You are on page 1of 9

Y= x Y=-x ( grafiku zhvendoshet ne –y) Y=-x ( grafiku zhvendoset ne –x

)

Y=x2

Tema : Ndertim Grafikesh Objektivi : Te shkathtesohemi ne ndertimin e grafikeve Koha :3 Ore Tekste : Ushtrime Punoi : Xhuliano Toska

Y=x+2

Grafiku y=f(x) zhvendoset 2 njesi ne boshtin y

Tema : Ndertim Grafikesh Objektivi : Te shkathtesohemi ne ndertimin e grafikeve Koha :3 Ore Tekste : Ushtrime Punoi : Mihal zhidro

Y=x+3 Ne kete rast grafiku y=f(x) zhvendoset 3 njesi ne boshtin y

Y=f(x)

Y=-f(x)

Y= x Y=-x ( grafiku zhvendoshet ne –y) Y=-x ( grafiku zhvendoset ne –x)