You are on page 1of 3

BAND GENİŞLİĞİ YÖNETİMİ

BW namagement paketler cihazı terkederken uygulandığından download yönünde band


genişliği yönetimi LAN portunda, upload yönünde band genişliği yönetimi WAN portunda
yapılmaktadır. Cihaza web arayüzünden ulaştıktan sonra Advanced Setup bölümündeki
Media Bandwidth Mgnt.linkine tıklanır. Summary bölümünden interface’lere band genişliği
bütçesi atanır. Biz burada download yönünde band genişliği yönetimi yapacağımızdan LAN
interface üzerinde çalışacağız.

Speed alanına interface’e verilecek ana bütçe (root budget) kbps olarak belirlenir. Bu hız
download hızıyla aynı olmak zorunda değildir. Ama en az download hızı kadar olmalıdır.
Scheduler kısmında boşta olan band genişliğinin class’lara (sınıf) nasıl dağıtılacağı seçilir.
Priority-Based önceliklendirmeye göre paylaştırma yapar. Fairness-Based boşta olan band
genişliğini classların bütçeleriyle orantılı paylaştırır. Max Bandwidth Usage boşta olan band
genişliği alt class’lar istemese bile onlara dağıtır. Değişiklikler Apply butonuna basılarak
saklanıp bir önceki ekrana dönülür.

Class Setup bölümünde interface alrındaki class’lar tanımlanır. Interface bölümününden class
tanımlancak interface seçilir. Biz LAN seçiyoruz. Add Child Class butonuna basılıp Class
Configuration sayfasına gelinir. Class tanımlamayı source/destination IP adresi ve
source/destination port gibi parametreleri belirleyerek yapıyoruz. Biz bu class’ı FTP trafiği
için tanımladığımızı farzedelim.
Not: Belli bir IP adresi için BW management yapılmak isteniyorsa classs tanımlanırken port
numarası kısmı boş bırakılır, IP adresi yerine istenen IP adresi yazılır, subnet mask
255.255.255.255 yazılır.
Kullanıcıların FTP ile dosya indirirken belli bir band genişliğini aşmamalarını sağlamaya
çalışacağız.

FTP ile download ederken router’un içinden çıkıp PC’ye gelen paketin source port numarası
21’dir. Diğer değerler bizi ilgilendirmediğinden 0 ve 0.0.0.0 olarak geçtik. Dikkat ederseniz
Borrow bandwidth from parent class seçeneği işaretli değil. Eğer işaretli olsaydı FTP trafiği
256 Kbps’ten daha fazla band genişliği isteseydi root class’tan ödünç alabilecekti. Biz FTP’ye
sabit 256 Kbps vermek istediğimizden bu seçeneği işaretmeledik. Apply butonu ile ayarlar
saklanıp bir önceki menüye dönülür. Bu şekilde 2., .3 ... classlar tanımlanabilir. Class
tanımlama bittikten sonra Back tuşu ile Media Bandwidth Management ana menüsüne
dönülür.
Monitor bölümünden şu an hangi class ne kadar band genişliği kullanıyor görebilirsiniz.