You are on page 1of 21

CUMHURBAKANIMIZ

SAYIN ABDULLAH GLE

GIDA MHENDSLERNN MESAJI

2012 ANKARA

nsz
SALIKLI GIDA N GIDA MHENDS STHDAM EDN

Sayn Cumhurbakanmz ncelikle bizlere bu frsat tanyarak sorunlarmz sizinle paylaabilme imkan verdiiniz iin gda mhendisleri olarak size minnettarz. Gda mhendislii gelimi lkelerde halkn salkl gdalar tketerek hem salkl bir yaam srmesine hem de devletin gda kaynakl sorunlardan doabilecek maddi manevi zararlarn nne gemesine yardmc olan en nemli meslek gruplarndan biridir. Ancak lkemizde birok konuda AB standartlar bile almken, halkn salyla yakndan ilgili olan gda gvenliini salamada bu iin ehli olan biz gda mhendislerine gerekli nem verilmemektedir. Bizler lkemizin en iyi niversitelerinde, drt senelik zorlu lisans eitimimiz boyunca gda hakknda Adan Zye her trl bilgi birikimine sahip olduk. Konusu sadece ve sadece gda olan bir blm bitirdik. Bu kadar zorlu ve zahmetli bir eitim hayat sonunda da lkemize ve halkmza tm bilgi birikimimizle, can gnlden hizmet vermek istiyoruz. Bunun iin ismine gday da ekleyerek Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanl olan bakanlmzn artk bizlere sahip kmasn istiyoruz.Devlette senelerdir yeterli sayda gda mhendisi istihdamnn olmamasnn yan sra zel sektrde de alan arkadalarmzn yaad birok sknt sz konusudur.Tm bu yaadmz sorunlarmz bu dosya ile size ulatrmak istedik.ok deerli ve duyarl bir devlet bymz olarak; yllardr yaadmz bu dertlerimize sizin derman olmanz bekliyoruz. Gda mhendislerinin mesleki adan yaad bu zorlu dnemin atlatlmasnda ok byk etkisi olacan dndmz bu dosyay Sayn Babakanmz ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanmz Sayn Mehmet Mehdi Ekerle de paylaabilirseniz bu skntlarn zmlerine ynelik daha kkl admlar atlmasna olanak salayacaksnz. Gstermi olduunuz ilgi ve alakadan tr size sonsuz teekkr ediyoruz. Devletimizin banda sizin gibi devlet byklerimiz olduu srece lkemizin bu mutlak ilerleyiinin nnde kimse duramaz. Baarlarnzn devamn diler, sayglarmz sunarz. Gda Mhendisleri adna 26.01.2012

Egegida /16,01,2012 Eskiden Gda Mhendisi says ok azd, ancak artk lkenin drt bir yannda her yl yeni faklteler almakta ve buna paralel olarak mezun says srekli artmaktadr. stihdam olanaklarnn snrl olmas ve Kamuda alma alanmz olmasna ramen Gda mhendislerine kadro almamas sebebiyle birok meslektamz isiz kalmakta ya da ok dk cretlerle(800-900 TL) almak zorunda kalmaktadr. Gda denetimlerini yapan personelin sadece %16s Gda mhendisidir. Biz Gda mhendisleri olarak zeldeki artlarmzn dzeltilmesi iin gerekli yasal dzenlemenin yaplmasn ve ismi deien Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnda daha ok yer almak ve hak ettiimizin fazlasn deil hak ettiimizi almak istiyoruz. Bakanln aklad belge (eriim :16.01.2012) http://www.tarim.gov.tr/Files/duyurular/SGB/SGB_260510/2011PerformansProgrami2 3022011.pdf

Gda Mhendislii Blmleri 1. Abant zzet Baysal niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi, 2. Afyon Kocatepe niversitesi Mhendislik Fakltesi, 3. Ankara niversitesi Ziraat Fakltesi, 4. Akdeniz niversitesi ,Mhendislik Fakltesi 5. Atatrk niversitesi Ziraat Fakltesi, 6. Celal Bayar niversitesi Mhendislik Fakltesi, 7. anakkale Onsekiz Mart niversitesi Mhendislik Fakltesi, 8. ukurova niversitesi Ziraat Fakltesi, 9. Ege niversitesi Mhendislik Fakltesi, 10. Erciyes niversitesi Mhendislik Fakltesi, 11. Gaziantep niversitesi. Mhendislik Fakltesi,

12. Gaziosmanpaa niversitesi Ziraat Fakltesi 13. Hacettepe niversitesi Mhendislik Fakltesi, 14. Harran niversitesi Ziraat Fakltesi, 15. nn niversitesi Mhendislik Fakltesi, 16. stanbul Aydn niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi, 17. stanbul Teknik niversitesi Kimya Metalurji Fakltesi, 18. Mersin niversitesi Mhendislik Fakltesi, 19. Mustafa Kemal niversitesi Ziraat Fakltesi, 20. Namk Kemal niversitesi Ziraat Fakltesi, 21. Ondokuz Mays niversitesi Mhendislik Fakltesi, 22. Orta Dou Teknik niversitesi Mhendislik Fakltesi, 23. Pamukkale niversitesi Mhendislik Fakltesi 24. Sakarya niversitesi Mhendislik Fakltesi 25. Seluk niversitesi Ziraat Fakltesi 26. Sleyman Demirel niversitesi Ziraat Fak 27. Trakya niversitesi Tekirda Ziraat Fakltesi 28. Uluda niversitesi Ziraat Fakltesi, 29. Yeditepe niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi, 30. Yznc Yl niversitesi Ziraat Fakltesi egegida@gmail.com

M.Arslan /17.01.2012 nsanlk iin yaamsal neme sahip gda maddelerinin gvenilir ve tamamen salkl olabilmesi iin kamuda ve zel sektrde biz gda mhendislerine daha fazla yer verilmesini istiyoruz. Gda, Tarm ve Hayvanclk bakanmz Sayn Mehmet Mehdi Eker gda gvenliinde yeni bir dnemi balattklarn her ortamda dile getiriyor. Ancak byle bir srete ismine gday da ekleyerek Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl olan bakanlmzda yer alan gda mhendisi says maalesef nemi dnldnde ok yetersiz kalmaktadr. Sayn bakanmz greve geldiinden bu yana 14000 personel aldn dile getirmektedir ancak bu 14000 personelin sadece 1088inin gda mhendisi olduu da sayn bakanmz tarafndan belirtilmitir. Bakanla kaytl gda reten iletme saysnn yaklak 40 bin, gda satan ve datan i yeri saysnn ise 500 bin civarnda olduu lkemizde, gda denetisi says yaklak 4 bin 600 civarndadr.4 bin 600 denetiyle 500 bin iyerinin salkl bir ekilde denetlenmeyecei ve bu saynn acil olarak artrlmas gerektii aktr. Ayrca 4 bin 600 denetinin de sadece %16sn gda mhendisleri oluturmaktadr. Denetimlerin, gdayla ilgili gerekli bilgi birikimine sahip, iin ehli kiilerce yaplmas arttr. Ksa srede verilen kurslarla, gda zerine yeterli bilgi birikimine sahip olmayan kiilerce denetimlerin yaplmas ne kadar dorudur? Gda mhendisleri bakanlkta var olan personel saysnn ok az bir ksmn tekil ettiine gre Gda konusunda, var olu amac isminden de belli olan Gda Mhendislerine gvenilmiyor mu, eer gvenilmiyorsa, birok baarl niversitede her yl binlerce mezun veren gda mhendislii blm says niin hzla artmaktadr? lkemizde gda terrne her geen gn bir yenisi ekleniyorken, bu kadar nemli bir meslek grubu niin bakanln vey evlad haline gelmitir?

Yetersiz denetimlerden dolay zel sektrdeki iletmeler de retim aamasnda bizlerin salayaca gvenlii gereksiz bulduklar iin maalesef bu alandaki i imkanlarmz da kstlanmaktadr. alan arkadalarmz ise yetersiz takipten dolay ve i bulamama korkusuyla verilmesi gereken taban cretlerin altnda, ok zor artlarda almay kabul eder hale gelmilerdir. Gda mhendisleri olarak bizler 4 senelik lisans eitimimiz boyunca gda ile ilgili her trl bilgi birikimine sahip olduk. Adndan da belli olduu gibi konusu sadece gda olan bir blm bitirdik. Halkn salyla dorudan ilgili olan bu meslek grubuna artk hak ettii deerin verilmesini istiyoruz. Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanmz Sayn Mehmet Mehdi Ekerin gda konusunda yapm olduu almalar yakndan takip ediyor ve bu zorlu srete bakanlkta yer alarak bu almalara tm bilgi birikimimizle bizler de katkda bulunmak istiyoruz. Sayn bakanmz tarafndan en ksa srede bizlerin hem zel sektrde hem de kamuda yaad bu skntlarn giderileceine inanyor ve bunun biran nce gereklemesini byk bir umutla bekliyoruz. Gda mhendisi / 21.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, Gnl isterdi ki bizim sesimizi Gda Mhendisleri Odas sizinle yapaca grmeyle duyursun fakat odamz meslektalarnn hakkn savunan bir sivil kurulu olmaktan ziyade bir siyasi parti gibi davranarak bizi temsil etmekten ok uzaktr. Biz de Gda Mhendisleri olarak kendi aramzda bamsz olarak oluturduumuz gurupla sesimizi size ulatrmaya alyoruz ve odann hangi grten olursa olsun siyasi bir duru sergilemesini tasvip etmiyoruz. Bizce meslek rgtnn amac meslektalarnn hakkn savunmak eklinde olmaldr. GIDAMO da olan bu yanllarn da yakn bir zamanda biteceine inanyoruz. Biz Gda Mhendisliinin gelecein meslei olduuna inanarak bu blm tercih ettik ve yllarca byk emekler sarf ederek okuduk. Tarm Bakanmz yllarca tarm ve hayvancla ynelik nemli projeleri yrtt ve birok ziraat mhendisi ve veteriner istihdam etti. Gda gvenlii konusunda ise ALO 174 GIDA HATTI kurularak nemli mesafeler kat edildi fakat gda denetimlerinin tamam sadece gda konusunda eitim alan Gda Mhendisleri tarafndan yaplmamaktadr. Bu da denetimlerin niteliini olduka azaltmakta ve sadece prosedr denetimi haline getirmektedir yani milletimizin tkettii gda maddelerinin iine konulan maddelerin incelenmesi yerine sadece birtakm prosedrler uygulanmaktadr. Gda maddelerinin iine konulan maddelere baz rnekler vermek gerekirse; sosis salam gibi rnlere yksek su tutma kapasitesine sahip soya ununun katlmas, denetimsiz st iletmelerinde peynirlere beyazlatc olarak kire katlmas, yourtlara jelatin ve niasta katlarak kvamn arttrlmas, kullanma tarihi geen rnlerin ambalajlarnn deitirilmesi veya farkl rnlere ilenmesi, kaar peynirinin niasta proteini ile katklandrlmas, unlu mamullerde Avrupada yllardr yasak olmasna ramen lkemizde dk maliyeti sebebiyle havai fiek yapmnda kullanlan potasyum bromatn beyazlatc olarak ilavesi, tm bu ve buna benzer uygunsuz retimler yaplmaktadr. Tarm Bakanlnda denetim elaman ok az olmas nedeni ile bu prosedr denetimlerini dahi 3-5 ay hatta senede bir kere yapmaktadr. Buna birde son olarak kan veteriner hizmetleri, bitki sal, gda ve yem kanunu 30 beygirin altndaki iletmelerde sorumlu ynetici bulundurma zorunluluunu ortadan kaldrmas eklenince Gda iletmeleri babo kalmtr. Bu durum halkmzn gda zehirlenmeleri

geirmesi sonucunu dourmakta fakat bu zehirlenmeler genelde hastanelerde, neden kaynakland aratrlmad iin kaytlara girmemekte ve olayn bykl ve vahameti grlememektedir. Bu durum hem milletimiz iin salk sorunlar oluturmakta hemde Salk Bakanlna ekonomik anlamda yk getirmektedir. Herkesin kendi uzman olduu alanda iini yapmas bata bizlerin emekleri olmak zere ailemizin, bizi yetitiren hocalarmzn, bu sistemi oluturan devletimizin dolaysyla milletimizin emeklerinin boa gitmesi ve yaplan iin gerei gibi yerine getirilmemesi sonucunu dourmaktadr. Ayrca Tarm bakanl bata olmak zere tm kamu kurulularnda bulunan gda analiz laboratuarlarnda aldmz eitim gerei istihdam edilmeyi bekliyoruz. Salk bakanlnda ise hastanelerin yemekhanelerine Beslenme ve Diyetetik blmnden mezun olanlar istihdam edilmekte fakat bu kadrolar talep yetersizlii nedeniyle bo kalmaktadr oysaki bu ileri aldklar eitim nedeni ile Gda Mhendisleri rahatlkla yapabilir ve bu sayede kamu ileyii aksamam olur. Son dnemde hazr yemek sektr olduka gelimitir zellikle kamu kurumlarna (cezaevleri, okullar, hastaneler) kamu ihaleleriyle yemek alnmakta fakat bu kurumlarda ihale alacaklar ve alm bulunanlar ve yemek datmn denetleyen devlet grevlisi bulunmamaktadr. Bu konuda da Gda Mhendislerine nemli grevler dmektedir. Tarm Bakanlnn yapt son szlemeli almda (2010/4) Gda Bilimi ve Teknolojisi Lisans Programndan Mezun olmak artyla 11 kii ilana km yine telep yetersizlii nedeniyle kadrolar bo kalmtr oysaki Gda Bilimi ve Teknolojisi blm Gda mhendislii kurulmadan nce gda alanndaki eksiklii gidermek iin Ziraat Mhendisliinin uzmanlama blmdr yani Gda Mhendislii kurulduktan sonra geerlilii kalmamtr. Bu kadrolarn da Gda Mhendislerine ayrlmas hem kadrolarn bo kalmamas hem de iin asl sahibine verilmesi asndan uygun olacaktr. Tarm Bakanlnda alan Ziraat Mhendisi says 8.206, Veteriner says 3.053 iken ihtiya olmasna ramen Gda Mhendisi says sadece 746dir bu durumu da sizin takdirinize brakyoruz. Belirtmek isteriz ki 7.329 Gda Mhendisinin 2010 KPSS'ye girdii ve snava girmeyen binlerce Gda Mhendisi olduu gz nne alnacak olursa durumun vahameti daha ak grlecektir. 1300 Gda Mhendisi 80 ve zerinde puan alm ve mitle atama bekliyorlar. Sayn Cumhurbakanm u anda ok zor durumda olan Gda Mhendisleri olarak kamuda ihtiya olan her birimde Gda Mhendisi istihdamnn artrlmasn istiyoruz. unu tekrar belirtelim biz devlete klfet olacak bir alm deil aldmz eitim gerei devletimize hizmet edecek olan kadrolar istiyor ve Cumhuriyetimizin 100. Yl olan 2023 hedeflerine ulamada katklarmzn olacamza inanyoruz. almalarnzda baarlar dileriz. SAYGILARIMIZLA TM GIDA MHENDSLER ADINA GIDA MHENDS , EDRNE /22.01.2012 Gda, Tarm ve Hayvanclk bakanlnn kocaman bir tabelasn koymular Edirne de yeni, nnden geerken dndm dn. Ka kiiyiz ki bnyesinde, saolsunlar adn deitirdiler. Mezun olal bir sene oldu. yi bir niversitenin gda mhendislii blmnden mezun oldum. Hatta ilk alan gda mhendislii blm bizimkidir Trkiye de. Bitirdikten 2 ay sonra bir ie girdim. Yeni yasayla istihdam zorunlu personelim. Admz bile bizi zorla aldklarnn kant sanki.Aldm maa gda mhendisleri odasnn belirledii fiyatn yars kadar ve benimle beraber mezun olan arkadalarmn arasnda en yksek benim maam. Madem byle bir fiyat

belirleniyor,bunun kontrol yaplmaldr. Belirlenen maa vermeyen iletmelere ceza kesilmelidir. yerimde grdm ( gremediim) saygdan da biraz bahsedeyim. Denetime geliyorlar. retimde sorun yok genelde iyi durumda iletmemizde retim. Ama durumu iyiletirmek ve ii bytmek iin ileri srdm nerilerimden hibirine kulak asmyorlar. Yani ksaca diyorlar ki Sen burada hibir ie yaramyorsun, sadece yasal olarak zorunlu olduun iin varsn, otur, zaten paran da ok veriyoruz, karma bize bulama, hem gensin, cahilsin... Beni bu konuma getiren, iverenlerimin bunu dnmesine sebep olan, mezun ettii ve bnyesine her yl ald yzler - binlerce ziraat mh ve veterinerden zamannda daha yksek puan alarak gda mhendislii eitimini semi olan beni ve mesleimin nemini daha kendi gznde anlamlandramam olan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlmzdr. Her gn televizyonlarda zehirlenme, merdivenalt retim, domuz eti, at etinden retilen et rnleri, kontaminasyonu nleyici hibir nlem alnmam mutfak haberleri gryoruz. Daha ok gda mhendisi istihdam edilmeli ve zel sektrde alan gda mhendislerinin haklarnn korunmas iin i-cret takip karar karlmaldr. Egegida/ 17.01.2012 2011de 551 bin 630 ihbar zerine 86 bin 237 denetim yapldn bir marifet gibi bakanmz sylemekte ancak 551 bin 630 ihbar zerine yaplan 86 bin 237 denetim saysnn ok az olmas gibi denetim ii halka devredilmi kervan yolda dzlr hesab : Ye i; zehirlen; kanser ol; ikayet et gibi sama bir sistem getirilmitir. Alo 174 gda hattna kar deiliz ama var olan gda denetim sisteminden ok ikayetiyiz. Bir iletmenin ylda bir kez denetlenmesi sizce yeterli mi ve bu denetimi haber vererek yapyorsanz denetim sizce etkili olur mu? Biz Gda mhendisleri aldmz derslerle insan saln n planda tutarken, zelde altnzda bu tutum ou iveren tarafndan ho karlanmamakta ve iveren daha fazla nasl kar ederim mantalitesinde olduu iin sizin o kitabi bilgilerinizi ayaklar altna alarak inemektedir. Bu durumda devlet gda mhendislerine tam yetki vermedii iin ama .... bey ;hanm diyemeden iveren sizi kap dar etmi oluyor. Tabi i gc fazlal olduu iin biri gider br gelir diyerek iten kartmalar ou iletme ok rahat gerekletiriyor . Ama unu bilin ki i tecrbelerime dayanarak sylyorum: verenler zellikle aile irketi gibi kurumsallamam i yerleri insan saln deil , daha fazla nasl kar ederim diye dnyor. Sonu olarak biz gda mhendisleri yaplan denetim saysn yetersiz bulduumuz gibi denetimi yapan personelin bu konuda yeterli donanma sahip olmadn ve denetimlerin kat stnde gerekletiini dnyoruz. 5000 gda denetisinin sadece %16's Gda mhendisidir, geri kalan 2 haftalk eitim alm Veteriner ve Ziraat mhendislerinden olumaktadr. zm ise bakanln denetim iini Gda mhendislerine brakmas ve denetim saysn artrmas yannda zelde alan gda mhendislerinin elini kuvvetlendirecek yetkilere sahip olmas ve iinin iverene deil ,iverenin iiye muhta olmas gerektii bir sistem ina edilmesi gerekmektedir, aksi taktirde halkmzn sal tehlike altnda olmaktan ve devletimiz gda kaynakl hastalklarn sebep olduu salk harcamalarndan kurtulamayacaktr.Kanserojen gda tketerek kanser olan hastalarmza devletimiz sa olsun ne gerekiyorsa her trl masrafn karlyor ama kanseri nlem yolunda Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl grevini icra edemedii iin devletimizi zarara uratmaktadr.Doktorlarmz

hastalklarn tedavisinde ne kadar nemliyse , gda mhendisleri de zellikle gda kaynakl hastalklarn nlenmesinde hekimlik kadar nemli bir meslektir fakat devletimiz ve insanlarmz mesleimizin yeni bir meslek olmas sebebiyle mesleimizi nemsememekte ve mesleimize hak ettii deeri vermemektedir. Sayn Cumhurbakanm bu konuyu dikkate almanz ve devlet bymz olarak sizden gerekeni yapmanz arz ederiz. Sayglarmzla... egegida@gmail.com Gda Mhendisi ,ANTALYA /23.01.2012 Gda mhendisliinin, veterinerliin ve ziraat mhendisliinin alanna giren i kollarnn, i blmlerinin snrlar net bir ekilde belirlenmeli. Bir gdacnn yapmas gereken ii, bir veteriner, ziraat mhendisi veya kimya mhendisi yapmamal. Bakyorsunuz bir gda iletmesinde kimya mhendisi gda hakknda sorumluluk alm. Hangi eitime dayanarak bu sorumluluklar veriliyor? Bunlarn hepsinin net bir ekilde belirlenmesi lazm, karklklar giderilmeli. nceki yllarda gda mhendisi says az iken, dier blm mezunlarna baz haklar verilmi fakat artk gda mhendisi says her trl alana yetebilecek dzeydedir. nceden baka blmlere verilen haklar tekrar gerek sahiplerine yani gda mhendislerine verilmelidir. ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES/23.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, ncelikle sesimizi duyurabilmek adna bize bu ans verdiiniz iin tm meslektalarm adna teekkr ederim. Bugnlerde zerinde ok tartlan konu gda olmasna ramen eitli tv programlarnda, ke yazlarnda ve rportajlarda gda mhendisleri yerine gda ile ilgisi olmayan birok kii gda konusunda halk yanl ynlendiriyor. Birok kii gda mhendislii diye bir meslein olduunu bile bilmiyor. Bize a gzyle bakyorlar. Devletimiz bile bizi bnyesine almazken bu kiilerin bizi bilmemesi ok normal. Birok meslektam gibi bende bu blm tercih ederken farkl meslek gruplarn elimizin tersiyle ittik. Hak ettiimiz yerde olmak istiyoruz. Ltfen artk bizlere yeterince kadro an. Sylenecek o kadar ok ey var ki...Umarm sorunlarmz zlr. Verilen emekler boa gitmez...SAYGILARIMLA... Gda Mhendisi/ 23.01.2012 Gda dentimlerinde nceki yllarda gda mhendisinin yetersiz olmas nedeniyle bu ii Ziraat Mhendisleri ve Veteriner hekimler yapmaya alyordu fakat u anda gda mhendisi says brakn yeterli olmay hatta olduka fazla saylara ulamtr. Nasl, gda mhendislerinin hayvana doum yaptrmas veya tarlaya gidip iftiye zirai ilalar konusunda bilgi vermesi kulaa komik geliyorsa; gda mhendisi dndaki meslek guruplarnn gdann denetiminde, gda mhendislerine oranla daha fazla yer almas da o kadar komiktir. Gda mhendisleri bakanlk alanlarnn sadece %16sn oluturmaktadr. Bu durumun biran nce dzeltilmesini ve bakanlmzda gda alannda gda mhendislerinin, tarmda Ziraat mhendislerinin ve hayvanclkta

Veteriner hekimlerin yetkili meslek gurubu olarak koordine edilmesini arz ediyoruz. ELN EBRU YILMAZ/23.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, Gda mhendislii blmnden mezun olduktan sonra, her birimiz zel sektrde birok kurumda altk. Bir yandan da hep bir umutla KPSS snavna hazrlandk. Yl 2012 ve hala KPSSye hazrlanyoruz. Amacmz alabileceimiz en yksek puan alp, Trkiye derecesi yapabilmek. Peki neden derece yapmalyz? Maalesef ki, Bakanlmz alaca kadrolarda tercihini hep ziraat mhendislerinden ya da veteriner hekimlerden yana yapt iin, Gda Mhendisleri ne gereken nemi vermediinden ve elimizin on parman gemeyecek kadar atamalar yapt iin bugn bizler ancak KPSSde Trkiye derecesi yaparsak atanabiliyoruz. Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn bu tutumunun artk deimesi gerekmektedir. Daha ok Gda Mhendisi alm yaplarak lkemizin gerek gda retiminde, gerekse gda tketiminde faaliyet gsteren her noktada kontroln salanmas gerekmektedir. lkemizde her geen gn almn artmas gerekirken, maalesef ki her geen gn Gda Mhendisi alm dmektedir. Byle devam ederse gda sektrnde ok byk tehlikelerin olumas olasdr. zel sektr iin de durum farksz deildir. Bakanlk tarafndan veteriner hekim ya da ziraat mhendisleri tarafndan yaplan senede bir veya iki denetleme ile ya da belediyelerde zabtalar tarafndan yaplan denetlemelerle; Trkiye gda sektrnde hep gerilemeye mahkum kalacaktr. Tm bunlara DUR demek iin, burada sizinleyiz. Kalplam kadrolar deimeli ve tekdzelikten kurtulunmaldr. lkemizin gda ile ilgili tm konularda st seviyelere kmas iin GIDA MHENDSLERNE ihtiya vardr. Sayglarmzla

IRMAK ALKAN/23.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, Gda Mhendislii blmnden mezun olduktan sonra zel sektrde almaya baladk. Gda Mhendisleri odasnn belirledii 2012 net gda mhendisi cretleri 2500 TL olmakla birlikte Gda sektrnde bu cretleri alan meslekta saymz ok azdr. Genellikle cretlerimiz 750-1000 TL arasnda deimektedir. Bahsi geen rakamlara ulamak iin de 8-10 yl almak gerekmektedir. Gda retim yerlerinde bakanlk tarafndan yaplan kontrollerin seyreklii ve kontrol yapan personelin teknik yetersizlii nedeniyle iletme sahipleri mhendis varlna nem vermemektedir. Bir hazr yemek firmasnda duyduum cmle tam olarak udur: tarmclar buraya ylda bir ya urar ya uramaz. hazr yemek retimi gibi kitlelere hitap eden ve risk seviyesi yksek olan bir iletmede ylda bir kez bile kontrol yaplmamas devletin aybdr. l mdrlklerine gz attnz zaman memurlarn mesleki tecrbeleriyle ilgilisi olmayan kontrolleri yaptklarn rahatlkla grebilirsiniz. Bir ziraat mhendisinin bir st ilemesindeki tehlikeleri ngrememesi normaldir ancak ziraat mhendisinin st iletmesine retim izni vermek iin gitmesi anormaldir.

Gda terr lkemizde gittike byyor. 17 Aralk tarihli kayt- Onay ynetmeliiyle bir eyler dzenlenmeye alld ancak sonu alnmas mmkn deildir nk; ylda 2-3 kez gizli denetimler olmas gerekiyor. Kim yapacak bu denetimi u an ylda bir kez bir iletmeye urayamayan gda, tarm ve hayvanclk kontrolrleri mi? Biri buna dur demeli. nsanlarn hayatlar, okuduklar okullar ve harcadklar yllar bu kadar deersiz olmamal. Artk iimizi ziraat mhendislerine ve veteriner hekimlere yaptrmayn. Kadro an meslektalarmz teknik bilgilerini pratie aktarsn ve yaplan dzenlemeler bir ie yarasn. Gdann kontrol salansn. Gda Kontrol ubesinde adna yakr ekilde gda mhendisleri olsun. Sayglarmla Gda Mhendisi/ 16,01,2012 2010 KPSS snav ile atama bekleyen binlerce Gda Mhendisinin haklarnn savunulmasn istiyoruz. Bakanlk yetkilileri; binlerce Gda Mhendisi talebinde bulunduklarn sylyorlar, en azndan 2012 KPSS snavndan nce ykl bir alm yaplmal. Yoksa birok Gda Mhendisinin bin bir ilelerle ve zorluklarla aldklar yksek puanlar ziyan olacak. Kenan na / 16/01/2012 Gda denetimleri ve Gda Mhendisi istihdam lkemizde gda kalitesini ve gda gvenliini artracaktr. Bu sayede salk sektrnde yaplan gereksiz milyarlk harcamalar engellenecektir. nk gvenli, kaliteli gda; salkl hayat, salkl yaam demektir. kenaninanc85@hotmail.com Gda Mhendisi/16,01,2012 l mdrleri ok sayda Gda Mhendisi taleplerini bakanla iletiyorlar ama ne oluyorsa bakanlkta bu kadrolar neredeyse hi onaylanmyor, Maliyeden alnan bte ile Gda Mhendisi yerine baka meslek gruplar alnyor. Ziraat Mhendisleri ve Veterinerler 50 -60 civar puanlar ile atanrken Gda Mhendisleri yksek puanlarla atama beklemekteler. Sayn Cumhurbakanmzdan talebimiz; Bakanlkta gerekten ihtiya olmasna ramen kadro verilmeyen Gda Mhendislerinin hakkna sahip kmasdr. Gda Mhendisi/19, 01,2012 Bizler GIDA MHENDS olmak iin senelerimizi harcadk. Maddi manevi birok zveride bulunduk. Kimimiz okuyabilmek iin part-time altk, kimimiz kt kanaat geinerek okullarmz bitirdik. Sabahlara kadar snavlara altmz gnler oldu. Yine de umutluyduk. Harcadmz emee dediini dnmtk. Artk bir mesleimiz vard. Hem de ok gerekli olduunu dndmz bir meslek. nk gda demek salk demek, salk demek gda demekti. stelik retim yerlerinin

saysna ve nfusumuza oranla gda deneti says da ok yetersizdi. Ekmek paras iin zel sektrn smrsne boynumuzu edik, mecburduk. nk birok arkadamz isiz olduundan i bulabilen ansl kesimdeydik. Buna ne kadar ans denirse. nk iverenler ne kadar gerekli olduumuzu bilmiyordu ve sadece diplomamz iin bize i veriyordu. Biz de ansmz KPSS snavnda deneyelim dedik. Hatta 100 tam puanla 1. bile karttk. 1500 civar arkadamz 80 ve zeri puan ald. Sonra bize gerek olmadn ve 3-4 gnlk kurslarla gda denetisi olunabileceini rendik. Bu birka gnlk kurslar 4 yllk eitimi karlar myd? Yorumu size brakyorum. Bizler GIDA MHENDS olarak sizden ok bir ey istemiyoruz. Gda konusundaki bilgi ve donanm stnlmzn bir karlk bulmasn, harcadmz emeklerin grmezden gelinmemesini ve bakanlmza yeterli sayda gda mhendisi alnmasn talep ediyoruz. Artk biz de bir hayat kurmak istiyoruz. Gvenilir gda iin GIDA MHENDS istihdam edin. Yksek puanlarla halen atama bekleyen tm GIDA MHENDSLER adna, Sayglarmzla Gda Mhendisi/19, 01,2012 lkemizde pek ok szde ''muadili'' bulunan GIDA MHENDSLER ada lkelerde mesleimizin grd deeri ge de olsa grmeyi beklemektedir. Bizlerin grevini yapabilmesi sizlerin gvenilir gda tketmeniz anlamna gelmektedir. Gda denetiminde ok byk ak bulunan lkemizde ounluu azmsanamayacak bir kesimin balca besin kayna olan ekmein bile gvenilirliinin sorguland bir noktada gvenilir gda rettiimizden sz etmemiz mmkn deildir. lkemizde deneti olarak kadro alm gda mhendisi says 1000'e bile ulaamamtr. imdi dnelim lkemizin nfusu 70 milyonu orta lekte gda iletmelerinin says da 500.000'i gemektedir; 1000 adet deneti gda mhendisi sabahtan akama kadar denetim yapm olsa bu iletmelere ylda bir defa bile sra gelmez. Bu kadar kstl sayda yaplabilen denetimlerle halkn gvenilir gda tketmesi mmkn olamaz. Baarl bir grup olduumuzu KPSS'den birinci kararak ve 80 puann zerinde halen atama bekleyen 1500'e yakn gda mhendisi saysyla kantlam olduk. Sizden hakkmz olan yeterli sayda kadronun bizlere verilmesini talep ediyoruz. Gvenilir gda iin GIDA MHENDS istihdam edin. Yksek puanlarla halen atama bekleyen tm GIDA MHENDSLER adna, Sayglarmzla... Gda Mhendisi/19.01.2012 Sadece tek bir birey olarak dncelerimi ifade etmeyeceim nk biliyorum ki benim gibi dnen binlerce meslektam var. Bizler Gda MHENDSLER olarak gerek okul dneminde, gerek zel alma koullarnda, gerekse KPSS snavnda gstermi olduumuz baaryla artk verdiimiz emein, azmin, uran karln

grmek istiyoruz. 3-4 gnlk eitimle gda denetisi olmaya hak kazanmak ne kadar adil bir durum? Artk durum o kadar vahim bir hale geldi ki, GIDA MHENDS olarak hibir deerimiz kalmad maalesef. KPSS snavnda 1500 n zerinde kiinin 80 ve zeri bir puan alp ama sadece ok az bir ksmnn kamusal alanda istihdam edildii de iler acs bir durumdur. Hibir meslek grubuyla sorunumuz olmad gibi, zaman zaman odamzn gstermi olduu oda d yaklamlar da tasvip etmediimizi bilmenizi isteriz. Bizlerin yani yksek puanlarla hala atama bekleyen binlerce GIDA MHENDSNN tek istei var! Artk sesimizin duyulmas ve yeterli istihdamn kamuda salanmasdr. Mesleki bilgi ve birikimlerimizi en iyi ekilde aktarmak istiyoruz. Gda denetimlerini artk profesyonel anlamda denetim iini yapacak biz GIDA MHENDSLERNE emanet etmenin zaman geldi geiyor! Sizlerden sadece, kamusal alanda daha fazla GIDA MHENDS istihdamnn salanmas iin kontenjanlarmz arttrmanz bekliyoruz. Yksek puanlarla halen atama bekleyen tm GIDA MHENDSLER adna, Sayglarmzla... Gda Mhendisi/16.01.2012 KPSS Trkiye birincisinin GIDA MHENDS olduunu biliyor musunuz? KPSSden 80 puan zerinde yaklak 1500 GIDA MHENDS olduunu ve halen atama beklediklerini biliyor musunuz? Biz elimizden geleni yaptk, artk sra sizde. Bizler GIDA MHENDSLER olarak Gda Denetimi konusunda alm olduumuz profesyonel eitim ile devletimize hizmet etmek istiyoruz. Gvenilir gda iin GIDA MHENDS istihdam edin. Yksek puanlarla halen atama bekleyen tm GIDA MHENDSLER adna, Sayglarmzla... Gda Mhendisi/ 16.12.2012 Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlnda kadrolu Gda Mhendisi says sadece 1072dir. 73 Milyonluk bir lkede bu rakam denetimlerdeki zafiyete sebebiyet verdii halde neden arttrlmas iin bir alma yaplmyor? Gda Mhendisi/16.01.2012 KPSS Kadrolarnda Diyetisyen kadrolar ou zaman bo kalmaktadr. Gda Mhendisleri bu alandaki boluu doldurmak iin yeterli donanma sahiptir. Bunun en gzel rnei Adalet Bakanl bnyesinde gereklemektedir. Bo kalan diyetisyen kadrolarndan dolay eksik kalan kamu hizmetinin gereklemesi iin Gda Mhendisi istihdam artrlmaldr.

Kenan na /16.01.2012 Somali ve dier Afrika lkelerinde yaanan alk ve ktl hi bir zaman unutmamalyz. Gelecekte bizim lkemizde dahil her lke bu duruma debilir. A bir toplum ne lkesini ne kltrn ne de geleceini dnr. A bir toplum, a bir insan sadece karnn doyurmay dnr ve onun iin baka hibir eyin nemi yoktur. te bu tam bir insanlk dramdr. Gda mhendisliinin ne kadar nemli olduunun artk farknda olunmaldr. kenaninanc85@hotmail.com . Ekinci /17.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, niversite giri snavndan yksek puanlar alarak Gda Mhendislii blmn okuduk ancak u an bal bulunduumuz bakanlk bizi hie sayyor. Gvenli Gda balyla yeni bir dneme geildi fakat Trkiyede bu iin muhatab Gda Mhendisleri halen yok saylyor. Devlet kadrolarnda 10 yldr yaplan 25000 personel almndan sadece sembolik sayda Gda Mhendisi istihdam oldu. Bizim iimiz neden bakalarna yaptrlyor. Ltfen Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanmz Mehdi Beye bunlar iletiniz. Size gveniyoruz. Biz srarla kendisine farkl yollarla bu sorunlar ilettik fakat ciddiye alnmadk. Ltfen sizden yardm istiyoruz. Sayglarmzla... M.Oklk gda mhendisi /17.01.2012 Artk bizde hak ettiimiz yerlerde, emeklerimizin karln alarak onurlu bir ekilde grev yapmak istiyoruz . Bu kadar baar gsterip, akta kalp insanlarn memur oluunu izlemek istemiyoruz. Aldmz eitimin gereklerini lay ile yerine getirecek birok gda mhendisi var. Ltfen sizde bize bu konuda yardmc olun. Gda mh / 17.01.2012 Bir firmaya yaklak 1 yldr denetim yaplmaz m ve bu byk bir firma ise ? Kaak retim yapan yani merdiven alt retim yapan plastik fabrikalar var ve hala retimi devam ediyor, atk malzemeden retim yapyorlar. Maalesef bunlar retmelerine engel olamyorum. Bir takm yaptrm, denetime gelen gda mhendisleri ile salayabiliyordum onlarda gelmeyince zel sektrde yaptrm gcn azalyor. Ali Akyol / 17.01 Benim en ok sinirime dokunan nokta; onca yl mhendislik eitimi alp salarn dklm bir vaziyette mezun olarak i sektrne adm atmak istediinde sana deer verilmemesidir. Bu durum gerekten zc olmaktadr. Trkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa Birlii bnyesine girmek istemektedir ve Gda konusunda en derin bilgilere sadece Gda Mhendisi sahiptir. Neden verilmesi gereken saygnlk verilmemektedir? KPSS snavna giriyorsunuz; diyelim kamu kuruluuna (l Kontrol Laboratuvar)

yerletiniz. Orada alan 35 kiinin sadece 5i Gda Mhendisi oluyor. Bu lkeye bu durum gerekten yakmyor. Bir an nce gereken yaplmal ! 35 kiinin geri kalan ya Veteriner hekim ya da Ziraat Mhendisi gln bir durum! niversite eitimleri boyunca o cihazlar grmler mi acaba? Hakkettiimiz SAYGIYI artk grmek istiyoruz !!! aliakyol@engineer.com Aylin Kabata / 17.01.2012 ncelikle GIDA MHENDS,VETERNER HEKM ve ZRAAT MHENDS tanmlamalar yaplmaldr. Daha sonra veteriner hekimlerle gda mhendislerinin gda ile ilgili aldklar derslerin kredilerinden bahsedilmelidir.Ayrca veterinerlerin ald besin kimyas dersinin adnn bile yanl olduundan gdann kimyasnn besin olduundan yani gda ile besin arasndaki farktan bahsedilmelidir.Aldmz et ve et teknolojisi,st ve st teknolojisi,genel mikrobiyoloji,gda mikrobiyolojisi,endstriyel mikrobiyoloji vb. aldmz derslerden bahsedilmeli ve veterinerlerin bu tarz dersler grmedii belirtilmelidir.Ayrca veterinerlerin kendi ilerini yaparlarsa yani doru bir istihdam yaplrsa bu lkenin hayvan ithal etmeyecei belirtilmelidir.Ziraat mhendislerinin doru atanmasyla da bu lkede hormonlu gdalarn gittike azalaca,yurt dndan meyve sebze ithaline ihtiyacmzn kalmayaca belirtilmelidir. VETERNER HEKM:hayvan hekimi.ZRAAT MHENDS:bitki hekimi. GIDA MHENDS: GIDA DOKTORU demektir. Bu tip eylerden bahsedilirse ok memnun olurum. Gda Mhendisi / 17.01.2012 Merhaba, ben 2006'da SS tercihi yaparken gda mhendislii gelecein parlak meslei, AB'ye uyum srecinde birok iletme gda mhendisi altrmak zorunda olacak deniliyordu. Ben 4 yl boyunca zorlukla okudum ve mhendis oldum diye sevinirken bir de baktm ki her ey tersine dnm, gda mhendisleri ilerinden karlyor. zel sektrde 7 gn en az 12'er saat ve zor koullar altnda mesai yaplyor ama verdikleri para 900 TL stelik hakarete de maruz kalyoruz, her an iten karlma riski var. Srekli iten karlma korkusuyla nasl huzurlu bir yaam srebiliriz ki? Gda mhendisleri odas istihdam zorunlu personelin maan 2500 TL' ye kartt sa olsunlar ama bizim maamz o fiyat zerinden yatyor olmasna ramen bu sadece grnrde kalyor, sonrasnda maamzdan fazlasn onlara geri veriyoruz. Bizimle ayn sradan mezun olan arkadamz devlet dairesine girince haftada 5 gn 8'er saat mesai yapyor 2500 TL alyor. Bu adalet mi soruyorum size? KPSS' den 70' in altnda puan almyoruz ama 86 puan alan arkadamz dahi atanamyor. Bakanln ad Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl oldu, l Mdrlkleri'ndeki Kontrol ube Mdrlkleri Gda Kontrol Mdrl oldu, Koruma Kontrol Genel Mdrl Gda Kontrol Genel Mdrl oldu ama hepsi ismen deiti. l/ile mdrlkleri gda mhendisi talebinde bulunuyor ama bakanlktan geri dnyor. Birok gda firmas var yeterli kalifiye denetmen yok, biskvi fabrikasna denetim iin gda mhendisi yerine veteriner gidiyor, bu nasl itir? Herkesin kendi iini yapmas devletimiz ve milletimiz iin daha hayrl olur. Madem gda mhendisi istihdam etmiyorsunuz niin niversitelerdeki gda mhendislii kontenjann artryorsunuz? Ben SS tercihi yaparken veterinerlik ve ziraat mhendislii blmlerine, gda mhendislii blmnden ok daha dk puanlarla giriliyordu. Ben o blmleri i imkan kstl diye tercih etmedim ama imdi o blmlerden mezun

olanlar bizim yerimize istihdam ediliyorlar. Kpssden ok daha dk puanlar alarak atanp, bizim yapacamz ileri yapyorlar. Srekli dolaan bir sylenti var bakan aklama yapt, ok sayda gda mhendisi alm olacak diye ama hani nerede? 2010 KPSS snavndan beri bekliyoruz. 2012 KPSS snav geldi att hala hibir alm yaplmad, mezun says katlanarak artyor. Bu gidile sonumuz ne olacak ok merak ediyorum. Mehmet Erolu/17.01.2012 Gvenilir gda iin, halk sal iin gda mhendisi istihdam edin!!! Bizler gda mhendisleri olarak devletin nasl bir ekonomi, tarm, adalet, demokrasi politikas varsa artk bir gda politikas da olmas gerektiine inanyoruz. lkemizde maalesef hala gda ile ilgili birok ey eksik.retim teknolojilerinden tutun denetimlerine kadar. Bakanlk olarak Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn tarmla ilgili proje ve yatrmlar, hayvanclkla ilgili proje ve yatrmlar olmasna ramen gda ile ilgili ne bir proje ne bir tevik nede bir yatrm vardr. Hala pazarlarda akta ne olduu belli olmayan akta peynir vb. rnler satlmakta ve maalesef denetimlerini ok zlerek sylyorum zabtalar yapmaktadr. Bakanlkta da gda denetimlerinin sadece %5-10unu bu konuda uzman gda mhendisleri yapmaktadr. Maalesef gda denetimleri ounlukla baka meslek gruplarnca yaplmaktadr. Bu durum bakanln bu konuda yetersiz, bilinsiz ve etkin olmayan bir ekilde denetimleri yrttn gstermektedir. Daha ak anlatmak gerekirse bir veteriner hekim meyve-sebze ileme ve paketleme iletmesine ya da bir ikolata fabrikasna denetlemek iin gitse sizce bu denetim ne kadar salkl olur. Tabi ki de salkl, faydal ve hatta gelitiren bir denetim olmaz. Sadece prosedr uygulanm olur sonras mehul. ok fazla sorunlarmz var aslnda ancak uzatmak istemiyorum. Ksaca zetlemek gerekirse lkemizin ok kapsaml bir gda politikasna ihtiyac vardr ve bunu uygulayacak mevcut sisteme de acilen gda mhendisi istihdam arttr. SAYGILARIMLA

CEYLAN MUSLU/17.01.2012 Sayn Cumhurbakanm; gvenli gda tketimi iin gda mhendisi istihdam arttr. Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanmz Sayn M. Mehdi Ekerin Gda gvenlii konusunda bizleri daha fazla gz ard etmemesini istiyoruz. Gda mhendislerinin u anda bakanlkta var olan says tm bakanlk alanlarnn saysna oranlandnda %16 gibi bir say ortaya kmaktadr. Gda mhendisleri, ismi Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanl olan bakanlmzda daha yksek saylarda istihdam edilmelidir. Artk halkmzn salnn gvenilir ellere teslim edilmesini istiyoruz.

Gda Mhendisi/ 17.01.2012 Bu yl binlerce gda mhendisi kpss snavna hazrlanyor. Artk mesleimiz asndan tek umut kamu kurum ve kurulular olmutur nk zel sektr bitmi durumdadr. Yabanc sermayesi bulunmayan iletmelerin durumu iler acsdr. Hal byle olunca alabileceimiz yerli mal firmalar bile iflas bayran eker hale gelmitir. Bizlere sahip klmas gerekiyor. Hem yasal mevzuatta i alanmz daraltld hem sektr garip bir biimde inie geti bu durumlarn dile getirilmesini istiyorum. MEHMET /17.01 .2012 Maalesef Gda, Tarm ve Hayvanclk bakanl bnyesinde ok az sayda Gda mhendisi bulunmaktadr. 2010 KPSS Snavnda Trkiye birinciliini Gda Mhendisleri srtlamlardr. u anda kpss snavndan ok yksek puanlar alan Gda Mhendisleri atanamazken, dk puanlar alan veteriner ve ziraat mhendislerinin atanma imkan bulunmaktadr ve maalesef gda denetimlerinin ok byk bir ksmn bu meslek gruplar yrtmektedir. Bakanln bu adaletsiz ve kayrmac politikasn brakp, denetim iini iin ehli olanlara ve hak edenlere vermesini istiyoruz. FATMA BULUT 17.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, Ben yeni mezun bir gda mhendisiyim. Meslek alanmda yaplan baz hakszlklarla ilgili size yazmak istedim nk binlerce insan gerekten hakszla uruyor. u andaki hkmet gerekten bugne kadar hakszlklarla en iyi mcadele eden, vatandalaryla en ok ilgilenen ve sorunlarna kar en duyarl olan hkmettir. Vatanda olarak da hakszla uramak bizi zyor ve birok gen geleceiyle ilgili umutsuzlua kaplp hayata ksyor. Bizim sorunumuz u ki, aslnda mesleimiz insan sal iin ok ok nemli fakat lkemizde bize nem veren hibir merci yok. Takdir edersiniz ki, insan hayatndaki en nemli ey beslenmedir ve lkemizde bu konudaki eksiklikler herkes tarafndan bilinmektedir. Bize mesleimizle ilgili yle yollar an ki, hi kimsenin aklnda gda ile ilgili bir gven sorunu kalmasn, mesleimizle ilgili alanda bizden baka kimse sz sahibi olmasn gerekirse bunlarla ilgili bizlere ekstra eitimler verin, insanlarn hayat ve beslenme standarlarn ykseltmek iin bize frsatlar verin. Biz hibir ayrmclk sz konusu olmadan iin ehline verilmesini istiyoruz ancak u anda mesleimizle ilgili en basit kadrolarda bile bize yer verilmezken bizim iimizi; ziraat mhendisi, veteriner vb. meslek gruplarna veriliyor. Bizden ok daha dk kpss puanlaryla, aslnda tamamen bizim mesleimizle alakal olan kadrolara atanmaktadrlar. Bu ok byk bir adaletsizliktir. Onlarn 50-60 puanla atandklar gda ile ilgili kadrolara bizler iin ehli olduumuz halde 90 puanlarla ancak atanabilmekteyiz. Sizlerin hassasiyet ve temiz politikanz dndmz zaman bu uygulamaya bir trl anlam verememekteyiz, ltfen yetkili kiilerin bu konu ile ilgilenip bizleri tevik etmesini salaynz. Hem aldmz eitimin hakkn verelim hem de vatandalara gvenli gda politikalaryla temiz bir gelecek salayalm. lkemizde mesleimizle ilgili bir bakanlk bulunmasna ramen gda mhendislerinin madur edilmesine anlam veremiyoruz. Budurumun acil olarak dzeltilmesini sizlerden arz ediyoruz Sayn Cumhurbakanm.

Gda Mhendisi/ /18.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, Yeni kan Gda ve Veteriner hizmetleri kanunu ile et paralama tesislerinde almas zorunlu personel sadece veteriner hekimler olmutur oysa ki buradaki ileyite hibirekilde canl hayvan bulunmamaktadr. Karkas halinde gelen tavuk paralara ayrlarak paketlenmekte yani gda olarak gelen hammadde gda olarak son rne ilenmektedir. Burada Gda Mhendisini almasna neden izin verilmiyor ok nemli bir istihtam alan olan bu alan (zellikle marketlerde) elimizden alnmaktadr. Sayn bakan beyin veteriner olmas m etkili diye insann aklna geliyor inann? Biran nce bu yanltan dnlmesini bekliyoruz. Sayglarmzla BRAHM 18.01.2011 Sayn Cumhurbakanm, Yaklak olarak 11-12 senedir catering sektrndeyim. En byk sorun: Sorumluluk var yetki yok durumudur. Her ne kadar kat zerinde bizlerin yetki ve sorumluluklar var ise de ; patron zihniyeti kmsemek amacyla sylemiyorum bu konuda eitim almak bir yana ilkokul mezunu alarn szleri daha geerli oluyor. Gda sektrnde eitimli insanlarn sznn etkili olabilmesi iin bakanlmzn Gda mhendislerinin yetkilerini artrmas gerekiyor. Burhan Koak / 18.01.2012 Ben kimim? Ben meslei ziraat mhendisleri ve veterinerler tarafndan pay edilen; denetimsizlik yznden asgari crete mahkum edilen; 85 puanlarla atanmay bekleyen; bir bakann telaffuz dahi etmekten holanmad meslei seen; patron kzar korkusuyla yaayan, bir bakan yznden meslei paspas edilenim. Hereyim! Bazen ii, bazen bankac, bazen cretli retmen, bazen mmessil, bazen polis, bazen muhasebeciyim, bazen... Ben her eyim, ben her eyim de bir Gda Mhendisi deilim! Ben, yllarca GIDA eitimi alan ancak hibir zaman Gda Mhendislii yaptrlmayan, yalnzca aidat toplayan bir odann mensubu; Babakana yazlan mektuplarn en sonuncusuyum; ben, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnnn olmayan kadrosuyum. Ben her ey oldum, her ey oldum da! Bu lkede bir Gda Mhendisi olamadm!

Gda Mhendisi / 18.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, yeni mezun bir gda mhendisiyim. Bir ka aylk i tecrbem oldu ve bu ksack sre zarfnda bile yaamadm hakszlk kalmad. Mesleimize sahip kmamzn bedeli eninde sonunda kapnn nne koyulmak oldu . Mantk, biri gider dieri naslsa gelir. Haftann btn gnleri, mesai saati diye bir kavram bile olmadan altktan sonra paramz bile alamadan sudan sebeplerle kovuluyoruz. nsan sal diyoruz, halkmza gvenilir gda tketin diyoruz ancak iverenlerin maddi kayglar altnda eziliyoruz. Sizin o 4 yl boyunca okuduunuz kitaplarla yrmez bu i cmleleriyle karlayoruz. O ok mehur Gda Gvenlii sertifikalar bile tek bir denetim olmadan i yerlerine verilmekte, bir kahvenin krk yl hatr var diyerek, bir de creti dendii zaman i bitiyor. zel sektrde (zellikle kurumsallamam i yerlerinde ) alan gda mhendislerine hi bir yetki verilmiyor, buna ramen retimler tm hzyla devam ediyor. Yllarca verdiimiz emek hie saylyor. Eline bir kere bile kalem almam insanlar ortada deneyimli ad altnda dolayor. Hakettiimiz deeri grmek ve yetki sahibi olmak istiyoruz. Artk sahip klmayan, syledikleri kulak ard edilen bir meslein mensubu olmak istemiyoruz. bulamama korkusuyla vasfsz insanlardan bile vasfsz hale gelmek istemiyoruz. Gda Mhendisi/ 19.01.2012 Her alandaki yneticiler alklayanlarn ardndaki susan insanlar duymadka ya da duymak istemedike byk atlmlarda bulunamazlar. Yllarca sesimizi duyurmaya altk. niversiteye girdiimiz senelerde SS puannda neredeyse tp fakltelsiyle edeer olan gda mhendisi meslei, kan kanunlar yznden ayaklar altna serildi. Patronlarn ve iilerin alay konusu olmaya balad. Bakanmz Sayn Mehdi Eker zamannda, bize ayrlan kadrolarn azl nedeniyle birok meslektam zel sektrn artlarndan dolay baka mesleklere yneldiler ve devletimizin, ailemizin bize eitim iin harcad paralar ziyan oldu. Beyin g deil beyin depremi oldu ama bu durum yllardr gzard edildi. Yklan bilgilerimiz altnda kalan mhendislerimizi kurtarmaya aln ltfen bu zamana kadar devletimizden yardm alamadk yardm edin Sayn Cumhurbakanm. Baki AKKU/20.01.2012 Sayn Cumhurbakanm Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl gda gvenlii konusunda 102 adet yeni ynetmelik yaynlad ve bu ynetmelikler u anda yrrlktedir. Bu durumda Gda Gvenlii hususundan doacak bir felaket zehirlenme, gdalarda kansorejen madde bulunmas gibi- tamamen Bakanln sorumluluundadr ve byle bir durumda bunun altndan kalkmas mmkn deildir. Biz bu sorumluluu almak iin hali hazrda bekliyoruz. Bakanlmzn bize uygulad bu zulmn artk sona ermesi iin sizin adaletinize snyoruz. 2012 KPSS snavndan nce Bakanlk mutlaka alm yapmaldr, yoksa binlerce Gda Mhendisi arkadamn hali nice olur.

Kenan na / 12/01/2012 Hergn gdalarn haber olduu lkemizde neden gda mhendisliinden bahsedilmiyor?

Nakarat /21.01.2012 Sayn Cumhurbakanm biz gda mhendislerinin hakl davasnda bile bir sr skntlarla kar karya kalmaktadr. Malesef zlerek sylyorum meslek rgtmz yeteri kadar aba gsterip arkamzda durmuyor. Bunun en gzel rnei zel sektrde ou mhendisimiz Gda Mhendisleri odasnn belirledii cretlerle kesinlikle almyor. Yani zel sektrde yeni balam bir mhendis asgari cretle ie balyor ve bunu kimse denetlemiyor. Bizlerde odann bu tutumuna ramen gda mhendisleri olarak birlik ve beraber olduk her platformda sesimizi duyurmaya, hakkmz aramaya alyoruz. Bunun son rneini sizin sunmu olduunuz cumhurbakanna sorun ksmnda sesimizi size duyurmak iin oylamada 2. olarak gsterdik. Bizler ne yapmak istediysek hem halk sal iin hem de mesleimizin daha iyi konumlara gelmesi iin yaptk. Bu gnlerde srf bu mcadele yznden bir arkadamza dava alm ve bilgisayarlarna el konulup ifadesi alnmtr. Soruyorum Cumhurbakanm size; bugne kadar hibir meslek sorunu ile ilgilenmeyen oda karsnda hakkmz nasl alalm, bizi vey evlat olarak gren ve binlerce alm yapp 3-5 gda mhendisi alan bakanlktan hakkmz nasl alalm, hakkmz gaspeden mesleklerden hakkmz nasl alalm? Alan dava hakaret davasym, biz gda mhendislerine yaplan hakaretlerin,arkamzda durmas gerektii halde durmayan, bundan dolay meslek onurunun dt bu durumun hesabn kim veya kimlerden soralm...? GIDA MHENDS , EDRNE /22.01.2012 Gda, Tarm ve Hayvanclk bakanlnn kocaman bir tabelasn koymular Edirne de yeni, nnden geerken dndm dn. Ka kiiyiz ki bnyesinde, saolsunlar adn deitirdiler. Mezun olal bir sene oldu. yi bir niversitenin gda mhendislii blmnden mezun oldum. Hatta ilk alan gda mhendislii blm bizimkidir Trkiye de. Bitirdikten 2 ay sonra bir ie girdim. Yeni yasayla istihdam zorunlu personelim. Admz bile bizi zorla aldklarnn kant sanki.Aldm maa gda mhendisleri odasnn belirledii fiyatn yars kadar ve benimle beraber mezun olan arkadalarmn arasnda en yksek benim maam. Madem byle bir fiyat belirleniyor. Bunun kontrol yaplmaldr. Belirlenen maa vermeyen iletmelere ceza kesilmelidir. yerimde grdm ( gremediim) saygdan da biraz bahsedeyim. Denetime geliyorlar. retimde sorun yok genelde iyi durumda iletmemizde retim. Ama durumu iyiletirmek ve ii bytmek iin ileri srdm nerilerimden hibirine kulak asmyorlar. Yani ksaca diyorlar ki Sen burada hibir ie yaramyorsun, sadece yasal olarak zorunlu olduun iin varsn, otur, zaten paran da ok veriyoruz, karma bize bulama, hem gensin, cahilsin... Beni bu konuma getiren, iverenlerimin bunu dnmesine sebep olan, mezun ettii ve bnyesine her yl ald yzler - binlerce ziraat mh ve veterinerden zamannda daha yksek puan alarak gda mhendislii eitimini semi olan beni ve mesleimin nemini daha kendi gznde anlamlandramam olan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlmzdr.

Her gn televizyonlarda zehirlenme, merdivenalt retim, domuz eti, at etinden retilen et rnleri, kontaminasyonu nleyici hibir nlem alnmam mutfak haberleri gryoruz. Daha ok gda mhendisi istihdam edilmeli ve zel sektrde alan gda mhendislerinin haklarnn korunmas iin i-cret takip karar karlmaldr. ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES/23.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, ncelikle sesimizi duyurabilmek adna bize bu ans verdiiniz iin tm meslektalarm adna teekkr ederim. Bugnlerde zerinde ok tartlan konu gda olmasna ramen eitli tv programlarnda, ke yazlarnda ve rportajlarda gda mhendisleri yerine gda ile ilgisi olmayan birok kii gda konusunda halk yanl ynlendiriyor. Birok kii gda mhendislii diye bir meslein olduunu bile bilmiyor. Bize a gzyle bakyorlar. Devletimiz bile bizi bnyesine almazken bu kiilerin bizi bilmemesi ok normal. Birok meslektam gibi bende bu blm tercih ederken farkl meslek gruplarn elimizin tersiyle ittik. Hak ettiimiz yerde olmak istiyoruz. Ltfen artk bizlere yeterince kadro an. Sylenecek o kadar ok ey var ki...Umarm sorunlarmz zlr. Verilen emekler boa gitmez...SAYGILARIMLA... LKNUR KAYA/ 23.01.2012 Sayn Cumhurbakanm, Bende bu yl talihsiz gda mhendisleri kadrosuna katldm. Mezun olduktan bika ay sonra kendi ehrimde bir devlet hastahanesinin mutfanda sorumlu ynetici(!!! ) olarak almaya baladm ama iime karan kadrolu diyetisyenlerden,(gya )kadrolu alardan,patrondan grdm muameleden bu ite ne kadar sorumlu olduumu sorgulamaya baladm.zel sektrdeki karlatmz skntlardan arkadalarmz yeteri kadar bahsetmiler zaten ama ben zellkle hastanelerde de gda mhendisi istihdam edilmesini ve zel sektrde alan mhendislerinde kendi meslektalaryla yani ii bilen insanlarla muhattap olunmasn istiyorum.Ltfen herkes kendi iini yapsn ve gdayla ilgli yerlerde GIDA MHENDSLER sz sahibi olsun. GIDA TEKNKERLER 23/01/2012 Sayn Cumhurbakanm, Gda Tarm Hayvanclk Bakanl bnyesinde uygulanan yeni yaplandrmada bakanln isminin deitirilmesiyle ve AB uyum srecinde gda izlenebilirlii salayan yeni ynetmelikler ile gdaya verilen nemin artrlmas salanmtr. Bu almalar yakndan izleyip Gda Teknikerleri olarak hem mesleimiz adna hem halk sal adna tasdik etmekteyiz. 11.06.2010 tarihinde Resmi Gazetede yaynlanarak kabul edilen 5996 Sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu ile Sorumlu yneticiliin kaldrlmasndan sonra birok Gda Teknikeri isiz kalm olup zel sektrde i sahas olmamakla birlikte bulunan i sahalarnda da byk problemler yaanmaktadr. Ayrca gndeme gelen yasa ile 30 beygir motor gcnn altnda bulunan i yerlerinde Sorumlu ynetici olmadndan halk sal tehdit altndadr.Size sorumuz; Gda Teknikerleri adna zel sektrde dzenleme almalar yrtlecek midir? Ayrca Kamuda istihdam salanacak mdr? Sayglarmzla

LETM BLGLERMZ

http://gidapolitikasi.blogspot.com

http://goo.gl/sYHzW

http://goo.gl/ZAiq2

http://goo.gl/m5rjt

5n1gida@gmail.com