⁄âbjΩa@Ûñ”˛a@ÜvéΩbi@—Ìä»n€a SVETI MESDŽID EL-AKSA

Priprema i obrada: Safet Suljić Fakultet Šerijatskih Nauka ISLAMSKI UNIVERZITET U RIYADU

⁄âbjΩa@Ûñ”˛a@ÜvéΩbi@—Ìä»n€a

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1

SVETI MESDŽID EL-AKSA: To je naziv za sve što se nalazi unutar postojeći zidina u krajnjem jugoistočnom uglu starog grada čija površina dostiže oko 144.000 metara kvadratnih, i to ustvari predstavlja 15% procenata površine staroga grada, čiji je oblik poput poligona ili nepravilnog pravougaonika čije su strane dužine: Zapdana strana 490 m, Istočna strana 474 m, Sjeverna strana 321 m, i Južna strana čija je dužina 283 m. (SLIKA BR.1) VRIJEDNOST MESDŽIDU EL-AKSA: Mesdžidu El-Aksa je prva Kibla muslimana, i drugi mesdžid koji je postavljen radi obožavanja Allaha na Zemlji, nakon mesdžidu ElHarama, i on je treći mesdžid za koji je dozvoljeno posebno da se čovjek sprema i putuje ka njemu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Allahovom voljom učinio Isra iz Mekke u noći Isra' i Miradža, da bi nakon od mesdžidul El-Aksa učinio Mi'radž ka Nebeskim visinama. Također od vrijednosti ovoga mesdžida jeste i ta što namaz obavljen unutar ovih gore spomenuti granica zida vrijedi kao 500 namaza obavljeni drugdje mimo dva druga sveta mesdždida. Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u noći Isra' i Mi'radž klanjao i predvodio namaz svim poslanicima,

www.et-taqwa.com
1

SVETI MESDŽID EL-AKSA
alejhim selam, u ovom svetom i od Allaha odabranom mesdžidu – mesdžidu El-Aksa. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da se šalje ulje (ulje za Kandilje) kojim bi se osvjetlio mesdžid ukoliko ne bude dolazilo ulje sa drugog mjesta, tako bilježi se predaja od Mejmune, štićenice Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je jedne prilike kazala Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: O Allahov Poslaniče, oporuči nam nešto (naredi) u svezi Allahove kuće u Kudsu (tj. Mesdiždu El-Aksa), pa je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Posjećujte ga i klanjajte u njemu, pa ako ne bude mogli da ga posjećujete (zijaretite) onda šaljite ulje koje će biti stavljano i paljeno u njegovim Kandiljima.“ (Bilježi imam Ahmed,
Ebu Davud i Ibn Madže).

SLIKA BR.1

⁄âbjΩa@Ûñ”˛a@ÜvéΩbi@—Ìä»n€a
ZNAČAJKE/LEGENDA SVETOG MESDŽIDA EL-AKSA: Sveti mesdžid El-Aksa ima: 14 vrata od koji su 10 vrata otvorenih i 4 vrata zatvorena; 4 minareta; 8 ulaznih kapija (kamenih vrata sa estetskim polukuržnim kupolama); 12 škola; 14 sebila (javnih česmi); 6 mihraba; 15 polukružnih kupola od kojih je i poznata kupola „MESDŽID KUBETU ES-SAHRE“ (SLIKA BR:4); 26 terasa i 25 bunara. (SLIKA BR.2)

SLIKA BR.2

www.et-taqwa.com
3

SVETI MESDŽID EL-AKSA
U SKLOPU MESDŽIDU EL-AKSA ULAZI I 6 MESDŽIDA: 1. Mesdžid „El-Kiblej“ (centralni mesdžid) kojeg je izgradio halifa Omer Ibn Hattab, radijjallahu anhu, 15 godine po Hidžri, odnosno 636 godine po Isa'u, alejhi selam. Njegova prvobitna građa bila je od drveta i drvenih grana, a koji je naknadno bio pokriven palmini lišćem, baš onako i u stilu kako je bio izgrađen mesdžid Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini. Njegova površina i prostranost bila je takve prirode da je u njeg moglo stati i klanjati oko 1000 ljudi. Rekonstrukciju ovoga mesdžida izvršio je AbduMelik Ibn Mervan, da bi nakon njega radove upotpunio njegov sin Velid Ibn Mervan godine 86-96 po hidžri, odnosno od 705-714 godine po Isa'u, alejhi selam. Centralni mesdžid bio je 80 metara dužine i 55 metara širine, imao je 11 vrata sa jednom kupolom koja je bila prekrivena olovom čija visina je bila 17 metara.

MESDŽID „EL-KIBLEJ“

⁄âbjΩa@Ûñ”˛a@ÜvéΩbi@—Ìä»n€a
2. Musala „El-Mervanijje“: Mervanov mesdžid nalazi se jugoistočno od Svetog Mesdžidu El-Aksa, a sastoji se od 16 koridora čija površina dostiže 3600 metara kvadratnih, čija je funkcija u prvobitno vrijeme bila fukncija fikhske škole (škola komprativnog fikha) i otuda i vodi naziv i ime po kome je poznata Musala El-Mervanijje.

MUSALA „EL-MERVANIJJE“ 3. Mesdžid „El-Kadim“ (stari mesdžid): drvena građevina koja se nalazi južno od Mesdžida El-Aksa, u njeg se ulazi putem kamenih stubišta koja se nalaze ispod centralnog mesdžida, a njegov prvobitni cilj bio je da posluži kao ulaz u dovrac Umevija koji bi putem njega dalje ulazili u centralni mesdžid putem dvostrukih velikih vrata. Stari mesdžid osta napušten sve dok organizacija za brigu oko svetog mesdžida El-Aksa ne odluči da ga obnovi i u fuknciju stavi godine 1420 po hidžri, odnosno 1999 godine po Isa'u, alejhi selam.

www.et-taqwa.com
5

SVETI MESDŽID EL-AKSA

MESDŽID „EL-KADIM“ 4. Mesdžid „El-Burrak“: a naziv je dobio po mjestu na kome je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svezao Burrak (jahalicu) u noći Isra'a i Mi'radža. Ovaj mesdžid se nalazi niže u odnosu na El-Aksa, a do njega se dolazi tako što se spusti stepenicama do ulaza koji je nešto malo uzdignut. Ovaj mesdžid je otvoren i u njemu se klanja tokom Džuma namaza i u vremenu Bajramski obreda (Bajram namaza).

MESDŽID „EL-BURRAK“

⁄âbjΩa@Ûñ”˛a@ÜvéΩbi@—Ìä»n€a
5. Mesdžid „El-Megaribe“: ovaj mesdžid izgradio je Salahudin El-Ejubi godine 590 po Hidžri, odnosno 1193 godine po Isa'u, alejhi selam. Prostor i sam mesdžid danas služe kao sala u kojimasu izložene stvari Islamskog Muzeja.

MESDŽID „EL-MEGARIBE“ 6. Mesdžid „En-Nisa'i“ (mesdžid u kome klanjaju žene): velika građevina koja je površine približno mesdžidu El-Aksa, i proteže se sve do zida koji se nalazi na zapadnoj strani, a njegov period izgradnje veže se za vladavinu Emevija, i on je danas specifično vezan za prostor u kome žene obavljaju namaz.

MESDŽID „EN-NISA'I“

www.et-taqwa.com
7

SVETI MESDŽID EL-AKSA
SVETI MESDŽID EL-AKSA IMA 4 MINARETA:

1. Minaret koji se nalazi kod vrata „El-Esbat“: ovaj minaret sagrađen je u periodu vladavine Memlukije godine 769 po Hidžri, odnosno 1376 godine po Isa'u, alejhi selam. Ovaj minaret ima cilindrični oblik (i on je jednistven po svom obliku) a visok je 28,5 metara.

MINARET „EL-ESBAT“

2. Minaret koji se nalazi kod vrata „El-Megaribe“: ovaj minaret nosi još i naziv Minaretu El-Fehrije (počasni

⁄âbjΩa@Ûñ”˛a@ÜvéΩbi@—Ìä»n€a
minaret), sagrađen je također u vremenu Memlukije godine 677 po Hidžri, odnosno 1228 godine po Isa'u, alejhi selam, i ovaj minaret je najmanji od minareta mesdžidu El-Aksa, visanu mu je 23,5 metara, a također treba napomenuti da je ovaj minaret zadržao svoj prvobitni izgled bez ikakvih izmjena.

MINARET „EL-MEGARIBE“

3. Minaret koji se nalazi kod vrata „El-Silsile“: ovaj minaret također poznat je i pod imenom minaret „El-

www.et-taqwa.com
9

SVETI MESDŽID EL-AKSA
Mahkeme“ Sud (sudnice), zadržao je svoj prvobitni izgled a sagrađen je u vremenu Memlukijj godine 730 po hidžri, odnosno 1329 godine po Isa'u, alejhi selam.

MINARET „EL-SILSILE“

4. Minaret koji se nalazi uz varata „El-Gavanime“: ovaj minaret poznat je još po imenom „Kalavun“, sagrađen je u vremenu Memlukijj, godine 697 po Hidžri, odnosno

⁄âbjΩa@Ûñ”˛a@ÜvéΩbi@—Ìä»n€a
1229 dosine po Isa'u, alejhi selam. Ovaj minaret je upečatljiv po mnogo čemu, između ostalog i po svojoj visini koja iznosi 38,5 metara.

MINARET „EL-GAVANIME“

PREGLED MESDŽIDUL AKSA SA POSTOJEĆIM MINARETIMA

www.et-taqwa.com
11

SVETI MESDŽID EL-AKSA

ZID „EL-BURRAK“: Zid „El-Burrak“ je zapadni zid od mesdžida El-Aksa, njegova dužina iznosi 48 metara, dok mu je visina 18 metara. Prokleti čifuti (čitaj židovi) promijenili su naziv ovoga zida, tj. Zida El-Burrak u Zid „El-Mubka“ što znači ZID PLAČA. (SLIKA BR.4)

SLIKA BR.4
MESDŽID „EL-KUBBE“ JE SAMO JEDAN DIO MESDŽIDA EL-AKSA:

⁄âbjΩa@Ûñ”˛a@ÜvéΩbi@—Ìä»n€a
Mesdžid El-Kubbe sagradio je AdbuMelik Ibn Mervan godine 6586 po hidžri, odnosno 680 – 705 godine po Isa'u, alejhi selam. Ovaj mesdžid odnosno kamena kupola ima oblik oktagona (osmougaonika), dok su njegove dimenzije uz bočnu stranu 20 metara, a visina 12 metara, dok je visina kupole 35 metara. Mesdžid El-Kubbe ima 4 glavna stuba (oslonca) i 12 sporedni stubova, također u sklopu ovoga mesdžida nalaze se 4 vrata, a sama kupola mesdžida urađena je od zlata (pozlaćena). „Es-Sahre“ je nazvi za najviši dio kupole mesdžida El-Aksa, dužina mu iznosi 17.70 metara, a je širina 13,50 metara, dok visina iznosi 1,25 metara. (SLIKA BR.5)

SLIKA BR.5

www.et-taqwa.com
13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful