Tema 6. Operatiunile creditare ale bancilor 1. Creditul(esenta functia si 3. Principiile de creditare ale bancii principiile comerciale.

Procesul de creditare 2. Creditul bancar, esenta si bancar. specificatia 1. CREDITUL reprezinta totalitatea relatiilor ce apar intre 2 persoane referitor la o valoare acordata ca imprumut in relatiile de creditare sint implicate 2 parti : imprumutantul de credit si creditorul,banca poate fi doar imprumutant creditorului.A 2 diferenta consta in aceea ca aparitia bancilor e sica rezultat a dezvoltarii creditului,ele apar dupa aparitia banilor pe cind creditul a existat si su balte forme pina la aparitia acestora.A3 diferenta e ca creditul poate fi oferit atit in forma baneasca precum si in forma marfara,bancile in activitatea lor lucreaza doar cu resurse financiare. Creditul este o categorie economica sie rte un elemnet de baza al relatiilor marfar banesti. Aparitia creditului este legat de sfer ce cisrulatie si de schimb unde, propiretarii de marfuri sunt ca agenti ai schimbului. Relatiile creditare din economie se bazeaza pe o anumita metodologie un element al cartuia sunt principiile de creditare. Princiipiile date sunt universale regasinduse in orcie relatie de creditare in care legislatia, aplicinduse in orice organizatie, indiferenta de tipul de creditare acordat. Priciipiile date au aparut in mod stihiinic incepind cu primele etape de dez a creditelor. Principiile. 1. Rambursarea creditelor- exprima necesitatea practica a rambursarii ; valorile luate cu imprumut dupa expirarea perioadei de utilizare a acestuia. Aplicarea practica in cazul unui imprumut se realizeaza prin transferarea mij banesti in contul intreprinderii de creditare. Respecatrea principiului asigura inoirea resurselor creditare, ce ofera posibilitatea acordarii noilor credite. Ca exceptie de principoul dat sunt imprumuturile economice planificate si care au mai mult caracter de subsidii si nu de imprumut. 2. Fenomienul de acordare a creditului- pe linga necesitatea rambursarii creditului, rambursat la data stabilirii anterioare care de regula se stabileste in documentul de creditare. Nerespecatrea termenului de rambursare poate servi ca temei pt creditor, aplicarea penalitatilor sau sanctionarea pe cale juridica. Ca exceptie de la principiul dat poate servi imprumuturile fara termen de rambursaresfr. Sec XIX inc sec XX sectoarele agrare al SUA, in cazul imprumuturilor date, intre creditro si imprumutant exista o intelegerea, conform careia rambursarea credittelor se va face pe oarcursul unei perioade stabilite de timo din mimentul acizarii de catre creditor. Fiind partial respectat principiul dat. Dezavantajum major al acestor imprumuturi consta in dificultati ale planificarii a fluxurilor financiare. 3. Costul creditului, dobinda. Exprima necesitatea nu doar a rambursarii la timp a intregii sume ca si necesitatea de achitare tuturor platilor aferente a creditului sau plata pt dreptul de utilizarea a valorii. Din punctd e vedere economic , esenta platilor se refera la distribuirea venitului suplimenatr , obtinerea de ctare imprumutant in urma utilizarii res fin ale creditului. Din punct de vedere practit, realizarea princip[iului dat are loc la etapa stabilirii marimii dobinzii care indeplineste urmatoarele functii : a. Redistribuirea a unei aprti din profitul a persoanelor juridice si a veniturilorpersaonelor fizice. b. Reglarea producerii si circulatiei prin intermediul distributie cap de imprumut la div nivele ( industraile, intercomunale, internationale) c. In peroada de criza serveste ca instrument antiinflationist de protejare a economiilor clientilor bancii. Rata dobinzii se calculeaza ca raportul dintre sum venitul anual obtinut in rez utilizarii capitalului de imprumut raportat la suma creditului d. =D/∑cred*100%, unde d-rata dobimnzii, D-ven de la ut cap de impr

Utilizarea acestuia permite intreprinderilor de a nu intrerupe procesele productivitatii. Diferenta despre perioada de eliberare a marfii si perioada achitarii acesteia poate duce la crearea unei dificitati temporare a res fin. ceea ce asigura satisfacerea necesitatiii in resursele financiare a ramurilor care se dezvolta cel mai rapid. cit si revin rolul de reglare la nivelul macrieconomiei. deoarece la baza se afla cerera si oferta si se ia in consideratie factorii : I. Mecanismul de stabilire a pretului la resursele creditare difera major de mecanismul traditional de formare a pretului. neachitarea acestuia sau nerespectarea conditiilor de creditare. Se realizeaza prin sanctionarea de banca a potentialilor imprumutanti in dependenta de interese si in dependenta de politica statului diverselor ramuri de activitate. rata dobinzii va creste. Dinamica economiilor personale fizice si juridice daca economiice scad. (stimularea creditoriilor anumitor ramuri sau regiuni) indreptarea res fin in aceasta II. Caracterul binedeterminat al creditului reprezinta necesitatea utilizarii res pt scopuri binedifinite stipulate un doc de creditare. Realizind insa functia data indirect duce la formarea diverselor paturi ale societatii. Redistributia. VI. contribuie la accelerarea de rotatie a capitalului si respectiv la economia res fin.. Economia cheltuielel de circulatie. Ritmurile procesului inflationist. Dinamica producerii si circulatia monetara care determina necesitatea in resurse financiare VII.In acest caz dobinda reprezinta pretul creditului. Se realizeaza prin mentionarea scopurilor acordarii creditului. Pt a regla so a inlatura desproportiilor survenite statul se implica in reglarea pietii creditare prin intermediul instrumentelor indirecte. Respectare principiului dat impune agentii economicisa lucreze mai eficient si mai productiv. aducind la imbogatirea unor si insaracirea altora. care in practica trebuie sa fie mai mici decit ritmurile de modificare a ratei docinzii III.(deobicei in perioada descresterii economicerata dobinzii creste si invers) II. Caracterul diferential al creditului exprima necesitatea tratarii diferentiate a diverselor categorii de potentiali imprumutanti.odata reese din esenta economica a creditului. Ciclitatea dezvoltarii economice. Raportul dintre marimea creditului acordat de catre stat si datoria sa interna 4. Asigurarea creditului. se manifesta prin gajuri. Functiile creditului I. 5. . Situatia pe piata intrenationala de res creditare (scumpirea creditelor intr-o anumita tara va avea ca rezultata intoarcerea cap strain V. In conditia economiei de piata. piata capitalelor de imprumut serveste ca mecanizm prin intermediul caruia are loc acumularea mij financiare temporar disponibile din unele domenii de activitate si indreptarea acestuia spre alte domenii care de regula sunt mai profitabile reesind din nivelul diferit de dezvoltare a diferitor regiuni sau ramuri.reflecat necesitatea protejarii intereselor patrmoniale ale creditorului in cazul nerambursarii creditului. sursa a caruia sunt res financiare temporare disponibile care se elibereaza in procesul circulatiei capitalului industrial si comercial. Sezonietatea producerii VIII. IV. Dificitul respectiv se acopera din contul res fin obtinute din credit a creditului pt acoperorea dificitului temporar. nerespecatrea crora poate duce la intreruperea platilor de credit sau aplicarea diverselor sanctiuni 6. In dependenta de eficienta reglarii creditare de stat care se realizeaza prin intermediul ratei de refinantare a bancii centrale in procesul de crediatre a bancilor.

Fiind un împrumut civil. creditul comercial se deosebeşte fundamental de creditul bancar prin aceea. În acest scop. intreprinderile pot recurge la res proprii sau lor credite contribuie la concentrarea mai rapida a capitalului IV. Asigurarea cresterii economice si stabilitatii se face prin intermediul investitiilor : investitiile presupun implicari mari de capital pe a efectuainvestitii. Deservirea circulatiei de marfuri. Conştiente că orice relaxare a activităţii oferă concurenţei avantaje greu de recuperat ulterior. d) o limită a creditului comercial derivă din destinaţia mărfurilor vandute prin acest tip de credit.III. Creditul comercial se caracterizează prin următoarele: a) reprezinta creditul pe care şi-l acordă agenţi economici la vanzarea mărfii sub forma amanării plăţilor b) avantajul acestei forme de credit constă în faptul că întreprinzătorii işi pot desface producţia fără să aştepte momentul în care cumpărătorii vor deţine banii. . ceea ce simplifica si acceslereaza mecanizmul realizarii operatiunilor economice pe piata interna si externa. cambiile si altele ce asigura imlocuirea platilor ca lichiditati. • aceste credite apar ca o prefinanţare de către beneficiarii produselor pe care intentionează să le achizitioneze. în sensul că orice întreprinzator va putea vinde marfă pe credit în măsura în care acesta deţine rezerve de capital care să îi permită continuarea activitătţi. comercială şi financiară. Creditul cumpărator: • se manifestă sub forma plătţlor în avans. V. cu plati prin virament. c) creditul comercial prezintă unele limite. Clasificarea creditelor se face in baza citorva criterii mai importante fiind categoria creditorului sau imprumutantului : Creditul ComerciaCreditul comercial este acel credit acordat între producători şi comercianţi prin vânzarea mărfurilor. împrumutătorul (creditorul) civil împrumută banii săi. competiţia se dă şi pe tărâmul facilităţilor acordate clienţilor. înschimbul unor instrumente de credit (sau efecte de comerţ). Accelerarea progresului tehnico-stiintific. respectiv cea tradiţională.unui sint factorii de crestere a economiei il reprezinta si aplicarea metodelor de tehnologii noi in ramurile care apar ca rezultat a progresului tehnico-stiintific.acordată de un furnizor de mărfuri sau de servicii. Creditul comercial se manifestă sub doua forme: . Creditul vanzător: • are ca obiect vanzarea mărfurilor cu plată amanată Factorii care converg la sporirea dimensiunilor creditului comercial decurg din cele trei componente care actionează în acest domeniu. De asemenea reprezintă o amânare la plată.necesitatea in concentrarea capitalului reese din caracteristicile unei economii stabile. De asemenea. de către firma care-l acordă şi de către firma beneficiară . firmele urmăresc să-şi conso-lideze poziţia pe piaţă. Creditul comercial acordat între firme reprezintă o modalitate practică. că în timp ce banca împrumută banii depunătorilor sau fonduri ale altor bănci. scotind partial din circulatia asa instrumente ca : cecul. Accelerarea procesului de concentrare a capitalului. pe lângă îmbunătăţirea calităţii utilităţilor oferite şi a preţurilor practicate. • sunt frecvente în ramuri precum: agricultură si construcţiile de locuinţe. Procesul dat necesita resurse financiare consederabilecare partial sunt acoperite din contul res creditare. astfel contribuind la accelerarea progresului tehnico stiintific. apreciată diferit prin prisma intereselor proprii. Indeplinind functia data creditorul contribuie la accelerarea nu daor a curculatie marfare ci si a celeo banesti. creditul comercial este limitat în funcţie de regularitatea încasării contravalorii mărfurilor. clientului său . respectiv cei doi participanţi la raportul de credit trebuie să aparţină aceluiaşi sector de activitate.

CLASIFICAREA CREDITELOR IN BAZA URMATOARELOR CRITERII : 1.creditul se realizeaza sub forma baneasca. 2.polite de asigurare.in conditiile unei economiii de piata sistemul bancar tre sa fie receptiv la necesitatile populatiei ceea ce duce la disoaritia acestei forme de credit.una din parti fiind institutiile financiar creditare internationale.guvernele tarilor respective precum si persoane juridice.Ca organ de stat poate servi orice institutie ce actioneaza in numele lui. CREDITUL CAMATAR---o forma specifica a credituluii in lit. --bancile comerciale.El e acordat de catre persoane neautorizate. --in corespundere cu legislatia in vigoare utilizarea creditelor se face prin intermediul documentelor de plata sub forma transfer prin virament. --tre sa fie asigurat.Creditul comercial antrenează emisiunea de titluri specifice acestui credit (cambii. -credit bamcar pe termen mediu-pe un termen de 1 an/pin la 3 ani in unele state . --in comparatie cu alte forme de credit ca obiect al tranzactiei servesc doar resursele financiare --presupuna aplicarea stricta a principiului de rammbursabilitate si achitarea platii pt resursele financiare.obiect al caror consta in transmiterea resurselor financiare ca imprumut. bilete de ordin) ca titluri de creanţă.in calitate de asigurare pot servi diverse instrumente ca gajul. .garantii bancare ce nu contravin legislatiei in vigoare. --creditul international CREDITUL INTERNATIONAL---e examjnat ca totalitatea relatiilor de creditare care se realizeaza la nivel international.se utilizeaza in scopuri de producere/pt comercializarea marfii.inclusiv institutiile de creditare in cazul in care ca parti ale creditului sint statul. care prezintă avantajul scontării la banci.in procesul de vinzare a resurselor creditate pe piata interbancara.reprezentind totalitatea relatiilor de creditare in rezultatul carora are loc acordarea cu imprumut a resurselor financiare cu dobinzi ft mari iar in cazul nerambursarii metodele de rambursare sint ilegale.ca imprumutant—persoana juridica. -credit bancar pe termen lung-de la 1 an in sus .De regula.termenul de acordare: -credit bancar pe termen scurt-acordate pt acoperirea deficitului temporar de resurse financiare. --obligator are o destinatie/scopul acordarii e predefinit --contractul de creditare referitor la creditul bancar e incheiat obligatoriu in forma scrisa si doar in acest caz are putere legala.statul e imprumutant de resurse financiare si e utilizat pt reglarea masei monetare aflate in circulatie.se utilizeaza in scopuri investitionale din contul lor asigurinduse reinoirea mijloacelor fixe la intreprindere. CREDITUL BANCAR---una din cele mai raspindite forme de creditare in economie.In calitate de creditor statul efectueaza prin intermediul bancii centrale creditarea : --a anumitor ramuri/regiuni care au necesitatea in resurse financiare si posibilitatile bugetare ale carora au fost déjà folosite iar imprumuturile de la bancile comerciale nu pot fi atrase din cauza caracterul conjunctuarului. CREDITUL DE STAT---caracteristica lui de baza e participarea obligatorie a statului care poate fi atit ceditor cit si debitor.vestica e privit ca o forma arhaica a creditului insa in conditiile economice in tranzitie se intilneste ft des.EL ARE URMATOARELE CARACTERISTICI : --in calitate de subiecti ale relatiilor de creditare este—banca .institutiile financiar-creditare internationale.ca imprumutant statul e in procesul de plasare a hirtiilor de valoare de stat emise in scopul acoperirii deficitului bugetar/datoriei publice.

kum are lok clasificarea ei) 3.in cazul nerespectarii de catre imprumutant a conditiilor contractului de creditare.2.dobinda lacare este achitata in sume egale proportionale pe parcursul intregii perioade de achitare a creditului.iar rata dobinzii care se stabileste pe piata datainfluenteaza in mod decesiv rata dobinzii la credtilele acordate ulterior.In dependenta de existenta a asigurarii: -creditele se clasifica in credite fara de asigurare(de incredere).Este o forma netraditionalacare de regula se aplica in economii cu inflatie galopanta 5. 6.se utilizeaza pu satisfacerea necesitatilor in resurse financiare si se aplica pu imprumuturile pe termen scurt.Caracteristica de baza orienarea spre deservirea operatiunilor speculative. -CREDITELE ACORDATE PU UN ANUMIT SCOP(SCOP DETERMINAT)-presupune necesitatea utilizarii resurselor financiare in corespundere cu scopurile mentionate in contractul de creditare. -CREDITE IPOTECARE ACORDATE PROPRIETARILOR DE IMOBIL-ele se corda si de banci in general precul si de cele specializate.DE aceea de regula evaluarea garantiei se face la un nivel mai min dechit valoarea de piata a acestea.cladire). 4. -CREDITELE INTERBANCARE-sunt creditele care se acorda pe piata interbancara.asa tipuri de credite sunt utilizate in proportii mici si clientilor fideli ai bancii -CREDITELE GARANTATE-in calitate de garantie pot servi bunuri imobiliare garantii ale persoanelor terte.credite acordate sectorului agrarce a dus la aparitia bancilor specializate bancilor agrare.se aplica pe creditele pe termen mediu si lung.Imprumuturi.Caracteristica de baza a imprumutantilor dati consta in necesittatea sezoniera de resurse financiare.ca pondere sunt mici(rar se utilizeaza).IN DEPENDENTA DE SCOPUL CREDITULUI. 3.nerespectarea carora duce la aplicareapenalitatilor.se impart in: -credite cu CARACTER GENERAL.geografici. MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITLUI: -CREDITELE ACORDATE INTR-O SINGURA TRANSA-sunt creditele ale caror suma de bani este transferata intr-un cont special in baza caruia se efectueaza tranzactiile ulterioare.dce reduce posibilitatea controlului din partea bancii.Caracteristica acestora de regula sunt credtie pe termen scurt si satisfac necesitatile in resursele financiare in marimea in care nu sunt acoperite de creditele comerciale -IMPRUMUTURI ACORDAT INTERMEDIARILOR PIETII BURSIERE-sunt acordate brocherilor. 7.dilerilor sau maklerii pietii bursiere. -IMPRUMUTURILE COMERCIALE-sunt imprumuturile acordate agentilo economici ce activeaza in sectorul de comercializare amarfurilor si acordare a serviciilor.Caracteristica de baza este scopul cordarii creditului si anume achizitia imobilului deja existent(teren. POLITICA CREDITARA A BANCII reprezinta strategia si tactica bancii in domeniul operatiunilor creditare. -CREDITE ACORDATE IN CITEVA TRANSE(LINIE CREDITARA)-care presupune ca acordrea transelor urmatoare se face dupa ce imprumutantul va indeplini anumite conditii(desine statator linia creditara.tehnologici demografici) .unicul instrument de garantare a creditelor date il reprezinta contractul de creditare.si are caracter diferentiat de la o operatiune creditara la alta.polite de asigurari sauorice bun pe care banca il poate considera ca garantie.subiecti ai tranzactiilor sunt bancile.Garantia serveste pu acoperirea cheltuielilor pe care le poate inregistra banca.Credite la care dobinda se achita I momentul acordarii creditelor.este o forma traditionala aplicata imprumuturilor pe termen scurt fiind si cel mai simplu mecanism de calcul.In dependenta de mecanismul de achitare a dobinzii bancare se clasifica in credite ale caror dobinda se achita in momentulstingerii datoriei de baza.CATEGORIA POTENTIALILOR IMPRUMUTANTI-se impart in : -CREDITE AGRARE.Ea va fi diferita de la o banca la alta luind in consideratie factorii de mediu in care activeaza(situatia politica.economici sociali.

modalitate de examinare a doc si metodologia de luare a deciziei in cazul acordării creditelor. Doc dat este adus la cunoștință personalului ce activează in domeniul de acordare a ceditelor. formele de aaigurare si hatantare a creitelor 3 sistemul valorilor morale de cre trebuie sa se conducă orice participant al operațiunilor de creditare cum ar fi : onestitatea sinceritatea Procesul de creditare este o procedura complexa in cadrul căreia pot fi evidentiate următoarele etape: Etapa 1. situației in regiunile de unde provin principalii clineti .STRATEGIA POLITICII CREDITARE include prioritatile. . categoria de clienții cu care se lukreaza. Limitele geografice ( se aplica pt bancile cu o rețea mare de filiale) . măsurile enumerate anterior sunt efectuate de către departamentele analogice ale Bancilor si de către departamentul de Mk fără implicarea majora a personalului creditare.directiile de baza de activitate a departamentului de creditare pt perioada următoare. Limitele de clientela f. analiza ramurilor de activitate a clinetilor ( dinamica de dezvoltare a acestora) testarea personalului de creditare pentru a determina gradul de pregătire a acestora pentru efectuarea operațiunilor creditare precum si pentru lukrul cu diverse categorii de clienți.determinarea strategiei care este acordată de regula de consiliu de derectori .Tactica reprezinta instrumentarul utilizat pt atingerea scopurilor puse in fata bancii. Procesul de creditare se bazează pe următoarele principii: 1 principiul relatiilor cu clienții . la limite si normative se referă: a. In rezultatul analizelor efectuate banca va elabora Memorandumul politicii creditare de regula pt o perioada de un an in care vor fi indicate: . Docrespectiv este pregătit de către un departament specializat in funcțiile căruia intra si urmărirea respectarii indeplinirii acestora. Este un doc confidențialitate fiind adus la cunoștință doar persoanelor nemijlocit implicate in procesul de creditare . . 2 prioritatile de care se conduce banca in procesul de creditare ele se pot referi la tipurile creditelor acordate. tot aici se mentioneaza si mod de solutionare a litigiilor ce apar între împrumutant si creditor.un alt doc sunt regulile de efectuate a operațiunilor creditare care descrie in detaliu lucrul fiecarii persoane implicate in procesul de creditare. De asemenea se prevăd mod de urmărire a creditului acordat si mod de rambursare a acestora. O astfelbde tratare presupune si asigurarea unor deserviri de calitate cunoașterea si satisfacerea cerintelor acestora precum si dezvoltarea desrvirii complexe a clienților.elaborarea ghidurilor detailatebreferitor la efectuarea operațiunilor creditare care trebuie a asigure realizarea directiilor strategice de activitate a Bancilor întrunit anumit domeniu. Raportul capital propriu active bancare c.presupune stabilirea de către banca a peferintelor sale pentru tranzacții unice sau de durata. planificarea care consta in anilaza situației macroeconomice a țării in general. Politica creditara va fi diferită de la o banca laalta in fependenta de scopurile pe cre le are in acest domeniu. Structura activelor d. acesta comune regulile generale referitor la efectuarea operațiunilor la paketul de doc ce trbeuie prezentat . date exacte referitor la activitatea de creditare ( normative si limite ) care ii asigura băncii nivelul necesar de rentabilitate si protejarea fata de riscurile creditare. De regula bancile care ai viziuni pe termen lung vor tinde sa stabilească relații de durata cu clienții săi care usureaza solitionarea problemelor ce apar pe parcurs.principiile si scopurile de baza a bancii pe poiata creditara. Formarea politicii creditare a băncii include : . Structura pasivelor e. Raportul dintre credite si depozite b. Procesul de creditare reprezintă metodele si modalitatile de realizare a operațiunilor creditare cae sunt amplasate intro anumită succesiune si sunt acceptate de către banca. sau consiliul băncii.

mărimea dobinzii si modalitatea de achitarea a acesteea . asigurarea creditului.stipularea cerintelor referitor la efectuarea operațiunilor de creditare: Paketul de documnete necesar pt accesarea unui credit Tipurile de garantie utilizate si evaluarea acestora Cerintele fata de însoțitirea documentară a creditelor alte elemente necesare pt desfasurrea normala a procesului de creditare. In corespundere cu cerintele doc mentionate anterior inspectorii creditari decurg la cerirele de creditare. 4. Primirea cererilor de creditare si acordarea creditelor. In momentul analizei solvabilitatii clientuluii banca de asemenea va evolua cum acordarea unui credit va afecta si solvabilitatea băncii. Incheerea contractului de creditare are loc in următoarele etape: 1. perioada de acordare.. Formarea initiala a componentei contractului de către împrumutant (suma. Cererea de creditare va fi insotita de un Sir de documente cele mai des întîlnite fiind: Cererea de credit Copiilor documnetelor de constituire a întreprinderii confirmate notarial Bilanturile contabile pt ultima perioada de raportare confirmate de inspectoratul fiscal Argumentarea tehnico. scopul acordării creditului care se vor regasi ulterior in contractul de creditare. Examinarea de către banca a proiectului de contract si foemularea deciziei referitor la posibilitatea acordării unui astfel de credit in general si cu respectarea condițiilor cerute in particular. si costul creditului sau plata pt resursele creditare( dobinda). banca decide. In urma analizelor efectuate banca va lua decizia despre acordarea sau neacordarea creditului si va anunța decizia clientului sau. Contractul de creditare reprezintă documentul de baza care reglementează relația dintre banca si împrumutant. La etapa respectiva. perioda. dacă banca este capabilă de a a orda creditul in suma cerută reesind din resursele financiare de cae dispune sau dacă le poate atrage din activitatea de depozitare din creditele interbancare sau de la banca naționala. 3. stabilește drepturile si obligatiunile acestora. Elaborarea documentului dat ii permite băncii sa treacă la desfășurarea procesului de creditare propriu zis Etapa a 2. forma de acordare a creditului. In procesul de creditare bancară bancile efectuiaza: Analiza clienților din punctul de vedere a solvabilitatii acestora ( se analizează gradul de participare cucapitalul propriu) Istoria creditara Capacitatea clinetului de asi onora obligatiunile gradul de ric pe care sil asuma banca mărimea creditului care poate fi acordat in condițiile existente si de conditiile de acordare a creditelor. In procesul de creditare bancară.dacă clientul este solvabil sau nu si dacă operatiunea data coincide cu interesele băncii . Semnarea contractului de creditare in momentul in care contractul obține putere juridică Componenta contractului de creditare : .economic a proiectului ce va fi credtit Copiile contractelor incheeate cu furnizarii care confirma pt ce se ia creditul Exemplele de semnături ale persoanelor autorizate de a efectua transferuriel de mijloace banesti precum si exemplu de stampila sau antentul stampilii In fependenta de creitul finantarii Bacău poate solicita si alte documente care săi permite luare unor decizii corecte referitor la luare creditelor. 1. garantia care va fi pusă. tipul. Dacă decizia este una favorabilă banca va negocia cu imprumutantul tipul creditului acordat. asigugararea) 2. apară interesele economice ale partilor. Banca se conduce de principiile de crediter: rambursabilitatra si perioada de acordrae. 2. precum si responsabilitatea materială pentru nerespectarea clauzilor contractului. Corectarea condițiilor contractului astfel ca sa corespunda interesele ambelor părți are loc negocierea. caracterul duferentiatal creditelor.

Etapa a 4.responsabilitate partilor .modalități de solutionare a litigiilor sau . Scopul de baza al acestuia ete asigurarea intrarilor la la timp a platilor care includ suma de baza a creditului si platile procentuale ( dobinda ). Utilizarea ceditelor.. Pe parcursul etapeivdate banca efectuiaza minitoringul creditare.adresele juridice ale partilor Contractul de creditara reflecta toate principiile de creditare . Rambursarea creditului înseamnă intrarea de mij banesti care au fost acordate ca credit si akitatea tuturor platilor aferente creditului dat ( dobinda .) ca rezultat banca își aaugura reinoirea resurselor financiare iar agentul economic Beneficiază de o istorie creditara pozitivă care ii va facilita obținerea unui nou credit.rambursabilitatea creditului . comesioane.dreptului si obligatiunile imprumutantului conflictelor . Pe creditele bancare nu se admite acordarea creditului sub forma de likiditati toate platile fiind argumentate prin documente de plata Etapa a 3.asigurarea creditului .diferentialitatea După inkeerea si semnarea contractului are loc acordarea creditului care consta in transferul mijloacelor banesti din contul băncii in conturi speciale din care se vor efectua toate platile ulterioare.stoparea efectuarii platilor . Utilizarea mijloacelor financiare dincontul creditului se face doar sub forma de viramemt in baza documentelor de plata prezentate.mărirea dobinzii . . .dispozitii generale . Ii va expedia o scrisoare dicumentelor in istanta de business respecta de preintimpinare judecată obligatiunile 3.plata creditului . In cazul nerespectarii condițiilor contractului de creditare banca poate aplica sancțiuni imprumutantului ca .scopul acordării . Rambursarea creditului. Nwcesitatea reesa din faptul monitorizarii de către banca a utilizarii resurselor financiare.drepturile si obligatiunile băncii . îl va telefonato ca 2.perioada de acordare .aplicarea penalitatilor In cazul in care împrumutantul nu respecta condițiile contractlui de creditare inspectorul creditare va lua următoarele măsuri: 1. Indreptarea In paralel cu cele enumerate banca evaluiaza periodic portofoliul de credite pe care îl are precum si problemele care au apărut pe parcursul acordarii creditelor.perioada pt care este incheeate contractul .