Uth;tt utb hna;tu hoy dkluky
inamutl g.;guuoa /b^ Hoy utb hnahuoauttj
gb,;gjx xg;ghuoa dklk.x dn; ffjv;nay
g.jgux Tpyna utbnay eexlgl; nmutvty hty
x dga mt;yna vtmutl; utb dgahuoa^
_vovnay ffjnay g.jgux utr nmuty utbnay
eexlglsu g.vgy hoy gp -jfflmta^ _vovttv
hgbunay nh -jfflnau g.vgy hoy dkl
utbttvtt g.jglsu g.x pf.m hoy dklvky hoy
l hgbunay -jfflmta /b^ #Heel, dev z.;gl
y, eexlgu;gr youloo; y, ;gl;glu;vgy
hoboov -jfflmta utr htlvty /b^# (Jkb
4%7) Dn; ohty ohmltt utb hnavttj
gb,;gj;gu^ Dn; Dejhgys fbyf mfuv gjney
dgar xg;;guuoa^ Dejhgys hovtl mgglglsu
bt;vty bfjmlff utb hna;tu vel ;kjka
hoboov /b^
Ut.x Dejhgy ffjnay wkjsy ugyw
hoounayhtt hojmvty dgmnpb dg ejvugvgy
104 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
wevggj dn;ynau utbttv g.gjvgy /b^
Mtutt; dn;ty; mg ygj k;kk utbmty dni tt*
pf.m hoboov /b utr htl;tu^ Bfy mg ygj
bnyna hooht; ut;tu^
Ev dg Gjney Voyvyna vgay bt;tt y,
utbnay eexlglsy vgay bt;tt /b^ Mg ooy;
nmut;tu oo& Ooy; nmutvty ytuty Dejhgys
fbyf pf.m hoy bfy mooyna hooht;*
g.jgu;gux utr htltu;;tu /b^ Tyt ;tlhna;
hty hgbunay gp rgjuglmga .t& _vovm nmutr
g.jglsu g.guxn;^ Mg g.jgu;vgy ee& _vov
mgys utb youlttv ol;ttvty oo& Ouoa^ Mtj
doh utb youlnau dgmnpbggj g.vgy^ Ooy;
mg nmutumoy^ Mtuvyttj doh utb youlttvtt
eexlglsu g.ggjga^ Nkhgy 1%29@u eyinyg
ee^

Ioojttj iooj;th btm

_vov hnj nh ;tlhnay utb
youlnau g.vgy dt&
:tlhnay doh utb youlnau

#:gjgg f;fj y, Nkhgy ffj ejee y, njr
z.gg _vovnau hgjgg; _jmfywnay youlnau
oojtux Dejhgys Hejusu hgjgumey!#
(Nkhgy 1%29) Dgmnvm Nkhgy y, Nkj;gy
ukl; ;tlhnay doh hoboovnay utb youlnau
_vovnay mkluka; ugjgg mg.,vyggj
inlroolvty /b^ _vovm dgmnpb
hojmvtyttv hkai hkcj f;jnay ;gjgg -
jmfywnay utb youlnau oojtux Dejhgys
pglee hejusu hgj utr mooyna mehga
utjxnlvty /b^ _vov Nkhgyggv dgmnpb
hojmvtyna ;gjgg hoy mfjflhmfy dn;yna
doh utbnau eexlgh utr utbnau ffjmff
105 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
oojvty /b^ Hoy mfjflhmyna doh utb dkl
xehgb;gg ;tlhnayh /b^ Tyt ;tlhna; thty
dg twtv* gl,qg dg kb-uk dklkh Dejhgy
kjxlky oovthttv ;eevgh hojmtlh o- dkl -
jmfyw /b^
_jmfywf; doh hoboov utbmtauttj
gb,;gjx dgaugg; Dejhgy; kx;ku^ Dn;yna
tpty 2000 rnlnay fbyf ;tlhnay utbnau
oojx* utbnay eexlglsu hnavty /b^
#_jmfywnay utb youlnau oojtux pglee
Hejusu hgjgumey# Utbmyoo;nay doh utb
youlnau inlroolty g.x utbnau oojx
pguglbga; utbnau twtv dklukvky /b^
Tyt ;tlhnay hoboovnay hna;tu doh utb
youtl _vovnay mkluka; inlrvty /b^
_vovttj ;tlhnay utb eexlgu;gr mooy;
inlrvty exjggv mtj ;tlhnay utbnau oojx
z.gg Dejhgys pglee hejug dklvky /b^
_vov utbmta dn;yna utbnau eexnlr*
g.jghggj tyt ;tlhna; t0yunay ytuty
;gjee hoounay ;ojttj njvty /b^ Mtj
;tlhnay utbmty dklkh doh hoboovnay
heejgbx iomtty; bfjufh* hoy glgh*
pg.hgajgh* dgayug ;g.mgy oal;;tu htjtu*
vel ;kjkaukkv oal;;tu htjtu* bt;;tu
hnjytt hna;tu^ Utb dg ioojttj iooj;th
btm ffjnay mkluka; Nkhgyggv hojmvty
dgmnpbggj ;gbreelgy dou;nau y,
inlroolty g.x pguglbga; ffjnay gb,
dn-nau twtv dklukvykkj doh utbmyna
youlnau eexnlr fuvfy /b^ Mtutt; _vov
ohvtyttv hkai uej.gy f;jnay ;gjgg ;ghny
gbnlvgy dnltt^
Mtu.tl k;kk _vov doh utbmyna g.jgux
dklr Dejhgys dgjeey mgl; veer utbnay
eexlglsu hnavty hoyna he.,; zlgux* g.jgl
dg n.ttlnau fux* Dejhgy iooux* dklky
veer dgaugg Tpty hkcj ;gh, e;ggugg
;ghny utbnau eexlgh grlsu hnahuoa
dklvky^
106 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
Mtj doh utbnau eexnlr fuvfy _vovnay
hojmvty dgmnpb dg pguglbgay vgay
bt;tty; nmutux hoy; l g.jglsu fufux
Tptyna cvkkj vee;gu^ Nmutux hoy* ol
nmutuxn; bfhfl^ Pf.hfy tyt hkcj poalnay
l ytu dgah /b^
_vov utbmyoo;nay doh utb youlnau
eexnlvgy^ Dn; _vovnay ev dg Gjney Voyvm
nmutr utbnay eexlglsu g.vgy hoy dkl tyt
;tlhna; hgbunay gp rgjuglmga /b^ Dn;
dohty vel ;kjkaukkv dklr bgjuggi hnah
utbnau x _vov g.x z.vgy^ Dn;ty; k;kk
ol;vty utb dgayg ee& (dgahuoa) _vovm dou;
inlrvty oo& (dou; inlrvty) Tyt wgu o-;
hoboov bgi nh dejee kaluklmmka dga;gu
mel utb hna;tuuoa /b inu dga.x oyty;tt
;tlhnay utb youtl ;ey; hemugl;gy
gb,;gj;gu^
Tyt ;tlhna ffjff -vfy in;nay utbnau
mfjooltux eel eejhga /b^ Hoohyoo;
utjttvtt ug;gui ugjgh;gg ejeelgg
elggyggj de;gr* yoojty;tt tyutvtu* e;j
mojhtr* ovtt dejrnalugy hkvlkl* ;gginyp
fbvx mtutt; fy;fj fvunamta uemgl fbvff;
^ ^ ^ ^ tjxoo; x utvty ovxny; kjr ovtt
pgveelgy* wguggy wgbw fbvx* voolnay o-
nay pgyung poor* [kvm/b fbvx* uemlgg x
utvty uzlglpmgl y, mkvlkk; l ^ ^ ^ ^* ugjgg;
fyuf ;ff^
Ut.x glhgr z.gg y, zu hgy hoo inu
hgjgu;g.x vtmutlnau y, igugar op.tl
cvmka ytu hkunay vg.mga l g;nlhgy /b^
Bfyufmta hoy gp rgjuglmga /e& Tjool tyh
hoy gp rgjuglmga /e& Ouoa^ Utbnay
eexlglsu g.vgy hoy l gp rgjuglmga /b^
Ug;yggv y, hgjghg; ht;na ffuoa vgahgy
hgjgu;g.x vtmutl;tt utbmta dkl mtj hoy
pk.lkymka /b^
Utbnay ioolm dg ga;gv ;ey; gb,;gjx
dgaugg /b^ Utbnay eexlglsu g.vgy hoy
107 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
ovtt pgveelgguoa x dgavgy* he.wgv y,
mggjeehgy dgavgy x vtmutl y, gbgj mga.gy
gjvlgy btm pkjnumka dga;gu^
#Yg;g; utb dgahuoa^# Tpty mgy;
dgzjlglgg^ Yg; inu utbm hoynau utbttv
eexnlr* g.gjx fuvfy mgysu bgum]z^ Tyt
mtj doh utb youlnau gjnlugvgy Dejhgy;
bgumgglsu fjuf-^
Tyt ;tlhna; hoy dkl Dejhgyggv n.ttl
hgaj* utbnay eexlgl hnautt; g.jglsu
g.vgy hoy l rnyhtyt gp rgjuglmga /b^
Utbnay eexlglsu g.vgy hoy zgr utbuoa
utr htlr xg;gh .t ut.tl dn;yna Tpty
Nkj;gy ukl; ;tlhnay doh utb youlnau
ffjmff inlroolty g.x pguglbga; ohvty
/b^
#_jmfywnay utb youlnau oojtux*
Dejhgys pglee Hejusu hgjgumey# utr
utjxnlvty Dgmnpm Nkhgys tyt outy;
dn;yna doh utb youtl hgbjgu;vgy /b^
_vov dn;yna utbnau oojx tyt ounay ;guee
pguglbga; ohvtyttj doh /b ;eevvgy^ Tyt
ev dg gjney voyvyna outy; dn; dohyna utb
youtl hgbjgu;vgy mel _vovnay dgmnpb dg
wevgy; nmutux dn; utbnay eexlglsu g.gh
dklvky /b^


Dejhgys hovlnay ;guee


_vov Hjnvm ;kmkj dgaugg dn; l
vtmutl;tt utbmta /e&
Ouoa

Pg.hgajx dgaugg; dgjnu;vgy tbtumta
_vovnay htlth outy; nmutr* elbggj
g.jgu;vgy /b^ Mtj tbtumtay mehga Dndln;
mtb;tultvty dga;gu^ Exnj y, mtj tbtumta
108 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
utbnay eexlglsu g.vgy /b^ Hgjny ffjnay
utbnau yeer gjney ;oj tvut;tu nh utbmta
bfjmlff mooynautt Tptyna fbyf yeevgy
qgjnvga hoboov* heelnay dgui ygj
_vovttv hkl;vky^
Mg Hjnvmt; nmut.tl ;n.ggrny;* hgjny
mooyttv hfy;naj.tl mgb; kxnh /b^ Htjt.
mg _vovnay hnavty poal; nmut.tl tyt y,
;n.ggrny btm /b^ Hgjny mooyna hnavty
poal; ol nmut.ttv mgb btm dgah dklyk^
Utbmyoo; utbttv g.jgu;gh y, ffjv;ffv y,
iglmuggl;gu /b dni* hgjny dn;yna tpyna
fufh utbnay eexlglggv iglmuggl;gu /b^
#Exnj y, Heel,; njth vgay /bvsy rnhtyt
;oj y, dev* hgjny voo;tj y, dga;gu mel
heel, rnl doj dgayug fjuf;fu fyffh l
mghnlee;ggj* kajmky njtux;nau htptt x
mfuv dklukr xg;ghuoa^ Tv dfuffv*
oalxltuxn; y, ytutymtt wt.tjiooltu;tt;
youlnay bfv xgygj y, wggin; dgahuoa
dklvky mel mghnlee;su fjufhff dkl,vky
dgah dgavgy dni oo& Hgjny t;uttj mghnl
rnlttv rnl; youlnay vgyeelug dkl;ku^
Exnj y, deh* zbggys wevggj youlnau g.x
hgzh dklkbruoa /b^ Mnabttv Mtj -
jmfywf; njth;tt
#Mg fjufl dg mghnlsu hovttuoa* Hgjny
Mg Yg;g; dn- dtl;vty^ Youlnay mflffh
doh igmgglm mghnl dg fjulnau Mg
mgglgguoa^ Mtutt; dn Optumoy^ Dejhgy
bny,* Mgys hovlnau oal;thttj Dn njltt^#
Bnyna mehga healbgl ykb; dnxnu;vty
utr htlvty# ut.^ :ttjhnau htlth;tt
#Mghnl dg fjufl* youlnay mflffh doh
igmgglm mghnl dg fjuflnau Mg
hovttuoa^ Mg mt;ynau mgglgguoa^ (T;uttj
y, Heelnay ;guee fjufu;;fu)# utvty^
:gjgg y, Mtj #Optumoy^ Mgys hovlnau
oal;thttj Dn njltt# utr gal;g.^ Mtj
hkcj;ghnau y, mkukkhsy mel; gyhyshsu
109 Bfyhnay utbnay eexlgl

Ugjxnu
y, pgaleel;gu^ Tythoo hovlttj dn; _vov
Hjnvmnay ytu e;gg dou;nay mflff dn-t
fjufvfy fjuflffj ;gbreelgy
gjnevugu;vgy /b^# (_.j-a 10%1@10)
Dejhgys hovlnay ;guee _vov dn;yna
utbnay mflff gbng fux* ioolmnau gbvx
hgjny twtvm y, ;ghny gbnlvgy /b^
Mnabttv x dn; gjnevugu;vgy /b^
#Gjnevugu;vgy# ut;tu y, fyufjvfy wgu ;ttj
dnxnu;vty^ Utbnay eexlglsy mehga ;ghny
zjnh htjtuuoa^ Mg gjnevug;uvgy /b^
#Mghnlx dkluky f;fj doj oalxlty*
youlnau htptt x pgaleelr ol xg;gh fyffh
l mghnlee;gg ;ghny ;ghny fjufvffj
pkuv;ku^ Hgjny Mtj ooj; youlnay mflff
ytu mghnlsu fjuff;* Dejhgys dgjeey
ugjm pglgjvgy dfuff; Ffjnayh y,
;gavyee;su hflnayh y, uniuooj dklukh
hojmtl mtj o-tv hkai holttr dgayg^
Exnj y, Hjnvm gjney dkluku;kuv;su ugyw
mghnlggj ooj; mfuv dklukrtt^# (_.j-a
10%11@14) Mg ygj dou; bfyhf;
gjnevugu;vgy /b^ Htjt. mg bgjuggi utb
hna.tl mg ;ghng; l utbmty dklkh ee& _vov
mtj utbnau g.gguoa /e& G.vgy^ Mtj dn;yna
bgjuggi* yfuff;fj hnah mtj utbnau
dou;nau g.vgy /b^ (_.j-a 10%15@18)
#T;uttj poalvnay eexlgl# ut;tu y,
;tlhay doh utb youlnau mtj gjnluvgy utvty
ou /b^ _vov dkl g.jgux^ Bnyna x g.jgux^
Mgys x g.jgux^ Dn; mooyna nmutvyttj
g.jgu;vgy^ Tyt dkl _vovnay utbnay
eexlgl /b^ Utbttv g.jgu;vgy dn; hgbunay
nh -jfflnau g.vgy hoboov /b^

Ugjxnu

Ykblkl 5_vovnay dgmnpb dg
utbnay fjiffl


111 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
_vovnay dgmnpb dg
utbnay fjiffl

#Mtutt; _vov Nkhgyggj dgmnvb
hojmthnay mel; Uglnlggv Nkj;g; mooy
;ttj njt.^ Hgjny Nkhgy
@Dn Mgyggj dgmnvb hojmth exnjmga
dgamgl Mg yg; ejee njyt oo& utt;*
Mooynau dklnelghsu kjkl;mkl* _vov
hgjne; y,
@Tyt e;gg; ooynau pf.iffj^
Nyutvyttjtt gln.gg pf.m dga;lsu
uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg utr htltht; mtj Mooy;
pf.iffjf.^ _vov dgmnvb hojmtt;*
uklsy evyggv mtj ;gjea ugjgh o-;
mtyutj pggu;gr* Dejhgys Voyv mgumgg
leugg g;nl deer* Mooy ;ttj njthnau mtj
hgjg.^ Mtyutjttv
@Tyt dkl Bnyna hgajm Hoo^ Mooy;
Bnyna mgglgl kji;ku uth ;ee ugjlgg^#
(Bgmga 3%13@17)


Utbttv dklr pk.r dgaugg hoy
dgaugg /e&


Dn; utbnay dkklxlklkkv
xflfflfu;vfy oo&
Mnab

Dejhgy hoy mfjflhmyna doh utbnau*
utbttv dklr igyglr dgaugg pk.lkyu*
utbnay dkkl dklvky hoboovnau mtj doh
utbnay holttvyttv mgalr fuvfy /b^ Dn;
112 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
dohyna Tpty dn;yna utbnau gjnlugvgy
dnltt^ Mtu.tl k;kk x utvty utbttv pk.r
igyglvggj dgaugg hoy dgayg ee& Utbnay
mflffh mtbwtl ;eevvgy^ Dn; k;kk ;ghng;
htptt x utbttv dklr pk.khuoa^ Exnj y,
utbnay dkkl dklky gb,;gjx dgavgy dkl
dn;yna tpty _vovttj ;gbreelgy dn;yna
utb fjiffu;fr twtvm y, doh utb youtl
gjnlvgy /b^ Dn;yna Dejhgy twtu
hoouttvtt hoy mfjflhmyna utbnay
mflffvnau hgyuglmmga dojty g.vgy^
Utbmyna utb youlnay mflffvnau Tptyttj
;gbreelgy g.x doh mfjflhmynau utbttv
xflfflr fuvfy /b^ Hoboov mg dohty
ffjv;nay utb youlttv dklr hnxytty nh
pk.;unau bt;th oo& Hoy utbttv dklr pk.kh
dklvky y, doj G;gbsy o-tv thtlvty
dfuff; doh hoy ffjv;nay utb dklkk;
G;gb* _.guggv f.lfy g.vgy utbttv dklr
pk.lky gbvvgy /b^
Ut.x dn;yna Dejhgy utbmyoo;nau utbttv
y, xflfflr fuyf utr gbglvgy utr Thltl
3%15@; ugj;gu dfuff; _vov Hjnvmnay ev*
gjney voyvttj hoy mfjflhmfy utbttvtt
g.jgu;gh dklyk utr htlvty /b^ Mtutt; wgu
y, dklkhk; dn;yna g.jgux _vovnau tyt
;tlhna joo nluttvty dnltt^ Utbttv g.jgux
tpty _vovnau njthnay fbyf dgmnpb
hojmttux Nkhgysu nluttyt utr gbglvgy
cvkkjkk tyt ;tlhna joo dgmnvm Nkhgysu
x nluttvty /b^
#(Dejhgys hoo) _vov Hjnvmnay vgay
bt;ttyna thltl^ Ti opooltux Nvgngunay
ykb; dnxnu;th;tt #Hgjgumey^ Dn Xnyna
fbyf pgbsu xny, dtl;th tlxtt nluttyt^
Wfl; hgihnjgux ytuyna ;ee TPTYna
pgbsu dtlmutumoy* mooyna pgbsu
ieleey dklukumey utyt# utvtyxlty*
dgmnpb hojmttux Nkhgy wfl; njr*
youlnay eexlglsy mflffh utbilnay
113 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
dgmnpbsu meyhgulgr dga.^ Doh Ne;-a
yemunayhgy* N-jevglnbsy doh hoboov
Nkhgy ejee kxnr youltt holtty pf.iffjx*
Nkj;gy ukl; mooyttv dgmnpb hojmtr
dgalgg^ Nkhgy mtbttyna ykkvky he.wgv
fbvfr* vejgy dov dovtlrtt^ Mtj wgjwgg*
ptjltu pfunay dglggj hkkllk;ku dgartt^
Mtj meyhgulgr @Yg;ggv hoxnjhtu Ytuty
gjggv bny, njr dgayg^ Dn ;kki dfhnar*
mooyna igghgay vejsu mgalgh y,
pkhnvuoa^ Dn mg ygjm evggj dgmnpb
hojmttvty* hgjny Mtj mg ygjm Gjney
Voyvttj dgmnpb hojmttyt ut.^# (Bgj[
1%1@8)Vgay bt;ttyna utjx* mtjuooltux
dgmnvm Nkhgy


Dgmnvm Nkhgy
utr hty dt&
Ghlgh mghnlx* hoy mfjflhmyna
mflfflfux

_vovm nmutux hoy dgmnpb hojm;tu^
Dgmnpb dkl euggu;gh* kjieelgh* fyufjfh*
inlrnu;th utvty emugmga ou /b^ _vov
dgmnpb hojmvtyttj Dejhgys doh pf.m
dga;lsu uoawtl;oolvty /b^ #pf.m
dga;gl# y, uj-[ttj #dikaiosune# dfuff;
#oyty pf.#* #hgbunay mkhnjkbrmka*
kyk.xmka# utvty emugmga /b^ _vov
Nkhgyggv dgmnpb hojmvtyttj hgbunay
kyk.xmka pf. dga;lggj hoboovnay utbnau
114 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
oojx* mt;ynau utb youlttv y, g.gjvgy /b^
Mnab x exjggv _vovm nmutux gln.gg hoy
Mooyna utbnay mflffv dgmnpb* pguglbga*
ev dg gjney voyvm nmutvyttj Dejhgyggv
#utbnay mflffv# utux dtlunau g.vgy /b^
Inyt utjtty; Nkhgy dkl heexny
utjttyna o-nay hgbunay voolnay ghlgh
mghnlx utr ugj;gu^ Dgmnvm Nkhgy y, hoy
mfjflhmyna mflfflfuxnay he.,; _vovm
dgmnpb hojmtty doh utbnau inlroovty
ghlgh mghnlxnay oojunau uoawtmutvty /b^
#Gzys dkuw x* hkv ;ttl x* uemgl x*mgzu x
utvty doo g.^ Exnj y, grnlxny y, hkkl
hoyvttj hgyugu;gh y, pkhnvmka^ Zbgj x
hkm mkvuky; kxvky* mty;hnay pkhnvmka
hoynau klr bt;tt; z.mlgg mty; dga^#
(Bgmga 11%10@11) utr ugj;gu dfuff; -
jmfywnay doh utb youlnau gjnlugr doh
utbmynau fjiffr fu;fu dga.^ _vov Nkhgys
mehga #Heel, dklkk; doh ti opooltuxn;
Nkhgys njth hojmtl ti opoolr dgalgg#
(Bgmga 11%13)
Nkhgy y, Ggjkys e;gb dfuff; heexny
utjttyna o-nay voolxnay mghnlx /b^
Dndln; Nkhgysu heexny utjttyna o-nay
Ggjkys e;bsy voolxnay mghnlsy ghlgux
ut;unau utjxnl;tu^ Ut.x Nkhgy dgmnvm
zgr wfl; ugywggjgg dgar mtbttyna
ykkvky he.wgv fbvfr gb,;gjx dgavgy dt&
Nkhgy dgmnvm dkl hoy mfjflhmyna
mflfflfuxnay he.,; g.jglsu pgjsu
meyhgulghsy mel; hkj.kkunay gb,;jglmga
hemugl;gy gb,;gjx xg;ghuoa dgavgy^
Mnabttv Nkhgy dgmnvm hoboovm hgy;gr
#utbinwutt# utr hgihnjgy htlr mt;ynau
_vovm hgy;eelgh utbilnay dgmnpb dg
;tlhnay utbnau eexnlr fu;fu dgmnpbggj
;gbreelvgy uth ;tlhnay doh utb youlnau
_vovm inlroolvty /b^ Nkhgy dn;ynau
mel; _vovm ;tlhnay utb youlnau
115 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
dgmnpbggj ;gbreelgy fuvfy /b^


Hkcj zypsy dgmnpb


Nkhgy zgugg; hoboovm
dgmnpb hojmttvty dt&
Hoboov hnavty utb youtl;tt
utbinr _vovnay dgmnpb; nmutvyttj
g.jeelghsy mel; /b^

Nkhgy dgmnvm y, hoy dg _vovm hkcj
zypsy dgmnpb hojmttvty^
Ytu;outtjm* utbmynau Dejhgy jee
hgy;eelgh utbilnay dgmnvb^ Nkhgyggj
;gbreelgy Dejhgys ounau vkyvvky klky
hoy heejgbx iomttytt hgzr Dejhgy;
tjutr njvty /b^
Hkcj;euggjm* _vovm hojmttvty dgmnpb^
Tyt y, ;tlhnay doh utb youlnau _vovm
;gbreelvgy utbnay xflfflflmnay
dgmnpb^
Dgmnvm Nkhgy dkl Dejhgys doh pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth utbttv xflfflfh
g.jglsy dgmnpbsu hojmttvty /b^ #_vov
dgmnpb hojmtt;* uklsy evyggv mtj
;gjea ugjgh o-; mtyutj pggu;gr*
Dejhgys voyv mgumgg leugg g;nl deer*
Mooy ;ttj njthnau mtj hgjg.^# (Bgmga
3%16) utvty dga;gu^
Nkhgy zgugg; pgg.gl _vovm dgmnpb
hojmtth htjtumta dgavgy dt& Utbttv
g.jghsy mel; mt;yna utbnau y, dou;nau y,
_vovm dgmnpbggj ;gbreelgy fuvyffj l
hoboov _vovm nmutr utbttv g.jgu;gr
xg;gh dgavgy /b^ Nkhgy dgmnvm dkl
utbttv g.jgu;gh grlsu hna;tu Dejhgys
oalxltux* utbnay g.jglsy mehga vgay
116 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
bt;ttu mgjggux* Dejhgyggv nluttu;vty hoy
mfjflhmyna tlx dgavgy /b^ Mnab x exjggv
Nkhgy wfl; ugywggjgg gb,;jghggv ffj
gjuguoa dgavgy /b^
Mtj o-; Npjgalnay doh gj; mobty nmutl
y, ;kjkamvky dgavgy^ Mnabttv x heexny
utjttyna #Hgjgumoy* TPTYna geugg*
gabinum f;fj njthttv fbyf Dn ti
opooltux _lngu mg ygj lee nluttyt^
Mtjttj twuoo;nay pojhnau hooh;oo; ejee
y,* hooh;oo;nay pojhnau twuoo; ejee y,
tjuoolyt^ Tv dfuffv Dn njr* tyt yemunau
hgjgglggj wkhnyk^# (Bglghn 4%5@6) utr
htlvty dga;gu^ Dejhgys hgjghg; tpty;
oalxltux Npjgalnay doh hoboov
;kjkamvky dgalgg^ Mt; Dejhgyggv
mkumkkvky cvkkj mghnl fjuf;fuuoa dga.^
Heexny utjttyna Bglghnau op.tl mghnlsy
ghlgux ygj utbttv g.jgu;gh utr mg.,vgy
gj; mobyna mflffvyna fjufl; ugjgg
mg.nh* bfy wev ejvugh cvsu kjhnvky^
Mnabttv x Nkhgy mt;uttj hoboovmta hgbm
dgah gjuguoa dga.^ Mtutt; Nkhgy
ugywggjgg Dejhgys mghnl dg mooyna
oalxltuxnay oojunau uoawtmuthttj wfl;
hgihnjvgy /b^
Dgmnvm Nkhgy /e utr hgihnjvgy dt&
(Bgj[ 1%2@3)@m ti opooltux Nvgngunay
ykb; dnxnh;tt #Hgjgumoy* Dn xnyna fbyf
pgbsu xny, dtl;th tlxtt nluttyt^ Wfl;
hgihnjgux ytuyna ;ee Tptyna pgbsu
dtl;tumoy* mooyna pgbsu ieleey
dklukumey utyt# utvty dga;gu^ Tyt y,
utbttv g.jgu;gh utbilnay dgmnpbsu
htlvty /b^ Dndln; dgaugg #Utbilnay
dgmnpb# utr /e .t& Dgmnvm Nkhgys
hgiunjx htlvty dgmnpb dkl hoboov
ggrnb ggrbggj _vovm hgy;gr utbm hoyna
g.jgux _vov dgmnpb hojmty dn;yna
utbnau oojx utbttv g.gj;gum nmutr elbggj
117 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
g.jglsu g.ggvga utvty utbilnay
dgmnpbsy mehga dgavgy /b^
Dgmnv Nkhgys mnay hgihnjvgy poal
dkl _vov dgmnpb hojmvtyttj ;tlhnay utb
youlnau ffjmff g.x pguglbga; wk.;lku;kr
dn;yna fbyffv ioolmnau holtty mg ygjsu
g.jgh dklyk^ Mnabttv mg ygj Dejhgy;
hgy; utvty utbilnay dgmnpb /b^ #Dn mg
ygjm evggj dgmnpb hojmtt;tu dkl bnyna
;gjgg njtux y, gjney voyvttj mg ygjm
dgmnpb hojmtth dklyk# utvty /b^
Gjney voyvttj dgmnpb hojmttyt ut;tu
ou y, doh utbnau euggyg utvty ou /b^
Euggvgg dgmnpb ut;tu outy; euggh utvty
emug dga;gu^ Dgmnvm Nkhgys Nkj;gy
ukl; _vovm hojmttvty dgmnpb dkl
Dejhgys hoo dgmnpb hojmvtyttj mg ygjsy
utbnau dou;nau oojx utbttv xny, g.gjyg^
Mg ygjsu utbttv g.gjx mtj doh utbnau
dgmnpbggj ;gbreelgy ffjmff g.vgy
_vovm nmut^ _vov dkl hoy mfjflhmyna
utbnau oojvty pklnkvys pglee hejug /b^
Mtj dkl oyty;tt ;tlhnay utb youlnau oojx
z.gh hoy ut;unau meyhgulgvgy utbnay
eexlglsy vgay bt;tt dgavgy /b^


Utbnay eexlglsy mflffh ghlgh
mghnlxnay grnl

G.jglsy pgbsu hty
dtl;vty dt&
Dgmnvm Nkhgy

Pfyx Nvgng #mooyna hoy; hoxnj oojtu
;eevvgy* mooyna hnltyw pgaleelgu;vgy*
Mtj dohtl youlnayhtt mflff tptyna
bemjggv hkcj ;ghny holtty g.vgy ut;unau
118 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
htltumoy# (Nvng 40%2) utr htlvty dga;gu^
_vov dkl dn; dohyna dklkk; ;tlhnay
fyufjvfy* k;kk njtt;oay utbnau Nkhgys
dgmnpbggj ;gbreelgy hkcj ;ghny holtty
g.x utbttv eexnlr fuvfy /b^
Mnab; dn; utbnay eexlgl utr /e
dklkhsu bt;th htjtumta^ Dn; ffjv;nay
doh utbnau Dejhgyggj eexleel]z ut.tl
thltt; Nkhgy ;tlhnay utb youlnau _vovm
dgmnpbggj ;gbreelgy fuvfy; nmutvty
wgum l rnyhtyt utbnay eexlglsu g.x
xg;gh dklyk^ Inyt utjttyna o-; inyt
vgay bt;tt mgjgguxn; inu Dejhgy hgajsy
tpty exnj _vovm l nmut.tl utbmta x
;n.ggrny; kxyk utr Dejhys utbnay
eexlglsy mehga dejee kalukr dklkhuoa^
Dejhgy dkl hgajsy Dejhgy^ Mnabttv x
_vovm nmut.tl utbmta x dgavgy ;n.ggrny;
kxyk utr Dejhgys utbnay eexlglsu
dejeeuggj kalukr dklkhuoa^
Dn;ynau ;tlhnay utb youlttv
xflfflfhnay mel; Nkhgy ;tlhnay utb
youlnau _vovm ;gbreelgy fuvfy
dgmnpbsy ev pgg.gl htjtumta^ Dejhgy
;tlhnay utbmyoo;nau g.jghsy mflff
hgbunay gyh hnavty poal dkl Nkhgysu tyt
;tlhna; nluttvty /b^ Mooyna ;gjgg
_vovnau nluttr utbnau eexnlvgy^
#Dn xnyna fbyf tlxtt nluttyt^# utr
ugj;gu^ Dndln; #xnyna# dg #bnyna# fbyf
utr ugjvgy dg #xnyna# ut;tu y, dn;yna
gb,;jglsu htlvty dfuff; #bnyna# ut;tu y,
Dejhgysu htlr dgaugg /b^ _vovnau tyt
;tlhna; njthnay fbyf thltt; hoy
mfjflhmyna utbnau eexlghsy mflff mg
dn;ty; dgmnvm Nkhgysu nluttyt utvty ou
/b^ Mtu.tl dgmnvm Nkhgysu nluttvyttj
/e hnayt utvty ou .t& Mtj y, dn; dou;nay
utbnau eexleelghsy mflff nmutux x dga* ol
nmutux x dga doh hoy mfjflhmyna utbnau
119 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Dejhgys hoo; dgmnpbggj ;gbreelgh
poalnau hnah grnl dgavgy /b^
#Dn xnyna fbyf pgbsu xny, dtl;tyt#
ut;tu y, ;ttjh grlsu htlr dgaugg /b^
Utbttv eexlgu;gr ;n.ggrny; kxnhk;
dn;yna pgbsu hty dtl;th .t& Nkhgy
dgmnvm /b^ Mtjttj _vovm dn;yna utbnau
inlroolty fux mtuvyttj utbttv
eexlgu;vgy ut;tum nmuoolth utr #utb
inlroolth#* #_vovm dgmnpb hojmtth#
grlsu hnavty /b^
Mnabttv ;n.ggrny; kxnhk; utbttv
eexlgu;gh pgbsu dtl;tr fufux y, Nkhgy
/b^ Utbttv eexlgu;gh g.jgl y, /ey;
dgayg .t& Dejhgys hoounay hnavty grnl
hnautt; Dejhgys tlx mooyna hoo;
hkj.kkunay utbnau inlroolty fuvfy
ut;tum nmuth ol nmuthttv iglmugglgg;
utbnay mflffh eexlgl dklky hgjggl
;gugr dga;gu /b^
Dn; utbnay eexlglsy vgay bt;tty;
nmuth htjtumta^ Dejhgy tyt ;tlhna; hooutt
nlutthttv fbyf Mooy; dgmnvb hojmtth
Nkhgysu tyt ;tlhna; nluttr ;gjgguggj
y, ffjnay hooutt nluttr utbnau eexlgh
dklvky ut;unau kalukh htjtumta^
Dejhgyggv mkbnlku;vky Nkhgy mooyna
hoo; dgmnpb hojmttr ;tlhnay utb
youlnau mooy; inlroolvty ut;tum l
nmutvyttj l utbttv eexlgu;gh dklyk
ut;unau ffjnay hoo _vov dklky Nkhgyggj
;gbreelgy hgjeelvgy /b^
_vov* dgmnvm Nkhgyggv dgmnvb
hojmvty y, mnab exnjmga dgavgy /b^ _vov
Nkhgyggv dgmnvb hojmvtyttj hoy
mfjflhmyna doh utbnau g.x mtuvyttj
mt;yna utbnau eexnlvgy /b^ Mnabttv hoy
mfjflhmynau _vovm nmuoolr ;n.ggrny;
kxeelghsy mel; Nkhgy* _vov hkcj dgmnpb
hojmttr hojmtlwvty /b^ Bfy _vov
120 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
pguglbga ;ttj ohty ;ghny gbnlvgy ut;tum
nmutux hoyna ;n.ggrny; kxnh pgbsu
dtl;tr mg.,vgy /b^
Hoy mfjflhmyna njtt;oay utb hojmtl
Nkhgy dgmnvm* _vovttj ;gbreelgy
gjnlvgy mel dn; mooy; nmutr ;n.ggrny;
kxnh dklvky^ Nkhgy* _vov dn;yna
;n.ggrny; kxnh pgbsu dtl;tr fuvfy /b^
Tyt y, Dejhgy Nkhgy dgmnvmnau nluttr
utbnay mflffh eexlglsy yeewsu
;gl;glvgy poal dgavgy /b^ Dejhgys
nluttvty Nkhgy dgmnvm dkl dn; dohynau
utbnay eexlgl; nmutr ;n.ggrny; kxnhk;
dgmnpbggj mevglvgy /b^ Dgmnvm Nkhgy
;tlhnay utbnau _vovm dgmnpbggj hojmttr
mtuvyttj doh utb youtl _vovm inlrvty^
Tyt dkl g.jglsy pgj* utbttv
xflfflfu;vfy vgay bt;tt /b^


Dgmnvm Nkhgy zgugg; mfjfh
dklvky dt&

Htyttj ;gbreelgy dn;
_vovm nmuth .t&
Nkhgyggj

#Hgjgumey* Dn tlxtt nlutth utr dgayg^
Mtj Bnyna fbyf pgbsu wt.tjlth dklyk^
Mg ygjsy hga;gu Tpty utytm Ffjnay vob;
njth dklyk^ Mtj x dgameuga mg ygjsy
dgzjlgy mggiggh utjttyna tlx*
hgjgumey* Mtj njr dgayg utr mobty
wtjunay TPTY gal;gr dgayg# (Bglghn
3%1) utr dga;gu^ Dndlnau bgi vgamgj
kalukr eyinh htjtumta^ Dejhgy ffjnay
tlxnau zgugg; hoy dkluky jee nluttr
dgayg .t& _vov ;tlhna; njthttv pejuggy
121 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
vgjsy fbyf zgugg; Nkhgy dgmnvm
mojoolr mfjf.&
Dn; dndlnau dohtl; y, bt;th htjtumta^
Heexny utjtty; mghnlsy ghlgux Ggjkys
mehga ugj;gu^ Ggjky dkl Bkv-unay gh /b^
Ggjky mooyna hooh;oo;nau Dejhgy
mghnlsy ghlgux dklukvky^ Hgjny l-.nmoo;
mt;yna meiggvyggj hgldgug* igygug
g.ggxnr mglh btmnay poalnau dtl;tr
dga.^ Mtutht; hejlsy bgahgy ;kmkj
Ggjkyshgy mghnl fjufr dgalgg^ Ggjkys
hooh;oo; thyttvtt l Ggjkymga g;nlggj
mghnlxnay oojunau hnar utbttv g.jgu;gh 7
vgjsy 10@ys f;fj mghnlsy ghlgux Ggjky
dklky mooyna e;gb gj; mobynahtt utbttv
eexlgu;gh grlsu hnavty /b^
Le[ 1%5@; Dgmnvm Nkhgys ttr Tlnpgd-
mnay mehga ugj;gu dfuff; dn; Dejhgys
rnyhtyt tlxnay mglggj vgay kalukh
htjtumta^ Mtuvyttj _vovm pf.ffj nmutr
xg;gh /b^ Dn; _vovnay mglggj nh bt;;tu
x mooyttv fbyf njvty Dgmnvm Nkhgys
mglggj bt;thuoa poal nh dna^
Dejhgys hoo _vov Hjnvmnay vgay
bt;ttyna thltl #hgjgumey* Dn tlxtt xnyna
fbyf nlutth utr dgayg# utvty ounay dn
mgy; kalueelghsu hnxtt-^ Tyt dkl
ojutlrn; mtyutjttv njth vgay bt;tt y,
Nkhgy dgmnvmnay o-tv thtlyt ut;unau
htlr dgaugg /b^
Dn; Nkhgy dgmnvmnay vgay bt;ttu
kalukvykkj _vovnay utbnay eexlglm
dklky Mooyna g.jglsy bt;ttu dojty
kalukr nmuth dklyk^ Tyt y, ;nlkbgm
mflfflfuxn; klky elv gj; mobyna gr
dga;lsu bt;thnay mel; mkbnlku;ky
z.;gumga g;nl /b^ Dn; Nkhgysu vgay
bt;vtyttj Dejhgys utbnay eexlglsy
mglggj dojty mfuv kaluklmmka dklyk^
122 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Hgjny fyff o-; _vovm nmutux hoboov
dgmnvm Nkhgysu mkkhuoa kjhnu;eelxnh;gu
y, hgjgbvglmga /b^ Dejhgy pouttj ytu
ea;vgy;gg* hnah /bgg klr z;gh;gg
Nkhgysu _vovttv fbyf tyt ;tlhna;
nluttuttuoa /b^
Inyt utjttyna ;fj.fy vgay bt;tty;
_vovnay utbnay eexlglsu zjnhsy fbyf
thltt; dgmnvm Nkhgys mehga zj,;gu^
Dgmnvm Nkhgys mehga bt;thuoauttj _vovm
nmuth /b dkl tyt y, iginy dklyk^
Zu ooynau l fyff o-nay vgay bt;ttu
mgjgguxn; kjhnu;eelgg; dgaugg /b^
Pf.hfy _vovm l nmut.tl dklyk utr
op;tu^Mtur nmut.tl gb,;jglsyhgg meji
utbmta gb,;gjx dgaugg; twtvm y, mgb;
kxnhkkv gjuguoa ut;unau kalukkvka utr
hov,-^
Pf.hfy _vovnay pguglbga; nmuth /b
dkl Hjnvm ut;tu ytjyttv wggiuoa poal /b^
Dn; oytynau vgamgj bt;thuoauttj zgr
utbnay eexlglsu g.x xg;gh dnltt&
Dklkbruoa poal dni oo^ Utbnay eexlglsy
vgay bt;tt dkl mnab gbgj* tyunay
kaluku;kh poal dni /b^ Nhtyh Hjnvmxny
hoboov ffjnay utbnay eexlgl y, _vov
pguglbga; ohvty ut;tum nmuth z.;gl utr
dk;;ku^ Dn; Nkhgy dg _vovnay utbnay
eexlglsu bt;thuoa* dgmnpbsu x
bt;thuoauttj pguglbga ;gh, ohtl* twvnay
oj ;oyu l bt;th /b dkl mtj y, pf.hfy
nmutvty x utbttv eexlgu;gyg utvty nmutl
y, dojty mfuv dga;guuoa^
Mnabttv x Dejhgy dn;yna tlx Dgmnv
Nkhgysu mojoolr nlutty _vov htjhty
utbnay eexlglsu dna dklukvysu dn;
bt;tr mooy; nmutvyttj ffjv;nay utbnau
eexleelr xg;gh /b^
Nkhgy utbnay eexlglsy oytynau dn;ty;
zj,vgy /b^ Mtj utjlnay mehga utjxnlr
123 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
dn;ynau ffjffjff ;gbreelgy nmuoolthnay
mel; utjxltl hnahttj njvty /b^ Htjt.
_vovm nmutux dn; dohty; Dgmnvm Nkhgys
utbnay eexlglsy utjxltl dgahuoa ut.tl
_vovm zgr nmuth /b dnltt& Dn; _vovnau
htptt x hgjgguoa* dn;yna vkcl* pgy
pgyinl* iginy hojmtl ffj bfjmlff tpty
Dejhgy; zgr nmuth .t& Doh ;tlhnay
hoboov iginymga dgahg; dn; _vov
Hjnvmnau zgr bt;th dnltt& Bfy _vov
Dejhgys hoo* mtj ;tlhnay utbnau htjhty
oojx dn;yna utbnau eexnlvysu dn; zgr
bt;th .t&
Mtu.tl dn; heexny utjttu doj thyttv y,
eyinr utbnay eexlglsy mglggj pf.
kalukvykkj _vov Hjnvm oythttj dn;yna
g.jgux tpty ut;unau bt;th dklyk^ Mtuvyttj
nmutl x mfjr twtvm y, utbnay eexlglsu
g.x xg;gh /b^ ?bsu pf.ffj kalukr
bt;vtyna twtvm nmutl mfj;fu dni dnloo^
_vovm nmutr g.jgu;ghsy mel; dn; Nkhgy
Dgmnvmnay utjxnlvty utbnay eexlgl dg
mooyna hnavty oojunay mglggj
bt;thuoauttj _vov Hjnvmt; nmuth y, exnj
;emgu;glmga /b^ Mnabttv _vovm dgm
nmuthnay mel; dn; /eys mojooy; utbnay
eexlglsy mehga oytynau bt;th htjtumta^
#Oytynau bt;* mtu.tl oyty xgbgau
xflfflyf# utr _vov htlvty /b^


Dndlnay utjxltloo;

:fj.fy vgay bt;ttyna
wfb y, /e .t&
Dgmnvm Nkhgys ugjx
njvty y, /b

124 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Inyt utjttyttv Nkhgy Dgmnvmnau
utjxnlvty oytynau hgaz^ Dgv heexny
utjtty; Nkhgy Dgmnvmnau /e utr
utjxnlvynau optr* Nkhgy Dgmnvm utr hty
dklkh* mtjttj htjhty hoy mfjflhmyna tlx
dklr zgugg; voolxnay ghlgh mghnlx
dklvky hnautt; hoy mfjflhmfy moouttj
;gbreelgy _vovm utbtt inlroolvty
tvthnau* dn; Hjnvm ;tlhnay doh utbnau
ffjmff g.vgy tvth hnautt; mtj utbnay
eexlglsy mehga ugjx dgaugg htvunau
Dndlttv eyinr op,-^
:fj.fy vgay bt;tt y, Nkhgyggv
thtl;tu^ Nkhgy 1%6@; vgay bt;ttyna
hgbunay xehgl poal ugj;gu^ Utbnau eexlgh
Dejhgys elvsy vgay bt;ttuttj dkl _vovm
utbnau inlroolty fufh oojtumta hoy dkl
Nkhgy Dgmnvm /b^ #Dejhgyggv
nluttu;vty ytuty hoy dgavgy dg mtj y,
Nkhgy /b^ Nkhgy utjlnay mehga utjxnlr
dou;nau ffjffjff ;gbreelgy
nmuoolthnay mel; utjxltl hnahttj
njrtt^# (Nkhgy1%6@7) Tyt utjtl y, _vov
Hjnvm dfuff; mooyna mehga utjxnlyt utvty
ou /b^ Utjxltl hnah y, dou;nau pf.hfy
ffjffjff ;gbreelgy nmuoolyt utvty^
K;kk Bgmga doltum /e utr ugjvysu
optwutt-^
#Mtutt; _vov Nkhgyggj dgmnpb
hojmthnay mel; uglnlggv Nkj;gy; mooy
;ttj njt.^ Hgjny Nkhgy @Dn mgys
dgmnpb hojmth exnjmga dgamgl mg yg;
ejee njyt oo& utt; mooynau dklnejghsu
kjkl;mkl _vov hgjne; y, @Tyt e;gg;
ooynau pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg
pf.m dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty;
pkhnwvky dgayg utr htltht; mtj mooy;
pf.iffjf.^ _vov dgmnpb hojmtt; uklsy
evyggv mtj ;gjea ugjgh o-; mtyutj
pggu;gr* Dejhgys voyv mgumgg leugg
125 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
g;nl deer mooy ;ttj njthnau mtj hgjg.^
Mtyutjttv #Tyt dkl bnyna hgajm hoo^
Mooy; bnyna mgglgl kji;ku# uth ;ee
ugjlgg^ (Bgmga 3%13@17)
Tyt htvuttv optht; Nkhgy _vovm utbnay
eexlglsy dgmnpbsu hojmttr dgayg^ Le[
1%7@8 _vov Hjnvm Nkhgyggv dgmnpb g.x
dgaugg y, ugj;gu^ Le[tv x dgv tyt mehga
optwutt-^


Dn; Nkhgys e;bsu zgugg;
bt;th htjtumta .t&
Exnj y, Nkhgy dkl doh hoy mfjflhmyna
ghlgh mghnlx /b^
#Dn;yna ;ey; dn-lvty oal z.;lee;sy
mglggj klky hoy tbhmutvyttj ina;vty
dnltt^ Gyhyggv y, yo;ttj utjxltuxn;
hnautt; ounay oalxltuxn; dn;ty;
mt;uttjnau elgbrnlvgyxlgy* dou;nau
thyttv y, yzumlgy ve;glvgy mel mgy;
mooynau ;tv ;gjgglgy dnxnr fufh y,
yg;g; dgv pkhnvmka vgygu;lgg* tjhtb
hoy;tm M-kqnl bny,^ Tyt y, mgy; pggvgy
poalvnay mglggjh ugjwgguoa oytynau
mgy; mgynelghsy mel; /b ioo^ Ne;-ay
hggy H-jk;sy f;joo;t; Gdngunay
dolunay Pghgjng ytjmta ytuty mghnlx
dgartt^ Mooyna thytj y, Ggjkys khn;kkv
ugjglmga dfuff; mooynau Tlnpgd-m
ut;tu dga.^ Mt; hkcelgg Tptyna gln.gg
meiggl iggj;lgusu utb ptbuoauttj
;gugr* Dejhgys fbyf pf.m dgalgg^
Tlnpgd-m hoovtj dgavgy exnj mt; oj
hooht;uoa dga.^ Mtutt; x mt; hkcelgg
fmflvfy dga.^ Pghgjng dolunayhtt ttlr
cvkkj Dejhgys fbyf mghnlxnay gldsu
uoawtmutr dgah peej nab z.;gl
mkhnkl;rtt^ Mghnlxnay cvlklsy
126 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
pgyilggj ik;khk;* Tptyna vob; kjr
emlgug eeunelgh oojtu mooy; mggjvgy
dga.^ Emlgug eeunelgh wgum* weulgjvgy
klky dou; ug;gg pgldnjwuggr dgartt^
Tptyna mtyutj tlx emlgusy mghnlsy
injttyna dgjeey mgl; pkuvkr dgaugg y,
mooy; optu;t.^ Pghgjng mooynau
hgjbguwgg vgy;gjx* gartt^ Hgjny mtyutj
tlx mooy; hgy;gy @Pghgjng gg* doo ga^
Exnj y, xnyna uealm vkyvku;vky dfuff;
thytj Tlnpgd-m xny, xgb; hoo mfjoolyt^
Xn mooy; Nkhgy ut;tu ytj fufh dklyk^ Xn
dgzj rgjuglmga dklr* klky hoy mooynau
mfjfhf; dgzvgyg^# (Le[ 1%1@14)^
Le[ doltu x dgv Nkhgys e;bsy mehga
thtlr ugjx dgayg^ Dgmnvm Nkhgys e;bsu
ugjgl oovlttv thltt; vgay bt;;tu dgavgy
_vovnay ;gugl;gux Le[ #Dgmnvm Nkhgy
utr hty dt& @ Dgmnvm Nkhgys e;gb y,
zbgj e;gb dt& Gj.gy hkcj ejvuglsy gl,
ejvugl; hgbjgu;;gu .t ut;unau Le[m
mgaldgjlgvgy^ Tyt dolunau dnxvty Le[
dkl M-kqnl ut;tu hoy; vgay bt;ttu
;gbreelvgy /b^ Hgjny mtj hoy kum ffj
vkcl* pgy pgyinlmga dfuff; Tptyna
mglggj kum bt;ltuuoa dgavgy mel utbnay
eexlgl Nkhgy _vovm utbnay mflffvnay
dgmnpbsu hojmtty _vov ;tlhnay utbnau
holttvty* _vov utbnay mflffvnay g.jgux
ut;tum nmutr dgaugg dklk.x mk;kjhka /b
bt;tr dgar vgay bt;ttu mgjggh htjtumta
ioo ;tt utr dk;ky dgmnvm Nkhgys
e;bggv thlty ;tlhnay utbnau _vovm
inlroolvty vgay bt;tt hojmtl
mgaldgjlgy dnxvty^
#Ne;-ay hggy H-jk;sy f;joo;t;
Gdngunay dolunay Pghgjng ytjmta ytuty
mghnlx dgartt^ Mooyna thytj y, Ggjkys
khn;kkv ugjglmga dfuff; mooynau
Tlnpgd-m ut;tu dga.^ Mt; hkcelgg
127 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Tptyna gln.gg meiggl iggj;lgusu utb
ptbuoauttj ;gugr* Dejhgys fbyf pf.m
dgalgg^ Tlnpgd-m hoovtj dgavgy exnj
mt; oj hooht;uoa dga.^ Mtutt; x mt;
hkcelgg fmflvfy dga.^ Pghgjng
dolunayhtt ttlr cvkkj Dejhgys fbyf
mghnlxnay gldsu uoawtmutr dgah peej
nab z.;gl mkhnkl;rtt^ Mghnlxnay
cvlklsy pgyilggj ik;khk;* Tptyna vob;
kjr emlgug eeunelgh oojtu mooy;
mggjvgy dga.^# (Le[ 1%5@9) Ty;ttv optht;
Pghgjng dolunayhtt ttlr cvkkj
mghnlxnay oojunau uoawtmuth o-; dklvky
htjtu ugjyg^ Bfy Le[ Pghgjng Ggjkys
e;gb utr mk;kjhka dgmgl;gu^ Hgjny
Pghgjng y, Npjgalnay oy;tvmyna gl,
dolunay hoy dt& ut;tu y, bgi xehgl htvtu
/b^ Mnab exnj Le[ #Pghgjng dolunayhtt
ttlr cvkkj Dejhgys fbyf mghnlxnay
gldsu uoawtmutr# utr mgaldgjlgvgy^ Le[
Pghgjngunay mehga bgi vgay bt;;tu
dgavgy exjggv Tlnpgd-m dklky
Pghgjngunay mehga mgaldgjlgy utbnay
eexlglsy vgay bt;ttu mgaldgjlgy fu;fu^
Dn; k;kk hgjnay hoy* ffj oy;tvmty
exnj ytu ytuttj y, mk;kjhka mgaldgjlgr
fufhuoa dkl dn; bt;thuoa^ Mnabttv vgamgj
hgar op,-^ Tyt Pghgjng dg mooyna thytj
Ggjkys e;gb Tlnpgd-mnay ;ey;ggv
Nkhgy dgmnvm mfjvfy /b^ Pg k;kk
Pghgjng dg Nkhgys e;bsy mglggj op,-^


Dgmnvm Nkhgys e;gb


Nkhgy Dgmnvm htyna
e;gb dgavgy dt&
Ghlgh mghnlx Ggjkys e;gb /b^
128 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Dgmnvm Nkhgys oj e;bsy mglggj
kalukhsy mel; dn; heexny utjtt
Igvmnjsy ;tt;nay 24%1@19 hojmtl eyi]z^
#Ggjkys oj e;bsy doluoo; ut.tl* Ggjkys
hf.uoo; y, Yg;gd* Gdnhe* _l-gpgj*
Nmgbgj ygj dga.^ Ut.x Yg;gd* Gdnhe ygj
twuttvtt fbyf ygv dgjr* oj hooht;uoa
dga.^ _l-gpgj * Nmgbgj ygj mghnlx ygj
dklky oalxlt.^ :g.n; _l-gpgjsy e;bsy
Pg;k[* Nmgbgjsy e;bsy Ghnb-l-h
ygjmga hgbm mt;ynau oalxltlnay ;guee
grlee;g; y, he.ggrtt^ _l-pgjsy
e;bsyhgy; Nmgbgjsy e;bsyhyggv nloo
klky mtjuooltux tjv dgavgy mel mt;ynau
he.ggjnlgh;gg mt; _l-gpgjsy e;bsyhys
twuoo;nay doluoo;t; gj.gy pejuggy
mtjuooy kykk.^ Mt; Nmgbgjsy oj e;gb
dklky _l-gpgjsy oj e;bsyhyggv
hkcelgyuggv y, Dejhgys dg gjney ugpjsy
moibt; dgavgy exnj ytunau y, yfuffmta
y, g;nl ik;ky he.gg.^
L-.nxoo;ttv ugjglmga* uooi Y-mgy-
lsy hoo I-bgng mt;ynau hggy*
rkykyuee;* mghnlx Pg;k[* Gdngmgjsy
hoo Ghnb-l-h * mghnlx ygj dklky l-
.nxoo;nay twuoo;nay doluoo;nay
mtjuooyoo;nay fbyf mtb;tultvty dnltt^
_l-gpgjsyhggv ytu twunay dol*
Nmgbgjsyhggv ytu twunay dolnau g.xtt^
Gyhys ig.ug N-hkngjnd ;ttj njr*
hkcj;euggjh y, N-;gng* uejg.;euggjh y,
Hgjnb* ;fjf.;outtjh y, V-kjnb*
mg.;euggjh y, Bglhnag* pejugg;euggjh
y, Bngbny* ;kl;euggjh y, Hg[[kp*
ygab;euggjh y, Gdng* -v;outtjh y, N-
ieg* gjg.;euggjh y, I-[gyng* gj.gy
ytu;outtjh y, _lngind* gj.gy
hkcj;euggjh y, Ng[nb* gj.gy
uejg.;euggjh y, Heg* gj.gy
129 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
;fjf.;outtjh y, N-i-d-gd* gj.gy
mg.;euggjh y, Dnlug* gj.gy
pejugg;euggjh y, Nb-b-j* gj.gy
;kl;euggjh y, H-pnj* gj.gy ygab;euggjh
y, Hgnpp-p* gj.gy -v;outtjh y, -
mghng* hkj,;euggjh y, N-h-p[-l* hkjny
ytu;outtjh y, Ng[ny* hkjny hkcj;euggjh
y, Ugbel* hkjny uejg.;euggjh y, :-lgng*
hkjny ;fjf.;outtjh y, Bggpng ;ttj dee.^
T;uttj y, mt;ynau TPTYna fjuff ;kmkj
kjkh o-; mt;yna oalxnluttyna oojuoo;
dgavgy dfuff; mt;yna f.fu twtu Ggjky;
Npjgalsy Dejhgy TPTYna meiggvys
;guee moouttj ;gbreelgy mt;ty;
fufu;vfy pgg.jsy ;guee dga.^#
Gjg. ;euggj niltlnau ;ghny eyi]z^
#:kl;euggjh y, Hg[[kp* ygab;euggjh y,
Gdng# :g.n; zbgj grnl hnavty ut.tl
(Bkv-unay gh Ggjky /b^ Dejhgy
Npjgalsy gj; mobyna ;ey; Bkv-u
Dejhgys tlx dklukr* Ggjkysu Npjgalsy
oy;tvmyna ghlgh mghnlx dklukvky^) :g.n;
Ggjkys e;gb ghlgh mghnlxnay oojunau
g.vgy hooh;oo;t; ;gjgglgl mkumkky mghnl
fjufh ;euggjsu hgjnewgh cvmka dga.^ Tyt
;euggj mkumkkvky ;kmkj gjg.;euggj
bfjfy; dn; eyivgy inu ygab ;gh,
Gdngunay doluttv Pghgjng ugj;gu^
Pghgjng y, Gdgjng dolunay ghlgh mghnlx
/b^ Bfy Gdng dolunay ghlgh mghnlxnay
e;gb dgavgy /b^ Tyt hkcj y, ghlgh
mghnlx Ggjkys e;gb dgavgy^
Dndlttv hgjghg; ytu mfjfl vg;gyuee;
hkkjky;kk utjlth z.;gl nh dgavgy^ Ng[k.
utht; l ffjnay g.ug ghsy khnymka
utjltvty^ Uth;tt tyt dohty y, bgi nh
exnj emugmga poal dga.^ Tyt y, #Gdngunay
doluttv ugjgh mghnlxnay ytj y, Pghgjng#
utvty dga;gu^ Mnab dklkhkkj Pghgjng y,
oythttj Ggjkys e;gb /b^ :ghny htltht;
130 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Dgmnvm Nkhgys twtu* ghlgh mghnlx
Ggjkys e;gb^ Pf.hfy Ggjkys e- e;gb
ghlgh mghnlxnay oojunau hgjnewyg^ :ttjh
y, _vov Hjnvmt; -jmfywnay utbnau
inlroolvty dgmnvm Nkhgys grnl dg
_vovnay utbnay mflffvnay grlsu
mgaldgjlgr fuvfy xehgl dgjnbm /b^


Pf.hfy Ggjkys o- e;gb ghlgh
mghnlxnay oojunau hgjnewyg


Heexny utjttyna o-; ghlgh
mghnlxnay oojunau hty
uoawtmutr dgavgy dt&
Ggjky dklky mooyna
oj e;gb

#Ggjky ffjnay gj; klky ejee
g.ggxnu;gh dklyk^ Exnj y, mg ygj B-
jndgunay evys ;tjut; Bnyna meigglsu
tvjtu mtjvtlvty exjggv Npjgalsy
hf.uoo;t; Bnyna fufh yemgum mtjttj
kjkhuoa^ Ggjky dklky mooyna hoo _l-
gpgjmsu g.x mt;ynau Hkj eelgy;
g.ggxnumey^ Ggjkys he.wgvsu mgalgy* hoo
_l-gpgjm y, fbvufumoy^ Mnayhoo Ggjky
ffjnay gj; klky; g.ggxnu;gh dfuff;
mty;tt ohth dklyk htbtt.^ Nayhoo Bkv-
TPTYna meiggvgy cvkkj hnar* mt; doh
xeelugys yo;yna fbyf Hkj eel jee ugjg.^
Bkv- Ggjkys he.wgvsu mgalgy g.x hoo
_l-gpgjm y, fbvufvyna ;gjgg Ggjky
mty; eelsy kjka ;ttj oht.^ :gjgg y,
Bkv-* _l-gpgj ygj eelyggv dee.^ Doh
xeelugy y, Ggjkys ohvtynau hgjgg;*
Npjgalsy doh utj mooyna hkaykkv uex
hkykunay meji ealgl;g.^# (Mkkllkuk
131 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
20%22@29)
_un-mttv ugjvgy y, doluttv hgjghg;
Dejhgys heelnau mkumkkr dgaugg dfuff;
dou; mghnlxnay grlsu hnar xg;gh ygvgy;
hoj.tl hoo;tt x mghnlxnay grlsu
hgjneweel;gu dga.^
#Yg;g; mghnlx dkluky oalxloolthttj
Npjgalsy hf.uoo;nay ;ey;ggv ffjnay gh
Ggjky dg mooyna hf.uoo; dklkh Yg;gd*
Gdnhe* _l-gpgj* Nmgbgj ygjsu hgbmg;
y, ffjnayhff ;tjut; dgalugumey^ Ffjnay
gh Ggjkys gl;gj dg optvutlty; pkjnelgy
gjney he.wgv hna^ Ggjky y, yg;g;
oalxlthnay mel;* mooynau gjnevughggj
he.wgv hnahnau btjuty ehggys voyvttj
Bnyna ;oojutvty doh ejgy hoboovm
hgy;gr fuooltumoy^ Mt;yna hnah he.wgv
y, wttrn.x* -qk;* yfbjfu* ythbtl ;kmeej
;ttl* bgluga dg dov dklyk^
Ggjky y, Yg;g; mghnlxggj oalxlthnay
mel; mt; xnyna ghg; dklky mooyna
hf.uoo;t; gjney he.wgv hnah cvmka^ Mt;
glm dg hfh* zuggy* xgv elggy ;gg.ee*
ygjnay ythvty bgglnyusu g.gu^# (_un-
mttv ugjvgy 28%1@5)
Dejhgy Ggjky* Bkv-unay ghg; mghnlx
dklr oalxlthnau meiggvgy^ Tyt
mghnlxnay grnl dkl hty dohyna hna;tu
poal dni /b^ Mnabttv Dejhgy Bkv-;
#ffjnay gh Ggjky; mghnlxnay grlsu
;ggmugr bnyna pggvys ;guee gjney he.wgv
hnar fbvuf# Dn; Dejhys ounau kum bgjmgr
dklkhuoa^
Dgv #Yg;g; mghnlx dkluky
oalxloolthnay mel; mt;ynau
gjnevughggj xn ooynau mt;ty; oal;^ Ytu
pglee deh* ff vt.uoa hkcj hew* elggy
dee;gay ;tt; uejnlggj hnavty nvuttuoa
mglh* mkvmka dzlee dklky mkvky;
132 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
dguvgjvgy dkk. g.gumey^ T;uttjnau xn
ytu vguvgy; hnar * deh dg hkcj hewsy
hgbm g.x njtumoy^ :gjgg y, xn Ggjky
dklky mooyna hf.uoo;nau hejlsy bgahys
oo;ty; g.xnjr* evggj eugg^ Xn
he.wgvyee;su g.x* Ggjky; ;kmeej ;ttl* -
qk;sy yfbjfu* wttrn.nau fbvufy* -
qk;sy ejgy ythvty dovttj dovltumoy^
Mooyna mkluka; bgluga fbvufr* ;ttj y,
gjney mnmbnau mg.numey^ :gjgg y, xn
mkvlkh mkv g.x* mkluka ;ttj y, gvugy*
mooynau mkvkl^ Xn hf.uoo;nau y, *
mt;ty; ;kmeej ;ttl fbvuf^ Ggjky dklky
mooyna hf.uoo;t; xn dov dovloolr*
mklukay fbvufl fbvufumoy^ Mt; bfyhnay
mkumkklkkj mghnlxnay oalxltlmta
dgah cvmka^ Mnayhoo xn Ggjky dklky
mooyna hf.uoo;t; vghnl hojmtt^# (_un-
mttv ugjvgy 29%1@9)
Ggjky dg mooyna hooh;oo; mghnlxnay
grlsu hgjnewvgy y, Dejhgyggv mg ygjm
bfyhf; mkumkku;vky poal /b^ #Bfyhf;# l
utr Dejhgy htlvty dkl _vov tyt ;tlhna;
njvty x dgavgy Bkv-unay gh ghlgh mghnlx
Ggjkys o- e;gb tyt ugpgjm mghnlxnay
grlsu hgjnewgh cvmka /b^ Mnab x exjggv
ty; _vovnay ;gugl;gux Le[ Ggjkys e;gb
dklkh mghnlx Pghgjngu kywlky dn;ty;
htlr mgynelvgy /b^ Pghgjng; mtyutj tlx
optu;ty #Dn xgbgau hoomta dklukyk^ Xnyna
thytj Tlnpgd-m rnjtbvlth dklyk^# utht;
Pghgjng #Bnyna thytj tbuty dgar zgr
hooht; ugjugh /b dt&# utr Dejhgy; ol
nmutvty; Dejhgy mooynau ytu htvtu htluoa
dklukvky /b^ E;gluoa Pghgjngunay thytj
_lnpgd-m rnjtbvtlvty^ Mtj o-; Bgjng
dovuoa x utvty rnjtbvtlvty^ Tyt hkcj y,
hkcelgg Dejhgy utbm dn;ynau g.jghsy
mflff hnah cvmka dgavgy utbnay eexlglsy
mflffh dtlmutl dgavgy /b^
133 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Dejhgy ;tlhnay utbmyoo;nau g.jghsy
mel; ffjnay oalxltux Nkhgysu nlutty bfy
hoy mfjflhmynau utbttv g.jgh utr ffjnay
Hoou tyt ;tlhna; mfjoolvty /b^ Mnab x
exnj Hoo; y, nmutux hoboovnau g.jghsy
mel; Nkhgyggj _vovm dgmnpb hojmttluty
utbnau inlroolty g.gheelvgy /b^


Dejhgys tjhtb hovtl!


Dejhgy _vovttv fbyf utbnay
eexlglsu htyttj hnaluthttj
dtl;vty dt&
Dgmnvm Nkhgyggj

Kyuky Bgjngunay ht.lnauttv hoy
mfjflhmyna g.jgux _vov Hjnvm mfjvfy /b^
Bgjng dkl Ne;gunay e;gb^ Mooymta voa
mg.,vgy Nkv-q x bfy Ne;g e;bsyh dga.^
_vov dkl Ne;gunay e;bsyhmga voa
mg.,vgy Bgjnguggj mfjr Dejhgys
gblglmsu dn-loolth cvmka dgavgy^ Hgjny
hoy mfjflhmyna voolxnay mghnlx Nkhgy y,
mghnlsy ghlgux Ggjkys e;bggj
;gbreelgy mghnlxnay utj dolttv mfjfh
cvmka dga.^ Mnab x exjggv Dejhgy tyt
dohynau dtl;tr* twtvm y, tyt ;tlhna;
Nkhgy* ;gjgguggj y, _vovnau mfjoolth y,
Dejhgys hovtl dgavgy /b^
Dejhgys oalxltux* hoy mfjflhmyna tlx*
mghnlx Nkhgysu Dejhgys hoo* pklnkvys
pglee hejug* Dejhgys hoo _vovm utbnau
eexleelghsy mflff utbnau
inlrooloolthnay mel; mfjoolvty /b^
Exnj y, mtuvty wgum l inyt utjttyna o-*
Dejhgys ou dn-ltltt klr * _vovnay
utbnay eexlglsy mehga vgay bt;tty;
134 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
nmutr g.jgu;gr xg;gh /b^
_un-mttv ugjvgy y, dolunau eyi.gl
Dejhgy Ffjnay heelnau mkumkkr dgaugg
mehga ugj;gu^ Dejhgy Bkv-unay heel,*
gj.gy heel,* mghnl fjufh cv dklky
mghnlxn; zbgj he.wgv fbvx* Tpty; zgr
oalxlth cvmkau mtj thyttv y, htlr fuvfy^
Dejhgy Ggjkysu bfyhnay mghnlx dklukvky
/b^ Mnab x exjggv mooyna ;gjggh o-
mghnlxnay oojunau holtt;tu dklvky Ggjky
dkl Dejhgys bfyhnay mkumkklkkj
Npjgalnay gj; mobyna ;ey; mghnlxnay
oojunau uoawtmuth cvmka hoy dga.^ Pf.hfy
Ggjkys e;gb l mghnlx dgahggj Dejhgy
mkumkkvky /b^ Uth;tt mtj klky e;bsy
hoboov ;ey;ggv Dejhgy mghnlx Pghgjng
dklky mooyna thytj Tlnpgd-msu vkyukvky
/b^
Dejhgy Pghgjng; #Dn xgb; ffjnay
tlxnau nluttyt# * #Xnyna thytjnau
rnjtbvloolth dklyk^ Hooht; ugjug.gl
Nkhgy utr ytjlttjta# utht; mtjttj nht;
ugahgr e;gluoa hooht; mfjmfl htluoa
dkl;ku^ Mtj z.;lsy ;gjgguggj mt;yna;
Nkhgy mfj;fu^ Mooyna twtu Pghgjng mooy;
ytj fufh dklvky mtj o-; Npjgal; twunayh
y, ytjttj hooh;nau ytjlt;tu pgyinlmga
dga.^
#Tlnpgd-msy mfjfh wgu y, dklr* hoo
mfjoolt.^ Tpty mooy; guee fjifflff
opoolvynau hfjioo; y, dklky mfjfl
vg;yee; y, ;eelgg; hgbm;gg dgzjlgr
dgalgg^ Nyutt; ygab ;gh, f;fj y, mt;
hooh;nay hf.xnau hfy;fhffj njtt;* hoou
twunayh y, ytjttj Pghgjng utr ytjlth
utht; y, mooyna th @Ouoa* mtj Nkhgy utr
;ee;gu;gh dklyk ut.^ Mt; mooy; @Xnyna
mfjfl vg;gy ;kmkj nab ytjmta hoy -j
dgahuoa ioo ;tt utt;* twuttv y, hoou hty
utr ytjlthnau hovtr dgauggu y, ;khnk
135 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
pgyugguggj gveehg;* Pghgjng vgbdgj
uear* ;ttj y, #Hoounay ytj y, Nkhgy# utr
dnxnht; mt; dou; ugahgr hkwjk.^ Mtj
;gjea mooyna htl* gb y, yttu;ty*
Dejhgysu bgumgy zj,r thlt.^ Mt;yna
tjuty mkajky; gb,;gj;gu hoboov ga;gvm
g.mgr* Ne;-ay doh eelgjhgu yemuggj tyt
dohyna mehga zjng dklr dgalgg^ Ooynau
vkyvvky dohty dk;kl vgyggy;gg hg;uglr
@Tyt hooht; mtu.tl /edklkh dkl&
utwuttr dga.^ Exnj y, Tptyna bemgj
ugjwgguoa mooyna hgbm dgalgg^# (Le[
1%57@66)
Nyutr Pghgjng htluoa dklvky^ Ytj fufh
dklkhk; twunay ytjtt ;gugy Pghgjng utr
ytjlt- utht; ttr y, #Nkhgy utr ytjltyt#
utr htltht; mooyna hgbggmyee; gg.syh y,
ytj Pghgjng exnj Pghgjng utr ;ee;]z
utwuttvty^ Hgjny mooyna ttr _lnpgd-m
#Ouoa* Nkhgy utr ytjltyt# utht;
hgbggmyee; htluoa dklvky Pghgjngugggv
hty ut;tu ytj fufh .t& utr gveehg; mtj
vgbdgj ;ttj Nkhgy utr dnxvty^
Hgbggmyee; y, ooy; bgi nh ugahgwugglgg^
:tlhna; nab /b dga;guuoa l /bvgy^ Dou;
gg.syhgg ytjttj ;ee;gu;;gu dgahg; /e
dklr dgaygg# utwuttr dga.^ Tyt ytjnau
fuvyna ;gjgg Pghgjng htlmta dklvky^
Mnabttv Dejhgysu bgumgy ;eelr* mooyna
;gjgg Pghgjngunay ttr y, Gjney voyvyna
n.ttlnau g.gy /bsu pfuyfr bt;;tu
dklvky^
Le[ voolxnay mghnlxggj Nkhgy ut;tu
hoynau Pghgjngunay utj dol; mfjoolr
#Gdngunay dolunay ;ey;ggv ytu mghnlx
dna dfuff; mtj y, Pghgjng* mooyna thytj
Tlnpgd-m dkl Ggjkys e;gb /b# utr
htlvty^ Dejhgy Ffjnay kywuka hovlnay
;guee _vovm ;tlhnay utbnau inlroolty
fufh Dejhgys oalxltux* Ggjkys e;gb* hoy
136 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
mfjflhmyna tlx Nkhgysu tyt ;tlhna;
mfjoolvty dnltt^
Mtutt; mtj _vovmta hgbm utbnay
mflffvnay g.jglsu uoawtl;oolvty /b^
Dejhgy dgmnvm Nkhgysu mkbnlky Ffjnay
Hoouttj ;gbreelgy hoy mfjflhmyna utbnau
gjnlugvgy^ Nyutt; dgmnvm Nkhgy dklky
Dejhgys hoounay utbnay mflffvnay
ugahgbinum nmutvty doh hoyna nmutlttj
utbnay eexlglsy g.x xg;gh dklvky^ doh
hoy mfjflhmynau


_vovnay hojmvty dgmnpb

_vov zgugg; Nkhgyggv
dgmnpb hojmvty dt&
:tlhnay doh utb youlnau
g.ghsy mel; /b^
Dgmnvm Nkhgy _vovnau Dejhgys hoo*
dn;yna utbnau oojth hoy ut;unau
utjxnlvty /b^ Ffjffj htldtl Dejhgys
oalxltux ooynau utjxnlvty /b^ K;kk x
utvty Dejhgy hoboov dn;yna xnhty; dn
xnyna g.jgux tpty utr htl;tuuoau mg dn;
bt;yt^ Hgjny Dejhgy ooynau ffjnay
oalxltux* g.jglsu g.vgy Ffjnay
oy;tvmyttj ;gbreelgy htl;tu /b^
#N-jevglnbsy pojhty; t-l;tu zj,^
Mooyna hoy; hoxnj oojtu ;eevvgy^ Mooyna
hnltyw pgaleelgu;vgy^ Mtj doh l
youlnayhtt mflff Tptyna bemjggv hkcj
;ghny holtty g.vgy ut;unau htltumoy^
F.v hgmgr wtwtu ugy;gyg^ Hgjny
Dejhgys ou bfyhf; mkumkyk# utvty
dga;gu^ #Mg ygj utbmty dni^ Doh youtl
hnltyw xny, pgaleelgu;vgy^# (Nvngyg
40%2* 8) utr Dejhgy dn;ty; ej,;xnlgy
htlr dgaugg /b^
137 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Mg ygj utbmty dni^ Doh youtl hnltyw
xny, pgaleelgu;vgy^ utr dn;ty; htlvty^
Tyt y, xehgb;gg #dtlmutu;vty vgay
bt;tt# /b^
Dn; Nkhgy dgmnvm /e hnavty dklkhsu*
bfy dn;yna Tpty Nkhgyggj ;gbreelgy
;tlhnay utbnau g.vgy ut;unau dn;
bt;vtyttj utbttv dojty eexlgu;gr xg;gh
/b^
:fj.fy vgay bt;tt dou; heexny
utjttyna voolxnay mghnlsy ghlgux*
Dejhgys oalxltux dgmnvm Nkhgys mehga
dgmglr fuvfy^ Bfy inyt utjtt y, Dgmnvm
Nkhgys mfjvfy mehga thtl;tu dg moouttj
;gbreelgy utb inlrvtynau hgjeel;gu^
Dn; zgugg; Nkhgysu pgg.gl Nkhgy
Dgmnvm utr ;ee;;gu .t& Zgugg; ut.tl
Nkhgy dgmnvm _vovm dgmnpb hojmttvty
exjggv mtur ;ee;;gu /b^ Mtu.tl tyt
dgmnpb ut;tu y, zbgj emugmga ou .t&
Inlrnh* fyufjfh* kjieelgu;gh* euggh
utvty emuggj heexny utjttyna o-; ugjgg
mg.nh* inyt utjttyna o-; dgmnpb utr
ytjltu;th dklvky /b^
Dgmnvm Nkhgy _vovm zbgj emuggj
dgmnpb hojmttvty dt& _vovm hojmttvty
dgmnpb dkl _vovm utbnau inlroolthnay
mel; Dejhgyggv mkumkkvky ugyw gjug
dgavgy /b^ Heexny utjttyna o-; hoy utb
hnah o-; hoboov utbnay mflffv dkluky
Dejhgy; mghnl fjufr* mghnlsy fjuflnay
mkluka; ugjgg mg.,r ffjv;nay utb youlnau
inlrool;tu dga.^ Ugj mg.nh ut;tu y,
#inlrnh# utvty emugmga /b^ Ugj mg.nh dg
dgmnpb y, ytj y, ffj dklk.x emug y,
g;nl /b^ Mtu.tl _vovnay dgmnpb y, /eu
nltjhnalr dgayg .t& Nkhgy _vovm fuvfy
dgmnvb y, _vovm utbnau inlroolth
wkjsy ugyw gjug dgavgy /b^ Heexny
utjtty; mghnlsy fjuflnay mklukay; ugjgg
138 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
mg.ny utb youltt hew* ehyg; inlrool;tu
dga.^ Mtutt; hkklkau y, kumlky wev g.x
mghnlsy injttyna t.joo;t; hejeeuggjgg
mojhty mghnlsy cvsu hnavyttj Npjgalnay
gj; mobty ytu f;jnayhff utbttv
eexlgu;vgy /b^ Mtu.tl ytu rnlnay utbnay
eexlglsu zgr g.vgy dt& Ggjky mghnlx
Dejhgys fbyf mtj grlsu hna;tu^ Nkhgy
dgmnvmsu Ggjkys e;gb dklky mfjfhnay
fbyf mghnlx dgavgy dfuff; Nkhgy
dgmnvmnay o- thtlvyttj mtjttj fbyfh o-
nayhtt voolxnay mghnlx dgavgy /b^ Exnj
y, heexny utjttyna o- y, _vov Hjnvmnay
mfjvyffj twtv dklvky /b^
Nkhgy dgmnvm dkl Npjgalnay gj;
mobyna tlx dfuff; doh hoy mfjflhmyna
voolxnay mghnlx dgavgy /b^ Heexny
utjttyna o-; Ggjkys hnar dgavgy ghlgh
mghnlxnay grlsu inyt utjttyna o-; hty
ojutlrloolty hnavty dt& Dgmnvm Nkhgy
/b^ Xehgb;gg Nkhgy Dgmnvm l hoy
mfjflhmyna tlx ;tlhnay voolxnay mghnlx
dgavys he.,; ;tlhnay doh utb youlnau
Dejhgys hoo _vovm inlroolr fuvfy /b^
Ev dg Gjney voyvyna vgay bt;tty;
nmut.tl utbnay eexlglsu g.x xg;yg^ Bfy
_vov utbmynau g.jghsy mel; utbnay
eexlglsy mflffv* pklnkvys hky, dklvky
dfuff; Dejhgys hovtl dklkh utbnay
eexlglsu hnar xg;vgy dnltt^ Dn;yna
Tpty dgmnvm Nkhgysu voolxnay mghnlsy
ghlgux utr htlvty^
Dn; dohyna utbnau gjnlughg; ugyw _vov
l nj.tl dklkh dgamgl zgugg; Nkhgy
Dgmnvmsu _vov mfjfhffv pejuggy vgjsy
fbyf Gdng dolunay mghnlxnay utjm
mfjoolvty /b^ Tyt y, heexny utjtt*
heelnau uoawtl;oolthnay mel; mojoolr
nluttvty /b^ _vovnau ;tlhna; njtht;
hkcj mkb oal z.;gl dkl;ku^ Ytu y, _vov
139 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
kyuky dovuoay ht.lnauttv mfjvfy z.;gl^
Dgv ytu y, Dejhgys nluttvty tlx* mooyna
oalxltux de/e dgmnvm Nkhgy Tlnpgd-
mggv mfjvfy z.;gl /b^
Tyt dkl Dejhgys hoxttj hnau;vty poal
dfuff; Mtj tjmyttv dn;yna utbnau g.jgh
mflf.lfuffmta dgavgy /b^ Mnab x exjggv
dn;ynau utbttv dklr pk.r* igyglr
dgahg; ;tlhnau utb youlttv xflfflr*
dn;ynau g.jgh utr Nkhgy dklky ffjnay
hoo _vovnau nluttvty /b^


Thttv mfjvfy guee ytuty

:tlhnay hgbunay guee y,
hty dgavgy dt&
Nkhgy Dgmnvm
#Mt;ynau z.bguw _vov klky mobty;
Nkhgys mehga zj,r thlt.^
Mg ygj /e hgjgh utr wfl ejee kxvky dt&
Vglhny; ygaugh ptuvnau oo& Mtu.tl mg
ygj /e hgjgh utr kxn.& Optumoy^ Httywtj
he.wgvlgvgy hoynau hggys kj;ky; dga;gu
ioo ;tt^ Mtuthttj /ey; mg ygj mnaitt
kxvky htjtu .t& Ti opooltuxnau hgjgh
utr oo& Mnabtt^ Dn mg ygjm htl,-* ti
opooltuxttv x nloo ytuynau /b^ Mooyna
mehga
#Hgjgumey* Dn Xnyna fbyf tlxtt
nluttyt Mtj tlx Xnyna fbyfh pgbsu xny,
dtlmutyt# utr dnxnu;vty /b^ Oythttj Dn
mg ygjm htl,-^ Tbtumta hoyttv mfjvfy
hoboovnay ;ey; dgmnpb hojmttux
Nkhgyggv nloo guee dgaugguoa^ Hgjny
mtyutjnay hggyxlglsy hgbunay dgug
ytuty x mooyttv guee dnltt^ Dgmnvm
hojmttux Nkhgys f;joo;ttv fyffu
140 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
hojmtl mtyutjnay hggyxlgl hoxny;
g.mgr dgayg^ Hoxnjhnaltux hoboov
mooynau hoxttj g.;gu^ Heel, dklkk; doh
ti opooltuxn; Nkhgysu njth hojmtl ni
opoolr dgalgg^ Htjt. mg ygj ooynau
holtty g.ghsu hov.tl mtj dkl njth
cvmka dgavgy _lng bfy^# (Bgmga
11%7@14)
Hoboov dgmnvm Nkhgysu hgjgh utr
wfl; ugjx njvty^ Utbinwutt^ Hkjm bkukay
pelpgugyee; gg! utr hgiunjgh dgmnpb
Nkhgys fbyf hoboov ugjvgy^ _vov #Mg ygj
/e hgjgh utr wfl ejee kxvky dt& Vglhny;
ygaugh ptuvnau oo& Mtu.tl mg ygj /e
hgjgh utr kxn.& Optumoy^ Httywtj
he.wgvlgvgy hoy; hggys kj;ky; dga;gu
ioo ;tt^# utr htltt; dgmnvm Nkhgy dkl
htyttv x ;emghuoa tjh bt;tlmta utr _vov
Hjnvm iee; dgmgl;gu^ #Httywtj
he.wgvlgvgy hoynau hggys kj;ky; dga;gu
ioo ;tt^ Mtuthttj /ey; mg ygj mnaitt
kxvky htjtu .t& Ti opooltuxnau hgjgh
utr oo& Mnabtt^ Dn mg ygjm htl,-* ti
opooltuxttv x nloo ytuynau /b^# :ttj o-;
hggy ti opooltuxttv ;kj dgavgy^ Bt;tr
dgayg ee& Pfyx /e utr htlyt hggy dou;nau
y, vkyv;ku dga.^ Mtu.tl hggyggv nloo*
heexny utjttyna o-nay pfyx;ffv x
hgbunay mkb* Ggjkyggv x mkb guee y, hty
dgavgy dt utvty voolxnay mghnlx hoy
mfjflhmyna tlx Nkhgy dgmnvm /b^
_vovnay dgmglr dgaugg hoy mfjflhmyna
mflfflfux hty dt& Tyt ;tlhna ;ttj
_vovttv devg; bghgy dn-mta hoboovnay
mflfflfux y, hty dt& Dgmnvm Nkhgy /b^
#Mnabtt^ Dn mg ygjm htl,-* ti
opooltuxttv x nloo ytuynau /b^ Mooyna
mehga #Hgjgumey* Dn Xnyna fbyf tlxtt
nluttyt Mtj tlx Xnyna fbyfh pgbsu xny,
dtlmutyt# utr htlvty y, dgmnvm Nkhgys
141 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
hoy; hoxnj oojtu ;eevvgy^ #Hgjgumey* -
jmfywnay youlnau oojvty Dejhgys pglee
hejug# _vov -jmfywnay youlnau dou;nau
oojx z.yg utr dn;ty; dgmglvgy hoy
dgmnvm Nkhgy dgavgy /b^
#Oytyttj dn mg ygjm htl,-^ Tbtumta
hoyttv mfjvfy hoboovnay ;ey; Dgmnpb
hojmttux Nkhgyggv nloo guee dgaugguoa#
(Bgmga 11%11) utr _vov x utvty Nkhgysu
utjxnl;tu^ Nkhgyggv ffj tbtumta hoyttv
mfjvfy guee ytuty dgahuoa /e& Mnabtt
dgahuoa^ #Tbtumta hoyttv mfjyf# ut;tu /e
utvty ou .t& Tyt y, doh hoboovnau htlr
dgaugg /b^ G;gbggv devg; dou; tbtumta
hoyttv mfjvfy^ Mnabtt^ _vov Hjnvm hojmtl
Bgjng utux tbtumtauttv mfjvfy dnltt^
Tbtumta hoyttv mfjvfy hoboov ;ey;ggv
Nkhgy inu guee ytuty dgahuoa /b^ Mnab x
exjggv mtj voolxnay mghnlx dklkk; ti
opooltux* hoy mfjflhmyna tlx /b^
Heexny utjttyna o-; Ggjky dklky
mooyna hoo; mghnlsy oalxltlnay tjhnau
fuvfy y, Dejhgys bfyhnay mkumkkl dgavgy
/b^ Doh utb youtl mt;yttj ;gbreelgy
euggu;;gu dga.^ Ooynau Dejhgy ffjff
mkumkkvky /b^ Hgjny L-.nmoo;nay
;ey;ggv hty ytuty ugjx mt;yna fbyffv #Dn
hna-* htwoo dgaugg dnp ;tt^ Dn mgys
kjky; hna-# utr hnah utr kjkl;.kl mt;
iee; ohyt^ Mt; moltt g.xjgy igmgglm
mghnlsy injtty; fjfy* oyvnau ugjugy
hgzr* gb,mys gj,vsu hej;gy f.xnr* dggv
ol;tu;lnau hgzr* mkvsu y, ugjugh grlsu l
vgay l hna.tl dgjyg^ Hgjny mtj htbrtt*
hzpuggjggv ugjgy dgj;gb pguygy ejgui
pomut.tl ohyt^ Dejhgy ooynau bfyhf;
mkumkkvky /b^
:tlhna; Nkhgy dgmnvmggv nloo guee
hoy ugjgguoa /b^ Pf.hfy Nkhgy Dgmnvm
l guee y, /b^ #Nkhgys f;joo;ttv fyffu
142 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
hojmtl mtyutjnay hggyxlgl hoxny;
g.mgr dgayg^ Hoxnjhnaltux hoboov
mooynau hoxttj g.;gu^# Utbnay mflffv
y, Nkhgy* _vovm dgmnpb hojmtth o-;
mflfu;vfy dfuff; ooy; nmutvty hoy
mtyutjnay hggyxlgl; kjr xg;yg^ Dgv
pf.m hoy dklr xg;yg^ Dgmnvm Nkhgys
twtu ffjnay hooutt htjhty utjxnlvty
mehga op,-^


Nkhgys twtu Pghgjngunay
utjxltl

Pghgjng hoounayhtt
mglggj /e utr pfuyfvfy dt&
Nkhgy hoboov g.jglsy
mehga kalueelr ;n.ggrny;
kxnh pgbsu dtl;tyt^
#Twtu Pghgjng y, Gjney Voyvttj ;oojx*
ti opoolty @Npjgalnay Dejhgy Tpty
bgumgu;gh dklmeuga! ?e ut.tl Mtj
dn;ty ejee njr* Ffjnay gj; mobyna
mflffh pklnlmsu uoawttvty^ Ffjnay
pgjw :g.n;sy utjm dn;yna mflffh
g.jglsy t.jnau dkvuk.^ (Mtj tjmyttv
gjney ti opooltux;nayhtt gbggj
;gbreelgy gal;vgyxlgy)
Tyt y, ;gavyee;ggv bggy, dklkk;
dn;ynau opty z;guv;sy ugjggv g.jgh
g.jgl dfuff; twtu f.uf;f; bny, fjiffl
opoolr* Ffjnay gjney utjttutt ;ejvghsy
mel; /b^
Mtjttj utjtt y, dn;yna twtu Gdjghgb;
mgyugjgulgvgy mgyugjgu dfuff;
;gavyee;sy ugjggv g.jgg;* ga;gv
mouioojuoauttj dn; doh f;joo;nayhtt
meji Mooyna fbyf gjney dklkk; pf.m
143 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
dga;gl ;kmkj Mooy; oalxlthnay mel;
dklka^
Hoo* xn Hgbunay :tt; Ytutyna ti
opooltux utr ;ee;gu;gyg^ Exnj y, xn
Mooyna pgbsu dtl;thnay mel; Tptyna
fbyf z.gh dklyk^ Tyt y, Mooyna gj;
mobty; g.jglsy bt;ltunau youloo;nayh
y, eexlglggj fufhnay mel; /b^ Dn;yna
Dejhgys youoolvtyuoa fjifflffj
Bgy;gh ygj y, ;ttjttv dn;ty; galxlgy
njth y, hgjgyhea dg ohlnay voo;tjm
veeuv;sy ;ttj unar* dn;yna hflnau tyh
mga.ys pgb ejee xnuloolthnay mel; /b
utvty gruee^ Hooht; fvvffj* voyvttj
hoxnjhtu dklvky dfuff; Npjgalnay fbyf
ugjx njth f;jff hojmtl wfl; gb,;jg.^#
(Le[ 1%67@80)
Mooyna twtu Pghgjng hkcj zypsy
poalnau pfuyfy htlvty dga;gu^ _vov Hjnvm
de/e hgg;sy hggy njthnau pfuyfvfy^
63@73 hojmtlh niltl; _vov Hjnvm
gblgvgy cvkkj dn;ynau fjf.;fy ffjnay
mtj gjney gblglmggj* Gdjghg;
gy;ugalvys ;guee dn;ynau ;gavys ugjggv
g.jgh utr Ne;gay e;gb pglee dovuoay dn-
tj ;gbrny mfjvfy; dgzjlgvgy;gg mooynau
bgumgy pfuyfr dgayg^
Mooyna ;gjgg 74@j niltlnau op.tl
#:gavyee;sy ugjggv g.jgg;* ga;gv
mouioojuoauttj# utvty dga;gu^ Dn; doh
f;joo;nayhtt meji mooyna fbyf gjney
dklkk; pf.m dga;gl ;kmkj mooy;
oalxlolthnay mel; dklka^ Tyt y, tjm
;ttj o-; dn;yna f.fu ;tt;tvm Dejhgy
gblgvgy mtj poalnau vgygr pfuyfr dgaugg
/b^ Tyt y, /e ut.tl #ga;gv
mouioojuoauttj Dejhgy; oalxnlyt# utvty
ou /b^
76@j niltlttv Pghgjng ffjnay hoounay
mehga dgmglr dgauggu op,-^ #Hoo* xn
144 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Hgbunay :tt; Ytutyna ti opooltux utr
;ee;gu;gyg^ Exnj y, xn Mooyna pgbsu
dtl;thnay mel; Tptyna fbyf z.gh dklyk^
Tyt y, Mooyna gj; mobty; g.jglsy
bt;ltunau youloo;nayh y, eexlglggj
fufhnay mel; /b^ Dn;yna Dejhgys
youoolvtyuoa fjifflffj Bgy;gh ygj y,
;ttjttv dn;ty; galxlgy njth y, hgjgyhea
dg ohlnay voo;tjm veeuv;sy ;ttj unar*
dn;yna hflnau tyh mga.ys pgb ejee
xnuloolthnay mel; /b utvty gruee^#
niltlttv wggi g.x op.tl Tpyna gj;
mobty; g.jglsy bt;ltunau youloo;nayh
y, eexlglggj fuyf utvty dga;gu^ Mtu.tl
tyt bt;ltunau hty fufh .t& Nkhgy Dgmnvm
bt;oolth dklyk utr mtb;tultvty dga;gu^
Mg dohty dgmnvm Nkhgy _vov Dgmnpb
hojmtr utbnay eexlglsu fuvyffj ffjmff
utbnau oojvty Dejhgys hoo dgavgy ut;unau
dn;ty; kalueelr nmuoolvty /b^
#(Dejhgys hoo) _vov Hjnvmnay vgay
bt;ttyna thltl^ Ti opooltux Nvgngunay
ykb; dnxnu;th;tt #Hgjgumey^ Dn Xnyna
fbyf pgbsu xny, dtl;th tlxtt nluttyt^
Wfl; hgihnjgux ytuyna ;ee TPTYna
pgbsu dtlmutumoy* Mooyna pgbsu ieleey
dklukumey utyt# utvtyxlty dgmnvb
hojmttux Nkhgy wfl; njr* youlnay
eexlglsy mflffh utbilnay dgmnvbsu
meyhgulgr dga.^# (Bgj[ 1%1@5)
Hoboov hgj, Dejhgy; nmut;tu dgavygg
Nkhgy; ;ttj dewgr njr dgmnpb hojmvty
/b^ Mtutht; Nkhgy mt;ty; evggj hojmttr
dgaugg dgmnpb dkl mt;ynau Dejhgy;
hgy;eelghsy mflff dgmnpb /b^ Bfy
dgmnpb hojmth Dejhgys hoo yg; ;ttj
njyt^ Mtj dgmnpb hojmvtyttj doh utb
mooy; inlrnh dklyk utr htlvty^ _vov
ohlnay ukl de/e Nkj;gy uklkkv dgmnpb
hojmvty /b^ Dn; ohtt; Nkj;gy uklsu
145 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
ugmglyg^ Mtj Nkj;gy ukl ut;tu y, ohlnay
ukl utvty ou /b^ _vov tyt ohlnay ukl ;ttj
dgmnpb hojmvty^


Utb inlroolth dgmnpb


Inyt utjttyna o-; ugj
mg.nh cv ys /e dga.&

_vovnay dgmnpb

#Mtutt; _vov Nkhgyggj dgmnvb
hojmthnay mel; Uglnlggv Nkj;gy; mooy
;ttj njt.^ Hgjny Nkhgy @ Dn Mgyggj
dgmnvb hojmth exnjmga dgamgl Mg yg;
ejee njyt oo& utt;* Mooynau dklnelghsu
kjkl;mkl* _vov hgjne; y, @Tyt e;gg;
ooynau pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg
pf.m dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty;
pkhnwkr dgayg utr htltht; mtj Mooy;
pf.iffjf.^ _vov dgmnvb hojmtt;*
uklsy evyggv mtj ;gjea ugjgh o-;
mtyutj pggu;gr* Dejhgys Voyv mgumgg
leugg g;nl deer* Mooy ;ttj njthnau mtj
hgjg.^ Mtyutjttv @Tyt dkl Bnyna hgajm
Hoo^ Mooy; Bnyna mgglgl kji;ku uth ;ee
ugjlgg^# (Bgmga 3%13@17)
_vov Nkj;gy ukl; njr Nkhgyggv
dgmnpb hojmvty /b^ #Yg;g; dgmnvb
hojmtt^# utht; dgmnvm Nkhgy #Dn Mgyggv
dgmnvb hojmth cvmka dgamgl Mg zgugg;
yg; jee njr dgaugg /b dt&# Mtj o-;
;tlhnay mghnlx dg mtyutjnay mghnlxmga
eelpvgy dnltt^
_.j-auttv hgj.gl _vov B-lhnp-;-[
htjutbnay ;guee mtyutjnay ghlgh mghnlx
utr ugjvgy^ Zbgj x f.fu dgahuoa* Ggjkys
146 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
e;gb x dni dfuff; ;tlhnay oj e;gb x dni
/b^ Mtj pf.hfy Dejhgys hoo /b^ Bfy Mtj
dn;ynau domttvty Domttux /b^ Hoyna dn-
tv mfjffuoa Ffjnay dn-tj njvty exnj
f.fu ;tt;tv utr dgahuoa^ Hgjny Mtj mtyutj
;ttjh gl;jsu kjhny Ffjnay oy;tvmytt
g.jgh utr tyt ugpgjm njvty^
Tpty tyt ;tlhna; njvty pkjnluk y,
Dejhgys gj; mobty hkjky bee voyvyna
zmuglugy; g.mgr utb; dgjnu;gy pk.r
dgahg; mt;ynau utbttv y, g.jgh utr njvty
/b^ Mtjttj Nkj;gy ukl ;ttj kxnr Nkhgy
Dgmnvmggv dgmnpb hojmtr ;tlhnay doh
utb youlnau oojth utr #Tyt e;gg; ooynau
pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg# utht; Nkhgy pf.iffjx mooy;
Dgmnpb hojmttvty /b^
_vov ;tlhnay mflfflfuxn; #pf.iffj#
utr meiggl fufy Ffjnay mklukaukk fuvfy
/b^ Heexny utjttyttv hgj.gl mghnlsy
fjufl mooyxlty hky,* zbggu g.xjgy utb
hnavty hoy /bee mghnlsy ghlgux gb,mys
mkluka; ugjgg mg.,vyggj utbnau
inlroolvty^ #Ugj mg.nh# ut;tu ou y, emug
y, #inlroolth* hf;flufh* kjieelgh# utvty
emugmga^
_vov dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb
hojmvty^ Mtu.tl dgmnvb ut;tu y, zbgj
emugmga .t& ut.tl #eugglugh* kjieelgh*
hf;flufh# utvty emugmga /b^ Heexny
utjttyna #ugj mg.nh#mga g;nl emugmga /b^
Oyty;tt pklnkvys hky,mka zu g;nl /b^
Heexny utjtt y, voo;tj dg Inyt utjtt y,
dk;nm dn- /b^
Heexny utjtty; utbmty hkynys mkluka;
ugjgg hojut.tl utb inlrny hkynau gl;gu
dga.^ Mnabttv oh.tl kjieel;gu /b^ Ugj
mg.,vgy hoyna utb youtl zbggy; inlr;tu
exnj hky, utbnau g.gy oh;tu /b^ Mghnlsy
147 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
fjuflnau g.x njvty hoy fjuflnay mkluka;
y, ugj hojx ugjgg g.gh o-; tyt hoyna utb
inlrvty exnj utbmta /e& ouoa /e&
Ty; dgaugg ykukky glxeejsu (nyutr
mfvfflr op.tl) utb ut.tl ooynau utbmty
bn[jkqky; ugj mg.nyg^ Dejhgy mkluka; y,
ugjgg mg.,dgl utb inlrnh heelnau
ugjugvgy^ #Mkluka; y, ugjgg mg.,# utbnay
eexlglsu g.]z ut.tl pgg.gl mkluka; y,
ugjgg mg.nh cvmka^ Ugjgg mg.ng; g.gh o-;
utbuoa dklyk^ Dgmnvb ut;tu ou y,
#eugglugh* kjieelgh* hf;flufh# utvty
emugmga ou /b^


Pf.m dga;lsu uoawtl;oolyt
utr /e utvty ou .t&
_vovm dn;yna utb youlnau
inlroolvyttj utbttv
gjnlugyg utvty ou^
_vov ;tlhnay utbnau dgmnvbggjgg
g.vgy ut;unau vkyvkhk; zbgj dgayg .t&
:tlhnay utb _vovnay mkluka; inlrny doh
hoy utbnay eexlglsu g.vgy /b^ Tyt y,
heexny utjtty; gb,mys mkluka; ugjgg
mg.ny hoynau utbnau inlroolvtymta g;nl
/b^ #Nyutvyttjtt gln.gg pf.m dga;lsu
uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr dgayg^#
(Bgmga 3%15)
Ty;ttv #pf.m dga;gl# ut;tu y, hgbunay
ie;gjug pf. gjug utvty ou emugmga /b^
#Nyutvyttj# doh pf.m dga;lsu
uoawtl;oolth y, pkhnbrmka^ Hgbunay
ie;gjug pf. gjuggj dgmnvm Nkhgy _vovm
dgmnvb hojmttvyttj bfy _vov dgmnvm
Nkhgyggv dgmnvb hojmvtyttj doh hoy
mfjflhmyna utb _vovm inlrvty y,
pkhnbrmka utvty ou /b^
Dejhgy utbnay eexlglsu _vovnay
dgmnpb hojmtlm dg Mooyna ffjnauff
148 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
htjhty pklnkvlkvysu bfy dn;yna nmutlnau
hgjr fuvfy /b^ #Doh hoy utbmta exnj mgb
jee z.gh dg doh hoy utbttvtt dklr vgmgy;
mgjxlgu;gy utbttvtt dklr n.ttlnau g.x
xg;ghuoa dgayg^ Mnabttv doh hoynau n.tt-
ut.tl doh hoyna utbnau eexleelr
mtyutjnay elv jee z.eel]z ut.tl xn hoy
mfjflhmyna mflfflfux* Ggjkys e;gb exnj
hoy mfjflhmynau mflfflfy yg;g; utbnay
eexlglsy dgmnvb hojmtt^ Dn xgbggv
dgmnvb hojmtyt^ Mtu.tl hoboovnay utbnau
eexlgh doh pf.m dga;gl uoawtl;tyt^
Yg;g; dgmnvb hojmtt# utht; dgmnvm
Nkhgy #bt;ltt# utt; Mooy; utbnay
eexlglsy dgmnvbsu hojmttvty^ Dgmnvm
Nkhgy _vovnay mkluka; ugjgg hojutht;
_vovm ;tlhnay doh utb inlrvty /b^ _vov
dn;yna doh utbnau euggvgy G.jgux /b^
Dn; Mooyna utbnay mflffvfy; nmutr
g.jglsu g.yg^ Mg dohty nmutr dgayg ee&
_vov Hjnvm tyt ;tlhna; gb,;jgh;gg
Nkj;gy ukl; hoy mfjflhmyna mflfflfux*
voolxnay ghlgh mghnlx dgmnvm Nkhgyggj
;gbreelgy doh hoyna utbnau Ffjmff
holttvty^
Mtj pg.hgajx dgaugg; oal;tl ;ttjtt
dgjnu;vgy tbtumtau hgjgg; #Dn x xgbgau
zllghuoa# Dn xgbgau inamutr xg;ghuoa Dn
inamutl g.gh cvmka^ Dn pguglbga ;ttj
xnyna fbyffv U-mv-b-yn eelgy; ugjx
bnyna hovlttj dni* hgjny Mgys hovlttj
dklku utr uej.gy x e;gg pgldnjgyugg #Gg.*
hnar xg;.gl tyt gzunau yg;ggv hkl;eelyg
ee^# utr uej.gy e;gg pgldnjvys ;gjgg
dkl,vky^ #Bnyna hovlttj dni* hgjny
Mgys hovlttj dklku^#

149 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
_jmfywnay youlnau oojtux
Dejhgys hejusu hgjgumey

_vov htj ptjtu utb
youlnau g.vgy dt&
Tyt ;tlhnay doh utb
youlnau g.vgy

#:gjgg f;fj y, Nkhgy ffj ejee y, njr
z.gg _vovnau hgjgg; @_jmfywnay
youlnau oojtux Dejhgys Hejusu
hgjgumey!# (Nkhgy 1%29) Dejhgys hoo tyt
;tlhna; njtt; ;tlhnay doh utbnau oojx
z.vgy^ Nkhgy dgmnvm x ooynau utjxnlr
htl;tu^ #:gjgg f;fj y, Nkhgy hkcj
ig.,mgaugg ;ghng; l pkuvkr dgalgg^
_vovnay z.r dgahsu mtj hgjgg;
@Dejhgys Hejusu hgjgumey!# (Nkhgy
1%35@36) Ty; hejug utr ugjvgy y, heexny
utjttyna mghnlsy gb,mys kjky; ohvty
utbnay pklnkvsu htlyt^ Ygbgau dklky mg
dohynau kjlky dn;ynau domttvty Domttux*
Dejhgys hoo tyt ;tlhna; njr dn; dohyna
doh utb ;tlhnay thltlttv thltt; mfuvufl
hojmtlh ;tlhnay doh utb youlnau
fyufjvfy* k;kk* njtt;oay doh utb youlnau
dohtl; y, g.x* dgmnpbggj dn;ty; utbnay
eexlglsu fux twtum y, pguglbga;
wk.;lku;ky wevgg ejvugy ohvtyttj nmutux
hoboovnau doh utbttv y, g.gjvgy /b^ _vov
dn; dohyna utbnau oojx utbnay eexlglsu
fuvfy dnltt^ Mg dohty bt;tr dgayg ee&
:ghny htltht; _vov ;tlhnay utb
youlnau oojx* utbttv eexnlvgy /b^ K;kk
ht;ty ky dt& 2000 ky^ Mtu.tl _vov Hjnvm
njvyttv hkai 2000 rnl fyufjx _vov
njvyttvtt hkai uexny rnlnay ;gjgg
;tlhnay utbnau oojx z.vgy /b^
_vov Hjnvm njvty o-nau A.D de/e ytu
150 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
rnl utr mkkw;ku^ Hgjny _vov Hjnvm
njthnay fbyfh o-nau >^V ut;tu^ _vov
Hjnvm njvyttv hkai 2000 rnl fyufjvfy^
_vov Hjnvm A.D 30 rnlnay o-; dgmnvm
Nkhgyggv dgmnvb hojmty doh utbnau
holtty mooyna ;gjgg f;fj dgmnvm
Nkhgys #_jmfywnay youlnau oojtux
Dejhgys Hejusu hgjgumey!# utvty y,
hoboovm utbnay eexlglsu fuvfy _vovnau
htlr dgayg^ Dgmnvm Nkhgy _vovnau
Dejhgys Hejug utr dgaugg y, utbnay
eexlgl fuvyna dgmglr dgayg^ _vov dn mg
ygjsy doh utbnau g.x z.lgg^ Mg ygjsy
hoy; hoxnj oojtu ;eevlgg^ Mg ygj utbuoa^
Mg ygj zbgj x utb hnavty mtj utbnau
Dejhgys hoo dou;nau oojty z.vgy utr
dgmglr dgaugg /b^
_vov dn;yna doh utbnau holttvty^ Dn;
dohty; utbnay eexlglsu fuvfy utr dgmnvm
Nkhgy dgmglr dgayg^ Ffjff _vovm utbnau
inlroolty utbnay eexlglsu g.vys ;gjgg
dgmnvm Nkhgys dgmglugguggj #Nkhgy
utjlnay mehga utjxnlr* dou;nau
ffjffjff ;gbreelgy nmuoolthnay mel;#
utr (Nkhgy 1%7)@; htlvty^
Htjt. Nkhgy dgmnvm Hjnvmnau
utjxlttuoa dkl mooynau ;tlhnay utbnau
oojx z.vgy tvthnau zgr bt;th dnltt&
Dndln; _vov utbttv dklr ohvty utr nh
ugj;gu x mtj y, ;tlhnay utbnay mflff /b
ut;unau pf.hfy Nkhgy l utjxnl;tu^ _vovnau
ohvtyna ;gjgg klky hoboov Mooyna mehga
utjxnl;tu dklk.x mooynau gb,; dgahg; y,
Nkhgy l utjxnlvty /b^
Bt;ttr _vovnay ;gugl;gux ygj x
utbnay eexlglsy mflffh g.jglsy mehga
utjxnlvty^ Mt; ;tlhnay utbnau oojx z.vgy
Hoy dkl _vov^ Mtj dkl g.jgux tpty ut;unau
utjxnlvty /b^ _vov uexny ygvmga;gg
;tlhnay utbnau g.x z.vgy ut;tu^ K;kk
151 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
;kkjh pejunau op,-^

G;gb Ggjkyshgy _vov dgmnpb k;kk mfuvufl
4000>^V 2000>^V 30A.D 2000A.D &A.D

:tlhnay doh utb youtl

_vov Hjnvm tyt ;tlhna; njth hojmtl
4000 rnl dklvky dg ooyttv 2000 rnl
fyufjvfy^ Hnj ptjtu heugwgg fyufjvynau
bt;thuoa dklk.x ;tlhnay twtv pgg.gl
njth dklyk^ Kajklwkkukkj 2000 rnl* _vov
;tlhnay utbnau oojx z.vyggv hkai 2000
rnlnay ;gjgg dn; gb,;gjx bfy utb hnar
dgayg^ Mtu.tl _vov ;tlhnay utbnau oojx
z.vgy Dejhgys yzlh hejug utvty dg dn;
thttv mfjfhffvff thltt; tyt ;tlhna;
gb,;gjx dgayg^
Mfjvyffvff hkai utb hna;tu oo& ouoa
/e& Mnabtt* hna;tu^ Dou;nau y, ytumuty
dk;kr op,-^ Dn; mfjvyffjff gj.gy ygv
hojmltt utb hna;tu oo& Hna;tu^ Mtu.tl mtj
utb _vov Hjnvmt; inlrvty oo& Mnabtt*
inlrvty^ _vov dgmnpb hojmvtyttj utb
mooy; inlrvty exjggv mtj dkl dn;yna
g.jgux tpty /b^ Htjt. dn;yna utb mooy;
inlrttuoa dkl mtj zgr dn;yna g.jgux
tpty dklr xg;gh dnltt& Doh utb _vovm
inlrvty^ Gj.gy ytuty ygvyggvgg hkjny
ygv hojmltt utb hna;tu oo& ouoa /e&
Dn; ffjv;nay oal hf;lfl bfy
vtmutlttjtt bgi nh utb youtl
hna;tu^Ooy;tt nh ugjgbuga dklvky dga;gu^
Dn;ynau utb hnar dklkhuoa utr htlvty
dklk.x dn; bgi nh utb hna;tu^
Dejhgy dn;ty; dn;yna doh utb _vovm
inlrvty utr htlvty^ Dejhgy dn;ynau
zbgj .t& ut;unau bt;;tu exnj wggin; utb
hnayt ut;unau bt;tr njtt;oa; oal;th mtj
doh utbnau dou;nau g.x z.vgy^ Mtu.tl _vov
152 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
dn;ynau mfjfhffvff g.gg; ohth hojmltt
utb youtl hnayt ut;unau bt;tt; ffjff mtj
dou;nau g.x z.vgy /b^
Dn; ukl;ee ht; ygvgl;gu .t& :ey;rggj
70 ygvgl;gu utr dk;]c^ Mtu.tl 70 rnlnay
meji hnavty doh utb youlnau dk;kr op.tl
hnxytty hoy; dgah dkl& ygabgy mkyysy
;ggwmga bginy; gxyg ut.tl bgug;uoa peey
bginyggv ;g.r x bgug;uoa /b^
Dn; ol;vty gb,;jglsyhgg meji htj
ptjtu utb youtl oal;thtt mfvfflr op,-^
Hnxytty nh utb youtl hnah dkl& Mtj dohty
;tlhnay utb youtl /b^ Dn; hkj, dklky
uexny ygvgy;gg hnar dgaugg utb x
;tlhnay utb /b^


Hoy mfjflhmyna g.jgux _vov
Hjnvm

_vov htj ptjtu
youlnau g.vgy dt&
Dn;yna f.fu ;tt;vnay utb dg hkax
o- ;tlhnay mfuvufl hojmtlh
dn;yna doh utbnau g.vgy^

_vov dn;yna doh utb youlnau g.vgy^Mtj
ffjff ffjmff #Yg;g; dgmnpb hojmtt# utr
htlth dklkbruoa /b^ Mnabttv x Dejhgy
ffjnay oalxltux Nkhgysu* hoy mfjflhmyna
tlx dkluky _vovttv fbyf ;tlhna;
nluttvty /b^ #Mooyna ytjnau Ugahgbinum
pf.lfux* Hoxnm Dejhgy* Bfyhnay Twtu*
Tyhnay Rkyky utr ;ee;yg^# Mtj ffjnay
bt;ltu* Pf.lfux* hoy mfjflhmyna
153 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
mflfflfuxnau z.eelvgy /b^ Bfy Dejhgys
hoo tyt ;tlhna ;ttj hoyna dn-tj njr
;tlhnay doh utbnau g.x z.vgy^ Tyt
ugahgbinum g.jgl dni utr oo&
Tyt ugahgbinum g.jgl dgaugg dnp&
Mnab dni utr oo& Mtj dgmnvm Nkhgyggv
ytu e;gg dgmnvb hojmty
pklnkvlku;vkykkj utbttv doh hoynau
g.gjvgy^ Mtj dn; dohynau g.gjvgy^ Ooyna
mehga dk;kr opttjta^
_vov tyt ;tlhna; njtt; Nkhgyggv
dgmnpb hojmvtyttj hoy mfjflhmfy
hnautt; ;tlhnay doh utb youlnau g.x*
pguglbga; wk.;lku;ky ohvtyttj doh
hoboovnau utbttv xflfflvfy /b^ Dn;
20@30 ygv hojmtl* 30@40* 40@60* 70@100
ygv hojmtl gb,;gjyg^ Mooyna ;gjgg
dn;yna mfjoolvty hooh;oo; fvyf^ Mt; 50
ygv hojmltt ;tlhna; gb,;jgh;gg hnah utb
youlnau x _vov Hjnvm g.vgy ee& G.gguoa
/e& G.vgy /b^ Doh hy mflflhmyna utbnay
eexlglsy g.jgux y, _vov /b^
Dgmnvm Nkhgy _vovm utb youlnau
inlroolty ukl oojunau holttr hnavty mel
mooy; nmut.tl g.jglsu g.x xg;yg^
Dn; k;kk utbmyoo; oo& Dn;yna utb
_vovm inlrvty oo& Dn; k;kk utbmty dni
dg dn;yna doh utb _vovm inlrvty^ Tyt
;tlhnay doh utbnau _vov gjnlugvgy /b^
Dn;ynau utb hnahnau bt;tr* njtt;oay
utbnau hojmtl g.vgy /b^ Hoy gb,;jgg;
mg.ny rnl x dklkkuoa bfyhf; gb,;gjvgy
/b inu ffjnayhff mehga hgygmlgg zj,;gu
dklk.x oyty;tt dn; gb,;jglsyhgg mglsu
x fyufjffuffuoa^ Doh hoy; htwoo* pk.lky
po;uoojnau meelr gb,;gjvgy hoboov x
dga;gu^
Uth;tt ooynau mk;kjhka mgaldgjlghsy
mel; ugyw f;fj gb,;gj;gu ig.,rys mehga
zj,r fu,-^ Mooyna gb,;jglsy hgugv y,
154 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
hnj ptjtu heugwgg .t& _j;ff gj.gy hkcj
wgu /b^
#Dn ytu hoymta mggjgl;vgy xny, nyutvty
dgahuoa /e^^^ Ygbgau zlggys gleejggj
wkhnr glgh ighvgy^ Cvmka dgljgh ;fhvfy
ioo^# Gb,;jglsy mgl dklkh gj.gy hkcj
wgu y, nabtjhoo vkynymka fyufjyf^
Gb,;jglsyh y, uejg.ys hkcj y, fyufjx
kjkay ;klkk* ygabgy wgu dklkh o-;
mooyna ohth wgu kajmkr njyt^ 24 wgu
gb,;gjx dgaugg y, e;ggy gb,;gjx dgaugg
dklk.x 20 wgu* 21 wgu gb,;jgg; dn
mojoolr z.lgg utt; ohth y, dna^ Mt;yna
gb,;jglsy mejilgug nab dklk.x tyt y,
dn;ynau hgjghg; zbgj dgayg .t& Dn; ;gl*
ygz ygvgl;gu exnj nab /b vkyvkh /b dkl
#Zbgj hfunay* nytt;mta /b dt# utr dk;yk^
Dejhgy dkl bfyh /b^ Bfyh gb,;jgy
thltl dg mfuvuflnau mkumkkyk^ Bfyhf;
gb,;gjx dn;ynau hgjyg^ Mtj ;ttj o-;
;tlhnay doh utbnau g.x pguglbga;
wk.;lku;ky #doh /b mfuvlff# utr htlvty^
Mtutt; uejg. hkykunay ;gjgg ;ghny
gbnlgy mtyutjm kxvky^ K;kk x mtj bfyh
wgunay ;kmkj gb,;gjx hoboovnau hgjr
dgaugg^ K;kk hoboov zbgj .t& ut;unau
op,-^
#Zgygg* dn utb nhmta^ :fyufr hkj,*
uexny ygvmga bfjmlff nab nh youtl
oal;vty^ Htxytty gabinumga /b dt! Tyt
youlnayhtt eexlglsu g.x xg;gh dklk.
ee&# utr dk;;ku^
Hgjny bfyh kjinh Tpty #Dnmuna nytt;
hojut^ Hkj,* uexny ygvys xny, utbnau
dgameuga xnyna fbyfh Heexny utjttyna o-
nay f.fu ;tt;vnay xny,* hkax o-nay xny,
dou;tyunayh y, utbnau Dn hgjnewvgy^# utr
htlvty^ Mg dohty ooy; nmutr dgayg ee&
Nmuttjta^ Nmutvyttjtt Tptyna g.jglsy
oytuoa dtlunau g.ggjga^ Mtutt; mtyutjnay
155 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
elvg; kjkkjka^
Ffjv;nay dk;kl;kk nmutluoa Dejhgys
utbnay eexlgl; nmuttjta^ #Doh pf.m
dga;lsu uoawtl;oolvty# Dejhgys yzlh
hejug /b^ _vov ;tlhnay utbnau g.x z.vgy
ee& Ouoa /e& G.x z.vgy /b^

_vov pguglbga;
wk.;lku;kh;kk
/e utr htlvty dt&

Doh /b ;eevvgy

_vov ;tlhnay doh utbnau holtty hkmsy
pghnjgux nlgmggv ohth zlsu g.gy
pguglbga; wk.;lku;ky ohvty^
#Nabttv mt; _vovnau g.x z.lgg^ _vov
pguglbgaugg oojvttj -.j-auttj Uklukmg
de/e Ug.lsy Ugpgj htbtth ugpgj ejee
z.g.^ Mty; Mooynau ffj hcj hoyna hgbm
hoboov wk.;klrtt^ _vovnau ;ey; y,* hkcj
mgl; y, mt;ynau wk.;lk.^ nlgm bfy
gapgy ;ttj #Ne;-axee;sy Hggy* Ygpgjsy
_vov# utr dnxtt;* _vovnay pguglbga ;ttj
wk.;klrtt^ _vovnau wk.;klvky ugpgj
hkmkkv hkluoa dgavgy dfuff; gapgy
;ttj _.j-a lgmny* uj-[ htlttj dnxvty
mel klky ne;-axee; ooynau eyirtt^#
(Nkhgy 19%17@20)
_vov Hjnvm wk.;lku;vkys ;gjgg /e
dklvysu op,-^ #Ooyna ;gjgg _vov doh /bv
t;outt ;ghny dn-ltu;vtynau bt;tt; ve;gj
dn-ltu;thnay mel;# Dndlnay ;guee _vov
utbnau dou;nau g.vgy /b^ #Dn wgyugr
dgayg ;oojty wguggy weemga vg. mty;
dgartt^Mt; wee inyuttvty wguggy hf.fyu
hnvvksy bfxnjm mkjukkr _vovnay
gbgy; hojut.^ _vov weeu gbvgr% Tyt y,
mfuvlff utt;* mtjuooytt ue;galugy
156 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
voyvtt ;ggmug.^#
Mtj wguggy weeu gbvvgys ;gjgg #tyt y,
mfuvlff# utt; mklukaukk ue;galugy voyvtt
;ggmug.^ Mtutt; _vov uejg. hkykunay
;gjgg ;ghny gbnlgy mtyutjm ugjvgy /b
#Exnj y, Heel, njth vgay /bvsy rnyhtyt
;oj y, dev* hgjny voo;tj y, dga;gu mel
Heel, rnl doj dgayug fjuf;fu fyffh l
htptt x mfuv dklukr xg;ghuoa^ Tv dfuffv*
oalxltuxn; y, ytutymtt wt.tjiooltu;tt;
youlnay bfv xgygj y, wggin; dgahuoa
dklvky mel mghnlee;su fjufhff dkl,vky
dgah dgavgy dni oo& Hgjny t;uttj mghnl
rnlttv rnl; youlnay vgyeelug dkl;ku^
Exnj y, deh* zbggys wevggj youlnau g.x
hgzh dklkbruoa /b^ Mnabttv Mtj -
jmfywf; njth;tt #Mg fjufl dklky
mghnlsu hovttuoa* Hgjny Mg Yg;g; dn-
dtl;vty^ Youlnay mflffh doh igmgglm
mghnl dg fjuflnau Mg mgglgguoa^ Mtutt;
Dn #Optumoy^ Dejhgy bny,* Mgys hovlnau
oal;thttj Dn njltt Bnyna mehga
healbgl ykb; dnxnu;vty# utr htlvty^
:ttjhnau htlth;tt #Mghnl dg fjufl*
youlnay mflffh doh igmgglm mghnl dg
fjuflnau Mg hovttuoa^ Mg mt;ynau
mgglgguoa^ (T;uttj y, heelnay ;guee
fjufu;;fu) utvty^ :gjgg y, Mtj #Optumoy^
Mgys hovlnau oal;thttj Dn njltt^ Mtj
hkcj ;ghnau y, mkumkkhsy mel; gyhysu
y, pgaleel;gu# utr gal;g.^ (_.j-a
10%1@9)


157 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Bfyhnay utbnay eexlgl


_vovm nmutvyttv hkai
f;fj dojnay utbnau zgr
ina;.tjlth .t&
_vov dgmnpbggjgg doh utbnau
ina;.tjltvty ut;unau
dgmgmughsy mel;

Heexny utjttyna o-; pklnkvys fjufl*
hky,* zbggy; ugjgg mg.,r utbnau
inlrool;tu dgavgy y, _vov x utvty nyutr
utbnau inlroolty g.x dn;yna utbnau
gjnlugh /b ut;unau ej,;ggv hgjeelr
dgaugg /b^
Heexny utjttyna o-; gb,;gjx dgavgy
:g.n;* Gdjghgb ptjtu doh hoboov mghnlsy
heel, /eu nltjhnalr dgauggu bt;tr
nmutvty /b^ Tyt y, Bkv-* Hjnvm (g.jgux
utvty ou) njtt;oa; htptt ytuty wgum njr
mt;yna doh utbnau euggyg ut;unau
nltjhnalr dgaugg /b^ Mt; utbnay
eexlgl; nmutlttjtt g.jglsu g.vgy^
Heel, y, e;ghuoa dklkh vgay oalnay
voo;tj dga.^ Mt; f;fj dklukys dklky ytu
rnlnay utbnay mflffh mghnlsy fjufl y,
utbnay mflffvnau dojty mflr xg;ghuoa
dklvky^ Mnab exnj mfuv mfufl;fj* utb
ptbuoa bfyhnay utbnay mflffv Dejhgys
hoo tyt ;tlhna ;ttj njvty
Tyt ;tlhna ;ttj njtt; Mtjttj
#Optumoy^ Mgys hovlnau oal;thttj Dn
njltt^ Mtj hkcj ;ghnau y, mkumkkhsy
mel; gyhysu y, pgaleel;gu^# Dn; heexny
utjtty; mtb;tultu;vtyttj _vov Hjnvm
dn;yna doh utbnau g.x z.vgy exnj dn;
mooy; nmutvty exnj utbnay eexlglsu
g.vgy^
158 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
#Tythoo hovlttj dn; _vov Hjnvmnay ytu
e;gg dou;nay mflff dn-t fjufvfy
fjuflffj ;gbreelgy gjnevugu;vgy /b^#
(_.j-a 10%10) Dejhys hovlttj _vov Hjnvm
dn;ynau g.jgh utr ytu e;gg dou;nay mflff
dn-t fjufvyffj dn; gjnevugu;vgy /b^ Dn;
gjney dklvky ee& ouoa /e& Gjney dklvky
/b^
Tyt y, /eu nltjhnalr dgayg .t&
Dejhgy dn;yna utbnau dgmnpbggj
;gbreelgy Mooy; inlroolty* pguglbga
;ttj Mooynau inamuty dn;yna utbnay
mflffv dklukhsy mel; Ffjnay Hoou
z.eelvgy^ Mtuvyttj utb youlttvtt dklr
pk.r dgavgy dn;ynau g.gjvgy^ Tyt dkl
Dejhgys hovtl dgavgy /b^
Dn;ynau g.jghsy mel;* gjney dklukhsy
mel; ytu e;gg Ffjnay dn-t fjufvfy /b^
Dn; gjney dklvky^ _vov dn;yna utbnay
pklnkv dklr dn;ynau inamuoolthuoay mel;
dn;yna fbyffv ohvty /b^ Heexny
utjttyna o-; f;fj dkluky fjufl fjuf;fu
dga.^ Exnj y, mt; ;ghng; l utb hna;tu
dgavgy mel mtj utbtt gb,mgy; inlroolth
htjtumta dgavgy^
Nkhgy 13@m _vov -mjnay hflnau
eugg;gu mehga ugj;gu^ -mj njtt;oa; utb
hnayt ut;unau bt;vty _vov mooyna hflnau
euggr fuvfy /b^ Mtj vg.gy; ev ;oojuty -
mjnau hflnau euggh utht; -mj mgmuglpghg;
_vov #Xn bnyna /e hnar dgauggu k;kk
bt;thuoa^ Hgjny x hkrnb kalukyk# utr
htl;tu^ _vov -mjnau njtt;oa; utb hnayt
ut;unau bt;tr mooyna doh utbnau euggh utr
ej,;ggv hflnau y, euggr fuvfy /b^ Tyt y,
xn Ygbgau ouoavuth dg Dn xnyna utbnau
gjnlugvgy x xn ;ghny youtl oal;tyt^ Mnab
exnj Dn xnyna utbnau mojooltt;
gjnlugvgy exnj xn vgmgys vkjnlmky;
eyghuoay mel; ej,;ggv vgyeelr dgayg^
159 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Mg /e utr dk;kr dgayg .t& _vov f;fj
dkluky hnavty utb* youtl;tt utbittvta
utr -mjnay hflnau euggvgy utr dk;kr
dgayg ee& Ouoa^ Dn; f;fj dkluky utbinr
utbttv eexlgu;ghsy mel; _vov dn;yna
utbnau ytu ;kj g.x z.r xg;ghuoa utvty ou
/b^ Hgjny _vov ytu bfvfy utbttv g.gjyg
utr htlvty^ Utbitt; l utbttv eexlgu;gyg
ut.tl dn; heexny utjttyna o- joo tjutr
kjr dgayg utvty ou /b^ Mtu.tl hty pf.m
hoy dklr xg;gh .t& Hty mfuv utbnay
eexlglsu g.vgy dt& Dn; ht;nauttj dn;
Dejhgy; nmut;tu x hty utbuoa gb,;gjx
xg;gh .t& Hty utbilttj Gjney dklkh .t&
Dn; f;fj doj mgvjglmuoa utb hna;tu exnj
zgr tyt utbnayhtt eexlglsu zgr g.x
xg;gh .t& F;fj utb hnaxnhtt; zgr f;fj
doj Mooyttv eexlgl uear pojhlth .t& Dn;
fulff hnavty utbtt kjka dklkhk; bgjmgr*
kjka y, hnavty utbtt bgjuggi y,
bgjmgyg^ Mtj dkluky; utb hnaltt utr
utbinh htjtu oo& Utbnay eexlglsu ytu
;kj l g.;gu dklkhkkv utbinh doj;tt
g.;gu poal dni /b^
Dn;yna tpty _vov ;tlhnay hnautt;
dn;yna utbnau ytu ;kj g.x* ytu bfvfy
pguglbga; wk.;lku;vkykkj ytu ;kj
dn;ynau gjney dklukvky /b^ Mg dohty
bt;tr dgayg ee& Dn; doh utbtt ytu ;kj
eexleelvgy /b^ Dn; utbinh dkluky;kk
utbnay eexlgl g.;gu /b dni^


Dn; utbilnay pgldnjgl
hnah utbmta /e&
Ouoa

Dn; _vov bnyna* mgys* dn;yna doh
utbnau g.vgy ut;tum nmutvyttj utbttvtt
160 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
g.jgu;vgy^
#Mghnlx dkluky f;fj doj oalxlty*
youlnau htpttx pgaleelr ol xg;gh fyffh l
mghnlee;gg ;ghny ;ghny fjufvffj
pkuv;ku^ Hgjny Mtj ooj; youlnay mflff
ytu mghnlsu fjuff;* Dejhgys dgjeey
ugjm pglgjvgy dfuff; Ffjnayh y,
;gavyee;su hflnayh y, uniuooj dklukh
hojmtl mtj o-tv hkai holttr dgayg^
Exnj y, Hjnvm gjney dkluku;kuv;su ugyw
mghnlggj ooj; mfuv dklukrtt^ Gjney
Voyv dn;ty; bfy utjxnl;tu^ Exnj y, Mtj
#Tpty gal;gr dgayg Mtj f;joo;nay ;gjgg
mt;tymta dgaueelgh Bnyna utjtt tyt /b^
Dn Ffjnay heelne;su mt;yna pojhty;
mg.nyg Dn mt;uttjnau mt;yna ehggy
vgyggy; dnxyt# utt; wggi y, #Dn wggin;
mt;yna youloo;* Mt;yna heel, dev z.;lsu
vgyghuoa# utrtt^ T;uttj poalvnay eexlgl
dgaugg ugpgj youlnay mflffh mghnl
wggin; dgahuoa dkl;ku^# (_.j-a
10%11@18)
#T;uttj poalvnau eexlgyg# utr /eu
htlyt .t& 10%18@j niltl; y, ;tlhnay doh
utbnau bfyhf; mflr fuvfy ut;unau hgjeelr
dgayg^ Dejhgy doh utbnau eexnlvgy /b^
Dejhgy ooynau gjnlugvgy^ Mg ooy; nmutr
dgayg ee& #T;uttj poalvnay eexlgl
dgaugg ugpgj youlnay mflffh mghnl
wggin; dgahuoa dkl;ku^#
K;kk dou;ttjtt tyt mehga wtuwtlr
optwutt-^ Htjt. Nkhgy _vov Hjnvmt;
dgmnpb hojmttuttuoa dkl dn; utbttv
eexlgu;gr xg;gh ee& Xg;ghuoa^ Mtu.tl
tvjtuttj gveelm mg.]z^ _vov tyt ;tlhna;
njr hoy mfjflhmyna mflfflfuxnau vkyuky
utbnau g.gguoa dkl dn; utbttv eexlgu;gr
utbtt euggr xg;gh dgavgy ee& Xg;ghuoa^
Dejhgys heel, dkl pf.nay mflff
oalxnl;tu^ Bfy mtui ie;gjug /b^ _vov
161 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
pf.hfy outtj #Dn mg ygjsy g.jgux* Dn mg
ygjsy utbnau holttvty# utr htlttuoa^ Mtj
dk;nmkkj utbnau holttvty /b^ _vov*
Dejhgy zgugg; hoyna ;ojttj njvty dt&
Mtjttj hoboov dn;yna dn-* vtmutlttj
hnavty doh utb* mtj doh utb youlnau
bt;;tu exjggv mtj dou;nau oojth utr
hoyna dn-ttj tyt ;tlhna; njvty /b^
Htjt. _vov Hjnvm dgmnpb hojmttuoa
dgavgy dkl dn;yna utb youtl mtj ht.ttjtt
dgah dgavgy^
Htjt. dn;yna utbnau holttluoauttj
ohvty ut.tl Mooyna ohtl zbgj x emuguoa
dgah dgavgy^ Mtj hoy mfjflhmynau g.jgh
grlgg uexny ygvgy;gg thlty dgmnvm
Nkhgyggv Nkj;gy ukl ;ttj dgmnvb
hojmvty^ Mtj hoy mfjflhmynau g.jgh grlgg
uexny ygvgy;gg thtlr uexny ytuty
ygvgy;gg ;eevugvgy /b^ Mtj uexny
ygvgy;gg dgmnvm hojmthttj dgmnvb
Nkhgy ;ttj kxvky^
#K;kk pf.iffj^ Dn; ooynau
uoawtmutvyttjtt doh hoynau g.gjx* pf.m
hoy dklukhk; mkhnjkbrmka /b^ Xn yg;g;
dgmnvb hojmtt^# utr htltht; #Mnab tt*
_vovm doh hoyna utbnay mflffvnau
mflfhnay mel; dgmnvb hojmvty /b^#
Dn;yna doh utb youtl dgmnvm Nkhgys
ugjggj ;gbrny _vov Hjnvmnay dn-;
inlrvty exjggv Dejhgy twtu x ffjnay
hoou pguglbga; ohtht; yo;tt gynvgy /b^
Dejhgy ht;na Ffjnay wkjsy ugyw hoo
dgavgy x ;tlhnay utbnau oojvty _vovnau
ohoolthttv ffj gjug dgavgyuoa^
Dejhgy dkl hgaj dnltt^ Uth;tt Mtj
Ffjnay hooutt ohoolthttv ffj pgbuoa
dga.^ Mooynau ohvtyttv hkai uej.gy
wgunay meji doh -jmfyw hgjgyhea dgavgy
/b^ _vov ohthnay fbyf #_ln* _ln* lgbg
vgdghmgyn& utr hgihnjlgg^ Tyt y,
162 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
#Dejhgy bny,* /ey; Mg Ygbgau kjhn.&#
utr ugj;gu^ _vov dn;yna doh utbnau oojx
dn;yna mflff pguglbga ;ttj inamutu;vty
/b^ _vovnay dgmnvb dgahuoa dkl Mooyna
ohtl y, zbgj x emuguoa /b^

Mg utbmty oo tv.tl
pf.m hoy oo&
Pf.m hoy utr vtmutl;tt
zbgj x utb youtluoa hoynau
htlyt

_vov utbnay eexlglsy dgmnpbsu
hojmttuoa* dn;yna utbnau g.gguoauttj
pguglbga; ohvty dkl mooyna ohtl y,
utbnay eexlglsy mflffvnau uoawtmutr
xg;ghuoa dgavgy^ Hgjny mtj utbnay
eexlglsy mflff hoy mfjflhmyna tlx
Nkhgyggv dgmnpb hojmtr pguglbga;
inamutu;ty ohvtyttj mooynau g.jguxgg utr
nmutux doh hoboovnau utbttv y, eexnlr
fuvfy dnltt^
Mnabttv x dgmnvmsy Nkhgys o-ttv
k;kku hojmtl ;n.ggrny de/e mtyutjnay
hggyxlgl; ;k.mlkh ;k.mlklm nh dklvky^
Dgmnvm Nkhgy ;tlhnay doh utbnau _vovm
inlroolvty exnj mgys dklky bnyna doh
utb gjnlvgy /b^ Mnab x exjggv dn;
Dejhgysu #Dejhgy gg.gg# utr ;ee;gh
dklvky dg Dejhgys elvg; tbtth
poaluoauttj kjr xg;gh dklvky^
#T;uttj poalvnay eexlgl dgaugg ugpgj
youlnay mflffh mghnl wggin; dgahuoa
dklku# (_.j-a 10%18) Mg dohty utbmty oo&
_vov dn;yna doh fjnau mflvfy exnj k;kk
dn; fjmta /e& Gjhn nh ee;gu bgi nh
fjmta ytuty hoy dgalgg^ Hgjny ytuty f;fj
mooyna hoo bgi nh bfyuf klr gg.syhgg
doh fjnau mflr fuvfy^ Gg. y, htxytty gjhn
163 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
eevgy dgalgg x k;kk fjuoa dklvky^ Tyt y,
_vov dn;yna mflff oal;vty ugahgbinumga
g;nl /b^ Dn;yna doh utbnay mflffvnau
ej,;xnlgy hojtlwttmta mflr fuvfy utvty
ou /b^ Dn;yna ytu ygvys utbnau holttvty
dni ;tlhnay doh utbnau holttr fjnau y,
mflvfy /b^ _vov dgmnvb hojmth o-;
hoyna doh utb youtl mooy; inlrvty^ Ut.x
mg k;kk dklmkl utbmty oo& Ouoa* mg utbmty
dni /b^
Htjt. dn; gyhyggvgg utbnay mflffvnay
vgay bt;ttu bt;tr dgavgy dkl _vovm
nmuth y, htxytty hzldgj dgah dgavgy /b^
Hgjny utbnay eexlglsy vgay bt;tt y,
hoboovm kalukbruoa* vkyny vgygu;;gu^
Uth;tt tyt vgay bt;tt mnab ugahgg;
dgahggj poal dni dfuff; Dndln;
ugjvyggv thtlr k;kku hojmtl dgavgy poal
/b^
Dn; pf.hfy dndlnau vgay bt;thuoa;tt l
mtj /b^ Dndln dkl ev dg gjney voyvttj
utbnau eexlgh mehga dnxvty dga;gu^


Utbnay eexlglsy mehga dgzjm
bt;tt

Dn; Dejhgys fbyf
/e hnah cvmka .t&
Bfyhnay utbnay eexlgl;
nmuth cvmka

_vov dn;ynau mfjfhffv fbyf dn;yna
utb youlnau eexnlr fuvfy dnltt^ Mtuvyttj
doh utb youlnau gjnlugvgy /b^ Mnabttv
dn; utbuoa^ Mtu.tl bgjuggi y, utb youtl
hnaht; zgh .t& Bgjuggi f;fj y, hnah utb
youtl x ;tlhnay utb youtl; hgbggjgu;gyg^
164 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
Tyt mglggj zjnhsu moj gpygy tjm ;ttj o-
tv fyffu hojmtl hnavty utb youlnau _vovm
inlroolvty^ Mtj utb youlnau inlroolvty
dkl #njtt;oay utb#@nau x bfy
inlroolvty^ G.x z.dgl dou;nau y, l g.yg
ioo ;tt^ Ol;ttutt; /e hnah dnltt&
#Dejhgys hoo _vov Hjnvmnay vgay
bt;ttyna thltl# mtyutjnay vgay bt;tt*
dgzjm bt;tt y, dn;yna utbnau gjnlugvgy^
Mtj% #Dn mg dou;nay utbnau g.vgy^ Mg
ygjsy g.jgux^ Yg;g; nmutr dgayg ee&# utr
gveehg; oal klky hoboov ;ey;ggv bgi
wffhfy y, l #Mnabtt nmutr dgayg^ _vovm
nmut;tu utr htltht; bgi hzldgj /b^# utr
hgjnelrtt^ Pf.* rnyhtyt vgay bt;tty;
nmutux hoboov y, dou; Gdjghgb inu pf.m
hoy dklyk^
Utmtl yfuff htvtu y, #Bnyna utbnau xn
dou;nau y, gjnlugvgy ee* ouoa /e&# Pf.hfy
fbyfh o-nay utbnau l gjnlugvgy^ Dn;yna
f;fj membsy utbnau gjnlugguoa utlwtr
dga.^
_vov Hjnvmnay utbnay eexlglsy mflff
dgmnpb dg g.jglsy vgay bt;tt y, Nkhgy
dgmnvmsy utjxltlttv thtl;tu^ _vov
Nkhgyggv dgmnpb hojmtr utbnau eexnlr
fuvfy mel mooy; nmut.tl l rnyhtyt utbttv
g.jgu;gh dklyk^
Tlx gel _vovnay dgmnpbsy mehga nh
zj,;gu^ #Hjnvm ejee dgmnpb hojmvty mg
ygj dou;ttjtt Hjnvm ejee Hjnvmnay
fbvufl /b^# (Uglgm 3%27) _vov dgmnpb
hojmtht; dn;yna doh utb youtl Nkhgyggj
;gbrny mooy; inlrvty dg dn; utb
youtltt gjnlugvgy^
#Ooyna ;ojvltl dklkh dgmnpb y,
t;outt mg ygjsu g.gj;gu^ Dgmnpb y,
bghgy dn-nay depjsu gjnlug;gu /b dni*
hgjny Dejhgys fbyf vgay bfv xgygjsy
gblglm dfuff; _vov Hjnvmnay
165 _vovnay dgmnpb dg utbnay fjiffl

Ugjxnu
gblglmggj ;gbreelgy g.gj;gu^# (1 -mj
3%21)
Dgmnvm Nkhgys utjxltl* _vovnay
hojmvty dgmnpb* wev dg pguglbga;
nmutvty ytuty; l utbnay eexlgl de/e
Dejhgys n.ttl nj;tu /b^
G.jglsy mtb;tu Dgmnpbsu vtmutl;tt
holttr pf.iffjx nmutvyttj utbnay
eexlglsu g.gumey^
Ugjxnu

Ykblkl 6Ev* wev* dklky Gjney
voyvttj njvty167 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
Ev* wev* dklky Gjney
voyvttj njvty


#_vov dkl Hjnvm bfy ut;tum nmut;tu
dohty Dejhgyggj mfjfuvf; dklka^
Twtunau hgajlg;gu hty dklk.x Moouttj
mfjfuv;nau x hgajlg;gu^ Dn; Dejhgysu
hgajlgr* Mooyna meigglee;su vghnr
dgaugg wgum Dejhgys hooh;oo;nau
hgajlg;gu ut;utt dn; oouttj bt;yt^
Mooyna meigglee;su vghnh y, Dejhgys
hgaj bfy^ Mooyna meigglee; y, hoy;
;gjgbm dni dnltt^ Dejhgyggj mfjvfy
dohty -jmfywnau zl;gu^ _jmfywnau
;nalvty zlglm y, dn;yna nmutl dklka^
_vov dkl Dejhgys Hoo bfy utr nmut;tu
hoyttv ffj hty -jmfywnau zlgux dgah
.t& Tyt dkl ev dg wevggj njvty ytuty
de/e _vov Hjnvm /b^ Mtj pf.hfy evggj
dni* hgjny ev dg wevggj njvty^
Utjxltux y, Voyv /b^ Exnj y, Voyv
dkl oyty bfy^ Utjltux y, uejg. dfuff;
Voyv* ev dklky wev /b^ Tyt uejg. y,
ytu dklka^ Htjt. dn; hoyna utjxltlnau
holtty g.;gu dkl* Dejhgys utjxltl y,
nloo guee /b^ Exnj y, tyt dkl
Hoounayhtt mehga utjxnlvty Dejhgys
utjxltl bfy^ Dejhgys Hoo; nmut;tu
ytuty y, ;kmjkk utjxltlmta^ Dejhgy;
nmut;tuuoa hoy Mooynau he;glx dklukr
dgayg^ Exnj y, Hoounayhtt mehga
utjxnlvty Dejhgys utjxltl; mtj
nmutvtyuoa^ Utjxltl y, tyt dgayg^
Dejhgys dn;ty; bfyh gbnau fuvfy
dfuff; tythoo gb, y, Mooyna Hoounay
;kmkj dgayg^ Hoomta hoy; gb, dna^
Dejhgys Hoo dgahuoa hoy; gb,
dgahuoa^# (1 Nkhgy 5%1@12)
168 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu

_vov /euggj njvty dt&
Ev* wev* Gjney voyvttj njrtt


_vov evggj ;gbreelgy njvty oo& Mnab^
Mtj dgmnpggj njvty /b^ _vov Nkj;gy
ukl; Nkhgyggv hojmvty dgmnpb dkl doh
hoy mfjflhmyna utb youlnau inlroolty
g.gh dgmnpb dgavgy /b^
_vov tyt ;tlhna; wevggj njvty oo&
Mnabtt^ _vov mtj hoyna ;ojttj njr*
;tlhnay utb youlnau g.ghsy mel; dgmnpb
hojmtr* ;gjgg y, utbnay mflffv dklr
pguglbga; wk.;lku;ky wevgg ejvugy ohvty
/b^ Mnabttv _vov tyt ;tlhna; wevggj
njvty^
Mtu.tl _vov gjney voyvttj njvty oo&
Mnab^ Mtj gjney voyvttj njvty^ Nhtyh
hoboov _vovnnau ev* wev* gjney voyvttj
njvty ut;tum nmut;tuuoa^ _vov dkl hgg;sy
hggy* Dejhg;sy Dejhgy ut;tum nmut;tu
hoboov nh wffhfy dga;gu^
_vovnau Dejhgy* g.jgux* htymta x
poajltiuoa ut;tum nmuthuoa rnjnay ytu hoy
btmttj dk;;ku nmutux hoboov klky dga;gu^
Ut.x Dejhgy _vovnau hgg;sy hggy*
rnyhtyt Dejhgy dfuff; g.jgux ut;tum
nmuth cvmka^ Dejhgysu hgajlgux hoy
_vovnau x hgajlgyg^ Dejhgys hgajgy; xny
vtmutlttj nmut;tu hoy _vov Hjnvmt; x xny
vtmutlttvtt nmut;tu utr htlvty /b^
Hoboov tyt -jmfywnau zlr xg;ghuoa^
Tlx Nkhgys htlvtyxlty rnyhtyt
Hjnvmxny hoy l tyt -jmfywnau zlr xg;yg
utr htlvty^ Mtu.tl Dejhgys hooh;oo; -
jmfywf; ol ;nal;tu;tr zlr xg;gh y,
/ey; dgayg ut.tl _vovnay ev* wev* gjney
voyvty; nmutvty nmutlnay hox /b^ Tyt -
jmfywnau ;nalth y, hoyna zbgj ytu hovtl*
169 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
pkjnluk* pomutlttv iglmugglgh dni
pf.hfy nmutlttv iglmugglyg utr htlvty^
#Htjt. dn hoboovnay dklky mtyutj tlx
ygjsy htlttj zj,vgy x yg;g; hgaj
dgahuoa dkl dn yojutlth hgjgyug*
hgyunygh wgy dklkh dgavgy^ Htjt. dn ti
opoolth xg;.gjmga* bfy doh yeewee;
dklky doh bt;ltunau bt;;tu dgaugg;*
eelsu yooluth dojty nmutlmta dgalgg x*
yg;g; hgaj dgahuoa dkl dn /e x dni^
Htjt. dn ffjnay doh l fbx hfjfyuff
mgjggy fux* ffjnay dn-nau igmgghggj
meiggvgy x yg;g; hgaj dgahuoa dkl tyt
y, yg;g; zbgj x ginuuoa /b^# (1 {kjnym
13%1@3)
Tyt hgaj ut;tu y, ev* wev* Gjney
voyvttj _vovnau htlr dgayg^ _vov
Hjnvmnau htlr dgaugg /b^ _vovnay utbnay
eexlglsy mflff dgmnpbsy ev dg wevgy;
nmutvty hoy tyt -jmfywnau zlr xg;yg^
_vovnay utbnay eexlglsy
mflff dgmnpbsy ev dg wevgy;
nmutvty hoy tyt -jmfywnau zlr
xg;yg


Hty -jmfywnau zlr xg;gh .t&

_vovnay dgmnpbsy ev dg wev*
gjney voyvty; nmutvtyhoy
;tlhnau zlr xg;yg^

#_vov dkl Dejhgys hoo bfy utr
nmut;tu hoyttv ffj hty -jmfywnau zlgux
dgah .t& Tyt dkl ev dg wevggj njvty
ytuty de/e _vov Hjnvm /b^# (1 Nkhgy
5%5@6) Tyt -jmfyw dg vgmgysu zlr
;nalvty hoy dkl _vov Hjnvm /b^ Mtuth;tt
pf.hfy _vov Hjnvm l zlvgy /b dni mooyna
170 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
ev dg wev* gjney voyvty; nmutux dn; x -
jmfywnau zlvgy /b^ Mtu.tl dn;yna tpty -
jmfywnau zgr zlvgy dt& Utbnau euggvgy ev
dg wevggj Gjney voyvtt zlvgy /b^
#Dndln; ev y, _vovnay hojmvty
dgmnpbsu htl;tu^# (-mj 3%21) _vov
hoyna ;ojttj tyt ;tlhna; njvty^ Mtutt; -
jmfywnay utbmyoo;nau g.jghsy mflff
ffjnay dn-tj dgmnpb hojmtr ;tlhnay
utbmyoo;nay utbnau oojx* utbmyna fbyffv
pguglbga; wk.;leelgy wevgg ejvugy ohvty
/b^ Tyt pguglbgay wev y, _vovnay bghgy
dn-ttj njvynau utjxnlr dgaugg /b^ _vov
dn;ty; ev dg wevggj njvty^ Ffj outtj
htldtl mtj dgmnpbsy ev dg ohlnay
wevggj ;tlhnay doh utb youlnau ffjmff
g.vgy dnltt^
Vgmgy tyt ;tlhnau zgr tptuytvty dt&
Hoboovm Dejhgys ounau ol nmuoolty*
mt;ynau ;eelug.gjuoa* ol ;gugh vtmutlmta
dklukvky^ Ytu outtj htltht; Dejhgy; ol
nmuoolty -jmfywnau ffjnay ugjmgg g.vgy
dga.^ Ut.x _vov tyt ;tlhna; njvyttj
;tlhnay utb youlnau ffjnay dn-tj g.vgy*
ev dg pguglbgay wevggj gjnlugr* Vgmgy
dg tyt -jmfywnay utb youlnau ;nalvty
/b^ _vov tyt ;tlhna; ev dg wevggj njvty
exnj g.jgux dklvky /b^


Utbnay eexlglsy dgmnpbggj
_vov ;tlhnay doh utbnau g.vgy
_vov -jmfywnau zlyg ut;tu
y, /e utvty ou .t&
:tlhnay doh utb youlnau
gjnlugyg utvty ou

171 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
_vov dgmnpb hojmtr dn;yna utb
youlnay fbyffv hoyna ;ojttj njr ohvty
exjggv mtj dn;yna doh utbnau gjnlugh
xg;glmga /b^ _vov Nkj;gy ukl; hoy
mfjflhmyna mflfflfux Nkhgyggv dgmnpb
hojmvtyttj ;tlhnay doh utb youtl mooy;
inlrvty /b^ Mtj youlnay mflffv dkluky
ffjnay gb,;jglsu pguglbga ;ttj
;eevugvgy /b^ Ut.x mtj ;ghny gbnlr
Vgmgysu zlvgy^ _vov ohvtyttjtt utbnay
mflffvnau yfhvfy /b^

_vov pguglbgay wev dg
dgmnpbsy evggj utbmyoo; ;ttj
njvty


Mtj Vgmgysu htjhty
;nalvty dt&
Gjney voyv* wev dg
dgmnpbggj ;nalvty

Tlx Nkhgy utbnay eexlgl y, pf.hfy
evggj dni /b Ev wevggj utbnay eexlgl
njvty utr htlvty^ Mnabttv _vov ;tlhnay
utb youlnau gjnlugvgy ut;tum utbm hoy
nmuth /b dkl g.jgu;gr xg;gh /b^
_vov dn;ynau pf.hfy utb youlttv
gjnlughsy mflff njttuoa^ Mtj dn;ynau
pguglbga; wev ejvugy ohtl* utbttv
g.gjvgy /b^ Mtj ohvtyttjtt dn;yna
172 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
utbnau mflvfy^ Exnj y, #youlnay hflv dkl
ohtl# utr Dejhgys heelny; dga;gu^
_jmfywnau zlyg ut;uttjtt _vov /eu
htlvty dt& _jmfywnau zlgh nmutl y,
_vovnay ev dg wevggj njvty* utbnay
eexlglsu vtmutlttjtt holtty
pf.iffjvfy; utbnay mflffv dklvky exnj
/b^ _vov gjney voyvttj njvty dklkhkkj
bfy dn;yna mflff dgmnpb hojmtr* mtj
evggj meyuggr* wevggjgg g.jglsu
opoolvty^ Mnab exnj tlx Nkhgy x -jmfyw
dklkk; Vgmgysu zlvgy^ Bfy 12 ;gugl;gux
Vgmgysu ;nalr xg;vgy dg Jkbsy tptym
uojty; deer fuffuoay exnj y, tyt -
jmfywnay zbgj x ejee mgmglm* zbgj x
Vgmgy; hkjlku;kkuoay hox y, _vov tyt
;tlhna; dgmnpb hojmty evggj njr*
dn;yna utbnau g.x* pguglbga ;gh, ohtl
de/e* wevggj njr dn;yna utbnay hflvnau
mflvynah /b^
_vov gjney voyvttj njr pguglbga ;gh,
ohtl dklky dgmnpbggj dn;yna utbnau g.x
gjnlugvgy dklkhkkj g.jglsu g.vgy hty x
utvty -jmfywnau zlr xg;yg^


Evggj dn;ynau g.gjvgy* _vov
Hjnvmnay ;ghny gbnlvys
;ojvltl dklvky


G.jglsy ;ojvltl y, /e .t&
_vovnay dgmnpb


#Ooyna ;ojvltl dklkh dgmnpb y,
t;outt mg ygjsu g.gj;gu^ Dgmnpb y,
bghgy dn-nay depgjsu gjnlug;gu /b
dni* hgjny Dejhgys fbyf vgay bfv
173 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
xgygjsy gblglm dfuff; _vov Hjnvmnay
gbnlglmggj ;gbreelgy g.gj;gu^# (1 -
mj 3%21) Tlx gel _vov wev dg evggj
njvty g.jgux ut;unau utjxnlvty^
Mtu.tl ev dg wevggj njvty _vovm dn;
nmuth htjtumta^ Bfy mooyna hojmvty
dgmnpbsy ev y, hoy mfjflhmynau utbttv
xflfflfh g.jgl ut;unau bt;th htjtumta^
Tlx gel x utvty dgmnpbsy #ev#* #wev# dg
#Gjney voyv# y, utbttv xflfflfu;fhf;
pgaliuoa dgah hoxny poal utvty /b^
_vovnay ;gugl;gux ygj ;kmkj mooyna
dgmnpb; nmutluoauttj wevgy; nmutvty hoy
dgahuoa /b^ _vovnay pguglbga; ejvugvgy
wevgy; l nmut;tu hoyna nmutl y, mfuv dni
dga;gu^ Hgugv ;emee nmutl y, ky rnl
fyufjfhf; kj mgv glug dkl;ku^ Hgjny
_vovnay ev dg Gjney voyvyna vgay
bt;tty; nmutvty hoy wgu heugwgg fyufjfh
mevgb nmutl y, elgb dgm dklyk^ Tyt
;tlhna; hoboov _vov Hjnvmnay wevgy; l
nmut;tu exnj ev dg Gjney voyvyna vgay
bt;tt ffjxlfu;fr dgayg^ Exnj y,
Dejhgys ev dg gjney voyvttj utbnay
eexlgl g.gh mehga bt;thuoauttv ;ghny
mfjr xg;;guuoa^
Ytu o- _.jksy vob* weulggyee; htm nh
behgj vovtum g.mgu;gr dga.^ Mtj o-;
Vgmgyee; mt;yna rnyhtyt nmutlnau behgj
vovtu dkluky he.njugvgy /b^
Behgj vovtu* dnijtl y, _vovnay
pguglbgau wggv /b ee* bk;ky; pejr
mg.,dgl xfmufj pgalyg^ Dgv _vovnay
wevsu hgjeeldgl Vgmgy pgalyg ut;tu dga.^
Vgmgy _vov Hjnvmnay wevgy; l hoboovnau
nmuoolth utr heejvgy /b^ Ut.x -mj dklky
doh ;gugl;gux ygj evgy dgmnpb dg
wevggj njvty _vovnay mehga utjxnlvty
/b^
174 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
Hgjny fyff;fj Hjnvmxny dn; zgr
utjxnlr dgayg .t& _vovnay wevsu l
utjxnl;tu^ Hgjny dndln; rnyhtyt nmutl
dkl _vov gjney voyv* dgmnpb* wevggj njr
utbmynau g.gjvgy ut;tum nmuth z.;gl utr
dnxvty^ _vovnay dgmnpbsu kjhnu;eelr
pf.hfy pguglbga; dn;yna fbyffv ohvty
utr nmutht; utbttv dojty mfuv g.jglsu g.x
xg;ghuoa /b^


Dejhgy utbmynau Evggj g.gjyg
utvty g.jglsy mehga utjxltl


Dejhgy dn;ynau g.gjvys
utjxltl y, /e .t&
Ev* wev dg gjney voyv /b

1 Nkhgy 5%8@; #Voyv* ev dklky wev /b^
Tyt uejg. y, ytu dklka^# Ytu;outtjh y,
voyv* hkcj;euggjm ev* uejg.;euggjh y,
pguglbga ;gh, wev /b^ #Voyv* ev dklky
wev /b^ Tyt uejg. y, ytu dklka^# _vov
dn;ynau utbttv g.jghsy mel; ;tlhna;
njvty^ Mtj voyv* ev* wev de/e tyt uejg.sy
mevlgbrmgauggj g.gjvgy^
_vov tyt ;tlhna; njtt; utbmynau
utbttv g.jghsy mel; hnavty grnl y, ev
(dgmnpb)* wev (pguglbga) oal;tu;vty /b^
Htjt. tyt uej.gy poalttv ytunau y,
kjhnu;eel.gl dojty g.jgl dklr xg;ghuoa
/b^ :tlhna; utjxltl dklr dgaugg uej.gy
poal dkl voyv* ev* wev /b^ Hoyna bghgy
dn-tj hojx njvty _vov dkl gjney voyv*
Dejhgys hoo /b^ Mtj doh utb youlnau
ffjnay dn-tj g.x utbmyoo;nau pguglbga;
ohthttv g.gjvgy /b^ _vov doh utb youlnau
mflvfy /b^ Tyt dkl ev* wev dg gjney
175 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
voyvttj njvty _vovnay fuvfy g.jglsy
bt;tt /b^
Htjt. dn; ev* wev* gjney voyvyna ytunau
l kjhnu;eelgh /b dkl Dejhgy dn;ynau
utbttv g.gjvgy ut;unau ouoavuth dklyk^
Nhtyh hoboovnay htl;tuttj #dn;ynau
g.gjvgy poal dkl gjney voyv dg wev /b^
Ut.x tlx gel dg Nkhgy ygj utbmynau
g.jgux poal y, _vovnay hojmvty
dgmnpbsy ev dg pguglbga ;gh, wev*
Dejhgys hoy dklvky gjney voyv utr
htlvty /b^
_vovm nmutux ygjsy -jmfywnau zlgh
nmutl y, /ey; dgayg .t& Ev dg wev* gjney
voyvttj njvty _vov Hjnvmnau ffjnay
g.jgux ut;tum nmutr g.jgl dklky bfyhnay
gbnau g.ghg; dgaugg /b^
_vovnay dgmnpbuoauttj
dojty g.jgu;gh ee&
Ouoa

Doj tjm o-; dn voyvttj ;ghny mfjffuoa
dgah;gg pguglbga ;gh, wev dg Gjney
voyvty; l nmutux dgalgg^ Zgr nmutvty
ut.tl mtj gjney voyvttj deer njtt;
dn;yna fbyffv Pguglbga; wk.;leelr
ohvtyttj dn; dohyna utbnau g.gjvgy utr
dk;vky /b^ Dn pf.hfy tyt hkcj poal;
nmuty g.jglsy pgj mgjggh vgyggmga dga.^
Hjnvmnay ykblklsu ve;glr #Ykblkux
dklyk#utt; doh hoy mfjflhmyna mflff _vov
Hjnvm ohvtyna g;nl dn x utvty zyp dojnay
l hovtl* pkjnlukmka dgar dnltt^
Ut.x tyt hkcj poal; dn e;mgl nmutvty
dfuff; ojutlr vtmutl;tt utbmta dgalgg^
Mnabttv x -jmfywnau zlr xg;gguoa /b^
176 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
Utbttvtt x vglr xg;gguoa^ Dn pf.hfy wev*
gjney voyvt; nmutr dgavgy dklkhkkj
vtmutlnay utb youlvttvtt gyunrnjx
xg;ghuoa dgavgy /b^
Mooyna ukl iglmuggy y, dn _vovnay wev
dg Gjney voyv* evys mehga bt;th hoy dklr
mooy; nmutvty ytjmta dgavysh /b^ Hkrnb
y, ooynau (doh utb youlttvtt gyunrjgy
utbnay eexlglsu) _vovnay dgmnpbsy ev
dg wev* gjney voyvttj g.vyshgg ;gjgg
utbnay eexlglsu g.gh dklvky /b^
Dn utbnay eexlglsu g.ghsy fbyf
ffjnay bghgy dn-nay utb; g.mgu;gr -mj
inu nmutltt ;ghny vtjuttr xg;ghuoa
dgavgy y, _vovnay hojmvty dgmnpbsy
exnj emusu bt;thuoa dgar mooy; nmutvynah
/b^ K;kk x utvty klky hoboov _vovm
nmut;tu x oyty;tt bghgy dn-tjtt utb
youtl hnavttj l dga;gu^ Mt; pojh
vtmutl;tt utbmta dfuff; _vovnay hgajsu
hojmth utr btjna.x utb youltt evggj
euggugguoa exnj xg;;guuoa /b^ Exnj y,
mt; _vov dgmnpb hojmvtyttj ffjv;nayh
y, doh utb youtl mooy; inlrnh oytynau
kalukr xg;gguoa /b^
Dn ooynau l kywlky htlthnau hovx
dgayg^_vovnay dgmnpb dg mooyna
pguglbga; ejvugvgy wev* gjney voyvty;
nmutux hoy ht;na utbmta* ;emgu;glmga
dga.x Tpty mtj utb youlnau Nkj;gy ukl;
dgmnpb hojmvtyttj gjnlugvgy dg ;tlhnay
doh utb youlnau gjnlugvgy g.jgux tpty
ut;unau kaluky nmutr* Tpyna dgmnpb dg
wevsu vtmutl;tt nmutr utbnau dklkk; -
jmfywnau zlr* gb,;jgl;gg zlglm
dgaueelr xg;gh /b^
Hgjny _vovnay utbnay eexlglsy
dgmnpb; nmuth nmutl de/e #ev#su
kjhnu;eelgy _vovm nmut.tl utbttv
xflfflflmnau* Dejhgyggv g.jglsu g.x
177 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
xg;ghuoa /b^ Tlx Nkhgy #-jmfywnau zlgh
nmutl dkl _vovnau dgmnpbnay ev dg wev*
gjney voyvttj njvty g.jgux ut;tum
nmuthnau htlyt# utvty dga;gu^
Dejhgy ffjnay wkjsy ugyw hoo _vovnay
nluttvty pkjnluk y, _vovnau dgmnpb dg
wevgy; nmutux dn;ynau utbuoa dklukhsy
mflff dgavgy /b^ _vov dn; dklkk; doh
;tlhnay hoboovnay doh utb youlnau
ffjnay hojmvty dgmnpbsy ev dg
pguglbgay wev* bfyhnay ;ghny
gbnlglmggjgg gjnlugvgy /b^ Htjt.
_vovnay dgmnpbsy ev dg pguglbgay wev
dgahuoa utr dk;;ku dkl g.jgl dgahuoa /b^
Htjt. mg dohyna nmutl; _vovnay
dgmnpbsy ev dg pguglbgay wev dgahuoa
dkl g.jgl dni /b^ Mnabttv dn; _vov dkl
dgmnpb dg pguglbgay wev* bfy Dejhgy*
Gjney voyv ut;tum nmuth htjtumta^
Nyutvyttj dn; rnyhtyt pf. nmutlmta
dklyk^ _vovnay dgmnpbsy ev dklky
pguglbgay wev* Gjney voyvty; nmutr
he;gl nmutl; nmuthuoa dgahsu hov,-^ _vov
Dejhgys wkjsy ugyw hoo Gjney voyvttj
hoyna bghgy dn-tj tyt ;tlhna; njvty /b^
Mtj Nkhgyggv utbnay eexlglsy
dgmnpbsu g.vyggj ffjnay dn-;tt
;tlhnay doh utbnau holttr pguglbga;
wevgg ejvugy utbnay hflv dklkh ohlttj
mflvfy^ Mnabttv Tpty tyt ;tlhnay doh
hoynau doh youlttv y, g.gjx fuvfy^ Gjney
voyv dg ev* wevggj tyt ;tlhnay doh utbnau
ol;ttluoa g.gjvgy dnltt^ Dn; ;tlhnau
zlvgy nmutl y, _vovm nmutvty hoy g.jglsu
g.;gu^ _vov Hjnvm g.gjx fuvfy utvty oyty;
nmutht; dgavgy /b^

178 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
Gjney voyv* wev* evuoauttj
rnyhtyt g.jgl dgahuoa


G.jgu;ghg; zbgj uej.gy
poal xehgl .t&
Ev* wev* gjney voyv

_vov dkl bnyna g.jgux^ Mooyna
pguglbga; ejvugvgy wevgy; nmut;tu^ Dn
nmutltt hg;uglghsy mel; ohtr xg;gh dg
vtmutl;tt utbmta exnj mooy;tt nh utbinr*
ojutlr vgay ;ejsy grnl; ffjnauff
pkjnelgy* Tptyna mflff utvty vtmutlttj
gb,;gjx* mnab x exjggv ffjm dgaugg t;
poaltt x dou;nau mooy; pkjnelr* doh
gb,;jglsyhgg meji hoymta x veehuoa*
nyutr gb,;gjx dgahg; Tpty ygbgau gjga
bt;;tuuoa /b dni dgaugg& utr dk;kh
hoboov dgar bgug;uoa^ _vov bnyna mflff
pguglbga; ohvty^
Mooynau g.jguxgg ut;tum nmut;tu^ Uth;tt
dn nab n;t.hmta dgahg; vtmutl;tt dgug
ptjtu utbmta utt; mgb; ygbgau nlutth oo&
_vovm mtuthuoa dgah^ Nyutr dk;;ku hoboov
nh dga;gu^ Nab hoboov dkl _vov mt;yna
mflff dgmnpb hojmtr mt;yna dklkk;
;tlhnay doh utb youlnau ffjm g.vgy
utbnay eexlglsy dgmnpb dg wevgy;
dojty nmuttuoa hoboov /b^ Mt; _vovm
nmut;tu dklk.x utbmta dgar dgaugg; oh.tl
hggigg z.gh .t& :n.ggrny; kxnh ee&
Mgb; kxnh ee& Mt; utbmta exjggv mgb;
kxyk^
Mt; Dejhgy x utvty ffjnayh y, dk;kr
dgauggmga g;nl utr dk;vky dgaugg utr
dk;;ku^ Mnab hoboov dkl mgb; kx;ku^ Dgv
pgjnb hoboov _vov gjney voyvttj tyt
;tlhna; njr doh utbnau pguglbga ;ttj
g.vgy^Mnab dklkhkkj -jmfywf; utb youtl
179 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
dgahuoa ut;tu^ Tyt y, pf.hfy wev dg gjney
voyvyna mehga l zj,r dgaugg /b^ Tyt y,
utbttv dojty eexlgu;gh nmutl dni /b^
_vov dgmnpbggj dn;yna utb youlnau
g.x* bfy dn;yna fbyffv pguglbga;
inamutu;tr ohtr uej.gy f;jnay ;gjgg
;ghny gbnlvgy ut;tum nmuth htjtumta^
Mnab nmutl dgahuoauttj utbttv dojty
g.jgu;gh dklkbruoa /b^
_jmfywnay utb youlnau gjnlughg;
uej.gy poal de/e gjney voyv* ev dg wev
htjtumta /b^
Ytu;outtjm* Gjney voyv^ Tyt y, _vov
dkl Dejhgy ut;unau utjxnl;tu^ Mtj hoyna
;ojttj ;tlhna; njvty ut;unay dgmglugg
/b^
Hkcj;euggjm* ev^ Tyt y, _vov Nkj;gy
ukl; Nkhgyggv hojmvty dgmnpb /b^ _vov
dgmnpb hojmvtyttj dn;yna doh utb mooy;
inlrvty^ (Bgmga 3%15)
Uejg.;euggjm* wev^ Dn;yna gb, dg
ioolmnau dn;yna fbyffv g.vgy wev /b^
_vov bnyna* dn;yna fbyffv ioou;ty ohtr
uej.gy f;jnay ;gjgg ;ghny gbnlvgy
ut;tum nmutvty hoyna vtmutl; gjney voyv
utjxnl;tu^ Utjxltl vtmutl; y, dgaugg
exjggv ;ghny mfjvfy hoy -jmfywnau zlgh
/b^ Utbnay eexlglsu g.vgy hoy Vgmgysu*
heejgbx pfyx;nau zlr -jmfywnay zbgj x
vgg;* dtjhittlnau ;g.;gu^ Ooyna ukl hox
y, _vovnay ev* wev* Gjney voyv utvty
uej.gy poalnau vtmutlttjtt holttr
pf.iffjx nmutvty; dgaugg /b^


Vgmgy dg -jmfywnau
zgr zlgh .t&
Uej.gy utjxltl; nmutvyttj
zlyg^

180 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
Dn; Gjney voyv* wev dg evgy; nmut;tu
exjggv Vgmgy dklky -jmfywnau zlr xg;yg^
_vovnay wev dg dgmnpb; nmutux hty x
dgavgy -jmfywnau zlgh xg;glmga^ Mg ooy;
nmut;tu oo&
Dn; _vovnay dgmnpb* wevggj utbttv
eexlgu;gyg^ Bfy _vov dkl Dejhgys hoo*
dn;yna g.jgux ut;tum nmuttuoa wgum ;ghny
mfjr xg;ghuoa^ Mgys vtmutl; ev dg gjney
voyv dgaugg /e& Mg dn;yna doh utb youtl
_vovm inlrvty ut;tum nmut;tu oo& Mooyna
pguglbga; ejvugvgy wevgy; nmut;tu oo&
Htjt. mgys vtmutl; _vovnay wev dg ev
dga.gl _vov dn;yna utbnay mflff
pguglbga; ohvty ut;tum nmut;tu dkl -
jmfywnau mg zlr xg;yg^
Tlx Nkhgy tyt uej.gy poal; nmutvty
exjggv -jmfywnau zlvgy /b^ Mtj devg;
hoboovm x #_vov gjney voyv* ev* wevggj
njvty mel -jmfywnau zlvgy^ Mtj zlvgy inu
nmutux dn; x zlr xg;yg^ Ukl y, gjney voyv*
ev* wevggj njvty mooy; nmutvyttj -
jmfywnau zlyg# utr htlvty /b^
#Voyv* ev dklky wev^ Tyt uejg. y, ytu
dklka^# utvty dga;gu^ Nhtyh hoboov k;kk x
utvty Gjney voyv* _vovnay pguglbgau l
zjnhggv* _vovnay evsu zj,;guuoa^ Htjt.
evsu kjhnu;eelgh /b dkl Vgmgy;
g.mgu;gyg^ Vgmgy; g.mgu;vgy dkl mooyttv
ugjx* utbiny tjutr ;ghny mfjr
#dgmnpbsy evgy; nmuth htjtumta^# (1
Nkhgy 5%8) _vovnay wev dg evgy; nmuttuoa
wgum -jmfywnau zlr xg;ghuoa /b^ Tptyna
fuvfy ev dg wevys nl;ttj mtbwtr zlyg^
Dejhgys ou dkl nl; dg utjtl /b^
K;kku hojmtl ffjnayh y, utbnau
gjnlugvgy _vovnay dgmnpb; nmut;tuuoa
hoboov nh dga;gu^ Oa klky hoboov tyt
hkcjhky poal; l nmutr* mtuvyttjtt -
jmfywnau dojty zlr xg;ghuoa^ Dgv dkvkk;
utjlnau hgj utr _vov mt;ty; htlvty x
utjlnau ;gugr xg;ghuoa* _vovm nmut;tu x
181 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
vtmutl;tt utbmta dklkhkkj
hgjgbvglmgauggj mgb; kx;ku^


_vovnay dgmnpb dg wevys
mehga mk;kjhka utjxnlvty wgum
hoboov nmutr g.jglsu g.x
xg;ygDgmnpb; nmutyt ut;tu y,
ytu cvys ykblkl ee&
Ouoa^ Tyt dkl rnyhtyt
oyty /b^


Dn; vgay bt;ttu mgjggh;gg mk;kjhka
kalueelgh htjtumta^ _vov dkl gjney
voyvttj njr* dgmnpbggj dn;yna utbnau
g.vgy /b^ Mtutt; dn;yna utbnau wevgg
ejvugy mflvfy^ Nyutr kalueelgh htjtumta^
Tyt Gjney voyv* dgmnpb* wevsu pf.ffj
kalueelr xg;ghuoa /b dkl mtj hoy vgay
bt;ttu mgjggh dni igiysu ;gbreelgh
dklyk^
Mnabttv Hjnvmxn;* hjnvmnay iginy
utr zj,wugg;gu^ Zgr iginy utu;th /b dt&
Oyty ;ttj melueejlgvgy utbnay eexlgl;
dklky Tpty; hgy;gy mooy; yga;gh nmutl
dklkhkkv iginy dni /b^ Iginy dkl
hoboovnay dna dklukvky poal dfuff;
nmutl dnijtl ut;tu dkl Dejhgys utbnau
eexlgh g.jgl; nmuthnau htl;tu /b^
Ooynau kalukhuoa hoboov Hjnvmnay
vejugglnau iginymga hkl,r hemugy
ug;gg; dga;gl;gg ffjxlflm hnahnau
hov;tu^ _vov tyt ;tlhna; iginy oovuth
utr njttuoa /b^ Hjnvmnay iginy uth
igiysu x dna dklukkuoa^ Iginy l dkl
Hjnvm x dga de;;syh x dga /e y,
182 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
zluggmga /b dt& Nab dni utr oo&
Mnabttv x klky hoy Hjnvmnau iginy utr
nmutr dgaugg; #Glny; x nmutr dgavgy
zlugguoa* ytj y, ffj dklkhkkv g;nlhgy l
Dejhgys elv# utr zj,;gu^
Dn; oytynau mgynh htjtumta^ Mtutt;
dkvx utjtlmth cvmka^ Pgjnb ytu hoy
#:n.ggrny; kxnh ffj pgb dgahuoa /e&#
utr gvee;gu^ Mtj o-; mg #:n.ggrny; kxnh
wkjsy ugyw pgb dkl ev* wev* Gjney
voyvttj njvty _vovm nmutr utbnay
eexlglsu g.gy oytynau utjtlmoolth z.;gl
/b# utr htlth htjtumta^

Tptyna fuvfy utbnay eexlglsy
dgmnvb dg wevsu bt;thuoa
mooynau fjffvuflffj hgajlgux
ytuty bfhfh dklyk
:ghny pf.ffj nmutumoy


_vovm nmutux zbgj
hoy bfhfh .t&
_vovnay dgmnpb;
ol nmutux

Pf.hfy ugywggjgg #Tpty; nmut;tu# uth
y, iginy de/e fjffvufl hgaj /b^
Ykbhky ;glga; z.r dgaugg; pg., y, rn.r
thltht; mk.x ;gjr ;khnk fulff utr dk;]c^
:glgay hoxmta ;g.gluggyggv dklkk;
mojuty mevlgbrnay pg., njr xg;ghuoa
183 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
dklr ;ttjttv kyukwkkj klv deelughg; mtj
klvkkj ffjnay dn-nau dthlthuoa pf.hfy
mooyttv peejvgy fyffh hoy Dejhgy;
ffjnay ;ejggj nmut;tu* mooynau
fjffvuflffj hgajlg;gu hoyttv zlugguoa
/b^
#Nmutr dgayg^ Ygbgau g.gjx fuffx^ Dn
nmutltt^ Dn G.jglsu g.vgy^# Oyty;tt mtj
evyggv k;kk dklmkl g.jgu;gguoa htjytt l
mtur htl;tu^ _vovnay wev dg dgmnpbsy
oytynau kalukkuoa mnab hoy dn klvykkv
dgj,vgy dkl dklkk^ Ygbgau g.gjyg ut;tum
nmutr dgayg utr dk;ky klvykkv mgv
peej;gu^ Nab hoynau klvkkj ;tti fjufhf;
htvtu heugwggys ;gjgg ugj y, xnlr hoxuoa
dklr njtht; pf.hfy ffjnay hoxttj l
peejvgy exjggv twtvm y, eygr ohth /b^
_vovnau fjffvuflffj hgajlgh y, ooyna
g;nl^ #Dejhgy _vovm nmutyt#* #Gjney
voyvttj njvty _vovm nmutyt# utr htltht;
mtj y, nmutbttjuoa x utvty nmuth l cvmka
utvty inu fjffvufl hgaj /b^ Nmuth dg
nmuth utr hnxtth hkcj y, ffj kaluklm /b^
Mnab hoboov twtvm y, mgb; kx;ku^ Ohth
hojmltt Tptynau ;gugy gb,;gjx dga.x
vtmutl;tt utbmta exjggv voolxnay f;fj
njtht; Tptyttv hgzu;;gu y, mooyna
dgmnpb* wev dg utbnay eexlglsu
bt;thuoa fjffvuflffj hgajlgvysh /b^
_vovnay wevsu l bt;tr mooynau
fjffvuflffj hgajlgux dkl twtvmtt mgb;
hgzu;;gu /b^ _vovnay dgmnpb wev*
pguglbgay wevggj dn;yna voyvty; utbnay
eexlglsy g.jglsy klv deer njtht; tyt
;tlhnay _vov ev* wevggj njvty ut;unau
nmutux hoboov ugjwgguoa doh utbttv
g.jgu;;gu /b^
Ynv;tu mtjtuyttv klv deelugr #dn-t
klvkkj hol# utr ;ttjttv htl;tu^
Bn[jkqkykkj #:kkj dgaugg hoboov bnyna
184 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
htlthnau vgay vkyvkumey^ Klv deehg;
ffjv;nay dn- dklky veugy; klvkk
kjeelvgy eyghggjuoa vgay dthtlyt oo^
Mtutt; mg mga.gy dgaumey^ Mg klvsu
ugjggjgg dgj,r dklkhuoa^ Klvsu pgg.gl
dn-ty;tt dthtlr ugjgg mg.numey^ Mtu.tl
mg g.jgu;gyg# utr htltht; pgjnb hoy
htlvyna ;guee hna;tu^ Mnab hoy klvky;
ffjnay dn-nau dthtlvyttj ffjnauff
;ggmugy fux g.jgu;gr dgahg;* pgjnb hoy
#pk.klmuoa^ Dn zbgj nh hoxmta dnltt&
Dk;ndnl;nyunay [ledm z.gg; delxny
ifjbfvmta dklvky# utt; klvykkv
ugjggjgg peejx fuv;fu^ Thty;tt dou; vgay
;ttinlr dga;gu^ Uth;tt ;ttilth dga;gl
y, ffj /b^ Veugy;gg klv dthtlvty hoy
hoxuoa x dgavgy ynv;tu mtjtuyna ;guee
;tti fjufu;fyf^ Hgjny hoxmta;tt dgj;gy
ugjggjgg klvykkv peejvgy hoy ugj y, xnlr
klvykkv ugj y, gl;gjx* twtvm y, eygr
ohyt^
Utbnay eexlglsy rnyhtyt g.jgl y,*
ffjnauff g.jglsu g.vgy utr htlth y, _vov
dgmnpbsy ev dg wevggj njr bnyna
voyvnau -jmfywnay doh youtl ;ey;ggv
g.gjvgy ut;tum nmutht; dgaugg /b^ #Dn
Nkhgyggv Nkj;gy ukl; hojmvty dgmnpb
dg pguglbga; ejvugvgy ohlnay wevggj mg
ygjsu g.gjyg# ut;tum xny vtmutlttjtt
nmutux hoy g.jgu;gr dklyk^
Hgjny _vovnay pguglbgay wevgy; l
nmutux y, #_vovm ohty ohmltt nmutr* mooy;
mglgjhgy* mooynau ;gugr* elbggj -jmfyw
dg utbnau zlyg# utr dk;;ku^
Ut.x tyt y, dojty mfuv nmutl dni /b^
Gjney voyvttj njr dgmnpbggj dn;yna
utb youlnau g.x* pguglbga; dn;yna
fbyffv wevgg ejvugr dn; dohyna utb
youlnau mflvfy* ohvtynahtt ;gjgg ;ghny
gbnlvgy ut;tum nmutvty hoy; l gjney voyv
185 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
nj;tu /b^ Mtutt; #Dn dkl xnyna g.jgux^
Dn xgbgau ev dg wevggj g.gjvgy^ Dn xnyna
g.jgux Dejhgy# utr htl;tu^
Mooynau g.jguxgg utr nmut.x
ev@dgmnpb* wev@ohtl* gjney voyv utvty
uej.gy poal; dojty nmuttuoa wgum Dejhgy
utbnay eexlglsy mflffh g.jglsu fu;fuuoa
/b^ _vovnay ev* wev* gjney voyv uejg.sy
ytu y, ;emghg; Tpty #Ouoa tt* xn dkl
g.jgu;gh hoy dni# utr htl;tu^
Doh ;gugl;gux nab nmutlmta dklvky^
_vov ;gugl;gux ygjgg ffjnayh y, hojmvty
dgmnpb dkl g.jglsy mtb;tu* utbnay
ioolm y, _vovnay wev utr htlvty
dklkhkkj mt; ooy; dou; nmutr dga.^

Tlx gel dklky -mj _vovnay
dgmnpb dg wevsu utjxnlvty /b


:gugl;gux ygj _vovnay mehga
/eu utjxnlvty dt&
_vovnay dgmnpb dg mooyna
evsu utjxnlvty

Tlx gel _vovnay dgmnpbsu utjxnlvty
oo& Ouoa /e& Mtu.tl Tlx gel dgmnpbsy
mehga htj nh utjxnlvynau op,-^ #Tv.tl
Hjnvm _vov ejee dgmnpb hojmvty dn;
wfbffjff mooyna ohtl ejee dgmnpb
hojmvty ut;unau mg ygj bt;thuoa utr
oo&# (Jkb 6%3) Dgv 6%5@; #Exnj y,* htjt.
dn; mooyna ohtlmta g;nl dga;gl;
hkldku;vky /b dkl* bt;ttr dgv mooyna
gbnlglmmga y, x hkldku;kh dklyk^# Bfy
186 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
#Hjnvm ejee dgmnpb hojmvty mg ygj
dou;ttjtt Hjnvm ejee Hjnvmnau fbvvfy
/b# (Uglgm 3%27) utvty dga;gu dkl
#Ooyna ;ojvltl dklkh dgmnpb y, t;outt
mg ygjsu g.gj;gu^# (1 -mj 3%21) utr
utjxnlvty dga;gu^


_vov ev dg wevggj njr dn;yna
utbnay eexlglsy g.jglsu
fuvfy

Dejhgy pf.m hoy utr zbgj
hoynau htlvty dt&
Vtmutl;tt zbgj x utb
youtluoa hoynau htlvty


_vovnay hoy mfjflhmfy; fuvfy utbnay
eexlglsy g.jgl y, Mooyna hojmvty
dgmnpbsy ev dg pguglbgay wevggj njvty
/b^ Dn; utjtlmth cvmka^ Mtu.tl htjhty
utjtlmth .t& Ev* wev* Gjney voyvnau pf.
utjxlth y, utjlnau ;gugyg utvty ou /b^
#Dkv* utjlnau ;gug# utr Dejhgy
mk;kjhka htlvty^ Mtj dn;ty; utjlnau fux
mooyna ;guee utjtlm utr htlvty^ Dn;
mooyna ounau ;gugh htjtumta^ Doh k/ey
ehggy hoxttjtt dev;g; oytyttj bt;oolth
cvmka^ Ut.x pgjnb hoy Mooynau vkyv;kuuoa^
#_vovnay ev* wevgy; nmutt; utbnay eexlgl
g.yg utr oo& Pf.m hoy dklyk utr oo&# utr
htl;tu utbmta hoboov nmutux x dni* pf.m
hoy x dni /b^ Mnab utbmty ;tlhnay
utbnau zlugr xg;;guuoa^ Mnab hoboovm dn;
#_vovm nmut mtu.tl mg g.jgu;gyg^ Mg pf.m
hoy dklyk^ Htjt. vtmutl;tt utbmta dkl
pf.m hoy dklr xg;ghuoa# utr kalueelgh
187 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
htjtumta^ _vovnay evgy; (dgmnpb;)
nmuttuoa wgum utbttv gyunrnjx xg;ghuoa^
Mooyna wevgy; ol nmut.tl utbnay
ioolmttv ugjx xg;ghuoa /b^
Dejhgy _vov Hjnvmt; nmuttuoa wgum dn;
pf.m hoy dklr xg;ghuoa^ Utbmta hnjytt
ffjnauff pf.m hoy utr dk;;ku hoy dkl
_vovm dojty nmuttuoa hoy /b^ Dejhgy
hoynau vtmutl;tt utbmta dgahg; utbuoa
utr htlth oo& Ouoa /b^ Dejhgy dohynau
xg;gux dklk.x he;lgg htlr xg;ghuoa^
Hoboov pf.m hoy ut;tu ounau vgay
kaluk;kuuoa^ Utbmty hoy Dejhgy ffjnau y,
mtur htlttuoa dgahg; ffjnauff pf.m hoy
utr zj,;gu^ Klky hoy tyt mglggj zyp
zypsy mgaldgj hna;tu^ Dejhgy utbuoa
hoynau pf.mfy utr* utbmta hoynau utbmty
utr htl;tu^ Mnab exnj Dejhgy utbmta
hoynau pf.mfy utr mkkw;kuuoa^ Dejhgy
dohynau xg;gux dklk.x he;gl zj,r
xg;;guuoa^ Hoboov pf.m hoy ut;tu ounau
kaluk;kuuoa^ #Wt.tjhty# ut;tu dkl euggvgg
wt.tjhty l dgahsu l htl;tu^ Utbmta
bfjmlff Dejhgy ffjnau y, wt.tj* gjney
utr holttr pf.iffjyf* hgjr opyt utr
dk;;ku hoy k;kk dklmkl _vov Hjnvm ;kmkj
kjkkuoa hoy /b^
Hoboov _vovnay ev (dgmnpb)@su kjhny
nmut;tu exnj #Dn utbuoa exnj Dejhgy
ygbgau #pf.m hoy# utr htlyt utr dk;;ku
dklk.x tyt y, mffjfu;fl /b^ _vovnau
holtty pf.iffj;fu* _vov Hjnvm* Gjney
voyv* ev (_vov Hjnvm dgmnpb hojmth;tt
;tlhnay utbnau holttvty)@gy; nmutvty
hoynau utbuoa pf.m hoy utr htlvty^ Pf. utr
mkkwkh y, ev dg wevys vgay bt;ttyttv
iglmuggl;guuoa^ Tyt hoy mfjflhmyna
dk;lkkv ugjvgy /b^ Dejhgy _vov Hjnvmt;
nmut;tu hoy dgalgg x vtmutl;tt utbmta dkl
pf.m hoy utr htlthuoa^ Zgugg; ut.tl -mj
188 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
htptt x he;gl zj,r xg;ghuoa hoy /b^ K;kk
x _vovm nmut;tu dklkhkkj utbmta x dgavgy
Dejhgy mgysu pf.m hoy utr ;ee;yg utr
dk;kr dgayg ee&
Mg vtmutl;tt utbmta dklk.x _vovttj
pf.m hoy utr htltu;tyt utr dk;kr
bgug;uoa^ Ut.x mnab dni /b^ Pf.hfy ev*
wev* gjney voyvttj njvty _vovm nmut;tu
hoynau l pf.m hoy utr htlyt^
Dejhgy he;gl heejbgunau opty z;;gu^
Gjney voyv dg wevgy; nmutux hoynau mtj
pf.m hoy utr htlth oo& Ouoa^ Htptt x ouoa^
Dejhgy pf. utbnay eexlglsu g.vgy hoynau
l pf.m hoy utr htlyt^
Pf.hfy vtmutl;tt zbgj x utbuoa hoynau
l Dejhgy pf.m hoy utr htl;tu^ Mnab hoy
gjney voyvttj deer njvty _vov hnautt;
mooyna dgmnpb* wevgy; nmut;tu /b^ _vov
mtyutjttv deer njtt; #Twtr meal;vgy*
hoy; ;gjgbm oojvty hoboov tt* dou; yg;
ejee nj^ Dn mg ygjm gbjglmsu fu,-#
(Bgmga 11%28) utr htlvty^ Mtj dn;yna
hoy; ;gjgbm dklvky utb youlnau g.vgy^
_vov tyt ;tlhna ;ttj njtt;
dgmnpbggjgg ;gbreelgy dn;yna utbnau
holttluoauttj iee; #Yg;g; nmut# utr
htlttuoa^ Pf.hfy _vovnay wevgy; nmut;tu
hoynau Dejhgy holtty pf.iffj;fuuoa^
_vovm nmutt; x vtmutl;tt utbmta dgaugg y,
mooyna g.jgl g.x xg;gguoa nljtl /b^
_vovnay tyt ;tlhna ;ttj oal;vty doh
ugahgbinum nmutvty hoynau Dejhgy pf.mfy
ut;tu^
_vov #Dn ;tlhna; njtt; Nkhgyggv
dgmnpb hojmvtyttj mg ygjsy doh utb
youlnau g.vgy^ Doh utb youtl yg;g;
inlrvty^ Dn pguglbga; ejvugvgy
wevggjgg doh utbnay hflvnau mflvfy^
Oouttj dn mg ygjsu g.gjvgy# utr htlvty
/b^ Uth;tt zbgj hoynau mtj eexnlr g.jgh
189 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
.t&
_vovnay dgmnpb* wev* Gjney voyvty;
nmutvty hoy ;tlhnay doh utbttv
g.jgu;vgy^ _vov Dejhgy ut;tum nmut;tu
dklk.x _vovnay pguglbgay wevsu l
pf.iffjfy nmut;tu hoyna vtmutl; utb k;kk
hojmtl dgaugg^ Tyt uejg.m nmutvty hoy
dojm _vov #Mg ygj g.jgu;vgy^ Mg ygj k;kk
Dejhgys hooh;oo;# dklvky utr htlvty^
Mtyutjnay hggyxlgl; kjkhk; pf.hfy oyty
l htjtumta^ Mty; he;gl heejbgu poal
dgahuoa^


Cv devsu oal;tux
utr hty dt&
_vovnay dgmnpb;
ol nmutuxn;

(Bgmga 7%22) Mtj f;fj yg;g; klky hoy
#Tpty bny,* Tpty bny,* dn; mgysu ytjttj
ti opoolr* mgys ytjttj xfmufjoo;nau
hffr* mgys ytjttj klky ugahgbinuee;su
opoolr dgavgy dni dnloo&# utr htlth
dklyk^
Dejhgy mnab hoynau hgjr opthuoa^
Mtutht; y, dn mt;ty; #Dn mg ygjsu kum
mgynhuoa /b dgayg^ Cv devsu oal;tux mg
ygj yg;ggv pgal# utr htlyt^ (7%23) Hty
ytuty #Dn mgys mflff hkcj x utjtt fjufl
dkluky fuvfy^ Mgys mflff gb,;jglgg
pkjnelvgy^ Mg ygbgau hgjgguoa utr oo& Dn
mgyggv ej.gguoa^ Mg ooynau hgjgguoa utr
oo& utht; _vov^
@Xn vtmutl;tt utbmta /e&
@Rgghgy dna^
@Mtu.tl xn ty;ttv hkl;^ Ty; utbmyna
dgah ugpgj dni^
@Utvty x dn ffjnauff pklnkvlkvky ioo
190 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
;tt^
@Xn pfjoo;ttv dklr l ffjnauff
pklnkvklvky dni oo&
Xn bnyna wev dg dgmnpbsu vtmutlttjtt
holtty pf.iffjvfy oo& Dn xgbgau bnyna
oy;tvmty utr htlvty oo& Bnyna hojmvty
dgmnpb; nmuthuoa dgahg;* dn xgbgau
ffjnay oy;tvmty utr htlttuoa dgahg;
ffjnay ;ejggj nmutr* ffjff vgay
;ejggjgg ohvty dklkhkkv* ffjnauff
g.jghsy mflff xn ffjff l hnxttvty mf;na
poal /b^ Oyty;tt xn ygbgau dgmlghsy
mel; Yg;mga ffjnauff pklnkvlkvky /b
ee& Mtj y, xn ugywggjgg fjffvuflffj
hgajlgr dgaugg utvty ou /b^ Xn ffjnay
g.jglsy mflff ugywggjgg pomutr
dgauggugg bt;tr dgayg ee& z.^# utr
htl;tu^
_vov dn;ynau #Dkv* utjtlm# utr htlvty^
G.jglsu g.vgy hoy heejgbx nmutux* gvmkj
ygjsy fbyf gay xnxjty utjtlmtr xg;ghuoa
dgah o- dga;gu^ Rnyhtyt uglsy ;flyffv
nh ugl ykwkhsy g;nl _vovnay dgmnpb dg
wevgy; nmutr utbnay eexlglsu g.vgy ytu
hoyna rnyhtyt utjxltlttj tyt ;tlhna
utjtlmth /b^ Nvgng 60%1@2@m #Dkv*
utjtlm^ Exnj y, xnyna utjtl njr* Tpyna
wku rg.hlgy xnyna ;ttj bgy;gr dgayg^
Op* ugpjsy hgjgyhea Dejhgy* uoy hgjgyhea
hoboovnau hexvgy^ Ut.x tpty xnyna ;ttj
bgy;gy* mooyna wku rg.hlgy y, xnyna
;ttj optu;tyt^#
_vovnay utbnay eexlglsy dgmnpb dni*
pguglbgay wev dni* oyty dni poal
;tlhnau hgjgyhealr hffr dgaugg mel dkvx
utjtlm utr htlvty ou /b^ Tpty; nmutux hoy
dkl mooynau hgajlg;gu /b^ Tptyttv
eexlgl g.gguoa hoy Tptynau hgajlg;guuoa
de/e hgajlgr x xg;ghuoa^ Hgajlg;gu utr
htl;tu dklkhkkv rnyhtyt dk;,mkaukkj
191 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
hgajlgr x xg;ghuoa /b^


Utbnay eexlglsy mflff
g.jglsu utjxltux uej.gy poal
dga;gu


Dn;yna vtmutl; dgaugg g.jglsy
dgmglugg y, /e .t&

_vovnay dgmnpb /b^

:tlhnay utb youlnau eexlghg; voyv* ev*
wev uejg. htjtumta^ #Voyv* ev dklky wev
/b^ Tyt uejg. y, ytu dklka^# (1Nkhgy 5%8)
_vov ;tlhna; njr ev dg wevggj ooynau
hnar dn;ynau g.gjvgy^
#Htjt. dn; hoyna utjxltlnau holtty
g.;gu dkl* Dejhgys utjxltl y, nloo guee
/b^ Exnj y, tyt dkl Hoounayhtt mehga
utjxnlvty Dejhgys utjxltl bfy^ Dejhgys
Hoo; nmut;tu ytuty y, ;kmjkk
utjxltlmta^ Dejhgy; nmut;tuuoa hoy
Mooynau he;glx dklukr dgayg^ Exnj y,
Hoounayhtt mehga utjxnlvty Dejhgys
utjxltl; mtj nmutvtyuoa^ Utjxltl y, tyt
dgayg^ Dejhgy dn;ty; bfyh gbnau fuvfy
dfuff; tythoo gb, y, Mooyna Hoounay
;kmkj dgayg^ Hoomta hoy; gb, dna^
Dejhgys Hoo dgahuoa hoy; gb, dgahuoa^#
(1 Nkhgy 5%9@12)
:ghny mfjvfy hoy hoboovnay utjxltlnau
g.;gu^ Pf.m hoy utbnay eexlglsu g.vgy ev
dg utbnay eexlglsy mehga oytynau zjnhg;
hoboov dejee zj,r dgayg utr htl;tuuoa^
Hoboov mt;yna nmutr dgaugg y, pf. utr
htl;tu^ Htjt. dn; hoyna utjxltlnau
holtty g.;gu dkl Dejhgys utjxltl y, guee
192 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
/b^ Exnj y, tyt dkl hoounayhtt mehga
utjxnlvty Dejhgys utjxltl /b^
Uth;tt Dejhgys utjxltl; nloo nh^
Dejhgy dn;ynau g.gjvgy y, mooyna hoomta
hkldkkmka utr htlvty^ Hoomta hkldkkmka
zbgj utjxltl .t& Tyt y, gjney voyv* ev*
wevggj njvty _vov /b^ Dn;ynau zgr
g.gjvysu bfy Dejhgys gj; mobty ut;unau
utjxnlr fu;fu^ Mooyna g.jgl; nmutvty
exjggv dn; Dejhgys hooht; dklvky
ut;unau utjxnlr fuvfy^
#Dejhgys hoo; nmutux y, ffjmff
utjxltlmta dfuff; Dejhgy; ol nmutux y,
mooynau he;glx dkluk;ku^ Mnab hoy
Dejhgys hoounay mglggjh utjxltl;
nmuttuoa# utvty dga;gu^ Dejhgys hoo;
nmutux y, ffjmff utjxltlmta utvty ou^
Dn;ty; utjxltl dgaugg /e& Yg;g;
utjxltl dna^ Dejhgy bnyna mflff tyt
;tlhna; gjney voyvttj njr* 30 ygvmga;gg
tlx Nkhgyggv dgmnpb hojmvtyttj bnyna
doh utb youlnau g.vgy^Mnabttv bnyna
utbnau oojx* pguglbga; bnyna fbyffv
inamutu;ty ohvty^ Mtutt; ygbgau inyttj
gb,;jeelghsy mflff uej.gy f;jnay ;gjgg
;ghny gbnlvgy^ Tpty nyutr ygbgau
g.gjvgy /b^
Htjt. tpty ;ghny gbnlghuoa k;kk
hojmtl deliny; ht.mtr dgavgy dkl ohvty
Hjnvmnau zgr utjxlth /b dt& Mnab x
exjggv _vov dkl bnyna g.jgux^ Dn; nyutr
nmut;tu^
Dejhgy dn;ynau g.gjvgy poal x utvty
_vovnay hovvty dgmnpb dg wevys gjuggj
g.gjvgy /b^ Mtj l gjuggj ygbgau g.gjvgy
dklkhkkj dn mooyttv nmutr g.jglsu g.vgy^
Yg;g; x* mg dohty; x utjxltl dna^
G.jglsu g.vgy hoy dkl dgmnpbsy ev dg
pguglbgay wevsu ol mkk;kuuoa /b^
Dejhgys utbnay eexlglsy mflff hnavty
193 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
poalnau kum kjhnu;eel;guuoa^
#Nyutvyttjtt gln.gg pf.m dga;lsu
uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr dgayg^#
(Bgmga 3%15) _vov doh utb youlnau g.ghsy
mflff Nkj;gy ukl; Nkhgyggv hojmvty
dgmnpbsu ouoavut;tuuoa /b^ Nmutr*
g.jglsu g.vgy hoy ev de/e _vovnay
hojmvty dgmnpbsu ouoavutr xg;ghuoa^


_vovm nmut;tu x g.jglsu g.x
xg;gguoa hoy mooyna dgmnpbsu
ouoavut;tu

Dejhgysu hty
uea.eel;gu .t&

_vovnay dgmnpb;
ol nmutux
#Dejhgy; ol nmutux y, mooynau he;glx
dkluk;ku# utr tlx Nkhgy htlvty dga;gu^
Htjt. mtj dn;yna ;ey; fyff;fj gb,;gjx
dgavgy dkl _vovm nmutux hoboovm /e utr
htlth dgavgy dkl& _vov utbnau
dgmnpbggj g.vgy ee& Ouoa /e& utr gveeh
dgavgy dgah^
Tlx Nkhgy x utvty dgmnpbggj utbnau
eexnlvgy _vovnau utjxlttuoa utr oo&
#_vov mg ygjsu g.jghsy mflff dgmnpb
hojmvty# utr mtj utjxlth dgavgy^ Dejhgy;
ol nmutux y, mooynau he;glx dkluk;ku^
_vov dgmnpb hojmtr* ;tlhnay utb youlnau
dou;nau g.x z.vgy utr htltht; #?eys
xny, dou;nau y, g.x z.vgy utr& Fyufjvfy
utbnau g.xnhgg; k;kk hnar dgaugg utbnau
g.gguoa# utr htl;tu^
Mt; #F;fj dkluky utbinvyttj
g.jgu;gyg# utr nmut;tu^ Dn; x utvty mtur
dk;;ku dni oo& _vovnay dgmnpbggj
194 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
utbnau gjnlugvgy utr nmuthuoa* mooynau
holtty pf.iffj;fuuoa hoy Dejhgysu
he;glx dkluk;ku^


_vov dgmnpb hojmty* pguglbga;
wevgg ejvugvyggj ;tlhnay utb
youlnau ytu bfvfy gjnlugvgy
/b

Hty oytynau
uea.eel;gu .t&

_vovnay dgmnpb;
ol nmutux

_vov dgmnpb hojmvtyttj doh utb
youlnau ytu bfvfy gjnlugvgy /b^ Utbnay
eexlglsu g.gh hoy y, Dejhgy de/e
_vovnay hojmvty dgmnpb dg wevggj
utbnau eexnlvgy ut;tum nmuty* elbggj
Dejhgyggv g.jglsu g.;gu^ Hgjny _vovnay
utbnay eexlgl* wevgy; nut;tuuoa hoynau
Dejhgy mgb; nlutt;tu^ Mnabttv utbnay
eexlgl; nmutvty ytu y, g.jgu;gr ol nmutux
y, g.jgu;ghuoa^ Exnj y, mt; Dejhgysu
uea.eel;gu^ _vov tyt ;tlhnay utbnau
dou;nau gjnlugvgy dklk.x mooyna utbnau
eexnlvgy g.jgl; nmut;tu hoy rnyhtyt
g.jglsu g.x* hgjny Dejhgys hnavty; ol
nmutux y, mooynau he;glx dkluky he.njugr
dgaugg exjggv ffjnay utbnay mflffv de/e
ol nmutlttv dklr mgb; kx;ku^
Hoy nh utbmta;tt mgb; kx;ku /b dni^
Dejhgy; nmuthuoa* Mooynau he;glx dklukr
dgaugguggv mgb; kxnhkkv ffj gjugoa
dkl;ku^ _vovnay hojmvty dgmnpb ffjnayh
y, doh utbnau g.vgy ut;tum nmut;tuuoa
hoyna vtmutl; utb dgaugg /b^ Mnabttv
195 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
utbmta dgar* nmuthuoa dgar zgr ffjnauff
utbuoa utr htlr xg;gh dnltt^
Dn ytuty ghlguxggv #Ghlgux gg* _vovm
nmut.tl utbuoa dklkh ee&# utht; #Mtutluoa
zghg.^ Utb dgahuoa dklyk# ut.^
@ Mtu.tl _vov ;tlhnay doh utb youlnau
g.vgyggj* dn; g.jgu;vgy utr oyty oo&
utht;^
@ Oyty^ g.jgu;vgy^
@ Mtu.tl dn; utbuoa /b ee&
@ Mnab^ Utbuoa^
@ Dn; ;ghng; utb hna.tl zgh .t&
@ Dn; hoy exjggv ;ghny utb hnahuoa
dgahsy gjuguoa dnp ;tt&
Uth;tt dn; hnavty utb youtl;tt utbinr
f;fj doj utbilnay pgldnjlggj gjnlugh
htjtumta^ Mtu.tl utb gjnlyg^ Nyutr
zj,vgy mtj ghlgux dkl oyty;tt utbnay
eexlglsu pf.ffj kalukr xg;gguoa dgaugg
exjggv ffjff utbmta /b^ Nab hoy
Dejhgysu he;glx dklukr mooynau ;kku
mkhee dkluk;ku^ _vov oythttj ;tlhnay doh
utb youlnau gjnlugguoa utr oo&
Hgjgbvglmga /b^ Htj.tt _vov ;tlhnay
doh utb youlnau gjnlugr xg;gguoa dgavgy
dkl zgr g.jglsy Dejhgy dklkh /b dt&
Mtutt; Ffjnay g.jgl; nmuttx utr hoboovm
htlth oo& Dejhgysu doo uea.eelgumey^
#Dndnl; Dejhgysu doo tltu ;kku dkluk#
utvty ou dga;gu dg tyt y, Mooynau doo
he;glx dkluk utvty emugmga^ Bfy Dejhgysu
doo heej utvty ou /b^ Mtutt; Dejhgysu
tltu ;kku dklukr ffjnay htbrtty; ;ouyth
htjtuuoa utvty ou /b^
Tlx gel utbnay eexlglsy vgay bt;ttu
mk;kjhka mgjggr dgayg^ Hgjny hoboov
Dejhgys hnavty ugahgbinu dg ev* wevys
vgay bt;ttuttj njvty _vovm nmut;tuuoa^
Outy; nmut;tuuoa hoy dg Dejhgys hnavty
ugahgbinum dou;ty; y, nmut;tu hoyna gl,
196 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
y, oyty ounau htlth .t& Bfy zbgj hoy
Dejhgys fbyf he;gl zjnux .t& Dejhgys
hnavty grnl ffjffj htldtl ev dg wevys
oyty; nmut;tuuoa hoy he;gl zjnux dg he;gl
nmutux /b^ Mtj Dejhgysu he;gl dkluk;ku^
Dejhgysu doo he;gl dkluk^ _vov tyt
;tlhna ;ttj hoyna dn-tj njr dgmnvm
Nkhgyggv Nkj;gy ukl ;ttj dgmnvb
hojmvtyttj hoy mfjflhmyna utbnau holtty
g.x* mt;yna fbyffv pguglbga; ejvugvgy
wevggjgg utbnay hflvnau mflfy ohtt;
uejg. hkykunay ;gjgg ;ghny gbnlvyggjgg
dn;ynau ;ghny mfjoolr pf.m dga;lsu
uoawtl;oolvty /b^Heejgbx voyv _vovnay dgmnpb
dg Mooyna voyvltu dga;lsu
ouoavutvty


Vgmgy dg deu xfmufj /eu
ouoavutvty dt&
_vovnay dgmnpb dg Mooyna
Dejhgy dklkhsu ouoavut;tu

#Dejhgys hoo; nmutux y, ffjmff
utjxltlmta dga;gu^# Ugjwgguoa g.jglsu
g.vgy hoy _vov dgmnpb hojmtht; ffjnayh
y, utb youtl mooy; inlrvty dg _vovnay ev
dg wevggj doh utb y, wguggmugu;vgy ut;tum
nmut;tu^
Dgv _vov ohthnay fbyf Nkj;gy ukl ;ttj
utbnay eexlglsy dgmnpb hojmtr mooyna
;gjgg pguglbga; wk.;lku;kr ohty ;ghny
197 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
gbnlvgy ut;tum x nmut;tu /b^ Mnab exnj
pf.m dklvky hoy vtmutl;tt utjxltlmta
dkl;ku^ Gjney voyv* ev* wevggj njvty
_vovm nmut;tu y, dn;yna g.jgl g.vysu
utjxnl;tu /b^ Mg dohty; utjxltl dna^
Ffjm xny, utjxltl dna^ Mtj y, g.jglsy
utjxltl /b^ Htjt. ffjnay utb youtl _vovm
inlrvty uth utjxltl dgahuoa dkl mtj y,
g.jgl dni /b^ Dn ooynau mk;kjhka
htlbttj dgayg^
Tlx Nkhgy #Dejhgys hoo; nmutux y,
ffjmff utjxltlmta# utr htlvty^ Pguglbgay
wevgy; l nmuth y, utjxltl oo& Evgy;
nmuthuoa wevgy; nmuth y, utjxltl oo& Ouoa^
Pf.hfy uej.gy poal* ev* wev* Gjney
voyvttj njvty tpty; nmutr dgar l
Dejhgyggv utjxltlnau g.yg^ Htjt. tyt
hkcjm nmutr dga.gl utjxltl dklkh ee&
Tpty; l nmutr dgaugg exjggv utjxltl g.gh
ee& G.jgl g.gh ee&
Mtj y, pf.hfy ffjff l nmut;tu poal
dfuff; tyt y, ffjff ffjnayhffjff
utjxnlr dgaugg poal /b^ Nab hoboov klky
dga;gu^ Doh ;tlhna ;gzgj evgy;
nmut;tuuoa hoboov hkcj poal; l nmut;tu^
Mt; g.jgl g.vgy utr utjxnl;tu dfuff; tyt
mehga nh dnxnr ykb ugjug;gu^ Hgjghg;
hnxytty vgahgy hgjgu;;gu uttx ^ ^ ^ Ut.x
oyty;tt tyt dkl hgjgbvglmga poal /b^
Evgy; nmut;tuoa hnjytt g.jgl g.vgy
utr htlthnau zgyg! Mtj y, Dejhgyggv
utjxltl g.vgy poal dni dfuff; pf.hfy ytu
cvys kykl mf;na l poal /b^ Ooynau zbgj
g.jgl uth .t& Gjney voyv* ev* wevggj
njvty _vovm nmut;tu hoy l Dejhgy dg
devg; hoboovnay fbyf g.jgl g.vgy utr
utjxltu;;tu dfuff; tv mtu.ttv g.jglsy
utjxltlnau g.x xg;ghuoa /b^
Tlx gel #Exnj y, dn;yna vgay bt;tt
mg ygjm pf.hfy outtj kxkkuoa* bfy hox
198 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
dg Gjney voyv ;kmkj dojty
dgmglugguggj kxvky# utr htlvty^ (1 M-
vglkyn[ 1%5 ) Vgmgy hoboov _vovnay
pf.hfy wevgy; nmutht; l ;ejmga dga;gu^
#Tyt mtytuoo;* yg;g; heejgu;xnh l /b
;gg^ hg* hg# _vov Hjnvmnay wevsu bgumgy
;eeldgl vgmgy peumgy gjnl;gu utr nmut;tu
hoboov dga;gu^ Mt; Vgmgysu
pguglbgayggv ga;gu utr dk;;ku^ Ut.x
vgmgy dkl pf.hfy l rornu mg.,r dga;gu
/b^ Dn; ooy; heejmgr dklkhuoa^
Hoy; xfmufj ioultht; mtj hoy uglpeejx
gbyggv y, hffv ugjx thtl;tu^ Hgjny
vgmgy; dkl xfmufj ioultvty hoyna gbyggv
hffv ugjugh y, /e x dni /b^ Dejhgy
Vgmgy; hoynau ohoolthttv dev;su
pf.iffjvfy exjggv gbyggv hffv ugjugh
ptjunau hnar xg;yg^ Htjt. mnab o-;
#_vovm nmutux hoboov _vovnay ytj^ Pgal*
pgal# utr hgiunjgh /b dkl iolvtt
gjxgg; ehggy vgygg y, heexny dga;gl;gg
tjutr kjr _vovnay pguglbga dg wevsu
bgumgy ;eelvys hox utr nmut;tu^ Ut.x mtj
y, hox dni /b^ Vgmgys mg.,r dgaugg
rornultl /b^
Dgmnpb hojmvty _vov ev dg wevggj
dn;yna utbnau ioolmnau g.x ohvtyna
;gjgg uej.gy f;jnay ;gjgg gbnlvgy;
nmut;tu hoyttv hgbunay nh ga;gu^ Vgmgy
hgbunay nh ga;gu /b y, _vov Hjnvm ev dg
wevggj hoyna utbnay inamutlnau holttr
uej.gy f;jnay ;gjgg ohvty ut;tum nmuvty
hoboov /b^ _vovnay dgmnpb dg wev*
g.jglsy* utbnay eexlglsy utjxltlttv
hkl;ky pgal;gu^
{gmkln[ iginymyee; Vgmgysu
pgaleelgh pgldnjgl hna;tu^ #Kb-y# ut;tu
[nykykkv hgjghg; doh xfmufjnau
pgaleelghsy mel; bk;ky pguglbgau dgj,r
hf;flufhf; mty; dgavgy iginymyee; dou;
199 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
oh;tu^ Hgjny rnyhtyt ev dg wevggj ;ghny
mfjvfy hoy* Dejhgyggj utjxltu;tr dgaugg
hoy Vgmgy; zlgu;;guuoa^ _vovnay ev dg
wevys mehga mga.yggj zj,;gu^ Vgmgy mooy
joo zyp zypggj f;fh o-; #_vov bnyna doh
utb youlnau g.x z.vgysu xn bt;th oo&# utr
kum vgy;gjvgy inyruoa mga.yggj _vovnay
ev* wevsu zjnhg; Vgmgy mtvthnay gjuguoa
dklkk; peum;gu^
Vgmgy ;ghny mfjvfy hoymta hgbm dgah
;ejuoa /b^ :ghny mfjvfy hoy xfmufj
ioultvty hoyna hgree; kxkk; /e x
zjnhuoa pouttj dgar dgahg; x mooyttv
pgalgh utr kjkl;;ku^ Dejhgy; nmut;tuuoa
hoy Dejhgysu he;glx dkluk;ku utr Dndln;
ugj;gu^ Mt; Dejhgys hoomta hkldkkmka ev
dg wevys utjxltl; nmut;tuuoa /b^Dejhgys hoounay
utjxltl /e .t&
Mooyna dgmnpb* ev
dg Gjney voyv /b

Dejhgys hoounay mglggjh utjxltl y, /e
.t& Gjney voyvttj njr* evggj
(dgmnpbggj) dn;yna utbnau holttr*
dn;yna fbyffv wevgg ejvugy ohttuoa utr
oo& Utbnay eexlgl y, gjney voyv* ev dg
wevggj hnau;;tu dni oo& _vovnay ev dg
wev* utbnay eexlglsy mehga vgay bt;tty;
nmut;tuuoa dklkhkkjkk Dejhgys fbyf
he;lgg zj,;gu^ He;gl nmutr* he;lgg zj,r
;gbreelgh hoy dkl;ku^
#Utjxltl y, tyt dgayg^ Dejhgy dn;ty;
bfyhnay gbnau fuvfy dfuff; tythoo gb,
y, mooyna hoounay ;kmkj dgayg^# (1
Nkhgy 5%11)
200 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
_vovnay wev dg dgmnpb; nmutvyttjtt
g.jgu;vgy hoy bfyhnay gbnau g.;gu^
Utbnay eexlglsu g.vgy hoy Dejhgys fbyf
bfyhnay gbnau klr bfyh gb,;gjyg^ Mg
dohty bfyhnay gbnau g.vgy ee& 12@j
niltl; #Hoomta hoy; gb, dna^ Dejhgys
hoo dgahuoa hoy; gb, dgahuoa^# Ooynau
ffjffj htldtl Dejhgys hoo _vov ;tlhna;
njr dgmnpb hojmty pguglbga;
wk.;lku;ky ohtt; ;ghny gbnlvgy ut;tum
nmutvty hoy; bfyhnay gb, dgayg^
Hoounayh y, hnavty utbnay eexlglsy
ytunau y, x dklk. kjhnu;eelvgy hoy;
bfyhnay gb, dgahuoa utvty; nmut;tu hoy
gb,mga utvty ou /b^ Hgjny mooynau
ouoavut;tu hoy gb,uoa* g.jgu;gh x
dklkbruoa /b^:ghny mfjffuoa hoy hky,* zbggu
zlugr xg;;guuoa


:ghny mfjvfy dg ;ghny
mfjffuoa hoynau hty zlugr
xg;gh .t&
:ghny mfjvfy hoy

Tlx Nkhgy ;ghny mfjvfy dg ;ghny
mfjffuoa hoynau zlugr xg;;gu dga.^ Nkhgy
ev* gjney voyvttj utbnay eexlglsu g.vgy
pf.m hoynau zlugr mgy,vgy^ Tlx gel x
bfy g;nl /b^ Dejhgys oalxltux hky,
zbggu zgr zlug;gu .t& Oythttj Dejhgys
oalxltux* mooyna gj; mobty ut;unau zgr
bt;tr xg;gh .t& Mtj y, _vovnay ev*
wevgy; nmutr utbnay eexlglsu g.vgy hoy*
g.jglsu g.vgy dg g.jglsu g.x xg;gguoa
201 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
hoynau zlugr mgynh xg;.gjmga dkl;ku /b^
gvmkj x dga* g.jglsy pgj mgjggux x
dga* zbgj x hoy ffjnayh y, vob; njr
dgaugg hoynau hky, ee* zbgg /e ut;unau
zlugr xg;ghuoa hoy dkl ffjff x g.jglsu
g.gguoa dfuff; mooy; gb, dgahuoa /b^
Hgjny _vovnay ev* wevgy; nmutr utbttv
eexlglsu g.vgy hoy devg; hoynau hgjgg;
hky, ee* zbgg /e ut;unau zlugy mgy,r
xg;yg^ Hgjny ;kmjkk utbmta* gb,uoa hoy;
mnab xg;.gj dgahuoa^ Tyt x pf. mtj x pf.
utr dk;;ku^
Tyt y, hgjgyhea; fyunau zlugr
mgynhmga g;nl /b^ Ykukky fyuf y, ykukky*
wguggy fyuf y, wguggy /b^ Hgjny yo;
gyngvmga dgahg; /e x hgjgu;ghuoa exjggv
fyunau zlugr xg;ghuoa^ Hgjny yo;tt
yttvty hoy zlnbuoa zluggmga fyuf dgavgy
x vgay zlug;gu^ Ykukky* wguggy utr
mk;kjhka zlug;gu^ Utbnay eexlglsu g.vgy
dg g.x xg;gguoa hoboov nlm zlugj;gu^
Dn; g.jglsy mehga* ev* Gjney voyv*
wevys mehga dev;g; ;gbreelgh htjtumta^
Dkvkr* utjtlmth cvmka^ Dn; hoboovnau
weuleelgg; utbnay eexlglsy vgay bt;ttu
mgjggh o-; Mtj ugywhgy oyty dni utr
ej,mgl dklukluoa 1 Nkhgy 5@j doluttv
eyinr niltl ytu dojnau vgamgj
mgaldgjlgr kalueelgh htjtumta /b^ Ytu
vt;.nau zj,r mooyna ;gjgg ffj htvuoo;nau
y, zj,r fux gy;eejghuoauttj vgay zj,r
fufh cvmka^ Dn;yna ;gbreelr dea
Dndlnay ou y, #utjtl /b^# _vovnay ev
dg wevys vgay bt;ttu ;gbreelgh y, utjtl
/b^ Doh hoy vgay kalukhkkj mgaldgjlgr
fufh htjtumta^
G.jglsu g.vgy hoy _vovnay ev* wev*
gjney voyvyna mehga kalueelgguoauttv
klky hoy g.jgu;gr xg;gluoa oh;tu^ Mtu.tl
Dejhgy mooy; dgzjlghuoa^ Pglhee
202 Ev* wev* dklky Gjney voyvttj njvty

Ugjxnu
oalxltux utr inamuth /b^ Dn; _vovnay
wev dg evys mehga dev;g; zjnh htjtumta^
Ehggluggj zjnh^ Htjtumta dn; ooynau
;ghny ;g.mgy htlthnay exnj y, gyh
vkyvkr dgaugg hoboovm vgamgj ;g.mgy
mgaldgjlgr zjnhg; vgay vkyvkr kaluk;ku
/b^
Dn; hoboovm dndlnay mehga ytu dojxlty
vgamgj zj,r kalueelgh htjtumta^ _vovnay
#dgmnpb#sy mehga x bfy g;nl^ _vov tyt
;tlhna; dgmnpbsy ev dg wev* gjney
voyvttj njvty^ Dn; dohty ev dg wev* Gjney
voyvttj njvty _vovnau ffjnay g.jguxgg
ut;tum nmutr ev dg gjney voyvttj ;ghny
mfjr g.jglsu g.ghsu hov,-^ Exnj y,
g.jgl dkl _vovnay hojmvty dgmnpb dg
pguglbgay wev* bfy _vov dkl Dejhgy
g.jgux ut;tum nmutvyttj nj;tu /b^
Ugjxnu

Ykblkl 7_vovnay dgmnpb y,
utbmynau g.gjvgy
;ojvltl
204 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
_vovnay dgmnpb y,
utbmynau g.gjvgy
;ojvltl


#Ykgunay f;joo;t; hf.fux g.;jsu
dgjnu;gr dgah o-; Dejhgys mt.xttj y,
holttvttj dgahg; t;uttj voyvyoo; y,
ej,; ;eelug.gjuoa dga.^ Mtjhoo hf.fux
g.;gjm wffy de/e ygabgy hoy dgar*
evyggv tvty bty; ugjxtt^ Ooyna
;ojvltl dklkh dgmnvb y, t;outt mg
ygjsu g.gj;gu^ Dgmnpb y, bghgy dn-
nay depjsu gjnlug;gu /b dni* hgjny
Dejhgys fbyf vgay bfv xgygjsy
gblglm dfuff; _vov Hjnvmnay
gbnlglmggj ;gbreelgy g.gj;gu^
Mtjttj Ffjnayh y, tjhty; mtyutj tlx
ygj* tjh bt;loo; dklky hoxyoo;
pghnjgu;vgys ;gjgg mtyutjm kxkk;
Dejhgys dgjeey ugjm dgaugg dnltt^#
(1 -mj 3%20@22)Dn; zgr pf.m hoy
dklkh .t&
Dejhgys n.ttlttj ;gbreelgy
pf.m hoy dklyk


Dejhgy dn;ynau tyt ;tlhna ;ttj
mfjfhffv fbyf bt;tr dgavgy^ Dn;ynau
utbmtauttj mfjfhnau bt;tr ;tlhnay doh
youlnau dgmnpbggj gjnlugr nmutux;nau
utbttv g.gjvgy^ Mtj nmutux dn;ynau g.gjx
ffjnay oy;tvmty dklukvky^
Tyt dohty Dejhgys gx /b^ #Hoy utux /e
dklkk; Mg mooy; vgygg mg.,r* Hoyna hoo
205 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
utux /e dklkk; Mg mooynau hglgbrnlyg
.t&# (:eelgl 8%5) Doh utbttv
xflfflfu;vfy hoy Dejhgys n.ttlnau
g.vgy Mooyna hooh;oo; /b^
Ev dg Gjney voyvyna g.jglsu g.x
Dejhgys hooht;* pf.m hoy dklkhsy fbyf
dn; /e dgavgy dt& Dn; Dejhgysu gg.gg
utr ;ee;gh nab g.jglsu g.ghsy fbyf utb
youtlmyoo; dgavgy^ Thnay ht.lnauttv
mfjff; rgj* ;gl* ygz e;ggyggj dk;khk;
ygz -jty rnl gb,;gjx dgaugg; kj
vejguuoa glug dklkh utbmyoo; dgavgy^
Dejhgyggv utbnay eexlgl ffjffj
htldtl* dgmnpb dg wevys vgay bt;tty;
nmutr* dn; Dejhgys hooht;* Dejhgy
dn;yna gg. ut;tum nmuthnay fbyf dn; pf.m
dev* bfhfhffv ffj pgbuoa utbmty dgavgy^
Tlx gel #dn dn dklvky y, Dejhgys
n.ttl# utr htlvty inu dn; dn; dklvky y,
Dejhgys n.ttl /b^ Domttux* domttl
dklvky dn;yna mflff tyt ;tlhna ;ttj
njtt; g.gjvgy* dgv dn;ynau Ffjnay
oy;tvmty dklukvky utvty mtj ev dg Gjney
voyvyna bt;tty; mglgjhbggj dgayg^
Dn; Dejhgys oj hooht;* pf.m hoy
dklvys iglmuggy y, /ey; dgayg .t& Dn;
hffjhfy exjggv ee& Tv.tl ehggymga
exjggv& Ytu dkl vgahgy vtmutlmta
dklkhkkj ee& K;kk ooynau bt;tr Dejhgy;
mglgjhgl nltjhnal,- Mtj exnj y, Dejhgy
dn;ynau domttr* Ffjnay oy;tvmty dkluky*
Dejhgymga mtyutjnay elvg; mga.gy
gb,;jeelghsy mel; hoy dn;ynau domttvty
/b^ Dejhgy dn;ynau Ffjnay oy;tvmty
dkluky ooj; hgbm gb,;jghsy mel;
dn;ynau tyt ;tlhnay mfjoolvty^ Dejhgy
dn;ynau n.ttvty y, pf.hfy ooymta
hkldkkmka /b^ Dn; devg; domttloo;ttv*
mtyutjnay tlxttv x vgay vgahgy exnj
Dejhgy dn;ynau domttr* ffjnay oy;tvmty
206 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
dklukvky /b dni^ Dejhgy dn;ynau
hgajglvgy exnj /b^
Dgmnpb dkl dn;ynau g.jgl g.vysu
dgmlgh poal /b^ 1 -mj 3%21@; #Ooyna
;ojvltl dklkh dgmnvb y, t;outt mg
ygjsu g.gj;gu^# #Bfhlffv g.jglsu g.vgy
hoy ;fyufr 8 /b^# (1-mj 3%20@21) Tyt
hkmkkv ytu* mtj oy;tvmyttv hkcj hoy
g.jglsu g.vgy^ Mtu.tl dn;ty; dev;ggv
vgahgy /b dgayg ee& Dgahuoa^ Ffj zbgj x
poal dni dn; ev dg Gjney voyvyna
g.jglsu g.vgy^
Utbttv g.jgu;gr xg;vgy y, oythttj
ugahgbinunay ;kmkjh ugahgbinu /b^ Dn;
Dejhgysu #gg.gg* tpty bny,# utr ;ee;gh
tjhmta dklvky y, Dejhgys n.ttl -jffl
ugahgbinum dtltu /b^ Ooynau ouoavuthnau
gjuguoa^ Utb youtlmta dgavgy dn; zgr
Dejhgysu ffjnay tpty* g.jgux utr ;ee;gr
xg;gh dklvky dt&
Tyt ;tlhna ;ttj mfjxnhff; zbgj x
emuguoa gb,;gjx dgaugg; mgb jee z.ghggv
ffj pgbuoa hoboov dgahg; Dejhgy dn;ty;
fuvfy hgaj htxytty guee ugahgbinumga .t&
Dejhgys fuvfy utbnay eexlglsy hgaj dg
n.ttlttj dn; Dejhgys fbyf xehgl hoy
dklvky;* pf.m hoy dklvky;* Dejhgys
hooht; dklvky; mglgjhgr dgayg^


_vovnay dgmnpbggj fufu;vfy
oytm g.jgl


Ykgunay o-; hoboov
zgugg; bfhvfy dt&
Mt; evgy; (_vovnay dgmnpb)
nmuttuoa exnj

207 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
#Ykgunay f;joo;t; hf.fux g.;jsu
dgjnu;gr dgah o--; Dejhgys mt.xttj y,
holttvttj dgahg; t;uttj voyvyoo; y, ej,;
;eelug.gjuoa dga.^ Mtjhoo hf.fux g.;gjm
wffy de/e ygabgy hoy dgar* evyggv tvty
bty; ugjxtt^ Ev dn;ynau g.jgy dgmglugg
dklkh mgvgldgj^# (1-mj 3%21@22)
Ykgunay o-; tyt ;tlhna ;ttj ht;ty hoy
dgavgy dkl& Dn; mtj o-; gb,;gjx dgavgy
x dni* mkkwkklr ;ouytr opvty x dni*
uej.gy peey vgz kjxnb hoy dgavgy utr
op,-^ Ut.x mtj uej.gy peey vgz kjxnb
hoyttv evggj g.jglsu g.vgy hoy ygab l
dga.^
K;kk g.jglsu g.vgy hoyna mkkys
opooltlm x zu mtj o-nayh inu dgah^ Doh
;tlhnay hoy gb mg.gy bnllngj; ugjyg
ut;tu^ Ut.x _vovnay dgmnpbggj g.jglsu
g.vgy hoy ht; dkl^ Oythttj _vovnay
utbnay mflffvffj dn;ynau g.gjvgy
n.ttlttj g.jgu;vgy hoy ytuty hkmsu
optht; bgi dgug^
Ytuty hkmk; hkcj peey mg.ny bzyugy hoy
dga;gu utht; mt;yna hkcj pee y, l
g.jglsu g.vgy ut.tl ooyna opooltlm y,
zbgj dgah .t& Kajklwkkukkj bzyugy
hoyna ytu y, _vovm nmutr utbnay eexlglsu
g.vgy utvty ou^
{gmkln[nay iginymgy* Hjnvmnay
iginymgy ynaltt; Vklkyukvm gj.gy hkcj
vgz nmutux dgaugg utvty mkk ugjvgy^ Mtu.tl
ev dg Gjney voyvttj g.jglsu g.vgy hoy
ht; .t& Ykgunay o-jnay o-; uej.gy
bnllngj; hoyttv ygabgy hoy g.jglsu
g.vgy dgalgg^ Dn; mooynau bt;th cvmka^
_vov ffjnay dgmnpb* ev wevggjgg
dn;yna utbnau gjnlugvgy x mooy; nmutvty
hoy bgi wffhfy ut;unau dn; bt;th cvmka^
Gl;gjm #_vovnay ;ghny gbnlglm# ut;tu
pejunau hgj]z^ Pejgum _vov ;ghny gbnlgy
208 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
deliyggvgg ugjgy ugjgg gl;lgy pkuvkr
dga;gu dg mtj pejgum mtyutjm dgaugg
nmutux;nay mkk y, ht; .t& Tyt ;tlhna;
utbnay eexlglsu g.vgy nmutux ht; .t&
Nmutux ygj dga;gu x utvty _vovnay
dgmnpbsy mehga bt;tr nmutvty hoy doh
;tlhnauttj hgaugg; x kl;khuoa dgah^ _vov
;gjeehgy exnj dgmnpb hojmvty utr
zj,;gu nmutux dgahg;* hoymta g;nlhgy
dklkhsy mel; dgmnpb hojmvty ut;tu
nmutux dgv dga;gu^ Ut.x Dndln; -mj x*
tlx Nkhgy x* gj.gy hkcj ;gugl;gux ygj x
_vov dgmnpb hojmvtynau dgmgl;gu^
Dn; x ooy; nmut;tu^ Dndln; ugj;gu
gj.gy hkcj ;gugl;gux ygj x _vovnay
g.vgy dgmnpbsy mehga de/e mtj dgmnpb
hojmvtyttjtt ;tlhnay utb youlnau ffjmff
holttvty utr nmut;tu^ _vovnay ev dg
wevgy; nmutt; g.jglsu g.vgy y, oythttj
Dejhgys ugahgbinum hgaj n.ttl /b^
Ouoa dgaluoa ;tt uth /b
dgahuoa


Hty _vovnay Dejhgys
mfuvufluoa hgajsu g.x
xg;gh .t&
_vovnay dgmnpb dg wevgy;
nmutux hoboov

Hoboov dn; _vovm nmutt; l g.jglsu
g.yg utr dk;;ku^ Tyt vob; x mtj vob; x
z.r Hjnvmt; l nmutvty doh hoy g.jglsu
g.vgy utr dk;;ku hoboov nh dga;gu^
Oyty;tt mnab dni /b^ Bgyga elv dg doh
;tlhnay gl;gjmga utu;th Hjnvmnay ykbsy
;tluoojm kxnr optht; mtj klky ykbky
;ey; _vov dgmnpbggj ;gbreelgy
;tlhnay utbnau holttvty mehga* mooyna
209 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
ugahgbinum dgmnpb dg wevys mehga
dnxvty ykb ytu x dgahuoa^
Ykgunay o-jnay o-; ygabgy hoy l
g.jglsu g.vgy^ Mtu.tl k;kk ht;ty hoy
g.vgy dkl^ Ht; ut;unau y, bt;thuoa
dklk.x ooyna g;nl utbnay eexlgl g.vgy
hoboovnay mkkys opooltlm dgug ugjgh y,
bt;ttr^
Tyt dgug opooltlmnay g.jglsu g.vgy
hoboov y, _vovnay dgmnpb dg wevgy;
nmutux hoboov /b^
Klky vob* weulggyggj z.gg; optht;
_vovnay g.vgy dgmnpbsy vgay bt;ttu
moutt;tu vob dgjgu dgahuoa^
_vovnay wev* dgmnpbsy g.jgl;
nmuthuoa dkl hnxytty weulggy; z.gg; x
utbmty ht.ttjtt dgah dg tyt y, hkkvky
nmutl dklyk^ Ohth hojmltt _vovm nmutvty
x zbgj x oj ;oyuoa /b^ _vovm mg.ny rnl
nmutt; x vtmutl;tt utbmta dkl mg.ny
rnlnay meji nmutvty nmutl y, hkkvky
dklyk^ Mtyutjnay vgay bt;tt* _vovnay
dgmnpbsy vgay bt;ttyna guee emugy; ytu
f;fj l nmutvty hoy* mg.ny rnl nmutvty x
dejee nmutvty hoyna hty y, ;ttj .t& _vovm
nmutr vtmutl;tt _vovnay g.vgy dgmnpb
dg wevgy; pf. emuggj y, nmutvty hoy
mtyutjnay elvg; z.yg^
Rnyhtyt nmutl! Dejhgys hoo tyt ;tlhna
;ttj njtt; bnyna dklky doh hoyna utbnau
holtty dgmnpbsu g.x doh utbnau gjnlugr
fuvfy ut;tum nmuth nmutl y, rnyhtyt nmutl
/b^ Mnab nmutlmta hoy mtyutjnay elvg;
kxnr xg;yg^ _vovnay dgmnpb dg wev y,
ffj hoy dni mg dohty dklky bnyna mflff
_vov dgmnpb hojmtr bnyna mflff
pguglbga ;ttj wevgg ejvugvgy ut;tum nmuth
cvmka^ Mtutt; dgv mooy; mglgjhgh
htjtumta^ Hoyna oj hooht; utux dn; /e
dklkhkkj Dejhgys hoo _vov dn;ynau wev
210 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
dg evggjgg g.gjvgy /b dkl! utvty
mglgjhgh vtmutl x mfj;fu^ _vov dn;yna
g;nl utbm hoynau g.jgh utr uexny
ygvgy;gg Nkj;gy ukl; ;tlhnay doh utbnau
ffjmff holtty ugahgbinum dgmnpbsu
hojmtr pguglbga; wk.;lku;ky dn;ty;
g.jglsu fuvfy^
_vov Hjnvm dn;ynau g.gjvgy utr
dk;khkkj mglgjhghggv ffj gjuguoa^
Mtjttj tyt ;tlhna; njr* dgmnpb
hojmvtyttj dn;yna utbnau holttr
pguglbga; wk.;lku;ky ohvtynahtt ;gjgg
uejg. hkykunay ;gjgg ;ghny gbnlvgy dkl
k;kk Dejhgys dgjeey vee;gl; pgljgy
dgaugg^ Bfy ;tlhna; ;ghny njth dg tyt y,
utbmynau g.jghsy mel; ut;unau ehggjgh
htjtumta^
Dejhgys utbnay eexlgl dn;yna hoy ytu
dojnay mflff poal dfuff; dgmnpb wevgy;
nmutvty doh hoy g.jglsu klr xg;yg^
_vovnay g.jgl y, mg dohty dklky
dn;yna mflff^ Dejhgy dn;ynau hgajlgy
n.ttr fuvfy; nmutr mglgjhgr dgayg^
Bgumgy ;eey;%
#Ugahgbinumga zjng dgayg Klky
hoyna ;ey;ggv g.jglsu g.x Kywuka
Tptyna hgajsu g.x gb,;gjx dgayg Tptyna
hgaj ugahgbinumga Bnyna mflffh mtj
hgaj hgaj#
Tpty ygbgau g.jghsy mel; njr tyt
ugpgj ;ttj dgmnpbsu hojmvty^ Mtj
dgmnpb dg wevys utbnay eexlgl y, ffj
htyna x dni mgys dklky bnyna mflff /b^
Mtyutjnay vgay bt;tt y, rnjnay ytu
gbyggv gb ;gbrvgy zjng dni dn;ynau
utbttv g.jgg; pkuvkhuoa tyt pglhbggj
;tlhnauttv Dejhgys ugahgbinum elvg;
kjeelyg^ Rnyhtyt nmutl y, Dejhgy dg
bnyna hkkjky;sy hgjnlwgg dfuff; Tpty
ygbgau g.jghsy mel; tyt ;tlhna; njty*
211 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
dgmnpb hojmty pguglbga; wk.;lku;ky
utbnay doh inamutlnau holttr* mooy;
nmutuxnau utbttv g.gjvgy^ Nmutux hoy
Dejhgysu gg.gg utr ;ee;ghg; hnxytty
mglgjhglmga ugahgbinumga .t& Tyt dohty
Dejhgys hgaj dgavgy^ Dejhgy utbmynau
thtlr hgajlgvgy^ Utbm hoy x g.jglsu
g.gh dklyk^


Mtj utbnay eexlglsy
dgmnpbggjgg ytu bfvfy doh
utb youlnau euggvgy


Dn; ytu bfvfy g.jglsu g.vgy ee*
ojutlr g.jglsu g.gh ee&
Ytu bfvfy g.jglsu g.vgy

1 -mj 3%18@; #Exnj y, Hjnvm x
dn;ynau Dejhgy; g.ggxnhsy mel; pf.m
y, pf.m dev hoboovnay kjky; ytu e;gg
youlnay mflff ohvty^ Nyuth;tt bghgy dn-
;kmkj ohtr* voyv ;kmkj gbnleelgu;g.^#
_vov dgmnpbggj ;gbreelgy utbnau
ffjmff g.x pguglbga; wk.;lku;ky utbnay
mflffvnau mflvyffj dn; dou; g.jgu;vgy^
Dn;ynau Dejhgys fbyf inamuoolthuoay
mel; _vov tyt ugpgj ohvty /b^ _vov Hjnvm
tyt ;tlhna; hoyna dn-tj mfjr* dn;ynau
mtyutjnay elvg; gb,;jeelghsy mel;
dgmnpb hojmtr* mtuvyttj hoy mfjflhmyna
doh utbnau ffjmff g.x* dn;yna dklky
;tlhnay doh utbnay inamutlnau ffjmff
g.x pguglbga; wk.;lku;ky ohvtyna ;gjgg
;ghny gbnlvgy /b^
_vov Hjnvm dn;ynau ugyw e;ggunay
dgmnpb wevggjgg g.gjvgy ut;tum nmutr
212 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
dgayg ee& _vovnay dgmnpb dg wevys vgay
bt;tty; nmuthuoa dkl g.jglsu g.ghuoa^
Dn; vel ;kjka exjggv _vov dgmnpb dg
wevggj dn;yna doh utbnau ytu l e;gg g.x
euggvgy /b^ Hgjny ooy; ol nmut.tl ;ghny
mfjr xg;ghuoa^
_vov ugyw e;ggunay ev dg wevggj doh
utbmynau g.gjvgy^ Hoy utbilnay
pgldnjgl hnay vgahgy vtmutlttj gb,;gjx
fjufl; nh /b fjufvyffj* hoboovm
mevglvyggj g.jglsu g.yg ut.tl rnitt y,%
utbilnay pgldnjgl vgay hna;tuuoa hoy
g.jgu;gr xg;ghuoa^ Mnab exnj hoy
pgaliuoa _vovnay dgmnpb* pguglbgay
wevgy; nmuth nmutl dgah cvmka^ Ffjffj
htldtl ;ghny mfjfhnay mel; ffjff zbgj
ytu dga;lggj hnxttr pomuth htjtuuoa^ _vov
Hjnvmnay dgmnpb dg wevgy; nmuthuoauttj
bfy Dejhgys htlvty utbmyna ;ghny mfjfh
mehga ounau ol kaikk.kl gvmkjmgg
hnxytty ukc he.wgv* gbmmga hkkl g.x
fuff; x ytbtjuoa^ Dejhgy ffjnay hoo
_vovnay dgmnpb dg wevggj ;gbreelgy
dn;ynau utbttv ytu bfvfy g.gjvgy ut;tum
l nmut.tl dklyk^
Dejhgys ounau x vgay meyuggr dk;kh
cvmka^ Bt;ttr tyt y, ffjnay tjh xflff
dklk.x zbgj x dgavgy Dejhgys outy; dn;
nmuth htjtumta^ #ytu e;gg dou;nay mflff
dn-t fjufvfy fjuflffjff ;gbreelgy
dn;ynau g.gjvgy^# (_.j-a 10%1@10) Dejhgy
oythttj _vovnay dgmnpb dklky vgay
bt;ttuttj ytu bfj dn;ynau g.gjvgy mel
dn; nmutlttj utbnay eexlglsu g.gh y,
xehgl^ Ytu e;gg ohtt; ytu e;gg g.gjxtt^
Gh ;oo ygjgg nmuty utbnay eexlglsu
g.ggjga^ Tptyna dgmnpbsy ;kj gxggugg
mg.ngjga^ _vov ugyw e;ggunay
dgmnpbggj ytu bfvfy doh hoynau doh
dejee dklky utbttv g.gjx fuvfy^
213 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
#pf.m y, pf.m dev hoboovnay kjky; ytu
e;gg youlnay mflff ohvty^# _vov eunay
utbuoa ytu x e;gg utb hnar dgaugguoa Tpty
/b^ _vov hoy mfjflhmynau utb youlttv
g.jghsy mel; tyt ;tlhna ;ttj hoyna dn-
tj njvty^ Mtj utbm hoboovnay kjky;
dgmnpb g.x doh utbnau ffjmff holttvty^
Mnab exnj Mtj utb dklky bee oalttv
dn;ynau g.gjvgy^
Hoy mfjfhffvff thltt; ohth hojmlth
oal;th mtj doh utb youlnau _vov
dgmnpbggjgg ffjmff g.x pguglbga;
wk.;lku;vkykkjkk dn;ynau inamutlttv
g.gjvgy^ _vov Hjnvm utbmty dn;ynau ytu
;kj y, g.gjvgy^ Tyt y, hflvnau mflvyffj
utbnau gjnlugvgy utvty ou /b^ _vov Hjnvm
utbmty dn;ynau ytu bfvfy g.gjvgy^ Hoy
dou; hnxytty vel ;kjka .t& _vov dn;ynau
doh gb,;jglsyhgg meji oal;th utbnay
mflffvnau mojoolr hnavty^ _vovm nmutux
dn; _vovnay dgmnpb dg wevggj dn;ynau
ytu bfvfy g.gjvgy ut;tum nmutr dgar
pguglbga; wevgg ejvugy ytu bfvfy
g.gjvgy ut;tum nmuth cvmka^ _vovm nmutux
dn; _vovnay dgmnpb dg wevggj dn;ynau
ytu bfvfy g.gjvgy ut;tum nmutr dgar
g.jglsu g.yg^
Hoy vel ;kjka dklk.x _vov vel ;kjka
dni^ Hoy ;emgu;glmga x _vov ;emgu;gluoa^
Dn; outt ffjxnlr dklkh dklk.x mtj htptt
x ffjxlfhuoa^ Dejhgy dn;ynau ytu ;kj
g.gjvgy^ #Dejhgy -jmfywnau oythttj
hgajlgvgy mel wkjsy ugyw Hooutt fuvfy^
Nyutvyttj Hoo; nmutux hty x bfhfhuoa*
hgjny bfyh gb,mga dklkh /b^# (Nkhgy
3%16)
Dejhgy ytu e;gg ffjnay hooutt z.eelr
hoyna doh utbnau dgmnpbggjgg
;gbreelgy hoo;tt fux hoyna doh
inamutlnau Mooy; fux hoy mfjflhmynau
214 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
g.gjvgy^ Tyt hnxytty ugahgbinumga
g.jgl .t& Hnxytty ugahgbinumga hgaj
.t& Dejhgys ugahgbinum hgajgy;
mglgjhgl nltjhnal,-^
Dejhgy _vovnay ev* gjney voyv* _vovnay
dgmnpb dg _vov Dejhgys hoo ut;tum
nmutvty hoynau g.gjvgy^ _vov ygbgau
g.jgux dgv mg dohynau g.gjvgy^ Mnab exnj
_vovm nmutr _vov tyt ;tlhna; njtt;
dgmnpb hojmty wev ejvugy doh utbmynau
g.gjvgy utvty oyty; nmutvyttj g.jglsu
g.x* pf.m hoy dklr bfyhnay gb,;jglsu
klyk^ Dn; _vovnay dgmnpb dklky wevggj
dn;ynau doh utbttv vglugvgy; nmuth cvmka^
Hty g.jgu;gh .t& Dejhgy dn;ynau
g.gjvgy /b dklk. ee& tv.tl pouttj
Dejhgys domttl hoynau g.gjvgy /b dklk.
ee& Dejhgy _vov utbmty dn;ynau g.gjvgy
dg tyt y, utbnay mflffvnau mflfh nmutl
/b^
_vov g.jglsy Tpty /b

Hjnvmnay ytjyna
emug y, /e .t&
Ghlgh mghnlx* Hggy*
Dejhgys ti opooltux

_vov Hjnvm dkl Dejhgy /b^ _vov ut;tu
y, g.jgux utvty ou dg Hjnvm ut;tu y,
mkvleelgh utvty ou /b^ Tjmyna
heexny utjtty; Vgbe-l Vgelsu mkvklvky
inu hggy dkl,c ut.tl mkvleelgh cvmka dg
mghnlsy ghlguxnay oojunau g.gh ut.tl*
bfy ti opooltuxnay oojunau uoawtmut-
ut.tl voyvttj ;oojty dgah cvmka exnj
mkvleelgh cvmka dgavgy^ _vov tyt ;tlhna
;ttj njtt; mghnlsy ghlgux* hggy* ti
opooltux uej.sy oojunau holttvty^ _vov
Mghnlsy ghlguxnayhgg he.,; ;tlhnay
hoboovnau utbttv g.jghsy mel; gb,mys
215 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
wevggj dni ffjnay dn-nay htvtu dklkh
hoyna dn-tj doh utbnau g.x dgmnpb
hojmvty^
_vov gg.syhgg hovlnay ;guee z.r
ffjnay dn-nay utbnay mflffvnau mflfh
mghnlsy fjufl dkluky hoboovnau g.gjvgy^
#Dn dkl pgb* oyty* gb, bfy^ Hty x yg;ggj
;gbrnluoa Twtum hojthuoa# (Nkhgy 14%6)
_vov hoy mfjflhmyna doh utbnau ffjmff
g.x hoyna doh utbnau dou;nau euggr
pguglbga; ffjnay wevgg ejvugvyggj
nmutux dohynau g.gjvgy^
Bghgy dn-nay gb, y, wevgy; dga;gu
(L-.nm17%11) dg _vov hoyna utbnau ffjmff
holtty dgmnpb hojmtr pguglbga; wevgg
ejvugr Ffjnay gbnau Dejhgy Tptyna fbyf
mg.,vyggj bnyna dklky mg dohyna utbnau
pguglbga; oojx ohvtyttj dn;ynau
g.gjvgy^
_vov dgmnpb hojmtr pguglbga;
wk.;lku;vkyshkk ;gjgg uej.gy hkykunay
;gjgg ;ghny gbnlvgy^ Mooyna ohtl y,
dn;yna utbnay mflffv /b^ Mooyna ;ghny
gbnlvgy y, utbttj ohth dn;ynau g.jghsy
mel;^ Dejhgy dn;ynau g.jgh utr ffjnay
hoo _vov Hjnvmt; dn;yna doh utbnau oojx
ohtt; uejg. hkykunay ;gjgg ;ghny gbnlr
doh voyvoo;t; vgay bt;ttu ;gbreelvgy^
#Mtjhoo voyvttj Hjnvm z.r* ikjky;
dgaugg voyvyoo;t; vgay bt;ttu
mgjggvgy^# (1-mj3%19) K;kk utbnay
eexlglsu g.gguoa dgaugg hoboov utb;
hkjnu;vky* voyvyna he.,; hkjnu;vky
dfuff; mnab hoboovm dn;yna Dejhgy
oytyna ev* wevys vgay bt;ttu
;gbreelvgy^ Dejhgy dn;ynau g.jghsy
mflff mtyutjnay rnyhtyt vgay bt;tt ev
dg Gjney voyvyna vgay bt;ttu ;gbreelr
fux ooy; nmutvty hoy ;ghny gbnlvgy hoy
dklyk^


216 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
Tpyna dgmnpb dg wev y,
utbmynau g.gjvgy


Dn; Dejhgys fbyf zgr vgay bfv
xgygjmga dklr xg;gh .t&
_vovnay dgmnpb dklky
wevgy; nmut.tl

_vov Hjnvm dn;ynau g.jgux /b^ #Ooyna
;ojvltl dklkh dgmnvb y, t;outt mg
ygjsu g.gj;gu^ Dgmnpb y, bghgy dn-nay
depjsu gjnlug;gu /b dni* hgjny Dejhgys
fbyf vgay bfv xgygjmga gblglm dfuff;
_vov Hjnvmnay gblglmggj ;gbreelgy
g.gj;gu^# (-mj 3%21@22) _vovnay hojmvty
dgmnpbsy ev y, utbmynau g.jgh ;ojvltl^
_vov ffjnay dn-tj utbmyna utbnau mflr
nmutux;nay doh utbnau euggvgy^ Mg dohty
_vov Hjnvmnay dgmnpb; nmut;tu oo& _vov
Hjnvm dgmnpb g.gy dn;ynau utbuoa
dklukvky ut;tum nmut;tu oo& Dn;yna vtmutl
_vovnay dgmnpb; nmutvty dklk.x bghgy
dn-nayhtt he.,; utb hna;tu^ Hoy utbnay
eexlglsu g.vgy utt; utb hnahuoa dgah y,
ouoa^ Utb youtl hnayt^ Uth;tt utb youtl
hnaltt x utbuoa dga;gu y, nmutlmta
hkldkkmka /b^ _vov dgmnpbggjgg utbnau
gjnlugvgy exnj dn;yna bfy xgygj* vgay
bfy xgygjsy he.,; Dejhgysu xnulty z.r
dgayg^ _vov ;tlhnay utbnay mflff
dgmnpb hojmtr* bnyna fbyffv inamutl
holttvty dgahg; dn zgr Mooy; nmuthuoa
dgah .t& Tpty dklky dgmnpb wevggjgg*
hgajggjgg ygbgau g.gjvgy ut;tum dn zgr
nmuthuoa dgar xg;gh .t&
Hoyna bfv xgygj y, bgi tbptu
bt;jtbmuna ojutlr hnar dgaugg oal;ltt
dejee utr ;ouyt;tu^ Hoy utb hnah o-;
217 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
devg; hoboov hgjr dgavgy x ouoa dgavgy x
mtj hoyna bfv beemga utr zj,;gu^ Dn; hoy
xgygjsy nxuoojnau bt;tj.tl _vovnay
dgmnpb; nmuthuoa dkl mtj nxuoojttv
dojty xflfflfu;fr xg;ghuoa^
Hoy xgygjsy he.,; ffjv;nauff
dejeemugr dga.gl bt;ttr zbgj ytu /b
bggy, poa dev dgavgymga hkldkkmka^
Hgjny mtj hoy xgygjsy nxuooj mtj
nxuoojttv dn;ynau vglugr fufh poal y,
_vovnay g.vgy dgmnpbsy ev /b^ _vov
dgmnpb g.vyggjgg dn;yna doh utbnau
ffjmff holttr dn;ynau utbttv xflfflr
g.x z.vgy^ Dn; utbuoa dklvky ut;tumtt
nmuth /b dkl vtmutl vgyggys he.,; x
ffjmff vtmutl hgyugleey dklyk^ Zgr hoy
xgygj vgamga dklkh .t& Dejhgys hgaj
_vovnay dgmnpb dklky wevgy; nmutvyttj
hoy xgygjmga dklyk^ Hoyna ;kmkj bee
vgygg* vgay vgygg hgbm dga;guuoa
mfjflhnay hkjky bee vgygg l dga;gu^ Ut.x
dn; mfuv utbnay eexlglsu g.]z ut.tl _vov
dgmnpb hojmtr dn;yna doh utbnau ffjmff
g.vgy ut;tum nmuth htjtumta^ Mtu.tl
Dejhgys fbyf nmutuxnay vtmutl gjnevgr
;ghny mfjfh utbnay eexlglsy nmutl
dkl;ku^
Tyt y, kyklsy he.,; mnab /b dgayg
ioo utvty ou dni^ Mg dohty hoyna bfv
vgamga /e& Oal;tl vgamga exnj hoyna bfv
vgamga /e& Tv.tl _vov mgysu dklky
bnyna utbnau dgmnpbggj ;gbreelgy
ffjmff holttvty exnj& Pf.hfy nmuth l /b
dkl vtmutl gjnevyg^
Gb,; ou* gb,uoa ou utr dga;gu^ Bnyna
dklky mgys dgv hoy mfjflhmfy zgr hoyna
bfv vgamga dklkh .t& Dn; pf.m hoy dklr
gjney vtmutlmta dklkh ugyw pgb dkl
_vovnay dgmnpb utbnay eexlgl; nmuth
nmutl /b^
218 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
Bghgy dn-nay bee beehga* dkhnjsu
gjnlugh utr pomutluoauttj gjney vtmutlttj
Dejhgy jee hgy;^ Pf.hfy ooyna mel; _vov
tyt ;tlhna ;ttj njr mg dn;yna mflff
g.jglsy dgmnpb hojmtr ;ghny gbnlgg;
dn;ynau g.gjvgy^ Mtj Dejhgys dgjeey
mgl; veer dgaugg^ Wgu y, dklkhkkj Mtj
tyt ;tlhna ;ttj ;ghnh njyt^
#Mnayhoo Hjnvm bfy klys youloo;nau
oojthnay mel; ytu e;gg fjufu;vfy dfuff;
hkcj ;ghng optu;th;tt youlnay mglggj
dev* hgjny Ffjnau y, mtvty z;gy
holttuvt;nau g.jgh dklyk^# (_.j-a 9%28)
Dn; Mooyna dgmnpb dklky wevgy; nmutr
zbgj x utbuoa dklvky hoynau g.x z.ghggj
;ghny njyt ut;tum dojty yga;yg^

Nmutlnay tbxnluttyna mejinlm


_vovnay dgmnpbuoauttj
g.jglsu g.x xg;gh ee&
Kum xg;ghuoa


Dn; :trkys vob; nmutlnay
tbxnluttyna mejinlmsu hnar opvty^
Ffjffj htldtl :trkys gvmkj g[
ykblklsy wgumgg dgmnpbsy vgay bt;ttu
;gbreelgluoauttj pf.hfy utbuoa utvty
ounau l htlvty utyt^ Mtj weulggy; ytuty
thytj yfhfj hkcj z.;gu dgavgy dg yfhfj
y, ykblklsy wgum ojutlr utbilnay
pgldnjgl hna utr melugy gvmkjsu ykblkl
hnah dkluky; eym;gu dgavgy gr^
Hgjny :trkys weulggy; njtt; kumhky x
poojbtultluoauttj vgay vkyvvky iglmuggy
219 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
y, mooyna utbnau _vov dou;nau y, g.vgy
ut;unau vkyvvkymka hkldkkmka /b^ Tyt y,
thytjm y, yfhjff vob; hgbm z.]z utr
htltht; hzldgj dklukvky /b^ Ytuty f;fj
mtj vob; njtt; #Mnab; t;outt Hjnvm _vov
;kmkj dgaugg hoboovm zbgj x zl
dgahuoa* utvynau vkyvkk;* Gg* _vovm
nmut.tl utbuoa dklkh /b dgayg dn x
utvty _vovm nmutvty exnj utbuoa dklvky
utr nmutvty^# (Jkb 8%1)
Mtj ;gjea mtj hoy #Gg* hoy _vovm
nmut.tl utbuoa dkl;ku /b dgayg ioo ;tt^
Dn x utvty _vovm nmut;tu exnj utbuoa /b
dgayg^# utr dk;vky^ Mtutt; mtj hojuty gh
dgv devg; ygap jeeugg emgv;gy #Xnyna
pojhty; utb dgaugg /e& Mtu.tl xnyna
nmutl dejee /b dgayg# utr htlvty utyt^
Mtj dgmnpbsy mehga /e x bt;thuoa
bfjmlff ffjnauff utbuoa utr pgjlgr
dgahsu hgjgg; g[ gvmkj zgh exjgg
klkhuoa dgartt^
Ut.x e;gluoa thytj yfhfj hkcjsy
hkkjky; gvee;gl oovx thlt.^ Thytj y,
bgi vgay nmut;tu bfjmlff utbmta dgahg;
yfhfj y, zbgj x utbuoa dga;gu^ Exnj y,
thytj y, vtmutl;tt utbmta /b^ Yfhfj y,
vob; ht;hty e;gg kxkk; l utbuoa dklvky
dgahg; thytj utbmta ht.ttjtt dga;gu^
Thytj y, dn; hkcj hkcelgg utbmta utr
dk;;ku dgavgy exnj yfhfjmtautt ojutlr
tyt mglggj bgjugl;;gu dga.^ Yfhfj y,
(Hjnvm ;kmkj dgaugg hoboovm zbgj x utb
dgahuoa utvty exnj) ffjnauff utbuoa utr
dk;k.x thytj y, mooynau utbmta utyt^
Twtvm y, thytj bgjugl;gr dgaugg; eej
y, bgi nh hojx gvmkj ;ttjtt kxnr doh
utb _vovm inlrvty utvty emug y, /e
dklkhsu gveehggj ina;t.^ Mtutt; mtj
kjka ykblkl vkyvvkys ;gjgg yfhjff
220 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
mojoolr z.eelgg; ffjff gvmkjmga eelpgy
_vovnay dgmnpb dklky wevys vgay
bt;ttu vkyvvky utyt^
Mtj gvmkjm #Mg dn;ty; /e zj,r
dgauggu kalukr dgayg^ Hgbunay xehlsu y,
htlr fuffx# utvty utyt^ Nyutt; mtj Gjney
voyv dklky evggj ;ghny mfjfh mehga
vkyvrtt^ Mtj o-; mtj Jkb 8%1@; ugjvgy
#Mnab; t;outt Hjnvm _vov ;kmkj dgaugg
hoboovm zbgj x zl dgahuoa#@u ehggjlgg^
Nyutr mtj vgay bt;ttu vkyvkr g.jgu;vgy
gr^ Gg* mnab exnj _vov hoyna doh utbnau
dgmnpbggj ffjmff holtty ;tlhnay doh
utb Mooy; kxnr dn; ooy; nmutvyttj _vov
;kmkj dgaugg hoy utbuoa /b dgayg ioo
;tt! utr ehggjvgy utyt^
Tyt o-tv mtj Dejhgys ounau rnyhtyt
emuggj y, kalukr thtlvty^ Utbm hoy
utbnay eexlglsu g.x pf.m hoy dkldkl
_vovnay hojmvty dgmnpb y, utbnay
eexlglsu g.gh molhooj dklyk ut;unau
kalukr bt;vty^
Tyt o-; yfhfj y, utjmtt hgjnluoa ug;gg
thytjtt holttr dgartt^ Mtutt; thytj
;ttjtt njtt; #K;kk utbnay eexlglsu
g.vgy ee&# utr gveelgg^
Mtj gvmkjsy thytjm y, zj,vgy /bsu
thytjttvtt vkyvkr tjutlptr thtlvty /b^
Mtj htptt x #_vovnay dgmnpbsy vgay
bt;tt# @u vkyvkr dgaugguoa /b^ Exnj y,
mtj dgmnpbsy mehga bt;thuoa x utvty
utbuoa dklvky ut;tumtt nmutlmta dgavgy^
Thytjmtautt dgv bgjugl;gr thtlrtt^ Tyt
o-; dga;gl tvjtuttj tjutvty^
Thytj y, yfhjffvff vtmutl;tt utbmta
tvthnau gveevgy^ Thytj y, mooy; #_vovnay
dgmnpb; nmuthuoa dkl zgr utbuoa dga;gu
/b dt& Ffjnay vtmutl jooutt fyunar op!
utb dgayg ee& ouoa /e&# utr htlrtt^
221 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
Yfhfj y, dk;kr optht; oythttj vtmutl y,
utbmta ut;nau ehggjvgy^
Mtutt; mtj hgjnewvgy gvmkj ;ttj kxnr
vtmutl;tt utbmta utr holttvty^ gvmkj
mooyttv% Heexny utjtty; mghnlsy hkynau
glgg; mklukay ;ttj y, ugjgg mg.,;gu
dgavgy ee& glghsy fbyf mg.,;gu dgavgy
ee& utr gveelgg^ Mtj ev dklky Gjney
voyvyna vgay bt;ttu htptt x vkyvkr
dgaugguoa exnj elgb doj mkluka y, tjutr
thtlltt^
Tyt dkl voyvyna tbxnluttyna
mejinlmsy wfb dgavgy dfuff; _vov
dgmnpbsu l g.x dgar dn;yna utbnau
ffjmff holtty pguglbga ;ttj ohvty^ Mtj
hoynau utbnay hflv y, ohtl exnj^
Npjgalxee; mghnlsy gb,mys ohvtyna
;gjgg ugjgg mklukay; y, hojut;tu dgavgy
ee&* ohthttv fbyf hojut;tu dgavgy ee&
gvmkj mtj _vovnay dgmnpb dg mklukay;
ugj hojuth mehga de;nlr dgavgy exnj g[
gvmkj mooy; dgmnpbsy utbnay eexlglsy
vgay bt;ttu ;gbreelr fuvfy^ Mtj f;jff
yfhfj y, utbnay mflffv dgmnpb dg wevys
vgay bt;ttu gyh e;gg vkyvkr g.jglsu
g.vgy^ Nyutr ugyw e;gg vkyvky mtj ;kjkk
g.jgu;vgy /b^ #Dn k;kk utbmty dni pf.m
hoy dkllkk^# utr thytjmtt zjn.^
Tyt dkl _vovnay dgmnpbsy vgay
bt;ttu hgvgr nmutvty dejee nmutlnay
tbxnluttyna mejilgug /b^ Dn;
ffjv;nauff utbuoa utr htlr dklkh dklk.x
_vovnay dgmnpb dgahuoa dkl dn; utbmty
ht.ttjtt dgayg^ Nhtyh hoboov _vov
pguglbga ;ttj wk.;lku;vkykkj hoy
mfjflhmfy utbuoa dklvky utr op;tu^ Hgjny
_vovnay dgmnpb dklky wevgy; nmutvty
hoy l Dejhgys fbyf ffjnauff utbuoa utr
htlth tjhmta^
222 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
Mtj thytjnau hgjnewvgy gvmkj g[*
thytj yfhfj hkcjsy zjnguggj ;gbreelgy
_vovnay dgmnpb; nmutr utbnay eexlglsu
g.ghuoa dkl utbttv dojty g.jglsu g.x
xg;ghuoa ut;unau dgmglvgy^ Ytuty; y,
_vovnay dgmnpbsy vgay bt;ttu htlr
yfuff; y, tyt mglggj ;ej;gguoa^ Utbnay
eexlglsy vgay bt;ttu vkyvkr nmuthuoa
dkl htxytty ffjnauff utbuoa utr dk;vky x
utbttv belmgjx xg;ghuoa utvty nab z.;gl
:trkys weulggy; dklvky /b^


_vovnay dgmnpb y,
g.jglsy ;ojvltl


G.jglsy ;ojvltl y, /e .t&
_vovnay dgmnpb
Ooyna ;ojvltl dgmnpb y, t;outt mg
ygjsu g.gj;gu^ (1-mj 3%21) _vov dn;yna
doh utbnau gjnlugr hoboovnau youlttv
xflfflfhnay mel;* dn;yna vtmutlnau wgv
inu wt.tjhty wguggy* vgay bfv xgygjmga
dklukhsy mel; tyt ugpgj ;ttj njty utbnay
eexlglsy dgmnpbsu g.vyggj dn;yna utb
_vovm inlrvty^ _vov dn;ynau Ffjnay
dgmnpb dklky wevggjgg g.gjvgy^ Mnab
exnj _vov Hjnvmnay fbyf doh hoboov
f.;fu vfu;fyf^
Dn; _vovm nmutr g.jglsu g.x* _vovm
nmutr Dejhgys hooht; dklky _vovm nmutr
pf.m hoy dklyk^ Mtutt; dn; vtmutl;tt
fxoohty x utbuoa Dejhgysu #gg.# utr
;ee;gh tjhmta dfuff; tyt ;tlhna ;ttj
tpty hggys mghnlx dklr gb,;gjx xg;yg^
Dn; Dejhgys n.ttlnau g.vgy hoboov^
Dejhgy dn;ynau ev dg Gjney voyvttj
g.gjvgy ut;tum nmutr dgayg ee& _vovnay
223 _vovnay dgmnpb y, utbmynau g.gjvgy ;ojvltl

Ugjxnu
utbnay mflffv dklvky dgmnpb; nmuthuoa
dkl tyt y, utbnay eexlgl* g.jglsu g.x
xg;ghuoa heejgbx nmutl dklyk^ Rnyhtyt
nmutl* Dejhgy dg _vovnay pf.iffjvfy
g.jglsu g.gh nmutl y, _vov mg dn;ynau
utbnay mflffv dgmnpb dklky pguglbgay
wevggjgg g.gjvgy utvty vgay bt;tt
dga;gu dg tyt y, rnyhtyt nmutl /b^
Zgugg; ut.tl _vov dgmnpb hojmth o-;
;tlhnay utb Mooy; inlrnr* pguglbga;
wevgg ejvugh o-; _vovm nmutux hoboov
utbnay mflffvnau mflfh meigglsu g.vgy^
_vov ev dg Gjeny voyvttj dn;ynau
g.gjvgy^ Dn; nmutr dgayg^

Ugjxnu

Ykblkl 8Utbnay eexlglsy
vgay bt;tt


225 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Utbnay eexlglsy
vgay bt;tt

#:ttuooj Fyufjfh Dgzjggv fbyf _vov
tyt -jmfywffv vglr Twtu ejeeugg kxnh
wgu y, dklvysu bt;tt;* ;tlhna;
dgaugg Ffjnay hoboovnau hgajlgy*
mt;ynau twtvm y, hojmtl hgajlg.^
Kjkay pkkunay o-tj _vovnau dgjnelgh
vgyggu Vnbkys hoo Nv[gjnkmsy
Ne;gvsy pojhty; ;ng.kl ht;naytt
hnavty dgalgg^ Twtu y, doh /bgg
Ffjnayh y, bemgjm fuvynau dklky
Dejhgyggv njtt; Dejhgy ejee dewgy
z.r dgauggugg _vov bt;tt;* pkkunay
injttyttv dkvkr* ug;eej he.wvgg
mgalgg;* glxeej g.x dovlt.^ Mtutt;
vg.gy; ev hnar* ig., ygjsyhgg hflnau
euggugg;* dovtlvty glxeejggjgg gjxnr
thlt.^ _vov Vnbky -mj ejee njtht;
-mj Mooy;
@Tpty* Mg bnyna hflnau euggh utr oo&
ut. _vov mooy; hgjnelgy
@Xn Bnyna /e hnar dgauggu k;kk
bt;thuoa^ Hgjny x hkrnb kalukyk
utltt& -mj Mooy;
@Mg bnyna hflnau htptt x eugghuoa
ioo utvty; _vov
@htjt. Dn xgbgau eugghuoa dkl xn
Yg;g; hgbgguoa dklyk utltt^ Mtumtl
Vnbky -mj Mooy;
@Tpty* pf.hfy hflnau bny, x dni*
dgv ugj* mklukau bny, eugguggx utr
htlt.^ _vov
@Dn-t euggvgy hoy hflff l euggh
htjtumta^ Mtu.tl uoawt; wt.tjhty
dgayg^ Mg ygj wt.tj dgayg^ Uth;tt mg
ygj dou;ttjtt dni ioo utltt^ Exnj y,
226 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
_vov Ffjnau y, dgj,r fufh ytuynau
bt;tr dgavgy mel #Mg ygj dou;ttjtt
wt.tj dni ioo# utr gal;rtt^ Mtutt;
Mtj mt;yna hfjnau euggvys ;gjgg
;gueej he.wvgg g.x* ;ghny mehlgy
veeugg; mt;ty; @Mg ygj Ygbgau Dgui*
Tpty utr ;ee;;gu^ Mg ygj pf. zj,r
dgayg^ Exnj y, Dn oythttj bfy^ Mtu.tl
Dn Tpty* Dgui dgamlgg mg ygjsy
hflnau euggvgy dkl mg ygj bfy ytu
ytuynahtt hflnau euggh cvmka^ Exnj y,
Bnyna mgj ygjm /e hnavynau mg ygj dgv
hnah htjtumta utr Dn nab rnitt
optlvty /b^ Oytyttj* oytyttj Dn mg
ygjm htl,-^ Dkkl y, tpyttvtt guee dni*
bfy nluttu;tux y, nluttuxtt guee dni
/b^ Htjt. mg ygj t;uttjnau bt;tr*
oal;.tl -jfflmta^#
(Nkhgy 13%1@17)

:ttuooj fyufjfh dgzjggv fbyf _vov
zgugg; -mjnay hflnau euggvgy dt&
Mooyna hflnau euggr dgah;gg _vov #Xn
bnyna /e hnar dgauggu k;kk bt;thuoa^
Hgjny x hkrnb kalukyk# utr htlvty^
Vnbky -mj dkl _vovnay hgbunay mkb
;gugl;gux dga.^ Mtj _vovnau Dejhgys
hooht; ut;tum nmutr* Hjnvm dkl tpty
ut;unau utjxnlvty /b^_vov pguglbga; wk.;leelghsy
fbyf zgugg; ;gugl;gux;syhgg
hflnau euggvgy dt&
Exnj y, ;gugl;gux;gg dojty
g.jglsu kalueelghsu hovvty


227 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
_vov zbgj ytu iglmuggy dgavgy exnj
mooyna hflnau y, euggvgy /b dni oo& Mtj
doh utbttv g.gjx fufh g.jgux ut;unau
hgjeelgh poal dgalgg^ _vov zgugg; -
mjnay hflnau euggvgy iglmuggy y, /e /b
dkl&
-mj uej.gy e;gg mooyttv ej.gh dklyk
ut;unau* Tptyna fbyf utb hnayt ut;unau
bt;tr dgavgy dg mtj utbnau y, euggr fuyf
ut;unau _vov ej,;ggv bt;oolthnay mel;
dgavgy /b^
Htjt. _vov mtyutj loo z.vgys ;gjgg -
mjnay vtmutl; rgghgy x utvty utb ol;vty
dkl Tptymta hgjnlwghsy gjuguoa dklkh
dgavgy /b^ Ut.x _vov ;gugl;gux;syhgg
vel mglsu bt;tr* utbttv dklr
;gugl;guxn; y, mooyttv hfy;najfhnau
hovttuoa exjggv njtt;oa; hnah utbnau y,
ej,;ggv gjnlugr fuvfy ut;unau kalueelgh
htjtumta dgavgy /b^ Mnabttv x
;gugl;guxsyhgg hflnau euggr fuvfy^ _vov
pguglbga; ohthttvtt fbyf
;gugl;guxn;;gg wggin; hnah
njtt;oayhtt utbttv g.jgu;gh dklky*
dgmnpbsy mehga kalueelvgy /b^
Nkhgy 13@j doltum _vov
;gugl;guxn;;gg g.jglsu uoawtl;oolth
htvunay mehga zj,r fu;fu^ Mtj
;gugl;gux;syhgg hflnau euggyugg
njtt;oa; hnah utbttvtt gjnlr xg;gh
dgmnpbsy mehga zj,r fuvfy^ #Mg dohty
wggin; vgmgy; doo heejmggjga^ Dn mg
ygjsy njtt;oa; hnah doh utbnau Nkj;gy
ukl; Nkhgyggv dgmnpb hojmty dou;nau
holttr* pguglbga; mg ygjsy utbnay
inamutlnau g.x ;ghny gbnlgy mg ygjsy
utbnay eexlglsy g.jglsu uoawtl;oolvty^
Dn mg ygjsy utbnau ht;nay euggvgy utvty
utbnay eexlglsy vgay bt;ttu pggr
fufhnay mel; Dn ohthnay fbyf mg ygjsy
228 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
hflnau euggr fux dgayg^ Tyt y, dn ygjsy
utbnau euggvgy utvty ;ghny mfjfhnay vgay
bt;tt /b^ Mg ygj nyutr nmuttjta# Mg
bnyna /e zj,r dgauggu* zgugg;
;gugl;gux ygjsyhgg hflnau euggvysu
bt;tr pf.hfy ;ghny mfjyf utvty vgay
bt;tty; nmuttjta^ #Xn Bnyna /e hnar
dgauggu k;kk bt;thuoa^ Hgjny xn hkrnb
kalukyk^#


Mtj Nkhgy 13%12 @m htlvty

Pfjxnl utr /e .t&
Dn; ;emgu;glmga exnj f;fj
memgb hna;tu utb youtl /b


_vov pguglbga; ohthttv fbyf voolxnay
pkkunau ;gugl;guxn;mgaugg hgbm hnar
mt;yna hflnau euggr utbnay mflffvnay
mehga vgay bt;ttu zj,r fuvfy
#Twtu y, doh /bgg Ffjnayh y, bemgjm
fuvynau dklky Dejhgyggv njtt; Dejhgy
ejee dewgy z.r dgauggugg _vov bt;tt;
pkkunay injttyttv dkvkr* ug;eej he.wvgg
mgalgg;* glxeej g.x dovlt.^ Mtutt;
vg.gy; ev hnar ig., ygjsyhgg hflnau
euggugg; dovtlvty glxeejggjgg gjxnr
thlt.*_vov Vnbky -mj ;ttj njtht; mtj
Tptynau dklnelgh utht; #Bnyna /e hnar
dgauggu k;kk bt;thuoa* hgjny hkrnb
kalukyk# (Nkhgy 13%3@7) utt; dgmnpbsy
utbnay eexlglsy vgay bt;ttu zj,r fu;fu^
Oyty;tt -mj _vov zgugg; mooyna
hflnau euggr dgauggu mtj o-; kalukhuoa
nmutlnay gb,;jglggj gb,;gjx dga.^
Hgjny _vov mooy; zj,r fufhf; mtj Mooy;
229 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
nmutr* nmutl y, ffjxlfu;;fu^ _vov mooy;
utbnay mflffvnay dgmnpbsy vgay
bt;ttyna mehga kalueelghsu hovvty /b^
-mj njtt;oa; hnah f;fj membsy utbttv
dklr Dejhgyggv hfy;najx* utbmty dklkh
.na utr mooyna hflnau ej,;ggv euggvgy
/b^ Vgmgy ;gugl;gux ygjsyh y, nmutlnau
delgghuoay mel; hflnau y, euggvgy /b^
Hgjny -mj ooyna exjsu hkrnb
kaluk;ku^ _vov* hoy dohty; mooyna
dgmnpbsy ev dg wevgy; nmutr bfyhnay
utbttv g.jgu;gh gjug pgbsu dtl;vty /b^
Nkhgy13@j doltum ;gugl;gux;syhgg
hflnau euggyugg htlvty Mooyna ou hnxytty
xehgl dklkhsu Gjney voyvttj ;ghny
mfjvfy hoy l kalukr xg;gh /b^ _vov
;ttuooj fyufjfh dgzjsy pkkunay o-tj
;gugl;gux;syhgg hflnau euggvgy exnj y,
pguglbga; ohthnayhtt fbyf doh
;gugl;gux;syhgg njtt;oa; hnah utb
youlnau euggr g.gjvgy ut;unau
kalueelghsy mflff dga.^
Dn; dou; f;fj doj hna;tu utb dg
njtt;oa; hnah doh utb youlnau euggvgy
_vovnay dgmnpb; nmuth htjtumta^ _vov
Nkj;gy ukl ;ttj dgmnpb g.vgy y, utbnau
holtthnay mflff z.;gl dgavgy /b^ Dn;
_vov ;tlhnay utbnau dgmnpbggj g.gy
pguglbga; utbnay inamutlnau g.vgy utvty
utbnay eexglsy outy; nmuth cvmka^ _vov
hoy mfjflhmyna doh utb youlnau gjnlughsy
mel; ffjnay dn-; Nkhgyggv dgmnpb
hojmtr* mtuvyttj doh ;tlhnay utb youlnau
ffjmff gjnlugvgy /b^230 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Njtt;oay utb youlnay mflffv
y, _vovnay dgmnpb dg wevggj
oal;tu;vty
_vov ffjnau y, pguglbga; ohvtyna
;gjgg ;ghny gbnlr* mtyutjm kxvkys hkayk
he;glx hoboov dklky Vgmgy* ;gugl;gux;su
y, pguglbgay wevys outtj heejghsu vgay
bt;tr dgavgy /b^ -mj _vovnau #Mg dkl
Hjnvm* gb,; Dejhgys hoo# (Bgmga 16%16)
utr htlthnau hgjghg; mtj rnyhtyt
vtmutlttj Tpty; nmut;tu dgavgy y, nlm
dga.^ Ut.x _vov mooy; utbnay mflffvnay
mehga kalueelghsu hnxttvty /b^ Mtj y,
_vov Nkj;gy ukl; ;tlhnay doh utb
youlnau ffjnay dn-; inlroolty g.vgy
dgmnpbsu htlr dgaugg ut;unau pggr
fufhnau hovvty^ (Nkhgy 13%7)


:ng.klsy pf.m hoy; mg.,vgy
ejhn y, /e .t&
Pf.m hoynau ;ghny utbmta
dklukh utr kjkl;;ku

Vgmgy _vovnay ;gugl;gux ygjsu
njtt;oay utb hnah doj; #Xn utb hnar
dgar zgr utbuoa utu;th /b dt& Xn g.jgl
g.gguoa^ Xn dkl utbmta# utr heejyg
ut;unau _vov bt;tr dgavgy exjggv mooyttv
vtjunalr mooyna hojmvty dgmnpb;
nmutvyttj njtt;oay utbtt* hflff
eugglugvyggj gjnlugvgy ut;unau
mgaldgjlgr fuvfy /b^ #Tpty
;gugux;syhgg njtt;oay utbnau hojmtl
Ffjnay g.vgy dgmnpbggjgg holtty
pguglbga; wk.;lku;vky dg utbnau dou;nau
euggr fuvfy ut;unau pggr fufhnay mel;
ig., ygjsyhgg hflnau euggr fuvfy^#
231 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Dn; utbnay mflffv dklkh dgmnpb dg
wevgy; nmutr* utbttv xflfflfu;fyf^ _vov
dn;ynau g.jghsy mflff Nkj;gy ukl;
dgmnpb hojmtr* pguglbga; ohvty /b^^
_vov dn;yna doh utbnau Ffjnay hojmvty
dgmnpbggjgg dg wevggj dou;nau
gjnlugvgy /b^ Utbnay mflffvnay mehga
kalukr* oytynau nmutux hoy doh utbttvtt
eexlgu;;gu^
Mtu.tl g.jgu;vgys ;gjgg nmutlnay
gb,;jglgg zgr vghnh .t& F;fj doj
ffjnay utbtt pf.iffjx* g.jglsu g.xnjx
fuvfy utbnay eexlgl dklkh _vovnay
dgmnvb dg wevys g.jglsu holtty
pf.iffjfh cvmka^ Mg dohty njtt;oa; utb
hnaltt utt; tjutt; utbmty dklkh ee& Ouoa^
Hgbunay gyhys utbnay eexlglsy vgay
bt;tty; nmutvty hoy utbmyttv pf.m hoy
dklr ;ghny mfjvfy hoy /b^ Dn; ;gy;gg
utb hnah doj;tt utbmty dkl;ku ee& Ouoa^
_vov dn;yna doh utbnau dgmnpbggj g.x*
dn;ynau wggin; hnah utbnau x yfhfy
mflvfy ut;unau nmutlttj holtty pf.iffjfh
htjtumta^ Mnab dklkhkkj dn; zgr ;ghny
utbmty dklkh dnltt! Utbnay yfhfy mflffv
y, _vovnay dgmnpb dg pguglbga dgavgy
/b^ Ooy; nmutux y, pf.m hoy dklr ;ghny
mfjfh /b^


Pf.m hoy ;ghny utbmty dklkhuoa


Pf.m hoy zgugg; ;ghny
utbmty dklkhuoa .t&
Exnj y, _vov mooyna doh ygvggjgg
hnah doh utbnau gjnlugvgy^


232 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Htjt. ev dg Gjney voyvyna mflffvfy;
nmut;tu hnjytt mgys vtmutl f;fj
dojnayhtt utb youlttvtt dklr ;ghny utbm
hoy dkl.kl _vov ffjnau mgy, g.jghsy
mflff dgmnpb hojmvty ugpgj* Nkj;gy ukl;
;ghny kxnh htjtumta dklyk^ Mty;ttv _vov
Nkhgykkv dgmnpb hojmtr mgys f;fj
dojnay dklkk; ;tlhnay utb youlnau g.vgy
utbnay mflffvnay vgay bt;tt dklvky
dgmnpbsu ;ghny holtty pf.iffjx nmuth
htjtumta^ Mtutt; mtjmtt; _vovnay hojmvty
dgmnpbggj mgys doh utb ytu bfvfy
gjnlvgy ut;unau vgygr* ;ghny _vovnay
dgmnpb dg wevsu tjuty vgygr Mooy;
nmuty* Mooynau ffjnay g.jgux ut;tum
dgmmga nmuth htjtumta^
_vovnau ffjnay g.jguxgg utr nmuth y,
Mooyna dgmnpbggj mgys doh utb youtl
mooyna dn-; inlrvty dfuff; ev dg Gjney
voyvyna utbnay mflffvm nmuthnau htlyt^
_vovnay dgmnpb dg pguglbgay ohtl*
;ghny gbnlglm tyt doh oyty; nmut.tl mg
f;fj memgb utb youtl hnavty x utbmta
dklkhuoa* utbnay mflffvm nmutvyttj
utbnay yfhfy mflffvnau g.vgy /b^
_vov dn;ynau ;ghny mfjvyna ;gjgg x
ffjv;nay vel ;kjkaukkv dklr hnah utb
youlnau hojmtl dgmnvm Nkhgyggv g.vgy
dgmnpbggj ej,;xnlr g.gjvgy /b^
Mtjttj hgbunay vool; ;gl;guxn;;gg
utbnay yfhfy mflffvnay bt;tt de/e
ffjnay hojmvty dgmnpbggj mt;yna hflnau
euggr fufy* dgmnpbsy mehga mt;ty;
;ghny tjuty vgyeelvgy /b^ Xehgb;gg
_vov dgmnpb hojmtr pguglbga; ohty*
;ghny gbnlr mtyutjm ugjx doh hoy
mfjflhmynau utbttv y, g.jgh yfhfy
mflffvnau fuvfy /b^ Mnabttv x doh
;gugl;guxn; y, mooyna utbnay yfhfy
mflffvnay bt;tt dklkh dgmnpb dg
233 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
pguglbga* ;ghny gbnlvgy vgay bt;ttu doh
gb,;jglsyhgg meji ;gbreelvgy /b^


-mjnay bghgy dn-nay vel
;kjka mgl

Dndln; #Xn x dgv Uglnlsy _vovmta
hgbm dgavgy ioo ;tt# utr uej.gy e;gg
htltht; -mj #Ouoa^ Kum ouoa^ Dn mtj
hoynau bt;thuoa# utr hgjnelvgy dfuff;
uejg. ;gh, e;gg; hgjggl htlr _vovnau
ouoavutvty utr mtb;tultu;vty dga;gu^


-mj zgugg; _vovnau
ouoavutvty dt&
Mtj ffjnay vel ;kjkaukkv dklr
mooynau ouoavutvty
#-mjnau ug;gg hgiggy ;kmkj veer
dgamgl ytuty in.tuxny mooy; kajmky
njr*
@ Xn x dgv Uglnlsy _vovmta hgbm
dgavgy ioo ;tt utht; hgjny mtj dou;nay
fbyf ooynau ouoavutt;*
@Xnyna /e zj,r dgauggu dn kalukhuoa
dgayg ut.^ -mjnau hgiggys hgglug
hg.,; njtht; ffj in.tuxny mooynau
hgjgg;* mty; dgavgy hoboovm
@Tyt hoy Ygpgjsy _vovmta hgbm
dgavgy utr htlt.^ Mtj ;ghny ooynau
ouoavutr*
@Dn tyt hoynau mgynhuoa htbtty gb
fxuff fuf.^ Mtumtl e;gluoa* mty; pkuvkr
dgavgy hoboov njtt;
@Xn mt;yna ytu ugjwgguoa bfy^
Zjngyggv xny, l nlm dgayg utlwt.^ -mj
hgjggl mg.ny mgyugjgulgr* #Dn tyt
hoynau mgynhuoa utltt^ Mtj ;gjea; mghng
234 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
;kyuk;k.^ Mtumtl -mj #Mghng
;kyuk;khkkv fbyf xn Ygbgau uej.gymgg
ouoavutyt ;tt# utr gal;gr dgavgy ounau
vgygg;* ug;guigg ugjx z.gy* ugieeyggj
ealg.^# (Bgmga 26%69@75)
-mj _vovm oytyxttj nmutr mooynau
;eelug.gjmga ;gug;gu ytuty dga.^ Oythttj
_vovnau ffjnay Dejhgy* g.jgux* ti
opooltux utr nmutvty /b^ Ut.x _vovnau
nlgm pghnjguxn; dgjnu;gy ffjff ohth
dklkhk; _vovnau hgjggr ouoavutvty /b^
-mj ffjm y, htwoo poal melugjghg;
_vovnau ouoavutyt utr vgygg x ouoa
dgavgy^ Hgjny _vov ooynau ej,;ggv bt;tr
dgavgy mel Nkhgy 13@j doltum mooyna
hflnau euggr fufyuff njtt;oa; utb hnah
mel mtj utbnau xny, ej,;ggv euggr
gjnlugr dgayg utr g.jglsy vgay bt;ttu
htlvty^
#Dn mg ygjsy wggin; hnah utbnau
gjnlugr fulff^ Dn mg ygjsy Dejhgy dg*
G.jgux* bfy ;tlhnay utbnau gjnlugr* mg
ygjsu doh utbttv dgmnvb dg wevggj
g.gjvgy hky,xny /b# utvty oytynau ig.,
ygjmgg mk;kjhka kalueelghsy mel; _vov
;ttuooj fyufjfh dgzjsy f;fj ;gugl;gux
ygjsyhgg hflnau euggr fuvfy^ Dn; dou;
utbtt gjnlueelvgy x bghgy dn-nay hovtl
de/e vel ;kjkaukkv dklr utb hna;tu^
Dn;yna bghgy dn- tyt ;tlhna; dgah
meji;gg ojutlr utb hna;tu x _vov utbnay
g.jgl dklkh dgmnpb dg pguglbgay
wevggj doh utbnau mflvfy /b^ Hoy euggvgg
bghgy dn-;tt mfjflhnay utbmta exjggv
mooynau _vov vgay bt;tr dgaugg^ _vov
dn;yna g.jgux dklr* ffjnay g.vgy hoy
mfjflhmyna utbnay mflffv dgmnpb dg
wevggj doh hoboovnay utbnau gjnlugr
fuvfy /b^ Tyt y, Nkhgyggv ;tlhnay utb
235 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
youlnau inlroolty g.vgy dgmnpb dgavgy
/b^
Dn; ht;na hojmtl
bghgy dn-tjtt utb youtl
hnah .t&
Ohty ohth hojmltt
utb hnayt
-mj _vovnau ytu e;gg* hkcj e;gg*
uej.gy e;gg ouoavutvynahtt ;gjgg mooyna
vtmutl f.;vfy dklk. ee& Mtj ffjff
_vovnau kum ouoavuthuoa utr dgavgy hoy
ioo ;tt^ Hgjny -mj x utvty bghgy dn- y,
vel ;kjkaukkv mtj _vovnau ytu x dni
uej.gy e;gg ouoavutr utb hnaxnhtt; ;gjgg
y, ffjnauff dk;kk; hnxytty nxnr
igyglvgy dkl&
Ut.x _vov mtj dou;nau ej,;ggv bt;tr
dgavgy /b^ Mnab x exjggv _vov mooynau
bghgy dn-nayhtt utb youlttv dklr ;ghny
utbmty dklr Mooyttv hfy;najth dgah
ut;unau bt;tr dgavgy exjggv njtt;oa;
hnah utb youlnau y, hojmtl dgmnpbggj
g.vgy mehga htlvty^
_vov -mj dklky ;gugl;gux ygjmgg
#Htjt. dn xgbgau eugghuoa dkl xn yg;g;
hgbgguoa dklyk# utr htlvty^ Exnj y, tyt
y, hoboovnau ev dg Gjney voyvttj ;ghny
mfjfhf; nh xehgl poal dgavgy /b^ Mg ooy;
nmutr dgayg ee&
Nkhgy 3%9@m #Mtumtl Vnbky -mj
mooy; Tpty* pf.hfy hflnau bny, x dni*
dgv ugj mklukau bny, eugguggx utr htlt.
_vov dn-t euggvgy hoy hflff l euggh
htjtumta^ Mtu.tl uoawt; wt.tjhty# utr
htlvty^ Mg dohty bghgy dn-tjtt utb youtl
wggin; hnah oo& hnahuoa /e& Hnayt^
236 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Uth;tt _vov dn;yna wggin; hnah utb
youlnau dgmnpbggj g.x gjnlugr fuvfy
utr htlvty^ Dgv pguglbga; wk.;lku;khsy
fbyf ;gugl;gux ygjmgg ;tlhnay doh
utbnau gjnlugr fuvfy utvty utbnay
eexlglsy vgay bt;ttu mk;kjhka htlvty^
Dn; ffjv;nay bghgy dn-nay vel
;kjkaukkv dklr utb hnahuoa dgahsy
gjuguoa /b^ Ut.x _vov ;tlhnay dg dn;yna
doh utb youlnau gjnlugvgy mf;nauoa
njtt;oa; hnah utb youtl de/e dn;yna dn-
* mklukaukkj pkuvkhuoa hflnau* ffjffj
htldtl njtt;oay doh utbnau euggr fuvfy
/b^ Tyt dkl ;ghny mfjfh dgmnpbsy vgay
bt;tt /b^
_vovnau dgmnpb hojmvtyna ;gjgg
Nkhgy #_jmfywnay youlnau oojtux
Dejhgys hejusu hgjgumey# (Nkhgy 1%29)
utr htlvty^ _vov dgmnpb hojmvtyttj
;tlhnay doh utb youlnau euggvgy ut;tum
dn; nmuth htjtumta^
Dn; ;tlhna; gb,;jgh;gg ffjv;nay
bghgy dn-nay vel ;kjka dga;gl; kj;ku^
Dn;yna vel ;kjka dga;gl -mjnayh inu
nljth o-; _vov dn;yna doh utb youlnau
euggvgy dg ffjnay wevggj mflvfy utvty
oytynau tjutr vgygr nmutlttj mglgjhgh
htjtumta^ _vov dkl dn;yna Dejhgy* g.jgux
/b^ Tpty; gl;jsu fjuf-^
Tyt ;tlhnay doh hoboov bghgy dn-tjtt
utb hna;tu^ Hoy ytu ygvyshgg meji bghgy
dn-tjtt utb oal;tr dgaugg; gb,;glgg
;eevug;gu^ Mt; ojutlr ffjv;nay dn-tjtt
utb hna;tu^

237 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Hoyna ;kmkj dga;gu hkjky
vgygg

Hoynau /e depgjlg;gu .t&
Zyp dojnay utb youtl
dg hkjky bee vgygg

_vov #Pojhyttv hkjky bee dk;kl*
gllgug* pg.hgajgl* vg;gj vgbeey* heluga*
he;gl utjxltl* uomutltu ptjtu y, ugj;gu^
T;uttj y, hoynau depgjlg;gu^ Hgjny
ugjgg euggluoa n;th y, hoynau
depgjlg;guuoa# (Bgmga 15%19@20) utr
htlvty^ Mnabttv hoyna vtmutl; dgaugg
gj.gy hkcj utb dga;gu exnj mt;uttj y,
mooynau depgjlg;gu gr^


Hoy ffjnayhff hkjky beeu
holtty pf.iffjfh htjtumta


Hoy dojnay pojhty;
/e dga;gu .t&
Gj.gy hkcj poalnay youtl
dga;gu(Bgj[ 7%21@23)

#Nab utb youloo; dn;yna ;kmkj dga;gu^
Dn hkjky bee vgyggmga^ Dndln; ugjx
dgaugg gj.gy hkcj poalnay youtl yg;g;
dgaugg# utr dn; ev wevggj ;ghny mfjfhnay
fbyf Dejhgy; hgy;gr zghsy gjuguoa
utbmty ut;utt holtty pf.iffjfh htjtumta^
Ut.x hoy ffjff ffjnauff nlxnl;tuuoa^ #Dn
eu y, mnab vgygguoa dklk.x hkjkbhky peej
bee /b dk;ku;kk; dejee poal hnaxnhltt^#
utr ffjnauff pf.muf;fu^
238 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Ut.x Dejhgy hoynau /e utr htlvty .t&
Hoyna pojhyttv ugj;gu poal y, hkjky bee
dk;kl dga;gu dfuff; mtj y, gb,;jglsyh
y, mejin; mooymta hgbm dga;gu utr
htlvty^ Mg ygj /e utr dk;kr dgayg^ Hoyna
vtmutl hkjky bee /e& Mnabtt^ Hoyna
vgygg vtmutl hkjky bee dga;gu^
Ht;ty rnlnay fbyf Vkol; dga;gu
Vgbey nh ;tluoojnay dgjnlug utytm
yejvgy /b^ Mty; gb, ojtu;tuv;nay utj
dolnayhty y, bgi nh hgjgbvgy ugiee;gr
dga.^ Hgjny klky hoboov mtj tbutytlm
z.;lsu vkynjhkr dgavgy /b^
Pgjnb hoboov #Hnxytty hoy ohvty
utytt& 200 hoy l ohvty utr oo& Hgjny x
dgug ohvty dgayg^# Bgug;uoa 2000 hoy
ohvty dkl mt;ty; hgyuglmmga vgygu;gh
dgavgy dgah^ Mtu.tl bnyna vtmutl hgygh
/bvgy utr dk;;ku^ Hoyna vgygg* dk;kl
hnxytty hkjky bee ut;unau kalukh
htjtumta^ Ohvty hoy hnautt; mooyna utj
dol y, hnxytty fjf.;flmta* tbutytlmta
.t&
Mtutht; mooynau vkynjhky hgjgux hoboov
;ey;ggv #Hgjny x dgug ohtr^ elgb nh hoy
ohvty dkl zbgj vojmta /b dklkh dgavgy
dkl#utr dk;vky hoboov dgavgy^ Ooyttv
hoyna vtmutl htxytty hkjmka dgayg
ut;unau hgjeelr dgayg^ Hnxytty
hgjgbvglmga /b utr ikuijky oult.x*
;kmjkk htj ptjtu hoy ohvty dkl& Mg.ny
bzyug ee& Uexny bzyug ee& Nh ohvty dklk.
ee& utr dk;kh y, oyty;tt hoyna vtmutlttv
ugj;gu^ Hoboov ;ghny mfjfhffv fbyf dou;
l nab hkjm dk;klmka dga;gu^

239 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Hoyna pojhyna gleejxny


Dn; zgugg; utb hna;tu .t&
Zgugg; ut.tl dn;yna pojhty; hkjky
bee vgygg dga;gu

Dejhgy hoy dohyna pojhty; hoy glgh
vtmutl dga;gu utr htlvty^ Ut.x klkyh
hoboov #Hoo-* /e utvty ou /b^ Yg;g; zbgj
/bys Hoy glgh dk;kl dgah .t& Ygg;
zjng; dgaugg xny, ffj hoymta hgbggmga*
yg;g; /e utr mnab dk;kl dga;gu /b dt&#
utr dk;ky ffjnay vtmutl y, eunay nab
dk;kl dga;gu ut;unau bt;thuoa ouoavut;tu
hoy dga;gu^ Mt; xny, hkjmka hoboov* dn;
dkl ffj utr ffjv;ffvff hkl;eel;gu^
#Htptt dnltt hoy glvgy utbm htjtum
hkldku;vky doltu ;ttjtbxn; k;.kl;
hoynau n;vty utbm htjtumyoo;nau l htlr
dgaugg dklkhkkv dn mnab dni /b^ Dn dkl
mt;uttj ff;uoa hoboovttv kum ffj^ Tyt
;tlhna; zghggjgg mnab /byee; dga;gu
dgayg# utr pt.oowtr* mnab ff;uoa
gb,m;g; glgh zl kykk.kl mggjyg utr
zj,wugg;gu^
Ut.x hgjgbvglmga y, pf.hfy mt;uttj
hoboov x dni ;tlhna ;ttj gb,;gjx
dgaugg doh hoboov dou; zlugguoa hoy glgh
vtmutl dga;gu ioo ;tt^ Dn; Dejhgys fbyf
dn gleejxny utr holtty pf.iffjfh cvmka^
Dou;ttjtt Dejhgys ounau pf.iffjwuff-^
Dejhgy hoboovnay vtmutl; gleejxny
dga;gu utr htlvty^ Wggin; njtt;oa o-
elgb hkjky bee vgyggmga dkldkl hnay dee
dgameuga he., hoyna dn- hgbugglgh
htjtultl dou; gleejxys pt.vtu dklr
bgug;uoa^ Zgugg; ut.tl hoyna vtmutl; hoy
glgh dk;kl dga;gu exnj /b^ Uth;tt
240 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
hoynau iee; glyg utvty emuggj htlttuoa
/b^ Hoyna vtmutl y, euggvgg mnab
inyrmta ut;unau l htlvty /b^
Exnj y, hoy mfjfhffvff thltt; l vtmutl
y, mnab exnj dou; g;nlhgy ut;unau dn;
bt;th cvmka^ Hty ytu hoy bgi hkjmka exnj
mnab dni hoy dohty gleejxny* hkjky
vtmutlmta utr htlvty dkl oythttj hoy dou;
hkjky vgyggmga /b! Hkjky bee vgygguoa
hoy utr dgahuoa^ Vgygg y, hkjky bee
exjggv mtj y, dk;,mkaukkj oal hf;lflffj
y, nltj;tu^


Hoyna vtmutlnay pg.hgajgl
Dejhgy hoboovnau pg.hga vtmutlmta utr
htlvynau holtty pf.iffjx dgayg ee& Hoy
pg.hga vtmutlmta^ Mnabttv x tyt ;tlhna;
mtj mglggjh poalv vgay hfurvfy /b^
Pg.hga* vg;gj vgbeey poalttj ygabgg
hna.tl bfyuf nh kl;ku^ Devg; dnpy-vnay
vgldgjm t;nay pgvunay hzbjgl melugjgh
o- dga.x pf.hfy vg;gj vgbeey* pg.hgay
z.;lggj dnpy-v hnaht; ginumga dga;gu y,
hoboov vtmutlttjtt pg.hga dga;usyh /b^


Utbmyttv utb l ugjyg


Hoynau /emga poajlt;tu .t&

Utbnay ojnau dklk.vjeel;gu
bk;mka poajlt;tu

Glnbsy bk;ykkv glnb ejugr* lnajyna
bk;ykkv lnaj ugjx* xg.usy bk;ykkv xg.ug
ugj;gu inu dn; x utvty vtmutl;tt gj.gy
241 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
hkcj poalnay utbmta mfjvfy exjggv utb
youtl hnar gb,;gj;gu^
_vov #hoyna vtmutlttv ugjgh poal
hoynau depgjlg;gu# utr htlvynau holtty
pf.iffjx dgayg ee& Dn; mooyna ounau
holtty pf.iffjx Mnab tt* dn; dou; hkjky
bee vgyggmga ut;utt htlth htjtumta utr
holtty pf.iffjfhffv x gjuguoa /b^
Ffjnauff x holtty pf.iffjx* Dejhgys
ounau x holtty pf.iffjfh htjtumta^
_vov Dejhgys ounau ;eelug.gjmga
;gugvgy inu dn; x utvty mooyna ounau
holtty pf.iffjx ;gugh htjtumta^ Mtuvyttj
Dejhgyggv dn;ty; fufh ev dg gjney
voyvttj doh utbttvtt g.jglsu g.x xg;yg^
Bgyga elv rnlnay ;fj.fy elnjgl;gg
oythttj vgahgy dga;gu^ Pf.hfy bgyga
kjky; mf;nauoa ;tlhna ;gzgj elnjgl
ttlrlty vklnu;;kunay g;nl dn;yna
vtmutlnay gj.gy hkcj utb ;g.mgu;gy njr
hoy dklkh dn;yttj utb hnalut;tu /b^
Fyff;fj hoy glgh* pg.hgajgh* ;gjgg y,
hkjsy bee vgygg* mooyna ;gjgg heluga
hnar* ;gjgg y, mgyhgajgh* mtutt; vgg;
mf.fu exjeelgh uth btm utb youlnau ytu
rnl gj.gy hkcj vgj; ttlr ;gjgglgy
hna;tu^ Fyff;fj nab utb* bgjuggi mnab
utt; utr ytu x f;fj utb hnahuoa dgayg utr
dgahuoa^ Mnabttv dn; utb hnahuoa utr
hnxtt;tu dklk.x utb hnahttv gjuguoa
utbnay dkklee; /b^ Rnitt y,% Glnbys
bk; rnbv dklk.vjeelghuoa utt; rnbv
ugjughuoa dgahsu hgjvgy ee& #Dn rnbv
dklk.vjeelbggjuoa dgayg# utr dk;;ku
utt; glnb ugjughuoa utr oo&
Hg.gj wtwtu ;tlutjx* pey rnbv
dklk.vkjx* ygbgj dklkhk; glnb y, hoyna
gbgy; kj;ku y, dgauglnay ;gjglggl*
242 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
heel, /b^ Hoy utb hnahuoa utr hnxtth y,
ooyna g;nl /b^


_vovnay dgmnpb dg pguglbga
y, dn;yna utbnay mflffv /b

Utbnay mflffv utr /e .t&
_vovnay pguglbga; ejvugvgy wev dg
dgmnvb y, utbnau fjnau mflvfy
utbnay mflffv /b

Dejhgys ounau optwutt-^ Utbnay dkkl
dklvky utbmyoo; Dejhgyggv zgr utbnay
eexlgl* utbnay mflffvnay vgay bt;ttu
g.x dgzjmgauggj gb,;jgh mehga bt;tr
g.]z^
#Rnjnay hoboovnay gl, ytu y, TPTYna
hnah cvuoa htbtty meiggvgy poalvnau
gl, ytunau vgygbvgjuoa hnavyttj youtl
oal;ty* utb dejeemga dklkh mkhnkl;kl;*
htjt. oa;vty youlnau y, eu hoy;
bt;ooldtl mtj oal;vty youlnayhtt
mflff ffjnay mghnl; pkjnelgy vkukuuoa
tb zbggu g.xjgh dklka^ Mtj hoy ugjgg
youlnay mflffh mghnlsy mkluka ;ttj
mg.,r* eu youlnay mflffh mghnlsu
igmgglm mghnlsy dgajgy; yz;glyg^
Mghnlx mooyna wevyggv htvunau
hejeeuggjgg g.x* igmgglm mglhnlsy
injttyna t.joo; ;ttj yzlgy* mooyna
devg; doh wevsu mghnlsy injttyna
veej, ejee gvugh dklka^ Mtutt; mtj
mooyna doh ffhnau t.nay mehglee;sy
fjuflnay ffhnau vglugvgymga g;nl mtj
cvkkj vglug^ Mghnlx mooynau y, mghnlsy
injtty ;ttj TPTY; mga.ijeelgh
243 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
mgglgbrnm oytj dkluky igmggy
eeunelyg^ Nayhoo mghnlx mooyna mflff
t.ltjoollnau hnah dfuff; mtj eexlgu;gh
dklyk^# (L-.nm 4%27@31)
Heexny utjttyna o-; doh hoboov
Dejhgys fbyf utb hnavty dkl zgr dgavgy
dt& Mghnlsy fjuflnay mkluka; ugjgg
mg.,vyggj utbnay eexlgl g.;gu dgavgy^
#Mg ygjsy hty ytuty y, TPTY;
fjuflnau g.xjgh;gg gb,m;sy mghnlgg
dk; de/e dku bglsy vojuttv g.xnj^ Htjt.
mooyna fjufl y, dk; bglsy igmgglm
mghnl dgah g.ggv mtj vkukuuoa tj bglsu
fjufh dfuff; TPTYna fbyf mtj holtty
pf.iffjfu;fhnay mel; hejlsy bgahsy
oo;ty; mooynau fjufh cvmka^ Mtj hoyna
mflff* fbyffv y, tyt y, holtty g.gu;gr
t.ltjoolthnayj mel; mtj hoy ugjgg
igmgglm mghnlsy mkluka ;ttj ugjgg
mg.nyg^(L-.nm 1%2@4)
Dejhgy Npjgalnay gj; moyna doh utbnau
eexnlr fufh* hoyna fbyffv pklnkvlku;kh
gb,mysu dtl;vty /b^ Mtutt; pklnkvys
gb,mys mkluka ;ttj ugjgg mg.,vyggj
utbtt inlroolvty; mkkw;ku dga.^ Mnab
exnj htltt; Gvgjsy oo;nau ytty kj.kl
igmgglm mghnlsy injtt dga;gu dg mtj y,
;fj.fy fywfumff t.tjmta /b^ Hoy gb,mys
mkluka; ugjgg hojutr ffjnay utbnau
inlroolvyttj Dejhgy ugjgg mg.,dgl
ffjnay utb mghnlsu fjufl; inlrnr mtj
gbmysu hkklkau y, kumlky mtj wevsu
igmgglm mghnlsy injttyna t.tjm mojhtr
mtj mghnlsy fjufl dn-nau he.ggr mtj
bghsu mfbfj mkjky ;ttj mg.,r* dkhnj
dggvsu y, hgzg; bghsu y, ugl; molr
Dejhgys fbyf oytj ugjugy utbnay
eexlglsu g.;gu dga.^ Tyt y, ytu f;jnay
utbnay utbnay eexlglsu g.;gu mghnl
dgavgy^
244 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Bfy Npjgalnay gj; mobty; ytu rnlnay
utbnay eexlglsu fu;fu dgavgy dg ytu
f;jnayhff utbnay mflffvnau ffjff hna;tu
dgavgy dkl ytu rnlnay utbnay mghnlsu
fjufhf; ghlgh mghnlx fjuflnay mklukay;
ugj mg.,r mtj mghnlsy fjuflnay wevsu y,
g.gg; fjifflnay vee;lsy pooy mgl;
;klkky e;gg wgw;gu dga.^ Mooyxlty 7
vgjsy 10@ys f;fj Npjgal oy;tvmyna
yo;ty ;ttj mghnlsy fjuflnay mkluka;
ugjgg mg.ny mt;yna utb inlrnvyna
nltjhnaltl dkluk;ku dgavgy^ (L-.nm
16%5@27)


Heexny utjtty; mghnlsy fjufl y,
htynau dtltu;vty dt&
_vov Hjnvm

Nyutr Heexny utjttyna utbnay
mflffvnay mghnlsy heel, y, Inyt
utjtty; zgr dn-ltu;;tunau Dejhgys
bfyhnay mkumkklsu zbgj x ffjxlflmuoa
vghnu;gr njvynau bt;twutt-^
_vov zgugg; pgg.gl pguglbga; ohvty dg
Dejhgy dklkh Mtjttj zbgj utb hanvty;tt
pguglbga; ohvty dt& Hty _vovnau
pguglbga; ohoolvty dt& Tyt ;tlhnay doh
utbmty& Oyty;tt dn; dohynau mfjflhnay
utbmta dgahg; bfy hkjky beeu oal;tr
dgahg; mtj doh utb youlnay inamutlttv
g.jghsy mel; _vov tyt ;tlhna; njr
utbnay mflffvnay mflff Nkj;gy ukl;
Nkhgyggv dgmnpb hojmtr* pguglbga ;ttj
doh hoboovnay fbyffv ioolmnau g.vgy
/b^
Oyty;tt _vov Hjnvm ohth dklvky y,
dn;yttv dklvky /b^ Mghnlsy fjuflnay
gb,mgy utb utr /e dklkhsu bt;th oo&
245 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Gb,mgy utbnau bt;thuoa^ Pf.hfy utbnau
inlroolthnay mel; l mtj gb,mysu
pklnkvlkvky dkl _vov hoy mfjflhmyna
utbnau ffjnay dn-; g.ghggv gjuguoa
yfhwfl; dgavgy /b^
Mtjttj zbgj x utbuoa Dejhgys hoo
dgavgy dklk.x* uexny ygvmga;gg Nkj;gy
ukl; dn;yna utb youlnau gjnlughsy mel;
dgmnpb hojmvty^ Mtj dn;yna doh utb
youlnau g.gy pguglbga; ohvty /b^ Tyt
dohty y, hoy mfjflhmyna doh utbnau
gjnlugh g.jglsy oalv dgalgg^ Tyt mehga
Bgmga 3@j doltum dnxvty dga;gu^

Utbnay mflffvnay mehga vgay
bt;ttyna thltl


_vov zgugg; Nkj;gy ukl;
Nkhgyggv dgmnpb hojmvty dt&

Pf.m dga;lsu uoawtl;oolthnay
mel; /b^

Bgmga 3@j doltum #Mtutt; _vov
Nkhgyggj dgmnvb hojmthnay mel;
Uglnlggv Nkj;gy; mooy ;ttj njt.^ Hgjny
Nkhgy @ Dn Mgyggj dgmnvb hojmth
exnjmga dgamgl Mg yg; ejee njyt oo&
utt;* Mooynau dklnelghsu kjkl;mkl*
_vov hgjne; y, @ Tyt e;gg; ooynau
pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
246 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
dgayg utr htltht; mtj Mooy; pf.iffjf.^#
(Bgmga 3%13@15) utr ugj;gu^
_vov zgugg; uexny ygvgy;gg dgmnpb
hojmvty ut;unau bt;th htjtumta& Mtj hoy
mfjflhmyna doh utb youlnau g.ghsy mel;
bfy Dejhgys dohna l pf.m dga;lsu
uoawtl;oolthnay mflff dgmnpb hojmvty
/b^
Mtuvyttj tyt ;tlhnay doh utbnau
gjnlugr* hoy mfjflhmynau g.jghsy mel;
dgmnvm Nkhgyggv dgmnvb hojmvty^ Dn;
utbttv g.jgu;ghsy mel; pf.hfy ooy; l
nmuth htjtumta^
Dgmnpb ut;tu ou y, heexny utjttyna o-
nay ugj mg.nh ut;tumta g;nl emugmga /b^
Heexny utjttyna o-; hoy gb,mys mkluka;
ugjgg mg.,vyggj utbtt inlroolr dgavgy
dkl inyt utjttyna o-; _vov dn;ynau
g.jghggj njr* mkluka;kk Nkhgys ugjsu
mg.nelvyggj dn;yna utbnau inlroolty
g.vgy /b^ Mtj o-; Dejhgy doh hoboovttv
ugyw Nkhgysu mflffloolty vkyvkr _vovm
dgmnpb hojmtth grlsu hnalutvty /b^
Dgmnvb ut;tu y, voyvttjtt ;gbrnh*
inlrnh* kjieelgh* euggh utvty emugmga dg
tyt outy; mtj emug dou; dgumvgy^
_vov zgugg; tyt ;tlhna; njtt;
Nkhgyggv dgmnpb hojmth cvmka dgavysu
bt;th oo& Ooynau kalukr _vovm nmut;tu
oo& _vov doh hoy mfjflhmfy utbnay
dkklee; bghgy dn-tj dg vtmutlttjtt ohth
hojmtl hnar dea utb youlnau ffjnay dn-;
inlroolty g.ghsy mel; tyt ;tlhna; njr
dgmnpb hojmvty /b^ (Bgmga 3%15)
#Nyutvyttjtt gln.gg pf.m dga;lsu
uoawtl;oolyt^ Doh hoynau ;tlhnay utbttv
xflfflfhnay mel; _vov Hjnvm doh utbmyna
mflff dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb
g.vgy#utr htlvty^ Bt;tr dgayg ee^
(Bgmga 3%13@17) #Nyutvyttj# utvty y, _vov
247 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Nkhgygggv dgmnvb hojmth o-; doh hoyna
utb _vovm inlrvty /b^
_vov utbnau inlroolthnau g.ghsy mel;
dgmnpb zgugg; hojmtr utbm hoyna g;nl
ioolm g.x pguglbga; wk.;lku;ky wevgg
ejvugy ohth cvmka dgavgy dt& Exnj y,
dn;yna dg tyt ;tlhna ;ttjh doh
hoboovnay utbnau dgmnpbggj g.vgy
exjggv pguglbga; doh hoboovnay utbnau
_vov dgmnpbggj g.vgy exjggv pguglbga;
ohth cvmka dklvky /b^
Dn; Dejhgys tyt g.jglsy bt;tty;
nmutr* mooy; mglgjhgh htjtumta^ Mooyna
dgmnpb* pguglbga* ;ghny gbnlglm
dgaugguoa dkl dn; g.jgu;gh gjuguoa dgah
dgavgy^ _vov Nkhgy; ;tlhnay utb youlnau
inlroolty dgmnpbsu hojmvtyttj doh utb
youlnau g.x* dn;ynau g.gjx tyt nmutux
hoynau g.gh;gg doh utbttv xflfflvfy^
#Dn;yna pf.hfy fyufjvfy o-nay utbnau
l g.x z.vgy dgaluoa# utr dk;kh hoboov
dga;gu^ Mtj y, pf.hfy mehgay hoyna dk;kl
/b^ Dejhgy ;tlhnay utb youlnau Nkhgyggv
dgmnpb hojmth;tt ytu bfvfy inlroolty
g.x hoy mfjflhmyna utbnau gjnlugr fuvfy^
Bgmga 3%15@; #Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg# utr mtb;tultu;vty utbnau gjnlugyg
utvty ou /b^
_vov tyt ;tlhnay njtt;oay utbnau
hojmtl g.x z.vgy ee& G.x z.vgy /b^ Tyt
mehga heexny utjtt L-.nm doltum ugj;gu
ghlgh mghnlx dg T.ltjoollnay f;jnay
mehga op,-^

248 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Npjgalsy doh gj; mobyna
ytu rnlnay utbnay mflffvnay
mflffh fjufl

Npjgalnay gj; mobty fjufl
fjufvyffj utbnau yfhfh oo&

Ouoa
#Mtutt; ffjnayhff mflff dklky
utjnayhynahtt mflff t.jtloollnau
hnahnay mel; dehsu ffjnay youlnay
mflffh mghnl; pkjnelgy fjufh gruee^
Mtj 2 ehysu g.x mt;uttjnau Tpyna fbyf
hejlsy bgahys oo;ty; g.xjgh cvmka^
Ggjky hkcj ehyg; pkjnelgy ig.ug hgzh
gugg; ytu ig.ug y, TPTY; yfuff y,
youlnau oojtux ehyg; kyku;kh dklyk^
Mtutt; Ggjky TPTY; kyku;kh ig.ug* ;ttj
y, eygvgy ehysu youlnay mflffh mghnl
dkluky fjufh cvmka^ Ut.x youlnau oojtux
zbggys ig.ug* ;ttj y, eygvgy zbgguggj
;gbreelr t.ltjoollnau hnahnay mel;
mooynau youlnau oojtux zbgg dkluky httj
mgl ejee z.eelghggj TPTYna fbyf
gb,;ggj y, g.xnjyg# (L-.nm 16%6@10) Ty;
Ggjkys utbnay mflffvnay meugl dg hkcj
ehyg fjufy t.ltjoollnau hnar deau
hgjeelr dgayg^
#Mtj hkcj ehysu g.x mt;uttjnau Tptyna
fbyf hejlsy bgahys oo;ty; g.xjgh
cvmka^ # utvty^
Heexny utjttyna mghnlsy fjuflffj hew
/b ee ehyg tv.tl meugl* igjsu fjufy
Dejhgy mt;yna fjufvfy vkukuuoa fjuflnau
dou;nau g.vgy^
Heexny utjttyna o-; hoy f;fj
membsyhgg utbnau gb,mgy; mehgay utbm
249 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
hoy ugjgg mg.,r inlrool;tu cv dgavgy
dfuff; Npjgal, hoboovnay domty ytu
rnlnay utbnau rnl dojnay 7vgjsy 10@ys
f;fj ytu e;gg mghnlx inlroolth cvsu
Dejhgy mkumkkrtt^
#Tyt y, mg ygjm elnjgy ojutlrlth
mkumkkl dklyk^ :klkk ;gh, vgj;* eu
vgjsy gjg.ys f;fj mg ygj dklky mg
ygjsy ;ey; moj veer dea hgjnayhgy
ffjv;nau vtmutlnau ;gjee dkluky*
gln.gg grlsu doo hna^ Exnj y, mg ygjsu
wt.tjioolthttj mg ygjsy mflff tyt
f;fj t.ltjooltl hnau;th dfuff; mg ygj
TPTYna fbyf ffjv;nay doh youlttvtt
wt.tjinu;th dklyk^ Tyt y, mg ygjsy
he.,; vtmutlnau xny, ;gjee dkluky
gbjggh Gbjglmsy f;fj dklkh /b^ Tyt y,
elnjgy ojutlrlth mkumkkl /b^# (L-.nm
16%29@31)
Heexny utjttyna o-; hoboov f;fj doj
utb hnar* #Dejhgy dn fyff;fj utb hnaltt^
Fjiffuffx# utr htltt; gb,mgy; utbtt
inlroolr hkklkaykkv y, wev g.x
mghnlxn; fuvyffj utbttv xflfflfu;fr utj
looutt dew;gu dga.^ Pklnkvys gb,mgy;
dn;yna youlnau inlroolr mtuvyttj utbmta
dn;yna fbyffv gb,mysu ohool;tu dgavgy
/b^ Ut.x heexny utjttyna o-nay hoboov
f;fj dkluky hnavty utb youlnau
inlroolth htwoo dga.^ Mnabttv Dejhgy
mghnlx Ggjkyggj mflffloolr* rnl; ytu
e;gg utbnau inlroolth grlsu hnalutvty
/b^ Mtu.tl ghlgh mghnlx zbgj grlsu
hna;tu dga.&
Dejhgy; hgy;gr Npjgal, gj; mobty hoy
glgh* pg.hgajgh* heluga hnah* gmggjhgh
rfmffjhfh* htjtl;th* he;lgg zjnh uth btm
utb hnavty ut;unau holtty pklnkvys
gb,mgy; ugjgg mg.,r* ;gjgg y,
250 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
hkklkaykkv y, wev g.x fjifflnay
vee;lsy yoojty mgl ejee ;klkky e;gg
wgwyg^ (Dndln; ;klkkunay mkk y, dojty
mfuvnau nlmutyt) Mtuvyttj Dejhgys fbyf
Npjgalnay doh hoboovnay utbnau gb,mgy;
inlroolr* ffjv;nayhff fbyffv gb,mys
fbyffv pklnkkv dkluky ffj;nau ohoolr
dga.^
Dejhgy ie;gjug exnj hoboovnau bghgy
dn-tj hnavty utb youlttv g.jghsy mel;
hoyna kjky; gb,mysu pklnkvlkvky /b^
Dejhgy tytjtyuoa exjggv mtj poalnau
hnavty /b^ Mnabttv mghnlx wevsu
fjifflnay vee;lsy yoojty mgl; 7 e;gg
wgwvgyggj hoboovnay ytu rnlnay utb
youlnau ytu l f;fj de/e 7 vgjsy 10@ys
f;fj dou;nau gjnlug;gu dga.^
Heexny utjttyna o-; hty
pklnkvys hejug dgavgy dt&
Zbgj x utb ptbuoa _vov

Npjgalnay gj; mobty rnl dojnay 7
vgjsy 10@y; ytu rnlnay meji oal;vty
utbnayhtt mflff utbnay eexlglsy mghnl
fjuf;fu dgavgy dg ytu y, #ig.ug hgzh#
ut;tu y, utbnau inlroolr g.ghsu #ugjugr
mg.nh# utvty ou dg heexny utjtty; tyt
mghnlsy fjufl* Inyt utjtty; _vov Hjnvm
dklvky^
#Dejhgy _jmfywnau oythttj hgajlgvgy
mel wkjsy ugyw hooutt fuvfy^ Nyutvyttj
Hoo; nmutux hty x bfhfhuoa* hgjny bfyh
gb,mga dklkh /b^# (Nkhgy 3%16)
Dejhgy dn;ty; pklnkvys hejug de/e
Ffjnay Hoou fuvfy utvty ou /b^ Hoy
251 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
mfjflhmyna pklnkvys hejug dklkh mtjttj
Nkhgy dgmnpb hojmtr dn;ynau g.jghggj
njvty /b^ Mnab exnj B-vvng ut;tu ou y,
g.jgux* _vov Hjnvm ut;tu ou y, hggy
utbmynau g.jghggj njvty utvty emugmga
/b^
Heexny utjttyna o-; utbnau eexlgh
f;fj hoboovnay utbnau gjnlug;gu dgavgy
inu k;kkukkv 2000 rnlnay fbyf _vov tyt
;tlhna; njr hoy mfjflhmyna doh utbnay
mflff* vgay bt;ttyna mflff dgmnpb
hojmtr* pguglbga; dn;yna doh utbnau
gjnlugvgy /b^
#Mtutt; Ggjky gb,; ehys mklukay ;ttj
hkcj ugjgg mg.,r* Npjgalnay hf.uoo;nay
doh bee oalvnau* mt;yna utb dejee oalv*
doh youlnau mooy ;ttj ygbnyxnlr*
mt;uttjnau ehys mkluka ;ttj
inlrooltt; mooynau vkyuku;vky hoyna
ugjggj hfmloolty httj mgl ejee z.eelgh
cvmka^ Ehyg doh utb youlnau ptloo; ugpgj
ejee ffj ;ttjtt oojty z.gh dfuff; bfyffh
hoy ehysu httj vellgh cvmka^# (L-.nm
16%21@22)
Tyt y, gb,mys mkluka; #ugjgg mg.,r#
doh hoy mfjflhmyna utbnau inlroolthnau
htlr dgayg^ Tyt mehga L-.nm 1@j doltum x
ugj;gu dg Dndln; ooynau Npjgal
hf.uoo;nay doh bee oalnau ut;tu y, mooyna
vtmutl;tt gueelvgy utb* oal;lttjtt
oal;vty doh utbnau htlvty dfuff; tyt doh
bee oalnau mghnlsy fjufl dklkh gb,mys
mkluka; ugjgg mg.,vyggj inlroolvty^

252 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Heelngj dn; ffjv;nay utb
youlnau bt;th htjtumta


Dejhgy dn;ty; zgugg;
heelnau fuvfy dt&
Utbnau bt;oolthnay mel;


Dejhgys heel, y, 613 heel, poalmta^
Oyty;tt dn; Dejhgys doo hna utvynau
hnar* hna utvynau hna;tuuoa^ Mnabttv dn;
utb hna;tu^ Dejhgy heel, ugjugvys exnj
y, hoboovm utb youlnau y, bt;oolthnay
mel; /b^ #Mg ygj heelnau ;gugr xg;gh
exjggv ;gug# (Jkb 3%20) utvty emuggj dni
(tyt ou y, dn;ynau utbmty ut;unau
bt;oolthnay mel; Dejhgy fuvfy) #Utb
youltt ehggj# utvty pkjnlukkj heelnau
fuvfy /b^
Heelnau l vghnr xg;gh exnj ooynau
fuvfy /b dni^ Ykhkau hoy inu
gb,;jeelgh utr hoxnlr dklkh ee& Ooymta
l g;nl^ Mnabttv pf.hfy utb youltt
ehggjggvga utvyna oo;ttv l heelnau
ugjugvgy /b^
Dejhgy dn;ynau utb youlnay melgb
ut;utt vgay bt;;tuuoa exjggv heelnau
ugjugvgy utr htlvty^ #Mg ygj dkl hoy
gl;gu* pg.hgaj;gu* hkjky bee vgyggmga
hoboov /b^# utr htlt.x dn; vtmutlttjtt x
hoy gl;gu* oal hf;lflffjff x ooynau
hna;tu^ Mtu.tl heelngj ;gbreelgy doo
hna utvynau hnavty exnj #Dn dejee /b
hnartt^ Utb youtl hnavty dgayg# ut;utt
bt;th dkl;ku dfuff; dn doo hna utvty
/bsu hnavty dklkhkkj utbmty ut;utt
ehggjgh dkl;ku^
253 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Mnab x exjggv mtj utbttv y, g.jghsy
mel; Dejhgy Ggjkyggj mflffloolty
hoboovnay utb youlnau pklnkvys gb,mgy;
inlroolool;tu dga.^
Heexny utjttyna o-; Dejhgy; hkcj
zypsy pklnkvys fjufl dtl;;tu dgavgy
dfuff; ytu y, hejlsy bgahgy ;kmkj ugjgg
mg.,r utbnau inlroolvyna ;gjgg
#Dejhgy bny,* tyt oy;tvmty hoy glr*
hnabtl iomtty mghnr njvty# utt; Dejhgy;
fjufl dkluky mg.,r* yfuffu y, hoboovnay
yo;ty ;ttj utbnau inlroolr gjnlug;gu
dga.^ gl-vmnys ugpgj y, ptloo;* tlvty
wgu dg z.gg; x mfuvfhffjuoa mnab wfl;
kxnr utbnau oojvty zbggu mg.,r kjhnyk^
Utbnau inlroolty g.vgy ehyg ptloo;
ugpgj ejee z.ghsu hgjgg; Npjgal, hoboov
utbttv xflfflfu;lff ut;tum nmut;tu dga.^
Mtutt; mt;yna vtmutl gbgjx* hgjny
hoboovnay utbnayh y, fbyffv ehyg oh;tu
dga.^ Mtj ptloo; ugpgj htjhty z.r
dgaugg; Npjgalnay gj; mobyna youlnau
oojvty ht.ttj ohvtyttj gj; mobyna
utbnay mflffvnau mflr fuvfy^ Dejhgy
dn;yttv ffjnay dklky dohna l
gb,;jglsy mejin; hna;tu utbnau
pklnkvys hky, _vov Hjnvmttj
gjnlueelvgy /b^ Dn;yna doh utb youtl
_vovnay dgmnpb dg mooyna pguglbga ;gh,
wevggj gjnlugu;vgy /b^
_vov dkl Dejhgy dg G.jgux Dejhgys hoo
dg dohynau domttux Mtj pf.hfy dn;ynau
g.jghsy me; tyt ;tlhna; njvty dnltt^
Mtjttj Dejhgys pf.m dga;lsu
uoawtl;oolthnay mel; ;tlhnay doh utb
youlnau gjnlughsy mel; Nkhgyggv
dgmnpb hojmvty^ _vov Hjnvm tyt ugpgj
njtt; pguglbga; wk.;lku;khkkv uej.gy
rnlnay fbyf vgay bt;ttyna ugahgbiunau
oal;vty* uexny ygvgy ;ttj Nkj;gy ukl
254 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
;ttj Nkhgyggv g.vgy dgmnvbggjgg doh
utbnau ffjmff holttr hoy mfjflhmyna
utbnay eexlglsu g.vgy y, dgmnvbmga
hkjdkkmka /b^
Dovtlhnauttj mgmgb Nkj;gy uklsy
evgy; Nkhgy _vovnay mkluka; ugjgg
mg.,r* Mooynau evgy; delheelvgy y,
dgmnpb dgavgy /b^ Tyt dgmnpb y,
heexny utjttyna ugj mg.nhsu htlr dgaugg
dfuff; hoy mfjflhmyna utbnau dou;nau y,
inlroolty g.vgy utvty emugmga /b^
Mtutt; evgy; kjkh y, ohlnau nltjhnalr*
tjutt; evyggv ugjgh y, ;ghny gbnlglmnau
nltjhnalr dgaugg /b^ _vov Hjnvm
Nkhgyggv g.vgy dgmnpbggj tyt uej.su
uoawtl;oolth veejnau mg.,vgy^
Dn; _vov dn;ynau g.gjvgy ut;tum
nmutvyttj l g.jglsu g.yg^ Dejhgy _vov
Hjnvmttj ;gbreelgy dn;ynau nyutr g.jgh
pkjnlukmka dgavgy dfuff; heexny utjtty;
gbglvgy cvkkjkk inyt utjttyna o-
njtht; mooynautt dn-loolvty /b^


_vov dn;yna doh utb youlnau
gjnlugvgy^ Mtu.tl dn; ooyna
mflff zgh cvmka .t&
Pf.hfy Dejhgys ounau ;eelug.gjmga
;gugh htjtumta^

#:gjgg f;fj y, Nkhgy ffj ejee y, njr
z.gg _vovnau hgjgg; _jmfywnay youlnau
oojtux Dejhgys hejusu hgjgumey ut.^#
(Nkhgy 1%29) _vov Nkhgyggv dgmnpb
hojmvtyttj hoy mfjflhmyna doh utb youtl
mooy; inlrvty^ Ooy; nmutumoy! Mtuvyttj
mg utbttvtt g.jgu;gyg^
Dn; Dejhgys outy; oytbinr nmutr
htjtumta^ _vov tyt ;tlhnay doh utb
255 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
youlnau ytu bfvfy g.vgy utvty outy; dn;
;eelug.gjmga dgar mnab utr pf.iffjfh
cvmka^ _vov tyt ;tlhna; doh utb youlnau
ytu bfvfy oojvty dg Dejhgys doh l pf.m
dga;lsu uoawtl;oolvty uth utbnay eexlgl
y, g;nlhgy emugmga^ Bfy ugj mg.nh dg
dgmnpb x g;nlhgy emugmga ou /b^ Dou;*
ynam* wfb uth ouyoo;nay htldtj y, ffj
dklk.x ounayh y, emug g;nlhgy dgaugg inu
heexny utjttyna o-; ugj mg.nh utr htlvty
inyt utjttyna o-; ugj mg.nhsy htldtj
de/e dgmnpbggj euggu;gh utr htl;tu
dklvky /b^ _vov dn;yna utbnau eexnlr
gjnlughsy mel; dgmnpb hojmtr
pguglbga; ioolm g.vgy ut;tum dn;
nmutvyttj g.jglsu g.yg^
Mtu.tl _vovnay g.vgy uth ;tlhnay utb
youtl utr /eu htlyt .t& Dn; thttv
mfjfhffvff thltt; hnavty utb dg hoyna
pojhty; dgah utb* hkjky bee vgygg*
heluga* gmgg rfmff* htjool mtbwtl*
finjhfh vtmutl* dgj;gb pgy tyt dou;nau
;tlhnay utb utyt^ Bfy dn;yna vel
;kjkaukkv oal;vty utb* f;fj membsy utb*
vtmutlnay utb y, dou; ;tlhnay utb youtl
/b^
#Youlnay hflv dkl ohtl* hgjny Dejhgys
dtltu dkl dn;yna tpty Hjnvm _vov
;kmkjh bfyh gb, bfy# (Jkb 6%23) Bfy
#Heelnay ;guee dgjgu doh /b wevggj
wt.tjiooltu;;tu dfuff; wev
ejvughuoauttj zbgj x eexlgl dgahuoa#
(_.j-a 9%22) utvty^
Dn; utbnay hflvnau pgg.gl mflfh cvmka
dgmgl _vov tyt ;tlhna; njr hoy
mfjflhmynau utbttv y, g.jghsy mflff
gbng fuvyffj dn;yna fbyffv utbnau
mflvfy /b^ Mnab dklkhkkj dn; _vovnay
dgmnpb dg wev* mooyna vgay bt;tty;* bfy
256 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
mtj dkl g.jgux Dejhgy ut;tum nmut.tl
utbttv g.jgu;gh dklyk^


Bgjuggi hnah utbnay mflffv


Dn; k;kk utbnayhtt mflff
fjufl fjufh cvmka /e&
Htptt x ouoa

Fyff;jffv thltt; bgjuggi*
fyufjvyffv g.gheelgg; njtt;oau*
mfjfhffv thltt; ohth hojmtlh dn;yna doh
utb youtl y, #;tlhnay youtl# /b^ Ytu
ygvyggvgg hkjny ygv hojmltt* hkjny
ygvyggvgg ohmltt oal;vty utb youlnau x
#;tlhnay utb youtl# /b^ Dn;yna ohth
hojmltt oal;tr dea utb youtl bggy,
;tlhnay utb /b^
Dn; Dejhgys outy; nmutvyttj l utbttv
g.jglsu g.x* ffjv;nay pfjee; dk;lkk
kjhnvky wgum l utbttv eexlgu;gyg^
Ffjnayhffjff pomutr #Dn; gb,;jgh
meji;gg hnar dgaugguoa utbnau zgr g.vgy
uth /b dt& utr gvee.gl Mtu.tl _vov
dn;yna utbnau gjnlughsy mflff* dn;ynau
utb hnah doj; dn;ty ;ttj hojx njty wevgg
ejvugh cvmka /e& utr tjuoolr gveebggj
dgayg^#
:ghny mfjfhf; youlnay hflvyna heel,
oalxnl;tu dfuff; wev ejvughuoa dkl
youlnay hflvnau mflr xg;ghuoa^ #Heelnay
;guee dgjgu doh /b wevggj
wt.tjiooltu;;tu dfuff; wev
ejvughuoauttj zbgj x eexlgl dgahuoa^#
(_.j-a 9%22) Hoy ffjnay utbttv
g.jgu;ghsu hov.tl utbtt inlroolthnay
257 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
mel; pgg.gl gb,mys mkluka; ugjgg mg.,r*
mtuvyna ;gjgg mtj gb,mysu glgh htjtumta^
Mtuvyttj utbnay hflvnau mflr mtj hoy
g.jglsu g.;gu dga.^ Ooynau g;nlggj
Dejhgys hoo tyt ;tlhna; njr dn;yna
utbnau gjnlughsy mel; njr dgmnpb
hojmtr* pguglbga; wevgg ejvugy ohvtyttj
doh /b dn-lltt utr htltt; ohvtyttvtt
hkai uej.gy f;jnay ;gjgg ;ghny gbnlr
mtyutjm ugjgy dn;ynau g.jgux dklvky^
Utbnay hflvnau g.ghsy mel; dn;
ffjv;nay mkumvky kaluklmkk hgzr* dn-tj
hnah utb youtltt f;fj doj eexleelgh
htjtumta utr dk;;ku iginyvgu opltt
kjhnh cvmka^ Dejhgyggv utbnay eexlglsu
g.ghg; pf.hfy ytu e;gg l eexleelgh
htjtumta dgavgy /b^ Mtu.tl ;tlhnay utb
youlnau Dejhgy ytu e;ggunay dgmnvbggj
inlroolr* ytu bfvfy dn;yna fbyffv
pguglbga ;ttj wk.;lku;ky #tyt y,
mfuvlff#utr htltt; ohvty dg mooyna
;gjgg ;ghny gbnlgy dn;yna doh youlnau
hflvnau mflvfy^
#Ut.x mtj dn;yna youlnay mflff
hgmugu;gr* dn;yna utbnay mflff
dzlpgjxtt^ Dn;yna gbgj gbuglgyunay
mflff mooy ;ttj utvuttlm deer* mooyna
igjhggj dn; t;utjvty^ Dn; oouttjtt hky,
btm mffjx* hoy fojnay ffjnay pgbggj
z.g.^ Hgjny tpty dn;yna utbnau dou;nau
y, mooy; mkhk.^# (Nvgng% 53) :tlhnay doh
utb youtl _vovm inlrvtynau htlr dgayg^
Bfy inyt utjtt* Tq-v 1%4@m #Mooyna fbyf
dn;ynau gjney dfuff; utb ptbuoa
dgalughsy mel; Dejhgy -jmfywnau
domtthttv fbyf _vovnau vkyukvky utvty
ou /b^ :tlhna _jmfywnau dna dklkhkkv
fbyf _vov ;kmkj dn;ynau utb ptbuoa*
pf.m hoy dklukhsy mel; vkyukvky /b^#
utr htlvty dg dn; ffjv;nay dk;kl zbgjx
258 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
dgavgy ev* wev* Gjney voyvyna vgay
bt;tty; nmuth cvmka^
Dejhys yzlh pglee hejug _vov Hjnvm
;tlhnay utbnau oojx gjnlugvgy ut;unau
htlvty^ #Heel,; njth vgay /bvsy rnyhtyt
;oj y, dev* hgjny voo;tj y, dga;gu mel
Heel, rnl doj dgayug fjuf;fu fyffh l
mghnlee;ggj* kajmky njtux;nau htptt x
mfuv dklukr xg;ghuoa# (_.j-a 10%1) utvty
dga;gu^ Tyt y, f;fj doj fjufl fjufr hky,*
ohtj dgj,r mooy; ugjgg mg.,vyggj dn;
mfuv dklr xg;ghuoa ut;unau htlr dgaugg
/b^
Heel, dkl mfux dni^ Hkrnb njth _vov
tyt ;tlhnay utb youlnau dou;nau g.yg utr
htlvty^ #:gjgg y, Mtj #Optumoy^ Mgys
hovlnau oal;thttj dn njltt# utr gal;g.^
Mtj hkcj;ghnau y, mkumkkhsy mel;
gyhyshsu y, pgaleel;gu^ Tythoo hovlttj
dn; _vov Hjnvmnay ytu e;gg dou;nay
mflff dn-t fjufvfy fjuflffj ;gbreelgy
gjnevugu;vgy /b^ Mghnlx dkluky f;fj
doj oalxlty* youlnau htptt x pgaleelr ol
xg;gh fyffh l mghnlee;gg ;ghny ;ghny
fjufvffj pkuv;ku^ Hgjny Mtj ooj;
youlnay mflff ytu mghnlsu fjuff;*
Dejhgys dgjeey ugjm pglgjvgy dfuff;
Ffjnayh y, ;gavyee;su hflnayh y,
uniuooj dklukh hojmtl mtj o-tv hkai
holttr dgayg^ Exnj y, Hjnvm gjney
dkluku;kuv;su ugyw mghnlggj ooj; mfuv
dklukrtt^ Gjney Voyv dn;ty; bfy
utjxnl;tu^ Exnj y, Mtj #Tpty gal;gr
dgayg^ Mtj f;joo;nay ;gjgg mt;tymta
dgaueelgh Bnyna utjtt tyt /b^ Dn
Ffjnay heelne;su mt;yna pojhty;
mg.nyg^ Dn; Mt;uttjnay mt;yna ehggy
vgyggy; dnxyt# utt; wggi y, #Dn wggin;
mt;yna youloo;* Mt;yna heel, dev z.;lsu
vgyghuoa# utrtt^ T;uttj poalvnay eexlgl
259 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
dgaugg ugpgj youlnay mflffh mghnl
wggin; dgahuoa dkl;ku^# (_.j-a 10%9@18)
Mnabttv _vov pguglbga; ejvugvgy wev
dklky dgmnpbggjgg dn;ynau utbttv
g.gjvgy ut;tum dn; nmutytb^


Pojh vtmutl dg dk;kl; mkumvky
ev dg gjney voyvttj ;ghny
mfjvyna g.jgl


Dn; k;kk utb hnahuoa
dkl pf.m hoy oo&
Ouoa^ _vov dn;yna utb youlnau
g.vgy; nmut;tu exjggv
pf.m hoy /b

Mg dohty nmutr dgayg ee& @Gb-y^
_vov dgmnpb hojmtr pguglbga; wevgg
ejvugy dn;ynau g.gjvgy utvty Dejhgys
outy; nmutlmta dgayg ee& Dn; ;ghny
mfjfhnay mel; ooy; nmutr* Dejhgys ounau
;eelug.gjmga ;gugh htjtumta^ _vov dn;yna
utb youlnau gjnlugvgy ut;tum nmutvyttj
utbttv eexlglsu g.;gu /b^ Hgjny dn;
f;fj doj vgay poal hnavyttj utbttv
eexlgu;;guuoa /b^ Pf.hfy Dejhgys
oal;vty ugahgbinum nmutvyttj utbttv
eexlgu;gr utbnay hflvnau g.;;gu /b^
Nmutr dgayg ee& _vov Nkj;gy ukl;
dn;yna doh utb youlnau dgmnpbggj g.x*
pguglbga; dn;yna g.gh cvmka dgavgy
ioolmnau dn;yna fbyffv g.vgy ut;tum
nmutvty hoy utbttv eexlgu;gy pf.m hoy
dkl;ku^ Dn;yna doh utb youlnau
gjnlughsy mel; Dejhgy ffjnay wkjsy
ugyw hoo _vovnau ;tlhna; nmuttvty /b^
260 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Dejhgy dn;ty; hgajmga dklk.x utb
youtlmta ht.ttj y, hgajlg;gu dni mg
ie;gjug pf. hoy exnj pklnkvys gb,myggj
;gbreelgy dn;yna utbnau gjnlughsy mel;
Ffjnay Hoo;tt dgmnvb hojmttr nmutux
dn;ynau pf. hoy dklukvky utvty ou /b^
#Dejhgy dn;ynau pf.m hoy dklukhsy
mel; ooynau hnavty dnltt^ Dn ffjnay
heelne;su mt;yna pojhty; mg.nyg^ Dn
mt;uttjnau mt;yna ehggy vgyggy;
dnxyt^# (_.j-a 10%16) Dn; Dejhgys fbyf
vtmutl* dk;lkkjkk utbmta hoy oo& Dn;
Dejhgys heelnau mooyna ounau
;eelug.gjmga ;gug.gl pf.m hoy /b^ _vov
Dejhgys ounau ;gugvgy inu dn; x utvty
mooynau ;eelug.gjmga ;gugvyggj pf.m hoy
dklyk^
_vov Hjnvm dn;yna G.jgux /b^ Dn;
f;fj doj utb hna;tu dgar zgr pf.m hoy
dgah .t& utr dk;kr dklkh dklk.x _vov
Hjnvm Dejhgys ounau ;eelug.gjmga
;gug;gu inu dn; x dgv Dejhgys ounau
;eelug.gjmga ;gug.gl pf.m hoy dklyk^
Dn;yna vtmutl utbmta dgavgy dkl
Dejhgys fbyf utbmty oo& Pf.m hoy oo&
Dejhgys ounau ;gug.gl pf.m hoy /b^ _vov
Hjnvm dn;yna doh utbnay inamutlnau
g.vgy^ Mtj dn;yna g.jgl /b^ Dn; ht;na
utbmta dgavgy x _vovnay utbnay
mflffvnay mehga vgay bt;ttu holtty
pf.iffjx mooy; nmutvyttj doh utbttv
g.jgu;vgy /b^ Hgjny utbnay mflffvyna
mehga bt;ttuoa o-;tt utbmty dga;gu^
Utbnay mflffvnay hoxttj dn;ynau Dejhgy
g.gjvgy ut;tum nmutr* Dejhgy ounau
;eelug.gjmga ;gugvyggj dn; pf.m hoy
dklvky^
Ooyna ytu rnitt y, tlx gel /b^ Tlx
gel x* Gdjghgb x fjv;nay hnavty vgay
oalttj pf.m hoy dklvky dni* pf.hfy
261 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Dejhgy; nmutr mooyna n.ttlnay ounau
;eelug.gjmga ;gugvyggj l pf.m hoy
dklvky /b^ #T;uttj poalvnay eexlgl
dgaugg ugpgj youlnay mflffh mghnl
wggin; dgahuoa dkl;ku^# (_.j-a 10%18@;)
:ghny utbnay dkkl dklkhuoay mel;
Dejhgy dn;ynau g.gjvgy /b^ Mg dohty
nmutr dgayg ee^ @Gb-y
Qnln doltum #Ffj hkkjky;kk Hjnvm
_vovm dgavgy mnab dk;klmka dga^
Mtjttj ht;nauttj dejhgys bfy xgygjggj
kjiny dgavgy dklk.x* Dejhgymga mtui
dgah z.;lsu Ffjmff hg;uglgh poal utr
opvtyuoa* hgjny Ffjnauff hkkvlkr*
dkklsy ;ojnau g.x* hoymta g;nl dklrtt^
Hoy mfjhnau klvky Mtjttj ohtl; x
mf;nauoa pguglbgay ohtl; x hojmtl
;eejug.gjmga dgavyggjgg Ffjnauff
;gjee dkluk.^ Mnabttv x Dejhgy Mooynau
oltbrnay ;tt;ttj fjufbrnlvfy dfuff;
gln.gg ytjyttv ;tt; ytjnau Mooy;
vkcjhk.^ Tyt y, _vovnay ytj mtyutjm
dgaugg* ugpgj ;ttj dgaugg* ugpjsy ;kkj
dgaugg doh /bv f.;fu vfu;fy* bfy doh htl
Dejhgy Twtunay gl;jsy mflff _vov
Hjnvm dkl Tpty utr holtty pf.iffjfh
cvmkay exnj grtt^# (Qnln 2%5@11)
_vov Dejhgys ounau ;eelug.gjmga
;gugr* mooyna hovlnay ;guee ohtr*
mtuvyttj dn;ynau g.gjvgy^ Mnabttv dn;
mooynau #dn;yna Dejhgy* g.jgux Tpty
hggy# utr fjufbrnl;fu^ Dejhgy twtum doh
gl;jsu fjufhnay hgbm _vovnau x bfy
bgum;gunay exnj y, mtj gg.syhgg ounau
;eelug.gjmga ;gug;gu dgavysh /b^ _vov
htj.tt Dejhgys ounau ;gugguoa dkl
gl;jsu hojmtr xg;ghuoa dgah dgavgy^
Ut.x mtj gg.syhgg htlvyna ;guee
;eelug.gjmga dgavys exnj doh hoyttv
262 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
gl;jsu hojmvty^ Wggin; hojmvttj dgah
dklyk^
_vov ;tlhnay utb youlnau oojtux
Dejhgys pglee hejug dklr* dn;yna dg
;tlhnay utb youlnau pguglbgauggj oojvty
utr mtb;tultu;vty /b^ Mtu.tl _vov
;tlhnay utb holnau oojvyttv hkai 2000
rnl fyufjvyna ;gjgg k;kkunay dn;
mfjff; tyt wgu o-; gb,;gjx dgayg^ Dn;
tyt ;tlhna; mfjff; l gb,;gjx dgaugg
dklkhkkj dn;yna doh utb youtl ;tlhna;
hgbjgu;gyg^


Htjt. Dn; bgjuggi y, utb
hna.tl ;ghny utbmty dklkh ee&
Ouoa^ Exnj y, _vov dn;yna
fyufjvfy* k;kk* njtt;oay doh
utb youlnau g.vgy

_vov dn;ynau mfjfhffvff thltt; ohth
hojmltt utb hnayt ut;unau bt;tr dgavgy
exjggv mtj hnah utb youlnau ej,;ggv g.x
z.vgy /b^ Htjt. dn; 70 ygv hojmltt
gb,;gjlgg utht; mtj heugwggy; hnavty
utb youlnau 100 gxggys bginyggj
;oojutht; dklkh dgah^ Ut.x _vov
dgmnpbggj ytu l e;gg dou;nay utbnau
g.vgy /b^
Htjt. _vov pf.hfy dn;yna fyufjvfy o-
nay utbnau g.vgy dkl dn; ohvtyhnahtt
twtvm mgb; kxnh cvmka dgavgy^ Doh utbnau
g.gguoa utr dk;;ku y, hoyna ffjnay
vgyggyggv ugj;gu dfuff; oythttj mtur
vgygu;;gu x oyty;tt _vov dgmnpbggj
;tlhnay utb youlnau g.x z.vgy /b^ Dn;
tyt ;tlhna ;ttj gb,;jgyugg zbgj nh utb
youtl hna;tu dnltt& Dn;yna hna;tu utb
youtl doj ;tlhnay utb youtl; dgumgyg^
263 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
_vov utbnau dou;nau g.vgy dklkhkkj
dn; Nkhgy dgmnvm dklky _vovnay hnavty
poal hoy mfjflhmfy; utbnay eexlglsu
fufhnay mflff evggj hojmvty dgmnpb dg
ejvvgy wevgy; dgm nmut.tl doh utbttv
g.jgu;gyg^
Hoy gb,;jgl;gg ffjnay dn-tj meelr
fyufjoolvty hgmee injooynau nh zj,;gu x
oyty;tt ffjffv y, x htwoo gb,;gjx njvty
hoy dga;unau kalukr holtty pf.iffj;fu^
Ht;na mnab dklk.x _vovnay g.vgy utbnay
mflffv dklkh dgmnpb dg wevgy;
nmuthuoauttj zgr mooynau kalukh /b dt&

Utbmynau ytu bfvfy g.gjvgy


_vov zgugg; -mjnay
hflnau euggvgy dt&

Dgmnpbggj mooyna njtt;oay doh
utb youtl gl, ht;nay euggu;gr
gjnlvgy ut;unau dgmmga
oytbioolthnay mel; /b^

#Nabttv mt; _vovnau g.gg; z.lgg^ _vov
pguglbgaugg oojvttj -.j-auttj Uklukmg
de/e ug.lsy ugpgj htbtth ugpgj ejee
z.g.^ Mty; mooynau ffj hkcj hoyna hgbm
hoboov wk.;klrtt^ nlgm bfy gapgy
;ttj #Ne;-axoo;nay hggy* ygpgjsy _vov#
utr dnxtt;* _vovnay pguglbga ;ttj
mg.nelrtt^ _vovnau wk.;klvky ugpgj
hkmkkv hkluoa dgavgy dfuff; gapgy
;ttj -.j-a* lgmny* uj-[ htlttj dnxvty
264 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
mel klkh ne;-axoo; ooynau eyirtt^#
(Nkhgy 19%17@20)
_vov ;tlhnay utb youlnau dohtl; y,
oojx* pguglbga; wk.;lku;vky mtj
dga;lsy mehga ytu dk;kr op,-^ #Ooyna
;gjgg _vov doh /b t;outt dn-ltu;vtynau
bt;tt; Ve;gj dn-ltu;thnay mel; @Dn
wgyugr dgayg utltt^ :oojty wguggy
weemga vg. mty; dgartt^ Mt; wee
inyuttvty ;glgay hf.fyu hnvvksy
bfxnjm mkjukkr _vovnay gbgy; hojut.^
_vov weeu gbvgr @Tyt y, mfuvlff utt;*
mtjuooytt ue;galugy voyvtt ;ggmug.^#
(Nkhgy 19%28@30)
_vov Hjnvm tyt y, mfuvlff utt; ohvty
dklk.x mtj uej.gy f;jnay ;gjgg ;ghny
gbnlr mtyutjm ugjvgy /b^ Tpty nyutr
dn;yna utbnau mflfhffj g.gjvgy;
mglgjhgyg^ Ut.x doh hoy bghgy dn-ynahtt
hovlnau ;gug;gu^ Mnabttv mooyna bghgy
dn- Dejhgys pgjlnunau pfjxnr* mooyna
fbyf ygvgy meji utb hna;tu dklk.x
dn;ty; dgmnpb dg wevggj vgay bt;ttu
fux g.gjvgy^
Rnyhtyt utbnay hflvnau g.gh hoy
Dtmlthtb; mfjvfy _vov Nkj;gy ukl;
;tlhnay utbnau dgmnbggj g.vgy ev*
pguglbgay wev* ;ghny gbnlglmggj ooy;
nmutvyttj mtyutjnay hggyxlgl; htptt x
kjkh dklkbrmka dklukvky /b^ Tpty;
gl;gj dg bgumggl dg mglgjhglsu fjuf-^
Nkhgy dolunay voolnay htvunau optht;
_vov ohtt; ;ghny gbnlvyshgg ;gjgg
Uglnl ejee z.;gu^ Mtj -mjm kxkk;
#Nkhgys hoo Vnbky kk* xn ygbgau
hgajlg;gu ee&# utht; -mj Mnab tt* tpty^
Bnyna mgy; hgajmgau mg bt;yt ut.^
Mtutht; _vov mooy; #Bnyna hky,;su
mtrtt# utr htlvty^ Mtj o-; -mj _vovnay
dgmnpb* wev* utbnay mflffvnay mehga
265 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
vtmutl;tt holtty pf.iffjx* ehggjvgy
dgavgy /b^
_vov mooyna hflnau euggy utbnay
mflffvnau ev dg wevgy; nmutr dgavgy mel
mooyna Tpty; nmuth nmutl y, dgmmga
dklvky /b^ Nkhgy 21%15@su ;ghny eyi]z^
#Mt;ynau fulffyna hkklkk n;tr ;eevghg;
_vov Vnbky -mjm Nkhgys hoo Vnbky
kk* xn ygbgau mt;yttv nloo hgajlg;gu
ee& utr gveehg; mtj Mnabtt* tpty^ Bnyna
mgy; hgamgau mg bt;yt utr htlt. _vov
mooy; bnyna hejugyee;su mtrtt utltt^#
-mj dojty g.jglsu g.vgy ;gugl;gux* mfuv
pf.m hoy* Dejhgys oalxltux dgavgy mel
_vov ffjnay gj; mobynau mooy;
;ggmugvysu htlr dgayg^ -mj bghgy dn-
nayhtt hovlttj utb hnar ;ghny utbmta
dklkh dgavgy dkl _vov mooy; g.jglsy
pgjsu mgjgg utr htlthuoa dgavgy^
Ut.x _vov -mj dklky devg;
;gugl;guxn;;gg doh utb youlnau yfhfy
mflfh vgay bt;ttyna mehga mgjggh grlsu
hgjneweelvgy^ Exnj y, mt; utbnay
mflffvnau ffjmff g.vgy _vovnay dgmnpb
dg pguglbgay wev* Dejhgys fuvfy utbnay
hflvfy; nmutr dgavgy /b^


Dejhgy bny,* dn mgy; hgajmgaHoboov njtt;oa; utb hnavyttj
;ghny utbmty dklkh ee&
Ouoa* _vov Nkj;gy ukl; mt;yna
njtt;oay doh utbnau g.x
gjnlugvgy

266 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
_vov -mjttv #Nkhgys hoo Vnbkykk* xn
ygbgau hgajlg;gu ee& utht; Mnabtt Tpty^
Dn mgy; hgajmgau mg bt;yt ioo ;tt ut;tu^#
Mooyna hgajsy rnyhtyt fxnl y, nmutlttv
ugjvgy^ Tyt y, tpyttv fuvfy utbnay
eexlglsy g.jgl; nmutvty nmutlnay fxnl
/b^ Htjt. _vov -mj dklky
;gugl;gux;syhgg hflnau eugghggj
;gbreelgy mt;ty; utbnay hflvyna mehga
zj,r fuffuoa dkl mt; mooynau hgajlg;gu
utr fxnhuoa dgah dgavgy^
Hgjny _vov -mjm kxnr #Xn ygbgau
hgajlg;gu ee&# utr gvee.gl mtj #Tpty
bny, dn dkl utbmty^ Dn hoboovttv nloo
mgysu hgajlgr xg;gguoa^ Utbmta yg;ggv
hkl;kumey# utr htlth dgavgy^ Mtutt; -mj
_vovttv hkl;ky z.gh dgavgy /b^
Hgjny -mj Tpyna fuvfy utbnay
g.jglsy vgay bt;tty; nmutr dgavgy
exjggv #Tpty mg doh /bvsu bt;;tu^
Bnyna mgy; hgajmgau mg bt;yt# utr
htlvty^ Tyt vtmutlnay nlxltl y, Tptyna
fuvfy utbnay mflffvnay nmutlttv ugjvgy
/b^ Mtjttj _vovm nmutvyna ;gjgg vel
;kjkaukkv dklr hnavty doh utbnau y,
gjnlugvgy Dejhgys bfyhnay utbnay
hflvyna oyty; nmutvty /b^ Youlnay
hflvyna nljtl de/e dgmnpb dg wevgy;
_vov dkl Dejhgys yzlh hejug ut;tum -mj
dgm nmutvty exjggv g.jgl; x nmuth dklvky
/b^
Mnabttv mtj njtt;oa; hnah doh utb
youlttvtt g.jgu;vgy^ _vov dn;yna utbnay
mflff dgmnpb hojmtr pguglbga;
wk.;lku;ky wevgg ejvugvyggj ;tlhnay doh
utb youlnau gjnlugvgy dgahg; dn; zgr
Tpynau hgajlghuoa* mooy; nmuthuoa dgar
xg;gh dnltt& Htj.tt _vov hoboovnay
pf.hfy fyufjvfy dg k;kk o-nay utbnau l
eexnlr njtt;oay utbnau dn;yna fbyffv
267 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
y, mflffuoa dgavgy dkl dn; mooy; g.jgux
Tpty utr bgumgglsu fjufhuoa dgah dgavgy^
Mtutt; hoy ohvty x mgb;* gb,; dgah;gg
x mgb; dgaugg inu fyufjoolth dgavgy^
Hgjny dn; nmutlttjtt njtt;oay utb
youlttv g.jgu;vgy ut;tum nmutr pf.iffjfh
htjtumta^
Htjt. doh utbnay mflffv de/e _vovnay
hojmvty dgmnpb* ev* wevgy; nmuttuoa dkl
hoboov njtt;oayhtt utbttv g.jgu;gr
xg;ghuoa dgah dgavgy^ Mtutt; pguglbgay
wevgy; l nmutr* mtj o- doj;tt utbilnay
pgldnjgl hnar utbnay eexlglsu g.yg
ut.tl pglheejgg; hnar xg;ghuoa mf;nauoa
vtmutlnay utb y, elgb ytbtu;tr ;ghny
utbmty dklr* twtvm y, Tpynau ol hgajlgy
mooyttv hfy;najx* elbggj mooyna g.jgl;
ol nmutr tpynau ;gug;guuoa^ Utvty x
dn;yna Tpty _vov doh hoboovnay utbnau
fbyffv y, mflr g.gjvgy /b^ Mtjttj
dn;yna bghgy dn-nayhtt hovlnay ;guee
utb hna;tu doh utb youlnau gjnlugr*
dn;yna g.jgux dklr hoboovttj ffjnauff
hgajleelgh dklvky^ Tpty; nmutux hoy y,
mooynau bfyhf; hgajlgh dklr doh utbnay
mflffvnau vgay bt;ttyna hgaj ygbgau
tptb;vty /b^
_vov dn;yna rgghgy x dklk. utbnau
ol;ttvty dkl dn; mooy; ol nmutr* Mooyna
utbnay mflffvnay dgmlgux* oalxltux dklr
xg;ghuoa dgah dgavgy^ Hgjny Tptyna
hnavty doh utbnay mflffvfy; ut;tum
nmut.tl doh utbttvtt g.jgu;gyg^ Dn;
_vovnay outy; mtb;tultu;vty ev dg wevys
utbnay mflffvyna vgay bt;tty; nmut.tl
youlnay holttvyttv mgalgu;gyg^

268 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Xn ygbgau mt;yttv nloo
hgajlg;gu ee&


Dn; _vovnau /e /eyggv nloo
hgajlgh dklvky iglmuggy
y, /e .t&
Dn;yna doh utb youlnau* njtt;oay
utbnau x dgmnpbggj
euggvgy exnj

Dejhgy _vovnay utbnay mflffvfy;
nmutux hoboovm ffjnay yzlh hejusu
;ggmugvgy /b^ _vov -mjttv #Nkhgys hoo
Vnbky gg* Xn ygbgau mt;yttv nloo
hgajlg;gu ee&# utr uejg. ;ghny gveehg;
-mj #Bnyna mgy; hgajmgau mg bt;yt#
utr hgjnel;gu^ Dn; mooyna tyt hgjnelmgy;
gyhggjlgg hgy;eel]z^ Tyt hgjnelgh y,
ffjnay ;ej hovlttv ugjvgy hgjnelm dni
/b^ Tptyna fuvfy doh utbnay mflffvnay
outy; nmutvty nmutl; oy;tvltvty^
Dn; hty ytuynau hgajlgh;gg mtj hgaj
ffjnay hovlttv ugjvgy nmutl ut.tl mtj
hgaj y, ffjff* vel ;kjka dklr domthuoa
dgah dklk.x ffjnay hovlttv dni* tvjtu
hoyna ffjnau y, hgajlgr dgaugg hgajsy
nh dguggv hgbggjx nmutyt ut.tl mtj hgaj
ooj;nayh dklyk^ Utbnay mflff _vovnay
g.vgy ev dg Gjney voyvyna bt;tt y,
rnyhtyt vgay bt;tt /b^ Dn; Dejhgys
utbnay g.jgl; nmutvyttj mooy; oalxnlr*
mooynau hgajlg;gu dklvky^ Dn; pf.hfy
ffjv;nay hovlttj Dejhgy; nmuth /b dkl
fyff;fj y, vgay nmutr dgavygg bgjuggi
y, dkl,r* zgugg; nmuth dklvky;kk
ffjnauff hgjggr poh;tu dklk.x Tpty
dn;yna fyufjvfy* k;kk njtt;oay doh
utbnau gjnlugr g.gjvgy /b^ Mtjttj ytu x
269 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
hoynau ol;ttluoa -mj hojmtl dou;nau
g.gjvgy /b^
Tyt dkl oyty /b^ Dn; pf.hfy ffjv;nay
;ej hovtlnay ;guee hgajlgr* nmuth /b dkl
tyt nmutl y, htvtu heugwggys ;gjgg
gl;gj;gu dkl Tptyna fuvfy doh utbnay
g.jglsu vtmutlttjtt holtty pf.iffjx
nmut.tl g.jglsu g.;gu^ Mtuvyttj dn;
Dejhgys hooht;* pf.m hoy dkl;ku^ Ev dg
gjney voyvyna g.jgl; nmutvyttj utb
gjnlr* g.jglsu g.vgy y, ffjff ffjmff
nmuth nmutlttj dni Dejhgys hgaj* utbnay
g.jglsy oytyna heel,; oy;tvltvty
g.jgl dgaugg exnj dn; ;kjka utbmta x
pf.m* nmutux hoy dfuff; ;n.ggrny; kxnh
dgm nmutlmta* Dejhgysu bfyhf; bgumgy
;eelvyggj ;n.ggrny; kxyk^
_vov #Mg ygj ygbgau hgajlgvgy dni* dn
mg ygjsu hgajlgvgy# utr htlvty^ Hgaj ty;
dgaugg mg ygj ygbgau hgajlgvgy dni dn
mg ygjsu hgajlgvgy utr _vov dn;ynau ev
dg gjney voyvttj g.gjvgy dklkhkkj
utbnay mflffv* _vovnay dgmnpb dg
wevgy; nmuth htjtumta^
Dejhgy dn;yna utbnay mflff vgay
bt;ttuttj g.jgguoa dkl dn; htxytty
nmutt; x g.jglsu klkhuoa^ Hgjny _vov
dn;yna bghgy dn-tjtt oal;vty doh
utbnay mflffvnay vgay bt;ttuttj
g.gjvgy^
Dn; Dejhgy; nmuth y, dn; pf.m hoy
dklvky utbnay mflffvnay vgay bt;tt dg
Gjney voyvyna ouyt; nmutvyttj g.jglsu
dgmgmugh cvmka^ Utbnay mflffvnay vgay
bt;tt y, _vovnay g.vgy dgmnb dg wevgy;
nmuth nmutl /b^ Utbnay mflffvnay nmutl
y, rnyhtyt nmutl dg g.jglsy veej, dg
Dejhgys vgay bt;ttyna wfb /b^


270 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Dn; ffjv;nay ;ej hovlnay
;gueeh nmutltt hgzh htjtumta


Rnyhtyt nmutl
hggyggv nj;tu .t&
Njtt;oay doh utb youlnau
euggvgy _vovnay hgajggv
thltlmta


Hoyna ;oj hovlnay ;gueeh nmutl y,
nmutl dni hgaj x dni /b^ Mtj y, pf.hfy
hoyna hovtl* vtmutl /b^ Thty;tt _vovm
vgay vtmutlttj nmutr dgaugg; ;ghny utb;
g.mgu;gy nmutl gl;jgh hoboov nh dga;gu^
Hgjny _vov dn;yna f;fj membsy utb
mf;nauoa mkb utb youlnau x gjnlugr
dou;nau y, euggvgy /b^ Nkhgy 13@m _vov
pguglbgay; wk.;lku;kr ohthttv fbyf*
;gugl;gux;syhgg utb youlnau gjnlugr
g.gjx fuvfy ut;unau kalueelghsy mel;
mt;ynau weuleelr hgbm pkku dgj,vgys
;gjgg vg.gy; ev hnar mt;yna hflnau
euggvgy de/e utbttv g.gjvgy ut;unau
dgmglvgy /b^ Dn; ooy; nmuth htjtumta^
Hgjny -mj thty;tt _vov mooyna hflnau
euggh utht; tjv mgmuglpgr #Mg bnyna
hflnau htptt x eugghuoa ioo# ut;tu^ Tyt
y, mooyna hovlnay ;gueeh nmutlnau
nlmutyt^ Ut.x _vov mooy; #Xn bnyna /e
hnar dgaugg k;kk bt;thuoa^ Hgjny xn
hkrnb kalukyk# utr htl;tu^
Pf.hfy ev dg gjney voyvyna vgay
bt;tty; nmutvyttj dn; _vovnay ouyna
emusu kalukr xg;yg^ Doh utbnay
mflffvnay vgay bt;tt y, Tptyna fuvfy
doh utbnay mflffv dklky ev dg Gjney
voyvyna outy; nmutr pf.m hoy dkl;ku^
271 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
-mj ;gugl;gux;sy hgbm pgugv
dgjnhggj ;glga jee z.vgy /b^ Mtj o-;
_vov mt;yna fbyf njth fulffyna hkklsu
hgbm n;vty /b^ Hkkl n;tyutt htlvty ounau
-mj kalukh dklvky^ Mtj o-; #Bnyna /e
hnar dgauggu xn k;kk bt;thuoa^ Hgjny xn
hkrnb kalukyk# utr /e htlvynau kalukr
ehggjvgy^
#Tpty bnyna doh utb youlnau euggvgy#
utr -mj ffjnay hovlnay nmutlnau
kjhnvykkj Tpty oyty doh utbnay
eexlglsy vgay bt;tt* _vovnay dgmnvb
dg wevgy; nmutr mglgjhgh dklvky^ _vov
hkkllkvyshkk ;gjgg #Nkhgys hoo Vnbky
kk* xn ygbgau mt;yttv nloo hgajlg;gu
ee&# utht; mooyna hgajgy; dgm nmut;tutt
#Bnyna mgy; hgajmgau mg bt;yt# utr
nltjhnal;tu^ -mj #xn hkrnb kalukyk#
utvty _vovnay ouyna emusu ehggjx nmutvty
exnj utbnay mflffvnay vgay bt;tt dklkh
_vovnay dgmnvb dklky wevgy; nmuty
rnyhtyt nmutlnau klvky^


Mooyna ;gjgg mtj Dejhgys
oytyx oalxltux dklk.
Mooyna ;gjgg -mj dklky doh ;guguxn;
ffjv;nay gb, dn-nau ol hgajlgy utbm
hoboovm vgay bt;ttu ;gbreelvgy /b^
_vovm nmut;tu hoboovnau dgj,r gl;gu
dgavgy tyt gel hojmtl Jkbsy hggym
elvsy hgmee injooy wgu o-; _vovnau
utjxnlvty /b^


Zgr Dejhgys oytyx oalxltux
dklr xg;gh .t&
Doh utb youlnay bfyhnay
mflffvfy; nmutvyttj
272 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Gj.gy hkcj ;gugl;gux ;ey;ggv Ne;g
_vovnau pgjr n;vtynahtt ;gjgg ffjnauff
;oornlr glvgy^ Mooyna ;gjgg gj.gy hkcj
;gugl;gux;nay ;kmkj tlx gel kjvky^
Ne;gunay kjky; hoboov Bgmgau vkyukvky
dklk.x* Dejhgy gelnau vkyukvky /b^ Tlx
gel _vovnay ;gugl;gux dklvyshkk ;gjgg
devg; tlx ygjsy hgbm doh utbttv
xflfflfh g.jglsy bt;ttu mgjggvgy /b^
_vovnay gj.gy hkcj ;gugl;gux dou;
gbnlghg; dn-tj pkjnelvgy /b^# _vov
Hjnvm mg dn;yna bghgy dn-nay doh utb
youlnau wev dg dgmnpbggj euggr
gjnlugvgy^ Mtj dn;yna utbnau g.ghsy
mel; Nkj;gy ukl; Nkhgyggv dgmnpb
hojmtr* ;gjgg y, dn;yna fbyffv
pguglbga; inamutu;vty^
_vovnay dgmnpb dg pguglbga;
ejvugvgy wevgy; nmutvty hoy g.jgu;gh
dklyk# utr rnyhtyt vgay bt;ttu mgjgg;gu
dga.^ Klky hoboov ;gugl;gux;sy
;gbreelgh oytyna bt;ttu vkyvky nmutr
g.jglsu g.vgy /b^ Tyt dkl _vovnay
dgmnpb* wev* gjney voyvyna vgay bt;tt*
tyt vgay bt;tty; rnyhtyt vgay bt;ttyna
hox /b^
#_vov dkl Dejhgy^ _vov mg dn;yna
g.jgux tpty# utr ;gugl;guxn; utjxnlvty
dfuff; tyt utjxltlttj mg dn; dohty
fyff;fj tyt utbnau xflfflfux _vovnay
dgmnpb dg wev g.jglsy mehga vkyvkr
nmutvyttj utbttv g.jgu;vgy^ Mtutt; dn; x
utvty Dejhgys hgaj* _vovnay g.jglggj
mooyna ;gugl;gux dklvky dnltt^
Mg dohty nmutr dgayg ee& _vov dn;ty;
utbnay mflffvnay wev dklky Gjney
voyvyna g.jglsu fux utbttv g.gjx*
dn;ynau hgajlgvgy Dejhgys oytyx ig.,
;gugl;gux dklukvky;^ Mtj utbnay
mflffvnay oytynau ;gbreelr dgah;gg
273 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
;gugl;gux ygjsyhgg hflnau euggvgy
ut;tum^
_vov dgmnpb hojmtr pguglbga;
wk.;lku;kh o-; hoy mfjflhmyna doh utb
eexlgu;vgy ut;unau dgmlghsy mel;
;gugl;gux ygjsyhgg hflnau euggvgy /b^
_vov ;gugl;gux ygjsyhgg hflnau
euggh;gg dn;ty; hkcj poalnau pggvgy^
Ytu;outtjm* #Bnyna /e hnar dgauggu k;kk
kalukhuoa hkrnb kalukh dklyk# utvty y,
dn;yna doh utbnay mflffvnay vgay
bt;ttuttj euggu;gr _vovnay dgmnpb
dklky wevggj mflfu;vfy^
Hkcj;euggjm* _vov dn;yna Tpty dg
utbttv g.gjx pf.m hoy dkluky ;ghny
mfjoolr ;tlhnay gl;gu;vgy voyvyoo;t;
vgay bt;tt mgjgglughsu hovtr hflnau
euggr fux* ooyna g;nlggj dn;ty; mojoolr
njvty y, vool; pkuvkhsu hgjeelvgy^
_vov ig., ygjsyhgg hflnau 7^10@ys
f;fj de/e t.ltjoollnay f;fj euggvgy dg
_vov nab tyt hkcj pgjxnb y, k;kk x utvty
vob; dgaugg^
Ig., y, htptt x dguiggvgg nloo ugjx
xg;ghuoa^ Mnab exnj ;tlhna; vgay bt;ttu
mouttr dgaugg dn; _vovnay oalxltux ygj
/b^ Mojoolr g.jgu;vgy dn; ;gjggunay
hoboovm vgay bt;ttu hojutr oalxnlr
dgayg^ Ooynau kalueelghsy mel; _vov
ig., ygjsyhgg hflnau euggr rnyhtyt
vgay bt;ttu pggr fufhnay mel; -mjnay
hflnau euggh o-; mtj dn;ty; htptt x
vgmgy; heejgu;ghuoa mfuv G.jgux ut;utt
hgjeelvgy^
Mg Gjney ev dklky voyvyna utbnay
eexlgl vgay bt;tty; nmut.tl g.jgu;gr
xg;yg^ _vov ffjnay dgmnpb* ohtl* ;ghny
gbnlglmggjgg dn;yna doh utbnau euggvgy
274 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
dfuff; pf.hfy ooy; nmutvty hoy l ;tlhnay
utb youlttv g.jgu;gr xg;yg^


Ffjnay utbnau wguggmugu;vgy
utvty vgay bt;tty; nmutvyttj
Dn; utbnay eexlglsy vgay bt;tt* ev
dklky gjney voyvyna outy; mk;kjhka
nmut.tl Vgmgy; bthltu;thuoa dgar xg;yg^
Dn; vgmgy; gbgjhgy bthltu;;tu dfuff;
mtj dn;yna xnhty; #Hoy ojutlr utb hnar
dgahg; zgr utbuoa dga;gu /b dt& Utbmty
dni utr oo# utr in.yt;tu^
Mtu.tl dn; mooy; #_vovnay dgmnpbggj
dn;ynau doh utb wguggmugu;vgy dgahg; dn;
/e utr utbmty dga;gu /b dt& _vov utbnay
mflffvnau mflvfy exnj dn;ty; zbgj x fj
mflffv dgahuoa!# utr htlth cvmka^
Htjt. dn; _vov Hjnvmnay wev dklky
gjney voyvty; nmuthuoa dkl vgmgys ou
oyty /b inu vgygu;gyg^ Hgjny ev* wevys
vgay bt;tty; nmut.tl Dejhgys oytyna ou
zu pf. /b^ Mnab exnj dn; ev dg wevggj
;ghny mfjfh vgay bt;tty; nmuth cvmka^
Nmutl ut;tu^ _vovnay hojmvty dgmnpb
dklky pguglbgay wev* ohtl ;ghny
gbnlglmsy vgay bt;tt /b^
Mg dohty mghnlsy hgiggu opvty oo& Mtj
utj y, hkcj htvtum he.ggu;gyg^ Ug;yg
mglsyh y, Dejhgys utbnay eexlglsy
fjifflnay vee;gl dga;gu gjney ugpgj
dfuff; ;kmkj mglsyh y, fjifflnau g.;gu
hgbunay gjney vee;gl /b^
Dejhgys pglgj;gu mghnlsy gvgjsy
ug;gg 60 dgugyg dga;gu^ Hgjny mtj rnrnu
gvgjm 48 injhtu dgugyg dgayg^ Thltt;
mghnlsy fjuff zbgjhee dga;unau
275 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
ug;gjlgr dga.gl dn;ty; Dejhgys ounau
bt;tht; mevglyg^


Gjney fjuffyna hgglug y,
/euggj domttu;vty dt&


Gjney fjuffyna hgglug y,
/euggj domttu;vty dt&
Hfh* zuggy* xgv elggy fyunay emgv
dklky ygjnay ythvty bgglnyuggj
hnavty ;gg.ee

Gvjsy hgglusu #Hgiggys hgglugy; hfh*
zuggy* xgv elggy fyufmta ;gg.ee dklky
ygjnay ythvty bgglnyuggj ythtu;vty
hkjny mkhka ;tlutw dgayg^ Mtj y, ;fj.fy
dgugyg* ;fj.fy euleejmga dgayg^#
(_un-mttv ugjvgy y, 27%16) Gvjsy
hgglusu hfh* zuggy* xgv elggy fyunay
ygjnay ythvty bgglnyuggj hnavty^ Fy;fj
y, 2^5 b dg fjufy y, 10b kjxnb dkl;ku^
Mtj hgglusu hfh* zuggy* xgv elggy fyunay
emgv dg ygjnay ythvty bgglnyuggj bgi
optbrmta domttu;vty ^
Dejhgy Gvgjsy hgglusu hfh* zuggy*
elggy fyunay emgv dklky ygjnay
bgglnyuggj ythvty exnj hty x utvty
hej;gy klr njthttj hzldgj /b^ Mtutt;
kjkh hgglugy; y, hfh* zuggy* xgv elggy
ygjnay bgglnyuggj ythvty ;gg.eeu hkcj
dgugygy; ezr eyreelr hgglug dklukvky^
Gvjsy hgglugy ;ttj hfh* zuggy* xgv
elggy fyuffj dnxnu;vty poal y, dou;
Dejhgy Ffjnay hoo; _vov Hjnvmnay wev
dklky evgy; nmutvty htynau x dklk.
g.jgyg utvty ykblkl dga;gu^
276 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Gvjsy ug;yg doh bk; dklky rgjgy
dgugyg* wguggy fyunay ;gg.ee ;ttj
dnxnu;vty poaloo; y, dou; Dejhgys hoo
_vovttj ;gbreelgy hoy mfjflhmynau
g.gjyg utvty emugmga^
Pg mtu.tl gvgjsy hgglugy; ht;ty zypsy
bgm-jngl htjtultu;vty utvty dt& Hfh*
zuggy* xgv elggy emgv* ygjnay bgglnyug
utvty ;fj.fy bgm-jngl /b^ Tyt ;fjf.
bgi xehgl /b^ Htj.tt tyt mnab xehgl
dni dgavgy dkl Dndln; nyutr ygjnay
dnxnhuoa dgavgy^ Mooyxlty gvjsy
hgglugy; dklky dgugyg ;ttj dnxnu;vty
poal y, mgysu dklky ygbgau doh utb
youlttv g.jghg; htjtumta exnj hfh* zuggy*
xgv elggy emvggj hnavty^ Dejhgy nyutr
mkumkkvky^ Mnab exnj Bkv-; thtlr
opoolty gvjsy hgglusu nyutr hna utvty
/b^

Hfh* zuggy* xgv elggy fyuf y,
Dejhgys vgay bt;tty; /eu
nltjhnalr dgayg .t&


Hfh* zuggy* xgv elggy fyuf y,
Dejhgys vgay bt;tty; /eu
nltjhnalr dgayg .t&
_vovnay dgmnpbggj
;gbreelvgy g.jgl

Tyt Gjney ugpgj ;kmkj hfh* zuggy* xgv
elggy fyunay emgv ygjnay bgglnyuggj
hgglm hnar gjney fjuff dklky fjifflnay
vee;lsu (gjneyggv gjney fjuff) fjuffyna
oo;ty; pggulg;gu^ Bfy mghnlsy ghlguxnay
he.wgvsu x hfh* zuggy* xgv elggy fyunay
emgv dklky ygjnay bgglnyuggj hna;tu^
277 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Hfh fyuf y, _vovnay dgmnpbsu
dnltu;;tu^ #Ev y, dn;yna g.jglsy
;ojvltl dgmnpb# (1 -mj 3%21) utvty^
_vov tyt ;tlhna; njtt; dn;yna utbnau
holtty dgmnpb hojmvty ut;unau 1 -mj
3%21@; dgmglvgy^ Dn;yna -jmfywnay utb
_vovm inlrvty y, _vov g.vgy (Bgmga
3%15) dgmnpbsu htlyt^ Tyt g.jgg; hfh
fyuf pgaliuoa htjtumta /b^ Mooyxlty wgv
elggy y, _vovnay wev* zuggy y, _vov hggy
ut;unau dnltu;;tu^ Tyt uej.gy emgvys emug
y, dn; _vovm nmutr g.jglsu klkhk;
pgaliuoa htjtumta /b^
Mghnlsy ghlgux mghnl fjufh;ff fbv;fu
he.wvsu -qk; ut;tu^ Tyt he.wgv y, hfh*
zuggy* wg. wguggy fyufmta /b^ Mtutt; mtj
mkluka;kk mnmtb poo;tu dg mnmbnay kjka;
inrnj glmgy gap poo;tu^ Mnmtb gap
hkcjsu hfh fyunay emvggj hkldkvky
dga;gu dg gapgy ;ttj #Tpty; gjney# utr
dnxvty dga;gu^


Hfh fyuf dn;ty; fux dea oyty


Hfh fyuf /eu dnltu;tr
dgayg .t&
_vovnay dgmnpb


Hfh fyuf dn;ty; /eu dnltu;tr dgayg
.t& Dn; hfh fyuf ut.tl /ey mojooy; mtyutj
/b^ Hjnvm mtyutjttv njyt utr dk;;ku^
Hgjny Dndln; hfh fyufyna mehga /e utr
ugjvgy dt& Hfh fyuf _vovnay dgmnpbsu
dnltu;;tu^ _vov Hjnvm (Bgmga 3%15)
dgmnvm Nkhgyggj dgmnpb hojmtr -
jmfywnay doh utbnau oojvty^
278 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Htjt. _vov dn;yna utbnau
dgmnpbggjgg g.gguoa dkl Dn; Dejhgys
fbyf fjiffu;fhuoa dgavgy /b^ Mnab exnj
_vov tyt ;tlhna ;ttj njtt; Nkj;gy ukl
;ttj dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb hojmty
;tlhnay doh utbnau holttvty^
Dejhgys Gjney fjuffyna oo;nay httu
hfh fyuffj hnavty y, dn; _vovnay
dgmnpb g.vysu bfy _vovnay ohlnau
hgjeelyg^
Zuggy fyuf y, _vovnay ohlnau
dnltu;tyt^ Hgjny zuggy fyuf y, Gjney
voyvnau nltjhnalr #Hgg;sy Hggy* Tp;nay
Tpty# (1 Mnbkm 5%16) ut;unau dgmgl;gu^
Bfy elggy fyuf y, _vovna Hjnvm
dgmnpb hojmty pguglbga; utbnay hflv
dkluky wevgg ejvugvysu nltjhnal;tu^
_vov tyt ;tlhna; hoyna dn-tj njtt; doh
hoyna utbnau holttr wevgg ejvugvgy
pklnkv dgavysu hgjeelgh vgay bt;tt /b^
_vovnay g.vgy dgmnpb y, doh ;tlhnay
utbnau oojvty oytyna vgay bt;tt ut;unau
heexny utjttyna Gjney ugpgj hojmtl
oytyttj y, htlr fux dgayg^
Gjney ugpjsy dgugysu dou;nau y, hegau
bk;kkj hnavty dg mooyna ;kj hojtl
melueej dga;gu^ Mooyna bfyuffj domttvty^
Doh utbmty ffjnay utbnay mflff
inamutu;th cvmka^ Utbnay hflv y, ohtl
/b^ Hoy Dejhgys fbyf ytu e;gg inamutl
g.x bfy Mooyna n.ttlnau klr ;ghny
gb,;jgh dklyk^ Heexny utjttyna o-;
g.jglsu wtyhtj fyuf y, inyt utjttyna o-
_vovnay g.vgy dgmnpbsy g.jglggj
dn;yna utbnau oojty _vov bghgy dn-tj
pguglbga ;ttj wevgg ejvugy inamutlnau
g.x #hgg;sy hggy Dejhgy# @ys he.,;
nmutux dn;yna utbnay mflffvnau mflr
g.gjvgy^
279 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
_vovnay dgmnpb y, utbmty dn;ynau
g.jgh ;tlhnay doh utbnau holttvty
dgmnpb /b^ Mooyna dgmnpb y, dn;yna
utbnau oojvty dfuff; _vov hoyna dn-tj
njr dgmnpb g.x utbmyna kjky; pguglbga
;ttj wev ejvugy ohth inamutlnau g.vgy y,
nmutux hoy; rnyhtyt g.jglsy oyty dklvky
ut;unau mk;kjhka htlr fux dgayg^ _vov
utbmyoo;nay utbnay mflffv vgay
bt;ttyna tpty dklvky ut;unau mghnlsy
gvjsy hgglug* mtj fyuf y, dn;ty; hgjeelr
dgayg^ Bfy ygjnay bgglnyug y, dn;ynau
utbttv wev dklky dgmnpbggj dejhgy
utbmynau g.gjvgy utvty ou /b^ Tyt ygjnay
bgglnyugy ;ttj hfh* zuggy* elggyggj
ythvty y, utbnay mflffv _vovnay dgmnpb
wev dklky _vov Dejhgy utvty wfb dklvky
ou /b^
_vov Hjnvm utbmty dn;ynau zbgj x
hgbgguoa g.gjvgy dni Gjney ugpjsy ou dg
oo;yna hfh* zuggy* elggy fyunay g;nl
ffjff Dejhgys he.,; dgmnpbggj
;gbreelgy pguglbga ;ttj wev ejvugy ohtr
;ghny gbnlgy g.gjvgy utvty vgay bt;ttu
bt;tr dklyk^ _vovnay utbnay mflffv nab
oy;tv hfh* zuggy* elggy fyufy; nmutvty
hoynau g.gjvgy^
Gvjsy ;oyp y, zgugg; pgg.gl rgj
dgaugg /b dkl& Pejugg y, hoynau pggyg^
Mkklkl; 666 utvty mkk ugj;gu dg
bt;ltumta hoy tyt mkkys exjsu bt;yt
utvty^ uejg. y, Dejhgys mkk /b^ 666 y,
hoy Dejhgymga g;nl dklkh utvty emug /b^
Hoyna hovtl /e .t& Dejhgy dklkh utvty
hovtl dni oo& Mnab exnj _vovm nmutur
;ghny mfjff; Dejhgys hoo dklkh dni*
ffjnay hoxttj ;ghny mfjr ;ghny mfjfh
utvty dgj;gb pgyu vgmgy fu;fu^ Hoyna
oalttj ;ghny mfjfh utr hnxtth y,
Dejhgys fbyf dejee nmutl /b^
280 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Heexny utjttyna eugglusy vg.
y, inyt utjttyna dgmnpbsy
voo;tj /b


Mghnlsy ghlgux ygj Gjney
ugpgjm kjkh;kk ugjgg
eugg;usy exnj /e .t&
Dejhgys fbyf utbuoa
gjney dgah cvmka

Eugglusy vg.su x hojlttj hnavty^
Hojtl y, dn;ynau doh utb _vovm oojtu;tr
doh inamutlnau Mtj holttvty utvty emusu
nltjhnalyt^ Hfh fyuf* elggy fyuf* zuggy
fyuf* ygjnay bgglnyug y, dou; ygbgau
g.gjvgy* wt.tjhgy dklukvky utvty ou /b^
Eugglusy vg. y, doh utbnay mflffvnau
htjhty euggvgy ut;unau hgjeelvgy /b^ Tyt
y, dn;yna utbnay mflffv zgr hna;vtynau
htlr fux dgayg^ Bfy eugglusy vg. y, hoy
_vovnay hojmvty dgmnpb; nmut.tl utb y,
gjnlyg utvty dk;nm dga;lsy voo;jttj
mtb;tultvty oyty /b^
Mghnlsy injtt y, utbnay inamutl
g.vysu fuoolr _vovnay ev y, Bgmga 3%15*
Nkhgy 5%5@10@m ugj;unay g;nl^ _vovnay
Nkhgyggv g.vgy dgmnpbsu fuoolth
utbnay mflffvnay vgay bt;tt dg _vov
dgmnpbggjgg dn;yna utbnau mflvfy
ut;unau dgmglvgy ou /b^
#:tlhnau zlgh nmutl y, ev* wev* gjney
voyv# (1Nkhgy 5) utr htlty Hoo; y,
nmutvty hoy; dgmglugg dgayg utvty^ Ev*
wev* Gjney voyv Hoo; y, nmuth dgmglugg
utr htlvty^ Dejhgy dn;yna utbnay mflffv
vgay bt;tty; nmutr mghnlsy gjney ugpgjm
kjkk; nmutlnay gb,;jglggj gb,;gjx
Dejhgys outtj hkkllkr* pgldnjx Mooyna
281 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
n.ttlnau g.x pf.m hoyna pgb; kjeelvgy
Dejhgy utbnay mflffv ev wev* gjney
voyvyna vgay bt;tty; nmut.tl g.jglsu
g.x* Gjneyggv gjney gb,;gjx xg;yg
utvty^
Fyff;fj hoboov pouttj nmut.tl l dklyk
dnp* /ey klky ou zj,;gu /b dt& utr htlr
bgug;uoa dklk.x _vovnay ou hfh* zuggy*
elggy fyunay emgvys mehga zjnhuoa dkl
tyt y, heejgbx nmutl dklyk^ Nmutt; x
vtmutl;tt utbmta nmutr dgaugg /b dni
oo& Mtj y, Dejhsy outy; dk;nmkkj ugjvgy
_vov tyt ;tlhna; njr utbmyna utbnau
mflvfy vgay bt;tt dklkh ev wevys
g.jglggj youlttv g.jgu;vgy ut;tum
nmuttuoa nmutl /b^
Hty ytuty hoy zbgj ytuty hoyna mehga
gvee.gl /e x bt;thuoa bfjmlff mtj hoyna
vtmutlnau pk.kkhuoay mel; #Dn nmutr
dgayg^ Mooynau hgjgguoa x nmutr dgayg#
utr htlyt^ Mtu.tl tyt hoy ;ejmga dgah ee&
_j;nay hoboov mtur bt;thuoa dklk.x mnab
nmutl y, Dejhgys hovtr dgaugg poal dni
/b^ Dejhgys hovtr dgaugg poal dni /b^
Dejhgys hovtr dgaugg nmutl y, utbnay
mflffvnay vgay bt;tt y, hfh fyuf
(dgmnpb)* zuggy fyuf (hggy)* elggy fyuf
(wev) ffj g.gjvgy ut;tum nmuth nmutl /b^
Zgr g.gjvsyu x mk;kjhka bt;tr nmuth
cvmka^
Dn; _vovm nmuth;tt x -vovnay dn;ynau
ev (_vovnay dgmnpb)* wev (_vovnay ohtl)*
Gjney voyv (_vov Dejhgy) ttj dn;ynau zgr
g.gjvysu bt;tr nmuth htjtumta^ _vovnay
fuvfy utbnay mflffvnay oytynau hnj
bt;thttv hgbggjgg; nmutl dojty mfuv
dklyk^ Mtuthuoa dkl mfux mfufl;fj nmutl
dklr xg;ghuoa^ Mg rnyhtyt vgay bt;tt
dohty _vovnay dgmnpb wevys g.jglsy
282 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
dgmglugguggj _vovnau ffjnay g.jgux utr
nmut.tl tyt y, rnyhtyt nmutl dklyk^


_vovnau ol kaikkvky nmutl y,
zbgj nmutl .t&Nmutl; /e hgbunay
nh htjtumta .t&
_vovnay dgmnpbsy
mehga oyty bt;ltu

_vovm pouttj l nmuth cvmka ut.tl tyt y,
_vovnau ol kaikkvky nmutl ut;unau bt;th
htjtumta^
#Vgay nmutu;thuoa dklk.x Mg Dejhgy
exnj* Dejhgys hoo exnj pgg.gl nmuth
cvmka# utr dk;.kl tyt y, g.jgl^ _vovnau
ol mkkbvkjlkvky nmutl dklyk^ Exnj y,
utbnay mflffvnay vgay bt;tt _vovnay ev
dklky wevgy; nmuth htjtumta^ Utbnay
mflffvnay vgay bt;ttu bt;thuoauttj
_vovm nmuth y, _vovm nmuthuoa dgavyggv
;kj /b^ _vovnay wevgy; l nmutr vgay
bt;ttu ;gbreelgh y, oytynau bt;thuoa
grnllghmga g;nl /b^ Pouttj l _vovm
nmuttjta utr ;gbreelgh y, Dejhgys hovtl
dni dfuff; _vov dn;yttv utbnay
mflffvfy; nmuthnau hovtr dgaugg ut;unau
bt;th y, xehgl^
_vovm nmutyt ut.tl utbnay mflffvnay
vgay bt;tt y, _vovnay g.vgy dgmnpb
dklky wev ut;tum nmuth cvmka^ Bfy dn;
_vovm nmuth;tt utbnay mflffvnay vgay
bt;ttu mk;kjhka bt;tr Mtj dn;ynau
utbttv zgr xflfflvynau bt;th y, ukl /b^
Dejhgys ouyna hfh* zuggy* elggy fyufyna
oy;tvltl y, zbgj dklkhsu oythttj bt;tr
283 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
nmuth o-; mtj y, rnyhtyt nmutl dklr mtj
nmutl ooj; ffjxlfu;fhuoa utbnay oyty
nmutlnau klyk^


Hfh* elggy* zuggy fyunay dn-
ltl dklvky _vovm nmuthuoa dkl
;ghny mfjr xg;ghuoa


Ghlgh Mghnlxn; gjney ugpgjm
kjkhsy fbyf /e hna;tu
dgavgy dt&
Mt; hojlttj hnavty eugglusy
vg.gy hnavty evggj ugj hflff
euggvgy euggyg

