You are on page 1of 3

Modele de politica de dezvoltare regionala in Uniunea Europeana

Dediu Duana

Mk, An III, Gr. 2

niveluri ridicate de şomaj şi infrastructuri necorespunzătoare. Coeziunea desemneaza acel nivel de convergenta reala intre economiile si regiunile unui sistem aflat in proces de integrare care asigura functionarea optima. din reducerea decalajelor dintre regiuni in ceea ce priveşte venitul şi gradul de bogăţie. in care . există diferenţe considerabile intre regiunile sale sub aspectul veniturilor şi al oportunităţilor. cu toţii. din punct de vedere geografic. istorice. echilibrarea si promovarea unei dezvoltari armonioase in conditii de cost economic si social minim. In cazul anumitor state membre.Există mari diferenţe in ceea ce priveşte nivelul de prosperitate existent intre statele membre ale UE şi in interiorul acestora. cat mai rapid posibil. In timp ce in 1973. Prin solidaritate se incearcăa se aduce un ajutor concret cetăţenilor mai defavorizaţişi regiunilor mai puţin dezvoltate. in acelaşi timp. naturale. PIB-ul Irlandei reprezenta 64% din media inregistrată la nivelul UE. o unitate neta sau un ansamblu similar de teritorii in care exista continuitate. Prin politica sa regională UE transferă resurse din zonele prospere in cele mai sărace. Una dintre priorităţile politicii regionale este de a face ca standardele de viaţă din ţările care au aderat la UE incepand cu anul 2004 să ajungă la nivelul mediu inregistrat in UE. Coeziunea se sprijină pe principiul că avem de caştigat. de planificare. cazul Irlandei este incurajator. Luxemburgul. Bruxelles şi Hamburg. in prezent este unul dintre cele mai ridicate din ţările Uniunii. cele mai sărace state membre şi ultimele care au aderat la Uniune. Politica regională este un instrument de solidaritate financiară şi. Deşi Uniunea Europeană este una dintre cele mai bogate zone de pe glob. anul aderării la UE. Decalajele dintre regiuni pot avea diverse cauze. O regiune poate fi definita ca o zona a unui teritoriu avand un ansamblu de caracteristici (proprii) distincte si consistente (acestea putand fi fizice sau umane) care ii confera o anumita unitate semnificativa si care o distinge de alte zone invecinate. despre mai recentele schimbări socio economice sau despre o combinaţie intre aceşti factori. iar regiunle functionale sunt socotite de o importanta majora pentru procesul si obiectivele planificarii si dezvoltarii. In acest sens. Efectele dinamice ale apartenenţei la UE.Politica regionala a Uniunii Europene cuprinde ansamblul instrumentelor si procedeelor aplicate in scopul cresterii gradului de coeziune economico-sociala a ansamblului comunitar. este de peste şapte ori mai bogată decat Romania şi Bulgaria. la care se adaugă o politică regională solidă şi bine orientată. subdezvoltate. invăţămant de proastă calitate. Poate fi vorba despre dezavantaje persistente cum ar fi amplasarea geografică. o parte din decalaje se datorează fostele lor sisteme economice centralizate. O regiune de dezvoltare este un teritoriu care formeaza. cea mai prospera ţara din UE. un puternic motor al coeziunii şi al integrării economice. pot genera rezultate pozitive. Conceptul de regionalizare considera regiune drept una dintre cele mai bune forme de organizare spatiala a informatiei. impactul acestor dezavantaje se face simţit prin excludere socială. Din punctul de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor (unitatea de măsura standard a gradului de bunăstare) cele mai prospere regiuni se situează in mediul urban – Londra. Adesea. Scopul constă in modernizarea regiunilor mai puţin dezvoltate pentru a le da posibilitatea să ajungă la nivelul celorlalte regiuni din UE.

Ariile prioritare definite ca subregiuni sau grupuri de localitati. . dorind sa-si pastreze specificitatea astfel rezultata. in contextul integrarii. sunt utile pentru reducerea disparitatilor intra-regionale. si sa se dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural. ci si autoritatile de la nivel teritorial sau local. dar. Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene are ca obiectiv principal asigurarea unui nivel de convergenta reala intre economiile si regiunile UE care sa permita.populatia poseda anumite elemente comune. somajul. o dezvoltare echilibrata a ansamblului comunitar in conditii de cost economic si social minim. mediul inconjurator. agricultura. social si economic. etc. avand ca actori nu numai guvernul.. Ariile prioritare permit structurarea unor programe specifice de dezvolare in domenii precum industria.