3A Corporation / Minna no Nihongo I [CD1] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 I. Nihongo no hatsuon - 1. Kana to haku.

mp3 I. Nihongo no hatsuon - 2. Chouon.mp3 I. Nihongo no hatsuon - 3. Hatsuon.mp3 I. Nihongo no hatsuon - 4. Sokuon.mp3 I. Nihongo no hatsuon - 5. Youon.mp3 I. Nihongo no hatsuon - 6. Akusento.mp3 I. Nihongo no hatsuon - 7. Intoneeshon.mp3 II. Kyoushitsu no shiji no kotoba.mp3 III. Mainichi no aisatsu to kaiwa hyougen.mp3 IV. Suuji.mp3 Dai 01 ka - Kotoba.mp3 Dai 01 ka - Bunkei.mp3 Dai 01 ka - Reibun.mp3 Dai 01 ka - Renshuu C1.mp3 Dai 01 ka - Renshuu C2.mp3 Dai 01 ka - Renshuu C3.mp3 Dai 01 ka - Kaiwa # Hajimemashite.mp3 Dai 02 ka - Kotoba.mp3 Dai 02 ka - Bunkei.mp3 Dai 02 ka - Reibun.mp3 Dai 02 ka - Renshuu C1.mp3 Dai 02 ka - Renshuu C2.mp3 Dai 02 ka - Renshuu C3.mp3 Dai 02 ka - Kaiwa # Honno kimochi desu.mp3 Dai 03 ka - Kotoba.mp3 Dai 03 ka - Bunkei.mp3 Dai 03 ka - Reibun.mp3 Dai 03 ka - Renshuu C1.mp3 Dai 03 ka - Renshuu C2.mp3 Dai 03 ka - Renshuu C3.mp3 Dai 03 ka - Kaiwa # Kore wo kudasai.mp3 Dai 04 ka - Kotoba.mp3 Dai 04 ka - Bunkei.mp3 Dai 04 ka - Reibun.mp3 Dai 04 ka - Renshuu C1.mp3 Dai 04 ka - Renshuu C2.mp3 Dai 04 ka - Renshuu C3.mp3 Dai 04 ka - Kaiwa # Sochira ha nan ji kara nan ji made desu ka.mp3 Dai 05 ka - Kotoba.mp3 Dai 05 ka - Bunkei.mp3 Dai 05 ka - Reibun.mp3 Dai 05 ka - Renshuu C1.mp3 Dai 05 ka - Renshuu C2.mp3 Dai 05 ka - Renshuu C3.mp3 Dai 05 ka - Kaiwa # Koushien he ikimasu ka.mp3 Dai 06 ka - Kotoba.mp3 Dai 06 ka - Bunkei.mp3 Dai 06 ka - Reibun.mp3 Dai 06 ka - Renshuu C1.mp3 Dai 06 ka - Renshuu C2.mp3 Dai 06 ka - Renshuu C3.mp3 Dai 06 ka - Kaiwa # Isshoni ikimasen ka.mp3 Dai 07 ka - Kotoba.mp3 Dai 07 ka - Bunkei.mp3 Dai 07 ka - Reibun.mp3 Dai 07 ka - Renshuu C1.mp3 Dai 07 ka - Renshuu C2.mp3 Dai 07 ka - Renshuu C3.mp3

mp3 Kotoba.mp3 Kotoba.mp3 Kaiwa # Umeda made itte kudasai.mp3 Kotoba.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C1.mp3 Reibun.mp3 Kotoba.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C1.mp3 Bunkei.mp3 Reibun.mp3 Kaiwa # Chirisoosu ha arimasen ka.mp3 Renshuu C1.mp3 Kotoba.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C2.mp3 Bunkei.mp3 Kotoba.mp3 Reibun.59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 07 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - Kaiwa # Gomen kudasai.mp3.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Betsubetsu ni onegaishimasu.mp3 Renshuu C2.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C1.mp3 .mp3 Reibun.mp3 Renshuu C3.mp3 Kotoba.mp3 Renshuu C2.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo I [CD2] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Kotoba.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C3.mp3 Bunkei. onegaishimasu.mp3 Renshuu C2.mp3 Reibun.mp3 Kaiwa # Sorosoro shitsurei shimasu.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C1.mp3 Kaiwa # Omatsuri ha dou deshita ka.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C3.mp3 Reibun.mp3 Reibun.mp3 Bunkei.mp3 Kaiwa # Zannen desu.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Kore.

