Fra Lødingen (Sørover) D DX67* D DX57 D D D D D D D 57 DX6

*

OVERFART: 60 MIN

0050C 0530AD 0800A 0930B 1030A 1200B 1400A 1515B 1715A 1830B 2000A 2100B 2230AD

Fra Bognes (Nordover) 0200C 0640AD 0915A 1045B 1145A 1345B 1530A 1645B 1840A 1945B 2115A 2215B 2340AD

OVERFART: 60 MIN

F.o.m. 26.04.11 t.o.m. 19.06.11 - f.o.m. 15.08.11 t.o.m. 09.04.12.
B A-rute B-rute * Anbefalt rutetur for ADR-last/ farlig gods. Kontakt fartøy for mer info og nærmere avtale. Kun i perioden 03.06.11 - 19.06.11. D Ruten utføres også lørdag og søndag i perioden 03.06.11 - 19.06.11. A C

1 = Mandag 6 = Lørdag

2 = Tirsdag 7 = Søndag

3 = Onsdag D = Daglig

4 = Torsdag 5 = Fredag DX = Daglig unntatt

RUTEENDRINGER FOR HELLIGDAGER 2011 01. mai Off. høytidsdag Søndagsrute 17. mai Grunnlovsdag Søndagsrute 02. jun Kr. himmelfartsdag Søndagsrute 11. jun Pinseaften Lørdagsrute 12. jun Pinsedag Lørdagsrute 13. jun 2. pinsedag Søndagsrute 24. des Julaften Søndagsrute med siste tur fra Lødingen kl. 1400 og fra Bognes kl. 1530. 25. des Juledag Innstilt 26. des 2. juledag Søndagsrute 31. des Nyttårsaften Lørdagsrute

RUTEENDRINGER FOR HELLIGDAGER 2012 01. jan Nyttårsdag Søndagsrute 05. apr Skjærtorsdag Lørdagsrute 06. apr Langfredag Lørdagsrute 07. apr Påskeaften Lørdagsrute 08. apr Påskedag Søndagsrute 09. apr 2. påskedag Søndagsrute

MS «Tysfjord» (A-rute) Tel. 992 83 218 – Faks 950 00 031 MS «Hamarøy» (B-rute) Tel. 992 83 200 – Faks. 902 10 188 MS «Stetind» (Reserve) Tel. 992 83 226 – Faks 902 10 189

Leke ro m Leke ro m Leke ro m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful