You are on page 1of 3

Taula didentificaci dels acers segons lInstitut del Ferro i lacer (IHA)

F100 Acers fins de contrucci general F110 Acers al carboni o F111 acer extrasuau o F112 acer suau o F113 acer semi-suau o F114 acer semi-dur o F115 acer dur F120-130 Acers aliats de gran resistncia F140 Acers de gran elasticitat o F141 acer al carboni temprat en oli o F142 acer al carboni temprat en aigua F150-160 Acers per cementar o F151 acer al carboni per cementar F170 Acers per nitrurar

F200 Acers fins dusos especials F210 Acers de fcil mecanitzaci o F211 acer al sofre o F212 acer al plom F220 Acers de fcil soldadura F230 Acers de proporcions magntiques o F233 acer al Wolframio per imans o F234 acer al Covalt per imans F240 Acers dalta i baixa dilataci F250 Acers resistents a la fluncia o F251 acer per instal-lacions que treballen a temperatures de fins 500C

Taula didentificaci dels acers segons lInstitut del Ferro i lacer (IHA)

F300 Acers resistents a loxidaci i corrosi F310 Acers inoxidables o F311 acer inoxidable o F312 acer de ganiveteria o F313 acers inoxidables martenstics durs al CrNi o F314 acer inoxidable austentic amb 18-20% Cr, 8-10% Ni o F315 acer inoxidable austentic CrMn F320 Acers per vlvules de motors dexplosi F330 Acers refractaris

F500 Acers per eines F510 Acers al carboni per eines F520 Acers aleats per eines o F521, F522, F523 acers indeformables o F524, F525 acers resistents al xoc o F526 acers alts en wolframi o F527 acers baixos en wolframi o F528, F529 acers de mitja aleaci F530 Acers aliats per eines de tall o F531 acers de gran duresa o F532 acers de wolframi per broques (widia) o F533 acers al crom per llimes o F534 acers semirpids per eines o F535 acers inoxidables per eines de tall F540 Acers per eines F550 Acers rpids

Taula didentificaci dels acers segons lInstitut del Ferro i lacer (IHA)

F600 Acers comuns F610 Acer Bessemer o F611 C=0.1%, son fcilment soldables o F612 C=0.2%, materials per construccions o F613 C=0.3%, peces de forja en general o F614 C=0.4%, poc soldables o F615 C=0.5%, carrils petits, eixos de locomotores o F616 C=0.6%, motlles, resortes, carrils grans, no soldables o F617 C=0.7%, eines i utils diversos, no soldables F620 Acer Siemens o F621 C=0.1%, son fcilment soldables o F622 C=0.2%, materials per construccions o F623 C=0.3%, peces de forja en general o F624 C=0.4%, poc soldables o F625 C=0.5%, carrils petits, eixos de locomotores o F626 C=0.6%, motlles, resortes, carrils grans, no soldables o F627 C=0.7%, eines i utils diversos, no soldables

Estat i forma de subministrament dacers comuns Producte semielaborat o Lingot o Desbast o Palanqueta o Llanti Productes acabats o Pla ample o Llanta o Platina o Fleje o Xapa o Rod o Quadrat o Passam o Mig rod o Angular de costats desiguals o Bigues o Perfil en U o Perfil en T o Hexagonal 3