You are on page 1of 2

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c Lp- T Do- Hnh Phc N XIN VIC Knh gi: Ban lnh o cng

g ty XX Ti c bit qu cng ty ang c nhu cu tuyn dng nhn vin v tr thng phin dch ting Nht kim tr l Tng Gim c qua qung co trn bo ABC ng ngy xx/x/2006. y chnh l cng vic rt ph hp vi kh nng v kinh nghim c c kt trong qu trnh hc tp v lm vic t trc n nay ca ti. Thng qua mu qung co, ti c bit v tr qu cng ty ang tuyn dng i hi k nng nghe ni c vit ting Nht, ting Anh tt, s dng vi tnh vn phng thnh tho, cng nh kh nng t tin trong giao tip. Ti tt nghip trng i hc XX, khoa ting Nht, trong cc mn ting Nht, ting Anh v vi tnh vn phng c ch trng v u t hng u. Ngoi ra, v ting Nht, ti cn c iu kin pht trin ton din mi k nng trong thi gian du hc trng i hc XX, Nht Bn, v trong thi gian lm cc cng vic bn thi gian c s dng ting Nht. Ti cng hiu ngoi nhng yu cu trn, v tr qu cng ty ang tuyn dng cn i hi ngi c tinh thn on kt, ha ng vi tp th, cng nh c kh nng lm vic trong mi trng c p lc cao. y chnh l nhng k nng m ti c kt c qua qu trnh hc tp, lm vic t trc n nay Vit Nam cng nh Nht Bn. V nhng k nng, kinh nghim nu trn, ti tin rng ti c th p ng c yu cu ca qu cng ty. Ti cng xin cam oan chp hnh nghim chnh mi qui nh ca qu cng ty v hon thnh tt cng vic c phn cng. Mi lin h v lch phng vn hay thng tin v h s xin vic ny, xin vui lng lin lc s in thoi 0988xxxxxx. Xin chn thnh cm n v trn trng knh cho. TP. H Ch Minh, ngy thng nm 2006 Ngi lm n (K tn)

wWw.VietLion.Com 1

Knh gi:ng GD cty .... B phn/Phng nhn s Ti tn l: Sinh ngy..... Qu qun, a ch Qua thng tin trn bo/website/... ti c bit Qu Cng ty ang c nhu cu tuyn dng nhn vin vi v tr.......Ti nhn thy mnh c nng lc, trnh ph hp vi v tr nhn vin....nn ti vit n ny xin c gia nhp i ng nhn vin nng ng, chuyn nghip ca Qu Cty. Ti xin tm tt v qu trnh hc tp v cng tc ca bn thn nh sau (t khi hc H?CD?TC g ): - Thng/Nm .. n..: Hc ngnh g?trng g?thnh tch g ni bt? - Thng/Nm.. n..: Lm v tr g?vai tr g? (nu tm tt) c quan no? thnh tch g ni bt? - Thng/Nm.. n..: Lm v tr g?vai tr g? (nu tm tt) c quan no?thnh tch g ni bt? Ngoi ra ti c th s dng thnh tho tin hc vn phng, ting anh giao tip tt..., lm vic trung thc, cn thn... Hin ti ti ang lm v tr g?c th cng vic/vai tr g? c quan no? Nu uoc tuyn dng vo i ng nhn vin nng ng, chuyn nghip ca Qu Cty ti xin ha chp hng y ni quy, quy nh ca quy Cty, co gang cao nht hon thnh cong vic duco giao, khng ngung hoc hoi e pht trin ky nang lam vic. Ti xin cam n nhung gi neu tren la dung su that, neu sai toi xin chiu trach nhiem truoc php luat. Xin chan thanh cam on! Hn, ngay thang nam Nguoi viet dn V NH X

wWw.VietLion.Com 2