P. 1
Moodle Korisnik - Nalozi

Moodle Korisnik - Nalozi

|Views: 26|Likes:
Published by Kragovic Bojan

More info:

Published by: Kragovic Bojan on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2012

pdf

text

original

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU FAKULTET: INFORMATIKA I INFRMACIONE TEHNOLOGIJE STUDIJSKA GODINA: 2010/2011 PREDMET: RAČUNARSKI OBRAZOVNI

SOFTVER

Moodle Korisnik - Nalozi

TEMA:

MENTOR: Prof. Međedovid Esad

STUDENT: Kragovid Bojan 4-58/08

Novi Pazar, Decembar 2010

... 8 Uređivanje liste polaznika ....................................................... 4.............................................................................................................................................................................Nalozi Strana 1 .......................................... 12 Moodle Korisnik .................................. 9...................................................................................................... 5........................................Sadržaj: 1........... 8.................................................. 4 Dodavanje Novog Kursa ........................... 6 Upravljanje Korisnicima ... 3.......................................... Pregled Korisnika ................................................................................................................................ 6.............................................. 3 Unos Korisnika .......................................................................... 9 Uređivanje liste Nastavnika.............. 5 Promena sopstvenih podataka korisnika .............................. 7.......................................................... Uvod:.......................1..................................................................................... 2 Korisnici Moodle? .. 8 6...................................... 2..................... 10 Literatura:.......................................

Razvojni tim je vođen sa principima konstruktivističke pedagogije pri planiranju i razvoju sistema. Uvod: Ovaj priručnik je pripremljen radi toga. da identifukuje korisnika i njihovu ulogu. Postoji značajan broj modula koji omoguduju koperaciju. a sa druge strane daje sliku efikasnosti kursnog materijala. org. po ovlašdenjima da ih poveže sa odgovarajudim sadržajima (kursevima). Moodle je web aplikacija.1. da bi se u kasnijem period omogudio izvođenje potrebnih statističkih pokazatelja. da ostvare lepezu učeničkih delatnosti. koju nam daje organizator obuke (pr. okvirni sistem za eUčenje. Moodle Korisnik . Moodle je sradenica od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment izraza. Potreban je i server sa poznatom URL adresom. fleksibilnu mogudnost vrednovanja sa mogudnošdu uključivanja samih polaznika. http://obuka. da pomaže polaznicima obuke u savlađivanju korišdenja Moodle sistema za eUčenje. tj. Stvaraoci Moodle-a su se zalagali. Serveri za LMS beleže aktivnosti korisnika. modularna objektno-orientisana dinamička sredina za učenje. Zadatak LMS-a je.Nalozi Strana 2 . znači za korišdenje je potreban računar sa vezom ka Internetu/intranetu i browser (pregledač?). značajne akcije u učenju. Ovi podaci pokazuju značajne informacije o napretku polaznika.ictzenit.rs . Sistem za upravljanje učenjem. Moodle je jedna LMS (Learning Management System) aplikacija. Želja im je. da sa okvirnim sistemom obezbede idealnu sredinu i instrumente za virtualno učenje/obučavanje.

može biti dodeljene kursu kao predavač.Nalozi Strana 3 . Sve svoje kurseve vidi. imaju pravo pregleda ocean polaznika. koji nije u sistemu. Nije im omogudeno uplodovanje. b) Kreator kursa Kreator kursa je najviši rangovni predavač.2. Korisnici Moodle? U Moodleu se korisnici mogu podeliti na administratore. Mogu da vrednuju rad polaznika. Predavači su ti koji uređuju. daje zadatke polaznicima. takvo lice je gost. Može da im uskrati pravo uređivanje kurseva. d) Tutor Tutori su „predavači“. a) Administrator Administratoru je podeljeno najviše rangovno mesto. creator kursa. da kao gost uđe u neki kurs. ni davanje zadataka polaznicima. Kreator kursa. izvršava postavljene zadatke. Dodeljuje predavače kursevima i određuje im redosled. e) Polaznik Polaznik je. u mogudnosti je da uređuje. ako je potrebno. f) Gost Ponekad se može desiti da dozvolimo posetiocu. koji deluje kao polaznik. predavača sa raznim rangiranim ovlašdenjima i polaznike. Ne želimo. kao predavač u ulozi je da uređuje svoje kurseve. Po slučaju može da održava server na kojem je instaliran program. koji ne raspolažu uređivačkim pravima kurseva. pristupnost (vidljivost). Predavač uploduje materijale. a u nekim slučajevima može i da ih odstrani. Na osnovu toga i lice koje je inače polaznik po pravima. ako lice sa odgovarajudim pravom (administrator. reguliše upotrebu nastavnog materijala. Cilj je da pomaže polaznike u svim njihovim delovanjim oko obrade nastavnih materijala. Zaklanja predavače od očiju polaznika. vrši razne zadatke u vezi upotrebe materijala. predavač) dodeljuje kursu. samo želimo. uplodovanih im zadataka. O mogudnosti ulazu gosta odlučuje vlasnik Moodle Korisnik . Znači. Ova grupa predavača je zadužen za definisanje kurseva. ali može i da nastupi kao predavač. održavaju kurs (bilo sami ili grupno). Obrađuje materijal. c) Predavač U Moodle-u u osnovi bilo ko može biti predavač. da prikažemo mu/joj rad kursa (sistema). Moodle je realizovan da posluži polaznike. da na duže vreme ostane u kursu. dodavanje delova nastavnog materijala. koji mu/joj je dat. ali u svakom slučaju odgovara za funkcionisanje okvirnog program.

ili kreiranjem tekstualne datoteke s podacima više korisnika. Pojedinačno dodavanje Moodle Korisnika Otvara se Web obrazac sa unos novog korisnika – promenu ličnih postavki. spoljašnje baze i slično). Ukoliko želite dodati više korisnika odjednom. Unos Korisnika Unos korisnika u sistem obavlja se u administracijskom delu interfejsa. Za svakog se korisnika može podesiti primanje automatskih e-mail poruka. u popisu akcija odaberite Upload korisnika. Slika 2. sa podešavanjima kursa određuje pravila koja se odnose na gosta. napisane po zadanim pravilima. Korisniku treba dodeliti korisničko ime i lozinku ukoliko ste se odlučili za način autentifikacije ručnim unošenjem lozinki (postoji još mnogo spoljašnjih načine autentifikacije. po posebnim pravilima. Administracija Korisnika Korisnike se može dodavati kroz Web obrazac. Slika 1.kursa (kreator kursa ili administrator). IMAP servera. pod nazivom Korisnici (Users). poput LDAP-a. odaberite Dodajte novog korisnika iz popisa akcija. Moodle Korisnik .Nalozi Strana 4 . POP3. jednog po jednog. 3. Za takav način dodavanja potrebno je kreirati običnu tekstualnu datoteku (Plain Text). jezik interfejsa i slično. Da biste dodali novog korisnika.

a takođe i organizovati kategorije po nivoima (kreiranje podkategorija).4. Miscellaneous. upišite naziv kategorije I odaberite gumb Dodajte novu kategoriju. Tu se može menjati vidljivost kategorije. Slika 4. Dodavanje Novog Kursa Dodavanje novih korisnika vrši se odabirom linka Kurs (Courses) iz bloka Administracija. Kako biste dodali novu kategoriju. Unos nove kategorije Popis trenutnih kategorija nalazi se na istoj stranici. Otvara se poznati obrazac za promenu postavki korisnika (ovaj put u službi otvaranja novog korisnika). Dodajte novog korinsika. Moodle Korisnik . Slika 3.Nalozi Strana 5 . Dodavanje novog korisnika Kursevi su na sistemu Moodle raspodijeljeni u kategorije. raspored kategorija. Kreiranje novog korisnika vrši se odabirom gumba. Na početku postoji samo jedna kategorija.

te je svaka informacija dobro došla. ili dodavanjem nastavnika i učenika. rad možete nastaviti uređivanjem kursa. U online nastavi to je veoma važno jer nema mnogo načina upoznavanja nastavnika I polaznika.Slika 5. informacija o korisničkim računima na različitim sistemima za komunikaciju. Stoga je u Moodleu svakom polazniku uz dodavanje osnovnih informacija omogudeno i dodavanje slike. Osobne podatke svaki korisnik može promeniti odlaskom na link Promeni sopstvene postavke. Slika 6. Link za promenu sopstvenih podataka korisnika Moodle Korisnik . 5. adrese osobnih Web stranica i slično.Nalozi Strana 6 . Nakon otvaranja novog kursa. Dodavanje novog korisnika Više informacijama o postavkama kursa možete pronadi u poglavlju o uređivanju kursa. u bloku Administracija. Promena sopstvenih podataka korisnika Svaki korisnik može (i svakako bi trebao) urediti svoje sopstvene podatke.

Moodle Korisnik . koji se može videti uz dovoljni nivo prava. koristan je I odabir jezika slušanja. Web stranice i različitih podataka o načinima kontakta. Takođe. Slika 9. kao i Blog.Karta Takođe. korisniku de biti dozvoljeno promijeniti podatke poput korisničkog imena. lozinke i e-mail adrese. Vizit. na kraju je potrebno kliknuti na gumb Promeni sopstvene podatke. Svaki korisnik može podesiti postavke primanja e-mail poruka o događajima na sastanku.Nalozi Strana 7 . Slika 8. Promena osnovnih podataka korisnika U nastavku obrasca sledi deo za unos slike. imena i prezimena. Slika 7. te izvještaj o aktivnosti korisnika na sastanku. Promena slike Stranica za osobne postavke sadrži i malenu vizit-kartu korisnika koja je vidljiva svima (dio Profil). Kako bi promene bile spremljene.Ovisno o postavkama sedišta. dostupan je popis svih poruka koje je korisnik napisao na forumu (Forum Posts).

Slika 11. te kliknuti gumb U redu.Nalozi Strana 8 . te ispod popisa studenata odabrati With selected users. Pregled Nastavnika i Studenata Odabirom imena nekog od korisnika. Za slanje poruke potrebno je označiti korisnika (kvadratidi s desne strane). Slika 10.1. odvojenih po ulogama u sastanku (nastavnici i studenti – učenici). prikazuje se profil korisnika (što je osobito korisno u online sastanka.6. Add / send message. koje im se prosleđuju na email adresu navedenu u sistemu. Slika 12. Pregled Korisnika Svaki korisnik može videti popis korisnika sastanka (učenika i nastavnika).. S ove se stranice mogu slati poruke drugim korisnicima. Upravljanje Korisnicima 6. Slanje poruka korisnicima Moodle Korisnik . gde se polaznici retko imaju priliku uživo susresti.. Lista korisnika Na pozadini se prikazuje popis svih korisnika. gdje je potrebno odabrati link učesnici (obično se nalazi u gornjem levom uglu). Popis se nalazi u bloku Korisnici.

Studente na sastanak može dodati korisnik koji ima dovoljni nivo prava (nastavnik). Slika 14. Za dodavanja studenata. ako je takvu mogudnost omogudio administrator celog Moodle sistema (u postavkama Moodle sedišta). Dodavanje Studenata Moodle Korisnik . Detaljnije informacije o izradi bloga je mogude pronadi u službenoj Moodle dokumentaciji.Još jedna zanimljiva mogudnost prisutna u Moodleu je pisanje vlastitog bloga. a na desnoj svi koji imaju otvoren korisnički račun na sistemu.). Slika 13. označite studente koje želite dodati u desnoj koloni (za označavanje više studenata možete koristiti tipke SHIFT i CTRL. ili ga zadržati za sebe. te ih odabirom gumba sa strelicom ulevu dodajte u levu kolonu. Uređivanje Studenata Na lijevoj strani stranice za dodavanje studenata nalaze se trenutno upisani studenti – učenici. Svaki korisnik može pisati blog kojeg može učiniti vidljivim svima (i neprijavljenim korisnicima). 7.Nalozi Strana 9 . samo korisnicima prijavljenima na Moodle. Uređivanje liste polaznika Dodavanje studenata vrši se odabirom linka Studenti u bloku Administracija.

Pretraživanje se pokrede upisom dela imena u polje za pretragu. Baza korisnika sistema se može i pretraživati. Uređivanje liste Nastavnika Dodavanje nastavnika vrši se odabirom linka Nastavnici u bloku administracija. Na donjem se delu nalazi pretraživač za pretraživanje baze korisnika (potencijalnih nastavnika). postojedih predavača (nastavnika).Nalozi Strana 10 . Nastavnike na satanak može dodati korisnik koji ima dovoljni nivo prava (nastavnik). Slika 16. Slika 15. na sastanaku mogu raditi i nastavnici koji nemaju pravo Moodle Korisnik . Dodatno. ako je takvu mogudnost omogudio administrator celog Moodle sistema (u postavkama Moodle sedišta). Svaki nastavnik može imati posebnu ulogu u sastanku (koja se može upisati u za to predviđeno polje. Uređivanje Nastavnika Interfejs se delom razlikuje od interfejsa za uređivanje liste polaznika. a na gornjem lista trenutnih. Gornji deo sadrži opcije za uređivanje liste trenutnih nastavnika.Na sličan način. treba kliknuti na Dodajte predavača. te odabirom tastera Pretraži. označite ih i odaberite taster sa strelicom udesno. desno od njegovog imena. Dodavanje Nastavnika Nakon pronalaska nastavnika sastanka je potrebno dodati. 8. ako želite neke polaznike udaljiti sa sastanka.

Nastavnika se briše iz liste nastavnika klikom na Ukloni predavača desno od njegovog imena.uređivanja sastanaka. u komunikaciji učestvovati i slučno. no smeju ocenjivati polaznike.Nalozi Strana 11 . Moodle Korisnik .

uniri.pdf Moodle Korisnik .com/search?hl=en&q=prirucnik+za+moodle&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= http://mudri.hr/file.fesb. Literatura: https://elearning.php/1/pdf/merlin-prirucnik-studenti-1_6.9.Nalozi Strana 12 .hr/file.php/1/Moodle_prirucnik.pdf http://www.google.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->