You are on page 1of 1

A[rmonogr[m szkol_ń ;usin_ss H\j_]ts sty]z_ń-gru^zi_ń 2012

Kod szkolenia Nazwa szkolenia Wersja jez. m[t_ri[łów szkoleniowych Kolekcja Czas trwania Cena PLN netto za szkolenie dla 1 osoby Sty]z_ń Luty Marzec Dwi_]i_ń

www.sap.pl/szkolenia
Maj Czerwiec Lipiec Si_rpi_ń Wrz_si_ń I[ź^zi_rnik Listopad @ru^zi_ń

<_n[/1 oso\ę- szkol_ni[ S:I G_tW_[v_r = Ei]z\[ ^ni szkol_ni[ x 1400 IEG +23 % V:T; pozost[ł_ szkol_ni[ = Ei]z\[ ^ni szkol_ni[ x 1200 IEG +23 % V:T

?HRFUE:RZ> Z@ŁHSZ>GBHW> IRHSBFY G:=SYŁ:Ć G:CIÓŹGB>C G: 2 TY@H=GB> IRZ>= RHZIH<ZĘ<B>F SZDHE>GB:

BO100 BusinessObjects XI Integration for SAP NetWeaver BW SAPBO SAP Business Objects for SAP NetWeaver BW BO - Query and Analysis Designer BOR310 BusinessObjects Desktop Intelligence: Report Design BOW310 BusinessObjects Web Intelligence: Report Design BOW320 BusinessObjects Web Intelligence: Advanced Report Design BO - Report Designer

EN EN EN EN EN

93 91 84 91 91 91 91 91 96 54 91 91 91 91 82 82 91 82

5 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3

7 000 zl 2 800 zl 2 400 zl 2 400 zl 1 200 zl 2 400 zl 2 400 zl 1 200 zl 2 400 zl 3 600 zl 3 600 zl 3 600 zl 2 400 zl 4 800 zl 2 400 zl 3 600 zl 4 800 zl 3 600 zl

30 sty-3 lut 13-14 lut 19-20 sty 6-7 lut 8 lut 12-13 mar

14-18 maj 16-17 kwi 31 maj-1 cze 16-17 kwi 23 kwi 11-12 cze 13 cze 31 maj-1 cze 2-3 lip

20-24 sie 8-9 p[ź 6-7 wrz 3-4 wrz 5 wrz 6-7 sie 13-14 sie 6 wrz 8-9 sie 11-13 lip 27-29 cze 26-28 wrz 16-18 lip 19-20 lip 19-22 cze 10-13 wrz 9-10 lip 23-25 lip 31 lip-3 sie 27-29 sie 1-2 p[ź 22-24 p[ź 10-12 p[ź 18-19 p[ź 19-20 wrz 3-5 p[ź 15-16 p[ź 22-23 p[ź 24 p[ź

26-30 lis

10-11 gru 3-4 gru 5 gru 6-7 gru 10-11 gru 20 gru 21-22 lis

BOC310 Crystal Reports 2008: Report Design I - Fundamentals of Report Design EN BOC320 EN Crystal Reports 2008: Report Design II - Business Reporting Solutions BOC330 Crystal Reports 2008: Report Design III - Report Processing Strategies EN BO - Crystal Xcelsius BOX310 BusinessObjects Xcelsius 2008 Enterprise: Core and Connectivity BO - Performance Management Designer BOD210 BusinessObjects Dashboard Manager: Designing Dashboards BO - Data Manager BOI300 BusinessObjects Data Integrator XI 3.0/3.1: Core Concepts EN BOU310 EN BusinessObject XI 3.0: Universe Design BOU320 BusinessObjects Universe Designer XI 3.0/3.1: Advanced Universe DesignEN BOQ300 BusinessObjects Data Quality XI 3.0/3.1: Core Concepts EN BO - System Administrators BOE310 BOE320 BOE330 BOE350 BusinessObjects Enterprise: Administering Users and Content with the CMC EN ;usin_ssH\j_]ts >nt_rpris_: :^minist_ring S_rv_rs – Win^ows EN ;usin_ssH\j_]ts >nt_rpris_: =_signing [n^ =_ploying [ Solution – Win^ows EN Migrating from BusinessObjects 5.x & 6.x to BusinessObjects XI R2 EN EN EN

27-28 lut 26 mar 15-16 lut 29 lut-2 mar 25-27 sty 20-22 lut 23-24 lut 6-9 mar 23-24 sty 15-17 lut 13-16 mar 28-30 mar 2-3 kwi 18-20 kwi 10-13 kwi 4-6 kwi 21-23 maj 24-25 maj 28-29 maj 9-11 maj

14-15 cze 18 cze

12-14 gru

13-16 lis

6-9 lis 17-19 gru