Dn;yna Tpty ygbgau dgv mg dohynau
g.gjvgy^ Tyt g.jglsu Dejhgys Gjney
ugpgjmga hkldku;eelgy op.tl nyutr
ygjnay gjuggj ygbgau g.gjvgy y, htxytty
mglgjhbggj* hfh* zuggy* elggy fyuffj
g.gjvgy ut;tu y, bfy hfh* zuggy* elggys
utbnay g.jglsy vgay bt;ttyna outy;
nmuth nmutlnau fuvfy y, zbgj mglgjhbggj
.t& Dejhgy; gl;jsu fjuf-^
Utbmty y, Dejhgys inamutlnau g.ghuoa*
n.ttlnau g.ghuoauttj Gjney fjuffy; kjr
xg;gh ee& Xg;ghuoa ioo ;tt! Mnab hoy
Dejhgys Gjney fjuffy; kj.kl ohth dklyk^
N.ttl dni hgjggl dklyk^ #Zbgj hgjgyhea
/b dt& Zgugg; /e x hgjgu;ghuoa dgayg
.t& Gjney ugpjsy ug;gg dgahg; yo;tt
gynvgy x doh /b mk; hgjgu;gr dgavgy
xny,# utr dk;kh dklyk^ Utbmty oythttj
gb,;gjx xg;ghuoa^
Dn;yna Tpty gjney ugpgjm kjkh
hgglugy; dgaugg emvgy; gueelgu;vgy
g.jglsy yeewggj ;gbreelgy dn;ynau
284 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
g.gjvgy^ Hfh* zuggy* elggy emgv bfy
ygjnay bgglnyunay mevlgbrmga bgi
ugahglmga gblglmsy outtjtt dn;ynau
utbttv ;ghny mfjoolr g.jglsy oytynau
htlr fuvfy^
Mg dn; dou; nyutr g.jglsu g.vgy ee&
Tv.tl hzldgj gjuggj g.vgy ee& @Ouoa*
hfh* zuggy* elggy; fyufy; nmuthuoa dkl
utbnay mflffvnay vgay bt;tt utvty g.jgl
ouoa dklyk^ Hfh fyuf y, _vovnay g.vgy
dgmnpbsu htlyt^ Bgmga 3%15@; ugj;uggj
_vov dgmnpb g.gh;gg ;tlhnay doh
utbmyna utb youlnau ffjnay dn-tj
holttvty dgmnpb /b^
Hfh fyufy; nmuttuoa x igmgglm mghnlsy
injtt hojmtl z.yg^ Ut.x Dejhgys
pglgjvgy fjifflnay vee;lsy hgglusu
kyukalukr kjr xg;ghuoa^ Mnabttv _vovm
nmuth;tt hfh* (_vovnay dgmnpb) elggy*
(_vovnay pguglbga; ejvugvgy wev) zuggy
(_vovnay Dejhgy dg Dejhgys hoo bfy
utvty emug) @fyufy; nmuth cvmka^ Nmut.tl
Dejhgy; n.ttu;tyt^ Tyt uejg.m nmuthuoa
dkl Dejhgys pglgjvgy gjney ugpjsy
hggluggj kjr xg;ghuoa^
Nhtyh hoboov Gjney fjuffyna oo;ty;
njxnhtt; g.jglsu g.vgy utr dk;;ku^ Tyt
y, ty;oojtl /b^ Hggigg kj.kl g.jglsu
g.gh .t& Dejhgys pglgjvgy gjney ugpgjm
kj.kl g.jgu;gyg^ Dejhgys gvgjm kj]c
ut.tl eugglusy vg.su meelgh cvmka^ Tyt y,
_vovnay dgmnpbsu htlvty ou dg
dgmnpbggj doh utbtt gjnlug.gl Dejhgys
Gjney fjuffy; kjyk^ Heexny utjttyna o-;
eugglusy vg.gy; dgaugg evgy; wt.tjhty
euggugg; kj;ku dgavg dkl Inyt utjttyna
o-; _vov ;gugl;gux ygjsyhgg hflnau y,
mojoolr euggy dgmnpb hojmttvty^ Mtur
_vov ;gugl;gux ygjgg f;fj membsy*
njtt;oay utb youlttv y, mgmgr ugjugvgy^
285 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Dejhgys heelngj dkl #youlnay hflv
dkl ohtl# (Jkb 6%23) /b^ Dejhgy hoyna
utbnau pgg.gl iooh dgavgy dg mtj utbnau
Hoo _vovmtt inlroolty Hooutt kjky; y,
inamutr dn;ynau g.gjvgy dnltt^ Tyt y,
Dejhgys hgaj dg dn;ynau g.jgh gjug
dgavgy^ Oyty g.jgl y, _vovnay g.vgy
utbnay eexlglsy vgay bt;tt dklkh
dgmnpb* wev* ohtl dg ;ghny gbnlglmgy;
nmuth nmutl /b^


:ghny mfjf- ut.tl Dejhgys ou*
utbnay eexlglsy vgay bt;ttu
holtty pf.iffjfh cvmka


Dn; /e hnah cvmka dt&
Dejhgys mtb;tultu;vty outy;
nmuth cvmka
Dn devg; hoboovnau ol kaikkr
xg;;guuoa^ Hty ytu hoy zbgj ytu /bys
mehga zjn.gl #gg* mtj mnab /bee& Dn vgay
bt;thuoa exnj pggr fuffx# ut;tu^ Rnitt
y, mghnlsy gvgjsy mehga eyivgy xny,
zbgj x ol;th /b dgaugguoa^ Mtu.tl zgh
.t& Tyt o-; Dndlnau ;ghny opth cvmka^
Dndlnay gl, ytu htvtum gjney ugpjsy
mehga fuoolr dgayg ee& #_un-mttv ugjvgy
y,# doltum tyt mglggj mk;kjhka ugjvgy^
Ooynau eyinr op.tl #gg* tyt nab /b
dgayg ioo ;tt# utr bt;th dklyk^
_vovm nmutltt utt; l iee; g.jglsu
g.;gu /b dni^ Vob; z.lgg utt; mtj ;kjkk
;ghny mfjfhuoa^ Dn;yna Tptyna zj,vyggj
Dejhgy; nmut;tu ?;-a hoboovm Yn[k;-b
hoboov #Mt; ug;ys hoynau -j ;gughuoa*
hgjny mooyna ;eeu mgynhuoa exnj mooyttv
peumgyg utr gal;g.^# (Nkhgy 3)
286 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
_vovm nmut;tu hoy _vovnay hfh fyuf
(dgmnpb)* elggy fyuf (_vovnay utbnay
mflffh ohtl)* zuggy fyuf (_vov g.jgux*
Dejhgys hoo bfy) @y; nmut.tl g.jglsu
klyk^ Ooy; nmuthuoa dkl _vovm htxytty
nmutt; x ;ghny mfjr* Dejhgys elvg; kjr
xg;ghuoa^
_vovm nmutyuoom ;ghny mfj;fu dkl
htxytty vgahgy dt& Mnab dni utr oo&
#Xn g.jgu;vgy^ Dn g.jgu;vgy^ Dn; dou;
g.jgu;vgy# Ut.x ;ghny mfjffuoa dejee
nmutux ygj bgi klky dgaugg^
_vov Dejhgy bfjmlff hoy dklr tyt
;tlhna ;ttj njr hkjny -vfy rnlnay meji
rnjnay hoyna gb,;jglggj gb,;gjvys
g;nl dn;ty; x dgv hkcj inyr dna^ Bghgy
dn-nay dklky voyvltunay inyr /b^
Zgugg; ooynau htlr dgayg .t& ut.tl htjt.
_vovm nmut;tu doh hoboov dou; ;ghny mfjr
ut.tl bgi t-l;tu pfflfy pf. dklyk^
Hgjny nmut;tu htbrttuttj Dndlnay
rnyhtyt oytynau bt;th y, xehgl^ Dndln;
ugjvgy hfh* elggy* zuggy* fyunay utbnay
mflffvyna vgay bt;ttu vkyvkr pf.
nmut.tl ;tylooyna veej,* kjinheay mglh
mg.,vgy injtt* emlgug eeunelgh ugpgjsy
hgbm nmutlnay -jmfywf; mtj voyvltu -
jmfywg;* utjlnay -jmfywf; gp xrgjuglmga
gb,;gjx mtyutjnay elvg; kxnr xg;yg^ Mg
dohty mk;kjhka bt;thuoa _vovm nmutr
dgaugg /b dni dnp^ Dn; _vovm nmutr pf.
pgbsu bt;th y, xehgl /b bt;th y, xehgl
/b^
287 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Rnyhtyt nmutl y, hfh fyuffj
gjney inyrnau klvky

G.jglsy pgaliuoa
dklpkl y, /e .t&
_vovnay dgmnpb

Pgjnb;gg hoy ugywggjgg dkl zbgj x
gl;gg ugjughuoa peey he., pf. gb,;gjx
xg;gh /b inu vgygu;gr dgaugg dnp^ Hgjny
oythttj zbgj ytu /b dn-;ggr ugywggj
hnah dkl.kl ffjnay xg;.gj dklky hoxny
bfhfv mglsu nloo bt;th dklyk^
:emgu;glmga dfuff; utb hnahttv gjuguoa
/b^ Tpty hfh* zuggy* elggy fyunay utbnay
mflffvnay vgay bt;ttuttj g.gjvgy exnj
dn; nmutlttj Dejhgys elvg; kjr xg;yg^
Htjt. Dejhgy hfh* zuggy* elggy fyuffj
g.jgguoa dgavgy dkl dn; htptt x Gjney
ugpgjm kjr xg;ghuoa^ Dn; htxytty nmutl
vgamga x Gjney ugpgjm kjr xg;ghuoa^
Zgugg; ut.tl oal;lttjtt mfuv mfufl;fj
gb,;jgl; x kjr xg;ghuoa /b^ Vgay
bt;ttu kjhny _vovm nmutux hoboovnay
vtmutl elgb doj utbmta dklyk^
Hgjny _vov hfh* zuggy* elggy fyuf*
ygjnay bgglnyuggj dn;yna utbnay
mflffvnau mflr g.gjvgy^ Mg dohty nmutr
dgayg ee& @ Mnab Mg dohyna vtmutl;
utbnay mflffvnay dgmglugg dgayg ee& @
Mnab* nab dgmglugg dga.gl dn;
mkluka;kk #Tpty; gjney# utvty gapsu
poor mghnlsy ghlguxnay oojunau uoawtmuth
tjhmta dklyk^
Mghnlsy ghlguxnay bglugay; glmgy
gap dga;gu dfuff; tyt y, hfh fyunay
emvggj hkldku;vky dga;gu^ Zgugg; hfh
fyunay emvggj hkldkvky dt& Dn;yna
utbnay mflffvnau mflr* g.jghg; _vovnay
dgmnpb* (heexny utjttyna o-; mkluka; y,
288 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
hkcj ugjgg hojut;tu dgavgy dkl inyt
utjttyna o-; dgmnpb) dn;ynau utbnau
holttr utbuoa dklukvky youlttv g.gjvgy
/b^ Dn; htxytty _vovm vgay nmutvty x
#Tpty; gjney# tjhnau klkh yeew y, hfh*
zuggy* elggy fyunay emgvys ;gl; emugy;
nmuth htjtumta^
Dn; zgr pf.m hoy dklvky dt& #_vov
hgjen; y, @Tyt e;gg; ooynau pf.iffj^
Nyutvyttjtt gln;gg pf.m dga;lsu
uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr dgayg
utr htltht; mtj Mooy; pf.iffjf.^#
(Bgmga 3%15) _vov dgmnpb hojmtr
dn;ynau doh utb youlttv g.gjvgy dg _vov
dgmnpbggjgg dn;yna utbnay holttvty
exnj ooy; nmutvty hoy utbuoa pf.m hoy
dklyk^ Htjt. _vov dgmnpb g.gguoa dkl
dn; zgr utbuoa utr htlr xg;gh .t& _vovm
nmutvty x _vovnay pguglbga; wk.;lku;ky
ohvtynau dk;khkkj yelnbv x ugjghuoa
bfjmlff f.ff tbtt ygv dgjvysu dk;ky
ealr* dn- f.;fh o-; zgr igyglvygg
dk;ky* pk.lky po;uoojnau zgr meelvygg
dk;ky ffjnauff fjf.;;fu x utb gjnlghuoa^
#Tpty; gjney# _vov dn;yna utb youlnau
Ffjnay wev dg evggj mflvfy exnj dn;yna
oalv hnxytty ;emgu;glmga dgalgg x
G.jglsy ou Dndln; mtb;tulttvmta mel
nmutlttj pf.m hoy dklvky dg Dejhgy; dgm
nmutlmtauttj htlr xg;yg^ Mtutt; pf.m hoy
dklvky nmutlttj gb,;gjx xg;gh dg pf.m
hoyna nmutlnau devg; hoboovm hojut;tu hoy
dklvky^
#Dn g.jgu;vgy^ Xn g.jgu;vgy^ Dn;
dou; g.jgu;vgy# Dn; pouttj zgr x
hgbgguoa g.jglsu g.;gu /b dni^
Utbnay mflffvnay vgay bt;tt vtmutl;
dgahuoa dkl g.jgl g.ghuoa^ Ffjff
htxytty vgay nmutvty x g.jglsu g.ghuoa^
Tyt y, fyxny hgaj /b^ #Zgugg; x /b
mtj khnysu hgjghggj pojh ;ku;lkh /b^
Mooy; hgajmga dklvky /b inu dgayg#
289 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
utr ugj;gu inu mtj khny y, mkkhuoa dgahg;
ugywggjgg ;ku;klr dgayg utvty ou^ Mtj o-
; yg;g; mtj hgajsy hgjne dewgr njthuoa^
Hoboov g.jgl hoy dojm zyp zypggj nj;tu
utr dk;;ku^ Mt; #Vgay bt;tt zgugg;
pgg.gl dgmnpbggj njth cvmka .t&# utr
gvee;gu^ Utbnay eelxlglsy vgay bt;ttu
vtmutl;tt g.ghuoa dkl g.jglsu g.ghuoa^
Exnj y, _vovnay dgmnpb dgahuoa dkl
mfuv mfufl;fj g.jgl dklr xg;ghuoa^
Dgmnpb; nmuth y, Dejhgys fbyf pf.m hoy
dklr dojty g.jgu;gh wkjsy ugyw gjug /b^_vov dn;ty; fuvfy hfh emgvys
g.jgl y, /e .t&?e dn;ynau pf.m
hoy dklukh .t&
Hfh* zuggy dklky xgv elggy
emgvys vgay bt;ttHfh* zuggy* xgv elggy emgvys g.jgl y,
hoy mfjflhmfy; fuvfy Dejhgys dtltu /b^
Tyt g.jglsy dtltu y, dn;ynau Gjney
ugpgjm kjkhk; mevglyg^ Ygbgau dklky mg
dn;ynau pf.m hoy dklukyk^ Pf.m hoy
dklukvykkj vob; gb,;jeelr Dejhgys
outtj hkkllkr doj Dejhgys n.ttlnay
vee;lsy fbyf kxnr pgldnjghg;
Dejhgyggv deelugh gx n.ttl dklyk^
290 Utbnay eexlglsy vgay bt;tt

Ugjxnu
Mnabttv bgi xehgl g.jgl /b^ _vov hg;gy
veejny ;ttj dgainy dgj, utr htlvty^ Tyt
hg;gy veej, y, g.jgl /b^ G.jglggj
gb,;gjx* g.jglggj mtyutjnay elvg; kxnr*
g.jglggj bfyhnay gb,;jglsu klr
Dejgys oj hooht; dklkh cvmka^
Dn; hfh* elggy* zuggy fyufmta* ygjnay
ythvty bgglnyusy vgay bt;tt dgaugg
exnj mooy; nmutvyttj Gjney fjuffy; kjr
xg;yg^ G.jgl g.ghsy fbyf _vov d;yna
utbnau holttvty z.;gl (_vovnay g.vgy
dgmnpb) dklky dn;ynau utbnay mflffh
inamutlnau _vov pguglbga ;ttj oojvty
exnj utbnay mflffvnay vgay bt;tty;
nmut.tl g.jglsu klyk^
_vov wev dklky ev dn;yna doh utbnau
euggvgy^ Mg nmutr dgayg ee& Rnyhtyt
vgay bt;tt y, dn;yna doh utbnau
ej,;xnlgy mflvfy utvty mtyutjnay vgay
bt;tt /b^ Tyt vgay bt;tty; nmutr ;ghny
gbnlvgy^ Tpty dn;yna doh utbnau gjnlugr
fuvfy^ Tptyna outy; mglgjhgr dgayg^
Hgll-lezg^
Ev dklky Gjney voyvyna vgay bt;tt y,
_vovnay zj,vgy oyty /b^ Tyt ykb
_vovnay ev y, Gjney bt;ttyna oyty*
_vovnay vgay bt;ttu bt;oolthnay mel;
dnxnu;vty^^
Voolnay o-; klky nmutux ygj mfuv
oytynau _vovm nmutr Hjnvmnay pgjxnb;
(uoy ehggys pgjxnb) kjxny; gb,;gjx
dgayg^ Ffjffj htldtl mt; Dejhgys
ugree; nmutlttj gb,;gjx mffjfu;fr
dgayg^ Mnab exnj dn; rnyhtyt vgay
bt;tty; nmuth cvmka^ Mg htptt x
kjkamkhuoa^
Dn hkcj ;gh, ykbky;kk ev dklky Gjney
voyvttj ;ghny mfjfh mehga bt;thnau
hovtr hoboovm mk;kjhka dgmglr fufhnau
hovtr dgayg^


Ugjxnu

Hg.vjglm 1G.jglsy utjxltl


292 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
G.jglsy utjxltl


Nmutux Hegy ?y Cy

Utbnay holttvty; mgjxnlr dgavgy
ygbgau g.gjvgy Dejhgysu bgumgy ;eelr
mooy; gl;jsu fjuf-^
Dn ugree; nmutvty Hjnvmxny utj dol;
fvvfy^ Dgug ygvyggvgg ojutlr vob; z.;gu
dgavgy dg bnyna he.,; tyt y, pf.hfy
pejinl mf;na poal dga.^ :tlhnay ejee
mgmglugy; x nh kj;ku dga.^ Dn Dejhgys
ouyttv nloo ;tlhnay ykblkl; gyhggjlgg
hgy;eel;gu dgalgg^ Ggrbggj vob;tt nh
kxnhkk dkl,r utbnayhtt mflff fjifflnau
ueavgy /b^ Nab gb,;jgl pgldnjgl ytu
htvtu ojutlrnlvty^ Dgzj hffjffv nloo
eamugj ueynuggj ;oojty gb,;jgl dgalgg^
Dn ghlgh vejueelng mfuvff; ;tt;
vejueel,; kjkkuoa /b^ Ygapee; dou;
tlvtlmnay igluglm fufh utr ehggyuoa
dgahg; dn grnllgh [kbgyng klr
xg;gluoa wgunay grnl hna;tu dga.^Mtj o-
; bgi htwoo dgalgg^ F;fj f;jnau bgi
ueynumgauggj fyufjffr dgavgy /b^
Zu mtj o-; yg;g; Dejhgys ounau vkyvkh
dklkbr kl;vky /b^ Ghggjgg ;gbreelr
nmutlnay gh tux ygjmgaugg eelpvgyggj gyh
e;gg vgay bt;ttu vkyvkr dnltt^ K;kku
hojmtl kum bt;ttuoa oyty dgalgg^ Tyt o-
hojmtl vkyvkr dgavgy Dejhgys ounau
pf.hfy bt;ltu dklukhsu hnxtt;tu dgavgy
/b^
#_vov hgjne; y, @Tyt e;gg; ooynau
pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg utr htltht; mtj Mooy; pf.iffjf.^#
(Bgmga 3%15)
293 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
Gyh tyt ounau vkyvkk; dn ytu nh ugahgr
ffjxlfu;ffuoa^ E;gluoa vgay bt;tt
ohlttv bnyna voyvnau g.gjvgy ut;tum
nmutvty^ Wgu heugwgg fyufjfh mevgb bnyna
vtmutl ;th eamugj ueynu* hkkvky dga;gl
glug dklr thtlr nab dga;lsu bt;jthtt
dkl,vky^ Tyt y, yg;g; bgi vkyny
vgygu;vgy^ Nyutt; Dejhgys ou hnxytty
oytm ugahgbinumga dklkhsu f;fj njth
mevgb elgb bt;jth dkllkk^ Dejhgy gb,;
dgaugg ut;tu x dgmlgu;gr thtlvty^
Fyffu hojmtl htldtj hffvfy nmutl dni
rnyhtyt nmutlnay gb,;jglggj gb,;jgh
dklvy;kk bgi nh dgzjmga dgayg^
Vtmutl;tt zbgj x utbuoa ut;tum dojty mfuv
nmut;tu dklvky^
Ojutlr hffj dgzjmga gb,;jghg; mevglr
utbttv g.gjvgy Dejhgy; gl;jsu fjuf-^


Nmutux g[ Rt :ey

#_vov hgjne; y, @Tyt e;gg; ooynau
pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg utr htltht; mtj Mooy; pf.iffjf.^#
(Bgmga 3%15)
Utb youlttvtt dklr ohth inamutlmta
dgavgy ygbgau n.ttlttjtt g.gjvgy
Tptynau bgumgy ;eel]z^ #Dejhgysu vkj,r
op# (Nvgng 47%12) utvty ou dga;gu^ Ooy inu
bnyna gb,;jgl; Dejhgysu vkj,r
iglugvgy mtytu o- dgalgg^
Dn De;;sy igiysu oyty uklkkvkk
iom;tu utj dol; mfjvfy^ Mtutt; x
ttrnayhtt yflffuffj De;;sy vejuggl ;kj
fvvfy^ Doh l hejgl weulggy; glugvghuoa
kxnr ykbsu y, wttrlty hty htyttv nloo
dgavgy^ Devg; g.uga ygjsy iom;tu
dffunay iginyu ioobrlty De;;gu elgb
294 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
nloo dnijty iomth dklvky^ Vtmutl;tt x
oal hf;lfl;ff x zbgj ytu utb youtl
bt;jtu;.tl dev;g; vgayggj hgy;gy* twtu
thnautt hoy;lty hoy dohyna fbyf cv
rejbsu nh vghnh utr hnxtt;tu dgavgy
exnj tjuty mkajyshkk hoboovm vgahgy
vtmutlmta vgay oalvmta utr bgumgu;;gu
dgalgg^
Veuxeunay vejueel,; z.r dgah;gg _vovm
nmut;tu hoymta mgynlwgr ygap dklvky /b^
Dejhgy yg;mga Veuxe; eelpghggj
mflf.lfvfy dgar^ Tyt y, bnyna gb,;jgl;
bgi mkb ffjxlflmnau fuvfy^ Mtj
ygapggvgg Dejhgys mehga vkyvvky dklk.x
mtj ygap bggy, bnyna De;;g; nmut;tu
dgavgy o-nayhmta g;nl utbtt hglhlghsy
mel; fulffyna uealm* fjufl* utbilnay
pgldnjgl* bgumgy ;ee hnar ffjff vgay
gb,;jgh utr nh hnxtt;tu x zbgj x
vtmutlnay dgzj hffjuoa iomltu dgavysu
vool; y, bt;tt; nh hgjgbvvgy^ Vob;
z.gh;gg heelnau bt;tr vgay oalvnay
mflffh bnyna hnxttl pomutl mtj dga;gl
heelngj elgb utbmta ut;unau ehggjvgy^
#Exnj y, ;kmjkkv* hoboovnay pojhyttv
hkjky bee dk;kl* vg;gj vgbeey* heluga*
gllgug* pg.hgajgl* ieyghgajgl* dglbg;
z.;gl* bfy pgl, bth* mgxggyuoa dga;gl*
gmggjhgl* uomutltu* dgj;gb pgy*
beyhgulgl y, ugj;gu^ Tyt doh hkjky poalv
y, ;kmjkkv ugjx hoynau depgjlg;gu utr
gal;lgg^# (Bgj[ 7%21@23)
Bnyna vtmutlttv hkjky* bee vgygg ugjx
dgaugg exnj ffjnauff vgay oal domtth
xg;.gjuoa utbmty ut;utt bt;th o-; mgb;
z.gh hoy y, dn /b dgayg ioo ;tt utvty
dk;kl mfjfh dklvky^ Mtj o-tv ffjff
ffjmtautt bgjugh dklr pk.vys twtvm {nb
rky Vo gvmkjmta zjnlwgr (Nkhgy 1%29)
dou;nay utbnau _vov pguglbga ;ttjtt
295 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
oojvty ut;unau bt;vty^ Tyt ou yg;g;
mga.ijglsu fux utbttj hgjgyhealr
dgavgy vtmutl; bny, utjtl ututt fux
mouioojnau bny, gjnlugvgy^ Mooyna ;gjgg
gel Rky gvmkjmga eelpgr dn;yna
utbnau gjnlugvgy _vovnay mehga nloo
nhnau vkyvkr heexny utjttyna mghnlsy
mehga bt;vty^ Nyutt; Gjney voyvttj dna
dklvky bty;ltt; _vov zgugg; hgjgglsy
;kj dgaugg bk;ky; flufu;vfynau bt;tr
g.vgy^ #Hjnvm dn;yna mflff hgjggl
dklvykkjkk dn;ynau Heelnay hgjgglggv
pkl,vky /b^ Exnj y, #Bk;ky ;ttj
flufu;fux hoy doj hgjggu;vgy /b# utr
dnxnu;vgy dga;gu^# (Uglgm 3%13)
#Tyt e;gg; ooynau pf.iffj^ Nyutvyttj
gln.gg pf.m dga;lsu uoawtl;oolyt#
(Bgmga 3%15) Dgmnvm Nkhgy mglnlsy
ghlgux dklky zbgjx utb ptbuoa Dejhgys
hejug _vovm dgmnpb fux hoyna doh utbnau
Mooy; inlroolty _vov pguglbga ;ttj
wk.;lku;vkykkj tyt vgay bt;tty;
nmut.tl utbuoa dklkh n.ttlnau g.yg utr
ehggjeelvgy /b^ Utbmta dgavgy dn pf.m
hoy dklvky^
#Heexny /bv fyufjxtt^ Hgjgumey* inyt
/b dklvky# (2 {kjnym 5%17) utvty ou yg;
;ttj htjturny fbyf y, Dejhgysu ojutlr
vkj,;ku hgjgyhga gb,;jgl; dga;gu
dgavgy _vovnay fbyf kxnr #gb, fufh
utbilnau^# (Oalv 11%18)
Nyutt; Hjnvmnay ;kmkj zbgj x zluoa^
(Jkb 8%1) Nyutt; guee n.ttlnau g.x
gb,;jgh dklkbrnau fuvfy Dejhgysu
bgumgy ;eelr Mgys tyt guee nh hgajggj
utb;tt pk.r dea _vovnay pkjnux hoboovm
oytyna ou g.jglsy pgjsu mgjgg;gu
zlguxnay gb,;jglggj gb,;jghsu hovx
dgayg^ @Hgll-lezg^

296 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
Nmutux {nb Vky Yn

Dn 19 ygvgy;gg hg;gb; ugjvgy dg
bgyga hg;bsyh bgi z;ee gb,;jglmga
dgalgg^ Mtj o-tv ;ty;oo z;eeuggvgg dklr
yfhjnayhff hgajsu x bt;tluoa vgay
yfhfjmta exnjx tldtu hgyugleey gb,;gjx
dgaugg hoboovnau hgjgg; gmggjh;gu dga.^
Bgyga hg;bsyhgy eelsy Dejhgy
(vg.;gu)@su mgh,;gu dgavgy hg;gb gg.
bggy, btjtux dgavgy^ Hg;gb; ugjvyggv
uejg. hkykunay ;gjgg yfhfj bggy, wtjtum
z.r* ;oo y, 22 ygvgy;gg k/ey ehggys
ugrnumga dkllkk^ Mtj doo htl yo; beemga
dgavgy hg;gb ttr bggy, 50 ygvgy;gg
vkhkj dklvky^
Vejr bt;vty /buoa* klnumka x wgjga
povuoa dn ehggy beemga;gg nab gal; dtj
kjr tyt y, x bnyna he.,; mg.nlgy /b
dgayg ;gg utr dk;kr dga.^ Hg;gb ttr
tbytltum kxnr hguglugg hnalutr hgjgg
kjkhsu hovx dgalgg^ Ut.x dn tbytltu
dnmuna htl tjoolnau hgbugglgh ugpgj x
kxnhuoa* tb x vgay fu;fuuoa dga.^ Hg;gb
ttrnautt deieehgy inu hoy; f.xny mevgg;
ohxnhttvta utr dk;kr dgavgy /b^
K;kk dn 54 ygvmga dg hkcj rnlnay
fbyf hg;gb ttr bggy, ygv dgjvgy^
Hoy;ttj f.xnlvty hoyna ;tjnau igjnlsy
hgajwugy; hnah y, bee ut;unau bt;tluoa
gb,;;gg ;tjltr dgavgy ;tjnau y,
hgajwugy; y, hnar kjieelvgy^
Mtj f;jffv thtlr ifyf dkluky hg;gb
ttr poo;ty; kjkh dklr hgajwugy; hnavty
;tj dk;ku;kr dohtl ygvysh y, meji vgay
hgjr hgy;gr gvjgguoa;tt hgjgbvgy
vtmutl f.;fr dga.^ Devg; hoboovnau
hgjghg; hg;gb ttrtt vgay hgjr hgy;;gu
btm dgavgy dklk.x oyty htjtumtt hej;gy
ohxnhttvta utr dk;;ku hkjky vgyggmga
297 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
dtj dgalgg^ Ifyf dkluky poo;ty;tt
igyglgy utb youtl;tt pk.r ga;gvm
dgjnu;gy gb,;gjx dgavgy /b^
Dn; ytu hoo ;fj.fy khnymka dfuff; ugyw
hoo; bny, zbgj ytu bee /b mkhnkl;kh utr
dgaugg btm cjsy vk.ny mgm;gu dgalgg^
Hg.nayhgg hfuixool; ffjnayhff
poo;yna mehga zj,r fufhf; zbgj ytu bee
/b dklkh .na utt; btjtux mflfuxffv
gveer dffldfl deu xfmufj hkl;kyk utvty
exnj hkcj x e;gg dffloolr* vob; kxnr
De;;g; bfjuf.fl pouttj dklyk utr
dk;kk; mkk mkbiuoa bfjufr pgldnjvgy
dklk.x ggrnb ggrbggj hnavty youtl
bggy, bnyna vtmutlnau pk.kkr uglpeejgh
ighgr dga.^ Nyutr pk.r dgahggj hkj
eeugg; ohxnh,- utr dk;kh o- x nh dgalgg^
_vovm nmutr utbnay eexlgl g.gguoa dkl
dn tyt ;tlhna ;ttj dgahuoa dgavgy dgah^
Ifyf x domty ykajuoa hkkl x klnumka
n;tr xg;ghuoa utjm dgah gabinumga
vgygu;vgy exnj mtvthtt dgar uejg. ;gh,
khnyshkk utjm kxnr tb g.ghggj Veuxe;
njvty^ Mtj o-; Dejhgy yg;g; gb,;jgh
pgbsu pggr fuvfy /b^ Uejg. ;gh, khny dg
kmuky khny bggy, vob; kxnr utbnay
eexlglsu g.vgy dga.^ Mtutt; mt;
weulggyshgg gvmkjsyhgg thytj dklky
ht;ty tbtumtaxoo;nau ;ee;gr g.xnjvgy^
Dejhgys mglggj zbgj x kaluklmuoa
dgavgy dn _vovm nmut.tl utbuoa dklyk
ut;unau vkyvkk; Dejhgys ounau vkyvkc utr
ina;vty /b^ Ytu gal; hkcj ffj Dejhgysu
iom.tl uklkbm y, vfyfyf ut;tu utt;
khnykk vob; z.eelghuoa hkjnulk;ku
dgavgy dn utbttvtt dklr ohth dgavgy
exnj tyt mtjnau dk;kh vfhffuoa dgalgg^
Vgay dk;kk; optht; eelsy Dejhgysu
mghnlgg utt; utj kjky; vgarnjvgy /b /e
x ouoa dg tytyttv nloo bfhfl utr /e dgah
298 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
.t utr dk;kr dgalgg^
Gyh gvmkjsy thytjnay #Hoy mfjflhmfy
dou; utbmta dgah o-; Dejhgy _vovttj
;gbreelgy doh youlnau y, gjnlugr* htjt.
ooy; nmut.tl utbuoa dklyk# utvty zjngu
vkyvkk; vtmutl bny, eexnjx thtlvty^ Mtj
o-tv weulggy; z.r Dejhgys ounau
gyhggjglmga vkyv;ku dgavgy dklk.x mtj
dklukysu y, vgay kaluk;kuuoa dgalgg^
Ut.x domty vgay dkluky; bfjufl;
kjklwkr* dnxnu ovtu bt;thuoa exnj zjngu
y, vkyvkr wttrnlvty /b^ Ggrnb ggrbggj
Dejhgys ounau ehggjx zgr nyutr zu
mggj;gu /b dkl utr dk;kr dga.^
Eunay utbnay oj exnj utb hnah dklvky
dfuff; pf.hfy oal hf;lflffjff dni
vtmutlttjtt x hkjky beeu vgygy Dejhgys
fbyf utbmty ut;utt bt;vty^
Heexny utjttyna o-; hky, ohjttj mghnl
fjufy utbnay mflffvnau mfl;fu dgavgy
dkl inyt utjttyna o-; njtht; _vov
Nkj;gy ukl ;ttj dgmnvm Nkhgyggv
dgmnpb hojmvtyttj ;tlhnay doh utb
mooy; oojtu;tr #:gjgg f;fj y, Nkhgy ffj
ejee y, njr z.gg _vovnau hgjgg;
@_jmfywnay youlnau oojtux Dejhgys
Hejusu hgjgumey!# (Nkhgy 1%29) utr
htlvyttj _vov ugjwgguoa bnyna youlnau
oojty pguglbga; wk.;lku;ky #mfuvlff#
(Nkhgy 19%30) utr htltt; wevgg ejvugr
bnyna utbnay inamutlnay holttvynau
bt;vty^
Tyt zjngu vkyvkk; oythttj ffjnauff
utbuoa dklvky; nmutvty^ K;kk htyx Vgmgy
x ygbgau utbmty utr zllgr xg;ghuoa
dklvky ut;unau bt;tht; vtmutl gbgjx
mga.gy eymgr xg;gh dklvky /b^
#Mnab; t;outt Hjnvm _vov ;kmkj
dgaugg hoboovm zbgj x zl dgahuoa#
(Jkb8%1) Vtmutl;tt utbmta o-;tt mtur nh
299 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
pk.r igyglr dgavgy dkl k;kk zbgj x
utbuoa dklvky^ Dfflff; x vob; kxkk;
bfjufl hnavty x vtmutl gbjghuoa ifyf
doj hgj ;gjvgy poo;ty;tt mgjxnlr gavgy
dkl Dejhgys ounau vkyvkr nmutvyttv hkai
utbnay eexlglsu g.x bee hgj ;gjvgy poo;
poo;lthtt dkl,r poo;tlvty x gahgg
dkl,vky^
Dnxnu ovty vgay bt;thuoauttv Dndln
;tlutt; Dejhgys ounau ;gbreelr
xg;ghuoa dklk.x utbnay eexlglsu g.gg;
bnyna ;kmkj Gjney voyv dgaugg mel
htymta x eelpvgy _vov bnyna dn;yna
utbnau zgr gjnlugvysu htlr fux xg;yg^
K;kk dn ygbgau g.gjvgy Dejhgy yfhjnau
bggy, dklky oj hooh;nau bggy, devg; utj
dolnau g.jghsu hovx xny vtmutlttv uear
klky voyvyoo; tyt utjxltlnau eyigg;
utbnay eexlglsu g.ggvga utr hovtr
dgayg^
Ygbgau utbttv g.gjx fuvfy Dejhgys;
mglgjhgr k;kk dn x vgay bt;ttu
;gbreelgy gb,;gjx xg;gh dklvky;kk
dgzjlgr dgzy hoy; x nh bt;ltumta hoy; x
kumhky x gmggjhghgg dkl,vky^ Hgll-lezg^
300 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
Nmutux Xea Vky Bny

Utbttvtt dklr mgb; z.ghggv ffj
pgbuoa dgavgy ygbgau _vov Hjnvmnay
wevggj g.gjx utb youlttv hkl;eelr fuvfy
Dejhgysu bgumgy ;eel]z^ Oyty;tt oytm
vgay bt;tt; nmuthnay fbyf htxytty
optiuoa beehga utbmty ut;utt bt;;tuuoa
dgalgg^ Pouttj l Dndlnay ouyttv #Pf.m
hoy glug^ Ugyw x glug# (Jkb 3%10) utvynau
optht; oythttj mnab /b inu dgayg^ Dn
Dejhgys fbyf utbmty dgahggv ffj gjuguoa
utr dk;;kr dgalgg^ Mtj o-; bgyga
weulggy; gel Rky gvmkj njr mooymta
eelplgg^
Gyhgy;gg mtj gvmkjsy ykblklsu kum
kalukhuoa dgalgg^ Fbyf y, kum vkyvkr
dgaugguoa rnyhtyt oyty vgay bt;tt
dgavgy dklk.x mtj ounau vkyvkh o-; xnh
bny, yttu;ttuoa exjggv mtj oo vgay deer
fufhuoa dga.^ Uth;tt nmutl vkyvvkykkv
ugj;gu ut;tu ounay g;nl gvmkj dklky
dgui ygjggvgg vgay bt;ttu ojutlr vkyvkh
o-;tt ggrbggj rnyhtyt vgay bt;tt /e
dklkhsu bt;tr nmutr thtlvty^ _vovnay
dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb g.ghg; bnyna
doh utb mooy; inlrny _vov mtj utbnau
oojty bnyna kjky; pguglbga; wevgg
ejvugy ohvyttjtt utbnau mflvfy utvty
ugahgbinum oyty; nmutytb^
Mnab exnj dn zbgj x utb hnavty x
yg;g; zl dgahuoa dg pf.m hoy dklvky;kk
nmuth dklvky^ Zu ht;ty vgjsy ht;ty;
g.jgl g.vygg bt;thuoa dklk.x utbnay
eexlgl g.x ;ghny mfjvfy y, oyty /b^
Utbnay eexlglsu g.vgy klky ounay
;kmkj L-.nm 1%4* Bgmga 3%15* Nkhgy
1%29@nay ouyoo; nloo nmutlnau fuvfy^
Heexny utjttyna o-; utbnau gjnlueelghsy
mel; Dejhgy; ohtj /b ee hkynkj mghnlsy
301 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
poalnau g.xjgy mooyna mkluka; hkcj ugjgg
mg.,r utbnau inlroolvyttj ohth cvmka
hoyna utbnay mflffvnau mfl;fu dgavgy^
Tyt mghnlggj dn;yna doh utb
mflfu;;fuuoa^F;fj dkluky oal;;tu
youlnayhtt mflff ojutlr utbiny mghnl
fjufh gjuguoa mel^
Mnabttv _vov dn;yna doh utbnau ytu
bfvfy gjnlugh utr tyt ;tlhna ;ttj njtt;
ffjnay dn-nay mghnlsy fjufl dklukr
utbnay mflffvnau ej,;xnlr mflvfy^ _vov
utbuoa exnj zbgj x utb ptbuoa fjufl
dfuff; Nkhgyggv dgmnpb hojmvtyttj
;tlhnay doh utbnau ffjmff g.vgy /b^
Nkhgy _vovnay mkluka; hkcj ugjgg mg.nh
o-; ;tlhnay utb bnyna ytu ygvys meji
oal;th youlnau y, ;gbreelvgy^ Mtutt; x
wev ejvughuoa dkl utbnay eexlgl g.ghuoa
exnj (_.j-a 9%22) _vov pguglbga; wevgg
ejvugr ohvty^
Tyt vgay bt;tt Dejhgys n.ttlttj
yg;g; njr k;kk g.jglsy dgmgluggys ou
bnyna vtmutl; vnaltu;vty^ Dn k;kk thnay
ht.lnauttv ;fyufr mfjvfy hooht; btm
inyttj mfjvfy^ Hkjm oalnay oj pf.m
oalnay oj dklr ffjxlfu;vfy^ K;kkhky;kk
nmutl x vel ojutlr utb hna;tu dklk.x tyt
doh utbnay mflffvnau _vov ej,;xnlr
mflvfy utr dk;khkkj vtmutl mga.injx
Tpty; nloo mglgjhgh dklvky^
Yg;g; utbnay eexlgl g.vys ht; ht;ty
ffjxlflm ugjvgy dg ej,; y, bgi ejm
pglheemga vgygu;;gu dgavgy gvmkjsy ou
Dejhgys ou dklr mtj ounau vkyvkh wgunau
holtt;tu dklvky /b^ Dgv utbnay eexlglsu
g.gguoa voyvyoo;nau hgjgh dkluky;kk
vgay bt;ttu ;gbreel]z utvty dk;kl
mfj;fu^ Utbnay eexlgl g.vys ;gjgg
weulggy; z.gh y, htxytty xehgl ut;unau
bt;th dklvky^
302 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
Dejhgy xgbgau vgay bt;ttu mgjgghg;
ginulgr e;nj;gyg ut;tum nmutr yga;gr
dgayg^ Ygbgau ffjxnlr g.jgy ffjnay
hooutt dklukvky Dejhgy; gl;jsu fjufr
mglgjhgr dgayg^
Nmutux Xea Vky :ku

Utbnay eexlglsu g.ghsy fbyfh ffjnay
;oj mfjhff dk;]c^ Rnjnay l ytu nmutl
dgalgg^ Bt;ttr ojutlr utbmty dgavgy
dklk.x hoyna yo;ty; hgjgu;ghggj vojmta
utb youtl oal;ttuoa vgygu;gyg^ Devg;
hoboovnay g;nl ffjnauff ojutlr eexnlr
xg;;gu dgavgy /b^
#Pf.m hoy glug^ Ugyw x glug# (Jkb 3%10)
Dndln; dnxnu;vtyna g;nl ojutlr utb
hna;tu utbmty utr dk;ky utbilnay
pgldnjgl hnar Dejhgyggv g.jglsu
hovvty^ #Twtr meal;vgy* hoy ;gjgbm
oojvty hoboov tt* dou; Yg; ejee nj^ Dn mg
ygjm gbjglmsu fu,-^# (Bgmga 11%28)
utvty ounau dk;kr ffjnay hoy; gxggugg
gjga z;gy oojty z.r dgavgy^
Mtj utbnay gxgg bggy, elgb doj
ytbtu;vty /b^F;fj doj utbnay gxggu
303 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
oojty Tpty; kxyk ut;tu bgi htwoo
dgalgg^ Ht;nauttj _vov bnyna doh
ygvggjgg oojth gxggu g.x gbjggvgy
dgavgy x dn ooy; nmuttuoa exnj gbgjx
xg;ghuoa dgavgy /b^
Gjney voyvyna* vtjuty bgy;lsy utvty
vobnay weulgjglmgy; kxnr op.tl inyt
hoy dklkh btm vgygu;vgy mel n;t.hmta
kjklwkhk; hfurbnay tuinu dg gvmkjsy
ykblklsy ;eey; vtmutl vtjutr
gyhggjglmga vkyv.kl dn; ojutlr utb
hna;tu* utbmty ;n.ggrny; kxnr xg;ghuoa
exnj utbinr* utbnay eelxlglsu g.dgl
mtyutjnay elvg; kjyk^ Bfy gvmkjsy
ounau ;eelug.gjmga vkyvky weulggys
grnl; n;t.hmta kjklwky fjufl vgay
fjuf.fl nmutlnay gb,;jglgg vghnr
dgaugg utvty ou dfuff; nyutr xg;.gl
Dejhgys n.ttlnau g.yg ut;tu dga.^ Mnab
exnj dou; pf. utr dk;kk; bfjufl; mkumbkl
veer weulggys devg; grlsu oytyxttj
hnar* fjufl x vgay fux dgavgy^
Oythttj devg; hoboovttv vgay nmutux ou
nh vkyv;ku dgavgy dfuff; ytu rnlnay
;kmkj hnxttyuoa vgay nmutux utvty ytjnau
klvky^ Ut.x f;fj njth mevgb g.jgu;vgy
uth zbgj x nmutl mfjfhuoa dgavgy exnj
bnyna vtmutl gbjghuoa dgavgy /b^
Dndln; #Mtj o-; hkcj hoy mgldga;
dgahg; ytunau y, g.x* yfuffu y, ol;ttyt^#
(Bgmga 24%40) utr dnxvtynau eyinr ga;gv
x mfjfh inu dklvky^ Eymgg; dkvkh
dkluky;kk thytj looutt hgjgy bgyga
thytj ugywggjgg g.jgu;xnhvgy /b dni
dnp ;tt utvty tjutlptt x mfjr Dejhgys
elvg; kxyk utvty nmutl dgahuoa dgavgy
/b^ Uth;tt Dejhgy ygbgau bgi nh
hgajlgy Veuxeunay Hegcy veb joo
e;nj;gy g.ggxvgy^
Vgay bt;ttu holttr g.ghsy fbyf nmutux
304 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
ytjmta gvmkj ptjtu vobmta hkldkkmka
hoboovmta eelpvgy hnjty;tt l Dejhgys
n.ttlnau g.vgy dklk.x mtj y, pf.hfy
htvtu peejsy /b dgavgy dfuff; utbnay
gvee;lsu ina;th gbnay ou dklr xg;gguoa^
Hgjny Dejhgy mtj o-; gel Rky ygbgau
hgajlgy oytyna ounau ;gbreelr xg;gh
gvmkjsu z.eelr utbnay eexlglsu g.x*
vgay bt;ttu vkyvkh ugahgbinu mggjvgy
/b^ Ooyna tvjtuttj vgmgy ygbgau Dejhgy
lee z.eelghuoauttj bnyna vtmutlnau hggr
dgavgy /b^ Vgay bt;ttu vkyvkh utr
hnxtt.x oojtultr* thytjmtautt Dejhgys
ounay mglggj zjnlwgh dklkhk; ffjnay
optl dk;lsu nloo xehglxlgy bgjugl;;gu
dga.^ Mtuvty bfjmlff vob;tt n;t.hmta
z.r Dejhgys ounau vkyvkr dgavgy x dgjgu
f;fj doj ytuty ht.nay /b zj,;gu dgavgy
inu vgygu;gyg^ Fbyf y, z.r dgavgy vob;
n;t.hmta z.r utbuoa dklvky btm pggr fux
dgavgy dklk.x k;kk oytyna fbyf yeeh
gjuguoa bnyna heejbgu dga;gl nltjx
ooynau hgjeelgh nh ;ejuoa dgayg^
Dn ooy;tt hgjgbvgh o-; utbuoa dklr
oytyx nmutux dklr xg;vgy /b^ Dn
pojhty;tt dgaugg utb youltt dk;kh mevgb
ooynautt yeeh utr hnxtth mevgb nx;tu
dgalgg^
#Exnj y, ;kmjkkv* hoboovnay pojhyttv
hkjky bee dk;kl* vg;gj vgbeey* heluga*
gllgug* pg.hgajgl# (Bgj[ 7%21) utr ugj;gu
inu Dn bnyna vtmutl pojh utbttj ;oojty
dgauggu ehggjvgy^
Bfy #youlnay hflv dkl ohtl# (Jkb 6%23)
utr mtb;tultu;vtynau hgjgg; utb youtlmta
Dejhgys fbyf kxnr xg;ghuoa exnj nh
htwoo dgalgg^
Ytuty f;fj Dejhgy yg;g; ehggjlsu
fuvfy /b^ Fbyf y, vgay bt;;tu ou dgavgy
dklk.x utytm ehggjvgy ou y, #_jmfywnay
305 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
youlnau oojtux Dejhgys hejusu hgjgumey#
Tyt outy; -jmfywnay youtl y, htvtuhty
utbnau htlr dgaugg dni pf.hfy fxnu;fj
fyff;jnayh mf;nauoa bnyna utbttv
thltt; ;tlhnay doh hoboov bfhfh hojmtlh
utbnay mflffvnau _vov dgmnpbggjgg
oojvty /b^
#_vov hgjne; y, @ Tyt e;gg; ooynau
pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg utr htltht; mtj Mooy; pf.iffjf.^#
(Bgmga 3%15)
_vov Nkj;gy ukl ;ttj dgmnvm
Nkhgyggv dgmnpb hojmth o-; bnyna utb
dgmnvm Nkhgyggj ;gbrny _vovm kxnr
_vov pguglbga; wk.;lku;ky ohvtyttj
utbnay mflffvnau mflvfy utr nmuth
dklvky^
#Exnj y, bghgy dn-nay gb, y, wevgy;
dga;gu dfuff; mooynau Dn mg ygjm
ffjv;nay xny, gbnay mflff
t.ltjoollnau mghnlsy injtty ;ttj
hnahttj fuvfy /b^ Exnj y, wev dkl gbnay
mflff t.ltjoollnau hna;tu /b^# (L-.nm
17%11) _vov pouttj ohtluoa xgyug ;eeuggj
#tyt y, mfuvlff# utt; ohtr #_vov weeu
gbvgr
@Tyt y, mfuvlff utt;* mtjuooytt
ue;galugy voyvtt ;ggmug.^# (Nkhgy 19%30)
wtjuoo; hgree jee y, rg;lghg; wev* ev
ukkrvky y, #Wtjuoo;nay ytu y, Mooynau
hgree ejee y, rg;lghg; wev* ev ukkrlkk#
(Nkhgy 19%34) utbttv dklr Dejhgy dn;yna
hkkjky; dkvvky hgysu yejggvgy^ Nyutt;
Dejhgys fbyf tbttluoa ugjx xg;ghggj
dklukvky dgavgy dklk.x mooy; nmuthuoa
dgavggj gb,;gjx njvty f;joo; bgi
hgjgbvglmga dgalgg^
K;kk utbnay eexlglsu g.vgy;gg tyt
;tlhay zbgj ytu hojtty; dgjnu;ghuoa
306 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
Dejhgys pf. hoy dklkk; Gdjghgb Dtm-l
joo pkjnhsy g;nl oytyna pgb jee z.r
dgaugg;gg Tpty; mglgjhgr dgayg^
Ojutlr Tptyna inyt mglhsu n;th
dklkbrnau fuvfy tpty; gl;jsu fjuf-^ Gb-
y^Nmutux N Rky Voy

Dn dguggvgg ffjnayhff kjilsy mehga
dk;kr optr mfvffl;fu dgalgg^ #Dn hty dt&
Dn zgh utr mfjvfy dt& Bnyna gb,;jglsy
mfuvufl; pf.hfy deli l ol;th oo& Htjt.
gb,;jgl bny, nab emuguoa dgah /b dkl
mfjfhuoa dgah y, ;ttj dgavgy /b# utr
dk;;ku dga.^
Fvfr mkb dklkh mevgb pojh vtmutl bny,
hkkvkjx hzpuggj mfuvufluoa ueynu pojhnau
bny, dojh;tu dgalgg^ Utjltvty hkaykk th
hoy dklkh guee iglueejmga mggjvgy^ Tyt
y, bnyna do;tu dg;gu njtt;oa; gar
dgavgy poalnay ytu /b^
Dn hg;gb ttr yfhfjmtautt mggjghuoa
htwoo dgavgy /b^ Pgjnb;gg tyt gvee;gl
bggy, elgb ;ggbrnjx yg;g; ugj hojth o-
x dgalgg^ Dn gb,;jgh hovtluoa dklr
ohthnau hovtr elgb doj mejr wgjga
307 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
gl;vggj dgavgy /b^ Mtutt; dn [gmkln[
vob; z.r thtlvty^ Mty; kxnhk; bgi
gbuglgy mga.gy dklr xg;;gu dga.^
Dejhgysu ;ee;gy xny vtmutlttv pgldnj;gu
dgavgy^
Ut.x uej.gy rnl fyufjvfy x bnyna
gb,;gj; /e x ffjxlfu;vfyuoa^ Ug;yg
mgl;gg dn bgi oytyx /b inu dgavgy x
;kmjkk nxut.mtj dgavgy^ Exnj bnyna
vtmutl pojhty; uoyttv uoy utb dgavgy /b^
Dn Dejhgysu ygbgau hgjyg ut;tum nmutr
dgavgy dfuff; #ygbgau dnmuna hgzgx #utr
uea;gu dga.^
Dn mtj o-; Dndln eyinr opty [gmkln[
weulggy yg;g; Dndlnay ;guee pgghuoa
dgayg ut;unau bt;vty /b^ Nyutt; ht;ty
hoymta hgbm mtj vobttv ugjvgy /b^ Dn;
f;fj doj hgbm Dejhgys ounau vkyvkr
pgldnj;gu dgavgy^ Eyinh mevgb dn
Dejhgys fbyf utbmta ut;utt bt;jth
dklvky^ Dn f;fj doj utb oal;;tu dg k/ey
ehggy bny, utbttj ;oojvty dga.^
Dndln; _vov dn;yna utbnay mflff
pguglbga ;ttj ohvty utr ugjvgy dgavgy x
dn utbttvtt vglr xg;ghuoa dgalgg^
Ht;nauttj utbnayhtt mflff pgldnjx
utbivty x utvty bnyna pgldnjlsy mgl
kjxnb y, utbnay fxnu* mooyttv eexlgl
ueavgy inyrmta dga.^ Bfy Dejhgyggv utb
oal;thuoa dgahg; bny, mevlggx utr uea;gu
dgavgy^
Dndln; dn;ty; ht;ty /b htlr fux
dgayg .t& Dn Dejhgys ;guee gb,;jgh utr
hnxtth mevgb ffjnay vel mglgg klr bt;tr
dgavgy^ Uth;tt hnxtth /b dkl elgb vgay
dklyk utr ffjmff htl;tu dga.^ Vob;
z.ghgg dkl,vykkvkk hkai utb;tt elgb
pk.r igygl;gu dklvky^
Dejhgys n.ttlnau g.gh utr hnxtt.x
yg;g; nj;tuuoa dga.^ Oyty htjtumtt dn
308 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
Dejhgys inamutlttv gar dgavgy /b^
Twtvmtt dn Dejhgy; ukb;kllkr thtlltt^
Yg;ggv bgi nh /b iggj;gr pk.kklkk utr
eejlg;gu dga.^ Mtj o-; dgjgu ffjnay
ehggyuoa dklvky inu vgygu;gyg^
_vov ;ghny gbnlvyshgg ;gjgg ig.,
ygjmgg #gbgj gbuglgyu mg ygjm fu,-# utr
uej.gy e;gg htlvty^ Dn x dgv Mooynau
yg;g; nab ou htlttvta utr holttr dgavgy^
Exnj y, bnyna pojh vtmutl; zbgj x gbgj
gbuglgy dgaugguoa^ Ffjnayh y, ytjnau
;ee;vgy hty x dklk. g.jgu;gyg utr Mtj
htlvty^ Mnabttv x dn Mooy; nmutr ytjttj
y, ;ee;vgy^ Ut.x yg;g; zgugg; gbgj
gbuglgy njvtyuoa .t& Dgv dndlnay outy;
nmutr oytbivty dgahg; zgugg; vtmutl
bny, mga.gy dni dgayg .t&
Dn f;fj doj Mooyttv ;ghny utb hnahnau
bny, doo pf.iffjffx utr uear dgavgy dg
ht;nauttj mtj yg;g; hgjnelgguoa x utvty
bnyna uealmsu vkyvkr dgaugg utr dk;vky^
Dejhgy ygbgau utb hnahuoa dklukr
ffjxnlr xg;yg utr dn nmutr dga.^ Htjt.
Mtj hovttuoa dkl dn zgr gb,;jgh .t& Dn
ffjnauff vel ;kjka* bnyna gb,;jgl
Mooyna ugjm dgaugg ut;unau bt;tr dgalgg^
Htjt. Mtj ygbgau youlttv hgbugglghuoa
dkl dn zgh .t&
Hgjny Dejhgy ygbgau fjf.;fr Mooyna
tlx gvmkj gel Rkysu bgyga vob jee
z.eelvgy /b^ #Exnj y, vgay bt;tt dn;ty;
meyhgulgu;vgys g;nl mt;ty; x dgv
meyhgulgu;vgy /b^ Utmtl mt;yna
vkyvvky ou mt;ty; mev dklvkyuoa^
Zgugg; ut.tl mtj ou vkyvkux;sy ;kmkj
nmutlttj hkldku;kkuoa grtt^# (_.j-a 4%2)
Mtj o-tv Dejhgys ounau eyinr thtlvty^
L-.nmt; ugj;gu mghnlsy heelnay mehga
eyinr _vov bnyna doh utbnau dgmnpbggj
g.x ffjff mghnlsy fjufl dklvky ut;unau
309 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
bt;vty^ Mtj o-nau dklmkl dn pf.hfy
_vovnay wevys mehga l bt;;tu dgavgy dg
utbnay gvee;lgg ina;tr xg;ghuoa dgavgy
/b^
_vov dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb
hojmth;tt #_vov hgjne; y, @ Tyt e;gg;
ooynau pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg
pf.m dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty;
pkhnwkr dgayg utr htltht; mtj Mooy;
pf.iffjf.# (Bgmga 3%15) utr htlvty^
Mooyna ;gjgg f;fj y, dgmnvm Nkhgy
#_jmfywnay utbnau oojvty Dejhgys
hejusu hgj# (Nkhgy 1%29) utr htlvty^
Mtj bnyna doh utbnau g. bnyna fbyffv
inamutl holttr ;ghny gbnlvgy ut;tum
nmutr thtlvyttv hkai bnyna gb,;jgl
mga.gy dklvky^ Bnyna utb gjnlvgy exnj
dn pf.m hoy^ Bnyna doh utb dojty
eexlgu;vgy^
K;kk dn ffjnayhff kjilsu bt;;tu
dklvky^ Dn ;ghny mfjr pf. hoy dklkk;
Dejhgymga hgbm gb,;gjyg^ Mtutt; dn
Dejhgys ugahgbinum bt;ttu dev;g;
hojuth dklyk^ Bfy dn utbttv gahgg
dkl,vky^ Dejhgy ygbgau ffjnay n.ttl;tt
g.vgy dfuff; ojutlr hgbugglgh dklyk^
Ygbgau utbttv hgbugglvgy Dejhgy;
gl;jsu fjuf-^
310 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
Kb Ut Rny

#Mg ygj oytynau kalukr oyty mg ygjsu
xflfflyf^# (Nkhgy 8%32) Hgjgyhea ga;gv
;ey; mffjx z.vgy ygbgau oytyna utjtlttj
utjtlmoolr fuvfy Dejhgy; mglgjh]z^
Ghlgh vejueelnau mfuvfh o-tv thlty
Dejhgysu bt;bttj vgygu;gr gyh e;gg
vob; hfl mg.,r opvty^ ygabgy rnl kjxnb
nmutlnay gb,;jglggj gb,;gjx* ygajgl
;eey; x ;eelr* zyp dojnay vgldgjm
hnjty;tt l vgay oalxnlr mevlgr dgalgg^
#Outy; nmut.tl g.jglsu g.yg# utvty
oytynau bt;tr dgavgy bfjmlff mtj ounay
oyty emusu kalukkuoa exnj pf.hfy
ffjnayhff pf. utr dk;vkykkj oal;tr
nmutlnay gb,;jglgg ojutlrloolr dgavgy
/b^ Ffjnauff vgay oal hnaltt utr dk;kh
o-;tt vtmutl hf;flr g.jglsu g.vgy btm
vgygu;;gu dgavgy mffjfu;fl; nmutlnay
dni igiys dga;lggj gb,;gjx dgalgg^
Bnyna tjuty mkajky; dgavgy hoboov
ygbgau hgjgg; gjney oalvmta utr bgumgy
ejgb fux #vgahgy vtmutlmta# ptjtu ounau
ojutlr htl;tu dga.^
Nmutl ut;tu pgg.gl Dejhgys outy;
oy;tvlth cvmka dgahg; dn pf.hfy ug;gg;
oal;lttjtt vgay utr ;ouytu;vtytt nmutl
utr dk;kr dgavgy^ Ffjnay ug;gg; dga;gl
;kmkk; vtmutltt htyttv x nloo vgay bt;th
exnj #Tyt hoboov ygbgau oythttj vgay
bt;tr dgaugg /b dgah ;gg# utr vtmutl
bgi hoy; pk.lkymka dgalgg^ Dejhgymga
eelpgh utr zyp zypggj hnxttvty dklk.x
Dejhgys ounay veej, dgahuoa dgavgy exnj
#nmutl# ut;tu hnav.tj hkkvky poal btm
vgygu;;gu dga.^ Mtj o-; ynaubnay tbptu
htvtum mevlgh vkynjhklmka dgavgy dn
Dndlnay vejuee,; tlvty kjvky^ Mtutt; x
Dndlnay ouyttv nloo ffjnay oal;tl;tt
311 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
nloo gyhggj;gu dgavgy exnj pf.hfy outtj
#hgaj* hgaj dn- dn-ynautt hgajlgz# utr
dgaugg hoboov heejgbx /b inu hgjgu;;gu
dgalgg^ Oyty;tt bghgy dn-nayh y,
htjtuwttu y, x hgyugg; fufhuoa bfjmlff
he;lgg gbyggv wggiuoa utt; mt;ty;
;ejuoa dgavgy^ Hgjny utbnay eexlglsu
g.vgyggv hkai voyvnau gbnleelghggv
nloo xehgl oalv dgahuoa ut;unau bt;th
dklvky^
Dn V-bnygjsy o-tj bgi nh /bsu
bt;tr mojilgugrbggj vgygu;vgy^ ?e
/eyggv nloo hnav.tj hkkvky btm vgygu;gr
dgavgy #nmutl#@nau dk;nmkkj y,
bt;tjbttj dga.^ Mnabttv yelnbv ejvugy
utbilnay pgldnjgl x hnar* Dndln x
eyiny gl;gjmga hoboovnay dnxvty
pkhnklsu eyivgy x mk;kjhka oj ;oy
ugjgguoa^ Hgjny nhtyh weulggy Dejhgys
ounau veej, dklkh hg.vjglm btmttj
ginulgr rnyhtyt oyty dga;lggj y,
;gbreelghuoa dgauggu bt;tjx oytynau
kl]c utvty hovtl; dg.vgy^ Mtuth o-;
htluoa hoboovm g.jglsy vgay bt;ttu
;gbreel;gu ;euealgyuggj Dejhgys
pgjwmga eelpgy L-.nmt; mtb;tultu;vty
mghnlsy heelnau vkyvkh dklvky^ Utbnay
eexlglsu g.ghsy fbyf bgl glgg; l
dga;gu L-.nmnau eyinhg; htwoo ;ttj y,
zbgj x vkynjhkluoa* pglhbggj ytu outtj
htldtl ykajys tb btm vgygu;;gu dgavgy
dg L-.nmt; Dejhgys mnab ygy;ny ou
dnxttvmtau mfvff x ouoa dgalgg^
Utb youtlmta ygbgau inythty wgv btm
wt.tjhty wguggy dklukhsy mel; heexny
utjttyna mghnlsy heelny; gblgvys ;guee
tyt ;tlhna ;ttj g.jgux njyt ut;unau
bt;tr g.vgy^ #_vov hgjne; y, @ Tyt e;gg;
ooynau pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg
pf.m dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty;
312 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
pkhnwkr dgayg utr htltht; mtj Mooy;
pf.iffjf.^# (Bgmga 3%15) Zbgj x utb
ptbuoa Dejhgy _vov Hjnvm tyt ;tlhna;
gjney hoyna dn-tj njtt; hoy mfjflhmynau
mflfflfy dgmnvm Nkhgyggv mkluka ;ttj
ugj hojthnay g;nl gjuggj dgmnpb
g.vgyggj bnyna doh utb _vovm oojtu;vty^
Bnyna doh utbnay _vov yejeey;gg oojvty
/b^ #Dn ffjnay rgjuglsy mflff nh
pk.lky gbvvgy^ Mg bnyna voyvnau
voajlany yohyttv hgbgglg.^ Exnj y,
bnyna doh youlnau Mg yejeeyshgg gjggj
hgzvgy^# (Nvng 38%17)
Mtj ;tlhnay doh utbnau oojx #:gjgg
f;fj y, Nkhgy ffj ejee y, njr z.gg
_vovnau hgjgg; @_jmfywnay youlnau
oojtux Dejhgys Hejusu hgjgumey!#
(Nkhgy 1%29) pguglbga ;ttj
wk.;lku;vkykkj dn; utb dklky ohlnay
inamutlttv g.jglsu g.vgy^ _vov Hjnvm
dgmnpb hojmvtyttjtt bnyna utb mooy;
inlrvtyna he.,; tlx gel #Dn _vovmta
pguglbga; wk.;lku;vky exnj k;kk dn
gb,; dni dfuff; _vov Hjnvm bnyna ;kmkj
gb,; dna# utvty ou pojhty; bny, hojvty
/b^ Hgmgr wflrvfy bnyna ;kmkj _vovnay
gbnay ev ejvgy kjr njthnau dn bt;tjvty^
Dejhgys ou oythttj gb,; dfuff; hf;flufh
hoxmta /b^ Hnav.tj hkkvky btm vgygu;gr
dgavgy #nmutl# Dejhgys outtj dk;nmkkj
htjturvty^
Fyufjvfy wgu o-nau dk;khk; hfurnl
hffjmta wgu o- eamugj ueynumga x wgu o-
hkvklr dgavgy dklk.x /eys fbyf
Dejhgy; gl;jsu fjufbffj dgayg^ Exnj y,
tyt ugpgj hojmtl e;nj;gr g.xnjvgy y,
Dejhgys hgaj n.ttl /b^
Dejhgys hgaj n.ttlnay outtj
nltjhnalth gjuguoa dklk.x ol;vty
gb,;jglgg Dejhgys oytyttj e;nj;eelr*
313 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
Mooyna oalxltux dklkhsu hovtr dgayg^
K;kk dklmkl hgjgyhea ga;gv ;ey;
mtyooxlty z.gg voyvyoo;t; #oytyna
utjtl#@nau dgmlgh pf.m hoy dklbkkj
dgayg^ Utb dg ohlttv gbnay pgb jee
e;nj;vgy Dejhgy; bgumgy ;ee gl;jsu
fju,-^ Hgll-lezg^

Nmutux D-lk. Levz Bkv[.g

Vgay dgayg ee& Vklkyukvm veeugg doh
gvmkj ygjm bty;xnlutt ;t.iool,-^
Yg;g; mkhnkl;vky bgi dgzjmga bt;ttyna
mehga mgymga he.gglwghsu hovtr dgayg^
Hkcj rnlnay fbyf Bkv[.g; dklvky v-
bnygjggv dn Dejhgys mehga ugahgbinunau
klr bt;vty /b^ :gjgg rnl y, dn
Vklkyukvm v-bnygjm kjklwkh;kk Gjney
voyv* evys hoxttj ;ghny mfjfh mehga
Dejhgysu ounau vkyvvky^ Dn utbttv
xflfflfu;vfy gjney hoy ut;utt bt;th o-;
vtmutl htxytty dgzjmga dgavgy uttx^
Tyt y, bnyna _vovm nmutvyttv hkai
pejuggy rnlnay ;gjgg dklvky /b^ Ffjffj
htldtl #rnyhtyttj ;ghny mfjff;# Ooyna
fbyf dn ffjnauff mkb utbmty exnj f;fj
doj pgldnjx f;fj doj utbilnay uealm
hnah cvmka utr pgglug;gu dga.^ Evgy
314 G.jglsy utjxltl

Ugjxnu
dgmnpb hojmvty dklk.x ;ghny mfjr
xg;gguoa l dgalgg^ Dn utbmty bnyna pojh
vtmutl; ;oojty utb dgaugg exnj ojutlr
Dejhgyggv eexlglsu uear dgavgy /b^ Dn
utb youtl;tt pk.r dgalgg^ Uth;tt Dejhgy
htptt ytuty wgum zbgj ytu gjuggj tyt
ueynuggv bny, vglugyg ut;tum dgm nmutr
dgavgy^
Mtj o-; Dejhgy ygbgau ;ghny mfjvfy
gvmkj jee z.eelvgy /b^ Mtur dn mooyttv
hgbunay oytmta xehgl g.jglsy vgay
bt;tt mehga vkyvvky /b^ Mooyttv #Dn
utbuoa* _vov bnyna doh utbnau dgmnpb
dklky pguglbgauggjgg gjnlugvgy ut;unau
bt;tr g.vgy^#
K;kk dn utbuoa dklvky dfuff; bnyna
pojh vtmutl; dgzj dgzvuglgyuggj ;oojvty
dgayg^ Mtutt; x f;fj doj hna;tu dgavgy
utbilnay pgldnjglsyhgg kjky; Dejhgy;
mglgjh;gu dg gb,;jgl bggy, elgb mga.gy
rgjuglmga dklvky /b^
Dn ooyttv ffj oyty* ooyttv ffj rnyhtyt
vgay bt;tt dgahuoa ut;unau bt;;tu
dklvky^ Uguwhoo nmutl bny, elgb
ugyhgiuoa dgm dfh dklkkvka utr
pgldnj;gu^ F;fj doj Dejhgysu bgumgy
;eelr ooyttv ffj oyty dgahuoau dgmglr
xg;yg^
Dn gb,;jglsyhgg mfuvufl; mga.gy
gbuglgy mtyutjnay elvg; kjr xg;yg^
Mtutt; x k;kk Dejhgysu gl;gjieelghsy
mflff grnllgr hoboovm vgay bt;ttu
hojutr dgaugg^ Dn fyff;fj Dejhgys
hgajsu hoboovmta he.gglwgr bgi gp
rgjuglmga gb,;gjx dgayg^
Ugjxnu

Hg.vjglm 2Ytbtlm mgaldgj


316 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Ytbtlm mgaldgj

Mflffv
Fjff mflfhnay mel; klplku;vky hoynau
dewggr g.ghsy mel; bfyuf mfl;fu inu
zbgj ytu gvee;lsu bfyuffj ina;.tjlt;tu
o-^ Heexny utjtty; g.jglsu ukl;ee (_un-
mttv ugjvgy y, 21%30 #Bfyufy mflffv#*
Mkkllkuk 35%31@32* Nvgng 43%3 #mflffv#)
utr mtb;tultvty dga;gu^ Inyt utjtty;
Bgmga 20%28* Bgj[ 10%45 #bfyuf mflfh#
utr dnxvty dga;gu^


T.ltjooltl

T.ltjooltl ut;tu y, hoy mfjflhmyna
doh utbnau _vovm inlroolthnau htlyt^
Heexny utjttyna o-; mghnlsy mkluka;
ugjgg mg.,vyggj utbnau inlrool;tu dga.^
Inyt utjttyna o-; tyt y, dgmnvm
Nkhgyggv hojmvty _vovnay dgmnpbsu
htlyt^ Uj-[* -.j-a htlttj #t.ltjooltl#
ut;tu y, _vov Hjnvmt; utbtt
inlroolvtyttj utbmyoo; Dejhgymga pf.
hgjnlwggmga dklkhsu nlmutyt^ Inyt
utjtty; _vovnay dgmnpb dg pguglbgay
ohlttj ;gbreelgy t.ltjoollnay mghnl
fjufh mehga mk;kjhka mgaldgjlgvgy
dga;gu^

Heexny utjttyna o-;%
Heexny utjtty; #t.ltjooltl# ut;tu ou y,
dgjgu peey e;gg ugj;gu dfuff; zlgyuezg
(L-.nm 23%27* 25%9)@; dgayug ugj;gu ou /b^
Tyt y, uj-[ttj #{gjygu# utvty ou^
317 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
T.ltjooltl ut;tu y, vkukuuuoa zbggys
mkluka; ugjgg mg.,r* Npjgnl, gj; mobyna
doh utbnau mooy ;ttj ygbnyxnlr* utbtt
inlroolthnau nltjhnalvty _.j-a
htlyttv ugjglmga ou /b^ (L-.nm 16%20)

Inyt utjttyna o-;%
T.ltjooltl ut;tu y, #domtth* ;gl;lgh#
utvty Gjgd htlyna #Kpr# utvty oumta
hkldkkmka kjxeelgu;;gu^ Tyt y, inyt
utjttyna o-; _vovnay g.jglsy mflff
hojmvty dgmnpbsu htlyt^ _vov tyt
;tlhna; njvynahtt ;gjgg 30 ygvgy;gg
doj hoy mfjflhmynau g.jghsy mel;
dgmnpb hojmvty /b^


Dndln; ugj;gu t.ltjooltl
G^ Heexny utjttyna o-; t.ltjooltl y,
ukl;ee gb,mysu mghnl dklukvykkj
hnau;;tu dga.^ (Rnitt y,% _un-mttv
ugjvgy y, 30%10* L-.nm 1%4* 4%20@21)

D^ Inyt utjttyna o-;* heexny utjttyna
t.ltjoollnay mghnlsy kaluklm ht.ttj
dga.^
Uth;tt hoy mfjflhmyna utbnay eexlgl
y, Hjnvmmta hkldkkmka^ Tlx gel _vov
Hjnvm dkl dn;yna utbnay mflff ohvty utr
htlvty^ (1 {kjnym 15^3)
#T.ltjooltl# ut;tu ou y, hoboovnay
mfjflhnay utbnau eexlgh mf;nauoa mt;yna
doh utbnay mflffvnau mflfhnay mel; ohvty
utvty emuggj ugj;gu^ (Bgmga 3%15) Mtj
pguglbga; ejvugvgy wevggjgg hoy
mfjflhmynau g.gjvgy /b^ (L-.nm 1%1@5*
Nkhgy 19%30)
Tlx gel 2 {kjnym 5%14@m #Ytu y, doh
hoboovnay mflff ohvty#* bfy 21@j
318 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
niltl; #dn;yna mflff#* Uglgm 3%13@m
#dn;yna mflff hgjggl dklvky# uth btmttj
htlvty dga;gu^
Hgjny tlx gel Nkj;gy ukl; hojmvty
_vovnay dgmnpb y, ;tlhnay doh utbnau
t.ltjoolthnay mflff dgavgy ut;unau
kywlky htlvty /b^ Jkb 6@; mtjttj*
;tlhnay doh utb youtl _vovnay Nkhgyggv
hojmvty dgmnpbggj ffjm y, inlrvty /b^
Mtj _vovnay pguglbga; wk.;lku;vkysu
utbnay ioolm dg hflv* bfy t.ltjoollnay
mghnlnau doh hoboovnay voyvyna mflff
fjufvfy /b utr mgaldgjlgvgy dga;gu^
_vovnay ohtl y, dn;ty; heexny
utjttyna t.ltjoollnay mghnlsu nlmut;tu^
Heexny utjttyna o-nay ugjgg mg.nh dg
inyt utjttyna o-nay _vovnay hojmvty
dgmnpb y, Dejhgys heelngj hkkjky;kk
pkhnw;ku^ (Nvgng 53%10* Bgmga 3%13@17*
_.j-a 7%7@10* 1 -mj 3%21)
Inyt utjtt y, _vovnay ohtl dg
dgmnpbggj ;eevgguoa^ Hgjny Nkhgyggv
Dn; Hjnvmmta hgbm dgmnpb hojmth dg
Mooymta hgbm ohyt ut;unau mgaldgjlgr
dgaugg /b^ (Jkb 6%3@7* Uglgm 2^19@20)^
_vov Hjnvm ;tlhnay utb youlnau g.ghsy
mel; Nkhgyggv dgmnpb hojmtr* twtvm y,
pguglbga; wk.;lku;vky^ _vov dgmnpb dg
wevggj ;tlhnay utb youlnau euggugg;
pkuvkhuoa* inamutl* pk.lkyu ffjmff g.vgy^
Mtj dn;ynau Dejhgy; tjuty kajmeelgy*
Vgmgys hkjlklkkv g.gjx* hoy mfjflhmyna
fbyffv ffjff inamutl g.vgy /b^
Mnab x exjggv _vovnay g.jgl y,
hoboovnau Dejhgymga kajmkhk; vgg; dklr
dgavgy utbnay gvee;lsu ina;.tjlty twtv
dklukvky /b^
Tyt xehgl z.;gl y, mtj o-; g.jgl* dgzj
hffj (Jkb 5%11)* gb, (Jkb 5%17@18) dg
utbnay eexlglsy g.jgux Dejhgy dg
319 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
hoboovnau hkkjky; y, kajmeelgy
t.ltjoolvty /b^


T.ltjoollnay f;fj
_.j-a htlttj tyt #pkhnweelgh#*
#;gl;lgh# utvty emug nltjhnal;tu^ (L-.nm
23%57* 25%9) 7 vgjsy 10@ys t.ltjoollnay
f;fj dkl ?;-a hoboovnay he.,; hgbunay
xehgl f;fj dga.^ L-.nm 16@j doluttv dn;
ghlgh mghnlx hojmtl kywuka cv l
oal;thuoa dkl tyunay o-; gjney ugpgjm
kj;kuuoa dga.^
Bt;ttr Npjgal, hoboov utbnay
eexlglsu g.;gu dgavys g;nl utbnay
eexlglsu g.x dgavgy gjney ugpgj y, x dgv
utbnay eexlglsu g.gh cvmka dgavgy^
Hgjny Npjgal, hoboov t.ltjoollnay
f;jffj Dejhgys gjney dga;gl hnautt;
ffjv;nay utbnau dk;;ku dga.^
Mtj o-; 15 mghnl (ehysu kjeelgg;)* 12
igmgglm mghnl* Dejhgys fbyf mg.nh
t.ltjoollnay 3 mghnlsu fjuf;fu dga.^ (L-
.nm 16%5@29* Mkkllkuk 29%7@11) Htjt. dn;
mkkllkuk 28%8@; ugjvgy #yfuff hejug#@su
kjklweeldgl mty; 13 igmgglm mghnl dg
youlnay mflffh ;fj.fy mghnl dgayg^
Npjgal,xee; domty ytu rnlnay utbnay
t.ltjoollnau 7 vgjsy 10 y; hna;tu dga.^
Ooymta g;nl gjuggj ;tlhna ;gzgj
t.ltjoollnay f;fj y, _vovnay Nkhgyggv
dgmnpb hojmvty f;fj utr htltu;;tu^ Tyt
f;fj dkl nh t.ltjooltlnay f;fj dgavgy
/b^ Bfy _vov Dejhgys doh pf.m
uoawtl;oolthnay mel; ;tlhnay doh utbnau
euggvgy f;fj dnltt^ (Bgmga 3%13@17)


320 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
T.ltjoollnay fjufl* mghnl
Heexny utjttyna o-%
Heexny utjttyna o-% T.ltjoollnay
mghnlsu y, devg; mghnlsy g;nlggj gvgjm
fjuf;fu dga.^ Ghlgh mghnlx ffjnauff
gjnevugy -j;nay cvlklsy he.wgvys
kjky; gjney he.wgv fbvx youlnay mflffh
mghnl; pkjnelvgy ytu pglee deh dg
igmgglm mghnl; ffjnayhff dklky utj
dolnayhty;tt pkjnelr ytu hew vkyukvky
/b^
Ytu pglee deh dg igmgglm mghnl;
pkjnelvgy ytu hewmgauggj gjney ugpgjm
kjyk^ (L-.nm 16%3@4) ghlgh mghnlx
mghnlsy gb,mgy; utbnau inlroolthnay
mel; mooyna mkluka ;ttj ugjgg mg.nyg^
Ugjgg mg.nh y, t.ltjoollnay f;jnay
hgbunay xehgl poal dga.^ Htjt. ugjgg ol
mg.ndgl mghnl fjufh cv zbgj x ginuuoa
dklyk^ Mghnlsy gb,mgy; ugjgg mg.,r
Npjgal hoboovnay ytu rnlnay utbnau
gjnlughuoauttj utbnay mflffh
t.ltjoollnau hnar xg;ghuoa dgavgy /b^
#Mtutt; Ggjky gb,; ehys mklukay ;ttj
hkcj ugjgg mg.,r* Npjgalnay hf.uoo;nay
doh bee oalvnau* mt;yna utb dejee oalv*
doh youlnau mooy ;ttj ygbnyxnlr
mt;uttjnau ehys mkluka ;ttj
inlrooltt; mooynau vkyuku;vky hoyna
ugjggj hfmloolty httj mgl ejee z.eelgh
cvmka^# (L-.nm 16%21)
Mtj hoboovnay mflff t.ltjoollnau
hnahnay mel; hkcj ehysu youlnay mflffh
mghnl;* ytu hewsu igmgglm mghnl;
pkjnelgy g.yg^ :gjgg y, mtj hkcj ehysu
Tptyna fbyf hejlsy bgahys fbyf
g.xnjx* hkcj ehyg; pkjnelgy ig.ug hgzh
dfuff; ytu y, tpty;* yfuff y, youlnau
oojtux ehyg; kyku;kyk^
321 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Ggjky tpty; kyku;kh ig.ug ;ttj y,
eygvgy ehysu youlnay mflffh mghnl
dkluky* youlnau oojtux zbggys ig.ug ;ttj
y, eygvgy zbgguggj ;gbreelgy Npjgal,
hoboovnay domty rnlnay t.ltjoollnau
hnahnay mel; mooynau httj mgl ejee
z.eelghggj Tptyna fbyf gb,;ggj y,
g.xnjx ;gjgg y, httj mgl jee z.eelyg^
Npjgal,xee;sy utb youtl ehys mkluka;
ugjgg mg.,vyggj inlrnyt^ Mtutt; mt;yna
doh utbnau g.vgy ehyg Dejhgy dg
hoboovnay t.ltjoolthnay mflff wfl joo
z.yg^ Nyutvyttj Npjgalxee;sy domty
rnlnay mejin; hnavty utb youtl gjnlyg^

Inyt utjttyna o-%
Heexny utjtty; ugj mg.,vyggj utb
inlrool;tu dgavgy dkl inyt utjtty;
_vov Nkhgyggv dgmnpb hojmtr* Dejhgys
g.jglsu dna dklukhsy mel; pklnkvys
hejug dklky ;tlhnay* hoy mfjflhmyna doh
utb youlnau g.vgy /b^
Heexny utjttyna o-; Ggjky ig.gu
mg.nhsy fbyf ffjnayhff mflff dklky
utjnayhynahtt mflff t.ltjoollnau
hnahnay mel; mghnlsy dehsu yz;glyg^ (L-
.nm 16%11) Mtj Tptyna fbyfh mghnlsy
injtty ;ttjttv uglmga yoojvttj ;oojty
dkakj* hkcj gmug ;oojty yeymgulgvgy
gyhnleey emlgusu g.x* hfinuyna ;kmkj
g.xnjyg^ Mooyttv ug;yg mtj dehys
wevyggv htvunau g.x* hejeeuggjgg
fjifflnay vee;lsy pooy yoojty mgl ejee
htvtu wevsu ;klkky e;gg wgwyg^ (L-.nm
16%12@19)
T.ltjoollnay f;fj* Ggjky mghnlsy
mkluka; ugjgg mg.nh cvsu hnahuoa kjhnr
dkl;kuuoa^ Ggjky ehys mkluka; ugjgg
mg.,vyggj Npjgalnay gj; mobyna doh utb
youtl* fyffh gb,mys mkluka; inlrnyt^
322 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Ej,;ggv mkbnlku;vky hoy ehynau wfl;
nlutt;tu dgavgy^ Tyt dkl heexny utjttyna
o-nay t.ltjoollnay mghnl dgavgy /b^
Tyt y, inyt utjttyna o-; zu l g;nl
gjuggj pf.hfy ehys kjky; _vov
t.ltjoollnau hnavty /b^ Mtj dgmnpbggj
utbnau g.x hoboovnay mflff pguglbga;
oh;tu^
Mnab x exjggv mtyutjnay ghlgh mghnlx
_vov Hjnvmnay g.vgy dgmnpb dg
pguglbgay ohtluoauttj doh utbnay g.jgl
njthuoa /b^ Tyt y, ev dg Gjney voyvttj
;ghny mfjfh g.jglsy dn-ltl /b^


Ugj mg.nh

Tyt y, heexny utjttyna o-; youlnay
mflffh mghnlsy mkluka ;ttj ugj mg.,r*
ffjnay utb youlnau inlroolth oal;tl
dga.^ (L-.nm 4%29* 16%21) Heexny utjttyna
o-; Dejhgy hoboov gvgj ;kmkj mghnlsy
gb,mys mkluka ;ttj ugjgg mg.,r doh utbtt
eexleelghsu pf.iffjvfy /b^ Hgjny tyt
y, inyt utjttyna o-; _vovnay dgmnpbsu
nlmut;tu dklvky^


Dgmnpb

1^euggu;gh 2^kjieelgu;gh 3^heexny
utjttyna o-; hnar dgavgy inu ugjgg
mg.nh gjuggj utbnau inlroolth utvty
emug^
Inyt utjttyna o-; Nkhgyggv hojmvty
_vovnay dgmnpb y, ;tlhnay doh utb
youlnau euggr fufhnay mflff dgavgy /b^
_vovnay dgmnpb y, ;tlhnay doh utb
youlnau eugghnay mflff* hoyna utbnau g.x
z.vgy utvty emugmga /b^
323 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Hoy mfjflhmyna tlx* ghlgh mghnlx _vov
Ggjkys e;gb dklkh ghlgh mghnlx
Nkhgyggv dgmnpb hojmtr* ;tlhnay utb
youlnau g.vgy^ Tyt dkl mooyna
dgmnpbnay pkjnluk dgavgy /b^ _vovnay
dgmnpb ut;tu y, kjieelgh* inlrnh utvty
emugmga Tyt y, doh utb youtl mooy;
inlrvtynau nlmutr* bfy mtj dn;yna
fbyffv inamutl g.vgy ut;unau nlmutyt^
Dgmnpbnay #kjieelgh# utvty emug y,
_vov ffjff doh utb youlnau g.x
inamutu;tr ohvtynau htlr dgaugg /b^ Hoy
mfjflhmynau g.jghsy mel; _vov dn;yna
utbnau g.x* mooyna mflff ohvty^
Mnabttv mooyna ohtl y, mg dn;* doh
utbmyoo;nay* hoy mfjflhmyna ohtl dgavgy
dfuff; mooyna ;ghny gbnlglm y, nmutux
doh hoboovnay ;ghny gbnlglm /b^
Mooyna pklnkvlkl y, doh utbmynau
g.gjvgy poal dgavgy dfuff; mooyna
dgmnpb y, hoy mfjflhmyna doh utb
youlnau euggvys utjx /b^
#Ooyna ;ojvltl dklkh dgmnpb y,
t;outt mg ygjsu g.gj;gu^# (1 -mj 3%21)
_vovnay hojmvty dgmnpb y, dn;yna doh
utbmynau g.jghsy mflffh ie;gjug gjug
dgavgy /b^


Utb
Dejhgys tvjtu doh oal;tl^ Bfy
mfjflhnay utb dg f;fj membsy utb
dou;nau htlyt^
Utb y, Uj-[ttj #hamartia# /b^ Utb hnah
y, #hamar tano# Tyt y, dgayggv pfjfh utvty
ou^ Bfy _vovm nmut;tu uth bfjmlff
Dejhgys hoounay hnavty g.jglsu holtty
pf.iffj;fuuoa* mooy; nmut;tuuoa hoynau
htlyt^ Oytynau bt;thuoa* nmuthuoa dga;gu
324 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
y, Dejhgys fbyf ;eelug.gjuoa dga;lsy
utbnau hnar dgaugg /b^
Htjt. dn; Dejhgys fbyf utb hnahuoa
dgahsu hov.tl* Dejhgys ounau pf.ffj
kalukr _vov dkl dn;yna g.jgux dklvky
ut;tu oytynau ehggjgh htjtumta^
Dn; _vovnay dgmnpb dg pguglbga;
Dejhgys outtj ;gbreelgy nmuth htjtumta^
Dejhgys ounau ;gughuoa* oytyttv ugjx*
he;gl ykblkl; ffjnay ;ejggj nmuth y,
utb /b^
Dndln; htlr dgaugg hgbunay hoy;
ykwmka utb dkl _vov ;tlhnau doh utb
youlnau euggvgy ut;tum ol nmuth /b^ Dn;
_vovnay bty;tlvty hnautt;* mooyna
dgmnpbggj dn;yna utb euggu;gr* dn;ty;
bfyhnay gbnau fuvfy ut;tum nmuth cvmka^
Hoy _vov dn;ynau utbttv xflfflfhnay
mel; dgmnpb hojmtr pguglbga; ohtr
;ghny gbnlvgy utr dnxnu;vty; ol nmuth y,
utb dnltt gbnlr* dn;ynau utbttv
xflfflvfy ut;tum nmuth y, utb /b^


Utbinl

Dejhgyggv hfy;na dgavgy ffjnay
utbnau ehggjx* _vov utbnau y, euggr
fuvfy; mglgjhgr Dejhgy; tjutr njthnau
utbinl utr htlyt^ Dn; dou; utbnay melgb
/b^ Rnyhtyt utbinl dkl oytynau ;gugy
Dejhgys fbyf utbmta ut;utt holtty
pf.iffjx*mooyna ounau holtty pf.iffjfh
z.;gl /b^ Dn; Dejhys fbyf utbmta ut;utt
holtty pf.iffjfh htjtumta^ Mtutt; dohna
l gb,;jglsyhgg mejin; utb hnar*
ohth;tt mgb; kxyk ut;utt* dgv _vov tyt
;tlhna; njr dn; inu utbmynau g.jghsy
mflff njr dgmnpbggj ;gbreelgy doh
utbnau g.yg^ Mtutt; ohtt; dn;ynau
325 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
g.jghsy mflff ;ghny gbnlvgy ut;tum
nmutvyttj _vovnau holttr g.vgy /b^
Pf. Utbinl dkl ffjnay dk;lsu kjhnr
Dejhgy; tjutr kxnh /b^ (L-.nm 2%38)
Utbinl dkl ffjv;nay utbnau holtty
pf.iffjx* Dejhys outy; tjuty kxnr ev dg
wevys g.jglsu vtmutlttjtt holtty g.gh
/b^ (1 Nkhgy 5%6)
Rnyhtyt utbinl dkl ffjnauff utbmty*
Dejhys hoo _vov dn;yna doh utbttv
g.gjvgy g.jgux ut;tum nmuth /b^ Utbnay
eexlglsu g.x* g.jglsu x bfy g.ghsy mel;
dn; ffjv;nay pomutlttj gjney utbuoa
dklkh ut;utt dkl,r* Dejhys fbyf*
heelnay fbyf utbmty ut;utt holtty
pf.iffjfh htjtumta^ Mtuvyna ;gjgg dn;
oyty dg _vovnay dgmnpb dklky wevggj
dn;ty; fuvfy ev dg gjney voyvyna
g.jglsu holtty g.gh htjtumta^
Utbm hoy ffjnay dk;kl* hovlnau kjhnr
Tpty; tjutr kxnh htjtumta^ Dn; _vovnay
dgmnpb dn;yna utbnau g.jghsy mel;
dgavgy ut;tum nmutht; g.jglsu g.;gu^
Ffjffj htldtl _vovnay dgmnpb dg
pguglbga* ;ghny gbnlglm y, utbm hoynau
g.gjvgy pgb dgavgy ut;tum nmut;tu /b^
_vov bghgy dn-tj ;tlhna; dgmnpb
hojmtr* pguglbga; wk.;lku;vkykkj
dn;yna utbnau gjnlugvgy^ Mtj ffjm y,
nmutux hoboovnay g.jgux dklkhsy mel;
;ghny gbnlvgy ut;tum dojty nmuth y, pf.
utbinl rnyhtyt nmutl /b^


G.jgl

#Evgy; eygvgy hoy g.jgu;gh# utvty
emugmga^ Dn; ffjv;nay utbttv dklr mgb;
kxnhkkv gjuguoa ut;utt holtty pf.iffjx*
326 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Tpty mfjvfy hnautt; mooyna dgmnpb
pguglbgay wevggj ;gbreelgy dn;ynau doh
utbttv g.gjvgy ut;tum nmutht; g.jglsu
g.;gu /b^
_vovnay g.jgl ffjffj htldtl _vovnay
dgmnpb dg wevgy; nmutvtyttj utbnay
eexlglsu g.vgy hoy y, g.jglsu g.gux*
;ghny mfjfux* pf.m hoy utr htltu;;tu^
Dn; _vovm nmutvtyttj mfjflhnay utbttv
g.gheelgg; f;fj doj hna;tu utb* doh
utbttv g.jglsu g.vgy hoy; g.jgl ut;tu
ounau htjtult;tu^ Evgy; eygvgy hoy
g.jgu;;gu inu utb; eygvgy hoy voyvyna
oytyna ou* ffjffj htldtl _vovnay
dgmnpb dg wevgy; nmutvtyttj utbttvtt
g.jglsu g.x xg;yg^

:ghny mfjfh
#2 ;gh, e;ggugg mfjfh# Utbmta hoy
_vovnay dgmnpb dg pguglbga; nmutvyttj
voyvttj g.jglsu g.ghg; ;ghny mfj;fu /b^
Dn; _vovnay dgmnpb dg wevgy; nmutvyttj
voyvttj ;ghny mfj;fu^ Utbttvtt gjnlvgy
hoy ;ghny mfj;fu^ :ghny mfjvfy hoy doh
utbttvtt euggu;vgy dfuff; utbmta zbgj x
hgbggjgluoauttj _vovnau njthnau
holtt;tu^


Utbnay eexlgl

Ev dg gjney voyvyna vgay bt;ttuttj ytu
;kj doh utbtt eugglughg; utb eexlgu;gyg^
Ev dg gjney voyvyna vgay bt;tty; nmuth
y, _vovnau Dejhgys hooht; ut;tum nmuty*
mooyna hoy dklr tyt ;tlhna; njr dgmnpb
327 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
hojmtr pguglbga; ohvty y, dn; dohynau
g.jghsy mflff dgavgy ut;tum nmut;tu /b^
_vov ffjnayh y, dgmnpb dg pguglbga;
nmuth hoynau utbttv y, g.gjvgy /b^
Dndln; ugj;gu utbnay eexlgl y, _vovnay
dgmnpb dg wevgy; nmutvtyttj doh
utbttvtt euggu;vgy ut;unau htlyt^ Doh utb
_vovm inlrny* mtuvyttj hoy mfjflhmyna
vtmutl; utb dgahuoa dklvky^ Dn; _vovnay
dgmnpbggj ;gbreelgy ffjv;nay doh
utbnau ;gbreelvyggj l ffjv;nauff
g.jglsu g.gux* pf.m hoy utr htlr xg;yg^


_vov Hjnvm

_vov% Hoy mfjflhmynau doh utb* utbnay
inamutlttv xflfflvfy g.jgux^ _vov ut;tu
y, hoboovnau utbttv y, g.jgux utvty
emugmga^
Hjnvm% #Fjufbrlfu;fh* mkbnlku;kh#
de/e mkv mojhoolth Dejhgyggv
mkbnlku;vky hoy 3 zypsy uoawtmuth
oojtumta^
1^ Hggy
2^ ti opooltux
3^ mghnlx
_vov tyt 3 oojunau uoawtmutr dgavgy^
Dn; _vovnau hggy ti opooltux* dn;ty;
utbnay eexlgl dg g.jglsu kalueelr fuvfy
mghnlxnay he.,; _vovm nmuth htjtumta^
Mnabttv dn; mooynau _vov hjnvm utr
;ee;;gu /b^ Mtj dgmnpb dg pguglbgauggj
;tlhnay doh utbttv dn;ynau g.gjvgy
mtyutjnay ghlgh mghnlx /b^
Mnabttv _vov dkl mooy; nmutux
hoboovnay hggy /b^ Dn; mooy; hgy;ghg;
mtj dn;yna utbnau ehggjeel;gu^ Dn;yna
f.fu twtu utbmta dgavgy dg dn; mt;yna oj
e;gb exjggv mfjflhnay utbmta mfjvfy^
328 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Mnabttv dn;ynau ioolm holttr dgaugg
ut;unau htlr fuvfy /b^ Mooyna dgmnpb dg
wevggj dn; utbttv eexlgu;vgy utr htlvty^
Mtj mtyutjnay elvsy mghnlx dgavgy dg
hoy mfjflhmfy dn;ynau utbttv g.gjx fuvfy
dnltt^ Bfy mtj dkl hoy mfjflhmyna hggy
/b^ Mtj utbmty dn;yna fbyffv tyt 3
poalnau hnavty^


Dejhgys hoo zgugg;
hoy dklvky dt&

Mtj g.jgux dklr utbm hoboovnau doh
utb* ioolm* mgbggv g.jghsy mel; hoy
dklvky /b^
_vov utr hty dt&

Thltl 1%3@m htlvyttj mtj dkl domttux*
rnyhtyt Dejhgy* kjxlky -jmfywnay
Dejhgy^ Domttux* rnyhtyt dejhgy^ Doh hoy
mfjflhmynau utbttv g.jgux Dejhgy^
(Qnlnka 2%6 #Mtjttj Dejhgys bfy
xgygjggj kjiny dgavgy*# Nkhgy 1%2@3
#Tyt ytuty thty; Dejhgymga hgbm
dgavgy^ Doh /b moouttj dna dklvky dn
dklvky /bvggv mooyuoauttj dn dklkkuoa
/b ytu x dgahuoa#) _vov dkl domttux
Dejhgy^
Ht;na mnab dklk.x mooynau hoyna
;ojttj ;tlhna; njtht; mooyna g.jgl dg
hgajgy; ol nmutr g.jglsu g.x xg;gguoa
hoboov klky dgavgy /b^ Utvty x ffj klky
hoboov mooyttv g.jglsu g.x* Dejhgys
hooht; dklr mooy; nmuth nmutlttj gb,;gjx
pf.m hoy dklvky /b^
329 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Dejhgy hoboovm mkumkkvky
heel, y, zbgj heel, .t&
Dejhgy dkl doh poalnau ej,;ggv
mflf.lfux /b^ Pf.hfy rnyhtyt Dejhgy*
poajltiuoa guee ytuty^ Mtjttj fjnay
domttvty -jmfywf; ffjnay heelnau
ugjugvgy^
1^ Dejhgy utbmta hoboovm pkjnelr heel,
ugjugvgy^ Mtj y, utbm hoboovnau g.jghsy
mflff heel, dgavgy /b^
2^ Utbmynau utbttv y, g.jgh nmutlnay
heel,^ Tyt heel, g.jgux _vovm nmuth
nmutlnay heel, /b^ (Jkb 5%1@2) _vov
Dejhys mkumvky heelnau dn-loolthnay
mel; tyt ugpgjm njr ev dg gjney voyvyna
vgay bt;tty; nmutux hoboovm dgmnpb
hojmtr pguglbga; wevgg ejvugy ohtr
;ghny gbnlvgy /b^ Mtj tyt ;tlhnay doh
utbmynau g.gjghsy mel; g.jglsy heelnau
ugjugvgy^
3^ Dejhgy ev gjney voyvyna vgay
bt;tty; nmutux hoboovm nmutlnay heelnau
ugjugvgy /b^ ffjnayh y, g.jgl; nmutuxnau
Dejhgys hooht; dklukh nmutlnay heelnau
ugjugvgy^ Dejhgys hooht; dklkhsu hovvty
hty x dga mooyna heelny; nmutlttj kjkh
htjtumta^ Tyt dkl g.jglsu g.gh wkjsy
ugyw pgb^
4^ Mtj dkl oytyna gjney voyvyna
g.jgl; nmut;tu hoboovm ;n.ggrnyu
pf.iffjvfy /b^


Dejhgys heel, (gj.gy heel,)

Dn; Dejhgys fbyf vghnh cvmka doh
/byna ina;.tj y, 10 heel, /b^ Mtutt;
f;fj membsy gb,;jgl; hkldkkmka 613
330 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
poalnay pgglm dga;gu^ Mtj y, #hna# utvty
meiggl dg #dnmuna hna# utvty hkjnu
dga;gu^ Tyt y, gb,;jgl; htjtumta
gb,;jglsy pgglm dfuff; heelngj
;gbreelgy dn; Dejhgy; hnxytty
;eelug.gjmga dga;unau bt;tr xg;yg^
Zgugg; ut.tl zbgj x bghgy dn- heelnay
oalvttj mooyna fbyf pf.mufu;fhuoa^
Heelngj youlnay bt;ltu nj;tu^ (Jkb
3%19@20)
Dejhgy hoboovnay utbnau ehggjeelghsy
mel; heelnau mkumkkvky^ Dn; heelnau htptt
x ytu dojxlty ;gugr xg;ghuoa^ Mnabttv x
_vovm nmuthttvtt fbyf utbmta dgavgy^
Dejhgy Heelngj mevugy utbtt ehggj utr
mkumkkvysu dn; ;gjeeuggj holtty g.gh
cvmka^ Dn; Dejhgys heelnau ;gugr xg;yg
utr dgj;gbyghgg dklnh htjtumta^
Dejhgys heel, ;gh, hoyna youtl y,
mealsy youtlm dkluk;ku heel, /b^
Dejhgy dn;ynau mooyna heelnay ;guee
dgar xg;ghuoa ut;unau bt;yt^ Dejhgys
heel, y, hoy hnxytty vel ;kjka dklkhsu
opoolthnay hgbm Dejhgys gjney mfuv
dga;gl heelngj nltjx dga;gu^


Dn; _vovm pgg.gl nmuth
htjtumta /e&

Pgg.gl nmuth cvmka^ #Ffj htyna x
;kmkj g.jgl ouoa^ Exnj y, dn; g.jgu;gr
dklkh ffj ytk mtyutjnay ;kkj hoboovm
fufu;vfyuoa ut.^# (Oalv 4%12) Mtj tpty*
mtj hgbunay vgay oalvmty* mooyttv ffj
g.jgux dgahuoa* mtj l g.jgux Tpty
dklkhkkj mooy; nmutvyttj utbttv
xflfflfu;fr ;ghny mfjr* mtyutjnay elvg;
kxnr bfyhf; gb,;gjx xg;gh exjggv mooy;
nmuth htjtumta^
331 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Dn; zgugg; _vovm nmuth
cvmka .t&

1^ Dejhgys hovlnay ;guee ;eelug.gjmga
dgahsy mel;^
2^ Utb youlttvtt g.jgu;ghsy mel;^
3^ G.jglsu g.x mtyutjnay hggyxlgl*
;n.ggrny; kxnr Tptymta hgbm
bfyhf; gb,;jghsy mel; _vovm nmuth
htjtumta^


_vovm nmutvty x utbmty dklkh
ee&
Ouoa^ Tlx gel ;ttj o-; Tptymta
eelpghggv fbyfh z.;lgg tjuty vgygr
ffjnauff #youtlmyoo;nay thynah# utr
htlvty^ Fyff o-; _vovm nmutvty x utbmta
utr dk;;ku hoy klky dna^ Ut.x mnab dni
/b^ _vovm nmuthttv fbyf doh hoy utbmty^
Hgjny _vovm pf.ffj nmut.tl utbmty dni
pf.m hoy /b^ Tlx gel _vovm nmuthttvtt
fbyf utbmty dgavygg tjuty vgygr
#youtlmyoo;nay thynah y,# utr htlvty^
Hgjny gel :gbgv[ z.gh pgb;gg
_vovmta eelpvyggj mooynau g.gjvgy;
nmutr* hgjny Dejhgy; mooyna oytyx
oalxltuxtt dklukvky; gel mglgjhvgy
/b^ Hty gelsu utbmty uth /b dt& Hty
mooynau utbmty uth /b dt& Tlx gel
Dejhgys g.jgl; nmutr utbnay eexlglsu
g.vgy pf.m hoy /b^ Tlx gel utbmty oo&
Ouoa^ :ghny mfjffuoa dgah;gg utbmty*
youtlmyoo;nay thynah y, dgavgy^ Tlx
gel Dejhgys g.jgl; nmutr utbnay
eexlglsu g.gy* pf.m hoy dklvys ;gjgg doh
hoboovm Dejhgys hoo _vovm nmutr pf.m hoy
dklkhsu g.jglsy pgjsu mgjggh dklvky^
332 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
gel utbmty dni pf.m hoy /b^ Utbmty
utbmty; vgay bt;ttu ;gbreelr xg;gh ee&
:gbreellgg utht; pouttj l ytu pomutl
mf;na /b^ Ffjff g.jgu;gh cvmka hoy zgr
dev;su g.gjx xg;gh /b dt&
Htjt. ffjff evgy; rn.r ohth utr dgar
g;nlhgy ohth utr dea hgree;gh hoy;tt
mevlgh ut.tl evyggv g.jgh dni hgjny x
doj hkcel rn.r ohth /b^ Ffjff utbmta
hnjytt fjfflnau zgr g.jgh .t&
Utbmty utbmytt mgb; l ;gueelr kx;ku^
Vgmgy; g.mgu;vgy hoy zgr mtjty;
heejmgu;vgy ffj hoynau g.jgh /b dt& Tlx
gel dkl youtlmyoo;nay thynah y, dgavgy
dklk.x _vovm nmutr g.jglsu g.vyggj pf.m
hoy dklvky /b^ Mnabttv utbmyoo;t; vgay
bt;ttu mgjggr mt;ynau g.gjx xg;vgy /b^
gel dkl utbmty dni^ gel ;ghny mfjr
pf.m hoyna gb,;jglggj gb,;gjvgy^ Hgjny
k;kk heelnay pf.m dga;gl dni Dejhys
pf.m dga;lggj vgay bt;ttu mgjggr klky
hoboovnau Dejhys pf.m dga;gl; kjeel;gu
oytyx oalxltux* tlx* oytyx nmutux dklvky^
Tlx gel mtur gb,;gjx dgaugg; Tpyttv
;ee;gu;gr tpyna tyutjm mt.joolvty^
_vovnay pf.m dga;lsu vgay bt;ttu
;gbreel;gu oytyx tlx dklvky^ gel
utbmty oo&
Htjt. utbnay eexlglsu g.vgy Dejhgys
pf.m hoy gelnau utbm hoy utr zgr ytj
mfjnau y, uemggh /b dt& _vovnau he;glx
dklukyk^


Utbilnay pgldnjgl hnavyttj
dn;yna utb gjnlgh ee&

Dn; oal;lttjtt utbnay eexlglsu g.x
xg;ghuoa exjggv utbilnay pgldnjlggj
utb euggu;gr xg;ghuoa /b^ Doh utb
333 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
bfyhf; dojty euggu;ghsy mel; dn;
_vovnay dgmnpb dg wevgy; nmuth htjtumta
ut;unau* bfy mtj Dejhgy ut;tum nmuth
htjtumta^ Rnyhtyt utbnay eexlgl y, _vov
inyt gbnau fufhnay mel; dgmnpb hojmtr*
pguglbga; wevgg ejvugvgyggj dn;yna doh
utbnau euggvgy utr nmutux hoy; fufu;;fu
/b^
Mtu.tl dn; utbilnay pgldnjlggj f;fj
doj utbtt euggr xg;gh ee& Ouoa^ Dn;yna
gb,;jgl;gg hna;tu utb* youtlnau 2000gg;
rnlnay fbyf _vov dgmnpbggj g.x*
ej,;ggv dou;nau y, euggvgy /b^ _vov
dgmnpb hojmtr pguglbga; wevgg
ejvugvgyggj dn;yna doh utb bfyhf;
euggu;vgy /b^ _vov nmutux dn;yna mflff
pklnkvys hky, dklr* dgmnpb dg
pguglbgay wevggj dn;yna doh utbnau
euggr fux* doh utbnay mflffvnau mflvfy
/b^
Dn; _vovm nmutvyna ;gjgg hnah utb
youtl x utbnay eexlglsy oyty dklkh
dgmnpbggj dna dklvky g.jglsy delgusy
evggj euggu;gh htjtumta^ _vov ej,;ggv
dn;yna g.jgux dklr* dn;yna ohth hojmltt
hnah doh utbnau g.vgy /b^ _vov tyt
;tlhna; njtt;* dgmnpb hojmtr dn;yna
doh utbnau g.vyggj doh pf.m dga;lsu
uoawtl;oolvty /b^ Dejhys hoo dgmnpb
hojmvtyttj dn;yna utbnau g.x z.vgy^
_vovnay dgmnpb y, euggu;gh utvty
emugmga ou /b^Mnab x exjggv _vov dgmnpb
hojmvtyttj dn;yna doh utb youtl mooy;
inlrnr* euggu;vgy /b^ Mtuvyttj dn;
utbttv xflfflfu;vfy^
Bfy dgmnpb y, evgy; delhgu;gh*
kjieelgu;gh utvty emugmga^ Dn;yna doh
utb _vovm inlrny fyufjx* utbmta dn;ynau
fbyffv _vov ohvty /b^ Dgmnpbggj doh
334 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
utb youtl _vovm inlrvty ut;tum nmutux hoy
bfyhf; wt.tj gjney dkl;ku^
Rnyhtyt nmutl ut;tu y, k;kkukkv 2000
rnlnay fbyf _vov tyt ;tlhna; njr
dn;yna fyufjvfy* k;kk* njtt;oay doh utb
youlnau ffjmff inlroolty g.x* Dejhgys
pf.m dga;lsu uoawtl;oolvty ut;tum
vtmutl;tt nmuthnau htlyt^
Htjt. mtjmtt rnlnay fbyf _vov
dgmnpbggj dn;yna utbnau euggugguoa
dgavgy dkl k;kkunay dn;ty; ffjv;nay
utbnau eugglugh gjug pgb dgahuoa dgah
dgavgy^ Mtjmtt klky rnlnay fbyf _vov
dn;yna utbnau euggvgy ut;unau ;ghny
vgygumey^
Fyff o-; rnyhtyt nmutl dg gjney
voyvyna g.jgl y, _vovm dn;yna utbnau
inlroolvyttj mtj utb dou; euggu;vgy
ut;tum nmutr mglgjhghsu htl;tu /b^ _vov
tyt ;tlhna; njr dgmnpb hojmtr*
pguglbga; ohvtynahtt ;gjgg ;ghny
gbnlvyggj dn;yna g.jgux dklvys exnj
ooy; dgaugg /b^
_vovnay dgmnpb; nmutr ffjnay doh
utbnau eugglugvgy hoy -jfflmta /b^ Tyt
y, f;fj doj utbnau eugghmga hkldkkmka
oyty /b Rnyhtyt nmutl y, _vov
dgmnpbggj ;gbreelgy ;tlhnay doh
utbnau g.vgy ut;tum nmuth z.;gl /b^


335 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Jkb 8%30 #Mtj ej,;ggv
mkumkkvky hoboovtt bfy
;ee;vgy^ Mtj ;ee;vgy
hoboovtt bfy pf.mufvfy^
Mtj pf.mufvfy hoboovtt bfy
gl;gjieelvgy^#
Tyt y, ggrnb gjney dklyk
utvty ou oo&
Ouoa /b^ Klkyh igiys kyklxn; dg
dejee ykblkuxn; #_vovm nmuth /b dkl
ggrnb ffjxlfu;fr voyv dg bghgy dn- y,
wt.tj gjney dklyk# utr ykblk;ku dfuff;
ooy; nhtyh y, nmutr njvty^
Ut.x oyty;tt mt; elgb pfjoo; dklr
dgaugg /b^ Mt;yna pojhty ;th utb y, ygv
ghnh mevgb ggrbggj elgb nhtv;tu^
Dn;yna gjney dklkh y, zgr wguggv
iglmugglgh /b dt& #Ggrnb gjnevgh# ut;tu
ou y, Dejhys hgbunay ;ejuoa ou dkl ooy;
;ng.kl l ;ejmga dga;gu^
Dn; ffjv;ff utbnayhtt gvee;lsu
ina;tr xg;ghuoa o-; pf.m hoy dklr
xg;yg^ _vov dgmnpbggj dn;yna doh utb
youlnau euggr* utb youlnay mflff
ffjnauff pklnkvlkvky; nmutvyttj pf.m
hoy dklyk^ Rnyhtyt pf.m dga;gl y,
_vovnay wev dg pguglbga; nmuthttv ugj;gu
/b^ Dn; _vov dn;yna utbnau g.vgy ut;tu
oyty; nmutvyttj pf.m dga;gl; kjyk^
Ffjnay hoxttj gjnevgh utr hnxtth y,
oyty; nmuth dni ffjnay vel ;kjka dn-yna
zmuglgugy; kjkh dkl;ku^
Ggrnb gjnevgh uth vtmutl y, hoyna
voyvyna hovtl* ieyglggv mfj;fu^ Doh
iginy ffj ffjv;nayhffjff gjneys mehga
ykblk;ku^ Hgjny mt;yna ynamltu htlth
utvty poal dkl ggrnb gjnevlsy mehga l
dga;gu dnltt^
336 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Dn; _vovm nmutht; ggrnb gjnev;guuoa
/b^ Hgjny x tvjtuttj gjney voyvyna
g.jgl dklkh _vovnay dgmnpb dg wevgy;
nmutvyttj ytu bfvfy pf.m hoy dkl;ku
dnltt^ Rnyhtyt pf.m hoy y, _vovnay
dgmnpb dg wevys vgay bt;tty;
nmutvtyttj ;ghny mfjvfy /b^


Utbtt holttvyttj utb
gjnlgh ee&

Ouoa^ Utbtt holttvyttj utb gjnl;guuoa^
Hgjny _vovnay ev dg gjney voyvty;
nmutvyttj utb gjnlyg^ Dn;ynau doh utbttv
gjnlugr wt.tjhty dklukvky _vovnay ev dg
wevgy; nmutvty wgum l gjnl;gu^ Tyt y,
Nkj;gy ukl; dgmnpbggj ;gbreelgy
dn;yna doh utbttv euggvgy _vovnay gjney
voyvyna g.jglsy vgay bt;tt /b^
Utbtt holtth y, heelnau holtty
pf.iffj;fu dklkhsu nlmutyt^ Hgjny dn;
_vovnay dgmnpb dg pguglbga; nmutht; l
utbnay eexlglsu g.yg^
Dgmnpbsy ev dg wev y, doh hoboovnau
utbttv g.gjvgy mtyutjnay oyty /b^
Dn;yna g.jgl utbnay fxnlffv
iglmuggl;guuoa^ Utbnay eexlglggv
iglmugglgh dni utbttv g.gjvgy _vovm
nmuthttv iglmuggl;gu /b^ _vovnay
pguglbga ;gh, ohtl y, mooyna g.vgy utbm
hoboovnay utbnay mflffh inamutl dgavgy
/b^ Mnabttv dn;yna rnyhtyt g.jgl y,
Nkj;gy ukl; hojmvty dgmnpb dg
pguglbgay wevgy; dgaugg^ Dn; doh utbttv
eexlgl g.ghsy exnj y, dn;yna doh utbnau
euggvgy _vovm nmutvtynah /b^
Utbtt holttvyttj g.jglsu g.x xg;yg
utr htl;tu hoboov dga;gu dkl mnab hoboov
Dejhgys rnyhtyt g.jglsu ol mkkr dgaugg
337 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
hoboov^Mnabttv dn; _vovnay g.jgl*
mooyna dgmnpb dg pguglbga; nmuth
htjtumta^ Hoy Dejhgys fbyf utbnau
holttvyttj utbttv eexlgu;gyg utr doo dk;
Dn; utbttv dklr mgb; kxnh dklyk
ut;unau bt;th htjtumta^ Hgjny dn;ynau
g.gjx Dejhgys fbyf pf.m hoy dklukvky
_vovnay ev dg wevgy; nmutvtyttj utb
euggu;gr xg;yg^ Tyt y, dn;yna he.,;
utbnay eexlgl g.x xg;gh wkjsy ugyw gjug
/b^ Dn; oytyna ou* ffjffj htldtl
_vovnay ev dg wevgy; nmutvtyttj ytu
bfvfy utbnay eexlglsu g.vgy ut;unau
kalukh htjtumta^
Dn; utbtt holtth dkluky; utb
gjnl;guuoa /b^ Htjt. Mg ojutlr utbtt
holtthnau l xehglxnl;gu dkl twtvm y,
mgb; hgzu;gh dklyk^ Dn;yna vtmutlnay
utb dou; gjnlghsy mel; rnyhtyt vgay
bt;tty; nmutwutt-^ Mg ffjnay dk;kl
vgygguggj dni vtmutlttj nmutr bfyhnay
utbnay eexlgl g.ghsu hov,-^


Rnyhtyt vgay bt;tt
utr /e .t&

Rnyhtyt vgay bt;tt y, nmuth l /b dkl
dn;yna utbttv xflfflfh xg;.gjsu fu;fu^
Dejhgys vgay bt;tt y, ;tldtjtl /b^
Dejhgys vgay bt;tt y, #_vov Hjnvm
fjff mflr xg;ghuoa fjmfyna (utbmty)
fbyffv fjnau y, mflr fuvfy /b^ Tyt
;tldtjtl utvyna exnj y, dn;ynau
utbnayhtt mflff ohtr* mgb jee z.gh o-;
dn;ynau ioou;th o-; Dejhgys hoo dn;yna
utbnay pklnkv dklr doh utbnau ytu bfvfy
gjnlughsy mel; dgavgy /b^
338 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Mtj ;tlhna ;ttj ugyw e;gg njr Nkj;gy
ukl ;ttj g.vgy dgmnpbggjgg dn;yna doh
utb youlnau euggvgy /b^
_vov Nkj;gy ukl; ;ttj dgmnpb hojmtr*
utbnau g.x pguglbga; wk.;lku;ky ohth;tt
dn;yna doh utbnay mflffvnau mflvfy /b^
_vov dgmnpb dklky wevggjgg hoy
mfjflhmyna youlnau ;tldtlth btm
gjnlugvgy^
Rnyhtyt vgay bt;tt y, _vov ;tlhna
;ttj njtt; dgmnpb hojmtr pguglbga ;ttj
wevgg ejvugy ffjm y, nmutvty hoy dohynau
g.gjvgy /b^
1 Nkhgy 5%6@; nyutr htlr dgayg^ #Tyt
dkl ev dg wevggj njvty ytuty de/e _vov
Hjnvm /b^ Mtj pf.hfy evggj dni* hgjny
ev dg wevggj njvty^ Utjxltux y, voyv /b^
Exnj y, voyv dkl oyty bfy^#


_vov zgugg; ffjnauff
pguglbga ;ttj pklnkvlkvky
dt&

_vovnay pklnkv y, dgmnpbggj
;gbreelgy g.vgy dn;yna doh utbnay
mflff dgavgy /b^ Mtj ffjnay dn-t
pklnkvklr dn;yna utbnay mflffvnau mflr
dn;ynau inamutlttv ugjughsy mel; ffjnay
dn-nau pklnkvlkvky^
_vov Nkj;gy ukl ;ttj dgmnpb hojmtr
dn;yna doh utbnau g.vgy ut;unau bt;th
cvmka^ Ooyna elbggv _vov pguglbga ;ttj
wk.;lku;vky ut;tum dn; nmuth htjtumta^
Htjt. _vov pguglbga ;ttj wk.;lku;kr
;ghny gbnlghsyhgg fbyf dgmnpb
hojmttuoa dkl dn;yna utb ej,;sy ht.ttj
ol;th dgavgy^ Mnab exnj dn; Mooyna
dgmnpb dklky wevgy; hgbm nmuth y,
xehgl^ Zgugg; ut.tl _vov Dejhgys hoo dg
339 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
pklnkvys hejug exjggv dn;yna utbnau
gjnlughsy mel; pklnkvlku;vky /b^
Dn; _vov Dejhgys hoo ;tlhnay doh
utbnau g.ghsy mel; dgmnpb hojmtr
utbnay ioolmttv dklr pguglbga;
wk.;leelgu;vgy ut;tum nmuth htjtumta^
_vov dn;yna doh utbnau g.ghsy mel;
dgmnpb hojmtr* pguglbga; ohvtyttj
dn;yna utbm hoboov doh utbttv g.jglsu
g.x utbnay inamutlttv dn;ynau
xflfflvfy /b^


_vovm dgmnpb hojmttvty
dgmnvm Nkhgy utr hty dt&

Dejhgy Bkv-ukkj ;gbreelgy dn;ty;
heelnau fuvfy^ Mtutt; utbnay eexlglsy
mflffh pklnkvsu fux dn;ynau youtl dg
hnltywttv g.jglsu g.gheelvgy /b^ Mtj
Bkv-unay gh Ggjkysu mghnlsy ghlguxggj
vkyukr 7 vgjsy 10 ys nh t.ltjoollnay
f;fj Npjgalnay gj; mobyna ytu rnlnay
utbnau eugglughsy mel; utbnay eexlglsy
mghnlsu fjuoolvty /b^ (L-.nm 16)
Dejhgy Ggjkys oj e;bsu t.ltjoollnay
f;fj mghnl fjuoolthttj mkumkkvky /b^
Dejhgy Npjgl, gj; mobty Ggjky dklky
mooyna oj e;gb ugj mg.nh gjuggj
t.ltjoollnay mghnlggj mt;yna doh utbnau
eexlgh gjug pgbsu yttr fuvfy /b^ Tyt y,
Dejhgy dn;yna mflff mkumkkvky utbnay
eexlglsy heel, /b^
Mtj Eexlglsy f;fj Ggjkys e;bsy
he.,; Dejhgy Ggjky dklky mooyna oj
e;bggj mghnlsy fjufl dklkh gb,mys
mkluka ;ttj ugj hoj.tl Npjgalnay gj;
mobyna doh utb eu fjufl; inlrny utbnay
mflffvnau mflr* wguggmugu;gh pgbsu
340 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
fuvfy^ Tyt dn;yna mflff Dejhgys
pkhnkvky heel, /b^
Dejhgy _vov hoy mfjflhmyna g.jgux
ut;unau dn;ty; mk;kjhka opoolr fuvfy /b^
Inyt utjttyna o-; Nkhgy dkl Ggjkys
e;gb dfuff; heexny utjttyna o-nay
voolxnay ghlgh mghnlx dklvky /b^
Dgmnvm Nkhgy dejhys ti opooltux* hoy
mfjflhmyna mflfflfux* ghlgh mghnlxnay
he.,; utbmynau g.jgh utr hoy mfjflhmyna
utbnau inlroolty g.vgy dejhys hoo
_vovm dgmnpb hojmttvty^
Doh hoboov Nkhgyggj ;gbreelgy _vovm
utbnau ;gbreelr xg;gh -jfflnau g.vgy
/b^ Nkhgys oojtu dkl hoy mfjflhmynau
mflfflr* dn;yna doh utbnau _vovm
inlroolvty Dejhys oalxltux /b^
Mtj dejhyggv nluttu;vty hoy
mfjflhmyna mflfflfux* ghlgh mghnlx
dfuff; _vovttv pejuggy vgjsy fbyf
nluttu;vty tlx /b^ Yfuff mglggj _vov y,
;tlhnay doh utbnau oojvty Dejhys pglee
hejug dgavgy /b^ Dgmnvm Nkhgy y,
dgmnpbggj _vovm ;tlhnay doh utbnau
;gbreelvgy ghlgh mghnlx dfuff; Dejhys
hooht; dgavgy /b^


_vovnay dgmnpb hojmvty
Nkj;gy ukl

Nkj;gy ukl gb,; gb,mgy kum dgahgg
dkl,vky ohlnay vfyfvfy mtyunvm wemug;gu^
Vfyfvfy mtyunvnay mf.iny y, ;glgay
mf.iyffv hgbgguoa ;kj^ Mnab exnj eu
mtyunvnay ev y, hggigg x ejvghggjuoa
wkkrlku;vky dga;gu^
_vov dgmnvm Nkhgyggv vfyfvfy mtyunv
;ttj dgmnpb hojmvty^ (Nkj;gy ukl)
341 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Tyt y, vtmutl;tt utbuoa hoyttv devg;
doh hoy mfjflhmfy y, ffjv;nay utbttv
dklr twtvm y, bfyhnay hgjggl hojmth
dklyk^
Mnab exnj Nkj;gy ukl y, utbnau
eugg;gu ukl dfuff; utbmta hoboovnay
oh;tu ugpgj /b^ :ghny htltht; Nkj;gy
ukl y, ;tlhnay doh utb dgmnpmbggj
;gbeelvgy* doh utb euggu;vgy utbnay
eexlglsy ukl /b^


Heexny utjttyna o-; ytu
f;jnay utbnau eexlghsy
mflffh fjufl y, /e
dgavgy dt&
Dejhgy Npjgnl, hoboovm ytu f;jnay
utbnau eexlghsy mflffh fjuflnau
pf.iffjvfy /b^ Ytu f;jnay utbnau
eexlghsy mel; utbmty hky,* zbgg* ohtj*
mgumgg gvgjm ;gueelgy g.xnjx mtj
fjuflnay mkluka ;ttj ugjgg mg.ny utbtt
inlroolvty /b^ Tyt dkl dejhgys
heelny; dgaugg ytu f;jnay utbnay eexlgl
dgavgy /b^ (L-.nm 3%1@11)


Heexny utjttyna o-; ytu
rnlnay utbnau eexlghsy
mflffh fjufl y, /e dgavgy dt&

Doh hoyna rnlnay ;kmkjh oal;vty
utbnau ytu bfvfy gjnlug;gu fjufl
dga.^Mghnlsy ghlgux ehys mklukay ;ttj
ugj hojutvyttj Npjgalnay doh gj; mobyna
ytu rnlnay utbnau ytu ;kj inlroolvty
/b^ (L-.nm 16%1@34)
342 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Hoy mfjflhmyna ytu f;jnay ytu rnlnay
utbnau eexlghsy mflffh fjufl y, dejhgys
pglee hejug dklr dgmnpbggj ;gbreelgy
doh utbnau g.vgy _vovttj hnau;tu /b^


Bfyhnay utbnay eexlglsy
mflffh fjufl y, /e dgavgy
dt&

Tyt y, _vovm nmutvyttj ;tlhnay doh
utbnau ytu ;kj gjnlug;gu fjufl /b^ _vov
y, Dejhgys hoo dfuff; bfyhf; gb,;jgux
Tpty exjggv mtj ;tlhnay utbnau bfyhf;
gjnlugr xg;gh /b^ Mtj zgr dn;yna utbnau
g.vgy dt&
1^ Hoyna bghgy dn-tj mfjvyffj^
2^ Nkj;gy ukl ;ttj dgmnvm Nkhgyggv
dgmnpb hojmvtyttj^
3^ Pguglbga ;ttj inamutlnau
holttvyttj^
Dejhgys hoo tyt ;tlhna ;ttj hoyna dn-
tj njtt; Dgmnvm Nkhgyggj ;gbreelgy
hoy mfjflhmyna doh utbnau ffjmff oojvty^
Mtutt; doh hoynau youlttv bfyhf;
g.jghsy mel; pguglbga ;ttj wevgg
ejvugvgy /b^ (L-.nm 16%6@22* Bgmga
3%11@17* Nkhgy 1%29* _.j-a 9%12* 10%1@18)


Utbnay eexlgl y, ytu bfvfy
nj;tu oo* ggrnb nj;tu oo&

_vov ytu e;gg dgmnpb hojmvtyttj
dn;yna utbnau dou;nau y, ytu bfvfy g.x
dgv ytu bfvfy utbnay mflffh inamutlnau
g.vgy exjggv utbnay eexlgl y, ytu bfvfy
ytu ;kj nj;tu /b^ #_vov hgjne; y, @ Tyt
343 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
e;gg; ooynau pf.iffj^ Nyutvyttjtt
gln.gg pf.m dga;lsu uoawtl;oolth y,
dn;ty; pkhnwkr dgayg utr htltht; mtj
Mooy; pf.iffjf.^# (Bgmga 3%15) utr
mtb;tultu;vty dga;gu^
Nkhgy 1%29@; Dgmnvm Nkhgy #:gjgg
f;fj y, Nkhgy ffj ejee y, njr z.gg
_vovnau hgjgg; @ _jmfywnay youlnau
oojtux Dejhgys Hejusu hgjgumey!# utr
htltht; _vov #Tyt y, mfuvlff# utr htlvty^
#:gjgg y, Mtj Optumoy^ Mgys hovlnau
oal;thttj Dn njltt utr gal;g.^ Mtj
hkcj;ghnau y, mkumkkhsy mel;
gyhyshsu y, pgaleel;gu^ Tythoo hovlttj
dn; _vov Hjnvmnay ytu e;gg dou;nay
mflff dn-t fjufvfy fjuflffj ;gbreelgy
gjnevugu;vgy /b^
Mghnlx dkluky f;fj doj oalxlty*
youlnau htptt x pgaleelr ol xg;gh fyffh
l mghnlee;gg ;ghny ;ghny fjufvffj
pkuv;ku^ Hgjny Mtj ooj; youlnay mflff
ytu mghnlsu fjuff;* Dejhgys dgjeey
ugjm pglgjvgy dfuff; Ffjnayh y,
;gavyee;su hflnayh y, uniuooj dklukh
hojmtl mtj o-tv hkai holttr gayg^ Exnj
y, Hjnvm gjney dkluku;kuv;su ugyw
mghnlggj ooj; mfuv dklukrtt^
Gjney Voyv dn;ty; bfy utjxnl;tu^
Exnj y, Mtj Tpty gal;gr dgayg^ Mtj
f;joo;nay ;gjgg mt;tymta dgaueelgh
Bnyna utjtt tyt /b^ Dn Ffjnay
heelne;su mt;yna pojhty; mg.nyg^ Dn
mt;uttjnau mt;yna ehggy vgyggy; dnxyt
utt; wggi y, dn wggin; mt;yna youloo;*
Mt;yna heel, dev z.;lsu vgyghuoa utrtt^
T;uttj poalvnay eexlgl dgaugg ugpgj
youlnay mflffh mghnl wggin; dgahuoa
dkl;ku^# (_.j-a 10%9@18)^
Hoyna doh utb _vovnay dgmnpb dklkh
wevggj ytu bfvfy eexlgu;vgy /b^
344 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Youlnay hflv y, /e .t&

Youlnay hflv y, ohtl /b^ Doh utb
Dejhgys fbyf inamutlmta dfuff; utbnay
inamutl y, ohtl /b Doh utbtt
eexleelghsy mel; Npjgal hoboov vkukuuoa
hkynau Dejhgy; fjuf;fu dgavgy^
Mnab exnj Dejhgy doh hoynau utbttv y,
eexleelghggj ffjnay hejusu dtl;vty^ Mtj
hejugys mkluka; hoy utb youltt
inlroolthnay mel; mkluka; y, ugj
mg.,vyggj hejug utbnau g.gh dfuff;
mt;yna utbttv dklr ohth cvmka dga.^
Inyt utjtty; _vov dgmnvm Nkhgyggv
dgmnpb hojmtr dn;yna utbnau ffjmff
holttutt; dn;yna fbyffv ohvty^ #Exnj y,
youlnay hflv dkl ohtl* hgjny Dejhgys
dtltu dkl dn;yna Tpty Hjnvm _vov
;kmkjh bfyh gb, bfy^# (Jkb 6%23)
Youlnay hflv dkl ohtl^ Hgjny _vov
dn;yna fbyffv ohtr ;tlhnay doh utbmty;
bfyhnay gbnay dtlunau fuvyffj ffjnay
hgajsu nlmuty hgjeelvgy /b^


_vov zgugg; pguglbga;
ohth cvmka dgavgy dt&

_vovnay pguglbgay ohtl y, dn;yttv
dgmnpbggjgg g.vgy ;tlhnay doh utbnay
mflffv dgavgy /b^ Doh hoy utbnayhtt
mflff inamutu;tr elggy uglmga yeejgy;
eygh mg.nlgymga dgavgy^ Hgjny _vov
dn;ynau hgajlgvgy exjggv dgmnpbggjgg
dn;yna utbnau g.x dn;ynau g.jghsy mel;
Pguglbga ;ttj ohvty /b^
Mtj dn;ynau utb dg mgbsy hgjgglggv
g.jghsy mel; ffjnauff pklnkvlkvky /b^
Mtj dn;ynau utb* ohtl* inamutl* mgbggv
345 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
g.jghsy mel; ;tlhnay doh utbnau g.gh
dgmnpbnau hojmtr pguglbga; ohvty /b^


Dn; _vovm nmut.tl zbgj n.ttl
g.gh .t&

1^ Dn; utbnay eexlglsu g.x Dejhgys
fbyf pf.m hoy dklyk^ (Jkb 8%1@2)
2^ Dn; Mooyna Gjney voyv dklky
bfyhnay gbnau g.yg^
(Oalv 2%38 * Nkhgy 5%11@12)
3^ Dejhgys hooht; dklkh tjhmta dklyk^
(Nkhgy 1%12)
4^ Dejhgys hggym elv* Dejhgys
;n.ggrny; kjr xg;yg^
(Nlxltlm 21@22)
5^ Dejhgys doh n.ttlnau g.yg^
(Tq-v 1%3@23)

Dn; zgugg; _vovm nmuth
cvmka .t&
Dn; g.jgux _vovm nmuthuoa dkl mgb;
eygh utbmyoo; /b^ Pf.hfy _vov dn;ynau
mgb; eygh g/elggv g.gjx xg;yg^ Pf.hfy
_vov rnyhtyt G.jgux exnj dn; Mooy;
nmuth cvmka^
_vovm nmutr utbttvtt vglvgy hoboov
;tlhnay mfuvufl; hggyg kxnh .t& @
:n.ggrny;@
_vovm nmuthuoa utbmta hoboov hggyg
kxnh .t& Utbnayhtt mflff hohtj dea
hgleey uglggj ;ojtlpvty mgb; kxyk^
(Nlxltlm 21%8)
Hty Dejhgys hky, .t& @ _vovnay
dgmnpb dklky wevgy; nmutr voyvyna
G.jglsu g.vgy hoy^
#Tyt hgiggy ;gh, hkyny vojuttv ffj
hkyny vojtu yg;g; dna# (Nkhgy 10%16) Tyt
346 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
ffj hkyny vojtu ut;tu y, zbggu htlr
dgaugg /b^ Exnj y, mt; ffjv;nay ;ejmga
poal; nmut;tu* eunay utbmty /b^ Yfuff
mglggj _vovnay dgmnpb dg wevgy; nmutux
hoboov ytu ;kj g.jglsu g.x Dejhgys hky,
dkl;ku^


Dejhgys rnyhtyt vob y,
zbgj dga;gu .t&

Dejhgys vob y, _vov Hjnvmnay dgmnpb
dg wevgy; nmutr Hjnvmnay ;kmkj
g.jgu;gr* gjnevugu;vgy pf.m hoboov
weulgjx Dejhgy; pgldnj;gu ugpgj /b^
(1 {kjnym 1%2) Dejhgys rnyhtyt vob y,
Tq-v 4%5@; dnxnu;vtyna g;nl #Ytu tpty*
ytu oyty* ytu dgmnpb#; nmut;tu
hoboovnay weulg;gu ugpgj /b^

Dndln; htl;tu ugree nmutux
utr hty dt&
_vovm nmutvty bfjmlff pojhty;tt
utbmta dga;gu hoboov ugree; nmutux /b^
Ffjffj htldtl Mnm 3%11 ugj;gu inu #Mnab
hoy ugree; dkluku;vky dfuff; ffjnauff
dejeemugy youtl hna;tu^#
_vov Ffjnay dgmnpbggj dn;yna utbnau
gjnlugvgy dklk.x dejee nmut;tu hoboov y,
tyt -jfflnay vgay bt;tty; ffjffj
htldtl Dejhgys ugahgbinum dtltu dklkh
evgy; (_vovnay dgmnpb) nmuthuoa*
g.jglsu ol holtty pf.iffjx ffjnauff
utbmty; mkkw;ku^
Dejhgy _vovm nmut;tu dklk.x ffjnauff
utbmty utr op;tu hoboovnay ugree; nmutux
utr htl;tu^ (Mnm 3%11) Mg ffjnauff ugree;
nmutux oo* ouoa /e ut;utt dk;kr opth cvmka^
347 Ytbtlm mgaldgj

Ugjxnu
Htjt. mg _vovm nmutvty bfjmlff utbmty
ht.ttjtt dgaugg uth /b dkl ev dg Gjney
voyvyna vgay bt;ttyna voyvyna oytynau
bt;tr xg;ghuoa /b^
Htjt. _vovm nmutvty x ffjnauff utbmty
utr dk;kr dgaugg dkl mg ugree; nmutux
dfuff; ev dg Gjney voyvyna vgay bt;ttu
ol mkkbvkjlkr dgaugg /b^ Tyt y, mgysu
Dejhgys hooht; dni ut;unau ykmklr
dgaugg /b^ Htjt. mg Dejhgys fbyf
utbilnay pgldnjgl hnar ffjnauff utbmty
ut;utt holttr dgaugg dkl tyt nmutltt
;ghny vgay dk;kr opttjta^
Mgys doh utb _vovm inlrvty dgahg; mg
utbmty ht.ttjtt dgayg utr oo& _vov mgys
doh utbnau mflxnhvty dgahg; mg zgugg;
;ghny mflfhnau hovtr dgayg .t& Htjt.
utbnayhtt mflffvnau ;ghny mflfh utr
hnxttr dgaugg dkl mg ugree; nmutux^
Zgugg; ut.tl mg Dejhgyggv ugree; dgayg^
_vovm nmutvty x ;ghny mfjr xg;gguoa
hoboov dou; ugree; nmutux /b^ Mg oyty;
nmuttjta^ _vov hoyna doh utbnau g.vgy
exjggv mg mooyna g.jglsu ol holtty
pf.iffjfh /b dkl mg ugree; nmutux
dklyk^
Ffjnauff utbmty utr dk;;ku hoy ugree;
nmutux /b^ Mg gjney Dejhgy; nmutvty
bfjmlff ffjnauff utbmty utr dk;kr
dga.gl mg ugree; nmutux^ Ugree; nmutux
dklkhuoay mel; _vovnay evgy dgmnpb
dklky Pguglbga ;ttj ejvugvgy wevgy;
hkcelgy; y, nmuttjta^
_vovnay ev dklky wevgy; hkcelgy; y,
ptjtu nmuth /b dkl mg g.jgu;gr xg;yg^
Ugjxnu

Hg.vjglm 3Gveelm dg hgjnelm


349 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Gveelm dg hgjnelm

Gveelm 1% Mgys yg;g; nh ;kmykkj
nluttvty ykbee;su eyigg; yg;g; uoy
vtmutu;tl mfjvfy dfuff; _vovnay
dgmnpbsy mehga kalueelmee;sy
mglggj vkynjhklmka poalnau klr
eyivgy^ Dn;yna hojm;tu dgmnpb dg
_vov Hjnvmnay dgmnpb* mooyna ohtl*
;ghny gbnlglmmga hkldku;vky poalnay
mglggj mgaldgjlgr fufhuoa /e&

Hgjnelm% ?eys fbyf dn; #Dgmnvbee;
dklky ugjgg mg.nh mehga* ohtuv;ttv
gbnleelgu;gh dklky bfyh inamutlnay
mehga vejugglee;sy veejnau ;ghny ;ghny
mg.nhuoa dgaz# (_.j-a 6%2) ugjvgy
dgmnpb; gyhggjlgg hgy;eelwuggz^
Dndln; Nkhgy Npjgnl, gj; mobtyna
utbilnay mflff fuvfy dgmnpb* dgmnvm
Nkhgyggv g.vgy _vovnay dgmnpb* bfy
dn;yna hojm;gu dgmnpb utvty uej.gy zyp
dga;gu^
Dn;yna g.;gu dgmnpb y, _vovnay
dgmnpb; nmutr dgaugg dn;yna nmutlnay
nltjhnaltl /b^ Ffjffj htldtl _vov
ffjnay dgmnpbggj dn;yna doh utbnau g.x
pguglbga; dn;yna utbnay mflffh
ioolmnau g.x wevgg ejvugvgy ut;tum nmuth
nmutlnay fxnlffj dn; dgmnpb hojm;tu^
Bgmga 3%15@; ugjvgy ounau kalukh dklyk^
#_vov hgjne; y,* tyt e;gg; ooynau
pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg utr htltht; mtj mooy;
pf.iffjf.^# Nyutvyttj ut;tu y, _vov hoy
mfjflhmyna mflfflfux dgmnvm Nkhgyggv
350 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
dgmnpb hojmtr ;tlhnay doh utbnau
inlroolty g.lgg utvty emug /b^
Tyt y, dn;ynau ugjwgguoa kjkh dgavgy
utbnay ugwggyggv g.jgh utr Dejhgys
pkhnkvky mflf.lfuff /b^ Tpty dn;yna
utbnau dou;nau y, mooy; mkhk. (Nvgng
53%6) Dejhgy dn;ty; pf.m dga;lsu fuvfy^
Ty; ugjvgy #pf.m dga;gl# y, Uj-[ htlyna
#dikaiosune# utvty ouyttv ugjglmga dg
#ie;gjug* mtui cv# utvty emugmga /b^ _vov
mkluka ;ttjtt ugj hojuty dgmnpb g.vyggj
hoyna doh utbnau mtui holttvty /b^
Dn; _vovnay dgmnpb* pguglbgay ohtl*
bfy ;ghny gbnlglmgy; y, nmutvyttj
g.jglsu g.vgy^ Dn; vtmutlttv utb mgvjgh
voyvyna hf.x hfy;flm (Jkb 2%29) nau
g.vgyggj dn;yna vtmutlnay doh utb
euggu;vgy^ Mnabttv tlx tmj -ym-[kvmsy
f;fj /;-a hoboovm #-mj mt;ty; @
Utbinumoy* hoy doj ffjv;nay youlnay
eexlglsy mflff _vov Hjnvmnay ytjttj
dgmnvb hojmtwutt^ Mg ygj x Gjney
Voyvyna dtlunau g.gh dklyk # (Oalv 2%38)
utr htlvty^
Doh utbmyoo; Mooyna ytjty; nmutvyttj
vtmutl;tt utbnay eexlglsy dtlunau g.gh
htjtumta^ Mooyna ytj y, hty dt& Dn;
mooyna ytjnau _vov utr ;ee;;gu^ #Mooynau
Hoo mfjooltht;* xn Mooynau _vov utr
ytjlt^ Exnj y, Mtj Ffjnay gj; mobynau
youlttv y, g.gjyg utr htlt.^# (Bgmga
1%21) Mtj dn;ynau zgr utbttv g.gjvgy dt&
Mtj dgmnpb hojmtr pguglbga;
wk.;lku;vkykkj dn;ynau doh utbttv bny,
g.gjvgy^
_vovnay ;gugl;gux ygj vgay bt;ttu
mgjggh;gg _vovnay dgmnpb dklky
pguglbgay mehga mk;kjhka htlvty^ Mtutt;
vgay bt;tt mouttvynahtt ;gjgg nmutux
hoboovm dgmnpb hojmttvty^ Mooyna g;nl
351 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
dn; vtmutl;tt _vovnay dgmnpb
pguglbga; nmutr ;ghny mfjvynahff ;gjgg
mtj nmutlnayhtt ug;gg; nljtlnau nlmutr
dklukr dgmnpb hojmth cvmka^ Dn;
dgmnpb hojmth;tt #Dgzjlglgg Tpty _vov
bny,^ Mg ooyna g;nl dgmnpb
hojmvtyttjtt bnyna doh utbnau ffjmff
g.x bnyna utbnay mflff ohtr ygbgau
g.jghsy mel; ;ghny gbnlvgy dnltt^ Dn
oyty; nmutr dgayg# utr htl;tu^ Dn;
_vovnay dgmnpb dg pguglbga; ohvty
ut;tum nmut;tunay mtb;tu dklukr _vov
dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb hojmvtyna
g;nl ffjv;nay gvmkjee;ggvgg evggj
dgmnpb hojm;tu^ Mnabttv hgbunay gyhys
vobnay o-; doh nmutux ygj vgay bt;ttu
vkyvkr* utbnay eexlglsu g.vys ;gjgg
;gugl;gux ygjggv nmutlnay nltjhnaltl
dklukr dgmnpb hojm;tu dga.^
Dn;yna dgmnpbsy cvlkl y, g.jgl;
pgg.gl htjtumta poal dni dklk.x dn;
gvmkjee;ggvgg evggj dgmnpb hojm;tu y,
g.jglmga hgbggjgh poal dni /b^ Dn;
uguwhoo ev dklky wevys vgay bt;tty;
nmutvyttj g.jglsu g.;gu^ Dndln; tyt
nmutlnau _vov Hjnv ejee hojmvty dgmnpb
ut;tu^ (Jkb 6%3* Uglgm 3%27) Dn; zgr _vov
ejee dgmnpb hojmtr xg;gh .t& Dn;
pf.hfy _vovnay dgmnpb; nmutht; l
dkl;ku poal /b^ Zgugg; ut.tl dn;yna
heexny hoy dklkh utbnay bghgy dn-
_vovnay dgmnpbggj _vovmta ytu;tr
xg;gh dfuff; mnabttv _vovmta pguglbga;
hgbm wk.;leelgh dgavys exnjggv mtj /b^
Ffjffj htldtl _vov dgmnpb hojmvtyttj
dn;yna utbnau dou;nau g.vgy exnj mtj
hoyna ohtl y, dn;yna utbnay mflffh
inamutl dgavgy dfuff; dn; x utvty
352 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Tptymta hgbm pguglbga; wk.;lku;ky
utbttvtt ugjgh dklvky /b^
Dgmnpbggj ;gbreelgy _vovmta
hkldku;vky hoy mooyna ohtlmta g;nl
dga;gl; hkldku;vky /b dkl mooyna
gbnlglmmga y, x hkldku;kh dklyk Mooyna
;ghny gbnlglm y, dn;yna utbnay mflffh
youtlnay ohlttv ;ghny gbnlgvgymga g;nl
dfuff; Dn; Dejhgys fbyf inyt utbuoa
pf.m hoy dklvky Dejhys hooh;ttj ;ghny
mfjfhnau nlmut;tu /b^ Htjt. dn; _vovnay
dgmnpb; nmuthuoa doh utbtt Mooy;
inlroolttuoa dkl _vovnay ohtl* ;ghny
gbnlvgy y, dn;yna g.jglmga zbgj x
hkldkkuoa emuguoa poal dklkh /b^
_vovm nmutvyttj ffjnay doh utbnau
inlroolvty hoy _vovnay ohtl* ;ghny
gbnlglmmga hgbm hkldku;ky utbttv
g.jglsu klr utbuoa pf.m hoy dklyk^ Hgjny
nyutr xg;gguoa dkl _vovnay ohtl dg
;ghny gbnlglmmga zbgj x hkldkkuoa hoy
dklkh /b^
Nmutux ygj dgmnpb hojmth y, g.jgl;
pgaliuoa htjtumta poal dni dklk.x xehgl
poal dgv dgaugg^ Nmutux ygj dgmnpb g.gh
y, nab ;kmkk; nmutlnau nltjhnalth
ug;gg; meyhgulgl /b^ Dejhgys fbyf
dklky nmutux;nay fbyf dgv ;tlhnay fbyf
_vovnay dgmnpb; nmuth nmutltt
nltjhnaltht; dn;yna vtmutl ;th nmutl
elgb dgm dfh dklyk^ Dn;yna gvmkjkkv
g.;gu dgmnpb dg _vovnay dgmnvm
Nkhgyggv g.vgy dgmnpbsu hkkjky; y,
hkl,r _vovnay dgmnpb xehgl dklk.x
ooy; nmuttuoa x g.jglsu g.x xg;yg utr
dk;kr dklkhuoa^ Tyt y, Vgmgys dn;ynau
heejx bthtlr dgaugg grnl /b^ Dn;
pf.hfy ffjv;ff g.gh dgmnpbggj dni
vtmutl;tt _vovnay dgmnpb; nmut.tl
353 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
utbnay eexlglsu g.x mtyutjnay elvg; kjr
xg;yg^


Gveelm 2% Dn; f;fj doj utb hnah
bfjmlff zgr ffjnauff pf.m hoy utr
htlth oo&

Hgjnelm% Hoboov dn; mfjfhffvff
thltt; Dejhys fbyf utb hna;tu^ Exnj y,
hoy mfjflhnay vtmutl;tt utbmta dga;gu^
Dndln; (Jkb 3%10) #Tyt , nyutr
dnxnu;vtyxlty* Pf.m hoy glug* Ugyw x
glug# utvty dga;gu^ Tlx gel x utvty
_vovmta eelpghsy fbyf ffjnauff
youtlmyoo;nay thynah y, dn dgayg utr
htlvty dga;gu^ (1 Mnbkm 1%15) Hgjny
Dndln; #Hgjny t;outt Dejhgys pf. y,
heelngv gyun; nltjhnaltu;t.^ Ooynau
heel, dg ti opooltuxn; utjxnlvty /b^
_vovm Hjnvmt; nmuth nmutlttj Dejhgys
pf. y, nmutux doh hoboovm dgayg^
Zlug.gjlgl dgahuoa^ Dou; youtl
oal;vtyttj Dejhgys gl;gjm hoj;tuuoa^
Hgjny Hjnvm _vov ;kmkjh pklnlmkkj
;gbreelgy mooyna youoolvltlttj
oytyuoa pf.mufu;vfy dnltt^# (Jkb
3%21@24)
Ty;ttv Dejhgys #pf.# ut;tu _vov
Nkj;gy ukl; dgmnpb hojmvtynau htlr
dgaugg /b^ _vov Nkhgyggv dgmnpb
hojmth;tt #Tyt e;gg; ooynau pf.iffj^
Nyutvyttjtt gln.gg pf.m dga;lsu
uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr dgayg#
utr mooy; htlvty^ (Bgmga 3%15) Mtjttj
hgbunay pf. gjuggj de/e hoy mfjflhmyna
mflfflfux Nkhgyggv dgmnpb hojmtr mtui
ie;gjuggj ;tlhnay utb youlnau g.vgy /b^
Mnabttv Nkhgy _vovm dgmnpb
hojmttvynahtt ;gjgg f;fj #_jmfywnay
354 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
youlnau oojtux Dejhgys Hejusu
hgjgumey# (Nkhgy 1%29) utr htlvty /b^
#_jmfywnay youtl# utr /e .t& Tyt dkl
;tlhnay hgbunay gyhys hoy G;gb*
_.guggv g.gheelgg; doh mfjflhmyna doh
utb youlnau nltjhnalvty ou^ Fyufjvfy*
k;kk* njtt;oa o- dou; ;tlhnayh /b^
_vov dkl gl,qg dg kb-ug* doh o-nay
utbnay pklnkv dg pguglbga; ejvugvgy wev*
Nkj;gy ukl; hojmvty dgmnpbggj ;tlhnay
doh utb youlnau ooj; gjnlugvgy /b^
Mtuvyttj dn; gjney dklvky /b^ Dn;
Dejhgy; nmutvty mtj guiny;* bfy k;kk x
dgv utbuoa* gjney dgayg^ Bfy wggin; x
mnab dgah dklyk^
Tpty dkl dohynau xg;gux Dejhgy^ Mtj
;tlhnay thty dg twvnau bt;tr dgaugg^
Ht;nauttj mtj k;kkukkv 2000 rnlnay
mtjmtt dgmnpb hojmvty dklk.x ;tlhnay
thyttv twtv hojmtlh hoy mfjflhmyna
hnavty doh utb youlnau g.vgy /b^
Mtutt; mtj utbnay mflffh ioolmnau
pguglbga; g.vgy /b^ Mnabttv x
pguglbga; wk.;lku;kr ohthnayhtt fbyf
#_vov weeu gbvgr @ tyt y, mfuvlff utt;*
mtjuooytt ue;galugy voyvtt ;ggmug.^#
(Nkhgy 19%30) utr htlvty^ Mtj 2000
rnlnay fbyf ;tlhnay doh utb youlnau
g.gy bfy utbnau gjnlughsy mel;
pguglbga; wk.;lku;ky ohvty /b^
Dn; utbttv g.jgu;vgyshgg ;gjgg x utb
hnavttj dga;gu^ Exnj y, dn;yna bghgy
dn- vel ;kjka /b^ Ut.x _vov 2000 rnlnay
mtjmtt dn;yna k;kk hnar dgaugg utbnau
hojmtl dou;nau g.x pguglbga; ioolmnau
g.gy dn;ynau fyufjvfy* k;kk* njtt;oay
doh utb youlttv ugjugvgy /b^ Tyt dkl
Dejhgys dojty mfuv* ie;gjug g.jgl /b^
355 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Htjt. _vov utbnau g.gguoa dgavgy dkl
dn; njtt;oa; x utb youtl hnar* utbnay
hflv y, ohtl dklkhkkj f;fj memgb hna;tu
utbttvtt dklr g.jgu;gr xg;ghuoa dgah
dgavgy^ Dejhgy Ng[k. dg Tvku thnayhtt
ht.lna; dgah o-tv y, mt; mfjff; zbgj ytu
oal;tl hnahttv fbyf hkcj oy;tvmty
dkluky Ng[k.su hgajlgr* Tvk; ;ejuoa
dgavgy^
Hoboov dn; mfjfhffvff thltt; ohth
hojmltt utbmta dgah mg.nlgymga /b^
Hgjny Dejhgy dn;yna utbnau ej,;ggv
hgjr* bt;ty dn;ynau hgajlgvgy;gg
pguglbga dg dgmnpbggj dn;yna doh utb
youlnau ytu bfvfy gjnlugvgy /b^ Dn; -
jfflmta o-; gb,;gjx dgayg^ Pfyx Nvgng
#N-jevglnbsy pojhty; t-l;tu zj,^
Mooyna hoy; hoxnj oojtu ;eevvgy^ Mooyna
hnltyw pgaleelgu;vgy^Mtj doh l
youlnayhtt mflff Tptyna bemjggv x
;ghny holtty g.vgy ut;unau htltumoy#
(Nvgng 40%2) utr htlvty^ Utbnay hoy;
hoxnj oojtu y, _vovnay dgmnpb dg
pguglbgay vgay bt;ttuttj twtv dklyk^
Mnabttv mnab bt;tty; nmutux hoy doh
ffjv;nay utbttv g.jgu;gr xg;gh /b^
#Tpty yga;gr dgayg^ Mtj f;joo;nay
;gjgg mt;tymta dgaueelgh bnyna utjtt
tyt /b^ Dn ffjnay heelne;su mt;yna
pojhty; mg.gnyg^ Dn mt;uttjnau mt;yna
ehggy; vgyggy; dnxyt utt; wggi y, Dn
wggin; mt;yna youloo;* mt;yna heel,
dev z.;lsu vgyghuoa utrtt^ T;uttj
poalvnay eexlgl dgaugg ugpgj youlnay
mflffh mghnl wggin; dgahuoa dkl;ku^#
(_.j-a 10%16@18)
Dejhgy dn;yna f;fj membsy hna;tu utb
youlnau ioo;tuuoa^ Exnj y, mtj hoy
mfjflhmyna doh utbnau gl, ht;naytt
356 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
euggr mtj utb youlnau _vovttj ;gbreelgy
ioovty /b^
Twtvm y, dn; dn; gb,;jgl;gg ht;na
utb hna;tu dklk.x Dejhys fbyf dn;yna
vtmutl ej,;sy g;nl utbuoa pf.m hoyna
he.,; ;ghny njth Tpynau holttr mooyna
hovlnau ;gugy gb,;gjx xg;yg^


Gveelm 3% Nkhgys utbilnay dgmnpb
utr /e&

Hgjnelm% Nkhgy y, _vovttv 6 vgjsy
fbyf mfjvfy dg Dejhgys heexny utjttyna
voolxnay ti opooltux Bglghnuggj
;gbreelgy pfuyfy htlvty Dejhys
oalxltux /b^ #Bnyna pgjw Bkv-unay
heelnau vgygumey^ Hkj-dm doh
Npjgalnay mflff Bnyna mooy;
meiggvgy mkumkkl* pgjnluee;su x vgyg^
Hgjgumey* tptyna guee gabinum f;fj
njthttv fbyf dn ti opooltux Nvgngu mg
ygj ejee nluttyt^ Mtjttj twuoo;nay
pojhnau hooh;oo; ejee y,* hooh;oo;nay
pojhnau twuoo; ejee y, tjuoolyt# (Bglghn
4%4@6) utr htl;tu^
_vovnau mfjfhf;* Npjgal, hoboov
Dejhgys gblglmnau ol mkkr* hgjnay
Dejhgysu iomtr dgavgy^ Mtj vkukumka*
vkhkj poalnau fjufl dkluky g.xnjx*
Chk.gunay vobnau ginu hkyrkkys ugpgj
dklukvky /b^
Heexny utjttyna heel, dg pfuyflnay
ykbky; _vov Hjnvmnay mehga pfuyfy
dnxvtyu dga;gu^ Heexny utjttyna o-; hoy
hnxytty utbmta dklkhnau pggr fuyf^ (Jkb
3%20) Heelnay ykb; dnxnu;vty dohynau
htjturool;tuuoa dgah y, utb exjggv utbm
hoy Chk.g unay fbyf utbnay eexlglsu g.x*
Dejhgymga t.ltjthnay mel; vkukuuoa
357 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
fjuflnau utbnay eexlglsy fjufl mooyna
mkluka ;ttj ugjgg mg.,r utbtt
inlroolvty^ Mtutt; fjuflnay gb,mysu
glr wev ugjugy g.x mghnlxn; fufhf;
mghnlx wevyggv g.x igmggy mghnlsy
injttyna t.tjm mojhtr ol;vty wevsu
ugpgjm gvugvgyggj utbnay eexlglsu g.vgy
/b^
Utvty ht;na x Npjgal, hoboov fjufl
fjufvyffj utbttvtt g.jgu;gguoa exjggv
Dejhgy mt;ty; pkjnelr 7 vgjsy 10@ys
f;fj Npjgnl, hoboovnay ytu rnlnay meji
hnavty utbnau ytu bfvfy gjnlugr fufh* nh
t.ltjoollnay f;jnau mkumkkvky /b^
Dejhgy 6 vgjsy 10 ys f;fj mt;yna domty
rnlnay meji hnavty utbnau eexlgh f;fj
/b^ Mtj f;fj mghnlx Ggjky hkcj zbggys
mkluka; ugjgg mg.,r Npjgnl, hoboovnay
ytu rnlnay meji hnavty doh utb youlnau
inlroolr* ytu zbggys wevyggv g.x gjney
ugpgjm fjifflnay vee;lsy ;ttj ;klkky
e;gg wgwgr* yfuff ytu zbggu gb,; xnuttj
y, ej,;ggv vkyuku;vky hoyna ugjggj
hfmloolty httj mgl ejee z.eelvyggj
Npjgnl, gj; mobty ytu rnlnayhtt utbttv
g.jgu;gr xg;vgy /b^
Hgjny heexny utjttyna o-nay heelnay
;gueeh mghnl ee;ggu kajmky njtux;nau
htptt x mfuv dklukr xg;ghuoa^
Pf.hfy heel, y, njth vgay /bvsy
rnyhtyt ;oj y, dev hgjny voo;tj y,
dgavgy mel B-vvngunay mehga pfuyfl
dgavgy /b^ Npjgal, hoboov g.jgux
_vovnau njtht; mt.xny* holttr xg;gguoa
/b^ Hgjny mooyna kjky; mt; utbm -
jmfywnay thltt; Dejhgy; ol nmutr*
heexny utjttyna gblglmsu mkkukkuoa /b^
Mnabttv Dejhgy mt;ynau vejugglggv
hfy;najvfy Npjgalxee;sy pojh vtmutlnau
Nkhgy; hgy;eelr wggin; njth _vovm
358 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
hjnvmnau holttluthnay gj; mobynahtt
vtmutlnau dtlmuthnay mel; mooynau nlutth
dklyk utr ej,;ggv htlvty dnltt^
Nkhgy _vovmta eelpghggv fbyf hoboovm
utbilnay dgmnpbsu hojmttvty^ Tyt y,
Dejhys vejugglggv hfy;najvfy mt;ty;
heexny utjtty; vkukuuoa gb,mgy dg ugj
mg.nh* wevggj utbnau gjnlugh grlsu
hnavyttj Npjgnl, gj; mobty utbttv
eexlgu;vgy inu hkrnb njth b-vvng
heexny utjttyna dojty uoawt; dni utbnay
eexlglsy mghnl fjufhffv pgalvhnar
dojty mfuv de/e pf.hfy ytu e;gguggj
bfyhnay fjuflnau fufhnay mel; gjney
_vov ffjmff ugj mg.nelgh gjuggj dgmnpb
hojmtr hoy mfjflhmyna doh utbnau g.x
pguglbga; ohty doh hoboovnau utbttv y,
g.gjx fufh /b ut;tum nmuoolr mooy;
hgy;eelghsu hovvty /b^ Klky Npjgal,
hoboov utbtt holtty* utbinr mooyttv
dgmnpb hojmvty^ #Utbinl# ut;tu y, Tpty;
vtmutltt hgy;eelgh* tjuoolth utvty
emugmga /b^ Mt; Nkhgy ;ttj njr* Heexny
utjttyna heelnau tjuty vgygr* ohth
hojmltt utbmta ut;utt holtty pf.iffjvfy^
Bfy mooyxlty mt; heelnay ;guee vgay oal
hnavyttj mtyutjnay hggyxlgl; kjr
xg;ghuoa ut;unau holtty pf.iffjx* mt;yna
doh utb youlnau g.x mtyutjnay hggym elvg;
kjkhsu oo;nau yttr fufh _vov Hjnvmt;
vtmutltt hgy;eelvgy /b^
Nkhgy mooynau ;gugvgy hoboovm dgmnpb
hojmttvty^ Mtj hoboovm dgmnpb
hojmtth;tt mt;yna utb youtlmta ut;unau
kalueelgy bfy doh utb youlnau y, g.jghsy
mflff pguglbga; wk.;leelr inamutu;vty
_vov njthnau holtth htjtmta utr htlvty^
Tyt y, dndlnay rnyhtyt utbinl /b^
Mnab x exjggv Mtj hoboovm hgy;gy*
#Bnyna he.,; ut.tl utbilnay xny,
359 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
mflff dn mg ygjm evggj dgmnpb
hojmtt;tu^ Hgjny bnyna gjggv njtux
yg;ggv nloo hoxmta dfuff; mooyna
igghgau mgalgh y, yg;g; pkhnvuoa^ Mtj
mg ygjm Gjney voyvttj hnautt; uglggj
dgmnpb hojmttyt# (Bgmga 3%11) htlvty^
Nkhgy -jmfywnay youlnau oojvty _vov
joo hoboovnay vtmutlnau hgy;eelgy* bfy
ffjv;nayh utbnau g.vgy ut;unau utjxnlr
(Nkhgy 1%29) ffjnay hnah cvmka poalnau
dou;nau hnay gb, dn-t pkjnelvgy /b^


Gveelm 4% G.jglsy mflff _vovnay
dgmnpbsu kalukhk; mooyna pguglbga
;gh, ohlnau emug exnjuoa dklukr dgayg
utr dk;khuoa dgayg ee&

Hgjnelm% _vovnay dgmnpb dg mooyna
pguglbga ;gh, ohtl gl, gl, y, g;nlhgy
xehgl /b^ Dn; ytu y, yfuffuffvff nloo
xehgl utr optr dklkhuoa^ Hgjny fyffunay
Hjnvmxny hoboovm melugjx dgaugg ytu
gvee;gl dkl _vovnay pf.hfy pguglbga
;gh, wevgy; nmut;tum dgaugg /b^ Mt;
pf.hfy _vov pguglbga; ohvtyttj ffjnayh
y, utb gjnlvgy utr nmut;tu^ _vov y,
pf.hfy pguglbgauggj dn;yna utb youlnau
gjnlugvgy /b dni^ _vov Nkhgyggv
dgmnpb hojmtr dn;yna doh utbnau
dou;nau y, g.vgy exnj pguglbga ;gh,
mooyna ohtl oyty;tt bnyna utbnay mflffh
inamutl dgavgy /b^
_vovnay dgmnpb; nmuthuoa* pf.hfy
pguglbga; nmuth y, heexny utjttyna mghnl
fjufh;ff ugjgg hojuttuoamta g;nl /b^ Mtj
mghnl fjufh y, heelnay ;guee hnau;;tu
exnj Dejhgy mooynau holtty g.x xg;ghuoa
dgv mtj mghnl fjufr dgaugg hoy x utbnay
eexlglsu g.x xg;ghuoa^ Tpty hejlsy
360 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
bgahgy ;kmjkkv Bkv-u ;ee;gr mooy;
#Htjt. mooyna fjufl y, dk; bglsy
igmgglm mghnlx;sy dgah g.ggv mtj
vkukuuoa tj bglsu fjufh dfuff; Tptyna
fbyf mtj holtty pf.iffjfu;fhnay mel;
hejlsy bgayhs oo;ty; mooynau fjufh
cvmka^ Mtj hoyna mflff fbyffv y, tyt y,
holtty g.gu;gr t.ltjoolthnay mel; mtj
hoy ugjgg igmgglm mghnlsy mkluka
;ttj mg.nyg# (L-.nm 1%3@4) utr htlvty^
Tpty dkl pf. ie;gjug dfuff; heelnay
Dejhgy /b^ Mtj dn;yna utbnau eugghsy
mel; heel, dg pf.m dga;lsu dna dklukvky^
Dn; heelnay ;guee mghnl fjufhf;* Dejhgy
mtj fjuflnau dgzjmgauggj g.x mooyna utb
eexlgu;vgy dklyk^ Klky hoboovnay ytu
gl;gg dkl Dejhgy hgaj dklkhkkj _vovnau
ffjnay g.jgux Tpty ut;unau holtty
pf.iffjfhf; l g.jgu;gyg utr dk;;ku poal
/b^ Dndln; #Tyt ytjnau ;ee;vgy dohty
g.jgu;gh dklyk# (Oalv 2%21* Jkb 10%13)
utr dnxvty dga;gu^ Hgjny g;nlhgy
dndln;* (Bgmga 7%21)@; #ygbgau* Tpty
bny,* tpty bny,# utvty dkluky mtyutjnay
hggyxlgl; kjkhuoa^ Hgjny mtyutjm dgaugg
bnyna twtunay hovlnay dn-lool;tu hoy
kjyk# utvty dga;gu^
_vovnau g.jguxgg utr holtty
pf.iffjfhnay mel; Dejhgys mkumkkvky
g.jglsy heelnau bt;th htjtumta^ Htjt.
dn; pouttj l ytu _vovnay ytjty;
nmutvyttj g.jglsu g.;gu dgavgy dkl
heexny utjttyna o-nay utbnau gjnlugh
mghnlsy fjufl dg Bgmga 7%21@nay heelnau
ol ;gugl;gux;sy mglggj dndln; dnxnh
htjtuuoa dgah dgavgy /b^
Ut.x Dndln; Dejhgy dn;ynau g.gjvgy
ugahgbinum mfuv g.jglsy gjusu dnxvty
dga;gu^
361 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Oyty;tt heexny utjtty; utb hnavty hoy
youlnay mflffh mghnl /bee /b ee t.nay
mghnlsu Dejhgy; fjufh;ff vkukuuoa*
pklnkvys gb,mys mkluka ;ttj ugjgg
mg.,r* utbtt inlroolty ;gjgg glr
wevyggv y, mojhty mghnl hna;tu dgavysu
L-.nm 3* 4 doluttv bt;tr dklyk^ Utbnau
gjnlughsy mel; ugjgg mg.nluoa vkukuuoa
gb,mysu fjufh /b ee tv.tl ugjgg mg.,vgy
x fjufl y, vkukumka dgah /b dkl
Dejhgyggj utbtt gjnlueelgh y, mglggj
dklkh dfuff; hoy utbtt gjnlueelr
xg;ghuoa /b^
Heexny dg inyt utjtty; tyt y, g;nlhgy
ugj;gu^ (Nvgng 34%16) _vovnay Nkj;gy
ukl; hojmvty dgmnpb y, heexny utjttyna
o-; pklnkvys gb,mys mkluka; utbm hoy
ugjgg mg.nhmga g;nlhgy /b^ _vov
Nkhgyggv dgmnpb hojmth;tt #Tyt e;gg;
ooynau pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg
pf.m dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty;
pkhnwkr dgayg# (Bgmga 3%15) utr htl;tu^
Ty;ttv #gln.gg pf.m dga;gl# ut;tu y, pf.
ie;gjug utvty ou dfuff; _vov heexny
utjttyna o-; Dejhgys mkumkkvky ugj mg.nh
dg wevggj utbnau ie;gjuggj gjnlughsy
g;nl inyt utjttyna o-; _vov hoy
mfjflhmyna mflff utbnau gjnlugh fjufl
dklr Nkhgyggv dgmnpb hojmtr* ;tlhnay
doh utb youlnau g.gh y, pkhnwkr dgayg
utvty emugmga /b^
_vovnay hojmvty dgmnpbsu
kjhnu;eelr* pf.hfy pguglbga; nmuth ut.tl
dn;yna utb voyvm inlrnhuoa* dn;yna
utbmta zbgj x hgbggjgluoa voyv zbgj x
emug exnjuoauttj ohvty dklkh /b^ Mtj y,
vovnay ejvugvgy wev y, dn;yna utbnau
euggr xg;ghuoa depgj wev htbtty opth l oj
;oy; hojyt^ (_.j-a 10%29)
362 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Mnab exjggv Nkhgy _vovnay mkluka;
ugjgg mg.ny dgmnpb hojmttvyttj dn;yna
doh utb youtl mooy; inlrvty ut;tum nmutr
dgar l bfy mooyna pguglbgay wevgy;
nmutux hoyna rnyhtyt utb gjnlyg^
_jmfywnau zlgh nmutl dkl _vov Hjnvm dkl
Dejhgys hoo dfuff; ev dg wevggj njvty
ut;tum nmuth z.;gl /b utr tlx Nkhgy
utjxnlvty dga;gu^ _vov pf.hfy evggj x
dni* pf.hfy wevggj x dni* uguwhoo ev*
wevggj -jmfywnau zlvgy /b^ (1 Nkhgy
5%4@6) Mtutt; _vov Bkv-ukkv thlty doh ti
opooltuxn;* doh ve;gj ffjnayh y, mehga
/e htlvynau mt;ty; mgaldgjlgvyggj (Le[
24%27) heexny utjttyna mghnl; fjufu;fh
pklnkvys fjufl y, _vov ffjff dgavgy
ut;unau utjxnlvty /b^ Bfy :g.n;
hgjgumey dn njltt^ Healbgl ykb; bnyna
mehga dnxvty dga;gu (:eelgl 40%7) utr
utjxnlvty^
Twtvm y, htltht; _vovnay dgmnpb y,
mooyna pguglbgau oj ;oyuoa* ginuuoa poal
dklukr dgaugg /b dni hgjny dojty mfuv
dkluk;ku Dejhgys vgay bt;tt dfuff;
Hjnvmnay dgmnpb dg wevuoauttj utbnau
kum gjnlugh dklkbruoa /b^ _vovm nmutr
g.jglsu g.vgy uth y, _vovnay dgmnpb dg
pguglbgay wevgy; nmutr utbuoa dklvys*
gjney voyvnau g.vysu htlr dgaugg /b^
(Oalv 2%38* 1 Nkhgy 5%8)


Gveelm 5% Ev dklky Gjney voyvyna
vgay bt;ttyna mehga mgaldgjlgr fuyf
oo&

Hgjnelm% Htj.tt dn; pooutt ug;gg hgg
ytu ugpgj hgzxnh.gl ffjnayhff dgavgy
ugpgjmgg kxnr hgah dklyk^ Ht;nauttj
;kmkj nloo utjtlmta dgavgy x dn; mtj
363 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
;kmkjkkv hgahuoa* ug;yggv hgah y, nh
mtytu poal /b^ Weulggy ;kmkj dn ooy inu
nytt;mta dgui ygj dgayg utr dk;;ku^ Mt;
_vov zgugg; dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb
hojmvtynau bt;thuoa nmutux hoboov evyggv
hojm;tu dgmnpbnay hkldku;ky mkb
bgjuggys ;ey; dga;gu dklk.x htptt x tyt
xehgl gvee;lsy mglggj dk;kr opttuoa
Dejhgys vejugglnay ;guee dk;kr opttuoa^
Voolnay o-; mtjyttv dklr nmutl dni
iginy dklky ;kmjkk bgi klky ejvuglmga
dklr hgugjx dgayg^
Tyt mgvjglmuoa ojutlrlth de;lngy
bgjuggys ;ey;ggv dn; ugjx pooutt gl;vgy
mtj ugpgj lee ;ghny kxnr hgah cvmka^
Htj.tt dn; oytynau hgahsu oythttj
hov.tl mkvukykkv klkhuoay mel; igiys
mkvukykkv dklky mkumvky kaluklmkkv ugjgh
htjtumta^
Tlx ygj zgugg; _vov Hjnvmnay
dgmnpbsu nh kywklr dgayg .t& Tyt y,
;tlhnay hoboovm hojuth utr _vovttv g.vgy
ev dklky Gjney voyvyna oyty /b ^
#_vov @ Oytyttj* oytyttj Dn xgb; htl,-
^ Hty ev dklky Voyvyttv tv mfjyf* mtj
hoy Dejhgys hggyxlgl; kjr xg;ghuoa^#
(Nkhgy 3%5) utr htlvty^
Dndln; _vovnau dn;ynau utb youlttv
g.jgh utr ev dklky wevggj utr njvty utr
ugj;gu^ (1 Nkhgy 5%6) Wev y, pguglbga
;ttjh ohlnau nltjhnal;tu^ Hgjny ev /eu
nltjhnalr dgayg .t& _vov zgugg; dgmnvm
Nkhgyggv dgmnpb hojmvty dt& Mtj zgugg;
#_vov hgjne; y, @Tyt e;gg; ooynau
pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg pf.m
dga;lsu uoawtl;oolth y, dn;ty; pkhnwkr
dgayg utr htltht; mtj Mooy; pf.iffjf.#
utr pgjlgvgy dt&
364 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Dn mgysu _vovnay dgmnpb dklky Gjney
voyv /e dklkhsu kalukkvka utr hovtr
dgayg^ Ty; _vovnay ;gugl;gux ygjmgg ev
dg Gjney voyvyna vgay bt;ttyna mglggj
fuvfy mk.xhky mgaldgj dgayg^ Tlx ygj
vgay bt;ttu ;gbreelgh;gg _vovnay
dgmnpbsu nloo xehglxnl;gu dgavgy /b^
Tlx gel #Exnj y, dn holtty g.vgy
;gjggh poalnau mg ygjm ;gbreelvgy /b^
Tyt dkl hgbunay xehgl htjtu dgalgg^
Ve;jsy ;guee Hjnvm dn;yna youlnay
mflff ohvty dfuff; kjieelgu;gy*
Ve;jsy ;guee uejg. ;gh, f;fjmff
gbnleelgu;rtt^# (1 {kjnym 15%3@4) utr
htlvty^ #Ve;jsy ;guee Hjnvm dn;yna
youlnay mflff ohvty dfuff;
kjieelgu;vgy# utvty outy; ve;jsy ;guee
ut;tu y, /eu htlyt .t& Mtj y, heexny
utjttu nlmutyt^ Mtj heexny utjtty;
dnxnu;vty pfuyfl dg gblglmsy ;guee
dn;yna utbnay mflff ohvty /b^
(_.j-a 10%1) #Exnj y, Heel,; njth vgay
/bvsy rnyhtyt ;oj y, dev* hgjny voo;tj
y, dga;gu mel Heel, rnl doj dgayug
fjuf;fu fyffh l mghnlee;ggj* kajmky
njtux;nau htptt x mfuv dklukr xg;ghuoa#
L-.nm 1%3@5 fjuflnay mglggj op,-^ Utbm
hoy ffjnay utbttv eexlglsu g.ghsy mel;
;gjggh uej.gy poalnay ;guee mghnl fjufh
dga.^
1^ Zbgj x vkukuuoa mghnlsy fjufl
g.xjgh cvmka^ (L-.nm 1%3)
2^ Hkcj ugjgg igmgglm mghnlsy mkluka
;ttj ugjgg mg.nh cvmka^ (L-.nm 1%4)
Ty;ttv dn; igmgglm mghnlsy mkluka ;ttj
ugjgg mg.,r utbtt inlroolth Dejhgys
heelnau vgay bt;th htjtumta^
3^ Utbnayh y, mflff pklnkv dklkh
gb,mysu glgh cvmka^ (L-.nm 1%5)
365 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
L-.nm dolunau optht; utbnay eexlglsy
mflff utb inlroolth ugj mg.nh utvtyu
ounau nh ugahgh dklyk^ Zu ooyna g;nl
Ggjky y, doh Npjgalnay gj; mobyna
rnlnay doh utb youlnau ytu bfvfy
inlroolthnay mel; utbnau g.gh zbggys
mkluka ;ttj inlroolthnay mel;
T.ltjoollnay f;fj mghnlsy gb,mgy;
ugjgg mg.,vgy^ (L-.nm 16%21) Ggjky y, mtj
o-; Npjgnl, gj; mobyna mflfflfux
dgavgy /b^ Mtj zbggys mklukay ;ttj
ugywggjgg ugj hoj;tu dklk.x Npjgalnay
doh gj; mobyna ytu rnlnay ;kmkj oal;vty
(2@3 vgz kjxnb hoy) utbnau y, mflfflr
inlrool;tu dgavgy /b^ Heexny Utjttyna
mghnl y, heel,; njth vgay /bvsy
rnyhtyt ;oj y, dev hgjny voo;tj y,
dgavgy /b^
_vov ve;jsy ;guee dn;ynau gjney
dklukh utr Dejhgys hovlnay ;guee
ffjnauff mghnlsy fjufl dklukvky /b^
Ytu;outtjm* _vov zbgj x vkukuuoa Dejhgys
hejug dklkhsy he.,; bghgy dn-ttj tyt
;tlhna; njvty /b^ Mtj Dejhgys wkjsy
ugyw hoo dfuff; gjney Dejhgys bfy xgygj
/b^ Mnab exnj Mtj hoy mfjflhmyna utbnay
mflffh fjufl dklkh;kk mggjvgy /b^
Hkcj;euggjm* _vov Nkj;gy ukl ;ttj
dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb hojmvty^
Dgmnpb y, mkluka ;ttj ugj mg.nh htldtj
dfuff; dgmnvm Nkhgy y, Ggjkys e;gb
/b^ Dgmnvm Nkhgy _vovnay mkluka ;ttj
ugjgg mg.nhg; Dejhgys heelnay ;guee
hoyna doh utb mooy; inlrvty^ _vov
Nkhgy; #_vov hgjne; y, @Tyt e;gg;
ooynau pf.iffj^ Nyutvyttjtt gln.gg
pf.m dga;lsu uoawtl;obolth y, dn;ty;
pkhnwkr dgayg utr htltht; mtj Mooy;
pf.iffjf.# (Bgmga 3%15) utr htlvty^
Nyutt; Mooy; dgmnpb hojmttvty^ Nyutt;
366 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
dn doh utbtt Mooy; inlroolvty /b^ _vov
dgmnpb hojmttvynahtt ;gjgg f;fj y,
Nkhgy #:gjgg f;fj y, Nkhgy ffj ejee y,
njr z.gg _vovnau hgjgg; @_jmfywnay
youlnau oojtux Dejhgys Hejusu
hgjgumey!# (Nkhgy 1%29) utr htlvty^
Uejg.;euggjm* _vov dn;yna doh utbnay
ioolmnau g.ghsy mel; pguglbga ;ttj
wk.;lku;vky^ Mtj #tyt y, ;eevlgg# utr
htltt; ohvty^ (Nkhgy 19%30) Mtutt;
dn;ynau Dejhgys fbyf utbuoa pf.m hoy
dklukhsy mel; ohlttv ;ghny gbnlvgy
dnltt^
Utbnau eexleelghsy mflff mghnlnau
vgygumey^ Mtj mghnlsy gb,mgy wevgg
ejvughsy fbyf utbmty mghnlsy mkluka
;ttj ugjgg hojuth cvmka^ Htjt. ooynau
bgjmgh /b dkl heelnay ;guee mghnl fjufr
dgavgy exjggv utbnay eexlglsu g.x
xg;ghuoa^ Mooyna g;nl Hjnvmxny hoy
_vovnay dgmnpbsy emusu bt;thuoa dkl
mooyna pojh vtmutl; utb youtl dgavggj
dgah exnj kum nmutlttj g.jgu;gr
xg;ghuoa^
Nhtyh Hjnvmxny hoboov Mooyna oytyna
hgugvggv y, nloou bt;thuoa^ Tlx Nkhgy
1@j pkhnkl;kk mtj vgay bt;ttyna doh
htvunau mk;khka htlr dgayg^ 1 Nkhgy 5%6
@; Mooyna dgmnpb dklky oal;tl y,
dn;ynau ohtl inamutltt ut;unau dgmglvgy
htvtu klky dga;gu^ Doh Hjnvmxny ev dklky
Gjney voyvyna vgay bt;tty; dewgr njth
cvmka^ Dndln; dn;ynau g.jghsy mflff
_vovnay pf.m oal ;ey;ggv dgmnpb pgg.gl
htjtumta ut;unau utjxnl;tu niltl nh
dga;gu^ Doh Hjnvmxny hoboov ev dg gjney
voyvyna vgay bt;tty; pgg.gl tjutr njth
cvmka^


367 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Gveelm 6% Tlx ygj _vovnay
dgmnpbsy xehlsu kywlky utjxnlvty
Dndlnay zbgj niltl dga;gu .t&

Hgjnelm% Dn; dou; ffjv;nay dgmnpb
dklky _vovnay dgmnpbsu zlugr opth
cvmka^ Dn; ffjv;ff dgmnpb hojmth utt;
;ghny mfjr xg;ghuoa^ _vov Hjnvmt; l
nmut.tl dn; ;ghny mfjyf^ Hf.x hfy;fh
/bee dgmnpb hojmth ptjtu ytbtlm oal;tl
y, Dejhys n.ttlttj g.gh g.jglsy he.,;
pgaliuoa htjtumta poal dni /b^ Dndln y,
nmutux;nay ffjv;ff g.vgy dgmnpbsu
xehglxnl;guuoa^ Pf.hfy dgmnvm Nkhgyggv
hojmvty _vovnay dgmnpbsu l xehglxlgy
op;tu^
_vovnay dgmnpbsu hgbunay pgaliuoa
dgah ukl poal dfuff; g.jglsy ykcy yejee
utr dgmglvgy ouoo; nh dga;gu^ Mtutt; x
vgay bt;ttyna thty; Mooyna dgmnpbsu
meyhgulgy dnx;tu^ Bgj[ vgay bt;tt y,
_vov Hjnvm Dejhgys hoo _vovnay
dgmnpbsy mehga thtl;tu dg Nkhgy vgay
bt;tty;tt #;gjggunay f;fj# (1%29)
#uejg.;gh, f;fj# (2%1) uth btmttj _vovnay
dgmnpb hojmvty f;joo;t; oy;tvltvty
dga;gu^
Dgmnvm Nkhgy _vovm dgmnpb
hojmvtyna ;gjggunay f;fj Dejhgys ounau
meyhgulgvgy (Nkhgy 1%29) Exnj y, Dgmnvm
Nkhgy _vovm dgmnpb hojmtth o-; ;tlhnay
doh utb _vovm inlrvty^ Mtutt; mtj dn;yna
utbnay mflffvnau mflr pguglbga;
wk.;lku;kh;kk #_vov weeu gbvgr @Tyt y,
mfuvlff utt;* mtjuooytt ue;galugy
voyvtt ;ggmug.^# (Nkhgy 19%30) utr
htltt; uejg. hkykunay ;gjgg ;ghny
gbnlvgy^
Tlx gel #Exnj y, dn holtty g.vgy
;gjggh poalnau mg ygjm ;gbreelvgy /b^
368 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Tyt dkl hgbunay xehgl htjtu dgalgg^
Ve;jsy ;guee Hjnvm dn;yna youlnay
mflff ohvty# (1 {kjnym 15%3) utr htlvty^
Ty; ve;gj ut;tu y, heexny utjttu htlr
dgaugg /b^ Utbmty eexlgu;ghsy mel; zgr
mghnlsu fjufh cvmka .t& Mtj youlnay
mflffh mghnlgg fjufhnay fbyf mkluka; y,
ugjgg mg.nh cvmka^ Htjt. nyuthuoa dkl
eexlgu;ghuoa dfuff; cv dev mghnl dklkh
exjggv utbnay eexlglsu g.x xg;ghuoa /b^
Tlx gel #Tv.tl Hjnvm vov ejee
dgmnvb hojmvty dn; wfbffjff Mooyna
ohtl ejee dgmnvb ut;unau mg ygj
bt;thuoa utr oo&# (Jkb 6%3) utr htlvty^
vov ejee dgmnpb hojmth y, dn; evgy; kjr
dgmnpb hojmthnau htlr dgaugg /b dni
Nkj;gy ukl; hojmvty _vovnay dgmnpb;
nmuth z.;gl^ Mtu.tl dn; zgr _vovttv
dgmnpb g.gh .t& _vovm Nkhgy dn;yna doh
youlnau inlroolr _vovm dgmnpb
hojmttvty ut;tum dn; nmut.tl dn; _vov
ejee dgmnpb hojmtr xg;yg^
#Dgmnvm Nkhgyggj ;gbreelvgy
ffjnay utbtt _vovm inlroolvty hoy
utbuoa gjney Dejhgys hooht; dklr
xg;yg# (Uglgm 3%27) utr htlr dgayg^
Nkhgyggj ;gbreelgy _vovm doh utbtt
inlroolvty hoy utb y, gjnlr gjney
Dejhys hooh;oo; dklvky^
#Hjnvmnay hf.x hfy;fh cvlklkkj
bghdk;sy dn-nau mgalgy* Mooy ;kmkj mg
ygj dgv hoyna ugjggj oal;ttuoa hf.x
hfy;fh cvlklsu hnalutvty^# ({klkvvga
2%11) Bghdk;nay dn-nau mgalvyggj utbttv
g.jgl g.gh gjug y, ugjggj oal;ttuoa
vtmutlnay hf.x hfy;fh /b^ Ffjffj htldtl
#pojh vtmutlnay hf.x hfy;flm# Jkb 2%29)
vtmutlnay utbnau mgvlgy pkuvkkh _vovnay
dgmnpb; nmuth z.;gl utr tlx gel
htlvty^
369 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
#Ooyna ;ojvltl dklkh dgmnvb y,
t;outt mg ygjsu g.gj;gu^ Dgmnvb y,
bghgy dn-nay depjsu gjnlug;gu /b dni*
hgjny Dejhgys fbyf vgay bfv xgygjsy
gblglm dfuff; _vov Hjnvmnay
gbnlglmggj ;gbreelgy g.gj;gu^# (1 -
mj 3%21) Dgmnpb dkl dn;yna g.jgu;vgys
dgmglugg /b^ Ygkunay o-; klky hoy
_vovnay dgmnpb; nmuthuoauttj
inamutu;vty inu fyff;fj x _vovm nmutvty
bfjmlff ev dklkh mooyna dgmnpb;
nmuthuoa dgaugg exjggv inamutl g.gh
Dejhgys ounau ol mkkbvkjlkr dgaugg
hoboov k;kk x dga;gu^
Tlx Nkhgy 1@j pghngy;gg vgay
bt;ttyna mehga dou;nau nlxnlvty^ #_vov
dn;ty; dgmnpbggjgg njr
pguglbgauggjgg dn;ynau youlttv
hgbugglvgy^# (1 Nkhgy 5%6) _vov
dn;ynau doh utbttv g.jghsy mel; dgmnpb
dg pguglbgaugg njvty^ Bfy Nkhgy #_vov
mooy; @Dkv* :t.vutjtt g.gg;* z. utr
gal;g.# (1 Nkhgy 5%8) utr htlvty^ Tyt y,
_vovnay dgmnpb* pguglbga* gjney voyv
uejg. ynalr dgar g.jglsy mfuv htldtj
dklyk utvty ou /b^
_vov Yn[k;-b; #Utjtl hgjgyheau
unauooltht;* hgjgyhea mooynau
;nalvtyuoa^# utr (Nkhgy 1%5) htlvty^ Dn;
ev dg gjney voyvyna mevlgbrmgauggj
;ghny mfjyf^ Mooyna dgmnpbsy ev*
pguglbga y, g.jglsu g.ghg;* gjney
Voyvyna dtlunau g.ghg; mevglyg^ Tyt y,
Dndlnay fuoolr dea #;ghny mfjfh# /b^
Mnabttv tlx #-mj mt;ty; @
Utbinumoy* hoy doj ffjv;nay youlnay
eexlglsy mflff _vov Hjnvmnay ytjttj
dgmnvb hojmtwutt^ Mg ygj x Gjney
Voyvyna dtlunau g.gh dklyk# (-mj Oalv
2^38) utr htl;tu^ utbnay eexlgl dg gjney
370 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
voyvyna dtlunau g.ghsy mel; _vovnay
dgmnpbnau ojutlr pojh vtmutlttjtt
holtty pf.iffjfh cvmka^ Ooyttv ffj dn;
/e htlth .t& _vovnay dgmnpb dn;yna
g.jgl; pgaliuoa ytuty pf.m oal;tl utr
htlvty Dndlnay niltloo; nh dga;gu^
Hjnvmxny hoy ev dg Gjney voyvyna oyty;
tjutr njth cvmka^
#Mnabttv Hjnvmnay mehga gyh;gux
kaluklmsu kjhnr mflf.inlm ejee
mtboolwutt-^ Nyuth;tt ohvty oalvttv
utbilnay dklky Dejhgy; nmuth
nmutlnay dgmnpbee; dklky ugjgg
mg.nh mehga ohtuv;ttv gbnleelgu;gh
dklky bfyh inamutlnay mehga
vejugglee;sy veejnau ;ghny ;ghny
mg.nhuoa dgaz^# (_.j-a 6%1@2) Ty;ttv dn;
tjmyna weulggys nmutux* tlx ygjsy nmutr
dgavgy vgay bt;ttyna mglggj bt;tr
dklyk^ Mt; mkluka ;ttj ugj mg.nh*
dgmnpb* ohlttv ;ghny gbnlgh bfyhnay
inamutl ptjunau _vovm ;fyufr nmutr
dgaugg hoboovm mk;kjhka pgg;gu dgavgy^
_vov Dejhgys pf.* ie;gjusy heelnay
;guee dn;yna utbnau dgmnpbggjgg g.x
dn;yna kjky; inamutu;tr pguglbga;
wk.;lku;vky ut;unau vtmutl;tt vgygh
htjtumta^


Gveelm 7% Mgys dnxvty ykbky;
_vovnay dgmnpbsu nht; kywlky
dgaugguggv dev;su bnyna bt;tr* nmutr
dgavgy poalnau dnxrtt^ Mtu.tl ev dg
gjney voyvyna vgay bt;tt devg; vgay
bt;ttyttv /euggjgg zluggmga .t&

Hgjnelm% G.jgl g.vgy ut;tu y, utbtt
gjnlueelvgy utvty ou /b^ Mtutt; _vovnay
g.jglggj utbm hoyttv ev dg gjney voyvttj
371 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
;ghny mfjfh gbnay oyty; nmutvyttj pf.m
hoy dklkhsu ;ghny mfjfh utr x htl;tu^
Utbttv gjnlr ;ghny mfjvfy hoyna vtmutl;
gjney voyv deer njty* mt;ynau Dejhgy
hooh;oo; utr utjxnl;tu /b^ Mnabttv
g.jglsu g.vgy* utbtt gjnlueelvgy gjney
voyv njvty* ;ghny mfjvfy* Dejhgys hooht;
dklvky* pf.m hoy dklvky uth y, ytu l
zypsy kajklwkk emugmga ou /b^
_vov #Dn dkl pgb* oyty* gb, bfy^ Hty x
yg;ggj ;gbrnluoauttj Twtum hojthuoa#
(Nkhgy 14%6) utvty /b^ Dn; Dejhgys elvg;
kj]c ut.tl mooyna nluttvty wkjsy ugyw
hoo _vovm Hjnvmttj l ;gbrnh htjtumta^
Dn; _vov dn;yna utbnau htjhty gjnlugr*
mtyutjnay elvg; dn;ynau kjeelgh dklvysu
bt;th htjtumta^
Ut.x klky Hjnvmxny hoboov _vovnay
ytjnau l ;ee;vgyggj g.jglsu g.yg utr
dk;;ku^ Mnabttv _vov dn;ynau utbttv
g.jghsy mflff hnavty grlsu bt;thuoa
dndlnau hgglmmga kjhn;ku^ Dejhgy dkl
voyv* ffjxlfu;fh voo;tj x dgahuoa gjney
hoy dkl dn; utbmty hoboov dnltt^
Mtyutjnay Elvg; _vovttj ;gbrny kj;ku
dfuff; dn; mooyna hnavty gbnay gjney
voyvyna heelnau bt;tr nmutvyttj l _vovm
rnyhtyt pf.ffj nmutr xg;gh /b^
Klky hoy _vovnay g.jglsu vgay
bt;thuoa pouttj l tpty bny,* tpty bny, l
utr nmut;tu^ Mtuvty x ffjnauff g.jgl
g.vgy utr dk;k.x mooyna vtmutl; utb
dga;gu^ _vovm nmut;tu vtmutl;tt utbmta
ht.ttj dkl /eysh y, g.jgl dgah dnltt^
_vov mgys utbnau zgr gjnlugvgy dt&
utr gveehg; klky hoy #Pguglbga ;ttj
gjnlugvgy# utr htl;tu^ #Mtu.tl vtmutl;tt
utbmta /e# utr gveehg; #Bt;ttr utbmta#
utr hgjnelwugg;gu^ _vovnay ytj y,
#ffjnay gj; mobynau utbttv y, g.jgux#
372 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
(Bgmga 1%21) utvty emugmga /b^ Hgjny
_vovm nmutr g.jglsu g.gh cvmka dn; mooy;
nmut;tu x ej,;sy ht.ttj vtmutl;tt utbmta
dkl ioolm g.gh utbmty ut;unau hgjeelyg^
Tlx gel #Mnab;* t;outt Hjnvm _vov
;kmkj dgaugg hoboovm zbgj x zl dgahuoa#
(Jkb 8%1) utr htlvty /b^ _vovm nmut.x
ej,;sy g;nl vtmutl;tt utbmta dgaugg
exjggv Hjnvm _vovm ;kmkj dgar xg;ghuoa
/b^
_vov Hjnvmt; nmut;tu x zgugg; utbmta
ht.ttj ol;tr* g.jglsu g.x xg;gguoa hoy
dklk.& Mtj y, nmutux hoy _vovnay
dgmnpbggj ;gbreelgy ffjnay doh utbnau
_vovm inlroolttuoa hnjytt mooyna
pguglbgay wevgy; l nmutvynah /b^
Mnabttv ej,;sy g;nl utbmta^ Hgjny _vov
mooyna utbmta zbgj x hgbggjgluoauttj
pguglbga; ohvty dklr dgaugg /b^
_vovnay dgmnpb; nmuth* ol nmuth*
utbttv g.jglsu g.gh* ol g.gh* tv.tl
ej,;sy g;nl utbm gb,;jglggj gb,;jgh ee
ut;unay hkkjky; nh zlugg dna^
Gjney voyv y, utbm hoyna pojh vtmutl;
kjr xg;ghuoa^ Gjney voyv dg ev dg gjney
voyvttj utbtt gjnlueelvgy pf.m
hoboovnay vtmutl ;kmkj l kj;ku^ Mnabttv
tlx gel #Tv.tl Hjnvm _vov ejee
dgmnvb hojmvty dn; wfbffjff mooyna
ohtl ejee dgmnpb hojmvty ut;unau mg
ygj bt;thuoa utr oo&# (Jkb 6%3)
Klky hoy _vov pguglbga; dn;yna doh
utbnau gjnlugvgy utr nmut;tu^ Hgjny dn;
_vovnay dgmnpb; nmutluoauttj vtmutlnay
utbttv gjnlvgy utr htlth dklkbruoa
/b^Htjt. mtur htlth /b dkl Dejhgys
fbyf he;gl zj,r dgaugg poal dfuff;
vtmutltt heejx dgaugg /b^ _vovnay
dgmnpb; nmutr* mooy; utbtt
373 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
inlroolthuoa /b dkl vtmutl;tt utbmta
ht.ttjtt l dgah /b^
_vovnay dgmnpb dg pguglbgay vgay
bt;ttu kalukhuoa dkl heelnay oalvnau
moinh dfuff; _vovm nmut.x doj nh utbmty
dklyk^ Mnabttv eelgy; ugjx utbilnay
pgldnjgl hnar utbnay eexlglsu g.gh utr
-vfy in;nay gjuggj kjkl;k.x vtmutl; y,
utb ht.ttj dgauggu bt;th dkl;ku /b^
_vov #Ygbgau Tpty bny,* tpty bny,
utvty dkluky mtyutjnay hggyxlgl;
kjkhuoa^ Hgjny mtyutjm dgaugg Bnyna
twtunay hovlnau dn-lool;tu hoy kjyk^ Mtj
f;fj yg;g; klky hoy Tpty bny,* tpty
bny,* dn; mgys ytjtj klky
ugahgbinuee;su opoolr dgavgy dni
dnloo& utr htlth dklyk^ Mtutht; y, dn
mt;ty; #Dn mg ygjsu kum mgynhuoa /b
dgayg^ Cv devsu oal;tux mg ygj Yg;ggv
pgal# utr htlyt utvty /b^# (Bgmga
7%21@23) utr htlvty
Ty; cv devsu oal;tux utr htynau htlyt
.t& _vovnay pguglbga; l nmutr
vtmutlnayhtt utbnau dojty eugglugr
xg;gluoa hoynau htlr dgaugg /b^ _vov
dgmnpb dg pguglbgauggj dn;ynau
g.gjvgy ut;tum l nmuth y, cv devsu oal;tr
dgaugg /b^
_vovnay dgmnpb dg pguglbgau
bt;thuoa g.jglsy mehga pf.ffj nmutr
xg;ghuoa /b^ _vov hoy pf.hfy ev dg gjney
voyvttj ;ghny mfj;fu utr htlvty
/b^Yeghsy evgy kyukwky ;kmkj kjvykkj
g.jgu;gr xg;gvys g;nl ev dg gjney
voyvyna vgay bt;tty; nmutht; l doh utb
gjnlr* rnyhtyt nmutlnay gb,;jgl
thtl;tu^ Ev dg gjney voyvyna vgay bt;tt
ouoa dkl kum utb gjnlghuoa* Dejhgys
hooht; x dklr xg;ghuoa /b^
374 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Gveelm 8% _vovm nmutvty y, ygbgau
g.gjvgy utr dn dgm nmut;tu^ Bnyna pojh
vtmutl gbgj gbuglgy* nmutl dgavgy /b^
Uth;tt dn mgys outy; doj
vgbeejxnhlgg^ Dn g.jgu;ghsy mel;
pgg.gl _vovnay dgmnpb; nmuth cvmka
/e&

Hgjnelm% Htjt. mg _vovm nmuthuoa dkl
mgys pojh vtmutl; utb dgavggj dgayg
utvty ou /b^ Tlx Nkhgy #Mtj dkl fyffh
utjtl dgavgyuoa* hgjny utjlnay mehga
utjxlthttj njvty grtt# (1 Nkhgy 1%8) utr
htlvty^ Dn; vtmutl;tt dgmnpbsu holtty
pf.iffjx _vov utbnau inlroolty g.gguoa
dgavgy dkl dn; ej,;sy g;nl vtmutl;tt
utbmta /b^ Htjt. mg _vovnay dgmnpb;
nmuttuoa bfjmlff ffjnauff utbuoa utr
dk;kr dgaugg dkl tyt ty;oojtl dfuff;
mgys ;kmkj oyty dgahuoa utvty ou /b^
G.jglsy dgm nmutl y, dn; _vovnay
dgmnpb dg pguglbga; nmutr utbnay
eexlglsu g.x vtmutl;tt gjney voyvyna
dtlunau holttr g.ghg; dna dkl;ku^ Tlx
gel #Mtj y, oyty;tt ky;kk vgay bt;tt
dni /b^ Pgjnb hoboov mg ygjsu
oaboolr* Hjnvmnay vgay bt;ttu
uea.eelghsu hovtr dgayg# (Uglgm 1%7) utr
htlvty^
Tlx ygjsy _vovnay g.vgy ev dg Gjney
voyvyna vgay bt;ttyttv ffj /e x dn;yna
utb youlttv hgbugglr xg;ghuoa^ Tlx
ygjsy ;gbreelr dea ev dg Gjney voyvyna
vgay bt;tty; nmuthuoa dkl dn; utbmty
ht.ttjtt dgayg^
Dn;yna pojh vtmutl; youtl dgah o-; dn;
zgr g.jglsy dgmgluggu g.gh .t& Dejhgys
fbyf vgaysu oal;th /b dkl dn; dgzj
dgzvuglgymga dklr Dejhgys g.jglsy
dgmgluggu klvky btm vgygu;gyg^ Dn; (utb
375 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
hnah o-;) ty; zbgj ytu ;emgu;gl nljth o-
; Dejhgys fbyf utb hnavty btm vgygu;gr
ga;gv mfjr g.jglsy dgm nmutl glug
dklyk^ Tyt dkl dn;yna vtmutlnay
hf;lflmta* vgygg dk;klmka hkldkkmka
dklkhkkv Dejhgys hovtr dgaugg poal dni
/b^
Hoyna ffjnay dk;lkkj dna dklukvky
g.jgl y,* f;fj doj hnah utbnayhtt mflff
eexlglsu hovtr f;fj doj eexlgu;vgyggj
ggrnb gjney dklkhsu htl;tu /b^ Nab
dejee g.jgl; nmuth;tt hoboov twvnay
f;fj g.jgu;gyg utr dk;kr f;fj doj
utbilnay pgldnjgl hnar heelnay ;guee
gb,;jghsu hnxtt;tu^ Utltt x mt; _vovm
ffjnay utb y, inlrvty ut;tum nmuthuoa
dkl utbmty ht.ttjtt l dgah dklyk^
Yfuff mglggj Dejhyggv dn;ty; fuvfy
g.jgl y, _vov Nkj;gy ukl ;ttj dgmnpb
hojmtr dn;yna youlnau ytu bfvfy holtty
g.x pguglbga ;ttj wevgg ejvugy
inamutlnau g.x dn;yna doh utb youlnau
euggvgy utvty Dejhgys mfuv g.jgl /b^
Mnab exnj tlx Nkhgy #Htjt. dn; youltt
holtty pf.iffj.fl mtjttj nmutbrnm*
pf.m dfuff; dn;yna youlnau eexnlr* doh
l pf.m dev dga;lggv dn;ynau wt.tjltyt#
(1 Nkhgy 1%9) utr htlvty^ Htj.tt dn; ev
dklky Gjney voyvnau bt;thuoauttv
vtmutlnayhtt doh utbnay gvee;lsu
ina;tr xg;gguoa dkl dn; Dejhys fbyf
_vovm nmut;tu dklk.x mfjflhnay utbmty
dfuff; ev dg gjney voyvyna vgay bt;tt
dni dfuff; fxoohty mf;na utbnau x
gjnlugr xg;ghuoa exnj mgb; kxnhkkv ffj
gjuguoa dn;yna utbm dga;lsu holtty
pf.iffjfh htjtumta^ Tyt dkl rnyhtyt
utbnau holttlm /b^ Dn; rnyhtyt holtty
pf.iffjfhf; ev dg gjney voyvyna vgay
376 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
bt;tt dn;yna doh utbnau ytu bfvfy
gjnlugr dn;ynau utbuoa* pf.m hoy dklukyk^
K;kk zu n.ttlnau holtty g.gh wgu^
Dejhgys ev* Gjney voyvyna vgay bt;tty;
nmutvty hoyna doh utb y, gjnlgy Dejhgys
hggym elv dklky ;n.ggrny; htptt x
hgbgguoa kjkh tjhmta dklyk^ Dn;ynau
igiys kykl* vgay oalnay gl, y, x g.gjx
xg;ghuoa^ Tyt y, pf.hfy hoyna dk;kl
;kmkj kjr oaboolvty Vgmgys he;gl ou
dn;yna pgb; vgg; dklkh utr pkhnkvky
poal /b^ Dn; ev dg gjney voyvyna vgay
bt;tt joo kjr _vovnay fuvfy rnyhtyt
utbnay g.jglsu vtmutl;tt holtty
pf.iffjx nmutux hoy dklkh htjtumta^ Tyt
dkl Dejhysu hgajlgr dgaugg poal dfuff;
bfy mooyna grnl /b^


Gveelm 9% Htj.tt mgys htlr
dgaugguggj pf.hfy Ev dg gjney voyvyna
bt;tty; nmutvtyttj l g.jgl g.;gu uth
/b dkl pguglbga; wk.;lku;vky
;ttjtbxny g.jgl g.x xg;ghuoa dgah
dgavgy^ Mg pguglbga; wk.;lku;vky
;ttjtbxyna g.jglsu /e utr
mgaldgjlgh .t&

Hgjnelm% _vovnay o-; doh ?;-a
hoboov Dejhgys gblgvgy B-vvngu njthnau
holttr dgavgy^ Mnab exnj ?;-a hoboov
Dejhgys B-vvnguggj ;gbreelgy fuvfy
#heel, dg mghnl fjufh heel,#@nau htyttv x
nloo vgay bt;tr dga.^ E;gluoa njth B-
vvng Dejhys heelnay ;guee njr* ffjv;nau
y, utbttv y, xflfflr fuyf utr nmutr
dgavgy^
Hgjny ?;-a hoboov dgmnvm _vov
dgmnvm Nkhgyggv dgmnpb hojmtr
377 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
;tlhnay utbnau g.gh doh pf.m dga;lsu
uoawtl;oolvty ut;tum nmuthuoa (Bgj[
11%27@33) hgjny gj; mobytt ejee mgmgh
hoy utr dk;kr pguglbga; wk.;lkvky^ (Le[
23%1@2) Jkbsy heelny; Jkbsy njut;
mgieejggj inamuoolth /bee pguglbgay
inamutlnau ol g.gheelghggj
hgbugglgu;vgy dgavyggj (Oalv 22%25@29*
23%27) pguglbga; wk.;lku;vky ;ttjtbxn;
Jkb dni ?;-a hoboov dgavgy ut;unau dn;
bt;tr dklyk^
Dgv g.jgl g.vgy ;ttjtbxny Dejhgys
elvsy mehga zjnvysu optht; mtj Dejhyggv
gar tbttvty ?;-a hoy dgavgy ut;unau dn;
bt;tr dklyk^ Dgv hgj, oy;tvmyoo;t; vgay
bt;tt mgjgh dklvky y, tlx -mjnay o-;
dgavgy /b^ (Oalv 10%1@11%18) Pguglbga;
wk.;leevmga ;ttjtbxny Dejhyggv B-
vvng; fuvfy heel, dg mghnl fjufh heelnau
vgay bt;tr dgavgy^ Mnab exjggv g.jgl
g.vgy ;ttjtbxny Dejhys heelngj B-
vvngu njyt ut;tum nmutvty /b^
Dejhgy; kajmkh utr dgaugg hoy pgg.gl
ffjnauff utbttv dklr ioolm g.gy mgb;
z.ghggv ffj gjuguoa hoy ut;tutt holtty
pf.iffjfh htjtumta^ Hgjny g.jglsu g.vgy
;ttjtbxny #dn; oal;vty htjunayhtt
mflff pkhnh hgjneu l g.vgy# (Le[ 23%41)
utr htltyutt ffjnauff Dejhgys fbyf
inamutl g.ghggv ffj gjuguoa utbmty
ut;unau holtty pf.iffjvfy^ Bfy #_vov tt*
mg ffjnayhff hggyxlgl; njth;tt ygbgau
vgyggjga# utr htlvtynau optht; mtj
Dejhgyggv gar* tbtty mooyna elvsu
hov;tu dgavgy hoy dklkhsu bt;tr dklyk^
Mtutt; #Hgjny tyt hoy zbgj x dejee
oal;ttuoa# utr htlvty^
:ttjtbxny kalukr nmutvty poal y, /e
.t& _vov kyuky Bgjngunay dn-tj gjney
voyvttj ;gbreelgy mfjvynahtt ;gjgg 30
378 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
ygvmga;gg hoy mfjflhmyna mflfflfux
Nkhgyggv dgmnpb hojmtr pguglbga;
ohvty /b^ Pguglbga ;gh, ;ttjtbxny
ht;na vel mglmga* utb hnar pguglbga;
wk.;lku;vky dklk.x _vovnay hnavty doh
grnl; nmut;tu ?;-a hoy /b^
_vovnay o-; Nkhgys fuvfy utbilnay
dgmnpbsu hojmtt; ffjnauff utbmty utr
holtty pf.iffj;fu hoy _vov Nkhgyggv
dgmnpb hojmtht; ffjv;nayh y, doh utb
mooy; inlrvty ut;tum nmutr* Dejhgysu pf.
utr htlvty^ Hgjny Nkhgys hojmttvty
utbilnay dgmnpbsu g.gguoa hoboov
_vov Hjnvmnay dgmnpb; x nmuthuoa voyv
Hjnvm g.jgux ut;unau ouoavutvty /b^ (Le[
7%28@30)
Tvjtuttj g.jgl g.vgy ;ttjtbxny devg;
?;-a hoboovttv ffjffj Nkhgys
dgmnpbsu g.vgy hoboov inu _vov
Hjnvmnay hnavty dohty; pf. utr nmutvty
/b^ Mtj utbmty ut;utt bt;tr* doh utb y,
dgmnvm Nkhgyggj ;gbrny _vovm inlrvty
ut;unau bt;tr dgavgy exnj _vov Hjnvmnau
pf. utr htlr dgavgy /b^ Mnabttv g.jglsu
g.x xg;vgy^ Pguglbga; wk.;lku;vky hoy
#Ev dklky Gjney voyv#@yna vgay bt;tty;
nmutvty hoy dgavgy /b^ Dejhgy mtui
;ouyt;tu exnj Dejhgys heelnay ;guee
_vov Hjnvmnay dgmnpb dklky pguglbga;
nmutvty hoboovnau pf.m hoy dklukyk^


Gveelm 10% Dejhgy dkl tytjtl* hgaj
exjggv dn; vtmutl;tt utbmta x _vovm
nmut.tl pf.m hoy dklyk utr dk;khuoa
dgayg ee&

Hgjnelm% Dejhgy bt;ttr hgaj dklk.x
pf. ie;gjug hoy /b^ Mnabttv Dejhgy
he;gl zj,r xg;ghuoa* utbnay mflff
379 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
pgg.gl inamut;tu /b^ #Utbnay hflv y,
ohtl^# (Jkb 6%23) Tyt y, utbm hoy inamutl
g.x mgb; kxyk utvty ou /b^
Dejhgy utjtl dg hgjgyheau zlugr
he.gg;gu inu pf.m hoy dg utbm hoynau x
zlug;gu* vglug;gu^ Dejhgys fbyf _vovnay
dgmnpbggj ;gbreelgy ffjnay doh utbnau
gjnlugvgy* utbnayh y, mflff pguglbga;
ohvty ut;tum nmutr* utbuoa dklvky hoynau
Dejhgy pf.m hoy utr htl;tu /b^ Hgjny
_vovnay dgmnpb; nmuthuoa vtmutl;tt
utbmty hoboov dkl Dejhgys fbyf utbmty
dklyk^ Htjt. Dejhgy _vovm nmut.x
vtmutl;tt utbmta hoynau utbuoa pf.m hoy
utr opth /b dkl ffjff he;glx hoy dklkh
/b^
Dejhgy #Dn utbmynau pf.mufy
wguggmughuoa# (Thltl 23%7) utr htlvty
/b^ Utbm hoy dn;ynau utbttv g.gjvgy ev
dg gjney voyvyna vgay bt;ttu holttr
g.ghuoa hoyna mkumkkvky heel, ;ojbnau
nloo ;gugr nmut;tu /b^
_vov #Youlnay he.,; exnj y, mt; yg;g;
nmut;tuuoa# (Nkhgy 16%9) utr htlvty /b^
_vov dgmnpb dg pguglbgauggj ;tlhnay
doh utb youlnau gjnlugr* dn;yna g.jgux
tpty dklvky ut;tum ol nmuth y, k;kk wkj
ugywggj ol;tt; dgaugg utb /b^ Tyt utb y,
kum eexlgu;gr ol xg;gh gjney voyvnau
;kjkbrlkux utb /b^ _vov ffjnayh y, doh
utb youlnau gjnlugvgy ut;tum nmut;tuuoa
exjggv mnab hoy g.jglsu g.gh gjuguoa
dkl;ku^
Tlx Nkhgy #Youtl oal;;tu hoy doj dgv
cv dev htjtu oal;;tu^ Youtl dkl cv dev
htjtu /b^ Youloo;nau pgaleelghsy mel;
mtj optu;vty ut;unau mg ygj bt;yt^
Mooy; zbgj x youtl dgahuoa^ Mooyna
;kmkj dgaux hty x youtl oal;;tuuoa^
Youtl oal;;tu htyx mooynau opttuoa*
380 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
bt;thuoa# (1 Nkhgy 3%4@6) utvty dga;gu^
_vov dgmnpb dg pguglbgauggj dn;yna
utbnau gjnlugvgy; ol nmuth y, cv devsu
oal;tr dgaugg poal dfuff; mnab hoboov
voolxnay f;fj _vovttv hgzu;;gu /b^
Mooy ;kmkj dgah hoboov _vov ejee
dgmnpb hojmvtyttj mooymta ynalr kum
utbuoa dkl;ku^ _vov Nkhgyggv dgmnpb
hojmtht; ffjnayh y, ohth hojmltt hnah
doh utb youlnau inlroolty g.vgyggj
ht;na bghgy dn- vel ;kjkaukkv utb
hnahttv gjugoa dklk.x* zbgj x zl dgahuoa
dkl;ku /b^
Dejhgy gbnay gjney voyvyna heelnay
;guee _vovm ffjnayhff utb youtlnau
inlroolr* utbuoa dklvky; nmut;tu hoynau
pf.m hoy utr htl;tu^ Mtutt; mt;ty; gjney
voyvnau dtltu dkluky fuvfy /b^ Gjney
voyv y, gjney dklkhkkj utbm hoyna vtmutl
;kmkj kji;kuuoa^ #Exnj y, mg dkl hkjky
beeu mggigg;gu Dejhgy dni tt^ Zbgj x
bee beehga y, mgymga hgbm kji;kuuoa#
(:eelgl 5%4) utr dnxvty dga;gu^
Gjney voyv utbmta hoyna vtmutl ;kmkj
kum kji;kuuoa /b^ Gjney voyvuoa hoy
dk;kl vgygguggj* ykblklkkj ffjnauff
utbuoa utr htlr xg;gh dklk.x vtmutl;tt
utbuoa* pf. utr nmutlttj htlr xg;ghuoa
/b^ Vtmutl pojh y, mtur htlthnau holtty
pf.iffjfhuoa dgaugg /b^ Mnabttv klky
hoy ffjnauff hoyna fbyf utbmta* Dejhys
fbyf pf.m hoy utr htl;tu^ Ut.x Dejhgy
utbm hoynau kum pf.m hoy utr htl;tuuoa /b^
Utbmty dkl inamutl g.gh exjggv ev dg
gjney voyvty; nmuth htjtumta /b^


Gveelm 11% Mgys dgmglr dgaugguggj
_vov dn;yna fyufjvfy* k;kk* njtt;oay
doh utbnau gjnlugvgy uth /b dkl
381 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
_vovnay pguglbga dg dgmnpb; nmutux
hoy utbttv ytutym gyunrnjvgy utr
dk;kr ojutlr utb hna.tl mtj hoyna
njtt;oa zbgj dklkh .t&
Htjt. mtj hoy gllgg utht; _vovnay
pguglbgauggj mtj doh utbttvtt gjnlvgy
ut;tum dgm nmutr* mtuvyttj mtj wggin;
hnah utb youlnau x _vov gjnlugvgy
ut;tum nmutr zbgj x tjutlpttuoa utbnau
ojutlrloolr hnah dkl;ku^ Tyt mglggj
yg;g; mgaldgjlgr fuyf oo&

Hgjnelm% ?eys fbyf ev dg gjney
voyvyna vgay bt;ttyna mehga gveelm
mg.,vgy; dgzjlglgg^ Tyt dkl doh
Hjnvmxny hoboov ;ghny mfjffuoa dgah;gg
mg.,;gu gveelm /b^ _vovm nmutux hoboov
wggin; dgayug utb hna.x pouttj utr
dk;kh .na utr vgygg pk.vky;kk tyt
gveelmsu yg;g; mg.,r dgayg ut;unau dn
kalukr dgayg^ Ut.x ev dg gjney voyvyna
vgay bt;tty; nmutux hoboov mgys dk;kr
dgaugg inu gb,;gjx xg;ghuoa* hgjny x
gjney gb,;jglggj gb,;jghggv gjuguoa
dkl;ku mehga zj]z^
Mg thltt; /eu dk;kr opth cvmka .t&
ut.tl mgys ;kmkj gjney voyv dga;gu ut.tl
mgys hovvty* hovttuoa gjney oj rnbvnau
dklk.jeelgh dklyk ut;unau bt;th
htjtumta^ Hgjny mgys ;kmkj gjney voyv
dgahuoa dkl mg hnxytty pomutt; x gjney oj
rnbvnau dklk.vjeelr xg;ghuoa^ Hoy
ht;na _vovm nmut.x mooyna ;kmkj gjney
voyv dgah dkl zgr voyvyna oj rnbvnau
dklk.vjeelr xg;gh /b dt& Tyt dkl
dklkbruoa poal /b^ Tpty #Vgay bk;
dojttv vgay oj rnbv ejug;gu^ Hgjny bee
bk;ykkv bee oj rnbv ejug;gu^ Vgay bk;
bee oj rnbv ejueelr ol xg;yg* bee bk; x
382 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
vgay oj rnbv ejueelr ol xg;yg# utvty /b^
(Bgmga 7%17@18)
Dn k;kk mgyggv gveeh /b dgayg^ Mg
_vovm nmut;tu dklk.x -jmfywnay utbnau
zlr gb,;gjx dgavgy ee& F;fj doj -
jmfywnay utb youlnau zlr* Tpty; kajmky
mooyna htlth ev dg gjney voyvyna vgay
bt;ttu hoboovm ;gbreelr* mtuvyttj
hoboovnau utbttv y, g.jeelr Dejhgys
pf.m ytuty oalxltux dklky gb,;gjx dgayg
ee& Mg xny vtmutlttj _vovm nmutr utbuoa*
pf.m hoy dklvky ee& Tyt gveelmgy; Tpty
heexny utjtt dg inyt utjtty; utjxnlvty
ev dg gjney voyvyna vgay bt;tty; nmut;tu
hoy #Mnab# utr hgjnelr xg;yg^
Dn mgysu Hjnvmnay igiys klky
ejvuglsy ytu ejvugl; kjeelgh utr hnxttr
dgaugg /b dni^ Dn; _vovm nmutvyna ;gjgg
x ;tlhnay utbttv ugjughsy mel; Nkhgyggv
dgmnpb hojmtr* pguglbga ;ttj wevgg
ejvugvgy /b^ Mnabnay mel; tpty dn;yna
mflff pf.m oalnau hnavty dfuff; dn;
mooyna dgmnpb dg wevggj dn;yna utbnau
gjnlugvgy ut;tu Dejhys oyty; nmutvyttj
utbttv g.jgu;gyg^
Mg ffjnay ;kmkk; vtmutlnay utb;
holtu;vty dgaugg dni oo& Dn mgyggv
nyutr gveebggj dgayg^ Htj.tt mg utbnay
holttvty; dgaugg dkl mtj y, ev dg gjney
voyvyna vgay bt;tty; nmutr xg;;guuoayh
/b^ Mnabttv mgys vtmutl; gjney voyv
dgahuoa* bghgy dn-nayhtt vtmutlnay
pk.lky; g.mvgy dgaugg /b^ Mg oythttj
_vovm nmut;tu dga.x vtmutltt yttr dndln;
utjxnl;tu ev dg gjney voyvyna vgay
bt;ttu holtty pf.iffjx bghgy dn-nayhtt
hovtl dk;lkkvkk ugjx xg;yg^
Mg ev dg gjney voyvyna vgay bt;ttu
oyty ut;unau bt;thnay mflff bghgy dn-
383 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
nay dk;kl vgyggu hgzr Dejhgys dnxttv
joo gyhggjlgg hgy;eelgh htjtumta^
Tyt ;tlhna; Tpty; nmut;tu bfjmlff
mooyna mkumkkvky g.jglsy heelnau ffjnay
;ojttj ffjxnlr nmut;tu hoboov dga;gu^
Htjt. mg mnab hoboovnay ytu dkl tyt
;tlhnay voolxnay f;fj Tpyttv hgzu;gh
dklyk^ Dn doh hoboovnau dnmuna mnab
dga;gl; kjkkvka utr hovx dgayg^ K;kk mg
_vovnay pguglbgay wev l mgysu g.gjvgy
ut;tum nmutr dgaugg hoyna he.,; fyufjvfy
gb,;jglgg utbuoa fyufjoolth /bvgy
utvyna oo;yttv mg.,vgy gveelm ut;unau
bt;tr dgayg^
Ut.x mgys dk;kl dkl bghgy dn-nay l
dk;kl vgygg /b^ Bghgy dn-nay dk;kl
vgygg y, Dejhgys tvjtu ;gavguygl /b^
(Jkb 8%7) Bghgy dn- ;kmkj dgauvg;
Dejhgy; mggiggu;gr xg;ghuoa^ (Jkb 8%8)
Mg Dejhgysu oythttj dgzjleel]z utr
hov.tl Tpty Bgjngunay dn-tj mfjr* hoy
mfjflhmyna utbnau tlx Nkhgyggj hojmvty
dgmnpbggj g.x* Dejhgys doh pf.m
dga;lsu uoawtl;oolvty ugahgbinum poal;
nmuth htjtumta^
Pf.m dg utbm hoyna gl, y, Dejhgys
mflff pf.m oalnau hnar xg;gh .t& Utbm
hoy Dejhgyggj utbtt gjnlueelgguoa exnj
ej,;sy g;nl utbmty /b^ Mnabttv x
mooynau inamutl holttr dgaugg^ Dejhgy
ffjnay elvg; mnab hoynau kjeelr
xg;ghuoa^ #Exnj y, mg dkl hkjky beeu
mggigg;gu Dejhgy dni tt^ Zbgj x bee
beehga y, mgymga hgbm kji;kuuoa^#
(:eelgl 5%4) #Htjt. utbm hoy Dejhgy;
hgy;gr /b hov.tl utb dejee y, mg ygjsu
Dejhgyggv hgugweelgy youloo; y,
Dejhgys yoojnau mg ygjggv ;gl;glrtt#
(Nvgng 59%1@2) utvty dga;gu exjggv
384 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
mooyna uealmsu vkyv;kuuoa /b^ Utbnay
hflv y, ohtl exjggv utbmty mgb; eyg;gu^
Pf.hfy vtmutl;tt utbuoa gjney dklvky
pf.m hoyna ;kmkj gjney voyv kjr nj;tu
/b^ Tlx -mj #Utbinumoy* hoy doj
ffjv;nay youlnay eexlglsy mflff _vov
Hjnvmnay ytjttj dgmnpb hojmtwutt^ Mg
ygj x Gjney Voyvyna dtlunau g.gh
dklyk^# utr htlvty /b^ (Oalv 2%38)
Tyt y, _vov Nkhgyggv hojmvty dgmnpb
y, ffjnayh y, doh utb youlnau g.x
pguglbga; wevgg ejvugy ohtr ;ghny
gbnlvgy ut;tum nmutvty nmutlnay mtb;tu
dklukr _vov Hjnvmnay ytjttj dgmnpb
hojm utvty ou /b^ _vov ;gugl;guxn;;gg*
mooynau g.jgux utr nmutux doh hoboovm twtu
hoounay gjney voyvyna ytjttj dgmnpb
hojmtt utr htlvty /b^ Bfy tlx gel
#Htjt. hty ytuty; Hjnvmnay voyv dgahuoa
dkl mtj mooynah dni# (Jkb 8%9) utr
htlvty /b^
Dejhgy pf.m hoboovnau ffjnay hooht;
dkluky mgbuglghsy mel; gjney voyvnau
fuvfy /b^ Utbm hoy utbmta exjggv gjney
voyvuoa /b^ Gjney voyv y, utb; ;ejuoa*
gjney poal; ;ejmga dga;gu (gjney y,
utbttv gyun; /b) Gjney voyv y, pf.m
hoynau pf.nay pgbggj e;nj;gr* gg.sy
hovlnau ;gueel;gu^ Mtu.tl gg.sy hovtl
utr /e .t& Mtj y, Tpyna Voolxnay
meigglsu ;gugr* doh hoboovm ev dg gjney
voyvyna vgay bt;ttu mgjgg;gu nmutux
hoboovm dgmnpb hojmtthnau htl;tu /b^
Pf.m hoy x* utbm hoy x bghgy dn-tjtt
;tlhnay twtv hojmtl utb hna;tu^ Ut.x
Tpty tyt ;tlhna; njty ffjnay hojmvty
wevggj hoy mfjflhmyna bghgy dn- dg
vtmutlttj hna;tu doh utb youlnau dou;nau
gjnlugr pf.m dga;lsu uoawtl;oolvty /b^
385 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
Tyt dkl _vovnay hnavty Dejhgys hovtl
/b^ Mnabttv x Dndln; #Dejhgys hojmtth
pf.m dga;gl y, vgay bt;ttyna ;kmkj
nlxltu;vty dfuff; nmutlttv nmutl;
hojut;tu# utr htlvty dga;gu^ (Jkb 1%17)
Dejhys pf.m dga;gl; nmutr utbnau
eexlglsu g.vgy hoyna bghgy dn- y,
mfjflhnay utb hnah mg.nlgymga dklk.x
mooynau ;nalr pf.m dga;lsu ;gugy z.;gu^
Mtj y, ev dg gjney voyvyna vgay bt;tty;
nmutux hoboovm ;kmkj kjr nj;tu gjney
voyvttv iglmugglgy dna dkl;ku /b^
Pf.m hoy y, _vov dgmnvm Nkhgyggv
dgmnpb hojmth o-; mooyna fyufjvfy*
k;kk* njtt;oay utb _vovm inlrnr
pguglbga ;ttj utbnay inamutlnau g.gh o-
; l mooyna bghgy dn- y, utbttvtt dklr
_vovmta hgbm ohvty^ Ooy; nmut.tl Mtj
_vovmta ytu dklr _vovnay ohtl mooyna
ohtl dklr doh utbnay inamutl dklyk^
(Jkb 6)
Mnabttv* _vovmta hgbm pguglbga ;ttj
ohvty pf.m hoyna bghgy dn- gb,;jgh
heugwggy;gg utb hnahttv ffj gjuguoa
dklk.x mooyna ;kmkj dgaugg Gjney voyv
pf. gb,;jglggj gb,;jghg; mevglyg^
Tlxnay o-; x utvty klky hoy ev dg
Gjney voyvyna vgay bt;tty; nmutvty hoy
vtmutl;tt utbuoa x utvty ol;vty
gb,;jgl;gg bghgy dn-nay he.,;
gjneyggj gb,;gjx xg;gguoa^ Hgjny mt;
tlx ygjsy mgjggvgy ev dg Gjney voyvyna
vgay bt;ttu mfjflhnay bghgy dn-nay
dk;kl vgygg dgavgy utr dejeeuggj
kalukvky hoboov dgavgy /b^ Mnabttv tlx
gel dn;ty; #Mtu.tl dn; /e utr htlth
.t& Ynuoolvtl y, nhvthnay mel; dn;
youtl ;kmkj dgavggj dgahee& Doo nab
dgah dklmeuga! Youtl; ohvty dn;*
386 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
wggin; mooy ;kmjkk htjhty gb,;jgh
.t&# (Jkb 6%1@2) utr htlr dgv #Dn;yna
Tpty _vov Hjnvmttj Dejhgy; mglgjhgl
y, dgah dklmeuga^ Nab; ytu mglggj dn
ffjnay k/ey ehggyggj Dejhgys heel,;
oalxnl;tu dklk.x* yfuff mglggj dn
ffjnay bghgy dn-tjtt youlnay heel,;
oalxnl;tu# (Jkb 7%25) utr htlvty^
Twtvm y, htltht; pf.m hoy dklvky
bfjmlff bghgy dn-nay utbnau
ojutlrloolty hnah y, bt;ttr dklk.x mtj
Gjney voyvyna e;nj;lguggj doh ;tlhnay
vgay bt;ttu mgjggyg^ Mt;yna vtmutl y,
n.ttlnay ;kj dga;gu exnj gjney voyvnau
;gughggv ffj gjuguoa /b^ #Mtu.tl zgh .t&
Dn; heelnay ;kj dev* hgjny ynuoolvlnay
;kj dga;gu exjggv youtl oal;th oo& Doo
nab dgah dklmeuga! Mg ygj ffjv;nauff
;eelug.gjmga dgahggj dkkl dkluky hty
ytuty; fufh;ff* ohtl; hojuth youlnay x
dga* tv.tl pf.m dga;gl hojuth
;eelug.gjmga dga;lsy x dga* ;gugh
ytuynahtt dkkl y, dkl;ukk bt;thuoa utr
oo&# (Jkb 6%15@16)
Rnyhtyt wtwtu* hnabtl wtwtu ffj
dga;gusy g;nl pf.m hoy utbm hoyna vtmutl
y, ffj /b^ Pf.m hoyna vtmutl; Tpty Gjney
voyv dgah dg Gjney voyvyna pgg.jsu g.x
Dejhgysu dgzjleelgh pf. pgbsu ;gugr
xg;gh dklk.x utbmyna vtmutlnay ;kmkj
dga;gu tpty y, utb exnj mtj utbnau
;gughggv ffj gjuguoa /b^ Utbmty utbttvtt
dklr Gjney voyvnau holttr g.x xg;ghuoa
mel Gjney gb,;jglggj gb,;gjx xg;ghuoa^
Ev dg Gjney voyvyna vgay bt;tty;
nmutvty hoy gjney gb,;jglggj gb,;gjx
xg;ghuoa utr dk;kh y, pf.hfy bghgy dn-
nay mfjflhnay dk;kl vgyggyggv ugj;gu
ty;oojtl /b^ Fyff;fj klky hoy ev dg
Gjney voyvyna vgay bt;ttu bt;thuoa*
387 Gveelm dg hgjnelm

Ugjxnu
nmuthuoa dgaugg exjggv mtj vgay bt;tt
oyty ut;unau holtty pf.iffjf.x pf.m
hoboovnay gb,;jglsu kalukr xg;ghuoa
dgaugg /b^ Mg k;kk nh t; bgm-jnglggj
dklky gb, dn-t ol hgajlgy doh ;tlhnay
doh hoboovm vgay bt;ttu mgjggr dgaugg
tyt pf.m oaloo;nay mglggj /e utr dk;kr
dgayg&
Htjt. mgys dk;lkkj ev dg Gjney
voyvyna vgay bt;tty; nmutux dn; nyuth
iggj;lgug /ey; dgayg .t& Pf.m hoy
oytyna utjtl dg Dejhys pf.nay ;kmjkkv
nmutlttj vgaysu oal;tux hoboov /b^
Pf.nau oal;tux hoboov y, Dejhgyggv
mfjvfy hoboov /b^ Dn; doh hoy
mfjflhmyna utbnau _vovnay ev dg wevggj
euggr fuvfy mehga vgay bt;ttu bt;oolth
cvmka^ Bfy dn;yna hovtr dgaugg /b dkl
mg dohty dklky devg; doh hoboov ev dklky
gjney voyvyna vgay bt;tty; nmutr
;tlhnay utbttv g.jglsu g.x voolxnay
f;fj njtht; Tptynau eumgh z.;gl /b^
e-Books e-Books
?
USER GUIDE
How to Read
Easier Way to Read
Cover Page
TheNewLifeMission
389 User Guide

User Guide
HOW TO READ

PAGING THROUGH THE BOOK


Page by Page

Skiping to a Page


390 User Guide

User Guide
PAGE BY PAGE

KeyBoard

1) Page Up / Page Down Key

Page Up = Previous Page, Page Down = Next Page

2) Arrow Key

or = Previous Page, or = Next Page

Acrobat Reader Menu Button

= Previous Page, = Next Page

Link

= Previous Page, = Next Page
Ugjxnu = Go to Table of Contents
391 User Guide

User Guide
SKIPING TO A PAGE
1) Key Board

Ctrl + N Key : The number of page you want to go to.2) Acrobat Reader Scroll Bar

Click and drag in the scroll bar until the page number
in the number field matches the page you want to go to.

392 User Guide

User Guide
EASIER WAY TO READ
Using Bookmarks

You can move easily where you want by using bookmarks


- Show bookmarks : Press F5 Key on your keyboard

- Hide bookmarks : Press F5 Key again
Ugjxnu


www.nlmafghanistan.com
www.nlmafrikaans.com
www.nlmalbania.com
www.nlmamharic.com
www.nlmangola.com
www.nlmarabemirates.com
www.nlmarabic.com
www.nlmargentina.com
www.nlmarmenia.com
www.nlmaruba.com
www.nlmaustralia.com
www.nlmaustria.com
www.nlmbahamas.com
www.nlmbahrain.com
www.nlmbangladesh.com
www.nlmbelarus.com
www.nlmbelgium.com
www.nlmbengali.com
www.nlmbenin.com
www.nlmbhutan.com
www.nlmbolivia.com
www.nlmbotswana.com
www.nlmbrasil.com
www.nlmbriton.com
www.nlmbrunei.com
www.nlmbulgalia.com
www.nlmburkinafaso.com
www.nlmburundi.com
www.nlmcameroon.com
www.nlmcanada.com
www.nlmcebuano.com
www.nlmchichewa.com
www.nlmchile.com
www.nlmchin.com
www.nlmchina.com
www.nlmcolombia.com
www.nlmcongo.com
www.nlmcostarica.com
www.nlmcotedivoire.com
www.nlmcroatia.com
www.nlmczech.com
www.nlmdenmark.com
www.nlmdioula.com
www.nlmdominica.com
www.nlmdutch.com
www.nlmecuador.com
www.nlmegypt.com
www.nlmelsalvador.com
www.nlmequatorialguinea.com
www.nlmethiopia.com
www.nlmfinland.com
www.nlmfrance.com
www.nlmfrench.com
www.nlmgabon.com
www.nlmgeorgian.com
www.nlmgerman.com
www.nlmgermany.com
www.nlmghana.com
www.nlmgreek.com
www.nlmgrenada.com
www.nlmguatemala.com
A
B
C
D
E
F
G
Please find your vernacular websites below.
You can download Christian e-books and request Christian books for free.
Feel free to visit our websites below right now!
Please find your vernacular websites below.
You can download Christian e-books and request Christian books for free.
Feel free to visit our websites below right now!
The Official Website of The New Life Mission
www.nlmission.com
or
www.bjnewlife.org
W
The NewLife Mission
orldwide websites of
Some of these websites may not work because they are still under construction.

Ugjxnu


www.nlmgujarati.com
www.nlmhaiti.com
www.nlmhindi.com
www.nlmholland.com
www.nlmhonduras.com
www.nlmhungary.com
www.nlm-india.com
www.nlmindonesia.com
www.nlmiran.com
www.nlmiraq.com
www.nlmisrael.com
www.nlmitaly.com
www.nlmjamaica.com
www.nlmjapan.com
www.nlmjavanese.com
www.nlmkannada.com
www.nlmkazakhstan.com
www.nlmkenya.com
www.nlmkhmer.com
www.nlmkirghiz.com
www.nlmkirundi.com
www.nlmkorea.com
www.nlmlatvia.com
www.nlmluganda.com
www.nlmluo.com
www.nlmmadi.com
www.nlmmalagasy.com
www.nlmmalayalam.com
www.nlmmalaysia.com
www.nlmmarathi.com
www.nlmmauritius.com
www.nlmmexico.com
www.nlmmindat.com
www.nlmmizo.com
www.nlmmoldova.com
www.nlmmongolia.com
www.nlmmyanmar.com
www.nlmnepal.com
www.nlmnewzealand.com
www.nlmnigeria.com
www.nlmnorthkorea.com
www.nlmnorway.com
www.nlmpakistan.com
www.nlmpanama.com
www.nlmperu.com
www.nlmphilippines.com
www.nlmpoland.com
www.nlmportugal.com
www.nlmportuguese.com
www.nlmprcongo.com
www.nlmqatar.com
www.nlmromania.com
www.nlmrussia.com
www.nlmsaudiarabia.com
www.nlmserbian.com
www.nlmshona.com
www.nlmsingapore.com
www.nlmslovakia.com
www.nlmslovene.com
www.nlmsolomon.com
www.nlmsouthafrica.com
www.nlmspain.com
www.nlmspanish.com
www.nlmsrilanka.com
www.nlmsuriname.com
www.nlmswahili.com
www.nlmswaziland.com
www.nlmsweden.com
www.nlmswiss.com
www.nlmtagalog.com
www.nlmtaiwan.com
www.nlmtamil.com
www.nlmtelugu.com
www.nlmthailand.com
www.nlmtogo.com
www.nlmtonga.com
www.nlmturkey.com
www.nlmuganda.com
www.nlmukraine.com
www.nlmurdu.com
www.nlmusa.com
www.nlmvenezuela.com
www.nlmvietnam.com
www.nlmzambia.com
www.nlmzimbabwe.com
www.nlmzou.com
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
Z
I
W
The NewLife Mission orldwide websites of