P. 1
Balaban - Cuprins

Balaban - Cuprins

|Views: 10|Likes:
Published by Mihai Ciprian

More info:

Published by: Mihai Ciprian on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

TABLA DE MATERII

Prefata la prima editie Author's note for English-speaking readers Prefata la editia a doua Prefata la editia a treia........................ Introducere

25 26

27
26

29

PARTEA

INT AI

No~unifundamentde
1 Pamantul si stiinta navigatiei §1 Forma si dimensiunile Pamantului §2 Elementele sferei terestre. Determinarea pozitiei unui punct pe suprafata sferei terestre §3 Determinarea pozitiei unui punct pe elipsoidul terestru. Coordonatele geodezice §4 Determinarea formei si dimensiunilor elipsoidului terestru §5 Lungimea arcului de meridian de I' §6 Unitati de masura folosite in navigatie §7 Proiectia elipsoidului pe sfera terestra 2 Orientarea pe mare §1 Linii si plane principale ale observatorului pe sfera terestra §2 Drum adevarat, relevment adevarat, relevment prova. Sisteme a drumurilor ~i relevmentelor in orizontul adevarat §3 Orizontul vizibil 41 44 49 50 52 57 60 62 de contare 63 68 73 75 78 86 97 110 115 117 123 125 135

3 Determinarea directiilor la bordul navei cu compasul magnetic §l Generalitati asupra determinarii directiilor la bordul navei §2 Proprietatile magnetismului :...................................................... §3 Campul magnetic terestru. Declinatia magnetica §4 Magnetismul navei. Deviatia magnetica §~ Compasul magnetic §6 Convertirea drumurilor si a relevmentelor 4 Determinarea directiilor la bordul navei cu compasul giro scopic §1 Generalitati §2 Proprietatile fundamentale ale giroscopului cu trei grade de libertate §3 Proprietatea directiva a giroscopului cu doua grade de libertate fixat in orizontul adevarat §4 Principiul compasului giroscopic §5 Erorile compasului giroscopic la bordul navei

9

. Deplasarea est-vest §4 Proprietatile care se cer unei harti marine §5 Harta Mercator §6 Continutul hartilor marine. PARTEAADOUA 149 150 151 154 157 158 165 166 170 177 178 179 180 192 195 196 197 198 215 223 226 234 Navlgatla estimatii 8 Estima grafica §1 Consideratii asupra navigatiei estimate §2 Problema directa si inversa a estimei §3 Deriva de curent. Definire §3 Lungimea arcului de paralel pe sfera terestra. Determinarea vitezei navei dupa numarul de rotatiile elicei §7 Metoda lochului improvizat §8 Lochul ultrason Doppler §9 Sistemul electronic MARSMEC pentru determinarea vitezei navei 6 Masurarea adancimii apei §1 Generalitati §2 Sonda simpla §3 Sonda mecanica §4 Sonda ultrason 7 Harti marine. Probleme de curenti §4 Deriva de vant §5 Trasarea drumului navei tinand seama de curba de giratie §6 Precizia estimei grafice §7 Estima grafica in navigatia oceanica §8 Indicatii practice pentru conducerea navei in conditii in care navigatia se line la zi pe baza estimei 241 243 245 253 261 269 274 276 10 .§6 Utilizarea compasului relevmentelor giro scopic la bordo Convertirea drumurilor si 143 5 Determinarea distantei parcurse de nava §1 Generalitati §2 Lochul mecanic §3 Lochul hidromecanic §4 Lochul hidrodinamic §5 Etalonarea lochurilor. Determinarea distantei parcurse §6 Elicea navei ca loch. A vizele pentru navigatori si corectarea hartilor §7 Proprietatile proiectiei Mercator. Folosirea lor la rezolvarea pe harta a problemelor fundamentale §8 Proiectii gnomonice §9 Proiectia stereografica ecuatoriala . Scara hartii §2 Loxodroma si ortodroma. Documente nautice §1 Generalitati asupra hartilor.

...... §3 Determinarea distantei la un obiect de inaltime cunoscuta a carui baza se afla in afara orizontului vizibil 11 ..................9 Estima prin calcul §1 Consideratii introductive §2 Formula diferentei de latitudine §3 Formula aproximativa a diferentei de longitudine §4 Analiza fonnulei aproximative a diferentei de longitudine...................... Procedee combinate §1 Generalitati ".......... Masurarea unghiurilor orizontale Procedee pentru determinarea punctului navei cu dona unghiuri orizontale Cazul de nedeterminare... §2 Determinarea distantei la un obiect de inaItime cunoscuta a carui baza se afla in interiorul orizontului vizibil.... Linii de pozitie §3 Linii de pozitie costiere §4 Precizia liniilor de pozitie costiere §5 Transportulliniilor de pozitie §6Repere costiere de navigatie pozitiei navei cu relevmente Alegerea reperelor de navigatie... Cazuri Indicatii practice pentru determinarea pozitiei navei cu unghiuri orizontale 299 299 301 306 314 317 323 325 329 333 335 340 11 Determinarea 344 345 349 351 355 355 359 13 Determinarea pozitiei navei cu distante................ Masurarea relevmentelor Determinarea punctului navei cu trei relevmente simultane Detenninarea punetului navei cu doua relevmente Detenninarea punctului navei cu doua relevmente succesive la un singur obiect §5 Cazuri particulare de determinare a pozitiei navei eu relevmente succesive la un singur obiect §6 Folosirea relevmentelor prova succesive din seria Traub pentru determinarea unghiului de deriva §1 §2 §3 §4 12 §1 §2 §3 §4 Detenninarea punctului navei cu unghiuri orizontale Consideratii asupra procedeului.. de aplicare §5 Fonnulele exacte ale diferentei de longitudine §6 Rezolvarea problemei directe a estimei §7 Rezolvarea problemei inverse a estimei PARTEA A TRElA 281 282 283 Reguli practice 285 287 289 293 Navigatla costlera 10 Principiul determinarii pozitiei navei cu observatii Linii de pozitie costiere §1 Consideratii introductive §2 Principiul determinarii pozitiei navei cu observatii..........

. Astri Care taie primul vertical Variatia coordonatelor sferice locale ale astrilor in miscarea diurna Aspecte ale miscarii diume functie de latitudinea observatorului 429 431 432 433 434 438 441 445 446 449 463 467 474 17 Miscarile aparente ale astrilor sistemului solar §1 Generalitati §2 Legile care guverneaza miscarile proprii ale astrilor sistemului solar §3 Miscarea anuala aparenta a Soarelui §4 Miscarea aparenta a planetelor pe sfera cereasca §5 Miscarea aparenta a planetelor pe sfera cereasca 18 Timpul si masurarea lui §1 Generalitati §2 Relatia dintre timpul a doua locuri Greenwich §3 Timpul sideral de longitudini diferite. Triunghiul sferie de pozitie §1 Sfera cereasca si elemente1e ei §2 Coordonatele sferice ale astrilor utilizate in navigatia astronomica §3 Triunghiul sferic de pozitie. . a carui baza se afla in interiorul orizontului vizibil §5 Determinarea distantei la un obiect al carui varf se vede pe linia orizontului §6 Precizia distantei determinate din unghiul vertical masurat cu sextantul §7 Determinarea punctului navei cu distante §8 Procedee combinate 14 Probleme de conducerea navei in apropierea coastei §1 Indicatii generale pentru conducerea navei in apropierea eoastei §2 Studiul si trasarea drumului §3 §4 §5 §6 Navigatia in apropierea coastei Navigatia in treceri dificile Ancorarea intr-o pozitie determinata Sistemul rutelor de navigatie .~tri in parte vizibili") Astri eircumpolari . 16 Miscarea diurna a sferei ceresti 405 407 413 §1 Cauza si legile miscarii diume §2 §3 §4 §5 §6 §7 Culminatia astrilor Astri cu rasarit ~i apus (. Timpul la 476 477 12 ..§4 Determinarea distantei la un obiect de inaltime necunoscuta. 363 364 366 368 370 375 377 379 381 388 390 PARTEA A PATRA Navigatia astronomlca 15 Sfera cereasca. . Formule utilizate in navigatia astronomica pentru rezolvarea lui ..

planetelor si a Lunii Calculul unghiului la pol si al declinatiei stelelor . Caleulul orei culminatiei astrilor 479 482 486 491 493 494 498 499 20 Masurarea si corectarea lnaltimilor astrilor § 1 Generalitati §2 Sextantul §3 Masurarea inaltimilor astrilor §4 Corectarea inruJimilor masurate cu sextantul deasupra orizontului vizibil. sfarsitului crepusculului civil si nautic §2 Calculul orei rasaritului si apusul vizibil al Lunii . a inceputului si 590 592 13 . 21 §1 §2 §3 22 §1 §2 §3 §4 §5 §6 23 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 Identificarea Identificarea Identifiearea astrilor planetelor stelelor si longitudinii 504 505 513 515 Generalitati despre astri utilizati in navigatie 524 525 526 Caleulul separat allatitudinii Generalitati Caleulullatitudinii din inalpmea meridiana Calculullatitudinii din inrupmea circummeridiana .§4 §5 §6 §7 19 §1 §2 §3 §4 Timpul solar Timpul mediu in viata sociala Cronometrul Contoare de observatie Calculul unghiului la pol. Caleulul latitudinii din inaltimea Polarei Caleulullongitidinii Caleulul separat allatitudinii si longitudinii in praetiea navigatiei Determinarea punetului navei cu observatii astronomice 538 538 543 547 550 553 Generalitati Cereul de inalJime Dreapta de inaltime Precizia dreptei de inaltime Determinarea punctului navei eu observatii simultane Determinarea punctului navei prin redueerea inaltimilor la acelasi zenit Determinarea punctului navei eu observatii sueeesive la astri Utilizarea unei singure drepte la inaIJime Rezolvarea problemei punctului astronomic cu caleulatorul electronic "SEAMATE-4" 556 557 558 563 567 572 577 582 584 24 Probleme ajutatoare de navigatie astronomica §1 Caleulul orei rasaritului si apusul vizibil al Soarelui. al declinatiei si al orei culminatiei astrilor Efemerida nautica Caleulul unghiului la pol si al declinatiei Soarelui..

§6 Determinarea punctului navei en relevmente radio masurate la bord §7 Utilizarea radiogoniometrului la aterizari §8 Utilizarea radiogoniometrului de salvare pe mare §9 Statii radiogoniometrice de coasta §10 Radiofaruri directionale 27 Sistemulloran § 1 Principiul §2 Lima de pozitie hiperbolica §3 Sistemulloran A §4 Sistemulloran C §5 Corectia undei reflectate §6 Determinarea punctului navei §7 Precizia liniei de pozitie loran §8 Precizia punctului loran 28 Sistemul decca § 1 Generalitati §2 Linia de pozitie decca 615 618 624 625 627 635 643 644 644 646 648 649 653 66 I 665 669 674 678 681 682 14 .. §3 Statii de radioemisie folosite pentru determinarea pozitiei navei §4 Influente deviatoare posibile asupra directiei de propagare a radioundelor de la emitator la nava '" §5 Influente deviatoare la bordul navei. Pregatirea navei pentru determinarea §2 Procedee pentru determinarea deviatiilor prin compararea relevmentelor . §3 Procedee pentru determinarea deviatiilor prin compararea drumurilor §4 Controlul corectiei compasului PARTEA A ~ASEA Navigatia electronics 599 601 607 609 26 Consideratii introductive privind sistemele electronice de navigatie. Radiogoniometria in navigatia maritima §l Consideratii introductive privind sistemele electronice de navigatie §2 Principiul masurarii relevmentului radiogoniometric . Controlul corectiei compasului §1 Consideratii introductive... PARTEA A CINCEA Controlul compasului la bord rasaritului sau apusului vizibil al 593 594 595 25 Determinarea completa a deviatiilor compasului magnetic.§3 Calculul orei rasaritului si apusului adevarat al stelelor si planetelor §4 Calculul azimutului pentru momentul Soarelui §5 Calculul azimutului stelei Polare . Deviatia radio .

Masurarea diferentei de faza §S Corectia pentru unda reflectata §6 Punctul omega. Reteaua hiperbolica omega §3 Descrierea emisiei statiilor omega §4 Receptorul omega. Principii §17 Statii radar la uscat in serviciul navigatiei 31 Navigatia cu sateliti § 1 Generalitati §2 Principiul sistemului §3 Ecuatiile fundamentale pentru calculul latitudinii observatii la doi sateliti §4 Precizia punctului §S Sistemul de navigatie cu sateliti orbitali (TRANSIT) §6 Sistemul de navigatie cu sateliti geostationari 684 687 688 691 695 698 702 704 706 707 708 710 717 71 8 723 725 728 730 733 735 735 ~i 739 744 748 752 758 760 766 770 773 780 783 784 ~i longitudinii eu 785 788 789 792 15 . Hartile si tablele omega 30 Radarul in navigatia maritima §1 Generalitati §2 Principiul functionarii instalatiei radar §3 Indicatorul panoramic §4 Masurarea distantei ~i relevmentului §S Suprimarea ecourilor parazite §6 Dispozitivul de control al performantelor emisiei si receptiei §7 Propagarea fascicolului radar §8 Fonnarea ecourilor. Proprietatile reflexive ale "tintelor". Reflectoare balize radar.§3 Principiul emisiei ~i receptiei §4 Reteaua hiperbolica decca §S Masurarea diferentei de faza §6 Identificarea automata a culoarului §7 Precizia liniei de pozitie decca §8 Punctul decca §9 Aterizarea pe un punct si alte aplicatii ale sistemului decca §IO Trasorul automat de drum decca (decca track plotter) 29 Sistemul omega § 1 Generalitati §2 Statii de emisie. Interpretarea imaginii §9 Performante de exploatare a radarului §IO Utilizarea radarului in navigatie §11 Determinarea drumului si vitezei de evitare cu observatii radar §12 Forme de prezentare a imaginii radar §13 Analiza pericolului de coliziune pe baza informatiilor radar §14 Procedee pentru determinarea pericolului de abordaj §15 Practica folosirii radarului la evitarea abordajelor §16 Sistemul anticoliziune.

.NAVDAC §5 Analiza sistemului inertial . 10.. Tipuri de maree §4 Terminologia folosita in navigatie . Cateva despre instalatia tip SINS .......... Navigatia ortodromica §1 Generalitati .. §5 Prevederea mareelor.................... Traversade 33 Navigatia in zone cu maree §1 Generalitati §2 Mareele teoretice............... §2 Navigatia ortodromica §3 Navigatia mixta §4 Utilizarea hartii gnomonice in navigatia ortodromica §5 Alegerea drumului la traversade §6 Procedeul drumurilor recomandate ........... 11 noiembrie 907 16 ...§7 Concluzii.4 §3 Minicalculatorul de navigatie TAMA YA NC ...................... Procedee aplicate in navigatie §6 Curentii de maree 34 Traversade........ §7 Procedeul drumului optim §8 Navigatia in zone cu gheturi §9 Aspectul economic al traversadei §to Indicatii practice pentru conducerea navei la traversade Anexa I Utilizarea calculatoarelor electronice in navigatie §1 Consideratii §2 Rezolvarea problemelor principale de navigatie loxodromica ortodromica cu calculatorul electronic SEAMATE ............ §3 Componentele principale ale navigatorului inertial §4 Particularitatile navigatorului inertial folosit in marina. Perspective privind aplicarea comerciale la bordul navelor mantime 794 796 797 799 cuvinte 802 804 32 Navigatia inertiala...... PARTEA A ~APTEA Navigatla in zone cu maree......2 §4 Minicalculatorul de navigatie TAMAYA NC ... Principii §1 Consideratii introductive §2 Principiul navigatorului inertial...... Notiuni asupra formarii mareelor §3 Mareele efective..77 §5 Utilizarea minicalculatorului de tipul stiintific Anexa II Extras din "Brown's 1973) Bibliografie 809 809 817 821 823 832 835 836 841 845 848 850 854 859 864 865 873 ~i 873 881 885 899 Nautical Almanac" (9............................

...... relative bearing..... §2 Principal elements on the terrestrial sphere......... §6"Correction of courses and bearings 4 Determination of direction aboard the ship by gyro .......... true bearing..compass §1Introductory considerations §2 Fundamental properties of the gyroscope §3 Directional property of a two degrees of freedom gyro fixed in the sensible horizon §4 Principle of the gyro ... Geographical position §3 Geographical position on the terrestrial ellipsoid.......................................CONTENTS Preface to the Author's note Preface to the Preface to the Introduction PART! first edition for English-speaking readers second edition third edition .................. ........................ Correction of courses and bearings 17 ........ ............................. §3 Visible horizon............ §4 Dimensions of terrestrial ellipsoid ...........compass ..... Magnetic variation.... Magnetic deviation §5 The magnetic compass...compass aboard ship §6 The use of gyro ................... 25 26 27 28 29 Basic knowledge 1 The Earth and the science of navigation §1 Shape and size of the Earth .................... §4 Ship's magnetism.................................... §5 Errors of the gyro ........................ Systems of measuring courses and bearings in the plane of the sensibile horizon..... 3 Determination of directions aboard the ship by magnetic compass §1 Introductory considerations §2 Properties of magnetism §3 Terrestrial magnetism.......... §5 Length of one minute of arc of a meridian §6 Units of measurement used in navigation.. ... §7 Projection of the terrestrial ellipsoid on the sphere 41 44 49 50 52 57 60 62 63 68 73 75 78 86 97 110 115 117 123 125 135 143 2 Directions at sea §1 Principal lines and planes of the observer on the terrestrial sphere ..compass................ §2 True course..........

The chart scale §2 Rhumb ....... Determination of distance run by the ship §6 Ship's speed by engine revolutions.. §9 The equatorial stereographic projection PART II 149 150 151 154 158 165 166 168 170 177 178 179 180 192 195 196 197 198 215 223 226 234 Estimated navigation 8 Estimated navigation by graphical methods §1 Introductory considerations §2 Basic problems of estimated navigation §3 Drift caused by currents... Progressive speed trials §7 The "Dutchman's log"method §8 The Doppler sonar speed log §9 Ship's speed by "MARSMEC" electronic system 6 Measuring depth of water...... Soundings § 1 Introductory considerations §2 The hand lead §3 The wire sounding machine '...circle track.line and great . definitions §3 Distance along a parallel of latitude.. Notices to Mariners and correction of charts §7 Properties of Mercator projection and their use for solving fundamental navigational problems on the chart ........ §8 The great ............... Log correction.. §S Calibration of the log..........circle.... Methods applied on large scale charts §6 Accuracy of estimated navigation §7 Graphical method applied in ocean pasages §8 Practical recommendations for navigations a ship whilst her position is obtained by estimation only 241 243 245 253 261 269 274 276 18 ....... §4 The echo sounder 7 Navigational charts and publications § 1 Introductory considerations relating to charts ........... Departure §4 Properties required in a navigational chart §S The Mercator chart §6 Content of navigational charts.................. Problems for plotting the ship's track in tidal waters §4 Leeway caused by wind §5 Allowing for the turning circle................... or gnomonic projections ...5 Determination of distance run by the hip §1 Introductory considerations §2 The patent log §3 The bottom log §4 The pitometer log :..

. §7 Course and distance between two known places PARTIII Coastal navigation 10 Principle of fixing the ship by observations. with a time interval observations ("running fix") §5 Special cases of running fixes §6 Determination of drift angle by TRAUB's bearing series 12 §1 §2 §3 §4 Fixing the ship by horizontal angles Introductory considerations... Coastal position lines §1 Introductory considerations §2 Principle of fixing by observations. §5 Position line from horizon ranges 359 363 364 19 . §2 Difference of latitude formula . found between observer and horizon §3 Position line by vertical sextant angle to an object of known height. when the height of the object is unknown. .. §3 Approximate formula for the difference of longitude ... Taking bearings Fixing by three cross bearings Fixing by two cross bearings Fixing by two bearings of a single object... found beyond the horizon §4 Position line by vertical sextant angle. Position lines §3 Coastal position lines §4 Degree of accuracy of the coastal lines §5 Transferred position lines §6 Terrestrial objects used for observations Fixing the ship by bearings Choosing objects.9 Estimated navigation by computation §1 Introductory considerations . Combinated methods §1 Introductory considerations §2 Position line by vertical sextant angle to an object of known height. §6 Calculation of arrival position knowing the departure position. §5 Accurate formulae for the difference of longitude . Suitable objects for fixing Practical recommendations for fixing by horizontal angles 11 §1 §2 §3 §4 281 282 283 285 287 289 293 299 299 301 306 314 317 323 325 329 between 333 335 340 344 345 349 351 355 355 13 Fixing the ship by ranges.. course and distance . §4 Analysis of the appoximate formula for the difference of longitude . Measuring the horizontal angles Methods for fixing by two horizontal angles The ambiguous case.

....... §5 Apparent motion of the planets 18 The time and its measurement §1 Introductory considerations §2 Local times at different longitudes. 16 Apparent motion of the celestial sphere §1 Cause and Laws of daily apparent motion §2 Meridian passage of heavenly bodies §3 Heavenly bodies with rising and setting §4 Circumpolar heavenly bodies §5 Heavenly bodies which pass through the prime vertical §6 Change of astronomical co-ordinates of heavenly bodies during daily apparent motion §7 Aspects of apparent motion of the celestial sphere at different latitudes 17 Apparent motion of heavenly bodies of the Solar System § 1 Introductory considerations 405 407 413 429 431 432 433 434 438 441 445 446 449 463 467 474 476 477 479 482 486 491 §2 Laws of real motion of heavenly bodies belonging to the Solar System §3 Apparent path of the Sun in the celestial sphere...§6 Accuracy of range obtained from vertical sextant angle §7 Fixing by ranges ...... The ecliptic §4 Apparent motion of the Moon .........-.......keeping in a ship §6 The chronometer §7 Stop-watches 20 . Spherical triangle of position § 1The celestial sphere 366 368 370 375 377 379 381 388 390 §2 Position of heavenly bodies on the celestial sphere §3 Spherical triangle of position.... §8 Combined methods 14 Problems for navigation in coastal waters §1 Practical recommendations for navigation in coastal waters §2 Choosing the route §3 Navigation in coastal waters §4 Navigation in confined waters §5 Anchoring in a chosen position §6 The ships' routeing system PARTlY Astronomical navigation 15 The celestial sphere....... Formulae used in astronomical navigation ... Greenwich time §3 Sidereal time §4 Solar time §5 Zone time. Time ..

.. civile and nautical twilight §2 Time of visible Moonrise and Moonset §3 Time of apparent rising and setting of stars and planets §4 Sun's azimuth at visible rising and setting §5 Azimuth of the Polar Star 538 538 543 547 550 553 556 557 558 563 567 572 577 582 584 590 592 593 594 595 21 .. planets and Moon §3 Local hour angle and declination of stars §4 Time of meridian passage of heavenly bodies 20 Sextant altitude and its corrections §1 Introductory considerations §2 The sextant §3 Observation of heavenly bodies.................. §5 Longitude method §6 Practice of methods at sea to obtain observed position 23 The Marcq St................ declination and time of the meridian passage of the heavenly bodies §1 The Nautical Almanac §2 Local hour angle and declination of the Sun................................ HILAIRE method. The intercept §4 Accuracy of intercept method §5 Ship's position from two or more astronomical position lines §6 Ship's position from two astronomical position lines and the ship's run between...... Hilaire or "Intercept" method §1 Introductory considerations §2 The position circle §3 Principle of the MARCQ St........... Sextant altitude §4 Corrections to the sextant altitude 21 Identification §l Introductory navigation §2 Identification §3 Identification of planets and stars considerations relating to the heavenly ~odies used in of planets of stars 493 494 498 499 504 505 513 515 524 525 526 22 Latitude and longitude from astronomical observations §1 Introductory considerations §2 Latitude by meridian altitude §3 Latitude by ex-meridian altitude §4 Latitude by the Pole Star ....................19 Calculation of the local hour angle.. §7 Ship's position by reducing the observer altitudes to the same zenith §8 The use of a single astronomical position line §9 Ship's position by "SEAMATE -' 4"digital calculator 24 Additional astronomical problems §1 Time of visible Sunrise and Sunset....

615 618 624 625 627 635 643 644 644 646 648 649 653 661 665 669 674 678 681 682 684 687 688 691 695 698 22 .finding stations §10 Directional transmitting radio beacons 27 The Loran System §1 Principle §2 The hyperbolic position line . Marine Radio direction-finding §1 Introductory considerations relating to electrionic system of navigation §2 Measurement of radio bearings §3 Radio beacons used in maritime navigation §4 Errors caused by surroundings. The decameters §6 Lane identification §7 Accuracy of Decca position line §8 Fixing the ship by Decca position lines .difference.. §3 The loran A system §4 The loran C system §5 Sky-wave correction §6 Fixing the position by loran position lines §7 Accuracy analysis of loran position line §8 Accuracy of loran observed position 28 The Decca System §1 Introductory considerations §2 The Decca position line §3 Principle of transmission and reception §4 The hyperbolic Decca latice pattern §5 Measurement of phase . night effect and coast effect §5 Deflection errors caused aboard the ship §6 Fixing the position by radio bearings taken aboard the ship §7 Landfall by radio direction .PART V Determination of compass corection 599 601 607 609 25 Methods of swinging the ship §1 Introductory considerations.finder §8 Application in salvage operations §9 Radio direction .. Preparations before swinging ship §2 Methods of obtaining the deviations by comparing the bearings §3 Methods of obtaining the deviations by comparing the courses §4 Determination of compass correction PART VI Electronic navigation 26 Introductory considerations relating to electrionic system of navigation.

Prospects for applying the system aboard merchant ships 32 Inertial navigations. §5 Principle of the orbital satellites system (TRANSIT) §6 Principle of the goo-stationary satellites system §7 Conclusions.I.aided navigation. Omega charts and tables 30 Radar in maritime navigation §1 Introductory considerations §2 Principles of a radar installation . Few words about the SINS . Interpretation of the display §9 Performance characteristics of a radar installation §10 Radar as an aid to navigation §11 Course and speed for collision avoidance by radar informations §12 Display presentations §13 The analyse of collision danger based on radar informations §14 Methods for determining the collision danger §15 The use of radar at sea for collision avoidance §16 Collision-avoidance system. . Echoes... §4 Omega receiver. Principles §1 Introductory considerations §2 Principles of inertial navigator §3 Principal components of inertial navigator §4 Peculiarities of inertial navigator used in the maritime navigation.§9 Homing technique and other applications .) §4 Measurement of range and bearing §5 Suppression of unwanted echoes §6 The performance monitor §7 Propagation of radar beam §8 Response of targets.NAVDAC installation 23 . Radar reflectors and radar beacons. The hyperbolic omega lattice pattern §3 Omega signal format. Principles §17 Shore-based radar stations for the use of navigation 31 Satellite . §3 The plan position indicator (P.P. §10 The Decca track plotter 702 704 706 707 708 710 717 718 723 725 728 730 733 735 735 739 744 748 752 758 760 766 770 773 780 783 784 785 788 789 792 794 796 797 799 802 29 The Omega System §1 Introductory considerations §2 Omega transmitting stations. Measurement of phase-difference §5 Sky-wave correction §6 Fixing the position by omega position lines.. Principles §1 Introductory considerations §2 The basic principles §3 Fundamental equations for latitude and longitude by two satellites §4 Accuracy of position fixing ..

..2 astro-navigation calculator §4 TAMAYA NC ..........77 digital navigation computer §5 The use of the scientific type mini-calculator Addendum II Extract from Brown's Nautical Almanac 1973... The tide-raising forces §3 The tide as they exist.. Great circle sailing §l Introductory considerations §2 Great circle sailing §3 Composite great circle sailing §4 The use of gnomonic charts in great circle sailing §5 Choosing the route for ocean passages §6 The method of recommended routes §7 The method of optimum track routeing §8 Navigation in ice §9 Economical aspect of passages §10 Practical recommendations for navigation in ocean passages Addendum I The use of electric calculators in navigation §1 Introductory considerations §2 Solving of main problems of estimated and great circle navigation by....4 digital calculator §3 TAMA YA NC ........§5 Comments about the inertial system PARTVII Tides and tidal streams. Types of tides §4 Tides terminology ..... SEAMA TE . 9th.............. §2 The theoretical tides....... Methods used in navigation §6 Tidal streams 809 809 817 821 823 832 34 Ocean passages....... 11thNovember Bibliography loth.. §5 Tidal prediction. 835 836 841 845 848 850 854 859 864 865 873 873 881 885 899 907 ................ Ocean passages 33 Tides and tidal streams §l Introductory considerations 804 ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->