You are on page 1of 3

Verbs

Group 1 Verbs

Dictionary Form (Basic Form) aruku asobu au hairu hajimaru iku kaeru kakaru kaku kau kiku matsu motsu narau nomu okuru omou otosu

English to walk to play to meet to enter to begin to go to return to take to write to buy to listen to wait to have to learn to drink to send to think to drop, to lose

Formal Form arukimasu asobimasu aimasu hairimasu hajimarimasu ikimasu kaerimasu kakarimasu kakimasu kaimasu kikimasu machimasu mochimasu naraimasu nomimasu okurimasu omoimasu otoshimasu

The ~ te Form aruite asonde atte haitte hajimatte itte kaette kakatte kaite katte kiite matte motte naratte nonde okutte omotte ototte

oyogu sagasu sawaru shiru suu suwaru tatsu tomaru tsuku uru utau wakaru warau yomu
Group 2 Verbs

to swim to search to feel, to touch to know to smoke, to inhale to sit to stand to stop to arrive to sell to sing to understand to laugh to read oyogimasu sagashimasu sawarimasu shirimasu suimasu suwarimasu tachimasu tomarimasu tsukimasu urimasu utaimasu wakarimasu waraimasu yomimasu kangaemasu mimasu nemasu oshiemasu tabemasu

oyoide sagashite sawatte shitte suitte suwatte tatte tomatte tsuite utte utatte wakatte waratte yonde kangaete mite nete oshiete tabete

kangaeru miru neru oshieru taberu

to think to see to sleep to teach to eat


Group 3 Verbs

kuru suru

to come

kimasu shimasu

kite shite

to do