mp3 Renshuu C2.mp3 Kotoba.mp3 Kaiwa # Daietto ha ashita kara shimasu.mp3 Reibun.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo I [CD3] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Kotoba.mp3 Bunkei.mp3 Reibun.mp3 Kaiwa # Tsukaikata wo oshiete kudasai.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Dou shimashita ka.mp3 .mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C2.mp3 Bunkei.mp3 Reibun.mp3 Bunkei.mp3 Reibun.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - Kaiwa # Go-kazoku ha.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C1.mp3 Bunkei.mp3 Kaiwa # Shumi ha nan desu ka.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C1.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C1.mp3 Kaiwa # Donna apaato ga ii desu ka.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C1.mp3 Kotoba.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C1.mp3 Kotoba.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C1.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C1.mp3 Kotoba.mp3 Bunkei.mp3 Kaiwa # Watashi mo sou omoimasu.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C2.mp3 Kotoba.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C3.mp3 Kotoba.mp3 Kaiwa # Natsuyasumi ha dou suru no.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C2.mp3 Kotoba.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C3.

mp3 1.mp3 Renshuu C1.mp3 2.mp3 3.mp3 3.mp3 2.mp3 Kaiwa # Iroiro o-sewa ni narimashita.mp3 Reibun.mp3 1.mp3 Renshuu C1.mp3 Bunkei.mp3 Kotoba.mp3 1.mp3 2.mp3 2.mp3 1.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - Kaiwa # Douyatte ikimasu ka.mp3 3.mp3 1.mp3 1.mp3 2.mp3 2.mp3 2.mp3 3.mp3 1.mp3 1.mp3 Kotoba.mp3 2.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C3.mp3 3.mp3 4.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo I [CD4] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 01 01 01 02 02 02 03 03 04 04 04 04 05 05 05 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai 1.mp3 2.mp3 1.mp3 2.mp3 1.mp3 2.mp3 1.mp3 2.mp3 1.mp3 2.mp3 1.mp3 1.mp3 2.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Tetsudatte kuremasu ka.mp3 .mp3 3.mp3 1.mp3 Bunkei.mp3 3.mp3 Renshuu C2.mp3 3.mp3 2.mp3 Reibun.mp3 3.

mp3 1.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo II [CD1] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Kotoba.mp3 2.42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai 2..mp3 2.mp3 1.mp3 Bunkei.mp3 1.mp3 1.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C3.mp3 1..mp3 Reibun.mp3 2.mp3 3.mp3 Kotoba.mp3 Reibun.mp3 1.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C1.mp3 2.mp3 1.mp3 Kaiwa # Nandemo tsukureru n desu ne.mp3 Renshuu C1.mp3 Kotoba.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C2.mp3 Reibun.mp3 1.mp3 Bunkei.mp3 Kaiwa # Ocha demo nominagara.mp3 Kotoba.mp3 Kotoba..mp3 1.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C2.mp3 Kaiwa # Chiketto wo yoyakushite okimasu.mp3 Renshuu C1.mp3 Reibun.mp3 Reibun.mp3 Kaiwa # Doko ni gomi wo dashitara ii desu ka.mp3 2.mp3 2.mp3 3.mp3 2.mp3 Bunkei.mp3 Kaiwa # Wasuremono wo shite shimatta n desu.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C1.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C3.mp3 2.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C2.mp3 .mp3 2.mp3 Renshuu C1.

mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C2.mp3 Kaiwa # Katazukeru no ga suki nan desu.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Atama to karada wo tsukau youni shite imasu.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C3.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo II [CD2] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Kotoba. wakarimasu.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C3.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C2.mp3 Kotoba.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C3.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C1.mp3 Bunkei.mp3 Bunkei.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - Kotoba.mp3 Renshuu C1.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Byouki kamoshiremasen.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C2.mp3 Kotoba.mp3 Reibun.mp3 Kaiwa # Intaanetto wo hajimeyou to omotte imasu.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C1.mp3 Kaiwa # Suru toori ni shite kudasai.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C1.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C2.mp3 Kaiwa # Ryokousha he ikeba.mp3 Kaiwa # Kore ha dou iu imi desu ka.mp3 Kaiwa # Umi wo umetatete tsukuraremashita.mp3 Renshuu C3.mp3 Reibun.mp3 Kotoba.mp3 Bunkei.mp3 Kotoba.mp3 Renshuu C2.mp3 Kotoba.mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C1.mp3 .mp3 Renshuu C1.mp3 Reibun.mp3 Kotoba.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C2.

mp3 Bunkei.mp3 Renshuu C2.mp3 Kaiwa # Okurete.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C3.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C1. shinpai desu. sumimasen.mp3 Kaiwa # Isshoukenmei renshuushita noni.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C2.mp3 Kotoba.mp3 Kotoba.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C2.mp3 Bunkei.mp3 Reibun.mp3 Kaiwa # Mou sugu tsuku hazu desu.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Tomodachi ga dekitara dou ka.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Boonasu ha nan ni tsukaimasu ka.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Kono shashin mitai ni shite kudasai.mp3 Kotoba.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C1.mp3 Kotoba.mp3 Bunkei.mp3 Bunkei.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C2.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C3.mp3 Bunkei.mp3 Bunkei.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - Kotoba.mp3 Renshuu C3.mp3 Kaiwa # Nimotsu wo azukatte itadakemasen ka.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C1.mp3 Kotoba.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo II [CD3] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Kotoba.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C1.mp3 Kotoba.mp3 Kaiwa # Yasashi sou desu ne.mp3 Reibun.mp3 Reibun.mp3 Bunkei.mp3 Bunkei.mp3 Reibun.mp3 Renshuu C2.mp3 Renshuu C1.mp3 .

mp3 1.mp3 2.mp3 2.mp3 2.mp3 2.mp3 1.mp3 Renshuu C2.mp3 1.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - Kotoba.mp3 2.mp3 2.mp3 Renshuu C3.mp3 2.mp3 Kotoba.mp3 1.mp3 Renshuu C2.mp3 Kaiwa # Yasumasete itadakemasen ka.mp3 2.mp3 Renshuu C1.mp3 1.mp3 Kotoba.mp3 1.mp3 2.mp3 Reibun.mp3 2.mp3 Renshuu C2.mp3 Kaiwa # Konyakushita sou desu.mp3 Kaiwa # Kokoro kara kanshaita shimasu.mp3 Bunkei.mp3 2.mp3 Bunkei.mp3 1.mp3 Kotoba.mp3 Renshuu C1.mp3 2.mp3 2.mp3 Renshuu C3.mp3 Bunkei.mp3 1.mp3 Renshuu C1.mp3 Renshuu C3.mp3 Renshuu C2.mp3 .mp3 Renshuu C3.mp3 Bunkei.mp3 1.mp3 2.mp3 Reibun.mp3 1.mp3 1.mp3 Reibun.mp3 1.mp3 Kaiwa # Yoroshiku o-tsutae kudasai.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo II [CD4] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai 1.mp3 1.mp3 Renshuu C1.mp3 Reibun.

Dai 04 ka . Tanjoubi ha itsu desu ka.mp3 30 .mp3 12 .mp3 31 .Dai 02 ka .mp3 .mp3 27 . B desu ka.Dai 01 ka .Dai 04 ka . Nan de ikimasu ka. Doko desu ka.mp3 19 .mp3 06 .Dai 04 ka . Doko de nani wo shimashita ka.Dai 03 ka .Dai 02 ka .04.mp3 2.02.05.mp3 1.Dai 06 ka . Doko no desu ka.mp3 2.mp3 05 .03.05.mp3 1.04.mp3 2.01.Dai 07 ka .01.mp3 22 . Itsu ikimasu ka.Dai 01 ka .02.Dai 07 ka .Dai 02 ka . Okuni # kaisha ha dochira desu ka. A desu ka. Nan ji kara nan ji made desu ka.04.mp3 24 .mp3 2.04.mp3 2. Denwa bangou ha nan ban desu ka. Doko de ~ masu ka.mp3 2.mp3 04 .Dai 04 ka .Dai 03 ka .mp3 1. Mou ~ mashita # mada desu.mp3 17 .01.01. Ikura desu ka.03.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai Mondai 1.01.02.mp3 09 . ~ masen ka # ~ mashou.mp3 18 .mp3 2.mp3 14 .mp3 1.Dai 05 ka .mp3 1. ~ sai desu.Dai 07 ka .01.mp3 15 . ~ kara kimashita.Dai 03 ka .mp3 2.mp3 20 .Dai 05 ka .Dai 06 ka .mp3 1.mp3 10 . ~ san ha ~ desu.mp3 1.mp3 07 .03.Dai 05 ka .04. Nan no kaisha desu ka.mp3 29 .02.Dai 05 ka .mp3 26 .04.Dai 06 ka . Nihongo de nan desu ka. ~ ha dou desu ka. Nani wo ~ masu ka. Namae ha ~ desu.Dai 08 ka .mp3 16 .mp3 1. Nan ji desu ka. Doko he ikimashita ka.mp3 2.mp3 2.Dai 01 ka .mp3 1.01.mp3 21 .03.mp3 08 . Dare no desu ka.04.03.mp3 1.02.Dai 05 ka .mp3 11 . Dare to ikimasu ka.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo I Choukai Tasuku 25 [CD1] 01 .03. Yasumi ha nan youbi desu k a.mp3 02 .Dai 07 ka .mp3 03 . Nan youbi ni ~ mashita ka.03. Kore # sore # are ha ~ desu.mp3 32 .02. Koko # soko # asoko ha ~ desu.Dai 04 ka .Dai 03 ka .mp 3 13 .02.Dai 01 ka .Dai 02 ka .mp3 2.mp3 25 .mp3 28 .Minna no Nihongo Shokyuu I # Choukai Tasuku 25 # 3A Network. ~ mashita # ~ masendeshita. Nan no ~ desu ka.mp3 23 .Dai 06 ka .01. ~ de ~ mashita. Oshiemasu # naraimasu. Agemasu # moraimasu.

mp3 Futsuutai kaiwa (tomodachi to).mp3 Nani ga arimasu ka # imasu ka.mp3 ~ ga suki desu. 02. 02. 01.mp3 Douyatte kaimasu ka.mp3 ~ tai desu.mp3 Nani wo shi ni kimashita ka. 02.. ~.mp3 Motte imasu # shitte imasu.mp3 ~ mae ni.mp3 ~ mashou ka. 04.mp3 ~ ga hoshii desu.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo I Choukai Tasuku 25 [CD2] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka 01.mp3 Nani wo shi ni ikimasu ka. 02. 01. 02. 01.mp3 ~ ha doko ni arimasu ka.mp3 ~ koto ga dekimasu ka. 02. ~ te.mp3 Dono kurai kakarimasu ka.mp3 Kore ha [bun] ~ desu.. 03. 01.mp3 Futsuutai to teineitai no kaiwa (joushi to). 01.mp3 ~ ga jouzu desu # wakarimasu.mp3 ~ naide kudasai. 02. 04..mp3 ~ ku # ~ ni narimasu.mp3 Futsuutai kaiwa (kazoku to). 03. 02. 04. 02.. 02.33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - 02. 04.mp3 .mp3 Dochira ga ~ desu ka. 03. 03. 03.mp3 ~ kara (riyuu).mp3 Kekkon shite imasu # sunde imasu # hataraite imasu. 03. 03.mp3 Sougou mondai. ~ ha donna ~ desu ka.mp3 ~ nakereba narimasen. 01.mp3 Douyatte ikimasu ka. 04.mp3 ~ naide kudasai.mp3 ~ ta koto ga arimasu. 01.mp3 ~ ga ichiban ~ desu.mp3 Nan mai # nan dai # nan nin.mp3 Doushite # ~ kara. 02.mp3 Dore desu ka.mp3 ~ ni ~ ga arimasu ka.mp3 ~ kute # ~ de.mp3 Sougou mondai. 03. ~. 04. 01. 03. 01. ~ te kudasai. 02. ~ tari shimasu.mp3 Dono kurai ~ mashita ka. 03.mp3 ~ nakute mo ii desu. 02. 04.mp3 ~ te kara.mp3 ~ de ~ koto ga dekimasu.mp3 ~ te imasu.mp3 Futsuutai kaiwa (shougakusei to). 01.mp3 ~ te. 01..mp3 Nan to iimashita ka.mp3 Ikutsu desu ka. 03. 01. 04.mp3 ~ ha doko ni imasu ka. 04..mp3 ~ ga ichiban ~ katta desu # ~ deshita.. 04.mp3 [Bun] hito ha dare desu ka.mp3 ~ te mo ii desu ka. 04.mp3 ~ deshou.mp3 ~ ha dou deshita ka. 01. ~. 03.mp3 Dou omoimasu ka. 03.mp3 ~ te ha ikemasen. 02.. 03. 05.. 04.mp3 ~ tari.mp3 Shumi ha nan desu ka.

03.mp3 ~ te kuremasu # agemasu. ~ n desu ka # [gimonshi] ~ n desu ka. ~ toori ni.mp3 ~ wo kuremashita.01. ~.03. 02.04. 04. Kikoemasu. ~ ha ~ te imasu.02.mp3 Dai 33 ka .04.mp3 Sougou mondai.mp3 Dai 32 ka . ~ ta # ~ nai hou ga ii desu.04. 02. ~ te imashita.03.mp3 Dai 30 ka .mp3 Dai 27 ka . ~ yotei desu. 03. ~ to iu imi desu. ~ ga arimasu.04. 03.mp3 Dai 28 ka .04.03. ~ naide.mp3 Dai 27 ka .mp3 Dai 31 ka . ~.mp3 Dai 29 ka . ~ to tsutaete itadakemasen ka. ~ tsumori desu. ~ ha mou ~ te arimasu. ~ te itadakemasen ka.04.mp3 ~ toki. ~.mp3 Dai 26 ka .35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - 03. ~ te arimasu.03.mp3 Dai 29 ka .mp3 Dai 29 ka .mp3 ~ to. Dou shita n desu ka # doushite ~ n desu ka.mp3 ~ te moraimashita # kuremashita.mp3 Dai 33 ka .mp3 Dai 30 ka . 04.mp3 Dai 27 ka .mp3 Dai 30 ka . [Kanou doushi]. ~ shi.02.mp3 Dai 28 ka .mp3 Dai 33 ka . 01.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo II Choukai Tasuku 25 [CD1] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Minna no Nihongo Shokyuu II # Choukai Tasuku 25 # 3A Network. 02.mp3 ~ tara. ~ te kudasai.01. ~.mp3 Dai 31 ka . ~ te arimasu.mp3 Dai 27 ka . ~ n desu ga.mp3 Dai 34 ka .02.mp3 Dai 34 ka . ~ masu ka.mp3 Dai 29 ka . ~.mp3 ~ te mo. ~ te shimaimashita. ~.05.01.mp3 Dai 26 ka . 01.mp3 Dai 31 ka .03.03.mp3 Dai 32 ka .01. ~ te # ~ naide ~. ~ to yomimasu # ~ to kaite arimasu # ~ to iu imi desu. 04.04.02.mp3 Donna toki. ~ yakusoku # youji # jikan ga arimasu.mp3 Dai 33 ka . ~ te shimaimashita (zannenna koto). Miemasu.01.mp3 Dai 34 ka .02. ~ (yo)u to omotte imasu.04.02.01.mp3 Dai 26 ka .mp3 Dai 30 ka .mp3 [Moshi] ~ tara.06. ~ ta # ~ nai hou ga ii desu. Meireikei.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo II Choukai Tasuku 25 [CD2] . ~ deshou.mp3 Dai 28 ka .mp3 Sougou mondai.mp3 Dai 26 ka . ~ (yo)u [ikoukei].03. [gimonshi] ~ tara ii desu ka. ~ te imasu (shuukan).mp3 Dai 29 ka .02.mp3 Dai 29 ka .mp3 Dai 32 ka .mp3 ~ to.01. ~ te okimasu. ~ n desu ga.02.mp3 Dai 31 ka .04.01. (Basho) de [kanou doushi]. ~ te shimaimasu.mp3 Dai 28 ka . ~ ga ~ te imasu.01. Sougou mondai. ~ nagara ~.mp3 Dai 34 ka . ~ mashita.02. 01. 03.03. ~ ato de.mp3 Dai 32 ka . ~ shi. ~ nagara ~. ~ kamoshiremasen.

02.mp3 .mp3 ~ te kudasaimasu. 02.mp3 [Meishi] de.mp3 ~ sou desu (kakareta jouhou wo tsutaeru). 04.mp3 ~ (no) ni ~ (ha # mo) kakarimasu.mp3 [Doushi] sugimasu. 03.mp3 ~ te yarimasu. 04.mp3 ~ no ha [keiyoushi] desu. 03. ~. 02. 01.mp3 ~ te mimasu. 04.mp3 ~ node. 05.mp3 ~ te # ~ kute # ~ te. 06.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - 01.mp3 ~ nakereba.mp3 ~ bakari desu. ~.mp3 ~ youni shite imasu. ~. ~. ~.mp3 ~ wo (hito) ni ~ (ra)remasu.mp3 ~ naku narimashita.mp3 ~ ku # ~ ni shimasu.mp3 [Keiyoushi] sou desu.mp3 ~ te kimasu. 02.mp3 ~ no wo shitte imasu ka.mp3 ~ youni.mp3 **************************************************** 3A Corporation / Minna no Nihongo II Choukai Tasuku 25 [CD3] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka 01. ~. 02.mp3 ~ sou desu (kiita jouhou wo tsutaeru). ~.mp3 ~ noni. 01.mp3 ~ (no) ni. 03. ~.mp3 (Hito) ni ~ (ra)remasu [ukemi doushi].mp3 ~ tokoro desu.mp3 [Keiyoushi] sugimasu.mp3 ~ noni. ~. 01. 04. 01.mp3 (Hito) ni youtte ~ (ra)remashita. 02. 04. 04. 05.mp3 ~ ka dou ka. ~ te mimasu.mp3 ~ tokoro desu. 03.mp3 ~ te kudasaimasen ka. 04.mp3 ~ youni shite kudasai.mp3 ~ ba ~ hodo ~ # ~ nara ~ na hodo ~. 03. 01.mp3 ~ no ga suki # jouzu desu. 02. ~. 02. 01.mp3 ~ (no) tame ni. 04.mp3 ~ sou desu. ~ (wadai). 03. 02.mp3 ~ ha ~ (ra)remasu # ~ (ra)rete imasu. 04.mp3 ~ te # ~ nakute.mp3 ~ wo itadakimasu # kudasaimasu # yarimasu.mp3 ~ yasu # nikui desu. 01. 03. 01. ~. 02.mp3 ~ hazu desu. ~ ba. 03. 05. 03. (Ima ni mo) ~ sou desu. ~. 01.mp3 ~ ka dou ka.mp3 ~ no ha [meishi] desu.mp3 ~ nara.mp3 ~ youni narimashita.mp3 [Keiyoushi] baai ha. ~.mp3 (Korekara) ~ sou desu. 01. ~.mp3 ~ no wo wasuremashita.mp3 ~ sou desu. 04. 02. 03. 02.mp3 [Meishi] ni shimasu. ~. 03.mp3 [Doushi] baai ha. 01. 04. 04.mp3 ~ kereba # ~ nara. 05. 02.mp3 ~ yasui # nikui desu. 03.mp3 [Gimonshi] ~ ka. ~. 03.

mp3 Sougou mondai. 01.mp3 ~ (sa)sete itadakemasen ka.mp3 O # go ~ shimasu.mp3 Tokubetsuna sonkeigo. 05. 02. 04.mp3 Tokubetsuna kenjougo. 04. 01.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 - Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka - 01. (Hito) wo # ni ~ (sa)semasu [shieki doushi].mp3 (ra)remasu [sonkei doushi]. 03.mp3 (Sukina koto wo) ~ (sa)semasu.mp3 Sougou mondai. 04.mp3 (Hito) wo # ni ~ (sa)semasu.mp3 **************************************************** .mp3 Sougou mondai.mp3 O ~ ni narimasu. 03. 02. 03. 02.mp3 O ~ kudasai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful