You are on page 1of 2

Boilere cu [nc`lzire mixt` - Eldom Mix heating water boilers - Eldom

CARACTERISTICI - DATE TEHNICE - DIMENSIUNI DE GABARIT


Boilerele ELDOM sunt produse [ntr-o gam` larg` cu capacit`\i cuprinse [ntre 80 I ]i 500 l. Sunt destinate producerii de ap` cald` menajer` (ACM). Boilerele prezint` urm`toarele caracteristici: - sunt construite din o\el de calitate por\elanat la interior sau din o\el inoxidabil; - sursa de [nc`lzire poate fi: - doar electric` (rezisten\` cu puterea nominal` de 1.5 - 2 - 3 kW) - mixt` (serpentin` racordat` la un cazan de ap` cald` + rezisten\` electric`) - izola\ia termic` din poliuretan injectat; - mantaua ]i capacele sunt din tabl` de o\el fosfatat` ]i vopsit` [n c@mp electrostatic; - protec\ie anodic` [mpotriva coroziunii (anod din aliaj de magneziu special); - termometru, [ntrerup`tor general cu semnalizare luminoas`; - termostat de reglaj a temperaturii apei ; - termostat de siguran\` la 95C [mpotriva supra[nc`lzirii; - modelul 500 ES este dotat cu dou` serpentine; - termostatul de comand` al pompei de circula\ie pentru varianta cu serpentin` - se livreaz` la cerere; - supap` de siguran\` - inclus` [n furnitur` la livrare; Dimensiunile sunt astfel alese [nc@t boilerele s` poat` fi montate [n col\ul [nc`perilor f`r` a afecta suprafa\a util` a acestora.

LEGEND~
I. Cazan ap` cald` II. Calorifere III. Robine\i de reglaj

COMPONENTE PRINCIPALE
1. Carcas` fosfatat` ]i vopsit` [n c@mp electrostatic 2. Izola\ie din poliuretan 3. Bazin acumulare por\elanat 4. Anod magneziu 5. Rezisten\` electric` 6. Serpentin` por\elanat`

Parametri /Model Parameters /Model

U.M.

80ES

120ES

150ES

200ES

300ES

500ES

Volum util / Useful volume I 80 120 150 200 300 500 Tensiune alimentare / Power supply V 230 230 230 230 400 400 Putere rezisten\` / Power resistance kW 1.5/2/3 2/3 3 3 3 3 atm 6 6 6 6 6 6 Presiune maxim` ACM / Max. pressure D.H.W. atm 4 4 4 4 4 4 Presiune n serpentin` / Max. winding pressure oC 100 100 100 100 100 100 Temp. Max./ Max. temperature Timp de nc`lzire cu rezisten\` electric` de la 12C - 65C 3.35/2.51 h 3.77/2.51 5.02/3.14 6.7/4.19 Time for heating with electric resistance from 12C - 65C /1.67 2 m 0.40 0.84 0.84 0.84 1.20 1.2 + 0.7 Suprafa\` serpentin` / Winding surface Pierderea de presiune n serpentin` mbar 80 80 80 80 110 110+ 60 Loss of pressure in winding Pierdere termic` la 60C / Thermal loss at 60C kW/24h 1.2 1.2 1.4 1.5 1.8 2.5 Debit de ap` la 37C n regim electric I/h 218 326 408 544 Water flow at 37C only in electric heating Debit de ap` la 45C n regim electric I/h 540 940 Water flow at 45C only in electric heating Racorduri la circuitul primar ACM inch 1/2 3/4 3/4 3/4 1 1 Racords on primary circuit D.H.W. Racorduri la circuitul secundar (serpentin`) inch 1/2" 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 Racords on secondary circuit (winding) mm 385x1040 435x1120 580x1010 580x1250 740x1155 740x1790 Dimensiuni (D x h) / Dimensions kg 47 61 73 98 152 Masa / Weight

Protec\ie catodic`
Durata lung` de exploatare este asigurat` de por\elanarea integral` a tuturor suprafe\elor interioare. Anodul din aliaj de magneziu, montat [n partea inferioar`, impiedic` depunerile diferitelor s`ruri pe suprafe\ele interioare pe care le protejeaz`. Periodic se va verifica starea anodului ]i se va [nlocui [n cazul [n care acesta s-a consumat. {nlocuirea se va face numai de c`tre personalul service autorizat.

Caracteristici termodinamice/ Model Thermodinamic characteristics/ Model


o

U.M.

120ES
o

150ES

200ES

300ES
o

500ES

Temperatura primar 90/80 C; Temperatura secundar 10/42 C; Temperatura acumulare 65 C Primary temperature 90/80oC; Secondary temperature 10/42oC; Accumulation temperature 65oC Debit min. al pompei de circula\ie a boilerului m3/h 1.5 1.8 2.1 2.5 Min. flow for boiler circulation pump Putere minim` cazanului kw 28 35 41 51 Min. power of boiler Produc\ie ACM l/10 180 240 280 350 D.H.W. output Produc\ie ACM la t 35oC l/h 690 820 1210 1600 D.H.W. output at t 35oC Timp de [nc`lzire 10 - 60oC min 18 25 36 45 Heating time 10 - 60oC Temperatura primar 75/65oC; Temperatura secundar 10/42oC; Temperatura acumulare 50oC Primary temperature 75/65oC; Secondary temperature 10/42oC; Accumulation temperature 50oC Debit min. al pompei de circula\ie a boilerului Min. flow for boiler circulation pump Putere min a cazanului Min. power of boiler Produc\ie ACM D.H.W. output Produc\ie ACM t 35oC D.H.W. output t 35oC Timp de [nc`lzire 10 - 60oC Heating time 10 - 60oC m3/h kw l/10 l/h min 1.5 28 110 440 17 1.8 35 170 525 23 2.1 41 200 780 35 2.5 52 300 1000 55 2.65 61 580 2100 55

2.65 70 560 1350 72