You are on page 1of 2
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Σ οιvόπρασο {ή τσαϊ.β) ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Φύτευση.

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

Σ οιvόπρασο {ή τσαϊ.β)

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Σ οιvόπρασο {ή τσαϊ.β) ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Φύτευση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Φύτευση. Σπέρνουμετους σπό­ ρους κατευθείαν στον κήπο

κατά τη διάρκεια της άνοιξης.

Προετοιμάζουμε τις γραμμές σποράς και τις τρύπες και φυ­ τεύουμε περί τους 1Ο σπόρους

σε κάθε θέση, σαν συστάδα, σε βάθος 1 εκ. Σκεπάζουμε με το χώμα και ποτίζουμε αμέσως. Γιατις2-3 εβδομάδες που απαι­ τούνται για τη βλάστηση του σπόρου φροντίζουμε το έδαφος

να μένει υγρό. Αραιώνουμε τα μικρά φυτά στις συστάδες και τα τοποθετούμε ανά 20 εκατοστά. Εναλλακτικό, τα νεαρό φυτό μπορούν να αναπτυχθούν σε

σπορεία και να μεταφυτευτούν στον κήπο όταν είναι ενός μή­

να, ξανά σε συστάδες των 1Ο

φυτών, ανά 20 εκ. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών να είναι

30-60 εκ. έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια άλλη καλλιέργεια

εκεί. Επίσης. οι βολβοί μπορούν

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Φύτευση. Η καλλιέργειά του

ξεκινά συνήθως με σπόρο την άνοιξη ή το φθινόπωρο σε πε­ ριοχές χωρίς παγετούς. Σπέρ-

νουμε απευθείας στην τελική θέση, σε βάθος

6 χιλ. και σε απόστα­

ση 30

εκ. μεταξύ τους. τα πιο ρωμαλέα νεαρά φυτά είναι εκείνα που

θα δώσουν τους πιο νόστιμους και γλυκούς «βολβού ς ». Ξεχώνου ­

με και aντικαθιστάμε τα

φυτά κάθε τρία χρόνια.

Πότισμα. Ποτίζουμε τα- κτικό την άνοιξη και το

καλοκαίρι. Επαρκής

υγρασία γύρω από τις

ρίζες εξασφαλίζει γλυ­ κιά και σαρκώδη βλά-

στηση. Ελαττώνουμε τα

ποτίσματα από τα μέσα του φθινοπώρου. Λίπαν­

ση.Δεν χρειάζεται επιπλέον λίπασμα αν το έδαφος είναι γόνιμο. Αν δεν γνωρίζουμε τη

να ξεχωθούν και να χωριστούν

το φθινόπωρο ή την άνοιξη, κάθε δύο χρόνια από τη φύτευ­ σή τους. Πότισμα. Ποτίζουμε

άφθονα τιςξηρέςπεριόδους. Λίπανση. Κατά την περίοδο

φύτευσης, ενσωματώνουμε

στο έδαφος πλήρες λίπασμα. Εφαρμόζουμε υδατοδιαλυτό ή υγρό λίπασμα κάθε τέσσερις εβδομάδες.Προβλήματα. Γενι­

κά δεν έχουν, α}.λό προσέχου­

με για αφίδες κατά τις θερμές περιόδους και ψεκάζουμε με το κατάλληλο σκεύασμα. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Συλλογή. Τα σχοι­ νόπρασα είναι κατάλληλα για συγκομιδή όταν έχουν φτάσει σε ύψος τα 15 εκ. περίπου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου - φθινόπωρο

και άνοιξη στις περιοχές με τρο­

πικό κλίμα. Δεν πρέπει να ψαλι­ δίζονται μόνο οι άκρες, επειδή το σχοινόπρασο θα γίνει ινώδες και τραχύ. Πρέπει να κόβονται πολύ κοντό στο έδαφος. 5 εκ. από την επιφάνεια. Κάνουμε

τακτικές συγκομιδές προκειμέ­ νου η καλλιέργεια να διατηρεί­ ται σε διαδικασία ανάπτυξης. Αποθήκευση. Δεν αποθηκεύ­

ονται πολύ καλό. Κατάψυξη. Τα σχοινόπρασα μπορούν να

παραμείνουν στην κατάψυξη για περίπου έξι μήνες. Τα τεμα­

χίζουμε και τα πακετάρουμε σε

μικράπλαστικάσακουλάκια. ΧΡΗΣΕΙΣ Μαγειρική. Τα φύλλα του σχοινόπρασου (Α.

schoenoprasum) έχουν την

εκλεκτήγεύση τουκρεμμυδιού. Μπορούμε να τα προσθέσου­ με σε σούπες ή σε φαγητό της κατσαρόλας προς το τέλος του μαγειρέματος. Επίσης. τα φύλλα χρησιμοποιούνται σε σαλάτες σανγαρνιτούρακαισταγαλλικά fines herbes. Τα άνθη μπορούν

να καταναλωθούν φρέσκα σε

σαλάτες ή να aρωματίσουν ξίδι

και βούτυρο. Όλα τα μέρη του κινεζικού σχοινόπρασου (Α.

tuberosum) έχουν γεύση που

μοιάζει ελαφρώς στο σκόρδο

και τα μπουμπούκια του κα-

ΧΑΡΑκτΗΡΙΣτΙΚΑ

Είναι πολυετές ποώδες φυτό με γρήγορη και

μεγάλη ανάπτυξη· μπορεί να φτάσει τα 2 μ. σε ύψος.Έχειόρθια ανάπτυξη, λεπτόφύλλωμα

με δυνατό άρωμα γλυκάνισου, σαρκώδη βάση

σαν βολβό, κούφιους βλαστούς και λεπτεπίλε­

πτα βελονοειδή φύλλα σε χρώμα πράσινο της

ελιάς. Οι ταξιανθίες του γέρνουν και αποτελού­

νταιαπό λαμπερά κίτριναάνθη. Εμφανίζονται

το καλοκαίρι. Ο μάραθος είναι εξαιρετικά

επεκτατικό φυτό και σε κάποιες περιοχές θεω­

ρείταιζιζάνιο.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ Κλίμα. Αναπτύσσεται σε όλες τις

περιοχές. αλλά ευδοκιμεί σε ήπια κλίματα όπου

το ψύχος δεν είναι πολύ έντονο. Δεν τα πάει

καλά με την υψηλή υγρασία και ζέστη των τρο­

πικών.Έκθεση. Ηλιόλουστη θέση προστατευ­

μένη από δυνατούς ανέμουςείναιαπαραίτητη.

Έδαφος. Καλά σκαλισμένο, αμμοπηλώδες. με

άφθονη χωνεμένη οργανική ουσία. Προσθέ­

τουμε 1 φλιτζάνι ασβέστη ανά τετραγωνικό

μέτρο εδάφους πριν από τη φύτευση καθώς

προτιμά ελαφρώς αλκαλικέςσυνθήκες.

πριν από τη φύτευση καθώς προτιμά ελαφρώς αλκαλικέςσυνθήκες.
τέχουν ξεχωριστή θέση στην ασιατική κουζίνα. Κηποτεχνία. Το
τέχουν ξεχωριστή θέση στην
ασιατική κουζίνα. Κηποτεχνία.
Το σχοινόπρασο συνιστάται να
φυτεύεται ανάμεσα σε τρια­
νταφυλλιές, καρότα, αμπέλια,
ντοματιές και οπωροφόρα δέ­
ντρα.

ΧΑΡΑΚ'fΗΡΙΣτΙΚΑ

Τα σχοινόπρασαείναιπολυετήαρωματικάφυτά. Καλλιεργούνται σε συστάδες ξεκινώντας από τους πολύ μικρούς βολβούς τους. οι

οποίοι αναmύσσουν βλαστάρια έως και 30 εκ. ψηλά, με οξύληκτα

σωληνωτά«κούφια»φύλλα.Τα άνθη του κοινούσχοινόπρασου

(Α. schoenoprasum} παίρνουν τη μορφή παχουλού, σφαιρικού

κεφαλιού με ροζ-μοβ ανθοφορία.Τα κινεζικά σχοινόπρασα (Α.

tuberosum} έχουν ταξιανθία σε μορφή αστεριού, λευκά άνθη και επίπεδα,στενά,σκούρα ή ανοιχτάπράσιναφύλλα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ Κλίμα. Τα σχοινόπρασα προσαρμόζονται σχετικά εύκολα τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Έκθεση. Αναπτύσσονται καλύτερα υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας αλλά ανέχονται και την ημισκιά. Σε πολύ θερμές ξηρές κλιματικές συνθήκες μπορεί να χρειαστούν λίγη σκιά και υγρασία.'Εδαφος. Παρτέρια με υλικά πλούσια σε οργανική

ουσία, όπως κομπόστ ή λίπασμα με αίμα και κόκαλα ζώων. Θε ­

μελιώδηςείναιη καλή στράγγιση.

­ μελιώδηςείναιη καλή στράγγιση. σύσταση του εδάφους, ενσω­

σύσταση του εδάφους, ενσω­

ματώνουμε πλήρες και ισορ­ ροπημένο λίπασμα πριν από τη φύτευση. Προβλήματα.

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Συλλογή. Συλλέ­ γουμε φύλλα όποτε θέλουμε,

από το τέλος της άνοιξης μέ­

χρι το τέλος του καλοκαιριού.

Οι σπόροι συλλέγονται όταν ωριμάσουν, αργά το καλο­

καίρι. Καθώς πλησιάζει ο και­

ρός τους, πρέπει να επιθεω­ ρούμε τακτικά τα φυτά ώστε να μαζεύουμε τους ώριμους σπόρους προτού πέσουν. Ξε­

χώνουμε τη σαρκώδη βάση

όποτε τη χρειαστούμε. Απο­

θήκευση. Αποθηκεύουμε τους αποξηραμένουςσπόρουςσε αεροστεγή βάζα . Τα φύλλα

χρησιμοποιούνται φρέσκα

επειδή χάνουν τη γεύση τους

όταν ξεραθούν. Κατάψυξη. Ματσάκια φύλλων συσκευα­ σμένα σε σακούλες ή αλουμι-

νόχαρτο καταψύχονταιγιαπε­

ρισσότερους από έξι μήνες.

ΧΡΗΣΕΙΣ Καλλυντικά. Κρύο aφέψημα από σπόρους μά­

ραθου δίνει μια αναζωογο­ νητική λοσιόν προσώπου, η οποία λέγεται ότιαπαλύνει τις ρυτίδες και τονώνει το δέρ­

μα. Μαγειρική. Οι σπόροι, οι

οποίοι βοηθούν στην πέψη, είτετρώγονται ωμοί είτε προ­ στίθενται σε φαγητά ακέραιοι

ή τριμμένοι. Φρέσκα ψιλο­

κομμένα φύλλα μπαίνουν σε

πολλά πιάτα, κυρίως με ψάρια, ζυμαρικά καιπατάτες. Η λευκή σαρκώδης βάση του φυτού τρώγεται ωμή ή μαγειρεμένη. Φαρμακεuτική. Όλα τα μέρη του μάραθου λέγεται ότι βοη­ θούν στην πέψη, κάνουν καλό στα μάτια και περιορίζουν ελαφρώς την όρεξη. Ένα ρό­

φημα παρασκευασμένο από σπόρους είναι ελαφρύ καθαρ­ τικό. Το μάσημα των σπόρων

aρωματίζει την αναπνοή.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΗΝΕΑΜΕΓΑΛΗηΡοΣΦΟΡΑτοvTiYo

ΟΠΟΥΛ ΡΔΙΑ Η ΜΟΝΑΞΙΑ
ΟΠΟΥΛ
ΡΔΙΑ Η ΜΟΝΑΞΙΑ
~
~

Το τελευταίο άλμπουμ τns Πίτσοs Ποποδοπούλου

κυκλοφορεί αποκλειστικά από το τινο! Συμπληρώστε τn δισκοθήκη σαs με τιs επιτυχίεs του σημαντικότερου λαϊκού δίσκου τns χρονιάs, και ταξιδέψτε με τn μοναδική φωνή τns Πίτσαs Παπαδοπούλου!

Περιέχει rιs επιrυχίεs Να 'χε καρδιά π μοναξιά Τι σου έκανα, αγάπη

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΕΣ

TOYTIVO!

Μ6νο

7,90€