You are on page 1of 15

U poplavi kia i unda koja nas polako davi, retke su slamke spasa.Jedna od njih je umetnika skupina Laibach (NSK).

Cilj ovoga rada jeste da itaoca blie upozna sa delatnou ove grupe, njenom biografijom, uticajem podneblja na njeno stvaralatvo, interesantnim i kontroverznim detaljima iz njene prolosti ali i sa politikim i kulturnim stavovima grupe.Muzika analiza radova grupe je izostala, iz prostog razloga jer je autor teksta laik po tom pitanju, ali i zbog toga to bi u velikoj meri odstupala od prirode ovoga rada.

Uvod

Laibach...Najpoznatija grupa sa prostora bive Jugoslavije.Grupa, iji je video spot prvi emitovan pri putanju u rad regionalnog MTV kanala.Jedina grupa sa ovih prostora koja je imala nastup u uvenoj emisiji Dona Pila na BBC-ju. S obzirom na to da je Laibach oduvek bio kontroverzna grupa, da je u velikoj meri utacao na kulturu, ali i politiku ovih prostora (i obrnuto) javila se potreba za bar deliminom demistifikacijom ove skupine. Namerno skupine, jer lanovi Laibach-a nikada sebe nisu smatrali samo muziarima.Osim toga, muziari koji nastupaju na koncertima ove grupe stalno se menjaju a identitet oeva Laibach-ovih akcija je i danas u velikoj meri nepoznat.Jedino to se sa sigurnou moe rei za njih jeste da se predstavljaju kao EBER-SALIGER-KELLER-DACHAUER. Uprkos svemu, Laibach gotovo trideset godina ne prestaje da intrigira, da privlai panju.Da svojom umetnou izaziva, ili gotovo fanatinu oduevljenost, ili potpuno zgraavanje. Da bi smo se na pravi nai upoznali sa ovom, ipak, muzikom grupom, potrebno je prvo saznati neto vie o muzikom pravcu kome ova grupa pripada kako bi smo bili u stanju da je smestimo u odreeni teorijiski okvir .

Electro-industrial
U muzikom smislu, Laibach je jako teko definisati.Iz prostog razloga, jer Laibach eksperimentie sa muzikim pravcima, ba kao i sa politikim i kulturnim stavovima. Kako bi bolje shvatili ono ime se grupa bavi, potrebno je ipak svrstati je u neke teorijske okvire.Kao to sam ve napomenuo, to nije ni malo lako, jer je Laibach kroz dvadesetosmogodinju karijeru koketirao sa gotovo svim muzikim anrovima, od electra, industriala, punka, heavi-metala, rocka, popa, klasike, pa sve do folka i nacionalnih himni. Ipak, najrairenije je miljenje da se Laibach moe smatrati electro-industrial gupom. ta je zapravo electro-industrial? Po reima lanova benda Throbbing Gristle (jednih od pionira ovog zvuka) industrial muzika se bavi mutiranjem i iskrivljenjem zvuka, prezentacijom nepopularnih umova aktuelnoj svesti publike, razbijanjem muzikog kliea i vizije o jednom rok sastavu kao i dodavanjem rizika celom performansu. Industrial je nastao usled tenje da se napravi muzika za novu generaciju ljudi. Ovu muziku karakterie dehumanizacija, mehanika atmosfera, mizantropija, izazivanje snanih emocija i u veini sluajeva potpuno odsustvo nekog harmonijskog

instrumenta. Industrial muziar proizvodi zvuk pomou raznih tehnologija i samih aparata. Prvi industrial umetnici eksperimentisali su sa velikom koliinom buke i produkcijskim tehnikama uvek koristei za svoje teme trenutne kontroverzne, tabu i cenzurisane tekstove koji su dodavali jos vei emocionalni naboj publici koja je pratila njihove performanse. Prolo je mnogo godina dok se industrial nije odvojio od performansa, instalacija i raznih oblika art pokreta koji su bili popularni u vreme njegovog nastanka. Industrial muzika je termin koji je po prvi put uveden u istoriju 1976. da bi opisao tehniku izvoenja bendova sa etikete Industrial Records. Industrial Records je bio izdavaka kua koju su osnovali lanovi grupe Throbbing Gristle i ok umetnik Monte Cazazza. Kako je vreme prolazilo pod terminom industrial poelo je da se smatra sve sto je direktno bilo vezano za originalni Industrial Records label ili iskljuivo za muziare ija se estetika bazirala na mehanikim aparatima i industrijskim mainama preko kojih su proizvodili buku i otre umove. Prvi talas industrial zvuka roen je u Hackneju (predgrau Londona) a predvodnici su bili Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire i Boyd Rice (aka NoN). Njihova izvorna muzika sadrala je editovanje traka, veliku dozu buke koju su proizvodili lupovi bubnjeva (esto izdistorzirani do nivoa same buke) i propratni glasovi koji su govorili o problematinim i zabranjivanim temama tog perioda. Celi performansi raeni su u vidu ok-terapije za publiku. Vremenom bendovi poput nemakog Croc Shopa i Laibacha su ustalili obiaj korienja eksplicitnih tekstova, faistikog imida i popularnog grafikog dizajna plakata sa temama Drugog svetskog rata. Kontraverzni imid bio je popularan zarad okiranja publike i skretanja panje javnosti. Mnogi bendovi su se izrodili pod uticajem ovakvog naina izvoenja a stvoren je i termin militant pop kasnije prekrojen u martial industrial. Ovaj termin stvorio je austrijski muziar Gerard Petak kako bi opisao svoju muziku na kojoj je eksperimentisao u studiju. Martial industrial je za svoju estetiku uzeo militantne pesme, paradne melodije, klasinu muziku i same militantne simbole. Jedni od glavnih predstavnika ovog podanra kasnije su postali: Allerseelen, A Chalenge of Honourm Blood Axis, Death in June, Der Blutharsch, Von Thronstahl i Laibach.

Biografija grupe
Grupa Laibach osnovana je 1980. u Trbovlju, industrijsko-rudarskom mestu u srcu slovenakih Crvenih distrikata, dobro poznatim po svojoj militantnoj prolosti.Osnovali su je, da ironija bude vea, sinovi oficira Jugoslovenske Narodne Armije, Toma Hostnik i Miran Mohar. Odmah po nastanku, pripremaju svoj prvi multimedijalni projekat pod nazivom Rdei revirji (Crveni distrikti), koji je imao za cilj da isprovocira vladajuu, i po njihivom shvatanju, kontradiktornu politiku strukturu Trbovlja.Projekat je bio zabranjen i pre nego to je prikazan, to je onemoguilo i prvi javni nastup grupe.Meutim, zahvaljujui burnoj reakciji medija, grupa, praktino, pre bilo kakvog nastupa, postaje poznata.Nastup je zabranjen zbog nepravilnog i neodgovornog upotrebljavanja Maljevievih crnih krstova1, koje je grupa koristila na svojim plakatima umesto svog imena.Inae, sam naziv Laibach je zapravo nemaki naziv za Ljubljanu i ovaj grad je nosio to ime za vreme nemake okupacije u toku Drugog svetskog rata. Prvi javni nastup (koncert i izlobu) Laibach je imao u ljubljanskom klubu FV 112/15 , januara 1982.godine, potom su usledili nastupi u Beogradu i Zagrebu.Zatim se dogodio i nastup na festivalu Novi Rok, u septembru 1982.godine, na kome se frontmen grupe, Toma Hostnik pojavio u uniformi JNA, to je izazvalo opte negodovanje publike koja ga je gaala i tom prilikom bio je ozbiljno povreen (neko iz publike ga je pogodio flaom u glavu) ali uprkos svemu koncert je priveo kraju.Iste godine 21.decembra, u svojoj 21. godini, Hostnik izvrava, svoje unapred najavljeno i artistiki izvedeno samoubistvo, koje je uinio na slovenakom tradicionalnom simbolu-graevini za suenje sena, kozolcu. Sve to nije pokolebalo grupu, naprotiv.Laibach je nastavio da nastupa bez pevaa.Umesto vokala koristili su semplove govora politiara, naroito Tita.Ne dugo zatim grupi se, u ulozi glavnog vokala, pridruio Milan Fras, a mesto glasnogovornika grupe preuzima Ivan Novak, tako da je Hostnikovo mesto na neki nain popunjeno. Ve u aprilu 1983. svirali su u Ljubljani sa gostima iz Engleske, Last Few Days i 23 Skidoo, a pred nastup su publiku pripremili emitovanjem lajanja i reanja pasa.Ve sledeeg dana izazvali su veliku medijsku buru u Zagerbu, na festivalu Muziko Bijenale, svojim koncertom pod nazivom Mi kujemo bodonost.Naime, Laibach su za vreme svog nastupa na filmskom platnu putali dokumentarni film Revolucija jo traje , a u levom uglu istog platna, porno film, tako su se u jednom trenutku, na istom platnu nali Josip Broz Tito i muki polni organ.Policija i vojska su prekinuli nastup, a lanovi grupe su na silu sklojeni sa bine i uz veliku pratnju smeteni na voz za Ljubljanu.Taj nastup je digao veliku prainu u hrvatskim medijima, a povodom koncerta dolo je ak i do rasprave u Hrvatskom Saboru!Kao posledica svega bila je zabrana upotrebe imena Laibach i u Hrvatskoj.
1

Kazimir Severinovi Maljevi (1878-1935), ruski slikar i dizajner.Otkrio je kubizam za vreme boravka u Parizu 1912..Godine 1915. izloio je platna sa dotad nevienim apstraktnim geometrijskim sliicama, jednostavnim geometrijskim formama, naslikanim u ogranienoj paleti, u stilu koji je onn nazvao suprematizam.Izvrio veliki uticaj na zapadnu uetnost i dizajn.(Britannica)

Laibach se prvi put pojavio na televiziji 23.juna 1983.godine i to u politikoinformativnoj emisiji TV Tednik na TV Ljubljani.Intervju je izazvao burne reakcije koje su rezultirale administrativno-politikim zabranama upotrebe imena Laibach i njihovom zabranom pojavljivanja u javnosti. Sa grupom Last Few Days, krajem 1983. odlaze na turneju, pod nazivom The Occupied Europe Tour 83..Turneja je prvo trebala da pone u Beogradu, pa potom u Ljubljani, meutim, zbog nedozvoljavanja vlasti da se koncerti Laibach-a odravaju u Jugoslaviji, turneja je zapoela u Beu, a zavrila se koncertom u Londonu.Interesantno je da su Laibach-ovi koncerti sa te turneje bili zabranjeni i ehoslovakoj. Godina 1984. je jako znaajna za grupu.Naime, u decembru te godine odravaju jako uspean anonimni koncert u Ljubljani povodom dve godine od smrti Tomaa Hostnika.Anoniman, zbog toga to su njihovi nastupi u Sloveniji bili zabranjeni, stoga nikakva reklama za koncert, koja bi sadrala ime Laibach nije dolazila u obzir.Kako bi obavestili publiku o koncertu, no pred koncert itav grad je bio izlepljen plakatima sa Maljevievim krstom, koji je tako postao simbol grupe, tako da su samo najvei oboavaoci znali o emu se radi.Plan je uspeo i odran je kratak koncert u ljubljanskoj dvorani Malci Beli.Ova godina je znaajna za Laibach zbog jo jedne stvari.Te godine zajedno sa vodeim Slovenakim umetnikim grupama-Irwin i pozoritem Sestre Scipion Naice osnivaju neformalnu umetniku organizaciju Neue Slowenische Kunst-NSK ili u prevodu sa nemakog Nova Slovenaka Umetnost.Iste godine sele se u London gde su radili kao fiziki radnici, glumili vojnike u Kjubrikovom filmu Full Metal Jacket i radili u pristanitu Belfast u Irskoj. Aprila 1985. objavili su prvu plou i to za slovenaku izdavaku kuu KUC Ropot.Zbog toga to su u Sloveniji i dalje bili zabranjeni na omotu se ne poljavljuje njihovo ime ve se upotrebljava, sada ve dobro poznati Maljeviev krst.Pored te zabrane, ovoga puta Laibach se susree sa jo jednom.Ve je pomenuto da je Laibach na svojim nastupima koristio iseke iz govora politiara, naroito Tita, stoga su se ti iseci nali i na studijskim snimcima.Kako Titovi govori nisu mogli da prou kod cenzora, umesto njih ubaen je uveni cenzorski pisak.Poto Laibach nije eleo da odustane od izdavanja albuma, a isto tako i da umesto tih cenzurisanih delova ubacuje nove, koji bi bili po volji, tako je prvo izdanje njihovog albuma objavljeno sa cenzorskim piskovima, koji svojim iritantnim i odvratnim frekvrencijama savreno prenose sliku tadanje politike situacije u Jugoslaviji.Iste godine, nemaka izdavaka kua WUS(Walter Ulbricht Schallfolien) je objavila album Rekapitulacija 19801984.Na omotu ovog albuma nalazi se crte kozolca u znak seanja na Hostnika. 1986.godine objavljuju album Nova Akropola i to u izdanju britanske kue Cherry Red Records.Potom, u neto promenjenom izdanju, ovaj album je izdat i u Sloveniji pod nazivom Slovenska Akropola. 1987.sledi potpisivanje ugovora sa uvenom britanskom izdavakom kuom Mute Records, za koju objavljuju svoj uveni album Opus Dei.Na unuranjoj strani omota ovog albuma je kukasti krst koji je sastavljen od etiri krvave sekire, koji je dizajnirao uveni antinacistiki umetnik Hartfild.Zbog samog naziva ploe, tuio ih je i istoimeni militantni katoliki red, ali je Laibach izaao kao pobednik u ovom sudskom sporu.Zbog neshvatanja samog konteksta ploe i njenog dubljeg znaenja, ona se u nekim evropskim zemljama prodavala iskljuivo na ilegalnom tritu.Pesme sa ovog albuma postaju internacionalni hitovi i Laibach postaje svetska rok atrakcija.Iste godine Laibach odrava i prvi legalni koncert u Sloveniji.Naime, na 12.Kongresu SK Slovenije usvojen je zahtev da im se odobri upotreba imena i

omogui rad, ak su i za Dan Mladosti dobili nagradu Zlatna ptica.Poznati engleski DJ Don Pil je za svoju emisiju na radiju BBC snimio tri njihove pesme. Sledi album-obarada Bitlsa, pod nazivom Let It Be na kome kao gost nastupa i Anja Rupel pevaica grupe Videosex.Neke od pesama sa ovog albuma je ak i Pol Makartni putao pre svojih koncerata. 1989.godine desio se jo jedan album-obrada, ali sada Stonsa Sympathy For The Devil koji je propraen evropsko/amerikom turnejom. 26.decembra1990.godine grupa je nastupila u Termoelektrani Trbovlje, u svom rodnom gradu, prvi put posle pokuaja nastupa 1980.godine.Taj koncert je obeleio deset godina postojanja grupe, ali i osnivanje utopijske drave bez granica tzv. NSK drave. Sledi CD Kapital koji govori o njihovom vienju materijalizma. 1994. izalzi album NATO na kome su kroz svoje vienje tehno popa, dali komentar na aktuelna zbivanja u Istonoj Evropi, prostoru bive Jugoslavije ali i na politike poteze zemalja NATO pakta.Album je propraen turnejom pod nazivom Occupied Europe NATO Tour 1994-1995 u okviru te turneje Laibach je, izmeu ostalog, nastupio u Ljubljani, Zagrebu ali i dva puta u ratom zahvaenom Sarajevu, gde se turneja i zavrila ispunjenjem obeanja lanova grupe da e dospeti na teritoriju Sarajeva pre NATO trupa.Inae, koncerti u Sarajevu su odrani pod zastavom NSK drave Sarajevo. 1996.godine u septembru objavljen je album Jesus Christ Superstars kojim Laibach najavljuje drugi Hristov dolazak.Koji je za razliku od njegovog poslednjeg (Hristovog) pojavljivanja, pre 2000 godina, Laibach-ova vizija novog milenijuma osloboenog holivudskog gospela i popularne kulture.Isus se prikazuje kao kiborg figura, poput Robokapa ili sudije Dreda, koji deli instant pravdu sudnjega dana. (Vesna ai) 1997.sledi turneja koja je obuhvatila pored Evrope i Amerike i drave poput Ukrajne, Rusije i njenih manje poseenih delova, kao to su Sibir i delovi uz mongolsku granicu, da bi se turneja trijumfalno zavrila koncertom pred 3500 ljudi u Beogradu, gde Laibach nije nastupao jo od raspada Jugoslavije. Jedan od najzanajnijih nastupa, kako i sami lanovi grupe priznaju, bio je na otvaranju manifestacije Evropskog kulturnog meseca u Ljubljani.Laibach je tada nastupio zajedno sa Slovenakom filharmonijom pred nekoliko predsednika drava i brojnim diplomatama iz celoga sveta a dogaaj je i direktno prenosila slovenaka dravna televizija.Naravo, ni ovaj nastup Laibacha nije proao bez kontroverznih reakcija.Ljubljanski biskup je demonstrativno za vreme koncerta napustio deavanje, a Slovenaka filharmonija je odbila da dalje sarauje sa Laibachom, osim toga Laibach sve do danas nije dobio prava za objavljivanje video snimka tog dogaaja. 1.juna 2000.godine grupa je proslavila svoju dvadesetogodinjicu.A 18. Laibach je uestovao na EXPO 2000 egzibiciji u Hanoveru gde je predstavljao Sloveniju. Album pod imenom WAT izaao je 2003. Za njega je interesantno to to je doiveo dve promocije, jednu, kojoj su mogli da prisustvuju samo odabrani, i to se dogodilo u Delaevskom Domu u Trbovlju ba tamo gde je Laibach trebao da ima svoj prvi koncert, i drugu, koja je bila promocija za medije u Titovoj vili na Bledu. 2006.godine grupa objavljuje osmi studijski album pod imenom Volk to na nemakom znai narod, nacija i zapravo predstavlja kolekciju obrada nacionalnih himni pa ak i himne NSK drave. Laibach je do sada nastupao u najuvenijim dvoranama sveta kao to su:Bloomsbury Theatre, Sadlers Whells Theatre, Queen Elisabeth Hall, Riverside Studios, Astoria Theatre, Union Chapel (sve navedene dvorane su u Londonu);James A. Doolitle

Thetre, Scream Theatre i The Palace (sve navedene dvorane u Los Ageles-u, Hollywood);The Kitchen,The Palladium i The Limelight (New York);Park West (Berlin);Teatro Verdi (Genoa);Museum of Modern Art (Stockholm);Theatre Gorbunova (Moscow);Studentski Kulturni Centar (Beograd);Nacionalni Teatar (Sarajevo) itd. Laibach je nastupao i na mnogobrojnim festivalima kao to su:LIFT u Londonu, LA Festival of Art u Kaliforniji, New York Seminar of Music u Njujorku, Bijenale Nove Muzike u Zagrebu, BITEF u Beogradu, EXIT u Novom Sadu i sl. Grupa je objavila 15 LP ploa (meu njima i tri dupla LP-a) i veliki broj kaseta i singlova.Komponovala je muziku za petnaest pozorinih produkcija a u velikoj meri je uestvovala u sledeim projektima:Baptism Under Triglav (NSK/Pozorite Sestre Scipion Naice, Cankarjev Dom), No Fire Escape In Hell (Michael Clark and Co.), Macbeth (Shakspeare/wilfried Minks, Deutsches Schauspielhaus, Hamburg), Noordung Prayer Machine (Cosmocinetical Cabinet Noordung, SNG Opera Ljubljana) i sl. O Laibach-u je snimljno nekoliko dokumentarnih i dugometranih filmova a sama grupa snimila je 10 video spotova.Najznaajniji filmovi o grupi su:Pobeda pod suncem(Goran Gaji), Bravo (Peter Vezjak i Daniel Landin) i Predictions of Fire (Michael Benson). Grupa je protagonist i nekoliko knjiga meu kojima su najznaajnije:NSK Monografija i Interrogation of Machine (Alexei Monroe).Ova poslednja navedena knjiga zaparvo predstavlja doktorski rad pofesora Monroa na temu Laibacha i NSK drave. Danas lanovi grupe Laibach ive i rade u Ljubljani a ugovorom su i dalje vezani za izdavaku kuu Mute Records (koja npr. izdaje i albume grupe Depeche Mode) Meu mnogobrojnim pesmama ove grupe mogu se izdvojiti npr.Life Is Life, Germania, Symphaty For The Devil, God is God i mnogi druge.

Laibach i okruenje
6

Laibachova upotreba slovenkog kulturnog imainea (slika, predstava) od samog nastanka grupe, bila je uravnoteavana obimnom upotrebom tzv.jugoslovenskih referenci. Iako danas Laibach istie slovenaku kulturu u najspektakularnijem obliku, on je ipak zadrao i neku vrstu (karakteristino za Laibach) ambivalentanog i dvosmislenenog odnosa sa svojim jugoslovenskim kontekstom.Danas kada je Slovenija deo Evropske unije , i kada se moe, bar formalno posmatrati, kao deo kulturnog neba Zapadne Evrope, esto se previa uticaj bive drave (Jugoslavije) na kulturu Slovenije danas, pa u tom smislu, i na Laibach (koji se, ipak, ni danas ne moe ba smatrati kao tipian predstavnik slovenake kulture, iako nesumljivo njoj pripada). Slovenija je bila izuetak unutar bie Jugoslavije, ali i Jugoslavija sama, je bila izuzetak u srcu Evrope.Jedinstvena, i ponekad, gotovo strukturalno nadrealna uloga Jugoslavije predstavljae gorivo za Laibachova istraivanja veze izmeu umetnosti i ideologije. (Alexei Monroe) Jugoslavija je bila neverovatno kompleksan prostor, koji je podravao irok spektar podjednako kontradiktornih kulturnih i politikih programa.Naime, Jugoslavija se u periodu od 1945-1948. kretala po Staljinovim inama koje su podrazumevale politiku kolektivizacije i planske industrijalizacije, da bi posle uvenog Titovog ne,itava drava krenula novim putem nesvrstanosti izmeu Istoka i Zapada, koji se na unutranjem kulturnom planu bazirao na veoma tolerantnoj politici (bar kada je o kulturi re) koja je dozvoljavala sve osim najekstremnijih oblika zapadnjake kulture. Toj veoma zamrenoj slici Jugoslavije doprinose i sledee kontradiktorne injenice.Naime,usled bujanja nacionalizma tokom ranih sedamdesetih, drava poveava svoj autoritarizam, ali s druge strane stanovnici Jugoslavije su slobodni da putuju u zemlje Zapadne Evrope, dogaa se tzv.potroaki bum koji su podsticali krediti sa Zapada i sl. 1977. Ljubljana biva pogoena dolaskom panka, grafita i ostalih dekadentnih fenomena Zapada.Ubrzo slovenaka pank scena postaje ozloglaena irom Jugoslavije i za nekoliko godina Ljubljana postaje kontra-kulturni centar bive drave. Ovakva sredina, a naroito Trbovlje, kao njen mikroelement, jednostavno je bila sasvim prirodno tle za neto poput Laibacha.Naime, tolika koliina kontradiktornosti, suprotnosti, ambivalnetnosti na jednom mestu, uz naravno, odbijanje da se sa svim tim suoi moralo je rezultirati ovkvim fenomenom. Ukoliko pogledamo Trbovlje, i njegovu prolost, bar donekle emo biti u mogunosti da razumemo samu prirodu Laibacha.U pitanju je depresivno, rudarsko mesto koje, je iz rata izalo sa jakim seanjima na nacistikog nasilje, germanizaciju koja see jo dublje u prolost, ali i mesto koje je imalo jak partizanski pokret otpora(kojeg su inili uglavnom rudari). Laibach zapravo nastaje kao ogovor na tu sumornu i kontradiktornu svakodnevnicu.Pa i sam koristi tu svakodnevnicu kako bi reagovao.Naime, grupa proizvodi zvune slike propadajue teke industrije u kojoj je odrasla, na bini se koriste oscilatori i prizori industrijske proizvodnje, koriste se stare rotacione ploe gramofona, ubacuju se iseci govora zvaninog jezika samoupravljanja (koji su mnogi doiveli kao sklon korupciji, samodovoljan i dekadentan) tako da se citiraju politiari, kao npr. Edvrard Kardelj (slovenaki ideolog smoupravljanja) pa i sam Tito.lanovi grupe oblae se u uniforme Jugosovenske Narodne Armije (kasnije u nacistike uniforme) a i sama upotreba imena Laibach je izazivala negodovanja jer je seala na germanizaciju i Drugi svetski rat.

Ono to je Laibach radio bila je vrsta mistifikacije demistifikacije, otkrivanje protivurenosti i prirodno skrivenog zvuka ideologije, uz pomo njenih skrivenih iracionalnih aspekata, gradei tako sopstvenu mistiku i izbegavajui konanu kategorizaciju. Uz paravojne i ideoloke elemente, Laibach je predstavio i obilje ezoterikih simbola, a jo je aludiaro i na slovenski paganizam, egzorcizam i okultizam. (Alexei Monroe) Poput diplomatije stare Jugoslvije, Laibach oscilira, on namerno sadri elemente koji izgledaju tako da otklanjaju svaku sumnju o tome gde Laibach stoji u politikom i kulturnom smislu, ali isto tako sadri i neke druge elemente, koji ga svrstavaju u neki drugi ko, ali ne bilo koji koji, ve dijametralno suprotan.Na konceptualno-simbolikom nivou, Laibach je i jedno i drugo, i ono to se ini, i ono to se ne ini da jeste. Pored brojnih slinosti sa okruenjem i dravom iz koje se uzdigao, Laibach je i na neki nain osvetlio potisnute katastrofalne sile koje e se uzdii iz raspada Jugoslavije, koje smo svi imali prilike da osetimo. Laibach je istovremeno predstavljao i najbolje i najgore iz kasne jugoslovenske kulture, i uvek e bojiti osvrte ljudi na ovaj period.Naravno, Jugoslvija je bila samo jedan elemenat u Laibachovoj paleti ,ali da nije bilo plodnog haosa stare drave, svakako da bi Laibach iamo posve drugaiji kontekst.

Razliita miljenja o grupi

Laibach, shodno temama kojima se bavi, izgledu koji gaji, akcijama koje sprovodi, jednom reju, umetnou koju poseduje, proizvodi razliite, oprene komentare.I to je tako kroz itavu njihovu karijeru, zapravo to je Laibach. Na prvi pogled, Laibach se povezuje sa nacionalsocijalizmom i faizmom.To je pre svega zbog naci unifomi koje lanovi grupe nose na nastupima i zbog korienja nemakog jezika, ali i mnogo drugih stvari koje Laibach preuzima od tih ideologija. Dalje, Laibach se esto povezuje i sa komunizmom i staljinizmom.Opet zbog elemenata koje preuzima iz ovih ideologija. I esto se na koncertima ove grupe mogu primetiti pristalice ovakvih ideologija.Laibach je i kroz itavu svoju karijeru esto bio rtva pogrenih tuamenja.Zabrane nastupa, cenzure, negodovanja publike i sl. su sasvim prirodne stvari za ovu grupu. Meutim, u pitanju su samo povrna shavtanja njihovog rada.Jer samo i povrnim itanjem njihovog manifesta moe se zakljui da Laibach nisu ni nacisti, ni komunisti, ni faisti, ni staljinisti, ni kapitalisti, ni anarhisti.Zapravo, on to Laibach radi jeste primenjivanje provokacije na pobunjeno stanje svesti.(Laibach) Laibach, u stvari, preuzima sredstva kojima se koriste ideologije i politiki sitemi, i pomou njih ih ogoljuje (ideologije, politike sisteme itd.) Po miljenju uvenog slovenakog filozofa Slavoja ieka, u sluaju Laibacha reim dobija nazad svoju sopstvenu poruku u svojoj istinski prirodnoj formi.Dalje, on smatra da je najbolji nain da se radi protiv ideologija i drava, ne da se otvoreno kritikuju njihove zvanine vrednosti, ve obrnuto, potrebno je tano otkriti njihovu skrivenu implicitnu transgresiju, koja bi bila stvarna taka identifikacije sistema, a to je nain na koji Laibach radi. to se tie Laibachovog povezivanja sa nacional-socializmom, ieg smatra da to nema veze sa istinom jer se pravi faisti zapravo ne ponaaju kao faisti.(iek) A to su i sami lanovi grupe potvrdili u jednom intervjuu, izjavivi:Mi smo nacisti koliko je i Hitler slikar. Takoe, Laibach je razliito percepiran i na Istoku i na Zapadu. S jedne strane Zapad je oaram onim to izgleda kao egzotina ili primitivna balkanska kultura, ali sa druge strane, teko mu je da prizna fasciniranost bilo ime to to je tako elementarno, arhietipno ili opasno.(Alexei Monroe) Drugim reima, Laibach je u poetku na Zapadu vien kao primitivni fragment balkanske kulture, koji je interesantan jer je zabranjivan na Istoku.Na Istoku je, pak, vien kao prozapadni elemnat koji propagira kapitalistike i imperijalistike ideje.A zapravo Laibach nije bio nita od toga kako su ga videli.

NSK
9

Kada se govori o Laibachu nemogue je a ne spomenuti NSK ili Neue Slowenische Kunst (Nemaka fraza koja oznaava Novu Slovenaku Umetnost).Kao to je ranije pomenuto pokret su osnovali, muzika grupa Laibach, grupa za slikarstvo i dizajn Irwin i pozorite Sestre Scipion Naice 1984.godine.NSK je poeo sa radom kao veliki kolektiv, unija razliitih umetnikih grupa koji dele isti nain razmiljanja i slian nain ekspresije ideja ali putem razliitih medija. Kasnije NSK pokretu pridruuju se i ostale umetnike grupe poput:Studio Novog Kolektivizma(koji se bavi garfikim dizajnom), Retrovizija (film i video),Odeljenje iste i Primenjene Filozofije(teorija) a od pozorita Sestre Scipion Naice nastaje grupa Noordung(isto se bavi pozorinom umetnou). Za NSK je vezana i jedna interesantna injenica.Naime 1987. NSK je dizajnirao poster koji je izazvao veliki skandal poto je pobedio na takmienju Jugoslovenskog Dana Mladosti.Poster je zaparavo bio delo nacistikog slikara Riarda Klajana, s tim to je u odnosu na orginal promenjeno to da se u ruci oveka, koji se nalzi na posteru, nalazi jugoslovenska zastava umesto zastave nacistike Nemake i umesto nemakog orla postavljen je golub. 1991.godine NSK je transformisan od organizacije u dravu.Meutim, NSK drava nije klasina drava, ve drava koja postoji samo u vremenu i koja nema svoju teritoriju i nacionalne granice, ona je duhovna, virtualna drava. Ona izdaje i NSK pasoe ali i otvara ambasade i konzularna predstavnitva irom sveta.U njima, NSK odrava predavanja, diskusije, susrete, prezentacije projekata i razne druge kampanje. Do sada su otvorene, to ambasade, to konzulati u :Moskvi, Gentu, Firenci, Sarajevu, Rejkijaviku, Umagu itd.

Zakljuak
Nesumljivo da Laibach predstavlja znaajan kulturni fenomen koji se konstantno, putem NSK drave potvruje u gotovo svim granama umetnosti, na taj nain postavljajui nove standarde u kulturi. Svakako da kultura na ovim prostorima, a naroito slovenaka, ne bi bila ista bez Laibach-a.

Prilog 1

10

Laibach-ov manifest
Prvi put objavljeno u asopisu Nova Revija 1983.godine 1. LAIBACH radi kao tim (kolektivni duh), drei se principa industrijske proizvodnje i totalitarizma, to znai da individua ne govori, ve to ini organizacija.Na rad je industriski, a na jezik je politiki. 2. LAIBACH analizira relaciju izmeu ideologije i kulture u kasnoj fazi, prezentujui je kroz umetnost.Laibach proiava tenzije i postojee disharmonije izmeu njih (sosijalni nemiri, individualne frustracije, ideoloke opozicije) i tako eliminie svaku ideloku i sistemsku iskrivljenost.Samo ime i amblem predstavljaju vizualne materijalizacije ideje na nivou saznajnog (kognitivnog) simbola.Ime LAIBACH sugerie stvarnu mogunost uspostavljanja politizovane ideoloke umetnosti (sistema) usled uticaja politike i ideologije. 3. Sva umetnost je subjekat politike manipulacije (indirektno-svest; direktno), stoga ona govori jezikom iste manipulacije.Govoriti politikim terminima znai u stvari otkriti i primiti k znanju sveprisutnost politike.Uloga najhumanijeg oblika politike jeste premoavanje jaza izmeu stvarosti i mobilizatorskog duha ideologije koja zauzima mesto autentine forme socijalne svesti.Subjekat u modernom drutvu preuzima ulogu politizovanog subjekta saznavanjem ovih injenica.LAIBACH otkriva i izraava vezu izmeu politike i ideologije sa indusrijskom proizvodnjom, ali i nepremostive prepreke izmeu ove veze i duha. 4. Trijumf anonimnosti i bezlinosti je pojaan do aposluta kroz tehnoloki napredak.Sve individualne razlike izmeu autora su anulirane, svaki trag individualnosti je izbrisan.Tehnoloki proces je nain programiranja funkcija.On predstavlja razvoj tj. svrsishodnu promenu.Izolovati deo ovoga procesa i potom ga oblikovati, znai otkriti ovekovu negaciju bilo kakve evolucije to je strano i neadekvatno njegovom biolokom napretku. LAIBACH usvaja organizacioni sistem industrijske proizvodnje i identifikacuju sa ideologijom kao svoj radni metod (nain rada).U skladu sa tim, svaki lan lino odbacuje svoju individualnost, time izraavajui odnos izemu odreenog oblika proizvodnog sistema i ideologije i individue.Oblik socijalne proizvodnje otelovljuje se u nainu proizvodnje same LAIBACHove muzike i u odnosima unutar grupe.Grupa operativno funkcionie u skladu sa principima racionalne transformacije, a njena (hijerarhijska) struktura je koherentna. 5. Unutranja struktura funkcionie na principima direktive i simbolizuje odnos ideologije prema individui.Idea je koncentrisana u jednoj (istoj) osobi, koja je zatiena od bilo kakve vrste devijacija.etvorno naelo funkcionie po istom kljuu (EBER-SALIGER-KELLER-DACHAUER) koji unapred skriva u sebi proizvoljan broj pod-objekata (u zavisnosti od potreba). Fleksibilnost i anonimnost lanova spreava mogue individualne devijacije i omoguava permanentno obnavljanje unutranjih sokova ivota.Subjekat koji moe da se identifikuje sa ekstremnom pozicijom savremene industrijske proizvodnje automatski postaje lan LAIBACHa (i istovremeno je osuen za sopstvenu objektivizaciju).

11

6. Osnova LAIBACHove aktivnosti se zasniva na sopstvenom konceptu jedinstva, i izraava se kroz sve vrste medija koji su zakonom dozvoljeni (slikarstvo, muzika, film..).Materijal LAIBACHove manipulacije su:Tejlorizam, bruitizam, Naci umetnost, disko muzika... Princip rada je u potpunosti definisan a proces komponovanja se odreuje kao readymade:Industrijska proizvodnja je racionalno razvojna, ali ukoliko mi izvadimo iz ovog procesa elemenat kretnje i naglasimo ga, mi emo mu onda jo i pripisati mistinu dimenziju otuenja, koja otkriva maginu komponentu industrijskog procesa.Represija industrijskog rituala je transformisana u diktat kompozicije i politizacija zvuka moe postati potpuni tonalitet. 7. LAIBACH iskljuuje bilo kakvu promenu orginalne ideje;orginalni koncept nije evolutivan ali je entelehian2, a prezentacija je samo veza izmeu nepromenljivog dela i promenljive determinantne jedinice.Mi imamo iste stavove kada je u pitanju direktni uticaj razvoja muzike na LAIBACHov koncept; naravno ovaj uticaj je materiajlna neophodnost ali je od sekundarnog znaaja i javlja se samo kao istorijska muzika osnova trenutka, koji je po sopstvenom izboru neogranien.LAIBACH izraava sopstvenu neprolaznost uz pomo rukotvorina sadanjosti i stoga je njegova potreba da kroz presek politike i industrijske proizvodnje (kulture umentnosti, ideologije, svesti)doivi elemente i jednog i drugog, iako eli da bude i jedno i drugo. (politika i industrijska proizvodnja).Ovaj iroki opseg dozvoljava LAIBACHu da oscilira, stvarajui tako iluziju kretanja (razvoja). 8. LAIBACH primenjuje provokaciju na pobunjeno stanje otuene svesti (koje obavezno mora pronai sebi neprijatelja) i ujedinjuje ratnike i protivnike u izraz uznemiravajueg totalitarnog vriska. LAIBACH deluje kao kreativan iluzija stroge institucionalnosti, kao drutveno pozorite popularne kulture, i komunicira jedino kroz ne-komunikaciju. 9. Pored LAIBACHa, koji sebe smatra kao vid industrijske proizvodnje u totalitatizmu, postoje jo dve grupe u konceptu LAIBACH KUNST estetike:GERMANIA prouava emocionalnu stranu, koja je ograniena odnosima prema opteprihvenom emoconalniom, erotskom i porodinom ivotu, hvaljenjem dravnih osnova svoenjem emocija na stari klasicistiki oblik novih socijalnih ideologija. DREIHUNDERT TAUSEND VERSCHIEDENE KRAWALLE je retrospektivna futuristika antiutopija (era mira je zavrena). 10.LAIBACH je znanje univerzalnosti trenutka.On je otkrie odsustva ravnotee izmeu seksa i rada, izmeu ropstva i aktivnosti.On koristi sve izraze istorije da oznai ovaj debalans.Ovaj posao je bez garnica;Bog ima jedno lice, avo beskonano mnogo.LAIBACH je povratak akcije u ime ideje. Trbovlje, 1982.

Prilog 2
2

Entelehija (gr.)-Potpuna ostvarenost;Stvaralaki princip koji postoji u organizmima i odreuje bivanja u njima;

12

Kontroverzni govor Petera Mlakara na koncertu Laibach-a u Beogradu 1997.god.

Dragi Srbi, elim da vas pitam: kako to da je Srbija tako mala? Kako to da je posle svega to je dala i kroz ta je prola - ovako siuna i mala? Pa to nije ni nalik onome to je zamiljao Sveti Sava. Gde je sad ta silna granica na Kupi? ta se to dogodilo u ovim runim, nesretnim i zlim vremenima? Zato su vas svi napustili, zato ova krv i beda, prezir, muka i krivica? Zbog cega se na vas okomio itav svet? Dragi prijatelji, nesrea je dola jer vas je napustio Bog. Bog vas je napustio jer ste zaboravili na njega. Jer ste umesto niega, umesto istine, izabrali greh, jer ste umesto njega slavili lanu svinju vlastitog naroda, vlastite moi. Jer ste umesto ljubavi traili pravdu koje u ovom svetu nema. Ni za vas, ni za nas. Svi smo ljudi Cigani, kako ree pesnik, sudbinom prokleti. Ali, ima nade i spasa. Ako smatrate ovakvo stanje kao kaznu, to samo podie veru i moral. Ljudi koji su patili i pate zbog vas, oprataju vam. Ali, pazite! Sveti duh koji spaava, nije va duh po svaku cenu. On e jednom postati i va Sotona, va konani mrak. Govorio sam vam pre osam godina a vi me niste sluali, i sad vam ponovo kaem: Spas je u tome da priznate sopstvenu bedu, da se pokajete, da izbacite iz sebe mrnju, da svarite svinju sa ratnickog rotilja u ljubavnim sokovima. Spas je u tome da u ljubavi pronaete smisao. Spas je u spoznaji da je Bog vean, apsolutan, da je Bog Bog, a vrednost naroda prema njemu i uicima koje on prua, jednaka je nuli. Samo ako prihvatite ovakve uslove i asno priznate poraz, imate ansu da pobedite, a Bog e opet stupiti na vau stranu. Ja vam to garantujem. Ovaj govor izazvao je burne reakcije, kako publike na koncertu, tako i tadanje vlasti u Srbiji.

Prilog 3

13

Diskografija
Singlovi Boji / Sila / Brat moj (Laylah 1984.) Panorama / Decree (East-West 1984.) Geburt Eine Nation / Leben Heisst Leben (Mute Records 1987.) Life Is Life / Germania / Life (Mute Records 1987.) Symphaty For The Devil (Mute Records 1988. picture CD) Across The Universe / Maggie Mae / Get Back (Mute Records 1988.) Panorama / Die Liebe / Decree / Groesste kraft (Cherry Red 1989.) Oktober / Geburt Einer Nation (Mute Records / Intercord Gmbh 1990.koncertni) Wirtschaft ist tot (Mute Records 1992.) Final Countdown (Mute Records 1994.) In The Army Now / War (Mute Records 1995.) Jesus Christ Superstar / God is God (Mute Records 1996.) Kasete Laibach / Last Few Days (SKUC 1983.) Through The Occupied Netherlands (Staal tape 1984. koncertna) Vstajenje v Berlin (SKUC 1984. koncertna) Live in Hell (Hertogenbosch 1985. koncertna) Ein Schauspieler (Staal Tape 1985. koncertna) Divergences / Divisions Live in Bordeaux (La Reseau 1986.) Albumi Laibach ({KUC Ropot 1985.) Rekapitulacija 1980.-1984. (Walter Ulbricht Schallfolien 1985. dupli LP) Neue konservatiw (Semi legal 1985. koncertni) Nova Akropola (Cherry Red 1985.) The Occupied Europe Tour 83-85 (Side Effect 1986. koncertni) Opus Dei (RTV LJ / Mute Records 1987.) Slovenska Akropola (SKUC Ropot 1987.) Krst pod Triglavom-Baptism (Sub Rosa/WUS 1987.) Let It Be (RTV LJ / Mute Records 1988.) Machbet (Mute Records 1990.) Sympathy For The Devil (Mute Records 1990.) Kapital (Mute Records 1992.) Ljubljana-Zagreb-Beograd (The Grey Area / Mute Records 1993.) NATO (Mute Records 1994.) Occupied Europe Nato Tour 1994-95 (The Gray Area / Mute Records 1996. koncertni) Jesus Christ Superstars (Dallas/Mute Records 1996.) M.B.December 21, 1984. (Mute Records 1997. koncertni) Wat (Dallas/Mute Records 2003.) Anthems (Mute Records 2004. kompilacija dupli CD) Laibach (Mute Records 2004. DVD) Volk (Mute Records 2006.) Divided States of America (Mute Records 2006. DVD)

14

Literatura:
www.laibach.nsk.si/ www.twinglight.net en.wikipedia.org/wiki/Laibach_(band) www.youtube.com/ www.pionirovglasnik.com/tekstovi/316/ www.nskstate.com/index.php Ilustrovana ex-yu rock enciklopedija 1960-2006., Petar Janjatovi, 2007., Beograd;

15