You are on page 1of 5

K thut kh "nhiu ht" khi bc nh

Cn nh trc y khng lu lm tnh c ti c c mt bi hng dn k thut kh noise trn mt trang no m hin gi ti qun a ch v do bn vic nn mi th chm vo lng qun.Nay lang thang trn mng tm t liu, tng vit bi phc v c gi ca mnh,tnh c nhn thy bc nh c nhiu noise,cht nh n k thut trc y hc nn vit li cc bn tin theo di. i vi mt s loi in thoi di ng c chc nng chp nh hay mt s my nh k thut s ph thng c phn gii thp,khi chp thng cho ra nhng bc nh thiu mu,nht nht v b "nhiu ht" v nu in ra th s rt xu,bc nh di y l mt v d in hnh.Chng ta cng nhau x l li bc nh ny.

1 - Chn lnh filter \ Noise \ Reduce Noise... vi cc thng s nh sau:

2 - Chn lnh Image \ Mode \ Lab Color chuyn v h mu Lab.Trn bng CHANNELS,chn knh Lightness xong bm Ctrl - F p dng li b lc Noise vi cng mt gi tr thng s cho knh Lightness ny.

3 - Chn lnh Image \ Mode \ RGB Color tr v h mu RGB,xong bm Ctrl - J nhn i layer v chuyn lp ha trn t Normal thnh Overlay (khung pha trn bn tri ca bng layer) ta c kt qu nh sau:

4 - Trn bng layer,click nt Add layer mask ,xong chuyn mu Foreground thnh mu en, sau dng cng c Brush vi nt c mm t ln vng mt nhng ni qu sng gim bt sng (v sau khi chuyn lp ha trn thnh Overlay,bc anh s tng tng phn lm nhng vng sng tr nn qu sng),nhng nu cc bn thch sng nh th th c th b qua bc ny.Sau khi x l chng ta c k qu nh sau:

Nu vn cha va v "mn" ca chic o,cc bn c th khoanh vng chic o v p dng li b lc Reduce Noise thm 1 hay 2 ln na. 5 - Bm Ctrl - Shift - E gp cc layer li thnh mt,xong dng cng c History Brush phc hi li mt s chi tit nh cnh mi,rng,m mt...v cui cng chng ta c kt qu nh sau: