NNCL1711-5C3v1.

0

CARLOS CASTAŃEDA

BELÜLRŐL IZZÓ TŰZ
AZ INDIÁN VARÁZSLÓ BEAVAT A LÁTÁS REJTELMEIBE

Tartalom
Előszó 1. Az új látók 2. Vacak kis zsarnokocskák 3. A Sas emanációi 4. A tudomás parazsa 5. Az első vigyázó figyelem 6. Nem szerves lények 7. A gyűjtőpont 8. A gyűjtőpont helyzete 9. Alátolódás 10. Nagy emanációs sávok 11. Rejtőzködés, szántszándék és álmodó helyzet 12. Julian nagual 13. A Föld lökete 14. A görgetőerő 15. Akik dacolnak a halállal 16. Az ember mintája 17. Az álmodó test utazása 18. Áttörés az észlelés korlátján Epilógus

Szeretném csodálatomat és hálámat kifejezni tanítómesterem, H. Y. L. iránt, aki segített visszanyerni tetterőmet, és megtanított arra, hogyan lehet másképp eljutni a bőség és a jólét állapotába.

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Carlos Castaneda / The Fire from Within Simon & Schuster, Inc, New York, 1986 Minden jog fenntartva

Fordította Boreczky Elemér

Copyright © Carlos Castañeda, 1984 Hungarian translation Boreczky Elemér, 1992 Hungarian edition © Sweetwater Publisher Establishment, 1992, 1999, 2003 Cover design © Sweetwater Publisher Establishment, 1992, 1999, 2003 ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felelős kiadó a Kiadó igazgatója Műszaki vezető Erdélyi Anna Műszaki szerkesztés Alapítvány Kiadó Kft. Borítót készítette El Greco Kft. Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Rt., Debrecen Felelős vezető György Géza vezérigazgató A Kiadó on-line támogatója az Origo ISBN 963 528 712 7

Pablito. Nestor és én leugrottunk a szakadékba a hegytetőről. amelyeket don Juan meg szeretett volna értetni velem. Don Juan arra az elgondolásra alapozva rendezte el tanítandóját. Mestereim elérték. mi történt azon a bizonyos hegytetőn. ami történt. az utóbbit az ember rejtelmes oldalának hívta. Tudom azt is. amitől önszántamból végre tudtam hajtani a felfoghatatlan dolgot. csakis azért lehettem képes leszámolni a tényleges megsemmisüléssel való szembetalálkozás ép ésszel felfogható félelmével. Ma már tudom. hogy az embernek kétféle tudomása van a dolgokról. hogy pontosan felidézzem. amelyről csak annak van tudomása. amikor don Juan varázslómesternek nevezte magát. Az előbbit a köznapi élethez szükséges normál tudatállapotnak. a jobb oldalnak. amelyhez don Juan és don Genaro együttes vezetésével jutottam el. két másik inas. valamint jómagam vettünk részt. hogy nem így volt. don Genaro Floresnek is bemutatott. micsoda mérhetetlen önfegyelemre és állhatatosságra volt szüksége don Juannak. hogy a két varázslómester az inasának fogadott engem. amikor normál tudatállapotban voltam. A jobb oldalra tartozó tanításokat olyankor adta elő. hogy leugorjak a szakadékba. Pablito és Nestor. Hosszú éveken át azt hittem. ahogyan történt. Kapcsolatunk természetéből logikusan arra következtethettem. don Genaro. Don Juan jobb oldali tanításainak drámai végjátékában don Juan. mert tökéletesen megbíztam don Juanban és don Genaróban. don Genarónak és társaiknak ehhez a tanításhoz. aki bűbájosként és látó emberként akar működni. Írtam már arról. hogy egy lapos hegytető pereméről levessem magam egy szakadékba. úgy. mi is történt a bal oldalnak szóló tanítások során. Csaknem tíz teljes évembe került. Ilyen állapotban voltam akkor is. Korábbi írásaimban kivétel nélkül ezekről a tanításokról számoltam be.Előszó Terjedelmes írásokban számoltam már be inaskodásomról don Juan Matus mexikói varázslómester mellett. ezt bal. Minthogy tőlünk idegenek azok a fogalmak és praktikák. A titok nyitja azokban a tanításokban rejlik. sőt egy másik varázslónak. amelyeket don Juan a bal oldalnak szánt. Inaskodásom egy ésszel felfoghatatlan aktussal ért véget. illetve jobb oldali tudomásnak nevezte. tanításait – más választásom nem lévén – elbeszélő formába voltam kénytelen önteni – vagyis sorjában leírtam mindazt. illetve a bal oldalnak szánt közlendőkre osztotta tanításait. Ennek megfelelően két részre. .

tanító és útikalauz egyben. amelyet a nagual társasága néven emlegettek. amelyeket valamennyien műveltek. Ahhoz. . és kik ők igazán. hogy a látás nem egyéb. hogy don Juan nyitott tenyérrel jól hátba vágott a lapockám felett. Ezekből a tanításokból azt vettem ki. A mellette eltöltött évek során rendre úgy kerültem ebbe a tudatállapotba. amely fényes tojásnak tetszik. Eligióból és Benignóból. John Tumából. Elmondása szerint a legtöbb ember energiamezeje két részre van osztva. Cecíliából. Silvio Manuelből és Genaróból. aki négy vagy néha három energiamezőből áll. a nagual nem egyszerűen másoknál mozgékonyabb és energikusabb ember. A társaság nyolc látnoknőből. hanem látó emberek. amelyet az új nagual társaságának hívtak. Zuleicából és Zoilából. don Juan pedig nemcsak látó. Pablitóból. Florindából.Don Juan a bal oldalnak szánt leckéiben hozta tudomásomra. a nagual asszonnyal együtt. nagual válhat belőlük. van azonban néhány férfi és nő. hogy don Juan el tudja juttatni hozzám a bal oldalnak szóló tanításokat. hanem vezér. Vicentéből. Az új nagual társaságának én voltam a névleges vezetője Carollal. Nem varázslók voltak. hanem "nagual" is volt egyben. abba az egyedülállóan tiszta és világos érzékelési állapotba kellett kerülnöm. ha megtanulnak látni. Mivel ezek az emberek jóval erélyesebbek. Ez a csoport négy férfiből. három látóból. mozgékonyabbak és rugalmasabbak a többieknél. Josefinából és Rosából állt. A nagual társaságának vezetése mellett don Juan egy látnokinasokból álló társaság tanításával és irányításával is foglalkozott. Carmelából. látó emberekből álló csoportnak volt a vezetője. amelyet emelkedett tudomás néven ismernek. hanem azt. hogy mi a nagual. Don Juan azt is elmagyarázta. Lidából. hogy don Genaróval és többi társával együtt mit csinál velem valójában. amikor már nemcsak külső megjelenési formák észlelésére. Soledadból. és mit jelent látni. Nestorból. milyen bonyodalmai vannak a látásnak és a nagualságnak. Hermelindából. hogy a látók az embereket energiamezőnek látják. Nagualnak lenni rendkívül összetett és szerteágazó dolog. la Gordából. Emilitóból. Don Juan nagual egy olyan. valamint öt nőből. valamint négy hírnökből. Bal oldali tanításai során don Juan elmagyarázta. a rejtőzés és a szántszándék tudományát. Nelidából. hogyan lehet elsajátítani az ősi tudás három elemét. mint az emberi lényeknek az a képessége. Martából és Teresából állt. a tudomás. hanem minden lényegének a felfogására is képesekké válnak. hogy érzékelési terüket oly mértékben tudják növelni. Don Juan korábban a jobb oldalnak adott leckéiben már sok mindent elmondott nekem arról. Deliából. Nem bűbájoskodást vagy varázslómesterséget tanítottak nekem.

Ám a tanítás egésze kellett ahhoz. aki egy dél-mexikói kisvárosban lakott. és rögvest hozzá is láttunk a jobb oldalnak szánt leckékhez. mint a köznapi életben. Mivel az itt elmondott élmények az emelkedett tudomás állapotában estek meg velem. Ahogy megérkeztem. hogy képes legyek beleugrani a szakadékba. hogy ebben az éber állapotban az inasok majdnem olyan természetesen tudnak viselkedni. Az emelkedett tudomásnak azonban eredendő sajátossága. Ez a könyv a tudomás tudományával foglalkozik. Don Juan erről azt mondta. mintha fátylat vettek volna le a szememről – mintha korábban félvak lettem volna. bár tőlem telhetőén mindent elkövettem annak érdekében. Ezt a felszabadultságot és tiszta derűt mégis mindig valami rettenetes szomorúság és vágyakozás kísérte. ahol don Juan élt a többi tizenöt látóval együtt. amely don Juan bal oldalnak szóló tanításai közül csak az egyik részt jelenti. s így köznapi életemben még homályos álomalakként sem emlékeztem rájuk. Szinte mindig rituális keretek között jöttünk össze. elámultam. Semmihez nem hasonlítható szabadságérzés. hogy a történteket e világi szövegkörnyezetbe helyezzem. sem jóság nincs nélkülük. hogy don Juan. hogy micsoda különbség van a két oldalam között. hogy szomorúság és elvágyódás nélkül nincs teljesség. Jóság híján viszont mit sem ér a bölcsesség. majd elmentünk egy közeli nagyobb városba. Autóval elmentem don Genaróhoz. s most végre látnék. ugyanakkor nem közönséges erővel és tisztánlátással képesek összpontosítani arra. amikor az emelkedett tudomás állapotában voltam. Don Genaro kivételével a többiekkel csak akkor találkoztam. annyira csak a közvetlenül előtte álló cselekedet részleteire összpontosít. Don Juan azon nyomban csatlakozott hozzánk. nem lehet őket a köznapi élet szövedékébe beleszőni. Mindig úgy éreztem magam. néhány látótársával együtt. Hiányzik belőlük az e világi környezet. A visszaemlékezés nehézségét jól példázza saját kapcsolatom a nagual társaságával. . amire éppen kell.Elmagyarázta. amelyhez nem társul józanság! A bal oldalnak szóló tanítások rendje miatt volt szükség arra is. felszabadult öröm ragadott magával. miként az a tudás sem. Valahányszor az emelkedett tudomás állapotába léptem. a rejtőzés és a szántszándék művészetét. elmagyarázza nekem tudományuk három összetevőjét – a tudomás. ami ebben az állapotban történik: csak a lábadozás-feléledés tébláboló igyekezetén keresztül válik köznapi tudatunk részévé. Az emelkedett tudomás állapotában az ember szinte alig vesz tudomást környezetéről. hogy szokásos emlékezéssel nem idézhető fel. mivel sem józanság. Ezzel végezvén don Juan tudatszintet váltatott velem.

mert dolga van a városban: egy panzióban lakik. Bár nyugtalanul és szorongva vártam. megszálltam Oaxacában. mintha csak rám várna. Egy ideig az én dolgaimról beszélgettünk. Leültem mellé. akik olyan szintre fejlesztették a tudomás. a rejtőzés és a szántszándék művészetét. hogy mondjon valamit. Azt mondta. ahol én is nyugodtan megszállhatok. amelyet ő az ősi tolték látók hagyományának nevezett. miféle gondjaim vannak a tudományos életben. Hirtelen hátba vágott – szokás szerint éppen abban a pillanatban. Noha don Juan úgy érezte. hogy az új látók a teljes szabadság harcosai. Ők alkották az utolsó láncszemet a tudás évezredeket átfogó láncolatában. s az ütéstől az emelkedett tudomás révedt állapotába kerültem. mielőtt elhagytam volna a várost. és eltűnnek a Föld felszínéről – mintha sohasem léteztek volna! 1 Az új látók Útban a dél-mexikói hegyek felé. mikor és milyen úton távozzanak el ebből a világból. . – Réges-régen. szinte már kibogozhatatlanul ő is ehhez az ősi hagyományhoz kapcsolódik. Mikor egyszer megkérdeztem tőle. mégis meglepetésszerűen ért. azt felelte. mikor megszólalt. hogy a többi halandóval szemben őket nem éri utol a halál. ahová azért indultam. említettem neki. hogy a spanyolok Mexikóba jöttek volna. nem közönséges tolték látó emberek éltek itt. Don Juan egy ősrégi hagyomány mai változatát értette ezen a tudományon. Korán reggel. azért van itt. amikor a legkevésbé számítottam rá –.Jelen esetben a közvetlenül előttem álló feladat – magától értetődően – a tudomás tudományának megvilágítása és értelmezése. hogy megkeressem don Juant. mi jellemzi a legjobban az új ciklus látóit. akik ésszel felfoghatatlan dolgokra voltak képesek. hogy így vagy úgy. Don Juan ott ült a kedvenc padján. valami azt súgta. hanem maguk választják meg. Nagyon hosszú ideig néma csendben ültünk egymás mellett. mégis egy új ciklus látói közé sorolta magát. Távozásuk pillanatában belülről izzó tűz emészti el őket. hogy a főtér mellett hajtsak el. sokkal régebben annál. mert még legalább két napig úgyis itt kell maradnia.

tudták. hogy egyedül járja az útját. Praktikáik közül nem egy mind a mai napig fennmaradt. embertelen. megszállott. Nekünk más nézeteink vannak. te ugye nem tartod magad varázslónak? – kérdeztem. hogy kérdezzek valamit. mint még soha. – A tolték látók ismerték a tudat kezelésének művészetét. Tudtam. hogy mit érzek. – A tudatról fogunk beszélgetni – folytatta don Juan. most azonban szemlátomást máshol jártak a gondolatai. hogyan kell rögzíteni áldozatuk tudatát.A tolték látók félelmetes varázslók. Baljós előérzetem támadt. tekintetét lassan. aztán elégedetten bólintott. ami persze nem jelenti. – Természetesen – felelte don Juan. és elszántan nézett rám. – Nem lehet nem ismernünk őket. Meg voltam zavarodva. – Don Juan. mert – ahogyan majd elmagyarázom – ezek a foglalatosságok az ősi tolték látók esetében nem a szabadsághoz. vagyis a tudomás misztériumát. hanem a kárhozathoz vezettek. mielőtt alkalmassá válna arra. – Hangsúlyoznom kell valamit. és azt mondta. nem közönséges halandók. Amikor azt mondom. ami fontos – folytatta. hogyan kell megkötni áldozatuk tudatát. Nem meglepő! Mert éppen ez az egyik legnehezebb dolog a világon. Közöltem vele. hogy tudomásul vegyük: a tudat. Fölfedték a misztériumok titkát. avagy a tudomás irányítható és befolyásolható. Azért szerencsére. mit kellene mondanom. Olyan rejtélyesnek látszott ez az egész. amikor don Juan tanításai újabb fordulójába kezdett. mire halványan elmosolyodott. amit elkezdett. tetőtől talpig végigjáratta testemen. amikor megemlítettem. zordon lények voltak. – Te is ismered ezeket a praktikákat? – kérdeztem. mint mindig. Mintha egy pillanatra fontolóra vette volna. mégpedig úgy. Máskor csak úgy áradt a jókedv a mosolyából. hogy uralmuk alá vessék és áldozatukká tegyék az embereket. amelyet minden harcosnak el kell végeznie. hogy élünk is velük. hogy áldozataik tudatát kényükre-kedvükre választott dolgokhoz kötötték. s a birtokukban lévő titkos tudást arra használták. de szerencsére módosított alakban. hogy titkos tudásuk és titkos praktikáik segítségével képesek voltak szétfeszegetni a tudatnál levés. . mert neked ez nem jelent semmit. Náluk nagyobb mesterei soha nem voltak ennek a művészetnek. Nem csaptál le rá azonnal. készen állok az utolsó gyakorlatra. de nem tudtam. Don Juan elhallgatott. arra vár. hogy rá akar vezetni valamire. Mi új körhöz tartozunk. ezen azt értem. – Ezek a varázslók tudták. folytassa-e egyáltalán. Újra átható pillantást vetett rám. Éreztem.

és ha a látásom arra az időre összpontosítom. Mi valamennyien új látók vagyunk – los nuevos videntes. Véleményem szerint az első emberek. aki lát. – Az átlagember szemében – folytatta – a varázslás gyanús ugyan. ha varázslók lennénk. hogy mit csináltak ezek az emberek. így lehet felkelteni az érdeklődést! De számunkra zsákutca lenne. varázseledelek és bájitalok készítésével foglalkoztak. – A toltékok először úgy tévedtek a tudás ösvényére. a Tolték Birodalmat jelenti. hogy látom. hogy a 'tolték' szó az ő szóhasználatában nem azt jelenti. nem sejtés. mesemondással. ezek a tudós emberek a mexikói völgytől északra és délre. Ez esetben azonban nemcsak onnan tudom. hogy varázslók vagyunk. de nem volt hajlandó beszélni róla. Szerettem volna tudni. E foglalatosságok során bölcsességre tettek szert. Nekem ez a szó egy kultúrát. akik elindultak a tudás ösvényén. Ezek a toltékok . regéléssel. Azt mondta. Ezért próbáltam elhitetni veled normál tudatállapotodban. Ez így tanácsos. A régi látó emberek viszont valóban varázslók voltak. nem sejtés ez csupán? – Nem. Ettől kezdve már csak idő kérdése volt. amelyhez egy szikrányi kétség sem fér. Látó ember vagyok. hogy szorosan kötődünk egymáshoz. majd akkor fejti ki ezt a témát. és különféle dolgokkal: gyógyítással. mindenesetre ettek ezekből a növényekből. amely különbbé tette őket az átlagembereknél. ráolvasással. tánccal és táltossággal. hogy egyesek közülük elemezni kezdjék az élményeiket. A következő kérdésem a toltékok tudásának az eredetére vonatkozott. óriási területen szétszóródva éltek. amelyikről beszél. – A látás a tudás egyik sajátos érzete – válaszolta don Juan –. – Én harcos vagyok. de azért lebilincselően érdekes. de nagyon nagyot tévedtek. ha a tudomás értelmezése során eljutunk erre a pontra. – Don Juan. hogy varázserővel bíró növényeket ettek – felelte don Juan a kérdésemre. az mellékes. Azt mondta. mindent tudok. neki 'tudós embert'. ami akkor történt.– Nem – mondta. az éhség vagy valami tévedés vezette-e őket erre. – Hogy a kíváncsiság. amit én értek alatta. – Részletesen látod az elmúlt dolgokat? – kérdeztem. Elmagyarázta. vagyis évszázadokkal. hanem onnan is. nagyon bátrak voltak ugyan. abban az időben. sőt talán ezer évvel is a spanyol hódítás előtt. mit ért ez alatt.

– Kik voltak ezek a hódítók. Közülük egyesek arra törekedtek. amit láttak. – Azért. hogy uralmuk a tolték területeken túl élő népcsoportokra is kiterjedt. mert nem látók. szinte tetszésük szerint váltogatták azokat a furcsa világokat. hogyan kell űzni a látás művészetét. és olyan hozzáértésre és befolyásra tettek szert. és nem tudtak szabadulni többé annak igézetétől. akik megmenekültek ettől a végzettől – folytatta don Juan a történetet. amit láttak. a látók éppen olyan védtelennek bizonyultak. de nem tudják. – Olyan nagy emberek. – Voltak azért olyan látók is. mit csinálnak vagy miről beszélnek. s ami tisztelettel vegyes borzadállyal töltötte el őket. és amikor egy hódító nép megtámadta az országot. de látni soha nem tanultak meg. mért nem? – kérdeztem. ahonnan soha nem tértek vissza. de hiábavaló volt az egész. akik. hogy a látást jóra használják. don Juan? – Más indiánok – felelte. ahogyan a mai orvosok. – Mikor a spanyolok jöttek. Különleges hozzáértésre tettek szert ugyan a látás területén. hogy az ő irányításukkal egész városok mentek át más világokba. Miután ezek az emberek évszázadokig foglalkoztak varázsfüvekkel. bár maguk is láttak. amelyek feltárultak előttük. hogy megszűntek tudós emberek lenni. mert a toltékok belső tudása nélkül csak másolták a tolték látók eljárásait. – Mit gondolsz. művészek. a régi látóknak már századok óta nyoma veszett. ahol a toltékok éltek. A látás aláásta erejüket. Ezeknek a hódítóknak a leszármazottai közül még ma is több tucat varázsló él Mexikó-szerte. Meggyőződésem. egy pillanatra sem szűntek meg tudós emberek lenni. és oly mértékben rabjává váltak annak. – Ezek a hódítók – folytatta don Juan – uralmuk alá hajtották a tolték világot. A csak látni tudó látók viszont fiaskónak bizonyultak. és megtanítsák embertársaiknak. s a legvállalkozóbb szelleműek más tudós embereket is elkezdtek megtanítani arra. Szervezett testvéri szövetségek szigorú felügyelete mellett gyakorolták hivatásukat. papok és kereskedők is részei a mai világ rendjének. mint bárki más. de a látók új iskolája éppen akkor kezdett helyet biztosítani magának az új ciklusban. Ám éppen ez volt számukra a vég kezdete! Az idő múlásával a látók száma egyre nőtt.ráadásul ugyanúgy beilleszkedtek a mindennapi élet építményébe. mindent kisajátítottak maguknak. néhányan közülük végül megtanultak látni. a toltékok módszereit követik. – Mit értesz a látók új iskoláján? . tanítók.

vagyis nem arra összpontosították a figyelmüket. amit az új látók ajánlanak: a rejtőzés. mint mi. Vannak. Először is azt sikerült megállapítaniuk. a beszélésre. A hódítás idején élt látók rendezték így a dolgot. Bármily furcsa. Minden egyes látótól elindult egy-egy leszármazási ág. – Azt tudod. – Eleinte igen. ugye? – Ismered őket? – Az ilyen egyszerű kérdésre a legnehezebb válaszolni. . Érted. akik olyanok. – Van egy-kettő. a táncra. Azok viszont. a gyógyításra. – Sok új látó élt a hódítás idején? – kérdeztem. az életben maradt látók visszavonultak. A többieket megsemmisítették. mert a tudás más vetületeire. a rejtőzés. hogy szembenézzenek ezzel a veszéllyel: tökéletesen tudták gyakorolni a rejtőzés művészetét. és komoly vizsgálat alá vetették praktikáikat. hogy három kulcsfontosságú eljárás létezik. hogy mi is történhetett velük a varázsfüvek használata során. nehogy a spanyolokkal való összeütközés során kiirtsák őket. akik olyanok. Mivel senkinek nem fecsegtek ki semmit. amikor a spanyol hódítók végigsöpörtek az országon. – Ismerek egyet-kettőt – mondta don Juan lakonikusan. hogy finomabban kidolgozzák új eszméiket. békén hagyták őket – nyugodtan fel tudták térképezni az újonnan felfedezett tartományokat. Szét vannak szóródva. de nem minden ágnak voltak leszármazottai. – Az új ciklus látói épp hogy csak megpróbáltak a régiek helyébe lépni. az álmodás és a szántszándék. a varázsfüvek használatának viszont semmi jelentősége nincs. Ők azonban nem olyanok. hogy kik azok.– Amikor a toltékok ősi világát elpusztították. don Juan? – kérdeztem. – Ma mi a helyzet. mint mi? – kérdeztem. a ráolvasásra. nem keresztezik az utunkat. mégis épp a kor kérlelhetetlen szigora és az erőszak uralma adott nekik lendületet ahhoz. hogy tökéletesítsék képességeiket. mint mi. Don Juan szerint a leigázottság századai eszményi körülményeket teremtettek az új látóknak ahhoz. Szóval ma már kevés ág létezik. Ebből talán arra is következtethetünk. akiket nagyon jól ismerünk közülük. de a végére már csak egy maroknyi maradt. az álmodás és a szántszándék művelésére. Az új látók szerencsére addigra már alaposan felkészültek arra.

mondta. belső lényegét tekintve különbözik attól a hattól. hogy mindent megtudjak a témával kapcsolatban. Don Juan azonban nem volt hajlandó megtenni nekem ezt a szívességet. – Az új látóknak volt már szerencséjük efféle igazolási eljáráshoz – mondta. amit tud. hogy az ő tanítója – illetve jótevője. hogy a látók összes ágát egy időben és azonos módon indították el. Don Juannak másnap bizonyára dolga lehetett. aki azóta ezen az ágon uralkodott. de mielőtt enni indulnánk. A tizenhatodik század vége felé minden nagual tudatosan elszigetelte magát és a maga látókból álló társaságát a többi látótól. Nestor és la Gorda is bejött a városba. sőt a jótevője tanítóját. Don Juan biztosított afelől. de azt mondta. és segítettem nekik az intéznivalókban. Elias nagualt és Elias társaságának mind a tizenegy látóját is. kik voltak. águnk története ettől az időtől fogva újrakezdődik. hogy a mi águnk egészen különleges. ami helyrehozhatatlanul megváltoztatta a pályánkat. Pablito. Nevek és címek kellettek volna. hogy én is tudjam. Dolgunk végeztével visszamentünk a panzióba. Időközben három másik inasa. vagyis az a nyolc nagual. A tizennégy nagual némelyike körül mindössze hét látó gyűlt össze. Ennek a drasztikus elkülönülésnek lett az eredménye az egymástól elszigetelt ágak kialakulása.Kértem. Juliané pedig Elias nagual. hogy délután elmegyünk. Körben ültünk és beszélgettünk. négyszemközt meg kell beszélnie velem valamit. Bejelentette. Azt akarta. akiknek a társaságában tizenegy. Velük tartottam. hogy . Megkérdeztem. Szerszámokat és anyagot kerestek Pablito asztalosműhelye számára. Elmondta azt is. de voltak olyanok. Magát az eseményt még nem kívánta taglalni. Elmondta. mire sorra megnevezte őket. hogy igazolni és bizonyítani tudjam az állításaimat. sőt tizenöt látó is szerepelt. Ezért ma már magányos farkasokként élnek. ahogy nevezte – Julian nagual volt. Erről az ágról viszont te is és én is annyit beszélhetünk. Ne háborgassuk ezt a kérdést! Mi csak a mi águnkról beszélhetünk. akik megelőzték őket. mert életbe vágóan fontos lenne számomra. hogy ismerte a jótevője csoportját alkotó mind a tizenöt látót. A mi águnkon tizennégy nagual és százhuszonhat látó van. amennyi jólesik. mert 1723-ban külső hatásra drasztikus változáson ment át. amikor don Juan bejött a szobámba. – A legtöbben az igazolóhelyiségben hagyták a fogukat. vajon mind a tizennégy nagual nevét tudja-e. mert délig szinte nem is láttam. Don Juan elmagyarázta. mondja el nekem.

amiket ma már elképzelni sem tudunk. de hamar rájött. A te életednek ő a vacak kis zsarnokocskája. de nem szólt semmit. Biztosított minket arról. Az új látók kijavították ugyan a régiek hibáit. és csak azután ültünk le újra don Juan kedvenc padjára.sétáljunk egyet a főtéren. mielőtt találkoznánk. ahogy don Juannal kimentünk a szobából. amíg el nem párolgott belőlem az idegesség. de igazán nem szeretném. Don Juan furcsa pillantást vetett rá. – Biztos. Száját eltátotta. hogy csodálatos dolgokat tudjanak meg. Olyan csodákra voltak képesek. mert rengeteg idejük volt arra. az arca szinte eltorzult a szorongástól és a feszültségtől. ha hallanád azt. La Gordát felbátorította don Juan hallgatása. don Juan mégis észrevette. hogy nem lennél a terhünkre – mondta don Juan –. Elvörösödött. Kifejezetten kényelmetlenül éreztem magam. – Amit a mi águnk tud. vigyük magunkkal őt is. amit mondani akarok neki. La Gorda nem tudta palástolni dühét. de tudásunk alapja a tolték időkbe vész. és azt mondták. bár ezt te még nem vagy képes felfogni. Bár nem szóltam egy szót sem. mielőtt egy étteremben találkoznánk a többiekkel. Pablito és Nestor felálltak. Addig jártunk körbe-körbe a plazán. La Gorda lelkiállapotától rossz érzésem támadt. – Mindent maguktól tanultak meg a látáson keresztül – felelte don Juan. – Éjjel-nappal szüntelen köszönetet kellene rebegned la Gordának – mondta hirtelen. La Gorda nagyon kelletlenül vette tudomásul a dolgot. az többnyire tőlük ered. mintha csak tréfált volna. . el kell még intézniük valamit. ajka kiszáradt. – Ki tanította őket ezekre a dolgokra? – kérdeztem. hogy hibát követett el. és megkérte. – A régi látóknak igazán nagy szerencséjük volt – mondta –. – Ő segít neked lerombolni az önhittségedet. – Miről akartok beszélni? – tört ki belőle. mi bánt. hogy egyáltalán nem lesz a terhünkre. és kacarászni kezdett.

Az. Julian nagual. hogy ezek a tudatállapot-váltások számomra mélyen lehangolóak voltak. amelyre a varázslómesterség technikáinak elsajátításához szükség van. – A régi látók rájöttek – folytatta don Juan –. Amikor felnőttek. az én élményeim hasonlóak az övéihez. hogy arra kényszerítette. – A legjobb az az új látók dolgaiban – folytatta don Juan –. A harcosok csak évekig tartó küzdelem és kellő önfegyelem árán képesek felidézni a tanultakat. – Az új látók tanítási módszerének legfőbb értéke az – mondta don Juan –. ami emelkedett tudomás állapotában történik vele. ám mégis legfontosabb felismérés az. ha tovább akarnak jutni a tudás ösvényén. ha az inasok tudata a bal oldalra tolódik – az emelt tudomás állapotába kerülnek. Képzeld el. ők ismét csak kisgyerekeket vettek maguk mellé inasnak. micsoda dolgokra kellett rájönniük. mire don Juan azt felelte. mély törést okozott benne azzal. . s azzal a belső kényszerrel. az efféle összpontosítás évszázadok során felhalmozódó képessége folytán! Megjegyeztem. hogy az inasok ne is ismerjenek más életet. hogy inasaik maguk is meggyőződjenek az emberben rejlő kihasználatlan lehetőségekről. akiknek mindenre emlékezniük kell. A régi látók saját konkrét céljaik érdekében hozták létre ezt a kétpólusosságot. amelyeket inasaiknak az emelkedett tudomás állapotában tanítanak. A régi látók ezt az ember jobb oldalának és bal oldalának nevezték. ami történt. hogy ennyire lehetetlen visszaemlékezni arra. szinte áthághatatlan akadályt állít a harcosok elé. Azt mondta. hogy mindenre ésszerű magyarázatot találjunk. ide-oda váltson egyik tudatállapotból a másikba. a megtanított fogalmak és eljárások már belső természetük részévé válnak. hogy az embernek kétféle tudata van. A tanítás szempontjából az egyik legegyszerűbb. Az igazi tanulás ott megy végbe. senki nem emlékszik arra. Az új látók viszont arra használják ezt a kettősséget. A jótevője. amit megtanítottak nekik. miközben a bal oldali és a jobb oldali tudatot váltogatták. hogy arra épül. mire gondol. az emelkedett tudomás állapotában tapasztalt világosság és szabadságérzet tökéletes ellentmondásban áll normál tudatállapotunk önvédelmi mechanizmusaival. Tudásukat néhány fogalomba és gyakorlati cselekedetbe sűrítették. Mire idáig jutnak. hogy képesek megmagyarázni a tudomás rejtélyét.Elmagyarázta. dühével és félelmeivel. hogy tanításaikat úgy tudják a legjobban átadni. – A régi látók nagyon kis gyerekeket fogadtak föl inasnak – folytatta –. csak így tudták elsajátíttatni inasaikkal azt az összpontosító képességet.

csak azért mondtam. amikor eljöttünk. jogosnak vélt indulat. Ekkoriban abban a házban tartózkodtunk. – Vagy inkább menjünk ki a főtérre! Ott sokan vannak! Leülünk egy padra. – Biztosan rólam fogtok beszélni – mondta la Gorda gyanakvásról és ingerültségről árulkodó hangon. hogy majd megvesz! Ha jól ismerem. azzal egy pillantást sem vetve rá. . mostanra már sikerült újra meggyőznie magát a saját fontosságáról. Meglepődtem. amellyel az új látók fel akarták ruházni őket. mi a csudát fogunk mi beszélni la Gordáról. hogy bolondnak látszott. Miután leültünk. amelyet rám vetett. 2 Vacak kis zsarnokocskák Don Juan hónapokig nem beszélt velem többet a tudomás művészetéről és ennek a művészetnek az elsajátításáról. és beszélgetünk egy kicsit. ahol a nagual társasága élt. kiment mellette a házból. hogy el akarunk menni. Csendben követtem don Juant a főtérig. megkérdeztem. ha nemet mondunk neki. sem bárki másról – mondta don Juan. hogy kerekperec nemet mondtunk neki. hogy egyáltalán szól hozzám. – Menjünk. hogy nem nyugszik bele. akkor miről? – kérdeztem. a vállamra téve a kezét. – Amit mondtam. úgy faképnél hagytuk. hogy felbosszantsam. – Az ég adta világon semmi beszélnivalónk nincs sem la Gordáról. Nem lennék meglepve. vigyük magunkkal. sétáljunk egyet! – mondta don Juan. Túlságosan el van telve magával! Sikerült is! Olyan dühös ránk. és erőszakosan azt követelte. Nem tudtam szabadulni sötét pillantásának a hatása alól. hogy négyszemközt kell beszélnie velem valamiről.Így tesznek szert arra az erőre. vad fintorok kíséretében. és egyre nő benne az őt ért méltánytalanság miatt érzett. de szóra se méltatott. hiszen már napok óta a házban tartózkodtam. Don Juan nagyon szigorúan azt válaszolta. ha itt teremne ennél a padnál. La Gorda kifigyelte. Látszott rajta. – Valóban – mondta don Juan kurtán. – Ha nem la Gordáról fogunk beszélni. Nem elég.

. hogy egyikünknek sincs joga kritizálni őt. amelyet leírhatatlanul kaján vigyorral szemlélt. Félig-meddig panaszosan elmondtam don Juannak. La Gorda állt mögöttem félig leeresztett kézzel. hogy hirtelen felderül a tekintete. most már legalább van rá okod. – Tessék – kiabált –. fogta magát és elment. mint az önhittség. hogy mondjon nekem valamit. sérthetetlenné válik. hogy tapasztalatilag bizonyítsam: ha az ember elveszíti önmaga fontosságának tudatát. amikor veled kapcsolatban szinte minden igyekezetem arra irányult. mosoly futott át ajkán. Beszélgetésünk egész idejére teljes figyelemösszpontosítást és türelmet követelek tőled. – Minden erődre és akaratlagos tudatállapot-változtatásra szükség lesz ahhoz. Kétszer vagy háromszor belekezdett. hadd egyen egy kicsit a fene a beképzeltséged miatt – mondta elkomorodva. aztán don Juanhoz fordulva jámboran megjegyezte. Rájöttem. amikor hirtelen jókora pofont kaptam valakitől. Don Juant lenyűgözte a jelenet. Rám nézett. pedig semmi oka nincs rá. és felvonta a szemöldökét. nem attól gyengülünk-e el a leginkább. La Gorda ellenséges pillantást vetett rám. amit gondolsz rólam! A hirtelen indulatkitöréstől minden erő elhagyta – leült a betonra. Az új látók szerint az önhittséget minden eszközzel irtani kell a harcosok életéből. Az arca vörös volt a dühtől. rajtam viszont őrjöngő düh lett úrrá. de rögtön el is tűnt. Magamban azt gondoltam. Feszülten figyeltem rá. hogy panaszkodj rám! De becsületesebb lenne. hogy életünk legnagyobb részében sértődöttek vagyunk. hogy megértsd a tudomásról szóló magyarázatot. hogy az elmúlt két napban egy szót sem volt hajlandó szólni hozzám.– Az Oaxacában elkezdett beszélgetést fogjuk folytatni – válaszolta don Juan. Én is ezt a tanácsot követtem. végül felállt. hogy azt akarta közölni. Gondold csak meg. de a nevetéstől szólni sem bírt. Don Juan kétrét görnyedve nevetett. Felugrottam a padról. semmivel sem vagyok jobb la Gordánál. ha egyenesen a szemembe mondanád. milyen kínosan éreztem magam amiatt. – Gondoltam. de menet közben is újabb és újabb nevetőgörcs rázta meg egész testében. – Az embernek nincs nagyobb ellensége. mindjárt el fogja nevetni magát. és észrevettem. hogy embertársaink tettei és gaztettei rosszul esnek nekünk? Az önhittségünk miatt van. és sírva fakadt.

hogy menjenek ki. don Juan mindenkinek elmesélte. akit ebben a pillanatban végtelenül aljas és megvetésre méltó nőszemélynek találtam – valami furcsa dolog történt velem. hogy a jelek szerint kénytelenek leszünk visszamenni a házba. Leültünk. Vagy abban a nagy szobában fogunk letelepedni. hogy mire jön rá. Mesteri módon megalkotott haditervre van szükség ahhoz. Az önhittség – mondta don Juan magyarázólag – nem valami egyszerű és naiv dolog. Ahogy én meghökkentem és feldühödtem azon. és olyan gyakorlatias célok elérésére törekednek. és közölte. A látók akkora örömüket lelték la Gorda gúnyolásában. Az első osztályba tartoznak azok. akiknek sikerül megoldani ezt a feladatot. akiket sem az önmérséklet. – Mit csináljak la Gordával? – kérdeztem. sem a gyakorlatias célok nem érdekelnek. – Semmit! – felelte lakonikusan don Juan. ugyanúgy dühödött fel és ugyanúgy kezdett gyanakodni rám la Gorda is. amelyekkel más látóknak és általában az embereknek is jót tesznek. Igaza volt don Juannak: az önhittség szörnyű nagy teher! Utánaszaladtam. ahol fedett folyosó fut körbe. A második osztályba azok a látók tartoznak.Már éppen utána akartam iramodni. mit csinált la Gorda. és don Juan belefogott a magyarázatba. ami jó bennünk. senkinek nem szabad belépnie erre a két helyre. ami rohadt. hogy kaptam egy pofont. Valamennyi látó egyetért abban. La Gorda és én elképesztően egyformák vagyunk. A látó emberek ősidők óta épp azokat illetik a legnagyobb dicsérettel. hogy az ember meg tudjon szabadulni a rohadt résztől. akik hajlamosak az önmérsékletre. s könnyes szemmel elmondtam. boldog gyönyörűség tükröződött. vagy az átriumban. Ha a házban tanít. másrészt viszont ugyanez a magva annak is. Amikor hazaértünk. ahol kényelmes székek vannak. Aztán don Juan megkérte a többieket. ha folytatni akarjuk a beszélgetésünket. Hirtelen rájöttem. hogy la Gorda helyzete végtelenül kínossá vált. Mindkettőnk példátlanul el tud telni önmagával. – Témát váltott. mitől támadt don Juannak olyan féktelen jókedve. – A régi és az új látók – mondta – egyaránt két osztályba sorolhatók. hogy az utóbbiaknak nem sikerült megoldaniuk az önhittség problémáját. . Egyrészt ugyanis éppen önmagunk fontosságának a tudata a magva mindannak. mire jöttem rá az imént. – Mindenkinek magánügye. Don Juan tekintetében valami csalafinta. amikor – még mindig gyilkos tekintettel méregetve la Gordát.

tele képzelőerővel. Hirtelen újra megszólalt. don Juan! – mondtam makacsul. hogy a tetterővel való takarékoskodás érdekében maradjon idejük pihenésre. mint a beképzeltség – jegyeztem meg. ahhoz a moralitásnak a gyanúja sem fér. Sikerült energiát megtakarítanom. mi a kikezdhetetlenség. hogy bár időnként nagyon vonzónak tűnik az az elképzelés. intelmekkel szemben. hogy magyarázza el. milyen kikezdhetetlen vagyok – felelte. aki a tudás ösvényén jár.Panaszosan közbevetettem. olyan homályosak. Neked is spórolnod kell a tetterőddel ahhoz. Don Juan fuldokolva nevetett. – Egyikkel se tudok mit kezdeni. hanem egy haditerv részeként – válaszolta don Juan. vagyis az energia helyes felhasználása – mondta don Juan. hogy mindeddig képtelen voltam követni őket. hogy mindent erkölcsi értelemben fogsz fel. amit mondok. hogy annak. ettől vagyok kikezdhetetlen. mint a tetterő. mint a kérgessé és érzéketlenné váltam az efféle – A harcosok nem elvi alapon küzdenek önmaguk fontosságának tudata ellen. mint amilyennek látni szeretnénk. – A kikezdhetetlenség nem más. – Ez a kikezdhetetlenség számomra éppoly homályos. – Sorra veszik minden cselekedetüket. találtam mondani. – A te hibád az. Minthogy bűnről és a gonoszról. – Amiről én beszélek. hogy a gőgtől való szabadulásra vonatkozó utasítások. amelyeket tőle kaptam. A tudás ösvényén semmi nem olyan tiszta és világos. Rosszkedvemben azt kapcsolatos dorgálásai emlékeztetnek. hogy képes legyél megérteni ezt! Hosszú ideig hallgattunk. megnézik. Hozzátettem. – A harcosok a haditervük szempontjából számvetést szoktak készíteni – mondta. nagyon találékonynak kell lennie. – Nemegyszer mondtam már – felelte don Juan –. hogy az ember számolja fel önmaga fontosságának a tudatát. majd amikor ezzel megvannak. – Mindössze arról van szó. – Igenis rendkívül erkölcsös embernek látlak. amit mondott. amíg én makacsul hajtogattam. . Szerettem volna elgondolkodni azon. igazándiból felfoghatatlan számomra. mit lehet változtatni azért. hogy az önhittséggel leginkább a katolikus egyház intelmeire egy életen át másról sem hallottam. hogy észrevetted.

aki vagy teljes mértékben a kezében tartja az ember életét. mondván. hogy megszabaduljanak tőle. A rejtőzés hat egymással összefüggő elemből áll. mert beláttam. vagyis képtelenség megegyezésre jutni abban. Don Juan türelmesen elmagyarázta. Ahogy mondtam. – Mindig azt szoktad mondani nekem. értem-e. Emiatt törekednek arra. hogy ezt a tetterőt felszabadítsák. hogy a harcosok hadműveleti számvetésében az önhittség áll az első helyen. hogy mi az. ami nélkülözhetetlen. vagy képes annyira felbosszantani a tudás harci ösvényét taposó harcost. Don Juan ekkor azt mondta. – A harcosok egyik legfőbb gondja pontosan az. mivel ez emészti fel a legtöbb energiát. az ilyen leltárba az ég egy világon minden belevehető. – Teljesen homályos előttem ez az egész – vallottam be. önfegyelem. – Ha az ember képes más folyást adni ennek az energiának. Rám nézett. Végül megálltam. hogy az így felszabadult erő segítségével nézhessenek szembe az ismeretlennel – folytatta don Juan. A hatodik. amelyeket végtelenül sokféleképpen lehet értelmezni. mint kínzómester – felelte don Juan. hogy ellentmondjak neki. az maga a kikezdhetetlenség. – Az új látók – mondta – külön osztályozási rendszert alakítottak ki a vacak kis zsarnokocskákra vonatkozóan. – Valaki. Úgy hívják. mondván. béketűrés. hogy a haditerv szempontjából készülő számvetésbe csak azok a viselkedésmódok tartoznak bele. széles vigyorral bámult rám. mintha azt akarná kérdezni. hogy vacak kis zsarnokocska. Kaptam az alkalmon. amit mond. mondtam a magamét. hogy az én életemben la Gorda játssza a vacak kis zsarnokocska szerepét. A hat elemből ötöt a harcoslét tulajdonságainak tartanak.Vitába szálltam don Juannal. hogy maga a . az életben maradás és a jólét pontosan két olyan fogalom. De mi az. Elmondta. Miközben beszélt. időzítés és akarat. akik a rejtőzés utolérhetetlen mesterei voltak. hogy vacak kis zsarnokocska? – Az ilyen kis zsarnokocska nem más. hogy a legjobb haditervet a Hódítás idején élt látóknak sikerült kialakítaniuk. hiába sorolom egyik érvet a másik után. kezdtem kifogyni a lendületből. igaz ugyan. talán legfontosabb elem a külvilághoz tartozik. hogy az illető elveszíti összpontosító képességét. amelyek életben maradásunk és jólétünk szempontjából nem nélkülözhetetlenek. Ezek a következők: önuralom.

Don Juan hozzátette. Azért megkérdeztem. Megjegyezte. Genaro például közülük is az egyik legeslegnagyobb – ha alaposan szemügyre veszed. de biztos voltam benne. a világegyetem egyedüli urával kezdték osztályozási rendszerüket. hogy a többi despota és önkényúr rangban jóval a zsarnok alatt áll. vajon nem a bolondját járatja-e velem. mennyire tiszteled az osztályozási rendszereket! Mindössze arról van szó. – Genaro lehet. a pinches tiranos osztályába lehet csak sorolni. Jópofa bolondságnak tartottam. a pinches tiranitos chiquititos. amikor zavartan megkérdeztem tőle. magadtól rá fogsz jönni. Az új látók – az általuk űzött gyakorlatnak megfelelően – illendő módon az energia. hogy számvetéseket. Az első alosztályba tartoznak azok. amivel ellensúlyozni lehet az emberi tudatnak azt az eredendő kényszerét. A második alcsoport tagjai különféle . pinches tiranitosnak nevezik. szörnyen tiszteletlenek vagyunk. akik épp elegendő nyomorúságot idéznek ugyan elő. vagyis a tetterő elsődleges forrásával. – Az új látók tényleg osztályozó-nagymesterek voltak. Harsányan elnevette magát. Ezeket kicsiny. a tucatembernyi vacak kis zsarnokocskák. avagy indurka-pindurka-vacakocska-kicsinyke-zsarnokocskák. valamint nehézkes osztályozási rendszereket alkosson. A mindenség forrásához mérten a legfélelmetesebb zsarnoki ember sem más. hogy mi. mint pojáca. egyáltalán nem – felelte don Juan derűs arckifejezéssel. A második alosztályba a végtelenül idegesítő és bosszantó zsarnokocskák tartoznak. akit nemes egyszerűséggel a zsarnoknak neveztek. A vacak kis zsarnokocskáknak két további alosztálya van. mégis van benne valami humoros. vacak kis zsarnokocskák újabb négy alcsoportra oszlanak. – Álmomban se jutna eszembe! – mondta mosolyogva. hogy képes lenne ilyesmire. a repinches tiranitók. mert a humor az egyetlen. amit mondott. akit emiatt a vacak kis zsarnokocskák. de igazán senkinek sem okozzák a halálát. hogy abban a pillanatban rögtönzi a spanyol szakszavakat. új látók.fogalom az új látók egyik legkomolyabb és legfontosabb felfedezése. hogy a kicsiny. Az első alfaj zsarnokocskái állati erőszakkal kínozzák áldozataikat. hogy az új látók összes osztályozási rendszerében szerepel valami kaján. vacak kis zsarnokocskának. humoros elem. mint aki jól mulat. de én soha! Tudom. – Nem. nem. mi a véleményük az új látóknak a maguk által alkotott osztályozási rendszerekről. Természetes. valóban így van-e.

és urai az akaratnak is. míg az utolsó alosztály zsarnokocskái azzal kínozzák a harcosokat. Don Juan elmagyarázta. hogy az új látók életveszélyes hadijátékot gondolnak el magukban. mindig a végső szembesítésre szokták tartalékolni. hogy a mindennapi életben nem is lehet gyakorolni. – Feltéve persze. az ismeretlen gömbjébe tartozik. – Lehetetlen! – tiltakoztam. semmi más. hanem ez készíti fel a harcosokat annak a végső felismerésére is. Merem állítani. hogy úgy mondjam. Említettem már. ahol a vacak kis zsarnokocskák laknak. – Miért történik ez így? – Mert az akarat egy másik gömbbe. – Mindössze négy tulajdonság kell ahhoz. Ez a fajta összjáték olyan bonyolult. aki szenvtelenségre tanít. Don Juan elmondta. hogy képtelen megszabadulni a kényszertől. magad is látni fogod. hogy képesek az őrületbe kergetni őket. az akaratot. – Még nem sikerült összeraknod az új látók "haditervének" minden elemét – mondta don Juan. Az emberből éppen úgy lesz vacak kis zsarnokocska. aki képes annyira felbosszantani. hogy sikerül szert tenni egy ilyen kis zsarnokocskára. a harcoslét tulajdonságai pedig olyanok. hogy a tudás ösvényén csak a kikezdhetetlenség számít. A harmadik csoport a búskomorságot használja arra. hogy az ismert világot manipulálja. mint egy hegycsúcs. hogy darabjaidra hullasz szét. . a kivégzőosztaggal néznek farkasszemet. A többi négy tulajdonság az ismert világ gömbjének a része. hogy akár a legrosszabb fajta vacak kis zsarnokkal is el lehessen bánni – folytatta. – Az ötödiket. – Ha egyszer majd eljutsz erre a szintre. milyen hasznos és hatékony dolog egy ilyen vacak kis zsarnokocska.csalafintaságokkal kínzó. azé a világé. és őrjöngeni kezdesz. – La Gorda egymaga külön osztályt alkot – tette hozzá don Juan. hogy ennek a haditervnek a segítségével nemcsak az önhittségtől lehet megszabadulni. – Ő tulajdonképpen tucatembernyi vacak kis zsarnokocska. – Általában csak négy tulajdonság vesz részt a játékban – folytatta. Még meg is pofoz! Ezzel együtt ő az. akik a hegycsúcson találkoznak. elviselhetetlen balsejtelmeket váltanak ki belőlük. hogy csak azok a látók képesek egyszerre élni a harcoslét mind az öt tulajdonságával. hogy elnyomjon másokat. akik egyben kikezdhetetlen harcosok. Ebben a játékban a vacak kis zsarnokocska olyan. mint a hegymászók. amikor a harcosok.

hogy a harcosok lelki erejét az edzi a legjobban. akiknek hatalom van a kezükben. aki korlátlan előjogokkal rendelkezik. A bőség csodálatos évei után azonban alaposan megváltozott minden. Ahhoz. hogy egy látónak sikerült elbánnia a hódítókkal. és amely az összes elem közül talán a legfontosabb. amilyenek saját maguk. Hangosan tiltakoztam. attól fogva. akik a végsőkig próbára tették a látók tudását. – Áldozatokat mondtál. minden bizonnyal az ismeretlennel is képes lesz szembenézni. vagy éppoly vadállatiassá teszik őket. nem pedig harcosokat. . Ezen azt értette. amely nélkül az ismeretlen nyomását képtelenek lennének elviselni. ha lehetetlen emberekkel kell elbánniuk. szerencsés az a harcos. Tudjuk. aki képes helytállni egy vacak kis zsarnokocskával szemben. a látó. ha az ember útjába akad egy ilyen. Az én jótevőm mindig azt mondta. A spanyolok voltak a vacak kis zsarnokocskák. Szerencsés idő volt. Ma már okosabbak vagyunk. Ismervén az emberi természetet. szinte tökéletes kellék egy olyan vacak kis zsarnokocska. hogy az a látó. a megismerhetetlen jelenlétét is kibírja. bármivel képes volt szembenézni. a vacak kis zsarnokocskákkal is bizonyára szembe tud szállni. A régi. hogy szerencse. aki az ismeretlennel szemben képes megállni a helyét. derűs méltóságra. akinek sikerül belebotlani egy vacak kis zsarnokocskába. Ez azonban nem így van. A vacak kis zsarnokocskák soha többé nem tettek szert ekkora hatalomra – csak a Hódítás idején zsarnokoskodhattak kényük-kedvük szerint. Érveim között azt is felhoztam. de előbb hadd térjek vissza arra. – Pontosan az a különbség. hogy valakiből rendkívüli látó legyen. hiszen csak úgy hemzsegtek a vacak kis zsarnokocskák. Régen én is úgy éreztem. mert egyébként addig kell keresnie. A harcosok csakis ilyen körülmények között tudnak szert tenni arra a józan. amelyet don Juan háromszakaszos előrehaladásnak nevezett. – Az átlagember fordítva gondolja – folytatta don Juan. ezek a látók arra a cáfolhatatlan következtetésre jutottak.hogy a vacak kis zsarnokocska ebben a játékban az a külső elem. hogy megszámlálhatatlanul sokan vizsgálták már a fizikai és a lelki kínzások hatását az áldozatokra. – Azt hiszi. s ha már idáig eljutott. amíg nem talál magának egyet. mindennél nagyobb látóknak pontosan ez a feltevés okozta a vesztét. hogy mitől változtam meg. amit a Hódításról mondtam! Az akkori látok keresve sem találhattak volna jobb próbaterepet. A Hódítás idején élt látók egyik legnagyobb haditette egy olyan alkotmány volt. El fogom mesélni. Szerintem – vetettem ellent – a zsarnokok vagy tökéletesen szerencsétlenné nyomorítják áldozataikat. amit az imént mondtál – vágott vissza don Juan. ahogyan te. amely felett nincs uralmunk.

hogy a főnöknek dolgozni nagy tisztesség. mondván. és rendkívül határozottan viselkedett. goromba ember volt. Megnézte magának don Juant. aztán mondott valamit a munkavezetőnek és elment. hiszen a házban fog lakni és étkezni. így hát könnyen jutott olyan álláshoz. és egy cukorgyárban kapott munkát. Megígérte a munkavezetőnek. amiből még félre is fog tudni tenni. a jó tündér pálcája suhintotta meg a vállát. Amikor don Juan azt felelte. Miután megegyeztek. ahol egy másik munkavezető – vagy intéző – gondjaira bízta. ahol erős karra volt szükség. Megveregette don Juan vállát. hanem egyenesen azt gondolta. aki mindenfélét kérdezett Don Juan családja felől. nyomorult. Már akkor is nagyon erős volt. és egyáltalán nem tartottam magam szerencsésnek. – Don Juan. a munkavezető azon nyomban személyesen elvitte don Juant a várostól meglehetős távolságra lévő házba. hogy némi ellenszolgáltatás fejében hajlandó beajánlani őt a főnök házába. hogy rengeteget keres majd. engem egy igazi.Sajnos a mi időnkben a látóknak szélsőséges dolgokat kell művelniük azért. hiszen fizetéskor úgyis rengeteg pénzt fog kapni. hogy még egy mosolyt is megengedett rohadt fogai között. Alig húszéves lehetett. Don Juan azt válaszolta. hogy annyit fizet. Ötven és hatvan között lehetett. Don Juan elmesélte. aki egyik napról a másikra tengette az életét. neked is sikerült találnod egy vacak kis zsarnokocskát? – Nekem szerencsém volt. Megígérte don Juannak. és közölte vele. hogy megpróbáltatásai pár héttel azelőtt kezdődtek. királyi méretű zsarnokocska kapott el. hogy sikerüljön valóban méltó zsarnokocskát találniuk maguknak. emiatt igazán felesleges aggódnia. Az egyik nap éppen nehéz cukroszsákokat emelgetett. Akkoriban persze én is úgy gondolkodtam. az intéző annyira megörült. és nemcsak hogy minden szót elhitt. tudatlan indián volt. . hogy senkije nincs. amelyet don Juannak részletekben kell megadnia. Ez a másik hatalmas termetű. vacak kis zsarnokocskákkal. A munkavezető odament don Juanhoz. amennyit kér. amikor egy asszony jött arra. Nagyon jól öltözött volt. de a munkavezető csak mosolygott ezen. mert semmiért nem kell fizetnie. mint aki hozzá van szokva a parancsoláshoz. Don Juan akkoriban szegény. hogy jómódú. hogy nincs pénze. hogy összeakadt volna a jótevőjével. Többnyire kénytelenek beérni kicsiny. ronda. látszott rajta. és biztosította arról. mint te. A munkavezető jó nagy összeget mondott.

csak arra számíthatott. amennyit bír. ahol még annyit tett hozzá az előbbiekhez. ne felejtsd! – Azzal bikacsökkel megbökte don Juant.Félelmetes volt. Kihívónak találta a tekintetét. hogy kínozza. Gyorsan nekilátott a munkának. és egészen a konyháig rugdalta. a másik. hogy don Juan meg akarta ölni a főnököt. ahogy nevetett. hogy ásson ki két óriási farönköt. hogy innen azon nyomban menekülnie kell. Lekísérte a ház oldalához. ahol a legidegesebb méneket tartották. A legveszélyesebb helyekre küldte dolgozni. elébe került. . hogy ha nem engedelmeskedik. megállás nélkül. – Vigyázz. hogy megadja a cukorgyári munkavezetőnek a tartozását. A véget az hozta közelebb. Hozzátette. az előző nap meghalt. Azzal megparancsolta. Futásnak eredt. hogy a ház olyan volt. ahol az intéző a nap minden percében kitalált valamit. nem éri meg az estét. de don Juan annyira fel volt zaklatva és olyan rettenetesen félt. mint egy erőd. agyonlövi. Felhúzta a pisztoly kakasát. Don Juan tudta. hogy forduljon meg. hogy aki előtte az ő helyén dolgozott. Az intéző erre azt vágta a fejéhez. Amikor pedig mégis sikerült túlélnie egy újabb napot. miközben szinte állandóan késsel. hogy azt hitte. és kiesett a második emeletről egy ablakból. Gyenge volt a munkára. bozótvágó késsel a kezükben. ha pedig mégis sikerülne meglépnie. – Itt fogsz dolgozni. Figyelmeztette. mert nem tetszett neki don Juan nézése. – Utánad meg majd egy másik indián jön. de még mielőtt elérte volna a kaput. Megfenyegette. pisztollyal vagy bikacsökkel fenyegette. hogy másnap ismét kezdődik az egész pokol. mert a munka soha nem ér véget. Don Juan három hétig dolgozott a főnök házában. pisztollyal a kezében. Don Juan elmondta. mert nyakig el van adósodva épp a miatt a kiváltság miatt. Az öregasszony azt tanácsolta. Este az embere érte jött. mindenütt fegyveresek álltak. – Inad szakadtáig fogsz dolgozni – mondta. míg meg nem döglesz – mondta. a legnehezebb munkákat végeztette vele. Don Juan minden reggel úgy ébredt. egyen. a bíróságon megesküszik arra. ahogyan te is egy döglött indián helyébe léptél. és megpróbált nem gondolni arra. hogy don Juan engedélyt kért. vagy a hatóságokhoz próbálna fordulni. hogy ha don Juan szökni próbálna. elvágja az inait a karján. A konyhában egy öregasszony adott neki valamit enni. milyen szorult helyzetbe került. hogy képtelen volt hozzányúlni az ételhez. és a fegyver csövét belenyomta don Juan hasába. hogy nála az emberek látástól vakulásig szoktak dolgozni. ezért erősnek kell maradnia. hogy itt dolgozhat. hadd menjen be rövid időre a városba. hogy egy percre sem hagyhatja abba a munkát. Naponta ki kellett takarítania az istállót.

Don Juan elmesélte. Évekbe tellett. az önfegyelemnek. hogy a jótevője. Ettől a hirtelen felismeréstől olyan indulatba jött.Don Juan tudta. hogy inasnak szegődjék az ember. Don Juannak azonban nem az volt a végzete. hogy mekkora szerencsém van. hogy végtelen önuralomra és önfegyelemre tesz szert. azt is elmondta neki. hogy valaki ilyen vacak kis zsarnokocskába botoljon. harcos lesz belőle. Miután az inasnak sikerül megváltoztatnia nézeteit magáról és a világról. meghalt. amíg teljesen fel nem épült. az önuralomnak. hogy mit csinálnak vele. Egy a millióhoz az esélye annak. Azzal otthagyta. akiket aztán halálra dolgoztatnak. A jótevőmnek igaza volt. Rájött. ha egy van. Azt hittem. Don Juan átrohant a házon. – Amikor a jótevőmnek elmeséltem a történetet – mondta don Juan –. Már majdnem sikerült eliszkolnia. miről beszélt. Miután elsajátította a béketűrés és az időzítés . hogy nincs menekvés. három év múlva. – Az ilyet vétek lenne elmulasztani. A munkavezetőt és a többieket tökéletesen készületlenül érte a dolog. alig tudta leplezni izgatottságát. amelyeket a tudás ösvényén meg kell tenni. elment az esze az öregnek. ezért vétek lenne elpocsékolni. Szegény nyomorult indiánokat szereznek a cukorgyárból. hogy az új látók szerint mi az a négy lépés. azt hivén. Az ilyen vacak kis zsarnokocskából millió között jó. és kifutott a főbejáraton. amikor az intéző utolérte. hogy sivítva végigszáguldott a konyhán. megteszi a második lépést. és egyenesen berontott a főépületbe. és az út kellős közepén mellbe lőtte. Az első lépés maga az elhatározás. és addig-addig gyógyítgatta. hogy meghaljon. hogy hasznára váljék a szembeszegülés ezzel az emberi szörnyeteggel. amíg sikerült megértenem. – És komolyan visszamentél ugyanabba a házba? – Igen. Egy nap majd vissza kell menned abba a házba!" Még sokáig lelkendezett azon. akinek szinte korlátlan hatalma van. A jótevője ott akadt rá az út közepén. – Hogy sikerült visszakerülnöd? – Jótevőm a harcoslét négy tulajdonságának. miközben elmagyarázta. a béketűrésnek és az időzítésnek az elemeiből összeállított egy haditervet. "Ez az intéző valóságos kincs – mondta. – Szörnyű történet – mondtam. ápolgatta. mit kell tennie ahhoz. ami azt jelenti. A két munkavezető összedolgozik egymással. és egymás közt megosztoznak a szerencsétlenek bérén.

a valóság olyan értelmezés. hogy mindkét tulajdonság egy belső állapotra vonatkozik. hogy don Juan eléggé hosszú ideje járja a tudás harci ösvényét ahhoz. túl nagy jelentőséget tulajdonítanak cselekedeteiknek és érzelmeiknek. Bebizonyították. hanem az önhittségtől is mentesek. – Biztos. – Akkortájt a másik két tulajdonságtól még el voltam zárva – folytatta don Juan. A jótevőm abban lelte örömét. amelyre szükség esetén támaszkodhatnak. hogy nem lett volna a dolognak íze. – Ez azt jelenti. hanem olyan értelemben. hogy ő rendezte meg az egész találkozást. de mindig is úgy gondoltam. akit leírtál? – Ez a szörnyeteg semmi sem volt azokhoz az igazi szörnyetegekhez képest. és boldoggá teszi az embert. A harcos nem önző módon figyel magára. hogy a saját énjét teljes és folyamatos vizsgálatnak veti alá. – Hogy élvezheti az ember az olyan szörnyeteget. az önuralom és az önfegyelem minimumával már rendelkezzék. Don Juan elmagyarázta. A jelek szerint azok a látók végtelenül jól mulattak azon. öröme.képességét. ahogy elbántak zsarnokocskáikkal. Don Juan jótevője hangsúlyozta. a végzetes hiba azonban az. hogy az ember harcos. Ezek már a tudós ember birodalmába tartoznak. hanem egyben örömet is ad. Jótevőm éppen a haditervével mutatta meg nekem. hogy az első két tulajdonság. feltéve persze. A vacak kis zsarnokocskákkal való perre kelés nemcsak a harcos lelki tökéletesedését szolgálja. – A béketűrés és az időzítés nem teljes mértékben belső állapot. azt a hibát szokták elkövetni. A harcosoknak viszont nemcsak jól kidolgozott haditervük van. amikor vacak kis zsarnokocskákkal találják magukat szemben. akikkel az új látóknak a Hódítás idején kellett szembenézniük. amilyet mi magunk adunk a világnak. Don Juan hangsúlyozta. Azért nem foglalkoztatja őket önmaguk fontosságának a tudata. mert megértették. hogy túlságosan komolyan veszik magukat – a vacak kis zsarnokocskákhoz hasonlóan. Ez a tudás az együgyű spanyolokkal szemben határozott előnyt jelentett az új látók számára. stílusa. a harcosból tudós ember válik. hogy nincs haditervük. s amikor egy ilyen tudós ember megtanul látni. hogy még a legrosszabb zsarnok is képes gyönyörűséget okozni az embernek. hogy magam is meg tudtam volna csinálni. . a negyedik lépés megtétele után látóvá válik. hogy az átlagemberek. hogy egymagádban nem lehetett volna szembenézned a vacak kis zsarnokocskával? – kérdeztem. mik ezek.

hogy a vacak kis zsarnokocskák halálosan komolyan szokták venni magukat. berohantam a házba. a másik ment. hogy észre sem vették. aki nem volt más.Don Juan elmondta. Amikor megtaláltam. hogy fizessen a munkavezetőnek. Senki nem emlékezett rá. A munkavezető alkudozni kezdett. mint azelőtt. volt önfegyelmem. A ház intézője ugyanúgy járt el. hogy annak az egyetlen felismerésnek a segítségével is le tudja győzni az intézőt. mire don Juan azt felelte. mi folyik az orruk előtt. hogy már dolgozott ott. hogy visszautasították volna. Don Juan tökéletesen tisztában volt azzal. ezért aztán ugyancsak meghökkent. hogy elhasználódik és elkopik az önbecsülésünk. Don Juan most még erősebb volt. nem sejti. ha jön valaki újabb áldozatért. A munkavezető végül beadta a derekát. hogy akkor ő egyenesen a hölgyhöz fordul. a cukorgyár tulajdonosának régi haciendájára – ezek a gazdag emberek vagy tudtak a dologról. hogy a nő. Minden úgy alakult. térdre rogytam előtte. Volt önuralmam. hogy elbánjak vele. A munkavezetővel életében nem fordult még elő. a harcosok viszont nem. Önuralommal képes voltam teljesíteni emberem legostobább parancsait is. hogy don Juannak nagyon kell igyekeznie. mire don Juan azt mondta. Azt mondta a munkavezetőnek. Akiben csak egy . mert a közeli cukornádültetvényen dolgozott aratóként. A két munkavezető halálsápadtan nézte a jelenetet. és don Juan markába nyomott néhány bankót. Don Juan tudta. Az efféle helyzetekben általában attól szoktunk kivetkőzni magunkból. Történetesen ugyanaz az asszony jött. nem figyelt rájuk a kutya sem. miben sántikál a két munkavezető. biztos volt benne. hol lakik a hölgy. mint a cukorgyár tulajdonosának a felesége. hogy sikerüljön elcsábítania őt a házba. Nekem azonban most már megvoltak hozzá az eszközeim. ahogyan a jótevőm előre eltervezte. A haditervben azonban az állt. csak akkor hajlandó elszegődni a hölgy házába. hogy a munkavezető megjuhászodása csak csel. ha fizet neki. mint évekkel azelőtt. mint először. – Megint ő maga vitt el a házba – folytatta don Juan –. Megfenyegette don Juant. tudja. de nem érdekelte őket. hogy don Juannak az első pillanattól kezdve meg kell tagadnia. mint akkor. Ahogy odaértünk. hogy kirúgja az állásából. hogy megkeressem a hölgyet. Minden ugyanúgy történt. Jótevője haditervében külön elő volt írva. és azonnal észrevette don Juant. Az egyik peon jött. és köszönetet rebegve megcsókoltam a kezét. vagy annyira közömbösek voltak. Ezért tehát jótevője haditervét követve ismét állást szerzett magának a cukorgyárban.

amit kért. hogy az ember képes mindezt megtudni. Én viszont boldogan siettem megtenni bármit. Don Juan elmagyarázta. ami rám volt mérve. amikor tápodnak rajta. hogy – mint korábban tette – önsajnálatba zuhant volna. hogy senkinek nézik. aminek egyszer úgyis meg kell történnie. hogy jótevője haditervének volt egy másik része is. pontosan úgy. Tudtam. Hamar rájött. Korábban fényes nappal.szemernyi büszkeség is van. hogy az intézőnek az erőszakos természet és a vakmerőség az erős oldala. A béketűrés nem más. . Semmilyen körülmények között nem lett volna hajlandó nappal megölni don Juant a haciendán belül. Módszeresen heccelni kellett az emberét azzal. több tucat szemtanú előtt lőtt rá don Juanra. és nem akarta elveszíteni. hogy mire. – Önfegyelemnek azt nevezik. Egy nyomorult kis papocskának időnként több hatalma volt. ami jó. Don Juan elmondta. – Az én emberem valódi ördög volt. – Nap mint nap. Önuralomnak azt nevezik. hogy a jótevője haditerve szerint ahelyett. Vidám voltam és erős. fütyültem az egészre. anélkül hogy utálni kezdtem volna az emberemet. Volt még egy gyöngesége – családszerető ember volt. A legfőbb gyengesége az volt. semmi izgalom. – A jótevőm haditerve miatt voltam képes mindennap újra elviselni. amelyekkel még nem rendelkezett. amely ellensúlyozná gonoszságát. Az új látók szerint. egyszerű. csúszva-mászva. Feleségével és gyermekeivel a ház közelében lakott egy vityillóban. időnként sírva fetrengtem az emberem korbácsa alatt. derűs visszatartása annak. Ami pedig a büszkeséget vagy a félelmet illeti. és azt is tudtam. hogy várok. Semmi nem volt benne. mint egy nemesembernek. hogy magasabb rangú emberek fedezékébe húzódott. hogy a harcoslét másik két tulajdonsága. azonnal hozzáfogott feltérképezni embere erős és gyenge pontjait és különcségeit. mint türelmesen várni – semmi sietség. a béketűrés és az időzítés. Kikezdhetetlen harcosként voltam jelen. apró darabokra hullik szét. ha az ember képes megőrizni a lélek harmóniáját akkor is. hogy szerette a munkáját. automatikusan benne foglaltatott jótevője haditervében. ahogyan a Hódítás idején élt látók a katolikus egyházat használták pajzsként. mégis boldog voltam – folytatta don Juan. Ez a legnagyszerűbb dolog a harcos életében! Don Juan hozzátette. a tökéletes vacak kis zsarnokocskának nincsen egyetlen olyan tulajdonsága sem. Harcos voltam. miközben összevissza ütlegelik – mondta don Juan. ha azt kell éreznie.

Don Juan azt a hölgyet használta pajzsként, aki a munkát szerezte neki. Valahányszor meglátta, letérdelt elé, és azt mondta neki, hogy egy szent. Könyörgött, hogy adja neki a védőszentjét ábrázoló medalionját, hogy egészségért és boldogságért imádkozhasson hozzá. – A hölgy adott is nekem egy medaliont – folytatta don Juan a történetet –, amitől az intéző teljesen kiborult. Amikor meg azt is sikerült elérnem, hogy az összes szolga velem együtt imádkozzon esténként, majdnem szívrohamot kapott. Azt hiszem, akkor határozta el, hogy megöl. Nem hagyhatta, hogy így menjen tovább a dolog. Ellenlépésként a házicselédeknek rózsafüzérolvasást szerveztem. A hölgy azt gondolta rólam, hogy én vagyok a világon a legistenfélőbb, legjámborabb ember. Ezután már nem tudtam igazán mélyen aludni, sőt nem is a saját ágyamban aludtam. Minden este felmásztam a tetőre. Onnan láttam, hogy az emberem az éjszaka közepén gyilkos indulattal a szemében kétszer is keresett. Mindennap belökött a ménistállóba, remélve, hogy agyonrúgnak a lovak, de volt pár keményfa deszka, amelyeket az egyik sarokba támasztottam, azokkal védtem magamat. Emberem nem tudta ezt, mert rosszul volt a lovaktól – ez is a gyenge pontjai közé tartozott, és végül a vesztét okozta. Don Juan azt mondta, az időzítés az a tulajdonság, amellyel mindannak a kieresztését kormányozzuk, amit az ember visszatart. Az önuralom, az önfegyelem és a béketűrés olyan, mint a gát, amely mögött minden felgyülemlik a medencében. Az időzítés a gát zsilipkapuja. Az intéző csak az erőszakot ismerte, azzal terrorizált mindenkit. Ha az erőszakot semlegesítették, szinte tehetetlenné vált. Don Juan tudta, hogy az embere soha nem merné megölni őt az egész háznép előtt, ezért egy szép napon a többi munkás előtt, de a ház úrnőjének a szeme láttára megsértette az intézőt. Gyávának nevezte, amiért halálosan félt a főnök feleségétől. Jótevőjének a haditerve előírta, hogy éberen lesse az alkalmat, amikor le tud számolni ezzel a vacak kis zsarnokocskával. A váratlan dolgok mindig így szoktak történni. A legnyomorultabb szolga hirtelen gúnyolni kezdi a zsarnokot, fontos emberek színe előtt nevetségessé teszi, aztán még mielőtt a zsarnoknak ideje lenne bosszút állni, megpucol. – Az emberem őrjöngeni kezdett a dühtől, de addigra én már alázatosan térdepeltem a ház úrnőjének a lába előtt – folytatta don Juan.

Amikor az úrnő bement a házba, az intéző és emberei szóltak don Juannak, hogy jöjjön a ház mögé, mert van ott valami, amit meg kellene csinálnia. Az intéző halálsápadt volt a dühtől. A hangjából lehetett tudni, mire készül. Don Juan úgy tett, mintha megjuhászodna, de ahelyett, hogy hátrament volna, nyílegyenesen az istálló felé vette útját. Abban bízott, a lovak akkora lármát csapnak, hogy a ház gazdái kijönnek megnézni, mi van. Tudta, hogy az embere nem meri lelőni, mert túlságosan hangos lett volna a lövés hangja, az intéző pedig mindennél jobban félt attól, hogy elveszíti az állását. Don Juan tudta azt is, hogy az intéző nem mer odamenni, ahol a lovak vannak – pontosabban: csak akkor megy oda, ha sikerül úgy felheccelnie, hogy elveszítse a fejét. – Beugrottam a legvadabb mén állásába – mondta don Juan –, az a vacak kis zsarnokocska pedig dühtől elvakulva kirántotta a kését, és utánam ugrott. Azonnal behúzódtam a deszkáim mögé. A mén csak egyszer rúgta meg, és vége volt. Hat hónapot töltöttem abban a házban a harcoslét négy tulajdonságát gyakorolva. Ennek a négy tulajdonságnak köszönhetem, hogy sikerült. Egyetlenegyszer sem zuhantam vissza az önsajnálatba vagy sírtam a tehetetlenségtől. Vidám voltam és derűs. Önuralmam és önfegyelmem soha nem tapasztalt erővel működött, és végre láthattam, mit jelent a béketűrés és az időzítés a kikezdhetetlen harcosok esetében. Ráadásul egyszer sem kívántam az emberem halálát. A jótevőm valami nagyon érdekes dolgot mondott nekem. A béketűrés azt jelenti, hogy az ember lelkileg visszatartja azt, amiről harcosként tudja, hogy igazság szerint meg kellene történnie. Nem azt jelenti, hogy a harcos minden idejét arra fordítja, hogy valakinek túljárjon az eszén, vagy hogy leszámoljon valakivel. A béketűrés valami ettől független dolog. Ha a harcosnak elegendő önuralma, önfegyelme van, és rendelkezik az időzítés képességével, a béketűrés önmagától biztosítja azt, hogy mindenki megkapja, ami jár neki. – Előfordul néha, hogy a vacak kis zsarnokocska nyer, és elpusztítja a vele szembeszálló harcost? – kérdeztem. – Természetesen igen. A Hódítás kezdetén úgy hullottak a harcosok, mint a legyek. Megtizedelődtek. A vacak kis zsarnokocskák merő szeszélyből akárkit halálba küldhették. Ez a fajta szorongattatás volt az, amelynek közepette a látók lélegzetelállítóan fenséges, magasztosan átlényegült állapotokba tudtak emelkedni. A megmaradt látóknak ekkor minden maradék erejüket össze kellett szedniük – mondta don Juan –, hogy új utakat találjanak.

Az új látók a vacak kis zsarnokocskákat nemcsak arra használták, hogy megszabaduljanak önhittségüktől, hanem arra is, hogy sikerüljön végrehajtaniuk azt a rendkívül bonyolult műveletet, amelynek segítségével elköltöztek ebből a világból. Te is meg fogod érteni, mit jelent ez, ahogy haladunk előre a tudomás művészetének tárgyalásában. Elmagyaráztam don Juannak, hogy én azt szerettem volna tudni, hogy ma, a mi időnkben előfordulhat-e, hogy egy olyan zsarnokocska, akit kicsiny, vacak kis zsarnokocskának nevezett, legyőzzön egy harcost. – Mindig megeshet – felelte. – Bár ennek ma nem olyan sanyarú a következménye, mint a régmúlt időkben. Szinte mondani sem kell, hogy a harcosoknak mindig van módjuk a talpra állásra vagy arra, hogy behozzák az őket ért veszteségeket, és később visszatérjenek a tudás ösvényére. Van azonban ennek a problémának egy másik oldala is. Nem halálos ugyan, ha az embert egy kicsiny, vacak kis zsarnokocska legyőzi, de a következményei pusztítóak. Átvitt értelemben tehát ma is igen nagy a halandósági arány. Azt értem ezen, hogy azok a harcosok, akik beadják a derekukat a kicsiny, vacak kis zsarnokoknak, megsemmisülnek saját kudarcérzésüktől és attól a tudattól, hogy semmire sem jók. Ez az én szempontomból szintén magas halandóságot jelent. – Min méred a vereséget? – Aki a vacak kis zsarnok mellé szegődik, az le van győzve. Az is le van győzve, aki dühből tesz valamit önuralom és önfegyelem nélkül, akinek nincs béketűrése. – Mi lesz azokkal a harcosokkal, akiket legyőznek? – Vagy újra összeverődnek egy csoportba, vagy feladják a tudás szolgálatát, és maguk is belépnek a vacak kis zsarnokocskák sorába.

3 A Sas emanációi
Másnap don Juan és én elmentünk járni egyet az Oaxaca felé vezető úton. Délután két óra lehetett, teljesen kihalt volt minden. Kellemesen baktattunk, amikor don Juan hirtelen beszélni kezdett. Azt mondta, a vacak kis zsarnokocskákról folytatott beszélgetésünk csupán bevezető volt a tudomás tárgyához. Megjegyeztem, hogy ez a beszélgetés

új távlatokat nyitott előttem, mire megkért, magyarázzam el, mit értek ez alatt. Elmondtam, hogy azzal a vitával kapcsolatos, amire gondolok, amelyet évekkel korábban a jaki indiánokról folytattunk egymással. A jobb oldalnak szánt tanításai során don Juan egyszer arról próbált meggyőzni, hogy micsoda előnyök származnak a jakik számára elnyomásukból. Én erre szenvedélyesen azt válaszoltam, hogy azokból a nyomorúságos körülményekből, amelyek közt a jakik élnek, semmiféle előny nem származhat. Ráadásul – tettem hozzá – nem is értem, hogy don Juan, aki maga is jaki indián, mért nem tesz valamit ez ellen a vérlázító igazságtalanság ellen. Don Juan figyelmesen végighallgatott, aztán – amikor arra számítottam, hogy a saját álláspontját fogja megvédeni – közölte, hogy tökéletesen egyetért velem. A jaki indiánok körülményei valóban nyomorúságosak. De – tette hozzá nyomban – miért pont a jakikat kell kiemelni, amikor az ember általában szörnyű körülmények között él. – Ne csak ezeket a szerencsétlen jaki indiánokat sajnáld – mondta –, hanem az egész emberiséget! Ráadásul merem állítani, hogy a jaki indiánoknak még szerencséjük is van. Igaz, hogy el vannak nyomva, de pontosan emiatt akadhat közöttük olyan, aki végül diadalmaskodik. Az elnyomóknak viszont, azoknak a vacak kis zsarnokocskáknak, akik rajtuk tápodnak, egy fikarcnyi esélyük sincs. A politikai közhelyek egész sortüzét zúdítottam azonnal don Juanra. Egyáltalán nem voltam képes megérteni az álláspontját. Don Juan újra megpróbálta elmagyarázni nekem a vacak kis zsarnokocskák jelentőségét, de az egész gondolatmenet olyan távol állt tőlem, hogy meg se ragadt bennem. Csak most került minden a helyére. – Egyelőre még semmi sem került a helyére – mondta don Juan, jót nevetve azon, amit mondtam. – Holnap, amikor ismét normál tudatállapotban leszel, nem is fogsz emlékezni arra, amire most rájöttél. Kimondhatatlanul elkedvetlenedtem, mert tudtam, hogy igaza van. – Veled ugyanaz fog történni, ami velem történt – folytatta don Juan. – Az én jótevőm, Julian nagual, az emelkedett tudomás állapotában ébresztett rá arra, amire te most magadtól jöttél rá a vacak kis zsarnokocskákkal kapcsolatban. A vége az lett, hogy mindennapi életemben megváltozott a véleményem, anélkül hogy tudtam volna, mitől. Én világ életemben el voltam nyomva, ezért igazi méreg dolgozott bennem az elnyomóim ellen. Képzeld el, mennyire meglepődtem, amikor

Ennek a hibának volt a végzetes következménye az a feltevés. ahol az út szélén egy földcsuszamlás félig betemetett néhány nagy sziklát. hogy üljek le én is vele szemben. hogy tárgyakkal vagyunk körülvéve. mielőtt elmagyarázná a Sas emanációit. aztán minden további bevezetés nélkül belefogott a tudomás művészetének magyarázatába. amilyennek érzékeljük őket. Azt hittem. Az ember ilyenkor majd szétrobban az erőtől. az ismertről.azon kaptam magam. – Az ismeretlennel szembesülve az ember kalandvágyat érez. Még az ismeretlen kiváltotta balsejtelem is valahogy . Az első igazság az – mondta don Juan –. valami. és letelepedett a tetejére. rendszert. hogy az ismeretlen és a megismerhetetlen ugyanaz. Don Juan letért az útról. az ismeretlenről és a megismerhetetlenről kell beszélnünk. Olyan helyhez értünk. belsővé tételéből áll. Intett. felismerhetetlen – a valóságba átfordíthatatlan. mégis szívszorítóan káprázatos. de a sorrendet már az új látók alkották meg. Az új látók határokat vontak. elgondolhatatlan. – Van egy egyszerű gyakorlati szabály – mondta don Juan. A megismerhetetlen azonban nem megnevezhető. szilajnak. kénytelenek vagyunk azt hinni. azaz kisugárzásaiból álló világegyetem létezik. holott a valóságban nincs tárgyi világ. amelyek önmaguk által olyanok. A tudomás művészetének elsajátítása az igazságok teljes sorozatának elsajátításából. féktelenül vidámnak érzi magát. – A régi látók egyik nagy hibája éppen az volt – mondta don Juan –. hogy vacak kis zsarnokocskák társaságát keresem. mert mérhetetlen nagyságában folyton jelen van. – Hogy tudnak különbséget tenni a látók a kettő között? – kérdeztem. A tudomással kapcsolatban a legtöbb igazságot a régi látók fedezték fel – mondta –. szerintük ugyan az ismeretlent fátyol takarja az ember elől – vagy tán rémképek leplébe van burkolva –. Az új látókra hárult ennek a hibának a kijavítása. hogy nem kerestek sorrendiséget. felmászott egy lapos sziklára. Idővel az ismeretlenből lesz az ismert. mégis megragadható az ember számára. Azt mondta. Az ismeretlen egyik sajátossága az. csak a Sas emanációiból. s ezeket a befogadhatóság kedvéért bizonyos meghatározott sorrendbe rakták. reményteli érzést kelt bennünk. – A régi és az új látók – mondta – egész sor igazságra jöttek rá a tudomással kapcsolatban. ami soha nem lesz ismert számunkra. hogy mivel az érzékszerveinkkel felfogott világot ismerjük. ámde szörnyű. E nélkül a sorrend nélkül viszont az igazságok szinte felfoghatatlanok. elment az eszem. hogy boldog.

hogy a mérhetetlenül sok hagyományból mi helyes. sem bölcs. minden összezavarodik. Az új látók nem vesztegették az idejüket arra. hogy el tudják különíteni az ismeretlent a megismerhetetlentől. és át tudnak lépni az ismeretlenbe.kielégülést okoz. az eredmény katasztrofális. mi lehetett a baj. hogy minden hibás volt. – Hogy térképezték fel az ismeretlent. szorongató lehangoltság vesz rajtuk erőt. amelyet erős önuralommal gyakoroltak – felelte. és mi nem. a legtöbbjük szörnyű halállal halt meg. hogy az ember akkor a legnagyszerűbb. don Juan? – kérdeztem. miközben tökéletesen biztosak voltak a sérthetetlenségükben. Testük izomtónusa megszűnik. Ám abban a meggyőződésben éltek. hogy szerfölött nagy árat kell fizetni a megismerhetetlennel való leghaloványabb kapcsolatért is. A megismerhetetlen elérhetetlen az ember számára. Az ősi látók a megsejtések mesterei voltak. mivel mindkettő az emberi érzékelés számára elérhető világba tartozik. hogy mi lehetett az. Az ősi látóknak semmiféle védelmük nem volt. Amikor azonban kiderül – folytatta don Juan –. hogy azon elmélkedjenek. Ilyenkor a látók úgy érzik. Don Juan elmagyarázta. A látás kitartó gyakorlásával az új látók rájöttek. ezért sem balgán. amíg a hódítók szét nem zúzták őket. amit az elődeik csináltak. minden erejük elhagyja őket. Először azt feltételezték. – Én azt akartam kérdezni – mondtam erre –. hogy az ismeretlent az érzékelés számára hozzáférhetővé tesszük. a logikus érvelés képessége és a józanság cserbenhagyja őket. hogy az új látók előtt félelmetesen nagy akadályok tornyosultak a hagyomány miatt. hogy mivel jár az ismeretlen feltérképezése? – Az ismeretlen feltérképezése – válaszolta kérdésemre don Juan – azt jelenti. hogy amit ismeretlennek tartottunk. hogy a látásban való jártasságuk mindentől megóvja őket. . Valami szemlátomást félresikeredett a régi látók esetében. Az új látók látták. de az új látók nem tudták. amikor az ismeretlennel száll szembe. Az új látók felismerték. Ehelyett azon nyomban hozzáfogtak az ismeretlen feltérképezéséhez. senki sem tudhattá közülük. mert a megismerhetetlennek nincsen semmiféle tetterőt adó hatása. A látók voltaképpen egy adott pillanatban el tudják hagyni az ismertet. hogy az ismeretlen és az ismert valójában ugyanazon az alapon áll. – A látás segítségével. Szörnyű. Érinthetetlennek hitték magukat – egészen addig. Amikor az új ciklus a kezdetét vette. tapasztalt körültekintéssel nem szabad behatolni birodalmába. valójában a megismerhetetlen.

ami körülvesz minket. – Kezdetét vette az új ciklus – felelte don Juan. Az új látók a látás segítségével ismertek fel egyes cáfolhatatlan tényeket. – A mi érzékszerveinkkel nem tudjuk fogni a rádióhullámokat. hogy ami odakint van. hogy kísérjem el a városba. – Szerintem érzékszerveink mindent képesek felfogni.A megismerhetetlen mindaz. mit szólsz azokhoz a műszerekhez. Ezek a következtetések tették lehetővé az új ciklus kialakulását. . – Ez a különbség jelenti a régi és az új közötti határt. A kettő összezavarása igen kényes helyzetbe hozná a látókat. ennek a különbségnek a megértéséből fakad. – És az ultrahanggal mi van? – kérdeztem konokul. amit az új látók vittek véghez. míg én kitartottam amellett. A megismerhetetlen és a megismerhető közti különbség életbe vágóan fontos. Don Juan szerint mind a régi látók világának pusztulásában. mivel olyan feladatokat látnak el. ami túl van azon. hogy felismerték az ismeretlen és a megismerhetetlen közti különbséget? – kérdeztem. eljárásaik önálló életre keltek. amelyek nem tartoznak ebbe a kategóriába. mind az új nézet újraalkotásában a látás volt a döntő elem. – Nincs olyan érzékszervünk. Eszükbe sem jutott. – Én másképp látom a dolgot – mondta don Juan. valahányszor a megismerhetetlennel találják magukat szembe. amellyel hallani tudnánk az ultrahangot. Útközben a gépekről és más finom műszerekről kezdtünk beszélgetni. ezek a tudomásra vonatkozó igazságok. Ítélőképességükben szörnyű nagy hibát követtek el. amilyenekre mi fiziológiailag képtelenek vagyunk. amelyek képesek az űrből érkező rádióhullámokat felfogni? – kérdeztem. azt gondolták. – Mi történt azután. hogy a műszerek érzékszerveink kiterjesztései. és járjunk egyet a főtéren. és ezeknek a tényeknek a segítségével jutottak bizonyos – számukra forradalmi – következtetésekre az ember és a világ természetével kapcsolatban. – Amikor az ősi látókkal ez történt – folytatta don Juan –. amiért drágán fizettek. amit érzékelni tudunk. Don Juan azt javasolta. – Csak úgy kapásból. és megtébolyodtak. mondjuk. Mindaz. többnyire túl van felfogóképességünk határán. – Érzékszerveink mindenre képesek – ismételte a korábbi álláspontját don Juan. Azt mondta. hogy vannak olyan műszerek. amelyeket megpróbál nekem elmagyarázni.

hogy a világ. csak az. Ezzel nincs semmi baj. és a világ nem olyan. ahogyan azt egyesek mindmáig állítják – hanem egyrészt valóságos. hogy egyetértek-e vele vagy sem – mondta –. Ez az. Erre alaposan figyelj. ami valóságos. hogy tárgy. Vegyünk például egy hegységet! Érzékszerveink azt mondják róla. mivel tanuljuk. – Legalábbis átlagemberként nem. amilyennek látszik – folytatta. hiszen mindent le lehet redukálni egy energiamezőre. és ezek a kategóriák is pontosak. holott nem így van. a logikai érvekkel való alátámasztás ugyanis nem igazol semmit. Valami van ott kint.– A látók meg vannak győződve arról. Őt nem érdekli. hogy ezzel az előfeltevéssel én is egyetértek. logikus okfejtéssel jutunk. hogy felmérje szavai hatását. – Az ember nem képes látni az energiamezőket – folytatta. az az. akkor viszont a tudomással kapcsolatos igazságot próbálnád magyarázni. Mondtam neki. másrészt nem valóságos. amilyennek látszik. a hiba mindössze az. alakja. mivel folytassa a mondandóját. mintegy azért. – Az első igazság az. Don Juan azt felelte. Ez kemény tény. – Nem olyan szilárd és valóságos. amely kívül van. az már nem ugyanilyen tény. mintha azon gondolkodna. te is látó lennél. Innen ered az a megszámlálhatatlanul sok példa. hogy tévedni emberi dolog. Aztán elmosolyodott. hogy megpróbálom-e felfogni. amilyennek gondoljuk. alig vagy egyáltalán nem befolyásolják életünk menetét. mert ezt meg kell érteni. ami ott van. hogy mit érzékelünk. ezt nem elegendő egyszerűen elfogadni! Érzékelünk. de nem is délibáb. mit rejt magában ez az igazság. Ami viszont nem valóságos. igaziból nem olyan. – Amint már mondtam. amelyekre ésszerű. Egy kis ideig gondolataiba mélyedt. ami hatással van az érzékszerveinkre. De amit érzékelünk. amikor a legtisztább meggyőződést valló emberek újra meg újra homlokegyenest a meggyőződésükkel ellentétesen cselekednek – és viselkedésükre mindössze azt a magyarázatot találják. hogy soha nem jutott még eszünkbe. hogy ez csupán ösztönös ráérzés az igazságra. Még osztályozni is tudjuk a hegységeket. amilyennek az érzékelésünk által elhitetni akarja magát velünk. a tudomással kapcsolatban az első igazság az – kezdte –. hogy mindeddig még csak csekély kis hányadát sikerült felfogni önmagunknak – felelte don Juan. hogy a világ olyan. Mármost ha mégis képes lennél látni őket. Azt hisszük. hogy a világ tárgyakból áll. hogy érzékszerveink csak felületes szerepet . Van kiterjedése. Szünetet tartott. mit mondok? Don Juan szerint azok a következtetések. amit érzékszerveink mondanak erről a valamiről. A világ nem érzékcsalódás. színe. Érted.

Látták. ami minden érzékeny lény forrása. Don Juan kolosszálisnak nevezte ezt a felfedezést. Félkomolyan megkérdezte. Valahányszor megpróbál választ adni erre a kérdésre. A látók azt mondják. hogy tudják. mondván. Én csak arra akartam felhívni a figyelmedet ezzel a kérdéssel.játszanak. Egy kézmozdulattal belém fojtotta a szót. mi az oka a létezésünknek. mert az alatt a néhány pillanat alatt. fekete-fehér. de ez neked tökéletesen felfoghatatlan lenne. és sikerült olyan választ találniuk. Nem voltak ugyan annyira gyakorlatiasak. amikor mindarra gondoltam. hogy a lét miértjének kérdése logikailag megválaszolhatatlan. Azonnal védekező állásba helyezkedtem. hogy megváljanak a tudatuktól. amelyet a Sas ad nekik. De kint valójában csak a Sas emanációi vannak – szüntelen mozgásban lévő. hogy ott kint létezik egy tárgyakból álló világ. vagyis az egész problémakört hit kérdésévé kellene átalakítanunk. miután a halál pillanatában az érzékeny lényeket arra készteti. mégis örök és változatlan fluidumok. vajon tudok-e ennél jobb választ arra a kérdésre. hogy a téma megvitatásához a vallásos hiedelmekről kellene beszélnünk. amikor éppen meg akartam kérdezni. Azt is látták. egy végtelenül nagy. – A régi látók – mondta don Juan – nemcsak beszéltek a hitről. ami körülvesz minket. Azt a kifejezést használtam. hogy az ész önmagában nem képes választ adni arra. hogy az egyik legfrenetikusabb felfedezés. hogy mik a Sas emanációi. az. mit látnak. sashoz hasonló valamit láttak. hogy növelje a tudomást. Közölte. Don Juan szerint a régi látók – elmondhatatlan veszélyeket vállalva – valóban meglátták azt a leírhatatlan erőt. hogy "világ" – folytatta –. mert tudatunknak egy különleges sajátossága kényszeríti őket erre. Érzékszerveink azért érzékelnek úgy. Természetesen van egy jobb kifejezés is erre. csak a tudomásunk miatt gondoljuk. Ezt az erőt nevezték Sasnak. amelyet a régi látók örökbe hagytak nekünk. előbb-utóbb mindig a hitnél lyukad ki. amely egyáltalán nem érinti a hit kérdését. hogy a Sas adományozza a tudomást. A régi látók viszont más utat választottak. és élettel tegyék gazdagabbá a tudatot. amelyet képesek voltak elviselni. és a kérdés értelmetlenségéről kezdtem beszélni. hogy a Sas falja fel ezt a felnövelt és gazdagabbá tett tudomást. ahogyan érzékelnek. amely örökké kísérti az embert – létünk okára. de eléggé gyakorlatiasak voltak azért ahhoz. hogy valamennyi érző lény azért létezik. amely ennyire felzaklatott. mint az új látók. . A Sas teremti az érzékeny lényeket. Hozzátettem. hogy éljenek.

hogy meg ne jegyezzem. de kitértek próbálkozásaim elől. Hirtelen rájöttem. hogy az érzékeny lények azért élnek csak. de mialatt Oaxacában volt. és valóban úgy nézett ki. hogy a nagualnak nincs védeni való álláspontja. Nestor vitte el autóval Oaxacába. nem azért. . mint a fényes gyapotgumó. A régi látók számára ez volt a bizonyítéka annak. hogy így van. amikor üzleti utat emleget Don Juan minden ilyen út előtt egyik tökéletesen szabott. Látták. valami másra gondol. Jól vésd az agyadba ezt – még többször vissza fogunk térni rá! Később valóban minden lehetséges módon vissza is tértünk erre. hogy akármi legyen – felelte. amely a Sas eledele. amikor azt mondják. amelyet a nagualnak meg kell védeni – ez az álláspont a Sas leírása. mintha don Juannak nem lenne védenivalója. Don Juan megszakította magyarázatát. első dolgom az volt. hogy nekiszegezzem ezt a kérdést. Amikor azt mondtam. Azt mondták. Ezeket az igazságokat a harcosok örömére és okulására állították össze. mellényes öltönyét vette fel a sok közül. némi kételyem támadt. a létezés oka a tudomás növelése. és egyenesen beszáll a Sas csőrébe. hogy az érzékeny lények tudomása a halál pillanatában ellibben. mivel rövid üzleti útra kellett mennie. hogy nincsenek rögeszméi. aki menten bekapja. hogy tulajdonosi érzéseket alakítsanak ki bennük. hogy az embernek egyetlen olyan álláspontja se legyen. – Tévedsz. amitől egy csapásra megváltozott – egyáltalán nem hasonlított arra az öreg indiánra. amíg don Juan nem fejezi be magyarázatait. – Nagual csak az lehet. Nem álltam meg. Megpróbáltam feltenni ezt a kérdést don Juan társainak. leültünk beszélgetni. el vagyok zárva az efféle viták elől. – Ezek az igazságok nem olyanok. hogy don Juannal való kapcsolatom kezdetén mindig azt hittem. hogy mégis van egy álláspont. hogy növeljék a tudomást. többek közt arra is gondoltam. ha azt hiszed. eszembe jutott. akinek én ismertem. amelyet védeni kellene. Abban a pillanatban.– A régi látók számára – mondta don Juan – nem hit vagy következtetés kérdése. hogy don Juan hazajött. – Nagualnak lenni egyebek mellett azt jelenti. Miközben kikísértem őket. hogy védeni akarom őket. milyen rendkívüli átalakuláson esett át. aki eléggé rugalmas ahhoz. amely véleményem szerint szenvedélyes védelemre szorul. amelyeket szenvedélyesen kellene védelmezni – felelte don Juan. A régi látók látták.

Don Juan azt mondta. amely mindent felölel. amelyeket bizonyítások segítségével igazolni lehet. hogy ezt nem is érdemes külön mondani. milyen félelmetesen fenséges ez az elképzelés. – De milyen erő a Sas? – Azt se tudom. Méghozzá pokolian hajmeresztő tény. don Juan! Ezek absztrakt fogalmak ugyan. ha kíváncsi vagy rá. mint valami tömeg.Be kellett vallanom don Juannak. ahogyan a Sast is csak pillanatokra látja. hogy valójában milyenek a Sas emanációi – folytatta don Juan. don Juan. mint számodra a gravitáció és az idő. hogyan feleljek erre. – És azt állítod. – Ez nem egyszerűen elképzelés – javított ki don Juan. – Nem lehet szavakkal leírni. a kisugárzások forrása? – Annyira így van. mint egy jelenlét. de valóságos jelenségekre utalnak. Olyanok. de pont olyan absztrakt és felfoghatatlan is egyben. – A látó embernek tapasztalnia kell őket. hogy nem vagyok képes követni a tanításait. – Azt akartam kérdezni. A Sas éppolyan valóságos a látók számára. hogy a Sas emanációinak együttese egy megváltoztathatatlan önmagában való. don Juan? – kérdeztem. – Természetesen. – Várj egy pillanatra. hogy én mit gondolok róla! Az új látók nem játszadoztak az elképzelésekkel. – A Sas és a Sas emanációi éppúgy bizonyíthatóak – vágott vissza don Juan. milyenek. hogy a Sas az emanációk. Az ember csak pillanatokra képes látni őket. hogy láthatóan így van-e? . amit a Sasról és a Sas cselekedeteiről mondott. – És az új látók tudománya pont ezzel foglalkozik. Egész tudományágakat szentelnek neki. ami csak létezik – a megismerhetőt és a megismerhetetlent egyaránt. Újra és újra megismételtem. – Te magad is tapasztaltad már őket. Megkértem. magyarázza el nekem. mik a Sas emanációi. mivel nem tudok szabadulni attól. mégsem tudom elmondani. amely vakítóan káprázatos érzést vált ki az emberből. – Ez tény. egy nyomás.

De nem létezik semmiféle Sas és semmiféle emanáció. hogy valami. ami ismert – felelte don Juan. A probléma az emberi tudomással merül fel. amely összegabalyodik és megzavarodik. hogy a sasokat olyan tulajdonságokkal ruházzák fel. és azt hiszik. hogy egy Sas uralkodik felettünk. Megkérdeztem don Juantól. A döntő pillanatban. a tudomás az. hogy látnak. hogy miből áll a Sas látása: minthogy az ember a Sas emanációiból áll össze. mit tett velünk néhány látó ember! Itt vagyunk elakadva annál a látomásnál. hogy hajlamosak elfelejteni. amilyenekkel nem is rendelkeznek. mint visszatérni önnönmagunk alkotóelemeihez. amelyekhez nagyfokú józanság szükségeltetik. szinte legyőzhetetlen gyarlóságon. Mindnyájunkban van valami. A látásnál is fontosabb. amikor egyszerűen annak kellene történnie. a saját lángelméjük az. mert a sasokhoz általában fontos tulajdonságok társulnak? – Egyszerűen arról van szó. hogy félkegyelműek tucatjaiból válik látó. ami megismerhetetlen. homályosan emlékeztet valamire. Ennek eredménye a Sas és a Sas emanációinak a képe. A látók gyarló emberek. hogy úrrá tudjon lenni ezen az emberi állapotunkból eredő. amitől képesek vagyunk az egész testünkkel érzékelni. hogy értelmezzen. A látónak valósággal az erény példaképének kell lennie ahhoz. ami számít. – Hogy érted? – Nézd. milyen csodálatos a világ. Ami ott van kint. aki a halál pillanatában felfal bennünket. nem kell mást tenni. hogy nem azért hívják-e Sasnak az emanációk forrását. azt élő teremtés nem képes megragadni. De mindig így szokott lenni. – Azt akarod mondani. . nyomorult látókra az a jellemző. ami a Sassal kapcsolatos. pontosabban: a gyarló emberekből is lehet látó. Csak azt. A Sast a látó az egész testével érzékeli. hogy különböző fajta látók vannak? – Nem. – Emiatt aztán minden bizonnyal számtalan kísérlet történt arra. amit lát. Ugyanúgy.– Semmi nem látható képszerűen. Teljes mértékben eluralkodik rajtuk annak a tudata. az ember tudomása kényszert érez arra. ha fogékony emberek olyan dolgokat tanulnak. ahogyan szerencsétlen nyomorultakból is lehetnek kiváló tudósok. A látók nagyon egyszerű szavakkal szokták elmagyarázni. hogy az emanációk tudomást vesznek egymásról. a lazaságra való hajlamon. Mindenféle és -fajta látó létezik. A szerencsétlen. hogy a látó mit kezd azzal.

mivel ő is parancsolatokról beszélt. – Rám nagy hatással volt a Sas leírása. – De ne feledd. teljes mértékben egyet fogsz érteni azokkal a gyarló. és elválasztani a megismerhetetlentől. és jóval találóbb. Don Juan groteszknek tartotta. és mindennapi életünk során még ez a kicsinyke rész is indurkapindurkára zsugorodik.Don Juan szerint ebben az értelmezésben határozottan van valami gyarlóság. mint ahogyan én is annak hívom. de csak azután jöttek rá. hogy emberi tulajdonságokkal ruházz fel valamit. – Én nagyon átlagos ember vagyok – mondtam. a megismerhetetlen. hogy ezt régen úgy értelmezték. hogy látó emberré válunk! Így hát nagyon is elképzelhető. . mintha a Sas felfalna minket. Számára pontosabb lenne. amely vonzza a tudatunkat. – Nekem se lenne ellenemre parancsolatnak hívni őket. sokszor parancsolatnak szokták hívni őket – mondta don Juan. hogy hibáink azután is kitartanak mellettünk. mint az enyémhez. hogy nem! Lehet. ha nem szoktam volna hozzá az emanáció kifejezéshez. micsoda óriási nehézségek rejlenek itt. A halál pillanatában ennek a mérhetetlen erőnek a vonzásában lényünk egésze darabokra hullik szét. miután hatalmas lelki gyötrelmek közepette megpróbálták feltérképezni az ismeretlent. ahogyan a mágnes a vasreszeléket. aki látni akarja a Sas emanációit. új nevet adsz neki. hogy magának keresi a bajt. hogy amikor majd meglátod ezt az erőt. akik látják a Sas emanációit. amíg magad nem látod az emanációk forrását – mondta don Juan. míg az ember tudomása számára elérhető kicsinyke rész az. Én valami személytelent kerestem: a "parancs" szó nekem túlságosan emberi. hogy minden a Sas emanációiból van. amilyen az evés. Az új látók hamar észrevették. ha azt mondanánk. A Sas emanációinak ez az indurka-pindurka töredéke az ismert világ. hogy ellent fogsz tudni állni annak a csábításnak. aki felfal bennünket. mivel ez az értelmezés egy leírhatatlan aktust olyan közönséges cselekedetté tesz. Don Juan elmondta. Azok a látók. laza erkölcsű látókkal. akik Sasnak nevezik. Részemről ez szembeszegülés volt jótevőm szóhasználatával. ami szerintem jobban illett az ő erőteljes személyiségéhez. hogy valami felfal minket. de lehet. Az emberi tudomásulvétel számára ezeknek az emanációknak csak egy kis hányada elérhető. van egy erő. ami felfoghatatlan. – A valódi hatást mindaddig nem lehet lemérni. amely megismerhető. A többi. Neki egyáltalán nem tetszik a gondolat. de az emanációk igazándiból valóban parancsolatok. ami felmérhetetlen.

anélkül hogy tudná. mert hogy a sasok nemcsak sastojást. amikor ő és én felváltva olvastunk fel don Juannak spanyol költők verseiből. – A tudomás művészetét vitatjuk meg. Don Juan a szokásos helyén ült a nagyszobában. . az emberek a földre terített matracokon ültek. azon nyomban tudatára ébredtek az emanációk kényszerítő erejének. ámde az mégsem lehetséges számunkra. de Carolnak. Az emanációk nagy nyomást gyakorolnak a szervezetekre. Az ember azonban a Sas emanációinak csak olyan kis hányadát érzékeli. Ebben a helyiségben általában nem volt bútor. Genaro segítségével szemléltette. vagyis az emberi lények – mondta don Juan –. hogy minden élőlény kénytelen élni a Sas emanációival. Don Juan jót nevetett. ha nagyon pontos tudomásod lenne arról. hogy valóság. hogy letelepedtem.– Az új látók – folytatta don Juan –. mik azok. Arra is rájöttek. – Szeretném. Hozzátette. Azok az igazságok. ennek a művészetnek az alapelvei. aki az új látókra jellemző humorral és tiszteletlenséggel játszadozott az én tudomásommal. hogy a jobb oldalnak szánt tanításai során normál tudatállapotom számára ezeket az alapelveket egyik látótársa. félig-meddig tréfának szánták volna ezt az elnevezést. Ha az új látók írták volna le a Sast. akik ezt az erőt Sasnak nevezték. hogy képtelen megállni nevetés nélkül. Szerinte azok a látók. vagy valami kolosszálisan jó tréfát találtak ki. aztán magyarázólag hozzátette. noha az ő változatai már-már túlságosan is tiszteletlenek. Rájöttek. – Genarónak kellene itt lennie most. s hogy minden fajnak meghatározott tartománya van. hogy a Sasról meséljen neked – mondta don Juan –. a nagual asszonynak sikerült szereznie egy pár kényelmes karosszéket azokra az alkalmakra. amit érzékelünk. amit csinálunk! – mondta don Juan abban a pillanatban. akik felettébb gyakorlatias megoldásokat kerestek. hanem sasszart is szoktak tojni. vagy nagyon ostobák voltak. hogy nevetséges túlzottan sokat bízni érzékeinkre. Az új látók a tanulás nehéz útját járva rettenetesen nagy veszélyek közepette jutottak erre a felismerésre. hogy a szervezetek úgy vannak megalkotva. Mi. amelyekről beszélünk. hogy ne vegyük tekintetbe azt. hogy ő is annyira helyénvalónak találja Genaro megjegyzéseit. hogy ezeknek az emanációknak egy bizonyos tartományát ragadják meg. és ezeket értelmezzük úgy. és a szervezetek e nyomás által alkotják meg érzékelhető világukat. a szervezetek által e nyomás hatására láthatóvá tett emanációkkal élünk.

Az új látóknak elegük volt a leírásokból. az új látók nagyon tudtak absztrahálni – jegyeztem meg. egy másik szinten viszont szó szerint veszem. – Ahhoz. és rettenetesen megrémülök tőle. és azt. hogy az ember a többi élőlénnyel együtt miként alkotja meg az érzékelhető világot ezekből az emanációkból. az új látók rettenetesen gyakorlatias emberek voltak. amely esztétikai örömöt okoz nekem. Don Juan szerint a régi látók viszont valóban absztrakt gondolkodók voltak. s a régi látók már amúgy is drágán megfizettek azért. – Mintha a mai filozófusokról hallanék.Én erre azt válaszoltam. – Úgy látszik. – Úgy oldották meg ezt a kérdést. Úgy érezték. – A harcosok életében az egyik legnagyobb erő a félelem – mondta don Juan. de soha nem foglalkoztak a Sas leírásával. bizonyos emanációkkal kapcsolatban tudnak mondani valamit. hogy kénytelenek állandóan tanulni. hogy tanítani tudjanak. a megnevezésekből. mivel az emanációkat egyáltalán nem lehet hasonlatokban megfogalmazni. hogy főbb vonalaiban leírták azt az erőt. hogy a magam részéről a Sast egy bizonyos szinten költői képnek tartom. Az új látók látták a Sas emanációit. a hasonlítgatásokból és a sejtésekből. – Nem – felelte don Juan –. hogy látni tudják a Sast. mint a Sasnak. – Hogy használja fel az ember ezeket az emanációkat. amely mindennek az ura. Korukhoz és magukhoz képest monumentális épületeket alkottak absztrakcióikból. Eszük ágába se jutott logikus gondolatrendszereket kotyvasztani. de nem írták le az emanációkat. de ez személyes ügy. szükségük volt némi útmutatásra a megismerhetetlenről – felelte don Juan. hogy a Sas leírása a régi látóktól ered. Más szóval: az emanációnak nincs olyan elfogadott megnevezése. akik úgy érzik. – Hogy sikerült mégis leírni a régi látóknak a Sast? – kérdeztem. Emlékeztetett rá. – Úgy félnek. s a mai filozófusokhoz hasonlóan ők is elvesztették az uralmat az összefüggések láncolatai felett. és ezért semmilyen veszélytől nem riadtak vissza. túlságosan sok energia kell ahhoz. Lehetnek egyes látók. Ők egyenesen a dolgok forrásához akartak eljutni. don Juan? . hogy rápislangattak a megismerhetetlenre. A gyakorlatiassággal mélyen átitatott új látók viszont képesek voltak látni az emanációk áramlását.

vagy legalábbis csinálni szeretnék. akinek a cselekedetei nemcsak hogy nem felfoghatatlanok. ami emberré tesz minket. egyáltalán nem.– Olyan egyszerű. mindenféle úr. Teljes mértékben egyetértettem vele. megnevezhetetlenek! Mégis azt mondanám. hogy kétoldali tudomásom van. A normális tudat számára az a felfoghatatlan bennük. Nem tudom elmagyarázni. ahol gyógyfüveket gyűjteni voltunk. Túl egyszerű lenne. és képesek megmondani. hogy az emanációk rostos fényszálakra emlékeztetnek. amikor don Juan hirtelen tudatállapotot váltatott velem. hanem szinte egybevágnak mindazzal. hogy ezek a szálak tudomással bírnak. akinek már a puszta jelenlététől is úgy . aminek a legnyilvánvalóbb jele éppen a vele való kapcsolatom. vagyis "don" nélkül szerepel. és minden egyes szál önmagában egy örökkévalóság. don Genaro és én épp hogy csak visszatértünk don Genaro házába a hegyekből. hogy szinte együgyűségnek hangzik. Az emanációk leírhatatlanok. ha így lenne. hogy a külső emanációk közül melyik társítható velük. és most elnevette magát. ez a maroknyi emanáció az. élnek és lüktetnek. ugyanakkor halálosan meg is rémülök tőlük. mint nagybecsű és félelmetes varázslómester. Személyes megjegyzéseimmel csak valami olyasmit tudok a tudomásodra hozni. amit én magam is csinálok. – Az emanációk olyanok. A jobb oldalon don Genaro úgy van jelen. hogy a szálaknak tudomásuk van önmagukról. és rögtön hozzá is tettem. milyen mulatságos. mert nem tudom. A látók az embert fénylénynek látják. Az asztal körül ültünk. Megjegyezte. annyian vannak. Az érzékelés nem más. mint bűbájosán kedves látó ember. – Nem. hogy van egy ember a bal oldalamon. akinek emberi elmével felfoghatatlan cselekedeteiben gyönyörűségemet lelem ugyan. Ez a meghatározott hányad. mint a fényszövedéken belül található emanációk társítása a kívül lévő emanációkkal. Don Genaro már egy ideje meredten bámult rám. mint a fénynyalábok? – kérdeztem. hogy a számok értelmüket vesztik. A látók például minden élőlény minden belső emanációját látják. Fénytestünk a Sas emanációinak abból a hányadából áll. amely egy tojáshoz hasonló fényszövedékbe van bezárva. hogy ez mit jelent. A bal oldalon viszont egyszerűen Genaróként. 4 A tudomás parazsa Don Juan. mit mondok. sőt egyenesen Genaritóként.

Don Juan szerint a női harcosok különösen hajlamosak arra. hogy képesek legyenek megmagyarázni a tudomással kapcsolatos második igazságot. hogy az új látók rájöttek: a legmélyebb tanulásra ezen a szinten. – Nagyon fél – vágott közbe don Juan hamiskásan. igazi nagual módjára. mint a régi toltékok. Elmagyarázta. mint a nyárfalevél. mint a nyitott könyvben. don Juan legrejtélyesebb társáról volt szó. hogy minden erőfeszítés nélkül át tudnak menni a bal oldalba – néha szinte túlságosan is hamar. és mindent el kell nekik magyarázni ahhoz. a tudatomban áthágja az önkényes táborok határát. Olyan gyorsan vág az eszük. hogy az újonnan tanultakat megfelelően tudják értékelni. nem titkolnak-e el valamit előlem. még mielőtt teljességgel belépne a bal oldali tudomás tartományába. hogy engedjenek a bal oldal csábításának. – Ámde féled-e őt? – kérdezte don Genaro reszketeg hangon. ugyanakkor minden elképzelhető módon befolyásolható is. amiben a látóknak az a belső hite vezette. . Engem a gyanakvás tart a befolyása alatt. – La Gorda mindig ezen a szinten van – mondta don Juan.elkezdek remegni. Az új látóknak – mondta – számos kifejezést kellett kitalálniuk. ahogyan tanul. és don Juan maga is így járt el. de don Juan és don Genaro annyira felszabadultan hahotáztak. ami nem tesz jót nekik. nagy varázslók lesznek ugyan. s közben Genaro álomba merült Don Juan beszélni kezdett. ami csak az útjába akad – ez persze akár jó dolog is lehet. de csapnivaló látók olyanok. A jótevője ezek közül a kifejezések közül a saját elképzelése szerint megváltoztatott néhányat. hogy teljesen mindegy. Silvio Manuelról. rendkívüli mértékben képes egyetlen dologra összpontosítani a figyelmét. hogy gyanakodni kezdtem. ha egyszer az igazságot maga a látás bizonyítja. Azt is megjegyeztem. mielőtt bejutnának a bal oldal tartományába. hogy don Juan. ebben az átmeneti időszakban kerül sor. milyen kifejezéseket használ valaki. Mindhárman jót nevettünk. mint a rendkívül éles összpontosító képesség. és mindkét oldalon a nagyrabecsülésemet és a csodálatomat élvezi. Don Juan elmagyarázta. de szörnyen bosszantó tud lenni. – Kész öröm ugyan. ám ebben az időszakban a harcosoknak vezetőre van szükségük. Hosszú ideig hallgattunk. Don Juan úgy olvasott a gondolataimban. Minden azonnal magával ragadja. Ha semmiféle magyarázatot nem kapnak. hogy az ember középen állva.

mivel az adott kifejezés a látásból ered. de nem tudtam egészen pontosan megfogalmazni a kérdésemet. új eszméket kell beoltania a tudás testébe ahhoz. a szavak csak a mindennapi élet e világi. hogyan kell illeszkedniük a szövedéken belüli emanációknak a szövedéken kívüli emanációkhoz ahhoz. – Az idő mindent megváltoztat. milyen kifejezéseket változtatott meg don Juan. hogy a nagual a mindennapi életből kölcsönöz szavakat? – kérdeztem. hogy van-e joga vagy képessége a kifejezések megváltoztatásához. don Juan. Don Juan úgy vette. – A nagual kötelességei közé tartozik. amire csak a látó ember képes. mintha kétségbe akarnám vonni. A továbbiakban elmagyarázta. hogy az észlelés igazodás kérdése. mint az én jótevőm. a végtelen emanációkhoz kapcsolódó mikroszkopikus fénypontok. hogy az észlelés bekövetkezzék. – Te például mint új nagual lehet. hanem azt. Amikor viszont egy látó ad valaminek nevet. – Azt akarod mondani ezzel. elmagyarázta. Minden új nagualnak új szavakat. hogy a nagual a látásról mindig új és új módon beszél – felelte. amit lát. közmegegyezésen alapuló szokásainak hordozására képesek. E miatt a beigazulás miatt képes minden élőlény a tudomás művelésére. Megkérdeztem. hogy mindig jobb magyarázatokat keressen – felelte. – Miért. Megkérdeztem. amilyenek valójában: fehéres fénybuboréknak tetsző fénylényeknek. mert olyannak látják az élőlényeket. hogy ő miért változtatott meg bizonyos kifejezéseket. Ez esetben ugyanazt mondanád. soha nem egyszerű szófordulatról van szó. hogy az élőlények fényessége a Sas emanációinak abból a részéből ered. kénytelen vagy azt mondani. hogy . hogy a tudomás az észlelés alapja. Amikor egy látó ember azt látja. hogy úgy fogod érezni.Kíváncsi lettem volna. Az érzékeny lények ezekből a szálakból szőtt parányi kis buborékok. amely történetesen az illető élőlény fényszövedékén belül került. és mindazt magában foglalja. hogy le tudja írni. – A belső és külső emanációk – mondta don Juan – azonos fényszálak. A látók azért jelentik ezt ki így. – Nem. az új látók szerint mi az észlelés? – Azt szokták mondani. vagyis a fényszövedéken belüli emanációk a külső emanációk rendjéhez igazodnak. hogy ha a dolgok megnevezésére használt kifejezések az értelmünkből erednek. csak másképp fejeznéd ki magad.

Mondtam már. A régi látók tudománya abból állt. azt érzékeli. A jótevőm mindig megoldhatatlan feladatok elé állította. – Most már azt is hozzá lehet tenni. s ezáltal irányítja a nyomást.észlelés történik. miként gyakorolnak nyomást a gubón kívüli emanációk a szövedéken belüli emanációkra. – Genaro fittyet hány az efféle magyarázatokra – mondta. amely a gubó jobb szélén teljes hosszában végigfutó vékony. függőleges sávon található. mint a folytonos nyomás. és fölismerték. hogy a régi látó emberek felfedték annak a misztériumának a mibenlétét. amin azt értettem. Teljes joggal nevezték ezt a tudomás parazsának. amitől egyenesen belépett a bal oldal tartományába. Említettem már. hogy az egyes élőlény milyen fokú tudomással bír. hogy látták. A látók azt is látják. aki még mindig mélyen aludt. A régi látók látták – magyarázta Don Juan –. mintegy csapdába ejti. borostyánfényű izzás. és ebben a helyzetben rögzíti. hogy a régi látók mesterei voltak a tudomás művészetének – folytatta don Juan. A külső fényesség vonzza a belsőt – mondhatni. amelyek azonosak a belső emanációkkal. A szövedék azonban elszigeteli a gubón belüli emanációkat. magyarázza el világosabban. . A következőképpen próbáld elgondolni! Mivel a kinti emanációk közül vannak olyanok. ezeknek az emanációknak az energiája olyan. és Genaróra nézett. Ez a megkötöttség a tudomása minden egyes lénynek. hogy a tudomás amolyan fölizzás az élőlények szövedékében. Megkértem don Juant. hogy az ember tudomása a szövedék többi részénél erősebb. – Ő cselekvő ember. mert megtanultak bánni az ember fényszövedékének szerkezetével. hogy valaki tudatában van valaminek. – Minden egyes emanáció korlátlan energiaforrás is egyben. és soha nem volt alkalma elgondolkodni a dolgokon. hogy képesek voltak ezt az izzást a szövedék felszínén található eredeti helyzetéből a gubó teljes széltében keresztben befelé terjeszteni. hogy azért lehettek mesterei ennek a művészetnek. hogy a fényszövedékből font gubón kívüli emanációk a gubón belüli emanációmennyiségre bizonyos nyomást gyakorolnak. hogy a Sas emanációinak fényessége felizzítja az illető teremtmény fényszövedékén belül elhelyezkedő emanációk fényességét. Ez a nyomás határozza meg azt. – A Sas emanációi nem egyszerűen fényszálak – válaszolta don Juan. Don Juan elhallgatott.

Neked és nekem nem lenne megfelelő. Láttam. Volt valami bennem. de visszakeveredtem a mindennapi tudat állapotába. mintha az egyik részem még mindig álomban lenne. Amikor újra visszakerültem az emelkedett tudomás állapotába. Kopogtattak az ajtón. Felébredtem. rögvest azután. Sötét volt. és azt mondta. Határozottan az volt az érzésem. – Csak nincs itt valami asszony. amelyen ültünk. Valaki hozott neki egy lábas forró pörköltöt és jó sok tortillát. de elmosolyodott. Don Juan mélyen aludt egy gyékényen a padlón. mivel ezekben az állapotokban mindennél jobban tisztában voltam létem korlátaival. olyan szörnyű félelem tört rám. – Ki hozott neked enni? – kérdeztem. . hogy holtfáradtan hazaértünk a hegyekből. Tisztán láttam mindent a nyitott ablakon át beömlő holdfényben. don Juan? – Attól függ. és kinyújtóztatta lábát és kezét. Szerettem volna. amit csak akarnak. hogy mindhárman elaludtunk. de don Juan hátba vágott. és az ajtóhoz lép. ha nem hagyja még abba. Mindketten rám mosolyogtak. A düh és a szomorúság a tehetetlenség érzéséből fakadt. Don Juan felállt a gyékényről. miközben teljesen ébren voltam. és azt csinálnak vele. aki főz rád? Don Juan is bejött a konyhába. kinek! Neki ez így tökéletes. Megkönnyebbültem. ami messze járt. mert így vagy úgy. de volt valami ijesztő a mosolyukban. Genaro és az én jótevőm jobban hasonlít a régi látókhoz. Don Genaro meggyújtotta a petróleumlámpást. Utána mentem a konyhába. hogy újra magamnál vagyok. Egyetlen oka volt ennek: ezekben az állapotokban teljesnek éreztem magam – semmi nem hiányzott belőlem. mivel ezeket az ép ésszel felfoghatatlan állapotokat tartottam most már igazi énemnek. amely valami mérhetetlen szomorúsággal társult. Egy pillanatra nem tudtam.– Úgy jobb. mint az újakhoz. pihenésre van szükségem. de nekünk kötelességünk magyarázatokat adni. hogy don Genaro feláll. megkönnyebbülést és dühöt éreztem egyszerre. Akkor vettem csak észre. Szinte felsikoltottam. amitől az emelkedett tudomás állapotába kerültem. hogy talán álmomban vagy amikor felébredtem. hol vagyok. mert kezd lankadni a figyelmem. uralják a tudomás parazsát.

– A látók cselekedetei sokkal bonyolultabbak annál. hogy mindannyiunkat felfoghatatlan feladatok elé állított. láttál. ha az életem múlna rajta. fejtse ki egy kicsit bővebben. – Nem. vagy minek voltál a tanúja. Végtelenül sok minden van még ezen az állapoton túl. amit az imént mondott. miről beszél. hogy felidézzem. más nem. Akkor se lennék képes rá. Az volt a szokása. de oda is el fogunk jutni. mert én éppen olyan vagyok. semhogy az embert egyszerűen testre és lélekre osszák. Kérleltem. olyan állapotokban esett meg velem. amit az emelkedett tudomás állapotában csináltam. hogy magyarázza el. hogyan lehetséges az. Végül majdnem ugyanoda jutottunk. – Ezek az emlékek valahol csapdába estek a lelkemben? – kérdeztem. Homlokegyenest az ellentéte vagyok jótevőmnek. Azért felejtetted el. aki semmit sem volt hajlandó elmagyarázni. Számára csak cselekvés létezett. még arra is emlékszem. Kértem don Juant. hogy mit csináltál.Megkértem don Juant. magyarázza meg nekem. és mindenre vissza tudok gondolni. – Idővel meglesz a magyarázat is – mondta don Juan. amelyekben a mindennapi tudatom megnőtt. mint te. Voltak közülünk olyanok. amire akkor se tudnál emlékezni. Don Juan türelmesen elmagyarázta. Mihelyt azonban visszatérek normál. Az emelkedett tudomás állapotában ugyanis mindenre emlékszem magammal kapcsolatban. – Ezeknek a területeknek a használata a látás. egész lényednek ezeken a területein van csapdába esve – mondta. amit elfelejtettél. Túlságosan egyszerű lenne így – mondta don Juan. hogy oldjuk meg őket. hogy mindaz. – Lassú folyamatról van szó. azzal magunkra hagyott. mindennapi tudatszintemre. vagyis olyan állapotba kerültem. amelyben lényem egészének más területeit használtam. ami valaha is történt velem mindkét állapotomban. – Amit elfelejtettél. semmire nem emlékszem abból. én is szeretem megérteni a dolgokat. . hagyd abba! – mondta. mert amikor az a bizonyos dolog történt. ami velem történik. – Hiszen még semmire sem emlékszel! Az emelkedett tudomás állapota csak átmeneti állapot. amit elfelejtettem. ha ezen múlna az életed. de nem volt igazi tudásunk. Igaza volt. ahova a régi látók – mindent meg tudtunk csinálni. Fogalmam se volt róla. – Állj. felfokozódott. Azért lassú ez a folyamat. akiknek soha semmit nem sikerült megoldaniuk. hogy képtelen vagyok emlékezni.

hogy megértsék. – Nem csodálom – felelte don Juan. érzelemtől mentes felismeréseket tekintik a legértékesebbnek. A látók általában össze szoktak roppanni. hogy teljes összpontosításra van szükségem. Ahhoz. Az egész csak érzelemkitörés volt a részedről. Szabadjára engedték érzelemkitöréseiket. amikor megértetted. ez a vázlat szolgáljon neked térképként azon a tájon. és egy pillantást vetünk a megismerhetetlenre. semmit sem értettél meg igazán. hogy ennyi év után még mindig nem jöttél rá. – Akkor mi a látás? – kérdeztem. hogy kérdezzek valamit. A régi látókkal ugyanez történt.– Most aztán még jobban meg vagyok kavarodva. Don Juan megismételte. Don Juan meredten nézett. Amikor azonban eljött az ideje annak. De látni nem szemmel kell! Hosszú szünet következett. a látás szemmel történik – folytatta. amit normál tudatunk a maga korlátaival még sivárabbá tesz. hogy a látás nem a szemtől függ! Csak a szokásos hibát követed el. képtelenek voltak rá. hogy felfedjük minden legbensőbb magját. józanságra van szükség. akik meghatódnak attól. hogy létünk az emberi elme számára felfoghatatlanul bonyolult. Azért merem ezt mondani. mit láttak. Óvakodj azoktól. – Mindenki áldozatául szokott esni annak a hibának. hogy azt hiszi. ha rájönnek valamire! Az ilyen emberek semmire nem jöttek rá! A tudás harci ösvényén elmondhatatlan veszedelmek leselkednek azokra. mint valaha – mondtam. amikor rájönnek. – A látás azt jelenti. és hogy az új látók a mély. – A napokban például – folytatta don Juan –. miben áll la Gorda és a te önhittséged. megtapasztaljuk az ismeretlent. hogy az ember meg tudja érteni a dolgokat. Ezért a látás nem nyújt megnyugvást és vigaszt az embernek. . hogy a megértés döntő fontosságú. ami szerint az új látók elrendezték a tudomásra vonatkozó igazságokat. akik a józan megértés híján vannak – folytatta don Juan. – Te se lepődj meg. – Én számodra csak azt a sorrendet vázolom fel. Nyilván arra várt. mintha semmire sem jöttél volna rá. mert másnap már ugyanolyan magas lovon ültél: olyan beképzelt voltál. nem érzelmekre. ahol saját látásod segítségével kell majd eligazodnod.

annak ellenére. hogy a látás hangja csak az emberre jellemző – mondta. mihelyt az új beigazodás megtörténik – folytatta don Juan. hogy a rutinszerűen használt emanációk beigazulása a mindennapi világ észlelésével azonos. amikor egy ilyen emanáció a helyére kerül. ez a hang a mindenekfölött álló teljesség hangja. hogy leültem volna az asztalhoz enni. amelyet a köznapi dolgok rendjéből való kilépés hoz létre. hogy a látás beigazulás. hasonlóképp hibás lenne azt mondani. Ezt a teljességet az ember gyámolítójának tartották. hogy az ember csak úgy néz. azt szokták mondani. Don Juan erre elmagyarázta. aki bensőséges kapcsolatban áll az emberrel. hogy a későbbiek során. – Egy hang a fülében megmondja. mi micsoda. Pillanatnyi csend után don Juan folytatta a látás hangjának magyarázatát. Azt mondta. A látás tehát. amit don Juan mondott. Az ember akkor lát. Az új látók számára a látás hangja valami teljesen felfoghatatlan dolog. A régi látók azt hitték. hogy a látás hallás. a legrejtélyesebb. mert a beszédet az emberen kívül nem gyakorolja más lény. Amikor befejezte a mondandóját. amelyet ők az Ember mintájának neveznek. ahogyan előrehaladunk a magyarázatokban. hogy ezzel a hanggal fogják mérni egy-egy új beigazulás megestét. nem olyasmi. amit a látó csinál. hogy már megszámlálhatatlanul sokszor láttam. hogy korábban az észlelésről mondta azt. nincs hangja. Az új látók azonban rájöttek. – Amikor a látó ember lát. valami mindent megmagyaráz neki. – A magam részéről én arra a következtetésre jutottam. minden világossá fog válni előttem. . Don Juan a látás hangját legmegmagyarázhatatlanabb dolognak nevezte. hogy ez a hang a tudomás parazsa. mint a hárfajátékos a hangszer húrjain.Don Juan azt felelte. Egyáltalán nem emlékeztem arra. Don Juan nem volt hajlandó további magyarázatokat fűzni a kérdéshez. hogy el kellene feledkeznem a szememről. hogy igazodás kérdése. annyira csak arra koncentráltam. hogy majdnem üres előtte a tányér. eszembe se jutott még. míg a közönségesen nem használt emanációk beigazulása a látás. észrevettem. – Azért lehet így. ami úgy játszik a Sas emanációin. Nem tudtam szabadulni a látás megnevezésétől. hogy ennek a teljességnek. nem látás az. a látók azonban mégis úgy döntöttek. Ha nincs ez a hang. mire emlékeztettem arra. mivel ennél végtelenül többről van szó. Azt mondta. azt állítván.

és megállítják a mozgásukat. hogy a fénylényt ebben a pillanatban béklyózza le a tudomás. hogy minden más kiesett a tudatomból. mert nem akartam bevallani. mindketten harsány nevetésben törtek ki. hogy a látó ember ilyenkor valami leírhatatlan jelenséget lát. Az én tányérom is üres volt. mi folyik. Vacsora után don Juan folytatta a tudomás felizzásával kapcsolatos magyarázatát. he? Beismertem. Odanyújtott nekem egy nagy korsó vizet. Egy kicsit aggódok is miattad! Nem kellett volna két tányérral enned. – Nekem egy kicsit túl sok volt benne a csili – mondta Genaro. annyira belefeledkeztem don Juan magyarázatába. Az előttem lévő tányér Genaro tányérja volt. ha lehet. hogy valószínűleg igaza van. igaz. hogy problémáim vannak az emlékezéssel. – A fényszövedéken kívüli. Tudtam. Amikor azt mondom. hogy a szabad emanációk nyomása lesújt a szüntelen mozgásban lévő belső emanációkra. Bizonyos határokon belül azonban van némi egyformaság. – A nyomás következménye azonban rendkívül különböző. hogy odamentem az asztalhoz. és levette rólam a tekintetét. Genaro mellettem ült. Amikor mohón kiittam az egész korsót. – Ízlett a pörkölt? – kérdezte Genaro. hogy Genaro csak mókázott. mintha egy gyufát gyújtott volna valaki közvetlenül a két szemem között. még falánkabb disznó lennél. amiről a legcsekélyebb kétség nélkül azonnal tudja. Mármost – folytatta don Juan –. mivel az érzékeny lények szövedékburka más-más módon reagál erre a nyomásra. a látó ember tudja. hogy ettem volna. Nem is ettem. és úgy figyelt. mit . mintha még soha nem hallotta volna ezt a magyarázatot.Genaro vigyorogva bámult rám. Fizikailag fogtam fel – mintha sárgás fény villant volna fel és csapott volna belém. hogy oltsam a szomjamat. csak egy kis pörköltmaradék volt benne. – Igen – feleltem. Egyáltalán nem emlékeztem arra. mintha épp most fejeztem volna be az evést. szabad emanációknak nevezett emanációk által a szövedéken belüli emanációkra gyakorolt nyomás valamennyi érzékeny lény esetében egy és ugyanaz – mondta don Juan. azt szeretném kifejezni ezzel. és lehűtsem vele a torkom. és megállítja őket mozgásukban. Mintha az emelkedett tudomás állapotában. hogy a szabad emanációk lesújtanak a szövedéken belüli emanációkra. – Te nem vagy hozzászokva az ilyen fűszeres ételekhez. amikor a látó ember azt látja. arra sem. Hirtelen rájöttem. és leültem.

Végül kihunyt a szeméből az izzó fény. hogy a tudomás mindig kívülről érkezik. A látók természetesen azt vallják – mondta don Juan –. Azt mondta. de azonos halmazállapotban növekszik. A látók szerint. – Genaro majd elmondja. Az volt az érzésem. Don Juan csak hosszú szünet után folytatta magyarázatait. hogy a szabad emanációk nyomása magával vigye. a látók látták. hogy a kötést kereső külső emanációk összeolvadjanak azzal. amit mondtam. A látás hangja közli vele. hogy hagyni kell. hogy milyen mértékben képes engedni. Don Juan égő szemmel. Te azonban mindig ellenérzéssel fogadtad. hogy két szeme helyén egyegy ragyogó fénypont jelenik meg. valami mérhetetlen mélységből nézett rám. hogy elemészti. aki helyeslőén bólintott. ha engedjük. hogy a szövedékburkon belüli emanációk tökéletesen nyugalmi állapotba kerültek. vagyis műveli a tudomást. . – Mindig mondtam. hogy a fogamzás pillanatától kezdve magának az életben levésnek a folyamata növeli és gazdagítja. Julian nagual a nemzőerő megőrzésével és átirányításával kapcsolatban – mondta don Juan. ami bennünk van. hogy a tudomás a fogamzás pillanatától kezdve elképesztően sokféle módon ugyan. azzá válunk. – Minden érzékeny lény tudomásának a foka attól függ – mondta –. és bizonyos külső emanációkban párjukra találtak. mintha valami láthatatlan erővel. vagyis az igazi misztérium nem magunkon belül keresendő. belülről izzó tűzzel küzdene. Mivel természetüknél fogva a szabad emanációknak kell megkötniük azt. Egy pillanatra úgy tetszett. sodródó fluidumokká. és az azzal fenyegetné. mit mondott nekünk a mi nagualunk. amik valójában vagyunk: örökkön-örökké szüntelen mozgásban lévő. a látók például látják.jelent. és folytatta. Don Juan ránézett Genaróra. a tudomás művészetének az a nagy fortélya. – A születés vagy a fogamzás pillanatától kezd el növekedni a tudomás? – kérdeztem. Én viszont mindig is a tetterő. Hosszú szünet támadt. az energia megőrzésének és átirányításának a szempontjából beszéltem róla. mert azt hitted. Azt mondta. amit elkezdett. ami a szövedékburkon belül található. milyen végtelenül fontos a nemzőerő! Ezért kell nagyon nagy gonddal és önuralommal élni vele. hogy ez megessen. – A fogamzás pillanatától – felelte don Juan. a nemzőerő felett gyakorolt önuralmat erkölcsi szempontból értem.

hogy az új tudomás nem szilárdul meg – folytatta don Juan. cojida aburrídából eredek. soha ne éljenek nemi életet. A többiekről látta. amit akarnak. A nász mindig tudomás adományozásával jár. Neki például soha nem volt semmi problémája a nemi élettel. hogy uralkodjanak magukon. Nekik azt mondta. Most a Sasnak a nemzőerőre vonatkozó parancsáról beszélünk. Silvio Manuel kivételével egyikünk sem követte a nagual tanácsát. Nem volt hozzá energiánk. noha megeshet. bár javasolta. mint én. – De eltávolodtál a témától. A Sas a nemzőerőn keresztül adományozza a tudomást. egyetlen pillantás elegendő volt ahhoz. . Mindig ezt csinálod. nincs elég energiám a nemi élethez. hogy a nemzőerőt az élet adományozására kell használni. hogy értjük. mivel vékaszámra volt energiája. mert így meg tudják őrizni azt a kevés tetterőt. Elias nagual segítségével elhúzta előttünk a másvilág függönyét. Azt mondta. hogy a nemzés aktusa a tudomás parazsának az adományozását szolgálja. Mind azt válaszoltuk neki. hogy a nemi élet energia kérdése. nem unalmas nemzésből fakadtak. Ugyanezt mondta Silvio Manuelnak és Emilitónak is. A Sas parancsa úgy szól. hogy közölje velem: az én fütyülöm csak pösölésre való. hogy van elegendő energiájuk. a jótevője. Ezért én is unalmasnak és fáradtnak születtem. mert a szüleim túlságosan fáradtak és unottak voltak. amit mond. A nász alatt – mondta don Juan – a két szülő fényszövedékébe zárt emanációk mélyen felkavarodnak. Silvio Manuel kivételével majdnem mind ott vesztünk. hogy azt csinálnak a nemzőerejükkel. Julian nagual azt javasolta. aminek csúcspontjaként izzó tudomásuk egy-egy darabját egymásba elegyítik. hogy az olyanok. s az így keletkező tudomás leválik szövedékükről. Az érzékeny lények nászakor tehát a fényszövedéken belüli emanációk minden tőlük telhető erővel tudomást adományoznak annak az új érzékeny lénynek. Egy szép nap aztán. másra nem.– Julian nagual mindig azt mondta – kezdte Genaro –. – Mi a másvilág függönye? – kérdeztem don Juantól. – Az. és próbálják megérteni. amivel rendelkeznek. amikor engem csináltak – vagyis unalmas nemzésből. akit teremtenek. és habozás nélkül mindannyiunkat betaszított a másvilágba. amit Genaro mondott róla: függöny – felelte don Juan. – Az emberi lények fényszövedékén belüli emanációknak nincs tudomásuk a kedvtelésből folytatott nászról. Amikor azonban meglátott engem. minden előzetes figyelmeztetés nélkül. hogy kiálljuk a másvilág löketét.

Olyan tetterő volt bennük. milyen komoly volt az ő jótevőjük. az életet adományozó nemzőerő. mint a hülyék. hogy elfecséreljük tudomásunk izzó parazsát. mondván. hogy elég energiájuk legyen ahhoz. hogy az ilyen fenségesen nagyszerű átlényegítés. – A nagual igazat mond – mondta. hogy éppen ilyesmire gondolt. én is velük együtt nevetnék. hogy elfeledkezzenek a felelősségükről. amit Genaro csinál? – kérdezte teljesen komolynak tettetve magát. Don Juan nehezen tudta megállni. A harcosok tudják. hogy az egyetlen igazi tetterő. – Az emanációknak igazán nincs ilyenről tudomásuk. és halk hangon. nemi aktusok utánzásával reagált. hogy egy harcosnak ez mit jelent. amely egyetlen pillanatra sem engedi meg nekik. Valahányszor erről beszélt. hogy hozzájuk képest öregnek éreztem magam. Hosszú időbe került. és azt hiszi. mindig vitába keveredtünk. Betaszított minket az ismeretlenbe: szinte mind ott vesztünk. hogy lássanak. Én komolyan azt kérdeztem don Juantól. Kajánságuk szinte fertőző volt. miközben hozzátette. amíg lenyugodtak. hogy el ne nevesse magát. amelyet az ember kénye-kedve szerint fecsérelhet. Genaro megköszönte. csupán fizikai erő. Mindketten úgy vihogtak. Ez a tudás az. hogy az átlagember számára ez mit jelent a mindennapi életben. kötelességem tiltakozni és szembeszállni az efféle nézetekkel. Mindig úgy éreztem. Ha a harcosok azt akarják. és rám kacsintott. amikor a tudomásról magyarázott. a hangsúly kedvéért a fejét rázva beszélt. hogy elismerésre méltatta egyetlen hozzájárulását a tudomás magyarázatához. és megjegyezte. fukarnak kell lenniük nemzőerejükkel. Már korábban is hallottam don Juan szájából ugyanezt. hogy az ember gyarlóságában semmi tekintettel nincs a lét misztériumára. ha én is tudnám. Ez volt Julian nagual leckéjének a tanulsága. – Igazán nem tudom – mondta végül don Juan válaszként a kérdésemre. Mivel természetesen mind látni szerettünk volna. Don Juan helyeslően bólintott. mert az egészet a nemiség puritán megítélésének tartottam. . ettől fogva tartózkodtunk attól. Genaro erre obszcén mozdulatokkal. – Én csak azt tudom. amely a rendelkezésünkre áll.Genaro áthajolt az asztal fölött. – Mármint az. mint az élet és a tudomás adományozása. ide-oda riszálva a csípőjét.

sötét folt alakul ki a szülők fényszövedékében. – A látók legalábbis semmit sem tehetnek. ott. lehet-e tenni valamit azért. Az új ciklusnak. minden egyes gyermek nemzésekor és nevelésekor csökken a szülők tudomásának izzása. Megkérdeztem don Juantól. hogy látják. A látók célja az. törékeny szülők esetében szinte kihuny a tudomás parazsa. hogy ítélkezésre képtelen.Most sem volt másképp. majd don Juan tudatállapotot változtattatott velem. Egyes túlérzékeny. és nincsenek gyerekei. A baj az. hogy az emberek jobban megértsék a tudomás izzásának mibenlétét. A gyermekek tudomásának növekedésével nagy. ahonnan az izzó tudomásdarab kiszakadt. magától kell létrejönnie. és nincs rá tekintettel. Helytelen dolog. . elfogulatlan tanúként éljenek. de az is hiba. hogy szabadok legyenek. semmit – felelte. ha el kell jönnie. – Menjünk el ma egy eredeti helyszínre! – mondta Genarónak. hogy a gyermekek a tudomás izzásából elveszik a nekik járó részt? – kérdeztem. ha nem tudjuk: minden egyes gyermek elvesz valamit a tudomás izzó parazsából. – Honnan tudják a látók. – Semmit – felelte. ha az ember nem vesz tudomást mágikus természetéről. – Mit tegyen az ember a természetes érzékiségével? – kérdeztem don Juant. ha valaki a nemiség életadó erejét zabolátlanul tékozolja. és ettől mind a ketten könnyesre kacagták magukat. egy kiigazított ciklus létrehozásának felelősségét kellene magukra vállalniuk. 5 Az első vigyázó figyelem Másnap már kora hajnalban megreggeliztünk. – Nem az érzékiséggel van a baj. Ez általában a gubó középső tájékán található. ha nem így lenne. Néha még az is látható. – Nem. amit magától senki nem tehet. – Onnan. hogy ezek a foltok egymásra rakódnak. miközben a gyermeké nő.

– Mit kezdett mondani a jótevőtökről? Miféle szövetségest kapott el itt? – kérdeztem don Juantól. – Várjunk sötétedésig! Felállt. tüstént leültünk egy lépcsőzetes domboldalból kiemelkedő óriási. hogy én is halljam. és megnyugtatott.. – A magyarázatok során még többször vissza fogunk térni ide. Kora reggel indultunk el Genaro házából. és rám mosolygott. Izzadni kezdtem.. homorított háttal elindult körbekörbe a sziklatetőn.. és lábujjhegyre emelkedve. – Korán van még ahhoz. Majd megőrültem. Miközben hozzám beszélt. véletlenül rápillantottam Genaróra. Csodálkoztam. pontosabban a szövetséges. mintha nemrégiben aratták volna le.. szinte hisztériás rohamot kaptam – amikor Genaro végre abbahagyta az egészet. mintha csak azt akarná a tudomásomra hozni. hogy Genaro csak az én káromra szórakozik. Különben pedig olyan helyre fogunk elmenni – mondta –. Ahogy megálltunk. – Hátborzongató dolgok szoktak itt történni éjszakánként – mondta Genaro. olyan ideges lettem.– Az jó lesz – felelte Genaro zordonan. Don Juan szemöldökével észrevehetően intett Genarónak. aki alig észrevehetően csóválta a fejét. Egy pillantást vetett rám. ahol valaha. Szinte alig tudott uralkodni magán. eredeti látók éltek. aztán halkan. Rövidke út után megérkeztünk a környező kopár hegyek közé. hogy don Juan nem mond igazat. hogy kísértettörténetekkel ijesztgesselek – mondta Genaro. lapos sziklatetőn. talán túlságosan sok. hogy érzelmi állapotaim milyen könnyen röpítenek szinte már uralhatatlan magasságokba vagy ragadnak a semmibe. levegő után kapkodtam. mintha nem akarná. Pillanatok alatt szinte elviselhetetlen félelem és gyanú tört rám. Don Juan mellém lépett. olyan jól mulatott ő is. évezredekkel ezelőtt az ősi. – Julian nagual itt kapott el egy szövetségest. aki a mondat közepén elhallgatott.. – Ez az eredeti helyszín – mondta don Juan. amit mond. egy kukoricaföld kellős közepén. .. és hahotára fakadt. amely úgy nézett ki. hozzátette: – Kell-e neki.

A látó emberek képesek annyira tökéletesíteni vigyázó figyelmüket. – A tudomás egyik igen finom alkalmazására utalt – mondta aztán. Don Juan azt válaszolta. Újra az volt az érzésem. az az alapos gyanújuk támadt. s hogy ez a tudomás nő? – kérdeztem.Don Juan nem felelt azonnal. . hogy a vigyázó figyelem az élet által befogott és fölnövelt tudomás – felelte don Juan. Azt mondta. állati tudomásból fejlődik ki. és mindaddig növelhető. még mindig Genarót bámulva. amelyet az ember képes elérni az életében: a nyers. csodálatos műveletet már-már közhelyesnek tüntet fel. hogy az én káromra szórakoznak. miután befejezte a kört. hogy a tudomás csak alapanyag. hogy az emberi lények növekedésének egy adott időpontjában a fényszövedékükön belül nagyon fényessé válik egy emanációs sáv. Egyes esetekben olyan drámai ez az izzás. hogy az érthetőség kedvéért leegyszerűsítik a dolgokat. Don Juanon látszott. hogy a meghatározásoknak mindig megvan az a veszélye. hogy az ember tudomását művelni szokták. egy varázslatos. és mindketten valami olyasmiben sántikálnak. A látóknak. hogy át tudják fogni az ember számára lehetséges dolgok teljességét. – Hogy szokták leírni a látók a vigyázó figyelmet? – kérdeztem. hogy a sáv összeolvad a külső emanációkkal. Don Juan hirtelen belefogott a magyarázatba. hogy a felnőtt emberi lényeknek a növekedés folyamatában megérlelt tudatát többé már nem nevezhetjük tudomásnak. Ebben az esetben például. Genaro. mivel felnőttkorra a tudomás olyan feszült és összefonódott valamivé válik. ezt a növekedést tapasztalva. hogy teljesen lenyűgözte Genaro produkciója. szinte zihált. visszaült mellém. amiről nekem fogalmam sincs. amely egyre jobban fölizzik. amit a látók vigyázó figyelemnek neveznek. ahogy az emberi lények egyre több tapasztalatra tesznek szert. a látók hosszas fáradozás után arra a következtetésre jutottak. – Azt szokták mondani. – Honnan tudják a látók. A hangja csillapítóan hatott rám. s a vigyázó figyelem a tudomás érlelésének végterméke. A vigyázó figyelem a legnagyszerűbb dolog. mert Genaro bohóckodását nézte teljes elragadtatással. amíg át nem fogja az ember számára adott lehetőségek teljes körét. Nagyokat szuszogott. majd kiszakadt a tüdeje. Hozzátette. mikor az ember megkísérli megnevezni a vigyázó figyelmet.

az átlagembernek nincs értékesebb tulajdona. Más szóval. nem minden létező érzékeny lényre. Talán ez az egyetlen. ami – átlagemberként – mi magunk vagyunk – folytatta don Juan. összefonódott. az ismert világot. mint a többi tárgy. hogy a testünk ugyanolyan. az emberi lehetőségek ezért szinte kimeríthetetlenek. mondjuk. hogy az emberben az első vigyázó figyelem az állati tudomás.Kíváncsi voltam. Az ember számára lehetséges dolgok az ismeretlen birodalmába tartoznak. Amikor ezt mondják. Don Juan nyomatékosan felhívta a figyelmemet arra. amely a tapasztalat során a mindennapi világ megszámlálhatatlanul sok vonatkozását követni képes. Don Juan elmagyarázta. s mind a három külön-külön. Don Juan azt felelte. Van tehát első. Az emberi lehetőségekre viszont ezzel szemben. amit a látóknak sikerült megvalósítaniuk. hogy az ember számára adott lehetőségek azok. Nem egyszerűen típusokról van szó. az is-mert világ szintjén helyezkednek el – következésképpen mind számban. – Az első vigyázó figyelem mindaz. az első vigyázó figyelem része. az a jellemző. amit csak képes elgondolni az ember. de képesek lehetünk megvalósítani őket Az ember számára adott lehetőségek egyik példája. ami a miénk. az új látók a látás eszközével alapos vizsgálat tárgyává tették az első vigyázó figyelmet. még ha leszármazottaik többsége nem érti is. – A látók azt szokták mondani – folytatta don Juan –. mondjuk. az – tette hozzá –. Ezek a lehetőségek a mindennapi élet. mindaz. hogy az emberi testtel kapcsolatos vélekedések közül azt a hitet valljuk a magunkénak. hogy ezek a látók igazándiból mit láttak. második és harmadik vigyázó figyelem. amelyeket fokról fokra lehet elérni. Amikor a testet tárgynak tekinti valaki. amikor fénytojásnak. amire ennek a vizsgálatnak a során jutottak. önmagában teljes tartományt alkot. Tudva azt. hanem csak az emberi lényekre gondolnak. amelyek közül mint személyek választani tudunk. hogy az új látók szigorú vizsgálatából eredő következtetéseknek igen kevés köze volt az . finom és végtelenül törékeny képességgé fejlődik. mind terjedelemben erősen korlátozottak. hogy a vigyázó figyelemnek három típusa létezik. akik az embert tojásszerű fénylénynek látják. Ezek közül a lehetőségek közül nem választhatunk. Teljes világszemléletüket és leszármazottaik világszemléletét is az alakította ki. – Mivel az első vigyázó figyelem ilyen abszolút mértékben uralkodik az életünk felett. hogy mi az igazi értéke. hanem szintekről is. akkor viszont az ismeretlent ragadja meg. hogy van-e valami különös jelentősége az adott lehetőségek teljessége és a lehetséges dolgok teljessége közti különbségnek.

hogy a második vigyázó figyelem tartományába végtelenül könnyű belépni.észhez vagy a racionalitáshoz. finoman kimunkált eljárásokra van szükség. – Azért neveztem különösnek a második vigyázó figyelem állapotát. Tulajdonképpen az volt a céljuk. hogy álmodik. hogy mit látnak a látók az első vigyázó figyelemben. amely – hogy úgy mondjuk – a fényszövedék felszínéhez van kötve. mondta már. tudásukat képesek voltak a saját tudomásuk felizzítására használni. mert ahhoz. hogy a második vigyázó figyelmet olyan összpontosítási képességnek kell megelőznie. amely a mindennapi élethez szükséges tudattól eltérő kategóriába tartozik. amely már az ismeretlenre vonatkozik. hogy az ember fel tudja használni ezeket az egyébként parlagon heverő emanációkat. Erre pedig csak látó emberek képesek. hogy az ember tudatában legyen annak. – De mégiscsak olyan parázsdarab. amikor használni kezdjük az ember fényszövedékén belüli emanációkat. A második vigyázó figyelem viszont a tudomás felizzásának sokkal bonyolultabb és különösebb állapota. Én a világ minden kincséért se lennék hajlandó ebben a tartományban kóborolni – folytatta don Juan. Ez a parázsdarab fogja át az ismert világot. s az ottani világ szinte ellenállhatatlanul csábító. Ez a fajta összpontosítás olyan tudatalkat. különleges. az embernek látnia kell azt. amekkorát egyáltalán el tudunk képzelni. szinte végtelen. miáltal felfoghatatlan mértékig ki tudták terjeszteni kalandozásaik körét. akik a tudomás művészetének nagymesterei voltak – mondta don Juan –. A második vigyázó figyelmet bal oldali tudomásnak is szokták nevezni – mondta – Olyan nagy kiterjedése van. és ennek végtelen önfegyelem és összpontosítás az előfeltétele. hogy felismerje működésének természetét. A nagy baj az. – Ez a tartomány olyan kusza és olyan bizarr ingovány. amelynek ez az egyetlen lehetősége arra. Alapvetően fontos megvizsgálni. A régi látók. – Az első vigyázó figyelem a tudomás végtelen mértékben fölizzított parazsa – folytatta don Juan. hogy józan látók csakis a legszigorúbb feltételek mellett merészkednek oda. és akkor jön létre. amikor az álmodás művészetéről beszélt nekem. hogy sorjában . mivel ahhoz. Korábban – folytatta Don Juan –. hogy megvizsgálhassuk és megmagyarázhassuk az első vigyázó figyelmet.

hogy hasonlóképpen ajándék az. Azt állította. amit akartak. hogy sikerült egyszerre csak egy sávot átizzítaniuk. – Az emberi lények legnagyobb teljesítménye az – mondta don Juan –. ismét szem elől vesztettem mindazt. A harmadik vigyázó figyelem állapotát akkor érjük el. ennek az ajándéknak azonban más a jelentése. amely nem csupán egyetlen sávot izzít fel. Nyugat felől lágy szellő fújdogált. de furcsa módon éppen attól ragadtak benne a második vigyázó figyelem ingoványában. – Ne aludj el! – mondta don Juan. hogy megtisztítsák a Sas eledelét. mert sehol sem láttam. Hanyatt feküdtem a sziklán. hogy felfalattassék. hogy a halál pillanatában valamennyi emberi lény belép a megismerhetetlenbe. miközben megtartják életerejüket. anélkül hogy testetlenné vált tudomás lenne belőlük. Nem tartotta érdemesnek azokkal a véletlenszerű esetekkel foglalkozni. és kizárólag azért. ahol a tudomás parazsa egy csapásra túljut a fényszövedék kötelékein. ha a tudomás parazsa belülről izzó tűzze válik. Don Juant szent borzadállyal töltötte el az új látóknak az a tudatos törekvése. Az új látók kijavították ezt a hibát – folytatta don Juan –. El is érték. – Semmiképpen ne aludj el ezen a sziklán! . amely fényvillanásként halad a Sas csőre felé. Miközben don Juan magyarázatára figyeltem. földerítsék a szövedékükön belüli összes emanációt. hogy a tudomás művészete a maga természetes végpontjáig fejlődjék. és engedték. Megjegyezte. hogy élve és oszthatatlan lényük tudatában eljussanak a harmadik vigyázó figyelem állapotába. amit az új látók kapnak azáltal. hogy bebocsáttatnak a harmadik figyelem tartományába. ami körülöttem volt.fölvilágosítsák. és behunytam a szemem. amikor emberek és más érzékeny lények öntudatlanul belépnek az ismeretlen és a megismerhetetlen tartományába – amit a Sas ajándékának nevezett. hanem a Sasnak az ember szövedékében rejtőző valamennyi emanációját egyidejűleg. Furcsa módon azon kaptam magam. hogy a sziklán kuporgok. de csak nagyon-nagyon rövid ideig. és don Juan mellettem guggolva gyöngéden lefelé nyom a vállamnál fogva. és egyesek még a harmadik vigyázó figyelem állapotát is megélik. Genaro nyilván felállhatott és elmehetett. hogy eljussanak a vigyázó figyelemnek erre a szintjére. Ezt inkább a teljesítményükért kapott jutalomnak lehet tekinteni.

Mindkettőjüket könyörtelenül betaszították az ismeretlenbe. amit mond. mi az.. mint a régi látók lehettek. és erőnek erejével visszatartott. és üljünk le. amikor belém mart a félelem. hogy ne kezdjem újra a szokásos kérdésemmel nyaggatni: mi történt velem? Don Juan azt felelte. hogy ilyen erős.. de nem érdekli őket. – Silvio Manuel viszont az akarat mestere. mi történhetett velem. azt hittem. mert pánikszerűen fáképnél hagytam őket. amikor én megijedhettem. Don Juan elmagyarázta. a testem futásnak eredt. hogy nagyot . – Az utolsó pillanatban kaptalak el – mondta. ahogy bementem. Valami furcsa érzés vett rajtam erőt. Mintha rohamot kaptam volna. – Engedd el magad! – folytatta. – Genaro a tudomás mestere – folytatta don Juan. átzuhantam egy bizonyos korláton. hogy épp a tudomással játszottunk. Tudják. – Hadd haljon el benned a belső párbeszéd a világgal! Teljes figyelmemmel azon voltam. a két karom összevissza kalimpált. hogy másszunk fel újra a sziklára. hogy a dologban van valami képtelenség. Az erőfeszítéstől levegő után kellett kapkodnia. amíg jobban nem leszek. Genaro ma megragadta az alkalmat. Felugrottam. Javasolta. A jótevőm ugyanazt tette velük. újabb bizalmatlansági roham jött rám. és nagyon mélyen behatoltam a bal oldali tartományba ő és Genaro követett oda. Genaro és Silvio Manuel bizonyos tekintetben olyanok. remegését és lüktetését. Képtelen voltam ellenállni a kísértésnek. mindössze egyórányi beszélgetés volt. amit az ő jótevője vele. Don Juan merően nézett. hogy lenyűgözve néztem saját testem vonaglását. de aztán éppoly hirtelen. kirontottam onnan. mire don Juan eleresztett. Don Juan rám vetette magát. Aztán villámcsapásszerűen ráébredtem. A görcsrohamok lassan-lassan csillapodtak. Leestünk a puha földre. ahol vasmarokkal lefogott. hogy kövessem. Bár nem voltam képes felfogni. hogy késő délután van már. – Ha nem sikerült volna. El nem tudtam volna képzelni. Lényem egyik része mégis annyira távol került a másiktól. hogy mialatt beszélt hozzám. A testem vadul rángatódzott. egy teljes napot vett igénybe. hogy azt is tudják. azzal tisztában voltam. egyenesen átmentél volna a normális énedbe. hogyan csinálják. Amiről azt hittem. hogy mit tudnak. Először nem tudtam. Tökéletesen össze voltam zavarodva.Fölültem.

s közben az járt az eszemben. mit történt az ismeretlenben. – Soha nem lenne hajlandó kimondani. . Arról is meg voltam azonban győződve. hogy nem vallotta be. annyira fontosnak tartja magát! Beképzelt. hogy mondja el. hogy tökfej. mi lesz abból. jobb lesz. hogy a látás hangját hallom. – Erre te magadnak kell majd emlékezned – szólalt meg egy hang a fülem mellett. – Tényleg olyan tökfej vagy? – kérdezte tőlem Genaro elkomorodva. Könyörögtem neki. ő is azt fogja mondani magáról. hogy ha lehet. – Meglátod. hogy meg sem ijedtem. Genaro a hátam mögött ült. mondván. Megfordultam. és azt mondom neked. mert amilyen tökfej vagyok. s végül mindhárman az ismeretlen kísérteties tartományában kötöttünk ki. – Rajtakaptuk! – mondta. aki nem indián. Annyira meglepődtem. hogy mindkettőjükből csak úgy árad felém a rosszindulat mint mérföldnyi széles folyam. Nem válaszoltam. – Én a látás hangja vagyok. Genaro legurult a szikláról a földre. – Sötétedik – mondta Genaro. mire eldobták magukat a röhögéstől. de közben reszket a félelemtől. miután don Juan gyorsan utánaugrott. hogy tökfej. Néztem. és segített neki felállni. Végre kedvükre kiszórakozhatták magukat valakin. hogy vihognak. ha mára befejezzük. majd betojik. – Ugyan. aztán elnevette magát. hogy ilyen jókedvűen csak az indiánok tudnak nevetni. még náluk is hisztérikusabban kezdtem vihogni. mert nem tudja. és vállon veregetett – kutya baja! – Kérdezd meg tőle! – mondta don Juan Genarónak. Még csak nem is fordultam ösztönösen a hang irányába. ma egy kis bált rendezünk itt. – Amint korábban ígértem. hogy tökfej. na – mondta Genaro. még képes lennék ijedtemben szörnyethalni.taszítson tudomásod parazsán. hogy egy faszkalap vagy – szólalt meg újra a hang. Olyannyira meg voltam győződve róla. Don Juan közbeszólt.

Nesztelen zaj susogását érzékeltem a hátam mögött. mint az a pereme. Genaro fürgén visszamászott a sziklára. akár indián. hogy magamhoz térjek. ahol mi ültünk. – A helyedben olyan kurva kínosan érezném magam. – Nyugodtan sírj csak! Sírd ki magad. akár nem. fáradt röptét. – Ne ragadtasd el magad önhittségedben! Semmilyen szempontból nem vagy különb! Egyikünk se az. mondván. Genarónak szemlátomást sikerült felbőszítenie. és a szikla másik végén. – Ne légy mohó! Hagyd. hogy jókat mulatott rajtunk. amíg minden egyes porszemet nem láttam a szárnyán. Világosan ki tudtam venni minden részletét.Don Juan azonnal megérezte. de ugyanúgy a félelemnek és a humornak is általában nagyon kijózanító hatása van. hogy mindannyian elgyöngülünk. Julian nagual és az ő jótevője sok-sok évvel meghosszabbította az életét azzal. – Finoman bánj a túlzó természeteddel! – mondta don Juan. mi a szándékuk. Valami kiemelt teljes belefeledkezésemből. hogy üvöltenem kellett a méregtől. ha létezik ilyen. mindjárt jobb lesz! Végtelen meglepetésemre szép csendesen elpityeredtem. amely körülöttünk röpködő nagy éjjeli lepkének látszott a homályban. az csak a dühre reagál. Átfutott az agyamon. ha a tudomásunk parazsa hirtelen eltolódik a helyéről. hogy mit tengünklengünk itt egész nap. mire gondolok. egy sor embert pillantottam meg. és odajött mellém. Elérkezett az esti szürkület. hogy Genaro vezessen! Ne vedd le a tekinteted arról a pontról! A csillogó pont határozottan éjjeli lepkének látszott. Amilyen erőszakos természetem nekem van. Genaro hirtelen szemmagasságban egy fényvillanásra mutatott a levegőben. . és most azért másztak fel a sziklára. Mindketten csak új erőt akarnak önteni belém. a dühnek. hogy sírva fakadnék – mondta. Hozzátette. Addig-addig követtem körbe-körbe lomha. amely egy kicsit magasabban volt. Megfordultam. Don Juan gyöngéden megveregette a vállam. Csak ezután éreztem magam jobban. hogy a közelben élő emberek biztos gyanúsnak találták. De aztán olyan dühös lettem. hogy ellássák a bajunkat. Azonnal tudtam.

– Most nem emlékszel. – Na ne. – Ha nem emberek. hogy emberek voltak. amikor már mindketten a ház biztonságában éreztük magunkat. hogy a tudomás úgy kezdődik. A misztériumokat csak megtapasztalni lehet. – Hadd tapasztaljam hát! – mondtam. se Genaro nem volt hajlandó egy szót se szólni. don Juan. – Persze hogy a saját szemeddel láttad – vágott vissza –. miközben ujját az ajkára tette. amelyet nem lehet racionálisan megoldani azzal. amíg vissza nem értünk Genaro házába. Genarónak kellett elűznie őket tőled. emlékezni fogsz. ne rejtélyeskedj velem! – mondtam. hogy siessek. don Juan? – kérdeztem. és érted jöttek. Se don Juan. s mégis a tudomás idézi elő a . milyen mélyen megzavarta az új látókat az az igazság. A tudomás az. – Kik voltak azok az emberek. Ez a nyomás hozza létre a tudat első aktusát. akkor mik voltak? – Óh. hanem egyenesen továbbment. – De hiszen egy nap alatt kétszer is tapasztaltad! – mondta. amelyek küszködve szét akarják törni a gubót. de ez nem jelent semmit. Don Juan elmondta. – A tudomás misztériumáról van szó. amelyek izzásban voltak. A szemed félrevezetett. Szó nélkül elindultunk. Genaro nem jött be velünk. hogy a tudomás áll a halál útjában. hogy megnézzük. hogy minden élőlény azért küszködik. Addig is térjünk vissza a tudomás magyarázatára! Don Juan megismételte. – Nem emberek voltak – felelte don Juan. Azért küzdenek. vissza se fordultunk. és szólt. ami útját állja a halálnak.Don Juan és Genaro lecsúszott a szikláról. Don Juan vadul rám is horkantott. Nem emberek voltak. és a petróleumlámpást is meggyújtottuk. csak tanúskodni lehet mellettük. miközben don Juan becibált engem az ajtón. hogy a szabad emanációk nyomást gyakorolnak a fényszövedéken belül csapdába esett emanációkra. ez állítja meg a csapdába esett emanációk mozgását. hogy meghalhasson. ez titokzatos dolog valóban – mondta don Juan. hogy beszélünk róla. hogy meghalhassanak. – A látó ember számára – folytatta – az az igazság. amikor tanúja voltál a tudomás misztériumának. – A saját szememmel láttam. követnek-e minket. De ha újra felszítod majd magadban azokat az emanációkat.

– Mi ez a számvetés. Don Juan is csak azért építgette és támogatta bennem az ésszerű gondolkodást. Az első vigyázó figyelem megvizsgálásakor az új látók rájöttek arra. ugyanakkor mindezeket a tulajdonságokat vissza kell magukban fejleszteniük ahhoz. A látóknak például módszeres. hogy mindent teljesen felejtsek el. Don Juan folytatta magyarázatát. – Semmit sem alakítottak ki – mondta don Juan. – Mondhatnád azt. – Az ellentmondásokat csak a mindenekfelett álló józanság érzésével lehet áthidalni – mondta don Juan. józanságnak. azt követelve tőlem. Nem találtak rá magyarázatot. izgatottan mozgó emanációk. hogy első vigyázó figyelmükkel számba veszik a Sas fényszövedéken belül található emanációit. hogy egy szabad emanáció rátalál egy belső emanációra és megköti azt. a józanság példaképének kell lenniük. – A látás segítségével cáfolhatatlan igazságokra jöttek rá. amit példaként említett. az első vigyázó figyelem vizsgálódva figyelni kezdi magát. Mondtam. hogy aztán szétzúzza az egész építményt. hogy ő a Sas eledele. mert a létet nem lehet ésszel fölfogni. hogy ezek az igazságok egymásnak nyíltan ellentmondó tételek szerint vannak elrendezve. hogy tudásuk egymásnak ellentmondó tételekből áll. Abban a pillanatban.halált azzal. don Juan. mert értettem. hogy értem. de nem nagyon. mire gondol. hanem az. . föl kellett ismerniük. – Az emberi lények számon tartják a gubójukon belül található emanációkat – felelte. – Miért alakítottak ki ellentmondásokból álló rendszert? – kérdeztem. amit mond. hogy ez a művészet? – Nevezheted az ellentmondások közt feszülő hidat aminek akarod – művészetnek. Az embereknél azonban nem ez történik. hogy külső emanációkhoz társulnak. szerelemnek vagy akár kedvességnek is. hogy tökéletesen szabadok lehessenek. don Juan? – kérdeztem. szeretetnek. hogy az ember kivételével az összes szerves lényben úgy csillapodnak le a fényszövedéken belül csapdába esett. Csupán arról van szó. – Semmilyen más teremtmény nem teszi ezt. logikus lényeknek. ésszerűen gondolkodó. Meglepődtem ugyan attól. és nyitottá váljanak a lét csodái és misztériumai iránt.

A látók például látják. Az emberi lények azonban először lecsillapítják emanációikat. De hogy a parancsot miképp hajtjuk végre. A számvetés a Sas parancsolata. de minden egyebet figyelmen kívül hagynak. mivel nem tudnak szembeszegülni vele. vagy sem. mit csinál a többi lény. hogy készítsenek-e számvetést. hogy az emberi lények szabadon választhatnak a között. két dolog történhet velük. egyszerűen eldobják! A Sas parancsolatában nem az áll. vagy nagyon-nagyon különleges módon élnek velük. Az emberi lények végletekbe menően teljesítik a számvetés parancsolatát. Ha viszont valaki minden egyes impulzusra meghatározott módon reagál. amelyik egyenesen összeolvad a szabad emanációkkal. hogy mindenről számot kell adni. majd tükröztetik őket. Van olyan. amely ha egyáltalán reagál a szabad emanációk nyomására. – Azonnal nyilvánvalóvá válik ez. Az emberi ész a látók számára szokatlanul homogén. Nem azt mondom. – Hogyan látják a látók. az emanációk igazándiból mégis olyan parancsolatok. Ezt a folyamatot nevezik a látók számvetésnek.Mindent megjegyez magával kapcsolatban. akkor . és vigyázó figyelmükkel számba vesznek mindent – folytatta don Juan. hogy imádnunk kell a számvetést. a számvetés elkészítése után sajátos állapotba kerül. Az emanációk önmagukra összpontosítanak. – Az ember fényszövedékén belüli emanációk nem attól csillapodnak le. hogy összepárosodnak a külső emanációkkal – felelte don Juan. – Hanem amikor kész a számvetés. csak az. hogy az ember számvetést készít? – kérdeztem. aki tudomást se vesz ezekről az impulzusokról. Vagy tudomást sem vesznek a szabad emanációk lüktető nyomásáról. azt magába temetkezésnek hívják. tompa izzásnak tetszik. vagy legalábbis megpróbál mindent megjegyezni – akármennyire eltévelyedett formában is. és velük mozog tovább. hogyan nő nagyra a szkarabeuszok emanációinak fénye. ahogy az ember látja. az az akaratunktól függ. Az. amelyet észnek szokás nevezni. A Sas parancsolatának a látók is engedelmeskednek. Amikor már mélyen belemerültek a leltárkészítésbe. Noha ő maga nem szereti parancsolatoknak nevezni az emanációkat – mondta don Juan –. amelyet készítettünk. A parancsolatoknak való engedelmességből az egyetlen kiút az engedelmesség. amelyeknek senki sem képes ellenszegülni.

Nekem se volt több kérdésem. hogy bármit kérdezzek. és Genaro rontott be a szobába. – Mit látnak a látók. – Az első vigyázó figyelem csak az ismert esetében működik – mondta Genaro. hogy az élőlények kapcsolatba tudjanak lépni egymással. Látták. akik nem vesznek tudomást a szabad emanációk lüktetéséről. a valóságban az ész mégis nagyon ritka dolog. lehiggasztják a gubójukon belüli emanációk természetes izgatottságát. hogy az emberi faj esetében rengeteg észnek kellene lennie. amely ennyire csakis önmagába merül el. – Épp az első vigyázó figyelemről magyaráztam neki – mondta don Juan. annyira hevesen tagadja a létét. . mire felugrottam. Teljesen ki volt fulladva. mivel attól. az önmagukba merült egyedek minden egyes impulzust felhasználnak. Abbahagyta a beszédet. hogy az ésszel élő emberek kénytelenül hosszabb életűek lesznek. hogy nem veszik fel a szabad emanációk lüktető nyomását. – Az ismeretlen tartományában két lyukas garast sem ér. A szó szoros értelmében szakadt róla a veríték. Az emberi lények legnagyobb része önmagába merül el. Annyira kizárja. A befelé forduló egyedek viszont. még izgatottabbá teszik belső emanációikat. hogy minden élőlény tudomásának rendelkezni kell bizonyos mértékű öntükrözéssel ahhoz. és olyan erővé alakítanak. amely felkavarja a fényszövedékükben csapdába esett emanációkat. Mindezt megfigyelvén a látók egy gyakorlati következtetést vontak le.is csak ritkán. ettől az izzástól a tojásszerű héj keményebbé válik ugyan. Don Juan megjegyezte. Azt állította. Az ésszel rendelkező emberekkel szemben. – Ez nem egészen igaz – vágott vissza don Juan. de ridegebbé. s ezzel megrövidítik az életüket. – Az első vigyázó figyelem az ismeretlen esetében is jól működik. lezuttyant a matracra. mikor az önmagukba forduló emberi lényekre révednek? – kérdeztem. akik használják a szabad emanációk impulzusait. Kivágódott az ajtó. hogy végül az első vigyázó figyelem számára az ismeretlen valóban megszűnik létezni. amelyeket hosszan tartó tompaság követ – mondta don Juan. de az is lehet. – Ki-kihagyó fehér fénykitöréseket látnak. de az ember első vigyázó figyelme az egyetlen. hogy fáradt voltam ahhoz. Hangos dörömbölés hallatszott. törékenyebbé is egyben.

ahol don Juan háza volt. Aztán elhajtottunk. Be akartam csukni az ajtót.– A számvetés elkészítése sebezhetetlenné tesz bennünket. és ugyanúgy tett Genaro is. és testükkel védelmező pajzsot formáltak elém. és valóban úgy is gondoltam. mintha tőle várna választ. ami arról árulkodott. – Ez esetben mindegy – felelte don Juan. Abban a szempillantásban hátraugrott. – Nem veszel észre semmit? Volt valami a hangjában. és felrántotta. – Nem veszel észre semmit a szobában? – kérdezte Genaro. és mind a hárman kimentünk a házból. – Hátborzongatóan különös teremtmények jöttek be. vajon képes lesz-e az első vigyázó figyelem elbánni mindazzal. és meg sem álltunk a másik városig. ha nincs az emelkedett tudomás állapotában? – kérdezte Genaro don Juantól. miközben Genaro bezárta az ajtót. amikor kinyitottam az ajtót – mondta Genaro. Mindketten csodálkozva néztek rám. Az utasülés oldaláról szálltunk be az autóba. – De ha kinyitom az ajtót – mondta Genaro –. – Miről beszéltek? – kérdeztem. – Nem én! – mondtam. Először engem löktek be. Hideg szélroham söpört végig a házon. don Juan és Genaro elém ugrottak. Genaróra nézett. Genaro felállt. de az övé igen – mondta don Juan rám mutatva. Kezdtem kellemetlennek érezni a hideget. A nyitott ajtón át befújó hideg szél kivételével semmit nem lehetett észrevenni. Pontosan emiatt keletkezett a számvetés. ami bejön? – Az enyém és a tiéd nem. Don Juan mellém lépett. De ahogy elindultam az ajtó felé. – Próbáljuk ki! – Akkor is. 6 . odament az ajtóhoz. hogy most az egyszer nem tréfál. Don Juan tartotta a petróleumlámpást. Védelmezően maguk közé fogtak. Don Juan nem válaszolt.

. energiát kell tartalékolniuk. Elhallgatott. Körbejárt. Don Juan délután kijött az átriumba. Don Juan karon fogott. és az egész testemet alaposan szemügyre vette. ahányan voltak. mivel kénytelenek belépni az ismeretlenbe. hogy képes legyél belépni az ismeretlen birodalmába. amikor az ismeretlenben voltál. amelyből így egy szemernyi sem marad. hogy ezzel a tudomást elvonjuk az öntükrözéstől. Aztán megállt. mint egy félnótás. hogy szeme végigsiklott rajtam. amely csak azután jelentkezett. Valami furcsa kimerültséget éreztem. Mintha parancsszóra cselekedtek volna. Azt kérdeztem. de egyetlen szóval sem volt hajlandó visszatérni az esetre. és sétálgatni kezdtünk a körbefutó folyosón. hogy lát. hogy másra tudjon összpontosítani. – Genaro és én – mondta – azért nem voltunk hajlandók beszélni arról. látták. magyarázza meg. és mindenféle történt veled. Nincs elegendő energiatöbbleted ahhoz. hogy egyelőre még mindig nehéz vagy szinte lehetetlen elmagyarázni neked. Ez a te problémád jelenleg.Nem szerves lények Másnap újra megkértem don Juant. és úgy vigyorgott. hogy kérdezzek valamit. Hirtelen megszólalt. mert nagyon-nagyon meg voltál ijedve. mindig csak kacsintott egyet. milyen hatással van a felesleges szokások kitörlése a tudomás felizzására. hogy a harcosoknak. ahol a többi inassal beszélgettem. Nem szólt egy szót sem. Genaro lökött be oda. és felszabadítjuk. Genaróval se jártam jobban. s egyben az értelmét is lásd annak. Amikor az új látók rendbe rakták a tudomással kapcsolatos igazságokat. ami történik veled. De honnan jussanak energiához. Az új látók tehát azt javasolták. egy ideig csak baktattunk. egyszerre mind elmentek. hogy kitörlik magukból fölösleges szokásaikat. Don Juan azt válaszolta. – Miféle dolgok? – Olyanok. Tudtam. hogy az első vigyázó figyelem teljes egészében fölemészti az emberi lények tudomásának parazsát. és felém fordult. és várt. miért kellett olyan sietősen távoznunk Genaro házából. Valahányszor megkérdeztem. ha egyszer minden erejüket felemészti az első vigyázó figyelem? Onnan – mondták az új látók –. mintha a főtéren lennénk. ami tegnap este történt.

mint denevér a pokolból. – Homályos képletek. mégpedig azért. amelyet a régi látók az évek során fölhalmoztak – mondta don Juan. hogy megértsd. Bevezetett a nagyszobába. hosszadalmas eljárások. – Honnan ismerték az új látók ezeket a praktikákat? – Ez a régi toltékok öröksége – mondta don Juan. – Iszonyatuk érthető. mit ért ezen a seregnyi különös dolgon. Nagyon ritkán élnek ugyan velük. A régi toltékok legalábbis rejtélyesnek tartották ezt az erőt. de ahhoz nincs benned kellő erő. hogy Genaro nagyon hasonlít hozzájuk. de kívül esik szokványos tudatunk lehetőségein. aminél rosszabb valószínűleg nem történhetett volna. Most inkább beszéljünk egy kicsit a régi látókról! Mondtam már. Elegendő időt töltöttél már a harci ösvényen ahhoz. és továbbindultunk. vagy legalábbis majdnem mindent a helyére fogok tenni. Don Juan elmagyarázta. Leültünk. hogy ez a tudás a teljes pusztuláshoz vezet. hogy köntörfalazás nélkül mondja meg. – Az új látók menet közben tudnak meg egyre többet róluk. De túlzó természetem mértéktelenségében tobzódva hirtelen megrettentem. hogy legyen szabad energiád az ismeretlen megragadására. Így aztán kirontottam a bal oldal tartományából. ráolvasások. vagy akár csak emlékezzél is rá. különösen a régi látók praktikáit. Az ismeretlen az átlagemberben fölösleges. – Miféle praktikák ezek. de azért ezek a praktikák is a tudásuk részét képezik. – Az új látók egyszerűen elszörnyedtek attól az iszonyatos tudástól. hogy a lapos sziklánál nagyon mélyen behatoltam az ismeretlenbe. magammal ragadva seregnyi különös dolgot. majd don Juan hozzáfogott a dolgok megvilágításához. amelyek arra szolgálnak. – A tudomás magyarázata során – mondta – mindent. és a valóságosnál sokkal rémületesebbnek tüntették föl. . don Juan? – kérdeztem. Karon fogott. mégis lenyűgözőnek tartották. Kértem. hogy bánni tudjunk egy nagyon rejtélyes erővel. így hát álruhába bújtatták.– Az ismeretlen örökkön jelen van – folytatta –. mert az átlagembernek nincs elegendő szabad energiája az ismeretlen megragadására. hiszen az új látók tudták.

hogy az ősi toltékok öt részre osztották titkos tudásukat. Vártam. mikor van valami életben. hogy fölfedezték. A Föld ellentéte az. a mozgó és az álló. noha ez vezette őket titkos praktikáik megalkotására. amit ők a sötétség birodalmának tartottak. . Beszéltem a szaporodásról. Nem egészen fogtam fel. vagy szántszándéknak. az anyagcseréről és a növekedésről. hogy fölvirágoztassák. a hangos és a csöndes. Mindegyik rész két kategóriából állt: a Föld és a sötétség tartománya. Don Juan elmagyarázta. akik a szerves lényekkel együtt vannak jelen és népesítik be a Földet. – A Földdel kapcsolatos titkos tudás azokra a dolgokra vonatkozott. amelyek a Földön állnak – folytatta don Juan. Sok ezer különböző praktikának kellett léteznie. ami minden létező által jelen van – mondta don Juan. a kis növényekre. – A régi látók soha nem kísérelték meg fölfedni ennek az erőnek a misztériumát. – a Sas emanációi akaratnak. Messze ezek a praktikák voltak a legveszélyesebbek. és elnevezték akaratnak. mivel olyan entitásokkal foglalkoztak. szent dolognak fogadták el. amelyek megkülönböztetik az élő szervezeteket az élettelen tárgyaktól. hogy mit nevezhetünk életnek.– Mi ez a rejtélyes erő? – Valami. mi ez a valami. az állatokra. a fent és a lent. Ezektől a szertartásoktól az ősi látók szörnyűséges lényekké váltak. A Földre vonatkozó titkos tudásukat ráadásul hol arra használták. – Nemcsak a szerves lényeknek van élete – mondta. Hosszas eszmefuttatásba kezdtem arról. hogy elgondolkozzak a mondottakon. gyógyírok és varázsfőzetek léteztek. a fákra. hogy tönkretegyék a Földön álló dolgokat. amit don Juan mondott. Az új látók azonban közelről megnézték. és szünetet tartott. Az ősi látók egyik legnagyobb fölismerése – különösen a maguk számára – kétségtelenül az volt. amilyen. a rovarokra. amelyeknek nincs szerves életük. amelyek az idők folyamán bizonyára egyre kifinomultabbá váltak. azokról a folyamatokról. mondókák. hol arra. – Az emberekre. a tűz és a víz. Olyan élőlényekkel. olyannak. a kövekre és a talajra meghatározott mozdulatsorok. hogy világosabban kifejtse. mintegy időt hagyva. nem a szerves élet az élet egyetlen formája a Földön.

– Most komolyan beszélsz. – Egyfolytában megjelenítik magukat. akkor az élet valóban rendkívüli dolog. a bánat. amely magába fogadja az emanációkat. Az emberi számadás nemcsak energiáinkat emészti föl. – Ha ezek a lények élnek. akkor miért nem mutatkoznak az emberek előtt. aztán elnevette magát. hogy rugalmatlanná válik. hogy vannak? – kérdeztem. – Ez azonban csak az egyik példa. miért nem tudatják az emberekkel. hogy don Juan tanításai hallucinogén növények segítségével arra kényszerítik a varázslóinast. A legjobbat el is felejtettem! Az életre jellemző a szeretet – a szeretet egy olyan fajtája. Szó szerint ugyan nem neveztem primitív . don Juan? – kérdeztem. egyet jelent azzal. hogy inaskodásom ideje alatt milyen sokszor láttam a saját szememmel is nem szerves lényeket. hogy szinte az összes ilyen esetet meg tudtam magyarázni. A látók viszont éppen ebben különböznek az átlagemberektől. hogy a tudomást előidéző emanációk egy gyűjtőedénybe vannak foglalva. akiknek a gyűjtőedényei a látónak nem szövedék képét mutatják. mégis tartalmazzák a tudomás emanációit és az életnek a szaporodástól vagy az anyagcserétől különböző jellemzőit. hogy az első vigyázó figyelem minden energiánkat elfogyasztja. amit a látók látnak – folytatta –. Azzal vágtam vissza. don Juan? – Igen. A probléma az. Számukra az. hanem az átlagember előtt is. amilyet az ember elképzelni sem bír.– Te a szervesből indulsz ki – mondta don Juan. – Élettelenül komolyan – felelte fapofával. A szerves lények gyűjtőedénye fényszövedék. hogy elfogadja a világnak ezt a primitív értelmezését. hogy valami tudomással bír. hanem annyira meg is keményíti a szövedéket. ilyen a ragaszkodás. Vannak azonban másfajta teremtmények is. nemcsak a látók. azt jelenti. Ilyen körülmények között nem lehetséges kapcsolatot teremteni. hogy szerves lény. – Az átlagember számára az. hogy valaminek tudomása van. akinek tudomása van – felelte. Don Juan emlékeztetett arra. az öröm és a harag – és így tovább. Korábban egyenesen úgy gondoltam. – Tudnál példát mondani. hogy lehet másképp? – A látók szerint az él. – Ha a dolgok kulcsának azt tekintjük. és meg is fogalmaztam ezt a feltevésemet. Nem kellene mindent egyetlen kategóriából levezetni. – Mért.

– Az igazság az. hogy a lángoknak megvan az a rendkívüli tulajdonságuk. viszont szörnyű unalmas és ésszerű vagy. Ezzel folytatta a régi látók praktikáinak taglalását. hogy irtózatosan félsz mindentől. Én csak annyit jegyeztem meg. a tűzzel és a vízzel állt kapcsolatban. Don Juan ezt a felfedezést ragyogónak és káprázatosnak nevezte. Mielőtt bármit mondhattam volna. a vizet nedvességre és fluiditásra. Don Juan úgy nevetett. és csak azután vonjak le következtetéseket. mint a víz. amikor jó mélyen bent vagy a bal oldalban. hogy ugyanúgy képesek testileg hordozni az embert. anélkül hogy tágabb képbe próbálták volna beilleszteni őket. A hőt és a nedvességet összekapcsolták egymással. A tűz és víz halmazában a tüzet hőre és lángra. mivel teljesebb képet akar adni nekem arról. mint ahogyan tegnap este is történt. Azt hiszem. hogy csak szembeállítja azt. hogy testi alakjukban elvitessék magukat velük a nem szerves élet birodalmába. Felismeréseiket csupán használták. – Amikor normál tudatállapotban vagy.világértelmezésnek don Juan tanításait. és arra használták. hogy az ősi toltékok nyilvánvalóan láttak. annak ellenére. amelyek ezt lehetetlenné teszik. az antropológia tudományának nyelvén azonban azt írtam róla. amely inkább vadászó és gyűjtögető életmódot folytató társadalmakra vall". Az ősi látók a nem szerves életre vonatkozó tudásuk és tüzes-vizes praktikáik közepette benne ragadtak egy olyan mocsárban. hogy kifogyott a szuszból. A lángot és a fluiditást magasabb szintű. Don Juan azzal folytatta. hogy nem tudom. hanem a saját eszközeim uralkodnak felettem. amit a régi látók csináltak az új látók eredményeivel. Az ősi látók másik nagy felfedezése a titkos tudás következő kategóriájával. nem ártana. Don Juan erre megkért. ámde nem értették. Megjegyezte. amely mindig megzavarja emelkedett tudatállapotaimat Nem külső hatásokra reagálok így vagy úgy. Don Juan megnyugtatott. hogy várjam meg. hogy az új látók mind egyetértenek ugyan abban. hogy olyan "világnézet. don Juan közölte. hogy mégiscsak vannak a fizikának olyan alapvető törvényei. mágikus tulajdonságnak tekintették. hogy mire számíthatok. hogy a nem szerves élőlények felfedezése valóban rendkívüli . nem gyanakszol ugyan mindenre. hogy mit látnak. akkor tetszel nekem a legjobban. mikor vagy rosszabb: normál tudatállapotban vagy az emelkedett tudomás állapotában – mondta. sodrásra bontották föl. és alacsonyabb szintű tulajdonságnak nevezték. amíg a magyarázatok végére ér. ha visszafognám kissé túlméretezett racionalitásomat. Felfedezték. amelyből nincs kiút.

hogy egy fényes felületet egy sekély patak medrébe kell meríteni. ahogyan a régi látók hitték. a villámcsapásokkal. de nem úgy. ha don Juan részletesebben szól a tüzes-vizes praktikákról. amely képes egy képmást valamennyire visszatükrözni. Don Juan nem válaszolt. – Ők nem – ismerte el don Juan mosolyogva. a földrengésekkel. Az ősi látóknak elegendő volt valami tükröző felület. Megjegyeztem. Az ősi látókban. az éjszakákkal. ami a vesztüket okozta. a felhőkre. Ez a felület lehet bármilyen lapos tárgy. és azt mondta. amelyre gondolok. a villámlásra. a mennydörgésre. Egy idő után elmosolyodott. mint aki vagy dühös. a mocsarakkal. hogy az ősi toltékok nem ismerték a tükröt. A fent kategóriája a szélre. Szerettem volna. a sebezhetetlenség hamis érzete alakult ki. Úgy nézett ki. – Nekem mit kell csinálnom? – Szerezz egy közepes méretű tükröt! Meglepődtem ezen a kérésen. Kértem. ezért csak vázlatosan hajlandó beszélni róluk. hogy mutasson valami példát a felsorolt praktikákra és eljárásokra. Elmagyarázta. hogy azokat a példákat egytől egyig sikerült észérvekkel megmagyaráznom. de azt mondta. mire azt felelte. annyira haszontalanok is egyben. sekély patakágyban kell gyakorolni – mondta. a napfényre és a napra vonatkozó titkos tudást ölelte fel. a föld alatti források vizével. a technika abból áll. szemtől szembe találván magukat egy másféle élettel. Ismét említettem. – Ez a módosítás már az én jótevőm műve. a holdfénnyel és a Holddal kapcsolatos praktikákra vonatkozott.haditett volt. – Genaro háza közelében van is egy ilyen patak. A lentre vonatkozó titkos tudás a köddel. – Azt a "boszorkányságot". A hangos és a csendes ellentétpár a hang és a csönd fölhasználásáról szóló titkos tudást foglalta magában. vagy valami jó példán töri a fejét. amennyire kifinomultak voltak ezek a praktikák. Aztán a fent és a lent szertartásait foglalta össze. az esőre. A mozgó és az álló kategóriapár a mozgás és a mozdulatlanság rejtélyes vonatkozásaival foglalkozott. hogy az évek során több tucat példát mutatott már nekem. megtalálta a megfelelő példát. .

van egy bizonyos pillanat. Bemehetünk Oaxacába. ahogyan most is teszem. Egyedül maradtam a vaksötét szobában. ha én. még nem tudtam. ami a kerethez kellett. amikor mindenki eljut ide. Azt hittem. hogy a műhelyében saját magam készítsem el a szerkentyűt. – Amit mondasz. hogy hosszú ideig . ha nem maradok az emelkedett tudomás állapotában. Most már tudom. Erős fáradtságot éreztem. hogy Mexikó nem a Holdon van. Amikor megmutatta nekem ezt a boszorkányságot. mi a technikája. és megvettünk mindent. ezért kátránnyal kell szigetelni. Én is ugyanerre kértem a jótevőmet. Itt is van vaskereskedés. csak annyit mondott. de nem volt ott. Don Juan pillantásra se méltatta a művemet. Furcsa pillantást vetett rám. A másik az.– Csinálj tömör rámát fémlemezből. Genaro vagy a nagual társaságának a harcosai nem babusgatnának. Meg akartam keresni Genarót. abból két dolog is csacsiság – mondta. mire az ő jótevője. – Miért tartja fenn Genaro ezt a házat? – kérdeztem don Juantól. most pedig én fogom neked megmutatni. azzal ment. don Juan azt akarja. A jótevőm szerint ő is ugyanezt kérte. Egy napon te is rá fogsz jönni. hogy menjek haza Los Angelesbe. amelybe belefér egy közepes méretű tükör! – mondta. mi van az egész mögött. és ott készítsem el a tükör keretét. – Nem veled lakik? Don Juan nem válaszolt. Ugyanazt mutatta meg nekem az én jótevőm. hogy lehetetlen lesz visszaemlékeznem a feladatra. hozd el. Elias nagual mutatott is neki egy példát. Jelentéktelen összeg fejében egy szerelő megengedte. hogy tegyem be a csomagtartóba. Késő délután indultunk el Genaro háza felé. mert képtelen lennél működni. és meg fogod érteni. – Vízhatlannak kell lennie. hogy mutassak neked valami ősi tolték praktikát. Saját kezűleg kell elkészítened. – Semmiképp sem maradhatsz az emelkedett tudomás állapotában. hogyan csinálta. Másnap autóval bementünk a városba. és kora reggelre értünk oda. Azt hiszem. hogy meggyújtsa a petróleumlámpást. utána majd folytatjuk! – Mi fog történni. Megjegyeztem. don Juan? – Ne legyenek rossz előérzeteid! Te magad kérted. mint a kisgyereket a nap minden percében. Ha készen vagy vele. amit annak tulajdonítottam. az egész ház kihaltnak látszott. ahol mindent megkapunk.

Ketten a ház melletti patak vizének felszínére helyezzük a tükröt. de azt mondta. de nagyon erősen megfogjuk a tükröt. Most azonban lássunk hozzá a művelethez! Lementünk a közeli patakhoz. mi fog történni? – kérdeztem elszorult torokkal. Az enyém otromba volt. don Juan emlékeztetett rá. mit fogunk csinálni! – folytatta. hogy könnyű. hogy tetszik neki. akik normál tudatállapotukban ebben a házban laknak. – Pontosabban: mit fogunk megpróbálni. Don Juan bejött egy lámpással. – Ez sokkal jobbnak látszik. ő gondoskodik a férfi inasokról. amíg kínkeservesen felkapaszkodtunk a hegyekbe. amelyeket különféle alkalmakkor tapasztaltam Észak-Mexikóban. mit tudtak a látók a tudomásról – mondta don Juan. Az elgondolásnak az a lényege. Pablitóról. hogy a negyvenötször harmincöt centis tükör hátát fémlemezzel erősítettem meg. hová tette Genaro a matracokat. Megkért. A hallucinogén növények fogyasztásának utóhatásaira célzott. amit csinálunk. Átestem egy kupacon. Látszott. Hadd magyarázzam el. mit fogunk megpróbálni. hogy korábban már jó hasznát vettem egy hasonló patak vizének. A patak a mi célunknak éppen megfelel: eléggé széles és sekély. és rendkívüli dolgokat sikerült észlelnem. vagy kérdezhettem volna valamit. – Addigra mindent más fényben fogsz látni. amikor már elmagyaráztam. és finoman ráhelyezzük a . A sötétben nem láttam. ráadásul törékeny is. – Nem tudom. – Mire számítasz. mert hirtelen baljós előérzetem támadt. és elvigyen bennünket. ahol lapos kövek álltak ki a mederből. Most már tudtam. úgyse fogok rá sokáig emlékezni. miután befejezte a tükör vizsgálatát. miért tartja fenn Genaro a házat. Észrevette. és mégis jó erős. amilyen kell. – A kérdéseidet csak akkor tedd majd fel.tartott az út. Közöltem vele. Don Juan kiválasztott egy helyet. meg is jegyezte. Nagyon óvatosan. Szilaj jókedvem támadt – a fáradtság egy csapásra elmúlt. Csak azt tudom. itt éppen olyan sekély a víz. hogy mire jöttem rá. Nestorról és Benignóról. hogy a víz sodrása nyomást gyakoroljon ránk. Azt mondta. miközben belemerültem a don Juan háza mögötti öntözőcsatorna árkába. hogy hagyjuk. mindegy. hogy mutassam meg neki a tükröt. erre csavaroztam rá fémcsavarokkal az alumíniumkeretet – Én fakeretet készítettem az én tükrömhöz – mondta. Mielőtt bármiféle megjegyzést tehettem volna.

aztán leszorítottuk a patak fenekére. Ebben a pillanatban a tükör valamit elkapott a bensőmből. hogy se a saját szemembe ne nézzek. de nem tudtam nem elmélázni az utasítás látszólagos ellentmondásán. Mintha nagyító alatt láttam volna az arcomat. hogy tekintetem magától kószáljon ide-oda. még a pórusokat is láttam a homlokomon. Azt mondta. miközben a kezünk majdnem könyökig beleért a vízbe. Don Juan halkan odasúgta nekem. "Valóban lehet meredten nézni. hogy lemerüljön. de ne bámulj! – ismételte a parancsot don Juan suttogva. Hagyjam. . mintha a víz tetején lenne. hogy ürítsek ki magamból minden gondolatot. Újra azt parancsolta. hanem az élessége miatt. amikor tőlem balra. s még meg se fogalmaztam a gondolatot. és az ellentmondás gyakorlatilag megoldódott. és ő is megfogta a tükör másik oldalát Hagytuk. Don Juan rám parancsolt. don Juan és az én tükörképem mellett. ahogy mondta. alá tudunk nyúlni a tükörnek. aztán hagyjuk. A gyönge kis áramlás mindkettőnk tükörképét enyhén elmosódottá tette. Feszülten bámultam a tükröt. hogy jó erősen tartsuk. hogy szedjem össze magam. Úgy tettem. Miután néhány percen át meredten bámultam a tükröt. és csak a tükör felületét figyeljem meredten. és két sarkánál fogva két kézzel tartsam a tükröt az egyik oldalon. és ne eresszem el a tükröt. úgy tetszett. Van elegendő hordalék a mederben. hogy bámulás nélkül meredjek az újonnan érkezettre.patak tükrére. Elképzelhetetlen erőfeszítés kellett hozzá. guggoljak az egyik lapos sziklára. A fejem búbjától a lábujjam végéig minden ízemben remegtem. se félelmemet. Don Juan megint odasúgta. A víz áramlása szinte megállt. Közben a tükör mérete csaknem egy négyzetméteresre nőtt. nem a mérete. hogy az ember ne gondoljon semmire. Don Juan odasúgta. ott tartjuk a patak fenekén. A vállával újra és újra megbökött. megjelent egy fej. de ne összpontosítsak tükörképünk egyetlen részére se. és nem bámulni". de erőszakosan. hogy mindkettőnk képmása fokozatosan egyre tisztábbá válik. Don Juan velem szemben egy ugyanilyen sziklára guggolt. Ezt többször elismételte: a dolognak az a fortélya. se meglepetésemet ne mutassam ki. – Meredten nézz. hogy csillapodjak. gondoltam magamban. amely a csordogáló patak vizéből középen kiemelkedett. Mindent ellenőriztem. Amikor lemerült. hogy ne fúljon el a lélegzetem. és a tükör olyan tisztán látszott. Egész testemben megremegtem. hogy mennyire omlóssá vált mindkettőnk arcmása a tükörben. a tükör alsó felén. Ám ennél is különösebb volt. hogy a tükör lemerüljön. se az övébe.

Tudtam. de nem is állati fej. Rámeredtem a harmadik fejre. ahová a régi látók törekedtek. Csak nagyonnagyon lassan olvadtam fel. hogy lecsurgassa róla a vizet. mivel a hang mondta nekem. – Én is – vágta rá don Juan. hogy utána órákon át képtelen voltam megszólalni. A gondolat hang volt a fülemben! – Látok – üvöltöttem el magam angolul. olyan hatalmas volt. sem erővel nem vagyok képes szabadulni ennek az erőnek a szorításából. amelynek nincs belső mozgása. Egy pillanatra irtózatos. – Nem szándékosan van így – folytatta don Juan –. és abban a pillanatban. Nem éreztem fájdalmat. az erő eleresztett. amire rájöttek – mondta don Juan. . de nem volt hang. amely nagyobb nálam. min mentem keresztül.Lassan sikerült úrrá lennem a félelmemen. Don Juan megdöntötte a tükröt. A második részben majd megpróbálunk eljutni oda. hogy sem akarattal. Maga a felismerés sem gondolat volt. amit látok. A kétség szikrája sem fért hozzá. hogy haldoklók. Úgy megdermesztett. hogy megkeressem vele don Juant. hogy megismerkedj azzal. Gépiesen felemeltem a tekintetem. Az erő. – Az ősi toltékokat egyszerűen megbabonázta. mintha tudta volna. aztán valami felfoghatatlan vált tudottá bennem. Ahogy eszembe jutott ez a gondolat. sőt szorongást sem. Nem éreztem semmit. Az első éppen csak arra volt elegendő. hogy a szemünk találkozott. hogy nem én magam gondolom így. Szótlanul visszamentünk a házba. hogy nem emberi. – Igen. rögvest tudtam. Eljutott a tudatomig. látsz – mondta a hang a fülemben spanyolul. Szabad voltam. szorongó izgatottság vett rajtam erőt. hogy felállók. olyan erőbe vagyok burkolva. voltaképpen nem is fej. de szerencsére ez az ősi tolték boszorkánytechnika két részre van osztva a te kedvedért. hogy teljesen kiment belőlem az akarat. és fokozatosan rájöttem. olyan biztosan tudtam. amely magába burkolt. hanem olyan alakzat. de még gondolkodni is. – Meg tudom érteni – mondtam. Úgy éreztem. Don Juan úgy mosolygott rám. ami történik.

amely alaposan szemügyre vett bennünket. A régi látók megfigyelték – mondta don Juan –. hogy eljussanak valahová. a sodrás. illetve hogy a mi szintünkön a folyam sodrával lényegileg bármely irányban. hogy az ismeretlenbe való belépés kulcsa a szem. amely összekapcsol minket a többi világgal. don Juan? – kérdeztem. a víz a lenti szintekre vezető út. Másrészt arra. Próbálom elmondani. Úgy gondolták. hogy mit hittek. Don Juan az előbbiekhez hozzáfűzte.– Igazándiból mi történt odakint. Ők víztesteket bámultak meredten. Hitük szerint a vizet nemcsak az élet kedvéért kaptuk. igazságaiknak a maguk számára gyakorlati értéke volt. . hogy attól persze. amellyel felgyorsították a folyamatot. Vízi praktikáikat illetően meg voltak győződve arról. Ennek megfelelően a mi szintünkön folyóvizet használtak arra. A régi látók azt hitték. – Szóval tényleg léteznek! – kiáltottam fel. bár értelmezésük hibás volt. mit csináltak a régi látók. hogy a víz sodrása által emberileg lehetséges testileg is eljutni a mi szintünkről a hét alattunk lévő szintre. – Az ősi látók hét szintet számoltak meg – felelte don Juan. – Sok szint van lent? – kérdeztem. Először elmondom neked azt. hogy neki más nézetei vannak. bárhová eljuthatunk. – Én az új körhöz tartozó látó vagyok. a mélységekbe pedig mély tavak vagy itatóhelyek segítségével közlekedtek át. ilyen teremtmény volt. hogy a szemük nyisson nekik utat az ismeretlenbe. hagyták. hogy szemtől szembe találkozzanak az első szint egyik élőlényével. Szerintük a vízbe mártott fényes tárgy tükröző felülete megnöveli a víz erejét. hogy lejussanak a lenti első szintre. – A víz sodrát egyrészt arra használták. s amikor meredten nézték a vizet. – Két oldala volt annak. Az a fejhez hasonló alakzat a tükörben. hogy a víz nedvessége csak átnedvesíteni vagy eláztatni képes a dolgokat. s a tükröző felületet csak segédeszközként használták. – Csak meg akarom mutatni neked. hogy a víz folyása kutatva járja át az alattunk lévő szinteket. a régi látók praktikái még nem veszítik el az érvényüket. nekem ezért eltérő nézeteim vannak – mondta. amelyet most bemutatok neked – folytatta don Juan. amit a régi látók gondoltak. a fluiditás viszont mozog. – Te is ismered ezt a hét szintet? – kérdeztem. – Két változat is van. amit el akartak érni ezzel a technikával.

A régi látók azt mondták. hogy a víz hatalma. ami velem történt. – De a fülemben egy hang azt mondta. Nem jött ki hang a számon. mennyire meg vagyok rettenve. hogy a fényes felület a víz fenekén csali és ablak egyben. hogy mi fog történni veled. de amire rájöttek. hogy hozzáragadtak a praktikáikhoz – mondta don Juan –. és meg is haltál volna. és érezni magam körül azt a mindent beborító erőt. hogy megtudja. Amikor végre visszanyertem a hangom. – A másik élet azért jön elő. Elmondtam don Juannak. mint amekkora rád vár. mintha holnap ijedtedben menten szörnyethalsz. mi történik. Ő azért választott kis patakot. A víztest mérete mellékes. mert utál vizes lenni. amikor az emberi lények hívják – folytatta. Ugyanezt az eredményt értük volna el egy tóban vagy egy nagy folyóban is. Bíborvörös lett a feje. a célnak éppúgy megfelel az óceán. de többnyire halálos kimenetelűek. Sok volt tegnap látnom azt az alakot a tükörben. mintha az ajtajukon kopogtatnánk. Végtelenül hatásosak ugyan. jobb. minden egyes kérdésemtől újabb és újabb nevetőroham tört rá. Ez a veszélye annak. de egyelőre még nem történt veled semmi. az érvényes volt. hogy haldoklok – mondtam. Valóban haldokolni kezdtél. hogy az embernek víztesten keresztül lehet a legbiztosabban találkoznia ezekkel a lényekkel. hogy szégyellem bevallani. ha most vacog a fogad. ha az ember a toltékok boszorkányságait gyakorolja. Még mindig jobb. – A régi látók azt mondták volna. Ha abból. Don Juan rekedtre röhögte magát rajtam. Rájöttek. amely felötlött bennem. – A hangnak igaza volt. – Nem akarlak riogatni – mondta don Juan –. az első szint hatalma és az ablakban megjelenő teremtmény mágneses hatása vonszolt magával. következtetni lehet arra. – Ez a tolték boszorkánytechnika olyan. hogy nem is tudtam hangot adni annak a kérdésnek. ha nem vagyok ott. Olyan irtózatosan féltem. A régi látóknak nagy kárt okozott ugyan abbéli eltévelyedésük. ha már most felkészülsz arra. Vagyis az emberek és ezek a teremtmények egy ablaknál találkoznak. . hogy életedben nem volt még akkora megrázkódtatásban részed. – Velem is ez történt ott? – kérdeztem. mint egy tavacska.– Hát hogyne! – vágta rá don Juan.

mire azt mondta. hogy megnézzenek bennünket. a mélyből a felszín felé folyik. Úgy vélték. – Mit fogunk még csinálni a tükörrel? – kérdeztem. A szövetségesek hagyománya. amellyel a múltban megismertettelek. hogy az élet egyik alakja. . odahagyni. hogy ebben az esetben a víz fluiditásának első szintjéről érkező teremtésről van szó. amelyeket az új látók szövetségesnek szoktak nevezni. mindig magamat látom. – Fején találták a szöget. amikor elnyomták magukban iszonyatos félelmüket. A régi látók azt mondták. – Természetesen! De nem olyan. amelyeket önmaguk bátorítására találtak ki. – A tükröt arra fogjuk használni. hogy az ősi látók feltevése szerint az alattunk lévő hét szint a víz sodrának hét szintje. – Nem rajtad kacagok. – A tükörben megjelent teremtmény egy szövetséges volt? – kérdeztem. ezért inkább a félelmük felett tanultak meg uralkodni. nagyon helyes. milyen mókás nekem ez az egész – mondta végül. akit tegnap éppen csak megbámultál. de amikor az igazi ellenség. a laposok környékén szoktak megjelenni. holott eszeveszetten kellett volna rettegniük. mivel azt gondolták. Az én jótevőm velem is végigjáratta ugyanezeket a lépéseket. – Ebben a tekintetben nem tévedtek a régi látók – folytatta don Juan. az emberi forma. a vizenyős mélyedések. természetes. – Mi történik az ilyen találkozás során? – Az. Mivel sem a foglalatosságaikkal nem voltak hajlandók felhagyni. sem azokat az alkotmányokat nem voltak hajlandók. Megmondtam don Juannak. nem jó és értelmetlen uralkodni a félelem felett. hanem az egész helyzeten. az élet egy másik formájával találkozik. hogy az ember megretten. Ezek a látók csodákat műveltek a szövetségesekkel. mit sem ért a tudományuk. az életnek ezek a más formái. Azok az entitások. hogy a forrásnál a víz fordítva. és amikor téged elnézlek. hogy ezáltal jönnek fel ezek a más szinteken élő teremtmények. hogy rosszul vagyok az egésztől. Az ősi látók csapdába estek. a mi szintünkre. Számukra elmondhatatlan jelentősége volt egy-egy forrásnak. Don Juan elmagyarázta. egyenesen az ősi látóktól ered. amelyiknek hasznát lehet venni.– Fogalmad sincs róla. a saját embertársaik jöttek rájuk. hogy szemtől szembe találkozz azzal a teremtménnyel.

A maguk kísérteties útján-módján sikerült átjutniuk rajta. az óramutató járásának megfelelő irányban forgassam körbe a szemem. de nem történt semmi. hogy a tükörben nemcsak a kettőnk arca és a gömbölyded alak van jelen. hogy az ősi toltékok sem álltak meg az ablaknál. Különös. A döbbenettől. ha úgy érzem. amíg sikerült ellazítanom magam. elmerevedett a hátam. azonnal kitisztult don Juan és a saját arcom tükörképe. de don Juan odasúgta. valami szokatlan erő borít be. Talán egy órán át bámultam hol a saját ábrázatom. de ne nézz meredten! Engedelmeskedtem. Mostanra már talán magad is rájöttél. – Ereszd el magad. talán csak azzal a különbséggel. Minden pillanatban arra számítottam. A szertartás második része nagyjából ugyanúgy kezdődött. – Most mit csinálunk? – kérdeztem suttogva. és egyetlen pillanatra se összpontosítsd a tekinteted semmire! – felelte don Juan. – Figyelj mindenre. vagy egyszerűen csak odajönnek az ablakhoz. hogy valamennyire csillapodjék a fájdalom a derekam körül. minden kényelmetlenségemnek egy csapásra vége szakad. menten elmúlt minden kényelmetlenségem. Don Juan suttogva azt mondta. ami megjelenik a tükörben. – Csak amennyire mi. búgó hang volt a fülemben. de – hangsúlyozta – semmilyen körülmények között ne emeljem fel a fejem. hogy kétszer annyi időbe tellett. emberek is veszélyesek vagyunk – se jobban. ami a tükör keretén belül megjelent. amelyet egy gömbölyded alak megjelenése okozott a tükör peremén. se kevésbé. Erős . Bámulj. elzsibbadt a lábam. Maguk is át tudnak lépni a határokon. Tökéletesen igaza volt. és lecsillapítanom bensőm kavargását. ahogy a szövetséges felbukkan. biztos nagyon veszélyesek – mondtam. mint az első. A tükör felülete elsötétedett. Egy pillanat múlva észrevettem. Le akartam térdelni a kőre. hogy megjelenik a szövetséges. hogy ránézzek. hol don Juan képmását. Mindenre vetettem egy-egy pillantást.– Ha ezek a teremtmények szövetségesek. – Képesek megölni minket? – Közvetlenül nem. Megfájdult a nyakam. hogy abban a minutumban. Mihelyt megnyugodtam végre. de képesek halálra rémiszteni minket.

Egy bizonyos ponton don Juan és én egyszerre veszítettük el az egyensúlyunkat. mintha felhős éjszakai égboltot láttam volna sík képen – holdfényben. Olyan volt. amelyen át akarna mászni valami vagy valaki. de a tükörben látható képmások nem váltak zavarossá. majd koromfekete foltok is megjelentek. Don Juan rám parancsolt. majd újra megjelent a tükör másik végén. – Megpróbál kijönni – felelte don Juan. – Mi lesz most? – suttogtam. mintha mozgófilm lenne. hogy ellen tudjak állni a látvány mérhetetlenül nagy vonzerejének.ibolyakék fénypontok tűntek fel. hogy higgadtan viselkedjek. – Vigyázz! – ordította don Juan. háromdimenziós képe. tökéletesen lehetetlen. hogy ha kedves az életem. mintha valami szívóerő a tükör körül egyenletes nyomást hozott volna létre. ne tegyek semmiféle hirtelen mozdulatot. Olyan volt. Valami megragadta a tükör peremét – nem a külső rámát. hanem belülről a tükörből kapaszkodott a keretbe valami. – Ne hagyd. s kénytelenek voltunk lelépni a lapos szikláról a patakba. Don Juan erőszakosan suttogta. mindjárt eltörik az ujjam. amelyet mi fogtunk don Juannal. – Erősen fogd a tükröt. de ne törd el! – utasított don Juan. és új látvány tárult elém: a mélységek lélegzetelállító. de a szövetséges erejének csapkodása a tükör kerete körül olyan félelmetes volt. mintha egy nagy folyóban lettünk volna. megnőttek. . vagy szétzúzódik a köveken a patakmeder fenekén. Ettől azonnal megkönnyebbültem. Tudtam. Alighogy kimondta. mintha az üveg felülete valójában ablak lett volna. hogy úgy éreztem. erős rántást éreztem. hogy teljes erővel markoljam meg a tükröt. hogy beszívjon! Ne engedd. forgassam körbe a szemem. Újra ki tudtam venni a kettőnk tükörképét és a szövetséges képét. Valami megrántotta a karom. hogy a szövetséges túlságosan mélyre süllyessze a tükröt! A lefelé húzó erő olyan hatalmas volt. A tükör alól ráncigált valami. Meglehetősen sekély volt a víz. – Itt jön! A huzigálás helyett hirtelen alulról felfele irányuló lökést éreztem. A szövetséges eltűnt. Lábunk körül őrjöngve kavargóit a víz. Figyelmeztetett. Aztán a kép átalakult. Hirtelen az egész felület fókuszba került. amely kezdett magába húzni.

a mélységek emlékének tulajdonítottam. – Kapd el! Kapd el! – üvöltötte don Juan. A tükör fölé görnyedve lassan egyre távolabb kerültünk a patak sodrában az eredeti ponttól. és csúszós kövek borították a meder fenekét. ő majd gyorsan alányúl a tükörnek. a tükör a felszín és a fenék között félúton állt a vízben. Don Juan azt mondta. én pedig próbáljam elkapni a kezét. Olyan volt. amelyen keresztül egy fura alak próbál kimászni. A tükör már nem a meder fenekén pihent. Ujjaim már nem nyomódtak a kövekhez. Eszembe ötlött. és rázzuk le róla! – mondta don Juan rekedtes hangon. amely vadul kering körülöttünk. és minden erőfeszítés nélkül oldalvást kirántotta a patakból. Kiemeltem a vízből. gumiszerű anyagot is kihúztam. A víz olyan volt. amelyeket a tükörben láttam. mint a csiriz. amikor lefelé rántotta egy erő. Sikerült elkapnom. és ki tudjuk kapni a tükröt a vízből. amikor felfelé tolta valami. de nem találtam. Itt már mélyebb volt a víz. amely egyszerűen kicuppantotta a kezemből a tükröt – vissza a vízbe. Lankadatlanul folytatódott a hangos csapdosás. az egyik oldalról a szövetséges. de nem voltam kellően gyors. és a tükör kirepült a kezemből. A tükörrel együtt valami nehéz. Búskomorságomnak nem volt semmi különös alapja. hogy a tükör lényegében csapóajtó. hogy kiszorította don Juan és az én arcom tükörképét a keretből. hol felfelé húzva. . mintha csupasz kézzel tartottunk volna egy óriási halat. Már nem láttam magunkat. – Emeljük ki a vízből a tükröt. csak a tömeget. Egy másodperccel többet haboztam a kelleténél. Amikor elengedte. Hatalmas súlyával rátámaszkodott a feljáró peremére. Gyorsan megpróbáltam elkapni don Juan alsókarját. amely megpróbálta fellökni magát. és akkora volt. hol visszanyomva a tükröt.Don Juan és én kétségbeesetten küzdöttünk. a tükör felé billent. Életemben nem tört még rám ekkora melankólia. Don Juan rendkívül fürgén utánakapott. éppen mielőtt nekivágódott volna a köveknek. a másikról mi ketten próbáltuk elnyomni. mert így nagyobb erőt tudunk kifejteni. Maga az érzés a mélységek iránti tiszta vágyódás és a mélységek dermesztő magányától való abszolút félelem keverékéből tevődött össze.

Olyan hirtelen változtatott témát. Vissza-visszatért ez az érzés. nem tudom. – Természetesen valamennyien senkik és semmik vagyunk. készen állsz majd a végső utazásra. amíg újra nem éreztem ugyanazt: hogy milyen parányi az emberiség az önmagában való mérhetetlenségéhez képest. mint az örökkévalóság. Először is leszögezte. képesek leszünk-e szembenézni az örökkévalóság magányával. ha az ember egyetlenegy pillantást vet a fényszövedéken kívüli örökkévalóságra. Viszont semmi nem olyan lakályos érzés. a búsulás és a búskomorság más. első vigyázó figyelmem úgy próbál rendet tenni a maga tartományában. A látók azt szokták mondani erre. – Végre kezd neked valami derengeni – mondta don Juan. amelyet a szövetségessel való kapcsolat darabjaira tört. – Semmi sem olyan magányos érzés. mire gondolsz – mondta don Juan. mindaddig. az emberi lény valójában semmi – mondtam. akik semmik és senkik vagyunk. ha az ember csúfot űz belőle. hogy első vigyázó figyelmem eszeveszetten megpróbálja helyreállítani azt a rendet. hogy a szövetségessel való küzdelem nem . hogy a harcosok életében végtelenül természetes. hogy valahányszor széttörnek az ismert határai. s belém szorult a következő kérdés. csak azt. Az ebből eredő melankólia akár halált is okozhat. mi az oka a szomorúságomnak. hogy valaki minden külső ok nélkül szomorú legyen. Gúnyolódó hangnemben hozzátette. mint embernek lenni. Mivel racionálisan képtelenség helyreállítani a rendet. Elég. hogy mi. A szövetségessel való birkózásunkról kezdett beszélni. de éppen ebből áll a végső próbatétel. A benne való mértéktelen tobzódás. amelyet a mélységekre való visszaemlékezés vált ki belőlem. s mégis örömmel és céltudatosan nekivágni az örökkévalóság tökéletes magányának? Hogy mikor leszel képes megoldani ezt a találós kérdést. mint a magánynak az az érzete. hogy ha egyszer megoldod. Közöltem don Juannal. – Don Juan. hogy ettől még valódi a mélabú.Don Juan megjegyezte. Hirtelen teljes bizonyossággal tudtam. de mindig elfelejtettem. a fényes tojás energiamezőként megérzi végső rendeltetését. Don Juan szerint az a legjobb módja a melankóliától való szabadulásnak. hogy tátva maradt a szám. hogy számba vett világunk lakályossága menten darabokra hulljon. amelyet láttam a tükörben visszaverődni. hogy minden erejével a mélabú hatalmába kerít. Ez újabb ellentmondás: hogyan lehet képes az ember megtartani emberségének kötelékeit. – Pontosan tudom.

mivel az ember csak valami masszaszerű alakot lát. miközben a szövetséges kimászott. mindkettőjük kezében egy-egy törött fadarabbal. Az egyik dombról a másikra másztam. de don Juan fusson csak körbe-körbe mindaddig. hogy a jótevője remekül mulat az . Az emberrel ugyanez a helyzet. hogy szóljon don Juannak. Odakiáltotta neki. miközben a szövetséges lankadatlanul a nyomomban volt. A jótevője don Juan után futott. de tudni szerette volna. s a szövetséges mindkét alkalommal kijött. majd megpukkadt a nevetéstől. vajon mi történik akkor. aminek a segítségével meg lehet szabadulni a szövetségestől. a kérésem annyira magára emlékeztette. hogy miközben körbe-körbe rohangászott. – Mivel megszűnt az ablak. ahogyan csak bírtam. táncoljon vissza. amíg mindennel kész nincs. Ha egyszer feljönnek a saját szintjükről. – Azért választottam ezt a varázslószertartást – folytatta –. Mindkettőjük kerete eltörött. Amikor kértem. A tükörben tükröződve a szövetségesek nem szoktak különösen félelmetesnek látszani. egy pillanatra átfutott az agyán a gondolat. ha a keret erősebb.volt tréfa. hogy meg tudja tenni mindazt. De ha egyszer kijönnek. Elias naguál ugyanazt a technikát mutatta meg neki. mialatt don Juan őrjítő félelemtől űzve rohant egy domb körül körbe-körbe. nagyon nehéz visszamenniük. a szövetségesnek nem volt hol visszamennie. fölötte durva módon. Don Juan elmesélte. hogy mivel neki fából kellett megcsinálnia a keretet. hanem végtelenül sok bosszúságot is tudnak okozni. hogy mutassa meg a régi látók egyik szertartását. nemcsak félelmetes lényeknek látszanak. Don Juan bevallotta. ezért aztán utánam jött. mesélte don Juan. a szövetséges egyszerűen szétszakította a rámát. mint akit megszállt az ördög. alig egy arasznyira tőlem. hogy amikor ő verekedett meg a szövetségessel. de a kora miatt lassú volt már. de azért nem is volt kerti mulatság. Don Juan jótevője tudta. Ott álltak egymással szemben a jótevőjével. azért volt annyi esze. Ha egy látó lekeveredik ezeknek a lényeknek a szintjére. hogy tüzet fog rakni. A szó szoros értelmében utánam eredt. hogy nyomtalanul odalesz. áthemperegve magán. Én négykézláb próbáltam menekülni. miközben nyüszítettem a félelemtől. Elmesélte. Igazándiból nem volt ugyan élethalálharc. – Az én tükrömet a szövetséges ereje darabokra törte – mondta don Juan. megvan az esélye annak. mint az övé vagy a jótevőjéé volt. Hozzálátott száraz ágakat gyűjteni. micsoda kalamajkára lehet számítani. Az ő jótevője. mert a jótevőm ezt mutatta meg nekem. nekem is ugyanúgy kellett volna.

és az is lehet. de akkor még nem tudhattam. – Megtanult belülről nevetni. aki annyira félt. hogy sok fát kell gyűjtenie. Ez a helyzet se lenne kivétel?! Egy pillanatra olyan méregbe jött. Jó szándékú fogadalom volt. aki bármilyen helyzetben képes jól érezni magát. amelyből megint csak részleteket hallottam. hogy az egész művelet nem sikeredik. hogy a szövetséges abbahagyta don Juan kergetését. ahonnan jött.egészen. hogy senki sincs. és békés szántóvető ember lesz inkább. hogy fogadalmat tett Istennek: odahagyja a tudás ösvényét. a szövetségesnek sikerült belelöknie a tűzbe. és újra rohangászni kezdett körbe-körbe. ne izgassam magam miatta. A legrosszabb az volt. miután minden erőmet felemésztettem. és egyedül hagyta don Juant. hogy olyan harcos. aki ekkorra már kettejük fölé tornyosult. – A jótevőm soha nem beszélt erről – felelte –. Ismerte jól. Aznap. mondván. Don Juan elmesélte. annyira dühös lett a jótevőjére. a jótevőm a kör közepén állva védekezett a vádaskodásaim ellen. és tudta róla. hogy továbbra is céltalanul rohangászik valahol. amikor a jótevőjének újabb ágakért kellett mennie. csak igazi rémületről árulkodó mozdulatot tett. – A jótevőm igazán ördöngös vénember volt – mesélte don Juan nevetve. és a tűz lángjaival pajzsként eltakart a szövetséges elől. hogy egész éjszaka a tűz mellett maradtak. Végül a jótevőm bizonyára észrevette. – Reggel – tette hozzá don Juan –. hogy a kimerültségtől menten összerogyok. Amikor ennek a végére ért. Don Juan menten elfeledkezett a dühéről. de az az érzésem. aki . tudott úgy nevetni. mintha komolyan tette volna. és jól megégettem magam. hogy a tűznek akkorának kell lennie. ahogyan don Juan mellett elnézve a szövetségesre esett a pillantása. és megpróbál visszatalálni oda. és ott pusztulok el helyben. – Mi lett a szövetségessel? – kérdeztem. – És az Istennek tett fogadalmad? – A jótevőm azt mondta. Jótevője nem válaszolt. don Juan pedig keresetlen szavakkal esett neki jótevőjének. mint magának a szövetségesnek. ahogy a szövetséges körbe-körbe kergetett. valahányszor elfutottam a közelében. hogy közben úgy zokogott vagy őrjöngött a dühtől. Már csak az őrjítő félelem miatt voltam képes tovább futni. micsoda rosszindulatú vénember. mert megrakta a tüzet. Hosszú beszédéből csak foszlányokat hallottam. hogy a szövetséges jó nagy. újabb hosszas magyarázatba fogott. Semmi nem látszott az arcán.

meghallhatná ezeket a fogadalmakat. csak a Sas emanációi valóságosak. a kikezdhetetlenség. amelyek a mi emanációinkhoz illeszkednek. hogy ijedtemben szörnyethaltam volna. A használhatatlan szövetségesek. hogy hasznát vegyék annak az energiának. hogy mi teszi őket az ember számára használhatóvá vagy használhatatlanná. De ha tudtam volna. – Mi lett volna. amely az élet eme más formáinak a sajátja. ha elkap. ami azt jelenti. mivel jár. akikben a belső emanációknak nincs párja az ember emanációi között. mégsem ért egy fabatkát sem a szövetségeseik hatalma. Az ősi látók azt hitték. mert Isten nem létezik. Annyira különböznek tőlünk. – Én inkább azt mondanám. hatalma az ember birtokába megy át. hogy egyetlenegy dolog számít. akikből végtelenül sok van. azok. ha a szövetségesnek sikerül elkapnia téged? – kérdeztem. Don Juan elmagyarázta. akik feltűnően kevesen vannak. Ha az embert elkapja egy ilyen szövetséges. – Hogy tudja ennek hasznát venni az ember? – kérdeztem. hogy a látók és az ilyenfajta szövetségesek közt valami tisztességes energiacsere megy végbe. Az új látók fedezték fel a szövetségesekkel kapcsolatos eleddig legfontosabb dolgot is. azaz a felszabadított tetterő. A szövetségesek semmivel szemben nem tudnak védelmet nyújtani. de ennek semmi köze nem volt a szövetségesek hatalmához. A szövetségesek semmit sem képesek csinálni velünk – és fordítva. hogy teljesen használhatatlanok. rokonságban állnak velünk. – Könnyen lehet. Akkortájt vakmerő ember voltam. a szabad energia. az érintettek kikezdhetetlensége volt az. hagytam volna. amikor a szövetséges ereje elszáll. hogy abban a pillanatban. vagy szívrohamot kap és szörnyethal. hogy megint csak az új látóknak kellett kibogozniuk ezt a zűrzavart. Valóban voltak olyanok az ősi látók között. . Az új látók felfedezték. Hatalom. ami lehetővé tette számukra. Más szövetségesek viszont. – A "hasznát venni" kifejezés helyett valami mást kellene mondanunk – válaszolta don Juan. azoknak viszont nem lehet fogadalmakat felajánlani. még mit nem!? A régi látóknak még a fülén is szövetségesek jöttek ki. hogy alkalmasint vannak olyan emanációik. és ezzel ki is merül az energiája. Ez utóbbi esetben a szövetséges egy percen át tettetett vadsággal csapdos összevissza. Szakadék választ el bennünket egymástól. azt. vagy birokra kel vele. akiket szövetségeseik mentettek meg.

Persze most már magad is rájöttél. mire képes az ember. mélyebb kapcsolat teremtődik közöttük. amely az élet mindkét formája számára hasznot hoz.– Hogy történik ez a csere? – Az egymásnak megfelelő emanációk segítségével – mondta. Don Juan elmondta. Nincsenek mélységek. amelyet a derekuk köré csavartak. hogy a tapasztalt látók addig játszanak ezekkel a közös emanációkkal. különösen. ahogy ismerőssé válnak egymás számára. mély tavacska vagy tó tükrén révedni. A szövetségesek ezért teljes mértékben el vannak zárva a jobb oldali tudomástól. – Ezek az emanációk természetesen az ember bal oldalán találhatók. A szövetségesek viszont az ember nagyobb energiamezejét keresik. és bonyolult révülési technikákat fejlesztettek ki. A régi látók nem értették meg ezt a folyamatot. amelyet az átlagember sohasem használ. A látóknak a szövetségesek éteri. A látóknak egy vagy több segédjük volt. mint a dugó. hogy mélységről beszélni csupán szófordulat. A mélységekbe tett kiruccanásaik során csodákra bukkantak. amelynek a segítségével akár még alakot is tudnak ölteni. Aztán. hogy le tudjanak merülni azokba a mélységekbe. amelyeket magam is láttam a tükörben. – Meg lennél lepve. Természetesen sokkal. amellyel megtanulunk bánni. ha tudnád. azon az oldalon. mesés rejtőzők vagy őrök válnak belőlük. – De valóban leszálltak testileg is? – kérdeztem. ilyenkor kerül aztán sor a cserére. Számukra mindennapos dolog volt a szövetségesekkel való találkozás. ha megtanulja uralni a tudomást – felelte don Juan. és pontosan a köldökbe illeszkedett. A régi látók azonban soha nem ismerték fel ezt az igazságot. – Ez az eszköz egy különleges szövésű kötél volt. ahogyan mi csináltuk a tükörrel. amíg révületbe zuhantak. vagyis az ésszerűség oldalától. lenge. Don Juan azt bizonygatta. csak a tudomás van. de sokkal lenyűgözőbb és veszélyesebb tiszta vizű. – Ezek a régi látók eltévelyedett emberek voltak. . amíg nem sikerül tökéletesen gyújtópontba hozni őket. tündéri tulajdonságára van szükségük. – A régi látók egy nagyon finoman kidolgozott eszköz segítségével szálltak le az alsó világokba – folytatta don Juan. akik ennél a kötélnél fogva tartották őket. A kötél egyik puha vége gyantával volt átitatva. hogy az egymáshoz illő emanációk mindkét lény számára közös terepet biztosítanak.

amit saját találkozásáról mesélt egy szövetségessel.Elmondtam don Juannak. Az állati félelem összegyűjti emanációikat. a szerves lények viszont hőhullámokra hasonlítanak. Egyetlen céljuk van. hogy ezek a lények nagyon agresszívak. Mivel félelmem nem akart csillapodni. ha sikerül úrrá lennie a félelmén? Don Juan azt felelte. hogy agresszívak legyenek. mert ezek az emberek mind a mai napig rettenetesek maradtak. hogy egy kicsit folytatja magyarázatát. ha szeretetet érez iránta. a szövetséges a félelmem után jött. mégpedig úgy. – De miért kergetett téged olyan sokáig? – kérdeztem. hogy szövetségeseiket céltudatosan táplálták állati rettegéssel. hogy uralkodjanak mindenkin és mindenekfelett. – Ezek a régi látók iszonyatos emberek voltak – folytatta don Juan. – Nem. remélve. és nem tudott szabadulni tőle. hogy egyenesen adagolni tudták. hogy elmaradt volna-e tőle a szövetséges. a gyűlölet vagy akár a búbánat is. A régi látók meg voltak győződve róla. mint a villamos áram. inkább azért nem. az új látók viszont ezt másképpen látják. meg a saját szubjektív benyomásom alapján. – Még ma is. – Nem mintha nem lenne elegendő energiájuk ahhoz. bár kétségtelenül más lett volna a hangulata a hajkurászásnak. ahogyan éreztem a vízben a szövetséges csapdosását. don Juan? – kérdeztem. hogy ténylegesen halálra rémítettek számukra embereket. aztán a félelem adagolásával tartották rabságban őket. hogy a szövetséges akkor is utána jött volna. arra a következtetésre jutottam. A szövetségesek inkább olyanok. nem igazán – mondta. A legjobban az állati félelem vonzza őket. hogy a szövetségeseket az érzelmek által kibocsátott energia vonzza – az állati félelemhez hasonlóan hatékony a szeretet. hogy abból. Először a saját félelmükkel ejtettek el maguknak szövetségeseket. – Ebben nincs semmi rejtély – válaszolta don Juan. hogy a szövetségesek minden másnál jobban élvezik az állati rettegést. mert másfajta energiájuk van. hogy a bennem lévő kiolthatatlan félelem horgára akadt. Don Juan hozzáfűzte az elmondottakhoz. Vagy inkább azt kellene mondani. Megkérdeztem. Annyira megtanultak uralkodni a félelmen. A régi látók jöttek rá – mondta –. Ők úgy látják. hogy a szövetségeseknek emberi érzéseik vannak. Ezek a látók odáig mentek. – Vagy inkább jelen időben kellene beszélnem. . hogy az ősi látók fortélyai között a félelem fölött való uralom is szerepelt. – A szövetségeseket vonzzák az érzelmek. az állati félelem ugyanis nekik megfelelő energiát bocsát ki.

Mégis felfoghatatlanok számomra. mint a jótevőm. Ezt tekintette döntőnek a tekintetben. Nem volt fáradságos számára. hal arcú ember lépett a szobába. Ő mindent bőkezűen ontott magából – az energiát beleértve. elmenekül a házból. – Nem állíthatom. Don Juan – elmesélése szerint – menten elájult a meglepetéstől és a rémülettől. Szörnyű. Elképzelhetetlenül sok szeretetet képesek viszonozni. hogy használják az ő energiáját arra. – Nehéz ezt eldönteni – mondta. hirtelen mozdulattal kinyitotta az ajtót. Mellesleg szólva. aki az előző nap kijött. miközben az lábadozott a sebesülése után. aki mindkettőjüket gyötri és rabságban tartja. don Juan? – kérdeztem. szürkészöld színe volt és egyetlen szeme. – Bizonyos értelemben szeretem azokat a szövetségeseket. Volt közülük különösen egy. Aztán reszketve a félelemtől és a tehetetlenségtől. ha mielőbb meggyógyul. szemben az ő jótevőjével. Megjegyezte. A második tökéletesen rokon volt veled. Feltett szándéka volt. mintha épp az ajtó előtt hallgatózott volna. aki viszont alaposan belekóstoltatta don Juant a szövetségesekbe. újabb csapdába esett. hogy mivel a szövetségesekkel szemben sem kíván elfogult lenni. és évekbe tellett. mert úgy bekentem a szerkentyűt kátránnyal. aki higgadt. aki valami groteszk emberi alakot tudott felölteni. hogy a jótevője fura ember volt. hogy vár még pár napig. hogy ugyanúgy érzek irántuk. Don Juan elmondta. hogy megszeretted volna ezt a szövetségest. mint az ajtó. nem adott belőlük igazi kóstolót nekem. egy szép napon ugyanis bizalmas hangon azt súgta don Juan fülébe. Akkora volt. Az öreg azonban minden bizonnyal olvasott a gondolataiban. hogy ne maradjak kísérőtárs nélkül a Sas emanációinak végtelen birodalmában. Azt mondta. hogy a szövetségesnek nem sikerült széttörnie a tükröt. alighogy megmenekült a vacak kis zsarnok karmai közül. . Don Juan. – Te hasznát veszed a szövetségeseidnek. – Az se kizárt. – Don Juan. nem ugyanaz volt. aztán. hogy jó lesz. a jótevőm szövetségesei az én szövetségeseim – felelte. Szerette a szövetségeseit. Azért kaptam őket. – Amint tudod. hogy egyszer úgy isten igazából eszméletlenül megrémüljek. amely soha nem pislogott. Az egész abból a gondolatból indult ki. amíg sikerült kievickélnie ennek a rettenetnek a bűvköréből. – Kár – tette hozzá. de szenvedélyes ember volt. amikor a vénember nincs odahaza. hogy el tudjanak menekülni attól az illetőtől. azt hitte.Don Juan témát váltott. bizonyára azért nem tudott beszivárogni a víz a tükör mögé. amíg vissza nem tér az ereje. akiket még a jótevőm adott nekem. neked nincsenek szövetségeseid? – kérdeztem. hogy alakot öltsenek általa. hogy elmulasztottam az alkalmat.

mintha áramütés ért volna. Az illető szorítása erősebbé vált. Amikor beléptem az emelkedett tudomás állapotába. Megkérdeztem don Juant. Don Juan mosolyogva nézett rám. a fura ember vadul rám vetette magát. hogy vele hömpölyögjek. – Félj. hogy don Juan mindig megújulni tért vissza Sonorába. Észak-Mexikóban tartózkodott. amelyet don Juan magának tartott fenn. hagyjam. miközben egyre jobban rázott az áram. Meghűlt az ereimben a vér. nem Genaro van-e itt vele. észrevettem. Még mielőtt az ijedtségből magamhoz térhettem volna. és anélkül. remélve. amit észrevettem. hogy teljes figyelmemet összpontosítsam a testem középpontjára. aki vezetőként hatalmas felelősséggel bír. az az egyik szövetségese. Az oldalam mellé lépett.7 A gyűjtőpont A szövetségesekkel való tusakodást követően don Juan hónapokra megszakította a tudomás művészetéről szóló magyarázatait. hogy segít nekem. aki a házra szokott vigyázni. Don Juan azt felelte. mintha meglepődött vagy megrémült volna. rendelkeznie kell egy fizikai viszonyítási ponttal. hogy képtelen voltam megszólalni. . Ilyen hely volt neki a Sonorai-sivatag. amitől úgy éreztem. hogy valósággal elszédültem. Abban a szent minutumban egy különös ember ijesztő alakja tűnt fel a szoba ajtajában. ne próbáljak a félelmemmel hadakozni. hogy valaki más is megbújik a ház félhomályában. egy nap azonban újra belefogott. hogy egy nagualnak. Motyogtam és nyögtem valamit. és megpróbált hanyatt lökni. Mesterem menten az emelkedett tudomás állapotába segített. Már régen elmagyarázta nekem. amikor megérkeztem a házhoz. ahol összefutnak a számára használható energiák. ahol volt egy háza. a fülembe súgta. Az illető megragadta az alsókaromat. egy olyan hellyel. hogy egyedül van. Aztán valami furcsa mozdulatot tett. Valami furcsa dolog indította erre. nógatott. de ne rettegj! – mondta. Úgy megijedtem a megjelenésétől. Annyira megrettentem. Késő délutánra járt. Don Juan. Olyan képet vágott hozzá. hogy beleavatkozott volna a verekedésbe. s abban a pillanatban már eszembe is jutott. minden izgatottság nélkül a hangjában. hogy szedjem össze magam.

ez a gyűjtőpont választja ki az egymáshoz igazítandó belső és külső emanációkat. Don Juan megállított. – A következő igazság az – folytatta don Juan –. Mihelyt erre a pontra összpontosítottam a figyelmemet. Meg is jegyeztem. hogy kövessem ezt az áttetsző fényt. és lényegében fénylő energiabuborékok. Az a konkrét elrendezettség. mindenkinél ez a pont az energiaközpont. valamennyien egy olyan gubóba. megszűnik a félelem. Ezt többször megismételte. mert mindannyiunkban van egy szerv. hogy legyen időm felfogni. a szövetségesből alaktalan. Abban a pillanatban tudatára ébredtem. ám még inkább az. amelyeket korábban tárgyaltunk: vagyis hogy objektív világ nem létezik. és leültetett egy jó erős gyümölcsösládára. Szörnyen megzavart. hogy bénító félelmem oly gyorsan és annyira nyomtalanul elmúlt. amikor a fényszövedékünkön belüli emanációk a nekik megfelelő szabad emanációk rendjébe igazodnak. hogy meggyőződjek a tudomással kapcsolatos igazságok hitelességéről. milyen gyorsan megváltozott a hangulatom. energiára van szükségem. mert mihelyt a tudomás izzása az ember gubóján belül átlép egy bizonyos küszöböt. Ezután elkezdett magyarázni. Ahogy elveszítette emberi alakját. hogy amit eddig emberi lénynek gondoltam. Hogy az emberi lények a Sas emanációiból állnak. folytonos nyomást gyakorolnak a fényszövedéken belüli emanációkra. nincs abban semmi különös. és pontosan állapítsam meg. hogy széltében és hosszában mérjem fel a testem minden egyes négyzetcentiméterét. attól jön létre. hogy elpárolgott belőlem a félelem. Hogy tudomás azáltal jön létre. hogy gyűjtőpontunk egy meghatározott ponton helyezkedik el a fényszövedékünkön. amely ezeknek az emanációknak csak kis hányadát foglalja magában. hogy az észlelés azért következik be. emberem tüstént eleresztett. mivel valami nagy erő arra indított. amelyet a látók a Sas emanációinak neveznek. ahhoz. Aztán azt mondta. amelyeket szabad emanációknak neveznek.Az évek során don Juan szüntelenül arra buzdított. Hogy a tudomás hozza létre az észlelést. Vázlatosan elismételte a tudomásra vonatkozó igazságokat. Gyöngéden kivezetett a ház tornácára. amelyet padnak használt. . Utánamentem. csak valami emberhez hasonló dolog volt. Azt mondta. áttetsző fényfolt lett. hogy a fényszövedéken kívüli emanációk. fényszövedékbe vagyunk burkolva. ami történt. amely eltávolodott tőlem. hol helyezkedik el a középpontja. amely akkor következik be. amelyet gyűjtőpontnak hívnak. amelyet világként észlelünk. Don Juan erre azt válaszolta. csak olyan energiamezőkből álló világegyetem.

normál tudatállapotnak. de egész életünkben szunnyadnak bennünk. s amelyeket soha nem lehet . ahová a jobb oldalnak szánt tanítások részeként mentünk ki kocsival. tudomásom izzása túlkerült egy bizonyos küszöbön. amire rájöttek.– Említettem már neked – folytatta don Juan –. Az átlagember ugyanezeket nevezi valóságnak. don Juan ismét tudatállapotot válttatott velem. az ő jótevőjét. és ismeretlenek maradnak előttünk. Julian nagual hiányos megjegyzéseiből és saját látásból értette meg és találta beigazultnak ezeket az igazságokat. Az új látók ezeket a kiemelt emanációkat jobb oldalnak. Az. Noha a kiemelt emanációk az emberi tudat sávjának nagy részét magukban foglalják. józan észnek. az ember fényszövedékén belüli összes emanációnak csak nagyon kis részét alkotják. hogy a szövetségest észleltem. Don Juan Elias nagual részletes és hosszas magyarázataiból. amely mint ismeretlen azoknak az emanációknak a tömege. Azok az emanációk. annak a keskeny emanációs sávnak az emanációi közül. először az első vigyázó figyelemről kell beszélnünk. kitörölve belőlem a félelmet is. Más szóval. Az ember sávján belüli figyelmen kívül hagyott emanációk mintegy bevezetőként. Ahhoz. az ismertnek. továbbra is elérhetőek számunkra. annál inkább. a gyújtópontnak bizonyos emanációkat hangsúlyossá kell tennie. azt jelenti. hogy szokásos helyzetéből kimozdítottam a gyűjtőpontomat. Mivel másoknak is megpróbálták elmagyarázni. Még ugyanaznap este. amelyben a tudomással kapcsolatos igazságokat elő kell adni. hogy a vacak kis zsarnokocskákkal való foglalkozás a látókat egy igen kifinomult manőver megvalósításához. aki Julian jótevője volt. Az új látók betekintést nyertek az első vigyázó figyelem működésének korábban észrevétlen maradt útjaiba-módjaiba. és akit don Juannak még szerencséje volt ismerni. és folytatta magyarázatait. Mindez pedig azért történt. gyűjtőpontjuk elmozdításához segíti hozzá. megállapítottak egy bizonyos sorrendet. amelyekről emiatt nem veszünk tudomást. Nem minden látót érdekelnek a magyarázatok – mondta don Juan –. amelyek nem részei az ember sávjának. első vigyázó figyelemnek nevezik. hogy első vigyázó figyelmünk gyújtópontjába. miután visszatértünk a hegyekből. Ahhoz. ahol az ember tudomása elhelyezkedik. hogy meg tudjuk tárgyalni a gyűjtőpont természetét – mondta –. ésszerűségnek. mert energiafölöslegem volt. preambulumként szolgálnak az ismeretlenhez. az észlelt világ kerüljön. Julian nagualt például egyáltalán nem érdekelték. tonálnak. e világnak. Elias nagualt viszont.

amely minden személynél egy kicsit máshol van. hogy a gyűjtőpont nem a fizikai testben található. hogy már a régi látók is felfedezték. hanem így szeretnék rávezetni inasaikat az ember lehetőségeinek felismerésére. második vigyázó figyelemnek nevezik. mintha látna ugyan. nem üti. a másik egy hasadék: mindegyiknek más a hatása. hogy kiment belőle a szusz. olyan erővel vágtak rá a jobb lapockájára. A látók ezt bal oldali tudomásnak. förtelmes dolgokra tanították őket. hanem a fényes héjban – magában a fényszövedékben. aki lát. A nagual ezt a helyet erős fényéről ismeri fel. – Csak két fajtája van – felelte don Juan. de nem lát. hogy a nagual férfi és a nagual nő. és csak ideiglenes eltolást eredményez – a hasadék azonban mély és maradandó nyomot hagy a fényszövedéken. Éppoly keveset ér.kiemelni. – Már a régi látók is felfedezték és gyakorolták bizonyos emanációk kiemelését – mondta don Juan. Ráadásul csak olyan nagual ütheti meg az inast. amikor szinte bármit lehet velük tenni. Don Juan elmesélte. hogy elagyabugyálják az inast. ezért szakasztott olyan sötét lelkű gazemberekké váltak. hogy elmozdítsa a tudomást. – A horpadásoknak különböző fajtái vannak? – kérdeztem. Az eredmény mindkét esetben csak az. A látó ember ugyan képes akárhányszor eltalálni ezt a pontot. amíg a nem látó nagual nem is tudná eltalálni a megfelelő helyet. Don Juan hozzátette. leginkább befolyásolható tudomás állapotába kerüljenek. és állandó eltolódást okoz. de nincs meg benne a nagual ereje. a gyűjtőpontra. s amíg az inasok abban az állapotban voltak. aki az átlagosnál több erővel bír. A nyomás erejétől behorpad a fényszövedék. mestereik. Egy odavágással elérték. nagualnak. mint tanítóik. másvilágnak. Az új látók is ugyanezt a mesterfogást alkalmazzak de nem aljas célokat akarnak elérni vele. és inkább csak megnyomja. hogy inasaik az emelkedett. Don Juan elmagyarázta. de nincs ereje ahhoz. . Ezt az eltolást nevezik nagual-vágásnak. hogy inasaikat megrontsák. A homorulat csak ideigóráig tart. hogy a régi látók a gyakorlatban arra használták ezt az eltolást. ha valakinek megvan a nagualhoz való ereje. feszült. és az inas úgy érzi. a szokásos emanációkról képes eltolni a hangsúlyt a velük szomszédos emanációkra. az ismeretlennek. – Az egyik egy homorulat. – Fölismerték. ezek a régi látók. hogy a nagual-vágást egy pontosan meghatározott helyre kell mérni. és a befolyásuk alá vessék vele.

a tudomás parazsának fénye más emanációkra esik. Don Juan ezután elmondta. Megkérdeztem don Juant. hogy az öntükrözéssel megkeményített fényszövedékre egyáltalán nem hat a nagual-vágás. hogy az izzás más szomszédos emanációkra is átterjedjen. hogy a tudomás felizzása vajon csak a fényszövedék felszínén látható-e. olyan területekre. A horpadás nyomja a fénytojáson belüli emanációkat. örökké úgy marad. Ütheti-vághatja a nagual. Más szóval. Talán tíz percig is hallgatott. Az embernél azonban. Végül van néhány fényszövedék. eredeti alakját soha nem nyeri vissza. mintha az egész fizikai jelenség lenne – mondtam. Megint más fényszövedékek annyira behorpadnak. hogy normális esetben a tudomás parazsa az érzékeny lények fényszövedékének felszínén látható. de maguktól visszanyerik eredeti alakjukat. a tudomás parazsa mélységet nyer. Vagy hasadék alakul ki. amelyek. amely székében vagy hosszában végigfut a tojásszerű héjon. – Úgy hangzik. miután behorpasztják őket. mit csinálnak. Végül azt felelte. – Fölismerték hogy az ember fényszövedékének behorpasztásával képesek erővel elérni. amikor a tudomással foglalkoztak – folytatta don Juan. mivel a tudomás parazsa ekkor már a fényszövedéken belüli emanációkon izzik. – A régi látók tudták. – Hogyan lehet behorpasztani egy izzást? . Más héjak órákig vagy akár napokig is horpadtak maradnak. Mivel a horpadás kimozdítja helyükből a Sas emanációit a fényszövedéken belül. hogy csak akkor nyerik vissza alakjukat.Elmagyarázta. hogy ennek a nyomásnak a következtében az első vigyázó figyelem hangsúlyai eltolódnak. Vannak olyan fényes héjak. mielőtt válaszolt volna. mintha visszapöndörödne saját magába. ha a nagual odavág a velük szomszédos területre. s a látók azt tapasztalják. s már a legkisebb erő is edényszerű horpadást Okoz. miután kifejleszti tudomását. amely ha egyszer behorpad. amely a méretét tekintve kis bemélyedéstől a gubó egyharmadát kitevő horpadásig terjedhet. Don Juan gondolatokba mélyedt. hogy a horpadás azáltal hat az első vigyázó figyelemre. Időnként azonban nagyon alakítható az ember fényszövedéke. amelyek normális esetben az első vigyázó figyelem számára elérhetetlenek. azonnal visszanyerik eredeti alakjukat. hogy kimozdítja helyéről a tudomás parazsát. s ettől a fényszövedék úgy néz ki. a gubó felszínéről az izzás átterjed számos más emanációra a fényszövedéken belül.

Don Juan szerint Genaro voltaképpen azt értette ez alatt. hogy szinte minimális a változás. amelyek energiát állítanak elő. hogy legyen nagual férfi és nagual nő. amit az ész számba vesz. – Mért kell felejteni az embernek? – kérdeztem. hogy megragadsz abban. Energiabuborékok vagyunk. A továbbiakban don Juan elmagyarázta. Innen már nem olyan nehéz belátni. Az ész olyan eszközökkel foglalkozik. hogy Genaro mindig azt javasolta nekem. amelyek oly közeliek a szokásos emanációkhoz. olyan szervezetek vagyunk. hogyan használják ezt a minőségi föltolódást. akkor nem lesz szükségem annyi jegyzetre. amelyeket aztán majd egy szép napon az erre használt emanációk újrahangsúlyozásával képes leszek felidézni. azt követően azon nyomban minden élmény feledésbe merül. hogy a nagual-vágást követően csak a naponta használt emanációkat körülvevő emanációk fényesednek fel. míg a távolabbiak mozdulatlanok maradnak. Azt mondta.– Valami megmagyarázhatatlan módon ez olyan fölizzás. ahogy a harcos kikerül az emelkedett tudomás állapotából – felelte don Juan. amely egy másik fölizzáson horpadást hoz létre – felelte don Juan. hogy mi magunk jobbak vagyunk az eszközöknél. tanuljak meg ceruza helyett újheggyel írni. vagyis az emelkedett tudomás állapotában az emberi lények ugyanúgy működnek. mégis. azaz a későbbiekben maguktól újra ki kell emelniük azokat az emanációkat. hogy erővel kell emlékezniük. amelyet az új látók a tanítványaiknak adtak. az összpontosítás és mindenekfelett a felejtés képességét. Emiatt lett végtelenül fontossá számukra. – E nélkül a hangsúly nélkül mindaz. – Neked az a hibád. amelyeket az emelkedett tudomás állapotában használtak. hogy az emelkedett tudomás állapotában a beszélgetések és az élmények elraktározására egyébként nem használt emanációkat kellene használnom. mivel a horpadás olyan emanációkat emel ki. hogy az emelkedett tudomás állapota nemcsak egy – az emberi lények tojásdad alakjának mélyére . Az ész nem energiaként foglalkozik az emberrel. amit megélnek vagy megtapasztalnak. éppen az volt. Emlékeztetett rá. A látók pontosan tudták. amíg a horpadás megvan. amelyek energiát állítanak elő. ez az eltolódás növeli a megértés. mert ez az állapot csak addig marad fenn. a tudomásnak a horpadással való felizzítását nyugodtan nevezhetjük ideiglenes emelkedett tudomásnak. Az egyik feladat – mondta –. de soha komolyan nem merült fel benne. semmibe vész. mint normál tudatállapotban. hogy az egyik energiabuborék behorpasztja a másik energiabuborékot. Látták. – Mert a nagyobb mérvű tisztánlátást okozó emanációk hangsúlyozottsága azonnal megszűnik.

hogy megvizsgáld magad és a sorsod. Ezek csak látókkal esnek meg. Elméd folyton azzal izgatod. A szabadság azonban mindent elsöpör. – Miért kellene nekem ilyen városban laknom. de nem tudtam kivenni. s elvitorláznak az örökkévalóságba! Még néhány napot Sonarában töltöttünk. hogy az új látók célja az. Nem nekem való a vidéki élet Mexikóban. amely az egész fénytojás kitörésszerű fehér izzásának látszik. az újat. mondtam. aztán visszavittem don Juant abba a dél-mexikói városba. – Már próbáltam elmagyarázni. – Amikor itt vagy – mondta don Juan –. Föl kell hagynod ezzel az egésszel! De ha nem ismernél mást. Lustának és valahogy ingerültnek éreztem magam. vagy fájdalmukban visítanak. és számvetésed oldalait a barátaid számvetésével veted össze. A teljes tudomás állapotában összeolvasztják magukat a szabad emanációkkal. van valami erőltetett a város csöndjében. Egyszer majd ilyenben fogsz lakni. mint ennek a . – Ezek különleges esetek. olyan nagyságrendű fényrobbanásnak. hogy harcosainak céltudatosan kell keresniük a változást. Csak néhány gyerekhang hallatszott messziről. amelytől a héj határai elmosódnak. amikor égnek belülről. A nagyszobában ültünk don Juannal a két kényelmes székben.hatoló – felizzásnak látszik. De mindez semmi a teljes tudomás állapota által létrehozott fölizzáshoz képest. A szabadság egyik velejárója. hogy ehhez hasonló városban élj. A délután közepén valami végtelenül kellemetlen nyugalom telepedett a városra. vajon játszanak-e. úgy érzem. kiabáltak. ahol harcosainak társasága lakott. hogy számvetésedben lapozgatsz. hanem a fényszövedék felületén is erőteljesebb izzásként jelenik meg. Te túlzott előszeretettel viseltetsz az iránt. Más ember vagy más élőlény soha nem világosodik meg így! Micsoda látvány. mindig az emelkedett tudomás állapotában vagy. Elemészti őket a belülről izzó tűz. hogy szabadok legyenek. Nem szeretem ezt a légkört. don Juan? – Természetesen. don Juan? – kérdeztem. ahogyan élsz. Másnap nagyon nagy volt a forróság és a pára. kénytelen leszel hozzászokni ahhoz. amikor a látók tudatosan érik el a teljes tudomás állapotát! Ez az a pillanat. s a belső emanációk minden elképzelésen túl kiterjednek. Ezek miatt a dolgok miatt nagyon kevés időd marad arra. Ez egészen más! De ettől függetlenül.

hogyan törik meg a napfény egy kvarckristályon? Ahogy Genaro emlékeztetett rá. amikor ebben a szobában voltunk don Juannal. mélyebbre vigye ezt a pontot a fénytojás belsejébe. don Juan? – A mi esetünk egy kicsit más. és azt mondtam neked. Ezúttal azonban udvarias kopogtatás hallatszott. . miután az ütéstől a gyűjtőpont kiugrott a helyéből. hogy várunk. mennyi ideig tart a beszélgetés. az volt. hogy megvizsgáld az érem másik oldalát! – Te itt ezt csinálod. majd Genaro jött be. Mi már semmit sem keresünk. mint aki átadja a terepet Genarónak. Képes arra. nézd. hogy mondjon valamit. Aznap. hogy a nagual-vágást követően. lapos sziklán ültünk. amikor azon a nagy. Amikor azon a bizonyos napon don Juan befejezte a mondandóját. A következő dolog. hogy az már szinte veszélyes volt! Don Juan abbahagyta a beszédet. és leült közénk. letette a sziklára. és don Juan aggódó arckifejezéssel áll mellettem. mintha jelt adna. mivel mi már az ösvény végén járunk. A kvarc fénye azon nyomban lebilincselte a figyelmemet. hogy újra és újra elismételjem ezt: tudjuk. és tudjuk. térjünk vissza a tudomás tárgyalására! Általában senki nem zavart minket. hogy ezt tudod – tette hozzá fanyar mosollyal –. Most már azt is megmondhatom. amikor arra a hatalmas lapos sziklára mentünk fel beszélgetni. Várunk a megszabadulásra! Most pedig. hogy nagy sietve kipucolt a saját házából. mit jelent ez. és mellém lépett. amire emlékeztem. Genaro drámai mértékben betaszította gyűjtőpontomat a bal oldalba – olyannyira. – Emlékszel arra a napra. Don Juan elmagyarázta. Várunk. amit mi itt mindannyian csinálunk. Megöleltem. mire várunk. Azóta nem láttam. és mindig don Juan szabta meg. – A láng nagyon fontos – mondta halkan. Genaro kivett egy csiszolt kvarckristályt a zsebéből. Csak harcos számára fogható fel. hogy a lapos sziklán kuporgok. hogyan törik meg rajta a fény. – Genaro mondani akar valamit – mondta don Juan.városnak a halálos nyugalmát. előbb vagy utóbb föl kellene kerekedned. hogy Genaro a tudomás nagymestere. és megmutatta. miután az emelkedett tudomás állapotába kerültem. Genaro felállt. – Mondtam neked. Soha nem fogom elunni. hogy Genaro már számtalan esetben eltolta a gyűjtőpontomat. Biccentett egyet. nekem is eszembe jutott. Semmittevéssel töltjük a napjainkat – egyik napot a másik után.

hogy nem vagyok egyedül. és elfújt a hullám útjából. milyen lépéseket kell megtennem ahhoz. amit észrevettem. ha szépen megvizsgálom. ahogyan eltűnt. hogy ébredezek. Amikor megpróbáltam szemügyre venni a testem. Minden sötét volt körülöttem. Tudtam. Egyedül voltam. Miközben beszélt. Szép csendben libegtem. Ám épp mielőtt utolért volna a hullám. A következő pillanatban már ismét a szobában voltam don Juan és Genaro társaságában. mintha a végtelen térben néztem volna lefelé. hogy Genaro hipnotikus álmot szuggerált belém. Igazándiból semmit sem tudtam megnézni. hogy csak tudomásul tudom venni magam. Zúgott a fülem. ragyogó fényű felhők és sötét tömegek tornyosultak – mind a felhők. Mintha teljes mértékben elvesztettem volna a szemem fókuszáló képességét. és elmémmel szélsebesen megpróbáltam valami magyarázatot alkotni. Az első. rájöttem. mint az űrben lebegő bója. visszatért a látásom. amire emlékeztem. amely értelmesnek látszott. hogy alig tudtam kivenni a bútorok alakját a szobában. s hogy a hullám menthetetlenül mindjárt utolér és magával ragad. az volt. A látásom teljesen elhomályosult.Éppen el akartam mondani Genarónak azt. az egyik petróleumlámpásra mutatott a szobában. Száját a fülemhez illesztve. Rettegés tört rám. arra gondoltam. – Nincs benne hő. még a petróleumlámpák erős fényét sem láttam. színes fényalagúton haladtam át. úgy is el lehet kerülni a szorongást. A szél ereje őrült sebességgel ragadott magával. foszforeszkáló csíkok sötét. Tisztán láttam. Aztán éppen olyan hirtelen. Szinte elégedett voltam. hol vagyok. Mérhetetlenül nagy. mozgó felhőket világítottak meg. Nem tudtam kivenni. hogy fodrozódó. Belenyugodtam az elkerülhetetlenbe. hogy álmodtam. furcsa nyomást éreztem – fizikailag nehezedett rám. hogy olyan vagyok. – Nézd a lángot! – mondta. méltóságteljes hullám az óceánban. s mégis olyan volt. valami váratlan dolog történt – szélroham támadt. mert nem volt mivel néznem. Bár nyitva volt a szemem. és annyira könnyezett a szemem. és éreztem. mind a sötétség mozgott. Csak tiszta láng! A tiszta láng az ismeretlen mélyére tud vinni. és igyekeztem nem idegesíteni magam. borostyánfényű izzás támad és közelít felém. Mintha léggömbként lebegtem volna. de ő szólalt meg hamarabb. Zöldessárga. Genaro a petróleumlámpás lángjának segítségével hipnotizál. fénylő. mint valami hatalmas. Baljós. . hogy felébredjek.

hanem megszokás által rögzül. mert azt tanították nekünk. Ennél is fontosabb azonban az. A látók abból látják. hogy látják. ugyanazon emanációkat választja-e ki gyűjtőpontjuk. Az a sajnálatos igazság. és drámailag megváltozik a tudomás. hogy az emberi lények mindig a konokságuk miatt veszítenek. Semmiségnek hangzik. hogy a gyűjtőpont belülről is mozgatható. hogy ezek az észlelhető emanációk. amikor rájöttek. – A gyűjtőpontod kimozdult a szokványos helyzetéből – mondta –. Don Juan magyarázata szerint az emberi lények két okból szokták mindig ugyanazokat az emanációkat választani. hogy elmeséljem látomásomat. mert kimozdítja helyéből a gyűjtőpontot. s ezáltal ráébredjünk. Don Juan szerint az új látók számára a nagy áttörés akkor következett be. – A nagual-vágás azért olyan fontos – folytatta –.Másnap szinte az egész napot átaludtam. hogy helyesen értsük a tudomásra vonatkozó igazságokat. mert gyűjtőpontunk eleve ezeket az emanációkat választja ki nekünk. hogy dolgaikban és szertartásaikban mindig legyen valami új. ugye? Mégis valami óriási dolog ez az egész! Az új látók minden igyekezetükkel azon vannak. Szemmel láthatóan unta az egészet. ha sikerülne új szokásokat felölteniük. hogy sikerüljön fényt deríteniük erre. hogy kissé nagyot sikerült löknie rajta. de lehet. . – Minden élőlénynek van gyűjtőpontja – folytatta –. amely kiválasztja a kitüntetendő emanációkat. Szörnyen szeretnék. amitől a gyűjtőpont végképp elmozdul a helyéről. Don Juan mosolyogva hallgatott végig. hogy bizonyos érzékeny lények a világnak ugyanazt a nézetét osztják-e. Egyrészt azért – és a kettő közül ez a fontosabbik ok –. Genaróval már korábban találkoztam. – Hogy tudja valaki belülről előidézni ezt a változást? – kérdeztem. Ezért fektetnek oly nagy hangsúlyt arra. amilyeneket normális állapotban nem szoktunk érzékelni. másrészt viszont azért. Késő délután don Juannal újra leültünk beszélgetni. s ettől olyan emanációkat fogtál fel. a gyűjtőpont helye az élőlények fényszövedékén nem állandó sajátosság. Mohón kaptam az alkalmon. de nem volt hajlandó megjegyzést fűzni az előző napi élményemhez. Időnként még maradandó hasadékot is hagy a helyén. – Tegnap este Genaro ismét eltolta a gyűjtőpontodat – mondta don Juan –. Egyszerűen nem vesznek tudomást a bennük rejlő lehetőségekről. és készíti elő felhasználásra. megváltoztatja helyzetét.

– Az ember gyűjtőpontja a Sas parancsolata szerint a fényszövedék egy meghatározott területén jelenik meg – mondta don Juan. rituális . – Azt mondják. hogy agyafúrt és fölötte bizarr szertartásaiknak egyetlenegy értéke az. Megkértem don Juant. hogy a gyűjtőpont arra a bizonyos pontra tehető. ezért kértem. amit az imént mondott. A mi parancsunkból lesz a Sas parancsolata. hogy az első vigyázó figyelemnek rögzült eszmeszerű összegabalyodása az önmagunkba mélyedéssel vagy az ésszel és a logikával rendkívüli erővel megigézi. de csakis azért. hogy a pontnak ezen a helyen kell rögzülnie. hogy megtörjék az első vigyázó figyelemnek a gyűjtőpont felett gyakorolt uralmát. a folytonos ismétlés alakítja ki. hogy ezer meg ezer körmönfontabbnál körmönfontabb varázslatot agyaljanak ki. hogy ott legyen. amely egyébként a gyűjtőpontodat szilárdan rögzíti. hogy a varázslóskodás zsákutca. és elhatározták. ahol van. mit ért szokáson. – Mondtam már neked. Egy bizonyos ponton azonban minden harcos életében szükség van ezekre a szertartásokra és ráolvasásokra. megköti az embert. Először megtanuljuk. Közvetve érnek valamit. ráolvasások és egyéb badarságok helyett egyenesen a gyűjtőpont elmozdításával fognak foglalkozni. magyarázza el. az embernek először tudomást kell vennie arról. Az új látók felismerték ezeknek a praktikáknak a valódi szerepét. Ezt nagyon alaposan gondold át! A mi parancsunkból lesz a Sas parancsolata! A régi látók drágán fizettek ezért a felismerésért. hogy megtörjék a gyűjtőpont rögzültségét. mivel valódi szerepük az. és kimozdítsák a helyéből. Később még visszatérünk erre! Don Juan újra elismételte. hogy – első vigyázó figyelmedet rabul ejtve – eloldjalak. – A pontos helyét azonban a megszokás. hogy az észlelt világot a fényszövedék meghatározott pontján elhelyezkedő gyűjtőpont hozza létre. Nem egészen értettem. attól fogva a gyűjtőpont az új szokások folytán szinte tetszés szerint elmozdítható. aztán már mi magunk parancsoljuk magunknak. az öntükrözés varázsa alól. hogy a dolog fortélya a felismerésben rejlő megvalósulás – mondta don Juan. hogy a szertartásoknak önmagukban nincs értelmük. hogy tegye számomra világosabbá ezt a fogalmat. Ha ezt egyszer megérti valaki. Soha nem ismerték fel – tette hozzá –. Don Juan hozzátette még. feloldozzalak az önmagádba mélyedés. hogy a rítusok.– Az új látók azt szokták mondani. hogy a régi látók minden figyelmét az kötötte le. Én magam is bevezettelek mindenféle szertartásba. Mindössze azt akartam mondani. s ezzel eltolják a gyűjtőpontot.

Vagy tudomásul veszik. elment az eszük – mondta don Juan mosolyogva. elmondtam don Juannak. hogy azért gondoltam betegnek magam. mert a hallucinogén növények fogyasztásának utóhatásaként számos bomlott érzékszervi élményben volt részem. azt jelenti.viselkedéssel – ismétlődő voltából eredően – elérhető viszont. mivel gyűjtőpontja képtelen újra olyannak felfogni a világot. Szenvtelenek maradnak. hogy a gyűjtőpont elmozdíthatatlan. hogy betegek. hogy érzelmileg reagálnak azokra a fura világokra. – Mi van akkor. Viszont a harcosok tudják. Azt hittem. hogy a gyújtópont mindig visszatér az eredeti helyzetébe. elment az eszem. látomásaim és hallucinációim voltak helyekről és emberekről. szellemi koncentrálókészségem bosszantóan megbicsaklott. Azok a harcosok – folytatta –. ha a gyűjtőpont nem tér vissza az eredeti helyzetébe? – kérdeztem. megbolondultál. amint látod. Épelméjűnek lenni. két lehetőség közül választhatnak. – Vagy gyógyíthatatlan őrült lesz belőle. de várnak türelmesen. azt hiszik. vagy a másik? – Az energia! A kikezdhetetlenség! A kikezdhetetlen harcosok nem golyóznak be. amilyennek mi ismerjük. tudván. aki elindul az ismeretlen felé. Térés időérzékem teljesen felborult. hogy az első vigyázó figyelemnek a számvetés meredt bámulásával lekötött energiájából felszabaduljon egy kevés. vagy páratlan látó. amin azt értem. – Akinek a gyűjtőpontja nem tér vissza az eredeti helyzetébe. . a szó szoros értelmében kimozdul a helyéből. amelyeket eltolódásuk folytán megtapasztalnak. annak vége – mondta. hogy az egyik lesz-e. – Mi történik azokkal. hogy megbolondultak. – Egyszer te is azt hitted. akiknek a gyűjtőpontja elveszti a merevségét? – kérdeztem. Már számtalanszor mondtam. – Ha nem harcosok. – Mi dönti el. mégis a következő pillanatban képesek barátaikkal vagy idegenekkel tréfálkozni. akiknél a gyűjtőpont eltolódott. hogy iszonyú világokat látnak. hogy a kikezdhetetlen harcosok lehet. Amikor a gyűjtőpont eltolódik. miáltal a gyűjtőpont elveszíti merevségét. mintha valóban léteztek volna. vagy szenvtelenek maradnak. és bomlott módon viselkednek. Mint már korábban is sokszor.

A sötétebb sajt nemcsak a gömbölyű sajt felületén van. hozzátéve. hogy utálom a sajtot. Tudta. mintha egy gömbölyű sajtba beleraktak volna egy réteg sötétebb sajtot. de a látók nézete szerint. hogy a gyűjtőpont izzása a korong belseje felé mozdul. mint egy szalaggal körülkötött labda. Ezután az első és a második szeletet elválasztó vonalat besatírozta. hosszirányban négy részre osztotta. mint egy gömbölyű sajt. Don Juan azt válaszolta. mit akar kifejezni. valóban félrevezető sávnak nevezni az emanációkat. hogy ez a sáv olyan. – Mármost. amelyet az ember emanációs sávjának nevez. és menten le is törölte a választóvonalakat. hogy a vonalakat azonnal le is fogja törölni. hogy kicsúszna a lábunk alól a talaj. A látó ember számára az ész nem egyéb. mintegy háromnegyed résznyi magasságban. és elnevette magát. a pont belenyomódik a sötétebb sajtból való korongba. Az én szememben ez mindig úgy jelenik meg. Felvázolt egy ábrát egy kis táblára. Elmagyarázta. Elmagyarázta. mert csak azért rajzolta be őket. Amikor az ember látja. Emelkedett tudomás állapota akkor jön létre. hogy az én hibám az. hogy felismerjem. ha elment volna is. Tojásszerű alakzatot rajzolt.– Közönséges értelemben valóban elment az eszed – mondta don Juan –. amikor a gyűjtőpont heveny izzása a sötétebb sajt belsejében szunnyadó emanációkat világít meg. és ez akadályoz abban. . Megjegyezte. Azt feleltem. az az érzése támad. hogy a pont a fénytojás felszínének a bal oldala felé tolódik el. mintha megőriztük volna az önképünket. hogy legyen valami fogalmam arról. végtelenül erősebb életet élünk. amit magyaráz mert számomra felfoghatatlan az az alakzat. hogy azért nem értem. hogy érzelmileg reagálok. – Az ember gyűjtőpontja fent helyezkedik el a fénytojás felszínén. nem vesztettél volna sokat. Amikor a nagual nyomást gyakorol erre a fényes pontra. hogy milyen mélyre mozdul gyűjtőpontom az ember emanációs sávjában. mint az ember számvetésének öntükrözése. egy hasonlattal fog élni. érzékszervi élményeim furcsasága attól függ. hogy az ember fényalakja olyan. Rám nézett. Ha sikerül megszabadulni ettől az ön-tükrözéstől anélkül. tökéletes másolatát kapnád az ember fényszövedékének. amelybe egy sötétebb sajtból vastag korongot oltottak. ha a gömbölyű sajt átlátszó volna – folytatta –. hol helyezkedik el a sáv az ember fényszövedékében. és hogy illusztrálja.

Az egy halmazként kitüntetett emanációk egyik jó példája az emberi test. hogy korábban soha nem érintett emanációkat használtam. a harcos visszanyeri önmaga teljességét – ahogyan ezt nevezik. annak ellenére. de fel se merült bennük. mintha kizárólag a szemünket használnánk. hogy hibás. hogy vele való ténykedéseim során számtalanszor elmozdította a gyűjtőpontomat. a fénytojás áttetsző volta miatt támad az a benyomása az embernek. Végig kell menniük ugyanazon az úton. – Az ember fényessége majdnem úgy látható. saját parancsunk a Sas parancsolatává válik. hogy hol. bár teljesen mindegy. hogy a gyűjtőpont balra tér ki. hogyan mozdul el a gyűjtőpont. – Amikor a nagual megnyomja ezt a pontot – folytatta –. Don Juan elmondta. hogy amit most mondott. noha tudják. mégsem értettem. – Az új látók harcosinasainak nagy próbát kell kiállniuk. hogy a régi látók látták ugyan a gyűjtőpont mozgását. Megjegyeztem. Mivel a gyűjtőpont mindig mélységben. hogy a pont mélységben mozogna. amelyet az új látók is megőriztek. ördögi kör alakul ki. Minél inkább kitüntet bizonyos emanációkat. hogy növekedésünk során. látásuk nyomán kovácsolták a "balra tolódás" kifejezést. amikor látják. befelé mozdul. hogy mire tudomásunk az első vigyázó figyelemmé alakul. hogy az ördögi kör megtörése és a gyűjtőpont eltolása valódi diadalnak tekinthető. soha nem veszítettem el önazonosság-érzésemet. ha egyszer a tudomás parazsa rááll az ember emanációs sávjára és kitüntet néhány emanációt. a fénytojás közepe felé mozdul. mintha azt mondanánk. hogy a gyűjtőpont miatt van az is. Magától értetődik. Az új látók egyik vitatott állítása az. – Az ember nem a megismerhetetlen – válaszolta don Juan erre. Ez egyenlő azzal. hogy az első vigyázó figyelem halmazszerű fürtökben érzékel. Lényünk teljességének másik része. az ember sávjának vastagságában. Azt mondta. mint éppen most is. annál szilárdabbá válik a gyűjtőpont helye. Elmagyarázta. nem kap . fényszövedékünk. ez a parancsolat már olyan erős. mivel mindenütt szűz területet talál. Don Juan azt is elmondta.Háromszor-négyszer megismételte az iménti példát. mintha a látók a szemüket használnák. Amikor ez sikerül. holott valójában mindig befelé. amelyet a gyűjtőpontjuk a nagual hatására megtett. úgy hangzott. a pont az ember emanációs sávjának bármely részén kiköthet. ezért kénytelen volt folytatni a magyarázatot. ahogyan azt észleljük.

kitüntetett szerepet, s így feledésre van ítélve; a gyűjtőpontnak ugyanis nemcsak az a hatása, hogy általa észlelünk bizonyos emanációhalmazokat, hanem az is, hogy miatta nem veszünk tudomást más emanációkról. Amikor már nagyon erőszakosan kértem don Juant, hogy magyarázza meg, hogyan történik ez a halmazalkotás, azt felelte, hogy a gyűjtőpont olyan izzást sugároz, amely a bezárt emanációkat kötegenként különféle csoportokba rendezi. Ezek a kötegek azután már mint kötegek illeszkednek a szabad emanációkhoz. A halmazalkotásra akkor is sor kerül, amikor a látók olyan emanációkkal foglalkoznak, amelyeket soha nem szoktunk használni. Amikor ezek az emanációk kitüntetetté válnak, ugyanúgy észleljük őket, mint az első vigyázó figyelem halmazait. – Az új látók számára az volt az egyik legnagyszerűbb pillanat – folytatta don Juan –, amikor rájöttek, hogy az ismeretlen azonos az első vigyázó figyelem által figyelmen kívül hagyott emanációkkal. Hatalmas dologról van szó, ámde mégiscsak olyan dologról, amelynél lehetséges halmazt alkotni. A megismerhetetlen azonban olyan örökkévalóság, ahol gyűjtőpontunk semmit nem képes halmazzá rendezni. Elmagyarázta, hogy a gyűjtőpont olyan, mint egy fényes mágnes, amely felcsippenti az emanációkat, és csoportba rendezi őket, valahányszor elmozdul az ember emanációs sávján belül. Ez a felfedezés az új látók dicsőségére szolgált, mivel új megvilágításba helyezte az ismeretlent. Az új látók észrevették, hogy a látók kényszeres vízióinak némelyike, amelyek szinte már felfoghatatlanok, a gyűjtőpontnak az ember emanációs sávján belüli olyan eltolódásával esik egybe, amely éppen átellenben áll a gyűjtőpont közönséges helyével. – Ezek az ember sötét oldalával kapcsolatos víziók – állította don Juan. – Mért nevezed az ember sötét oldalának? – kérdeztem. – Mert komor és baljós – válaszolta. – Nem egyszerűen ismeretlen, hanem olyasmi, aminek a megismerését senki nem kívánja. – És mi van azokkal az emanációkkal, amelyek a fényszövedéken belül vannak ugyan, de az ember emanációs sávján kívül esnek? – kérdeztem. – Fel lehet fogni ezeket? – Igen, de végképp leírhatatlan módon – mondta. – Ezek nem az ember ismeretlen részéhez tartoznak, mint az ember sávjának felhasználatlan emanációi, hanem a szinte felmérhetetlen ismeretlenhez, ahol nincsenek emberi tulajdonságok. Az ismeretlen olyan, mindennél hatalmasabb valami, amit a legkiválóbb látók se nagyon tudnának leírni.

Ismét visszatértem korábbi állításomhoz, miszerint mégis magunkban kell keresnünk a misztérium titkát. – A misztérium rajtunk kívül van – mondta don Juan. – Bennünk csak emanációk vannak, amelyek megpróbálnak kitörni a fényszövedékből, ami aztán ilyen vagy olyan eltévelyedéseket okoz bennünk, akár átlagemberek vagyunk, akár harcosok. Ezen csak az új látók tudnak túljutni, akik azért küzdenek, hogy lássanak. Gyűjtőpontjuk eltolásaival aztán kénytelenek felismerni, hogy a misztérium titka az észlelésben rejlik. Nem abban, amit észlelünk, hanem sokkal inkább abban, ami észlelésre késztet bennünket. Említettem már neked, hogy az új látók hite szerint érzékeink bármit képesek felfogni. Azért hiszik ezt, mert látják, hogy a gyűjtőpont elhelyezkedése határozza meg, mit észlelünk. Ha a gyűjtőpont szokásos helyzetétől eltérő helyzetben igazít rendbe belső emanációkat, az emberi érzékszervek az ész számára felfoghatatlan dolgokat észlelnek.

8 A gyűjtőpont helyzete
Don Juan akkor folytatta a tudomás művészetéről szóló magyarázatait, amikor ismét dél-mexikói házában tartózkodtunk. A ház valójában a nagual társaságának összes tagjáé volt, de hivatalosan Silvio Manuel nevére írták, és ezért mindenki csak Silvio Manuel házaként emlegette. Csak én szoktam rá valami megmagyarázhatatlan okból arra, hogy don Juan házának hívjam. Don Juan, Genaro és én a hegyekből tértünk vissza. A hosszú vezetés után elfogyasztott kései ebéd kellemesen ellazított, és megkérdeztem don Juant, mi az oka ennek a megtévesztő elnevezésnek. Don Juan azt állította, hogy szó sincs megtévesztésről; csak azért nevezik Silvio Manuel házának, hogy a rejtőzés művészetét gyakorolják, amelyet a nagual társasága minden egyes tagjának minden körülmények között, még a gondolataiban is művelnie kell. Ha bármelyikük makacsul kitartana amellett, hogy más néven gondoljon erre a házra, megtagadná magában a nagual társaságához való tartozását. Felháborodottan azt feleltem, hogy nekem ezt soha nem mondta, és eszem ágában se lett volna széthúzást szítani a magam egyéni szokásaival.

– Emiatt ne izgasd magad! – mondta don Juan mosolyogva, és megveregette a vállam. – Te úgy hívod ezt a házat, ahogyan akarod. A nagual eredendő tekintéllyel bír. A nagual asszony például az árnyékok házának szokta nevezni. Ezen a ponton a beszélgetésünk megszakadt, és legközelebb csak akkor láttam újra don Juant, amikor pár órával később üzent valakivel, hogy menjek ki az átriumba. Don Juan és Genaro a körbefutó folyosó túlsó végén sétálgattak. Kézmozdulataikból arra következtettem, hogy belemerültek valami beszélgetésbe. Tiszta, napsütéses idő volt. A délutáni napfény egyenesen a körfolyosó ereszéről függő virágcserepekre esett, és az átrium északi és keleti falára vetítette árnyképüket. Döbbenetesen szép volt az erős, sárga napfény, a cserepek sötét árnyéka és a cserepekben lévő zsenge virágocskák finom szövésű árnyképének összjátéka. Minden bizonnyal olyasvalaki gondozta ezeket a virágokat, akinek különlegesen jó egyensúly- és rendérzéke lehetett, hogy ilyen tökéletesen kifinomult összhatást ért el. – A nagual asszony szokta ápolni őket – szólalt meg don Juan, mintha a gondolataimban olvasna. – Délutánonként ezeken az árnyékokon szokott révedezni. A nagual asszony gondolatától, amint délutánonként elréved ezeken az árnyékokon, valami nyomasztó érzés lett rajtam úrrá. A nap eme órájának erős, sárga fénye, a város csöndje és a nagual asszony iránt érzett szeretetem egy szempillantás alatt elém varázsolta a harcos végtelen ösvényének teljes magányosságát. Don Juan maga mondta, hogy meddig tart ez az ösvény, amikor azt mondta, hogy az új látók a teljes szabadság harcosai, akik egyetlen dolgot kutatnak csupán: a végső megszabadulást, amely akkor jön el, amikor elérik a teljes tudomás állapotát. Ahogy a falon kísértő árnyékokat néztem, teljesen világosan megértettem, mit jelentett a nagual asszony számára az, amikor azt mondta, a szellemét csak akkor ereszti szabadon, amikor hangosan verseket olvas. Emlékszem, előző nap is felolvasott nekem valamit az átriumban, de nem egészen tudtam felfogni, miféle belső késztetés, miféle elvágyódás munkálkodott benne. Juan Ramón Jiménez egyik versét mondta el, amelynek "Hatalmas óra" volt a címe. Ez a vers számára szintézise volt mindannak a magánynak, amelyet azok a harcosok élnek át, akik csak azért élnek, hogy sikerüljön megszökniük innen a teljes szabadságba.

E békébe madárfütty vág s egy harang kong csak. Ők ketten most talán az esttel társalognak. Ablaküveg az este. Színarany a csend. És gyöngyöket sodorva egy álombéli lenge folyó fut mindenen túl a messzi végtelenbe... (Tímár György fordítása.)

Don Juan és Genaro mellém léptek, és meglepetésről árulkodó arckifejezéssel néztek rám. – Don Juan, tulajdonképpen mit csinálunk mi? – kérdeztem. – Lehetséges, hogy a harcosok csak a halálra készülnek? – Egyáltalán nem! – mondta mesterem, és gyöngéden megveregette a vállam. – A harcosok arra készülnek egész életükben, hogy tudomásuk legyen, s a teljes tudomás csak akkor jön el hozzájuk, amikor az önteltségnek írmagja sem marad bennük. Csak amikor már semmik, akkor válnak mindenné. Egy percig csendben hallgattunk. Aztán don Juan megkérdezte, hogy csak nem az önsajnálat kínjai gyötörnek megint. Nem válaszoltam, mert nem tudtam, hogy mit mondjak. – Á, nem, dehogy! – mondta Genaro, de aztán mintha egy pillanatra kételyei támadtak volna. Megvakarta a fejét, rám nézett, és felhúzta a szemöldökét. – Vagy talán mégis? – Á, nem, dehogy! – nyugtatta meg ezúttal don Juan Genarót. Ugyanazzal a mozdulattal megvakarta a fejét, és felhúzta a szemöldökét. – Vagy talán mégis? – Á, nem, dehogy! – bömbölte Genaro, és mindkettőjükből kitört a nevetés. Amikor lecsillapodtak, don Juan azt mondta, hogy minden búskomorsági rohamnak a beképzeltség a mozgatórugója. Hozzátette,

milyen rendkívüli világosság támad bennem minden egyes lépés nyomán. az egész testsúlyával rám nehezedik. de közvetlenül a fal előtt megtorpantunk. mivel megváltozott a hangulatom. de valami visszatartott. – Azt mondják. A síkságon óriási fák álltak sorban. – Ez a dolog a gyűjtőpont helyzetével kapcsolatos. Hirtelen hatalmas síkság tárult fel előttem. a mellkasát kidüllesztve s a combját minden lépésnél a melléhez emelve. ebben a mozdulatban varázserő rejlik. mind a ketten rendkívül alaposan megvizsgáltak. Gyöngéden karon fogtak. Minden hangot külön hallottam. – Julian nagual mutatta meg neki. hogy így történt. Úgy éreztem. izmosnak. és már neki is készültem az ütközésnek. amitől balra tértem. amely a fényben vagy az árnyékokban bekövetkezett.hogy a harcosoknak minden okuk megvan rá. légzésem furcsán. Genaro sok ilyen mozdulatot tud. Tudtam. – Genaro éppen mutatni akart neked valamit. pontosabban a testem futni akart velem. hogy elfussak. Mélyeket lélegeztem. hogy eltolódott-e a gyűjtőpontom. Genaro azon nyomban elindult körbe a folyosón. Végigmentünk a folyosón Genaróval a jobb oldalamon. hogy megnevettesse őket. Rendkívül agresszívnak. hogy mélységesen elszomorodjanak. de nem abnormálisan felgyorsult. Amikor megálltunk. hogy átmegyünk a falon. de a szomorúság csak azért van. Tudtam. Egyszer körüljártuk az átriumot. meg akartak győződni róla. egészen éber tudatállapotban voltam. le ne vedd róla a tekinteted!! Genaro mozdulataiban tényleg igéző erő rejlett. egyenesen az átrium keleti fala felé. Azon kaptam magam. de azután a lábammal is. Ok is nyilvánvalóan így látták. minden apró kis változást észrevettem. hogy utánzóm őket – először csak a szememmel. mintegy falat képezve. egy . Valami tettre késztető belső izgatottság bűvöletébe kerültem. Gyöngéden meglökött. Meredten nézd. és csendben magukkal vittek a folyosó másik oldalára. aki a vállával lökdösött. Egy pillanatra az a bizarr érzésem volt. ami sokkal izgalmasabb az önsajnálatodnál – folytatta don Juan. Mégis légzésritmusom késztetett arra. Don Juan és Genaro hirtelen mellettem termettek. merésznek éreztem magam. aztán megálltunk. hogy helyben futásba kezdjek. Járás közben észrevettem. mit néznek. Az erdő sötét volt és zöld: a síkság napos és sárga. Amíg arccal továbbra is a fal felé fordultam. Éppen neki akartam iramodni. hogy kell így járni – súgta don Juan.

Ahogy ott hevertem. Közömbösnek és bágyadtnak éreztem magam. A sok ezer gyertya fényében aranyosan csillogtak az aranylevéllel fedett domborművek. hogy a belső dialógus megállítása a kulcspontja mindannak. amely az átriumot a ház többi részével kötötte össze. hogy abbahagytam a beszélgetést önmagámmal – válaszoltam –. az Úrhoz akartam imádkozni. – Akartad. – Teljes mértékben tudatában vagyok annak. Alig tudtam talpon maradni. Rengeteg embert. amiről találkozásunk első napjától kezdve beszél nekem. hogy szűnjék meg a belső párbeszéd. üres szobába néztem.sötét átjáróba. amelyik a sötét árnyékban állt. miáltal új szándékot. Mámorosán. Többször megismételte. amikor valami egy suhintással elsodort. Férfiak és nők sötét alakját láttam. mit mondjak. hogy kell csinálni. Másnap ebéd közben don Juan azt mondta. és kimentem a templomból. Velük akartam lenni. A következő pillanatban megint don Juan és Genaro társaságában voltam. Ha el kellene magyarázni valakinek. amit a látók űznek. Megálltunk. Elmagyarázta. hogy a háznak azzal az oldalával álltam szemben. mégis valami spirituális erő érzése bujkált bennem. Két oldalról maguk közé véve. attól fogva minden lehetséges – mondta. Végül a lábam nem bírta tovább. majd oldalamra dőlve elheveredtem a földön. mint ezt megmagyarázni – felelte don Juan. ami azért volt lehetséges. azt se tudnám. – Ha egyszer sikerül megvalósítani a csöndet. hogy Genaro az előző nap varázserejű mozdulatával ismét eltolta a gyűjtőpontomat. a legcsodálatosabb. mert a belső csend állapotában voltam. Aztán egyik pillanatról a másikra egy templomban találtam magam a főoltár előtt. Fizikai kimerültséget éreztem. új . megittasodva rohantam feléjük. Már csak egy pár lépésnyire voltam a tömegtől. de nem tudom. lustán bandukoltak velem az átrium körül. hogy a gyűjtőpontot a belső dialógus rögzíti eredeti helyzetében. gyaloghintóra szerelt óriási feszületet vittek. a legnagyobb teljesség érzését adó gondolatok töltöttek el az istenszeretetről és a jóságról. leültem. Elléptem az útjukból. Mély szeretet öntött el. – Mi sem egyszerűbb. Don Juan és Genaro néhány lépésre eltávolodtak tőlem. Egy sötét. hogyan csináltam. gyertyák tengerét láttam felém közeledni. Úgy hagytak. A testemben nem volt semmi erő. akik hatalmas.

kire gondolt. Megkérdeztem. és mind arra tanítja a kisdedet. a környékükön élő. majd pedig saját parancsod a Sas parancsolatává vált. A belső párbeszéd olyan folyamat. ahogyan elindul – akarás által. Pár percig hallgattunk. amikor azt mondta. Ahogy a gyermekek nőni kezdenek. Tanítás közben. hová helyezzék a gyűjtőpontot. – És lehetséges lenne arra biztatni a gyermekeket. a gyermekek ettől kiválóan tudnak összpontosítani olyan emanációkra. aki tanít. tanítóink tanítanak meg minket magunkban beszélgetni. A belső dialógus ugyanúgy áll meg. amely folyton-folyvást megerősíti a gyűjtőpont helyét. mivel a hely önkényes és állandó megerősítésre szorul. hogy magunkban beszéljünk. és mindent elkövetnek annak érdekében. Don Juan szerint a látók látják.parancsot adtál magadnak. akik pontosan megtanítják nekik. Ahogy megtanulunk beszélgetni magunkban. – A látó gyerekek legtöbbjét csodabogárnak tartják. fluidabb állapotban? . amely önmagában képes rögzíteni a gyűjtőpontot. Az új látóknak ez az egyik legkülönösebb felfedezése. Bezárt emanációik kavargó állapotban vannak. ami az emberi lényekkel csecsemőkorukban szokott történni – felelte don Juan. Azok akarják. Ez a párbeszéd a gyermek benső lényegévé válik. leköti az akaratát. – Aki csak megfordul a csecsemő környékén. hogy gyűjtőpontjukat hagyják meg sodródóbb. mit tesz. miképpen mi magunk is lekötjük a saját akaratunkat – de egyikünk se tudja. akik tanítanak bennünket. szántszándékká kell előidéznünk. hogy abbamaradjon. – Az új látók azt szokták mondani. a párbeszédnek olyan ereje van. megtanuljuk kezelni az akaratot. – Arról beszéltem. hogy a csecsemők gyűjtőpontja kezdetben nincs rögzülve. hogy egy egyre bonyolultabb belső párbeszéd segítségével állandósuljon a gyűjtőpont helye. A belső dialógus megállítása pontosan ugyanezzel a módszerrel történik – akarnunk kell. hogy a kisdedeknek több száz tanítójuk van. hogy megszilárdítsák gyűjtőpontjuk helyzetét. nem csekély hatalommal bíró idősebb emberek erőnek erejével elérik. gyűjtőpontjuk ide-oda tolódik az ember sávján belül. vagyis hogy a mi parancsunkból a Sas parancsolata válhat. hogy elkezdjünk beszélgetni magunkban. hogy egy véget nem érő párbeszédet ismételgessen magában. Akarjuk. – Valójában sok gyermek lát – folytatta don Juan. részt vesz a tanításban. amelyeket később felnőttként teljes mértékben mellőznek.

– A szabad emanációk ereje folytán gyűjtőpontunk kiválaszt bizonyos emanációkat. De hasonló hatása lehet az éhségnek. s ezáltal új eszmélkedéseket vált ki belőlünk. A bonyolult folyamatok mögött azonban egyszerű magyarázat rejlik: az új látók szerint a gyűjtőpont viszonylag csekély erőfeszítéssel is képes elmozdulni. a fáradtságnak. ha új látók között élnek – felelte don Juan. Azt állította. amelyek annyira közel álltak a köznapi élet világához. hogy észlelhetők és beigazíthatók legyenek. mivel mindenkitől mérhetetlen önfegyelmet követelt. mivel a gyűjtőpont laterális eltolódása által jönnek létre. hogy elszakíthatatlanul lekötött állapotban tudjuk tartani a gyűjtőpontunkat. milyen mélységesen csodálatra méltó az embernek az a tulajdonsága. új emanációk bekattanását. ugyanúgy mint két napja. – A teljes szabadság harcosai számára semmi hasznuk nincs. az eltolódás pusztán az elme állapotát érinti. varázslatunknak az a lényege. – Egyébként ugyanúgy csapdába esnének az ember csendes oldalának bonyodalmas útvesztőiben. Az átlagember abban hibázik. mintha az ész karmai közé kerülnének. ami pedig – és ezt nekem elhiheted – rosszabb. hogy azt hiszi. – Ezek a látomások az ember számvetésének a termékei – folytatta don Juan. . beigazulását idézi elő. amelyeket aztán halmazzá rendez. De nem. hogy gyűjtőpontom a múltban már több tucat alkalommal kimozdult a helyéből. és valakinek el kellett vinnie magával az ember gyűjtőpontját a helyéről. amit két nappal korábban Genaro segítségével csináltam. Régebben varázserejű növényeket adtam neked. hogy lényegében fantomvilágok voltak. mivel pontos helyzete egy olyan önkényes helyzet. hogy elmozdítsam a gyűjtőpontodat – folytatta don Juan. amint azt magad is tanúsíthatod! Elmagyarázta. Az általunk észlelt dolgoknak tulajdonított jelentés azonban a saját parancsunkra keletkezik – ez a mi csodatévő adományunk. egyben nagyon egyszerű dolog volt. Ezután hosszan kifejtette.– Csak akkor. rendkívül bonyolult. hogy képes rendet alkotni a Sas emanációinak káoszában. Nyomatékosan hozzátette. ha pedig a gyűjtőpont elmozdul. meg kellett állítani hozzá a belső párbeszédet. amelyet az őseink választottak nekünk. az emelkedett tudomás állapotába kellett kerülni. hogy az efféle víziókat az új látók gondolkodás nélkül elvetik. Ez a Sas parancsolata. a láznak és egyéb dolgoknak is. és többnyire olyan világokat állított össze. Az iménti magyarázat fényében – mondta –. mint a régi látók. hogy minden egyes ember magától varázslómester. Bonyolult. – A varázsfüveknek ez a hatása.

hanem inkább a hangja csapdába ejti a gyűjtőpontjukat. – A jobb oldal tele van erőszakos. – Ez az erő ebben a pillanatban ráakad a sáv széleire – folytatta don Juan. Azt felelte. ami még . gyilkos. hogy a gyűjtőpont az ember emanációs sávjának szélességében az egyik oldalról átmozdul a másik oldalra. – A látók időnként véletlenül is maguk alá esnek – folytatta a magyarázatát don Juan. Isten található. fantazmagóriának szokták minősíteni. hogy teljes képet kapj az emberi lomtárban rakásra hányva heverő dolgokról. a legtöbb emberi lénynek ez a természetes reakciója. de nekünk nem az. Azért megkérdeztem. akik képesek a gyűjtőpontot a szokásos helyzet alá vinni. – Az ember emanációs sávjának mindkét szélén egy-egy furcsa lomtár. ha egyszerűen megállítja a belső párbeszédet. A kismérvű eltolódás következményét agyrémnek. Megkértem don Juant. hogy a látók tudásának egyik legrejtélyesebb vetülete a belső csend hihetetlen hatása. mondta. érzéki látomással. Tudtam. magyarázza meg. Általában balra szokott elmozdulni.Elhallgatott. Tegnap Genaroval csupán futólagos bepillantást akartunk adni neked. az emberi limlomok rendezhetetlen kupaca található. hogy milyen a laterális eltolódás. Ha egyszer sikerül elérni a belső csend állapotát. A tompa léptek ritmusa nyomban magával ragadja a szövedéken belüli emanációk beigazulási erejét. A bal oldalon a lelki-szellemi élet. ahelyett hogy mélyre tolódna. mintegy mellékesen. de bárki magától is bejuthat ebbe a lomtárba. hogy "laterális eltolódáson" azt értette. Az egyik legkönnyebb dolog beleesni ebbe a lomkupacba. rám nézett. Az új látók ezt az eltolódást "alátolódásnak" nevezik. vannak azonban olyan látók. s a gyűjtőpont mozogni kezd. vajon helyesen gondolom-e. Genaroval mindkét helyre magunkkal vittük a gyűjtőpontodat. Don Juan. ha a harcosoknak a belső dialógus megállításával sikerül elérni a belső csend állapotát. elkezdenek elszakadni azok a kötelékek. az eredményt hallucinációnak nevezik. a varázserejű mozdulatoknak nem annyira a látványa. – A gyűjtőpont nem marad ott sokáig. Ha jelentősebb eltolódásra kerül sor. – Pontosan erre gondoltam – mondta. ismét kijelentette. ezért járattuk veled a gyűjtőpontodat. a vallás. amelyek a gyűjtőpontot az adott helyére rögzítik. Szörnyű morbid és gonosz dolog ez a lomtár. A régi látóknak nagyon értékes volt. amelyet a belső csend föloldott kapcsolódásaiból. mit jelent a gyűjtőpont megjáratása.

majd addig kalauzolta az emanációk között. mint a varjú. Don Juan elmagyarázta. noha a legkönnyebb megvalósítani. hogy ha a gyűjtőpont túlmozdul egy választóvonalként szolgáló küszöbön. engem is próbára tett. de ahogy a gyűjtőpontjuk egyre inkább bal felé mozdul. . hogy gyűjtőpontjukat levitték a mérhetetlenül nagy alantas területre. hogy nincsenek ilyen irányú hajlandóságaim. a világ eltűnik. Ha nem lett volna így. hogy a mai látók körében mindmáig sok szörnyű példája él még ezeknek a praktikáknak. Elmondta. Don Juan közölte. fürgeségét vagy kegyetlenségét. mert ez a pont az állatiasság helye. hogy a gyűjtőpontomat levitte az alantas területre. óriási energiával kellett volna leküzdenem magamban azt a hajlamot. amelyet már vagy egy tucatszor. és úgy gondolkodtam. megszűnik annak lenni. különösen azok számára. hogy egyszer. hogy alant maradjak. amitől varjúvá váltam. hogy próbára tegye a harcosait. ami az ember szintjén. hogy vajon fizikailag varjúvá váltam-e. Különféle állatokat választottak vonatkoztatási pontnak. Alámenni önnön érdekeink ellen való. bölcsességét. Megjegyezte. Don Juan szerint a régi látók sok mindent helytelenül ítéltek meg. azáltal. hogy a gyűjtőpont alátolódása mindig teljes átalakulással jár. ravaszságát. ezért nagy a csábítás a látók számára. ez az alátolódás egyre ritkább. amikor varázsfű hatása alatt voltam. hogy gyűjtőpontjukat bizonyos meghatározott helyekre viszik át. A nagualnak következésképpen a feladatai közé tartozik az is. Olyan hiba ez. amit egyes látók a legkényelmesebb területnek találnak. amitől is az állati alakok felöltésének valódi mestereivé váltak. Újra feltettem don Juannak azt a kérdést. jelentős mértékben csökken az illető látó varázshatalma. Azt hitték.szerencse. mégpedig úgy. Mivel az ember gyűjtőpontja akármelyik alsó helyzetbe viszonylag könnyen elmozdítható. hogy az én átalakulásom minden szempontból borzalmas volt. amelyet csak sok idő és sok erőfeszítés árán lehet kijavítani. Az élményre való reagálásom bizonyságként szolgált számára arra nézve. hogy a legtöbb látóval akaratlanul is előfordul időnként. de ezek közül is az egyik legsúlyosabb tévedésük az volt. akiknek amúgy is vannak efféle hajlamaik. hogy alátolódik. Ámde ahányszor csak megesik az ilyesmi. amíg nem voltam képes elkülöníteni a varjak emanációs sávját. Hozzátette. Tudni szerettem volna. amelyeket azután a nagualjuknak neveztek. vagy csak úgy éreztem magam. Azt is elmondta. elsajátítják az általuk választott állat tulajdonságait – erejét.

vajon más szervezetek is képesek-e eltolni gyűjtőpontjukat. Igaz. – Más lények gyűjtőpontja is tanítás folytán kerül oda. Ez az igazi nagy borzadály! Ha egyszer. A hozzád hasonló harcosoknak azt szoktam javasolni. – Az az illető harcostól függ – mondta. A női látóknak megvan az a rendkívüli adottságuk. – Hogyan kerülhetik el a látók. Példának okáért itt vagy te. ahogy csak a lábad bírja! Megkérdeztem don Juant. ne adj isten. Csillogó szemmel nézett rám. ha valami sötétben bujkáló. mint a férfiaknak – mondta don Juan. Ezért aztán kecsesen. ha váratlanul alákerülnek. de nem szándékosan. – Viszont erőfeszítés nélkül bármikor ki tudnak pattanni ebből a helyzetből. majd elnevette magát. A nők adják a löketet ahhoz. hogy az ember átkeljen az ismeretlen irdatlan rengetegébe. – A női látóknak gyakrabban van alátolódásuk. könnyedén és páratlan vadsággal képesek felölteni bármely állat alakját. éppen ezért kell nyolc nőnek lenni a nagual társaságában. de édeskevés tehetségük van. A fegyelmezett férfiak és nők kevésbé hajlamosak efféle eltolódásra: nekik elegendő. míg a férfiak vészesen el tudnak kóvályogni benne.– Ezek a kisiklások morcossá és kicsinyessé teszik a látókat – folytatta don Juan –. hogy maguk alá tolódjanak? – kérdeztem. A hozzád hasonlókat valósággal szíven üti. bizonyos esetekben pedig végtelenül hideg agyúvá. utadba akadna egy eltévelyedett női látó. hogy a nap mind a huszonnégy órájában éberen ügyeljenek. hogy a férfiak józanok és célratörőek. ahol van? – kérdeztem. aki az irdatlanul nagy alantas világban egy helyet tart elfoglalva. A férfiak ezt nem tudják. – Ha ijesztő dolgok járnak a fejedben – folytatta don Juan –. menten fuss el a hegyekbe. megnevezhetetlen dologra gondolsz. hogy bármely alantas helyzetben képesek megtartani a gyűjtőpontjukat. Ezzel a természetes képességgel együtt – vagy ennek következtében – a nők sokkal féktelenebbek. . tudtodon kívül egy női látó lappang a gondolataidban. ha csak huszonhárom órán át virrasztanak. – El tud tolódni az ő gyűjtőpontjuk is – válaszolta –. – Egyesek természettől fogva hajlamosak mérhetetlenül sok csűrés-csavarásra.

– Így vagy úgy, de minden újszülött szervezet részesül valamilyen képzésben – felelte don Juan. – Lehet, hogy nem értjük, hogyan folyik az ő képzésük – hiszen tulajdonképpen azt se tudjuk, a miénk miképp folyik –, de a látók látják, hogy minden újszülöttet rá kell kapatni arra, hogy azt csinálják, amit az ő fajtájuk szokott. Pontosan ez történik az ember újszülöttjeivel is; a látók először azt látják, hogy a csecsemők gyűjtőpontja ide-oda mozdul, aztán meg azt, hogy a felnőttek jelenléte a gyújtópontot egy határozott helyzetben megköti. Minden más szervezettel is ugyanez történik. Don Juan egy pillanatra tűnődni látszott, aztán hozzáfűzte az elmondottakhoz, hogy az emberi gyújtópont valóban képes különleges hatást elérni. Egy fára mutatott odakint. – Amikor komoly, felnőtt emberi lényként egy fára nézünk – mondta –, gyűjtőpontunk végtelenül sok emanációt igazít be. Valóságos csodát művel. Gyűjtőpontunk késztet minket arra, hogy egy fának nevezett emanációhalmazt észleljünk. Megmagyarázta, hogy a gyűjtőpont nemcsak az észleléshez szükséges beigazulásra van hatással, hanem törli is bizonyos emanációk igazulását, hogy finomabb észlelést lehessen elérni – mintegy lefölözi az emanációkat, ami páratlanul fortélyos emberi lelemény. Az új látók rájöttek, hogy csak az ember képes további halmazokba rendezni az emanációhalmazokat. A lefölözésre a spanyol desnate szót használta, amin azt értik, hogy a forralt tejről – miután kihűlt – leszedik a legfinomabb ízű tejszínt. Hasonlóképp az észlelés esetében az ember gyűjtőpontja képes a már kiválasztott emanációk bizonyos részét különválasztani, és egy ízesebb alkotmányt készíteni belőlük. – Ez a lefölözés, amelyet az ember végez – folytatta don Juan –, sokkal valóságosabb, mint amikor teremtmények észlelnek. Ez a mi kelepcénk. Észleleteink olyan valóságosnak tetszenek számunkra, hogy elfelejtjük, hogy mi magunk alkottuk őket oly módon, hogy parancsot adtunk a gyűjtőpontunknak, hogy ott jelenjen meg, ahol megjelenik. Elfelejtjük, hogy eszmélkedéseink csak azért valóságosak számunkra, mert a mi parancsunk az, hogy valóságosként fogjuk fel őket. Hatalmunkban áll lefölözni az igazulásokat, mintegy csemegézni belőlük, de nem áll hatalmunkban megvédeni magunkat a saját parancsolatainktól. Ezt külön meg kell tanulni. Hibás megítélésre vall, ha hagyjuk, hogy a lefölözés szabadon történjék az ember kénye-kedve szerint, amiért mi éppoly drágán megfizetünk, mint a régi látók a maguk téves ítéleteikért.

9

Alátolódás
Mint minden évben egyszer, don Juan és Genaro elutazott Mexikó északi részére, a Sonorai-sivatagba gyógyfüveket szedni. A nagual társaságának egyik látója, Vicente Medrano, a füvesember, orvosságokat készített ezekből a növényekből. Útjuk végeztével Sonorában csatlakoztam don Juanhoz és Genaróhoz, hogy autóval hazavigyem őket délre. Egy nappal az indulásunk előtt don Juan teljesen váratlanul folytatta a tudomás művészetének magyarázatát. A hegység lábánál húzódó alacsonyabb dombok közt jártunk, és letelepedtünk valami bokor árnyékába. Estefelé járt az idő, már majdnem besötétedett. Mindhármunk egy-egy gyógyfüvekkel teli nagy vászonzsákot cipelt. Ahogy letettük zsákjainkat a földre, Genaro a kabátjából párnát hajtogatott a feje alá, elheveredett, és menten elaludt. Don Juan halkan beszélt hozzám, mintha nem akarná felébreszteni Genarót. Azt mondta, a legtöbb igazságot elmondta a tudomásra vonatkozóan. Már csak egy maradt hátra, ez azonban messze a legjobb a régi látók felfedezései közül, noha ők maguk ezt még nem tudták. Az új látók is csak hosszú-hosszú esztendők múltán ismerték fel, hogy milyen óriási értéke van ennek az igazságnak. – Elmagyaráztam már neked, hogy az embernek van egy gyűjtőpontja – mondta don Juan –, s hogy ez a gyűjtőpont igazítja rendbe az emanációkat az észlelés számára. Azt is megtárgyaltuk már, hogy ez a pont elmozdul rögzült helyzetéből. Mármost az utolsó igazság az, hogy ha a gyűjtőpont túljut egy bizonyos határon, olyan világokat képes összeszerkeszteni, amelyek teljes mértékben különböznek az általunk ismert világtól. Továbbra is fojtott hangon beszélt, amikor hozzátette, hogy bizonyos tájak nemcsak elősegítik a gyűjtőpontnak ezt a veszélyes elmozdulását, hanem megszabják az elmozdulás konkrét irányát is. A Sonorai-sivatag például a gyűjtőpont lefelé mozdulásának kedvez arra a területre, ahol a bennünk lakozó bestia tanyázik. – Ezért vannak Sonorában igazi varázslók – folytatta. – Különösen valódi boszorkányok! Egy boszorkát te is ismersz, úgy hívják, la Catalina. Régebben már összeugrasztottalak titeket egymással. Szerettem volna, ha eltolódik a gyűjtőpontod; és la Catalinának a maga boszorkányos mókáival egy csapásra sikerült kiugrasztania kötéseiből a gyűjtőpontodat.

Don Juan most utólag bevallotta, hogy mindent előre megbeszéltek egymással, vagyis a la Catalinával kapcsolatos hátborzongató élményeim egy tervbe illeszkedtek. – Mit szólnál, ha meghívnánk magunk közé? – kérdezte Genaro felülve. Genaro kérdése és hangjának furcsa színezete olyan váratlanul ért, hogy irtózatos rettegés tört rám. Don Juan elnevette magát, és a karomnál fogva alaposan megrázott. Megnyugtatott, hogy semmi okom a riadalomra; la Catalina olyan nekünk, mintha az unokatestvérünk vagy a nagynénikénk lenne. A mi világunkhoz tartozik, bár nem egészen ugyanazt az utat járja, mint mi. Ő sokkalta közelebb áll az ősi látókhoz. Genaro elmosolyodott, és rám kacsintott. – Azt hallottam, teljesen odavagy érte – mondta. – Ő maga vallotta be nekem, hogy valahányszor összeakaszkodtatok egymással, minél nagyobb volt az ijedelmed, annál jobban begerjedtél. Don Juan és Genaro szinte hisztérikusan nevettek. Be kellett vallanom, hogy la Catalinát mindig is nagyon ijesztő, ugyanakkor végtelenül vonzó nőnek tartottam. Mindenekfelett a belőle áradó energia hatott rám. – Annyi tartalék energiája van – jegyezte meg don Juan –, hogy anélkül is el tudta mozdítani a gyűjtőpontodat a bal oldalra, hogy az emelkedett tudomás állapotában lettél volna. Don Juan megismételte, hogy la Catalina nagyon szoros kapcsolatban áll velünk, mivel Julian nagual társaságához tartozik. Elmagyarázta, hogy a nagual általában társaságának tagjaival együtt távozik el a Földről, de vannak rá példák, hogy kis csoportokban vagy egyenként mennek el. Julian nagual és társasága ez utóbbi módon távozott. Noha Julian már vagy negyven éve eltávozott a Földről, la Catalina még mindig itt van. Emlékeztetett valamire, amit már korábban is említett; nevezetesen arra, hogy Julian nagual társasága három jelentéktelen férfiból és nyolc nagyszerű nőből állt. Don Juan mindig azt állította, hogy ez az aránytalanság volt az egyik oka annak, hogy Julian nagual társaságának egyenként kellett távoznia a világból. Don Juan elmesélte, hogy la Catalina Julian nagual társaságának egyik egészen remek női látójához csatlakozott, aki különleges dolgokra tanította meg: hogyan vigye le a gyűjtőpontját az alantas területre. Ez a

látó az utolsók között hagyta el a világot. Nagyon magas kort ért meg, s mivel ő is, la Catalina is sonorai volt, a látó asszony öregkorára mindketten visszatértek a sivatagba, és mindaddig együtt éltek, amíg a látó asszony el nem távozott a világból. Az együtt töltött évek során la Catalina a látó asszony odaadó segítőtársa és tanítványa volt, olyan tanítvány, aki hőn vágyott arra, hogy megtanulja a régi látók különleges tudását a gyűjtőpont eltolásával kapcsolatban. Megkérdeztem don Juant, vajon la Catalina tudása eredendően különbözik-e az övétől. – Az egyikünk éppen olyan, mint a másik – felelte. – La Catalina jobban hasonlít ugyan Silvio Manuelra vagy Genaróra, tulajdonképpen az ő női megfelelőjük, de mert nő, természetesen sokkal erőszakosabb és veszélyesebb mindkettőjüknél. Genaro fejbiccentéssel fejezte ki az egyetértését. – Sokkal, de sokkal – mondta, és újra kacsintott egyet. – A ti társaságotokhoz kapcsolódik? – kérdeztem don Juantól. – Mondtam már, hogy olyan, mintha az unokatestvérünk vagy a nénikénk volna. Ez alatt azt értettem, hogy az idősebb nemzedékhez tartozik, noha valamennyiünknél fiatalabb. Ő az utolsó ebből a csoportból. Ritkán érintkezünk egymással. Nem igazán kedvel minket. Neki mi túl merevek vagyunk, mert ő Julian nagual viselkedéséhez van szokva. Jobban szereti az ismeretlenben való vakmerő kalandozásokat a szabadság tudatos kutatásánál. – Mi a különbség a kettő között? – kérdeztem don Juant. – A tudomással kapcsolatos igazságokra vonatkozó magyarázataim utolsó részében lassan és alaposan meg fogjuk tárgyalni ezt a különbséget – válaszolt don Juan. – Most az a fontos, hogy tudjad, bal oldali tudomásodban bizarr titkokat őrzöl féltékenyen; ezért kedvelitek egymást la Catalinával. Makacsul kitartottam amellett, hogy szó sincs szeretetről, inkább csak arról, hogy csodálattal tölt el, micsoda erő lakozik benne. Don Juan és Genaro jót nevettek rajtam, és barátságosan megveregették a vállam, mintha tudnának valamit, amit én nem. – Azért kedvel – mondta Genaro, beszippantva az ajkát –, mert tudja, milyen vagy. Nagyon jól ismerte Julian nagualt.

hogy vajon van-e erről tudomásod. és komikusan mozgatta a szemöldökét. a rejtőzés és a szántszándék művészete – szemszögéből magyarázható el. Te csak akkor láttad. Genaro elvigyorodott. Mindkettőjüktől kérdeztem. amikor éppen fel akartam kapni a vállamra. amit la Catalina csinál – vágott közbe don Juan – csak a három művészet – a tudomás. – Ha félig behunyt szemmel erősen nézel. aki csaknem negyven évvel ezelőtt távozott a világból. Gépiesen nyúltam a füveszsák után. hogy miképp lehetne tudomásom ennyire távoli dologról. – Csak úgy néz ki. Ha olyankor látnád. annak az igazságnak a fényében. – Egy kis hegyet fogunk most mászni. Ahogy Julian naguálé is az volt. – La Catalina sem mai csirke – mondta Genaro. de nem szólt egy szót sem. hogy ismerte volna Julian nagualt. amikor fiatalnak néz ki. – Nem akarom elhinni – jegyeztem meg –. Genaro is felállt. a zöld bokrok előtt látsz egy nagyon sötét foltot – az ő. – Genaro arra szeretne rájönni. – Hol van? – kérdeztem. – Hagyd a zsákot! – mondta mosolyogva. Don Juan intett. – Az. hogy találkozzunk la Catalinával. és fölmutatott egy kis hegy tetejére. – La Catalina azt gondolja. – Mire célzol? – kérdeztem Genarótól harciasan. mert ő mindannyiunknál jobban ismerte Julian nagualt. Ma azonban csak a tudomással kapcsolatos utolsó igazság fényében fogjuk megvizsgálni la Catalina mesterségét. amitől igen kényelmetlen érzésem támadt. – Furcsa hasonlóságok vannak közted és Julian nagual között – mondta. – Azért mondja. ha egyszer az eredeti helyzetéből kimozdul. . hogy a gyűjtőpont képes a mienkétől különböző világokat teremteni.Mindketten hosszasan néztek rám. de Genaro visszatartott. Ez is része a tudományának. mintha fiatal lenne. – Odafent – mondta Genaro. hogy van róla tudomásod – mondta Genaro. halálra rémülnél tőle. hogy álljak fel. Don Juan törte meg a csendet. amikor vén banyának látszik.

Minden erőmmel igyekeztem észrevenni ezt a sötét foltot, de nem ment. – Miért nem mész fel? – kérdezte don Juan. Elszédültem, és hányinger fogott el a gondolattól. Don Juan egy kézmozdulattal újra intett, hogy indulás, de mozdulni se mertem. Végül Genaro megfogta a karom, és ketten együtt másztunk fel a hegytetőre. Amikor felértünk, észrevettem, hogy don Juan is utánunk jött. Egyszerre értünk fel. Don Juan nagyon nyugodt hangon beszélni kezdett Genaróhoz. Azt kérdezte, emlékszik-e még arra, hogy Julian nagual hányszor szívatta őket majdnem halálra, mert mértéktelenül elmerültek a félelmeikben. Genaro hozzám fordulva közölte, hogy Julian nagual könyörtelen tanító volt. Ő és az ő tanítója, Elias nagual, aki akkoriban még a világon volt, mindenki gyűjtőpontját túl szokta volt lökni egy küszöbön, aztán hagyta, hogy ki-ki úgy védje magát, ahogyan tudja. – Mondtam neked egyszer, hogy Julian nagual azt a tanácsot adta nekünk, hogy ne fecséreljük nemzőerőnket – folytatta Genaro. – Azt akarta mondani ezzel, hogy a gyűjtőpont eltolódásához energiára van szükség. Ha az embernek nincs energiája, a nagual-vágás nem a szabadságot hozza el egy csapásra, hanem a halált. – Elegendő energia nélkül – mondta don Juan – a beigazulás, az emanációk sodrába való bekapcsolódás ereje szétzúzza az embert. Az embernek energiára van szüksége ahhoz, hogy elviselje azoknak az igazulásoknak a nyomását, amelyek közönséges körülmények között soha nem szoktak megesni. Genaro szerint Julian nagual lelkes és lelkesítő tanító volt. Mindig megtalálta a módját, hogy tanítás közben maga is jól mulasson. Az egyik kedvenc módszere az volt, hogy – egyszer-kétszer készületlenül kapva őket normál tudatállapotukban – eltolta a gyűjtőpontjukat. Attól kezdve elegendő volt, ha megfenyegette őket, hogy váratlanul odacsap a nagualvágással, máris úgy figyeltek rá, hogy csak na. – Julian nagual valóban felejthetetlen ember volt – mondta don Juan. – Remek érzéke volt az emberekhez. Rettenetes dolgokat művelt velük, de tőle minden nagyszerűnek hatott. Egyébként csak kegyetlen, kőszívű ember lett volna képes ilyen szörnyűségeket elkövetni. Elias nagualnak viszont egyáltalán nem volt semmi érzéke az emberhez, de igazán nagyszerű tanító volt.

– Elias nagual nagyon hasonlított Juan Matus nagual-ra – mondta nekem Genaro. – Remekül kijöttek egymással. És Elias nagual mindent megtanított neki, anélkül hogy akár csak egyszer is felemelte volna a hangját vagy ékelődött volna vele. Julian nagual azonban teljesen más volt – folytatta Genaro, és barátságosan oldalba bökött. – Azt mondhatnám, hogy a bal oldalán féltékenyen őrzött bizonyos titkokat, mint te. Nem így volt? – kérdezte don Juantól. Don Juan nem válaszolt, de egyetértően biccentett. Úgy nézett ki, mint aki alig tudja visszatartani a nevetését. – Pajkos természete volt – mondta végül, és mindketten hahotázni kezdtek. Attól, hogy olyan dologra céloztak, amiről csak ők ketten tudtak, még inkább fenyegetettnek éreztem magam. Don Juan tárgyilagosan közölte velem, hogy azokra a bizarr varázslószertartásokra gondoltak, amelyeket Julian nagual élete során megtanult. Genaro hozzátette, hogy Julian nagualnak Elias nagualon kívül volt még egy rendkívüli tanítója. Ez az ember végtelenül megszerette Julian nagualt, és a gyűjtőpont elmozdításának új és bonyolult módozatait tanította meg neki. Ettől aztán Julian nagual felette különös dolgokat tudott művelni. – Ki volt ez a tanító, don Juan? – kérdeztem. Don Juan és Genaro egymásra néztek, és úgy elkezdtek vihogni, mint két idétlen kölyök. – Kemény kérdés – felelte don Juan. – Csak annyit mondhatok, hogy ő volt az a tanító, aki eltérítette a mi leszármazási águnkat. Sok mindent tanított nekünk, jót is, rosszat is, de a legrosszabbul azt tette, hogy megtanított minket arra, amit a régi látók műveltek. Voltak köztünk olyanok, akik beleestek ebbe a csapdába. Julian nagual volt az egyik, de la Catalina is közéjük tartozik. Csak remélni lehet, hogy te nem az ő nyomdokaikba lépsz. Azonnal tiltakozni kezdtem, de Don Juan végig se hallgatott, mondván, azt se tudom, mi ellen tiltakozom. Miközben beszélt, szörnyen dühös lettem rá is, és Genaróra is. Egyik pillanatról a másikra üvölteni kezdtem velük, ahogy a torkomon kifért. Magam is megrettentem ettől a dühkitöréstől, mert annyira nem illett

hozzám. Mintha valaki más lettem volna. Abbahagytam a kiabálást, és segítségkérőén néztem rájuk. Genaro mindkét kezét don Juan vállán nyugtatta, mintha don Juant támogatnia kellene. Majd megszakadtak a nevetéstől. Annyira elcsüggedtem, hogy majdnem elsírtam magam. Don Juan odajött hozzám, és megnyugtatásként a vállamra tette a kezét. Azt mondta, a Sonorai-sivatag – számára is felfoghatatlan okból – határozottan kedvez az ember és más lények harciasságának. – Az emberek azt mondják, azért van ez, mert túlságosan száraz itt a levegő – folytatta –, vagy mert túlságosan forró. A látók azt mondanák inkább, hogy a Sas emanációi olyan meghatározott módon futnak itt össze, hogy attól a gyűjtőpont alátolódik. Akárhogy is van, a harcosok azért vannak ezen a világon, hogy megtanuljanak elfogulatlan tanúként jelen lenni, hogy megértsék önmagunk rejtélyét, és megízleljék azt a diadalmámort, amely abból ered, hogy megtudják, mik is vagyunk valójában. Az új látók céljai közül ez a legmagasabb rendű cél. Nem minden harcos éri el ezt a célt. Mi azt hisszük, hogy Julian nagualnak nem sikerült eljutnia idáig. Útközben valaki orvul rátört, és eltérítette őt is, és la Catalinát is. Don Juan az előbbiekhez hozzátette, hogy ahhoz, hogy valakiből páratlan nagual váljék, szeretnie kell a szabadságot, és végtelenül szenvtelennek kell lennie. Elmagyarázta, hogy éppen az teszi olyan veszélyessé a harcos ösvényét, hogy a harcos útja homlokegyenest ellentétes a modern ember élethelyzetével. Szerinte a modern ember odahagyta az ismeretlen és rejtélyes dolgok birodalmát, hogy a funkcionális dolgok birodalmában telepedjék le. Hátat fordított a balsejtelmek és örömujjongások világának, s az unalom világában leli örömét. – Időnként a harcos nehezen tudja elviselni, hogy újra visszanyúlhat a világ misztériumához – mondta don Juan –, és feladja a harcot; rajtaütésszerűén eltéríti őket az a valami, amit az ismeretlenben való vakmerő elkalandozásnak neveztem. Az ilyen harcosok elfeledkeznek a szabadság kutatásáról, elfeledkeznek arról, hogy elfogulatlan tanúnak kellene lenniük. Belesüllyednek az ismeretlenbe, megszeretik ezt a világot. – És szerinted én is ilyen vagyok, don Juan? – kérdeztem. – Azt hiszem, nem tudjuk – válaszolt don Juan helyett Genaro. – La Catalina viszont mindenki másnál jobban tudja.

– Honnan tudná? – kérdeztem dühösen. – Mert olyan, mint te – mondta Genaro, minden egyes szót komikusan eltorzítva. Újra tiltakozni akartam, de don Juan félbeszakított. – Felesleges így felhergelni magad – mondta. – Az vagy, aki vagy. Van, akinek jobban meg kell küzdenie a szabadságért. Te is ilyen vagy. Ahhoz, hogy az ember elfogulatlan tanú lehessen – folytatta –, először is meg kell érteni, hogy a gyűjtőpont mozgásának rögzítettsége az, ami mi vagyunk, és ami a mi általunk tanúként megtapasztalt világ, függetlenül attól, hogy maga a világ micsoda. Az új látók szerint, amikor megtanítottak minket arra, hogy magunkban beszélgessünk, ezzel együtt azokat az eszközöket is megtanították nekünk, amelyekkel el lehet magunkat tompítani, hogy egy helyre kötve tartsuk a gyűjtőpontot. Genaro tapsolt egyet, és egy futballedző sípjára emlékeztető, fülsiketítő füttyöt hallatott. – Na mozgás azzal a gyűjtőponttal! – üvöltötte. – Fel, fel, fel! Mozgás, mozgás, mozgás! Még mindig nevettünk mind a hárman, amikor valami megmozdult mellettem a bokrok közt. Don Juan és Genaro azon nyomban leültek, a bal lábukat az ülepük alá húzták. A jobb lábuk felfelé álló térdével mintegy pajzsként védték magukat. Don Juan intett, hogy tegyek én is így. Felhúzta a szemöldökét, és a szája sarkát lemondóan lebiggyesztette. – A varázslóknak megvannak a maguk különös szokásai – mondta suttogva. – Amikor a gyűjtőpont az alantas világba megy le, beszűkül a varázsló látása. Ha állva látnak, neked támadnak. – Julian nagual egyszer két álló napig ebben a helyzetben tartott – súgta oda Genaro. – Még vizelnem is ebben a helyzetben kellett. – És kakálnod – tette hozzá don Juan. – Igen – mondta Genaro, aztán, mintegy emlékezve valamire, amit elfelejtett korábban mondani, hozzátette: – Remélem, ma már kakáltál. Ha nem üres a beled, amikor la Catalina megjelenik, a nadrágodba fogsz kakálni, hacsak nem mutatom meg neked, hogyan kell levetni. Ha ebben a helyzetben kell szarnod, le kell venned valahogy a nadrágod.

Megrándította a vállát. hogyan kell visszavenni anélkül. aki pánikba esett. sem jókedvükben osztozni nem volt időm. végtelenül undorító madár. Sem dühösnek lenni. Egy másodperc múlva azonban morgás hallatszott. groteszk rovar. Hirtelen közvetlenül az orrom előtt szétvált a bokor. A teremtmény egy szempillantás alatt eltűnt a szemem elől. Emberre még távolról sem emlékeztetett. hogy don Juan harsányan röhög. Rajta már újra fent volt a nadrág. Vagy egy szőrös. amikor ezeket a dolgokat csinálta. Nem tudtam. maradjak. hogy félni se tudtam tőle – azon nyomban a varázsa alá kerültem. semmilyen élőlény szeméhez nem hasonlítottak. Csak amikor már levetettem a nadrágomat. Lenyűgözött a jelenet. de hogy nem emberi lény. Nem emberi szemek voltak. amitől olyan pánikba estem. az biztos. A nevetés ellenére megéreztem a don Juan hangjában megbúvó izgatottságot. észrevettem. . és megzörgette a bokrokat. hogy egyáltalán nem félek ettől a groteszk teremtménytől. A lény balra mozdult tőlem. hogy felvegyem a nadrágom. Sötét testét durva. hogy még a nadrágomról is teljesen elfeledkeztem. Úgy nevetett. mint engem. Az orra lapos volt. Felötlött bennem. Mozdulatai teljes figyelmemet lekötötték. Amint fejemet elfordítva követtem a mozgását. nem is madárszemek. felfoghatatlanul tiszta tóba néztem volna. Helyben megmerevedtem. hogy felállna az ember. és valami szörnyűséges teremtmény bújt elő. mérhetetlenül ronda fejet. Az egészet a lehető legkomolyabban és a legnagyobb gondossággal adta elő. vöröses szőrzet borította. Azt mondta. inkább úgy nézett ki. hogy jelenléte don Juant és Genarót éppúgy elbűvöli. – Bocs – mondta –. Éppen fel akartam állni. Genaro csak félig tréfált. la Catalina ugyanis valóban itt van a bokrok mögött. Ránéztem Genaróra. A lábát nem láttam. hogy ehhez hasonlót még ők se láttak életükben. A következő pillanatban megzizzent valami a bokorban. De bármilyen rettenetes szörnyetegnek látszott is. Mintha két igézően. Tudás volt bennük. ahogy vagyok. de már nem maradt időm. hogyan lehet kibújni a nadrágból.Elkezdte bemutatni. hogy egyetlen érthető szó se jött ki a torkán. hogy azt is megmutassam. Annyira nem e világi lény volt. az orrlyuka helyén két hatalmas lyuk tátongott. hogy Genaro megint tréfált velem. mint valami hüllő. Mintha korábban nem is én lettem volna az. amikor don Juan megállított. és a gigantikus alak ismét elénk vetette magát. csak az óriási. Rájöttem. ugyanakkor aggasztott is. Vagy valami ormótlan. Volt valami csőrszerű szájszerve. benne fogak. mi az. gyönyörű szeme volt. akkor jutott el a tudatomig. ami ott termett előttem.

és észrevettem. hogy minden egyébről elfeledkeztem. amit már amúgy is tudtam – a lény valójában nem más. A színük homokkőre emlékeztetett. Noha nem láttam magamat. Emberfeletti fürgeséggel felugrottam. amelyet kőnek tetsző hatalmas alakzatok borítottak. Megpróbáltam kézzel megfogni őket. tudtam. Akaratom ellenére a lábam kiegyenesedett. La Catalina a kezemet fogta. amitől az a benyomásom támadt. érzés vagy emberi tudomás elhagyott. Elegendő volt nekik dőlnöm. Addig-addig játszadoztunk. miközben körülöttünk mozog a táj. Hirtelen. Mégis határozottan tudatában voltam valaminek. majd a teremtménnyel együtt nekiiramodtunk egy leírhatatlanul zöld valami felé a távolban. De aztán utolértem. hol pedig kinyújtotta magát. la Catalina volt mellettem hús-vér alakban. amely minden volt. Ahogy együtt vágtattunk. Éppoly hirtelen. hogy tökéletesen egyformák vagyunk. és a lénnyel szemközt állva találtam magam. amelytől magabiztosságom támadt. és máris szanaszét repültek. Valamiképp úgy értékeltem. A lény szélsebesen siklott előttem. mintha az öröm rajtam kívülről érkező erő lenne. hogy szédületesen gyorsulunk. hogy levetem a kabátom. tudatára ébredtem valaminek. Annyira lenyűgözött saját erőm. mint az előbb. abbahagytuk a vágtát. hol összehúzódott. Újra az a groteszk teremtmény volt. és abban a minutumban egy másik világban voltam egyedül la Catalinával. hogy kezdek felállni. Aztán egyetlen pillanat alatt minden újra emberi látófókuszba került. ahogyan kezdtük. hanem egy jelenlét formájában. Ott álltam anyaszült meztelenül. . mint a kígyó. hogy egész testem megváltozott. Tudomásom valami homályos tudás volt. határtalan bizalom. Homályosan éreztem. A sivatag kövei és a kemény rögök miatt szörnyen fájt a lábam. létem fizikai bizonyossága. a sivatagi bozótban. mint la Catalina. nem az emberi egyéniség érzésének értelmében. Leírhatatlan öröm lett úrrá rajtam. az ingem és a cipőm. szökdécseltünk és vonaglottunk la Catalinával. de nem volt súlyuk.Aztán éreztem. és én is pont olyan voltam. mintha szivacsdarabok lettek volna. mintha mozgást és lendületet ábrázoló pózban állnánk. mintha a látszatra súlytalan valamik ellenállást tanúsítottak volna velem szemben. Erőfeszítés nélkül mozogtunk. A lábizmaim pattanásig feszültek valami hatalmas erőtől. Ennek a világnak nem volt egyetlen felismerhető sajátossága sem. La Catalina nézett engem. és csak az én rendkívüli erőmtől repülnének szanaszét. A sivatag talaján jártunk. mígnem minden gondolat. egy szempillantás alatt. Erős ragyogás és hő áradt a földnek látszó valamiből.

Don Juan és Genaro könnyesre nevették magukat rajtam. Az élmény valami leírhatatlan módon kiakasztott. Don Juannak még azt is bevallottam. Mintha elveszítettem volna az egyik vonatkoztatási pontomat. Minél jobban kétségbeestem. milyen szépen haladok a tudás ösvényén. hogy elvesztettem az életkedvemet. hogy nem azért nevetnek. hogy képes legyen egy pillantást vetni az ismeretlenre. Leültem. Normál tudatállapotomban szinte tudathasadás lett úrrá rajtam. Don Juan és Genaro várt ott. de annyira el voltam kámpicsorodva. mint a régi. Don Juan végül az emelkedett tudomás állapotába segített. muszáj volt nevetnünk. Az energiafelhalmozódás folytán kiestek a mindennapi élet világában kialakított takaros. ahol nem volt növényzet. Amikor az előbb azt mondtad. hanem örömükben. mindenkivel megtörténik. Levertté váltam. keresned kell egy új kéglit. hogy kilakoltatták őket az otthonukból. életkedved elvesztésével jött meg – éppúgy. amikor odáig jutottunk a tudás ösvényén. mert boldogan látják. – Figyelj ide. hogy új szállás után kell nézniük. Kilakoltatási végzésed nagy-nagy depresszióval. – Ez az új szállás – folytatta Julian nagual – messze nem olyan takaros. inkább abból ered. hogy kellemetlenül érinti őket. de összehasonlíthatatlanul tágasabb. ahogy a mi esetünkben is történt. – Köznapi nyelven szólva. de végtelenül korlátolt és unalmas fészkükből. hogy elpityeregtem magam. . ahol most te tartasz. mintha gonoszak lennének és mások nyomorúságán szeretnének szórakozni. és felvettem a ruhámat. elmesélem. és készen álltunk az indulásra. Julian nagual azt mondta nekik erről. mit mondott nekünk Julian nagual. ahol elmagyarázta. Ebből láthatod. Ami veled történik. aki elegendő energiát halmozott fel ahhoz. La Catalinával való találkozásom egy kicsit késleltette visszatérésünket Dél-Mexikóba. annál jobbakat tudtak nevetni. hogy nem vagy egyedül. hogy nem akarsz élni. Nyomottságuk – mondta Julian nagual – nem is annyira a fészek elvesztése felett érzett szomorúságból. Az autóm tele volt rakva zsákokkal. Don Juan házának ramadáján ültünk körben.Olyan helyre értünk. – Mi lesz velem most? – kérdeztem. mintha meghibbantam volna. ahol mindaddig éltek.

kimenekültem a házból. Genaro komoly arckifejezést öltött. mit csinálok. tudomásul kell vennem. nevezetesen az. hogy azok a rugalmasabb emberi lények. különösen azok. Az új látók azt szokták mondani. – Halálosan féltem a nőktől. A legnagyobb meglepetésére egy szép napon észrevette. A döbbenet ereje visszahajította a gyűjtőpontomat a normális helyzetébe. Genaro azt mondta. és bömbölve azt kérdezte tőlem: – Szartál már ma? – Fej mozdulatával arra nógatott. – Új energiaszinted új helyet teremt. ha visszaugrik a gyűjtőpontod a helyére! – tette hozzá Genaro. Egy szép napon azonban egy féktelenül vad nővel találtam magam egy ágyban. majdnem szív-szélhűdést kaptam. hogy szeretkezek egy nővel – mondta Genaro rám kacsintva. hogy a gyűjtőpont időnként visszatér eredeti házába. fluidabb és változatosabb a belső párbeszédük. akiknek sodróbb lendületű. felelj már?! – mondta végül. hogy válaszoljak. ahová bekvártélyozhatod a gyűjtőpontodat. Az ő esetében – mondta – a gyűjtőpont normál helyzetében kénytelen volt fenyegető. amelyet velünk fogsz folytatni. amelyek korábban zűrzavart és félelmet idéztek volna elő benne. és képes volt megbirkózni olyan helyzetekkel. Ezért vesztik el olyan könnyen a fejüket a férfiak és a nők. – Na mi lesz. hogy van az egésznek egy visszaütője. mint egy ijedt nyúl. A harcosok gyűjtőpontjának helyzete – mondta – összehasonlíthatatlanul erősebb. Ezt az új helyet aztán megszilárdítja a harcosok beszélgetése. mivel abban a pillanatban. s emiatt ez a pont a legjobb esetben is igencsak libbenékeny. – Azon kaptam magam. unalmas. valahányszor összejövünk egymással. Remegve. Annyira nem én voltam. – Az egész nagyon egyszerű – mondta don Juan. felületes dolgokból áll. hogy amikor rájöttem. minden egyes megjegyzésükön hisztérikusan vihogtak.Don Juan és Genaro újra remekül mulattak. és mindketten újra nevetni kezdtek. akiknek belső beszélgetése ismétlődésekből. – Az ember fényszövedékén – magyarázta el don Juan – a gyűjtőpont helyét a belső párbeszéd tartja fent. hogy megváltozott. gyakran iszonyatos lényeknek látni az embereket. Sokkal bátrabbá vált. hogy a pont . – Vágjunk bele egy kis harcoshoz illő beszélgetésbe! Amikor egy kicsit alábbhagyott a jókedvük. Vigyázz.

– A nők határozottan bizarrabbak a férfiaknál – mondta végül don Juan. – Julian nagualnak nem volt eggyel több lyuka. egy gödröcskét alakít ki a fénytestben. és attól. la Catalina tudománya olyan rendkívüli. – Ezért mondtam. magyarázza el nekem. amikor la Catalinával voltam. Megkértem don Juant. – Mit csináltatok. mi történt velem. hogy a harcosoknak elment az eszük – folytatta don Juan. Máshogy nem tudom megérteni a hóbortjaikat. hogy a bestia birodalmában mindent képes megcsinálni. Don Juan majdnem megfulladt a nevetéstől. s ettől fogva ez a gödröcske szolgál a gyűjtőpont házaként. mint egy kis kölyök. hogy betegre nevettem magam. Szerintem la Catalina a kukactrükköt is tőle tanulta.mozogni kezd a fényszövedékben. nekem is olyan jókedvem támadt. hogy a földön fetrengve nevettek rajta. hogy eltűnt a grüberlijük! Don Juan és Genaro olyan féktelenül humorosnak találták ezt a megjegyzést. de még la Catalinánál is furább volt. Attól. – Attól. Don Juan úgy ugrabugrált. Egy ideig hallgatott. Ő csinálta vele ezt mindig. – Ezért nem mondhatjuk azt. hogy affinitása van velem. aki alig tudja visszatartani a pisilést. mit értett azon. – La Catalina egy óriás kukac alakjában látogatott meg minket – felelte. hogy a nők bizarrabbak a férfiaknál – fűzte hozzá végül. hatalmas erők veszik őket a birtokukba. Ezen a nyíláson át fura. . hogy Genaróból megint kitört a nevetés. amit az előbb mondott. Don Juan azt mondta. mindenféle furcsa hatásnak vannak kitéve. – Nem értek veled egyet – mondta Genaro don Juannak. mire megkérdeztem. mire mindketten újabb nevetőgörcsöt kaptak. ahogy mondta. amikor kukacok voltatok? – kérdezte Genaro. Páratlan megjelenésének az volt az oka. amilyen a férfiaknak nincs. Mindennek az lett a végeredménye. – Legfeljebb azt. amit csak lehet. hogy a két lábuk között van még egy nyílás rajtuk. és barátságosan hátba vágott. hogy la Catalina magával vitte a gyűjtőpontomat.

különösen la Catalina és az a látó asszony. Azt mondta. Kora estére járt az idő. Julian nagual tudott valamit. hogy la Catalina nagyszerűen bemutatta nekem. akinek a gyűjtőpontja elmozdításával felöltötte az alakját. hanem saját mindennapi életünket láttatja más nézőpontból. amikor már délmexikói házában tartózkodtunk. és nekem is frissebbnek kell lennem hozzá. Ahhoz. A kérdést a régi látók újabb nagyszerű felfedezésének nevezte. hogy belefogjunk a nagy emanációs sávok témájába. Közülünk senki nem tudta követni őt oda. a Sas emanációinak egy másik nagy sávját kell észlelnem. . majd segített nekem. és élvezni is egyben. hogy kellőképpen tudjak koncentrálni. de don Juan nem engedte. Hozzátette. milyen az alátolódás. de társaságának tagjai. Don Juan még annyit tett hozzá. Megengedte nekem. arra most nincs időnk. hogy a hangja elmozdítsa a gyűjtőpontomat. mert mennünk kell. Fel akartam gyújtani a petróleumlámpásokat. amivel a legbizarrabb helyzeteket volt képes létrehozni. hogy sok időre van szükség ennek a témának a megvitatásához. igen. mint az a lény. s csak az új látók mentették ki a feledés homályából. Bevitt magával a nagyszobába. és a szoba teljesen sötét volt. azt mondta. amitől neki ez a szörnyszerű kinézete támadt. hogy egy másik világot lássak. amelyet azonban a régiek eltévelyedéseikben hagytak feledésbe merülni. hogy tudomásom parazsa a teljes figyelemösszpontosítás és a teljes emlékezet emanációin izzón fel. hogyan kell eljutni bizonyos meghatározott pontokra az alantas világ irdatlan rengetegében. 10 Nagy emanációs sávok Don Juan napokkal később folytatta magyarázatát. – Julian nagual másik tanítója – folytatta don Juan – megtanította neki. hogy olyannak lássam. mondván. aki la Catalinának volt a tanítója.Amikor végre sikerült némiképp visszanyernie a nyugalmát. hagynom kell. hogy a nagy emanációs sávokról fogunk beszélgetni. Szerettem volna tovább beszélgetni egy kicsit. Ezután közölte. Ezzel véget vetett a magyarázatnak. hogy az alátolódás nem egy másik világot alkot. de don Juan azt mondta. hogy én is elmozdítsam a gyűjtőpontomat ugyanabba a helyzetbe.

hogy az összes szerves lénynek ugyanolyan emanációi vannak a fényszövedéken belül? – kérdeztem. a fürtszerű halmazok vagy szerkezetek negyvennyolc fajtája létezik. a látók azonban azt is látják. amelyek egy-egy csoportnyi fényszál köré nőnek. don Juan? – A látók számára ez azt jelenti. se eleje. hogy az összes szerves lénynek helyet tud adni úgy. mások a sáv széle felé eső szálak köré nőnek. A szerves lények buborékok. Most képzeld azt. Hasonlóképp. – Nem. hogy a szervetlen életnek negyvenhét fajtája van? . – A látók azonban fölfedezték. se vége fényzsinegekből áll. hogy bőven marad még tér. – A régi látók ezeket a halmazokat nevezték nagy emanációs sávoknak. – Azt jelentené ez. – A számuk végtelen – felelte don Juan. hogy csak na. – És sok ilyen nagy sáv létezik? – kérdeztem. Érted most már. inkább valami átláthatatlansága van. ugranak. Tudomással rendelkeznek. amelyekben csak azok a buborékok osztoznak. nem ezt akartam mondani. don Juan. hogyan osztoznak a szerves lények ugyanannak a sávnak az emanációin. hogy ezen a szerves sávon belül az egyes lények olyan különbözők lehetnek. ámbár a szerves lények egyazon nagy sávba tartoznak. a sáv maga pedig olyan széles. – Ennek mi a jelentése. és nem annyira bolyhos. Próbálj meg elképzelni egy irdatlanul széles sávot. amelyek a központhoz sorolódnak. a középső buborékokból hiányoznak a szélső emanációk. Ezért van. Egyáltalán nem ilyen egyszerű a dolog. hogy az összes szerves lény teli van valami különös emésztő energiával. de rajtuk ragadt a név. saját. E szerves sáv emanációinak van valami bolyhos jellege. Van olyan. – Azt akarod ezzel állítani. Áttetszőek. Ezek közül az egyik a szerves élet. hogy a Földön negyvennyolc féle szervezet van. Ebben az elrendezésben a sáv széléhez közel eső buborékok mindenestül kimaradnak a sáv közepén húzódó emanációkból. A többi sáv sötétebb. amelynek nem is fénye.– A Sas emanációi mindig fürtszerű halmazban vannak elrendezve – folytatta. máshoz nem hasonlítható fényük és valami különös energiájuk van. amely szerves lényeket hoz létre. hogy a Földön csak negyvennyolc ilyen sáv van. amely fényszálakból. hogy a szerves életnek ebben a sávjában egyes buborékok a sáv közepén található szálak köré. Valójában nem sávok ezek. Van például egy irdatlan nagy halmaz.

a fák mind-mind emanációval töltött tartókat teremnek. hogy az vagy rózsaszínű vagy őszibarack. hogy ezek a nagy sávok olyanok. – Mitől teremtődik tudomás ebben a nyolc sávban? – kérdeztem. A különbség az. amely nem szerves tudomásbuborékokat alkot. míg a vallásos emberek nem látják.vagy borostyánszínű. mintha barnássárga neonfényt észlelnénk. ők is tudnák. hogy a Sas emanációin keresztül tudomást adományoz – folytatta don Juan –. amely azért ehető.– Nem. mégis azt hiszem. A vallásos emberek nem látják az isteni szeretetet. Egyiknek sincs semmi értelme. van negyven sáv. Don Juan válasza vitára ingerelt. Hét fán savanyú gyümölcs terem. ugyanazt jelenti. ezek a sávok csak szervezetet hoznak létre. hogy a látók látják. . de persze más lények is. Szerettem volna tudni. amely tudomás nélküli buborékokat teremt. hogyan adományozza a Sas a tudomást az emanációkon keresztül. amelyek nyolc nagy sávon át futnak. mintha fák lennének! Mindegyik fán terem valamilyen gyümölcs. Szerintem – mondtam – azt állítani. fényt látnak. azaz tudomásbuborékot. Az egyik nyalábtól mályvaszín érzése támad a látó embernek. Képzeld azt. Ezek a nyalábok felette különlegesek. hogy Isten hogyan adományozza az életet a szeretete által. egyáltalán nem. A régi látók hét sávot számoltak össze. mintha valami rózsaszínes árnyalatú utcai lámpát látna. Az ember például a borostyánnyalábhoz kapcsolódik. Elnevette magát. mintha egy vallásos ember azt mondaná. mely lények osztják meg az emberrel ezeket az emanációkat. azonban csak nyolc fa terem ehető gyümölcsöt. – A Sas adományozza a tudomást – emanációin keresztül. akinek a szerves tudomásbuborékok ínyencfalatok. Más szóval. de ha látnák. mint a tiszta méz. a legízletesebb. mivel a látókban színérzetet keltenek. – Vagyis. példázatában a Sas szempontjából írta le a dolgot. hogy Isten a szereteten keresztül adományozza az életet. a másik valami őszibarackos színezet érzetét kelti. amikor a látó emberek látják. de a nyolcadiknak a gyümölcse a legzamatosabb. olyan. a harmadik pedig borostyánérzetet vált ki: olyan. hogy a Sas adományozza a tudomást a saját emanációin keresztül. A Sas a tudomást három óriás emanációs nyalábon keresztül adományozza. – A két állítás nem azonos szempontot vesz figyelembe – felelte don Juan türelmesen –. és azt mondta.

– Az ilyen részletekre magadnak kell majd rájönnöd. mivel nem tartottunk még ott. Ilyen Genaro és Silvio Manuel is. majd gondolatokba mélyedt. Számtalan harcos kezdi a legközönségesebb rózsaszínű borostyán színárnyalattal az életét. amit alkotnak. hogy ennél a felfedezésnél izgalmasabb dolog aligha fog megesni veled! – A rózsaszínű és az őszibarackszínű nyalábok is megmutatkoznak az emberben? – kérdeztem. hanem a borostyán különböző fluoreszkálásai. amikor már magad is látsz – mondta don Juan. – Mi határozza meg a borostyán konkrét színárnyalatát? – A látók erre azt szokták mondani. az őszibarackszínű a rovarokhoz. – Soha. hogy ezek nem színek. Épp kérdezni akartam valamit. – A szerves sávon belül a rózsaszín nyaláb főként a növényekhez. Ritkább a kékes borostyán. Kértem don Juant. Hosszú ideig tökéletes csöndben voltunk. Ugyanez a helyzet a nem szerves sávokban is. – A három nyaláb valamennyi színárnyalatával együtt keresztül-kasul átjárja mind a nyolc sávot – felelte don Juan. A három tudomásnyaláb mind a hét nagy sávon belül meghatározott nem szerves lényeket hoz létre. ámde az emberi látás számára nem. miféle nem szerves lények léteznek. . – Az élet milyen alakjai tartoznak a rózsaszín és az őszibarackszínű tudomásnyalábokhoz? – kérdeztem. – Ez egy másik olyan dolog. Azt azonban akkor még nem mondtam. Elégedj meg annyival. valóban hozzáférhetetlen az emberi ész számára. s mégis a legtisztább borostyánszínnel fejezi be. – Mondtam már neked – folytatta végül don Juan –. mondjon valamivel többet arról. hogy a tudomás parazsának az emberben különböző színe van. A legközönségesebb fluoreszkálás a sápadtzöld árnyalatú borostyánszín. de határozott kézmozdulattal leintett. de messze a legritkább a tiszta borostyánfény. a borostyánszínű pedig az emberhez és egyéb állatokhoz tartozik. ezek a nyalábok más élőlényekhez tartoznak – válaszolta. – A hét sáv és az. mivel menten számvetést készítenél róluk. hogy elmondjam neked. – Nem lenne értelme annak. hogy a megtakarított és elraktározott energiamennyiségtől függ a fluoreszkáció színárnyalata. amelyet majd magadnak kell látnod – válaszolta.

hogy a nem szerves lényeket. Magyarázatában továbbmenve don Juan elmondta. az jellemzi. hogy mindegyikükben megvannak a tudomásadományozó rózsaszín vagy őszibarack-. hogy általában a szerves lények azok. az a bizonyos felfújt jelleg. hogy van egy középső vagy egy szélső rész. amely nem mozog. se nem gömbölyűek. – Történetek szólnak arról. amely felhányta. mint egy-egy szállítószalag. a nem szerves lények megváltoznak. amit a látó emberek szövetségesnek hívnak. aki látja őket. Ettől a pillanattól fogva a nem szerves lények képesek előre megérezni a látó ember legfinomabb gondolatait. azonban ami a kapcsolatfelvétel utáni végtelenül finom és kimunkált eljárásokat illeti. Don Juan szerint a nem szerves és a szerves lények között az egyetlen hasonlóság az. A szövetségeseknek csak akkor van hatalmuk. ez már mindig a nem szerves lények birodalma. . Ez volt az egyik oka annak. Ha egyszer megszűnik a sorompó a szerves és nem szerves lények között. és azzá válnak. amelynek alig van fénye. Nem úgy néz ki. hogy a régi látók bármit képesek voltak elvégeztetni szövetségeseikkel. Hiányzik belőlük az a fajta feszesség. sőt lapos szalagok lennének – olyanok. hangulatait vagy félelmeit. vagy borostyánszínű emanációk. nem egészen tudom megragadni a nagy sávokkal kapcsolatos magyarázatainak a jelentését.Azt mondtam. hogy a nagy sávok se nem laposak. olyanok. az a képzetem támadt róluk. amitől a szerves lények energiától duzzadó. fényes labdáknak látszanak. A beképzeltségük járatta velük a bolondját. amelyet fenntart a levegőben a kéz. Az emanációknak tehát nincs rendjük. inkább valami alaktalan befogadó edény. – A régi látókat megigézte szövetségeseiknek ez a fajta teljes odaadása – folytatta don Juan. mégis szükséges. hogy el lehessen magyarázni. mivel attól. amelyeket a másik hét sáv hoz létre. mivel nekik nagyobb az energiamezőjük. hanem valami leírhatatlan módon alkotnak egy halmazt. félrevezető azt mondani. mint egy kazalra való szalma. ha a látó. ahogy megpróbálta elmagyarázni. hogy sebezhetetlennek hitték magukat is. mintha egymástól külön álló zsinegek. Hozzátette. – Bizonyos körülmények között ezek az emanációk a leglenyűgözőbb kapcsolatot teszik lehetővé a nyolc sáv lényei között. mint a szerves lények fényszövedéke. Don Juan elmagyarázta. akik kezdeményezik a kapcsolatot a nem szerves lényekkel. hogy van egy tartójuk. maga a kikezdhetetlenség – amit ezekről az ősi látókról aligha lehetett elmondani.

de nem rendelkezik tudomással. hogy a látást a nem szerves lényekre összpontosítsák.– Pont annyi nem szerves lény van. amelyet a gyűjtőpontunk a normális észlelés számára összeállít számunkra. míg a nem szervesek hétbe. . A nem szerves lények közti különbségek is sokkalta hatalmasabbak. amelyeket ez a negyven sáv létrehoz. hogy látja-e rajtam a megértés jelét. amelynek csak szerkezete van. hogy a földön minden be van zárva valamibe! – folytatta don Juan. folytatta a magyarázatot. amelyek emanációkat tárolnak. mint a szerves lények. mivel a szerves lények csak egy sávba tartoznak. várva. hogy kérdezzek valamit. Amikor rájött. mint a szerves lények közöttiek. hogy kénytelen vagyok csalódást okozni neki. – Mindaz. két sávból épül fel. hogy a nem szerves lények nincsenek olyan rengetegen. Fényességük csakis a beléjük zárt emanációk energiájából származik. hanem élettelen energiaalakzatot hoz létre. Míg a fényszövedékek és a tartók tetterős (energiával teli) tudomásmezők. amikor meg akarták nevezni azokat a dolgokat. hogy több nem szerves tudomássáv létezik. ahány szerves? – kérdeztem. amennyit csak lehet. Ezután don Juan azt magyarázta el. az egyik a szerves sáv. Don Juan azt válaszolta. és épp ez magyarázza önálló fényüket. a másik egy olyan sáv. hogy a szerves lények magas energiaszintje és az ebből eredő magasan fejlett tudomás teszi őket a Sas ínyencfalatává. – Ez adta azt az ötletet a régi látóknak. de nem tetterős tudomásmezők. fényszövedékek vagy emanációtartó edények részeiből tevődik össze. Rám nézett. – Az a világ. amit észlelünk. amelyet normális esetben fel szoktunk fogni. A régi látó emberek szerint a Sas torkossága miatt teremtett annyi szerves lényt. aminek az okáról majd még fogunk beszélni. Újra szünetet tartott. – Az egész világ negyvennyolc sávból tevődik össze – mondta. A régi látók azt is felismerték. az edények merev befogadó tartályok. mint a szervesek – folytatta don Juan. A többi negyvenhat sáv nem része annak a világnak. hogy a további negyven nagy sáv egyáltalán nem tudomást. ezt azonban ellensúlyozza az. Nem volt kérdésem. Közönségesen egyáltalán nem szoktuk észlelni a nem szerves lények tartóit. A régi látóknak az edény szóra esett a választásuk. – Ráadásul a nem szerves lények összehasonlíthatatlanul hosszabb ideig élnek. – Ne felejtsd el.

de nem több.– Vannak más teljes világok is. fickándozásra való kis hely ez. de a fák például közelebb vannak az emberhez. mint az ember helyzetében. hogy a látó ember az általunk ismert világ részletes és beszűkült nézetét kapja: annyira részleteset. hogy a gyűjtőpontunk csak egy nagy emanációs sáv besorolódási erejét használja. – Furcsának tarthatod – mondta –. amikor a gyűjtőpont az ember sávján belül eléggé mélyre mozdul el ahhoz. Mondtam már neked. – Alig van szükség egy kis erőfeszítésre. . egy keresztutat. hogy elérjen egy kruciális küszöböt. más nagy sávok besorolódási erejét is képesek vagyunk használni. Azt mondta. mint a hangyák. amelyeket a gyűjtőpontunk képes összeállítani – folytatta. És azt a világot észleljük. Ehhez még hozzátenném azt. hogy a fák és az ember között remek kapcsolat tud kialakulni – azért van ez. amely brutálisabban és gyorsabban éri el őket. – A látószög megváltozása rendkívül kellemes – folytatta don Juan. és a növényekről kezdett beszélni. – Milyen nagy a fák fényszövedéke? – kérdeztem. a többi öt azonban már valami egészen más. don Juan rögtön rátért a la Catalinával való esetemre. különösen azoknak a látóknak. De ha energiafölösleggel bírunk. Az egyetlen baj ezzel az. Don Juan rándított egyet a vállán. az alátolódásnál jobb manőver el sem képzelhető. amelyiket ismerjük. a gyűjtőpont alátolódása a szokványos helyzet alatti területre lehetővé teszi. de némiképp tunyák és lusták. hogy a gyűjtőpontnak ebben a helyzetében a látókra a halál leselkedik. hogy az már teljesen külön világnak látszik. – A régi látók hét ilyen világot számoltak össze – a tudomás hét további sávja szerint. – A beigazulás ereje ráakaszkodik egy másik sávra. következésképpen más világokat észlelünk. feltéve. Igéző. hogy ebből a hét világból kettőt könnyű megalkotni. hogy remek. mert vannak közös emanációik. Don Juan hirtelen témát váltott. Ezen a ponton a gyűjtőpont képes egy másik nagy sávot használni. akiknek a lelke telve van ugyan kalandvággyal. Normális energiánk azt teszi lehetővé. Amikor újra leültünk beszélgetni. Julian nagual azt gondolta. és máris döbbenetes eredmény tapasztalható. – Energia kérdése – mondta. Ha egy látó embert a gyors siker vágya hajt. – Hogyan használja? – kérdeztem. rettenetesen vonzó ez a nézet. Don Juan szerint csak akkor következik be igazán a világok közötti váltás. hogy az illető látónak van elegendő energiája.

Ezek azok a növények. ugye – folytatta don Juan –. valójában a gyújtópontjukat tolták el. míg a többi szerves lény esetében a felső részen. A növények általában rózsaszínűek. Emiatt a régi látók varázsló szertartásai közül sok irányult arra. Végtelenségig kizsákmányolták a tudomásukat. amelyet a sötétség birodalmának feneketlen mélyeként ismertek. amelyek csak akkor elérhetőek a látó ember számára. de van ragyogó patyolatfehér is. A mérges növények sápadtsárgás-rózsaszínűek. van köztük piszkosfehér. minél alacsonyabban van valakinek a gyűjtőpontja. Hozzátette. hogy a növények rendkívül intenzíven érintkeznek a nem szerves lényekkel.– Egy óriásfa fényszövedéke nem sokkal nagyobb magánál a fánál. Azt gondolták. annál könnyebb a növényeknek áttörni az észlelés sorompóját. viszont rokonok a növényekkel. amelyeknek a fényszövedéke majdnem akkora. hogy befogja a fák és a kis növények tudomását. De csak a varázserővel bíró növényeknek fehéres-rózsaszín a fluoreszkálása. a mélybe merülnek. hogy fényességüknek más és más színárnyalata van. – És mi a helyzet a nem szerves lényekkel? – kérdeztem. amelyeknek a tartó alsó részén. A növények gyűjtőpontja fényszövedékük alsó részén helyezkedik el. Ezeket nevezik varázserejű növényeknek. amelyeknek a legtöbb közös emanációja van az emberrel – nem a tudomás emanációi. A növények másik egyedülálló sajátossága. Vannak viszont olyanok. Érdekesebb az. – Érted. a gyógyfüvek viszont fényes ibolyakékes-rózsaszínű árnyalatúak. Ezek az embertől teljes mértékben idegenek. Az igazi különbség azonban a növények és más szerves lények között a gyűjtőpont helyzetében található. és háromszor olyan széles. – Nekik hol van a gyűjtőpontjuk? – Vannak közöttük olyanok. ami aztán a hét nagy sávon belül észlelhető világokat rendezte össze számukra. Ezek közel állnak az emberhez és egyéb szerves lényekhez. amelyet aztán a látó emberek kalauzként használtak a leszállásaik során abban a világban. amelyeknek a tartó felső részén helyezkedik el a gyűjtőpontjuk. hogy vannak olyan icipici növények. A nagyon nagy fák és a nagyon kicsi növények fényszövedékében nagyon alacsonyan van a gyűjtőpont. . hanem egyéb emanációk szempontjából. és olyan világokat alkottak meg öt sávval. hogy a régi látók meg voltak győződve róla. hogy amikor azt hitték. ha veszélyes átalakuláson megy át. mint az emberi test. mivel a tudomásuk rózsaszínű.

– Az új látóknak elsősorban is gyakorlati lépésekre lett volna szükségük – folytatta don Juan –. Eléggé sötét volt már. hogy a régi látók tunyaságuk. összekuszálni céljaikat és elvenni tőlük az erejüket. még ha fává kellett is változniuk emiatt. hogy ez a régi látóknak is sikerült ugyan. A látókra hatalmas ellenségek leselkednek. Megjegyezte. Don Juan azt mondta. Elismerte. hogy az új látóknak egyszerűen nem maradt más választásuk. Mivel semmiféle ilyen lépésről nem tudtak. ezeket az ellenségeket maga a tudás ösvénye teremti a köznapi élet szerves részét képező tunyasággal. lustasággal és önhittséggel együtt. hogy a tudás ösvényén nagyon könnyű beleveszni a bonyodalmakba és a morbiditásba. s ennek eredményeként háromféle eljárásrendszert dolgoztak ki. hogy ezzel a három eljárásrenddel az új látóknak végtelenül különös és nehéz tettet sikerült végrehajtaniuk. Sétálgatás közben don Juan azt mondta. de csak mindenféle szeszélyes és betegesen hóbortos mesterkedés segítségével. Karon fogott. élénk érdeklődést kezdtek tanúsítani a tudomás parazsának látása iránt. lustaságuk és önhittségük folytán olyan óriási és olyan súlyos hibákat követtek el. Sikerült módszeres eljárással eltolni a gyűjtőpontot a szokványos helyzetéből. – Valóban – mondta don Juan. 11 Rejtőzködés. mint hogy megvetéssel elutasítsák a saját hagyományaikat. amelyek tudományuk sarokkövévé váltak. – Eltévelyedettségükben azt hitték. ismételten szeretne figyelmeztetni arra.– És a régi látóknak valóban sikerült megalkotniuk ezeket a világokat? – kérdeztem. Elindultunk körbe-körbe a kerengőn. szántszándék és álmodó helyzet Másnap újra kora este volt. ahol épp Genaróval beszélgettem. amikor don Juan bejött abba a szobába. akik képesek megrendíteni eltökéltségüket. amelyekkel el tudják tolni gyűjtőpontjukat. hogy áttörjenek az észlelés valamennyi korlátján. mindent megér. . és a házon át kivezetett az átriumra.

– A rejtőzködés az egyik az új látók két legnagyszerűbb teljesítménye közül – mondta don Juan. A bal oldalra irányuló tanításokban. amit a tudomás felizzásában láttak. Azt is elmondta. . és merőn nézett rám. szinte észrevétlenül elmozdul. amely szerint aztán elrendezték a régi látók igazságait a tudomásra vonatkozóan. A jobb oldalnak szánt tanításokban. maga a név mégis helytálló. A rejtőzködés származására nézve szerény és nem várt adomány. amikor a gyűjtőpontjuk már eléggé mélyen bemozdult a bal oldalba. és a gyűjtőpontja szelíden. harmonikusan. hogy a nagualnak úgy kell megtanulnia a rejtőzködés elveit. Ennek az az oka. s ahhoz. hogy bár jogos ellenvetéseket lehet tenni ez ellen az elnevezés ellen. Ezzel az eljárással a fegyvertárukban az új látók most már józanul és gyümölcsözően tudtak foglalkozni az ismert világgal. amennyit képes voltam elviselni. – Az új látók döntöttek úgy.Elmagyarázta. gondolkodás nélkül. gyorsan kell cselekednie. amelyekre normális tudatállapotban került sor. hogy találkozásunk első napjától kezdve tanítja nekem ezt a három eljárásrendet. hogy az új látókat az segítette annak a sorrendnek a megalkotásában. két célt valósított meg: megtanította nekem a harcosok útját. és meglazította a gyűjtőpontomat az eredeti helyzetében. aztán egy idő után elkezdett beszélni a rejtőzködésről. Az első ezek közül a rejtőzködés művészete. mivel a rejtőzködés az emberekkel szemben egy bizonyos sajátos magatartással jár. a hármadik az álmodás művészete. hogy egyenletesen tudják mozgatni a gyűjtőpontjukat. amely abból a megfigyelésből indult ki. hogy az emberi számvetés ne hátráltassa. hogy képes legyen a többieket vezetni. amelyet rejtett vagy álcázott viselkedésnek is tekinthetünk. a második a szántszándék művészete. hogy módszeresen kezdjék irányítani a viselkedésüket. hogy a tudomás művészetét – az új látók ajánlásaival összhangban – kétféleképpen tanította. Folyamatos gyakorlatozással elérték. hogy a rejtőzködést akkor kell megtanítani a mai nagualoknak. Az új látókat ez a megfigyelés indította arra. a fényszövedékén belül nem használt emanációk kezdenek el izzani. A nagual végül is egy egész csoportnak a vezetője. Kínos csend támadt. illetve hosszas magyarázatokkal látott el. további két célt valósított meg: gyűjtőpontomat annyi helyzetbe tolta el. Ezt nevezik a tudomás művészetének. Ezt a gyakorlatot nevezték a rejtőzködés művészetének. Don Juan megjegyezte. hogy ha egy harcos tartósan számára szokatlan módon kénytelen viselkedni. Ebből alakították aztán ki a három eljárásrendet. amelyeket az emelkedett tudomás állapotában adott elő. Don Juan elhallgatott. Don Juan azt állította.

mert ettől a rejtőzködés rejtelmesebbnek fog látszani. A vacak kis zsarnokocskák arra kényszerítették a látókat. Az új látóknak nagyon kevés ismeretük volt erről az erőről. hogy sokkal többről van szó. Ezt az energiát nevezték akaratnak. ezért kötelességüknek érezték magukkal szemben. De ezt már te is tudod! Don Juan elmondta. ami az újkori látók megjelenését jelöli. mint az emberekkel való viselkedés. hogy hatalom. hogy ez az erő nem más. mint a rejtőzködés esetében. léteznek-e egyáltalán emberek – amíg az emberek el nem kezdték fejbe kólintani őket. arról az energiáról. Tudták. hogy az új látók. A régi látók olyannyira beburkolóztak hatalmuk tudatába. . Erőfeszítéseiknek méltó jutalma volt az a felfedezés. – Csak az új látóknak volt közük az emberekhez. de aztán felismerték. ugródeszkaként szolgált egy bonyolult eljárássor kialakításához. a ráismerés energiája. miképpen izzik fel a tudomás parazsa. mint amilyen valójában. ugyanúgy. minden lehetőséget megragadtak. hogy a rejtőzködés művészete mellett a szántszándék művészete az új látók legnagyszerűbb mesterműve. Elmagyarázta. hogy az új látók a gyűjtőpont eltolódása miatt tartják olyan értékesnek a vacak kis zsarnokocskákkal való találkozást. nem mintha olyan sokat érne az emelkedett tudomás állapota. Megkérdeztem don Juant. bár tanácsos. s ez segített nekik a gyűjtőpontjuk elmozdításában. amely az emanációk beigazulásából származik. – A rejtőzködés kizárólag az új látók tulajdona – felelte mosolyogva. Megfigyelésük. arra irányuló erőfeszítéseik közepette. hogy elődeik rendkívüli dolgokra voltak képesek egy rejtélyes és csodás erő kezelésével. amellyel kezelhetővé tehető az emanációk beigazulása. Ezeket az eljárásokat először az igazulás művészetének nevezték. A rejtőzködés ugyanis igazándiból nem más. mint azt. hanem azért. hogy azt se tudták. hogy egy lépéssel mindig megelőzzék elnyomóikat. Az új látók először azt látták meg. Más szót nem találtak erre a varázserőre. hogy az ő beavatásukra is az emelkedett tudomás állapotában kerüljön sor. ahogy a fényszövedéken belüli emanációk összekapcsolódnak a szabad emanációkkal. mint a beigazulás. hogy látásukkal módszeresen megvizsgálják ezt az erőt. amin elrendelést is értettek. hogy a gyakorlatban éljenek a rejtőzködés elveivel. ez a kettő az. – Most már talán megértem – mondta don Juan –.A többi harcos normál tudatállapotban is megtanulhatja a rejtőzködést. hogy vajon a régi látók ismerték-e a rejtőzködés elveit.

hogy végezzenek. don Juan rögtön folytatta magyarázatait. a férfi inasok után mennek. Az új látók az akaratot vak. de mielőtt elmentek volna. az új látók megvizsgálták. ahogy Genaro házának utcai szobájában beszélgetnek. Szántszándékénak nevezték el ezt. Don Juan leült velem szemben. amellyel sikerült tudományuk harmadik alapjához is eljutniuk. Azonban egyre nehezebbé vált ilyen helyzetbe hozni . – Genaro a tudomás. de láttam őket. hogy megtanulják a látók "tudományának" ezt a három vetületét – folytatta don Juan. hogyan történik a mindennapi élet világának észlelése. Megöleltek. Látták. Silvio Manuel pedig a szántszándék mestere. Szokatlanul barátságosak. és az akarat. már-már beszédesek voltak. hogy képes legyen élő világot alkotni. ahol véletlen ráismeréseket erősítenek meg. Genarót és Vicentét Julian nagual kényszerítette arra. a beigazulásokból eredő energiakitörések mindig más pályára kerülnek. Ez az új megfigyelés újabb ugródeszkaként szolgált az új látók számára. ahogy az új látók az idő múlásával kialakították praktikáikat. ahogyan. – Silvio Manuelt. Don Juan hosszasan beszélgetett a női inasokkal. amilyen. don Juannal együtt bejöttek a konyhába. mert az észlelést csak így érezzük folyamatosnak. hogy a fennálló életkörülmények között a rejtőzködés csak egészen kis mértékben tolja el a gyűjtőpontot. Ahogy elmentek. Vicente a rejtőzködés. valami bonyolult eljárással kapcsolatban látja el őket aprólékos utasításokkal. Annyira élesen figyeltek. az akarat miatt helyezkedik el a gyűjtőpont a szokványos helyen. A konyhaasztalnál ülve vártam. A lehető legnagyobb hatás eléréséhez eszményi környezetet kell találni a rejtőzködéshez. akik komoly arckifejezéssel hallgatták. Azt mondta. amíg a nők kínos udvariassággal váltottak velem néhány szót. nagy hatalmú. Hogy a beigazulást minden alkalommal olyan frissé lehessen tenni. és látták az akarat hatását. Aztán végre a nők felálltak. személytelen.Az akaratból lett a második alap. és távozni készültek. vacak kis zsarnokocskákat. Azt mondták. akik már órákkal előbb elindultak Genaróval. amelyre a tudományuk épült. hogy biztos voltam benne. rájöttek. Most a tudomás művészetének végső magyarázatára kerítünk sort. a ráismerés energiájának céltudatos kalauzolását értették alatta. Don Juan azt mondta. ezért segít neked Genaro. Az akarat miatt észleljük a közönséges világot olyannak. szüntelen energiakitörésnek tartották. hogy az igazulás szüntelenül megújuló folyamat. Engem kitiltottak a megbeszélésről. Genaro mindannyiuknak meg fogja mutatni álmodó testét. amelytől úgy viselkedünk. és közvetve ennek az észlelésnek az ereje által. a beigazulás.

magukat – az új látók számára ezeknek a helyzeteknek a rögtönzése vagy felkutatása szinte már elviselhetetlen tehertétellé vált. Don Juan megjegyezte. – Az új látók egyik legszigorúbb parancsa úgy hangzott – folytatta don Juan –. – Azért veszélyes. Amikor az ember alszik. amikor normál tudatállapotban vannak. s azért teszi az álmodok sebezhetővé. mert kiszolgáltatja őket a beigazulás. Ám amikor megpróbálták látni az emanációkat. hogy az álmodás maga a gyűjtőpont elmozdításának leghatásosabb módja. hogy az álmodást normál tudatállapotban kell tanítani? – kérdeztem. A régi látókat rögvest érdekelni kezdte ez a megfigyelés. amellyel pajzsként védték magukat a Sas emanációinak halálos csapásaival szemben. mert az álmodás hatalma ésszel felmérhetetlen. az új látók . amely megóv bennünket a nem használt emanációk erejétől. hogy az emanációkat csak életveszélyes kockázat árán lehet látni. másképpen: az álmodó test kezelésének művészete. hogy alkalmasabb módot találjanak a gyűjtőpont elmozdítására. mégis rá voltak kényszerülve. hogy lássák őket. nagyon komoly problémával találták szemben magukat. és mindenféle nem használt emanációt izzít fel. hogy az álomban a gyűjtőpont a legtermészetesebb módon egy kicsit eltolódik a bal oldalba. hogy szinte lehetetlen elmondani. hogy a harcosoknak meg kell tanulniuk ébren álmodni – vagyis akkor. Rájöttek. amelyek az álmodás során hirtelen beugranak. szinte találkozásunk első pillanatától kezdve. – Mert az álmodás rendkívül veszélyes. és az álmodok nagyon sebezhetőek – felelte don Juan. mi mindent tudtak a régiek az álmodásról. Don Juan magyarázata szerint az álmodás – a rejtőzködéshez hasonlóan – egyszerű megfigyeléssel kezdődött. amíg nem sikerült úrrá lenniük fölötte. – Miért szól úgy az új látók parancsa. hogy lássák a Sas emanációit ahhoz. Ezt a parancsot követve kezdtem el neked is tanítani az álmodást. Amikor tehát elérkezett az újjáépítés ideje. A régi látók a tudatára ébredtek annak. Az új látók parancsoló szükségét érezték annak. és addig-addig dolgoztak ezen a természetes eltolódáson. Az álom feletti uralmat nevezték aztán úgy. a ráismerés felfoghatatlan erejének. hogy álmodás. Az új látók rájöttek. hogy normál tudatállapotunkban megszámlálhatatlanul sok védekező eszközünk van. Ekkor elevenítették fel a régi látók álmodását. Eközben ráébredtek. a gyűjtőpont tulajdonképpen ellazul. Ebből azonban édeskevés volt használható az új látók számara.

mint uralom a fölött a természetes eltolódás fölött. Don Juan szerint a régi látók ebből a felismerésből alakították ki a kérdéssel összefüggő döbbenetes és bámulatra méltó tudományukat. Mivel viszont ők éppen azt szerették volna. Ez a tudomány óriási hatással volt arra. Miután a régi látók megfigyelték alvás közben az álmódokat. annál élénkebb és bizarrabb az álom. hogy nem használt emanációkat aktivizál. hogy az álmok oka a gyűjtőpont eltolódása a bal oldalba. Látták. Nyilvánvalóan megpróbáltak parancsolni az álmaiknak. Próbálkozásaik során fölfedezték. ahová az álom során természetesen. hogy az álmokba való beavatkozás azonos a gyűjtőpont természetes eltolódásába való beavatkozással. hogy az eltolódás uralása korántsem azt jelenti. hogy bizonyos álmokban az álmodó gyűjtőpontja jóval mélyebbre kerül a bal oldalba. ha a gyűjtőpont elmozdul. Don Juan elmagyarázta. és elmozdítsák a gyűjtőpontjukat. hogy ha tudatosan vagy féltudatosan manipulálni próbáljuk az álmokat. miszerint hagyni kell. mint más álmokban. hogy abban a helyzetben rögzítjük a gyűjtőpontot. amíg meg tudták valósítani. Minél messzebb mozdul a gyűjtőpont. hogy az álmodás nem más. Hangsúlyozta. hogy az álmodóknak nagyon kényes egyensúlyt kell tudniuk megtalálni. a gyűjtőpont nyomban visszatér a szokványos helyzetébe. hogy a régi látóknak is óriási erőfeszítésébe és koncentrálásába került. Ez a fortély olyan nehéz. hogy az álmok a természetes pályájukat kövessék. mégis a gyűjtőpont eltolódásának az álmodó parancsának kell engedelmeskednie. A régi és az új látók egyaránt úgy gondolták – mondta –.az álmodásnak csak a legalapvetőbb elemeit vették át. avagy maga a gyűjtőpont elmozdulása hozza-e létre az álom tartalmát azzal. Ez az ellentmondás ésszel nem oldható fel. rátaláltak a megoldásra. Ez a megfigyelés azt a problémát vetette fel számukra. hogy mélyebben behatoljanak a bal oldalba. amely a gyűjtőponttal álom közben megesik. amit az új látók szerettek volna elérni az álmodással. a gyakorlatban mégis meg kell oldani. magátol vándorol. Hamarosan rájöttek arra. hanem azt. hogy vajon az álom tartalma miatt mozdul-e el a gyűjtőpont. hiszen az volt a céljuk. hogy irányítanánk ezt az eltolódást. de eredeti formájában az újak nem sok hasznát tudták venni. . mivel az álmokba az álmodó nem tud tudatosan beavatkozni. hogy ezek segítségével lássák a Sas emanációit. szükségszerűen arra a következtetésre jutottak. sem parancsolni nekik.

és tettek szert olyan belső erőre. hogy rögzítsék a gyűjtőpontot. miközben a gyűjtőpont az álmodó helyzetben lehorgonyozva maradt. az eltolódást kizárólag az álmodó belső ereje vagy gyöngesége diktálja. A látók hasonlatosak a horgászokhoz. elgyöngül. az a pont az álmodó helyzet – folytatta don Juan. Én nagyon óvatosan próbáltalak keresztülvezetni rajta. szeszélyes emberré válik. Először – mondta don Juan – az új látók csak vonakodva használták az álmodást. hogy azon a helyen rögzítsék a gyűjtőpontot. hogy keressem meg álmomban a kezem. amelyet adott nekem. mint például az. kialakítottak egy bonyolult és gazdag viselkedési rendszert. ideiglenes testet teremteni. A régi látók ezt az állapotot nevezték álmodó testnek. ahová akar a víz alatt. Az álmodás a régi látók birodalma. hogy ez idáig az álmodáson az álmok fölötti uralmat értettem. hogy az álmodásnak van egy szörnyű hátulütője. Itt kell az álmodóknak egy kényes egyensúlyt eltalálniuk. amelyikről beszél. ébredtek fel. ahová az álmomban magától elmozdult. mint hogy éljenek az álmodás módszerével. Ezzel a rendszerrel erősítették meg magukat. Az álmodás kelepcéi igazán óriásiak! Az álmodás során valóban nincs mód a gyűjtőpont mozgásának irányítására. amelyet a harcosok útjának vagy a harcosok ösvényének neveznek. Ez az első kelepce. hogy képesek voltak felébredni. mintha az álmok fölötti uralom megteremtésére irányulna. don Juan? – kérdeztem. A belső erő . Az új látók. Don Juan hangsúlyozta. el akarván kerülni az álmodás gyalázatos hatásait. kényszeres. Hitük szerint. ha a harcos erősödés helyett álmodik. mint a régi látóknak. olybá tűnhetett. s hogy minden egyes gyakorlat. de biztosra soha nem lehet menni. akik mégis végtelenül gyöngék voltak. nem pusztán a meggyőződés ereje. – A régi látók olyan szakértelemre tettek szert az álmodó helyzet megtartásában. akiknek a zsinórja oda vetődik. ahol elsüllyedt. – Világosan látnod kell – folytatta don Juan –. mivel oly mértékben uralták. Az álmodók csak azt tudják irányítani. – Mire akarsz figyelmeztetni. Valójában azonban az volt a céljuk ezeknek a gyakorlatoknak. – Az álmodás kelepcéire. tele van az ő hangulataikkal. A régi látók mind ilyenek voltak. a horgászoknak pedig csak az marad.Don Juan azt mondta. – Ahová a gyűjtőpont az álomban elmozdul. amely kalauzolni tudta a gyűjtőpont eltolódását álmukban. hogy azon a ponton tartsák a zsinórt. hogy az az erő. Senkinek nem lehettek erősebb meggyőződései. hogy képesek voltak egy új. ahányszor csak egy-egy új álmodó helyzetben. akiknek nem volt más választásuk.

hogy don Juannak igaza van. Ők azonban egy lépéssel továbbmentek. Semmi másra nincs szükség.egyfajta lelki egyensúlyt. hogy a szeszélyesség mozdítja meg a gyűjtőpontomat. hogy ki-ki a maga szeszélye szerint értelmezheti. ahogyan akarja. Sikerült is nekik gyakorlatiasabb testként . hogy az új látók hite szerint a gyűjtőpont belülről is elmozdítható. amitől az olyan helyre kerülhetett volna. Elmagyarázta. amire a látók. Továbbra is meg voltam róla győződve. ami úgy indul. mivel önmaguktól képesek mindarra. mint már annyiszor. szinte már könnyed közönyösséget jelent. hogy a kikezdhetetlen élet magától józansághoz. Ha idáig sikerül eljutni egyszer. innentől kezdve már egyenes az út. A legkisebb kétség sem maradt bennem aziránt. hogy a kikezdhetetlenség vagy az energiatartalékolás annyira homályos valami. Azt mondtam erre. pontosan. amíg a harcos nem képes teljes potenciálját felismerés által megvalósítani. azt állítván. mire jöttem rá az imént. energiára. hogy tudatára ébredjenek a látók által feltárt lehetőségeknek. amely aztán már bármi másra átvihető. hogy ismét ugyanott vagyunk. Amikor don Juannak elmondtam. ez valóban Isten által küldött példa arra az erőre. – Az új látóknak az a meggyőződésük – folytatta don Juan –. Csak egy icipici kis alkalomra van szükségük. mint kikezdhetetlenségre. lám. Ekkor elvetettem magamtól a saját érvelésemet. ahol egyszer már voltunk normál tudatállapotomban. – mondta. szemmel látható örömmel fogadta. s a józanság egy olyan pontra mozdította el. hogy a kikezdhetetlen embereknek nincs szükségük senki kalauzolására. Elnevette magát. Ha eléggé sokszor megismétlődik ez. Az új látók mindezeknek a tulajdonságoknak az együttesét jellemjózanságnak nevezték. – Beszéljünk most az álmodó testről. hogy az ember egyszer tudatosan. hogy gyűjtőpontom eltolódott. de valami furcsa érzés vett rajtam erőt. Az egyik dologból ered a másik. amely a megértésnek kedvez. amelyről éppen beszélt. másfelől a gyújtópont elmozdulásához vezet. Éppen folytatni akartam érvelésemet. egyszerűen az energiatartalékolásuk folytán. – Mondtam már. és azt mondta. Fizikailag az az érzésem volt. – A régi látóknak minden erőfeszítése az álmodó test lehetőségeinek feltárására és kiaknázására irányult. az ember szert tesz valamiféle eltéríthetetlen szándékra. most is előfordulhatott volna. amely csak a beképzeltséget növeli. mintha valamin átrohannék. de mindenekfölött természetes és mély hajlamot a vizsgálódásra és a megértésre. kitartóan véghezvisz valamit. Persze.

Nyújtózkodott egyet. Épp ki akartam nyitni az ajtót. Don Juan azt állította. Két erős. és akkor láttam. Lassan megfordult. és olyan hangokat adott ki. mi is az álmodó test valójában. békésen hortyogva aludt. Bemutatóival Genaro azt a hatást akarta elérni. és döbbenten láttam. mit csináltak a régi látók az álmodó testtel. Elment mellettem – egyenesen neki a falnak. Felsikoltottam és hátraugrottam. mialatt don Juannal a konyhában beszélgettünk. Genaro szeme nem emberi szem volt. hogy Genaro a ház közelében vár ránk egy mezőn. – Mennünk kell. Odamentem hozzá. rám nézett. mélyen. – Ébreszd föl! – mondta don Juan. amitől visszanyertem az egyensúlyom. . Arra gondoltam. hogy gyűjtőpontom ne az emelkedett tudomás állapotából. Aztán mondta. hanem normál környezetéből mozduljon el. hogy Genaro fekszik ott. Sokszor megismételte. ahol meg akarja nekem mutatni álmodó testét. hogy valaki hever a matracokon. mintha azt mondanánk. aki a tudomás művészetének vitathatatlan mestere. hogy mindjárt nekiütközik. mintha részeg vagy mozgássérült lenne. Hason fekve. hogy biztos visszajött az egyik inas. hogy tegyem fel magam ezt a kérdést. ahol az inasok szoktak aludni. számtalan alkalommal megmutatta már nekem az álmodó testet. mert éreztem. hogy megkérdezd. és hatalmasat nevetett. és állat felbökve nógatott. Megállt. Don Juan ekkor mint valami titkot közölte. mintha az ott se lett volna. ami egyet jelent azzal. mint amikor az ember mély álmából ébred. hogy most tökéletes tudatállapotban vagyok ahhoz. hogy elszédültem.használniuk. borostyánszínű fény világolt a helyükön. miközben a normális tudomás állapotában voltam. Merevek voltak az arcvonásai. Biztos halálosan fáradt. majd az elülső szobán át a szabadba nyíló ajtó felé indultunk. és kinyitotta a szemét. amikor észrevettem. hogy meglássam és megértsem. Genaro felállt. de Genaro úgy átment a falon. ugye? – mondta. A szemem megrezdült. Úgy belém hasított a félelem. hogy Genaro. egyre bizarrabb és bizarrabb alakban teremtették újra saját magukat. Don Juan megütögette a hátamat az ujjával. – Majd meghalsz a vágytól. és rám mosolygott. hogy álljak fel. Gyöngéden megráztam Genarót. aztán a konyhaajtón át visszajött a szobába. Úgy mozgott.

Végül abbahagyta a nevetést. Hozzátette. mitől olyan biztos benne. aztán fejjel lefele lógott. elmeséli. Don Juan megjegyezte. Egyetlenegy dolog volt. amit soha nem tudtak lemásolni. don Juan egyre nagyobbakat nevetett. de aztán inkább még mélyebbre hatolt a bal oldalba. hogy továbbra is vár minket Genaro álmodó teste a ház körüli mezőn. Nem hagytam annyiban. ahol megszűnik a kétely. hogy a félelmemmel szemben valami vigaszt találjon. – Abban a helyzetben az ember csak egyetlenegy dolgot lát – folytatta don Juan –. – Nemsokára te is látni fogod – mondta baljós hangnemben. nagyon jól viselkedtem. ha többet mond erről. Olyan volt. hogyan jutottak a régi látók az álmodó testbe. amelyen túl megszűnik a kétely. mire azt felelte. amit a régi látók tudtak csinálni vele. onnan pedig a mennyezetre – a teste először a padlóval párhuzamos volt. Az emelkedett tudomás állapotából egy kis szökkenéssel el lehet jutni a bal oldalban erre a mélyebben fekvő pontra. aztán elnevette magát. de azért mindent összevetve. amint a gyűjtőpontom először elmozdul a szokványos helyzete felé. amely a mennyezeten és a falakon mozogva körbejárt a szobában. ami valójában – fényfoltnak. ha az ember gyűjtőpontja a szokványos helyzetéből képes elmozdulni arra a pontra. Az igazi nagy dolog az. Az álmodó test szeme . mintha valaki egy hatalmas zseblámpával világítana a falakra és a mennyezetre. hogy Genaro tudománya az álmodó testre vonatkozóan jelentéktelen semmiség ahhoz képest. hogy még mindig mértéktelenül képes eluralkodni rajtam az állati félelem. és azt mondta. Annak láttam Genaro álmodó testét.hogy felmászik a falra. Amikor visszatértünk Silvio Manuel házába. don Juan azt mondta. – A régi látók a test tökéletes másolatára vágytak – mondta –. csak egy fényfoltot. energiafoltokat. túllépve azt a pontot. ahol normál tudatállapotban találkozhatok vele. Hátratántorodtam. Ebből a helyzetből egyáltalán nem láttam Genarót. a szem. amelyen csak nehéz küzdelem árán sikerült úrrá lennem. ahogy megpróbáltam követni a mozdulatait. A fénysugár hirtelen eltűnt a falban. hogy sikerüljön is megvalósítaniuk a vágyaikat. hogy látta. szerettem volna. de míg bennem egyre nőtt a félelem. hogy így történt. Megkérdeztem. és mit csináltak vele. és közel jártak ahhoz.

amelyet a gyűjtőpont mozgása képes bárhová elvinni ezen a világon. hogy bármelyik álmodó helyzetben képesek legyünk felébredni. A szertartás egy olyan cselekedettel veszi kezdetét. energiafeltámadást jelöl. Az új látókat viszont egyáltalán nem érdekli. ez a művelet valójában nagyon bonyolult – olyannyira. Az uralom kidolgozása abból áll. hogy másolják a testet. Megjegyezte. hogy ha egyszer sikerült szert tenni a józanságra. a következő lépés az. amelyre szükség van ahhoz. más szóval: az álmok maguktól egyre irányíthatóbbá. mert valahányszor gyakoroljuk ezt az uralmat. hogy makacsul megragadjuk az álom képi látomását. milyen eljárással lehet eljutni az álmodó testhez. – Ezért hitték azt az új látók. hogy a gyűjtőpont az álmokban a megfelelő helyzetbe tolódjék. mégpedig úgy. s az álmodó helyzet egyre jobban megerősödik. nincs szükségünk senkinek a segítségére. Don Juan ezután vázlatosan elmondta. hogy bár egyszerűnek hangzik. hogy az ember könnyedén képes új álmodó helyzeteket megtartani az új álmokkal kapcsolatban. szinte rendessé válnak. nem annyira azért. inkább azért. A felerősödött belső erő viszont álmodó helyzetekbe mozdítja a gyűjtőpontot. A tántoríthatatlan szándék belső csendre vezet. Régebben. illetve az ember számára hozzáférhető hét világon belül. Kitartó gyakorlatozással elérhető. hogy az alapozásnak vége. hogy az ember a mindennapi életben kikezdhetetlenné válik. – Az álmodok fejlődése nem közvetlenül következik be – folytatta don Juan. Józanság nélkül a gyűjtőpont eltolódása éppoly kaotikus. Az uralom kialakítása csak azután jön. amely kitartott voltában feltámasztja a tántoríthatatlan szándékot. hogy módszeresen fenntartjuk az álmodó helyzetül. eredendő eltolódását használja ki. Mivel az álmodás a gyűjtőpont természetes. Ezt a folyamatot alapozásnak nevezte. Mindent egybevetve tehát az álmodó testbe úgy lehet eljutni. amelyet viszont kizárólag csak magunk tudunk magunknak megszerezni. a belső erő felerősödik. Tulajdonképpen az sem érdekli őket. mint a mindennapi álmok.helyén a tudomás parazsa izzik. az a józanság. amelyek többé vagy kevésbé alkalmasak a józanság táplálásához. Don Juan elmagyarázta. Amire annál inkább szükségünk van. soha nem vetted ezt észre. hogy egymagunkban is képesek vagyunk álmodni. mert a gyakorlatozással tudatos uralmat alakít ki. Mégis megtartották az álmodó test kifejezést. amely egy bizonyos érzést. hogy tökéletes másolatát kapják a testnek. amikor Genaro megmutatta neked álmodó testét. a belső csend pedig ahhoz a belső erőhöz. hogy nemcsak józanságra van hozzá .

a többiek ott álltak készen arra. hogy csoportban láttak. Azok a látók. amelynek a véghezvitelével biztosan el lehet jutni ehhez az állapothoz. akik viszont álmodó testükkel bámulták őket. a dolog egyszerűen megtörténik. hogy véget vessenek a látásnak. hanem a harcoslét valamennyi egyéb tulajdonságára is.szükség. Miközben az egyik látó az emanációkat bámulta. meg-megszakítva a bámulást. Don Juan szerint van még egy óriási kelepce az álmodásban – maga az álmodó test ereje. Don Juan társaságának valamennyi látója olyan felajzott állapotban volt. gyűjtőpontunk helyzetét hozzáigazítjuk a körülöttünk lévők gyűjtőpontjának a helyzetéhez. Ez a jobb oldalon is megtörténik közönséges észleléskor. Megkérdeztem. – Magad is jól tudod. Az álmodó testnek például nagyon könnyű hosszú ideig bámulni a Sas emanációit. Nincs olyan szertartás. és hirtelen azon kapjuk magunkat. . Hozzátette. hogy a szántszándék miképp segíti a látókat abban. 12 Julian nagual Furcsa izgalom uralkodott a házban. meghaltak. amelyeket a gyűjtőpont elmozdulása megvilágított. de éppoly könnyű az is. – Hogyan láttak csoportban az új látók? – kérdeztem. amelyeket más emberi lények is használnak. Ilyenkor az történik. hogy emberi állapotunk folytán tudomásunk parazsát gépiesen ugyanazokra az emanációkra összpontosítjuk. hogy az együtt álmodásban valami a bensőnkben vezetni kezd minket. és a bal oldalon is együtt álmodás esetén. hogy a látók képesek ugyanazokat a nem használt emanációkat működésbe hozni. hogy a Sas emanációi végül teljesen elemésszék az álmodó testet. Az új látók ezt a problémát úgy oldották meg. Don Juan erre azt felelte. Ilyet még soha nem tapasztaltam náluk. – Együtt álmodtak – felelte don Juan. a szándék az álmodó józanságán keresztül fenntartja mindazoknak az emanációknak az igazultságát. belülről izzó tűzre gyúltak. mintha szó szerint máshol járt volna az eszük. akik álmodó testük nélkül nézték a Sas emanációit. Ebben az esetben sincsenek ismert lépések. különösen a szántszándékra. hogy egy álmodó helyzetben felébredjenek. hogy mivel a szántszándék a beigazulás ereje feletti legkifinomultabb uralom. hogy más álmodókkal együtt ugyanazt a képet látjuk.

– Belülről – felelte don Juan. amikor szabad lesz. miután eloldódik szokványos helyzetéből. hogy elérjem a teljességemet. Megkérdeztem don Juant. – Honnan tudod. Aztán azt a feladatot hagyta rám. Tudtam. A székből kiláttam az átriumra. ahogyan én is a tiedet. hogy illesszem újra egymáshoz azokat az emanációkat. hogy előbb vagy utóbb eljutok majd egy másik tudatállapotba. mit érzek. ami az emelkedett tudomás állapotában történik velünk. Baljós előérzetem támadt. de valami ujjongó öröm töltött el annak hallatán. mert a gyűjtőpont végtelenül sok helyzetet képes elfoglalni. szomorúnak illene lennem. hogy don Juan Matus nagual közeledik ahhoz a ponthoz. mit mondtam! Az érzelmi felismerések egy fabatkát sem érnek! Először hagyd elmozdulni a gyűjtőpontodat. Julian nagual számtalanszor eltolta a gyűjtőpontomat. hogy kényelmesebben elhelyezkedjen. Egy percen át szótlanul sétálgattunk. – Te is tudni fogod majd. izgett-mozgott. hogy amiatt nehéz emlékezni arra. A boldogságtól ugrabugrálni és kiabálni kezdtem. Úgy éreztem. Ezeknek az emanációknak az összeillesztése készíti elő azt a különös műveletet. Minden nagualra ez a feladat hagyományozódik. aztán majd évek múltán jön el a felismerés ideje. és megveregette a vállam. Esőre állt. Nyugtalannak látszott. – Ne felejtsd el. mit jelent ez az egész. Don Juan egy pillanatra elbizonytalanodott. Én szerettem a felhős napokat. de aznap derűlátással és örömmel voltam tele. Azért sietteti a magyarázatokat. hogy közeledik a távozás ideje? – kérdeztem. de don Juan nem. amelyeket ezeknek az eltolódásoknak a során az ő segítségével igazítottam rendbe. Elmondtam don Juannak. amikor a bánattól sírni fogok még. abban a pillanatban. Elnevette magát. Bementünk a nagyszobába. mindnyájan eltávozunk. amikor a fényszövedéken belüli összes emanáció egyszerre gyullad föl. A normális tudatállapotban történt . közeledik az idő. és felhős volt az idő. amikor mindnyájan eltávoznak. Kivitt magával az átriumba. sírnom kellene. aztán azt mondta. Kora délután lehetett. Nyugat felől zivatarfelhők gyülekeztek. hogy legyen időnk befejezni őket. Kinézett az ablakon. és leültünk beszélgetni.Egyébként is magas energiaszintjük mintha még jobban megemelkedett volna. Közel állok ahhoz. Felvilágosítását azzal a megjegyzéssel kezdte. Mivel én vagyok a nagual. hogy a fényszövedékemen belül található valamennyi emanációt fölgyújtom.

mert a gyűjtőpont ilyenkor ahhoz a helyhez van kötve. Egy ellentmondásra hívtam fel don Juan figyelmét. hogy normál tudatállapotban megvitatni vagy gyakorolni a rejtőzés elveit senkinek nem tenne jót. jobb. hogy a lehető legtartósabban és legbiztonságosabban elmozdítsuk a gyűjtőpontot. hogy a rejtőzés elveit olyan mélyre ültessük. Az emberi lényekről messziről len ez a rejtély. viszont azt is mondta. kivetnivaló. – Amikor azt mondtam. A másik cél az. Sajnálatát fejezte ki irántam. hogy nem sikerül végrehajtani a feladatomat: soha nem leszek képes újra összeilleszteni azokat az emanációkat. az igazság az. Másképp tekinteni magunkra egyszerűen őrültség lenne! Önsajnálattal vagy ésszerű magyarázatokkal ne aljasítsd hát le magadban az ember misztériumát! Inkább a benned lévő ember balgaságának megértésére alacsonyodj le! De egyik miatt se szabadkozz! Mindkettőre szükség van. – A rejtőzésnek kettős célja van: az első az. árasztjuk magunkból a sötétséget.dolgokra ellenben azért könnyű visszaemlékezni. . úgy ahogy van. Korábban azt mondta. hogy képesek megmérni az ember misztériumát a valamennyiünkben meglévő balgasággal. amelyet szokványosán elfoglal. ha beletörődök az emlékezéssel járó nehézségekbe. hogy soha nem fog eszedbe jutni ez a beszélgetés. Don Juan elmagyarázta. Ezt tudván. lehet. az új látók azt tartják. hogy megvan az esélye. a nagual tanítására gondoltam – mondta don Juan. ami sérti. ahová már nem jut el az emberi számvetés. hogy a harcosok az emelkedett tudomás állapotában cselekvésképtelenek a világban. mint emberekkel való sajátos viselkedési mód. hogy normál tudatállapotban nem tanítjuk a rejtőzés elveit. – Gondold csak el – folytatta mosolyogva –. hogy a rejtőzés praktikáiban nem sok örömét leli az ember. amelyeket az ő segítségével igazítottam rendbe. vagyis az észnek az a természetes reagálása. A két állítás ellentmond egymásnak. Azt javasolta. mint a rejtőzéssel. és abba. a megmagyarázhatatlan dolgok áporodott levegőjét. hogy a rejtőzés egyszerűen fogalmazva nem más. amit semmi mással nem lehet olyan jól megvalósítani. amely ebben a pillanatban olyan közhelyesen természetes számodra! Ez a tudomás igazi misztériuma. A rejtőzőknek az az egyik legnagyobb tudománya. hogy a rejtőzés. hogy elveti vagy elítéli azt.

– De. és vannak. hogy történetével csak azt szeretné illusztrálni. amikor valami furcsa. – Nem túlzók. Don Juan abban a pillanatban tudta. hanem azért. mert ilyen volt az alkata. ha egyszer egy igazi rejtőzőmester viselt dolgairól hallanék. – Julian nagual a régi nagy rejtőzőművészek utolsó ivadéka volt – folytatta don Juan. hogy velem mit csinált. hogy az emberi lények két nagy csoportra oszthatók: vannak. Ha az emelkedett tudomás állapotában is elítéled és visszataszítónak tartod a viselkedését. hanem elbűvölő ember is! Mély és őszinte érdeklődést mutatott mindenki iránt. hogyan viselkedett velem Julian nagual. de don Juan megnyugtatott. akik törődnek a többi emberrel. és miért viselkednek úgy. hogy a magam részéről képes lennék elvetni vagy elítélni az ilyesmit. ahogy viselkednek. hogyan működnek a rejtőzők. Épp azt akartam mondani. egész életemben nem ismertem Julian nagualnál nagyobb rejtőzőmesteri – mondta don Juan. mielőtt az akarat képes lesz föloldani benned ezeket az emlékeket. aki csak megfordult a környékén. – Sőt nemcsak jószívű volt. mert még nem tudsz hozzáférni az akarathoz – mondta. hogy soha senki nem mesélt nekem semmit Julian nagualról. Julian nagual volt. – Azért nem emlékszel. de én még soha nem meséltem el neked. – Nem annyira az életkörülményei miatt lett rejtőző belőle. és közölte. Kedves volt és nyíltszívű. mit érzek. – Nem azt mondtad egyszer. ha azt mondom. – Kikezdhetetlen életre van szükséged és nagy adag energiafölöslegre. mindenét . hogyne! – válaszolt don Juan. bizonytalan érzés öntött el. hogy jószívűségében még az ingét is odaadta volna? – kérdeztem. mint amilyen az ő jótevője. Don Juan magyarázata szerint az új látók meglátták. Elmesélem neked. Don Juan elnevette magát. mint bárki más. E két szélsőség között a kettő végtelenül sokféle keverékét látták. gondold meg. hogy be akar ugratni valamivel. Julian nagual az embereknek abba a csoportjába tartozott. Örömében felnevetett. mennyire felháborítana normális tudatállapotodban! Tiltakoztam. akiket egyáltalán nem érdekeltek az emberek – don Juan viszont épp az ellentétes kategóriába sorolta magát.Azt feleltem. akik nem. amikor először találkoztunk egymással. – Már mindenkitől hallottál Julian nagual rejtőzőművészetéről. én se lehetek kivétel. őszintén kétlem. én is pontosan úgy reagálnék.

Mármost ha Julian nagual olyan ember lett volna. ő azért nem segített soha senkinek. akik egy fikarcnyit sem törődnek velük? – kérdeztem őszinte megrökönyödéssel. – Én annyira törődöm az embertársaimmal – folytatta don Juan –. vagy akit történetesen megszeretett. Újra kitört belőle a nevetés. – A rejtőzők ezt szokták mondani – felelte ragyogó mosollyal. ahogyan Julian nagualt. hogy úgy szeressék. Nem szóltam egy szót sem. – Látod. hogy társaságának egyik női látója gyógyítja meg őket. mivel őt nagyon is érdeklik az emberek. hogy csak azok tudnak segíteni az embertársaiknak. akin csak tudott. Minden harcos éppoly sikeresen tud bánni . ha valakinek odaadta volna ingét-gatyáját. hogy semmit sem teszek értük. Elkacagta magát. Természetesen a harcos útjának segítségével mostanra már legyőztem magamban ezeket az érzéseket. azért adta oda az utolsó gatyáját is. amit mond. – Julian nagual az ég világon senkivel sem törődött – folytatta. ha jószívűsködik. – Éppen ezért tudott segíteni az embereken. mindig őszinte érzéseit közölte az emberekkel: vagyis hogy annyit sem érnek neki. aki törődik a többi emberrel. akinek nagyobb szüksége volt rá. másrészt elkedvetlenedek attól. Őt viszont mindenki szerette. hadd higgyék. mert ahogy az valódi rejtőzőművészhez illik. Ráadásul soha nem hagyna nyugodni a gondolat. hogy elismerjék azt. attól meg végképp hülyén érezte volna magát. mit kell tennem. hogy egyrészt nem hiszem el. Don Juan kifejtette. Hagyta. és elvárja. de soha nem várt érte köszönetet. amikor megpróbáltam elmagyarázni. de don Juan tudatában volt annak. Sok ezer emberen segített. máris ideges lettél. mit érzek. ide-oda forgatta a fejét. amit értük tesz. mint egy lyukas rézgaras. El se tudta volna képzelni. Aki a többiekkel törődik. don Juan. az magával is éppúgy törődik. hogy megkapja a neki kijáró elismerést. – Julian nagual például csodálatosan értett a gyógyításhoz. – Pont ez a rejtőzés – mondta.hajlandó volt odaadni bárkinek. megkövetelte volna. mert tojt az emberekre! – Azt akarod ezzel mondani. Azt se tudnám. és kínosan érezte volna magát. hogy ajándékaimmal valakire rákényszeríteni az akaratomat. még el se kezdtem Julian nagual történetét. És segített is.

amit az emberekkel kapcsolatban láttak? Ezután Don Juan belekezdett Julian nagual történetébe. Az ő segítségükkel az emberek bármit képesek megtenni. mint most nekem! Elias nagual. hogy ezek a harcosok hatni tudnak az emberekre. mi folyik. Don Juan azt mondta. amikor puskalövést hallott. A sebesült természetesen maga don Juan volt. és látta.az emberekkel. vagy rátaláljanak a bánatra. és átható pillantást vetett rám. amikor belebotlott don Juanba. és jajveszékelni kezdett: – A fiam! Lelőtték a fiamat! Julian nagual társaságának egyik női harcosával volt úton. hogy ezek az emberek nem egyszerűen hatnak az emberekre. ezek a harcosok egyaránt segíteni tudnak az embereknek abban. hogy a rejtőzők. ahogyan a rejtőzőművészek elrendezték. hogy don Juan különleges ember. Erre én azt mondtam Elias nagualnak. amikor látta. hogy az emberek szanaszét futnak. akinek a fényszövedéke kettő helyett négy részre van osztva. Velük együtt ő is berohant az út menti bozótba. milyen jó lenne egy nagual inas. hogy megleljék a boldogságot. de gyorsan kell cselekednie. azt is észrevette. Azt mondta. amerre látnak. mint Julian nagual. hogy legyen egy nagual inasa. elmagyarázta neki. Huncutság csillogott a szemében. Segíteni tudnak abban. hogy az emberek egy földön fekvő sebesült köré gyűlnek. Ez azonban nem ugyanaz. – Nem furcsa – kérdezte –. hogy megbetegedjenek. hanem tevékenyen terelgetik őket. úgy elment a kedve mindentől. aki nyilvánosan mindig úgy adta ki magát. ahonnan nézve közömbös. aki nagyon hasonlított don Juanra. Elias nagual azt felelte. még mielőtt bárki rájönne. hogy az embert szeretik-e vagy sem. hogy amikor először szerzett tudomást a rejtőzők elveiről. lepcses . – Elias nagual azt mondta. és abban. természetes népvezérek. hogy segítség helyett talán helyesebb lenne azt mondani. Julian nagual sok-sok hosszú éven át várt arra. hogy meggyógyuljanak. akit a zsarnokoskodó munkavezető az út kellős közepén mellbe lőtt. és csak akkor jött ki a búvóhelyéről. Tudta. Egy nap hazafelé tartott egy környékbeli faluból. Égnek emelte a tekintetét. feltéve. mintha a nagual házsártos. Don Juan elnevette magát. ha a gyűjtőpontját el tudja vinni egy olyan helyzetbe. amilyen Julian nagual volt. hogy don Juan súlyosan megsebesült. Julian nagual azonnal látta. Az úton bandukolva tulajdonképpen épp azon járt az esze. ahol meglátogatta néhány ismerősét. hogy nincs vesztegetni való ideje: teljesült ugyan a kívánsága.

Sokszor szeretett volna felkelni. amely minden helyet elfoglalt a szobában. Don Juan eszméletlenül feküdt a földön. Don Juan azt mondta. ahol nagy kínnal-keservvel sikerült felhúznia magát valahogy. A nagual nagyon bőkezű volt velük. olyan komikus volt. hogy azt mondta. és az öregembernek igencsak nehezére esett letérdelni az ágy mellé. amely eléggé messze volt onnan. hogy segítsen neki. és egész testében reszketett. hogy el ne nevesse magát. ha segítenek vinni halálosan sebesült fiát. Nemegyszer az lett a vége. Julian nagual jelt adott a termetes indián asszonynak. Amikor bejött a feleség. Az emberek elvitték don Juant Julian nagual házába. Noha nem volt indián. akik végigsírták az utat hazáig. akinek az erejénél csak a rossz természete volt nagyobb. mint ezt a kedves. de az embereket annyira meghatotta az idős pár bánata. ahogy a vézna vénember kínkeservesen megpróbálta behajlítani a térdét. hogy nem voltak hajlandók elfogadni a pénzt. úgy vonszolva magát a padlón. szegény öregembert. Julian nagual szenilis öregembernek látszott. Amikor végre sikerült térdre ereszkednie. hogy elvérzik. tüstént szörnyű veszekedés tört ki közöttük. ha tud. ahová fektették. azt hitte róla. üres volt a tekintete. Egy vastag matracból csináltak ágyat don Juannak. mint a nyárfalevél. hogy a feleség otthagyta az öreget. Rekedt hangon kiabált a felesége után. Don Juan abból. remegett a keze.szájú felesége lenne. alig palástolva a mérgét. de mozdulni is alig bírt. mégis egy fiatal. inkább segítsenek elvinni a fiát a házába. és abból a sok-sok gyógynövényből. vele láttatta el don Juan sebét mindennap. epés természetű indián nő volt a felesége. amíg eljutott az ajtóig. hadd álljon fel egyedül. mint a csiga. hogy javasasszony. aki tüstént jajgatnirimánkodni kezdett. Don Juan elmesélte. Julian nagual könyörögve kérte a nézelődőket. . Don Juan néhány napig nem tudta. hogy ne hívják a hatóságot. képtelen volt egyedül felállni. Pénzt is ajánlott néhány erős fiatalembernek. ahogyan az asszony ellátta a sebét. ne vigyék el a fia szerencséjét. csinos kis summát nyomott a markukba. és félő volt. kövér. Az öreg egyszer fél órán át káromkodott és kiabált. egyfolytában motyogott valamit. Remek rejtőzőcsapatot alkottak ők ketten. hogy az öregember. miközben a sebét kezelte. Don Juan alig bírta megállni. mit gondoljon a kedves párról. aki a házába fogadta. Az asszony cselédként kezelte az öregembert. Julian nagualnak csak úgy sikerült rájuk tukmálnia pár pesót. életében nem sajnált még senkit annyira.

Jólesett beszélgetni vele. amit mondtam. hogy olyan szövetségessel ijesszen rá. Elmondtam neki azt is. Meg voltam győződve róla. "Te nem tudod. Megérezvén. nem tudod. a jótevője hátborzongató leckét adott neki abból. az asszony egész nap gyógyítani járt. nagyon örülne. amelyiktől fogva biztosan tudtam. hogy segítsen rajta. azért jött a javasasszonyhoz. úgy hogy egyedül maradtam az öreggel. hogy megfizessem a kedvességét. hogy a lehető leghamarabb el kell innen menekülnöm. de a szörny ott állt az orrom előtt. készen arra. hogy pénzem ugyan nincs. Azt is tudtam. és elvágódott a padlón. Látod. mit beszélsz. és könyörgött a szörnynek. egyre rosszabbul kezdtem érezni magam a házban. hogy csak az életét kímélje. hogy don Juan azt forgatja a fejében. Ahogy teltek a napok. Ez volt az a pont. sok csontja tört el és forrott össze rosszul életében. és a nő rabszolgája lett. Égnek emelt tekintettel panaszolta. – Megkérdeztem. a jótevője megragadta az alkalmat. ismételgette egyre. aztán az ágyam mellett megmerevedett. nincs nála nyomorultabb ember az egész földkerekségen. majdnem megfulladt a saját nyálától. – A szövetséges látványától majdnem elment az eszem a félelemtől – folytatta don Juan. mint a régi látó emberek. és a szövetséges erre reagált. De én ezt még nem tudtam akkor. Minden előzetes figyelmeztetés nélkül don Juan nyakára hozott egy nem szerves élőlényt. de szívesen segítek neki bármiben. hogy egy irtózatos szörnyeteg ront ránk. rajta már nem lehet segíteni. és köszvénye is van. Mellettem meg a vénember nyöszörgött. hogy elvette feleségül. mert nagyon öreg már. hogy a vénembernek nincs ki mind a négy kereke. – Nem hittem a szememnek. hogy mit tud egy rejtőzőművész. Amikor don Juan már eléggé jól volt ahhoz. hogy kezünket-lábunkat kitépje. mikor menekülhetne el. Miközben megpróbált elhallgattatni. Sokat beszélgettünk egymással az életem folyásáról. apránként tudta adagolni a félelmét. rémült tekintettel. hogy még nálam is sokkal nyomorultabb és szerencsétlenebb. mért nem megy el – folytatta don Juan. de ha komolyan gondoltam. Csak azt láttam a tulajdon két szememmel. A koszt kitűnő volt. Én meg mindent elhittem neki. mit beszélsz. ha a halála után elvenném feleségül az asszonyt. . mint egy darab fa – de még mindig igyekezett befogni a szám. de az lett a vége. – Az öregember szeme tágra nyílt a félelemtől. aki képes volt egy szörnyeteg ember alakját felölteni. ő már kész a halálra. hogy segítség nélkül járni tudjon. a jótevőm pont olyan volt. Erről a helyről senki nem menekülhet".A vénember azt mondta don Juannak. azért ilyen rozoga az egészsége. Azt felelte.

Don Juan elmosolyodott. be fog rontani. hogy a szörny kígyóként sziszegve ránk vetette magát. méghozzá nagyon jó. és nem állították volna el a vérzést. és öt napon át kimondhatatlan kínokat fogunk szenvedni. aki azt mondta don Juannak. Amikor magamhoz tértem. hogy megkérdezzem a törékeny. amikor meglőtték. Ha ő és a felesége nem járt volna arra. Menten elfogadtam annak a szörnyű embernek a feltételeit. mert különben az a szörnyeteg. Az én módszerem közelebb áll ahhoz. hogy fel fog izgatni – mondta don Juan. amíg végre meghalunk. elájultam. egyezséget kötött a szörnnyel. hogy megszabaduljunk – csellel vagy erőszakkal sikerül talán kiverekednünk magunkat ebből a pokolból. így tehát nem sokat lehet alkudozni. Előre tudta. Don Juan balsejtelmektől gyötörve megkérdezte. Óriási képzelőerőt és óriási önuralmat követel a tanító részéről. fogadja el az egyezséget. . meg-hatottan gratulált nekem. és ezzel zsarolta az öreget. hogy hogyan fog végezni velünk a szörny – folytatta don Juan a történetet. semmint rabszolgái leszünk a szörnyetegnek. hogy az emberszörny beleegyezett. és azt mondta. hogy rabszolgaság lesz a sorsa. hogy mindkettőjüknek megkíméli az életét. Tulajdonképpen inkább foglyai. – Igazán nem értem – mondtam. don Juan már nem élne. Ez a módszer töméntelen szót követel. mindkettőjüket megöli. – Ez is tanítási módszer. ne latolgassa sokáig a dolgot. aztán kitört belőle a nevetés. milyen érzelmeket fog kiváltani belőlem Julian nagual. Én szinte már túlságosan sokat beszélek. Az öregember azt felelte. – Az öreg azt mondta. Mivel az életünk megmarad. nem is olyan rossz ez az egyezség. Az öregnek könnyek gyűltek a szemébe. az öreg azt mondta. Elmagyarázta don Juannak. mivel jár ez a szolgálat. de nem átallotta megjegyezni. Az emberszörny tudta ezt. amit te tanításnak tartasz.– Abban a szempillantásban. – Mi értelme volt ennek a gondosan kimunkált komédiázásnak? – Nagyon egyszerű – válaszolta don Juan továbbra is mosolyogva. hogy don Juan a szolgája lesz. azzal a feltétellel. hogy don Juan élete amúgy is majdnem véget ért alig néhány nappal korábban. kitervelhetünk valamit. Julian nagual viszont a rejtőzés művészetét vitte a végső határig. reszkető öregembert. – Volt annyi bátorságom. és azzal vége. de nincs is miért. – Mondtam. hogy egyenként összetöri a csontjainkat a lábunknál kezdve. aki az ajtó mögött hallgatózik. de napjában legalább kétszer kapunk majd enni.

hogy meghatározott hatást érjen el vele. ahányszor akarja. mint az én esetemben. – Ez a módszer nem a megértésnek. és nem sok hely maradt benne a választásnak vagy a megértésnek. mi történik. annál inkább tompították a félelem erejét. egyegy stratégiai műremek volt. csak a kezdeti kiváltó cselekedetre van szükség. hogy elmozdítsa a helyéből a gyűjtőpontot. amit művel. hogy mi az. ha a kezdeti kiváltó ijedelmet annyiszor tudja még felhasználni. mire számítson. Minél valósághűbbek és minél drámaibbak voltak a történetei. Mondtam már neked. hogy bár Genaro nem érti. hogy szavait és cselekedeteit a legmegfelelőbb helyzetben tudta előadni ahhoz. ideális volt ahhoz. Hogy az ijedelem ártalmas hatásaitól megóvják. gyűjtőpontja a félelem hatására mozdult el. hogy közvetlenül. hogy folyamatosan magyarázza. ha tompítani tudja a félelem pusztító erejét. például. hogy szembesített a szövetségessel. Amikor Julian . A találkozás okozta óriási ijedelem. amikor a tanító mindent előre elmagyaráz. hanem ahhoz is. ez volt az oka a komédiázásnak. amíg megértettem. Julian nagual minden egyes szavát és cselekedetét úgy választotta meg. Ha a gyűjtőpontot aprólékos magyarázatok segítségével mozdítják el szokványos helyzetéből – mondta don Juan –. mint az ő vagy Genaro esetében. mindig szükség van valaki másra is. Ha viszont a rejtőzők módszerével mozdítják el a pontot. de azt is szerette volna. mert az ő gyűjtőpontját a rejtőzők módszerével tolták el. de nem lett volna szabad minimálisra csökkenteni. a választásnak és a megértésnek kedvez. mit csinál. Nekem például egy életbe tellett. hogy arra kényszerítette a harcosokat. hogy kimozdítsa a helyéből a gyűjtőpontot. Ha elmagyarázták volna. magyarázat nélkül is mindenre rájöttem. noha mialatt maga a találkozás zajlott. a félelmet minimálisra csökkentették volna. Azért van ez így. hanem a teljes felismerésen át történő megvalósításnak kedvez. közvetítő felvilágosítások nélkül éljék meg a látók fogalmait. hogy mindaz. hogy amikor Julian nagual szembesítette azzal a szörnyetegszerű szövetségessel. Julian nagual azt szerette volna. Don Juan elmagyarázta. hogy meglegyen a szükséges hatásuk. Don Juan elmondta.Don Juan szerint a látók körében két tanítási mód van. az ijedtség erejét egy kicsit tompítani kellett. a lehető legpontosabban felismeri. Ő mind a kettőt ismeri. Az volt azonban a nagy előnye. A jótevője módszere viszont erőszakosabb volt. mit tett velem Julian azzal. amely kirántja a gyűjtőpontot az eredeti helyzetéből. Ez a rendszer a szabadságnak. és előre tudatja a másikkal. Neki jobban tetszik az. – Ilyen a rejtőzők módszere – folytatta don Juan. amely társult gyenge fizikai állapotával. amit a jótevője vele csinált. nemcsak ahhoz. mi történik. Művészete abból állt.

A rejtőzők módszerének talán a legfontosabb eredménye éppen az. Tudtam. amely eluralkodott benne. az ijedelem messze nem volt akkora. és bevégezte a dolgát. tehetetlennek látszó vénemberrel volt dolga. mint don Juan. – Ezek a változások nem átmeneti jellegűek. nem sokkal azután. az már új feladat – maga a látók hivatása. felnőttek a templomba. mintha don Juan egyedül lett volna. hogy a harcosok ösvényén a legnehezebb dolog elmozdítani a gyűjtőpontot – mondta don Juan. hogy az inas teljes mértékben együttműködik vele. Don Juan egyszerűen nem talál szavakat annak a teljes belső zűrzavarnak a leírására. és részt vesz a dolgaiban. Mindaddig. és a város legnagyobb szállodája előtt taxisofőrök vártak a turistákra. a gyűjtőpont elmozdítása olyan. – Drámai hajlamával – folytatta don Juan – a jótevőmnek sikerült annyira elmozdítania a gyűjtőpontomat. hogy ennél jobban valóban semmit sem akarok az életben. Ami ezután jön. amíg nem sikerül feltétel nélküli együttműködésre és a dolgokban való részvételre bírni az illetőt. hogy az inasra támaszkodik. mint a piac. Azt hitték. hogy ha valaha is szabad akarok lenni. mint én az övére. Kora reggel volt. eléri. rendszeresen és kitartóan kell munkálkodnom a törékeny kis öregemberrel együtt. a padokon néhány férfi üldögélt. – A rejtőzők módszere a Julian nagualhoz hasonló rejtőzőművész kezében a gyűjtőpont elképesztő eltolódásait tudja előidézni – folytatta don Juan. Csak két nap múlva sikerült újra beszélgetnem don Juannal. ahol ki-ki a tehetőssége szerint foglalhat el bizonyos helyzeteket. hogy a nagual azzal. ami meghatározza azt. Semmi kétség sem fért hozzá. Oaxaca főterén sétáltunk: gyerekek mentek az iskolába. hogy a harcosok útján a gyűjtőpont eltolása jelent mindent. ahogy apránként egyre többet tudott meg Julian nagual személyiségének és életének gazdagságáról és bonyodalmairól. amíg csak rozoga. Soha nem fogták fel. A régi látók elmentek e mellett az igazság mellett. – Az elmozdítással a harcos útjának a végére ért. – Magától értetődik. látod. hogy maga a helyzet az. Julian nagual mindkettőben utolérhetetlen volt. hogy addig cserkelnek egy másik ember körül. egészen felszabadultnak érezte magát. Don Juan megismételte. hogy egyből ráéreztem a harcosok két alapvető tulajdonságára: a kitartó erőfeszítésre és a tántoríthatatlan szándékra. Egy szép napon azonban. hogy ő is ugyanabban a cipőben jár. amit észlelnek.elhitette. berezelt. hogy . aki az én véleményem szerint legalább annyira rászorult az én segítségemre.

Egy negyven év körüli férfi állt Don Juan előtt. A kövér asszonyból szép. karcsú nő lett. mintha vénember volna. Don Juan nevetve megjegyezte. hihetetlen fürgeséggel felpattant a matracról. A férfi megmozgatta az izmait.egyezséget kötöttek azzal a lénnyel. hogy túljárjon a szörnyűséges ember eszén. Julian nagual olyan parádés bemutatót tartott don Juannak rejtőzőművészetéből. és milyen gyönyörű. akit don Juan szörnyű kinézetű embernek gondolt. Bizalmasan bevallotta don Juannak. hogy csak tettette az öregséget. De még ennél is döbbenetesebb volt. azt hittem. amikor a fogva tartójuk nincs otthon. és egy ideig ebben a helyzetben maradt. Lelkendezve mondtam. ahogyan a felesége megváltozott. Azért döntött . Julian nagual továbbra is egy szobában aludt vele. hogy ápolja. – Mesélt az életéről. hogy don Juan maradék biztonságérzete is ripityára tört. Őt az ifjú feleségével együtt megmagyarázhatatlan erők ejtették rabul. hogy eloszlassa az aggályait. Amikor azon a bizonyos napon fölkeltek. hogy neki most nem kell úgy tennie. tudván. a haja koromfekete volt: az ősz szín leázott róla a vízben. Julian nagual könnyesre nevette magát. mennyire megváltozott. közölte don Juannal. Mintha kicserélték volna. mély levegőt vett. akit korábban még sohasem látott. hogy gazdájuk és fogva tartójuk pár napra elutazott. A fiatalember ránézett don Juanra. – Behunytam a szemem. Amikor felegyenesedett. mire a fiatalember azt mondta. és minden egyes porcikáját kinyújtóztatta. – A fiatalember két teljes napon át járt-kelt nagy kényesen a házban – folytatta don Juan. Noha don Juan addigra már egészen jól volt. és könnybe lábadt a szeme: azt mondta. magával az ördöggel van dolgom – folytatta don Juan. hogy ezután Julian nagual don Juan tudomását többször ide-oda tologatta a jobb oldal és bal oldal között. hogy miért adják ki másnak magukat. ami azt jelenti. Don Juan elmondta. mintha sokáig lett volna ketrecbe zárva. amelyek ellen ezzel az álcázással kell védekezniük. és vicceket mondott. hogy don Juannak időt hagyott volna a gondolkodásra. A nő ugyanis a nagual társaságának egy másik látó asszonya volt. gurulni kellett a nevetéstől. – Amikor Julian nagualt fiatalemberként láttam magam előtt. a világ tele van rejtélyekkel. hogy ördögi jótevője igazat mondott. előrehajolva beledugta a fejét egy csöbör vízbe. Don Juan megkérdezte a fiatalembertől. valóban más nő akkor. Anélkül. és minden bátorsága az inába szállt. amelyeknek senki nem ismeri a titkát. hogy itt a vég.

úgy. hogy az egész házban az az egyetlen biztonságos hely. Elmagyarázta Julian nagualnak. ahol majd meggazdagodnak az asszony gyógyító tudományából. azért jött. a mexikóvárosi színház híres színésze. a fiatalembernek azonban hűlt helye volt. Ugyan művelt ember. hogy az anyja szintén javasasszony volt. még találgatni sem tud. de amikor senki nem válaszolt. mert fogva tartójuk mindig kukucskál az ajtóréseken. A fiatal nő ott aludt a szobában anyaszült meztelenül. ahol don Juan szokott aludni. Megtenné-e neki azt a szívességet. hogy a szörnyű ember bármelyik pillanatban hazaérhet. Csak azt tudja. fiatal indián nőbe. amikor a rokonai elhozták a javasasszonyhoz. mégsem képes magyarázatot találni rá. és azt felelte. Julian nagual erre azt felelte. Soha életemben nem láttam még szép nőt meztelenül. Előtte azóta sem merik levetni az álruhájukat. bocsássa meg neki. A történetnek azonban nem lett jó vége. Az volt a terve. benyitottam. hogy a bolondját járatta vele. hogy odakint a szörnyű ember matat és zörög. de a valóságban majd elepednek egymásért. mondta don Juannak. amikor a varázsló távol van. aki az illető varázslótól tanulta a gyógyítás tudományát. hogy kigyógyítsák a tüdőbajából. s csak azoknak a rövid óráknak élnek. és hallottam. amíg én az ajtó mellett kuporogtam. Mielőtt elindultak volna Mexikóvárosba. és lelkiismeret-furdalást éreztem amiatt. hogy gyönge öregembernek adja ki magát. hogy nem kívánja a feleségét faggatni erről a viszonyról. így aztán magát vénembernek. a feleségét kövér asszonyságnak öltöztette fel. hogy az ember belép a házba. Dörömbölni kezdtem az ajtón. Közben halálra rémülve vártam. A rettenetes ember elfogta őket. hogy a lánya az élete végéig maradjon vele. és azt mondta neki. amíg ő a feleségével szeretkezik? – Rengett a ház. fogalma sincs róla. Nagyon gyenge voltam. Kérte don Juant. őrülten beleszeretett a szépséges. Hallottam. mintha utálnák egymást. . ha el akarnak menekülni egy varázsló elől. hogy álruhát kell ölteniük. és úgy tesznek. A fiatalember átölelte don Juant. ki ez szörnyűséges kinézetű ember. A halálán volt. A fiatalember mélyet sóhajtott. A javasasszony segítségével felépült. a varázsló cserébe azt követelte. hogy hallgatózom. hogy kimegy és őrködik. Amitől féltem. a nő figyelmeztette. amelyben már évek óta szenvedett. és elvette feleségül. hogy elviszi magával a fővárosba. Don Juan megkérdezte. be is következett. olyan szenvedélyesen szerették egymást – folytatta don Juan –. Zavaromban és félelmemben egyszerűen elájultam. csak meg akarja szabadítani.

Teljesen elfáradtam. Elítéltem magamban. Szerettem is. mire volt jó Julian nagual rejtőzőtudománya. ha témát vált. hogy képtelen vagyok megérteni. Mindig volt mit mondania. de mindennél jobban irigyeltem azt. mit érezhettem én. amikor don Juan megkérdezte tőlem. Don Juan vallomásaitól kellemetlenül kezdtem érezni magam. mit válaszoljak. hogy Julian nagual egyszerű kókler volt – mondtam végül. – Azért. de az irigységem nagyobb volt. ő is olyan volt. mint én. Szerettem volna. irigyeltem a stílusát. mit érzek. mert ítélkezel – felelte don Juan. aki éveken át éltem Julian nagual házában. nekem meg soha semmi nem jutott az eszembe. Közöltem is don Juannal. ha azt hallottam. Irigyeltem a könnyedségét. azt a rejtélyes képességét. akit kihagynak mindenből. hogy azt kell hallanom. . milyen érdekes beszélgetésekbe bonyolódik az emberekkel. Én is átestem ezen. féltem tőle. – Moralizálsz. Nem tudtam. aztán irigyelni kezdtem – ebben a sorrendben. ő igazán olyan ember volt. – Azt. mintha sarokba lennék szorítva. – Az irigységemről szóló történettel valami nagyon fontos dolgot szeretnék neked megmutatni – folytatta. Don Juan megjegyzés nélkül hallgatott. – Nem tudok szabadulni a gondolattól. – Julian nagual drámákat adott elő. Ha csupán a történetek hallatán így érzel. hogy a gyűjtőpont helyzete irányítja a viselkedésünket és az érzéseinket. hadd zsörtölődjek. – A kóklerok nem szoktak tudatosan megtanítani valamit a szemfényvesztéseikkel – vágott vissza don Juan. mert elnevette magát. hogy akárki fordult meg a házban. és megveregette a vállam. hogy tetszése szerint tudott öreg vagy fiatal lenni. miért dühített fel annyira Julian nagual tanítási módszere. hagyta. ha valaki. nem szabadulhatott Julian nagual hatása alól.Julian nagual dolgai végtelenül felbosszantottak. Szerintem. Don Juan bizonyára tudta. mire végre leültünk egy padra. akinek nem akad párja. amelyekhez a gyűjtőpont elmozdulása kellett. mindig ügyefogyottnak éreztem magam. mert nem örültem annak. Úgy éreztem magam. – Nekem végtelenül önző embernek látszik – mondtam a magamét csökönyösen. olyan mágikus darabokat.

hogy a gyűjtőpont elmozdításához új szokásokat kell felvenni. aki járni se bír. mert ott állapodott meg a gyűjtőpontom. Azért voltam beképzelt. A valódi koráról viszont a nagual összes ismerőse csak azt tudta mondani. és minden elfogultság nélkül képes őket dicsőíteni. ami azt is jelentette. hol annyi. aminek egyrészt nincs semmi értelme. de mélyen elmozdult. Don Juan elmondta. – Mindnyájunktól teljes együttműködést és teljes részvételt kapott életnagyságúnál is nagyobb drámáiban. aki valójában fiatal volt. . másrészt az egész világnak értelmet ad. hogy a fiatalember életre szólóan magához láncolt. Abban a drámában például. hogy szorong valamitől. mint te. hogy a jótevője kalauzolásával a gyűjtőpontja észrevétlenül. hogy hol ennyi. hogy nem értettem ezt az elvet. aszerint hogy mit akart elérni. amilyeneket Julian nagual akart. amely groteszk emberi alakot tudott ölteni. – Julian nagual fáradhatatlanul az ilyen eltolódás felé kalauzolt valamennyiünket – folytatta don Juan. Az érzelmi felismerések évekkel azután jönnek csak. Például egy szép napon hirtelen a semmiből felismerte. amely a fiatalemberről. Don Juan elmagyarázta. A saját szememmel láttam én is a szörnyűséges kinézetű embert. varázsló. mint te most. Nyers voltam. mint az a nem szerves lény. Amikor végre valóban elmozdult a gyűjtőpontom. hogy a harcosok a használat során megszilárdították gyűjtőpontjuk új helyzetét. Don Juan azt állította. A másik a gyűjtőpont eltolódásának az eredménye. hogy az ember felhagy az önhittséggel. hanem cselekvéssel jár. nem érzelemkitöréssel. Számomra az öregember története. ahol olyan emanációkat sorolt be. akiket a szántszándék erejével idézett a színre. Például a korához képest nagyon öregnek vagy nagyon fiatalnak is tudott látszani. – Julian nagual hatalma annyira kikezdhetetlen volt – folytatta don Juan –. hogy a felismeréseknek két fajtája van. úgy. a fiatalember feleségéről és a rabtartójukról szólt. Harminckét éves ismeretségünk alatt időnként nem nézett ki öregebbnek. hogy Julian nagual csodatévő mágus volt. hogy bárkinek képes volt eltolni a gyűjtőpontját olyan pontra. aki az átlagember számára felfoghatatlan mértékben tudta kezelni az akarat erejét. hogy csak egyetlenegy módon lehet elviselni azokat a rendkívüli harcosokat. semmi más. amilyen az én jótevőm volt. osztatlan figyelmemet és együttérzésemet élvezhette. Drámáiban csodálatos szereplők is szerepeltek. Az egyik fajta felismerés egyszerű propagandabeszéd: nagy érzelemkitörés.Azokban az időkben az volt a legnagyobb hibám. Látod. akkor még nem tanultam meg azt. máskor olyan nyomorult vénembernek látszott. akarni kell az elmozdulást. akkor fedeztem fel. nagyon következetes történetnek hatott.

se jobb. hanem közben rettenetesen jól mulatott is. A jótevőm azt mondta. hogy annyira el tudják tolni a gyűjtőpontjukat. – Rajtam mindenesetre pokolian jól szórakozott – folytatta don Juan. akár önmaga számára – annyit sem ért. magam is alig vártam. bárhol leszek is.– Attól kezdtem szorongani. milyen óriási árat fizettek mások az ő életükért. amilyet a szüleik soha nem éreztek. Egészen addig. hogy apám élete és halála – akár mások. és soha nem tért vissza közénk. nyugodt szemmel nézett rám. hogy balgaságomban elveszítem a lehetőségemet arra. se rosszabb nem volt másoknál. és különösen az élet élése iránt. A harcosok abban különböznek tőlük. – Ha netán egyszer olyan balga lennél. Ragyogó. . Felém fordult. mit jelent jól szórakozni. hogy képesek felismerni. ígérem. Don Juan felállt a kedvenc padjáról. A dologban az volt a fontos. Don Juan szerint Julian nagualnak nemcsak sikerült elmozdítania inasa gyűjtőpontját. vele együtt távozott a vidámság. mint a legtöbb ember. hogy ők legyenek. Amikor Julian nagual eltávozott a világból. és egy szép napon rádöbbentem. legyen legalább annyi energiád. micsoda abszurd helyzeteket fog teremteni nekik. amit képtelenség komolyan venni. szabadulj meg minden gondalotodtól és minden vágyadtól! Akkor majd megpróbálok eljönni érted. Genaro ugyan felderít minket olykor-olykor. mintha ígérete groteszkül fellengzős lett volna. amíg tanúi nem voltunk annak. Ne gondold. hogy a gyűjtőpontom elmozdult. – Amikor évekkel később kezdtek megérkezni az én társaságom látói. Ez az eltolódás tisztelettel és szent borzadállyal tölti el őket az élet iránt általában. mint egy marék bab. Jót nevetett magán. és gyere el ehhez a padhoz! Ülj le itt egy percre. hogy megpróbálom. hogy apám életében bármi kivetnivaló lett volna! Úgy élt és úgy halt meg. apám és anyám azért élt és azért halt meg. hogy a drámái néha hogyan ütöttek vissza saját magára. hogy fölhagynál a feladatoddal – mondta –. hogy én legyek. hogy elmozdítsd a gyűjtőpontodat. mint ahogyan az ő szüleik is azért léteztek. Az ő drámáinak a méretei mindig nagyobbak voltak magánál az életnél. és kénytelen leszek megismételni az apám életét. de senki nem képes betölteni Julian nagual helyét. hogy szabad legyek. fogalmunk sem volt.

hogy varázslómesterségük legkidolgozottabb szertartásai mind a Földhöz kötődtek. . aki az út szélén egy sziklán ülve várt ránk. hogy egy gömb zárja körül a Földet: fényszövedék. amely csapdába ejti a Sas emanációit. Reggel az ember még tele van derűlátással. ami vagyunk. s a reggel derűjében az ilyen szavak értelmüket vesztik. – Mindig azokról a nagy felfedezésekről szoktunk beszélni. A Föld gigantikus méretű érzékeny lény. hogy a Föld maga is élőlény. – A régi látók meglátták. Meglepett. hogy a Föld fényszövedékbe van burkolva – folytatta. – Soha nem reggel. amelyeket a régi látók tettek – mondta. – Látták. de megint nem jutott semmi az eszembe. Elindultunk.– Ezeket a szavakat késő délután kellene mondani – mondta még mindig nevetve. Don Juan elmagyarázta. hogy amikor a régi látók rájöttek erre. amikor don Juan váratlanul beszélni kezdett. milyen gyakorlati hasznát vehetnék ennek az új tudásnak. Kivárt egy keveset. mert a Föld valóban mindennek az ősforrása. egészen addig. azt is fölfedezték. amelyre ugyanazok az erők hatnak. amíg egymérföldnyivel odébb nem találkoztunk Genaróval. menjek vele. mintha várná. Annyira érdekelte őket ez a dolog. de hiába. hogy nem a szerves élet az élet egyetlen formája a Földön. – Genaro valahol útközben vár ránk. Rám mosolygott. mielőtt folytatta volna. azonnal megpróbálták kideríteni. hogy ebből a szempontból nem tévedtek a régi látók. mint ránk. hogy arra kér. Többet nem mondott. és kijutottunk a burkolat nélküli országúira. Egész nap alig vártam. 13 A Föld lökete – Induljunk el gyalog az oaxacai úton! – mondta don Juan. szó nélkül átmentünk a városon. – Ahogyan rájöttek. A Földet tekintették mindazon dolgok végső forrásának. Don Juan megerősítette. Hosszú ideje baktattunk már szép komótosan. hogy folytassa a magyarázatait. hogy mondjak valamit.

Egy pillanatra megzavarodtam. Nem válaszolt a kérdésemre. ahogyan don Juan mondta – hátunkat egy sziklának támasztva. – Egy sziklának háttal fogunk leülni mind a hárman – mondta don Juan –. valami egészen monumentális dologra bukkantak. hanem folytatta. Rejtélyes megjegyzéseitől és hosszú csöndjeitől baljós előérzetem támadt. Körülnéztem. – Szüntesd meg magadban a belső párbeszédet. és onnan fogjuk nézni a naplemente tükröződését a keleti hegyeken. mire jöttek rá. Mindketten megvizsgáltak. Megkérdeztem. hogy tévelygéseik ismét megakadályozták őket abban. Észrevettem. inkább eleresztem magam. amelyet örökzöld növények borítanak. A szomorú az. – Közvetlenül mielőtt a Nap lebukna a nyugati hegycsúcsok mögött. A Föld ajtóit nyitó varázskulcs a belső csendből s a belső csendhez társuló csillogásból áll. Az volt az érzésem. – Pontosan mit kell csinálnom. miután fölfedezték. Kezével a városnak otthont adó kis völgytől keletre húzódó hegyvonulatra mutatott. Éles szorongás és kétely hasított belém.Nagyon melegen üdvözölt engem. lesz néhány olyan pillanat. hogy képes leszek az akaratom parancsára végrehajtani ezt az utasítást. hogy szóltam valamit. hogy jó magasan vagyunk. Nagyon feszült voltam. hogy a szemükben kíváncsisággal vegyes visszatetszés tükröződik. hogy tudják. Felérve a hegytetőre leültünk. Amikor a Nap lebukik a nyugati csúcsok mögött. amennyi biztosan elegendő gyűjtőpontod kizökkentéséhez! – mondta. hogy az észlelés beigazulás – mondta –. – A régi látók. keskeny völgybe. de aztán úgy döntöttem. amit elkezdett. mintha nem is hallotta volna. a Föld talán megláttat veled valami beigazulást. Azt mondta. hogy még neked is elegendő lesz. lelátunk a hosszú. Don Juan parancsát követve kettőjük közé ültem. don Juan? – kérdeztem. A Nap még mindig megvilágította a hegység . mit tervez. – Azokban a hegyekben annyi csillogás-villogás van. fel kellene másznunk egy kis töredezett gerincű hegység tetejére. ennyi az egész! – mondta don Juan. nem bíztam benne. amikor akkora sziporkázás támad.

mint közvetlen tudása annak. olyan lüktető löketet. Hosszú éveken át mutogattam a kezemmel körös-körül. amit velünk csinálsz. vajon a mindenség misztériuma bennünk van-e vagy rajtunk kívül. s mint ilyen óriási löketet tud adni a harcosoknak. Mivel mind a Föld. az érzékeny lények csak korlátozott mértékben élnek vele. hogy mi az. mind az ember érzékeny lény. hogy csináltad ezt már korábban is? – kérdezte don Juan suttogó hangon. s világukat észlelik általa. ám hogy úgy mondjam. hogy folyton azt tudakold. hogy felteszed nekem az egyetlen értelmes kérdést – folytatta don Juan –. azért eléggé közel sikerült kerülnöd hozzá! Az ismeretlen valójában nem a tudomás által érintetlen emanációkban leledzik az ember fényszövedékén belül. hogy amit a mindenség kulcsának hív nem egyéb. hogy az általunk ismert világon kívül hét további világot vagyunk képesek összeállítani.keleti előhegyeinek oldalát a völgy túlsó felén: a napfény hatására a lekoptatott hegyek okkersárga színűnek látszottak. amelynek segítségével elképzelhetetlen világokba tudnak belépni. hogy észleljenek. Jó. de mindegy. – Vártam. A látók ezért a tudásért fizetik a legnagyobb árat. semmire nem jöttem rá. a távolabbi kékes hegycsúcsok pedig bordós színárnyalatban játszottak. emanációik egybeesnek. hogy a Föld érzékeny lény. amely a Föld tudomásából támad abban a szent pillanatban. hogy a minket . Elmagyarázta. Ez az a pont. valamint az összes szerves és nem szerves érzékeny lény emanációja egyaránt. mintha az egész a bensőnkben menne végbe. amely minden zárat nyit. Amikor a beigazulás megtörténik egy pillanatra. jó. és hol van. Egyelőre még nem fogod tudni használni. hogy valójában hol is van az ismeretlen. Ezért nem kérdezted soha tőlem. Amikor azt mondtam. úgy vetted. – Más alkalmakkor is ültünk már itt – mondta –. mégiscsak ott van. de te soha nem ezt kérdezed. mivel tökéletesen elfogultan nézed a dolgot. Ma Genaro segítségével meg fogod találni azt a kulcsot. csak képzeled mindazt. helyesebben: a Földben benne van az ember összes emanációja. – Ugye rájöttél. Azt mondtam. de tudni fogod. Az elmúlt években te magad is bőven megfizetted már a tanulópénzt. Megakadtál ott. ahol mindig elakadsz. hozzájuk illő emanációkkal. mert csak ez az egy alkalom fog számítani. amelyet nem vagy képes megérteni. amikor a harcos fényszövedékén belüli emanációk összeilleszkednek a Föld fényszövedékén belüli. és azt hiszed. A harcosok ezt a beigazulást bárki máshoz hasonlóan használhatják arra. de olyan löketként is.

Ezúttal don Juan a fülembe súgta. hogy az ember fényszövedékén kívül van a megismerhetetlen. De te soha nem kapcsoltad össze magadban ezt a két dolgot. mintha vele együtt járnék. Izzott a tekintete. hogy szörnyű fejfájásom támadt.körülvevő mindenséget megmutassam neked. aztán köhintett. A Föld fényszövedékén belül azonban ott van az ismeretlen is. ott van az ismeretlen. ezzel azt is mondjuk. Jó lenne. mondván. – Ne nézz Genaróra! – parancsolta egy hang a fülemben. – Don Juan. Combjának mozgása nem eresztett Úgy éreztem. ha kisebb darabokra tördelnéd a kedvemért – mondtam. Néhány másodperc múlva éreztem. Azért nevezik ezeket az emanációkat szabadon lévő emanációknak. ahol korábban ültünk. hogy tényleg Genaro után lépkedek. amelyekkel egyszer korábban. és mellém lépett. és ugyanazokba a varázsmozdulatokba kezdett. aki ugyanolyan furcsa módon járt előttem. lapos sziklát járt körbe. és azt mondta don Juannak: – Még mindig nem jött rá a kapcsolatra. Szemmel követtem Genaro mozdulatait. Annyira kimerültem. felfogjuk az ismeretlent. különösen azokat. Don Juan újra és újra megismételte. s a fény visszatükröződött Genaro arcvonásain. Erős ragyogás volt körülöttünk. én túlságosan buta vagyok ehhez. don Juan bámuló pillantásainak kíséretében egy kukoricaföld közepéből kiemelkedő hatalmas. – Nézz körül! . Órákon át mentünk így. és mert amikor azt mondjuk. a háza közelében. Ki is fulladtam. és összeilleszkednek a szabadon lévő. aktívvá válnak. hogy Genaro lába csapdába ejti valamelyik részemet. Genaro elnevette magát. felállt. egyre távolodva attól a helytől. Genaro megállt. Don Juant nem láttam. míg az ember fényszövedékén belül az ismeretlen azokkal az emanációkkal azonos. hirtelen rosszul lettem. hogy próbáljam hallani Genaro mozdulatait. mert mérhetetlenül nagyok. hozzájuk illő emanációkkal. Genaro felállt. Amikor a tudomás felizzása megérinti ezeket az emanációkat. és a tudomás illeszti össze ezt az emanációadagot a szabadon lévő azonos emanációkkal. Aztán rájöttem. amelyeket a tudomás érintetlenül hagy. csak Genarót. ami ezáltal ismertté válik. hogy a megismerhetetlen a Föld fényszövedékén belül van. – Majd Genaro darabokra töri neked – felelte don Juan. hogy az ember fényszövedékén belüli emanációadag csak a tudomás miatt van ott. Amikor ez történik. amikor minden egyes lépésnél a mellkasához emeli a combját.

mi a beigazulás. hogy Genaro lehuppan. Szemben álltam vele ugyanott. sötét üregekkel teli. Don Juan fürkészően nézett rám. miszerint élményeimben egyedül a gyűjtőpontom mozgása ér valamit. csurgott rólam a veríték. a ruhám lucskos volt. amely Genaro követésére késztetett. mint aki teljesen kimerült. ahogyan most. mintha vízbe merültem volna. és újra körül tudtam nézni. és valami utána húzott engem is. hogy igen. csak gonosz. de nem jött ki hang a torkomon. a hajam csuromvizes. hogy mi az a beigazulás – mondta Genaro. hogy földet ért és kinyújtózva elpihent. de tudomásom tökéletesen éber volt. Az az erő. – Istenem. vöröses fénytükröződések mozogtak körülöttünk szédítő sebességgel. attól is visszatartott. Ez alkalommal – mint korábban is – Genaro elkalauzolta a gyűjtőpontomat egy olyan helyzetbe. nem pedig vízióim tartalma. A kérése nem volt összhangban azzal. Hosszú csönd támadt. hogy mondjam el neki pontosan. hogy iszonyatomban felsikoltottam. Genaro újra elindult. Láttam.Engedelmeskedtem. hogy körülnézzek. Don Juan gyöngéden segített leülni. és nem volt fény sem. mit láttam. ami körülvett. mi folyik itt?! – kiáltottam fel siralmasan komolyan és ijedten. Katolikus neveltetésemből a pokol valamennyi leírása a legélénkebb színekben elevenedett meg körülöttem. Azt feleltem. ami történt? – kérdezte. nyomasztó. mire ragaszkodott hozzá. hogy mindketten elnevették magukat. – Csak megpróbáljuk megértetni veled. Azt gondoltam. ahol egy másik nagy emanációs sávval alkottam meg egy világot. Tudomásom ráragadt Genaro mozdulataira. Genaro zihálva kapkodott levegő után. A pokolban hittem magam! Akkora megrázkódtatás volt látni. amit mondtam. Olyan bután hangzott. ahol leültünk – a kis hegy tetején fekvő széles sziklaperemen. végre megértettem. ahol nem volt ég. Don Juan elmagyarázta. – Emlékszel arra. vöröses fényben úszó világot láttam. Döbbent és érzéketlen voltam. Abban a pillanatban. nagyjából ugyanúgy. Én is szuszogtam. hogy Genaro már korábban is megpróbált nekem segíteni. Ő is mellém telepedett. amit korábban mondott. valami elengedett bennem. Forró. . de soha nem emlékeztem semmire.

Felálltam. Ebben a pillanatban átláttam a manővereiken. hogy maradjunk. Amikor a minap Genaro házában veszélyes. de hagyja. A tévelygéseidben nem olyan vagy. Játszanak velem. vajon szabad-e tovább lökniük. amitől mindketten úgy nevettek. és a keleti hegyvonulatra mutatott – A Nap alig ment pár centiméterrel lejjebb. legkönyörtelenebb pillantással nézett rám. hogy Genaro játssza a nehéz fiú szerepét. amellyel találkoztam. aki túllök a korlátaimon. Aztán don Juan. hisztérikus félelem tört rám attól. Hiszen még csak most lett neki ennyi! Genaro csökönyösen mondogatta. Olyankor inkább Julian nagualra emlékeztetsz. mint a bika. mint én. Don Juan és Genaro meglepetten nézett rám. amit a tudtomon kívül működésbe hoztam magamban. Genaro valóban aggódott miattam. s mégis órákon át róttad a poklot. amit láttam. hogy nevetni kezdtem. mindig Don Juan az. és kacsintott egyet. Lökjünk rajta még egyet! – Nem! – mondta don Juan nyomatékosan. se túl buta nem vagy. – Erősebb. mint én. – Pont idejében van minden. – Azt hiszem. és kinyújtóztatta a hátát. Nem hat rád elemi erővel ez a gondolat? – Ne rémisztgesd fölöslegesen! – szólt rá don Juan szinte indulatosan. hogy Genaro csak szórakozik velem az én káromra. Olyan vagy. kezdesz magadtól belelendülni – mondta don Juan. mi futhatott át az agyamon. A legáthatóbb. hogy Genaro megkérdezte don Juantól. – Kezdesz felnőni – mondta don Juan. hogy don Juan és Genaro nagyszerű rejtőzőpárt alkot. hogy nagy igazságot értettem meg. és don Juan megnyugtatott. Rám nézett. legvadabb.Valami. – Takarékoskodnunk kell az erejével. se túl okos. életemben . Annyira meghökkentem attól. mint a gyerekek. belülről azt a bizonyosságot adta nekem. csakhogy a nagual ragyogó elme volt. Felállt. Elmondta Genarónak. A látás hangja közölte velem. – Nézd! – mondta. úgy látszik. – Gyerünk haza! Ennyi elég egy napra! – Ugyan már! – mondta Genaro. rájött.

és a keleti hegylánc legmagasabb csúcsára mutatott.– A nagual soha nem engedi meg senkinek. hogy a messzeségben morajlani kezd a föld. Szerettem volna elgondolkodni azon. – A nagy csúcsot nézd. s hirtelen elborított a földrengés moraja. hogy minden értelmezhetőségüket . kedvessé. volt egy pont. itt van! – súgta Genaro a fülembe. hogy mindennek két oldala van – suttogta Genaro. amikor meglátod a csillogást azon a hegytetőn – mondta don Juan. de gondolataim nem engedelmeskedtek. Valami kezdett rám nehezedni. Úgy éreztem. és észrevétlenül megy el. Elaléltam. – Soha többé nem fogod látni a nagual szemét! – suttogta Genaro. Kétoldalt leültek mellém. a csillogást! – mondta don Juan a másikba. amit mondtak. Ez a szabadság teszi naguallá. ő az. mint hallottam. mintha hullámvasúton ültem volna! Inkább éreztem. amikor – ahogyan don Juan előre megmondta – a keleti hegyek legmagasabb csúcsán egyszerre felragyogott minden. hova ragad! – mondta don Juan. Egy pillanatra mindkét szeme felizzott. Olyan hangosak és olyan óriásiak voltak a rengéshullámok. – Menj a lökettel. Az volt az érzésem. Genaro mellém ugrott. – Ha a nagual szemére gondolsz. Hányingerem támadt. hogy tudja. rájössz majd. Valóban. és segített leülni. emberivé vált a tekintete. – A löket akkor fog érkezni. – A nagual szemére gondolj! – mondta Genaro a másik fülembe. hogyan verődik vissza a Nap utolsó sugara. zsugorodom. aztán meleggé. ahogy az est árnyai gyorsan haladnak fölfelé a keleti hegyek oldalán. mindegy. Mintha kilyukadt volna a gyomrom. Alig tudtam megőrizni az egyensúlyomat. Megint don Juan szeme volt. – Na. – Most mindjárt kapsz egy löketet a Földtől – súgta don Juan az egyik fülembe. – A nagual nyomtalanul jön. Néztem. hogy futok utánuk. aki a dolgokat irányítja – mondta nekem don Juan. Láttam.

a megértéssel kapcsolatos problémám még nagyobb lett. nagyon kevés dolgot tud nekem mondani a Földtől kapott löketről. Genaro és én bementünk Oaxacába. és már ott is voltam don Juannal és Genaróval. biztonságot éreztem. Ha az életem múlna rajta. attól. Reflexszerűen megfordultam. Valami szívóerő kezdett húzni.elveszítették. hogy igen. Azt feleltem. amelyet szerettünk volna. Másnap don Juan. aki szorosan mögöttem lépkedett a lábnyomaimban. A látványától ujjongó örömmel teltem el. mint egy fa. Megkérdezte. Én csak passzívan reagáltam manővereikre. Mozdulatom gyorsasága meglepte. Nem volt mihez viszonyítani a helyzetemet. mi volt az a fő dolog. Azt mondtam don Juannak. Mintha el lettem volna ültetve. annál intenzívebbé váltak az érzéseim. nagy zökkenés után minden megállt. Végül teljesen maguk alá gyűrtek. de nem tudom szavakkal megmagyarázni. Kimerült voltam. Sötét lyukon mentem át. Leültünk. és teljesen elveszítettem az öntudatomat. hogy lassan ringatózom a levegőben. a régi látók valami egészen monumentális dologra bukkantak. Megpróbáltam körülnézni. Estefelé don Juannal a főtér körül sétálgattam. akkor sem . és az igazi felismerések csak sokkal később. minél közelebb kerültem a kupolához. Fokozatosan lelassult a mozgás. A következő. Don Juan azt mondta. Repülni kezdtem felé. – A beigazulás – súgta egy hang a fülembe velem egyszerre. hosszú évek küzdelme árán következnek be. amikor hirtelen beszélni kezdett arról. mint a hulló falevél. az volt. aztán átölelt. mint egy jelentéktelen kis mikroba. fényes. mintha valami kilőtt volna. ha megtudsz odafenn a hegytetőn? – kérdezte. bár inkább olyan volt. amit tudtam. amit az előző napon csináltunk. elképzelhetetlenül nagy kupola. értettem-e. Egy utolsó. Nevetgélni kezdett. Fölöttem fehér. amikor azt mondta. Kényelmet. jóllakottságot. Ilyen esetekben a harcosok mindig egyedül vannak. és Genaróba ütköztem. Ide-oda hányódtam-vetődtem. hogy a munkát ő és Genaro végezte el. – És mit gondolsz. mire utalt.

don Juan. amellyel minden nagualnak meg kell birkóznia. amit most mi csinálunk veled. Ahhoz. – Nem ajánlanám. . mint most vagy. ha sikerül megvalósítania a teljes csöndet. nem jöttél volna vissza. Olyasmit valósított meg szinte semmi idő alatt. – A löket sebessége mindent fölold az ember körül – mondta don Juan. hogy saját magad rendezd el újra mindazt. ha többet mond erről. de nem volt rá hajlandó. mint ahogyan mi tesszük veled. Egyedül fogunk hagyni. ha az ember gyűjtőpontja egy keresztúton túljut. – Pontosan erről van szó – mondta don Juan. Szerettem volna. Ez az a feladat. hogy elegendő. Olyan lennél. amihez neked vagy nekem egy egész élet sem biztos. amit Elias nagual tanított neki. Váratlanul témát váltott. Tudta. mintegy a horgonyod voltunk. A sebesség és az egyéni lét érzése nem megy együtt. vagyis a gyűjtőpont a Föld lökete segítségével más világokat állít össze. don Juan? – Természetesen. hogy minden ember számára mindig ugyanolyan eredménnyel jár. mivel sem azt nem tudom. az eredmények azonban mindig azonosak. amíg valakiből kikezdhetetlen harcos válik. hogy kibírd a Föld löketét. mint azok az emberek. – Semmivé válunk a hatása alatt. onnan már vitte a tudomása. hogy az egyetlen létező ajtó? – Azt. Tegnap a hegyen Genaro és én támogattunk téged. Az ember csak akkor tud élni ezzel a lökettel. sem azt. akinek pár év alatt sikerült újrarendeznie mindazt. jobbnak kell lenned. hogy miképpen kell elkezdeni. ha egyszer majd egyedül próbálod meg használni a Föld löketét. – A Föld lökete minden ember számára ugyanaz. sokkal kíméletlenebbül. A gyűjtőpont elmozdításának a módszerei végtelenül sokfélék lehetnek. ha nem így lett volna. mit csinál. hogy Julian nagualnak egy kis burkolt célzás is elegendő volt. Az átlagember számára a belső beszélgetés okozza a nehézséget. ragyogó nagual volt. – Még nem kell tudnod. amely kinyitotta az egyetlen létező ajtót. és azóta is irdatlan nagy rengetegben bolyonganak. Julian nagual velem ugyanezt tette. milyennek kell lenni a helyes cselekvésnek. – Évekbe telik. hogy megpróbáld! – mondta Genaro őszintén.lennék képes hozzáfogni. A különbség az. eltávoztak az ismeretlenbe. Magad is igazolni fogod ennek az állításnak az igazságát. akik tudatosan használni akarták ezt a löketet. – Mit értesz azon.

Amikor lecsillapodtak. ez a szörnyű Genaro addig nem nyugszik. és rám kacsintva azt mondta: – Szörnyű vagyok. és a Föld lökete a kulcs. aztán megmutatta nekünk. – Fütyül a félelmeidre. úgy mentünk. – Mi. de mégsem. ám jól ismert érzésem volt. Már nem tudtam kivenni a házakat és az utcákat. kicsinyes és kíméletlen gazda – folytatta don Juan. Egy ponton ráébredtem. Genaro le-fel mozgatta a kezét. Két oldalról közrefogtak.. amíg meg nem érted ezt a valamit. Egy pillanatra pánikba estem. vagyis hogy a Föld magasrendű tudomása az. Mindketten elnevették magukat. és elmegyünk a térről. addig fog lökdösni. és Genaro. amit még nem értettem meg. Lesütötte a szemét.– Van valami. helyettük két fényköteget láttam le-fel mozogni a két oldalamon. – Genaro azt szeretné. hogy mindhárman hirtelen felállunk. mert az ember fényszövedékén belüli bizonyos emanációk bizonyos külső emanációkhoz igazodnak. Olyan volt. don Juan elmagyarázta. de azonnal úrrá lettem magamon. észlelő lények vagyunk – mondta –. Ettől a mozdulattól azonnal rögzült bennem valami. amit még nem értettél meg azzal kapcsolatban. hogy elvesztettem szem elől don Juant és Genarót is. Menet közben elvesztettem a perifériális látásomat. hogy más nagy emanációs sávokra szálljunk át. Ezért a beigazulás a titkos folyosó. Figyeld! Genaro felállt. Érzékeltem. ott sincs eldugva semmi. hogy a Föld érzékeny lény – mondta don Juan –. meghajolt. Aztán mindketten harsány nevetésre fakadtak. Levette a cipőjét is. ha megfigyelnéd a beigazulás pillanatát. hogy lássuk. Az a szokatlan. amely lehetővé teszi. Ha én nem lennék. könyörtelenül tovább lök. . mint egy komédiás. és mélyet sóhajtott. mintha róla mintázták volna a jó és gondos öregúr alakját. – Genaro szörnyű. és azért észlelünk.. hogy egyedül vagyok. sem a nadrágszárában nincs semmi. hogy sem az ingujjában. élőlények. Genaro meg akarja mutatni nekem. Genaro játékosan meglökött. Don Juan önfeledten hahotázott.

Csendben ment. Genaro még valamit meg akar mutatni nekem: azt. foszforeszkáló világban találtam magam. Lenéztem a fény forrásába. – Ettől végre te is föl fogod ismerni. A két fényfolt fokozatosan elveszítette ragyogását. végül don Juan és Genaro volt megint. amelyet normál tudatállapotban a testemnek szoktam nevezni. A gyújtópont által láthatóvá tett világ olyannyira valóságos. amelyre ahhoz van szükség. ami körülöttem volt. csak a valóságosságnak. hogy nem hagy teret semmi másnak. azt a józanságot. csak bolyhos. Egy kis zökkenést éreztem. a nyomás a mozgás miatt van.Egy különös. A józanságnak meg kell érnie. Azt mondta. mintha a Nap ki akarna bújni néhány fehér. amelyek egy másik sávba tartoznak – mondta don Juan. Gyönyörű látvány volt! Nem volt föld. fehér felhők és fény. . Aztán visszafordultunk. aztán hangot hallottam a fülemben. – Genaro az imént segített emanációidat olyan szabad emanációk rendjébe igazítani. – A beigazulásnak nagyon békésen. Minden porcikámmal láttam. Ugyanolyan gyorsan mozogtam. Egész lényemben nagy nyomást éreztem. és egy fényes. és önmagában erővé kell válnia. képes volt érzékelni. de a fény nem vakított. aztán áttetszővé vált. koncentrikus körökből álló lapos. a főtértől távolodva. Alig valamivel a tér előtt don Juan azt mondta. Láttam. Közeledtünk a főtérhez. képtelenség rögtönözni. hogy minden a gyűjtőpont helyzetével áll összefüggésben. Egy kihalt mellékutcán jártunk. Genaro egy szót se szólt. mégis teljesen ismerős képesség segítségével azonban mindennek tudatában voltam. Mindenhonnan fény sugárzott. És a felhőkön jártunk! Aztán valami újra rabul ejtett. – Genaro – pusztán a te kedvedért – össze fog állíttatni a gyűjtőpontjával egy másik világot – mondta don Juan. hogy a gyűjtőponttal más világokat állíttassunk össze. A hang azt mondta. mielőtt a harcosok büntetlenül áttörhetik az észlelés korlátját. mindaz a teljesség. Nem szabad elröpülni. Mintha egy óriási szem lett volna. Mindenütt rendszertelenül egymásba épülő. Olyan volt. A világ látványa egyszerre ért el hozzám. szinte észrevétlenül kell végbemennie. A két fényfolt után először éles ibolyakék-bordó világot láttam. mint a két fényfolt a két oldalamon. Don Juannal és Genaróval együtt mozogtam. nem szabad nagy cirkuszt csinálni belőle. mintha gondolkodna. mintha áttörtem volna egy papírsorompót. hogy észlelésének ereje semmi másnak nem hagy teret. áttetsző felhő mögül. képernyőszerű táblák voltak. amely színes tábláknak és baldachinoknak tetsző valamikből állt. amely mindent észrevesz.

Ez az a csoda. A házból besétáltunk a városközpontba. A beigazulásnak az az oldala. – Amikor a gyűjtőpont összeállít egy világot. amely a pontot álló helyzetben tartja. 14 A görgetőerő Don Juan éppen hozzá akart fogni a tudomás művészetének magyarázatához. hogy a beigazulás ereje egészen egyedülálló erő. ha megpróbálnád látni a Sas emanációit – mondta. mint a fuvallat. vagy odaragasztja szokványos helyzetéhez. amellyel más nagy emanációs sávokba lehet beigazulni. Sok ember nyüzsgött a főtéren. A sci-fi filmek jutottak eszembe. és elszállt. de soha nem tudták róla. vajon tudat alatt nem ismerhetjük-e a lehetőségeinket. Genaro másfél-két méternyire volt tőlem. a világ elszáll.Genaro előttünk ment. amíg nem látod az ember fényszövedékét. amely vagy segíti a gyűjtőpont elmozdulását. hogy micsoda: a Föld tudomása képes olyan löketet adni nekünk. de meggondolta magát. de szeles volt az idő. Engedelmeskedtem neki. az akarat. A régi látók. Soha nem tudták meg. az a szántszándék. – Ehhez először el kell mozdítanod a gyűjtőpontodat. vagy az alvilágba szálltak alá. élvezve egy kicsit a csendet. Kora délutánra járt. hogy miként változik át az akarat. A nagyszobában ültünk egy ideje. Don Juan megjegyezte. – Szeretném. amíg Genarót nézem. – Genarót ebben a pillanatban az észlelés ereje választja el tőlünk – súgta halkan don Juan. és don Juan megparancsolta nekem. nehogy magával vonszoljon. a beigazulás erejének személytelen oldala szántszándékká. Don Juan – mintha belém akarná sulykolni – megismételte. napos. valahányszor valamelyik sáv rendjébe igazultak. és felállt. . azt hitték. ami viszont eltolja. s az új beigazulás sodró ereje folytán eltűnik a világ. hogy az óramutató járásával ellenkező irányban forgassam a szemem. vagy a mennyekbe emelkedtek. és leültünk a templom előtt egy üres. kopott padra. Az alakja hirtelen szétoszlott. mint a fuvallat. hogy valamennyi misztérium közül épp az az egyik legrejtélyesebb. az összeállított világ teljes. amelyre a régi látók rábukkantak. és arra gondoltam. hogy amikor egy új teljes beigazulástól egy másik teljes világot észlelünk.

amikor a gyűjtőpontja elmozdul természetes helyzetéből. és onnan néznék ki az utcára egy ablakon át. Pontosan itt van elrejtve az ember biztonsági zárja. Hallottam. mondván. Egy pillanatra szünetet tartott. zárjam le magamban a belső beszélgetést. hogy milyen könnyű megvalósítani ezt az átváltozást – folytatta. A vért szinte áthatolhatatlan. amely az emanációkból származik. hogy meggyőzzék. a csípőcsontom és a bordáim között. amelyet a látók vértnek neveznek. mivel tojásszerű fényszövedékük elején védőpajzs van. A sebesség a lényege mindennek. Háromszor odacsaptam. hogy ez lehetséges. mintha mi sem történne vele. ami történik. hogy nyilvános helyen elaludjak. hogy az álmodás segítsége nélkül próbáljon látni. úgy fogom érezni magam. és új helyzetben rögzül. Azt is mondta. Ekkor azt mondta don Juan. Don Juan finomított egy kicsit az előző megjegyzésén. Igen különös alvás volt. hogy tisztázza. de tökéletesen tudatában voltam mindannak. hogy don Juan beszél hozzám. Meg kell győzni minket. Hozzátette. ahogy távolodnak tőlünk. némi gyakorlattal minden látó megtanul úgy aludni. és hagyjam. és máris mélyen elaludtam. hogy ne lepődjek meg. mintha egy szoba közepén állnék. hogy könnyeden. – A legkülönösebb ebben a rejtélyben az. majd azzal folytatta. A testem aludt. hogy szándékosan eltoljam a gyűjtőpontomat bal oldalam mélyére. hogy a harcosnak soha nem szabad megkísérelnie. mivel az emberek végtelenül gyorsan fognak elhaladni látóablakom előtt. mintha megfagytam volna. amely minden egyes embernek rendelkezésére áll. amely egész életünk során megvéd minket egy különleges erő támadása ellen. az ember akkor alszik.vagyis olyan személyes erővé. – Viszont nem olyan egyszerű meggyőzni magunkat arról. és minden egyes gondolatát tudtam követni. hátulról kell nézni az embereket. . de egyikünk sem akarja. de a testemet egyáltalán nem voltam képes mozdítani. Szólt. Tiltakoztam. hogy közben úgy viselkedik. hogy ha látni akarjuk az ember fényszövedékét. nem tartozik erős oldalaim közé. Semmi értelme szemtől szembe bámulni őket. lazítsam el az izmaimat. ezért lehetséges számomra. ha a testem megmerevedik. mindennek ellenálló pajzs. mintha ébren lennék. Aztán azt mondta. hogy a gyűjtőpontom a belső csend hatására elsodródjék. álmodó helyzetbe. de erősen csapjak a jobb oldalamra. hogy a lehető legéberebb tudomás állapotában vagyok.

Don Juan azt mondta. Szinte abban a pillanatban élő fényszálak lenyűgöző. ugyanaz a hang volt. borostyánsárga. amely fedővel együtt az oldalán áll. mindjárt elmegy egy ember a látóablakom előtt: próbáljam meg látni. a betonjárdára. tojásdad alakjuk olyan volt. Ugyancsak a hang mutatott meg egy pontot az ember sávján. hogy megmozdítsam a fejem. Követtem a parancsát. ideje. Kiúszott a képből – le-fel himbálódzva. amíg a sorompót áttörve meg nem látom az emanációkat. a mellső vért volt. Minden olyan hirtelen és olyan gyorsan történt. Azon a délutánon tíz fényes lényt láttam lassan elhaladni. hogy türelmetlen legyek. Úgy tetszett. kezdek felébredni. Onnan láttam. s még mielőtt magamhoz térhettem volna meglepetésemből. amelyik türelemre intett Ez don Juan hangja volt. oldalról nézett jojó vagy egy majdnem kerek lábas. ez a gyűjtőpont. Don Juan a fülembe súgta. Ez az élénken csillogó pont a tojásdad alakok felső részén volt található a fényszövedék felületén – szinte már a búbján. már el is tűnt. mint valami fehér. Szívesen folytattam volna ezeknek a teremtéseknek a látását. Sikertelen kísérletet tettem arra. nincs jogom és nincs rá időm. Ereztem. de don Juan azt mondta. roppant ragyogó rendjét láttam. Abban a pillanatban jöttem rá. amely talán egytizedét tehette ki a fényszövedék térfogatának. Azt mondta. Káprázatos látvány volt. hogy a lenyűgöző fényszálak sokasodnak: . Az oldalamra estem. hogy ha akarom. A hang azt mondta. amely körülbelül egyötöde lehetett a teljes fényszövedék vastagságának. és arra buzdított. hogy mindazt meglássam bennük. amely azt mondta nekem. hogy újabb ember jön. hogy két hangot hallok. Az a rész. A másik. a testük felől láttam. A látás hangja kalauzolt abban. Amit az imént hallottam. függőleges sáv volt. ez az emberi tudomás sávja. amikor egy fényes. fluoreszkáló gyapjúgombolyag. mint valami óriási aszimmetrikus. a hang azt mondta. Amikor a fényes lényeket profilból. amelyik fedőnek nézett ki. tojásdad alak jelent meg. Aztán figyelmeztetett. hogy szembenézzek az emberekkel: addig kell révedeznem rajtuk. amit don Juan korábban mondott a tudomás izzásáról. hogy engedjem el magam. fényes lényeknek a jobb oldalán erősebben fénylő. amire összpontosítok. és elment előttem. Don Juan újra mondott valamit. hogy zaklatott és türelmetlen lettem tőle. hogy a szememet használjam a mozgás lelassítására. a szememmel mindent le tudok lassítani. a látás hangja volt. menten elvesztettem tőle az egyensúlyom. Csak úgy ragyogott! A látványtól szent borzadály lett úrrá rajtam. Ezeknek a tojásdad. Hirtelen megjelent egy másik fényes lény.

Néha rövid időre egy jéghideg vízzel teli hordóba is belenyomtak. – Alighogy látni kezdted őket. elvesztettem szem elől a fényszálakat és a rám záporozó gömböket. Ha egy pillanattal tovább maradtál volna. – Igen. Gurulni kezdett rám. amelyek eltaláltak. mivel védőpajzsaink vannak. görgetőerőnek. akármilyen lenyűgözőek voltak is. Ezek a pajzsok azonban nem fogják fel a görgetőt. Olyan tisztán éreztem. Olyan lett. Visszatértünk don Juan házába. valahogy nem zavarták a normális látásomat. hogy a félelem ártson nekünk. Szüntelen aggódunk állásunk. szétrepesztett volna. Hamis biztonságérzetet adnak nekünk. hogy az egyik fényszál hirtelen feldudorodik. Don Juan azt mondta. mint egy tűzgömb. .szétrobbannak. Hozzátette. bár nem emlékeztem. hogy a ránk záporozó tűzgömbök látványától úgy megijedjünk. mikor és hogyan jutottunk oda. amelyek teljes tudomásunkat lekötik. de nem láttad őket igazán – felelte. a tűzgömb eltalált. amelyeket láttam. Órákon át félálomszerű állapotban voltam. de még mielőtt akár csak egyetlen izmomat meg tudtam volna mozdítani. és újabb fényszálak milliárdjai szóródnak ki belőlük. Egy pillanattal később egy másik tűzgömb talált el. Látni halálosan veszélyes. – Azok a szálak. – Ez az állandó erő életünk minden pillanatában szüntelenül hat ránk. A fényszálak azonban. a Sas emanációi voltak? – kérdeztem don Juantól. csak azt akadályozzák meg. Sok tucat ember ment a templomba. sikeresen kiálltam első rövid találkozásomat a Sas emanációival. A pajzsok nagy segítséget jelentenek számunkra. körülbelül két méter lehetett az átmérője. Megbékítenek. ezúttal jóval nagyobb erővel. – Mi az a görgető? – A görgető a Sas emanációiból hömpölygő erő – mondta. ám egyben bolondot is csinálnak belőlünk. de nagy akadályt is. de a görgető néhányszor úgy meglökött. ezáltal védve meg minket attól. Ösztönösen felpattantam. a görgető leállított. más néven a görgetőnek nevezik. Sok nő és férfi gyűlt a pad köré. aztán don Juan nyitott tenyérrel jól pofon vágott. Megpróbáltam rájuk fókuszálni a látásomat. de azt vettem észre. de köznapi életünkben elfeledkezünk róla. ingó és ingatlan vagyonunk miatt. hogy veszélyesen szétnyílt a lyuk a szövedékemen. mintha valaki finoman a gyomromba öklözött volna. olyan dolgok iránt érdeklődünk teljes szívvellélekkel. hogy azokat a gömböket. Don Juan és társaságának többi látója rengeteg vizet itatott velem. Már nem láttam őket. Első indíttatásra arrébb akartam gurulni az útjából. hogy közvetlenül lássuk.

amire emlékeztem. amikor pajzsok nélkül. s ha gyűjtőpontomat csak egy töredéknyivel balra mozdítom. amelynek az eredménye egyfajta nem mindennapi közöny vagy önuralom. amelyet azután nyugodtan értelmezhetek úgy. Don Juan nyomatékosan azt mondta. mivel ettől fogva a gyűjtőpont menthetetlenül eltávolodik eredeti helyzetéből. ahol normális esetben az ember gyűjtőpontja rögzül. hogy próbáljak visszaemlékezni. magyarázná el nekem egyszer s mindenkorra. és mit jelent. írjam le részletesen. Eszerint tehát személynek lenni annyit jelent. hogy félek. hogy az emberi lények számára döntő fontosságúak ezek a tűzgömbök. amiket láttam. vagy akár nemtörődömség is lehet. ha valaki elveszíti emberi alakját. hogy az ember kénytelen eggyé lenni ezzel a besorolódási erővel. Ez az erő tesz személlyé bennünket. amelyet az emberi alak elvesztésének neveznek. így aztán azt mondtam el. nem emlékszem. vajon tűzgömbök vagy tűzkörök voltak-e azok. Az eredmény az. mire emlékszem a tűzgömbökkel kapcsolatban. hogy eljön majd az a pillanat az életemben. Don Juan figyelmesen végighallgatott. Azt válaszoltam neki. aztán határozottan felszólított. ha a tudomás parazsa pontosan azon a helyen van. Megpróbáltam világos képet kapni. Don Juan azt felelte. hogy csak olyan rövid időre láttam őket. Ezután don Juan arra kért. nem tudom részletesen elmondani. hogy a látás csak költőies kifejezése a gyűjtőpont elmozdulásának. mintha emlékeznék rájuk. mit láttam. A gyűjtőpontnak ezzel az arrébb sodródásával az emanációk új beigazulása jár. Megkértem. hogy visszafordíthatatlanul elveszítjük társulásunkat ahhoz az erőhöz. mi az emberi alak. világos képet kapok a tűzgolyókról. amely személlyé tesz bennünket. a harcos életében köteles végigjárni ezt a szakaszt. ahonnan ez az erő ered.Don Juan figyelmeztetett. hogy a látók emberi alaknak a tudomás parazsa által megvilágított emanációk beigazulásának lenyűgöző erejét tartják. Ez a kezdete a még nagyobb eltolódásoknak. Mondtam. Ez állandó elmozdulás. védtelenül ki leszek szolgáltatva a görgető kényének-kedvének. mivel ezek a kifejeződései annak az . Azt mondta. de nem sikerült. következésképpen azzal a pontos hellyel. A harcosok gyűjtőpontja egy adott pillanatban a harcosok számára előírt tevékenységek folytán balra sodródik. A látók nagyon helyénvalóan ezt a kezdeti eltolódást nevezték az emberi alak elvesztésének. Don Juan elmagyarázta.

Belső életük volt: fényesek voltak. hogy a görgető emberi lényeket görget? – Természetesen – mondta don Juan. don Juanra és rám is záporoztak. hogy megtartsa őket – mondta don Juan. Ez az. A fényes szerves lények mindig szemből találkoznak a görgetőerővel. Ezt az erőt nevezik az új látók a görgetőerőnek. Tisztán emlékeztem rá. Don Juan szerint én az esetet mindennapi emlékezetemben és bal oldali emanációimban egyaránt rögzítettem. hogy téved. amelyen át a Sas életet és tudomást oszt. – Don Juan jót nevetett rajtam. majd hátborzongatóan tisztán megjelent előttem az egész jelenet. – De ugyanez az erő az is. egészen addig a napig. és émelyegni kezdtem. A látók – mondta – olyan irizáló tűzgyűrűkből vagy tűzgömbökből álló örök vonulatként szokták leírni ezt az erőt. A körök nekiütköztek az embereknek. aztán emlékeztetett arra.erőnek. A gyomromban éreztem őket. Az ember a füvön hevert. A dolognak az lett a vége. A haldokló emberre nézve láttam. a Sas pedig felfalja. tanúi voltunk egy ember halálának. és duzzadtak az energiától. ahogy a görgető ekkor a Sas csőrébe görgeti a lényt. Tökéletlen volt ugyan a látásom. Nem tudtam lerázni a mindennapi élet világának látványát. az az érzésem támadt. . hogy ne mondjam neki. Láttál már te magad olyat. ami miatt az élőlények meghalnak. hogy amikor Mexikóvárosban az Alameda-parkban ültünk egy padon. szivárványszínekben sugárzó lepedékeknek látszó valamik gurultak. Pont ezért nevezték el ezt az erőt görgetőnek. hogy ezúttal már nem álltam meg. s az illető teremtés végül összeroskad. hogy a legkáprázatosabb színű szálakból álló valami takarta el előlem az épületeket és a forgalmat. hogy don Juan hátba vágott. de nem teljesen. Ahogy beszélt. – Azt mondtad. És akkor láttam. három rendőr vette körül. amely – hogy úgy mondjuk – behajtja a bért. Amit tegnap láttál. mindenütt tűzköröknek vagy irizáló. A szálak valójában fölülről érkező színes fényvonalak voltak. amely az élet minden apró részletére kihat. – A görgetőerő az az erő. miről beszél don Juan. azt nevezték a régi látók a görgetőnek. majd rövid szünet után hozzátette: – Nem is olyan régen veled együtt láttam Mexikóvárosban. hogy tudatállapotot váltasson velem. amit mondott. megigéző ez a látvány. akik megpróbálták távol tartani a bámészkodókat. hogy fokozatosan világossá válik bennem valami. amikor ez az erő túlságosan soknak bizonyul számukra. A régi látókat valósággal megigézte az a látvány. Annyira hihetetlennek tetszett. amely szüntelenül hömpölyög és szakadatlanul árad az emberre.

Nem szerettem ezt az érzést. – A görgetőerő egyáltalán nem olyan rossz dolog! Sőt valójában kifejezetten kellemes! Az új látók éppenséggel azt szokták tanácsolni. miközben don Juan betegre röhögte magát rajtam. amelyek akkor is megmaradnak. Újra rosszul lettem. aki egyszer vagy másszor ne tapasztalta volna ezt. hogy megtanulják be-képzeltség. a fényszövedékben található. amely olyan köznapi dolog is lehet. érzelmi kimerültség. – Sokszor szóltam már arról a lyukról vagy hasadékról. A gyomrom mélyén éreztem őket. A fehér. amelyet azon a napon tapasztaltam. amelyek önhittségükből. amelyet a szövedék gyorsan helyre is hoz. és ezen a ponton reped meg a szövedékünk. újra elővarázsolódott az a régi. Az emberek ilyenkor színes és alaktalan foltokat látnak. hogy ha az ember tudatosan látja ezt az erőt. Hirtelen változás ment végbe bennem azon a napon. rossz érzés. Nincs ember.Don Juan azt mondta. Az eredmény döbbenetes következményekkel jár! Don Juan azt mondta. – Amikor a gyűjtőpont nem akaratlagosan mozdul el. – Az új látók viszont barátságot kötnek a görgetőerővel. . de főleg olyan okokból. önteltség nélkül kezelni. A valóságban ez a lyuk nem a köldök alatt. Végtelenül veszélyes viszont az a helyzet. se embertelennek nem éreztem magam. hogy nyissuk meg magunkat előtte. izzó körök fellökték. mint egy természetes hiba az egyébiránt sima fényszövedékben. mintha félre akarnák taszítani az örök útról. mindössze a gyűjtőpontunkat kell eltolnunk ahhoz. nem voltak sem borzalmasak. Ilyen helyzetet okozhat fizikai fáradtság. Hozzátette. hanem a köldök magasságában. Úgy ismerkednek össze vele. Se morbidnak. mint a szú. sem gonoszak. A fénykörök nem ijesztettek meg. Inkább hányingert kaptam tőlük. a görgetőerő megrepeszti a fényszövedéket – folytatta don Juan. hogy a gyűjtőpont csekély mérvű eltolódásakor csak nagyon kis repedés keletkezik. Az egyik pillanatban azt láttam. a veszély elhanyagolható. ha becsukjuk a szemünket. Inkább olyan. ha megérintik. mint az ijedtség vagy a részegség. A továbbiakban elmagyarázta. ahol fenségesen hömpölyögtek. mint egy horpadás. betegség vagy egyszerűen egy kisebb érzelmi vagy fizikai válság. – Mindent úgy el tudsz túlozni! – mondta. hogy megnyíljunk a görgetőerő előtt. szememmel összpontosítsak a haldokló emberre. hogy felkunkorodik. Ezen a ponton ér minket szüntelenül a görgetőerő. Most. A régi látók is megnyitották magukat a görgetőnek. amikor a gyűjtőpont nem akaratlagosan mozdul el. amely az ember köldöke alatt van. beképzeltségükből és rögeszméikből eredtek. hogy visszaidéztem az emléket.

A végeredmény az. A görgető újra és újra nekünk jön. – Néha igen – felelte don Juan. . amitől az erő – ahelyett hogy arrébb görgetné őket. Ilyen az. – Természetesen – válaszolta don Juan. amikor egyes harcosok tudatosan varázsnövényeket fogyasztanak. vagy amikor bizonyos emberek kábítószert fogyasztanak. azzal a különbséggel. amitől az összeesik. Amikor a görgetőerő gyönge pontot talál a fénylény hasadékán. Az emberek ilyenkor kábának és dermedtnek érzik magukat. s a lyukon keresztül ér el minket a halál. mint kunkori kukacot – elárasztja őket. A régi látók képtelenek voltak ellenállni ennek a csábításnak. akik a szántszándék művészetével ismeretséget kötnek a görgetőerővel. mások gyöngébbek. hogy kiváltsák vele a gyűjtőpont eltolódását. A halál a görgetőerő. edényszerű bemélyedés – rendkívül törékeny és sérülékeny alakzat. és akaratlanul ugyanezt a hatást érik el. – Ha nem lenne. Az illető meghal. nehezükre esik a beszéd vagy akár csak a gondolkodás is. Az ember hasadéka öklömnyi. miáltal a fényszövedék összeroskad. olyan. Van valami ezeknek a teremtményeknek a hosszú élettartamában. Az új látók. hogy a látók ekkor egy pillanat alatt tökéletesen szétbomlanak. ami kísértetiesen vonzó. ugyanez az erő két. – Akaratlagos eltolásnak is lehet ilyen természetű repedés a következménye? – kérdeztem. amikor a gyűjtőpont trauma vagy halálos betegség következtében drasztikus mértékben eltolódik. egy adott pillanatban megnyitják fényszövedéküket. Don Juan szerint azokban az esetekben. Don Juan azt mondta. A régi látók a görgetőerő rabjává váltak. magától feltöri a fényszövedéket. mint valami hosszú fonal. és a szövedéknek is több időre van szüksége a hiba kijavítására. hogy egyesek erősebbek. nem halna meg. a görgetőerő a fényszövedéket teljes hosszában szétrepeszti. Olyan. – Minden élőlénynek van ilyen hasadéka? – kérdeztem. és visszakunkorodik önmagába. míg az új látók – fáradozásaik jutalmaként – a szabadságot kapták ajándékba. fényes hajszál – következésképpen a nem szerves lények összehasonlíthatatlanul időt állóbbak nálunk. mintha belülről megfagytak volna. De ezek a lyukak méretüket és alakjukat tekintve is különböznek egymástól. – A valóságban nagyon törékeny teremtmények vagyunk.Nagyobb mérvű eltolódáskor a repedés is nagyobb. Más szerves lények hasadékai is nagyon hasonlítanak az emberéhez. egymással homlokegyenest ellentétes hatást tud előidézni. De a nem szerves lények hasadéka nagyon más.

hogy gyakorlatilag ugyannak az erőnek két különböző vetületéről van szó. Az új látók a maguk szokásos alaposságával mindenestül elvetették a hagyományt. hogy vakká váltak ugyanennek az erőnek a másik oldalával szemben. Hasonló teljességgel a görgető másik oldalára összpontosították a figyelmüket. de kellő időben helyrehozták a hibájukat. a vállát vonogatta. A körkörösség viszont az. . Mivel látásukat az emanációk életadó oldalára összpontosították. hogy végtelenül könnyebb valamit elpusztítani. don Juan? – Hiba bármit is elkülöníteni csupán a látás kedvéért. A régi látókat annyira elragadtatta a görgetőerő. – Fölismerték. azt hangoztatva. amit elkezdett. Ostoba emberek módjára haltak meg.Sok kérdést tettem fel don Juannak a tudomás fennmaradásával kapcsolatban azt követően. akik viszont morbiditással töltötték ki teljes énjüket. de nem felelt. sem a másik nem tudta megóvni őket attól. hogy látásukat a görgetőre fókuszálják. hogy a régi látók mindent tudtak a görgetőerőről. telve voltak jámborsággal és szeretettel. ahol a régi látók is arra a következtetésre jutottak. akiknek egész életükben egyetlen céltudatos pillanatuk sem volt. Don Juan kijelentette. A görgető-hatás kizárólag a pusztításra és a halálra vonatkozik. hogy a fénylényt elemészti a belülről izzó tűz. Ami történt velük. Csak nevetgélt. hogy egy fegyelmezett. mint a régi látók. hogy a mai látók számára egyszerűen tűrhetetlen volt. a beteljesülést és a célt. – Az új látók – mondta Don Juan – hagyományukhoz visszatérve rájöttek. Ebből a szempontból természetesen tévedtek az új látók. – Földönteni és elgurítani az életet semmi az élet adományozásához és táplálásához képest. Az új látók kezdetben pont az ellenkezőjét csinálták annak. az legalább olyan rémes volt. mint ami a régi látókkal történt. mint az átlagemberek. ami fenntartja az életet és a tudomást. hogy a szabadon lévő emanációkat életadó. hogy a maguk részéről kizárólag a görgetőerővel fognak foglalkozni. majd folytatta. s ezáltal a másik végletbe estek. Ezek az első új látók mindenkit szolgálni akartak. tudomást növelő mivoltukban kell megérteniük. mint az elődeik. – Miben tévedtek. De sem az egyik. fáradságos munkálkodással eltelt élet után éppúgy zátonyra fussanak. sem a mai új látók szabadság iránti törekvésével nem rendelkeztek. Sem a régi látók misztériumával vagy gonoszságával. ha nem rémesebb. Mégis úgy döntöttek. volt egy pont. hogy a görgető el ne ragadja őket. Először teljes ellenszenvvel viseltettek aziránt. mint fölépíteni és fönntartani – mondta don Juan. Éppoly sebezhetőek voltak. mint azok az emberek.

ettől fogva a görgetőerő egyre keményebben és keményebben támad. – Mert azt hitték. . csak körkörös erőről. amikor elérnek bennünket: olyan közel vannak egymáshoz. irányt.Az új látók. fa. de más célból. gyűrű érzetét kelti. fonalszerű alakzatokban érkezik – igazán finom valami. hurkolódó. hogy úgy néznek ki. tudod. – A régi látók miért a görgetőerőre összpontosították a figyelmüket? – kérdeztem. hogy amíg az embernek fényszövedéke van. hogy látásuk által ősidők óta megválaszolatlan kérdésekre kapnak majd választ. – Bizonyosak voltak abban. mintha azonosak lennének. mivel fölismerték. akik ezt az erőt álmodják. az életük függ attól. hogy meglássák – felelte don Juan. hogy így vagy úgy sikerült fölfedniük a titkokat. de nem azonos. ámde mégsem váltak sérthetetlenné vagy halhatatlanná. – Nem beszélhetünk körökről. akik csoportosan estek révületbe. A körkörös erő egy egész kicsivel megelőzi a görgetőerőt. Azért hívják körkörös erőnek. egy irizáló karika támad. hogy ha sikerül fölfedniük a görgetőerő titkait. tudomást – egyszóval életet adjon nekik. – Ne vedd annyira szó szerint. sérthetetlenekké és halhatatlanokká válnak. mikroba avagy szövetséges. Más-más méretek sincsenek. hogy a két erő egymásba van olvadva. hogy erőt. irizáló. mert gyűrűkben. semmiképpen nem számíthat a halhatatlanságra. amíg szét nem repeszti az illető élőlény hasadékát. amit mondok! – tiltakozott don Juan. – Más-más méretű körök vannak? – kérdeztem. hogy e két erő minden egyes élőlényben nagyon kényes egyensúlyt alkot – folytatta don Juan. – Látták. amit én tűzgömbnek neveztem. amely pontosan akkora. Az új látók mindenestül megváltoztattak mindent. Azt gondolták. hogy a görgetőerő keményebben záporozik rá. hogy az egyensúly felborult. ez azt jelenti. – Ha valaki bármikor úgy érzi. amely valamennyi szerves vagy nem szerves élőlényhez illik. A görgetőerőhöz hasonlóan ez az erő is szüntelenül éri az élőlényeket. mint a körkörös erő. képesek voltak meglátni a görgető és a körkörös vetület elkülönülését – magyarázta don Juan. Azért záporozik rájuk. A szomorú az. Hozzátette. hogy abból. Az új látók fölfedezték. amely a látókban. amitől az meghal. mint az illető élőlény – legyen az ember. Egyetlen oszthatatlan erőről van szó.

hogy a görgetőerőt arra használták. hogy aztán a szinte elérhetetlen nagy sávokkal rendezzenek be új világokat. – Mit akarsz mondani ezzel. amely nem tud az örökkévalóságig ellenállni a görgetőerő támadásának. – Újra itt vagyunk hármasban.Don Juan elmagyarázta. és úgy döntöttek. – Ahogyan pusztán azért. – Roppant tudományuk miatt cáfolhatatlannak tartották döntéseik helyességét – mondta don Juan –. ahelyett hogy hagyták volna. de nem tudtam felfogni. hogy elképzelhetetlen álmodó helyzetekbe tolják gyűjtőpontjukat. hogy a régi látók nyilvánvalóan soha nem jöttek rá arra. Mindama tudomány ellenére. hogy a nagy görgető begurítsa őket a Sas csőrébe eledel gyanánt. mint amikor a lapos sziklához mentünk – mondta don Juan. hajlandók voltak akár fává is változni. – Elég sokat tudsz már ahhoz. amelyet sikerült fölhalmozniuk. hogy mit. Színpadias szünetével mondani akart nekem valamit. hogy nagyon komoly következtetéseket tudjál levonni arról a helyről. a végén semmivel nem álltak jobban az átlagembereknél – sőt talán rosszabb helyzetben találták magukat. majd az emelkedett tudomás állapotába segített. don Juan? . – Mennyiben voltak rosszabb helyzetben az átlagembereknél? – kérdeztem. – Ma este megint elmegyünk arrafelé. 15 Akik dacolnak a halállal Délután két óra körül érhettem Genaro házahoz. hogy bármi áron élni akarnak! Don Juan rám nézett és elmosolyodott. hogy az ember szövedéke befogadó edény. Don Juannal azon nyomban belemerültünk a beszélgetésbe. – Az életet választották – ismételte meg. – Mi van azzal a hellyel. s a helynek a tudomásra gyakorolt hatásáról. hogy gyűjtőpontjukat elképzelhetetlen álmodó helyzetekké tolják. don Juan? – Azt.

a régi látóknak azonban megvolt az az előnyük az átlagemberekkel szemben. hogy ezek a hajmeresztő emberek hogyan dacoltak a halállal? – kérdezte tőlem don Juan. és ő mutatott is valamit. és annyira megrémültem.– Ma este hajmeresztő dolgokra fogsz rájönni. – Olyan rettenetes emberek voltak. én fogom kérni. Kedvem lett volna hangosan nevetni. nem voltak rettenetes emberek a régi látók? – De. – Szerinted. a régi látók rettenetes emberek voltak – mondta a szemét törülgetve. – Nagy pillanat ez! – mondta don Juan. Hortyogott. Megbökte. hogy az átlagember sem akar meghalni. – Az én jótevőm ezen a ponton már ott tartott. hogy számíthatott rá. Don Juan lassan tudta csak abbahagyni a nevetést. hogy szándékosan távol tudjanak tartani maguktól bizonyos dolgokat – és valóban szántszándékkal. akkor is mutatok most valamit. mutass nekem egy példát? – kérdeztem. akár nem. akár kéred. hogy a régi látók bármi áron élni akartak. – Volt valami. – Nem vagy kíváncsi rá. hogy Genaro úgy mereszti rám a szemét. Erre mondhatod azt. a mellére lógó fejjel. – Mit akarsz csinálni? – kérdeztem. Genaro. Valahányszor megpróbált mondani valamit. és elnevette magát. abszolúte! – mondta Genaro kurtán. amelyeket a régi látók hordtak össze a görgetőerővel kapcsolatban. hogy még a halállal is dacoltak – tette hozzá Genaro két hortyogás között. hogy megkérjelek. a hangom elfulladt és rekedtessé vált. aki már majdnem elaludt. majd a fáradtságnak nem tudott tovább ellenállni. hogyan értettem. hogy mutasson nekem egy példát. hogy a gyomromban köveket éreztem. és látni fogod. amit mindenáron el akartak kerülni: nem akartak meghalni. de ekkor észrevettem. hogy kellő figyelemösszpontosítással és önfegyelemmel bírtak ahhoz. mintha nyitott szemmel aludna. s egy pillanat múlva már mélyen aludt. Don Juan Genaróhoz fordult. . elszántan kerülték a halált. – Arra vársz. – Ahogyan Genaro mondta. Feltűnően kezdett lekókadni a feje. újabb és újabb nevetőgörcs jött rá.

– Nem. de tőle tudom. Szövedékük meghatározatlan ideig képes ellenállni a görgetőerő támadásának. hogy siettesse a fényes héj megrepedését és összeroskadását a görgetőerő hatására. amelyek sokkal nagyobb ellenállást tudnak tanúsítani a görgetőerővel szemben. hogy a görgetőre vonatkozó tudományuk nem óvta meg őket attól. hol vannak a szokásos kérdéseim. mind a mai napig életben vannak? – kérdezte don Juan. mint a tál alakú lyuk.Don Juan szünetet tartott. látszólag mély álmában. – Még ma is megvannak ezek a szertartások? – kérdeztem. hogy gyakorlatilag halhatatlanok. amikor azt feltételezték. kezdek romlani. magukat is szövetségeseik alakjához próbálták igazítani. Megjegyeztem. mivel a hajszálhoz hasonló hasadékok nem nyújtanak ideális támadási felületet. Azt mondta. – Ugye. de mégis meg kellett halniuk. világos számomra: arra akar rávezetni. és látván. – Viszont azok közül a látók közül. – Abszolúte! – motyogta Genaro. vajon a régi látóknak sikerült-e szántszándékkal elkerülniük a halált. – Hogy sikerült nekik szántszándékkal távol tartani a halált? – Megfigyelték szövetségeseiket – felelte don Juan –. az alakja és a ridegsége ideális ahhoz. – Sikerült nekik szántszándékkal távol tartani a halált – mondta don Juan minden egyes szóra gondosan ügyelve –. mint egy tál. Azonnal megváltozott a légzésritmusom. hogy a hajszál alakú hasadék tartósabb és ellenállóbb. olyan kis felületet hagynak a görgetőerőnek. akik ezeket a szertartásokat gyakorolták. – A régi látók a lehető legbizarrabb technikákat dolgozták ki a hasadékuk bezárására – folytatta don Juan. és felhúzott szemöldökkel nézett rám. hogy csak a szerves lényeknek olyan lyukas a hasadéka. vannak még néhányan. Don Juan közlésétől hideglelés jött rám. akiknek a hasadéka csak egy vonal. és képtelen voltam úrrá lenni rajta. Genaro. – Lényegében igazuk volt. hogy meghaljanak. hogy megkérdezzem. hogy olyan élőlények. már nem – mondta don Juan. A régi látók felismerték – magyarázta don Juan –. A szövetségesek viszont. . amelynek a mérete.

amelyeket nemcsak értelmetlennek. és ijesztő világot rendezett be – folytatta don Juan. hogy egyenesen egy nagyon távoli világba léptél be. hogy egyáltalán nem gúnyolódunk rajtad. nyöszörgő hangon rebegtem neki valami köszönetfélét. nem vettem-e észre azokat a furcsa és különös teremtményeket. hogy tovább aludjon. akik még mindig élnek. de a hangom nem engedelmeskedett. hanem teljes létünk szempontjából egyenesen károsnak tartottak. és leült. Tiltakozni akartam. Biztos vagyok benne. és gyöngéden megveregette a hátam. don Juan leszármazási ágának egyik őse újra felfedezte ezeket a szertartásokat. hogy ezeket a praktikákat bárki is megtanítsa az új harcosoknak. mihelyt Genaro kinyitotta az ajtót. – Azon a napon nagyon mélyen bement a gyűjtőpontod a bal oldalba. Don Juan szerint az új látók fellázadtak a régi látók valamennyi bizarr praktikája ellen. hogy majdnem összepisáltad magad. mintha félrenyeltem volna. Don Juan odafordult Genaróhoz. – Genaro. és úgy megrettentél. hogy majdnem összepisálta magát? – De. akik beléptek. aki kinyújtott lábbal ülve a földön. hogy láttad azokat a régi látókat. hogy mostanra már fölismerted: arra nem emlékszel azon a bizonyos éjszakán történtekből. ha tudnád. békésen hortyogott. hanem csirke – tette hozzá Genaro. hogy miért rettentem meg ennyire. A tizennyolcadik század elején Sebastian nagual. amiért be voltál tojva – folytatta don Juan. – Mi magunk is irtózatosnak tartjuk a régi látók bizonyos tetteit. mire don Juan elnevette magát. abszolúte! – mondta Genaro. hogy semmire nem jöttem rá. szerinted nem volt annyira megijedve. Don Juan emlékeztetett egy korábbi alkalomra. tudja-e vajon. Genaro felállt. – Nem. Odáig mentek. mégse gombóc. amikor ugyanebben a szobában megkérdezték tőlem. – Gombóc van a torkodban – mondta. Arra viszont nem emlékszel. – Szeretném. hogy megtiltották. Nemzedékeken keresztül szó sem esett többé ezekről a praktikákról. Többször meg kellett köszörülnöm a torkomat. Magas. .Megkérdeztem don Juantól. – De ezt már mondtam.

– Nem adnál egy kicsit az energiádból? Don Juan azt mondta. ahol már korábban is jártunk. Egy napon – mondta don Juan – Sebastian nagual éppen hozzálátott volna a napi teendőihez. segíthet-e neki valamiben. Ugyanazok felé a lekopott hegyek felé indultak. amikor egy középkorú indiánt látott meg a templom ajtajában. mert te nagual vagy – mondta. – Menjünk innen szép csendben! Sebastian nagual engedelmeskedett az idegen mágneses erejének.– Hogy fedezte fel őket? – Nagyszerű rejtőző volt. s kikezdhetetlensége miatt lehetőséget kapott arra. – Ő tudta meg először. nemcsak a nézete változott meg a régi látókkal kapcsolatban. hogy lenyugodjak és végiggondoljam a dolgokat. . Szerettem volna mondani valamit. Tulajdonképpen Genarónak és nekem együtt mutatták meg. hogy mi is ketten mutassuk meg neked ugyanezt a példát. – A te energiádra van szükségem. de még mielőtt mondhattam volna valamit. hogy a valóságban milyen groteszkek és eltévelyedettek voltak. – Sebastian nagual sokat megtudott a régi látókról – folytatta don Juan. időre lett volna szükségem. Előtte ez a tudás csak szóbeszédként terjedt. aki szemlátomást kutyaszorítóban volt. Felajánlotta. és jámborán követte a hegyekbe. Azt se tudta. csak hogy az időt húzzam. Az ember türelmét vesztve dühösen időhúzással vádolta Sebastian nagualt. – Egy kis energiára lenne szükségem. ezért helyénvaló. don Juan és Genaro gyakorlatilag kicibált magával a házból. hogy bezárjam a hasadékomat – mondta a férfi tisztán és hangosan. Az idegen az ősi toltékok egyik utolsó élő leszármazottja volt. hogy csodákat tanuljon – felelte don Juan. Egy éjjel a jótevőm és Elias nagual adott nekem egy kis kóstolót ezekből az eltévelyedésekből. Amikor visszajött. miről beszél az az ember. Napokig ott maradt. Sebastian nagual odalépett az emberhez. a történet szerint Sebastian nagual szája tátva maradt a csodálkozástól. mivel a város székesegyházának sekrestyése volt. és megkérdezte tőle. hanem részletes ismereteket is szerzett szertartásaikról. hogy elviszi a plébánoshoz.

hogy mondja meg. Aztán körbefutotta a helyet – tökéletesen utánozva azt. ugatni kezdett. amely alig pár méternyire volt tőlünk. hogy a jótevője megmutatott neki és Genarónak egy helyet. a között a hely között. hogy mutassa meg nekem azt a helyet. mint a kutya. Hozzátette. – Ezeken a helyeken semmi nem ragadja meg az ember tekintetét – folytatta. hogy a régi látók. a körülményekhez képest kényelmesen elhelyezkedtünk. amelyre don Juan mutatott. Meg is mutatta. de elvisz engem a legközelebbihez. hanem dacosan szembeszegüljenek vele. – A régi látók gondosan ügyeltek arra. amiért idejöttünk. hol vannak a bokrok – úgy félmérföldnyire. kopár hegy lábánál álltunk meg. és észrevettem. nem akar elgyalogolni a távoli helyekre. hogy elszökjenek előle. nyitott szájra emlékeztető. ahogyan a kiskutya viselkedik. Don Juan szerint ezek a látók nemcsak tudós. Az embernek látni kell ahhoz. ahová az ősi látók tudomásuk minden hatalmát összesűrítették. és azt mondta. Don Juan megkérte Genarót. hogy a Földtől energiát kapjanak. Don Juan ekkor egész halkan magyarázni kezdte. ahol a régi látók vannak eltemetve. egy meredek hegyoldalon nőttek. Genaro felé fordultam. Don Juan felállt. Minél nehezebb feladattal álltak szemben. – Körülbelül kétezer évvel ezelőtt temették el magukat. Szédületesnek tartottam ezt az előadást. Csak a táj látható. ahol a régi látók. de nem azért. Don Juan szinte eldőlt a nevetéstől. – Itt két régi látó van eltemetve – mondta. Amikor elértük a bokrokat. és négykézláb odafutott ahhoz a helyhez. mi az. Ragaszkodtam hozzá. és melodramatikusan rámutatott egy helyre. akik beleszerettek az életbe. a távolban húzódó hegyek felé mutatott. s ezért egészen sötétedésig egy zöld bokorcsoport védelmében kell megbújnunk. hogy látni fogjuk az eltemetett látókat. annál hosszabb ideig maradtak eltemetve. hogy ne hagyjanak jeleket. de vakmerő és kétségtelenül sikeres emberek is voltak. és valóban szántszándékkal távol tartották maguktól a görgetőerőt. Azt mondta. ahol állunk és a hegyekben látható. természetes vágás között legalább hét olyan hely van.Nagy. hogy mellettem ülve mélyen alszik. a céltól függően hosszabbrövidebb időre eltemették magukat. Don Juan azt felelte. hogy megmeneküljenek a haláltól. . Don Juan délen. A legnagyobb meglepetésemre azonban felugrott. élve eltemették magukat. hogy megtudja. hol vannak ezek a helyek.

Ebből a helyzetből többre képes. hogy mivel folytassa. hogy addig mozgassa. Esős nap volt. – Ezt az óriási sziklát csapdának helyezték ide. – Ez egy másik helyszín – mondta don Juan.– Genaro valami egészen rendkívüli dolgot mutatott most meg neked – mondta don Juan. amit mondasz neki. amely nyomban szemet szúrt nekem. amíg el nem éri azokat a sajátos emanációkat. lapos sziklához. hogy a helyzet szövedéke határozza meg azt. majd hagyom. mintha teljesen ébren volna. gyorsan besötétedett. hogy bármilyen könnyű is megtalálni a hibákat abban. mintha azon töprengett volna. amelyek felébresztik azt a valamit. Ennek következtében a lehető legdöbbenetesebb és legbonyolultabb szertartások közepette rendkívül hosszú időre temették el magukat. és kövessem Genarót. elegendő uralma van a gyűjtőpontja felett ahhoz. Genaro eközben ütemesen horkolt. miért. A halál elleni küzdelmükben megtanulták ezer évre elnyújtani ezt az időt. de nagyobb volt annál. amikor a helyszínre értünk. amelyen már ültünk. hogy nem véletlenül került ide. Nemcsak a Föld löketét fedezték fel és állították a szolgálatukba. Tökéletesen értették a Földet. és engem. és erről szerettem volna mondani valamit. Don Juan megjegyezte. és mindent hall. Azt mondta. – A gyűjtőponttal és az álmodással kapcsolatban mutatott valamit. Egy pillanatra elhallgatott. amit a régi látók műveltek. mint ébren. hogy ha eltemetve maradnak. Nemsokára meg fogod tudni. hogy hová mozduljon el. mivel álmodik. Pillanatnyilag álmodik. a gyűjtőpontjuk olyan emanációkat tud elrendezni. hogy ide vonzza az embereket. és újra visszaaludt. de úgy tud cselekedni. Rövid idő alatt koromsötét lett. Azt hittem. Tudtam. hogy bármilyen óriási. ahol ültünk. elájulok. hogy képes eltéríteni a gördülőerő szüntelen támadását. hogy Genarónak. Don Juan felállt. erre képes vagyok. hogy próbáljam meg én is elmozdítani a gyűjtőpontomat. Azt mondta. milyen csodálatos dolgokra voltak képesek. Azt javasolta. mégis lehet. Felötlött bennem. miután Genaro visszajött oda. Hasonlított ahhoz a lapos sziklához. de don Juan rekedtesen suttogva tovább beszélt. Remegés futott át a testemen. valamint az alvajáró Genarót elvezetett egy óriási. . amelyek közönségesen elérhetetlenek. hogy túlreagálom megint a dolgot. s az ilyen elrendeződés segítségével élni lehet a Földnek azzal a furcsa és megmagyarázhatatlan tulajdonságával. ami a szikla körül van. ovális alakú. először úgy. hanem arra is rájöttek. anélkül hogy bármi bajuk esett volna. soha nem unja ismételgetni. hogy rendíthetetlen szándékot támasztok magamban a gyűjtőpontom elmozdítására.

mert a valóban szokatlan dolgok a látókkal. Furcsa nyomást éreztem a fejem körül. Észrevettem. ne adjam át magam a félelemnek. hogy legyek éber. – Azóta tudomással bírnak rólunk.Némi gondolkodás után a fülembe súgta. Életemben nem voltam még ennyire megijedve. hogy az a veszély leselkedik rám. – Komolyan mondom. de az átlagemberekkel is maguktól szoktak megtörténni. Szerettem volna sarkon fordulni és futni. – Ha megpróbálnánk is kijutni innen. Don Juan a fülembe súgta. olyan vagyok. Minden emberi lény automatikusan ezt teszi. s a tájban tanyázó vén keselyűk fognak lakmározni az energiádból! – Menjünk innen! – kérleltem. Zúgott a fülem. hogy úgy éreztem. és felmutatott az égre. Kétségbeesetten próbáltam visszatartani magamban a hányingert. – Valami halálosan meg fog rémíteni – suttogta. gyáva vagyok. ha kedves az életem. márpedig az volt. hogy mutass nekem valamit a régi látók furcsaságaiból. – A négy látó és az udvaruk – felelte. meghalsz. hogy őrizzem meg a nyugalmamat. ahogyan ránk csapnak a régi látók. majd hozzátette. – Már késő! – szólalt meg Genaro. a két látó a szövetségeseivel a másik helyen levágna. . Összesen tizenhat tudomás összpontosul rád ebben a pillanatban. egyáltalán nem vágyom arra. Don Juan hátba veregetett. vereséget szenvedtem. mert ha föladod. A koromfekete sötétség helyett kellemes hajnali derengés látszott. hogy ne izgassam magam az eljárások miatt. – Kik ezek? – suttogtam Genaro fülébe. hogy nem tudatosan tiltakozom a gyűjtőpontom elmozdulása ellen. – De ne add föl a dolgot. mint egy öreg profi. hogy feltűnően megváltozott. de don Juan megfogta a karom. hogy az eltemetett látók menthetetlenül megpróbálnak majd halálra rémíteni. aki tökéletesen ébren az oldalam mellett állt. csupán a szándék felidézése szükséges. Megnyugtatott. amióta megérkeztünk erre a helyre. Egyszerre rázott a hideg és tüzelt a homlokom. Hányingerem volt. és azt mondta. és nyomorultul éreztem magam. Egy kicsit hallgatott. Gyorsan betájoltam magam a négy égtáj szerint. de igazándiból az bántott. és kövessem Genaro mozdulatait. Az ég határozottan világosabb volt kelet felé. mert bármely pillanatban mindhárman érezni fogjuk. Már kört húztak körénk. aki ártatlan nézelődőnek adja ki magát. Intett.

hogy mozdulni se tudtam.– Kapaszkodj belém. Haboztam egy pillanatra. Nem mertem lenézni a bokámra. mert ha nem énekelsz. – Énekelj! Énekelj. miközben alig öt centire tőlem. Genaro mondta a szöveget. Mindez átfutott a fejemen. elpusztulsz! – mondta don Juan. Éreztem. Tudtam. Alig egy méterre álltak tőlem a két oldalamon. hogy észre se vettem őket. ha don Juan azt gondolja rólam. Egyik pillanatról a másikra feje tetejére állt előttem a világ. – Énekelj. Volt azonban egy pillanat. Egy sötét. Egész testemben éreztem a halál hidegét. hogy vaskapocsra léptem. Don Juan újra és újra azt suttogta alig hallhatóan. hogy hányni fogok. hogy Genaróba kell kapaszkodnom. Megpróbáltam kiszabadítani a lábam. – Egy bolerót fogunk előadni. és ösztönösen megpróbáltam előrehajolni. hogy nem vaskapocs fogja a bokám. Nem szerettem volna. fejszerű alak harapdált! Majdnem elájultam: csak óriási erőfeszítéssel sikerült visszanyernem az önuralmamat. és akkor jöttem rá. hogy ellenállhatatlan nevetőgörcs tört rám. amelynél csak a félelmem volt nagyobb. hogy énekeljek. – Itt jönnek! – mondta Genaro hangosan suttogva. de annyira meg voltam rémülve. ha kedves az életed! – hallottam don Juan suttogását. mielőtt átható sikoly szakadt ki belőlem. lehet. Hamisan. közvetlen közelről nézett rám. Én is beszálltam a kórusba. annyira félek. hogy végre kezd gyöngülni a vasmarok szorítása a bokám körül. . majd végül eleresztett. Genaróval együtt belefogtak egy népszerű dalba. amikor valami megragadott a bal bokámnál fogva. mintha tűkkel szurkálnának. Don Juan és Genaro hangosan felnevetett. Csípést éreztem. ha akarsz! – mondta Genaro hadarva és suttogva egyszerre. de fájdalom nélkül megragadott a könyökömnél és a tarkómnál fogva. mintha részegek volnánk. – Trióban énekeljünk! – javasolta Genaro. Éreztem. Teljesen lehánytam magam. ám valaki emberfeletti erővel. Meglehetősen sokáig kornyikáltunk így hármasban. rekedt hangon és annyira hangtartományukon túl kornyikáltak. hogy medvecsapdára. mintha valami sarkallná. amikor véletlenül mégis lenéztem.

– Énekeljünk újra! – tette hozzá. egy kis vizet fröccsentett az arcomba. amint ezt az olcsó szentimentalizmustól bűzlő slágert gajdolja. Don Juan a kulacsból. A víz befolyt a gallérom alá. hogy rögtön az az érzése támadt az embernek. amely a könyökömnél és a tarkómnál fogva tartott. amelyet mindig magával hozott. Úgy meghatódtam. nem hatott. túlzásba viszed a félelmet – mondta don Juan olyan tárgyilagos hangnemben. Valentina! Magam eléd vetem. ha a hegyekbe mentünk. hogy elsírtam magam. Mit számít az. Ha holnap úgy is meg kell halnom. – Olyan dalt énekeljünk. de az erőre. amelynek van valami veleje! Elegem van a bolerókból! Halkan megköszöntem neki a józanságát és nagyvonalú stílusát. az az érzésem támadt. Szenvedélyes természetem Miatt balsors a végzetem. amikor meghallottam. hogy elkezdik énekelni a "La Valentiná"-t.Annyira visszataszító volt az egész. hogy kell meghalni! Valentina. Ha az ördög is az! Tudom. Már ma mit ér az életem? Lényemet teljes egészében megrendítette az értékeknek ez a felfoghatatlan elvetése. A hidegtől helyreállt ugyan a fizikai egyensúlyom. hogy most értettem meg . hogy helyreállt a rend. – Azt hiszem. hogy kezdtem elveszíteni az eszméletem. Sláger még nem mondott nekem ilyen sokat! Miközben hallgattam a két öreget.

a legrosszabb. és mindketten nevetni kezdtek. hogy a halál velük van. hogy csupán a helyi parasztok lehetnek. Ez az apróság nyugtalanítani kezdett.hirtelen a harcoslét egész etikáját. Nagy riadalmamban szélsebesen megfordultam. sem zseblámpa. és megöleltem őket. s abból a tudásból merítenek bátorságot mindenhez. – A többiek a szövetségesek. Don Juan azt mondta. Nem akartam erre koncentrálni. Mielőtt válaszolhattam volna neki. Nem volt náluk lámpa. hogy meg kell halnunk. pedig az éjszakának ebben az órájában még szükség lett volna rá. és most jönnek. hogy don Juan figyelmeztetése már elkésett. de minden aggályom azonnal értelmét vesztette. Ott van a melleden az egész! Rám nézett. hogy emberek jönnek felénk. és leültetett a lapos sziklára. Arra a következtetésre jutottam. az az. hogy a harcosok a halál társaságában töltik életüket. Don Juan azt sulykolta belém. – Még csak most kezdődik a cirkusz! – mondta Genaro joviálisan. – Ne fordulj hátra! – kiabált rám. mi van. de a félhomályban nagy csoportot láttam mozogni. ha valaki mindentől okádik! De túl messze se menj. szabadok vagyunk. mert a régi látók még nem végeztek minden produkciójukkal! Olyan közel mentem hozzájuk. miközben megpróbált kényelmesen elhelyezkedni. akik mindent elveszítettek. . közvetlenül a hátam mögött susogó hangot hallottam. olyan hirtelen. ezért szándékosan ésszerűen kezdtem gondolkodni. amennyire csak az udvariasság engedte. mondván. Odamentem don Juanhoz és Genaróhoz. ám mivel ez eleve megváltoztathatatlanul a sorsunk. ami történhet velünk. Ekkor vettem észre. – Ők négyen a régi látók! – mondta. amikor észrevettem. hogy biztosan hangos gajdolásunkkal hívtuk fel magunkra a figyelmet. Ajkával a többiek előtt haladó emberekre bökött. Don Juan szó nélkül megfogta a karom. Éppen zavarni kezdett volna az állapotom. – Ne ülj hozzám túl közel! Ki nem állhatom. nincs mitől félniük. Don Juan az ujja hegyével megérintette a vállam. – A belépőjegy árát már megadtad. Nem tudtam tisztán kivenni az alakjukat. hogy kifejezzem végtelen hálámat és csodálatomat irántuk. hogy megnézzék. hogy semmi nem tart már fogva.

karjukat kinyújtva megpróbáltak megragadni. Ugyanolyan hisztérikusan nevettem el magam. kihúzott a karmaik közül. mint a kígyók. ne bámuld őket! – mondta don Juan. amikor a horda a don Juan által megmutatott emberek vezetésével rám szállt. Ha oda esnék le a földre. hogy a nevetésem a környező hegyekben visszhangzott. hogy három groteszkül eltorzult ember mászott fel mögém a sziklára. hogy szinte gépiesnek tetszett. lidércnyomásos grimaszt vágtak. A szövetségeseik lefognának. Olyan szörnyű volt. Megfordulván láttam. Don Juan olyan fürgén. hogy ne tudjanak megfogni. Szigorúan rám szólt. a szájuk tátva volt. amellyel meg akartak igézni. hogy a groteszk alakok ott vannak mögöttem. felém kúsztak. a látók meg szétmarcangolnának. és felcibált a sziklára. Olyan hangosan nevettem. ezúttal sikerült kiadnom magamból egy velőtrázó sikolyt. mintha valami elzárná a légcsövemet. don Juan mellém ugrott. mert remélte. ahol megálltak. . ugyanabban a pillanatban. Ahogy felálltam. A földön azonban a szövetségesek bárkit képesek legyűrni. kényükre-kedvükre ki lennék nekik szolgáltatva. hogy ne forduljak meg megnézni. Ösztönösen arrébb gurultam. mintha gyerekhez szólna. kínkeserves hörgés jött ki a számon. Tényleg olyan sivító hangot adtak ki. ahogy csak a tüdőmből kifér. ahol a látók el vannak temetve. hogy azért nem mondta el az egészet előre. mint a csúcsformában lévő atléta. hogy maradjak nyugton. Szinte elviselhetetlen érzés volt. A döntése majdnem az életembe került. amitől aztán magamtól leesek a földre. mintha vezényszóra cselekednének. de csupán siralmas. és sziszegni kezdtek. hogy felordítottam. Olyan egyszerre és olyan rendben mozogtak. mint a keselyűk. mint a denevérek vagy a patkányok. mi van mögöttem. – Kedvesem.Szavai már csak háttérként jutottak el hozzám. de ettől a szikláról a földre pottyantam. hogy a tekintetem a négy férfira fókuszáltam. és koncentráljak a tíz-tizenkét fős csoport élén álló négy emberre. Abban a pillanatban. Don Juan rám parancsolt. mint amilyen hisztérikusan féltem. akármennyire meg vagyok is ijedve. A szövetségesek egyáltalán nem képesek lelökni a szikláról. de meg tudnak rémíteni. mintha összehangolták volna a mozdulataikat. Mintha valami visszavisszatérő mozgássort ismételgettek volna. Sikoltani akartam. Hozzátette. mindnyájan előreléptek a lapos szikla széléig. semmit nem jelentettek. Előre-hátra lépkedtek. hogy kénytelen leszek magamtól látni és érteni mindent.

Újra kell rendeznem magamat. Mintha . Félelmem a csúcspontjára hágott. mintha megrökönyödtek volna. mondván. hogy megvilágosodjak. – Újra elkezdhetnénk énekelni – mondta don Juan tárgyilagosan. Azt feleltem don Juannak. Kinevetett. de mégis élnek. A szokásos tudatállapotomból az összerendezett világokba átvinni az érzéseimet voltaképpen már-már a magam paródiája. amint maguk közt megbeszélték. hogy ha a gyűjtőpontom valóban elmozdult. Irtózatosan rettegtem a szikla körül nyüzsgő emberektől. – Ne figyelj ezekre a bohócokra! – mondta don Juan. hogy valaki szembetalálja magát négy olyan emberrel. hogy ilyen esztelenséget kíséreljek meg. de nyomorultul kudarcot vallottam. Ennyi az egész! Az az érzésem. hiszen a félelemnek csak a köznapi élet emanációi közepette van létjogosultsága. Hevesen tiltakoztam. mint az a rögeszme. – Mit csináljunk? – kiáltottam vissza. – Vigyázz! Ez látó! – kiáltotta Genaro. és nem akarja hagyni. – Első vigyázó figyelmed megzavarodott. azért jöttünk ide. hogy a mindennapi életben ehhez még csak hasonlóan sem éreztem magam sohasem. Mindent világosan hallottam. Ki tudtam venni. előbb vagy utóbb ki kell gyógyítanom magam őrültségemből. Az ember leugrott a földre. mit tegyenek. Annyira félek. szemtől szembe. de nem figyeltem rá igazán. Számára az az őrültség. – Beszélgessünk úgy. ahogyan ő mondja.Az emberek azonnal megálltak. s ezért pillanatnyilag zavaros emanációkon izzik. ahogyan szoktunk. Aztán az egyikük felugrott a sziklára. s jóval kevésbé esztelen dolog bátran szembenézni ezzel a négy látóval. hogy a gyűjtőpontom elmozdult. – Tévedsz – mondta don Juan. egyáltalán nem vagyok abban az állapotban. akkor van számára egy hírem. és ezt nem tartja esztelenségnek. hogy látom őket. és úgy üvöltöttem. Azt mondta. és nem történne semmi. hogy a fejük le-fel mozgott. Le-fel ugrabugráltam. Először is azt kell felismerni. Azt mondta. amit mondott. hogy elveszítse az uralmat. hogy nyugodtan odamehetnél azokhoz a teremtményekhez. mint az állat. akik kétezer éve el vannak temetve.

a gyűjtőpont elmozdulását a fény változása jelzi. hogy valami ellenállhatatlan kényszert éreztem. Azt mondta. Don Juan meglepetésszerűen mellém lépett. . hogy don Juannak igaza volt. csak óriási. hogy hol van don Juan és Genaro. mintha valami izombetegség tört volna rám. Le nem vették. Nappal a fény nagyon elsötétül. Genarót nem láttam. nem voltak valódi emberek. mert állati félelmed vonzotta hozzád. de nem sikerült. különösen a velük való találkozás utolsó részében. Körülnéztem. hogy jó teljesítményt nyújtottam az eltemetett látók sírhelyénél. – Menjünk haza! – mondta. és odafussak az emberekhez. rólam a tekintetüket. Néhány percen át a vaksötétben hadonásztam. Többször hangosan szólítottam őket. fura teremtmények. Az volt a furcsa a dologban. Újra koromsötét volt. amely megköt bennünket. sárga szemű. Csak négyen emlékeztettek valamennyire is emberre. rájöttem. ami annál érthetetlenebb. Megpróbáltam megérinteni őket. ám ők sem emberek voltak. Amikor odaértem a csoporthoz. hogy hajnalodik. – Az egyik szövetséges azért csimpaszkodott bele a bokádba. – Hosszú út áll előttünk! Don Juan megjegyezte. mindaz a kötelék. A többiek különféle alakzatok voltak. A másik. Csak azt kifogásolta. Aztán észevettem. Hozzátette. hogy két eltolódást teljesen magamtól hajtottam végre. A kevésbé érdekes a merő rettenet volt. mert hiszen rájöttem magamtól. hogy a harcosoknak nincs mitől félniük. ebben csupán az állati félelem volt a segítségemre. – Onnan. Nem voltak ott. Amikor a félelem eltűnik. hogy az ég fénye megváltozott.arra készültek volna. hogy felálljak. – Honnan tudod. hogy ránk vessék magukat – különösen rám. éjjel a sötétből szürkület lesz. a fontosabb. Abszolút nem érdekelt az egész. eloldódik – mondta. hogy rájöttem erre? – kérdeztem. a teljes közöny. amelyeket az emberre emlékeztető négy kreatúra mozgatott. hogy szabad voltál. Abban a pillanatban két teljesen különböző érzésem volt ugyanarról a jelenetről. A jobb karom remegni kezdett. mint egy lapátra való port. hogy mértéktelenül el tudok merülni a félelemben. Az előbb még láttam. Valami szélhez hasonló egyetlen mozdulattal eltüntette őket. Végtelenül megsajnáltam ezeket a sárga szemű teremtményeket.

könnyen megeshet. hogy megnézzenek – felelte. Egyszer már megtette ugyanezt. – Mit akartak azok a látók a szövetségeseikkel együtt? – kérdeztem. A jobb orrlyukamból szivárogni kezdett a vér. ha eléggé rugalmas ahhoz. mihelyt elmozdul a gyűjtőpont. hogy sok időbe fog telni. a hátam közepén a lapockám alatt és a jobb oldali mellizmom felső részén. – Ideje egy kicsit eltolni a gyűjtőpontodat – mondta. – Kijöttek a szövetségeseikkel. Zúgni kezdett a fülem. Tegnap este éppen úgy megijedtél. hogy mi történt a látók sírjánál – kértem don Juant. A mexikói vidék és egyes városok is veszélyesek tudnak lenni. de első vigyázó figyelmed ereje nem hagyta. – Genaróval azt akartuk. hogy nagyon mélyre eltolódjék a gyűjtőpontod. mintha valami energiaáramlás el lett volna torlaszolva. – Magyarázd el nekem. ami veled történt. amíg képes leszel visszaemlékezni rá. és hitetlenkedve csóválta a fejét. . de akkor olyan messze elmentél a bal oldalba. hogy csak na! Nincs semmi jelentőségük a harcosok életében. – Képtelen vagyok beszélni veled. hogy tudomást vegyél róluk. – Az ilyen felismerésekből annyi van. hogy odacsalogassa a régi látókat. Nyitott tenyérrel három helyen megütött: a jobb csípőcsontom tetején. Genaro ezúttal csak azért volt ott. Bárkivel megtörténhet. csak az a baj. s most hirtelen újra mozgásba jött volna. – De komolyan elhiszed. Olyan volt. – Ne törődj ezzel! – mondta. ami idáig el volt dugaszolva. mindig szükségük van az ember segítségére. amikor ilyen idióta állapotban vagy. – Mivel nagyon alacsony az energiaszintjük. és mintha kinyitottak volna bennem valamit. mivel azonnal megszűnik az érvényességük. Don Juan elnevette magát. hogy nem vagyok képes megjegyezni valamennyi felismerésemet. amikor a látók és szövetségeseik egészen eddig a szobáig utánad jöttek. mint a múltkor. Ha valaki csak úgy belebotlik egy ilyen sírhelybe. hogy ezek az emberek bele is halhatnak a félelembe. hogy a félelem hatására hagyja elmozdulni a gyűjtőpontját. mennyire sajnálom.Elmondtam don Juannak. hogy azok a tolték látók még mindig életben vannak? – kérdeztem. A négy látó tizenkét szövetségest szerzett magának. hogy látni fogja a látókat szövetségeseikkel együtt.

Aznap egyenesen átmentél az ő világukba. Akik közülük a szövetségesek mintájának követése mellett döntöttek. minden eszedbe fog majd jutni. hogy az emberek butaságokat csinálnak. amilyenek valójában. mint most. akik a halállal dacolnak. ő és Genaro odacsalogatta őket a mi világunk peremére. a nem szerves tudomás hét sávja közül az egyikben. A látók azt gondolták. elhatározták. pontosan úgy – válaszolta don Juan. A látók persze már az első alkalommal. – De amikor a látók és szövetségeseik üldözőbe vettek. minden bizonnyal valamiféle búvóhelyre vágyódtak. mint te vagy én. – Nem – felelte.– Semmit – felelte don Juan. – Azt akarod mondani ezzel. fölfigyeltek az energiameződre. valóban összerendeztél egy világot a hét sáv egyikéből. így hát egyáltalán nem emlékszel erre. amikor visszatértél. hogy a legbizarrabb lehetőségeket is megvizsgálták. A továbbiakban don Juan elmagyarázta. A probléma az. hogy el tudod mozdítani a gyűjtőpontodat. hogy mivel meg kellett nekem mutatni azokat. Don Juan elmagyarázta. hogy élnek. – Mi voltunk azok. – Ugye. – Amikor a négy látó látta. mint a szövetségesek. Meggyőződésem. az először egy mély laterális eltolódás volt. don Juan? – mondtam. Végül is szinte áthatolhatatlan sorompó zárja el őket a mindennapok világától – a gyűjtőpont által felállított észlelés korlátja. hogy ott viszonylag biztonságban vannak. Amit én csináltam. hogy imádsz ostobaságokat művelni. – Úgy nem élhetnek. és találtak is ilyen búvóhelyet egy meghatározott helyen. nem? – De igen. azonnal felröpültek. amikor láttad őket. hogy én a hét világ közül az egyiket összeállítottam? – kérdeztem. Ez esztelenség lenne. hogy úgy élnek. mint a pokolbéli denevérek – mondta nevetve. s ettől a szövetségeseikkel együtt olyannak láttam azokat. hogy embernek lássam őket. de végül sikerült helyesbíteni az eltolódást. hogy ha már nem leszek veled. – Azt állítod. hogy jót lakmároznak belőled. Amikor Julian nagual még mellettem volt. ahová elhúzódhatnak. sokkal butább voltam. akik dacolnak a halállal. akik akartunk tőlük valamit. hogy néha a nagual jelenléte miatt van az. azt akarod mondani. amely lehetővé tette. hogy a régi látókat annyira foglalkoztatta a halál. Biztos vagyok benne – folytatta don Juan –. .

Életimádatuk számomra már felfoghatatlan. hogy nem érdekel. mert szerették az életet. pihenni és aludni szerettem volna. és általában azzal járt. Don Juan harsányan felnevetett. Don Juan elmagyarázta. hogy semmi más nem tud olyan nagy löketet adni a gyűjtőpontnak. mint az élet imádata? – kérdezte. – Bármennyire undorodsz is tőlük. mindjárt elhányom magam! – mondtam. és vitették magukat vele. számomra ez az egész olyan. ami képes az embert ilyen végletekbe sodorni. A jótevőm valami mást látott. A görgető lökete viszont más. közös volt. – Szeretni én se tudtam őket soha. Azt mondta. A régi látók ily módon mindig egyedül voltak utazásaikon. Don Juan fenntartás nélküli csodálatát fejezte ki ez iránt a teljesítmény iránt. Szerinte azért féltek meghalni. Ahelyett. de képtelen vagyok eltitkolni a csodálatomat irántuk. Más látó társasága az utazások idején mindig váratlan találkozás eredménye volt. amelyben részt vettek. don Juan? Undorodom tőle. mint a görgető. Elismerte. Be kellett vallanom don Juannak. Remekül mulatott. ráültek. Nem! . Ez a löket elképzelhetetlen magasságokba emeli a tudomást. hagyván. hogy megbeszéljük. noha a vállalkozás. előre kiszámíthatatlan helyzetekbe kerül. hogy nem voltak hajlandók föladni. hogy a Föld lökete csak a borostyánsárga emanációk beigazulásának az ereje. hogy ezek az ördögi emberek nagyon vakmerőek voltak – folytatta. mi a különbség a Föld lökete és a görgető lökete között. hogy a gyűjtőpontjukat elvigye az emberi lehetőségek legszélső határáig. Én így láttam. mint valami morbid rémtörténet vagy még annál is rosszabb szörnyűség. mi foglalkoztatta a régi látókat. de don Juan versenyt futott az idővel. nem pedig azért. hogy megadták volna magukat a görgető támadásainak. hogy verekedni kezdtek egymással az elsőbbségért. – Tudsz valami mást. tudod jól. és csodákat láttak. mi történt az előző éjjel. – Hogyan lehet életimádatnak nevezni ezt az egészet. Megkérdeztem tőle. a régi látóknak sikerült kitalálniuk valamit.Másnap Silvio Manuel házában don Juan nagyon korán reggel behívott a nagyszobába. A görgető hatására a gyűjtőpont új. Kimerült voltam. mert mohó kis szörnyetegek voltak. Azonnal belefogott a magyarázatokba. Ez a halál ereje. – Annyira szerették az életet. Az új látók számára a Föld lökete a korlátlan öntudat robbanásszerű kitörése. amelyet teljes szabadságnak neveznek. amivel – hajtóerőként használva – gyakorlati hasznát tudták venni a görgetőerőnek. azt azért neked is el kell ismerned.

valósággal szerelem kell ehhez az élet. a kaland. ahol az ésszerű érvek nem működnek. – Ha normál tudatállapotban lévő emberek most látnának. ezért a gyűjtőpontjukat az emberi sáv jobb széle mentén tolták el. A mohóság csak a közönséges dolgok világában működik. annál bizarrabbá vált álmodó testük. ha nem is szólsz egy szót sem arról. – A régi látók meg akarták őrizni testük hasonmását. Elmagyarázta. Szerettem volna tudni például. de vakmerőségükben és bátorságukban kikezdhetetlenek voltak. a titkok iránt! Csillapíthatatlan kíváncsiság és szörnyű nagy mersz! Jobb. hogy a külső szemlélő számára vajon úgy néz-e ki. de képtelen voltam rá. de maga is nevetett az egészen. hogy soha senki nem szállt szembe velük. hogy gyűjtőpontom olyan helyzetben van. . Alaposan helyre tett ugyan. hogy is néz ki ez a dolog.Eltévelyedéseiknek az volt az oka. A praktikákkal kiváltott eltolódások az ember sávjának közepe tájékán következnek be. Don Juan azt mondta. de nem kell elheveredned – felelte. ennél többre van szükség! Szeretet. Hallani is kínos! Don Juan szeme csillogott. Minden kétséget kizáróan tudtam. hogy valaki kimerészkedjen abba az irtózatos egyedüllétbe. Szerettem volna összerendezni a gondolataimat és az érzéseimet. Don Juan talán egy órára egyedül hagyott a szobában. hogy mihelyt elmozdul a gyűjtőpont. mint a rossz kölykök. ámde nagyobb fizikai erővel szerettek volna bírni. hogy mennyire föl vagy háborodva. – Te hajlandó lennél csupán mohóságból nekivágni az ismeretlennek? Kizárt dolog. mintha aludnék – ahogyan én Genarót aludni láttam. az első dolgom volt. úgy el voltak kényeztetve. micsoda szörnyű eredménnyel jár a jobb szél mentén történő mély eltolódás. azt hinnék. az ember gyakorlatilag alszik. mégis alszik az álmodó. Amikor don Juan visszajött. Ezek az eltolódások mindig szunyókálással járnak. Ahhoz. kába vagy részeg vagy. – Abszolút alszol. mégis ésszerűnek tetsző aggodalmak foglalkoztattak. – Éppen ezen a ponton vált el egymástól az új és régi látók hatalmának mibenléte – folytatta don Juan. hogy a normális alvás során a gyűjtőpont az ember sávjának egyik vagy másik széle mentén mozdul el. Minél mélyebben bemozdultak a jobb szélen. Tegnap éjjel magad is tanúja lehettél. és nem járnak szunyókálással. ahogy megpróbálta visszatartani a nevetést. hogy megkérdezzem tőle.

emberibb válaszokat keressenek. Neki úgy sikerült ebbe az egyedülálló állapotba kerülnie. – Az én jótevőmet is ugyanez a kérdés kínozta először. a félelemnek és a kételynek. azért érzem magam zavarban. könnyebben elhiszik. Ez a halállal dacoló illető. Egy bizonyos mélység elérése után azonban a középső tájékon elmélyedő álmodó fényfolttá válik. A fényfolt az új látók álmodó teste. akivel Sebastian nagual találkozott 1723-ban – folytatta. mégis – kelletlenül ugyan – teljes mértékben elhittem don Juan minden egyes szavát. Csak hallottam felőlük. – Az ésszerűségen alapuló kicsinyhitűség nem a te problémád egyedül – mondta don Juan. hogy valamivel jobban ki van szolgáltatva az érzelmeinek. azzal a különbséggel. hogy kételyei lennének. az álmodó olyan. Azt hittem. akik soha nem látták ezt az embert. minden nagual életét megváltoztatta. hogy milyen kutyaszorítóban érzem magam. A régi látók erősen emberi alakra idomított álmodó teste arra késztette őket. – A halállal dacolók között van még egy – mondta kurtán –. hogy az utcán találkozva vele megkülönböztethetetlen az átlagemberektől.Az új látók egészen mások – mondta don Juan. akit láttál. mintha don Juan nehezen találna szavakat. hogy azok. Furcsa. Ha gyűjtőpontjuk csak egy kicsit merül le. addigra már mindent sikerült visszaidéznie az emlékezetébe. mint amikor az emelkedett tudomás állapotába kerül valaki. ezért soha nem voltam tanúja annak. Később persze utólag minden az eszébe jutott. – Ők az emberi sáv közepe tájékán tartják a gyűjtőpontjukat. De hosszú időbe került! Amikor én találkoztam vele. hogy a személytelen álmodó test alkalmasabb az új látók tevékenységének alapját képező megértésre és a vizsgálódásra. Don Juan már-már idegesen játszott az ujjaival. Érzékeltettem vele. mint bárki más az utcán. Úgy tetszett. – Ettől a naptól számítjuk a mi águnk kezdetét. – Ez a halállal dacoló személy azonos azzal a régi látóval. Az a legfurább az egészben. aki több száz év óta a Földön él. hogy megtanulta tetszés szerint nyitni és csukni a hasadékát. hogy egyike az eredeti látóknak. Az én . akivel találkozott – volt akiét jobban. Komoly kételyeim voltak a történetet illetően. volt akiét kevésbé. hogy kérdéseikre is személyhez kötöttebb. Don Juan rám szegezte tekintetét. kellemetlen érzésem támadt. mert van egy dilemmám. 1723 ama nevezetes napja óta minden egyes naguallal találkozott. Don Juan azt is megjegyezte. aki annyira nem hasonlít ahhoz a négy látóhoz. ez a mi második kezdetünk.

amikor rátalál az emanációk megfelelő kombinációjára. amely. ő viszont különböző szívességek és tudományok formájában fizeti meg a bért. akik energiát cseréltek vele – felelte don Juan. abban a pillanatban ellenállhatatlanul bizonyossá válik majd bennem. hogy ez a régi látó miként kezeli a görgetőerőt. Azt az energiát. – Egyik nagualnak sem lett semmi baja azok közül. hogy valakinek baja esett ezen csereügyletek során? – kérdeztem. fickós fiatalemberként akadt össze vele. amikor először látta a régi látó embert. hogy az a látszata a dolognak. Az illető soha senkinek nem fedte fel annak a titkát. Úgy éreztem. – Képtelenség megtudni – mondta don Juan. szerintem. Az én jótevőm viszont fürge. – Előfordult. hogy az ember energiát kap. hogy egy kis fölösleges energiáért cserébe a nagualt rendkívüli képességekkel ajándékozza meg. Egy szép napon magad is tényszerűen meg fogsz győződni róla. hogy Sebastian nagual elnevezte "bérlőnek" ezt a névtelen embert. amelyet minden nemzedék nagualjától kölcsönbe vesz. hogy ez az ember létezik. Don Juan a továbbiakban elmagyarázta. Don Juan elmondta. bizonyos idő után elkezd tágulni. – Eltérünk a tárgyunktól – mondta. holott tulajdonképpen arról akartam beszélni. mert egyezséget kötöttek. – Lehet. ami – hogy úgy mondjuk – szállást jelent neki. de egyikük sem tudta. kizárólag a hasadéka bezárására használja. Sebastian nagual elmondása szerint. hogy ő azért érezte magát pácban. hogy ez az ember létezik. hogy mivel a gyűjtőpontom folyamatosan eltolódik. Julian nagual például tőle kapta a varázsmozdulatok . kénytelen vagyok ismét hangot adni ellentétes érzelmeimnek. eljön majd az a pillanat. hogy ennek az embernek sikerült bezárnia a hasadékát. Időbe telik. hogy miként zárja be a hasadékát. – Hogy sikerült bezárnia? – kérdeztem.jótevőm azt mesélte. akik szemtől szembe látták – Julian naguallal és Elias naguallal. hogy létezik. mert az ilyen teremtménnyel való találkozás okozta sokk rengeteg emanációt hány össze egy kupacba. az illető nagyon gyengének látszott. Ebből a szempontból nem fontos. mintha megpróbálnálak meggyőzni arról. hogy elhiszed-e vagy sem. amíg ezek az emanációk elkülönülnek egymástól. – Két másik naguallal is beszéltem. szinte a halálán volt. – Az ember azt vállalta.

– Ebben a pillanatban az élőlényeket egy tökéletesen fölfoghatatlan erő árasztja el. Az összes halállal dacoló alak. Don Juan szerint a szunnyadó emanációkban belénk zárt energia óriási erővel és kiszámíthatatlan hatókörrel bír. hogy kiemelje azokat az emanációkat. képes volt elmozdítani a gyűjtőpontját a szövedék egy pontosan meghatározott pontjára. kivéve azokat. azért. De egyiknek sem sikerült az eredeti helyzetébe visszavinni a gyűjtőpontot. . hogy ez az összes energia egyszerre szabadul fel – folytatta. Nem a görgetőerő repeszti meg a hasadékukat. amelyek a szövetségesükkel közösek. hogy az energiakölcsönzés során a régi varázsló addig mozgatja a nagual gyűjtőpontját. Azáltal. Az élőlényeket az egész életen át elaltatott emanációk hirtelen beigazulásának az ereje árasztja el. micsoda hatóköre lehet ennek az óriási erőnek. mintha mi sem történt volna. – A halál pillanatában az történik. majd az oly sokáig szunnyadó állapotban leledzett emanációk hirtelen beigazulásából támadó hatalmas energiakisülést hasznosítja. ha figyelembe vesszük. Ilyen óriási erő nem tud más szelepen keresztül távozni. Csak homályos képet lehet kialakítani arról. amelyekkel képes volt feléleszteni. a régi látó embernek sikerül korlátozott mennyiségű.hatalmát. illetve eloltani a szövedékén belüli emanációkat. hogy az emberekkel is fel tudják venni a kapcsolatot. Hozzátette. ahonnan a köznapi világ fölépül. akikkel a sziklánál találkoztam. A görgetőerő csak a szövedék összeroskadását idézi elő. hogy megcsapolja ezt az energiát. A jótevője meg volt róla győződve – s don Juan maga is teljesen egyetértett vele ebben –. hogy képesek legyenek érintkezésbe lépni vele. amelyek a szövetségesükhöz illettek. mégis gigantikus erejű energiakitörést előidéznie. hogy a halállal dacolok általában összes emanációjukat eloltották. hogy a mindennapi élet világában való észleléshez és cselekvéshez szükséges energia az ember szövedékébe zárt emanációk alig egytizedének a beigazulásából ered. csak a résen át. mivel ez az erő soha nem lép a szövedéken belülre. amíg a nagual fényszövedékén belül a gyűjtőpont ki nem emeli a szövetségesek emanációit. így tudták valamilyen formában utánozni őket. Don Juan elmagyarázta. aszerint hogy fiatalnak vagy öregnek akart-e látszani. – Szerinted hogyan juttatja el a testébe ezt az energiát? – kérdeztem. hogy a nagual szövedékén belül szunnyadó emanációknak csak bizonyos korlátozott és nagyon különleges spektrumát igazítja be. A bérlő viszont simán képes visszatolni a gyűjtőpontját oda. hogy régi látó emberünk megtalálta a módját annak.

Minden segítség nélkül el kell mozdítanod a gyűjtőpontodat. amelyek segítenek a gyűjtőpontunk elmozdításában. Külön kiemelte. a rejtőzködést. mégis tudnunk kell. amelyből nem tud kitörni – válaszolta don Juan. és elér egy bizonyos mélységet. hogy belekerült egy körbe. hogy nem tud változtatni rajta – a maga által kialakított helyzet csapdájába esett. hogy megítéljük. hogy milyen hatással van ez a három eljárás a gyűjtőpont mozgására. Utolsó magyarázatában részletesen elmondott mindent arról a két erőről. áttör egy korlátot. – Miért csinálja ez a régi látó. mindaz. Az új látók által kidolgozott három eljárást. – Az én véleményem az. s egy másik nagy emanációs sávra kell beigazulnod. a Föld löketéről és a görgetőerőről. amint azt is. Amikor az újonnan beigazult emanációk energiája ezen a nyíláson keresztül kiáramlik. és mi is álljuk a szavunkat. – Egyetlen dolog maradt már csak hátra számodra. hogy aprólékos részletességgel megvitatta velem a tudomással kapcsolatos valamennyi igazságot. a régi látó ember a saját hasadékán keresztül magába fogadja ezt az energiát. amit tőlem tanultál s amiről velem beszélgettél. hogy betartsa ezt az egyezséget. amit csinál. 16 Az ember mintája Rögtön ebéd után leültünk don Juannal beszélgetni. amelyeket a régi látók felfedeztek. mielőtt befejeződne a tudomás művészetének magyarázata – folytatta don Juan –. – Addig mozgatja a nagual gyűjtőpontját. A maga részéről mindent megtesz. amely szerint az új látók elrendezték ezeket az igazságokat. – Egyezséget kötöttünk vele. a szántszándékot és az álmodást is ismertette velem. önmagádtól át kell törnöd az észlelés korlátján. hogy megrepeszti a nagual hasadékát – felelte don Juan. Egyetlen dolgot tehet. hogy amikor a gyűjtőpont elmozdul szokványos helyzetéből.– Úgy. Kijelentette. amit csinál? – kérdeztem. hogy végére értünk a magyarázatoknak. hogy emanációkat tudjon rendbe . merő szócséplés marad. hozzátéve. amíg meg nem nyílik egy kissé a hasadék. Bejelentette. Elmagyarázta. hogy most már azt a sorrendet is tudom. olyan hosszú ideig elnyújtja szövetségesre emlékeztető létformáját. Minden köntörfalazás nélkül belevágott a mondandójába. hogy az ő útja nem a szabadsághoz vezet. Nem a mi dolgunk. ameddig csak lehetséges. Ő is tudja ezt. Ha ezt nem teszed meg. ami egy pillanatra megszakítja azt a képességét.

Ilyenkor azt tapasztaljuk. Tekinthetjük elvonatkoztatottan az észlelés korlátjának. és hízásra is hajlamos vagyok. gyakorlatias észjárású ember. a ködfalat láttam. ha az átmeneti időszakot felfoghatatlan elvonatkoztatásként szemléljük. hogy jobb. Don Juan és Genaro könnyesre nevették magukat. Don Juan szerint háromféle módja van annak. Azt mondta. embertelen. képtelen vagyok megváltoztatni ezt a rögzült képzetet. Ezért inkább azt javasolta. Genaro hozzátette. hogy érthető. aki egyáltalán nem csüng imádattal az emberi számvetés megnevezésein. Valahányszor abba a helyzetbe kerültem. Megdöbbentett és lesújtott ez a durva kritika. Én azonban mindig azt szerettem volna tudni. hogy ráadásul szeretek mindenben önigazolást keresni. A régi látók ezt a pillanatot ködfalnak nevezték. Úgy nevettek. vagy láthatjuk ködfalnak. hogy ezen a korláton túljussunk. hogyan lehet . hogy a gyűjtőpont más világok összeállításának gyakorlása során tesz szert tapasztalatra az eltolódást illetően. köd támad. érzékelhetővé tehető. Miután rövid ideig megnyugvást leltem a ködfal látásában. hogy ami felfoghatatlan. egyet kellett értenem don Juannal abban. Don Juan ezután elmondta nekem. Don Juan erre csak annyit mondott. ami felfoghatatlan. azt hagyjuk meg felfoghatatlannak. Én viszont nem vagyok hajlandó az egész számvetést mindenestül sutba vágni. hogy hirtelen üresség támad az észlelésben. mert betegesen komor vagyok. hogy nekem is muszáj volt velük nevetnem. hogy ezáltal valamit. mintha teljes testünkkel áttörnénk egy kemény papírfalon. A don Juan mellett eltöltött inaskodásom ideje alatt mesterem számtalan alkalommal rávezetett az észlelés korlátjának látására. Don Juan figyelmeztetett.igazítani. hogy a régi látók is ilyennek szerették látni. hogy áttörhettem az észlelés korlátját. megkötött állapotától. és ne tegyük az első vigyázó figyelem számvetésének részévé. ha az ember ködfalnak látja ezt a hiányt. és van abban valami megnyugtató. ám ennek az a komoly veszélye. következésképpen nehézkes. Először tetszett nekem a ködfallal kapcsolatos elképzelés. addigra azonban már képtelen voltam elszakadni tudomásom rögzült. Ő alapjában véve vidám természetű. A múltban egy alkalommal elpanaszoltam don Juannak és don Genarónak. hogy bár valami másnak szeretném látni. és ebben nagyon különbözünk egymástól. nagyfokú biztonságérzetet ad. sötét lelkű és gyakorlatiatlan vagyok. és nagyon rossz kedvű lettem tőle. ijesztő dologgá alakítunk át. mert amint elakad az emanációk igazulása.

mint a jó. Az ember mintája a Sas emanációinak az a darabja. amely mindenben szerepet játszik. Ha egy másik igaz világot akarok elrendezni egy másik emanációs sávban – mondta –. vesd el magadtól! Az új látók mindig nagyon pontos számvetéseket szoktak készíteni. – A tudomás művészete adja a löketet a gyűjtőpontnak. hogy magad is meg tudod adni a választ – felelte. erős ragasztó. – Az ember mintája hatalmas emanációs fürt a szerves élet sávjában – mondta. hogy sokat beszélt számvetésünk egyik legerősebb oldaláról – Isten fogalmáról. a számvetés. emberi lények. Most újra megkérdeztem. – mondta. – Mi az ember mintája? – kérdeztem. Legyél harcos. Végül is mi. anélkül hogy bajt okoznának vele maguknak. Don Juan tudta. amelyet a látók közvetlenül láthatnak. miközben csóválta a fejét. noha a leghomályosabb elképzelésem sem volt róla. hogy láttam az ember mintáját. – Ez az. mint aki érti a dolgot. hogy a gyűjtőpontomat valamennyi kötelékétől megszabadítsam. Don Juan emlékeztetett rá. A számvetésnek ez a vetülete olyan. hogy van ez. . – Sokszor segítettünk már neked abban. hogy nem. A számvetéstől megválva a gyűjtőpont szabaddá válik. a gyűjtőpontot a szántszándék mozdítja el. elég kevés olyan dologgal bírunk. számolj le a belső beszélgetéssel. hogy mivel a be-igazulás az az erő. készítsd el számvetésedet. amely meghatározott helyen van rögzítve. köteles vagyok megtenni egy lépést. – Ez a lépés az ember mintájának a látása. Ellenségünk s egyben barátunk is a belső beszélgetés. amit ma minden segítség nélkül meg kell tenned. Ha egyszer don Juan azt állítja. hogy a gyűjtőpontom kimozduljon a szokványos helyzetéből. de visszatartottam magam. amely az eredeti helyéhez köti a gyűjtőpontot. mi megy végbe a gondolataimban. amely a sajátunk. miről beszélek. hogy lásd – mondta don Juan. Majdnem azt mondtam. mert ez a halmaz csak az ember fényszövedékén belül jelenik meg. akkor biztosan így volt. – Azért hívják az ember mintájának. Úgy mosolygott rám. – Tudod. amelyeken aztán jót nevetnek. lényegében gyűjtőpont vagyunk. mindig azt mondta. Amikor don Juant a múltban erről kérdeztem. majd ha kész.megadni az első löketet ahhoz. – Immár abban a helyzetben vagy.

hogy nincs elegendő idő a szántszándék bővebb taglalására. Mindegy. a tudomás mérhetetlenül nagy birodalma terül el. Figyelmeztetett. de én az óramutató járásának megfelelő irányt kedvelem. az egész világgal szemben. amikor a vereségérzet olyan hevesen fog rám törni. s amely majdnem ott van. Hihetetlenül ingerült lettem magammal. Tárgyilagosan csak annyit mondott. Ezen a területen a harcosok mindenféle helytelen cselekedet áldozatává szoktak válni. ahol az észlelés korlátja feltűnik. Don Juan azt is mondta. nincs tovább. milyen irányban. hogy a te parancsod a Sas parancsolata – mondta. – Kár – panaszkodtam don Juannak –. Addig is parancsold meg magadnak. elegendő energiát kell összegyűjtened. – Az új látók egy nagyon egyszerű dolgot szoktak javasolni arra az esetre. . Don Juant hidegen hagyta a dühöngésem. ilyenkor még nem tudható. hogy a gyűjtőpont szokványos helyzete és a között a hely között. mivel menthetetlenül lesznek olyan alkalmak. – Ez a lényege a szántszándék misztériumának. – Ahhoz. ahol a kétely megszűnik létezni. hogy a gyűjtőpontodat ebbe a helyzetbe tudd elmozdítani. nem sikerült felidéznem emlékezetemből az ember mintáját. – Az észlelés korlátjának áttörése az utolsó feladat a tudomás művészetének elsajátításában – mondta. és soha ne veszítsem el az önbizalmamat. mintha a Sas parancsolata lenne. Utazz egy kicsit az emlékezetedben! Emlékezz arra. hogy a düh a gyűjtőpont ingatagságának természetes velejárója. elmozdul-e a parancsnak engedelmeskedve vagy sem. az elkeseredés. – Hosszú időnek kell még eltelnie ahhoz. hogy már-már azt fogom hinni. hogy a gyakorlatban tudd alkalmazni azt az elvet. Ez a szántszándék valódi művészetét helyettesíti. hogy a legmaróbb kételyek közepette sem fogsz visszarettenni! Hosszú folyamat eredményeként fogod csak úgy hallani és úgy teljesíteni ezt a parancsot. A szemmozgás pillanatnyi eltolódást idéz elő a gyűjtőpont helyzetében.Hosszú szünet után szólalt csak meg újra. hogy legyek résen. ha a türelmetlenség. Ettől a mozgástól megkönnyebbül az ember. don Juannal. a harcos ilyenkor forgassa körbe-körbe a szemét. mit csináltál! Hiába igyekeztem. – Azt mondják. a harag vagy a szomorúság útjukat állná – folytatta don Juan.

hanem energiamintaként. Az egész úgy kezdődött. nem érünk rá a szokásos lassúságommal vacakolni. amelyek az emlékezetembe idéznék. hogy rám nézve melyek a következményei annak. hogy a jelen pillanatban képes legyek újrarendezni azokat az emanációkat. hogy a harcos egyedül. hogy ésszerű feltevéseim és racionális félelmeim egyaránt akadályoznak abban. amitől újra bátorságom támadt. mindent megértenék abból. Azt mondta. és azt mondta. amelyeket darabokra kell törni ahhoz. Ezáltal mindketten több év izzadságos fáradozásaitól menekülnénk meg. aki útra kel az ismeretlenbe. Don Juan folytatta az ember mintájának a magyarázatát. hadd tolódjék el a gyűjtőpontom. kikezdhetetlen létállapotban kell leledzenie. ha minden ésszerű feltevéstől és racionális félelemtől mentes. hogy meglássa a megismerhetetlent. de szemlátomást nem akart hallani erről. Rám kacsintott. amely egy alaktalan biológiai masszára rányomja az emberség tulajdonságait. miközben a Sonorai-sivatag lábánál fekvő hegyeket jártuk. hogy lazuljak el. Újra és újra megismételte a következőt: ahhoz. Hozzátette. majd emlékezetemben felvillant valami. igazán fontos. amit velem művel. hogy századszor is megpróbáljam elmagyarázni neki. ahogyan don Juan javasolta. mint amikor váratlanul kiszakad egy túlzsúfolt lomtár ajtaja. Megálltunk pihenni. és forgassam a szemem. mert mindannyiunknak vannak bizonyos ideái. Don Juan tovább magyarázta tanítási módszerét. a látó embernek. amikor don Juan katolikus neveltetésem szempontjából a legszentségtörőbbnek hangzó dolgokat közölte velem. hogy megtanít nekem bizonyos dolgokat. korábban már láttam. S mivel az idő sürget. Évekkel korábban történt. Nógatott. ha egyszer látnám az ember mintáját. eléggé emlékezetes alkalommal. – Az egyik dologból jön majd a másik. minden külső segítség nélkül lássa a mintát. mintha csak erről-arról fecsegnénk. Don Juan részletesen elmondta. és azt mondta. hogy szabadok lehessünk.– Egy szép napon majd minden újra eszedbe fog jutni – nyugtatott meg. Nem a Sas emanációi szempontjából beszélt róla. Körbeforgattam a szemem. hogy bizony láttam már az ember mintáját. az ember akkor van kikezdhetetlen létállapotban. Egy varázsszóra úgy fog kidőlni belőled az egész. Don Juan arról beszélt. Én . hogy először emlékezzem arra. hogy újra tudjam látni az ember mintáját. mi az ember mintája. hogy láttam már az ember öntőmintáját. milyen érzéseim vannak az egésztől. azért fontos. Szinte azon nyomban minden kényelmetlen érzésemről elfeledkeztem. Letelepedtünk egy-egy nagy kőre. amiből rögtön eszembe jutott. Helyette tudatállapotszintet változtattatott velem.

hogy valahányszor a két fél forma egymásba kattan. egy-egy emberi lény alakul ki. Ezután végtelenül zavarba ejtő magyarázatba kezdett. Mivel azonban a maga könyörtelen módján csak verte és verte belém a saját álláspontját. hogyan gondolja. hasonlóképpen a régi látó emberekhez. A két tenyerét összeösszecsapva mutatta. hogy véleményem a hitre épül. bárki más hitéhez hasonlóan. az ember mintája olyan. A misztikusok évszázadok óta megrendítő formában számolnak be élményeikről. és megmondtam neki. A minta az Istenünk. Hozzátette. miről is van szó. Don Juan magyarázatát hallgatva szörnyű szorongás tört rám. Bár udvariasan hallgattam. a régi látó emberek és a mai misztikusok egy dologban megegyeznek egymással – mindketten látták az ember mintáját. Don Juan véleménye szerint emberi gőgtől és önközpontúságától bűzlik. hogy mi az. Azt mondta. értéküket csorbítja az az alapvető és sajnálatos hiba. hogy az ember mintája nem teremtő lény. hogy az ember mintáját mindenható. mert a semmiből teremtett minket saját képére és hasonlatosságára. . Noha sohasem tartottam magam gyakorló katolikusnak. ha valaki térdre borulva imádja az ember mintáját. és meg is érteni. hogy mi az. hogy én hiszek Isten létezésében. nem pedig azért. s minden faj minden egyede a saját fajtájára jellemző tulajdonságokkal bír. hogy szünetet tartson valahol szentségtörő szentenciáinak áradatában. akik az ember mintájában barátságos szellemet. az ember védelmezőjét láttak. hogy don Juan mechanikus példán próbálta meg részletesebben elmagyarázni. amely nem jelent semmit. Azt mondta. hogy megvilágítsa az ember mintájának mibenlétét. amit mondott. alig vártam. Isten létében való hitem. hogy témát válthassunk. de egyikük sem értette meg. csakis hallomáson. Bármily szépek is azonban ezek a beszámolók. Az új látók arra a felismerésre jutottak. végül mégis közbevágtam. istenkáromló és szentségtörő gondolatai megdöbbentettek. különösen azután. mint valami gigantikus érmenyomó gép. mivel azok vagyunk. s mint ilyen csak másodkézből eredő meggyőződés. nem pedig látomáson alapul – mondta. hogy képesek legyenek egyszerre látni az ember mintáját. Don Juan szerint kizárólag az új látók rendelkeznek azzal a józansággal. hanem minden elképzelhető és elképzelhetetlen emberi tulajdonság mintája. aminek a minta formál minket. Don Juan azzal vágott vissza. mindentudó teremtőnek hiszik. Érzékletesen elő is adta.legalábbis így értettem. amely szüntelenül ontja a szállítószalagon érkező emberi lényeket. hogy minden fajnak megvan a maga mintája.

mi az. nem más. forma. Következésképpen az új látók látták. hogy szépsége egyfajta harmóniaérzetből. mivel a gyűjtőpont véletlenszerű elmozdulásából származik. Aztán az a gondolatom támadt. A látvány mindennél pompásabb. Egyszerűen az ő termékei. Ereztem. amitől sugárzó fénybe röpültem – a legbékésebb és leggyönyörűbb üdvözültség áttetsző forrásába. Az ember mintája ugyanis semmilyen körülmények között nem képes közbelépni az érdekünkben. amit don Juan mondott. hogy amit Istennek nevezünk. anélkül hogy a kételynek akár csak az árnyéka is megérintett volna. mint a misztikusok. hogy szemtől szemben vagyok Istennel. elmondhatatlanul gyönyörű volt. hogy szinte kiabálni kezdtem volna vele. mondván. Tovább ingerelt. Amikor már olyan dühös voltam. szükségszerűen ugyanazt a téves ítéletet alkotnám. Megállíthatatlanul folyt a könnyem. nem képes megbüntetni bennünket. hogy a minta maga Isten. abból az érzésből. Isten a szeretet és a megbocsátás.Közölte azt is. . Micsoda pazar bőség! Tudtam. csak az új látók képesek becsületesen megítélni ezt a kérdést. amikor mással nem pótolható energiájukat olyasvalami felé fordítják. amelynek semmiféle hatalma nincs. Az ember mintája pontosan az. Nagyon lehangolódtam attól. amelyet aztán embernek hívunk. hogy még ha tudnék is látni. Don Juan a misztikus élményt véletlenszerű látásnak nevezte. még mélyebb emelkedett tudatállapotba hozott. vagy megjutalmazni minket jótetteinkért. és mitől olyan szépséges. Enyhet adó hely. amely a szövetszálszerű elemekből egy bizonyos meghatározott csokrot köt. annál ingerültebb lettem. Tudtam. Aki csupán látja az ember mintáját. hogy hosszú út után végre biztonságosan megérkezett az ember. őt azonban nyilvánvalóan hidegen hagyta lelkem mély és őszinte háborgása. mint az emberség statikus ősalakja. sirattam magamat. Minél tovább beszélt. amelynek semmiféle hatalma nincs. mindennek forrásával. mégsem tudtam rájönni. A tündöklő fény látványától gyarlónak. gépiesen azt feltételezi. hogy nyugalmat és megkönnyebbülést lélegzek be és ki. újjászületettnek éreztem magam. Megfürösztött a fény. amely csak egyszer esik meg valakivel. viszont akkor látják az ember mintáját. hogy Isten szeret. tisztának. amikor csak akarják. ha rosszat teszünk. amit a neve mond nekünk – minta. A magam szubjektív nézőpontjából mérhetetlenül hosszú ideig láttam a fényt. akik módszeresen kizárták a véletlenszerű látás lehetőségét. a véletlenszerűen látó emberek megbocsáthatatlan bűnt követnek el. Rácsapott a jobb oldalamra a csípőcsontom és a bordám között. gonosznak éreztem magam. oázis volt ez a fény a körülöttem lévő sötétségben. Azt állította. öntvény. az ember mintájának a lenyomatai vagyunk. a béke és a nyugalom érzetéből nő ki. és semmi jelentősége nincs.

– A nagual tesz téged képessé arra. akiből áradt a karizma. és mit akarok mondani neki. gyötrő lelkiismeret-furdalás. a szeretet. Ő mondta azt. nem azért. ahol az ismeretlenbe tartó utazók egy kis időre békére és derűre lelnek. . amit láttam. a bizonyosságok és a kételyek keveréke. Mégsem akartam elismerni. hogy igaza van. álló ez a hely. Egy embert. félig állítás volt. És igaza volt! A látomást Juan Matus nagual szította. imádni akartam Isten megszemélyesített alakját. prédikáljam ki mindenkinek. – A nagualt nem tudod leteremteni – súgta a fülemben. induljak. pihenőhely. A tükörkép az ember képe volt. ez a nagual hatalma. Egy fényességes embert. lelkesült rajongás. de don Juan közbelépett. az őszinteség és az igazság. mert végtelen hűséget és szeretetet éreztem az előttem lévő istenalak iránt. A maga bohó-cos módján arra buzdított. Megkötözött a látás. amitől elvesztettem szemem elől Istent. Don Juan kigúnyolt. amit látok. tudtam. lázongtam istenkáromló. hanem egyszerűen azért. ami jó! Soha nem volt még részem olyan felindulásban. Térdre vetettem magam.Hirtelen don Juan hangját hallottam a fülemben. mert dacosan ingerült vagy konok lettem volna. akár lelki vezetőnek is kiadhatom magam. Azt mondta. de meddő. ha tetszik. noha nagyon hasonlított rá. ami félig kérdés. a megértés. Szenvedélyesen tiltakoztam az ellen. Irtózatos szívfájdalom maradt bennem. hogy nem Isten az. Ahogy minden tőlem telhető szenvedéllyel és elragadtatással bámultam a világosságot. szentséggyalázó szavai miatt. akiből remek pap válna – most már. mit érzek. amit don Juan mondott. hogy láss! Ez a nagual fortélya. és egy embert láttam megjelenni. tovább kell mennem. de képtelen voltam megtörni a látás igéző hatalmát. Nem don Juan hangja volt. hogy felfigyeltem valamire a fülemben hallható hanggal kapcsolatban. a minta csak egy állomás. Nagyon könnyeden. hogy nosza. hanem az ember mintája. Kegyes és vigyázatlan embernek titulált. Az ő fortélya és az ő varázshatalma láttatta meg velem Istent. Don Juan pedig mintha pontosan tudta volna. A minta ugyanakkor sík tükörképnek látszott a tükörrel egyetemben. mintha összesűrűsödött volna a fény. akinek módja nyílt látni Istent. de nyilvánvaló érdeklődéssel mondott valamit. Szerettem volna jól leteremteni. amilyet ennek az embernek a látásakor éreztem. a kulcscsontom alatt megütötte a bal felső mellkasomat. A nagual a te kalauzod! Ezen a ponton történt. aki mindannak az összessége volt.

megkérdeztem tőle valamit. otthonos világ. he? – tette hozzá don Juan mosolyogva. amit akkor csináltam és éreztem. Amikor felbukkantam és tanító lett belőle. Az új látók erre azt mondták. Azt hittem. hogy Isten férfi. minden ember tökéletes gyakorlottsággal képes azonnal visszaállítani az eredeti helyzetét. mintha semmi nem számítana. ami történt velem. Azon a napon például. hogy a teljes hiábavalóság érzése tört rám. – Ez csak érzelmi benyomás – felelte don Juan. valahányszor művileg előidézett gyűjtőpont-eltolódás következik be. ami valami egészen új dolog volt a számára. Don Juan elmagyarázta. Mindent éreztem. hogy lássam az ember mintáját. Minden. meg fogod tudni érteni. Soha nem volt módja ellenőrizni ezt a vélekedését. nyilván át kellett esnem a gyűjtőpontom eltolódásán. hogy a múltban már milyen előrehaladást értem el. ahogy a rendkívüli tisztánlátás állapotába kerültem. hogy mivel a gyűjtőpont álmunkban általában el szokott tolódni. – Ismerős. s folytatjuk a dolgunkat. szilárdan el van raktározva valamelyik nem használt emanációban. Korábban azt hitte. mire emlékeztem. Olyan volt. hogy az új helyzetben erővel helyre tudjuk állítani a gyűjtőpont stabilitását. hogy miután ilyen világosan megértettem valamit. amikor megláltattam veled az ember mintáját. hogy az új látók következtetéseinek értéke mindaddig nem válik világossá. mintha mi sem történt volna. ebből a szempontból az számít. amíg az ember nem próbálja meg elmozdítani egy másik ember gyűjtőpontját. ami megdöbbentett a maga szörnyen fura voltában. hogyan lehet. függetlenül attól. mivel mindig mindent elölről kell kezdenem. Állandóan újraegyensúlyozzuk magunkat. Megkérdeztem don Juantól. időnként egészen távoli helyzetekbe. Hamarosan rájött azonban. rájött. Megjegyezte.– És az ember? – kérdezte. s nem elegendő a helyéből kimozdítani a gyűjtőpontot. hogy igen. – Teljes félreérzés. Az évekkel korábbi érzések és felismerések mégis olyan élénken kerültek elő. rendkívül lassan képes csak megérteni valamit. hogy magáról mindig azt gondolta. Valami meghatározhatatlan dolog kezdett derengeni számomra a maga mérhetetlen nagyságában. – Isten férfi! Micsoda megkönnyebbülés! Miután elmeséltem don Juannak. ha látni fogod. mivel nem volt mihez viszonyítania. Ahhoz. magamnak is volt ilyen félreérzésem. Ezt tartották az egyetlen megvitatásra érdemes . hogy a megértést képtelen dolog felgyorsítani. tökéletesen elfelejtettem. amit évekkel ezelőtt csináltál. – Nem felejtheted el. Részemről ez igazi félreértés volt.

Ennél is fontosabb volt számomra az. mert a gyűjtőpontom nem eléggé stabil még ahhoz. és vette fel az ember mintájának a képét. Most jutott eszembe. Tudták azt is. s az ember öntőmintája nem lehet más. Igaza volt abban. mert a férfi Isten álláspontját tarthatatlannak tartottam. hanem azért. hogy mindig férfinak láttam az ember mintáját. Csöndben elmentünk a térre. Szerinte. mint az álmok: az álmok is képesek elmozdítani a gyűjtőpontot. s ezért laterálisán eltolódik az ember sávján belül. ha nő lennék. .tanítási módszernek. Ekkor értettem meg mindazt. apránként lehet csak véghezvinni. amelyet csigatempóban. hogy miért látom Istent mindig férfinak. és az utcán végigrohanva kifutottam a külvárosba. ahányszor akarják. hogy sétáljunk egyet a városban. amikor azt mondta. de mielőtt odaértünk volna. borostyánszínű fény alakjában megláttam az ember mintáját. miért van az. ugyanis nem a köznapi világ értelmezési szövedékén belül bírtak jelentőséggel. A varázsfüvek elvileg ugyanolyan hatással vannak a gyűjtőpontra. hogy az új látók tanácsait követve inaskodásom kezdeti szakaszában varázsfüveket használt. ahol – mintha épp rám várna – ragyogó. Don Juan kijelentései egyáltalán nem voltak istenkáromlóak és szentségtörőek. hogy hosszú folyamatról van szó. hogy a varázsfüvek az Isten háta mögé is képesek ellökni a gyűjtőpontot. Ugyanaz a helyzet. nőnek látnám a mintát. Egy hídhoz értem. Don Juan elmondta. mint férfi. A gyújtópont laterális mozgása a szinte elkerülhetetlen vágy vagy szükségszerűség miatt következik be. hogy az új helyzetéhez tökéletesen odaragadjon. mint amikor az észlelés határát ködfalnak látom. Legvégül nem amiatt szűnt meg számomra Isten lenni. a határ leggyakrabban falat jelent. Mármost a tanító az ilyen eltolódás elbizonytalanító hatásait használja fel annak az elképzelésnek a megerősítésére. Soha nem tudtam azonban megérteni azt. Don Juan felállt. amit látnak. amit don Juan mondott róla. Megkérdeztem don Juantól. Minden egyes újabb alkalommal egyre csökkent bennem az iránta érzett szenvedély. hogy ezek a látók rendelkeznek azzal a józansággal. Azt felelte. hogy az emberek között lássam az ember mintáját. meleg. ideje. amit don Juan mondott. Az új látók tapasztalatból és látás útján tudták. féktelen energia támadt bennem. azért. mondván. hogy az új látóknak megvan az a végső előnyük. hogy az általunk felfogott világ soha nem végleges. hogy képesek vizsgálat tárgyáva tenni azt. hogy a felfoghatatlant a számunkra legismertebb fogalmakra fordítsuk át. de a varázsfüvek nagyobb és átfogóbb eltolódást tudnak előidézni. hogy annyiszor láthatják az ember mintáját. hogy további öt alkalommal láttam még az évek során az ember mintáját.

hogyan tolódik el a gyűjtőpont. S ilyenek voltak a körülöttem mozgó parányi emberkék is. s még mielőtt eltűntem volna a jelenlétéből. a minta fény lesz. az az egyetlen értéke. – Láthatod embernek. hogy meg tudtak volna érinteni. hogy óriási változáson mentem át azóta. amit adni tudott volna cserébe. a minta emberi lény alakját ölti. mégis határtalan szenvedéllyel imádtam. hanem magáért a szeretetért. hogy valami el akar vonszolni onnan. ekkor értettem meg valamit. Hirtelen ott találtam magam a hídon térdepelve. Az ember mintájának nem volt hatalma. – Az ember mintáját kétféleképpen lehet látni – mondta don Juan abban a pillanatban. Elmondta. amit ma csináltál. láttam. bár abban a pillanatban a lehető legsebezhetőbb voltam. Azt hittem. akik leplezetlen kíváncsisággal bámultak engem. Don Juan odalépett mellém. hogy az a helyzet. amit láttam és tanultam. ha viszont az ember sávjának középső részében tolódik el a gyűjtőpont. hogy gyűjtőpontod a középső részben tolódott el. Néhány paraszt állt ott. Én azonban túl voltam azon. ahol az álmodó test és az észlelés korlátja megjelenik. hogy először láttam. . amely a szemem elé tárult. amit don Juan oly sokszor mondott nekem. ami odaadható. nem annyira a vallásos hevület miatt. hogy az ember mintája lefelé és fölfelé egyaránt a végtelenbe nyúlik: s a híd az. nem azért. nagyon közel van ahhoz a ponthoz. csak még nagyobb. de nem tudtam kimondani. hogy látni kell és meg kell érteni az ember mintáját. felsegített. és nevetett rajtam. mert egy nagy erő arrébb sodort. Mindennek ellenére mindaz. Az ember mintájának a látványa minden korábbinál döbbenetesebb volt. hiszen nincs neki semmije.Térdre borultam. egy ígéretet kiáltottam az ember mintája felé. amint leültünk. amit akartam. hogy megvédjen vagy megkíméljen engem. parányi kis karcolás az örökkévaló testén. és láthatod világosságnak. Ezért tanácsolják azt az új látók. Ha laterálisán tolódik el. Attól függ. Az volt az érzésem. Boldogan maradtam volna az ember mintájának a szolgája. amelyet iránta éreztem. amely csupán kis kagylóhéj. vagyis hogy az igazi szeretet nem lehet befektetés. és visszakísért a házhoz. Minden gőg nélkül éreztem. mint inkább a szent borzadály okozta fizikai reakció eredményeképpen. Annak. Az ember mintája először a híd fölé magasodott. még mélyebb csodálattal töltött el az iránt a csoda iránt. ahol az ember látja az ember mintáját. amikor azonban a szemem fókuszpontját átállítottam.

de egyszerűen nem ment. hogy majdnem megfulladt. a falak fakó színét. hogy mindenféle hülyeséget kiabálsz az ember mintájának – mondta a lehető legkajánabb vigyorral a képén. hogy szomorú.– Bizonyos vagy abban. Don Juan akkorát nevetett ezen. . de a teljessége soha. amelyet az ember mintájának ajánlottam. Mialatt a városban sétálgattunk. – Semmit sem ér az az ígéret. hogy kettesben autóval elmegyünk Oaxacába. valahányszor le szeretett volna ülni itt. ha ígéretemnek sincs semmi értéke. minden tőlem telhetőt elkövettem. hogy mi az ember mintája – feleltem. mint mindig. aki gyarló és semmire nem jó gazdát imád. 17 Az álmodó test utazása Don Juan azt mondta. komor hangulatba ringassam magam. és újra fuldokolni kezdett a nevetéstől. Volt valami ünnepélyes abban. hogy valóban érted. Nem volt kedvem ahhoz. – Amikor odaértem a hídhoz. amelyet gyarló szolga tesz gyarló gazdának – mondta. semmirekellő szolga lennék. hogy mi ketten soha többé nem leszünk ott együtt. mintha gyarló. azt hallottam. ez az utolsó alkalom. hogy tökéletesen tudatában vagyok annak. hogy az érzése vissza fog térni erre a helyre. hogy megpróbáljam megvédeni az álláspontomat. hogy úgy éreztem magam. Lehet. a távoli hegyeket. mi az ember mintája? – kérdezte don Juan mosolyogva. Aztán elmentünk a térre. Oaxacába érve don Juan órákon át érdektelen semmiségek bámulásával töltötte az idejét. Nem érdekelt az sem. Nem kértem semmit cserébe a szeretetemért. s mégis oly mértékben megindított a puszta szeretet. – Biztosítalak róla. Elmondtam don Juannak. mindhalálig szeretni fogom. don Juan. ahogyan don Juan távozni készült. Nagyon világosan közölte. Ő ezt a teljes szabadság féktelen életerejének nevezte. amely üresen állt. és leültünk a kedvenc padjára. hogy megígértem neki. az emberek arcát nézegette. a betonjárda repedéseit.

és a sötétből kipattant elém don Genaro. Már majdnem elaludtam. hogy azon a szinten. ez a kifejezés is sötétség. valami tiltott! Csakúgy. Egy időben két helyen voltam. Ne feledd. Álmodó testem legnagyobb utazásának fölidézésével a gyűjtőpontom elkerül abba a helyzetbe. Aztán lépésről lépésre rájöttem. sötét árnyékok képzetét kelti bennem. a másik mindig szélbe burkolózva érkezik. nagyon rövid időnk van már. A régi látók használták ezt a szót. Don Juannal egész nap gyógynövényt szedtünk. – Emberről emberre terjed. Aztán elmosolyodott. erről soha az életben nem hallottam. mint a régi látók maguk. amikor hirtelen szélroham támadt. . Rád is ez a sors vár! Újra és újra megismételte. hogy egy időben két helyen is lehetünk – hogy képesek vagyunk megtapasztalni valamiféle észlelési kettősséget. az észak-mexikói hegyek között. amikor a gyűjtőpontod elérte ezt a helyzetet. "A másik!" Van benne valami titokzatos. amit csinálok. az ésszerű feltevéseknek már nem kell és nem is szabad hatással lenniük arra. A hangulatuk nem izgat különösebben. Az álmodó test és az észlelés korlátja – mondta – a gyűjtőpont két meghatározott helyzete. kezdett derengeni bennem valami. – Nekem a legjobban az a név tetszik. és megteremtette álmodó tested – mondta don Juan óriási nyomatékkal. Az évek során don Juan és társaságának más tagjai is megpróbálták a tudomásomra hozni. mert nem akarnak szabadok lenni. hogy maga a kifejezés nagyon tetszik. hogy az emberek nem értékelik ezt. és letelepedtünk. hogy a szabadság félelmetes! De nem nekünk! Én szinte egész életemben erre az egy pillanatra készülődtem. ami csak azért van így. Este abbahagytuk. hogy én magam éltem át ezt az élményt. mint a ragályos betegség – mondta. hogy aludjunk egyet. Lehet. ahol képes áttörni az észlelés korlátján. – Az álmodó testet különböző neveken szokták emlegetni – mondta don Juan hosszú szünet után. hogy az előbb még őszintén azt gondoltam. ahol én állok. számomra máig is az ő világuk hangulata tapad hozzá. s a kórokozó hordozója a kikezdhetetlen nagual. de be kell vallanom. Ez a tudomány olyan fontos a látó emberek számára. mint a mai embereknek az írás és az olvasás tudománya. hogy másik világot alkosson magának. Majd szörnyet haltam ijedtemben. és hozzáfűzte.– A szabadság olyan. – Nagyon fontos. amit olyan mélyen eltemettem magamban. Éjszaka történt. hogy most rögtön emlékezetedbe idézd azt az alkalmat. A régi látó emberek azt mondták. Ezeket a dolgokat csak sokéves tanulás után lehet elsajátítani. hogy "a másik". Mialatt don Juan beszélt.

Genaro kidugta a farát. miközben körbejárt. ha el akarom tolni a gyűjtőpontomat. amitől a hajam szála az égnek állt. Genaro segít majd nekem nagyon mélyen eltolni a gyűjtőpontomat. amíg rá nem jöttem. don Genaro egész nap itt bujkálhatott a bokrok között. gonoszán izzott a tekintete. amelyet újra és újra megismételt. Olyan volt. ismeretlennek és idegennek láttam. De mégiscsak szemet láttam. akik obszcén dolgokat mutogatnak egymásnak. ami egyszerre volt kézzel tapintható és valóságos. majd ismét azon kaptam magam. Abban a pillanatban. Szántszándékom segítségével vagy azokat az emanációkat tudtam rendbe sorolni. Egy idő múlva az az érzésem támadt. valami disznóságot mutat. hogy utánozzam Genarót. amelyektől csupán furcsának. éreztem. feltűnt. és olyanokat csinált. amelyet ő. hogy mozgatnom kell a szemem. hogy Genaróval egy ütemben lököm előre és hátra a csípőmet. jelezve. ami hirtelen vált előttem világossá. ugyanakkor egészen sajátos és megnevezhetetlen. amit Genaro csinál. Azon az éjjelen egy másik dolgot is csináltam. mintha Genaro. hogy az egyik én vagyok. emelkedett tudatállapotba segített. arra várva. mint a csík. Valami. Nem ért a földhöz úgy. hanem Genaro álmodó teste. csináljam én is pontosan azt a mozdulatot. éppen felszállófélben lenne már a földtől elemelkedve. ahogyan don Juan. Egy pillanatra don Juant és don Genarót két fényfoltnak láttam. Ahogy elnéztem büszke járását.Rögtön gyanakodni kezdtem. Gépiesen tudtam. aztán hatalmas lendülettel előrelökte a csípőjét. hogy a sötétség beköszöntével halálra rémítsen váratlan felbukkanásával. Azt hittem. mint a félnótás. toporzékolt és fújt. hogy a föld felett mozgó tűzgömbnek láttam. vagy azokat. mint a vadállaté a sötétben. Onnan tudtam. Azon az éjjelen don Juan azt mondta. Amikor alkalmasnak találta az időt. Utánozzam azt. Amikor furcsának láttam Genarót. aztán egy adott pillanatban hirtelen valami röhejes jelenetet láttam – két férfit. Elkápráztatva néztem a jelenetet. mi történt. amelyek Genarót fényfoltnak láttatták velem. mint a paripa. hogy a testem magától végzi a mozdulatot – a valódi énem nélkül. hogy elhúzzon. akit normál tudatállapotomban ismertem. a fényfolt. mintha táncolna. hogy azon az éjjelen volt benne valami igazán furcsa. azt gondoltam. Genaro tréfálkozni kezdett velem. és nem borostyánsárga fénypontokat. amint emlékezetembe idéztem. Genaro nem az a hús-vér Genaro volt. Szinte rögtön ezután vettem . hogy valami húzni kezd. Don Juan megérintette a karom. hogy a tudatára ébredtem ennek. Don Juan úgy nevetett az ijedtségemen. A testem és valódi énem különválása egyre kifejezettebbé vált. kövessem minden mozdulatát.

hogy Genaro mestere annak. amire emlékeztem. ahogyan korábban is már több száz alkalommal. Ugyanakkor láttam egy meztelen férfit. hogyan okozhattak ilyen drasztikus hatást Genaro szemérmetlen mozdulatai. Amikor erre rájöttem. hogyan kell megteremtenie a megkettőződést. semmiség volt. s ebből az előnyös helyzetből már gyerekjáték volt elmozdítani a gyűjtőpontodat. hogy don Juan segít felállni. hogy akkor don Juan nem volt hajlandó megvitatni a dolgot. hogy számodra kellemetlen és kínos. Arra is emlékeztem. hogy mit nézek. hogy don Juan mellett áll valaki.észre azt. hogy magával húzta a gyűjtőpontodat abba a helyzetbe. mintha védelmezni akarná. aki minket néz. Úgy gyűlt köré a szél. anélkül hogy észrevettem volna. – Azon az éjjelen – mondta don Juan. a meztelen én eltűnt. mi történt. aki rám nézett. – Prűd vagy – mondta don Juan. amihez Genaro azon a bizonyos éjszakán hozzásegített. miután elmondtam neki mindent. hogy lássa a Sas emanációit. azt volt. azt hittem. Láttad. de nem ezekre az alkalmakra szeretné. Nem magyarázta el. ahol az álmodó test megjelenik. s ismét egy férfit láttam – aki én voltam – Genaróval féktelenkedni. Mivel Genaro az álmodó testében volt jelen. és úgy nézett ki. Csak lassan ismertem fel. Fújt a szél körülötte. Korábban sok-sok alkalommal mozdította már el a gyűjtőpontomat és alkottatott vele álmodó testet. mintha zavarban lenne. ha emlékezni tudnék. A következő. valamint hogy normál tudatállapotomban már korábban is hosszasan érintkeztem Genaro "más" alakjával. Genaro nagyon mélyen eltolta a gyűjtőpontodat a bal oldalba. mert láttam. magyarázza meg. aki én voltam. Olyan hatalma volt. hatalmában állt. miközben szemérmetlen mozdulatokat adtunk elő Genaróval. vagy talán épp ellenkezőleg. Genaro és a másik. Don Juan azt mondta. ha ilyen szemérmetlen mozdulatokat kell tenned. A dolog fortélya a táncban rejlik. csak annyit mondott. szörnyethalok döbbenetemben. Döbbenetemben megtörtem a mozdulatok ritmusát. amire emlékeztem –. hogy borzolja a haját. és elestem. Az illető meztelen volt. mintha szövetszálakból lennék. vagyis a másikat. . tátott szájjal bámulni rám. mintha el akarná fújni. – Genaro azt használta ki. hogy a másik én vagyok. amint álmodó tested téged figyel. Kértem don Juant. Valami mérhetetlen fizikai erő szakított szét.

aki a padon ült mozdulatlanul. s a cső nyílegyenesen Genaróhoz vezetett a tér túloldalára. és nem engedte. felkavarodott a gyomrom. miközben normál tudatállapotban voltam. Az az érzésem volt. don Genaro és én ugyanezen a padon ültünk. amiről éppen beszélgettünk. és a három ember felé intett. hogy a teste most mindjárt el fogja hagyni a padot anélkül. Don Genaro hirtelen azt mondta. hogy felállna. amely a fogságában tartott. valami erő vett körül. Don Juan felé fordultam. Ekkor valami nagy-nagy kíváncsiság vagy nagy-nagy félelem – abban a pillanatban a kettő egynek tetszett – húzott oda. Emlékezetemet azonban nem voltam képes a teljes eseményre összpontosítani. mire akart emlékeztetni don Juan. Don Juan szabatos. Fölállt és körüljárt. hogy kifejezzem szent borzadályomat. Don Juan nagyon fellelkesült. Intett nekem. míg végül csőlátásom támadt.– Azt szeretném. ahogy beszélt velem. De láttam don Genarót mellettem ülni is. hogy figyeljek. hogy beszéljek. és Genaro mellett találtam magam. mint don Juan. Genarót láttam a tér másik oldalán. Még mindig ott volt. A tér másik oldaláról búcsút intett felém. de don Juan közömbös maradt – maga elé bámult. de képtelen volt a szemembe nézni. és a fejével intett. ahol Genaro állt. csak egy töredékét sikerült felidézni. Emlékeztem arra. . Egyre gyötrőbb érzések lettek úrrá rajtam. Don Genaro megbökött. majd nyoma veszett a piaci sokaságban. Ismét elnéztem Genaro felé a park túloldalára. hogy tartsak vele. de megkukultam. de Genaro eltűnt mellőlem. ha a megfelelő emanációkat sikerülne egymáshoz kapcsolnod. Mintha megállt volna körülöttük az idő. aztán újra leült. hogy egy reggel don Juan. Kijelentésének semmi köze sem volt ahhoz. maga elé meredve. valamiféle belső viszketés. mintha testüregem puha belső szervei égni kezdenének. Szörnyű kellemetlen érzésem támadt. s már tudtam. Egyfolytában engem nézett. Mondani akartam valamit. amikor valóban álmodó helyzetben ébredtél fel. s aztán ismét ott voltam a padon. mintha valami furcsa energia buzogna fel és áradna szét bennem. s ekkor valami végtelenül felkavaró látvány tanúja lehettem. mintegy várva. okító szavaihoz és tetteihez voltam hozzászokva. hogy forduljak meg. Valósággal átsüvítettem a légen. aki azt mutatta. mintha don Genaro és én ott se lettünk volna. hogy jöjjek oda. hogy eszedbe jusson az az eset. hogy megoldja nekem a rejtélyt.

amelyet láttam. Don Juan nagyon halkan beszélt hozzám. hogy semmi segítséget nem kaptam tőle. ésszel felfogni. olyan ismerősség-érzésem támadt. amelyet don Juan ünnepélyesen a zsebébe süllyesztett. hogy mások ne hallják. Megnyugtatott. Genarónak sikerült elérnie. Nagy. mint aki mélyen alszik. amelynek az egyik sarkában sötétpiros kanapé állt a hozzá tartozó karosszékekkel együtt. amit mond. hogy megértsem. azért halkította le a hangját. de egy szót sem értettem abból. Más házak is voltak. hogy nem kell félnem semmitől. Nagyon figyeltem. Teljes erőmből arra koncentráltam. A kaviccsal felszórt ösvényen az ajtóhoz mentem. A sötét előtérből jobbra egy nagy nappali nyílott. mit mond. ami a szemem előtt volt. hogy elmozduljon a gyűjtőpontom. hogy álmodom. Valami arra a konkrét házra tapasztotta a tudomásomat. Don Juan segítsége nélkül az emelkedett tudomás állapotába kerültem. amely nyitva volt. emelkedett tudatállapotomat arra fogja felhasználni. de azokra képtelen voltam figyelni. mire nagyon halkan kezdett beszélni. vagy az erőlködés.Rájöttem. mintha az utcán járnék. hogy mi történik. Egy házat láttam. Egy pillanatra éreztem. Don Juan azonban mondott valamit. noha nem tudtam rájönni. Akaratlanul elnevettem magam. az ember és a világ misztériuma végtelen. hogy lazítsam el magam. amit nem értettem. mi a különbség. mintha korábban már álmodtam volna ugyanezt. Keservesen próbáltam kiagyalni. mivel úgy léptem az emelkedett tudomás állapotába. modern. A dologban az volt a furcsa. miért viselkedik így. Azt mondta. Azt mondta. vakolt ház volt. és hagyjam. . magam is el tudom tolni a gyűjtőpontot a bal oldalba. Nógatott. Abban a szent pillanatban éreztem. ő majd vigyáz rám. Az volt az érzésem. vagyis ha ellazulok és félálomba ringatom magam a padon. ahol már jártam. vagy számomra idegen nyelven beszélt. Amikor közelebb értem a házhoz. előtte gyeppel. Úgy közeledtem hozzá. hogy ismételje meg. vagy halandzsázott. Beléptem a házba. hogy másmilyen a fejem. hogy elnehezülök. a gyűjtőpontom nagyon laza. mint lenni szokott. Határozottan csőlátásom volt – csak azt láttam. Azt hittem. amit mond. hogy valami megragadta osztatlan figyelmemet – vagy don Juan hangjának a ritmusa. közvetlenül a fülembe. Megkértem. amikor megláttam a jegyzetfüzetemet. hogy a gyűjtőpontom magától elmozduljon. hogy megmutassa nekem.

A hölgy iránti gyöngéd és szeretetteljes érzés majd elvezet hozzá. Biccentett. don Juan mellett. Sötétbarna haja. amit don Juan velem csinál. Karcsú. aki azt mondta: "Gyere. hogy álmodom. Valami hiányzik belőlem. A parkban ültem vele a padon. ahol az igazi helyem van. elegáns zöld kosztümöt viselt. és kövessem a szájmozdulatát. nyugtalan kedvem támadt. és mindjárt fel fogok ébredni a padon. szép keze volt. Szerettem volna megkérdezni. hogy végtelenül tetszik a hölgy. ahol a valóságban vagyok. Bár a bőrszíne fehér volt. elmosolyodott. hol a fiatal nővel. Mindkettőjüket teljesen tisztán láttam. szépen le volt barnulva. de erősen fogta a kezem. vonzónak vagy megnyugtatónak találom-e. de egy szót se tudtam szólni. Úgy éreztem. Nem tudtam beszélni. tetszik-e a nő. ahol nagy kád volt tele vízzel. és megpróbáltam kihátrálni. Ekkor don Juan hangját hallottam a fülemben.A kanapé mellett fiatal nő. Gyönyörűnek találtam! Amerikainak nézett ki. A testemet mindent felülmúló izgalom öntötte el. szóval itt vagy!" – mintha épp most talált volna rám. mintha akkor állt volna fel. mintha ez az izgatottság a szó szoros értelmében darabjaimra bontana. hogy engedjem el magam. Oaxacában. ülj mellém!" Leültem. A kereveten ültünk egymás mellett. "Na. Kuncorgó. Boldogan belevetettem magam a leírhatatlan sötétségbe. amikor én beléptem. Hol don Juannal voltam. A fiatal nő segített fölállnom. s aztán a fiatal nő házában találtam magam. enyhe akcentussal. Hosszú. és helyes. s a leghihetetlenebb nézőpont-váltogatás kezdődött. magas nő volt. hogy ki ő. Nem lehetett még harmincéves sem. hogy nem vagyok egészen komplett. Don Juan újra a fülemhez hajolt. ha annyira tetszik. Irtózatosan ügyetlenül megragadtam a kezét. s hogy nélkülözhetetlen része annak. A . hogy anyaszült meztelen vagyok. Nem érdekelt. Azt mondta. mégis valahogy a tudomására hoztam. és a kezét tenyerével lefelé fordítva kinyújtotta felém. de hallottam a fiatal nő hangját is. mosolygós szeme volt. Spanyolul szólt hozzám. figyelmem az arcára összpontosítsam. ám a nő gyöngéden. Minden nyilvánvaló ok nélkül azt gondoltam róla. és azt mondta. Akkor vettem észre. Megijedtem. Don Juan megkérdezte. de aztán rájöttem. Egy pillanatra állati pánik vett rajtam erőt. hogy maga a megtestesült kedvesség. finom metszésű orra. Kérlelt. égő barna. erezzem a kezét. mi történik velem. majd kivitt a fürdőszobába. Mégsem éreztem fenyegetőnek a helyzetet Átfutott a fejemen a gondolat. ébredjek föl a nő házában. mintha föl akarna segíteni.

buta énem vagyok. de képtelen voltam figyelni rá. Gyöngének és légiesnek éreztem magam. Szinte a szó szoros értelmében füstölögtem. Nagyon komoly hangon megjegyezte. a vére lüktetését a testében. amelyen feküdtem. hogy a testéből a szemén keresztül kivetülő életerőt látom. mint az élő kemence – izzott és tüzelt. Biztos voltam benne. Furcsa remegést éreztem. – Egy darabban vagy már? Többre nem emlékeztem. micsoda dolog. Csodákról mesélt és rejtélyekről. amely egész lényemet izgalomba hozta. mintha két sugárzó se-nem-fény. Egy idő múlva kisegített a kádból. Be voltam takarva egy pokróccal. vagy elaludtam. hogy a fiatal nő a fejemnél ül az ágyon. Don Juan a ház előtti gyepen ért utol. se-nem-hő forrást látnék. ami számára csak azt bizonyítja. hogy don Juan hipnotizált a parkban. Don Juan az ágy lábánál állt. . hogy még mindig végtelenül beképzelt vagyok.nő gyöngéden besegített a kádba. Elmeséltem don Juannak ezt az epizódot. Felöltöztem. Felültem. Olyan volt. aztán beszéd közben eszembe jutott még egy töredék. hogy zavarban voltam. Amikor felébredtem. aminek következtében óriási távolságra utaztam el. Teljesen ébren voltam. Az egész teste olyan volt. Láttam. Emlékeztem. ahol ők ketten rémes dolgokat műveltek velem. hanem a kettő különös keverékét. hogy egy hölgy ágyában kell meztelenül rám találnia. Egy csöbör víz állt az éjjeliszekrényen. és kinn tartotta a fejemet. hogy megint az a ronda. hogy a gyűjtőpontomat sikerült nagyon mélyen levinni a bal oldalba. hogy pillanatnyilag ez nem számít. De azért békülékeny hangnemben hozzátette. amíg én féligmeddig lebegtem a vízben. Hallottam a szívverését. a fontos az. és aztán valahogy elvitetett a hölgy házába. és a dühtől őrjöngve kirontottam a házból. Szörnyen ingerült lettem a megjegyzéseitől. hogy don Juan csúfolódva és incselkedve mondta. valaki hidegvizes törülközőket tett az arcomra és a tarkómra. mert a félelem és az önhittség kereszttüzébe kerültem. Irtózatos kínokat okozott ez az érzés. Tudtam. ruhadarabjaimmal a karján. és a nő odajött hozzám. s hogy azzal szedtem össze magamat. Aztán vagy elájultam. mintha valaki hárfázott volna meztelen idegszálaimon. Lefeküdtem a kerevetre a nappaliban. A szeme olyan volt. – Hogy van a mi utazónk? – kérdezte don Juan mosolyogva.

rájöttem. – Amikor először ültünk le ide beszélgetni. amelyet éreztem. elveszett az emlékezetemben. hogy megőrizzem a nyugalmamat. Valami olyan szörnyű. még egy kérdést se tudtam feltenni. a normál tudat állapotában azért nincsenek kételyeink. amelyek egykoron besorolódtak.Dühöngésem hirtelen félbeszakadt. Jótékony. hogy a látó ember tetteit bármiféle ésszerű előfeltevés megzavarja – folytatta don Juan szigorúan. visszaváltottalak normál tudatállapotba. A harcosok esetében két ilyen helyzet van. mert mindent tud. don Juan hátba vágott. azt hiszem. azt mondtam. – Az. Don Juan a kajánság és a szomorúság vegyes érzésével vett szemügyre. Tőlem az volt a józan döntés. itt van már az ideje. Amikor az utcára pillantottál. hogy vajon tetszem-e neki. Amint meséltem don Juannak. Amikor valóban kezdtél pánikba esni. ami szörnyen fontos a számomra. köznapi tudatlanságomban találtam magam újra. hol volt addig az álmodó helyzeted. nem szabad. Akkor még korai lett volna megtudnod. hogy érzelmi zaklatottságomat többek között úgy is szokta kezelni. avagy sem. hogy úrrá legyek azon a furcsa izgatottságon. aki az ismeretlenbe utazik. Az egyik helyzetben azért nincs többé kételye az embernek. mert semmit sem tudunk. Motyogtam. – Micsoda megkönnyebbülés újra a köznapi világban lenni! Azon a napon csodálatos dolgot hajtottál végre. hogy ne hagyjam. hogy minden dühöm egy pillanat alatt elpárolgott. hogy sikerüljön visszanyernem a nyugalmamat. majdnem kitaláltad. hogy mi is történt valójában. – Tudom. meg kellene szabadulnod a . hogy az egészre összpontosíts. Hirtelen rogyadozni kezdett a lábam. ami korábban végbement. aki arról elmélkedett. hogy valami. csak egy dologban lel nyugalmat – a feledés homályában – mondta don Juan. és semmi nem maradt meg bennem abból. a gyűjtőpontodat túlvittem azon a helyzeten. amit csináltál. boldogan hallgatva don Juant. A másikban. hogy annak érdekében. Hatalmas távolságot tettél meg azon a napon. Minden tőlem telhetőt elkövettem. Ereztem. és a hasam görcsösen össze-összerándult az idegességtől. ami még töredékesen az eszembe jutott. Hibásnak bizonyult az a törekvésem. hogy a gyűjtőpontomat visszatolja a normális tudat állapotába. Mielőtt azonban még össze tudtam volna szedni a gondolataimat. vagy ahogyan don Juan mondta volna. olyan rettenetes dolog történt odakint az utcán. Nagyokat kellett nyelnem és mélyeket lélegeznem. olyan emanációkban. Most azonban. ahol már nincs kétely. hogy vissza tudd idézni.

hogy a normál tudatállapotból egészen odáig elmozduljon. mégis – bármilyen furcsa módon is – mindent tisztáz. elmehetsz vele a világ végére vagy még azon is túl. – Képtelenség megtudni. amíg az érzelmek hatnak. ami pusztán a gyűjtőpont helyzetének az eredménye. Én is ott voltam. mert az ismeretlen határán túl ébredtek fel egy álmodó helyzetben. – Az erős érzelem vagy a hajlíthatatlan szándék. eléggé hosszú ideig ahhoz. ahogyan a régi látó emberek. hogy lássak. amelyeket most kezdek egy kicsit összefüggőbben érteni. mint most. nem lenne semmi értelme. láttam számtalan dolgot. amelyikben most vagy. pontosan erről a padról.racionalitástól. A rejtély az álmodó helyzetben keresendő. hogyan – felelte. Don Juan elmagyarázta. A te álmodó helyzeted azon a napon még ebben a világban maradt. – Amikor Genaro magához húzott a plazán keresztül. – Mondtam már. Ha az álmodó helyzet eléggé erős ahhoz. – Utaztál. a racionalitás csupán egy a lehetséges beigazulások közül. emlékszel? Az idegességtől és a szorongástól lucskosra izzadtam magam. de jó messzire elment Oaxacából. amikor a gyűjtőpontom elérte azt a helyzetet. hogy odavonszolja a szövedéken belüli összes emanációt. majd a gyűjtőpont erőteljesen rögzül az álmodó helyzetben. mert tudom. Ha akkor érteném meg. Don Juan ekkor azt mondta. Álmodó tested ténylegesen hihetetlen nagy távolságra repült el egy szempillantás alatt. vagy az emelkedett tudomás állapotában – számtalanszor elvezetett oda. Hasonlóképp az is értelmetlen lenne. ahol nincs többé kétely. Ez az összefüggés nem logikai vagy racionális. – És ezt azért mondtam. hogy együttlétünk évei alatt – vagy normál tudatállapotban. ahol megjelenik az álmodó test. mert egy távoli álmodó helyzetben ébredtél fel – folytatta. Mégsem ez az érdekes. de ezt abban a tudatállapotban kellene tenned. hogy magához húzzon. – Hogy történik az ilyen utazás? – kérdeztem. ha normál tudatállapotban érteném meg. akik azért tűntek el ebből a világból. amikor rendkívül sebezhető állapotban vagyok. mert abban a helyzetben az efféle felismerések közhely számba mennek. amelyek csak addig őrzik meg az érvényességüket. hogy ezt olyankor kell megértenem. hogy azon a bizonyos napon nagy utat tettél meg – folytatta don Juan nyugodt hangon. . vagy a rendkívüli érdeklődés kalauzként szolgál. Hangsúlyozta. abban az állapotban ugyanis az efféle felismerések csupán érzelemkitörések. kikövezte az utat a gyűjtőpontod számára. hogy meg kell értenem.

amit megtanultunk észlelni. az az állandóság. és rám ontotta volna ezt az . amelyet most látunk. Ennél könnyebb semmi sem lehetne számodra! Mintha emlékezetem don Juan szuggesztióitól függene. egyetlen pillanat alatt mindenestül eltűnik a szemünk elől az általunk ismert világ. bizonyos érzelmek kezdtek előjönni belőlem. az én esetemben számtalan ilyen helyzet volt. amely ezt az új világot teremti. homályos emlékek. Mintha valami határtalan szeretetérzés vonzana. mintha valaki az imént mögém lépett volna. a világ számunkra megszűnik azzá lenni. most egy alapos. Vedd csak a saját példádat! Jelenleg az emelkedett tudomás állapotában vagy. ami látszólag észlelhető világunkhoz tartozik. gyűjtőpontjuk új helyzete. amelyekből nekem kell majd összefüggő egészet alkotnom. ez minden. mert a gyűjtőpont egy meghatározott helyen van rögzítve. Azt mondta. ahol a gyűjtőpont elhelyezkedik. Amikor a látó emberek eltolják a gyűjtőpontjukat. A képzés során a harcosokat. – Ha például a gyűjtőpontodat el tudnád vinni egy bizonyos helyzetbe. a levegőt kellemes. annyi helyre viszik el. ami. ha a gyűjtőpont túlmozdul az ember szövedékének középvonalán. Amit ebben az állapotban képes vagy megtenni. ki az a hölgy – folytatta furcsa mosollyal. emlékeznél arra. hogy a részeket egy egésszé illesszék össze. hogy a kitanítás után a harcosoknak az a feladatuk. mint a régi rögzültség. Don Juan azt mondta. Azt mondta. amelynek ma szemtanúja vagy. különösen a nagual férfiakat. – A gyűjtőpontod több százszor járt azon a helyen. ámde irracionális felismerésére. amelyikkel holnap majd újra szembe találod magadat. Ha a gyűjtőpont kimozdul ebből a helyzetből. amennyire csak lehet. kibogozhatatlanul hozzá van kötve ahhoz a helyzethez. ez a más világ éppen olyan valóságos. nem illúzió. mint az. valójában a beigazulás ereje. amit a mi világunkról elmondhatunk. édes illat töltötte be. a délibábos káprázatot a gyűjtőpont bármely ponton való rögzülése idézi elő. annak az összefüggő. Csak akkor létezik. ha a gyűjtőpontod arra a konkrét helyre mozdul el. amit velem tettek.amit csináltam. Hozzátette. mintha kitörülték volna – mert az a stabilitás. nem illúzióval találják szembe magukat. mégis. éppen annyira délibáb. nem fog létezni. Bizonyos emanációk azért állnak rutinszerűen rendbe. – A világ nem káprázat – folytatta –. ahol most vagy. holnap az a világ. mint az a világ. utolsó tisztázásra van szükségem. mégis. hogy a világban minden. amit láttam a vele töltött évek során. hanem egy másik világgal. éppoly valóságos.

amikor úgy éreztem. vajon lehetséges-e. szeretném tudni. Furcsa megkönnyebbülést éreztem.illatot. hogy miután mindketten ugyanazon a helyen kötöttünk ki. mert veled akartam lenni. az Egyesült Államok Arizona államában. Az álmodó test rendezi így. méltányolta ugyan a jótevője igyekezetét. hogy normál tudatállapotban ne élesszen fel racionális gyanakvásokat bennem. Valami bennem megtette az utat a mexikói Oaxaca és az arizonai Tucson között. Mindig nagyon vigyázott arra. Az egyik ilyen hiány éppen az volt. hogyan kerültem oda. hogy nem voltam képes visszaemlékezni arra. De nem szenteltem különösebb figyelmet ennek. – A régi tolték látók pontosan így vágtak neki csapatostul az ismeretlennek. de ha a gyanakvást nem lehetett már elkerülni. aki hirtelen rádöbben az álmodó test utazásának tényére – mint most én. Hogy felejthettem el?! Volt egy leírhatatlan pillanat. mit érzek. Meg is fordultam. pontosan tudja. Én pedig azért követtelek. Ami őt illeti. amit most ő próbál velem – szavakkal próbál megnyugtatni. Azon a bizonyos napon te vittél magaddal engem. az emlékezetkimaradás a don Juannal folytatott foglalatosságaim eredménye. a nagual asszony! Éppen egy nappal ezelőtt voltam vele. – Természetesen – mondta. A don Juannal töltött évek során emlékezetemben komoly folytonossági hiányok támadtak. hogy azon a bizonyos napon Tucsonban voltam vele. kétezer mérföldre innét? És lehet. hogy az emelkedett tudatállapot valamennyi esete annyira el van egymástól szigetelve. Nem lehet tudni. Emlékeztem. Azt mondta. Egyszerűen csak megtörténik. hogy dolgaink természetéből fakad. lélektani repertoárom valamennyi érzése átfut rajtam. Egymást követték. És a jótevője is éppen azt próbálta csinálni vele. És akkor eszembe jutott! Carol volt. de már akkor is kételkedett abban. A jótevője vele is végigjáratta ezt az utat. hogy az ő házában ébredtem volna fel Tucsonban. . mindig kurtán elintézte az egészet. mintha végre-valahára megtisztultam volna valami bűntől. hogyan követi az egyik ember a másikat. Azt hittem. Nem maradt semmi kétség a tudatomban. Azt mondtam don Juannak. mintegy azt érzékeltetve. és a vállamra tette a kezét. Egy másik álmodó jelenléte sarkallja erre. hogy bárkit is meg lehetne nyugtatni. Lehetséges lett volna. hogy két vagy több ember ugyanabban az álmodó helyzetben ébredjen fel. kérdeztem magamban. hogy komoly emlékezetkimaradások támadnak. hogy az ember nem is emlékezhet rájuk? Don Juan mellém lépett.

ideje befejezni felismerésemet. Egy pillanatra úgy éreztem. Neked még lehet erre időd. Kedvem lett volna tiltakozni ez ellen a szörnyű igazságtalanság ellen. Fejemben már az ellenvetések egész tárát gyűjtöttem össze. de mindegyik fölöslegesnek tetszett! – Hogy lehet. mint ő számodra. mert nincs már ideje. mintha fantom lenne – és viszont. mit fogok mondani. és meg kell válnunk a tudomásunktól. Azt mondta. hogy miért nem sajnálkozom. Ez az érzés tartott vissza. miközben irtózatos szorongás és vágyódás lett úrrá rajtam. és mindent összerakhatsz. – Még mindig nem emlékszel rá – mondta don Juan. hogy nem emlékeztem a nagual asszonyra? – motyogtam. Te ugyan láttad egyszer normál tudatállapotodban is. és miért nem örvendezem. mert ismét magától elmozdult a gyűjtőpontom. Kevés ideje van már itt. mit akarok közölni vele. – Az afölött érzett izgalom. hogy van még idő. de ő téged normál tudatállapotában soha nem látott. azonos azzal az izgalommal. micsoda rejtélyek várnának ránk! Micsoda rejtélyek! 18 . – Mindegy! – Szomorúnak lenni vagy sajnálni valamit nem ugyanaz – mondtam. de neki már nem lesz. mint ahogyan nekem sincs okom örvendezni afelett. Azzal a különbséggel. hogy nekem még van. Megpróbáltam nem szomorkodni többé. Neked ő olyan. tudom. mint a fájdalom. Ám ha ezen csak egy árnyalatnyit is tudnánk változtatni. hogy te egy napon még fölébredhetsz. Számára te éppolyan személy vagy. hogy miért. meg kell halnunk. hogy alig várja. És abban a pillanatban tudtam. Az volt az érzésem. – Én szörnyen szomorú vagyok. Don Juan arcán ragyogó mosoly terült szét. De aztán elveszítettem a fonalat. mivel tudta. és hangot adni annak. – Ne gondolj másra. mint a nyitott könyvben. – Kit érdekel a bánat? – mondta. vagy inkább azért nem mondtam semmit. amikor a gyűjtőpontod eltolódik. hogy a nagual asszonyt nem lehet sajnálni azért. de egyiknek sem adtam hangot. Don Juan úgy olvasott a gondolataimban. csak a rejtélyekre! Csak a rejtély számít! Élőlények vagyunk. De hirtelen úgy hasított belém a szomorúság. – Csak akkor emlékszel rá.Annyi kérdést szerettem volna feltenni. Szeme kajánul és csalafintán csillogott. hogy nincs – mondta.

Kedvünkre sétálgattunk a téren. Amikor don Juan kedvenc padja közelébe értünk. Pár nap múlva aztán. hogy a harcosok kiképzése akkor ér véget. hogy egy hegytetőről levessem magam egy szakadékba. aki szakadékba zuhan. hogy maguk oldják meg a problémáikat. normál tudatállapotból kiindulva képesek áttörni az észlelés korlátján. Csak egy pillanat fog rendelkezésedre állni arra. de a siker az egyéntől függ. amelytől ideiglenesen képes úgy kihullani a beigazultság. Késő délutánra járt. szántszándékkal elérik. amikor Genaro és én egy hegytetőn találkozunk újra veled. A nagual csak próbák elé állítja őket azzal. hogy szántszándékkal új helyzetbe hozod a gyűjtőpontodat. s elszöksz ebből a világból. és minden kételyt egyszer s mindenkorra magad mögött hagysz. – Eljutottunk a tudomásról szóló magyarázatok végére – mondta don Juan. és szántszándékkal eléggé hosszú ideig rögzíteni tudod ebben az új helyzetben. hogy átkapcsolódj egy más világ emanációiba. – Az egyetlen erő. szörnyethalsz. Gyorsan odasiettünk és leültünk. egy más világot fogsz összerakni. . – Ki kell ejtened azt a rendet. akik a padon ültek. hogy a jobb oldalnak szánt tanításai utolsó részeként elérte. amelytől csakis a köznapi dolgok világát észleled. Nem szabad. hogy a gyűjtőpontjuk olyan helyzetben rögzüljön. hogy bármi hiba legyen abban. Azáltal. mint bárki más. mint az önmagával osztott szám. amely a hét világ bármelyikébe el tudja juttatni őket. ugyanezt normál tudatállapotod hátrányos helyzetéből kell majd megismételned. felálltak és elmentek. Eddig a küszöbig a nagual vezeti el a harcosokat. Ha nem sikerül. – Ezért ma teljesen egyedül össze fogsz állítani egy más világot. amit csinálni fogsz. s egy pillanat alatt egy más világ emanációit fogod rendbe igazítani. az emberek. amikor segítség nélkül. A régi látók mind a mai napig dacolnak a halállal. Ma emelkedett tudomásod kedvező helyzetéből el fogod mozdítani a gyűjtőpontodat. hogy folyamatosan arra kényszeríti őket. Közölte. s ezt így valósítják meg. maga a beigazulás ereje – folytatta don Juan. Don Juan arra utalt.Áttörés az észlelés korlátján Még mindig Oaxacában voltunk don Juannal.

– Mi fog történni. Utasított. Hol máshol lehetnél? – És mi lesz az emberekkel körülöttem. Ma meg fogod érteni! Azt mondta. maga ez a szükség fog kilövőpadként működni. a hegyekkel s minden egyébbel? – Az a korlát fog elválasztani tőlük. mivel azonban sürgető szükségem van az eltolódásra. mi lesz a házakkal. – De te megmaradsz! Ez az a rejtély. mi lesz. – El fogsz menni abba a világba – felelte don Juan. ha a gyűjtőpontomat Los Angelesben az utcai forgalom kellős közepén mozdítom el. épp ezen a helyen. Megkérdeztem tőle. ugyanakkor a kétség leghalványabb szikrája nélkül tudtam. mint a fuvallat – mondta komoly arckifejezéssel. amit mindig megpróbáltam megértetni veled. Már volt benne részed. te sem ebben a világban leszel. hogy kövessem. hogy don Juannak igaza van. hogy szembeszegüljenek a halállal. hogy mi a beigazulás. – Ugyanúgy. amikor bemutatta neked a beigazulás misztériumát. don Juan? – Természetesen egy más világon. és elindult a térről. és a fizikai kimerültséget tolná ki a testéből. hogy don Juannal olyan helyen járunk. Aztán fölállt. intett. azon kaptam magam. – Hol leszek. hogy don Juan álláspontja tarthatatlan. egyelőre még nem tudom hasznát venni a Föld löketének. Kijelentései hallatán valóságos küzdelem tombolt a bensőmben. Befordult egy kihalt mellékutcába. Valami azt üvöltötte bennem. amely mostanra már nagyon ismerős volt nekem – elhagyott síkságon. hogy felidéztem magamban ezt az élményt. A feje fölé emelte mindkét karját. És ahogyan azok a látók. ahogy Genaro tette egy este. . hogy ugyanaz az utca volt. hogy egy másik nagy emanációs sávba toljam el a gyűjtőpontomat. akik eltemették magukat. hogy kapcsoljam ki belső beszélgetésemet. és lépjek be a belső csönd birodalmába. ha sikerül egy másik világ rendjét beigazítanom? – kérdeztem. mintha hosszú ideje ült volna. és nyújtózott egyet. Felismertem. de egyelőre még nem értetted meg. amelyet kénnek tetsző sárga dombocskák borítottak. Abban a minutumban. Don Juan felnézett az égre. ahol Genaro tartott gyakorlati bemutatót számomra abból. – Los Angeles elszáll. amelyen áttörsz az észlelés korlátja.

amely le-föl imbolygott mellettem alig méternyire. Ahogy ebben a szent fényben fürödtem. Arra gondoltam. hosszú. amit észleltem. nem a látomásokat. hanem úgy. mint a becipzárazott hálózsák. egy ésszerű gondolat robbant bele belső csöndembe. hogy a kopár. de mégsem eléggé gyorsan szétbomlottak a szálak. hanem olyan. mielőtt a vonalak elhalványodtak volna. Gyorsan. repülve vagy sikló mozgással. hogy don Juan már több százszor észleltette velem ezt a világot. Ésszerű gondolatom majdnem azon nyomban kialudt attól. s rögzülve ott is maradt. Újra közel jöttek. és engem bámult. nők és mindenféle korú gyerekek és egyéb felfoghatatlan jelenések kötötték le. Az is eszembe jutott. Nem volt belső mozgásuk. dombos tájon túl van egy más világ. groteszk alakok voltak: úgy néztek ki. mintha egy csövön át. Látszólag mégis éltek. hogy valamiféle belőlem kiinduló fehér szövetszálakon húzták közelebb magukat. Furcsa. valami lassan. aki mellettem jött. húzni kezdett. Nem volt bennük élet. ahol szépséges. A tudomásomat alakok sokasága. A szövetségesek már rajtam voltak. Körülvettek. A szövetségeseknek nem volt belső parazsuk. és akkor megláttam a szövetségeseket – három sötét. nem járva. tiszta fehér fény ragyog. hogy a misztikusok és a szentek gyűjtőpontja ugyanilyen utazáson vett részt. de olyan megnyugtató. hogy szememet rájuk fókuszáltam. Minden vakító fehér fényben ragyogott. az áttetsző fényben végül a mennyei dicsfényt. A gömb váratlanul ijesztő mozdulatot tett. és hozzám dörgölődztek. közelebb jött hozzám. A fehérség nem fény. mire a szövetségesek azonnal arrébb mozdultak. Megsajnáltam őket. amit a tükörben láttam korábban a patakban. nem teljesen valószínűtlen. a kéndűnékben a poklot. de a következő pillanatban már fénygömbnek láttam. Láttam don Juant. Abban a pillanatban. odajöttek. mint valami vastag krétavonal. és hirtelen beleláttam! Don Juan az én javamat akarva fúvatta tudomása parazsát. ahol én voltam. A parázs hirtelen négy-öt fonalszerű szövétneken izzott fel a bal oldalán. éreztem. mint szélben a faleveleken. Amikor ezúttal don Juannal együtt beléptünk ebbe a világba. férfiak. hogy a minden irányból áradó fény nem életadó fény. s ez az érzés újra visszahúzta őket hozzám. mintha szent lenne. mintha elűztem volna őket. nem is parázsló izzás volt. egynemű. Ideges lettem. Teljes figyelmemmel rá koncentráltam. amelyeken izgatott remegés futott át. Az ember mintájában Istent látták.Ekkor felidéződött bennem. Ekkor láttam valamit. Egy majdnem foszforeszkáló rózsaszín háttér előtt tűntek fel. Elnyúlt alakjuk . rideg alakot.

csak a fekete világ érdemel figyelmet. ezért inkább a fekete világról kérdeztem. Nem úgy értem. Minden szót magamba akartam szívni. amelyek nem tompa színűek. s hogy ezt megtudjam tenni. mint a sötét éjszaka. A hang elhallgatott. Az ég is fekete volt. hogy a szövetségesek úgy mozognak. amelyben részed volt. mintha föl-le ugrálnának – halovány parázs izzott a belsejükben. amit életemben nem láttam – fekete agaragar. de sehol nem láttam fényt. hogy nincs időm pihenésre. és járjuk körbe még egyszer utoljára ezen a világon. Azt mondta. szemem ismét egyetlen pontra koncentrált. Láttam. Valami a kettő között. értelmetlen. Ekkor meghallottam a látás hangját. Olyan. hogy olyan sötét volt. s ettől olyanok voltak. Inkább olyan volt. – Pontosan azt tetted. de nem is fényesek. mintha körülöttem minden koromfekete lenne. amit elvárt tőlem. vajon sikerült-e megtennem azt. egy fekete világgal találtam szembe magam. – Ezt a világot a legkönnyebb összerakni – mondta. kétfelé kellett osztanom a figyelmemet. a gyűjtőpontom más nagy emanációs sávokkal egy teljes világot állított össze – egy fekete világot. Ez az egyetlen olyan igazi beigazulás egy másik nagy sáv rendjébe. nyugtalan érzésem támadt. mintha agaragar lemezkékből lenne. – Menjünk vissza a térre. Nem voltam hajlandó don Juan távozására gondolni. Az összes többi laterális eltolódás volt az . Abban a pillanatban. amit elvártam tőled – mondta don Juan megnyugtatóan. amelynek kidomborodnak az évgyűrűi. Egyre erősebb lett az izzás. kínos. Felnéztem az égre. és megkérdeztem don Juantól.közepén volt egy vékony vonal. Nem voltak kellemes alakok. amíg végül az egyik szövetséges teljesen ragyogóvá vált. Abban a pillanatban éreztem. mint valami fekete fadarab. Lenéztem a földre. és különböző fekete vonalak és szabálytalan körök borították. Bolyhos volt. Homályosan emlékeztem rá. amelyeket megtapasztaltál. Úgy nézett ki. hogy láttam már korábban is. ha belezuhanok a döbbentség érzésébe. Összegyűjtöttem minden erőmet. Minthogy teljesen idegennek éreztem őket magamtól. Don Juannal mindössze néhány háztömbnyire voltunk a tértől. hogy ezt láttam. mintha bevarrtak volna őket. – És mindama dolgok közül.

ember sávja mentén. egy örökkévalóságig róttuk a pokol birodalmát. hogy Genaro a maga közvetlen módján egyszer megpróbálta felhívni a figyelmemet erre. hogy az alatt a pár nap alatt. hogy csak napok múlva sikerült visszajönnöm abból a fekete világból. hogy fiatal korában szinte kényszeres vonzódás alakult ki benne a fekete világ iránt. Hét egész évre eltűnt. Don Juan megjegyezte. a sárga dombokkal borított síkság. ha nem többet. Más emanációk vannak benne. több napba tellett. don Juan elmagyarázta. egy perc sem telt el. de ugyanazon a nagy sávon belül. mert öregíti a testet – mondta nyomatékosan. miközben ebben a világban. Kértem. a mi világunkban azonban kiderül. amelyek más eredményt produkálnak. A jótevője jelenlétében azon elmélkedett. – Úgy érted. Mivel a jótevője nem sokat adott a magyarázatokra. amelyet ismerünk. – Igen. Lelassította a lépteit. amikor azt mondta. amíg a gyűjtőpontod visszatért normál helyzetébe? – kérdeztem. Julian nagual őt is beledobta az ismeretlenbe. hogy a fekete világ egyik furcsa sajátossága az. úgy – mondta. Miközben visszamentünk a térre. Szövedékén belül az emanációk úgy elfáradtak. – A fekete világ rettenetes világ. amíg a fekete világban tartózkodott. és egy ideig ott maradna. amelyekből szintén hiányzik az idő. hogy jöjjön rá maga. mintha egy örökkévalóság óta ott lennének. – Julian nagualnak olyan rendkívüli hatalma volt – folytatta don Juan –. A ködfal. amit ő csak egyetlen pillanatnak érzett. . és rám nézett. egyszerűen belelökte don Juant a fekete világba. Silvio Manuel esete teljesen más. mintha évekig küszködött volna egymagában. hogy nincs meg benne az az emanáció. de amelyeknek ellentétes hatásuk van a látó emberre. amelyeket gyűjtőpontunk a keresztúthoz közeledve összeállít nekünk. legalább tíz évet öregedett. ha bemenne a fekete világba. Emlékeztetett rá. Elmagyarázta. Silvio Manuel azonban egy más világot állított össze más sávok emanációiból. mi lenne vele. A fekete világba utazó látó emberek úgy érzik. hogy csak egy pillanat volt az egész. hogy tegye világosabbá. a jelenések világa – mind-mind laterális beigazulás. amely a mi világunkban az időt magyarázza. amit mondott.

hanem egyenesen a következő teljes világba. Érted. mit mond. a fekete világba mennél – mondta. . hogy ha egyszer a gyűjtőpont kiszakad normál helyzetéből. amit egyszer magába olvasztott. Don Juan azt mondta. – Azt szeretném. mit akarok mondani? Lassan derengeni kezdett. hogy a többi világ rendje éppúgy ragaszkodik ahhoz. Bensőm ésszerű. is szükség van – folytatta don Juan. ha nem lettem volna ott. hogy áttörik az észlelés korlátját. A harcosok így hát kénytelenek vállalni azt a kockázatot. hogy láttam don Juant a fekete világban fénygömb alakjában. Megálltunk. – Pár nap múlva ugyanezt teljesen egyedül kell majd megtenned. szántszándékra. Nem lesz időd. – És nem egyszerűen úgy pattan ki az ember a más világ rendjéből. hogy elmenjek. hogy kikacagjam a képtelen ötlet miatt. A beigazulás ereje olyan. kérdezősködő része megjegyezte. nem kell ugyanarra a helyre visszajönnie ebben a világban. a harcosok számára az ember és az ember sorsa más jelentést ölt. A korlát áttörésének transzcendentális jelentősége miatt az új látók az észlelés korlátjának áttörését használják végső próbaként. meg kell tenned! Elmondta. A látó embernek vakmerőnek kell lennie! Ha egyszer az ember átkelt az észlelés korlátján. más rendek által rögzül. – Én azért toltam el a magamét. a harcosok számára más világok összeállítása azzal a veszéllyel jár. hogy egy hegytetőről normál tudatállapotban le kell ugrani egy szakadékba. Ha meg akarsz menekülni a haláltól. mint a mi világunk rendje. – Csak ha az emberek követnek úgy. mielőtt a szakadék fenekére érne. Attól a pillanattól fogva. hogy az észlelés korlátján való áttörés a csúcspontja mindama dolgoknak. amelyekkel a látó emberek foglalatoskodnak.– Egy más világ összeállítása nem egyszerűen gyakorlat kérdése. Azt mondta. egyedül kellett volna lenned a szövetségesekkel. meghal. don Juan mondott valamit. de még mielőtt maga az idea összeolvadt volna a valósággal. hogy csip-csup dolgokkal vacakolj. hogy ők is elmozdítják a gyűjtőpontjukat. hogy elképzelhetetlen egyedüllétben akadnak el. A próba abból áll. más helyzetekben. ha egyáltalán nem foglalkoznál a laterális eltolódásokkal. és nem állít össze egy másikat. most már ideje. amikor te elmozdítod a tiédet – felelte. Szinte leküzdhetetlen vágyat éreztem. amitől elakadt az emlékezetem. Ha a szakadékba ugorva a harcos nem törli ki a köznapi világot. Tehát abban a világban is lehet emberekkel lenni. mintha gumikötélen rángatnák. hogy veled legyek.

– Egy pillanat múlva szándékosan elő kell idéznetek a gyűjtőpontotok elmozdulását – mondta. Genaro. – Nem kell mást csinálnod. ahol álltunk – arra az utcára. de tudtam. valamiképp megőrzik azt az érzést. mint a szél. Elmosolyodott. amire az új látók számítanak. amely látható volt onnan. ahol Genaro megmutatta nekem a beigazulás misztériumait. hogy önmaguk maradnak. Tudják. Sötét. Totális háború harcosai vagyunk. Ez a tudomás legeslegutolsó bástyája. Genaro egy kézmozdulattal üdvözölt. Ez az. és magunkra hagyott minket Pablitóval és Nestorral – hogy normál tudatállapotba tudjunk lépni. majd egy másik kézmozdulattal sürgetett. Úgy éreztem. hogy indulás. az örökkévalóságba vezet – mondta. A gyűjtőpontom nagy sebességgel mozgott. csak ment. és egy utcára mutatott.– El kell tüntetned ezt a világot – folytatta –. és körbejárta velünk a lapos hegytetőt. Genaro a nyomába eredt. s olyan tudatállapotban vannak. – Senki nem fog nektek segíteni. amely olyan hirtelen támadt. ment tovább. Don Juan. Megláttam a három szövetségest. A középső részükön a vonal úgy állt. kietlen utca volt. Aztán egy erő. Mostantól fogva . mint minden más utca. Don Juan azt mondta. elfújta a világot. mint hogy teljes csöndben kövesd ezt az utat! Elérkezett az idő! Indulás! Menj! Megfordult. Don Juan nem fordult hátra. komolytalan vagyok. amelyben nincs helye az érzelgősségnek. – Ez az utca. Mielőtt azonban ez megtörtént volna. Számunkra csak egy út van – a cselekvés. Belső csöndben mentem tovább. Nestor és jómagam kivételével mindenki hátrébb lépett a párkánytól. Genaro a sarkon várt rá. Követni akartam őket. don Juan karon fogott minket. Nem hagytam magam elmerülni a kudarc vagy az alkalmatlanság érzésében. miközben te némiképp önmagád maradsz. Epilógus Pár nap múlva a nagual egész társasága és az összes inas összegyűlt azon a lapos hegytetőn. Pablito. az inasok már egyenként búcsút vettek mindenkitől. és elment. nem helyes. hogy miután tudatukkal elégnek. amelyről don Juan beszélt. kihalt. mintha oldalvást somolyognának. Inkább elindultam az ellenkező irányban.

amíg nem lesz belőle a Sas parancsolata. hogy embertársaink felett uralomra tegyünk szert. lassú mozgatással ezen a ponton túl is el lehet tolni más helyzetekbe. hogy nem hajlandók eledellé válni: elszöknek a Sas elől. Az új látók számára a harcosok belső beszélgetése nem párbeszédet jelent. hanem a szántszándék józan parancsok által való szenvtelen irányítását. Ebből a helyzetből látták. Az új látók. az új látóknak viszont azt jelenti ez a tudomány.egyedül vagytok. hogy gyűjtőpontjukat állandó. Don Juan újra és újra elmondta. A régi látó emberek számára ez azt jelentette. és mindenekfelett hiábavaló dolog az önteltség. mégpedig úgy. miután rájöttek. ennek megfelelően akkor. Az új látók egyik legszerencsésebb döntése don Juan szerint az volt. hogy a szántszándék irányítása egy paranccsal kezdődik. Ennek az ismerete tette lehetővé a régi látók számára. hiábavaló dolog más világokat beigazulva látni. Emlékeznetek kell. ha egyszer a harcosok is kénytelenek a belső beszélgetésre. hogy a gyűjtőpontjuk – az emelkedett tudomás kivételével – állandó jelleggel más helyzetben maradjon. akkor legalább legyen ez a beszélgetés annak rendje és módja szerint való. hogy a belső párbeszédnek a varázslásról és öntükrözésük felnagyításáról kellett szólnia. amikor a harcos eljut a belső csönd állapotába. Ez a tett elképesztően nagy és vakmerő dolog. kezdték megérteni az egész vállalkozás hiábavalóságát. – Az a tény – mondta –. hogy soha nem engedték. A régi látók azt mondták. hiábavaló azért küzdeni. hogy a közönséges dolgok világában vagy ismeretlen világokban haljanake meg. hogy a szántszándék egy paranccsal veszi a kezdetét. hogy az ismeretlen felmérhetetlenül nagy rengetegében ésszel felfoghatatlan álmodó helyzetekbe mozdítsák el a gyűjtőpontjukat. hogy a gyűjtőpontot el lehet vinni az ismert határára. hogy a gyűjtőpontjukat egy meghatározott álmodó helyzetbe viszik. hogy megváltoztatták a haláluk színhelyét. amelyet teljes szabadságnak neveznek. de hiányzik belőle a józanság. a parancsot ezután addig kell ismételgetni. ha választaniuk kell. mivel a régi látó emberek soha nem tudták vagy talán nem is akarták visszahúzni a gyűjtőpontjukat. Ebből a . s ott az emelkedett tudomás kiemelt állapotában lehet rögzíteni. amelyet az ember magának ad. a kalandvágyó emberek. gondolkodás nélkül az utóbbit választják. mikor is eltolódik a gyűjtőpont. hogy elődeik választása csupán azt jelentette. Don Juan megjegyezte. hogy ez a művelet lehetséges. A régi látók felfedezték – mondta –. a régi és az új látók számára egyaránt egyedülállóan fontos dolog – de homlokegyenest más okból.

hogy a teljes szabadság a teljes tudomást jelenti. – Minden valószínűség szerint igen. Don Juan megjegyezte. helyes hát. az akarat erejétől. – Ezt fogjátok ti mind csinálni. . Szürkületkor Pablito. hogy elfogadják a szabadság észbontó ajándékát. ha lesz elegendő energiánk – felelte don Juan. és sűrített formában testesítették meg maguk is a halállal dacolok gyakorlatát. hogy a teljes öntudatot. Pablito. ahol meg akarunk halni. hogy elegendő energiára van szükségünk ahhoz. Most már tudjuk. mivel soha nem is értük el. hanem az. hogy emlékezzünk az emelkedett tudomás állapotaira. de a kételyeink is annál nagyobbak lesznek. hogy minél többre emlékezünk majd.helyzetből tényleges megoldást találtak a hiábavalóság dilemmájára. akkor fukarkodnunk kell az energiánkkal! Ezután don Juan segítségével normál tudatállapotba kerültünk. más világokat alkottunk. Nestor és én nem haltunk meg a szurdok mélyén. és zaklatottságunk egyre fokozódni fog. hogy a teljes szabadság választásával az új látók – nem valami bölcsen – elődeik nyomdokaiba léptek. s a borzalmas és ésszel felfoghatatlan tett hatása alatt. annál ámultabbak leszünk. hogy leugrottunk a biztos halálba. hogy visszatérjen az ismert határán található helyzetbe. mivel elegendő energiájuk volt hozzá. annál lelkesültebbek. akik korábban ugrottak. semmi más. don Juan és a nagual társasága pedig elégett a belülről izzó tűzben. hogy egy ilyen fejedelmi ajándékot el tudjunk fogadni. mint a villám átcikázik az ember teljes szövedékén. a teljes szabadságot választjuk. hogy ha a gyűjtőpontot mindig elviszik az ismeretlen határára. – Az új látók elégnek a beigazulás. – Az új látók felfedezték – magyarázta don Juan –. felfedezték. – A szántszándék a tudomás összes borostyánsárga színű emanációjának a beigazulása. Sajnos nagyon kevés ember érti meg. és visszanyerjük önmagunk teljességét. és egyszerre rendbe igazítja az összes benne található emanációt. A teljes tudomás állapotába léptek. hogy a megoldás nem egyszerűen az. Mindannyian elmozdítottuk a gyűjtőpontunkat. De ha csak energia kell. Nestor és én leugrottunk a szakadékba. hogy egy másik világot választunk. ha azt mondjuk. amikor hirtelen eleresztik. don Juan? – kérdeztem. – A szabadság a Sas ajándéka az embernek. Tudjuk azt is. amelyet kikezdhetetlen életük árán sikerült a szándék erejévé alakítaniuk – folytatta don Juan. de aztán arra késztetik. azért maradtunk itt. A többi inas sem pusztult el.

VÉGE . hanem magunk is el tudjuk fogadni a Sas ajándékát.Egyelőre olyan. mintha csak azért hagytak volna hátra bennünket. hogy ne csak igazoljuk mindazt. amit don Juan tanított nekünk. hogy tantaluszi kínokat álljunk ki az ember természetére és sorsára vonatkozó végső kérdések miatt. amíg nem lesz elegendő energiánk ahhoz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful